Jezus is niet de zoon van God.

Serdar
Berichten: 1120
Lid geworden op: wo jan 22, 2003 7:34 pm

Bericht door Serdar »

Jezus en zijn eigenschappen
Het is logisch dat een wezen waarvan wordt beweerd dat hij God is ook goddelijke eigenschappen heeft. Wanneer wij echter de Bijbel bestuderen vinden wij geen goddelijke eigenschappen in Jezus.

De Islam leert ons dat God de Almachtige geen tekortkomingen heeft.
Hij is onafhankelijk van alles,
Hij is de Eeuwiglevende, de Zelfbestaande,
Hij is onafhankelijk van slaap,rust, voedsel,
Hij is tot alles in staat,
Hij aanbidt niet, Hij wordt aanbeden,
Hij verwekte niet, noch is Hij verwekt,
Hij is de Alwetende.

Jezus daarentegen kon niets uit zichzelf doen:
Daarom zei Jezus: Wanneer gij de Zoon des mensen eenmaal omhooggeheven hebt, dan zult gij weten dat ik het ben, en dat ik niets uit eigen beweging doet; maar deze dingen spreek ik zoals de Vader mij heeft geleerd. En Hij die mij gezonden heeft, is met mij: Hij heeft mij niet aan mijzelf overgelaten omdat ik altijd de dingen doe die hem behagen. (Johannes 8:28-29)

Jezus wordt besneden:
En toen acht dagen vervuld waren, zodat zij Hem moesten besnijden, ontving hij ook de naam Jezus..... (Lucas 2:21)

Jezus werd volgens de Joodse traditie besneden en kreeg de naam 'Jezus' Dit trekt de goddelijkheid van Jezus nog meer in twijfel. Kunt u zich namelijk voorstellen dat 'God' besneden moet worden?

Jezus kende de toekomst niet:
"Maar van die dag of van die ure weet niemand, ook de engelen in hemel niet, ook de zoon niet, alleen de vader." (Marcus 13:12)

Hier schijnt Jezus de toekomst niet te weten. Profeten en engelen weten ook niets van de toekomst, tenzij God ze inspireert. (zie ook Matheus 24:36).

"......maar ga naar mijn broeders (discipelen) en zeg hun: Ik vaar op naar mijn vader en uw vader, naar mijn God en uw God......." (Johannes 20:17)

"Dit is nu het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt." (Johannes 17:3)

In deze verzen wordt weer bevestigd dat God één is en Jezus slechts een gezant van God is.
Marcus 12:29 c.q. 10:18 "Jezus antwoordde: Het eerste is: Hoor, Israël, de Here, onze God, de Here is één......"
Jezus zegt heel duidelijk 'onze God' en niet 'jullie God' In het volgende vers vertelt hij de mensen dat alleen God goed is.
"Waarom noemt gij mij goed? Niemand is goed dan God alleen."
Deze Bijbelse teksten vertellen ons duidelijk dat God één is.
Matheus 4:1-11 vertelt ons dat Jezus 40 dagen werd beproefd door Satan in de woestijn. Wij vragen ons af of Satan werkelijk de gelegenheid heeft gekregen om Jezus, aan wie goddelijkheid wordt toegeschreven, te beproeven. Zou het, zoals de christenen beweren, gepast zijn dat de duivel God beproefd?

In een ander Bijbelvers benadrukt Petrus het profeetschap van Jezus:
"Mannen van Israël, hoort deze woorden: Jezus, de Nazoreeër, een man, u van Godswege aangewezen door krachten en tekenen, die God door hem in uw midden verricht heeft, zoals gij zelf weet." (Handelingen 2:22)

Jezus bidt tot God:
"En vroeg, nog diep in de nacht, stond hij op en ging naar buiten en hij ging heen naar een eenzame plaats en bad aldaar." (Marcus 1:35)

Zou Jezus God aanbidden als hij zelf God was?

Romeinen 1:3 "Aangaande Zijn zoon, gesproten uit het geslacht van David naar het vlees."

Lucas 11:27 "...En tot hem zeide: Zalig de schoot, die u heeft gedragen, en de borsten, die gij hebt gezogen."

Deze twee verzen vertellen ons dat Jezus uit het geslacht van David is ontsproten, op schoot is gedragen en aan de borst heeft gezogen. Deze situaties trekken de goddelijkheid van Jezus nog meer in twijfel. Volgens Matheus 13:55 heeft Jezus zelfs broers!

".......en zijn broeders Jakobus en Jozef en Simon en Judas."

Jezus, die God wordt genoemd, groeit op en wordt krachtig, hij neemt toe in wijsheid en de genade van God was met hem: Lucas 2:42 & 52
"Het kind (Jezus) groeide op en werd krachtig en het werd vervuld met wijsheid, en de genade Gods was met hem."

Zou een Goddelijk wezen steeds wijzer moeten worden?
"En Jezus nam toe in wijsheid en grootte en genade bij God en de mensen."

