Waarom zou God jou in de hemel laten?

malchus
Berichten: 33
Lid geworden op: Wo Sep 20, 2006 9:46 pm

Waarom zou God jou in de hemel laten?

Berichtdoor malchus » Ma Nov 13, 2006 6:06 pm

Goeie dag

Stel je voor dat jij morgen een ernstig verkeersongeluk zou krijgen, dat je niet zou overleven. Weet je dan zeker dat je voor altijd bij God komt, dat God je in de Hemel binnenlaat? Wat zou je tegen God zeggen als Hij je dan vroeg:'Waarom zou ik jou in de hemel binnenlaten?'
De boodschap van de Bijbel is dat je zeker kan weten dat je bij God in de hemel mag komen en dat het helemaal goed kan worden tussen jou en God.
In de Bijbel staat dat God ons de hemel wil geven. Het is een cadeau dat je krijgt.Je hoeft er dus niets voor te doen.: Door Gods genade ben je gered. Niet uit jezelf ,het is een geschenk van God' (Efeziers 2:.
Aardig zijn, anderen helpen, heel godsdienstig zijn:het is allemaal prachtig,maar nooit genoeg om de hemel te verdienen. Veel mensen hopen dat hun goede daden zwaarder wegen dan hun slechte daden en dat ze daardoor in de hemel mogen komen.
Maar zo rekent God niet; Hij is volmaakt en waar Hij is kan geen zonde zijn.
Volmaaktheid betekent dat je alleen in de hemel kunt komen als er helemaal niets op je aan te merken is. Als je nooit iets fout hebt gedaan. En dat geldt voor niemand van ons. Want: Zonde betekent verkeerde dingen doen, zoals liegen, iemand uitschelden, stelen enz. Maar zonde is meer dan je slechte daden. Het begint in je gedachten.
Toch zit zonde nog veel dieper in ons. ZONDE is zondeR God willen leven, je eigen zin doen, onafhankelijk van Hem zijn.
Stel je voor: je wordt achtervolgd en komt voor een ravijn van twintig meter breed te staan. Je moet springen! Met inspanning van al je kracht kom je twaalf meter ver. Je hebt dan wel het wereldrecord verspringen gebroken,maar het is niet ver genoeg. Of je nu goed of slecht springt- je mist de overkant altijd! Zo is Gods doel van volmaaktheid onbereikbaar voor ons: Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods heerlijkheid'( Romeinen 3:23) Je kunt niets doen om jezelf te redden.
God wil dat je Hem liefhebt. Jezus zei;' Je moet God liefhebben met heel je hart, ziel en verstand.Je moet net zoveel van je medemens houden als van jezelf (Markus 12:30-31).
We schieten allemaal te kort. Zelfs als je maar een (1) ding fout hebt gedaan, heb je Gods wet overtreden.
De straf die hierop staat is de dood. Dood betekent niet alleen maar de lichamelijke dood, maar de geestelijke dood, dat men verloren gaat in de hel.
Wil God dat dan? Nee, juist niet! Hij wil dat je eeuwig met Hem leeft. Waarom zou God ons eeuwig leven willen geven, als we niets hebben gedaan om dat te verdienen? God houdt van ons en wil ons niet straffen!. God is ook rechtvaardig, daarom moet hij de zonde straffen.
Als Hij onze zonden door de vingers zou zien omdat Hij van ons houdt, zou Hij niet rechtvaardig zijn. Stel je voor:iemand heeft een bank beroofd en wordt door de politie gepakt. Hij komt voor de rechter en die veroordeelt hem tot een fikse boete.
Dan begint hij te huilen en zegt:Meneer de rechter,ik had het geld echt nodig .ok beloof dat ik het nooit meer zal doen.
Wat zou je van die rechter vinden als hij zou zeggen: 'oke' als u belooft dat u het nooit weer zult doen,krijgt u geen straf en mag u naar huis.
Zo'n rechter doet z'n werk niet goed,Hij moet de dief straffen.
Dat vinden we normaal.Maar van God verwachten we dat Hij zonde zomaar door de vingers ziet....
God is een rechtvaardige Rechter,daarom moet Hij zonde straffen.
Maar dan is er dus een probleem.Omdat God rechtvaardig is, moet Hij ons straffen, maar vanwege Zijn geweldige liefde voor ons wil Hij ons niet straffen! Het antwoord op dit probleem is echt ongelooflijk: God heeft Zijn liefde en Zijn rechtvaardigheid samengebracht in de Persoon van Zijn Zoon Jezus Christus.
God bedacht een geniaal plan om ons te kunnen redden. Hij kwam dichtbij ons.
God werd mens. Dat vieren we met Kerst. Toen Hij werd geboren als mens bleef Hij tegelijkertijd God. Jezus liet de mensen zien wie God is:
