voorstellen

Hier kunnen nieuwe forummers zichzelf even voorstellen als ze dat willen. Alvast van harte welkom, ongeacht je culturele, religieuze,...wat dan ook achtergrond!
Gebruikersavatar
pd7835
Berichten: 1637
Lid geworden op: di mar 01, 2005 10:35 am
Locatie: Vlaanderen

Bericht door pd7835 »

faith schreef:
Monique schreef:
Monique schreef:Maar goed, nogmaals mijn vraagje dan, ditmaal aan Faith:

Faith, jij vindt het niet meer dan logisch dat een man meer erft dan een vrouw omdat een man een gezin heeft te onderhouden en ik niet.

Casus: Mijn broer is 20 en zit ik een gekken huis. Daar zal hij zij hele leven zitten. Ik echter heb een gezin te onderhouden.
Waarom moet mijn broer meer erven dan ik?
Faith?
Durf je het niet aan?
De vorige durfde je ook niet?
lees terug, de man hoeft niet meer te erven dan de vrouw.
Over erven gesproken. Waarom mag een niet-moslim niet erven van een moslim maar een moslim van een niet-moslim wel ?
Gebruikersavatar
Monique
Berichten: 8854
Lid geworden op: ma apr 14, 2003 2:14 pm

Bericht door Monique »

faith schreef:lees terug, de man hoeft niet meer te erven dan de vrouw.
Ik heb teruggelezen maar ik zie niet dat je dat zegt?
Welke post is dat dan?

Maar... wanneer je nu zegt dat een man NIET meer hoeft te erven dan een vrouw is wat je eerder zei dus niet waar?
Zie onder:
Faith: In samenhang hiermee, is het erfdeel van een dochter in de Islam kleiner dan dat van een zoon. Immers, de dochter mag het geld dat zij erft volledig voor zichzelf houden terwijl de zoon ervan moet besteden voor zijn familie, zijn vrouw, zijn kinderen enz.
Wanneer bovenstaand niet waar is... waarom zeg je het dan?
Amorele atheistische nitwit
Gebruikersavatar
Roelof
Berichten: 1718
Lid geworden op: vr jul 11, 2003 2:38 am

Bericht door Roelof »

Zou je hier misschien ook even op willen antwoorden faith:
faith schreef:jullie passen die teksten gewoon aan! echt vals
Eens even kijken...VIER ISLAMITISCHE SITE'S!!! waar de volledige koran in staat beschreven.

Kun jij mij aangeven welke teksten ik heb aangepast?
Gebruikersavatar
Roelof
Berichten: 1718
Lid geworden op: vr jul 11, 2003 2:38 am

Bericht door Roelof »

faith schreef:
Roelof schreef:
faith schreef:De Koran en de Sunnah herhalen steeds weer dat God een persoon boven een andere verkiest op grond van zijn bewustzijn van en liefde en vrees voor God.
Dat de islam mensen beoordeelt (discrimineert) op hun geloofsovertuiging wist iedereen hier allang schatje, heb je verder nog iets zinnigs te melden?
oh ja? als de islam discrimineerd, waarom wordt ik dan als ongelovige niet gediscrimeneerd door moslims?
Moslims? :huh: Volgens mij had ik het over de islam...

De zogenaamde moslims waar jij mee omgaat zijn trouwens geen echte moslims.
Een echte moslim onderwerpt zich aan de wil van allah. (de betekenis van islam is namelijk "onderwerping aan god")
En hoe die god wil dat ze met ongelovigen omgaan staat duidelijk beschreven in het boek wat zij letterlijk als zijn woord beschouwen:
  • Discriminatie;
2.221: En huw geen afgodendienaressen voordat zij geloven; waarlijk een gelovige slavin is beter, dan een afgodendienares, ofschoon zij je mag behagen. En huw haar (gelovige vrouwen) niet aan afgodendienaren uit, voordat zij geloven; waarlijk een gelovige slaaf is beter, dan een afgodendienaar, ofschoon hij je mag behagen. Zij noden tot het Vuur, maar God noodt je tot de Hemel en tot vergiffenis door Zijn gebod. En Hij maakt Zijn tekenen aan de mensen duidelijk, opdat zij lering zullen trekken.

3.110: Gij (Moslims) bent het beste volk dat voor de mensheid (ter lering) is verwekt; je gebiedt wat goed is, verbiedt wat kwaad is en gelooft in God. En, indien de mensen van het Boek hadden geloofd, zou het zeker beter voor hen zijn geweest. Sommigen hunner zijn gelovigen, maar de meesten hunner zijn overtreders.