Jezus is machteloos:
Johannes 5:30 c.q. 5:31 'Ik kan van niets doen uit mijzelf; ik oordeel zoals ik het van God hoor, en mijn oordeel is rechtvaardig, omdat ik niet mijn wil probeer te doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft.'

Jezus kan niet uit zichzelf getuigen en het is onwaar wanneer hij dat wel doet:
'Indien ik (Jezus) getuig van mijzelf, is mijn getuigenis niet waar.'
Marcus 11:12-13 ".....werd hij (Jezus) hongerig."
Zou een goddelijk wezen honger krijgen? Schepselen die honger krijgen, moeten ook naar de toilet. Dit vinden wij niet gepast bij God.

Jezus (God?) was zich niet bewust van de voortbrengselen van de jaargetijden:
"En toen hij (Jezus) van verre een vijgeboom zag, die bladeren had, ging hij daarheen om te zien of hij er ook iets aan vinden zou. En erbij gekomen, vond hij er niets aan dan bladeren; want het was de tijd niet voor vijgen."

Dit vers vertelt dat Jezus de seizoenen niet goed kende, zou naar u mening de eigenschappen van een wezen waaraan goddelijkheid wordt toegeschreven, bestaan uit honger krijgen of onwetend zijn over dit soort zaken.

Jezus heeft zelf geen kennis, maar heeft die van Hem ontvangen:
Johannes 7:15-19 "De Joden dan verbaasden zich en zeiden: Hoe is deze zo geleerd zonder onderricht te ontvangen? Jezus antwoordde hun en zeide: Mijn leer is niet van mij, maar van Hem, die mij gezonden heeft."

Jezus wordt beneden de engelen gesteld:
Hebreeën 2:7 & 9 "Gij hebt hem (Jezus) voor een korte tijd beneden de engelen gesteld.........maar wij zien Jezus, die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was......"

Zou God ooit in slaap vallen?
"En terwijl zij varende zijn, viel hij (Jezus) in slaap." (Lucas 8:23)

In Johannes 19:28-30 heeft Jezus, die God wordt genoemd, dorst en lest zijn dorst met zure wijn.
".......Mij dorst! Er stond een kruik vol zure wijn; zij staken dan een spons, gedrenkt met zure wijn, op een hysopstengel en brachten die aan zij mond. Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zeide hij: Het is volbracht! En hij boog het hoofd en gaf de geest " (Johannes 19:28-30)

In zijn pijn aan het kruis riep Jezus:
Eli, Eli lama sabachthani: wat wordt vertaald met, "mijn God, mijn God, waarom heeft u mij verlaten".

Kan iemand zich voorstellen dat deze woorden uit de mond van God zouden kunnen komen?
Hier hebben we de kreet van een hulpeloze man, die vreselijke pijnen lijdt en zijn Schepper aanroept.

Jezus wordt in de evangelieën 83 maal 'Zoon des mensen' genoemd en 13 keer 'Zoon van God'. Het antwoord op de vraag wie de Zoon des mensen is, wordt door de evangelisten beantwoord met: Jezus Christus. In het evangelie volgens Lucas worden zelfs 42 vaders aan Jezus toegeschreven.

Al deze teksten bewijzen dat Jezus geen goddelijke eigenschappen had. De God waarin wij geloven is volmaakt en vrij van enige tekortkomingen.
Laatst gewijzigd door Michel op za mei 12, 2007 4:14 pm, 5 keer totaal gewijzigd.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51048
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Bericht door Pilgrim »

Michel schreef:Allah, JHWH en Jezus? :?

Allah (God van de Koran) en JHWH (God van de Bijbel) = 1

Jezus is noch JHWH, noch Allah maar een mens.
He, ben je weer terug Serdar?
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 78754
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Bericht door Ariel »

Michel, ik heb geen zin om lange geplakte posten te beantwoorden.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 78754
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Bericht door Ariel »

BTW....
In zijn pijn aan het kruis riep Jezus:
Eli, Eli lama sabachthani: wat wordt vertaald met, "mijn God, mijn God, waarom heeft u mij verlaten".
Ik dacht dat Moslims niet geloven dat Jezus aan het kruis gestorven is?
Dus waarom gebruik je dit?
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Serdar
Berichten: 1120
Lid geworden op: wo jan 22, 2003 7:34 pm

Bericht door Serdar »

Ariel schreef:BTW....
In zijn pijn aan het kruis riep Jezus:
Eli, Eli lama sabachthani: wat wordt vertaald met, "mijn God, mijn God, waarom heeft u mij verlaten".
Ik dacht dat Moslims niet geloven dat Jezus aan het kruis gestorven is?
Dus waarom gebruik je dit?
Dat is voor Christenen bedoeld die menen dat Jezus God is. Volgens Christenen is hij gekruisigd, dat Moslims hierin niet geloven is nu niet relevant.
Moslims geloven niet dat Jezus God is.

Ga je nu ontwijken met onrelevante onderwerpen?
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 78754
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Bericht door Ariel »

Als je een topic over Jezus wil maken, ga je gang.
Hier hebben we het over God.