'In Hem woont het hele wezen van God in een menselijke gedaante. In de persoon van Christus is de onzichtbare God zichtbaar geworden, Hij was er al voordat God aan de schepping begon' ( Colossenzen 2:9 en 1:15 ) Jezus zegt: Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader Gezien' ( Johannes 14;9). Maar waarom werd Gods Zoon, Jezus Christus, als mens geboren in onze wereld? Hij kwam om de straf te dragen voor onze zonde.
Denk even terug aan het voorbeeld van de rechter. Stel dat je de bankovervaller bent. de rechter veroordeelt je, Je verdient de straf, Je krijgt een boete van 100.000 euro. Dan komt de rechter van zijn stoel af, loopt naar je toe, pakt een cheque uit zijn zak en betaalt zelf jouw boete! Hij ziet de fout niet door de vingers. De wet is gehandhaafd, maar jij bent vrij! Dat is precies wat God voor jou heeft gedaan! God houdt zoveel van je, dat Jezus de straf op Zich heeft genomen die jij hebt verdiend. Hij stierf ervoor aan het kruis op Golgotha ( Calvarie ). Hieraan denken we op Goede Vrijdag.
Al honderden jaren hiervoor zei de profeet Jesaja hierover: ' Om onze overtredingen werd Hij doorboord, de straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en de Here onze God heeft al onze zonden op Hem doen neerkomen” ( Jesaja 53:5-6).
Want God heeft zoveel liefde voor jou dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat jij, die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven hebt' ( Johannes 3;16). Dit geldt ook voor jou ( U )
Gaan geloven betekend ook: Je keert je af van alle zonde. Dit betekent dat je spijt hebt van alles wat je verkeerd hebt gedaan. Dat je beseft dat je Ongehoorzaam was aan Gods wil en je eigen weg koos zonder Hem. Dat je berouw hebt als je ziet hoeveel jouw zonde kapot heeft gemaakt.
Vol liefde zegt God tegen jou: Als je bij Mij terugkomt, zal ik ook bij jou terugkomen'( Zacharia 1:3). God wil dat je bij Hem terug komt, dat je tot bekering komt. Wat is tot bekering komen en wat gebeurt er dan met je? 1. Je geeft toe dat je in je leven de verkeerde kant bent opgegaan. 2 Je zegt dit tegen God en vraagt Hem om vergeving. 3 Je draait je om en gaat de andere kant op: de weg van God en van vertrouwen op Hem! Wanneer je Gods weg kiest, zeg je 'Jezus is de Heer van mijn leven' Jezus heeft gezegd:' Als iemand van Mij houdt, zal hij doen wat ik heb gezegd' ( Johannes 14: 23 ).Omdat je van Jezus houdt, vraag je je steeds opnieuw af: wat wil Jezus dat ik nu doe? Wat zou Hij doen
Kun je dat wel? Is dat niet verschrikkelijk moeilijk? Ja, dat is ontzettend moeilijk, maar je hoeft het niet alleen te doen. God Zelf zal je hier de kracht voor geven, want De Geest van God komt in je wonen'Wanneer je in Christus gaat geloven,geeft God je de Heilige Geest, die Hij heeft beloofd als een bewijs dat je van Christus bent'( Efeziers 1:13).
Je krijgt letterlijk een nieuw leven: je wordt'opnieuw geboren”je wordt geboren als kind van God.
Dit nieuwe, geestelijke leven in je is je ' nieuwe ik. Het verbindt je met God. De Heilige Geest komt in je wonen en gaat je van binnenuit veranderen. Sommige verkeerde dingen wil je daarom opeens niet meer. Bij andere dingen leer je langzamerhand om naar Gods stem te luisteren en niet meer te doen wat je ' OUDE IK ' gewend was.
Hoe beter je Jezus leert kennen, hoe meer je merkt dat het nieuwe leven in je groeit.Net als een plant die door water en licht te ontvangen bloemen krijgt en vrucht draagt.
In Galaten 5:22 staat heel mooi: De vrucht van de Geest ( in jou ) is: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Kortom: het is het karakter van Jezus dat in jou ( u ) groeit! De Heilige Geest doet dat in jou.
Zou je nu Gods geschenk van vergeving willen aannemen? Wil je je bekeren van alle zonde en wil je dat Jezus Heer wordt van je leven ? Bid dan hier beneden het Antwoordengebed:( het is geen soort formule u kunt het ook in u eigen woorden zeggen, als het maar echt uit u hart komt en het echt meent.

