Isa vzmh

Linda Danvers
Berichten: 2931
Lid geworden op: wo feb 01, 2006 10:14 am

Bericht door Linda Danvers »

Beste Anneke,

Jezus = God impliceert dat er een gehele overlap is. Jezus is een deel van God maar niet geheel God.

Als onderdeel van de Heilige drieëenheid is Jezus volgens de Katholieke kerk en vele Prostestantse stromingen een aspect van God.

God heeft 3 aspecten: Vader, Zoon en Heilige Geest.

God = Vader (Schepper) + Zoon (Jezus/Logos) + Heilige Geest (Wijsheid / Inspiratie)

Met vriendelijke groet,

Linda

Gebruikersavatar
Anneke
Berichten: 1174
Lid geworden op: vr jan 12, 2007 6:59 pm

Bericht door Anneke »

Dus in feite ís Hij God ook, maar dat doet er verder niet toe, we dwalen weer eens te ver af :roll:

Gebruikersavatar
Monique
Berichten: 8854
Lid geworden op: ma apr 14, 2003 2:14 pm

Bericht door Monique »

Anneke schreef:Monique:
Er is ook al zo'n 85487 keer uitgelegd dat Jezus WEL de zoon van God is.
Jemig, zelfs als we hier met zn allen tegen de islam moeten zijn, krijgen we dat gezeur weer over dat Jezus God niet is. Daar gaat het niet over. We zetten nu islam en christendom tegenover elkaar, dus we hebben niks aan uitspraken als 'Jezus is God's zoon niet,' hou dat alsjeblieft voor je. :roll:
Pardon?
Jezus is toch de zoon van god?
Jezus heeft toch niet alles geschapen?????????
Wanneer "jezus = niet god" is gezeur dan is "jezus = wel god" is dus ook gezeur.
maw... het is allemaal gezeur.
Ik ben blij dat je het eindelijk eens met me eens bent.. :wink:

Ik denk echter niet dat dit gezeur is.
Het lijkt mij uiterst belangrijk om eerst de plaats van jezus te bepalen in het geheel.
Dat jezus = god lijkt mij nergens op slaan gezien zijn uitspraak: "vader vergeef hen want zij weten niet wat zij doen".
Wanneer jezus = god..... WIE is dat "vader"???
Amorele atheistische nitwit

Linda Danvers
Berichten: 2931
Lid geworden op: wo feb 01, 2006 10:14 am

Bericht door Linda Danvers »

Anneke schreef:Dus in feite ís Hij God ook, maar dat doet er verder niet toe, we dwalen weer eens te ver af :roll:
Beste Anneke,

Aangezien deze discussie over Jezus en de Islam gaat, is dit geen echte afdwaling.

Omdat Christelijke jongeren zo weinig van hun geloof weten zijn ze zo makkelijk te bekeren tot andere religies zoals Islam, Mormonisme en de Scientology kerk. Als jij je geloof serieus neemt, zou je geen bezwaar moeten maken als we reageren op kort door de bocht beweringen over jouw godsdienst.

De Koran is geschreven door een of meer personen die het dogma van de Heilige drieëenheid niet begrijpen.

Koran 4:116-118. En wanneer Allah zal zeggen: "O Jezus, zoon van Maria, hebt gij tot de mensen gezegd: 'Beschouwt mij en mijn moeder als twee Goden naast Allah,'? zal hij antwoorden: "Heilig zijt Gij! Ik zou nooit kunnen zeggen, waarop ik geen recht had. Indien ik het had gezegd zoudt Gij het zeker hebben geweten. Gij weet, wat in mijn innerlijk is en ik weet niet, wat in U is. Gij zijt de Kenner van het onzienlijke.
Ik zeide niets tot hen, dan hetgeen Gij mij hebt geboden: "Aanbidt Allah, mijn Heer en uw Heer." En ik was getuige van hen, zolang ik in hun midden verbleef, maar nadat Gij mij deedt sterven, waart Gij de Bewaker over hen en Gij zijt Getuige van alle dingen.
Indien Gij hen straft, zijn zij Uw dienaren en indien Gij hen vergeeft, zijt Gij zeker de Almachtige, de Alwijze.

Koran 4:171 O, mensen van het Boek, overdrijft in uw godsdienst niet en zegt van Allah niets dan de waarheid. Voorwaar, de Messias, Jezus, zoon van Maria was slechts een boodschapper van Allah en Zijn woord tot Maria gegeven als barmhartigheid van Hem. Gelooft dus in Allah en Zijn boodschappers en zegt niet: "Drie." Houdt op, dat is beter voor u. Voorwaar, Allah is de enige God. Het is verre van Zijn heiligheid, dat Hij een zoon zou hebben. Aan Hem behoort wat in de hemelen en op aarde is en Allah is als Bewaarder afdoende.