PS.
Ik zal dat voor je doen.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51048
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Bericht door Pilgrim »

@Michel/Serdar je topic zegt mij niets! Natuurlijk is Jezus niet precies hetzelfde als God zelf. Hij was een mens, maar wel een mens waarin de Godheid zich manifesteerde. Daarom deed hij niets uit zichzelf maar deed de 'dingen' van God. Daardoor kon hij ook wonderen verrichten. wat Mohammed duidelijk niet kon! :razz: Van mijn leerhuis (op Joodse grondslag; ik ben overigens zelf niet Joods) weet ik dat de term 'zoon van God' slaat op een bijzondere relatie met God. De term kom je ook wel vaker tegen in de Bijbel. Die bijzondere relatie maakt mensen zelf tot 'goden'.

Joh. 10:33 De Joden antwoordden Hem, zeggende: Wij stenigen U niet over enig goed werk, maar over gods lastering, en omdat Gij, een Mens zijnde, Uzelven God maakt.
Joh. 10:34 Jezus antwoordde hun: Is er niet geschreven in uw wet: Ik heb gezegd, gij zijt goden?
Gebruikersavatar
Monique
Berichten: 8854
Lid geworden op: ma apr 14, 2003 2:14 pm

Bericht door Monique »

Michel schreef:Dat is voor Christenen bedoeld
Ik zeg nix.. :evil:
Amorele atheistische nitwit
Gebruikersavatar
Thomas
Berichten: 3890
Lid geworden op: wo apr 12, 2006 3:53 pm
Locatie: De Sleutelstad

Bericht door Thomas »

Dit topic is gewoon een rookgordijn.
Moslims moeten altijd de bijbel erbij halen.
En ik zie niet waarom????

We hebben het hier over de islam en NIET over de bijbel en het chistendom.

En verder heb ik helemaal geen zin om met zo'n belachelijke bedrieger als serdar/michel te gaan debateren.
Dutch
Berichten: 3292
Lid geworden op: ma jan 20, 2003 7:10 pm
Locatie: Darul Hourria

Bericht door Dutch »

Ik denk zo stilaan dat moslims geen goede argumenten hebben om met atheisten te praten en ze daarom zich maar verder concentreren op christenen. Maar dan nog blijft het gegeven verschillend : de koran is het letterlijke woord van allah voor iedereen en alle tijden, terwijl de bijbel niet letterlijk het woord van god is. Het is alsof je appelen met peren gaat vergelijken...

Wel, voor mij niet gelaten hoor, ik hoor het wel als je met atheisten in gesprek wil gaan hé.
droevie
Berichten: 275
Lid geworden op: vr apr 20, 2007 8:59 pm

Bericht door droevie »

Kan iemand zich voorstellen dat deze woorden uit de mond van God zouden kunnen komen?
Hier hebben we de kreet van een hulpeloze man, die vreselijke pijnen lijdt en zijn Schepper aanroept.

Jezus wordt in de evangelieën 83 maal 'Zoon des mensen' genoemd en 13 keer 'Zoon van God'. Het antwoord op de vraag wie de Zoon des mensen is, wordt door de evangelisten beantwoord met: Jezus Christus. In het evangelie volgens Lucas worden zelfs 42 vaders aan Jezus toegeschreven.

Al deze teksten bewijzen dat Jezus geen goddelijke eigenschappen had. De God waarin wij geloven is volmaakt en vrij van enige tekortkomingen.
Ik zie dat jij totaal niets begrijpt van de Bijbel :D
Heb je zin om deze met mij door te nemen? Voor het gemak wil beginnen met het evangelie van Johannes..
weet ik dat de term 'zoon van God' slaat op een bijzondere relatie met God. De term kom je ook wel vaker tegen in de Bijbel. Die bijzondere relatie maakt mensen zelf tot 'goden'.
Klopt.. Het gaat niet over een 'letterlijke zoon' maar over de erfgenaam.
De Messias ofwel Verlosser.. is degene welke in het OT, zowel in Jesaja, Ezechiel, Daniel, Zacharia (en nog veel meer Bijbelboeken) genoemd wordt als de Heerser. In die zin is het woord zoon bedoeld.

Maar Michel, als je wil komen wij daar nog wel op.
Ik denk zo stilaan dat moslims geen goede argumenten hebben om met atheisten te praten en ze daarom zich maar verder concentreren op christenen. Maar dan nog blijft het gegeven verschillend : de koran is het letterlijke woord van allah voor iedereen en alle tijden, terwijl de bijbel niet letterlijk het woord van god is. Het is alsof je appelen met peren gaat vergelijken...

Wel, voor mij niet gelaten hoor, ik hoor het wel als je met atheisten in gesprek wil gaan hé.
Er zijn natuurlijk overeenkomsten met de Islam en Christendom of Jodendom. En vanuit daar is het natuurlijk iets makkelijker discuseren. Omdat de Koran een aantal Bijbel verhalen hebben over genomen. Echter als het gaat om detail.. wordt het wat lastiger. Omdat vele van die verhalen 'verbastert' zijn, door allerlei redenen.

