Negatieve bijna doodservaring ( eeuwig verloren )

malchus
Berichten: 33
Lid geworden op: Wo Sep 20, 2006 9:46 pm

Negatieve bijna doodservaring ( eeuwig verloren )

Berichtdoor malchus » Zo Okt 29, 2006 11:06 pm

Niet alle sterfbed-ervaringen zijn positief. Van velen wordt verteld, dat ze op de grens van leven en dood met een verschrikkelijke werkelijkheid werden gekonfronteerd. Hun ogen stonden vol angst en ontzetting, vaak bleef deze gezichtsuitdrukking ook na de dood. Vaak is er een laatste angstige uitroep. Van een aantal bekende persoonlijkheden is deze genoteerd. Koning Karel de 9e, gestorven 1574 zei: "Ik ben verloren, ik zie het!" Sir Thomas Scott, gestorven 1621 zei: "Ik geloofde, dat God noch hel bestond. Nu weet en voel ik dat ze allebei bestaan en dat ik door een rechtvaardig oordeel tot ondergang gedoemd ben." De filosoof Thomas Hobbes, gestorven 1679 zei: "Ik sta op het punt om in het duister (de verlorenheid) te springen." Edward Gibbon zei: "Alles is nu verloren, alles is donker." Talleyrand, gestorven 1838, zei tegen zijn koning: "Ik lijd, Sire, de pijnen van de verdoemden."

Verschillende zielzorgers stellen telkens weer vast, dat mensen die zich met okkulte praktijken (zoals wicca, toverij, geesten oproepen, voorspellingen, of satanisme) hebben afgegeven een ellendig sterfbed hebben. Dr. Kurt Koch geeft in zijn boeken daarvan telkens voorbeelden; Een magische belezer stierf onder vloeken. Een doordringende stank vulde de kamer. Een ouderling, die met het zogenaamde 'zesde en zevende boek van Mozes' magie bedreven had, stierf eveneens onder vloeken. Van een aantal, die huiveringwekkend stierven, is bekend, dat ze van hun geloof waren afgevallen of er zich hardnekkig tegen hadden verzet. William Pope, een engelse ex-methodist, riep op zijn sterfbed uit: "O, de brandende vlam, de hel, de pijn die ik voel. O, de hel, de kwelling, het vuur in me. O, eeuwigheid, eeuwigheid. Altijd met demonen te moeten wonen en met verdoemden geesten in de poel van vuur, dat moet mijn lot zijn, en het is een rechtvaardig lot. Ik wil niets anders dan de hel! Kom, duivel, en haal me!"

Een meisje, dat zich hardnekkig tegen een keuze voor Christus had verzet zei: "O, wat ontzettend, o red me, ze trekken me naar beneden. Verloren, verloren!" De franse atheïstische filosoof Voltaire wilde zich op zijn sterfbed met de kerk verzoenen. Ongelovige vrienden, die dit wilden verhinderen, werden door hem uitgevloekt. Daarna legde hij de herroeping van zijn oude standpunten schriftelijk vast. Maar hij bleef woeden tegen God en mensen. Hij riep zijn arts toe: "Ik moet sterven, door God en mensen verlaten." Toen de arts verklaarde, niets meer voor hem te kunnen doen, riep Voltaire uit: "Dan zal ik ter helle varen, en u mee." Later zei zijn verpleegster, dat ze voor alle rijkdom van Europa nooit meer een ongelovige zou willen zien sterven, zo verschrikkelijk was zijn einde...De laatste woorden van een bendeleider waren: "Ik ga naar de hel, ik ben verloren. Zo kan ik niet sterven. O moeder, het is vreselijk om naar de hel te gaan." Van Stalins sterfbed zijn we op de hoogte gebracht door zijn dochter Swetlana, ze verteld: "Het sterven van mijn vader was verschrikkelijk zwaar. De doodsstrijd was ontzettend. In de laatste minuut opende hij plotseling zijn ogen. Het was een verschrikkelijke blik, half waanzinnig, half toornig. Toen wees hij naar boven, waarbij hij ons allen bedreigde."
De laatste woorden van een atheïstische man waren: "Ik zie een grote muur voor me oprijzen, en nu het te laat is, ontdek ik dat het makkelijker is om in de hel te komen, dan eruit." Een spotter met het geloof zei: "Kijk, hoe het water omhoog komt. Gauw zal de rivier me overspoelen. Ik heb nooit in een hel geloofd, maar nu geloof ik erin. O, hoe verschrikkelijk!" Anderen spreken eveneens over een duivel of over 'ze'.
Een meisje dat nogal wild geleefd had zei: "O, de duivel komt om mijn ziel in de hel te trekken. Ik ben voor altijd verloren!" Een Deen, die als magiër bekend stond, zag de duivel naderen. "Kijk, daar is hij. Hij neemt me mee naar de hel! Help!" Een zakenman vertelde over een donkere tunnel waar hij zich bevond, en heel in de verte was een uitgang die erg aan hem 'trok'. Hij zegt: "Overal om me heen waren vreselijke figuren, die me probeerde vast te pakken. Het beste kun je ze vergelijken met de verminkte, monsterachtige bedelaars uit oude films. Wat me vooral bij staat was een ongelovige hitte, een hitte die alles wat ik ben probeerde te verbranden. Gelukkig hebben de artsen mijn leven kunnen redden en ben ik er nog. Ik heb het gezien en ervaren; de hel is echt!"
Soldaat Ritchie maakte niet alleen mooie dingen mee. Hij zag ook een wereld van verlorenen, die voortdurend elkaar bevochten en waaruit gebrul opklonk. Een zekere Andrew Kosh, wiens hart was blijven stilstaan, vertelt: "Ik rende een lange gang weg naar beneden. Plotseling was er een splitsing: een pad ging een lange heuvel af, het andere ging omhoog. Ik besloot om de weg naar beneden te nemen. Ik had altijd al gevoeld, dat ik in de hel terecht zou komen. Na wat een eindeloze tocht leek te zijn, zag ik een groot aantal mensen, allen zonder gezicht, die zich in een arena voortbewogen. Verschillende stemmen riepen me toe: 'Je hoort hier niet.' Ik klom toen moeizaam naar omhoog." Kosh vertelt, hoe hij tenslotte de wijd open hemelpoorten zag, maar poortwachters begonnen de poort te sluiten. Toen hij de poort bereikte, was ze dicht. Toen hoorde hij een stem roepen: "Het is je tijd niet."
De Canadees Godkin bericht, dat hij ook naar de hel werd geleid. Hij noemt het 'een plaats van straf voor allen, die Jezus Christus verwerpen.' Hij voelde de kwelling, die allen die erheen gaan, zullen ervaren en spreekt over een drukkende duisternis, die een besef van eenzaamheid geeft, en over een droge hitte, waarbij men zich voelt als een withete oven.
Het eerste, dat de na twee dagen uit de dood opgewekte Timoorees zei, was: "Ik zal jullie iets vertellen. Eerst: het leven eindigt niet, als je sterft. Ik was twee dagen dood, ik heb het ervaren. En het tweede is: de hel en de hemel zijn realiteiten. Ook dat heb ik ervaren. En het derde dat ik wil zeggen is: als je Jezus niet vindt in je leven, zul je nooit naar de hemel gaan. Je zult dan tot de hel veroordeeld worden..."

De bekende duitse toneelspeler en filmster Curd Jürgens had een ervaring van de hel tijdens een hartoperatie in Houston. Hij merkte, hoe verwrongen gezichten op hem neerkeken. Vol ontzetting zag hij vuurvlammen om zich heen. Een vrouw met een verschrikkelijke blik in haar ogen, trok hem weg in een wereld vol weeklachten.

De kardioloog Maurice Rawlings, had zijn eerste ervaring op dit gebied, toen hij iemand, die klinisch dood was, moest proberen te reanimeren. Plotseling riep de man: "Ga door!" Rawlings had ondervonden, dat de patiënten de arts meestal vragen te stoppen, omdat hij hen pijn doet. Maar deze man wilde perse in het leven terugkeren. 'Waarom wil je niet, dat ik ermee ophoud?' vroeg Rawlings. "Ik ben in de hel", schreeuwde de man. 'Bedoel je, dat je bang bent om naar de hel te gaan?' Maar de man antwoorde met de angst in zijn ogen: "Nee, ik ben in de hel, laat me niet teruggaan." 'Hoe kan ik ophouden met in de hel te zijn.''Ik ben geen dominee', zei de arts terwijl hij doorging het hart van de man te masseren. Maar toen de man zijn vraag herhaalde, stelde Rawlings hem voor, een zondagsschoolgebed uit te spreken: 'Heer Jezus, vergeef mijn zonde en leef in mij. Als U mijn leven spaart, dan blijf ik met U verbonden. Als U mijn leven neemt, neem me dan op in uw hemel.' Daarop stierf de man opnieuw. Rawlings moest hem verschillende malen tot leven terugbrengen. Achteraf wist de man niets meer van zijn ontmoeting met de hel af, maar nog wel, dat hij gebeden had. Rawlings was echter door zijn ervaring zo geschokt, dat hij, die altijd gezegd had, dat godsdienst hokus-pokus was, nu de bijbel begon te lezen. Sindsdien maakte hij vaker mee, dat klinisch doden achteraf vertelden over licht, een weiland, een stad, maar ook over een gevangenis, over een vuur, over verschrikkelijke wezens en een doordringende stank. Rawlings raakte er zo van overtuigd, dat er een leven na dit leven bestaat, maar dat dit niet altijd een goed leven is.

