Syrisch-Orthodox (genocide)

Naru
Berichten: 68
Lid geworden op: Wo Okt 04, 2006 9:24 pm

Syrisch-Orthodox (genocide)

Berichtdoor Naru » Wo Okt 04, 2006 11:09 pm

Milletstelsel
De aparte status die de christenen hadden onder de Arabische overheersing (een combinatie van erkenning als staatsburger enerzijds en een aantal belastende maatregelen anderzijds, waardoor dit staatsburgerschap wel tweederangs was) werd in het Ottomaanse rijk omstreeks 1500 geformaliseerd in het zogenaamde Milletstelsel. Niet-islamitische etnische minderheden werden naar hun godsdienst gerangschikt en als Millet te boek gesteld. Deze Millets waren semi-autonome bestuurlijke eenheden onder hun respectieve religieuze leiders, waarin eigen wetten golden volgens hun eigen godsdienstige inzicht. In deze Milletstelsel waren geogra­fisch grenzen niet belangrijk; men behoort administratief tot een bepaalde Millet en ontleende daaraan een bepaalde status, rechten en plichten. De Aramese patriarch is echter nimmer erkend als hoofd van een zelfbesturend Millet; erkend Millets waren alleen die van de Armeniërs, de Grieks-orthodoxen en de Joden. Voor wat betreft hun eigen organisatie waren zij onafhankelijk. De contacten van de Aramese patriarch met de centrale overheid of met de sultan liepen via de Armeense patriarch of de Grieks-orthodoxe patriarch

De massamoord van 1894-1896
De vereenzelviging van godsdienst met politiek in de islamitische wereld, leidde zowel bij moslims als bij de christenen tot de opvatting, dat de christenen ook op politieke steun uit het christelijke Europa konden rekenen. Deze gedachte werd nog versterkt door de voorrechten, die de westerse mogendheden aan de Turkse Sultan (Abdul Hamid) afdwongen ter bescherming van de christelijke minderheden in zijn rijk.

Terwijl ook onder de christenen in het oosten van zijn rijk een autonomiestreven (deels ten gevolge van Europese invloeden) ontwaakte, trachtte de sultan zijn macht vooral in deze oostelijke provincies steviger te vestigen. Hij beschouwde daarbij de christelijke minderheden als niet loyale staatsburgers, potentiële handlangers van buitenlandse mogendheden en een voortdurend voorwendsel van het buitenland om zich in de Turkse aangelegenheden te mengen. Voor de sultan vormde de verslechterde verstandhouding tussen de christenen en de Koerden een mogelijkheid beide bevolkingsgroepen tegen elkaar uit te spelen. De Koerden werden door de regering in Istanboel van geld en wapens voorzien. Lokale Koerdische machthebbers werden bevoordeeld en opgezet tegen de christelijke minderheden. Veelvuldig werd hierbij gebruik gemaakt van de religieuze sentimenten, waarvoor de fundamentalistisch islamitische Koerden niet ongevoelig bleken. Tegen plundertochten van Koerdische stammen tegen christelijke dorpen werd door de Turkse autoriteiten niets ondernomen.

Hamadyah-çeveleri
Geen enkele poging de geschiedenis van het oudste christendom te beschrijven, kan het verhaal van Abgar (Aramese Koning die regeerde van 13-50 n.C.) negeren. Abgars koninkrijk was Osroëne met de hoofdstad Urhoy (Edessa), het eerste christelijke land. Urhoy ‘de wereldstad’, is de hedendaagse stad Urfa in Turkije. Het was een deftige stad, gelegen aan een rivier, bekend om haar visvijvers en gekenmerkt door baden, zuilengangen, zuilengalerijen en stadsbeelden. Urhoy, na eeuwenlange christelijke beschaving is eind 19e eeuw ontworteld van een rijk beschaving.

In de jaren 1894 - 1896 werd onder leiding van sultan Abdul Hamid de Hamadyah-çeveleri samengesteld uit Koerdische krijgers. Het recht op plundering werd opgenomen in de door sultan afgekondigde Jihad (Heilige Oorlog). De christelijke minderheden waren blootgesteld aan de plunderingen en massamoorden. In de stad Urhoy werd vrij­wel de gehele christelijke bevol­king (130.000) uitgemoord en de vrouwen en kinderen werden in de kathedraal van Urhoy levend verbrand. Door de slachting van onschuldige kinderen kleurden de rivieren van Urhoy rood. Pas veel later drongen de berichten over de slachtpartijen in het onherbergzame Oosten en Zuidoosten van Turkije door tot Euro­pa.