Mijn Heer en mijn God, ik heb op mijn eigen manier geleefd. Ik begrijp nu dat ik veel verkeerde dingen heb gedaan. Daar heb ik spijt van. Ik bekeer mij van al mijn zonden. Vergeef mij alstublieft. Ik geloof dat U mijn Redder bent. Dank U wel dat U in mijn plaats gestorven bent. Dank U dat U mijn zonden graag wilt vergeven. Ik vraag U nu om Uw geschenk van eeuwig leven. Ik geef U mijn leven en wil graag dat U mijn Heer bent. Help mij voor U te leven en voortaan naar U te luisteren, door de kracht van de Heilige Geest. Dit bid ik U in Jezus naam.

Je ( u) mag zich nu ook een kind van God noemen.
Wat nu nog belangrijk is, is te groeien in het geloof. Ik mocht u vertellen als u tot bekering komt dat u een nieuw leven ontvangt. Een baby heeft melk, luiers liefde en zorg nodig om te groeien.
Zo heb jij de volgende dingen nodig om te groeien in je geestelijk leven.
Weten dat God altijd bij je is.
Koop een Bijbel ( en lees hem ook) Let op voor de Nieuwe wereld vertaling, deze vertaling is van de Jehova's getuigen en alles behalve betrouwbaar. Hier ziet u paar vertalingen, Telos, NBG, statenvertaling, Willebrord enz.
Bidden: praten met God en naar Hem luisteren.
Zoek een Bijbel getrouwe Gemeente, Kerk ( Waar Jezus in het middelpunt staat en de Bijbel als Gods woord) bijv Baptisten, vergadering van gelovigen, evangelische gemeentes, pinkster enz
vertel het aan andere.

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeborenen Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Ik wens jou ( u ) Gods zegen

Gebruikersavatar
Ketter
Berichten: 4219
Lid geworden op: Do Jun 22, 2006 9:06 am
Locatie: Vlaanderen

Berichtdoor Ketter » Ma Nov 13, 2006 10:27 pm

Beste Malchus,

Als God van ons houdt en hij wil ons niet straffen, en hij is almachtig, is er een makkelijke uitweg hoor:

Hij maakt ons perfect en zonder wil om te zondigen!
Waarom heeft Hij dat niet gedaan in z'n alwijsheid?

En als hij zo graag wil dat ik in de bijbel geloof...
Waarom had ik Hem niet in de hand bij mijn geboorte bijvoorbeeld? Waarom moet ik van jou horen wat waar en zeker is, waarom vertelt Hij het niet gewoon lekker aan mij?

En als hij niemand wil zien lijden...
Waarom niet gewoon de hel afschaffen? Immers, niet in de hemel zitten en permanent dood zijn is al straf genoeg voor arme zondaars...

In afwachting van een echt blijde boodschap van een Goede God,
Ketter
Zonder (ji)haat straat.