Anna Katherina Emmerich zag in het vuur van de hel nergens een blauwe lucht, een boom of een vrucht. Alles is er kleurloos. Naar de graad van reiniging is het er lichter of donkerder. In de duistere gedeelten zag ze zielen voor de helft of tot de hals. Ieder was er in een aparte kerker of put en leed er dorst en hitte. Theresia van Avila heeft een plaats gezien vol van pijn en ellende. Ze beschrijft de toegang als een nauwe steeg en de duisternis als een bakoven met een modderige bodem vol wormen. Ze voelde het vuur in haar ziel branden, dat erger pijn deed dan welke aardse pijn ook. Ze had de indruk, geperst en verstikt te worden. De ziel snijdt zich daar kapot, de muren knijpen er zich samen, bericht ze. Men kan er niet zitten of liggen, alles is er zonder licht en vol vertwijfeling, is haar ervaring...Beste lezer(es), zo zeker dat jij ook eens zult sterven, zo zeker is er leven na de dood. In dit leven verzekeren we ons flink tegen lichaamelijke-, financiële- en of materiële schade. We zijn namelijk bang om bv. op onze oude dag geld tekort te hebben of je bent bang dat jou nieuwe brommer gestolen wordt, dus je betaald veel geld voor een zg. all risk verzekering. Dan nu deze vraag: Ben jij ook bang voor de dood? Het zou heel normaal zijn om deze vraag met 'ja' te beantwoorden. Jezus zegt namelijk dat er een vreselijke plaats is, de hel genaamd, waar jij na jou dood zeker terecht komt wanneer jij je in dit leven niet bekeerd tot Jezus Christus. Velen wederom geboren christenen hebben die angst voor de dood niet meer zo erg als ongelovigen. Dit komt omdat ze de allerbeste 'voor-eeuwig-levensverzekering' met God hebben afgesloten, en God met hun. Duur zo'n verzekering? Ja en nee! Nee, omdat je er zelf niets voor hoeft te betalen. Sterker nog, je kunt zo'n verzekering zelfs niet eens betalen. Zelfs niet door jou kerkgang, jou goede werken of jou religie. Ja, omdat het God Zijn Zoon Jezus Christus heeft gekost, die de vreselijke dood aan het kruis voor jou zonden heeft betaald. Alleen nu door in Jezus te geloven en Hem persoonlijk in jou leven te vragen in een gebed, verzekerd ook jou straks van een eeuwige heerlijkheid bij God in de hemel. Een betere verzekering kan jij hier in dit aardse leven niet afsluiten.

Er zijn velen mensen die geloven dat uiteindelijk iedereen in de hemel komt, en dat de hel dus niet bestaat. Deze leer in verschillende varianten is onbijbels. Het is Jezus zelf die alleen al in het Mattheus evangelie dertien keer over de realiteit van de hel predikt. Ja, zul je zeggen, God is toch liefde. Ja, dat is waar, maar Hij is ook rechtvaardig en kan daarom de ongerechtigheden van de mens niet door de vingers zien. In die zin zijn alle mensen voor God schuldig en zullen daarom ook tot de hel veroordeeld worden. Maar zoals je net las, is er redding door God zelf aangeboden in Zijn Zoon Jezus Christus. Hij stierf namelijk voor al jou ongerechtigheden aan het kruis. Alleen nu door die redding in jou leven te accepteren, door Jezus in jou leven te vragen en door Hem te dienen, zal al jou ongerechtigheden, tegenover een rechtvaardige en liefdevolle God, worden kwijtgescholden. Als je hieraan geen gehoor geeft in jou leven en jou eigen weg blijft gaan, dan kan God er ook niets meer aan doen, en dan zul je de konsekwenties van de realiteit, en de verschrikking van de hel, na jou dood, onder ogen moeten zien. God heeft jou geschapen met een vrije wil om met Jezus (=de hemel) of zonder Jezus (=de hel) te leven. Geloof dat dit zo is, want jou leven is ook belangrijk voor God! Maak dan alsjeblieft de goede keuze...

Als u Jezus wilt aannemen, bid dan het onderstaande gebed vanuit u hart en Hij zal het verhoren.

Mijn Heer en mijn God, ik heb op mijn eigen manier geleefd. Ik begrijp nu dat ik veel verkeerde dingen heb gedaan. Daar heb ik spijt van. Ik bekeer mij van al mijn zonden. Vergeef mij alstublieft. Ik geloof dat U mijn Redder bent. Dank U wel dat U in mijn plaats gestorven bent. Dank U dat U mijn zonden graag wilt vergeven. Ik vraag U nu om Uw geschenk van eeuwig leven. Ik geef U mijn leven en wil graag dat U mijn Heer bent. Help mij voor U te leven en voortaan naar U te luisteren, door de kracht van de Heilige Geest. Dit bid ik U in Jezus naam.

Je ( u) mag zich nu ook een kind van God noemen.
Wat nu nog belangrijk is, is te groeien in het geloof.
Koop een Bijbel ( en lees hem ook) Let op voor de Nieuwe wereld vertaling, deze vertaling is van de Jehova's getuigen en alles behalve betrouwbaar. Hier ziet u paar vertalingen, Telos, NBG, statenvertaling, Willebrord enz.
Bidden: praten met God en naar Hem luisteren.
Zoek een Bijbel getrouwe Gemeente, Kerk ( Waar Jezus in het middelpunt staat en de Bijbel als Gods woord) bijv Baptisten, vergadering van gelovigen, evangelische gemeentes, pinkster enz
vertel het aan andere.

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeborenen Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Ik wens jou ( u ) Gods zegen

Linda Danvers
Berichten: 2931
Lid geworden op: Wo Feb 01, 2006 10:14 am

Berichtdoor Linda Danvers » Zo Okt 29, 2006 11:29 pm

Het lijkt er op dat je een grotere kans hebt op negatieve bijna doodervaringen als je in de Hel gelooft. Alle negatieve bijna doodservaringen die ik heb gelezen, hadden betrekking op mensen die met het idee waren opgevoed dat slechte mensen naar de Hel toegaan. Veel religies die de Hel prediken beweren daarnaast ook nog eens dat het heel makkelijk is om in de Hel te komen. Dat idee wortelt zich van jongsafaan in iemands geest. Ook alle voorbeelden die Malchus noemt hebben betrekking op mensen die een Christelijke opvoeding hebben gehad.

Ik heb nooit bijnadoodervaringen gehad, maar wel een aantal vreemde nachtmerries over sterven. Op mijn vijftiende droomde ik dat ik midden in de hoofdstraat stierf aan een hartaanval. Mijn ziel werd naar het hiernamaals gebracht door een wezen dat een grijze pij droeg en een kap over zijn hoofd. Hij had de kleur van donkere mist en ik kon zijn gezicht niet zien. Tot mijn verbazing werd ik naar een grijze ondergrondse ruimte gebracht die mij erg deed denken aan de kelder onder mijn ouderlijk huis. Er werd mij medegedeeld dat dit Niflheim was en dat ik hier was gekomen omdat ik een onwaardige dood was gestorven. Ik werd voorgesteld aan de Godin Hel. Dit was een vrouw met een jong dich verweerd gezicht, grijs haar, ogen die blind leken maar alles zagen en zes armen. Ik zou daar voor altijd moeten wonen maar kon wel als spook over de aarde zwerven. ik zou alleen kunnen worden verlost als iemand genoeg van me zou houden om me te komen zoeken.

Ik ken verhalen van een aantal atheïsten die hemelse bijnadoodervaringen ervaringen hadden gehad. Een aantal geloofde daarna in God en het hiernamaals en een aantal nog altijd niet.

Ik ben blij dat ik geneigd ben om in reïncarnatie te geloven. Het lijkt er op dat we krijgen wat we diep in ons hart denken te verdienen.

Blijkbaar dacht ik op mijn vijftiende dat ik in de Germaanse onderwereld thuishoorde. :shock:

Tibetaanse Boeddisten geloven dat we doorgaans na onze dood het eerst met onze negatieve projecties geconfronteerd worden. Ik geloofde als kind (en heimelijk nog steeds) dat er voor mij maar een aantal aanvaardbare manieren zijn om te sterven: op hoge leeftijd na een productief leven terwijl ik kinderen en kleinkinderen heb, sneuvelen in een oorlog, sneuvelen voor een goede zaak of sterven tijdens of na een poging om een ander te redden.

Linda Danvers
Berichten: 2931
Lid geworden op: Wo Feb 01, 2006 10:14 am

Berichtdoor Linda Danvers » Ma Okt 30, 2006 12:37 am

De beweringen over Voltaire kloppen trouwens niet.

Voltaire was geen athieïst maar een deist. Hij geloofde dus wel in God maar verwierp het Christendom.

Hij heeft ook niet zijn ideeën op zijn sterfbed herroepen en is rustig gestorven.

http://www.geocities.com/Athens/7308/deathbed.htm

Gebruikersavatar
Monique
Berichten: 8855
Lid geworden op: Ma Apr 14, 2003 2:14 pm
Contact:

Berichtdoor Monique » Ma Okt 30, 2006 12:43 am

Ik heb wel een bijna dood ervaring gehad (bij de geboorte van mijn zoon) en het enige dat er gebeurde was dat ik heel rustig werd en dacht: "nu ga ik dood.... oh... ok".
Dat is alles. Gewoon berusting bij iets waar je toch niets aan kunt veranderen.
Amorele atheistische nitwit

Dutch
Berichten: 3288
Lid geworden op: Ma Jan 20, 2003 7:10 pm
Locatie: Darul Hourria

Berichtdoor Dutch » Ma Okt 30, 2006 12:43 am

De gewone abrahamistische prietpraat en gedreig met hellevuur voor eeuwig...
Heb zélf de dood in ogen gezien en was klaar om die te aanvaarden. Niks hel, niks paradijs, gewoon eeuwig rusten, dat heeft ook wel wat!

malchus
Berichten: 33
Lid geworden op: Wo Sep 20, 2006 9:46 pm

Berichtdoor malchus » Ma Okt 30, 2006 8:45 pm

Dutch schreef:De gewone abrahamistische prietpraat en gedreig met hellevuur voor eeuwig...
Heb zélf de dood in ogen gezien en was klaar om die te aanvaarden. Niks hel, niks paradijs, gewoon eeuwig rusten, dat heeft ook wel wat!