3.118: O gij die gelooft, neemt buiten uw volk geen ander tot intieme vrienden; zij zullen niet in gebreke blijven u te benadelen. Zij houden van leedvermaak. Nijd laten zij blijken en wat hun innerlijk verbergt is nog erger. Wij hebben u onze geboden duidelijk gemaakt, indien je ze wilt begrijpen.

2.120: En de Joden en de Christenen zullen je nooit welgezind zijn, tenzij je hun godsdienst belijdt. Zeg: "Voorzeker, God's leiding is de Merkelijke leiding". En, indien je hun wensen volgt, nadat de kennis tot je is gekomen, zul je aan God Vriend noch Helper hebben.

3.85: En wie een andere godsdienst zoekt dan de Islam, het zal van hem niet worden aanvaard en hij zal in het Hiernamaals onder de verliezers zijn.

4.34: Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat God de enen boven de anderen heeft doen uitmunten en omdat zij van hun rijkdommen besteden. Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die gehoorzaam zijn en heimelijk bewaren, hetgeen God onder haar hoede heeft gesteld. En degenen, van wie gij ongehoorzaamheid vreest, wijst haar terecht en laat haar in haar bedden alleen en tuchtigt haar. Als zij u dan daarna gehoorzamen, zoekt geen weg tegen haar. Waarlijk, God is Verheven, Groot.

8.22: Voorzeker, erger dan de beesten zijn in de ogen van God de doven en de stommen die niet willen begrijpen.

8.55: Voorzeker, in de ogen van God zijn zij, die (de waarheid) verwerpen erger dan beesten want zij willen niet geloven.
  • Aanzet tot strijd;
Hoofdstuk 9, vers 123:
O, jij die gelooft, bestrijdt de ongelovigen die in uw nabijheid zijn en laat hen hardheid in u vinden en weet, dat God met de godvruchtigen is.

Hoofdstuk 4, vers 95:
Diegenen der gelovigen die niets doen, met uitzondering der onbekwamen, zijn niet gelijk aan degenen die met hun rijkdommen en hun persoon terwille van God strijden. God heeft degenen, die met hun rijkdommen en hun persoon strijden doen uitmunten boven de rustenden en aan ieder heeft God het goede beloofd. God zal de strijders boven de stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning

Hoofdstuk 9, vers 20:
Zij, die geloven en van hun woonplaatsen verhuizen en met hun bezit en met hun persoon voor de zaak van God strijden, hebben in de ogen van God de hoogste rang. Dezen zullen zegevieren.

Hoofdstuk 9, vers 29:
Bestrijdt diegenen onder de mensen van het Boek, die in God noch in de laatste Dag geloven, noch voor onwettig houden wat God en Zijn boodschapper voor onwettig hebben verklaard, noch de ware godsdienst belijden totdat zij de belasting met eigen hand betalen, terwijl zij onderdanig zign.

Hoofdstuk 4, vers 74:
Laten derhalve zij, die hun tegenwoordig leven voor het leven in het Hiernamaals willen offeren, voor de zaak van God strijden. En wie voor de zaak van God strijdt, hetzij hij gedood wordt of overwint, weldra zullen Wij hem een grote beloning geven.

Hoofdstuk 4, vers 84:
Strijd daarom voor de zaak van God - slechts gij wordt verantwoordelijk gesteld - en spoor de gelovigen aan. Het kan zijn, dat God de macht der ongelovigen zal beteugelen en God is sterker in macht en streng in het opleggen van straf.

Hoofdstuk 4, vers 95:
Diegenen der gelovigen die niets doen, met uitzondering der onbekwamen, zijn niet gelijk aan degenen die met hun rijkdommen en hun persoon terwille van God strijden. God heeft degenen, die met hun rijkdommen en hun persoon strijden doen uitmunten boven de rustenden en aan ieder heeft God het goede beloofd. God zal de strijders boven de stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning,

Hoofdstuk 4, vers 101:
Voorwaar, de ongelovigen zijn een openlijke vijand voor u.

Hoofdstuk 25, vers 52:
Dus volg de ongelovigen niet, en voer met (de Koran) een grote strijd tegen hen.