Na Britse dreigementen om in te grijpen, geeft sultan Abdul Hamid opdracht een eind te maken aan de slachtpartijen in het oosten van Turkije. Het bleef een tijdje rustig tot de komst van de Jongturkse revolutie van 1908. De Jongturkse revolutie van 1908 maakt niet alleen een eind aan het despotisme van de sultan, het stelde tevens een (pan-)turkse nationalisme. De secularisatie leek de christenen aanvankelijk ten goede te komen, maar naarmate ze meer prijs stelden op de ontplooiing van hun eigen religieuze, culturele of nationale identiteit, stuitte dit op steeds meer weerstand bij de autoriteiten.

De Eerste Wereldoorlog en de massamoord van 1915-1916
Toen het Turkse rijk in de wereldoorlog tegenover het christelijke Rusland kwam te staan, werd de positie van de christelijke minderheden in Oost-Turkije dan ook uitermate precair. In de jaren 1915-1918 kwam het tot grootscheepse deprotaties van en massamoorden op de Armeense christenen. Ook de Aramese christenen (Syrisch-Orthodoxe en Nestoriaanse christenen) werden niet ongemoeid gelaten. Het opgehitste religieuze fanatisme van Koerdenstammen en ongeregelde Turkse benden maakte geen onderscheid tussen de verschillende christelijke minderheden. Meer dan zeventig Aramese dorpen in het zuidoosten van Turkije werden geplunderd. Vele Arameeërs vluchtten naar het zuiden. Anderen zagen zich gedwongen zich tot de islam te bekeren, een handeling die ze later niet meer zouden kunnen herroepen.

Hoewel de Aramese christenen - aanhang van de Syrisch-Orthodoxe kerk - niet de wapens tegen de Turken hadden opgenomen, werden duizenden Aramese christenen uit hun woonplaats (Tur Abdin) verdreven en vermoord. De strijdbare Aramese Nestorianen waren echter, onder leiding van hun patriarch Mar Shimun, vastbesloten zich in hun bolwerken in het Hakkari-gebergte te verdedigen. Nadat langs de Turks-Perzische grens duizenden zwaar bewapende Aramese (Nestoriaanse christenen) krijgers zich al met de Russen hadden verbonden, koos Mar Shimun op 10 mei 1915 openlijk partij voor de geallieerden. Talrijke Aramese Nestorianen, die een neutraler houding tegenover de Turken voorstonden, werden gedood.

De opmars van de Turkse troepen in het bergland van Oost-Turkije en Opper Mesopotamië (Aram Nahrin) bracht de Aramese Nestorianen in een steeds moeilijkere positie, terwijl geallieerde hulp uitbleef. Om totale vernietiging door de Turken te voorkomen, besloot de gehele Nestoriaanse gemeenschap in oktober 1915 massaal over de Perzische grens te trekken. Onderweg naar Perzië kwamen ruim een derde van de Aramese Nestorianen door aanvallen van Turken, Koerden en de geleden ontberingen om het leven.

Eerst werden de Aramese en Armeen­se leiders gedepor­teerd en later vermoord. Christelijke steden en dorpen werden aangevallen door de Turkse solda­ten, Koerdenstammen en bendele­den van "chette's (vrijgelaten mis­dadigers). Volgens ooggetuigen die deze massamoord hebben overleefd, zijn de massamoorden op de Aramese christenen in de stad Midyat (centrum van Tur Abdin) en de omliggende dorpen op 1 juli 1915 begonnen. Men schat het aantal slachtoffers op tweeënhalf miljoen, waarvan en miljoen Aramese christenen. Mannen werden onthoofd, vrouwen werden be­keerd tot de islam en de kinderen werden levend ver­brand. Vele kerken en kloosters zijn tot ruïnes gemaakt en de kostbaarheden zijn uit de kerken gestolen. Door de verwoestingen zijn er ruim 70 dorpen als ruïnes achtergebleven. Er zijn toen onder dwang 105 dorpen geïslamiseerd en geplun­derd.

De massamoorden van 1894-1896 en 1915-1923 brachten de christe­nen die de massamoorden over­leefd hadden ertoe in twee grote vluchtgolven in 1922 en 1924 Turkije te verlaten. Als gevolg van onderdrukking hebben de Aramese christenen hun toevlucht in Amerika, Canada, Australië en de Europese continenten gezocht. Tot de dag van vandaag zijn de Arameeërs in Tur Abdin uitgedund tot een gemeen­schap van paar honderd personen, hoofdzakelijk oude mensen die liever voor hun dood kiezen dan te vluchten naar een vreemd land.

De Aramese Christenen, die zich ruim 4000 jaar in het Midden-Oosten geworteld hebben en tot op de dag van vandaag het Aramees, de taal van Jezus Christus, trouw gebleven zijn in hun liturgie en omgang, hebben wegens het islamitische fanatisme noodgedwongen hun woongebied verlaten en hun heil gezocht in Europese landen waaronder ook in Nederland.

