Even voorstellen

Hier kunnen nieuwe forummers zichzelf even voorstellen als ze dat willen. Alvast van harte welkom, ongeacht je culturele, religieuze,...wat dan ook achtergrond!
Gebruikersavatar
Monique
Berichten: 8854
Lid geworden op: ma apr 14, 2003 2:14 pm

Re: Even voorstellen

Bericht door Monique »

Maurits schreef:
Monique schreef:Kun je wat voorbeelden noemen waarnaar je deze mening gevoermd hebt?
Chaimae is bijvoorbeeld een goed voorbeeld!
Dus, omdat Chaimae geen bedreiging vormt vormt islam ook geen bedreiging?

dus, omdat pitbul Plokkie geen bedreiging vormt vormt geen enkele pitbul een bedreiging.

dus, omdat orkaan Mieke niet gevaarlijk is is geen enkele orkaan gevaarlijk?

Zoiets bedoel je?
Amorele atheistische nitwit
Maurits
Berichten: 10
Lid geworden op: vr okt 09, 2009 11:12 am

Re: Even voorstellen

Bericht door Maurits »

Chaimae is een voorbeeld van een gematigde moslim en daar zijn er meer van in Nederland.
Het gaat niet zozeer om de theorie over wat betreft de koran, doch om de praktijk.

Welke moslim in Nederland wil alle ongelovigen nu nog vermoorden?
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77407
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Even voorstellen

Bericht door Ariel »

Maurits schreef:Chaimae is een voorbeeld van een gematigde moslim en daar zijn er meer van in Nederland.
Het gaat niet zozeer om de theorie over wat betreft de koran, doch om de praktijk.

Welke moslim in Nederland wil alle ongelovigen nu nog vermoorden?
Ach Maurits toch. Het is onmogelijk om een dove te laten horen en een blinde te laten zien
Heeft de Here Jezus niet gezegd : Wie oren heeft om te horen, die hore?
Jouw oren en ogen zitten stijf dicht. Jij wilt niet leren, en je wilt ook geen onderzoek doen.
En je zal verbaasd zijn als je weet hoeveel Moslims die de zuivere Islam aanhangen er geen problemen mee hebben om ongelovigen te vermoorden.

Dat staat namelijk in de Koran Maurits. Dat je met toestemming van Allah ongelovige mag vermoorden. Probeer eens een kiertje je ogen te openen, en kijk eens verder dan Nederland. Overal waar Islam heerst worden ongelovige en ook Christenen vervolgd en vermoord. Pakistan, Afghanistan, enz, enz…

2.191 En doodt hen (de ongelovigen), waar gij hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan doden.

4.75 Laten derhalve zij die hun tegenwoordig leven voor hun leven in het hiernamaals willen offeren, voor de zaak van Allah strijden. En wie voor de zaak van Allah strijdt, hetzij gedood wordt of overwint, weldra zullen Wij hem een grote beloning geven.

4.91 Als zij zich derhalve niet op een afstand van u houden, noch u vrede aanbieden, noch hun handen terughouden, grijpt hen dan aan en doodt hen waar gij Hen ook vindt. Tegen dezen hebben Wij u duidelijk gezag gegeven.

4.100 En wie van zijn huis weggaat, zijn land verlatend terwille van Allah en Zijn boodschapper en de dood achterhaalt hem - zijn beloning bij Allah staat vast

4.101 Voorwaar, de ongelovigen zijn een openlijke vijand voor u

4.104 En toont geen zwakheid in de vervolging van dit (vijandige) volk.

5.33 De vergelding dergenen die oorlog tegen Allah en Zijn boodschappers voeren en er naar streven wanorde in het land te scheppen, is slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen en hun voeten de ene rechts en de andere links, worden afgesneden, of dat zij het land worden uitgezet

8.12 Toen uw Heer aan de engelen openbaarde: "Ik ben met u; versterkt de gelovigen. Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af."

8.13 Dit is, omdat zij zich tegen Allah en Zijn boodschapper hebben verzet.

8.17 Gij doodde hen niet, doch Allah was het, Die hen doodde. (Het gevaarlijke karakter van deze tekst werd gedemonstreerd door de ouders van de moordenaar die Rene Steegman dood sloeg. Hoewel analfabeet wisten zij wel deze tekst aan te halen.)

8.65 O profeet, spoor de gelovigen aan om te vechten. Als er twintig onder u zijn die stand houden, zullen zij tweehonderd overwinnen en als er honderd uwer zijn zullen zij duizend der ongelovigen verslaan, omdat zij een volk zijn dat niet wil begrijpen. (Bij 10 % van de bevolking begint het gevecht ook hier)

9.5 Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren waar gij hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag.