Wat is er zo moeilijk te begrijpen aan het feit dat ik niet kan geloven in een God die zo duidelijk kwaadaardig is?

Gebruikersavatar
Monique
Berichten: 8855
Lid geworden op: Ma Apr 14, 2003 2:14 pm
Contact:

Berichtdoor Monique » Ma Nov 13, 2006 10:31 pm

Wat een gezever over iets dat niet bestaat.
Amorele atheistische nitwit

Gebruikersavatar
sprot
Berichten: 4147
Lid geworden op: Ma Jan 27, 2003 11:25 pm
Locatie: Hel
Contact:

Berichtdoor sprot » Ma Nov 13, 2006 10:33 pm

Monique schreef:Wat een gezever over iets dat niet bestaat.


Inderdaad .....
Soms denk ik juist,soms denk ik fout,maar ik dénk tenminste
Dubitando ad Veritatem pervenimus (Cicero)
Sapere aude!
In het 'Huis van de Vrede' is het steeds Oorlog.

nina
Berichten: 1885
Lid geworden op: Zo Jan 26, 2003 10:53 pm

Berichtdoor nina » Di Nov 14, 2006 6:29 pm

Net mijn idee. God bestaat niet, en de hemel ook niet. Dat is al bekend sinds de eerste raket dwars door het zogenaamde hemelgeweld heen vloog. Nergens een hemel te zien - het is optisch bedrog.

stropke
Berichten: 3414
Lid geworden op: Zo Nov 06, 2005 12:25 am
Locatie: Limburg

Berichtdoor stropke » Di Nov 14, 2006 7:13 pm

Ketter schreef:Beste Malchus,

Als God van ons houdt en hij wil ons niet straffen, en hij is almachtig, is er een makkelijke uitweg hoor:

Hij maakt ons perfect en zonder wil om te zondigen!
Waarom heeft Hij dat niet gedaan in z'n alwijsheid?


En als hij zo graag wil dat ik in de bijbel geloof...
Waarom had ik Hem niet in de hand bij mijn geboorte bijvoorbeeld? Waarom moet ik van jou horen wat waar en zeker is, waarom vertelt Hij het niet gewoon lekker aan mij?

En als hij niemand wil zien lijden...
Waarom niet gewoon de hel afschaffen? Immers, niet in de hemel zitten en permanent dood zijn is al straf genoeg voor arme zondaars...

In afwachting van een echt blijde boodschap van een Goede God,
Ketter


Dan zoude ne robot zijn zonder vrijheid en keuzemogelijkheid: een machine. En liefde dwingt niet, ofwel. God nam het risico dat het fout kon gaan, hoewel het niet fout hoefde te gaan. Hij nam het risico omdat hij wezens wilde om mee te communiceren en liefde te delen. Anders had Hij net zogoed robots kunnen maken , maar een machine heeft geen gevoel.
Dat het fout ging ligt aan de mens, niet aan God. Hij wil wederliefde van de mens uit vrije keus, niet uit dwang of automatisme.
Maar God is ook rechtvaardig dus Hij heeft geen keus tegenover zichzelf en ons om de zonde te straffen. Zou het eerlijk zijn het kwaad door de vingers te zien?
En God had de mens gewaarschuwd en attent gemaakt op het kwaad, juist om de mens te beschermen.
En ge kent het spreelwoord: een gewaarschuwd mens....

Genesis 2:
15 Zo nam de HEERE God den mens, en zette hem in den hof van Eden, om dien te bouwen, en dien te bewaren.
16 En de HEERE God gebood den mens, zeggende: Van allen boom dezes hofs zult gij vrijelijk eten;
17 Maar van den boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten; want ten dage, als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven.

Als ge dat vet gemarkeerde wil moet ge moslim worden. Die denken en handelen als voorgeprogrammerde robots aan het lijntje van allah en Moke.
Mo is dood. Jezus is de Opgestane Heer, das het wezenlijk verschil !!
Wat heb je aan een dode profeet? Nopes !


Terug naar “Andere Godsdiensten”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 3 gasten