Koran 5:72-75 Zij lasteren God, die zeggen: "Waarlijk Allah, Hij is de Messias, de zoon van Maria," terwijl de Messias zelf zeide: "O, kinderen Israëls, aanbidt Allah, Die mijn Heer en uw Heer is." Gewis, voor hem die iets met Allah vereenzelvigt, heeft Allah de Hemel verboden en het Vuur zal zijn verblijfplaats zijn. Er is voor de onrechtvaardigen geen helper.
Waarlijk zij lasteren God, die zeggen: "Allah is Eén der Drie." Er is geen God dan de enige God. En indien zij niet ophouden met hetgeen zij beweren, zal de ongelovigen een smartelijke straf overkomen.
Willen zij zich dan niet tot Allah wenden en om Zijn vergiffenis vragen terwijl Allah Vergevensgezind, Genadevol is?
De Messias, de zoon van Maria was slechts een boodschapper; voorzeker, alle boodschappers vóór hem zijn heengegaan. En zijn moeder was een waarheidslievende vrouw. Zij plachten beiden voedsel tot zich te nemen. Zie, hoe Wij de tekenen voor hen (de mensen) verduidelijken, en zie, hoe zij zich afwenden.


Geen enkele grote Christelijke stroming heeft ooit beweerd dat de Heilige drieëenheid betekent dat je in drie Goden gelooft. Maria maakt geen deel uit van de Heilige drieëenheid. Bovendien wordt Allah niet als de naam van de Schepper gezien door Christenen. Als Allah alwetend was zou hij geen onzin beweren over het Christendom in de Koran.

Misschien dat Mohammed en/of zijn vroege volgelingen een paar verbannen Christelijke sektes kenden. Iemand die ook maar enigszins bekend was met wat de meeste Christenen geloven had niet dergelijke beweringen gedaan. Tenzij de Koran de bedoeling heeft om opzettelijk verkeerde informatie over het Christendom te geven.

De Koran wijst pertinent het zoonschap van Jezus af:

Koran 19:34-36 Aldus was Jezus, de zoon van Maria. En (dit is) het ware woord waaraan zij twijfelen.
Het past niet bij Allah Zich een zoon te verwekken, Heilig is Hij. Wanneer Hij een beslissing neemt, zegt Hij daartoe slechts: "Wees", en het wordt.
"Voorwaar, Allah is mijn Heer en uw Heer. Aanbidt Hem derhalve, dit is de rechte weg."


Dit vers is de reden dat Moslims de kruisiging ontekennen:

Koran 4:156-8 Om hun ongeloof en het uiten van een kwaadaardige laster tegen Maria;
En om hun zeggen: "Wij hebben de Messias, Jezus, zoon van Maria, de boodschapper van Allah gedood", - maar zij doodden hem niet, noch kruisigden zij hem (ten dode), - doch het werd hun verward, en zij, die hierover van mening verschilden zijn zeker in twijfel, zij hebben er geen kennis van doch volgen slechts een vermoeden en zij doodden hem gewis niet,
Integendeel, Allah verhief hem tot Zich en Allah is Almachtig, Alwijs.


Zonder de relevante Koranverzen kunnen we het uiteraard niet hebben over hoe Moslims Jezus zien.

Met vriendelijke groet,

stropke
Berichten: 3411
Lid geworden op: zo nov 06, 2005 12:25 am
Locatie: Limburg

Bericht door stropke »

Monique schreef:
Anneke schreef:Monique:
Er is ook al zo'n 85487 keer uitgelegd dat Jezus WEL de zoon van God is.
Jemig, zelfs als we hier met zn allen tegen de islam moeten zijn, krijgen we dat gezeur weer over dat Jezus God niet is. Daar gaat het niet over. We zetten nu islam en christendom tegenover elkaar, dus we hebben niks aan uitspraken als 'Jezus is God's zoon niet,' hou dat alsjeblieft voor je. :roll:
Pardon?
Jezus is toch de zoon van god?
Jezus heeft toch niet alles geschapen?????????
Wanneer "jezus = niet god" is gezeur dan is "jezus = wel god" is dus ook gezeur.
maw... het is allemaal gezeur.
Ik ben blij dat je het eindelijk eens met me eens bent.. :wink:

Ik denk echter niet dat dit gezeur is.
Het lijkt mij uiterst belangrijk om eerst de plaats van jezus te bepalen in het geheel.
Dat jezus = god lijkt mij nergens op slaan gezien zijn uitspraak: "vader vergeef hen want zij weten niet wat zij doen".
Wanneer jezus = god..... WIE is dat "vader"???
Ja idd wel belangrijk om dit goed klaar te krijgen en hier zijn al genoeg misverstanden over.
Dus dit speciaal voor Monique iets over het begrip God.
Deze heb ik zelf gemaakt.