Het Westen en de medeschuld aan de Genocide van 19­15
Dat deze genocide bewust en gepland was, valt niet alleen af te leden uit de manier waarop ze werd uitgevoerd, maar ook uit uitlatingen van talrijke Turkse gezagsdragers, die er vanaf 1909 in hun contacten met diplomaten uit andere landen - vooral uit de bondgenoten Duitsland en Oostenrijk - geen geheim van maakten dat de christelijke minderheden fysiek moesten worden geëlimineerd (zie, The History of the Armenian Genocide).

Niet alleen Wenen en Berlijn (de bondgenoten van de Turken), maar ook Londen en Parijs wisten intussen alles van de genocide en deden niets! Één van de conclusies van Dadrian - de schrijver van "The History of the Armenian Genocide" - is dat de Duitsers zelfs de genocide hebben bevorderd. Nog verbijsterender is de conclusie dat het Westen bewust de bestraffing van de schuldigen heeft verhinderd. Veel diplomaten in Turkije hebben hun regering ten tijde van de massale moorden daarvan op de hoogte gesteld. Sommige Duitse diplomaten hielpen de Turken een handje bij de massamoorden. Generaal-majoor Fritz Bronsart van Schellendorf, verbonden aan het Turkse hoofdkwartier, heeft persoonlijk bevel gegeven tot het verdrijven van de Christelijke minderheden en wordt gezien als één van de initiatoren van de genocide, aldus "The History of the Armenian Genocide". Volgens de Amerikaanse ambassadeur Morgenthau was Duitsland het enige land dat de massamoorden had kunnen voorkomen, door middel van ambassadeur Hans Wangenheim, die de Turkse leiders volledig in de hand had.

De genocide van de christelijke minderheden door de Turken en Koer­den in 1915 was afgrijselijk om zijn omvang, om zijn wreed­heid en om de systematiek waar­mee een heel volk werd uitge­moord. De christenen werden op allerlei manieren vermoord; doodgeslagen, levend in brand gestoken, verdron­ken in zee of opgesloten in grot­ten waarvoor een vuur werd aan­gestoken, zodat de slachtoffers stikten.

De genocide van 1915, maar vooral de erkenning van dit feit zowel door de internationale gemeenschap als door Turkije, moet er toe leiden dat op de één of andere manier het bestaan zelf van het Aramese volk in de aandacht komt en haar rechten kan claimen. Wat Turkije betreft wijst men er op dat volgens de Turkse interpretatie van het verdrag van Lausanne (1923), waarmee het minderhedenprobleem in de nieuw opgerichte Turkse staat geregeld werd, wat de christenen betreft, alleen Hellenen en Armeniërs specifieke rechten hebben. Het erkennen van de genocide is binnen deze stroming een eerste noodzakelijke stap op weg naar de erkenning dat de westerse wereld in de nasleep van de Eerste Wereldoorlog schromelijk in gebreke is gebleven om de rechten van de Aramese christenen (syrisch-orthodoxen, nestorianen en chaldeeërs) te vrijwaren. Ten tweede zou erkenning van de genocide ook inhouden dat men legitieme aanspraken heeft in de regio, waaruit men als slachtoffer is verdreven.

Bron: Vergoten Bloed (Dmo Zliho, Naman Qarabasch; The History of the Armenian Genocide; De Syrisch Orthodoxe Gemeenschap F. Sumer; Nestorianen, de ondergang van een christenvolk, Albert Stol; Intermediair, Ruud Hoff ‘Christen-Turken); Pokrof; oosterse chsitenen 2001/2; De wortels van het christendom, Michael Walsh; Atlas van de Bijbel ;Joodse oudheden door Willem Westerbeke ‘ God spraak Hebreeuws’; De Semitische Talen, J.K. Kramers; De verborgen parel, de erfgenamen van het oude Aramese erfgoed; Religio AramaicaJ. Hoftijzer.
When your feeling down.. He is always there to lift you up.. Jesus loves you

Gebruikersavatar
Silly
Berichten: 2256
Lid geworden op: Do Jan 11, 2007 12:01 pm

Berichtdoor Silly » Do Feb 15, 2007 12:57 pm

speciaal voor chaimae..

liefje dit is mijn geschiedenis.. en dit is wat mij tekent

hoop dat het nu duidelijk is dat het best pijn doet als je dat negeert :oops:
And if you tolerate this, then your children will be next...
**{I WILL NEVER APOLOGIZE FOR BEING FREE!!}**