De meeste mensen krijgen geen bde'en, trouwens zijn er gelukkig ook positieve bde'en, hier beneden volgen een paar.

Telkens weer zeggen stervenden, dat ze iemand zien die ze zonder enige aarzeling met Jezus identificeren. Ook deze getuigenissen zijn niet aan plaats of tijd gebonden. In 1683 werd een zekere M. Homel door een wagen overreden. Zijn laatste woorden waren: "Ik zie de hemel geopend en Jezus met uitgestrekte armen." De Ierse predikant Thomas Walsh stierf al op zijn 27e jaar met de woorden: "Hij is gekomen, Hij is gekomen mijn geliefde is van mij en ik ben van Hem voor eeuwig." Het Amerikaanse meisje Filura Clark kwam tijdens een opwekking op negentienjarige leeftijd tot bekering. Op haar sterfbed zei ze tegen de huilende familie: "Jezus is bij me. Ik hoef niet alleen te gaan." Ze keek omhoog en zei: "Kom, ik ben klaar om te gaan." Het verhaal over haar heengaan bracht veel leeftijdgenoten tot geloof. In enkele gevallen wordt Jezus samen met een engel of eerder gestorvene gezien.

De engelse predikant ds. William Kendall riep vlak voor zijn dood uit: "De hemel is naar de aarde afgedaald. Ik zie de engelen, ze vliegen door het huis." Na een korte slaap zei hij: "Ik heb de Koning gezien in zijn schoonheid, de Koning der ere. Ik was in zijn paleis." Een Deense zei vlak voor haar heengaan: "Ik zag moeder. Ze zat aan de zijde van de Heiland en breidde haar armen naar me uit." Daisy Dryden zag voor haar dood niet alleen gestorven familieleden, maar ook Jezus zelf, die haar zei, dat Hij haar mee zou nemen naar de hemel.

De wereldbekende evangelist Billy Graham verteld in zijn boek over engelen bij het sterfbed van zijn grootmoeder: De kamer scheen voor een ogenblik gevuld te zijn met een hemels licht. Ze ging rechtop in bed zitten en zei: "Ik zie Jezus, Hij strekt zijn armen naar me uit. Ik zie Ben (dat is haar man, die enkele jaren eerder overleden was) en ik zie engelen." Een zendeling in China, ds. Talbo stond aan het sterfbed van een chinese christin. Opeens was de kamer vol hemelse muziek. De stervende keek stralend op en riep uit: "Ik zie Jezus, staande aan Gods rechterhand, en Margaret (een dochtertje van de Talbots dat enkele maanden tevoren was gestorven) is bij Hem!"...

De Indiaan, die uit de dood werd opgewekt, zei: "Ik ben bij Jezus geweest." Het Zoeloemeisje Lydia Thofozi, dat uit de dood terugkeerde, vertelde dat ze in een prachtige plaats Jezus gezien had. Ook had ze veel gelovigen waargenomen, gehuld in sneeuwwitte kleren. Overal heerste er totale harmonie. Men kon alles tot de bodem toe waarnemen. Jezus was het licht, dat alles doordrong. Hij had tegen haar gezegd: 'Ik wil je nog een keer naar de aarde terugzenden.' De vrouwenarts Richard Eby viel van twee verdiepingen hoog naar beneden. Na zijn terugkeer uit klinische dood vertelde hij, dat hij met Jezus in de hemel was geweest. Hij 'was zich daar van Jezus' alomtegenwoordigheid bewust. Zijn indruk was, dat er in de hemel geen tijd bestond en evenmin aardse dingen als voedsel, bloed en zuurstof. Alles werd er door een verfrissend aroma doordrongen.

Op zijn 63e jaar overleed dr. Hunt. De artsen legden hem in de lijkenhal. Hunt was penningmeester geweest van een christelijke organisatie, die zich inzette voor alcohol- en drugsverslaafden. Hij voelde, hoe zijn geest zijn lichaam verliet. Hij hoorde engelen zingen en had een ontmoeting met Jezus. "Heer, ik heb nog geen opvolger," zei hij tegen Jezus. De Heer zond hem terug. Een zuster zag, hoe onder het laken zich iets bewoog: Hunt leefde weer. Martensen-Larsen vertelt van een jonge vrouw die enkele uren lang dood was geweest. Een pinksterevangelist beval de dood van haar te wijken. Daarop kwam de dode tot het leven terug en begon God te prijzen. Ze vertelde: "Toen ik in mijn bed lag, voelde ik dat de dood over me kwam. Ook voelde ik, hoe op een bepaald moment mijn ziel het lichaam verliet en wegging. Ik kon het niet verhinderen en wilde het ook niet. Want mijn ziel kwam in een ruimte, waar een onbeschrijfelijke sfeer heerste en waar ik blijvende vrede kon hebben. Terwijl ik daar verbleef, hoe lang weet ik niet, zag ik plotseling de Here Jezus naar me toe komen in al zijn heerlijkheid. Deze heerlijkheid kan ik niet beschrijven. Hij sprak tegen me en zond me terug, opdat ik van Hem getuigen zou. En door de kracht van Zijn Woord wendde mijn ziel zich naar mijn licham terug. Vervuld van de heerlijkheid, die ik gezien en ontvangen heb, ontwaakte ik en begon ik te zingen, te profeteren, in tongen te spreken en de Heer te loven en te danken."

Marietta werd door engelen naar Jezus gebracht. Ze wist zich niet waardig om Hem te ontmoeten. Ze zag Hem met een kroon op het hoofd. Vlak voor haar terugkeer naar de aarde zag ze Hem nog eens. Daarbij ontving ze de opdracht, op aarde te vertellen wat ze gehoord en gezien had. Will Hilty, een jongeman, stierf op 21-jarige leeftijd aan longontsteking, op de dag die hij zelf voorzegd had. Zijn broer riep hem toe: "Will, ga nog niet dood!" Even keerde Will tot het leven terug. Hij fluisterde: 'Moeder, John, huil niet om mij. Ik ben bij Jezus geweest en de glorie en het wonder ervan is zo groot! Jullie verdriet deed me pijn en ik vroeg toestemming om terug te komen en jullie te zeggen, blij te zijn. Ik moest beloven, jullie niets te vertellen over de geheimen, die God voor zijn heiligen bereid heeft, maar ik wil dat jullie weten, dat het veel, veel wonderbaarder is, dan alles wat jullie je kunt voorstellen.' Daarna nam hij opnieuw afscheid van zijn familieleden en overleed hij definitief...

Augustus Toplady, de dichter van het bekende lied 'Vaste rots van mijn behoud', stierf in 1778 op 38-jarige leeftijd. Een uur voor de dood werd hij wakker na een korte slaap. 'O wat een verukking', riep hij uit: "Wie kan de vreugde van de derde hemel peilen? Wat een stralende zonneschijn is om me heen uitgespreid! Ik heb geen woorden genoeg om die te beschrijven. Ik weet dat het niet lang meer kan duren voor mijn Heiland me komt halen, alles is licht, licht, het stralen van Zijn eigen glorie. O, kom Heer Jezus, kom vlug."

De predikant van de jonge vrouw Carrie Carmen berichtte over haar sterven. Hij zag, hoe ze plotseling omhoog keek en uitriep: "Prachtig, prachtig!" Iemand vroeg: "Wat is zo prachtig?" "O, ze zijn zo mooi!" "Wat zie je dan?" "Engelen, ze zijn zo mooi!" "Hebben ze vleugels?" "Ja, luister, ze zingen zo mooi als ik nog nooit eerder gehoord heb!" "Zie je Jezus?" "Nee, maar ik zie de Heilige stad. (de hemel) Ze is zo mooi, ik kan je niet zeggen hoe schitterend ze is!" Ze sloot haar ogen en rustte een ogenblik. Toen keek ze stralend omhoog en zei: "Ik zie Jezus en o, wat is Hij mooi!" Haar echtgenoot vroeg: "Hoe ziet Hij eruit?" Zij: "Ik kan het je niet zeggen, maar Hij is veel mooier dan al de anderen," en weer zei ze: "Ik zie de Heilige stad," en na wat staren in de verte zei ze: "Zo velen!" "Wat zie je, waarvan zijn er zo velen?" "Mensen, meer dan ik kan tellen." "Wie?" "Oom George en heel veel meer, ze roepen me, ze wenken me!" Toen sloeg ze haar ogen op en zei: "O, draag me van dit bed." Haar echtgenoot zei: "Ze wil van bed af." Maar haar vader zei: "Ze spreekt tegen engelen." Toen hij vroeg of dat zo was, bevestigde ze dat. Ze dankte de arts voor zijn goede zorgen en vroeg hem, haar in de hemel te ontmoeten. Ze sloot haar ogen en leek snel weg te zinken. Haar echtgenoot kuste haar en vroeg: "Carrie, kun je me kussen?" Ze opende haar ogen weer en kuste hem en zei: "Ja, ik kan terugkomen om je te kussen, ik was al bijna aan de overkant." Enkele ogenblikken later ging ze daar definitief heen.