Daarbij de gehele geloofsbeleving is totaal anders.


groetjes
Iznogoodh
Berichten: 1716
Lid geworden op: ma jun 14, 2004 6:14 pm

Bericht door Iznogoodh »

Michel schreef:Jezus en zijn eigenschappen
Het is logisch dat een wezen waarvan wordt beweerd dat hij God is ook goddelijke eigenschappen heeft. Wanneer wij echter de Bijbel bestuderen vinden wij geen goddelijke eigenschappen in Jezus.

De Islam leert ons dat God de Almachtige geen tekortkomingen heeft.
Hij is onafhankelijk van alles,
Hij is de Eeuwiglevende, de Zelfbestaande,
Hij is onafhankelijk van slaap,rust, voedsel,
Hij is tot alles in staat,
Hij aanbidt niet, Hij wordt aanbeden,
Hij verwekte niet, noch is Hij verwekt,
Hij is de Alwetende.

Jezus daarentegen kon niets uit zichzelf doen:
Daarom zei Jezus: Wanneer gij de Zoon des mensen eenmaal omhooggeheven hebt, dan zult gij weten dat ik het ben, en dat ik niets uit eigen beweging doet; maar deze dingen spreek ik zoals de Vader mij heeft geleerd. En Hij die mij gezonden heeft, is met mij: Hij heeft mij niet aan mijzelf overgelaten omdat ik altijd de dingen doe die hem behagen. (Johannes 8:28-29)

Jezus wordt besneden:
En toen acht dagen vervuld waren, zodat zij Hem moesten besnijden, ontving hij ook de naam Jezus..... (Lucas 2:21)

Jezus werd volgens de Joodse traditie besneden en kreeg de naam 'Jezus' Dit trekt de goddelijkheid van Jezus nog meer in twijfel. Kunt u zich namelijk voorstellen dat 'God' besneden moet worden?

Jezus kende de toekomst niet:
"Maar van die dag of van die ure weet niemand, ook de engelen in hemel niet, ook de zoon niet, alleen de vader." (Marcus 13:12)

Hier schijnt Jezus de toekomst niet te weten. Profeten en engelen weten ook niets van de toekomst, tenzij God ze inspireert. (zie ook Matheus 24:36).

"......maar ga naar mijn broeders (discipelen) en zeg hun: Ik vaar op naar mijn vader en uw vader, naar mijn God en uw God......." (Johannes 20:17)

"Dit is nu het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt." (Johannes 17:3)

In deze verzen wordt weer bevestigd dat God één is en Jezus slechts een gezant van God is.
Marcus 12:29 c.q. 10:18 "Jezus antwoordde: Het eerste is: Hoor, Israël, de Here, onze God, de Here is één......"
Jezus zegt heel duidelijk 'onze God' en niet 'jullie God' In het volgende vers vertelt hij de mensen dat alleen God goed is.
"Waarom noemt gij mij goed? Niemand is goed dan God alleen."
Deze Bijbelse teksten vertellen ons duidelijk dat God één is.
Matheus 4:1-11 vertelt ons dat Jezus 40 dagen werd beproefd door Satan in de woestijn. Wij vragen ons af of Satan werkelijk de gelegenheid heeft gekregen om Jezus, aan wie goddelijkheid wordt toegeschreven, te beproeven. Zou het, zoals de christenen beweren, gepast zijn dat de duivel God beproefd?

In een ander Bijbelvers benadrukt Petrus het profeetschap van Jezus:
"Mannen van Israël, hoort deze woorden: Jezus, de Nazoreeër, een man, u van Godswege aangewezen door krachten en tekenen, die God door hem in uw midden verricht heeft, zoals gij zelf weet." (Handelingen 2:22)

Jezus bidt tot God:
"En vroeg, nog diep in de nacht, stond hij op en ging naar buiten en hij ging heen naar een eenzame plaats en bad aldaar." (Marcus 1:35)

Zou Jezus God aanbidden als hij zelf God was?

Romeinen 1:3 "Aangaande Zijn zoon, gesproten uit het geslacht van David naar het vlees."

Lucas 11:27 "...En tot hem zeide: Zalig de schoot, die u heeft gedragen, en de borsten, die gij hebt gezogen."

Deze twee verzen vertellen ons dat Jezus uit het geslacht van David is ontsproten, op schoot is gedragen en aan de borst heeft gezogen. Deze situaties trekken de goddelijkheid van Jezus nog meer in twijfel. Volgens Matheus 13:55 heeft Jezus zelfs broers!

".......en zijn broeders Jakobus en Jozef en Simon en Judas."

Jezus, die God wordt genoemd, groeit op en wordt krachtig, hij neemt toe in wijsheid en de genade van God was met hem: Lucas 2:42 & 52
"Het kind (Jezus) groeide op en werd krachtig en het werd vervuld met wijsheid, en de genade Gods was met hem."

Zou een Goddelijk wezen steeds wijzer moeten worden?
"En Jezus nam toe in wijsheid en grootte en genade bij God en de mensen."

Jezus is machteloos:
Johannes 5:30 c.q. 5:31 'Ik kan van niets doen uit mijzelf; ik oordeel zoals ik het van God hoor, en mijn oordeel is rechtvaardig, omdat ik niet mijn wil probeer te doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft.'