Gebruikersavatar
Silly
Berichten: 2256
Lid geworden op: Do Jan 11, 2007 12:01 pm

Berichtdoor Silly » Do Feb 15, 2007 1:03 pm

Afslachting van 1914/1915
Zwangere vrouwen werden bij duizenden door Koerdische soldaten in hun buik gestoken, oudere mannen werden hun ogen en oren uitgestoken met dolken en messen, meisjes werden bij duizenden verkracht en onteert, baby’s werden door de Koerdische mannen en vrouwen tegen de muren gesmeten, zodat het bloed van de kinderen een blijvende herinnering op de muren achterliet. Jonge mannen werden bij duizenden uitgekleed, verzameld en vervolgens, hun ogen uitgestoken, hun oren afgesneden en daarna als vuil naar de vuilnisbult weggevoerd. Onze kerken werden bij honderden verbrand en geplunderd. Monniken, nonnen en bisschoppen werden uitgekleed en in de kerken opgesloten waarna de gebouwen in brand werden gestoken. De stank van de verbrande menselijke lichamen reikte tot aan de hemel. Op deze manier hebben de Koerden, onder het toeziende oog van de Turken, onze gemeenschap kapotgemaakt. Voor de ogen van opa’s en oma’s werden hun kinderen als dieren afgeslacht waarna de opa en de oma hun oren werden doorboord. Voor de ogen van vaders en moeders werden de armen en benen van hun kinderen eerst afgehakt waarna ze in een put werden gegooid. Binnen enkele weken was de aarde doordrenkt door het verstrooide bloed van de Aramese gemeenschap.

Het gekrijs en gehuil van kinderen, de smeekbedes van de ouders, het geschreeuw van de mensen reikte tot aan de hemel. Er was niemand die te hulp kwam!!!!

Honderdduizenden Slachtoffers

We zeggen wel eens: Elke steen in Paddan-Aram ruikt naar het Aramese bloed. De bergen, het land, de bomen, het gedierte klaagt en schreeuwt van het leed die de Aramese gemeenschap is aangedaan, maar er is niemand die het hoort of wil horen. Waar was Europa? Waar waren de Amerikanen? En waar was het recht? Sterker nog, de wereld ontkent zelfs dat er een afslachting onder de Aramese gemeenschap heeft plaats gevonden.

Wat zich daar plaats heeft gevonden was één van de eerste en de meest barbaarse etnische zuivering in z’n soort. De overlevenden van de oorlog vluchten naar Syrië, Libanon en andere landen. Er waren zo’n 80.000 mensen overgebleven in het Zuid-Oosten van Turkije. Maar langzamerhand begonnen ook deze mensen begin jaren 70 te vluchten. Op het ogenblik zijn er nog enkele honderden overgebleven. Het aantal slachtoffers wordt geschat tussen 200.000 tot 300.000 personen. Deze schattingen zijn gebaseerd op de kerkelijke boeken en de informatie van de geestelijken. In deze boeken werd namelijk bijgehouden hoeveel gezinnen in elk dorp woonden. Door het aantal gezinnen voor de oorlog en na de oorlog te tellen, kan worden nagegaan hoeveel mensen zijn gedood.

Tijdens de winter van 1895-1896 raakten veel steden en dorpen plotseling hun tot dan aanzienlijke Aramese bevolking kwijt. Maar een nog grotere ramp stond hun te wachten in de loop van de Eerste Wereldoorlog, in 1915, bekend als ‘het jaar van het zwaard’of ‘het Jaar van het Schriftelijk Bevel’ (om de plaatselijke christelijke bevolking te doden). Het jaar 1915 is een onvergetelijk tijdperk voor het Aramese volk. Dit vanwege het begin van de vele vervolgingen, onderdrukkingen en de massaslachtingen. Nadat Turkije in 1915 een grote nederlaag tegen de Russen had geleden, zette dit zich om in een felle haatcampagne tegen de christelijke minderheden in Turkije. Eerst werden de Aramese leiders gedeporteerd en later vermoord. Vele kerken en kloosters zijn tot ruïnes gemaakt en de kostbaarheden zijn uit de kerken gestolen. Door de verwoestingen zijn er ruim 70 dorpen als ruïnes achtergebleven. Er zijn toen onder dwang 105 dorpen geïslamiseerd en geplunderd.
Eerste werden mannen tussen 15 en 20 geronseld om te dienen in de oorlog, wat in de meeste gevallen gedwongen arbeid betekende, onder erbarmelijke omstandigheden. Vanaf 20 april 1915 en vooral in juni en juli, ging het van kwaad tot erger: soms werden dorpen openlijk aangevallen en geplunderd. In andere gevallen werd de bewoners valselijk en gevoel van veiligheid gegeven waarna ze ’s nachts overvallen werden en vermoord.Sommige dorpelingen in de vlakte ten zuiden van Tur Abdin slaagden erin naar de bergen te vluchten en zich te verschuilen in het klooster van Mar Malke. De mannen en vrouwen werden vermoord, alleen de kinderen mochten blijven leven en werden grootgebracht als moslims.


taudi naru .. als ik jou niet had :wink:
And if you tolerate this, then your children will be next...
**{I WILL NEVER APOLOGIZE FOR BEING FREE!!}**

Chaimae
Berichten: 10447
Lid geworden op: Ma Okt 16, 2006 9:43 pm

Berichtdoor Chaimae » Do Feb 15, 2007 1:07 pm

dat de christenen ook op politieke steun uit het christelijke Europa konden rekenen.