Studie: Begrip God en Zoon van God

Dit woord , dit begrip geeft nogal wat verwarring. Het woord, of begrip God is niet de eigen- naam van iemand. Het is een taalkundige grammaticale soortnaam ,dat aanduid: het gaat over het Opperwezen, wat of wie aanbidding toekomt.
Webster’s woordenboek definitie is volgende: Elk van een categorie wezens, die men zich als bovennatuurlijk en onsterfelijk voorstelt, (2) een mannelijke godheid (3) een afgod of idool (4) een verafgood ding of persoon (5) de Schepper en Heerser van het universum.
Maar wie stellen we ons nu als zodanig voor en komt nu die aanbidding en verering boven alles toe? En wie\wat heeft alles te betekent in u leven?

Echter de ware God, Wie aanbidding cq verering toekomt , heeft Zich aan de mens bekend gemaakt, nadat deze zich van Hem had afgekeerd. Wie is nu deze god? De God die zich aan Abraham heeft bekend gemaakt. De echte God is persoonlijk en vormt een drie-éénheid. Dat is niet hetzelfde als 3 goden, of 3 diverse verschijningvormen van één God.
Drie-enig zegt: 3 personen en toch één wezen, één natuur, één in identiteit. Het één zijn van God ligt niet in een getalsmatige één, een numerieke 1 , maar in een identiteits -eenheid.
In de franse vertaling stat het juiste weergegeven uit de grondtekst : Hoor Israel onze God (Elohim) zijn Uniek, dwz enig in soort.

Wezen of identiteit heeft te maken met “wat” iemand is, persoon te maken met “ wie” iemand is. Het duidt op de hoedanigheid van iemand.
Het wezen ,het zijn van God , het Opperwezen omvat drie personen: Vader, Zoon en H Geest.
Vergelijk met een drieling. Dit zijn drie apparte personen en toch wezensidentiek. De ééheid het eén-zijn ligt in hun identiteit, niet in hun aantal.
Een volgende vergelijking kan het ook duidelijk maken. Op de zaak hebben we een directie. Die bestaat uit: algm. directeur, technisch directeur en economisch directeur
Ze zij met 3 man, 3 directeurs en toch is er maar één directie. We spreken niet van drie directies, maar toch zijn die drie personen evenveel waard in gezag en functie enz: ze zijn alle drie directeur. Er is 1 directie bestaande uit 3 personen.
Zo analoog aan die vergelijking is er één God (directie) die bestaat uit, omvat, drie personen: God de Vader, God de Zoon en God H Geest. Drie afzonderlijke personen die samen een éénheid vormen met evenveel gezag enz. We spreken niet van drie Goden. We christenen geloven in één God of beter is eigelijk te zeggen: één Godheid , omvattende drie Goddelijke personen.
Door een foute uitleg komen de moslims ertoe te denken dat wij in drie goden geloven.

En het foute begrip van Zoon Gods dat de moslim heeft komt door de foute leer die Mohammed hoorde. Geen enkel christen gelooft zoals de moslim veronderstelt dat een christen gelooft: drie goden Jezus Maria en God. Het Zoon zijn is een geestelijk iets: drukt een relatie uit tussen 2 Personen. Jezus is de eeuwige Zoon van de Vader die er altijd geweest is. En heeft nix met sex te doen. Maria was de moeder van Jezus , als mens, van zijn menselijke hoedanigheid, niet van Zijn goddelijk Wezen. Dat is een wonder Jezus is Mens met twee naturen: goddelijk en menselijk. Daarom is de uitspraak van de katholieke kerk ook nie juist over Maria: moeder Gods. Natuurlijk heeft God geen moeder, das onzin. Maria is de moeder van de mens Jezus van Nazareth. En eigenlijk is het beter te zeggen: een maagdelijke conceptie. Jezus is de Tweede Adam zoals de bijbel zegt. Adam viel in zonde en kon geen verlossing geven en ook zijn nakomelingen niet. Dus Gods eeuwige Zoon koos vrijwillig naar de wereld te komen. Daarom is Jezus een nieuwe mens. Daarom kon Hij het offer brengen, het volmaakte offer.
En de Vader accepteerde het en gaf het bewijs door de mens Jezus Christus uit de dood op te wekken, want de straf was gedragen, het oordeel voorbij. Hand 31:17. Dit bewijs gaf Hij aan de wereld.
Wat deed Jezus nu precies. Door de zonde is de relatie van elke mens met God verbroken. Chriselijk geloof is eigelijk geen religie of godsdienst leer: het gaat om relatie tussen twee personen Schepper en schepsel, God en mens.
De mens kan met alle goede bedoelingen die relatie niet herstellen, want het oordeel ligt op hem. Eigelijk leven we al onder het oordeel.