Jezus kan niet uit zichzelf getuigen en het is onwaar wanneer hij dat wel doet:
'Indien ik (Jezus) getuig van mijzelf, is mijn getuigenis niet waar.'
Marcus 11:12-13 ".....werd hij (Jezus) hongerig."
Zou een goddelijk wezen honger krijgen? Schepselen die honger krijgen, moeten ook naar de toilet. Dit vinden wij niet gepast bij God.

Jezus (God?) was zich niet bewust van de voortbrengselen van de jaargetijden:
"En toen hij (Jezus) van verre een vijgeboom zag, die bladeren had, ging hij daarheen om te zien of hij er ook iets aan vinden zou. En erbij gekomen, vond hij er niets aan dan bladeren; want het was de tijd niet voor vijgen."

Dit vers vertelt dat Jezus de seizoenen niet goed kende, zou naar u mening de eigenschappen van een wezen waaraan goddelijkheid wordt toegeschreven, bestaan uit honger krijgen of onwetend zijn over dit soort zaken.

Jezus heeft zelf geen kennis, maar heeft die van Hem ontvangen:
Johannes 7:15-19 "De Joden dan verbaasden zich en zeiden: Hoe is deze zo geleerd zonder onderricht te ontvangen? Jezus antwoordde hun en zeide: Mijn leer is niet van mij, maar van Hem, die mij gezonden heeft."

Jezus wordt beneden de engelen gesteld:
Hebreeën 2:7 & 9 "Gij hebt hem (Jezus) voor een korte tijd beneden de engelen gesteld.........maar wij zien Jezus, die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was......"

Zou God ooit in slaap vallen?
"En terwijl zij varende zijn, viel hij (Jezus) in slaap." (Lucas 8:23)

In Johannes 19:28-30 heeft Jezus, die God wordt genoemd, dorst en lest zijn dorst met zure wijn.
".......Mij dorst! Er stond een kruik vol zure wijn; zij staken dan een spons, gedrenkt met zure wijn, op een hysopstengel en brachten die aan zij mond. Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zeide hij: Het is volbracht! En hij boog het hoofd en gaf de geest " (Johannes 19:28-30)

In zijn pijn aan het kruis riep Jezus:
Eli, Eli lama sabachthani: wat wordt vertaald met, "mijn God, mijn God, waarom heeft u mij verlaten".

Kan iemand zich voorstellen dat deze woorden uit de mond van God zouden kunnen komen?
Hier hebben we de kreet van een hulpeloze man, die vreselijke pijnen lijdt en zijn Schepper aanroept.

Jezus wordt in de evangelieën 83 maal 'Zoon des mensen' genoemd en 13 keer 'Zoon van God'. Het antwoord op de vraag wie de Zoon des mensen is, wordt door de evangelisten beantwoord met: Jezus Christus. In het evangelie volgens Lucas worden zelfs 42 vaders aan Jezus toegeschreven.

Al deze teksten bewijzen dat Jezus geen goddelijke eigenschappen had. De God waarin wij geloven is volmaakt en vrij van enige tekortkomingen.
Interessant stuk. Ik ben benieuwd naar de reactie van de Christenen.
Onze Vader...
Die in de Hemel zijt...
Blijf daar...
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 78754
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Bericht door Ariel »

Ik kijk wel uit Izzi.
Dan ben ik uren bezig, :razz: en parels voor de zwijnen aan het werpen als ik het zo even mag zeggen.

Denk jij dat hij dit allemaal zelf verzonnen heeft?
Ik niet.
Hij wil het antwoord waarschijnlijk niet eens weten.

Laat ik er dit nog even over zeggen.
Jezus is als mens naar de aarde gekomen met alle menselijke eigenschappen.
Er staan trouwens genoeg tekenen in de bijbel die zijn Goddelijkheid wel aantoonde.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
droevie
Berichten: 275
Lid geworden op: vr apr 20, 2007 8:59 pm

Bericht door droevie »

Interessant stuk. Ik ben benieuwd naar de reactie van de Christenen.
Ik kan denk ik heel kort antwoorden:

Christenen geloven: God heeft zich verlaagt als een schepsel..
6 Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, 7 maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. 8 En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis.

God is mens geworden,.. Hij is een schepsel geworden..
Serdar
Berichten: 1120
Lid geworden op: wo jan 22, 2003 7:34 pm

Bericht door Serdar »

droevie schreef:
Interessant stuk. Ik ben benieuwd naar de reactie van de Christenen.
Ik kan denk ik heel kort antwoorden:

Christenen geloven: God heeft zich verlaagt als een schepsel..
6 Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, 7 maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. 8 En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis.

God is mens geworden,.. Hij is een schepsel geworden..
Sorry maar wat is dit nou voor een idiote uitleg?
Er bestaat kortweg geen uitleg na het tonen van de bovenstaande stukken uit het Nieuwe Testament dan zo'n idiote explicatie wat jij nu geeft.
Dit is ook het enige uitgang van Christenen om van een mens God (swt) te kunnen maken, aangezien een ander uitleg niet mogelijk is dan dat God (swt) een mens, dus een schepsel geworden zou zijn.