In de tijd van de Ottomaanse rijk dachten de Aramezen dat ze op England konden rekenen. Ze dachten namelijk dat de engelsen binnekort zouden lanceren. Zo begonnen de Aramesen met het binnenvallen van Turkse dorpen en steden en dar vrouwen en mannen en kinderen te moorden en verkrachten. Immers de Aramesen dachten dat de Engelsen snel zouden komen om hun te versterken. Maar dat was niet zo, de Engelsen kwamen niet en toen verklaarde Turkije de oorlog en vochten ze terug. Het was zelfverdediging. De Aramesen zijn begonnen met de oorlog. Zo ging het nog een paar keer door. Telkens als de Turkse mannen weg gingen voor de leger sloegen de Aramesen toen.
"Our patience will achieve more than our force."

Elk boek is een gevaar dat de ziel in wil. Wie de ziel in wil, moet door de omgekeerde wereld heen, door de leegte, dor de angst, door het niets.

Gebruikersavatar
Silly
Berichten: 2256
Lid geworden op: Do Jan 11, 2007 12:01 pm

Berichtdoor Silly » Do Feb 15, 2007 1:10 pm

Chaimae schreef:
dat de christenen ook op politieke steun uit het christelijke Europa konden rekenen.


In de tijd van de Ottomaanse rijk dachten de Aramezen dat ze op England konden rekenen. Ze dachten namelijk dat de engelsen binnekort zouden lanceren. Zo begonnen de Aramesen met het binnenvallen van Turkse dorpen en steden en dar vrouwen en mannen en kinderen te moorden en verkrachten. Immers de Aramesen dachten dat de Engelsen snel zouden komen om hun te versterken. Maar dat was niet zo, de Engelsen kwamen niet en toen verklaarde Turkije de oorlog en vochten ze terug. Het was zelfverdediging. De Aramesen zijn begonnen met de oorlog. Zo ging het nog een paar keer door. Telkens als de Turkse mannen weg gingen voor de leger sloegen de Aramesen toen.

wat een onzin...
waar staat dat bevestigd? welk boek geeft dat aan? daar zou ik de schrijver van heel graag willen spreken, en velen met mij..

onschuldigen werden op brute wijze vermoord, zonder enkele reden!

wij christenen zijn altijd al gehaat en altijd al monddood gemaakt door die honden.
je weet niet hoe groot het aramese/assyrische rijk was... allemaal weggevaagd door moslims

ik heb geluk dat mijn overgrootouders alles overleefd hebben, zonder zichzelf te hebben hoeven bekeren tot jullie moordgeloof
And if you tolerate this, then your children will be next...
**{I WILL NEVER APOLOGIZE FOR BEING FREE!!}**

Chaimae
Berichten: 10447
Lid geworden op: Ma Okt 16, 2006 9:43 pm

Berichtdoor Chaimae » Do Feb 15, 2007 1:16 pm

Waarheid is hard he? Gossie, arme Aramesen toch. Ik heb echt medelijden met jullie joh.
"Our patience will achieve more than our force."

Elk boek is een gevaar dat de ziel in wil. Wie de ziel in wil, moet door de omgekeerde wereld heen, door de leegte, dor de angst, door het niets.

Gebruikersavatar
Silly
Berichten: 2256
Lid geworden op: Do Jan 11, 2007 12:01 pm

Berichtdoor Silly » Do Feb 15, 2007 1:18 pm

Chaimae schreef:Waarheid is hard he? Gossie, arme Aramesen toch. Ik heb echt medelijden met jullie joh.


het is de waarheid niet... ik wil de naam van die schrijver...

nogmaals.. daag me niet uit.. foto's zijn er zat :wink:
And if you tolerate this, then your children will be next...
**{I WILL NEVER APOLOGIZE FOR BEING FREE!!}**

Chaimae
Berichten: 10447
Lid geworden op: Ma Okt 16, 2006 9:43 pm

Berichtdoor Chaimae » Do Feb 15, 2007 1:27 pm

Silly schreef:
Chaimae schreef:Waarheid is hard he? Gossie, arme Aramesen toch. Ik heb echt medelijden met jullie joh.


het is de waarheid niet... ik wil de naam van die schrijver...

nogmaals.. daag me niet uit.. foto's zijn er zat :wink:
Nogmaals jullie zijn begonnen. De Turken hebben teruggevochten. Moesten jullie maar niet beginnen he.
"Our patience will achieve more than our force."