Dus als Jezus zegt: Vader vergeef hun..enz dan spreek Hij vanuit zijn menselijke natuur. Hij blijft wel God maar tijdens Zijn leven op aarde maakte Hij geen gebruik van zijn Goddelijke rechten. Het doel was enkel als mens te leven en de mens tot voorbeeld te zijn hoe met de Scheppper te leven.
Zoals analoog aan de vergelijking met de directie, dat de technisch directeur zijn directeur-zijn tijdelijk zou afleggen en als gewoon bakwerker zou gaan werken om het personeel te tonen hoe het hoort. Blijft hij lid van directie, blijft hij directeur? Tuurlijk doch hij maakt tijdelijk geen gebruik van zijn rechten als directeur.
Zo heeft Jezus ook gedaan wat Filipz.2:5-8 vertelt.
Jezus is in Zijn hoedanigheid als Mens, de volmaakte mens voor de onvolmaakte mens de voorspraak bij de Vader tot schuldvergeving.
En dat is het moeilijkste en tegelijk makkelijkste.
Makkelijk omdat God van ons geen prestaties accepteert om ons geweten schoon te maken en moeilijk omdat het tegen onze menselijke trots is om genade, schuldvrijspraak te accepteren, puur door Jezus te erkennen door te vertrouwen op Hem, zonder er iets voor te doen.
Das het moeilijke en ik kan er van meespreken. Want je geweten klaagt je aan terwijl puur op grond van berouw en geloof in Hem God de schuld vergeeft en ge geen straf (eeuwig dus)meer krijgt.
Het gevoel zomaar geen straf te krijgen en vrij uit te gaan tast de menselijke trots aan. En das het probleem vooral bij de moslims. Snapt ge: de eer, het eergevoel dat vooral bij hun zo sterk is.
Ik hoop dat het een beetje duidelijk is gemaakt, anders moet ik er een tekeningske bij doen... :wink:
Mo is dood. Jezus is de Opgestane Heer, das het wezenlijk verschil !!
Wat heb je aan een dode profeet? Nopes !

Gebruikersavatar
Monique
Berichten: 8854
Lid geworden op: ma apr 14, 2003 2:14 pm

Bericht door Monique »

stropke schreef: Ik hoop dat het een beetje duidelijk is gemaakt, anders moet ik er een tekeningske bij doen... :wink:
PPpfffff, wel ingewikkeld hoor. (maar ook interessant).
Wat ik begrijp is dat Jezus wel God is en ook niet God. (een onderdeel van het begrip "god").
Je zegt dat Jezus de "God op aarde" is, dat hij zich dus heeft "vermenselijkt".
Dat "zoon" is dus niet letterlijk te nemen maar is slechts de aanduiding van zijn menselijke gedaante.
Jezus (god) is dus niet "dood"... er is enkel een einde gekomen aan zijn menselijke gedaante. De wederopstanding zou dus alleen maar inhouden dat "God" een nieuwe menselijke gedaante aanneemt?
Hoe doet deze atheist het? :wink:
Amorele atheistische nitwit

Gebruikersavatar
Thomas
Berichten: 3890
Lid geworden op: wo apr 12, 2006 3:53 pm
Locatie: De Sleutelstad

Bericht door Thomas »

Monique schreef:
stropke schreef: Ik hoop dat het een beetje duidelijk is gemaakt, anders moet ik er een tekeningske bij doen... :wink:
PPpfffff, wel ingewikkeld hoor. (maar ook interessant).
Wat ik begrijp is dat Jezus wel God is en ook niet God. (een onderdeel van het begrip "god").
Je zegt dat Jezus de "God op aarde" is, dat hij zich dus heeft "vermenselijkt".
Dat "zoon" is dus niet letterlijk te nemen maar is slechts de aanduiding van zijn menselijke gedaante.
Jezus (god) is dus niet "dood"... er is enkel een einde gekomen aan zijn menselijke gedaante. De wederopstanding zou dus alleen maar inhouden dat "God" een nieuwe menselijke gedaante aanneemt?
Hoe doet deze atheist het? :wink:
Beter dan deze.
Want deze kan er echt geen "chocolade van bakken".
Sorry Stropke.
Context???
Uitleg???
Ik lees wat er staat ...en er staat wat ik lees!!!!