De beroemde evangelist Moody overleed in 1899. Vroeg in de morgen van de 22ste december zei hij bij het wakker worden: "De aarde trekt zich terug. De hemel opent zich voor me." Zijn zoon dacht, dat hij dat in zijn slaap zei, maar Moody zei hem: "Nee, dit is geen droom. Het is prachtig! Als dit de dood is, dan is die liefelijk. Er is hier geen diep dal. God roept me en ik moet gaan." De familie en de arts werden naar de slaapkamer geroepen. Moody gaf hun zijn laatste beschikkingen en bepaalde, wie welke taak zou voortzetten. Toen was het, alsof hij door de sluier heenzag: "Dwight, Irene! Ik zie de gezichten van de kinderen!" (dat waren 2 kleinkinderen, die het jaar tevoren overleden waren) Daarna bleef hij nog even bij kennis en sprak hij helder met zijn familieleden, totdat hij vredig definitief insliep...

Beste lezer(es), zo zeker dat jij ook eens zult sterven, zo zeker is er leven na de dood. Als jij nu nog geen geloofszekerheid hebt over jou bestemming na jou dood, neem dan Jezus Christus nu aan in jou hart. Vraag Jezus in een eenvoudig gebed om in jou leven te komen. Jezus stierf voor al jou ongerechtigheden aan het kruis en kan jou alleen op grond daarvan na de dood in de hemel toelaten; want in Opb.21:27 staat geschreven: In de hemel kan niets onreins binnen komen, en niemand die gruwel en leugen doet, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek van het Lam, Jezus Christus...

Een methodistenpredikant vertelt in zijn biografie, hoe hij tijdens een zware ziekte beide werelden tegelijkertijd kon waarnemen. Daarna raakte deze aardse wereld uit zijn gezichtsveld en zag hij alleen Jezus en hen, die aan de overkant in de hemel met Hem zijn. Naar zijn gevoel bereikte hij bijna de hemelse oever. Hij zag er zijn eerste vrouw en zijn jong gestorven kinderen, die er nu als volwassenen uitzagen. Ook zag hij velen, die hij tot geloof had gebracht en die naderhand waren overleden. Allen stonden hem op te wachten om hem te verwelkomen. Maar net voordat hij de andere oever bereikte, hoorde hij hoe Jezus tegen hem zei: "Je moet terug, Ik heb meer werk op aarde voor je te doen." Nadat haar hand door Jezus was gevat, hoorde Betty Baxter in de verte muziek. Ze kwam aan een wijde rivier. Aan de overkant zag ze gras en bloemen in allerlei kleur. Ze nam waar, hoe de rivier door een stad heen liep, en hoe aan de andere oever een groep verlosten stond te zingen. Toen hoorde ze Jezus zeggen: "Je tijd om over te steken is nog niet gekomen. Dit najaar zul je genezen." Daarop kwam ze uit haar coma tot bewustzijn. Inderdaad ontving ze volledige genezing. Tot nu toe getuigt ze daarvan in de hele wereld.

Enkele dagen na zijn eerste ervaring viel ds. Work opnieuw weg. Was hij in een coma of in de dood? Zijn vrouw was overtuigd van het tweede en bestrafte de dood in Jezus naam. Ds. Work kwam tot bewustzijn terug. Hij vertelde, wat hij had meegemaakt: "Ik was bij de Heer. Ik reed in een hemels voertuig door de ruimte naar een helder licht. Ik stopte bij de poort van een onbeschrijfelijk mooie stad. Ik werd door engelen en geliefden omringd en kon in de stad naar binnen kijken. Ik zag straten van goud en andere schitteringen, die ik niet beschrijven kan. Ik kon mensen zien, die overleden en nu bij de Heer zijn. Net toen ik door de paarlen poort van de hemel heen zou gaan, hielden twee hemelse wezens me tegen. "Je kunt niet naar binnen gaan," zeiden ze, "Je moet terugkeren, je werk is nog niet af." Toen ik protesteerde zei één van de engelen: "Er is een gebed, dat beantwoord moet worden. Je moet terug." Ds. Work kwam in zijn lichaam bij. Zijn gebroken nek en zijn schedelwonden bleken geheeld te zijn. De arts, een niet-christen, moest erkennen, dat hier een wonder gebeurd was.

De ervaring van de engelse Anna Ward uit 1928 wordt als volgt beschreven. Na het verlaten van haar lichaam voelde ze zich omhoog stijgen langs wat ze de eerste hemel noemde en voorbij de sterren. Plotseling zag ze het betoverende gouden en jaspislicht van de hemelse stad. Ze naderde snel de met juwelen bezette stralende metropolis, maar een engel kwam haar tegemoet en verwees haar naar beneden met de woorden: "Je moet naar de aarde terugkeren." De dag erop kon ze, van haar ziekte genezen, weer aan het werk gaan...

Trek je conclusie

Gods zegen

Gebruikersavatar
Monique
Berichten: 8855
Lid geworden op: Ma Apr 14, 2003 2:14 pm
Contact:

Berichtdoor Monique » Ma Okt 30, 2006 8:52 pm

Ik wou dat het waar was. :wink:
Amorele atheistische nitwit

stropke
Berichten: 3414
Lid geworden op: Zo Nov 06, 2005 12:25 am
Locatie: Limburg

Berichtdoor stropke » Ma Okt 30, 2006 11:27 pm

Zeg Malchus waar hebt ge dit alles vandaan gehaald? En hoe komt ge erbij dit plots hier te posten?
Mo is dood. Jezus is de Opgestane Heer, das het wezenlijk verschil !!
Wat heb je aan een dode profeet? Nopes !

malchus
Berichten: 33
Lid geworden op: Wo Sep 20, 2006 9:46 pm

Berichtdoor malchus » Ma Okt 30, 2006 11:40 pm

Monique schreef:Ik wou dat het waar was. :wink:


Beste Monique, dat is het ook, maar niet alleen maar die positieve bde'en

Dat is juist het punt wat ik al in zoveel berichtjes heb willen duidelijk maken, dat God juist niet wil dat iemand verloren gaat, daarom gaf Hij juist zijn Zoon.
p.s fijn om te horen dat God je nog een tweede kans gaf bij de geboorte van je zoon.

ik wens jou en je familie Gods zegen

malchus
Berichten: 33
Lid geworden op: Wo Sep 20, 2006 9:46 pm

Berichtdoor malchus » Ma Okt 30, 2006 11:55 pm

stropke schreef:Zeg Malchus waar hebt ge dit alles vandaan gehaald? En hoe komt ge erbij dit plots hier te posten?


Via google ( bijna doodervaring )

Deze is ook zo mooi.

Dokter Ritchie, die zijn ervaring als militair beschrijft, vertelt over zijn ontmoeting het volgende: 'In dat wanhopige moment (toen hij ontdekt had dat hij gestorven was) begon het kamertje zich met licht te vullen. Ik zeg 'licht', maar er bestaat in onze taal geen woord om die intense straling te beschrijven. Maar ik moet proberen om er woorden voor te vinden, omdat, hoe onbegrijpelijk de ervaring ook voor mijn verstand was, het sindsdien elk moment van mijn leven heeft beïnvloed. Het licht dat de kamer binnenkwam was Christus. Ik wist dat, omdat er een gedachte diep in mij werd gelegd: Je bent in de tegenwoordigheid van de Zoon van God. Ik heb Hem 'licht' genoemd, maar ik had ook 'liefde' kunnen zeggen, want de kamer werd overstroomd, doordrongen, verlicht door de meest totale mededogen, dat ik ooit gevoeld heb. Het was een tegenwoordigheid, zo vertroostend, zo vreugdevol, zo allesbevredigend, dat ik mezelf wel voor altijd in het wonder ervan had willen verliezen.

Maar er was ook iets anders in de kamer aanwezig. Mét de aanwezigheid van Christus, gelijktijdig ermee, al moet ik het na elkaar vertellen, was ook elke episode van mijn leven binnengekomen. Daar waren ze: elke gebeurtenis, elke gedachte, en elk gesprek, even tastbaar als een serie foto's. Er was geen eerst en geen laatst. Ze kwamen tegelijkertijd en gaven antwoord op de ene vraag: 'Wat heb je met je tijd op aarde gedaan?' Bezorgd keek ik naar de scénes voor me: school, gezin, padvinderij, een nogal gewone jeugd, maar in het licht van de Tegenwoordigheid leek het een onbelangrijk bestaan. Ik zocht mijn gedachten af naar goede daden. 'Vertelde je iemand over Mij?' kwam de vraag. "Daar had ik geen tijd voor", antwoorde ik. "Ik was het van plan en toen gebeurde dit. Ik ben te jong om te sterven." 'Niemand', zo klonk het onuitsprekelijk vriendelijk, 'is te jong om te sterven.'

De Heer Godkin, die bij een gasexplosie ernstig verbrand was, zag in zijn ziekenhuiskamer een lichtvlak, dat de helft ervan vulde. In dit vlak bevond zich een geestelijk wezen. Het zien van dit wezen gaf Godkin zondebesef en leidde hem tot het beleiden van zonde. Een stem zei tegen hem: 'Kom.' Godkin beschrijft, hoe hij zich daarna in het paradijs bevond en ontdekte, dat het licht uitstraalde van Jezus het hele deel van de hemel, dat paradijs wordt genoemd, vulde...

Beste lezer(es), zo zeker dat jij ook eens zult sterven, zo zeker is er leven na de dood. Daar kun je nu al achter komen door Jezus Christus in jou leven te vragen. De Heilige Geest (Jezus) komt dan in je wonen en Hij zal jou dan overtuigen van zonde, waarheid en gerechtigheid. (Joh. 16:8) De bijbel zegt dan dat Gods Geest getuigd tegenover jou geest dat je een kind van God bent geworden. (Romeinen 8:16) Dit alleen ervaar je pas wanneer jij je bekeerd tot Jezus die voor al jou zonden gestorven is aan het kruis. Wacht daar niet te lang mee, want de ziel van de mens die leeft zonder zondebesef en zonder Jezus, zal nooit na de dood het licht van de hemel kunnen verdragen omdat zijn zonden dan niet vergeven zijn. Roep Jezus dan vandaag nog aan, want het kan met jou leven plotseling afgelopen zijn...