Elk boek is een gevaar dat de ziel in wil. Wie de ziel in wil, moet door de omgekeerde wereld heen, door de leegte, dor de angst, door het niets.

Gebruikersavatar
Silly
Berichten: 2256
Lid geworden op: Do Jan 11, 2007 12:01 pm

Berichtdoor Silly » Do Feb 15, 2007 1:30 pm

wij zijn niet begonnen....

mijn voorouders zaten in hun kerken toen ze kwamen om ze uit te moorden..

dit is niet 1 incident... dit gaat al 1400 jaar zo...
genocide na genocide na genocide

en jullie weten best dat het gebeurd is... ik hoor van mensen die nu nog bedreigd worden met de woorden: we deden het toen, en we gaan het nu weer doen...

je zou bijna denken dat we gewend raken aan die genocides... zo vaak en zo lang achter elkaar..

chaimae.. ontken je de holocaust ook?
And if you tolerate this, then your children will be next...
**{I WILL NEVER APOLOGIZE FOR BEING FREE!!}**

Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17473
Lid geworden op: Ma Feb 17, 2003 9:58 am

Berichtdoor Manon » Do Feb 15, 2007 1:31 pm

Chaimae: wààr ontstond de islam? toch wel op het schiereiland Arabie dacht ik.

Hoe komen al die kolonisatoren dan in andere landstreken terecht? Omdat alle landen Arabie hebben aangevallen? of omdat de arabieren heel het middenoosten hebben gekoloniseerd?
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.

Chaimae
Berichten: 10447
Lid geworden op: Ma Okt 16, 2006 9:43 pm

Berichtdoor Chaimae » Do Feb 15, 2007 1:37 pm

chaimae.. ontken je de holocaust ook?Omdat jullie begonnen zijn! Het is dan logisch dat de Turken terugvechten. Waren jullie niet begonnen dan was er niks gebeurd.

Ik ontkent de Holecuast niet, maar er is op dit moment inderdaad een holecaust aan de gang. De Joden die de Palestijnen vermoorden die zijn net zo erg als Hitler bezig.


Zie mijn ondertekening. Versta je dat?
"Our patience will achieve more than our force."

Elk boek is een gevaar dat de ziel in wil. Wie de ziel in wil, moet door de omgekeerde wereld heen, door de leegte, dor de angst, door het niets.

Gebruikersavatar
Ketter
Berichten: 4219
Lid geworden op: Do Jun 22, 2006 9:06 am
Locatie: Vlaanderen

Berichtdoor Ketter » Do Feb 15, 2007 2:01 pm

Chaimae schreef:
chaimae.. ontken je de holocaust ook?Omdat jullie begonnen zijn! Het is dan logisch dat de Turken terugvechten. Waren jullie niet begonnen dan was er niks gebeurd.

Ik ontkent de Holecuast niet, maar er is op dit moment inderdaad een holecaust aan de gang. De Joden die de Palestijnen vermoorden die zijn net zo erg als Hitler bezig.


Zie mijn ondertekening. Versta je dat?


Stop de haat, Chaimae, en kom terug in de realiteit.
Zonder (ji)haat straat.

Wat is er zo moeilijk te begrijpen aan het feit dat ik niet kan geloven in een God die zo duidelijk kwaadaardig is?

Chaimae
Berichten: 10447
Lid geworden op: Ma Okt 16, 2006 9:43 pm

Berichtdoor Chaimae » Do Feb 15, 2007 2:03 pm

Als Sara toegeeft dat de Aramesen zijn begonnen en niet de Moslims zoals zei beweerd.
"Our patience will achieve more than our force."

Elk boek is een gevaar dat de ziel in wil. Wie de ziel in wil, moet door de omgekeerde wereld heen, door de leegte, dor de angst, door het niets.

Alba
Berichten: 729
Lid geworden op: Zo Sep 03, 2006 4:11 pm
Locatie: Aarde

Berichtdoor Alba » Do Feb 15, 2007 2:06 pm

Ik ontkent de Holecuast niet, maar er is op dit moment inderdaad een holecaust aan de gang. De Joden die de Palestijnen vermoorden die zijn net zo erg als Hitler bezig.