Hoofdstuk 61, De strijdplaats (as-Saff)
Vers 4:

Voorzeker, God heeft diegenen lief die terwille van Hem strijden in geordende gelederen, alsof zij een hechte muur vormen.
  • Aanzet tot moord en gewelddadigheid;
Hoofdstuk 2, vers 178:
O jij die gelooft, vergelding inzake doodslag is je voorgeschreven: de vrije man tegen de vrije man, de slaaf tegen de slaaf en de vrouw tegen de vrouw. Maar, indien iemand kwijtschelding is verleend door zijn broeder, dan moet de eis billijk zijn, en betaling moet hem worden gedaan met goedheid. Dit is verzachting en barmhartigheid van jouw Heer. Wie daarna overtreedt, hem wacht een pijnlijke straf.

Hoofdstuk 2, vers 191:
En doodt hen, waar je hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan doden. En bevecht hen niet nabij de heilige Moskee, voordat zij je daarin bevechten. Maar indien zij je bevechten, bevecht hen dan - zo is de vergelding voor de ongelovigen.

Hoofdstuk 4, vers 15:
En voor degenen uwer vrouwen, die zich aan ontucht schuldig maken, roept vier uwer als getuigen tegen haar en als zij getuigen, sluit haar dan in de huizen op, totdat de dood haar achterhaalt, of totdat God haar een weg opent.

Hoofdstuk 4, vers 89:
Zij wensen dat gij verwerpt, evenals zij hebben verworpen, zodat gij aan hen gelijk zult worden. Neemt derhalve geen vrienden uit hun midden totdat zij voor de zaak van God werken. En indien zij tot vijandschap vervallen, grijpt hen dan en doodt hen waar gij hen ook vindt; en neemt vriend noch helper uit hun midden.

Hoofdstuk 4, vers 91:
Gij zult anderen vinden die veilig bij u willen zijn en bij hun eigen volk; telkens wanneer zij tot vijandigheid worden opgeroepen, doen zij blindelings mee. Als zij zich derhalve niet op een afstand van u houden, noch u vrede aanbieden, noch hun handen terughouden, grijpt hen dan aan en doodt hen waar gij hen ook vindt. Tegen dezen hebben Wij u duidelijk gezag gegeven.

Hoofdstuk 5, vers 33:
De vergelding dergenen die oorlog tegen God en Zijn boodschappers voeren en er naar streven wanorde in het land te scheppen, is slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen en hun voeten de ene rechts en de andere links, worden afgesneden, of dat zij het land worden uitgezet. Dat zal voor hen een schande in deze wereld zijn en in het Hiernamaals zullen zij een grote straf ontvangen.

Hoofdstuk 8, vers 12:
Toen uw Heer aan de engelen openbaarde: "Ik ben met u; versterkt de gelovigen. Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af."

Hoofdstuk 9, vers 5:
Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren waar je hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag. Maar als zij berouw hebben en het gebed houden en de Zakaat betalen, laat hun weg dan vrij. Voorzeker, God is Vergevensgezind, Genadevol.

44.47: Grijpt hem en sleurt hem in het midden van het laaiend Vuur;
44.48: Giet daarna als marteling kokend water op zijn hoofd.
Lees maar even na op één van de VIER islamitische site's waarvan ik je de link heb gegeven. (Kun je gelijk de vraag uit mijn vorige post beantwoorden)
faith
Berichten: 472
Lid geworden op: do jul 19, 2007 2:40 am

Bericht door faith »

Roelof schreef:
faith schreef:
Roelof schreef: Dat de islam mensen beoordeelt (discrimineert) op hun geloofsovertuiging wist iedereen hier allang schatje, heb je verder nog iets zinnigs te melden?
oh ja? als de islam discrimineerd, waarom wordt ik dan als ongelovige niet gediscrimeneerd door moslims?
Moslims? :huh: Volgens mij had ik het over de islam...

De zogenaamde moslims waar jij mee omgaat zijn trouwens geen echte moslims.
ok, dus bijna alle moslims zijn eigenlijk geen echte moslims? whahahahahahahahah :lol: :lol: :lol:
Gebruikersavatar
pd7835
Berichten: 1637
Lid geworden op: di mar 01, 2005 10:35 am
Locatie: Vlaanderen

Bericht door pd7835 »

faith schreef:
Roelof schreef:
faith schreef: oh ja? als de islam discrimineerd, waarom wordt ik dan als ongelovige niet gediscrimeneerd door moslims?
Moslims? :huh: Volgens mij had ik het over de islam...