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48892
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Bericht door Pilgrim »

Dank je wel voor het verpesten van de topic

Gebruikersavatar
Thomas
Berichten: 3890
Lid geworden op: wo apr 12, 2006 3:53 pm
Locatie: De Sleutelstad

Bericht door Thomas »

ajax schreef:Dank je wel voor het verpesten van de topic
Ga jij nou maar verzinnen hoe je god moet bewijzen.
Je belooft ons de hele wereld maar je doet niets.
Context???
Uitleg???
Ik lees wat er staat ...en er staat wat ik lees!!!!

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48892
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Bericht door Pilgrim »

Hallo Ariel

Wat is precies de les van deze:

Deze twaalf heeft Jezus uitgezonden, en hun bevel gegeven, zeggende: Gij zult niet heengaan op den weg der heidenen, en gij zult niet ingaan in enige stad der Samaritanen.

Waarom niet hij kwam toch voor iedereen

Dit is het woord, dat Hij gezonden heeft den kinderen Israëls, verkondigende vrede door Jezus Christus; deze is een Heere van allen.

W8 op uw antwoord

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 76609
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Bericht door Ariel »

Ik weet niet of jij nou werkelijk zo geïnteresseerd ben in een antwoord ajax. Of moet ik je yassine of kkrasisten noemen.

Ik zal je toch een antwoord geven ajax.
Het zal niet helpen, maar toch… Ik ga niet net zoa als jij weg lopen van “moeilijke" vragen.


Op dat moment mocht het nog niet. , maar nadat hij opgestaan is uit de doden toen moest het wel.

Het Oude Testament staat vol met beloftes en profetieën dat verlossing in alle uithoeken van de aarde verkondigd zou gaan worden door verlost Israël. (Zie Genesis 22:17, 18, Jesaja 60:1-3, Zacharia 8:13, 20-23). Dit is de reden waarom de aardse bediening van de Jezus Christus eerst uitsluitend aan Israël was gericht. Israël was het gekozen volk , waar van uit het woord moest gaan naar alle volken.

Later sprak Jezus.

"En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de GEHELE WERELD, predikt het Evangelie AAN ALLE mensen." (Markus 16:15)

En in Zijn Naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden, onder alle volken, BEGINNENDE VAN JERUZALEM." (Lukas 24:47)
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48892
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Bericht door Pilgrim »

Ariel schreef:Ik weet niet of jij nou werkelijk zo geïnteresseerd ben in een antwoord ajax. Of moet ik je yassine of kkrasisten noemen.

Ik zal je toch een antwoord geven ajax.
Het zal niet helpen, maar toch… Ik ga niet net zoa als jij weg lopen van “moeilijke" vragen.


Op dat moment mocht het nog niet. , maar nadat hij opgestaan is uit de doden toen moest het wel.

Het Oude Testament staat vol met beloftes en profetieën dat verlossing in alle uithoeken van de aarde verkondigd zou gaan worden door verlost Israël. (Zie Genesis 22:17, 18, Jesaja 60:1-3, Zacharia 8:13, 20-23). Dit is de reden waarom de aardse bediening van de Jezus Christus eerst uitsluitend aan Israël was gericht. Israël was het gekozen volk , waar van uit het woord moest gaan naar alle volken.

Later sprak Jezus.

"En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de GEHELE WERELD, predikt het Evangelie AAN ALLE mensen." (Markus 16:15)

En in Zijn Naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden, onder alle volken, BEGINNENDE VAN JERUZALEM." (Lukas 24:47)
Ken je yassine al???


De eerste profeet die zijn taak veranderd heeft ziet hier>

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 76609
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Bericht door Ariel »

ajax schreef: Ken je yassine al???


De eerste profeet die zijn taak veranderd heeft ziet hier>
Natuurlijk kan ik yassine de trol. :smile: Net zoals ik jou ken.
En voor de rest begrijp ik weing van deze post.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Thomas
Berichten: 3890
Lid geworden op: wo apr 12, 2006 3:53 pm
Locatie: De Sleutelstad

Bericht door Thomas »

Ajax = Yassine????????