9.20 Zij, die geloven en van hun woonplaatsen verhuizen en met hun bezit en met hun persoon voor de zaak van Allah strijden, hebben in de ogen van Allah de hoogste rang. Dezen zullen zegevieren.

9.29 Bestrijdt diegenen onder de mensen van het Boek, (Joden en Christenen) die in Allah noch in de laatste Dag geloven, noch voor onwettig houden wat Allah en Zijn boodschapper voor onwettig hebben verklaard, noch de ware godsdienst belijden totdat zij de belasting met eigen hand betalen, terwijl zij onderdanig zijn.

48.20 Allah heeft u een grote buit beloofd die gij moogt nemen en Hij heeft u deze voorlopig gegeven en heeft de handen der vijanden van u weerhouden opdat het een teken moge zijn voor de gelovigen en dat Hij u op het rechte pad moge leiden.
Jij zal een perfecte dhimmie worden Maurits. Weet je wat een dhimmie is?
En wat nog erger is Maurits. Jij hebt een houding van..."Ben ik mijn broeders hoeder? " Het kan jou blijkbaar niets schelen wat er met jouw Christelijke broeders in Islamitische landen gebeurd.

Deze foto's zijn gemaakt in Engeland Maurits.

Afbeelding Afbeelding
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
sunshine
Berichten: 294
Lid geworden op: ma apr 20, 2009 2:14 pm

Re: Even voorstellen

Bericht door sunshine »

Maurits schreef:Chaimae is een voorbeeld van een gematigde moslim en daar zijn er meer van in Nederland.
Het gaat niet zozeer om de theorie over wat betreft de koran, doch om de praktijk.

Welke moslim in Nederland wil alle ongelovigen nu nog vermoorden?
maurits, jij behoort niet tot deze groep en zal bijgevolg meestal niet hun ware 'aard' zien. Je zou verschieten wat je soms allemaal hoort uit de mond van zogezegde gematigden.
Maurits
Berichten: 10
Lid geworden op: vr okt 09, 2009 11:12 am

Re: Even voorstellen

Bericht door Maurits »

Ik ben christen. Daarom voorsta ik ook artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Kenners weten wat hierin staat.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77407
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Even voorstellen

Bericht door Ariel »

Maurits schreef:Ik ben christen. Daarom voorsta ik ook artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Kenners weten wat hierin staat.
Ik zal dit artikel even plaatsen Maurits. Dit voor de mensen die geen geloofbelijdenis gedaan hebben.
Artikel 36. Van het ambt der overheid.
Wij geloven dat onze goede God, uit oorzaak der verdorvenheid des menselijken geslachts, koningen, prinsen en overheden verordend heeft; willende dat de wereld geregeerd worde door wetten en politiën*, opdat de ongebondenheid der mensen bedwongen worde en het alles met goede ordinantie onder de mensen toega. Tot dat einde heeft Hij de overheid het zwaard in handen gegeven tot straf der bozen en bescherming der vromen. En hun ambt is, niet alleen acht te nemen en te waken over de politie*, maar ook de hand te houden aan den heiligen kerkendienst; om te weren en uit te roeien alle afgoderij en valsen godsdienst, om het rijk van den antichrist te gronde te werpen, en het Koninkrijk van Jezus Christus te doen vorderen, het woord des Evangelies overal te doen prediken, opdat God van een iegelijk geëerd en gediend worde, gelijk Hij in Zijn Woord gebiedt. Voorts, een ieder, van wat kwaliteit, conditie of staat hij zij, is schuldig zich den overheden te onderwerpen, schattingen te betalen, hun eer en eerbied toe te dragen, en hun gehoorzaam te zijn in alle dingen die niet strijden tegen Gods Woord; voor hen biddende in hun gebeden, opdat hen de Heere stieren wille in al hun wegen, en dat wij een gerust en stil leven leiden in alle godzaligheid en eerbaarheid. En hierin verwerpen wij de wederdopers en andere oproerige mensen, en in het gemeen al degenen die de overheden en magistraten verwerpen en de justitie omstoten willen, invoerende de gemeenschap der goederen, en verwarren de eerbaarheid, die God onder mensen gesteld heeft.

* politiën betekent hier verordeningen.
* politie betekent hier staatsbestuur
.

Jij stelt je vertrouwen wel heel erg in de mensen Maurits. Denk jij nou werkelijk dat er een paar mensen in de regering dit artikel kennen? En als ze hem kennen dan zullen ze hem zeker niet uitvoeren. Hooguit Bas van der Vlies en een paar leden van de CU zullen op de hoogte zijn van de Nederlandse Geloofsbelijdenis.