God (swt) lasteren door over Hem (swt) leugens te verzinnen is voor jullie geen probleem, zolang datgene wat aan jullie met de paplepel is ingegeven maar niet wordt weggeredeneerd.

En de Joden en de Christenen zullen u nooit welgezind zijn, tenzij gij hun godsdienst belijdt. Zeg: "Voorzeker, Allah's leiding is de Merkelijke leiding".
En, indien gij hun wensen volgt, nadat de kennis tot u is gekomen, zult gij aan Allah Vriend noch Helper hebben
. (2:120)

En uw God is één God, er is geen God buiten Hem, de Barmhartige, de Genadevolle. (2:163)

Voorzeker, het geval van Jezus is bij Allah hetzelfde als dat van Adam. Hij (Allah) schiep hem uit stof en zeide: "Wees" en hij werd. (3:59)

En vermeld Maria in het Boek. Toen zij zich van haar volk terugtrok in een op het Oosten uitziende plaats,
En zich aan hem blikken onttrok, zonden Wij Onze Geest tot haar en hij verscheen aan haar in de gestalte van een volmaakte man.
Zij zeide: "Ik neem mijn toevlucht tot de Barmhartige tegen u, laat mij met rust, indien gij (God) vreest."
Hij antwoordde: "Ik ben slechts een boodschapper van uw Heer opdat ik u een reine zoon moge schenken."
Zij zeide: "Hoe kan ik een zoon ontvangen terwijl geen man mij heeft aangeraakt en ik evenmin onkuisheid heb bedreven?"
Hij zeide: "Het is zo naar uw Heer zegt, 'het is gemakkelijk voor Mij,'" opdat Wij hem tot een teken voor de mensen maken, een genade Onzerzijds; het is een besloten zaak." En zij ontving hem en trok zich met hem terug in een ver afgelegen oord.
En de smarten der bevalling dreven haar naar de voet van een palmboom. Zij zeide: "O, liever zou ik voor dit geschiedde gestorven en in de vergetelheid geraakt zijn."
(19,16-23)
Iznogoodh
Berichten: 1716
Lid geworden op: ma jun 14, 2004 6:14 pm

Bericht door Iznogoodh »

Michel schreef:
droevie schreef:
Interessant stuk. Ik ben benieuwd naar de reactie van de Christenen.
Ik kan denk ik heel kort antwoorden:

Christenen geloven: God heeft zich verlaagt als een schepsel..
6 Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, 7 maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. 8 En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis.

God is mens geworden,.. Hij is een schepsel geworden..
Sorry maar wat is dit nou voor een idiote uitleg?
Er bestaat kortweg geen uitleg na het tonen van de bovenstaande stukken uit het Nieuwe Testament dan zo'n idiote explicatie wat jij nu geeft.
Dit is ook het enige uitgang van Christenen om van een mens God (swt) te kunnen maken, aangezien een ander uitleg niet mogelijk is dan dat God (swt) een mens, dus een schepsel geworden zou zijn.
Je hebt gelijk en ook zeer ongelijk. Gelijk als je zegt dat de teksten van de Bijbel niet ondubbelzinnig spreken voor de goddelijkheid van Christus. Ongelijk als je beweert te begrijpen hoe Christenen Christus zien. Je opmerking over de besnijdenis van Christus geeft aan hoe weinig je daar van begrijpt.
Mag ik vaststellen dat je van geboorte een Moslim bent?
Onze Vader...
Die in de Hemel zijt...
Blijf daar...
Serdar
Berichten: 1120
Lid geworden op: wo jan 22, 2003 7:34 pm

Bericht door Serdar »

Dutch schreef:Ik denk zo stilaan dat moslims geen goede argumenten hebben om met atheisten te praten en ze daarom zich maar verder concentreren op christenen. Maar dan nog blijft het gegeven verschillend : de koran is het letterlijke woord van allah voor iedereen en alle tijden, terwijl de bijbel niet letterlijk het woord van god is. Het is alsof je appelen met peren gaat vergelijken...

Wel, voor mij niet gelaten hoor, ik hoor het wel als je met atheisten in gesprek wil gaan hé.
Ik zie voor mij niet het behoefte om met een atheïst te gaan discussieren over godsdienst, aangezien ze niet geloven dat God bestaat.
Dat doe ik liever met Christenen of Joden.

Zoals je weet, had ik al eerder duidelijk gemaakt dat ik niet geloof dat jij een atheïst bent.
Gebruikersavatar
Monique
Berichten: 8854
Lid geworden op: ma apr 14, 2003 2:14 pm

Bericht door Monique »

Michel schreef:Ik zie voor mij niet het behoefte om met een atheïst te gaan discussieren over godsdienst, aangezien ze niet geloven dat God bestaat.
Ik vind dit een beetje een vreemde reden.
Per slot van rekening heb je wel een mening over atheisten en worden atheisten in de koran afgeschilderd als monsters.
Wanneer "islam" inderdaad niets met atheisten te maken wil hebben en daar niet mee in gesprek wil gaan vind ik dat iedere verwijzing naar atheisten verwijderd moet worden uit de complete islam.