De zogenaamde moslims waar jij mee omgaat zijn trouwens geen echte moslims.
ok, dus bijna alle moslims zijn eigenlijk geen echte moslims? whahahahahahahahah :lol: :lol: :lol:
Men kan niet ernstig volhouden dat de Koran tot verdraagzaamheid oproept. Ik vind dat een pijnlijke vaststelling, omdat ik me de talrijke moslims voor de geest haal die een geidealizeerd beeld van Mohammed en de Koran hebben, en die uit hun eigen verdraagzame ingesteldheid afleiden dat de islam "bijgevolg" een verdraagzame doktrine moet zijn. Voor hen is de kennismaking met de werkelijke inhoud van Mohammeds boodschap een pijnlijk ontwaken.

Koenraad Elst

http://koenraadelst.bharatvani.org/arti ... ngel2.html
faith
Berichten: 472
Lid geworden op: do jul 19, 2007 2:40 am

Bericht door faith »

Het is duidelijk dat het niet aangaat om de islam te bestempelen als een ‘achterlijke godsdienst’. We moeten onderscheid maken tussen de islam als godsdienst en hoe mensen in hun land en in hun omgeving daar vorm aan gegeven hebben. We moeten onderscheid maken tussen godsdienst en cultuur. Ook op grond van het christelijke geloof zijn er griezelige wetten uitgevaardigd. Nog steeds worden er door kerken en groepen onderdrukkende regels opgedrongen op grond van de bijbel. We zouden protesteren wanneer alle christenen op één hoop gegooid zouden worden. Heilige teksten kunnen goed en bevrijdend zijn; mensen kunnen er echter, als dat in hun belang is, een onderdrukkend systeem van maken.

geschreven door: D.S P. Lindhout
Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17353
Lid geworden op: ma feb 17, 2003 9:58 am

Bericht door Manon »

Ook op grond van het christelijke geloof zijn er griezelige wetten uitgevaardigd. Nog steeds worden er door kerken en groepen onderdrukkende regels opgedrongen op grond van de bijbel
.

hooo bestaat er dan zoiets als een christelijke sharia waar vb. de Nederlanders zich aan moeten houden, ongeacht hun geloof?
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.
Gebruikersavatar
Ketter
Berichten: 4218
Lid geworden op: do jun 22, 2006 9:06 am
Locatie: Vlaanderen

Bericht door Ketter »

faith schreef:Het is duidelijk dat het niet aangaat om de islam te bestempelen als een ‘achterlijke godsdienst’. We moeten onderscheid maken tussen de islam als godsdienst en hoe mensen in hun land en in hun omgeving daar vorm aan gegeven hebben. We moeten onderscheid maken tussen godsdienst en cultuur. Ook op grond van het christelijke geloof zijn er griezelige wetten uitgevaardigd. Nog steeds worden er door kerken en groepen onderdrukkende regels opgedrongen op grond van de bijbel. We zouden protesteren wanneer alle christenen op één hoop gegooid zouden worden. Heilige teksten kunnen goed en bevrijdend zijn; mensen kunnen er echter, als dat in hun belang is, een onderdrukkend systeem van maken.

geschreven door: D.S P. Lindhout
Mr Lindhout heeft helemaal gelijk, hoor.

Maar hij heeft een kleinigheidje over het hoofd gezien:

Islam is in se politiek en heeft de karaktertrek van een wetboek. Christendom is dat niet.

Kijk, de Koran schrijft een politiek systeem voor met meer rechten voor gelovigen dan voor ongelovigen (aka dhimmitude). Christendom spreekt zich daar niet over uit.

mvg,
Ketter
Zonder (ji)haat straat.

Wat is er zo moeilijk te begrijpen aan het feit dat ik niet kan geloven in een God die zo duidelijk kwaadaardig is?
faith
Berichten: 472
Lid geworden op: do jul 19, 2007 2:40 am

Bericht door faith »

Over de hele wereld leven nu ongeveer 400 miljoen moslim vrouwen. Sommige van hen zijn erg verwesterd, maar anderen leven nog zoals hun voorouders leefden. In de westerse landen is er grote twijfel over de gelijke rechten van man en vrouw in de islam. Als vergelijking gebruiken ze dan de gelijkheid zoals wij die hier in het moderne westen kennen.