Wat er in dit artikel staat behoort echt niet tot het ambt van de politici .
Misschien moet je eens een gesprek met Van der Vliet hebben. Deze man heeft een realistischer beeld van Islam dan jij.

Trouwens Maurits. Ik ben nog steeds niet onder de indruk van je oneliners. Wat zijn jouw toekomst plannen als journalist? Artikelen overnemen van de ANP en die op een website van een krant zetten?
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Ruth
Berichten: 1232
Lid geworden op: vr apr 06, 2007 8:14 pm

Re: Even voorstellen

Bericht door Ruth »

Maurits,

Als journalist (tenminste ik neem aan dat je hiervoor aan het studeren bent) is het volgens mij de bedoeling dat je op de hoogte bent van alle ontwikkeling in de wereld. Dan begrijp ik eerlijk gezegd niet dat je zo naief kunt reageren.
Denk je nu echt dat de moslims in Nederland of in Europa anders denken en handelen dan hun broeders in islamitische landen?
Je weet ongetwijfeld hoe daar met niet-moslims wordt omgegaan, hoe zwaar men daar vervolgt en onderdrukt wordt.
Meen je nu werkelijk dat dat hier niet kan gebeuren mochten de moslims in de meerderheid komen (wat ik overigens niet verwacht, maar das misschien naief van mij)

Je bent christen zeg je, dan kan ik je een goeie site aanraden: http://www.compassdirect.org/
Op deze site wordt wereldwijd de vervolging en onderdrukking van je geloofsgenoten bijgehouden. Trek er eens een kwartiertje voor uit en vertel me dan eens hoe je er over denkt.

Zelfs in landen als Turkije en Marokko hebben christenen het zwaar en hebben ze niet dezelfde rechten als moslims. En dat zijn gematigde islamitische landen...
Als je denkt dat je te klein bent om invloed te hebben, dan heb je waarschijnlijk nog nooit de nacht doorgebracht met een mug op je kamer.

Wie vecht kan verliezen, wie niet vecht is al verloren.

EDL
Gebruikersavatar
Bernie
Berichten: 434
Lid geworden op: do aug 10, 2006 8:59 pm

Re: Even voorstellen

Bericht door Bernie »

Maurits schreef:Ik ben christen. Daarom voorsta ik ook artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Kenners weten wat hierin staat.
Hey Maurits,

Als christen weet je dat Jezus liefdevol naar alle mensen was, maar radicaal in het veroordelen van valse dwaalleren. Hij zag het goede in de mens, zoals jij dat ook doet. Niets mis mee. Maar dat praat een kwaadaardige ideologie nog niet goed.

Als christen zul je misschien ook deze tekst wel herkennen:
Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zul je hen herkennen. Men plukt toch geen druiven van doornstruiken of vijgen van distels? Zo draagt elke goede boom goede vruchten, maar een slechte boom draagt slechte vruchten. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, evenmin als een slechte boom goede vruchten dragen kan. Elke boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. 20 Zo kunnen jullie hen dus aan hun vruchten herkennen.
Matteus 7:15-20

Enig idee welke valse profeet hier wordt bedoeld en waarom de bijbel daar zo nadrukkelijk voor waarschuwt?
The Prophet said, "Isn't the witness of a woman equal to half of that of a man?" The women said, "Yes." He said, "This is because of the deficiency of a woman's mind."
Bukhari Volume 3, Book 48, Number 826
Chaimae
Berichten: 10447
Lid geworden op: ma okt 16, 2006 9:43 pm

Re: Even voorstellen

Bericht door Chaimae »

Ariel, jij hebt mijn vergelijking niet begrepen. Lees het anders nog eens grondig door. Het gedrag van Mussoline is in mijn ogen minder kwalijk, omdat zijn ideeën uit zijner brein waren ontsproten. De ideeën van de profeet daarentegen zijn goddelijk geïnspireerd en Universeel. De fundamentele islam (zoals dat in de islamitische geschriften staat) zijn mijns inziens anti-universeel en ondergeschikt voor zowel Europeanen als Arabieren. Hoe komt het anders dat pas na veel inspanning Mohammed een achterban heeft weten te creëeren? Als profeet behoor je een achterban te kunnen ophoesten, en al helemaal als de bedoelde religie claimt de waarheid in pacht te hebben.