In welk boek hebben de joden dan over een Endlösung geschreven? Waar in Israël bevinden zich de vernieuwde Auschwitz, Treblinka en Sobibor? Hoe heet de joodse SS?
Alsjeblieft, Chaimae, praat niet zo lichtzinnig over deze afschuwelijke historie. Ik had begrepen, dat het jou niet zo interesseert wat er om je heen gebeurt....

Gebruikersavatar
Ketter
Berichten: 4219
Lid geworden op: Do Jun 22, 2006 9:06 am
Locatie: Vlaanderen

Berichtdoor Ketter » Do Feb 15, 2007 2:10 pm

Chaimae schreef:Als Sara toegeeft dat de Aramesen zijn begonnen en niet de Moslims zoals zei beweerd.


Sorry, ik ken niets van de geschiedenis van dat drama tussen Aramesen en Turken. Ik weet niet "wie begonnen is".

Wat ik wel weet is dat meestal de gewone bevolking niet begint, maar meestal wel de dupe is. En vooral als je persoonlijk begint met "jullie zijn begonnen", ga je over de schreef.

Ik weet niet wat er aan de hand is, Chaimae, maar vandaag ben je weer heel erg éénzijdig bezig. Het is verdorie alsof je meerdere persoonlijkheden bezit. Eén die zich vragen stelt en groeit, en de andere die nogal botte en weinig gefundeerde waarheden neerschrijft.

mvg,
Ketter
Zonder (ji)haat straat.Wat is er zo moeilijk te begrijpen aan het feit dat ik niet kan geloven in een God die zo duidelijk kwaadaardig is?

Gebruikersavatar
Anneke
Berichten: 1177
Lid geworden op: Vr Jan 12, 2007 6:59 pm

Berichtdoor Anneke » Do Feb 15, 2007 3:10 pm

Chaimae schreef:Als Sara toegeeft dat de Aramesen zijn begonnen en niet de Moslims zoals zei beweerd.


weer ik (silly) op ilonas account sorry :oops:


Hoewel de Aramese christenen - aanhang van de Syrisch-Orthodoxe kerk - niet de wapens tegen de Turken hadden opgenomen, werden duizenden Aramese christenen uit hun woonplaats (Tur Abdin) verdreven en vermoord.


nu wil ik dat jij een boek of artikel quote

ga niet uit je nek lullen meisje.. ik kan ook dingen verzinnen..

het waren mensen die hun wapens in moesten leveren bij de overheid... ze zouden nooit kunnen beginnen.
plus wij christenen mogen (soms helaas) de wapens niet oppakken.

chaimae... je mag niet liegen

weda
Berichten: 922
Lid geworden op: Wo Feb 11, 2004 10:39 am
Locatie: haar
Contact:

Berichtdoor weda » Do Feb 15, 2007 3:16 pm

chaimae ontkent dat er genodice heeft plaats gevonden. hoe zit het met de miljoenen hindoes die JULLIE hebben afgeslacht?? wil je mij vertellen dat hindoes daarmee begonnen zijn?

sommige mensen kennen geen schaamte, chaimae.
waarom zou ik de moslim haten. de moslim haat zichzelf door in de koran te geloven.

wat is allah toch geweldig: bij mij heeft ie de oren en ogen afgesloten en bij de moslims het verstand.

Gebruikersavatar
Silly
Berichten: 2256
Lid geworden op: Do Jan 11, 2007 12:01 pm

Berichtdoor Silly » Do Feb 15, 2007 6:14 pm

weda schreef:chaimae ontkent dat er genodice heeft plaats gevonden. hoe zit het met de miljoenen hindoes die JULLIE hebben afgeslacht?? wil je mij vertellen dat hindoes daarmee begonnen zijn?

sommige mensen kennen geen schaamte, chaimae.


wordt vast en zeker ook genegeerd... :roll:
And if you tolerate this, then your children will be next...
**{I WILL NEVER APOLOGIZE FOR BEING FREE!!}**

Chaimae
Berichten: 10447
Lid geworden op: Ma Okt 16, 2006 9:43 pm

Berichtdoor Chaimae » Do Feb 15, 2007 6:17 pm

Neuh hoor. Dat zit namelijk anders in mekaar. De Duitsers zijn toen begonnen. Bij de Aramesen is het anders, aangezien zij zijn begonnen met verkrachten, moorden en plunderen.

Ik ontken de genocide niet. Maar wat de Joden op dit moment doen in Palestina is net zo erg. De Joden zijn goed bezig hoor.
"Our patience will achieve more than our force."

Elk boek is een gevaar dat de ziel in wil. Wie de ziel in wil, moet door de omgekeerde wereld heen, door de leegte, dor de angst, door het niets.