Mooi he, Hij deed dat voor ieder mens Turk, Griek, Marokaan, Belg, Nederlander, Duitser, Rus, Iranier enz enz.
Ook voor Jou.

Gebruikersavatar
sprot
Berichten: 4147
Lid geworden op: Ma Jan 27, 2003 11:25 pm
Locatie: Hel
Contact:

Berichtdoor sprot » Di Okt 31, 2006 12:14 am

"die leeft zonder zondebesef en zonder Jezus"

dus, iemand die niet in jezus gelooft is een immoreel persoon ?
Soms denk ik juist,soms denk ik fout,maar ik dénk tenminste
Dubitando ad Veritatem pervenimus (Cicero)
Sapere aude!
In het 'Huis van de Vrede' is het steeds Oorlog.

malchus
Berichten: 33
Lid geworden op: Wo Sep 20, 2006 9:46 pm

Berichtdoor malchus » Di Okt 31, 2006 5:08 pm

sprot schreef:"die leeft zonder zondebesef en zonder Jezus"

dus, iemand die niet in jezus gelooft is een immoreel persoon ?absoluut niet, dat hoor je mij niet zeggen.
Het punt is dat God een Heilig God is, Heiligheid en verkeerde dingen ( zonden) kunnen niet samen, God zegt zelf: er is niemand rechtvaardig, niet een.
Dus dat betekent dat wij mensen een probleem hebben, wij doen natuurlijk ook goeie dingen, maar dat is niet iets extra's wat we doen, dat verlangt God gewoon van ons.
Daarom kwam juist Jezus op deze aarde, Hij werdt voor ons gekruisigd, en men leest in de bijbel.
Lukas 23:33 en aan de plaats die Schedel heet gekomen, kruisigden zij aldaar hem en de boosdoeners, den enen ter rechter [zijde], den anderen ter linkerzijde.
34 En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun; want zij weten niet wat zij doen. Zij verdeelden zijn klederen bij het lot,
35 en het volk stond het aan te zien. Ook beschimpten hem de oversten en zeiden: Anderen heeft hij verlost; laat hij nu zichzelf verlossen, indien hij de Christus Gods, de Uitverkorene, is!
36 Ook de soldaten bespotten hem, kwamen bij hem, brachten hem azijn
37 en zeiden: Als gij de koning der Joden zijt, verlos uzelf!
38 Boven hem hing een opschrift: Dit is de koning der Joden.
39 En een der gekruisigde boosdoeners zei smalend tot hem: Zijt gij niet de Christus? Verlos uzelf en ons!
40 Maar de ander bestrafte hem en antwoordde: Vreest ook gij God niet, nu gij dezelfde straf ondergaat?
41 En wij terecht; want wij krijgen ons verdiende loon; maar hij heeft niets onbehoorlijks gedaan.
42 Ook zeide hij: Jezus, denk aan mij wanneer gij in uw koninkrijk gekomen zijt.
43 En hij zeide tot hem: Voorwaar, ik zeg u, heden zult gij met mij in het Paradijs zijn.
44 Het was reeds omstreeks de zesde ure toen het over de gehele aarde tot negen uur toe donker werd;
45 daar de zon werd verduisterd; ook scheurde het voorhangsel van den tempel doormidden.
46 En Jezus riep met luide stem: Vader, aan uw handen vertrouw ik mijn geest toe. Met deze woorden blies hij den adem uit.
47 Toen de hoofdman zag wat geschiedde, verheerlijkte hij God en zeide: Waarlijk, die man was rechtschapen.
48 En de gehele menigte die voor het schouwspel saamgekomen was keerde, toen zij gezien had wat gebeurd was, zich op de borst slaande terug.

Men leest in vers 45 dat het voorhangsel van de tempel doormidden scheurde, Achter dit voorhangsel mocht alleen 1x per jaar de hoge priester naar binnen, eerst moest deze priester een offer voor zich zelf brengen en dan nog een offer voor het gehele volk.
Nu ziet men dat dit voorhangsel gescheurd is en Jezus voor de hele mensheid als een onschuldig offer geslacht werdt en zo de weg naar God vrij maakte.
Jezus stierf, werdt in het graf gelegd, na drie dagen is Hij opgestaan, na veertig dagen verrezen, tien dagen daarna werd de Heilige Geest uitgestort en nog een korte tijd dan zal Jezus weer terug komen.

Het punt is dat wij alleen maar vergeving van zonde krijgen doormiddel van een zondoffer ( sprenging van bloed ) vroeger waren dat dieren BijV

Leviticus 5:14 De Heer sprak tot Mozes:
15 Wanneer iemand zich deerlijk vergrijpt door zich bij vergissing iets toe te eigenen van hetgeen aan den Heer heilig is, dan zal hij als zijn schuldoffer aan den Heer een gaven ram uit het kleinvee brengen, naar schatting van de waarde in zilveren sikkels, en wel heilige sikkels, ten schuldoffer.
16 Daarenboven zal hij wat hij van de heilige zaken zich toegeeigend heeft betalen en het vijfde deel der waarde er bijvoegen. Hij zal het den priester geven, en de priester zal voor hem verzoening bewerken door den schuldofferram, en hij vergiffenis erlangen.
17 En indien iemand zondigt door enigerlei zaak te doen die de Heer verboden heeft zonderdat hij er van weet, hij dus schuldig geworden is en zijn zonde te dragen heeft,
18 dan zal hij een gaven ram uit het kleinvee, naar schatting, als schuldoffer tot den priester brengen. En de priester zal voor hem verzoening bewerken voor de vergissing die hij zonder het te weten begaan heeft, en hij vergiffenis erlangen.
19 Een schuldoffer is het; schuld, schuld heeft hij op zich geladen tegenover den Heer.

Leviticus 6:24 De Heer sprak tot Mozes:
25 Spreek tot Aaron en zijn zonen: Dit is de wet op het zondoffer. Op de plaats waar het brandoffer geslacht wordt zal het zondoffer voor 's Heeren aangezicht worden geslacht; het is iets hoogheiligs.
26 De priester die de ontzondiging voltrekt zal het eten; op een heilige plaats zal het gegeten worden, in het voorhof van de tent der samenkomst.
27 Ieder die het vlees er van aanraakt wordt gewijd, en indien iets van het bloed op een kleed spat, dan moet gij het bespatte kleed in een heilige plaats wassen.
28 Een aarden vat waarin het gekookt is moet gebroken worden; is het in een koperen vat gekookt, dan moet dit geschuurd en met water afgespoeld worden.
29 Alwat manlijk is onder de priesters mag het eten; het is iets hoogheiligs.
30 Maar elk zondoffer van welks bloed iets in de tent der samenkomst gebracht wordt om daarmede in het heiligdom verzoening te bewerken mag niet gegeten, maar moet verbrand worden.
enz enz

Jezus werd voor ons als een onschuldig lam geoffert, dus ieder mens die Hem aanneemt krijgt vergeving van zonde, ieder mens die dat niet doet krijgt geen vergeving van zonde en kan dus ook niet op die plek komen waar die Heilig God is.

Gods zegen

Gebruikersavatar
Monique
Berichten: 8855
Lid geworden op: Ma Apr 14, 2003 2:14 pm
Contact:

Berichtdoor Monique » Wo Nov 01, 2006 12:23 am

malchus schreef:
Monique schreef:Ik wou dat het waar was. :wink:


Beste Monique, dat is het ook, maar niet alleen maar die positieve bde'en

Dat is juist het punt wat ik al in zoveel berichtjes heb willen duidelijk maken, dat God juist niet wil dat iemand verloren gaat, daarom gaf Hij juist zijn Zoon.
p.s fijn om te horen dat God je nog een tweede kans gaf bij de geboorte van je zoon.

Sorry hoor...maar ik vind dus echt nergens op slaan.
eerst zorgt god ervoor dat ik bijna het loodje leg...en dan... geeft hij mij een tweede kans?
Waarom dan eerst mij bijna het loodje laten leggen als hij het toch niet echt van plan was?
Die artsen hebben dus voor niets halsbrekende toeren uitgehaald om mij uit die coma te krijgen?
Sorry hoor... dit gaat er bij mij niet in.

ik wens jou en je familie Gods zegen

Dank je wel (als atheist zijn de meen ik dat echt)
Amorele atheistische nitwit

nina
Berichten: 1885
Lid geworden op: Zo Jan 26, 2003 10:53 pm

Berichtdoor nina » Wo Nov 01, 2006 12:54 am

Krankzinnig wat de gelovigen allemaal bij elkaar verzinnen om het geloof stand te laten houden. Christenen projecteren hun eigen angsten op anderen, en denken dat iedereen hun gebabbel voor zoete koek slikt.
Hier een stukje over de bekende onzin over Voltaire, die tot vervelens toe wordt herhaald.