Ik denk dat Maurits nogal kort reageert doordat hij geschrokken is dat jullie de schaduwkanten van de islam in de verf zetten. Weet je, ik zit in een behoorlijk linkse klas, die de islam een beetje met de mantel der liefde bedekken. Geef hem de gelegenheid om even te wennen.
Laatst gewijzigd door Chaimae op vr okt 16, 2009 11:40 am, 1 keer totaal gewijzigd.
"Our patience will achieve more than our force."

Elk boek is een gevaar dat de ziel in wil. Wie de ziel in wil, moet door de omgekeerde wereld heen, door de leegte, dor de angst, door het niets.
Maurits
Berichten: 10
Lid geworden op: vr okt 09, 2009 11:12 am

Re: Even voorstellen

Bericht door Maurits »

Ik reageer niet kort omdat ik vind dat jullie de islam in een negatief daglicht stellen, want wat jullie zeggen klopt wel.

De islam is inderdaad te vergelijken met een totalitaire dictatuur, ik hoop alleen dat ze seculariseren in Nederland.

Verder lees ik alleen de statenvertaling van de bijbel, de overige vertalingen vind ik niet de juiste.
Alba
Berichten: 729
Lid geworden op: zo sep 03, 2006 4:11 pm
Locatie: Aarde

Re: Even voorstellen

Bericht door Alba »

Van harte welkom, Maurits.
Welke moslim in Nederland wil alle ongelovigen nu nog vermoorden?
Lees maar eens wat fora en je zult versteld staan van de haat en bloeddorst en het afgrijselijke racisme/antisemitisme wat je tegen kunt komen. Hoe kun je daar zo nonchalant tegenover staan?
Chaimae
Berichten: 10447
Lid geworden op: ma okt 16, 2006 9:43 pm

Re: Even voorstellen

Bericht door Chaimae »

Maurits schreef:Ik reageer niet kort omdat ik vind dat jullie de islam in een negatief daglicht stellen, want wat jullie zeggen klopt wel.

De islam is inderdaad te vergelijken met een totalitaire dictatuur, ik hoop alleen dat ze seculariseren in Nederland.

Verder lees ik alleen de statenvertaling van de bijbel, de overige vertalingen vind ik niet de juiste.
Nou weet ik nog steeds niet wat jouw mening over de islam is. We gaan strakjes even bijkletsen/discussieren! :D
"Our patience will achieve more than our force."

Elk boek is een gevaar dat de ziel in wil. Wie de ziel in wil, moet door de omgekeerde wereld heen, door de leegte, dor de angst, door het niets.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77407
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Even voorstellen

Bericht door Ariel »

Chaimae schreef:Ariel, jij hebt mijn vergelijking niet begrepen. Lees het anders nog eens grondig door. Het gedrag van Mussoline is in mijn ogen minder kwalijk, omdat zijn ideeën uit zijner brein waren ontsproten. De ideeën van de profeet daarentegen zijn goddelijk geïnspireerd en Universeel. De fundamentele islam (zoals dat in de islamitische geschriften staat) zijn mijns inziens anti-universeel en ondergeschikt voor zowel Europeanen als Arabieren. Hoe komt het anders dat pas na veel inspanning Mohammed een achterban heeft weten te creëeren? Als profeet behoor je een achterban te kunnen ophoesten, en al helemaal als de de bedoelde religie claimt de waarheid in pacht te hebben.
.
Lieve schat, ook veel van de ideeën van Mohammed zijn uit zijn eigen brein ontsproten, en er is niks goddelijks en universeel aan die ideeën . Je zou ze via een grote omweg goddelijk geïnspireerd kunnen noemen, want Mohammed ( als hij heeft bestaan, want daar twijfelen mensen nu ook over) heeft een groot deel van de koran gewoonweg gepikt uit de bijbel . Verhalen die hij gehoord had van Joden en Christenen.

Hoe het komt dat Mohammed een achterban heeft weten te creëren ? Nou dat is eenvoudig. Mohammed hanteerde een straf /beloning systeem voor zijn eerste aanhangers. Deed je wat hij wilde kreeg je in het hiernamaals mooie vrouwen, lekker eten en drank, allemaal dingen die ze toen in hun gewone aardse leven niet hadden, en als je niet deed wat hij wilde, dan was daar de vreselijke hel waar hij mee dreigde.

Verder werden zijn aanhangers op aarde al beloond met geld en goederen van de oorlogsbuit, ( Mohammed kreeg pas echt veel aanhangers toen hij karavanen ging beroven ) en als men zich niet achter hem schaarde werd je op een gruwelijke wijze gedood. De mensen hadden geen keuze. Het was of bekeren, of de dood.