Een paar voorbeelden hoe in de islam de vrouw tot de man staat:
De religie

In de rang tot God zijn man en vrouw volgends de Koran gelijk. De vijf zuilen/pijlers van de islam zijn voor man en vrouw hetzelfde en beiden gaan, als ze goed leven, na hun dood naar het paradijs.

bron: thinkquest
Gebruikersavatar
pd7835
Berichten: 1637
Lid geworden op: di mar 01, 2005 10:35 am
Locatie: Vlaanderen

Bericht door pd7835 »

faith schreef:Het is duidelijk dat het niet aangaat om de islam te bestempelen als een ‘achterlijke godsdienst’. We moeten onderscheid maken tussen de islam als godsdienst en hoe mensen in hun land en in hun omgeving daar vorm aan gegeven hebben. We moeten onderscheid maken tussen godsdienst en cultuur. Ook op grond van het christelijke geloof zijn er griezelige wetten uitgevaardigd. Nog steeds worden er door kerken en groepen onderdrukkende regels opgedrongen op grond van de bijbel. We zouden protesteren wanneer alle christenen op één hoop gegooid zouden worden. Heilige teksten kunnen goed en bevrijdend zijn; mensen kunnen er echter, als dat in hun belang is, een onderdrukkend systeem van maken.

geschreven door: D.S P. Lindhout
Ik zal het hier nog eens herhalen. Jij leest mijn teksten niet alleen maar die teksten en de speciaal voor mensen zoals jij geschreven suikerboeken die in jouw kraam passen die de realitieit verwerpen dat de islam opnieuw een poging onderneemt (met de steun van oliedollars en misleidende propaganda) om de rest van de vrije wereld dat nog niet onder het islamitische juk zucht daar alsnog onder te brengen. En jij werkt daar domweg aan mee.

Je haalde ergens in een ander topic trouwens zelf 1 van die zand in de ogen strooiende islampromotors aan (yahyazakarya) die echter het politieke karakter van de islam niet weg kan steken. Scheiding van religie en staat waar onze vrije seculiere democratische open tolerante samenleving is op gebaseerd is onacceptabel voor islam

"De islam is een geloof en een wetgeving, zowel de godsdienst als de staat."http://yahyazakarya.wordpress.com/

"De mate waarin de islam zijn vijandschap jegens ongelovigen en zijn aanspraken op de politieke macht ernstig neemt, is ruwweg evenredig met de betrekkelijke sterkte van de moslimgemeenschap in een gegeven regio. Moslims die in de minderheid zijn, hebben de mond vol van "multikulturalisme", "verdraagzaamheid", de "rechten van de minderheden". Het ware gelaat van de islam krijgt men echter pas te zien zodra de moslimgemeenschap in de meerderheid is. Er bestaat geen enkel land met een moslimmeerderheid waar volledige gelijkheid der burgers ongeacht hun religie heerst.

Bij ons heeft de islam zulke macht nog niet, maar hij beschikt wel over een huurlingenvoorhoede die alvast de repressie tegen islamkritiek organizeert. "

Koenraad Elst
http://koenraadelst.bharatvani.org/arti ... ngel1.html
Laatst gewijzigd door pd7835 op di jul 31, 2007 12:20 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Gebruikersavatar
pd7835
Berichten: 1637
Lid geworden op: di mar 01, 2005 10:35 am
Locatie: Vlaanderen

Bericht door pd7835 »

faith schreef:Over de hele wereld leven nu ongeveer 400 miljoen moslim vrouwen. Sommige van hen zijn erg verwesterd, maar anderen leven nog zoals hun voorouders leefden. In de westerse landen is er grote twijfel over de gelijke rechten van man en vrouw in de islam. Als vergelijking gebruiken ze dan de gelijkheid zoals wij die hier in het moderne westen kennen.

Een paar voorbeelden hoe in de islam de vrouw tot de man staat:
De religie

In de rang tot God zijn man en vrouw volgends de Koran gelijk. De vijf zuilen/pijlers van de islam zijn voor man en vrouw hetzelfde en beiden gaan, als ze goed leven, na hun dood naar het paradijs.

bron: thinkquest
Hou op met uw uit speciaal voor mensen zoals jij geschreven suikerboeken gehaalde smoesjes, en lees de koran. Lees en verifieer de door ons geciteerde teksten uit de koran.
Gebruikersavatar
Ketter
Berichten: 4218
Lid geworden op: do jun 22, 2006 9:06 am
Locatie: Vlaanderen

Bericht door Ketter »

faith schreef:Over de hele wereld leven nu ongeveer 400 miljoen moslim vrouwen. Sommige van hen zijn erg verwesterd, maar anderen leven nog zoals hun voorouders leefden. In de westerse landen is er grote twijfel over de gelijke rechten van man en vrouw in de islam. Als vergelijking gebruiken ze dan de gelijkheid zoals wij die hier in het moderne westen kennen.
Thinkquest heeft het fout, een voorbeeldje dat je rustig kan nagaan, faith:
"2:282 ... And call two witness from among your men, two witnesses. And if two men be not at hand, then a man and two women, of such as ye approve as witnesses, so that if one erreth (though forgetfulness) the other will remember ..."
Hier zie je duidelijk dat de getuigenis van een man meer waard is dan die van een vrouw.