Zou kunnen.
Is mogeljik.
Misschien.
Context???
Uitleg???
Ik lees wat er staat ...en er staat wat ik lees!!!!

Chaimae
Berichten: 10447
Lid geworden op: ma okt 16, 2006 9:43 pm

Bericht door Chaimae »

Anneke schreef:Ja, dat is Hij, chaimae..
Als Jezus God is waarom openbaar God dan tegen zichzelf? God is toch onstervelijk?
"Our patience will achieve more than our force."

Elk boek is een gevaar dat de ziel in wil. Wie de ziel in wil, moet door de omgekeerde wereld heen, door de leegte, dor de angst, door het niets.

Gebruikersavatar
Ketter
Berichten: 4218
Lid geworden op: do jun 22, 2006 9:06 am
Locatie: Vlaanderen

Bericht door Ketter »

Chaimae schreef:
Anneke schreef:Ja, dat is Hij, chaimae..
Als Jezus God is waarom openbaar God dan tegen zichzelf? God is toch onstervelijk?
Vraagje Chaimae, als een almachtig wezen dat zou willen (lees: almachtig, heel belangrijk), zou hij zich dan niet volledig menselijk kunnen voordoen, of een mens zodanig kunnen bezielen dat die mens een onderdeel van Hem wordt?

Of kan die dat niet?
Zonder (ji)haat straat.

Wat is er zo moeilijk te begrijpen aan het feit dat ik niet kan geloven in een God die zo duidelijk kwaadaardig is?

Chaimae
Berichten: 10447
Lid geworden op: ma okt 16, 2006 9:43 pm

Bericht door Chaimae »

Ketter schreef:
Chaimae schreef:
Anneke schreef:Ja, dat is Hij, chaimae..
Als Jezus God is waarom openbaar God dan tegen zichzelf? God is toch onstervelijk?
Vraagje Chaimae, als een almachtig wezen dat zou willen (lees: almachtig, heel belangrijk), zou hij zich dan niet volledig menselijk kunnen voordoen, of een mens zodanig kunnen bezielen dat die mens een onderdeel van Hem wordt?

Of kan die dat niet?
Als God dat zou willen dan zou Hij zich wel volledig als mens kunnen voordoen. Begrijp alleen niet waarom God dan tegen zichzelf openbaart als God Jezus is.
"Our patience will achieve more than our force."

Elk boek is een gevaar dat de ziel in wil. Wie de ziel in wil, moet door de omgekeerde wereld heen, door de leegte, dor de angst, door het niets.

Gebruikersavatar
Anneke
Berichten: 1174
Lid geworden op: vr jan 12, 2007 6:59 pm

Bericht door Anneke »

Hoe bedoel je, God openbaart zich aan zichzelf? Ik raad je aan Stropke's post te lezen, dan ga je er mssn wat van begrijpen :wink:

Gebruikersavatar
Ketter
Berichten: 4218
Lid geworden op: do jun 22, 2006 9:06 am
Locatie: Vlaanderen

Bericht door Ketter »

Chaimae schreef:
Ketter schreef:
Chaimae schreef: Als Jezus God is waarom openbaar God dan tegen zichzelf? God is toch onstervelijk?
Vraagje Chaimae, als een almachtig wezen dat zou willen (lees: almachtig, heel belangrijk), zou hij zich dan niet volledig menselijk kunnen voordoen, of een mens zodanig kunnen bezielen dat die mens een onderdeel van Hem wordt?

Of kan die dat niet?
Als God dat zou willen dan zou Hij zich wel volledig als mens kunnen voordoen. Begrijp alleen niet waarom God dan tegen zichzelf openbaart als God Jezus is.
... dus dat Jezus God of Goddelijk zou kunnen zijn is niet zo belachelijk, niet? Dat is nou niet mijn kritiek op het Christendom.

Trouwens, waar lees jij in het NT dat er iets aan Christus wordt geopenbaard? Vergis je niet: de Koran zou aan Mohammed zijn geopenbaard. Maar het NT is een beschrijving van het leven van Jezus die gewoon zegt "volg mij", en zo volg je "mijn Vader". Niet?

mvg,
Ketter
Zonder (ji)haat straat.

Wat is er zo moeilijk te begrijpen aan het feit dat ik niet kan geloven in een God die zo duidelijk kwaadaardig is?

ric0
Berichten: 355
Lid geworden op: do nov 09, 2006 3:16 am

Bericht door ric0 »

Ajax zou jij mij uit kunnen leggen wat ze nou precies bedoeld wordt in Soera 19 Miriyam aye 33...

