Hallo allemaal

Hier kunnen nieuwe forummers zichzelf even voorstellen als ze dat willen. Alvast van harte welkom, ongeacht je culturele, religieuze,...wat dan ook achtergrond!
tomc
Berichten: 1152
Lid geworden op: wo feb 21, 2007 11:55 pm

Bericht door tomc »

Chaimae schreef:
Maar ik ben het gedeeltelijk eens met jouw redenering.Want de Qurán is niet tijdsgebonden en mag dus gebruikt worden om zulke daden rechtvaardigen.
De Koran is wel degelijk tijdsgebonden. Het zijn de Moslims die het erna moeten maken. En dat kan alleen door de Koran juist te interpeteren. De Koran is namelijk in een patriarchale context geopenbaard. De Koranteksten moet je dus niet te letterlijk nemen, maar kunnen abstraheren. Dus teksten uit de context van eeuwen geleden naar hier en nu transformeren.
Weer een bewijs van hoe ongelovig jij bent.

Kan allah in de toekomst zien ?
1) duidelijk niet volgens jou. Maar hoe kan hij dan accuraat "de laatste dag" voorspellen ?
2) ofwel kan hij dat wel, en dan is de koran uiteraard wel letterlijk te volgen en ben jij verkeerd.

Duidelijk zegt de koran deel 2, en heb jij zonet (weeral) shirk gepleegd :
pedofielenboek schreef:YUSUFALI: A. L. R. (This is) a Book, with verses basic or fundamental (of established meaning), further explained in detail,- from One Who is Wise and Well-acquainted (with all things):
Duidelijk is de koran direct, simpel, en bevat hij commando's die letterlijk te volgen zijn.

Maar de koran ... wat heeft die nu met islam te maken he Chaimae ? Jouw eigen bleitertje vanbinnen weet dat immers allemaal veel beter.

Chaimae
Berichten: 10447
Lid geworden op: ma okt 16, 2006 9:43 pm

Bericht door Chaimae »

Okee, dat is zo klaar als een klontje. Eens kijken wat ik terug zal antwoorden.
"Our patience will achieve more than our force."

Elk boek is een gevaar dat de ziel in wil. Wie de ziel in wil, moet door de omgekeerde wereld heen, door de leegte, dor de angst, door het niets.

Deovolanthe
Berichten: 118
Lid geworden op: ma jul 02, 2007 5:59 pm

Bericht door Deovolanthe »

Beste Tomc,

Je snijdt hier essentieele vragen aan ,maar het antwoord hierna zal altijd speculeren zijn.

Het komt er dus op neer om te kijken welke uitleg het meest plausibel is.

wanneer we kijken naar de feiten.
-Qur''an zegt dat de Bijbel niet veranderd is.
-De eerste moslimgeleerde accepteerde de waarheid van het evangelie.
-de Bijbel getuigt van zichzelf.
-de historische feiten getuigen van de bijbel.
-maar dan ineens komt Ibn Khazem met de claim dat de Bijbel veranderd is.Een claim die geen enkel fundament heeft.

psychologisch valt deze claim te verklaren.Er werd namelijk een gezamelijk vijand gecreerd wat tot eenheid moest leiden onder de moslims.Je afzetten tegen een groep geeft je een bepaalde indentiteit.Een indentiteit die ze tot toen nog niet hadden.(Want waren ze nou christenen of...)Toeval of niet,Kort na deze claim begonnen de kruistochten.

Je zou dus kunnen zeggen dat de geschriften misbruikt zijn voor politieke doeleinden.Er word een indentiteit en een sterk groepsverband gecreerd voor de komende strijd(oorlog hing namelijk in de lucht).Dit is voor mij de meest plausibele theorie.

Mohammed zelf begon met goede intenties met zijn prediking.(Alles wijst erop dat hij met christenen in aanraking is gekomen en dat hij de bijbel als bron gebruikte).In de periode van Mekka stelde hij door gebrek aan aanhang zich zwak op.Uit deze periode komt ook de veel geciteerde zin uit Al Kafroen namelijk dat er geen dwang in geloof is.Deze vers is geabrogeerd door een latere vers in Soera 9:29.(het is dus niet meer van toepassing)Maar naarmate zijn aanhang groeide veranderde de versen.Oude versen werden opgeheven en vervangen door meer dictoriaale versen.Deze verandering vond voornamelijk plaats in de medina periode.Er kwamen ook ineens openbaringen die zijn eigen persoonlijke wensen tegemoet kwamen...Zoals het mogen trouwen met de vrouw van zijn Schoonzoon nadat hij haar onbedekt had gezien en verliefd op haar geworden was..Of de rechtvaardiging van het slapen met een Koptisch slaaf genaamd maria.
Aisha maakt de treffende bewering:Het lijkt dat Allah geen kans voorbij laat gaan jouw persoonlijke behoeftes tegemoet te komen.


Dit zijn de feiten.De conclusie aan de hand van deze feiten moet ieder voor zich maken

Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17387
Lid geworden op: ma feb 17, 2003 9:58 am

Bericht door Manon »

.(Alles wijst erop dat hij met christenen in aanraking is gekomen en dat hij de bijbel als bron gebruikte).
er is toch sprake van een verstoten monnik :

------------------------------

De list van de monnik

Berthold van Maris


SYRISCHE LEGENDE GEEFT EIGEN DRAAI AAN VERHALEN OVER MOHAMMED


De monnik Bahira gaf de jonge Mohammed handige tips om de Arabieren te bekeren, aldus de Syrisch-christelijke versie van de Bahira-legende. De Koran zou door Bahira zijn geschreven.


De legende over de ontmoeting van de profeeet Mohammed met de christelijke monnik Sergius Bahira was in de middeleeuwen erg populair in Europa. Bahira zou Mohammed de islam hebben ingefluisterd - meestal wordt de monnik voorgesteld als een ketter. De monnik zou zijn afgewezen voor het bisschopsambt en wilde zich wreken.


``Je komt dat motief tegen in honderden middeleeuwse teksten'', zegt Arabiste Barbara Roggema, werkzaam aan de Rijksuniversiteit Groningen. ``De boodschap is duidelijk: de islam is een christelijke ketterij. Maar de legende komt oorspronkelijk uit het Midden-Oosten en had daar een andere betekenis. Zowel de moslims als de christenen hadden daar hun eigen versie van het verhaal.''


Roggema heeft zich de afgelopen jaren over tientallen Syrische en Arabische manuscripten gebogen om de Syrisch-christelijke versie van de legende in kaart te brengen. De manuscripten zijn van de vijftiende eeuw en later, maar de legende zelfs is waarschijnlijk al in de negende eeuw ontstaan. Ze heeft vier verschillende versies kunnen destilleren, twee in het Arabisch en twee in het Syrisch, en bereidt nu een kritische teksteditie voor, met vertaling en interpretatie, die eind 2002 zal uitkomen.


``Alle moslims kennen het verhaal van de monnik'', zegt Roggema. ``Het staat in de allerbekendste biografie van Mohammed, die van Ibn Ishaq. Mohammed ontmoet daarin als twaalfjarige jongen een christelijke monnik, die voorspelt dat hij een profeet zal worden. De monnik ziet hoe de takken van een boom zich over de jongen heenbuigen om hem schaduw te geven, en op de rug van de jongen ontwaart hij het zegel van het profeetschap. In de islamitische traditie wordt Mohammed beschouwd als de laatste profeet, hij wordt daarom Het Zegel Der Profeten genoemd.''


slimme jongeman


Onder de christelijke groepen in het Midden-Oosten (de Melkieten, de Jacobieten en de Nestorianen) circuleerde dit verhaal in een andere vorm. In de langste, meest uitgewerkte versie van de legende is Mohammed een slimme en welbespraakte jongeman als hij, ergens in de woestijn, de monnik Bahira ontmoet. Bahira ziet dat er een wolk boven de jongen zweeft en vertelt hem dat hij is voorbestemd om `de voorspelling van de Zonen van Ismaël' (uit het bijbelboek Genesis) in vervulling te brengen. Hoe weet u dat, vraagt de jongeman. Bahira antwoordt dat God hem dat in een visioen heeft laten weten. Mohammed wil dan weten wie God is en zo ontstaat er een gesprek waarin de monnik hem stap voor stap inwijdt in de basisbeginselen van het christendom.


Mohammed bekeert zich tot het monotheïsme en hij wil het nieuwe geloof ook onder zijn mensen verkondigen. Hij vraagt de monnik hoe hij de Arabieren, die gewend zijn om stenen en hemellichamen te aanbidden, kan winnen voor het geloof in één God. Bahira bedenkt een list: hij zal een wonder in scène zetten. Hij zal een boek schrijven, dat op de hoorns van een koe doen en naar de Mohammed sturen. Mohammed moet dan tegen zijn mensen zeggen dat God hem het boek gezonden heeft. Het plan slaagt, de Arabieren zien er een wonder in en bekeren zich tot één God.


``Een boek op de hoorns van een koe, dat klinkt voor ons heel raar'', zegt Roggema. ``Maar het is natuurlijk een verwijzing naar het tweede hoofdstuk van de koran, dat `de koe' heet. In de vroegste niet-islamitische teksten over de islam wordt vaker verwezen naar 'het boek van de koe'. Wat dat precies is, weten we niet. Het zou erop kunnen wijzen dat het `hoofdstuk van de koe' ook circuleerde als een op zichzelf staande tekst. Dat ligt natuurlijk heel gevoelig voor moslims, want zij gaan ervan uit dat er maar één, onveranderlijke versie van de koran is overgeleverd.''


De truc met het boek blijkt te werken: de Arabieren bekeren zich tot het monotheïsme. Maar Mohammed merkt daarna dat ze voortdurend terugvallen in de oude polytheïstische gebruiken. Hij gaat terug naar Bahira en vraagt hem om raad. De monnik kiest voor een pragmatische benadering, hij past de leer en de voorschriften waar nodig aan. De manier waarop dat gebeurt, weerspiegelt de theologische discussies van die tijd.


te lichamelijk


De christenen geloofden in de menswording van Christus en in het bestaan van een goddelijke drieëenheid (`de Vader, de Zoon en de Heilige Geest'). De moslims hadden een veel abstracter beeld van God. Zij vonden het christelijke godsbeeld te lichamelijk. In de Syrisch-christelijke legende doet Bahira aanvankelijk heel erg zijn best om Mohammed in te wijden in het mysterie van de drieëenheid. Alle rituele handelingen die hij hem leert, zijn opgebouwd uit drie deelhandelingen, die symbolisch naar de drieëenheid verwijzen. Het bidden bestaat bijvoorbeeld uit: gaan zitten, vooroverbuigen en weer opstaan. Bahira leert Mohammed ook de befaamde openingsformule van de koran: `in naam van God, de Erbarmer, de Barmhartige' en legt uit dat de drie delen van deze formule verwijzen naar de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.


Al snel blijkt dat de Arabieren het mysterie van de drieëenheid niet kunnen bevatten. Bahara besluit daarom, heel pragmatisch, om zijn beschrijving van God aan te passen. Hij beschrijft God als ondoordringbaar, ondeelbaar, niet-horend en niet-ziend, zoals in de koran ook gebeurt. Door God zo `als een steen' te beschrijven, zou het monotheïsme voor de Arabieren gemakkelijker te accepteren zijn. Ze waren immers gewend om stenen te aanbidden.


De monnik past nog meer dingen aan. De Arabieren hebben er moeite mee om naar het Oosten te bidden, zoals de christenen doen. Ze bidden liever in de richting van Mekka, naar de Zwarte Steen, die ze van oudsher al aanbidden. Dus verandert de monnik de bidrichting. En het aantal gebeden, vijftig per dag, wordt op verzoek van Mohammed teruggebracht tot het praktisch haalbare aantal van vijf per dag.


``Die veranderingen zijn op zichzelf historisch'', zegt Roggema. ``Ze worden in de islamitische traditie ook genoemd. Mohammed reist naar de hemel en hoort van God dat moslims vijftig keer per dag moeten bidden. Daarna raadt Mozes hem aan om bij God te vragen om een vermindering tot vijf keer per dag. Ook is het historisch dat de Arabieren al vóór de komst van de islam de Zwarte Steen van Mekka aanbaden. De christenen gaven een eigen draai aan de islamitische traditie. Het idee is: Bahira probeert de Arabieren tot het christendom te bekeren, maar het lukt maar half, want hij moet voortdurend concessies doen, rekening houden met bestaande Arabische gebruiken.''


In de negende eeuw waren de christelijke groepen die in het Midden-Oosten onder islamitische heerschappij leefden nog zeer omvangrijk. Roggema: ``Na de Abbasidische revolutie van 750 werd Baghdad de nieuwe hoofdstad van het kalifaat. De twee eeuwen die daarop volgden, werden gekenmerkt door een grote culturele en wetenschappelijke bloei, waarbij de rol van de christenen groot was. In de negende eeuw bekeerden grote groepen zich tot de islam, maar men denkt dat de christenen in het Midden-Oosten nog een tijdlang in de meerderheid waren, of in ieder geval even groot als de moslims.''


Roggema: ``De legende zegt in wezen: de koran is een bevestiging van de christelijke leer. Dat is een opvatting die je in allerlei christelijke Arabische teksten uit die tijd terugvindt. Mohammed wordt in de legende positief gewaardeerd: hij is erin geslaagd de Arabieren te bekeren tot het geloof in één God. Maar tegelijkertijd wil de legende laten zien dat de islam niet meer is dan een versimpelde, verwaterde versie van het christendom. Het is géén universele religie, maar een aangepaste religie voor Arabieren, voor mensen die nog niet rijp waren voor het christendom zelf. En daarmee zeiden de christenen ook: voor ons heeft de koran geen meerwaarde.''


Christenen en moslims dachten ook anders over de thaumatologie, het belang van wonderen. ``De christenen zeiden: Mohammed heeft geen wonderen verricht, dus hij is geen echte profeet. Want een echte profeet verricht wonderen. Maar in de islam wordt de koran zelf als het wonder gezien. Mohammed was ongeletterd, het was ondenkbaar dat hij de `onnavolgbare stijl' waarin de koran was geschreven, zelf bedacht had. Die stijl was de mooiste die er bestond en kon alleen van God afkomstig zijn. De Bahira-legende is ook daar een reactie op: die stijl was gewoon afkomstig van een christelijke monnik.''


Een ander wonder dat in de islamitische traditie genoemd wordt, is Mohammeds nachtelijke reis naar Jeruzalem. Hij zou in één nacht heen en weer gereisd zijn naar het Heilige Land. In de Bahira-legende wordt dit wonder, net als het wonder van de koran, gereduceerd tot een goedkope vorm van bedrog. Bahira, zelf afkomstig uit het Heilige Land, vertelt Mohammed hoe Jeruzalem eruitziet, waarna Mohammed zijn mensen in geuren en kleuren kan vertellen over een wonderbaarlijke reis naar Jeruzalem.


``De legende zegt dus: er is niets goddelijks aan de koran of de islam. Maar de christenen erkenden wèl dat er een goddelijk aandeel was in de macht die de islam in het Midden-Oosten had gekregen. Die was door God voorbestemd. Dat blijkt ook uit de visioenen die Bahira heeft, voordat hij Mohammed ontmoet. Op de Sinaï-berg ziet hij enorme dierenfiguren, zoals een witte leeuw met twaalf hoorns en een panter gekleed in bloed. Die symboliseren de verschillende dynastieën van de islam. De visioenen voorspellen dus de macht van de islam, maar laten ook zien dat die macht tijdelijk is. De visioenen eindigen met de terugkeer van Christus en de Dag des Oordeels.''


grappig


Onder de christelijke minderheden in het Midden-Oosten leeft het verhaal van Bahira nog steeds, zo heeft Roggema gemerkt. ``Een christen uit Irak zei een keer tegen me: `Vroeger op school zeiden de christelijke kinderen tegen de moslimkinderen: die religie van jullie, dat komt alleen maar van Bahira.' In Syrië heb ik voormalige moslims ontmoet die zeiden: `Weet je waar de islam vandaan komt? Het komt gewoon van een christelijke monnik vandaan.' Dat is grappig om te zien: hoe mensen dit soort verhalen nu nog aan elkaar vertellen.''


Voor haar onderzoek heeft Roggema een groot aantal archieven bezocht. ``Een belangrijk deel van de manuscripten ligt in Europa, waar die dingen al eeuwenlang verzameld worden door oriëntalisten en rijke mensen. En natuurlijk ligt er veel in de kloosters in het Midden-Oosten. Dat is niet altijd even toegankelijk.''


Voor moslims ligt het onderwerp ook nogal gevoelig. ``Als moslims vragen waar ik me mee bezig hou, zeg ik: met de figuur van Bahira. Ze weten vaak niet dat er ook een christelijke versie van het verhaal bestaat, dus zij denken alleen aan die christelijke monnik die het profeetschap van Mohammed voorspelt. Interessant, zeggen ze dan, je houdt je dus bezig met de biografie van de profeet. Dan ga ik niet zeggen: nee, ik kijk naar de christelijke versie, waarin wordt verteld dat de koran door die monnik is geschreven.''

(ik vond dit via google, maar ik weet dat er verschillende bronnen zijn.
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.

bijwoner
Berichten: 904
Lid geworden op: ma jun 11, 2007 2:45 pm
Locatie: Camping Mosterdzaadje
Contacteer:

welkom dialoog

Bericht door bijwoner »

BaniIsrael schreef:
Deovolanthe schreef:beste BaniIsrael,

Je bent inderdaad niet verplicht jouw claims te onderbouwen met feiten.Maar je moet dan wel goed begrijpen dat jouw uitspraken dan weinig gewicht in de weegschaal leggen.

Overigens vind ik het wel goed van je dat je de discussie niet aan wilt gaan zonder inhoudelijke kennis.Dit zijn kermerken van een verstanding iemand.
Dat begrijp ik uiteraard, het was niet de bedoeling een discusie uit te lokken,

Maar toch heb ik gewoonweg als een nieuwsgierig iemand een vraag aan uw, u hoeft ze niet persee te onderbouwen enzo.

Bent u van mening net zoals de rest van FFI dat de Profeet (vzmh) Een Tiran was en een gevaarlijke man was? Bent u toevallig zelf Orthodox Christelijk? Refo toevallig?

Mvg
Banilsrael, wat bijzonder dat jij je onder zo'n naam hebt laten registreren. Ik las net je reactie op Deovolanthe en de daaraan gekoppelde opmerkingen over orthodox christen, refo enzo.
Ik verwacht, dat je na 070707 met meer dan normale interesse de plaatselijke huis-aan-huis kranten gaat lezen! Daarin verwacht ik namelijk, dat de ParallelKoran geplaatst gaat worden. En surprise: daarin neem ik het op voor de Profeet!
Daarnaast neem ik het op voor de totale mondiale Moslim gemeenschap.
Nog grotere surprise: niet uit haat, maar uit liefde: Gods schepping mag beheerd worden door mensen, zowel man als vrouw.
Als je de PK gaat lezen, zal je onder de indruk geraken van de levende God. Geen Allah, geen djins, geen djihad!
Ooh zeker, met grote eerbied en zorg heb ik de Koran geplaatst in de PK. Sterker (wat heet) ik heb mijn uiterste best gedaan de bronnen van de Koran bloot te leggen. Naar eer en vermogen heb ik ook uitgelegd hoe de Bijbel in elkaar past en wat de diepere geheimen zijn van het lezen van de Bijbel.
Daarnaast heb ik niet geschuwd de 'verborgenzaken' van egoistische mensen bloot te leggen. Het wordt tijd dat ook jij je angst voor God overwint! Uiteraard -vanwege het digitale tijdperk- zitten er ook tests in. God daagt iedereen uit Hem te testen, weet je dat? Hij wil dat de doorgesnedenlijn (=relatie met God hebben) hersteld wordt. Hij wil dat ieder voor zich zijn of haar verantwoordelijkheid voor dit ondermaanse op zich neemt. Overwin je angst voor orthodoxe christen, te beginnen door de Bijbel te lezen. Waarschijnlijk is je angst voor mede Moslims groter! Maar ja, bij opvoeden hoort los laten en dat geldt zowel in het gezin als in de maatschappij. Weet je dat de PK eindtijdelijk is?
Vlak voordat de HJC terug zal komen, komt er een wereldwijde opwekking, waardoor mensen die God niet kennen, alsnog een relatie met Hem aangaan. Voor God ben je geestelijk dood, als je Hem niet kent. Just do it & enjoy!

Gebruikersavatar
Freya
Berichten: 1231
Lid geworden op: wo apr 25, 2007 2:57 pm

Bericht door Freya »

Deovolanthe, welkom hier, heb je bijdragen al met veel interesse gelezen.

tomc
Berichten: 1152
Lid geworden op: wo feb 21, 2007 11:55 pm

Bericht door tomc »

Cool die hadith over "allah" die prompt reageert op alle sexuele avances van de pedofiel bestaat inderdaad :

http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamental ... l#008.3453

Is zelfs vele malen herhaalt.

bijwoner
Berichten: 904
Lid geworden op: ma jun 11, 2007 2:45 pm
Locatie: Camping Mosterdzaadje
Contacteer:

Bericht door bijwoner »

tomc schreef:Cool die hadith over "allah" die prompt reageert op alle sexuele avances van de pedofiel bestaat inderdaad :

http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamental ... l#008.3453

Is zelfs vele malen herhaalt.
tomc,
En waarom zou ik belangstelling hebben voor deze darkrooms?
Ik zit niet bij de Vrij Metselaar Loge Nederland, weet je! :mrgreen:

Navane
Berichten: 577
Lid geworden op: do nov 16, 2006 12:25 pm

Bericht door Navane »

Chaimae schreef:
Maar ik ben het gedeeltelijk eens met jouw redenering.Want de Qurán is niet tijdsgebonden en mag dus gebruikt worden om zulke daden rechtvaardigen.
De Koran is wel degelijk tijdsgebonden. Het zijn de Moslims die het erna moeten maken. En dat kan alleen door de Koran juist te interpeteren. De Koran is namelijk in een patriarchale context geopenbaard. De Koranteksten moet je dus niet te letterlijk nemen, maar kunnen abstraheren. Dus teksten uit de context van eeuwen geleden naar hier en nu transformeren.

Er moet een open deur komen naar vrije tekstinterpretatie. In het Arabisch ook wel:Bab el-idjtihad. Dit is noodzaak.
Dit is interessant. Wat vind je dan van het leerstuk dat de koran niet geschapen is en dus eeuwig/
Als wij onze cultuur niet verdedigen, wie gaat het dan wel doen?

Iznogoodh
Berichten: 1716
Lid geworden op: ma jun 14, 2004 6:14 pm

Bericht door Iznogoodh »

BaniIsrael schreef:Geen dank, deze slechte beeld hebben we nodig, die hebben we nodig om te slagen, ik heb het vaker gezegd... Ik ben werkelijk blij met al deze negatiefe aandacht aan de Islam, het doet ons beter, en het doet vele moslims hun ware identiteit ontdenken, hun islamitische... Het is goed dat dit gebeurd, hierdoor kunnen we zien wie de ware moslims zijn en wie de nepperds, oftewel de murtads... Dankzij deze periode zal Islam niet alleen een Opmars maken, het zal ook nog eens Haar gemeenschap kunnen zuiveren, en dat is perfect, zo zijn wij voorbereid op de overwinning die Allah ons zal schenken, Al-quds roept ons, en wij zullen haar antwoorden!

Allahu Akhbar, Wij hebben niks aan Gematigde mietjes, oprotten met dat soort tuig, die moeten zichzelf bij de Kaffirs aansluiten, aan dat soort tuig hebben we niks in onze heilige oorlog tegen de Kruisvaarders!
BaniIsrael droomt elke nacht nat van groene bannieren die fier wapperen in de wind. Dan is hij gelukkig.
Onze Vader...
Die in de Hemel zijt...
Blijf daar...

Navane
Berichten: 577
Lid geworden op: do nov 16, 2006 12:25 pm

Bericht door Navane »

Deovolanthe schreef: Beste Narvana,

Om jouw vraag goed te beantwoorden moeten we kijken waar de bewering dat de Bijbel gecorrumpeerd is heet eerst gedaan werd.

het was Ibn-Khazem (1064)die deze claim het eerst maakte.(honderden jaren na Mohammed)
Khazem ondekte de vele tegenstrijdigheden die de verschillen Geschriften bevatten en kwam met de claim dat de Bijbel veranderd moest zijn.Veranderd na het leven van Mohammed omdat de Qur''an nog authenciteit van de Bijbel bevestigde.
(Soera 2:136,286- 3:4, 71, 94 om er een paar te noemen)
Deze bewering is op geen enkel feit gebouwd.Vele eerdere Grote Moslimgeleerde geloofde dan ook in de waarheid van het evangelie.De belangrijkste van deze geleerde is denk ik wel AL-GHAZZALI (1111) .Hij word gezien als 1 van de grootste geleerde en hij verwierp de claim die khazem maakte.

Verder maakt de Qurán duidelijk dat Gods woord niet veranderd kan worden(Soera 6:35; 10:38 )
En doet de claim die Khazem maake dus teniet.

Maar afgezien hiervan is er geen enkel bewijs voor deze claim.Er zijn juist bewijzen dat er geen corruptie heeft plaats gevonden.De vondst van de Dode zeerollen in 1948 heeft ons geleerd dat de hedendaagse oude testament nauwkeurig overeen komt met de Tenach van de 2 eeuw voor Christus.

Wanneer we gezamelijk tot de conclusie zijn gekomen dat de Bijbel niet is veranderd kunnen wij de Bijbel openen en lezen welke rol Jezus zichzelf toe eigende .
Ik denk dat dit het antwoord op de vraag van tomc is?

Mijn vraag was: moslims menen vaak dat christenen polytheisten zijn , vanwege de leer van Nicea (drie eenheid). Staat ook ergens in de koran. Hoe zou je hen op dit punt kunnen bijbrengen, dat er geen christen is die dat zo ziet?
Als wij onze cultuur niet verdedigen, wie gaat het dan wel doen?

tomc
Berichten: 1152
Lid geworden op: wo feb 21, 2007 11:55 pm

Bericht door tomc »

Navane schreef:Mijn vraag was: moslims menen vaak dat christenen polytheisten zijn , vanwege de leer van Nicea (drie eenheid). Staat ook ergens in de koran. Hoe zou je hen op dit punt kunnen bijbrengen, dat er geen christen is die dat zo ziet?
Dat is niet nodig. Zij denken niet serieus dat dat zo is. Zij zijn gewoon racistisch, en daarom maken ze random punten. Het gaat hum om EEN argument tegen het Chrsitendom. Waarheidswaarde enzo komen allemaal niet in de vergelijking voor.

droevie
Berichten: 275
Lid geworden op: vr apr 20, 2007 8:59 pm

Bericht door droevie »

Navane schreef:Ik denk dat dit het antwoord op de vraag van tomc is?

Mijn vraag was: moslims menen vaak dat christenen polytheisten zijn , vanwege de leer van Nicea (drie eenheid). Staat ook ergens in de koran. Hoe zou je hen op dit punt kunnen bijbrengen, dat er geen christen is die dat zo ziet?
Hoewel ik geen Deovolanthe ben, denk ik dat ik wel een antwoord kan geven.

(kerkgeschiedenis in een notedop)

Het concile van Nicea(326), heeft de triniteisleer, bevestigd. Dit was gedaan vanwege de strijd die er was losgebarsten met de Arianen (volgenlingen van de priester Arius) Arius leerde dat Jezus een geschapen wezen was.

Maar de triniteitsleer was daar niet ontwikkeld. Dat komt van Tertullianus, deze behoorde tot de Montanisten. Tertullianus (ca 160)
bedacht het woord Trinitas, wat stond voor God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. 3 afzonderlijke personen en toch 1 persoon.

Dit bracht hij uit tegen de Sabalisten een groep welke behoord tot de Monarchisten. Deze groep, had tot gedachte God heeft zich openbaar gemaakt in 3 personen, De Vader, de Zoon, en de Heilige Geest.


Mohammed heeft idd iets gehoord over de 3-eenheid, echter dit nooit begrepen.

Een aantal Koran verzen:
4.171. O, mensen van het Boek, overdrijft in uw godsdienst niet en zegt van Allah niets dan de waarheid. Voorwaar, de Messias, Jezus, zoon van maria was slechts een boodschapper van Allah en Zijn woord tot maria gegeven als barmhartigheid van Hem. Gelooft dus in Allah en Zijn boodschappers en zegt niet: "Drie (in één)." Houdt op, dat is beter voor u. Voorwaar, Allah is de enige God. Het is verre van Zijn heiligheid, dat Hij een zoon zou hebben. Aan Hem behoort wat in de hemelen en op aarde is en Allah is als Bewaarder afdoende.

5.116. En wanneer Allah zal zeggen: "O Jezus, zoon van maria, hebt gij tot de mensen gezegd: 'Beschouwt mij en mijn moeder als twee Goden naast Allah,'? zal hij antwoorden: "Heilig zijt Gij! Ik zou nooit kunnen zeggen, waarop ik geen recht had. Indien ik het had gezegd zoudt Gij het zeker hebben geweten. Gij weet, wat in mijn innerlijk is en ik weet niet, wat in U is. Gij zijt de Kenner van het onzienlijke.

Mohammed maakte twee fouten hier. Hij legt de 3 eenheid uit als Tritheïsme, (ofwel 3 aparte goden, welke zelf uit eigen wil handelen)
En hij zegt: Maria is een God, ipv de Heilge Geest.

Deovolanthe
Berichten: 118
Lid geworden op: ma jul 02, 2007 5:59 pm

Bericht door Deovolanthe »

Hoewel droevie de kerkgeschiedenis juist weergeeft betekent dit niet dat het concept van de drieeenheid een nieuw concept was.Echter werd er in 160NC een entiquette op geplakt.

Er zijn talloze versen en hoofdstukken in de Bijbel die dit staven.Zo zie je dat Jezus in de Bijbel talloze keren aangeeft gelijk te zijn aan de vader.En staat hij toe Dat mensen hem God noemen en zegent hij hun hiervoor.Verder onscheid hij duidelijk de rol van hem en andere profeten(kijk bijv naar lucas 20)Ook de daden die hij vericht staven de gelijkheid van de vader en de zoon.

Er is een arabisch spreekwoord:Je kan een kameel naar de rivier brengen maar je kan hem niet dwingen te drinken.Dit is ook zo met Moslims en de leer van de drieeenheid.Diegene moet er eerst open voor staan om de inhoud van de deze leer te begrijpen.

droevie
Berichten: 275
Lid geworden op: vr apr 20, 2007 8:59 pm

Bericht door droevie »

Deovolanthe schreef:Hoewel droevie de kerkgeschiedenis juist weergeeft betekent dit niet dat het concept van de drieeenheid een nieuw concept was.Echter werd er in 160NC een entiquette op geplakt.
Het was de kerkgeschiedenis in een notedop. :wink: Daarbij heb ik geen waarde oordeel in mijn posting willen leggen. Dit omdat de Christengemeente nog steeds zo verdeeld hier over denkt. Je hebt nog steeds 'Arianen' of 'Modelisten' en 'Trintas-isten'.
En je kan ze allemaal Bijbels onderbouwen.
Er zijn talloze versen en hoofdstukken in de Bijbel die dit staven.Zo zie je dat Jezus in de Bijbel talloze keren aangeeft gelijk te zijn aan de vader.En staat hij toe Dat mensen hem God noemen en zegent hij hun hiervoor.Verder onscheid hij duidelijk de rol van hem en andere profeten(kijk bijv naar lucas 20)Ook de daden die hij vericht staven de gelijkheid van de vader en de zoon.
Je kan al beginnen in het Oude Testament :wink: maar goed om dat te begrijpen moet je al het OT en NT erkennen als Woord van God. Tevens kan de Targums raadplegen.

bijwoner
Berichten: 904
Lid geworden op: ma jun 11, 2007 2:45 pm
Locatie: Camping Mosterdzaadje
Contacteer:

drie eenheid en zo

Bericht door bijwoner »

droevie schreef:
Deovolanthe schreef:Hoewel droevie de kerkgeschiedenis juist weergeeft betekent dit niet dat het concept van de drieeenheid een nieuw concept was.Echter werd er in 160NC een entiquette op geplakt.
Het was de kerkgeschiedenis in een notedop. :wink: Daarbij heb ik geen waarde oordeel in mijn posting willen leggen. Dit omdat de Christengemeente nog steeds zo verdeeld hier over denkt. Je hebt nog steeds 'Arianen' of 'Modelisten' en 'Trintas-isten'.
En je kan ze allemaal Bijbels onderbouwen.
Er zijn talloze versen en hoofdstukken in de Bijbel die dit staven.Zo zie je dat Jezus in de Bijbel talloze keren aangeeft gelijk te zijn aan de vader.En staat hij toe Dat mensen hem God noemen en zegent hij hun hiervoor.Verder onscheid hij duidelijk de rol van hem en andere profeten(kijk bijv naar lucas 20)Ook de daden die hij vericht staven de gelijkheid van de vader en de zoon.
Je kan al beginnen in het Oude Testament :wink: maar goed om dat te begrijpen moet je al het OT en NT erkennen als Woord van God. Tevens kan de Targums raadplegen.
Droevie, volgende week start de Heilige Dialoog op EU-schaal.
Te beginnen tussen de 3 godsdiensten die claimen te putten uit de Bijbel. Los van de onderlinge digitale discussie, zal dan blijken dat het niet over horizontale contacten gaat, maar horizontale & verticale.
Ik reken op jullie getuigenissen hierover, op dit forum.
Want, surprise; niet aleen wil God een persoonlijke relatie met ieder van jullie, Hij wil ook nog dat je zo 'indiscreet bent' aan andere mensen daarover te getuigen!
Kijk, de eerste plek is thuis, terwijl je (al of niet) op je knieen zit en met Hem praat. Maar nadien, nadat je stapje voor stapje tot geloof in de Levende bent gekomen, (Hij doet wat Hij aan ons beloofd heeft, inclusief de vervulling met de HG) draait het om de mate van je geloof in Hem. Je geloofsrelatie zal blijken te staan of te vallen met je geloofs motivatie. Deze laaste (ezelsbruggetje) bestaat uit 3 (!) B's .
Beschikbaarheid, Bereidheid, Bekwaamheid. Deze 3 B's zijn alleen inzetbaar in de wereld & tijdens je dagelijkse up-dates met God, als je ook je wil aan de voeten van de HJC legt. En juist op dit forum, blijken de 3 B's niet evenwichtig aanwezig.
Verwijt God niet, dat hij zich niet aan je openbaard!
Zorg eerst voor een heilig, Gode welgevallig leven!
Maar goed, het getuige zijn begint niet met praten.
Het begint in je 'hart' (sorry:Bijbelse taal, zou eigenlijk niet mogen op dit Forum, tale kanaans zeg maar).
Ik maak mij nu al blij over de miljoenen mensen, die alsng een levende relatie met de Levende gaan krijgen. Zowel Joden,als moslims, als traditionele christenen en 'normalere' heidenen! :oops:

Dat het geen geintje is, die publicatie, bleek vorig jaar. Toen had ik aan een achterneef duidelijk gemaakt had dat dit echt gaat gebeuren en buiten onze bedoelingen om, kregen de Immams hier lucht van. De Telegraaf publiceerde hierover een stukje onder de kop: 400 Immams vluchten het land uit.
Dit heeft 2 gevolgen:
1) de PK is niet ons probleem, maar dat van de Islamleiders, die de zaak beduveld hebben.
2)De aanwezigen gelovigen doen het al weer 3/4 jaar zonder voorgangers. Juist nu, is een persoonlijk getuigenis van je relatie met God van onschatbare betekenis: Moslims zijn er mee vertrouwd dat Allah zo verheven is, dat Allah niets van zich laat merken.
Jou getuigenis van de levende God, slaat dan in als een donderslag bij heldere hemel! Maar:Allah straft direct, God beslist niet. Je kan je nu ook nog bekeren en 'wij, als Christenen' behoren de bekeerde mensen liefdevol op te nemen in de Gemeente van de HJC! Sterker, wij behoren open te staan voor deze misleidde mensen en voorbede te doen -als nooit tevoren! :mrgreen:

Plaats reactie