De grote Amerikaanse vrijdenker Robert Ingersoll was destijds zó verontwaardigd over de leugens die werden verspreid over Voltaire (en Thomas Paine), dat hij een brief stuurde naar de krant ‘New York Observer’ die deze onwaarheden had gepubliceerd, waarin hij een bedrag van 1000 dollar (een groot bedrag voor die tijd) uitloofde voor degene die kon bewijzen dat Voltaire en Paine in doodsangst waren gestorven. Daarnaast beloofde hij een bedrag van 2000 dollar te betalen voor de onkosten die het tribunaal met zich mee zou brengen, voor het geval hij de zaak zou verliezen. De bedragen werden nooit uitgekeerd, want deze lastercampagnes waren nergens op gefundeerd.
Op de dag dat bekend werd dat Voltaire op sterven lag, verzamelden kerkelijke vertegenwoordigers zich verwachtingsvol als aasgieren rond zijn sterfbed om de ongelovige te zien sterven in doodsangst voor hel en verdoemenis. De aasgieren waren voor niets gekomen. Een pastoor stelde zich voor, verhief zijn stem, en vroeg de stervende man of hij de Goddelijkheid van Jezus Christus wilde erkennen. De zieke Voltaire probeerde de man van zijn bed weg te duwen, draaide zich om en zei: ‘Laat me in vrede sterven!’ (‘Laissez-moi mourir en paix!’)
Zijn secretaris Wagnière, die ooggetuige was van het hele stervensproces, beschreef zijn sterven als volgt: ‘Hij stierf om kwart over twaalf s’nachts, in de meest perfecte kalmte.’
Tien minuten voor hij stierf nam hij de hand van Morand, zijn dienstknecht, en zei: ‘Vaarwel, mijn geliefde Morand, ik ga heen.’ (‘Adieu, mon cher Morand, je me meurs.’). Dit waren de laatste woorden van de grote filosoof.


Typerend dat het geloof alleen stand weet te houden door de toevlucht te zoeken tot dergelijke doorzichtige flauwekul.

Hier wat meer weerlegde nonsens sterfbedcitaten.

http://www.freethinker.nl/ouweneel-0.htm

Gebruikersavatar
Ketter
Berichten: 4219
Lid geworden op: Do Jun 22, 2006 9:06 am
Locatie: Vlaanderen

Berichtdoor Ketter » Wo Nov 01, 2006 4:19 pm

malchus schreef:Trek je conclusie

Gods zegen


Mijn conclusie is dat mensen blijkbaar niet genoeg krijgen van anderen te intimideren met de hel.

Dit, m'n beste Malchus, is onethisch. Stel jezelf eens de vraag ofs anderen angst aanjagen de manier is waaorp je de hemel wil verdienen.

Zo ja, sla je boeken maar eens open over de betekenis van 'naastenliefde'.

mvg,
Ketter
Zonder (ji)haat straat.

Wat is er zo moeilijk te begrijpen aan het feit dat ik niet kan geloven in een God die zo duidelijk kwaadaardig is?

malchus
Berichten: 33
Lid geworden op: Wo Sep 20, 2006 9:46 pm

Berichtdoor malchus » Wo Nov 01, 2006 6:10 pm

Monique schreef:
malchus schreef:
Monique schreef:Ik wou dat het waar was. :wink:


Beste Monique, dat is het ook, maar niet alleen maar die positieve bde'en

Dat is juist het punt wat ik al in zoveel berichtjes heb willen duidelijk maken, dat God juist niet wil dat iemand verloren gaat, daarom gaf Hij juist zijn Zoon.
p.s fijn om te horen dat God je nog een tweede kans gaf bij de geboorte van je zoon.

Sorry hoor...maar ik vind dus echt nergens op slaan.
eerst zorgt god ervoor dat ik bijna het loodje leg...en dan... geeft hij mij een tweede kans?
Waarom dan eerst mij bijna het loodje laten leggen als hij het toch niet echt van plan was?

Die artsen hebben dus voor niets halsbrekende toeren uitgehaald om mij uit die coma te krijgen?
Sorry hoor... dit gaat er bij mij niet in.

ik wens jou en je familie Gods zegen

Dank je wel (als atheist zijn de meen ik dat echt)


Beste Monique

Waarom ? , Ik zal eerllijk zijn, ik weet niet waarom sommige dingen God toelaat ? misschien, let op dit zijn mijn woorden, heeft God dat laten gebeuren zodat je toch op een punt komt in je leven dat je Jezus aanneemt, nogmaals dit zijn mijn woorden.
Sommige mensen denken door te spreken over de hel, dat ik hun bang wil maken, en dat dat ook onethisch is.
Het zou juist onethisch zijn als ik mijn mond zou houden.
Als mij vier jaar geleden geen Christen had aangesproken en de tijd had genomen om mij het evangelie uit te leggen, dan was ik ook op weg naar de verdoemenis.
Ik weet het is geloof, maar het kan een weet worden net als ik voormalig Junkie.
Neem alleen al de oudtestamentische profetieen, waar het merendeel al is vanuit gekomen.
Kijk naar de schepping, kijk eens naar je zoontje als hij in zijn bedje ligt te slapen enz enz
het feit dat jij hier op dit forum bent is al een teken dat je zoekende bent of ieder geval nieuwsgierig.
God heeft ons als geestelijke schepselen geschapen, de relatie tussen God en de mens is verbroken, maar toch weten we diep van binnen dat God bestaat.
Ik wil je echt uit het diepst van mijn hart vragen of je aub eens op deze site wilt kijken www.ikzoekgod.nl en begin bij stap 1, 2 enz het is maar een kleine moeite, maar toch zoooo belangrijk.

ik wens jou met je familie weer Gods zegen

p.s en natuurlijk ook alle andere mensen.

Gebruikersavatar
Thomas
Berichten: 3890
Lid geworden op: Wo Apr 12, 2006 3:53 pm
Locatie: De Sleutelstad

Berichtdoor Thomas » Wo Nov 01, 2006 8:21 pm

malchus schreef:
ik wens jou met je familie weer Gods zegen

p.s en natuurlijk ook alle andere mensen.

-/- Thomas.
(Laat ik het niet merken Mal(loot)chus!!)
Context???
Uitleg???
Ik lees wat er staat ...en er staat wat ik lees!!!!

Gebruikersavatar
Monique
Berichten: 8855
Lid geworden op: Ma Apr 14, 2003 2:14 pm
Contact:

Berichtdoor Monique » Wo Nov 01, 2006 9:52 pm

malchus schreef:Als mij vier jaar geleden geen Christen had aangesproken en de tijd had genomen om mij het evangelie uit te leggen, dan was ik ook op weg naar de verdoemenis.
Ik weet het is geloof, maar het kan een weet worden net als ik voormalig Junkie.

Ik pik dit er even uit... ik vind dit wel belangrijk.
Je zegt dat je naar de verdoemenis zou gaan zonder geloof.
Je zegt ook dat je een ex-junkie bent.

Bedoel je nu dat IEDEREEN zonder geloof naar de verdoemenis gaat? (zo ja, hoe, waarom enz)
Of... bedoel je dat de dankzij dat bekeringsgesprek ingezien hebt dat je als junkie niet echt een florisant leven hebt en dat het beter is dat achterwege te laten?

Is het niet zo dat het geloof in de plaats gekomen is van de drugs? Van de ene verslaving in de andere?
(net zoals ik ga snoepen wanneer ik weer eens stop met roken).
Amorele atheistische nitwit

malchus
Berichten: 33
Lid geworden op: Wo Sep 20, 2006 9:46 pm

Berichtdoor malchus » Wo Nov 01, 2006 11:41 pm

Monique schreef:
malchus schreef:Als mij vier jaar geleden geen Christen had aangesproken en de tijd had genomen om mij het evangelie uit te leggen, dan was ik ook op weg naar de verdoemenis.
Ik weet het is geloof, maar het kan een weet worden net als ik voormalig Junkie.

Ik pik dit er even uit... ik vind dit wel belangrijk.
Je zegt dat je naar de verdoemenis zou gaan zonder geloof.
Je zegt ook dat je een ex-junkie bent.

Bedoel je nu dat IEDEREEN zonder geloof naar de verdoemenis gaat? (zo ja, hoe, waarom enz)
Of... bedoel je dat de dankzij dat bekeringsgesprek ingezien hebt dat je als junkie niet echt een florisant leven hebt en dat het beter is dat achterwege te laten?

Is het niet zo dat het geloof in de plaats gekomen is van de drugs? Van de ene verslaving in de andere?
(net zoals ik ga snoepen wanneer ik weer eens stop met roken).