Ik denk dat de reden is dat je niet met atheisten wil praten, is dat atheisten geen boekje hebben waar je ze mee om de oren kunt slaan. Wanneer je met atheisten in discussie gaat zul je moeten nadenken en kun je geen voorgeschreven paden bewandelen. Ik kan me voorstellen dat dat tegenvalt wanneer je gewend bent je hele denken en doen uit een boekje te halen.
Amorele atheistische nitwit
Gebruikersavatar
Ketter
Berichten: 4218
Lid geworden op: do jun 22, 2006 9:06 am
Locatie: Vlaanderen

Bericht door Ketter »

Michel schreef:
Dutch schreef:Ik denk zo stilaan dat moslims geen goede argumenten hebben om met atheisten te praten en ze daarom zich maar verder concentreren op christenen. Maar dan nog blijft het gegeven verschillend : de koran is het letterlijke woord van allah voor iedereen en alle tijden, terwijl de bijbel niet letterlijk het woord van god is. Het is alsof je appelen met peren gaat vergelijken...

Wel, voor mij niet gelaten hoor, ik hoor het wel als je met atheisten in gesprek wil gaan hé.
Ik zie voor mij niet het behoefte om met een atheïst te gaan discussieren over godsdienst, aangezien ze niet geloven dat God bestaat.
Dat doe ik liever met Christenen of Joden.

Zoals je weet, had ik al eerder duidelijk gemaakt dat ik niet geloof dat jij een atheïst bent.
:lol:

Nu weet ik eigenlijk zeker dat je niet "Michel", maar "Serdar" bent.

Wat wij agnosten wel grappig vinden is hoe in de Koran God zelf toegeeft dat hij niet almachtig is omdat hij een "consort" moet hebben om een zoon te kunnen hebben. :)

Als Allah almachtig is, kan deze een zoon hebben, of het valt dik tegen met z'n almacht.

En Dutch, je hebt gelijk, Moslims hebben geen argumenten tegen atheïstische bezwaren.

:lol:
Zonder (ji)haat straat.

Wat is er zo moeilijk te begrijpen aan het feit dat ik niet kan geloven in een God die zo duidelijk kwaadaardig is?
Gebruikersavatar
Freya
Berichten: 1231
Lid geworden op: wo apr 25, 2007 2:57 pm

Bericht door Freya »

Ja, heb het ook gelezen, want toen Michel schreef:
Zoals je weet, had ik al eerder duidelijk gemaakt dat ik niet geloof dat jij een atheïst bent.
is hij echt ontmaskerd! Dat schreef hij als Serdar.

http://www.dutch.faithfreedom.org/forum ... EFst#82125
Serdar schreef:Hoe zou jij iemand noemen die de bovenstaande tekst van jou zou typen/schrijven? Een Christen of een atheïst? Nou ik de eerste.
Er zijn nog enkele posten, waaruit blijkt dat Serdar heel erg bezig is om te vragen of men christen is of atheïst.
http://www.dutch.faithfreedom.org/forum ... EFst#82238
http://www.dutch.faithfreedom.org/forum ... EFst#82649

Als het antwoord atheïst is, dan ben je volgens Serdar een leugenaar.
http://www.dutch.faithfreedom.org/forum/viewtopic.php?
p=81597&highlight=athe%EFst#81597
Serdar schreef:Je bent helemaal geen atheïst, je bent een Christen die de Islam haat.Je noemt je atheïst om het Christendom of het Christen zijn niet in een zwarte daglicht te plaatsen. Omdat je op die manier volop andermans geloof kunt uitschelden en kunt beledigen.
Maar jij bent niet de enige die deze laffe weg kiest, zijn er zoveel.
Michel is dus inderdaad Serdar. Niemand, behalve Serdar en nu Michel, zijn zo bezig, om mensen op dit forum te "ontmaskeren" als christen, terwijl ze zeggen atheïst te zijn. Daar is Serdar/Michel, als enige van het forum, op gefixeerd.

Dus, Serdar zegt keihard, dat atheïsten op dit forum leugenaars zijn.

Nou, Michel/Serdar, ik vind jou echt de grootste leugenaar, als jij terugkomt als Michel en je voordoet als iemand die pas bekeerd is door de Islam, als grieks/italiaan, die eerst christen was, maar in dat geloof totaal niets vind, maar als moslim wel.
Maar jij bent van turkse afkomst en geboren in een islamitisch gezin.

http://www.dutch.faithfreedom.org/forum ... ght=#84823
droevie
Berichten: 275
Lid geworden op: vr apr 20, 2007 8:59 pm

Bericht door droevie »

Michel schreef:Sorry maar wat is dit nou voor een idiote uitleg?
Er bestaat kortweg geen uitleg na het tonen van de bovenstaande stukken uit het Nieuwe Testament dan zo'n idiote explicatie wat jij nu geeft.
Dit is ook het enige uitgang van Christenen om van een mens God (swt) te kunnen maken, aangezien een ander uitleg niet mogelijk is dan dat God (swt) een mens, dus een schepsel geworden zou zijn.

God (swt) lasteren door over Hem (swt) leugens te verzinnen is voor jullie geen probleem, zolang datgene wat aan jullie met de paplepel is ingegeven maar niet wordt weggeredeneerd
Of Michel Serdar is.. dat maakt mij niet zoveel uit. Als hij liegt, dan bedriegt hij zich zelf, niet mij.

Natuurlijk bestaat er wel een uitleg, na het tonen van de bovenstaande stukken uit het NT. En het begint met Jezus is mens geworden..

Joh 1:1
1 In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.

14 Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid

Jezus ofwel hoe Mess. Joden zeggen Yeshua, HaTorah.. De vleesgeworden Torah.. God liet zien hoe je de Torah moest naleven.
Wat de bedoeling van de Torah is.

Uitgaande van dit. Jezus is God,.

6 die, in de gestalte Gods zijnde , het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht,
7 maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen , en aan de mensen gelijk geworden is .
8 En in zijn uiterlijk als een mens bevonden , heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja , tot de dood des kruises.


Hij is gelijk geworden aan een mens.. Of dat kan.. Ja mijn God kan dat.
(ook al een punt dat Allah geen YHWH is, want YHWH kan zich ontledigen.. YHWH is dus machtiger dan Allah)

M.a.w. Lees goed deze teksten... Hij is God.. is een mens geworden..
Is een mens alwetend? nee, is een mens almachtig.. nee.. Heeft Jezus moeten leren lopen.. Ja.. Heeft Hij moeten leren praten Ja.. (Daar is de Koran ook fout in) Kende Hij strijd.. Ja..
Werd Hij weer in Zijn oude positie hersteld na Zijn opstanding Ja.


Was Hij een met de Vader.. Ja.. Waarom een 3 enig God.. Nu omdeze redenen.. Was Hij God? Ja..

Kon Jezus mensen uitzich zelf genezen.. Ja
Had Hij macht over de dood? Ja
Bestond Hij al? Ja
Kan Hij zonden vergeven. Ja

Jezus heeft volgens Fil2.. Zich zelf ontledigd en zich zelf beperkingen opgelegd.

Of jij dit nu een onzin redernatie vindt of niet.. Dat maakt mij niet zoveel uit. Het geeft alleen wel aan dat jij geen Christen was.. want anders had je dit wel geweten.
Teva Teff

Bericht door Teva Teff »

Dat hij liegt maakt mij wel uit.
Het bevestigt mijn mening dat de leugen ingebakken zit in een moslimmens.
Serdar
Berichten: 1120
Lid geworden op: wo jan 22, 2003 7:34 pm

Bericht door Serdar »

Monique schreef:
Michel schreef:Ik zie voor mij niet het behoefte om met een atheïst te gaan discussieren over godsdienst, aangezien ze niet geloven dat God bestaat.
Ik vind dit een beetje een vreemde reden.
Per slot van rekening heb je wel een mening over atheisten en worden atheisten in de koran afgeschilderd als monsters.
Wanneer "islam" inderdaad niets met atheisten te maken wil hebben en daar niet mee in gesprek wil gaan vind ik dat iedere verwijzing naar atheisten verwijderd moet worden uit de complete islam.

Ik denk dat de reden is dat je niet met atheisten wil praten, is dat atheisten geen boekje hebben waar je ze mee om de oren kunt slaan. Wanneer je met atheisten in discussie gaat zul je moeten nadenken en kun je geen voorgeschreven paden bewandelen. Ik kan me voorstellen dat dat tegenvalt wanneer je gewend bent je hele denken en doen uit een boekje te halen.
Volgens de Bijbel komen atheïsten ook in de hel hoor. Dus op dat punt verschilt de Koran en de Bijbel niet.
Dus waarom richt je je vragen niet richting droevie?
tomc
Berichten: 1152
Lid geworden op: wo feb 21, 2007 11:55 pm

Bericht door tomc »

Michel schreef: Volgens de Bijbel komen atheïsten ook in de hel hoor. Dus op dat punt verschilt de Koran en de Bijbel niet.
Dus waarom richt je je vragen niet richting droevie?
Dat is niet waar.

Jij bent een moslim trouwens. Waarom kunnen alleen moslim moordenaars in de hemel komen ?
Gebruikersavatar
Anneke
Berichten: 1174
Lid geworden op: vr jan 12, 2007 6:59 pm

Bericht door Anneke »

Voortaan Serdar, zet je ook de bron erbij: http://www.sincerehearts.nl/bijbel/jez_god.htm

Dan weten we in ieder geval dat het stuk niet van jou komt.
Nogmaals blijkt dat moslims werkelijk waar geen hout van het christendom begrijpen. Anders was deze waardeloze stuk tekst niet in elkaar geflansd, en het zou je reinste tijdverspilling zijn om hiet op in te gaan.

Mvg,
Anneke
Plaats reactie