[/quote="faith"]Een paar voorbeelden hoe in de islam de vrouw tot de man staat:
De religie

In de rang tot God zijn man en vrouw volgends de Koran gelijk. De vijf zuilen/pijlers van de islam zijn voor man en vrouw hetzelfde en beiden gaan, als ze goed leven, na hun dood naar het paradijs.

bron: thinkquest[/quote]

Overigens, heel belangrijk en relevant:
Het kan me niet schelen of beide naar de hemel gaan of niet, de rechten op deze aarde van de vrouw zijn manifest minder dan die van de man.

Dus wat in je tekst staat is eigenlijk: je moet niet denken als in westerse termen, waar man en vrouw gelijk zijn voor de wet, neen je moet denken in "spirituele" termen: beide gaan naar de hemel. Is dat het?

Trouwens, Mohammed zei dat hij de hel had gezien, en weet je wat? Er zaten meer vrouwen dan mannen volgens hem.

mvg,
Ketter
Zonder (ji)haat straat.

Wat is er zo moeilijk te begrijpen aan het feit dat ik niet kan geloven in een God die zo duidelijk kwaadaardig is?
Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17353
Lid geworden op: ma feb 17, 2003 9:58 am

Bericht door Manon »

In dat islamparadijs krijgen mannen dan de beschikking over 72 steeds-hernieuwbare maagden om eeuwigdurende mee te copuleren!

en wat krijgen de - toch zo gelijkberechtigde - vrouwen ginder? Een GROEN KLEED! zijn ze ook content!
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.
faith
Berichten: 472
Lid geworden op: do jul 19, 2007 2:40 am

Bericht door faith »

hier het bewijs, ik kan zeggen wat ik wil, maar jullie blijven me tegenspreken. prima is jullie mening, accpeteer ik. maar wat heeft het nog voor zin....
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 80736
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Bericht door Ariel »

faith schreef:Over de hele wereld leven nu ongeveer 400 miljoen moslim vrouwen. Sommige van hen zijn erg verwesterd, maar anderen leven nog zoals hun voorouders leefden. In de westerse landen is er grote twijfel over de gelijke rechten van man en vrouw in de islam. Als vergelijking gebruiken ze dan de gelijkheid zoals wij die hier in het moderne westen kennen.

Een paar voorbeelden hoe in de islam de vrouw tot de man staat:
De religie

In de rang tot God zijn man en vrouw volgends de Koran gelijk. De vijf zuilen/pijlers van de islam zijn voor man en vrouw hetzelfde en beiden gaan, als ze goed leven, na hun dood naar het paradijs.

bron: thinkquest
Als dit de waarheid is dan had Allah dit soort teksten niet in de koran moeten schrijven. Nu is het zeer verwarrend.
4:34. Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat God de enen boven de anderen heeft doen uitmunten en omdat zij van hun rijkdommen besteden. Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die gehoorzaam zijn en heimelijk bewaren, hetgeen God onder haar hoede heeft gesteld. En degenen, van wie gij ongehoorzaamheid vreest, wijst haar terecht en laat haar in haar bedden alleen en tuchtigt haar. Als zij u dan daarna gehoorzamen, zoekt geen weg tegen haar. Waarlijk, God is Verheven, Groot.
Als dit de waarheid is dan had Allah vrouwen niet minder moeten laten erven als mannen.
4:11. God gebiedt u aangaande uw kinderen: voor het mannelijke kind evenveel als het deel van twee vrouwelijke kinderen, maar als er alleen meisjes zijn, meer dan twee, dan is er voor haar tweederde van de nalatenschap en als er slechts één is, voor haar is de helft. En voor elk zijner ouders is er een zesde deel der erfenis, als hij een kind heeft, maar als hij geen kind heeft en zijn ouders van hem erven, dan is er voor zijn moeder een derde deel en als hij broeders en zusters heeft, dan is er voor zijn moeder een zesde deel na de betaling van enig legaat, dat hij heeft nagelaten of van (niet vereffende) schuld. Uw ouders en uw kinderen, gij weet niet, wie van hen u het meest tot heil is. Dit is vastgesteld door God. Voorzeker, God is Alwetend, Alwijs.
Waarom staat er niet in de koran dat een man in zijn huis word opgesloten als hij ontucht pleegt?
15. En voor degenen uwer vrouwen, die zich aan ontucht schuldig maken, roept vier uwer als getuigen tegen haar en als zij getuigen, sluit haar dan in de huizen op, totdat de dood haar achterhaalt, of totdat God haar een weg opent.
Waarom mag een man 4 vrouwen huwen, maar een vrouw mag dat niet?

Gelijkheid.. Nee meisje.. Een vrouw staat niet gelijk aan een man.

Is deze thinkquest de bron waar jij je wijsheid haalt?
http://www.thinkquest.nl/
Laatst gewijzigd door Ariel op di jul 31, 2007 12:29 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
faith
Berichten: 472
Lid geworden op: do jul 19, 2007 2:40 am

Bericht door faith »

Surat Al-Baqara

De Koran, 2:256

Er is geen dwang in de godsdienst.
De rechtgerichtheid
is duidelijk onderscheiden
van de verdoling.
Wie dan ongelovig is aan de Taghut (Satan)
en gelooft in God
die grijpt het stevige handvat aan
dat onverbrekelijk is.
God is horend en wetend
faith
Berichten: 472
Lid geworden op: do jul 19, 2007 2:40 am

Bericht door faith »

Ariel schreef:
faith schreef:Over de hele wereld leven nu ongeveer 400 miljoen moslim vrouwen. Sommige van hen zijn erg verwesterd, maar anderen leven nog zoals hun voorouders leefden. In de westerse landen is er grote twijfel over de gelijke rechten van man en vrouw in de islam. Als vergelijking gebruiken ze dan de gelijkheid zoals wij die hier in het moderne westen kennen.

Een paar voorbeelden hoe in de islam de vrouw tot de man staat:
De religie

In de rang tot God zijn man en vrouw volgends de Koran gelijk. De vijf zuilen/pijlers van de islam zijn voor man en vrouw hetzelfde en beiden gaan, als ze goed leven, na hun dood naar het paradijs.

bron: thinkquest
Als dit de waarheid is dan had Allah dit soort teksten niet in de koran moeten schrijven. Nu is het zeer verwarrend.
4:34. Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat God de enen boven de anderen heeft doen uitmunten en omdat zij van hun rijkdommen besteden. Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die gehoorzaam zijn en heimelijk bewaren, hetgeen God onder haar hoede heeft gesteld. En degenen, van wie gij ongehoorzaamheid vreest, wijst haar terecht en laat haar in haar bedden alleen en tuchtigt haar. Als zij u dan daarna gehoorzamen, zoekt geen weg tegen haar. Waarlijk, God is Verheven, Groot.
Als dit de waarheid is dan had Allah vrouwen niet minder moeten laten erven als mannen.

4:11. God gebiedt u aangaande uw kinderen: voor het mannelijke kind evenveel als het deel van twee vrouwelijke kinderen, maar als er alleen meisjes zijn, meer dan twee, dan is er voor haar tweederde van de nalatenschap en als er slechts één is, voor haar is de helft. En voor elk zijner ouders is er een zesde deel der erfenis, als hij een kind heeft, maar als hij geen kind heeft en zijn ouders van hem erven, dan is er voor zijn moeder een derde deel en als hij broeders en zusters heeft, dan is er voor zijn moeder een zesde deel na de betaling van enig legaat, dat hij heeft nagelaten of van (niet vereffende) schuld. Uw ouders en uw kinderen, gij weet niet, wie van hen u het meest tot heil is. Dit is vastgesteld door God. Voorzeker, God is Alwetend, Alwijs.

Waarom staat er niet in de koran dat een man in zijn huis word opgesloten als hij ontucht pleegt?
15. En voor degenen uwer vrouwen, die zich aan ontucht schuldig maken, roept vier uwer als getuigen tegen haar en als zij getuigen, sluit haar dan in de huizen op, totdat de dood haar achterhaalt, of totdat God haar een weg opent.
Waarom mag ee man 4 vrouwen huwen, maar een vrouw mag dat niet?