Wat betreft de ideeën van Mussolini, Ik heb me eigenlijk nooit in hem verdiept, Waarschijnlijk gaf hij in het begin mensen hoop op een beter aards leven. En Mussolini heeft nooit gezegd dat hij een goddelijke boodschap bracht.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77407
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Even voorstellen

Bericht door Ariel »

Maurits schreef:Ik reageer niet kort omdat ik vind dat jullie de islam in een negatief daglicht stellen, want wat jullie zeggen klopt wel.
Gelukkig Maurits, ik ben blij dat het licht voor je gaat schijnen.
De islam is inderdaad te vergelijken met een totalitaire dictatuur, ik hoop alleen dat ze seculariseren in Nederland.
Dat zal niet gebeuren, want zoals ik al eerder tegen je gezegd hebt geloven Moslims dat de koran Gods onfeilbaar ware woord is, uit zijn eigen mond gesproken, en met behulp van zijn eigen goddelijke pen neergeschreven, ( de koran ligt onder zijn troon in de hemel) en dat er geen woord uit de koran veranderd of verwijderd mag worden. De bijbel daar aan tegen, is in de ogen van Moslims een rommelig boek vol met fouten en de bijbel is ook nog eens een keer corrupt , omdat Moslims denken dat slechte mensen de bijbel veranderd hebben. Een reformatie van de Islam net zoals bij de Christendom zit er dus niet in. Zet dat maar uit je hoofd.
Verder lees ik alleen de statenvertaling van de bijbel, de overige vertalingen vind ik niet de juiste.
Geen probleem mijn beste. Je kan met ons alle kanten uit. Ook de goeie. We hebben de statenvertaling ook in huis, en ik zal de juiste Mattheüs 7 vers 15 tot 20 hier nog even voor je neerzetten.
15 Maar wacht u van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven.
16 Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Leest men ook een druif van doornen, of vijgen van distelen?
17 Alzo een ieder goede boom brengt voort goede vruchten, en een kwade boom brengt voort kwade vruchten.
18 Een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen, noch een kwade boom goede vruchten voortbrengen.
19 Een ieder boom, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen.
20 Zo zult gij dan dezelve aan hun vruchten kennen.
Kom jij uit een gereformeerd bond nest Maurits? Daar kom ik ook uit, maar ik ben wat ouder dan jij, en heb misschien in de afgelopen jaren wat meer nagedacht. Ik neem niet alles meer wat men mij verteld heeft voor waar aan. Ik denk maar zo, dat als jij in een katholiek gezin geboren was, jij nu een Maria beeldje in huis had. Een kind wordt gevormd door de opvoeding die hij/zij heeft gehad, ( dat geldt voor jou, voor mij, maar ook voor Chaimae) tot dat het volwassen kind zelf gaat nadenken en vragen stellen. Dan komt dat kind, als hij/zij verstandig en wijs is, tot zijn eigen conclusie, en dan vraagt hij/zij zich af of het misschien een beetje dom is om te zeggen dat hij/zij alleen maar de Statenvertaling van de bijbel leest. Wat mankeert er aan de latere vertalingen van de bijbel Maurits? Denk jij dat die geschreven zijn door de duivel? En besef jij dat de Statenvertaling niet de eerste vertaling van de bijbel is?
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Eliabe
Berichten: 3963
Lid geworden op: di mei 12, 2009 8:11 pm

Re: Even voorstellen

Bericht door Eliabe »

Hoi Maurits welkom.

Ik doe effe mee en wel met: Zondag 34, vr.95. Uit de Heidelberger Catechismus.
Wat is afgoderij?
Antw. Afgoderij is in de plaats des enigen waren Gods, Die Zich in Zijn Woord geopenbaard heeft, of benevens Hem, iets anders verzinnen of hebben, waarop de mens zijn vertrouwen zet.
a Eph 5:5 1Kr 16:26 Php 3:19 Ga 4:8 Eph 2:12 1Jo 2:23 2Jo 1:9 Joh 5:23
God schiep mens en dier, maar welke idioot bracht de islam hier?
mercator
Berichten: 19282
Lid geworden op: do nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Even voorstellen

Bericht door mercator »

Chaimae schreef: Je kan het vergelijken met de Italianen in Amerika die dol enthousiast waren toen Mussolini aan de macht geraakte, eindelijk een Italiaanse leider was hun gedachte. De Italianen in hun eigen land daarentegen vonden hem maar een verrader.
Mussolini verdiende de Nobelprijs voor de Vrede in vergelijking met de rovershoofdman en pedofiel Mohammed dus daar loopt je vergelijking al vast. Het enige dat Mussolini had moeten doen was wegblijven van de Duitsers, Franco en Salazar waren slimmer in dat opzicht.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel
Plaats reactie