Hallo Monique

Ja ik bedoel dat een ieder die niet in Jezus gelooft en zich bekeert
verloren zal gaan.
De boodschap van de Bijbel is dat je zeker kan weten dat je bij God in de hemel mag komen en dat het helemaal goed kan worden tussen jou en God.
In de Bijbel staat dat God ons de hemel wil geven. Het is een cadeau dat je krijgt.Je hoeft er dus niets voor te doen.: Door Gods genade ben je gered. Niet uit jezelf ,het is een geschenk van God' (Efeziers 2:.
Aardig zijn, anderen helpen, heel godsdienstig zijn:het is allemaal prachtig,maar nooit genoeg om de hemel te verdienen. Veel mensen hopen dat hun goede daden zwaarder wegen dan hun slechte daden en dat ze daardoor in de hemel mogen komen.
Maar zo rekent God niet; Hij is volmaakt en waar Hij is kan geen zonde zijn.
Volmaaktheid betekent dat je alleen in de hemel kunt komen als er helemaal niets op je aan te merken is. Als je nooit iets fout hebt gedaan. En dat geldt voor niemand van ons. Want: Zonde betekent verkeerde dingen doen, zoals liegen, iemand uitschelden, stelen enz. Maar zonde is meer dan je slechte daden. Het begint in je gedachten.
Toch zit zonde nog veel dieper in ons. ZONDE is zondeR God willen leven, je eigen zin doen, onafhankelijk van Hem zijn.
Stel je voor: je wordt achtervolgd en komt voor een ravijn van twintig meter breed te staan. Je moet springen! Met inspanning van al je kracht kom je twaalf meter ver. Je hebt dan wel het wereldrecord verspringen gebroken,maar het is niet ver genoeg. Of je nu goed of slecht springt- je mist de overkant altijd! Zo is Gods doel van volmaaktheid onbereikbaar voor ons: Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods heerlijkheid'( Romeinen 3:23) Je kunt niets doen om jezelf te redden.
God wil dat je Hem liefhebt. Jezus zei;' Je moet God liefhebben met heel je hart, ziel en verstand.Je moet net zoveel van je medemens houden als van jezelf (Markus 12:30-31).
We schieten allemaal te kort. Zelfs als je maar een (1) ding fout hebt gedaan, heb je Gods wet overtreden.
De straf die hierop staat is de dood. Dood betekent niet alleen maar de lichamelijke dood, maar de geestelijke dood, dat men verloren gaat in de hel.
Wil God dat dan? Nee, juist niet! Hij wil dat je eeuwig met Hem leeft. Waarom zou God ons eeuwig leven willen geven, als we niets hebben gedaan om dat te verdienen? God houdt van ons en wil ons niet straffen!. God is ook rechtvaardig, daarom moet hij de zonde straffen.
Als Hij onze zonden door de vingers zou zien omdat Hij van ons houdt, zou Hij niet rechtvaardig zijn. Stel je voor:iemand heeft een bank beroofd en wordt door de politie gepakt. Hij komt voor de rechter en die veroordeelt hem tot een fikse boete.
Dan begint hij te huilen en zegt:Meneer de rechter,ik had het geld echt nodig .ok beloof dat ik het nooit meer zal doen.
Wat zou je van die rechter vinden als hij zou zeggen: 'oke' als u belooft dat u het nooit weer zult doen,krijgt u geen straf en mag u naar huis.
Zo'n rechter doet z'n werk niet goed,Hij moet de dief straffen.
Dat vinden we normaal.Maar van God verwachten we dat Hij zonde zomaar door de vingers ziet....
God is een rechtvaardige Rechter,daarom moet Hij zonde straffen.
Maar dan is er dus een probleem.Omdat God rechtvaardig is, moet Hij ons straffen, maar vanwege Zijn geweldige liefde voor ons wil Hij ons niet straffen! Het antwoord op dit probleem is echt ongelooflijk: God heeft Zijn liefde en Zijn rechtvaardigheid samengebracht in de Persoon van Zijn Zoon Jezus Christus.
God bedacht een geniaal plan om ons te kunnen redden. Hij kwam dichtbij ons.
God werd mens. Dat vieren we met Kerst. Toen Hij werd geboren als mens bleef Hij tegelijkertijd God. Jezus liet de mensen zien wie God is:
'In Hem woont het hele wezen van God in een menselijke gedaante. In de persoon van Christus is de onzichtbare God zichtbaar geworden, Hij was er al voordat God aan de schepping begon' ( Colossenzen 2:9 en 1:15 ) Jezus zegt: Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader Gezien' ( Johannes 14;9). Maar waarom werd Gods Zoon, Jezus Christus, als mens geboren in onze wereld? Hij kwam om de straf te dragen voor onze zonde.
Denk even terug aan het voorbeeld van de rechter. Stel dat je de bankovervaller bent. de rechter veroordeelt je, Je verdient de straf, Je krijgt een boete van 100.000 euro. Dan komt de rechter van zijn stoel af, loopt naar je toe, pakt een cheque uit zijn zak en betaalt zelf jouw boete! Hij ziet de fout niet door de vingers. De wet is gehandhaafd, maar jij bent vrij! Dat is precies wat God voor jou heeft gedaan! God houdt zoveel van je, dat Jezus de straf op Zich heeft genomen die jij hebt verdiend. Hij stierf ervoor aan het kruis op Golgotha ( Calvarie ). Hieraan denken we op Goede Vrijdag.
Al honderden jaren hiervoor zei de profeet Jesaja hierover: ' Om onze overtredingen werd Hij doorboord, de straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en de Here onze God heeft al onze zonden op Hem doen neerkomen” ( Jesaja 53:5-6).
Want God heeft zoveel liefde voor jou dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat jij, die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven hebt' ( Johannes 3;16). Dit geldt ook voor jou ( U )
Gaan geloven betekend ook: Je keert je af van alle zonde. Dit betekent dat je spijt hebt van alles wat je verkeerd hebt gedaan. Dat je beseft dat je Ongehoorzaam was aan Gods wil en je eigen weg koos zonder Hem. Dat je berouw hebt als je ziet hoeveel jouw zonde kapot heeft gemaakt.
Vol liefde zegt God tegen jou: Als je bij Mij terugkomt, zal ik ook bij jou terugkomen'( Zacharia 1:3). God wil dat je bij Hem terug komt, dat je tot bekering komt. Wat is tot bekering komen en wat gebeurt er dan met je? 1. Je geeft toe dat je in je leven de verkeerde kant bent opgegaan. 2 Je zegt dit tegen God en vraagt Hem om vergeving. 3 Je draait je om en gaat de andere kant op: de weg van God en van vertrouwen op Hem! Wanneer je Gods weg kiest, zeg je 'Jezus is de Heer van mijn leven' Jezus heeft gezegd:' Als iemand van Mij houdt, zal hij doen wat ik heb gezegd' ( Johannes 14: 23 ).Omdat je van Jezus houdt, vraag je je steeds opnieuw af: wat wil Jezus dat ik nu doe? Wat zou Hij doen
Kun je dat wel? Is dat niet verschrikkelijk moeilijk? Ja, dat is ontzettend moeilijk, maar je hoeft het niet alleen te doen. God Zelf zal je hier de kracht voor geven, want De Geest van God komt in je wonen'Wanneer je in Christus gaat geloven,geeft God je de Heilige Geest, die Hij heeft beloofd als een bewijs dat je van Christus bent'( Efeziers 1:13).
Je krijgt letterlijk een nieuw leven: je wordt'opnieuw geboren”je wordt geboren als kind van God.
Dit nieuwe, geestelijke leven in je is je ' nieuwe ik. Het verbindt je met God. De Heilige Geest komt in je wonen en gaat je van binnenuit veranderen. Sommige verkeerde dingen wil je daarom opeens niet meer. Bij andere dingen leer je langzamerhand om naar Gods stem te luisteren en niet meer te doen wat je ' OUDE IK ' gewend was.
Hoe beter je Jezus leert kennen, hoe meer je merkt dat het nieuwe leven in je groeit.Net als een plant die door water en licht te ontvangen bloemen krijgt en vrucht draagt.
In Galaten 5:22 staat heel mooi: De vrucht van de Geest ( in jou ) is: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Kortom: het is het karakter van Jezus dat in jou ( u ) groeit! De Heilige Geest doet dat in jou.

Trouwens als Junkie geloofde ik ook in God en in Jezus, maar het punt was dat ik absuluut niet bekeert was.
Ik geef wel eens een voorbeeld met het woordje geloof, stel u bent ziek en gaat naar u huisarts, de arts onderzoekt u en constateerd dat u ziek bent, stel u krijgt van deze arts een flesje waar de medicatie inzit, thuis gekomen kunt u naar dat flesje kijken en denken als ik dit medicijn inneem wordt ik beter, maar als u het niet inneemt en het in een kasje zet kunt u wel geloven dat u er beter van wordt, maar het punt is dat u het moet innemen om beter te worden.
Zo is dat ook met het geloof in Jezus, Je kunt wel in Hem geloven, maar met alle respect je moet Hem ook innemen ( bekeren ).
Een typisch voorbeeld van een onbekeert Christendom is bijv de kruistochten, inquisitie, pedo sex door geestelijken, onderlinge sex onder geestelijken, aflaten, macht van de kerk, rijkdom van de kerk enz
Men moet ook naar de geschriften leven, niet onder dwang matigheid maar vanuit het hart.

Gods zegen

Gebruikersavatar
Ketter
Berichten: 4219
Lid geworden op: Do Jun 22, 2006 9:06 am
Locatie: Vlaanderen

Berichtdoor Ketter » Do Nov 02, 2006 12:06 am

malchus schreef:Sommige mensen denken door te spreken over de hel, dat ik hun bang wil maken, en dat dat ook onethisch is.
Het zou juist onethisch zijn als ik mijn mond zou houden.


Malchus,

Ik zal het je op een andere manier duidelijk maken:

Hoe waarachtig ben je als je ja zegt uit angst?
Welk idee is geloofwaardig als het intimidatie heeft?

Blijkbaar denk jij dat het geloof in God's liefde zoiets is. Klinkt dat niet een beetje... absurd?

Het is niet omdat hel en verdoemenis 2000 jaar lang zijn gebruikt om mensen te intimideren tot het geloof dat het ethisch is. Wist je ook dat woord 'hel' niet meer voorkomt in de nieuwe bijbel vertaling?

mvg,
Ketter
Zonder (ji)haat straat.Wat is er zo moeilijk te begrijpen aan het feit dat ik niet kan geloven in een God die zo duidelijk kwaadaardig is?

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 74477
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Berichtdoor Ariel » Do Nov 02, 2006 12:12 am

Jij bent van de ene hel in de andere hel terecht gekomen malchus.
Jij was bang voor het leven, en nu ben je bang voor de dood.
Door je angst bevind jij je nu in een soort van hel die je zelf geschapen hebt.
Wees gerust malchus, de hel bestaat niet.

God is liefde, en er zal geen mens verloren gaan staat er in de bijbel.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

malchus
Berichten: 33
Lid geworden op: Wo Sep 20, 2006 9:46 pm

Berichtdoor malchus » Do Nov 02, 2006 12:37 am

Ketter schreef:
malchus schreef:Sommige mensen denken door te spreken over de hel, dat ik hun bang wil maken, en dat dat ook onethisch is.
Het zou juist onethisch zijn als ik mijn mond zou houden.


Malchus,

Ik zal het je op een andere manier duidelijk maken:

Hoe waarachtig ben je als je ja zegt uit angst?
Welk idee is geloofwaardig als het intimidatie heeft?