Gebruikersavatar
Ketter
Berichten: 4219
Lid geworden op: Do Jun 22, 2006 9:06 am
Locatie: Vlaanderen

Berichtdoor Ketter » Do Feb 15, 2007 6:18 pm

weda schreef:chaimae ontkent dat er genodice heeft plaats gevonden. hoe zit het met de miljoenen hindoes die JULLIE hebben afgeslacht?? wil je mij vertellen dat hindoes daarmee begonnen zijn?

sommige mensen kennen geen schaamte, chaimae.


Ik hou wel zo niet van die "jullie". Ik denk niet dat er ook maar één lezer persoonlijk verantwoordelijk kan gesteld worden voor dat soort daden. Wat duidelijk moet gemaakt worden is wel dat Islam dikwijls met het zwaard is verspreid geweest in de geschiedenis, en dat het evenveel belang heeft aan historische zelfreflectie als andere machtshebbers.
Zonder (ji)haat straat.Wat is er zo moeilijk te begrijpen aan het feit dat ik niet kan geloven in een God die zo duidelijk kwaadaardig is?

Gebruikersavatar
Silly
Berichten: 2256
Lid geworden op: Do Jan 11, 2007 12:01 pm

Berichtdoor Silly » Do Feb 15, 2007 6:27 pm

Chaimae schreef:Neuh hoor. Dat zit namelijk anders in mekaar. De Duitsers zijn toen begonnen. Bij de Aramesen is het anders, aangezien zij zijn begonnen met verkrachten, moorden en plunderen.

Ik ontken de genocide niet. Maar wat de Joden op dit moment doen in Palestina is net zo erg. De Joden zijn goed bezig hoor.


in je volgende post wil ik een boek/document waar je je op baseerd

tot die tijd zeg ik geen woord meer tegen je :wink:
And if you tolerate this, then your children will be next...
**{I WILL NEVER APOLOGIZE FOR BEING FREE!!}**

Chaimae
Berichten: 10447
Lid geworden op: Ma Okt 16, 2006 9:43 pm

Berichtdoor Chaimae » Do Feb 15, 2007 6:43 pm

Mooi.
"Our patience will achieve more than our force."

Elk boek is een gevaar dat de ziel in wil. Wie de ziel in wil, moet door de omgekeerde wereld heen, door de leegte, dor de angst, door het niets.

Gebruikersavatar
Melissa
Berichten: 366
Lid geworden op: Di Jan 09, 2007 11:25 pm

Berichtdoor Melissa » Vr Feb 16, 2007 12:40 am

Chaimea, en maar blijven ontkennen! Het is een feit, de meeste landen die nu moslimlanden zijn, zijn vroeger door het zwaard moslim geworden, miljoenen en miljoenen slachtoffers heeft dat gekost.
Maar ja, mijn eerdere posten omtrent de amazighen zijn door jou ook al genegeerd, vrij logisch, want daar heb je geen enkel redelijk antwoord op, of het moeten leugens zijn.

http://www.dutch.faithfreedom.org/forum ... ght=#62113
http://www.dutch.faithfreedom.org/forum ... ght=#62613

Wat betreft de joden en de palestijnen, er leefden eerder joden in dat gebied, de moslims hebben dat later veroverd en de kerk en tempel verwoest, zodat er een moskee kon worden gebouwd.
De joden zijn niet erg goed bezig om de palestijnen uit te roeien, dat doen de palestijnen onderling veel beter!

Verder, grappig om te zien, hoe moslims hun palestijnse broeders ondersteunen "hun"grondgebied te zien opeisen. Als dat zo is, waarom rotten de arabieren dan niet op uit Noord-Afrika? De arabieren hebben daar al dat land gekoloniseerd, de mensen vermoord, geplunderd, vrouwen en kinderen verkocht als slaven en nu nog steeds worden de amazighen achtergesteld, op hun eigen grondgebied
http://www.dutch.faithfreedom.org/forum ... alem#58776
http://www.dutch.faithfreedom.org/forum ... ght=#63116

Gebruikersavatar
Melissa
Berichten: 366
Lid geworden op: Di Jan 09, 2007 11:25 pm

Berichtdoor Melissa » Vr Mar 02, 2007 1:01 pm

up

Gebruikersavatar
Thomas
Berichten: 3890
Lid geworden op: Wo Apr 12, 2006 3:53 pm
Locatie: De Sleutelstad

Berichtdoor Thomas » Vr Mar 02, 2007 1:34 pm

Chaimea staat dus kneiterhard te liegen.
Ze heeft nog steeds geen bron gegeven waar Silly om gevraagd heeft.

Zolang ze dat niet geeft beschouw ik haar als de grootste leugenaar van dit frum.
Context???
Uitleg???
Ik lees wat er staat ...en er staat wat ik lees!!!!


Terug naar “Andere Godsdiensten”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten