voorstellen

Hier kunnen nieuwe forummers zichzelf even voorstellen als ze dat willen. Alvast van harte welkom, ongeacht je culturele, religieuze,...wat dan ook achtergrond!
faith
Berichten: 472
Lid geworden op: do jul 19, 2007 2:40 am

Bericht door faith »

BFA schreef:
ZO HIER HET BEWIJS!
bron:http://users.telenet.be
Zwak, een bron zonder enige rechtsgeldigheid.
Een kanaal van Taqiyah, naar ongelovigen toe gericht.
De ware aard verbergen, via een andere betekenis.

Kom eens met iets anders.
hou op met zeuren! ik kom nu met feiten! en helaas lijkt het niet op die van jullie en dat kan je gewoon niet hebben!

het blijft een ja en nee spelletje! wat ik voor feiten er ook neer zet!
BFA
Berichten: 11591
Lid geworden op: vr sep 29, 2006 5:18 pm

Bericht door BFA »

ik kom nu met feiten! en helaas lijkt het niet op die van jullie en dat kan je gewoon niet hebben!
Feiten kunnen alleen geaccepteerd worden uit een bron met rechtsgeldigheid.
users.telenet, is dat niet.
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;
faith
Berichten: 472
Lid geworden op: do jul 19, 2007 2:40 am

Bericht door faith »

BFA schreef:
ik kom nu met feiten! en helaas lijkt het niet op die van jullie en dat kan je gewoon niet hebben!
Feiten kunnen alleen geaccepteerd worden uit een bron met rechtsgeldigheid.
users.telenet, is dat niet.
ja dat zeg, je kan het niet hebben
Ariel
Berichten: 78600
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Bericht door Ariel »

Ha.... een gedeelte van een suiker site. :razz:
Denk maar niet dat we die site niet gelezen hebben lieverd.
faith schreef:Vrijheid van meningsuiting

Islam erkent de individuele persoonlijkheid van de vrouw. Op grond daarvan geniet zij een aantal basisrechten die verband houden met vrijheid van meningsuiting. Zo stelt het Islamitisch model dat iedereen - mannen en vrouwen - volledig vrij zijn om hun godsdienst te kiezen
.

Natuurlijk ben jij vrij om Moslim te worden, maar Islam verlaten is niet geoorloofd.
Vrouwen moeten dus mannen niet dienen.
Your wives are as a tilth unto you; so approach your tilth when or how ye will; but do some good act for your souls beforehand; and fear Allah. And know that ye are to meet Him (in the Hereafter), and give (these) good tidings to those who believe.

http://www.usc.edu/dept/MSA/quran/002.qmt.html#002.223
Mannen en vrouwen zijn voor God dus volkomen gelijkwaardig.
Narrated Abu Said Al-Khudri:
The Prophet said, "Isn't the witness of a woman equal to half of that of a man?" The women said, "Yes." He said, "This is because of the deficiency of a woman's mind."
http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamental ... 03.048.826

De Islam biedt aan de vrouw een soort van vangnet. Volgens de Islam, is de echtgenoot de behoeder van zijn vrouw:
'Mannen zullen volledig zorg dragen van vrouwen' (Koran 4:34)
(De arabische uitdrukking spreekt van 'qawwam', d.i. een intensieve vorm van qaim of 'iemand die verantwoordelijk is voor' of 'iemand die zorgt voor' een ding of een persoon).
Dit betekent dat haar echtgenoot voor haar moet zorgen: hij moet voor haar fysische veiligheid instaan en hij moet instaan voor haar financiële zekerheid (voorzien in woonst, kledij, voeding, medicijnen enz) - ook als de vrouw zelf werkt en zelf een vermogen of een inkomen heeft.
Men are the ones that should be in charge of women because some have been favoured more than others.

Narrated Abu Said Al-Khudri: The Prophet said, "Isn't the witness of a woman equal to half of that of a man?" The women said, "Yes." He said, "This is because of the deficiency of a woman's mind."
http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamental ... 03.048.826
In samenhang hiermee, is het erfdeel van een dochter in de Islam kleiner dan dat van een zoon. Immers, de dochter mag het geld dat zij erft volledig voor zichzelf houden terwijl de zoon ervan moet besteden voor zijn familie, zijn vrouw, zijn kinderen enz.
Is deze regel nodig in deze tijd? Ik denk dat Manon en Monique hier wel wat over willen zeggen. Hun specialiteit.

De man is er ook toe gehouden zijn vrouw attent en liefdevol te behandelen.
'Waarlijk, de meest volmaakte in geloof onder de gelovigen is hij die best gemanieerd is en meest voorkomend (attent, vriendelijk) is voor
There are three (persons) whose prayer will not be accepted, nor their virtues be taken above: The runaway slave until he returns back to his master, the woman with whom her husband is dissatisfied, and the drunk until he becomes sober. Source needed.
http://www.usc.edu/dept/MSA/quran/004.qmt.html#004.034

If a woman offered one of her breasts to be cooked and the other to be roasted, she still will fall short of fulfilling her obligations to her husband. And besides that if she disobeys her husband even for a twinkling of an eye, she would be thrown in the lowest part of Hell, except she repents and turns back

Klap op de vuurpijl.

Narrated Umar ibn al-Khattab: The Prophet (peace_be_upon_him) said: A man will not be asked as to why he beat his wife.
http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamental ... l#011.2142
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
faith
Berichten: 472
Lid geworden op: do jul 19, 2007 2:40 am

Bericht door faith »

Ik zal nog een betere bron gegeven dan!

Er staat een moslim op dit moment naast mij, en die bevestigd dat mijn verhaal waarheid is, en een deel van jullie niet. ( zie geweld, en vrouwen in de Islam)
BFA
Berichten: 11591
Lid geworden op: vr sep 29, 2006 5:18 pm

Bericht door BFA »

Vraag hem dan eens wie Hassan Al-Banna is.
Hij moet hem wel kennen. Het is een van de huidige spirituele raadgevers van Moslims.
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;
Gebruikersavatar
Thomas
Berichten: 3890
Lid geworden op: wo apr 12, 2006 3:53 pm
Locatie: De Sleutelstad

Bericht door Thomas »

faith schreef:Vrijheid van meningsuiting

Islam erkent de individuele persoonlijkheid van de vrouw.

Laat mij dat eens zien aan de hand van een aantal soera's!!
Ik heb geen enkel vers gezien waaruit dit zou blijken.


Op grond daarvan geniet zij een aantal basisrechten die verband houden met vrijheid van meningsuiting. Zo stelt het Islamitisch model

Wat voor model, waar komt dat vandaan en waar kan ik dat vinden???

dat iedereen - mannen en vrouwen - volledig vrij zijn om hun godsdienst te kiezen.

Uit de koran:

18:29 En zeg: De waarheid is van uw Heer; daarom, laat hem die wil, geloven, en laat hem die wil, niet geloven; waarlijk, Wij hebben voor de onrechtvaardigen een vuur bereid, welks omheining hen zal omringen; en indien zij om water roepen, zal hun water worden gegeven als gesmolten koper, dat hun aangezichten zal schroeien; slechts is de drank en slechts is de rustplaats!

Wie het wil, die moet maar ongelovig zijn... hij is een onrechtvaardige die zal branden in het vuur. Meteen een scheldwoord en primitieve wrok en agressie erachteraan. Niet erg tolerant dus.

Ook uit andere verzen blijkt dat de koran geweld tegen de ongelovigen aanprijst, zowel in het 'hiernamaals' als tijdens dit leven. Het geheel is gelardeerd met scheldwoorden die niet echt van een fatsoenlijke opvoeding getuigen.


9.68 Allah belooft de huichelaars, mannen en vrouwen en de ongelovigen het Vuur der hel, waarin zij zullen vertoeven. Het zal hun genoeg zijn. Allah heeft hen vervloekt, en zij zullen een blijvende straf ontvangen.

9.73 O profeet, strijd tegen de ongelovigen en de huichelaars. En wees streng jegens hen. Hun tehuis is de hel en deze is een boze bestemming.


Profeet, strijd tegen de ongelovigen en huichelaars!! Schelden én vechten dus. Lijkt niet op 'geen dwang', en ook niet op 'live and let live'.

9.101 Van de u omringende woestijn-Arabieren zijn sommigen huichelaars evenals van het volk van Madina, dezen volharden in huichelarij. Gij kent hen niet; Wij kennen hen en Wij zullen hen hier dubbel straffen, daarna zullen zij aan een grote straf worden overgeleverd.

Wij zullen hen hier dubbel straffen!!!! Geen dwang????

48.6 En dat Hij de huichelaars en huichelaarsters en de afgodendienaren en -dienaressen moge straffen, die boze gedachten jegens Allah koesteren. Over dezulken zal tegenspoed en de toorn van Allah komen. Hij heeft hen vervloekt en de hel voor hen gereed gemaakt. En dit is een slechte bestemming.

In het beroemde vers over 'geen dwang in de godsdienst' lastert en roddelt Allah onbeheerst:

2:256. Er is geen dwang in de godsdienst. Voorzeker, het juiste pad is van dwaling onderscheiden; derhalve, hij die de duivel verloochent en in Allah gelooft, heeft een sterk houvast gegrepen, dat onbreekbaar is. Allah is Alhorend, Alwetend.

2:257. Allah is de Vriend dergenen, die geloven; Hij brengt hen uit de duisternis tot het licht. Maar de vrienden der ongelovigen zijn de duivelen, zij brengen hen uit het licht in de duisternis; dezen zijn de bewoners van het vuur, daarin zullen zij wonen.


Ik vind dit geen manier om over andersdenkenden te praten, zeker niet passend voor een heilig boek.

Vrouwen worden ook aangemoedigd deel te nemen aan het publiek debat en hun opvattingen aangaande economie, godsdienst, sociale aangelegenheden enz. bij te dragen.

Gaarne bron. Waar haal je deze wijsheid vandaan?

De getuigenis van een vrouw in wettelijke disputen is rechtsgeldig.

Dat klopt. Wel rechtsgeldig. Doch slechts half zo sterk als dat van een man.

Koran 2:282 O, gij die gelooft, wanneer gij van elkander leent voor een vastgestelde periode, schrijft het dan op. Laat een schrijver het naar waarheid in uw bijzijn optekenen en geen schrijver moet weigeren, te schrijven, zoals Allah hem heeft onderwezen; laat hem daarom schrijven en laat de schuldenaar dicteren en hij moet Allah, zijn Heer vrezen en niets daaraan afdoen. Maar, indien de schuldenaar weinig verstand heeft, of zwak is, of zelf niet kan dicteren, laat dan zijn zaakwaarnemer eerlijk dicteren. En roept van onder uw mannen twee getuigen en als er geen twee mannen zijn, dan één man en twee vrouwen van degenen, die u als getuigen aanstaan, zodat, wanneer één der twee vrouwen zich zou vergissen, de ene de andere indachtig moge maken. En de getuigen mogen niet weigeren, wanneer zij worden gedaagd. En wordt het schrijven niet moe, of het weinig of veel zij, betreffende de vervaltijd. Dit is in Allah's ogen eerder rechtvaardig, het maakt het getuigenis zekerder en weerhoudt u van twijfel. Maar wanneer het contante handel is, die gij onderling drijft, zal het geen blaam voor u zijn, als gij het niet neerschrijft. En hebt getuigen, wanneer gij aan elkander verkoopt en de schrijver en de getuigen mag geen leed worden aangedaan. En indien gij zulks doet, zal het zeker overtreding van u zijn. Vreest Allah. Allah schenkt u kennis en Allah weet alle dingen goed.

Islam kent de vrouw het recht toe vrij haar echtgenoot te kiezen. Na haar huwelijk, behoudt zij haar eigen naam. Het Islamitisch huwelijk is een verbintenis tussen gelijken. Het is geen contract van dienstbaarheid. Vrouwen moeten dus mannen niet dienen.

Koran 4:34. Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat Allah de enen boven de anderen heeft doen uitmunten en omdat zij van hun rijkdommen besteden. Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die gehoorzaam zijn en heimelijk bewaren, hetgeen Allah onder haar hoede heeft gesteld. En degenen, van wie gij ongehoorzaamheid vreest, wijst haar terecht en laat haar in haar bedden alleen en tuchtigt haar. Als zij u dan daarna gehoorzamen, zoekt geen weg tegen haar. Waarlijk, Allah is Verheven, Groot.

Een verbintenis tussen gelijken??

Koran 2: 223. Uw vrouwen zijn een akker voor u - komt daarom tot uw akker, zoals het u behaagt en doet goed voor uzelf en vreest Allah en weet, dat gij Hem zult ontmoeten en geef goede tijdingen aan de gelovigen.

Gelijken??? De man mag wanneer hij maar wil op zijn vrouw duiken om aan zijn gerief te komen.

Islamitische echtgenoten worden integendeel geacht hun vrouwen te helpen in het huishouden naar het voorbeeld van Profeet Mohammed die ook een deel van de huishoudelijke taken voor zijn rekening nam.

Mannen en vrouwen zijn voor God dus volkomen gelijkwaardig. De Koran en de Sunnah herhalen steeds weer dat God een persoon boven een andere verkiest op grond van zijn bewustzijn van en liefde en vrees voor God.

Zoals hierboven aangetoond is dat dus flagrante onzin.
Mannen en vrouwen zijn voor allah absoluut niet gelijk.....


Alle andere criteria (zoals ras, sexe, land, afkomst, enz... ) zijn van geen enkele tel. In zijn laatste preek hammerde Mohammed daar ook nog eens op wanneer hij zei:
De Islam biedt aan de vrouw een soort van vangnet. Volgens de Islam, is de echtgenoot de behoeder van zijn vrouw:
'Mannen zullen volledig zorg dragen van vrouwen' (Koran 4:34)

Ik denk dat je inn de war bent of anders een andere koran hebt dan ik raadpleeg want daar staat:

Koran 4:34. Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat Allah de enen boven de anderen heeft doen uitmunten en omdat zij van hun rijkdommen besteden. Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die gehoorzaam zijn en heimelijk bewaren, hetgeen Allah onder haar hoede heeft gesteld. En degenen, van wie gij ongehoorzaamheid vreest, wijst haar terecht en laat haar in haar bedden alleen en tuchtigt haar. Als zij u dan daarna gehoorzamen, zoekt geen weg tegen haar. Waarlijk, Allah is Verheven, Groot.

Bron: http://www.koranonline.nl

(De arabische uitdrukking spreekt van 'qawwam', d.i. een intensieve vorm van qaim of 'iemand die verantwoordelijk is voor' of 'iemand die zorgt voor' een ding of een persoon).
Dit betekent dat haar echtgenoot voor haar moet zorgen: hij moet voor haar fysische veiligheid instaan en hij moet instaan voor haar financiële zekerheid (voorzien in woonst, kledij, voeding, medicijnen enz) - ook als de vrouw zelf werkt en zelf een vermogen of een inkomen heeft. In samenhang hiermee, is het erfdeel van een dochter in de Islam kleiner dan dat van een zoon. Immers, de dochter mag het geld dat zij erft volledig voor zichzelf houden terwijl de zoon ervan moet besteden voor zijn familie, zijn vrouw, zijn kinderen enz.
De man is er ook toe gehouden zijn vrouw attent en liefdevol te behandelen.

Uit de koran:

Koran 4:34. Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat Allah de enen boven de anderen heeft doen uitmunten en omdat zij van hun rijkdommen besteden. Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die gehoorzaam zijn en heimelijk bewaren, hetgeen Allah onder haar hoede heeft gesteld. En degenen, van wie gij ongehoorzaamheid vreest, wijst haar terecht en laat haar in haar bedden alleen en tuchtigt haar. Als zij u dan daarna gehoorzamen, zoekt geen weg tegen haar. Waarlijk, Allah is Verheven, Groot.

Lief he..........
Ongelooflijk.


Koran 4: 11 Allah gebiedt u aangaande uw kinderen: voor het mannelijke kind evenveel als het deel van twee vrouwelijke kinderen, maar als er alleen meisjes zijn, meer dan twee, dan is er voor haar tweederde van de nalatenschap en als er slechts één is, voor haar is de helft. En voor elk zijner ouders is er een zesde deel der erfenis, als hij een kind heeft, maar als hij geen kind heeft en zijn ouders van hem erven, dan is er voor zijn moeder een derde deel en als hij broeders en zusters heeft, dan is er voor zijn moeder een zesde deel na de betaling van enig legaat, dat hij heeft nagelaten of van (niet vereffende) schuld. Uw ouders en uw kinderen, gij weet niet, wie van hen u het meest tot heil is. Dit is vastgesteld door Allah. Voorzeker, Allah is Alwetend, Alwijs.

Lief.. Niet normaal. De man erft 2 x zoveel als de vrouw.

Koran 4 15-16. En voor degenen uwer vrouwen, die zich aan ontucht schuldig maken, roept vier uwer als getuigen tegen haar en als zij getuigen, sluit haar dan in de huizen op, totdat de dood haar achterhaalt, of totdat Allah haar een weg opent.
En als twee mannen temidden van u zich hieraan schuldig maken, straft hen beiden. En als zij berouw hebben en zich verbeteren, laat hen dan met rust, voorzeker, Allah is Berouwaanvaardend, Genadevol


Vrouwen die ontucht plegen krijgen levenslang tenzij ze kunnen ontsnappen, maar mannen krijgen straf maar worden met rust gelaten als ze berouw tonen. Mannen wordt dus niet hun vrijheid ontnomen. Volgens veel interpretaties gaan deze verzen over homoseksualiteit, omdat elders in de Koran wordt voorgeschreven dat er op heteroseks buiten het huwelijk zweepslagen staat.

Tnx Linda!!!!!


'Waarlijk, de meest volmaakte in geloof onder de gelovigen is hij die best gemanieerd is en meest voorkomend (attent, vriendelijk) is voor

ZO HIER HET BEWIJS!

bron:http://users.telenet.be
be·wijs (het ~, bewijzen)
1 feit of redenering waaruit de juistheid van een bewering onweerlegbaar blijkt
2 blijk waaruit men het bestaan of de juistheid van iets kan opmaken => getuigenis, proeve
3 stuk waarin iets als waar gesteld wordt => bewijsstuk
Context???
Uitleg???
Ik lees wat er staat ...en er staat wat ik lees!!!!
faith
Berichten: 472
Lid geworden op: do jul 19, 2007 2:40 am

Bericht door faith »

kwats lekker een eind verder! als de islam zo slecht was, waarom zijn er dan zoveel moslims!
jullie passen die teksten gewoon aan! echt vals
faith
Berichten: 472
Lid geworden op: do jul 19, 2007 2:40 am

Bericht door faith »

de Islam moedigt geen geweld aan. De Islam is integendeel een model waarin vrede centraal staat, innerlijke vrede en vrede in de samenlevening.

bron: http://users.telenet.be
Gebruikersavatar
Ketter
Berichten: 4218
Lid geworden op: do jun 22, 2006 9:06 am
Locatie: Vlaanderen

Bericht door Ketter »

faith schreef:de Islam moedigt geen geweld aan. De Islam is integendeel een model waarin vrede centraal staat, innerlijke vrede en vrede in de samenlevening.

bron: http://users.telenet.be
En bereik je dat door gelovigen de hemel te beloven en ongelovigen te verketteren en in de hel te intimideren? Zegt je bron daar ook iets over?
Zonder (ji)haat straat.

Wat is er zo moeilijk te begrijpen aan het feit dat ik niet kan geloven in een God die zo duidelijk kwaadaardig is?
Gebruikersavatar
pd7835
Berichten: 1637
Lid geworden op: di mar 01, 2005 10:35 am
Locatie: Vlaanderen

Bericht door pd7835 »

faith schreef:kwats lekker een eind verder! als de islam zo slecht was, waarom zijn er dan zoveel moslims!
jullie passen die teksten gewoon aan! echt vals
Nogmaals je kan de teksten toch zelf verifieren. Er bestaan verschillende vertalingen (Engels Nederlands enz.) van of ga er 1 kopen in de winkel in plaats van je kop in het zand te blijven steken.

Waarom er dan zoveel moslims zijn zeg je? De meeste moslims zijn ongeletterde mensen en hebben de koran nooit gelezen daar komt dan nog de grote voortplanting onder die 'gelovigen' bij kijken en het feit dat die ideologie verlaten in tegenstelling tot andere geloven erg moeilijk is eigenlijk niet acceptabel zelfs bestraft met de dood. Ook doen islampromotors die de koran werkelijk kennen hun uiterste best om diegenen die wel kunnen lezen om de tuin te leiden omdat zij de harde waarheid ervan zelf niet kunnen accepteren ofwel accepteren ze die harde waarheid wel doch weten ze zeer goed dat brave mensen (slechte moslims) die in de islam geboren zijn en niet-moslims die niet zullen accepteren om die ideologie dan maar aanvaardbaar te kunnen maken zoals ook aan naieve puberale meisjes zoals jij en die in de islam te kunnen lokken moeten ze die afzwakken of verdoezelen. Ook is dit de enige manier om vaste grond in het nog te veroveren vrije westen te verkrijgen. De islam heeft Europa al verscheidene keren trachten te veroveren. Hun legers zijn er nooit in geslaagd om Europa helemaal in te nemen al heeft het niet veel gescheeld en zijn zij tot in in Zuid Frankrijk geraakt en 2 x voor de poorten van Wenen gestaan. Nu zien zij eindelijk kans (met de steeds maar groeinde moslimimmigranten) om Europa en de rest van de westerse wereld alsnog te veroveren. Osama en de islampromotors die vrede roepen zijn 2 handen op 1 buik. Zij voeren gewoon uit wat hun misdadiger van een profeet hen destijds heeft voorgedaan.

Islampromotors komen altijd af met de meest tolerante verzen van toen misdadiger mohammed nog niet al te veel macht had en verzwijgen de vrouwonvriendelijke haatzaaiende onverdraagzame gewelddadige verzen of verzinnen er smoesjes voor o mdie toch maar aanvaardbaar te maken. Verdraaien de geschiedenis in hun voordeel enz. Het doel van islam is imemrs het over heel de wereld voor het zeggen te krijgen. En dit met alle mogelijke middelen via geweld (het wereldwijde terrorisme) of liegen (liegen is toegestaan zolang het de islam maar vooruit helpt). Ook de demografische meerderheid in een nog te veroveren land/gebied trachten te bereiken Via hoge geboortes of via huwelijken met kafirvrouwen (het gebruik maken van de verliefdheid van het individu) waarvan de kinderen die anders open vrijdenkende niet-moslims zouden zijn geweest nu zowiezo als moslimsekteleden zullen worden opgevoed (kafirmannen moeten zich zowiezo tot de islam bekeren als zij met een moslima willen trouwen om dezelfde reden, de kinderen moeten moslims zijn). Men maakt gretig gebruik van onze zeer tolerante seculiere wetten om vroeg of laat onze vrije westerse democratische open seculiere samenleving om te vormen tot een kalifaat zodra zij groot genoeg in aantal zijn geworden. Zodra islam het voor het zeggen heeft is er geen weg meer terug. De niet-moslims zullen van dan af in het beste geval als 2de rangsburgers (dhimmis) in eigen land worden behandeld en zullen onderhevig zijn aan discriminatie tenzij zij zich tot de islam bekeren om bij het islamitische ubervolk te behoren en alzo aan die ongelijke behandeling te ontsnappen. Slavernij zal weer worden ingevoerd en in plaats van democratie zal van dan af de koran gelden. Dat is wat islam onder vrede verstaat. Het voor het zeggen krijgen.

Je haalde ergens in een ander topic trouwens zelf 1 van die zand in de ogen strooiende islampromotors aan (yahyazakarya) die echter het politeike karakter van de islam niet weg kan steken. Scheiding van religie en staat waar onze vrije seculiere open tolerante samenleving is op gebaseerd is onacceptabel voor islam

"De islam is een geloof en een wetgeving, zowel de godsdienst als de staat."http://yahyazakarya.wordpress.com/

"De mate waarin de islam zijn vijandschap jegens ongelovigen en zijn aanspraken op de politieke macht ernstig neemt, is ruwweg evenredig met de betrekkelijke sterkte van de moslimgemeenschap in een gegeven regio. Moslims die in de minderheid zijn, hebben de mond vol van "multikulturalisme", "verdraagzaamheid", de "rechten van de minderheden". Het ware gelaat van de islam krijgt men echter pas te zien zodra de moslimgemeenschap in de meerderheid is. Er bestaat geen enkele land met een moslimmeerderheid waar volledige gelijkheid der burgers ongeacht hun religie heerst.

Bij ons heeft de islam zulke macht nog niet, maar hij beschikt wel over een huurlingenvoorhoede die alvast de repressie tegen islamkritiek organizeert. "

Koenraad Elst

http://koenraadelst.bharatvani.org/arti ... ngel1.html
Laatst gewijzigd door pd7835 op zo jul 29, 2007 10:10 pm, 2 keer totaal gewijzigd.
Gebruikersavatar
Ketter
Berichten: 4218
Lid geworden op: do jun 22, 2006 9:06 am
Locatie: Vlaanderen

Bericht door Ketter »

faith schreef:kwats lekker een eind verder! als de islam zo slecht was, waarom zijn er dan zoveel moslims!
jullie passen die teksten gewoon aan! echt vals
Alweer iemand op een arrogante manier van leugens beschuldigen zonder enigszins de moeite te nemen om voor bewijzen te zorgen.

Trouwens, als communisme zo slecht is, waarom zijn er dan zoveel communisten?
Zonder (ji)haat straat.

Wat is er zo moeilijk te begrijpen aan het feit dat ik niet kan geloven in een God die zo duidelijk kwaadaardig is?
Deovolanthe
Berichten: 118
Lid geworden op: ma jul 02, 2007 5:59 pm

Bericht door Deovolanthe »

Pfff mensen halen dingen van sites en presenteren dit als feit..
ik denk dat je eerst even de definitie van het woord ''feit'' moet nalezen...
JESUS IS LORD...
Gebruikersavatar
Roelof
Berichten: 1718
Lid geworden op: vr jul 11, 2003 2:38 am

Bericht door Roelof »

faith schreef:De Koran en de Sunnah herhalen steeds weer dat God een persoon boven een andere verkiest op grond van zijn bewustzijn van en liefde en vrees voor God.
Dat de islam mensen beoordeelt (discrimineert) op hun geloofsovertuiging wist iedereen hier allang schatje, heb je verder nog iets zinnigs te melden?
Gebruikersavatar
Roelof
Berichten: 1718
Lid geworden op: vr jul 11, 2003 2:38 am

Bericht door Roelof »

faith schreef:jullie passen die teksten gewoon aan! echt vals
Eens even kijken...VIER ISLAMITISCHE SITE'S!!! waar de volledige koran in staat beschreven.

Kun jij mij aangeven welke teksten ik heb aangepast?
Laatst gewijzigd door Roelof op ma jul 30, 2007 1:53 am, 2 keer totaal gewijzigd.
Gebruikersavatar
Monique
Berichten: 8854
Lid geworden op: ma apr 14, 2003 2:14 pm

Bericht door Monique »

Ariel schreef:
In samenhang hiermee, is het erfdeel van een dochter in de Islam kleiner dan dat van een zoon. Immers, de dochter mag het geld dat zij erft volledig voor zichzelf houden terwijl de zoon ervan moet besteden voor zijn familie, zijn vrouw, zijn kinderen enz.
Is deze regel nodig in deze tijd? Ik denk dat Manon en Monique hier wel wat over willen zeggen. Hun specialiteit.

Ik denk het wel Ariel. Alhoewel, wanneer Faith een beetje rondgeneusd zou hebben hier zou ze gezien hebben dat ALLES wat ze zegt al tig keer weerlegd is.
Maar goed, nogmaals mijn vraagje dan, ditmaal aan Faith:

Faith, jij vindt het niet meer dan logisch dat een man meer erft dan een vrouw omdat een man een gezin heeft te onderhouden en ik niet.

Casus: Mijn broer is 20 en zit ik een gekken huis. Daar zal hij zij hele leven zitten. Ik echter heb een gezin te onderhouden.
Waarom moet mijn broer meer erven dan ik?
Amorele atheistische nitwit
faith
Berichten: 472
Lid geworden op: do jul 19, 2007 2:40 am

Bericht door faith »

Roelof schreef:
faith schreef:De Koran en de Sunnah herhalen steeds weer dat God een persoon boven een andere verkiest op grond van zijn bewustzijn van en liefde en vrees voor God.
Dat de islam mensen beoordeelt (discrimineert) op hun geloofsovertuiging wist iedereen hier allang schatje, heb je verder nog iets zinnigs te melden?
oh ja? als de islam discrimineerd, waarom wordt ik dan als ongelovige niet gediscrimeneerd door moslims?
of ik iets zinnigs te melden hebt? ja genoeg, alleen luister er toch niemand naar mij, en ben ik bij wijze van spreken, een suikermolima voor jullie :? dus jullie vooroordeel is toch al gestrokken. Heeft het dan eigenlijk nog wel zin?
Gebruikersavatar
Ketter
Berichten: 4218
Lid geworden op: do jun 22, 2006 9:06 am
Locatie: Vlaanderen

Bericht door Ketter »

faith schreef: oh ja? als de islam discrimineerd, waarom wordt ik dan als ongelovige niet gediscrimeneerd door moslims?

Omdat Moslims hier de macht niet hebben.