Is Jezus dus toch gestorven en opgestaan :D
When you believe in all the good things of the Gospel and reject everything you think is bad.You don't believe the Gospel but you believe yourself...(augustine)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48892
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Bericht door Pilgrim »

ric0 schreef:Ajax zou jij mij uit kunnen leggen wat ze nou precies bedoeld wordt in Soera 19 Miriyam aye 33...

Is Jezus dus toch gestorven en opgestaan :D
Hey aladin waar is je mooie avatar?

15. Vrede was met hem op de dag zijner geboorte, en op zijn sterfdag, en zal eveneens met hem zijn op de dag waarop hij weer tot leven zal worden gewekt.

Dit gaat over Johannes vzmh dus het heeft absoluut geen betekenis
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

ric0
Berichten: 355
Lid geworden op: do nov 09, 2006 3:16 am

Bericht door ric0 »

ajax schreef:
ric0 schreef:Ajax zou jij mij uit kunnen leggen wat ze nou precies bedoeld wordt in Soera 19 Miriyam aye 33...

Is Jezus dus toch gestorven en opgestaan :D
Hey aladin waar is je mooie avatar?

15. Vrede was met hem op de dag zijner geboorte, en op zijn sterfdag, en zal eveneens met hem zijn op de dag waarop hij weer tot leven zal worden gewekt.

Dit gaat over Johannes vzmh dus het heeft absoluut geen betekenis
Gaat dit over Johannes??????
Ik zal het even in zijn context zetten
Hij (Jezus) zeide: "Ik ben een dienaar van Allah. Hij heeft mij het Boek gegeven en mij tot een profeet gemaakt;"

31. "Hij heeft mij gezegend waar ik mij ook moge bevinden; en heeft mij het gebed en het geven van aalmoezen zolang ik leef opgelegd."

32. "En dat ik gehoorzaam zou zijn jegens mijn moeder. Hij heeft mij noch een onderdrukker, noch een slecht mens gemaakt."

33. "Vrede was met mij op de dag mijner geboorte en zal met mij zijn op de dag van mijn dood en evenzo op de dag dat ik ten leven zal worden opgewekt."

34. Aldus was Jezus, de zoon van Maria. En (dit is) het ware woord waaraan zij twijfelen.
Hierin staat duidelijk dat Jezus dood zal gaan en later tot leven zal worden gewekt...

Dus verklaar maar...
Jezus was toch niet gestorven?
When you believe in all the good things of the Gospel and reject everything you think is bad.You don't believe the Gospel but you believe yourself...(augustine)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48892
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Bericht door Pilgrim »

ric0 schreef:
ajax schreef:
ric0 schreef:Ajax zou jij mij uit kunnen leggen wat ze nou precies bedoeld wordt in Soera 19 Miriyam aye 33...

Is Jezus dus toch gestorven en opgestaan :D
Hey aladin waar is je mooie avatar?

15. Vrede was met hem op de dag zijner geboorte, en op zijn sterfdag, en zal eveneens met hem zijn op de dag waarop hij weer tot leven zal worden gewekt.

Dit gaat over Johannes vzmh dus het heeft absoluut geen betekenis
Gaat dit over Johannes??????
Ik zal het even in zijn context zetten
Hij (Jezus) zeide: "Ik ben een dienaar van Allah. Hij heeft mij het Boek gegeven en mij tot een profeet gemaakt;"

31. "Hij heeft mij gezegend waar ik mij ook moge bevinden; en heeft mij het gebed en het geven van aalmoezen zolang ik leef opgelegd."

32. "En dat ik gehoorzaam zou zijn jegens mijn moeder. Hij heeft mij noch een onderdrukker, noch een slecht mens gemaakt."

33. "Vrede was met mij op de dag mijner geboorte en zal met mij zijn op de dag van mijn dood en evenzo op de dag dat ik ten leven zal worden opgewekt."

34. Aldus was Jezus, de zoon van Maria. En (dit is) het ware woord waaraan zij twijfelen.
Hierin staat duidelijk dat Jezus dood zal gaan en later tot leven zal worden gewekt...

Dus verklaar maar...
Jezus was toch niet gestorven?
Context Johannes vzmh:

. (God antwoordde) "O Zacharia, Wij brengen u blijde tijding omtrent een zoon wiens naam Jahja (Johannes) zal zijn. Wij hebben voordien niemand aan hem gelijk gemaakt."

8. Hij zeide: "Mijn Heer, hoe kan mij een zoon geworden, terwijl mijn vrouw onvruchtbaar is en ik de uiterste grens des ouderdoms heb bereikt?"