Blijkbaar denk jij dat het geloof in God's liefde zoiets is. Klinkt dat niet een beetje... absurd?

Het is niet omdat hel en verdoemenis 2000 jaar lang zijn gebruikt om mensen te intimideren tot het geloof dat het ethisch is. Wist je ook dat woord 'hel' niet meer voorkomt in de nieuwe bijbel vertaling?

mvg,
Ketter


Goeie avond

Ik ben niet tot bekering gekomen uit angst, maar uit liefde voor Jezus en ten tweede dat ik ook niet verloren wou gaan.
Ik heb mogen inzien wat Hij voor mij en zovele andere mensen heeft gedaan.
Wat u zegt over 2000 jaar lang de mensen bang maken met hel en verdoemenis, dat klopt, en vooral was de motivatie om dat te doen, de zogenaamde aflaten waardoor het instituut kerk steenrijk van geworden is.
Als dit thema u interesseert is het misschien interessant om de film Luther te kijken.
Trouwens het woord hel komt nog steeds voor in de NBV alleen in zijn hebreeuwse vertalling Gehenna.

Gods zegen

malchus
Berichten: 33
Lid geworden op: Wo Sep 20, 2006 9:46 pm

Berichtdoor malchus » Do Nov 02, 2006 12:45 am

Ariel schreef:Jij bent van de ene hel in de andere hel terecht gekomen malchus.
Jij was bang voor het leven, en nu ben je bang voor de dood.
Door je angst bevind jij je nu in een soort van hel die je zelf geschapen hebt.
Wees gerust malchus, de hel bestaat niet.

God is liefde, en er zal geen mens verloren gaan staat er in de bijbel.


Goeie avond

Ik ben absoluut niet bang voor de dood, ik kijk er na uit, niet dat ik een dood wens heb absoluut niet.
bijv kijk maar eens wat je leest in de bijbel en na dat berichtje van die positieve BDE'en wat ik geplaatst had.

U zei ook:God is liefde, en er zal geen mens verloren gaan staat in de bijbel, mijn vraag is, waar staat dat dan?

Gods zegen

Gebruikersavatar
Ketter
Berichten: 4219
Lid geworden op: Do Jun 22, 2006 9:06 am
Locatie: Vlaanderen

Berichtdoor Ketter » Do Nov 02, 2006 1:00 pm

malchus schreef:
Ketter schreef:
malchus schreef:Sommige mensen denken door te spreken over de hel, dat ik hun bang wil maken, en dat dat ook onethisch is.
Het zou juist onethisch zijn als ik mijn mond zou houden.


Malchus,

Ik zal het je op een andere manier duidelijk maken:

Hoe waarachtig ben je als je ja zegt uit angst?
Welk idee is geloofwaardig als het intimidatie heeft?

Blijkbaar denk jij dat het geloof in God's liefde zoiets is. Klinkt dat niet een beetje... absurd?

Het is niet omdat hel en verdoemenis 2000 jaar lang zijn gebruikt om mensen te intimideren tot het geloof dat het ethisch is. Wist je ook dat woord 'hel' niet meer voorkomt in de nieuwe bijbel vertaling?

mvg,
Ketter


Goeie avond

Ik ben niet tot bekering gekomen uit angst, maar uit liefde voor Jezus en ten tweede dat ik ook niet verloren wou gaan.


Blijf bij de les, Malchus, ik heb het niet over hoe jij je weg in het leven gevonden hebt. Ik heb het weldegelijk over je post met 'negatieve doodservaringen'.

En trouwens, het is geen persoonlijke kritiek op jou. Het is het principe dat ik aanvecht. En jij gebruikt het dan nog zacht. Vooral de Clerus heeft door de jaren heen dit wapen gebruikt om mensen ongelukkig te maken.

malchus schreef:Ik heb mogen inzien wat Hij voor mij en zovele andere mensen heeft gedaan.
Wat u zegt over 2000 jaar lang de mensen bang maken met hel en verdoemenis, dat klopt, en vooral was de motivatie om dat te doen, de zogenaamde aflaten waardoor het instituut kerk steenrijk van geworden is.


Zoals je zegt, maar het is meer dan dat: heel hun machtspositie is erop gebouwd.
Overal waar armoede is, is de kerk of de moskee het meest prachtige en rijke gebouw. Hoe komt dat, denk je? Waarom is dat?

malchus schreef:Als dit thema u interesseert is het misschien interessant om de film Luther te kijken.
Trouwens het woord hel komt nog steeds voor in de NBV alleen in zijn hebreeuwse vertalling Gehenna.

Gods zegen


Gehenna en Tartarus. Maar in vele verzen is het gewoon door 'dood' vervangen.

Maar Gehenna is een vallei dat als afvalstort werd gebruikt ten zuiden van Jeruzalem en Tartarus is Griekse mythologie. Kinderverhaaltjes, Malchus, kinderverhaaltjes om kindjes mee bang te maken.

Wist jij dat mijn grootmoeder een superbraaf superkatholiek menske was dat heel haar leven hard had gewerkt, veel heeft moeten inkasseren incl. 2 wereldoorlogen en zeer bang was toen ze stierf? Was dat ethisch van de Katholieke kerk om zoiets te veroorzaken?

mvg,
ketter
Zonder (ji)haat straat.Wat is er zo moeilijk te begrijpen aan het feit dat ik niet kan geloven in een God die zo duidelijk kwaadaardig is?

malchus
Berichten: 33
Lid geworden op: Wo Sep 20, 2006 9:46 pm

Berichtdoor malchus » Do Nov 02, 2006 10:29 pm

Ketter schreef:
malchus schreef:
Ketter schreef:
malchus schreef:Sommige mensen denken door te spreken over de hel, dat ik hun bang wil maken, en dat dat ook onethisch is.
Het zou juist onethisch zijn als ik mijn mond zou houden.


Malchus,

Ik zal het je op een andere manier duidelijk maken:

Hoe waarachtig ben je als je ja zegt uit angst?
Welk idee is geloofwaardig als het intimidatie heeft?

Blijkbaar denk jij dat het geloof in God's liefde zoiets is. Klinkt dat niet een beetje... absurd?

Het is niet omdat hel en verdoemenis 2000 jaar lang zijn gebruikt om mensen te intimideren tot het geloof dat het ethisch is. Wist je ook dat woord 'hel' niet meer voorkomt in de nieuwe bijbel vertaling?

mvg,
Ketter


Goeie avond

Ik ben niet tot bekering gekomen uit angst, maar uit liefde voor Jezus en ten tweede dat ik ook niet verloren wou gaan.


Blijf bij de les, Malchus, ik heb het niet over hoe jij je weg in het leven gevonden hebt. Ik heb het weldegelijk over je post met 'negatieve doodservaringen'.

***Heb trouwens ook geschreven over positieve BDE'en, en uitgelegd dat God niet wil dat iemand verloren gaat en dat ook niet hoeft.

En trouwens, het is geen persoonlijke kritiek op jou. Het is het principe dat ik aanvecht. En jij gebruikt het dan nog zacht. Vooral de Clerus heeft door de jaren heen dit wapen gebruikt om mensen ongelukkig te maken.

***Sorrie , wat bedoel je met Clerus

malchus schreef:Ik heb mogen inzien wat Hij voor mij en zovele andere mensen heeft gedaan.
Wat u zegt over 2000 jaar lang de mensen bang maken met hel en verdoemenis, dat klopt, en vooral was de motivatie om dat te doen, de zogenaamde aflaten waardoor het instituut kerk steenrijk van geworden is.


Zoals je zegt, maar het is meer dan dat: heel hun machtspositie is erop gebouwd.
Overal waar armoede is, is de kerk of de moskee het meest prachtige en rijke gebouw. Hoe komt dat, denk je? Waarom is dat?

*** Matrialisme, macht, Hoe dat komt, dat de zo genaamde geestelijkheid
de bijbel niet leest of in ieder geval niet naleeft.
Jezus zei mattheus 8:19 Nu trad een schriftgeleerde op hem toe en zeide: Meester, ik zal u volgen waarheen gij ook gaat.
20 Maar Jezus zeide tot hem: De vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Mensenzoon heeft geen plaats om het hoofd neer te leggen.


malchus schreef:Als dit thema u interesseert is het misschien interessant om de film Luther te kijken.
Trouwens het woord hel komt nog steeds voor in de NBV alleen in zijn hebreeuwse vertalling Gehenna.

Gods zegen


Gehenna en Tartarus. Maar in vele verzen is het gewoon door 'dood' vervangen.

Maar Gehenna is een vallei dat als afvalstort werd gebruikt ten zuiden van Jeruzalem en Tartarus is Griekse mythologie. Kinderverhaaltjes, Malchus, kinderverhaaltjes om kindjes mee bang te maken.

*** Westerse theologie, 2000 jaar lang heeft er hel gestaan, Jezus waarschuwd ons voor valse leraars.
Wie heeft het meeste baat erbij om de mensen te laten denken dat de hel niet bestaat .......... vul maar in.

Wist jij dat mijn grootmoeder een superbraaf superkatholiek menske was dat heel haar leven hard had gewerkt, veel heeft moeten inkasseren incl. 2 wereldoorlogen en zeer bang was toen ze stierf? Was dat ethisch van de Katholieke kerk om zoiets te veroorzaken?

*** Ten eerst spijt me dat, om dat te horen van je oma, en of dat ethisch is, nee natuurlijk niet, trouwens daarom ben ik ook geen katholiek meer,
Je moet echt eens de film Luther kijken, dan worden een heleboel vragen van je beantwoord.

Gods zegenmvg,
ketter


Terug naar “Andere Godsdiensten”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 3 gasten