Maar als je naar Mekka gaat, mag jij daar niet binnen, Faith, daar hebben Moslims wel de macht.

mvg,
Ketter
Zonder (ji)haat straat.

Wat is er zo moeilijk te begrijpen aan het feit dat ik niet kan geloven in een God die zo duidelijk kwaadaardig is?
faith
Berichten: 472
Lid geworden op: do jul 19, 2007 2:40 am

Bericht door faith »

Ketter schreef:
faith schreef: oh ja? als de islam discrimineerd, waarom wordt ik dan als ongelovige niet gediscrimeneerd door moslims?

Omdat Moslims hier de macht niet hebben.

Maar als je naar Mekka gaat, mag jij daar niet binnen, Faith, daar hebben Moslims wel de macht.

mvg,
Ketter
waarom zou ik naar mekka gaan als ongelovige?
Gebruikersavatar
pd7835
Berichten: 1637
Lid geworden op: di mar 01, 2005 10:35 am
Locatie: Vlaanderen

Bericht door pd7835 »

faith schreef:
Ketter schreef:
faith schreef: oh ja? als de islam discrimineerd, waarom wordt ik dan als ongelovige niet gediscrimeneerd door moslims?

Omdat Moslims hier de macht niet hebben.

Maar als je naar Mekka gaat, mag jij daar niet binnen, Faith, daar hebben Moslims wel de macht.

mvg,
Ketter
waarom zou ik naar mekka gaan als ongelovige?
Als toerist.
Ariel
Berichten: 78600
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Bericht door Ariel »

faith schreef: waarom zou ik naar mekka gaan als ongelovige?
Hoe zou jij het vinden als wij zeggen dat Moslims niet in een straal van 10 km bij Den Haag mogen komen.

Hoe zou jij het vinden als er in Rome een bord komt te staan..."Verboden voor Moslims"
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
pd7835
Berichten: 1637
Lid geworden op: di mar 01, 2005 10:35 am
Locatie: Vlaanderen

Bericht door pd7835 »

faith schreef: oh ja? als de islam discrimineerd, waarom wordt ik dan als ongelovige niet gediscrimeneerd door moslims?
Omdat moslims het hier (nog) niet voor het zeggen hebben. Er bestaat geen enkel land met een moslimmeerderheid waar niet-moslims niet worden gediscrimineerd.
BFA
Berichten: 11591
Lid geworden op: vr sep 29, 2006 5:18 pm

Bericht door BFA »

oh ja? als de islam discrimineerd, waarom wordt ik dan als ongelovige niet gediscrimeneerd door moslims?
Neem een half jaartje vakantie in de Islamterritoria.
Kan je erachter komen hoe ginder apartheid geinstutionaliseerd is. Merk je ook dat we indertijd Zuid-Afrika geboycott hebben voor een lachertje, in vergelijking met wat in de Islamterritoria gebeurd.

En die boycott van Zuid-Afrika was heel gerechtvaardigd.
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;
Gebruikersavatar
Monique
Berichten: 8854
Lid geworden op: ma apr 14, 2003 2:14 pm

Bericht door Monique »

Monique schreef:Maar goed, nogmaals mijn vraagje dan, ditmaal aan Faith:

Faith, jij vindt het niet meer dan logisch dat een man meer erft dan een vrouw omdat een man een gezin heeft te onderhouden en ik niet.

Casus: Mijn broer is 20 en zit ik een gekken huis. Daar zal hij zij hele leven zitten. Ik echter heb een gezin te onderhouden.
Waarom moet mijn broer meer erven dan ik?
Faith?
Durf je het niet aan?
De vorige durfde je ook niet?
Amorele atheistische nitwit
faith
Berichten: 472
Lid geworden op: do jul 19, 2007 2:40 am

Bericht door faith »

Monique schreef:
Monique schreef:Maar goed, nogmaals mijn vraagje dan, ditmaal aan Faith:

Faith, jij vindt het niet meer dan logisch dat een man meer erft dan een vrouw omdat een man een gezin heeft te onderhouden en ik niet.

Casus: Mijn broer is 20 en zit ik een gekken huis. Daar zal hij zij hele leven zitten. Ik echter heb een gezin te onderhouden.
Waarom moet mijn broer meer erven dan ik?
Faith?
Durf je het niet aan?
De vorige durfde je ook niet?
lees terug, de man hoeft niet meer te erven dan de vrouw.
Plaats reactie