9. Hij zeide: "Het zij zo, Uw Heer zegt: 'Het is gemakkelijk voor Mij, Ik heb u voordien geschapen toen gij niets waart.'"

10. Hij zeide: "Mijn Heer, geef mij een teken." (God) zei: "Uw teken is dat gij voor drie opeenvolgende dagen en nachten tot niemand zult spreken."

11. Aldus kwam hij uit de kamer tot zijn volk en beduidde hen God in de morgen en in de avond te verheerlijken.

12. "O Jahja (Johannes), houd u krachtig aan het Boek." Wij schonken hem wijsheid, terwijl hij nog een kind was,

13. En zachtmoedigheid van Ons en reinheid. En hij was vroom,

14. Vriendelijk en goed voor zijn ouders. En hij was trots noch opstandig.

15. Vrede was met hem op de dag zijner geboorte, en op zijn sterfdag, en zal eveneens met hem zijn op de dag waarop hij weer tot leven zal worden gewekt.
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

ric0
Berichten: 355
Lid geworden op: do nov 09, 2006 3:16 am

Bericht door ric0 »

ajax schreef:
ric0 schreef:
ajax schreef: Hey aladin waar is je mooie avatar?

15. Vrede was met hem op de dag zijner geboorte, en op zijn sterfdag, en zal eveneens met hem zijn op de dag waarop hij weer tot leven zal worden gewekt.

Dit gaat over Johannes vzmh dus het heeft absoluut geen betekenis
Gaat dit over Johannes??????
Ik zal het even in zijn context zetten
Hij (Jezus) zeide: "Ik ben een dienaar van Allah. Hij heeft mij het Boek gegeven en mij tot een profeet gemaakt;"

31. "Hij heeft mij gezegend waar ik mij ook moge bevinden; en heeft mij het gebed en het geven van aalmoezen zolang ik leef opgelegd."

32. "En dat ik gehoorzaam zou zijn jegens mijn moeder. Hij heeft mij noch een onderdrukker, noch een slecht mens gemaakt."

33. "Vrede was met mij op de dag mijner geboorte en zal met mij zijn op de dag van mijn dood en evenzo op de dag dat ik ten leven zal worden opgewekt."

34. Aldus was Jezus, de zoon van Maria. En (dit is) het ware woord waaraan zij twijfelen.
Hierin staat duidelijk dat Jezus dood zal gaan en later tot leven zal worden gewekt...

Dus verklaar maar...
Jezus was toch niet gestorven?
Context Johannes vzmh:

. (God antwoordde) "O Zacharia, Wij brengen u blijde tijding omtrent een zoon wiens naam Jahja (Johannes) zal zijn. Wij hebben voordien niemand aan hem gelijk gemaakt."

8. Hij zeide: "Mijn Heer, hoe kan mij een zoon geworden, terwijl mijn vrouw onvruchtbaar is en ik de uiterste grens des ouderdoms heb bereikt?"

9. Hij zeide: "Het zij zo, Uw Heer zegt: 'Het is gemakkelijk voor Mij, Ik heb u voordien geschapen toen gij niets waart.'"

10. Hij zeide: "Mijn Heer, geef mij een teken." (God) zei: "Uw teken is dat gij voor drie opeenvolgende dagen en nachten tot niemand zult spreken."

11. Aldus kwam hij uit de kamer tot zijn volk en beduidde hen God in de morgen en in de avond te verheerlijken.

12. "O Jahja (Johannes), houd u krachtig aan het Boek." Wij schonken hem wijsheid, terwijl hij nog een kind was,

13. En zachtmoedigheid van Ons en reinheid. En hij was vroom,

14. Vriendelijk en goed voor zijn ouders. En hij was trots noch opstandig.

15. Vrede was met hem op de dag zijner geboorte, en op zijn sterfdag,

en zal eveneens met hem zijn op de dag waarop hij weer tot leven zal worden gewekt.


Even beter lezen Ajax Soera 19(miriyam) vers 33

Ik weet niet wat jij citeert .Maar jij citeert hier niet soera Miriyam...
When you believe in all the good things of the Gospel and reject everything you think is bad.You don't believe the Gospel but you believe yourself...(augustine)

ric0
Berichten: 355
Lid geworden op: do nov 09, 2006 3:16 am

Bericht door ric0 »

soera Marjam(19) bedoel ik


Ik wacht op jouw verklaring
When you believe in all the good things of the Gospel and reject everything you think is bad.You don't believe the Gospel but you believe yourself...(augustine)

Plaats reactie