Gelijkheid.. Nee meisje.. Een vrouw staat niet gelijk aan een man.

Is deze thinkquest de bron waar jij je wijsheid haalt?
http://www.thinkquest.nl/
een man mag 4 vrouwen trouwen alleen met toestemming van de eerste vrouw
faith
Berichten: 472
Lid geworden op: do jul 19, 2007 2:40 am

Bericht door faith »

Hoewel er in de Koran een aantal behoorlijk strijdbare passages staan, is het onjuist om de islam een godsdienst van geweld te noemen. Ook voor aanslagen zoals die op Van Gogh is geen rechtvaardiging te vinden in de Koran. Het boek is op bepaalde gebieden te mystiek om er duidelijke uitspraken met betrekking tot het vermoorden van ongelovigen uit te halen. En de echt strijdbare passages slaan duidelijk op zelfverdediging.

Toen Mohammed (vzmh) de Koran gedicteerd kreeg, werden hij en zijn manschappen van allerlei kanten aangevallen. Daar komt dat militaristische vandaan. Maar toen de islam zich uitbreidde, en moslims andere volken in het Midden-Oosten en in Noord-Afrika overwonnen, was hun zendingsdrang een stuk minder dan die van de christenen in die tijd. In 1492 bepaalden de Spaanse katholieken dat alle joden zich moesten bekeren tot het katholicisme. Joden die dat niet wilden, zijn toen naar Marokko gevlucht, omdat ze daar wel hun geloof mochten belijden. Het leven in Marokko was ook niet makkelijk, door plotselinge overbevolking, maar in ieder geval werd ze geen geloof opgedrongen.

Vandaar de twee passages die ik gisteravond gepost heb: over dat godsdienst vrij is (met de voetnoot dat op de Laatste Dag de ongelovigen naar de hel zullen vertrekken), en dat je niet overijld ongelovigen moet ombrengen. De conclusie die hieruit getrokken kan worden, is dat zowel de mensen die zeggen dat de islam een gewelddadige religie is, als de moslimfundamentalisten die in naam van Allah moorden plegen, niet goed de Koran hebben gelezen.

Waarschijnlijk vinden mensen als Geert Wilders de islam een religie van haat omdat in de Koran staat dat ongelovigen na hun dood zullen branden in de hel. Wilders en consorten worden woedend vanwege het feit dat er mensen zijn die dat geloven. Maar gelovigen geloven nu eenmaal in het hiernamaals, en in de beloning en de bestraffing. Dat hiernamaals is een wezenlijk onderdeel van iedere religie en kun je niet verbieden bij wet. Zolang gelovigen de uiteindelijke bestraffing overlaten aan hun god en niet zelf ter hand nemen, is er niets aan de hand en is vreedzame coëxistentie mogelijk.

bron: pompelmoes
Gebruikersavatar
pd7835
Berichten: 1637
Lid geworden op: di mar 01, 2005 10:35 am
Locatie: Vlaanderen

Bericht door pd7835 »

faith schreef:Surat Al-Baqara

De Koran, 2:256

Er is geen dwang in de godsdienst.
De rechtgerichtheid
is duidelijk onderscheiden
van de verdoling.
Wie dan ongelovig is aan de Taghut (Satan)
en gelooft in God
die grijpt het stevige handvat aan
dat onverbrekelijk is.
God is horend en wetend
Men zal u niet dwingen je tot de islam te bekeren, men zal u wel (in het beste geval) minder rechten geven als moslims en je discrimineren tenzij je je bekeert om zo alsnog aan dit 3de rangsburgerschap en die discriminaties te ontsnappen.
Laatst gewijzigd door pd7835 op di jul 31, 2007 12:35 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 80736
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Bericht door Ariel »

faith schreef: een man mag 4 vrouwen trouwen alleen met toestemming van de eerste vrouw
Waar staat dat in de Koran faith?
Kan je me een link geven.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
faith
Berichten: 472
Lid geworden op: do jul 19, 2007 2:40 am

Bericht door faith »

Ariel schreef:
faith schreef: een man mag 4 vrouwen trouwen alleen met toestemming van de eerste vrouw
Waar staat dat in de Koran faith?
Kan je me een link geven.
bron: Islam leren kennen en begrijpen
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 80736
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Bericht door Ariel »

faith schreef:
Ariel schreef:
faith schreef: een man mag 4 vrouwen trouwen alleen met toestemming van de eerste vrouw
Waar staat dat in de Koran faith?
Kan je me een link geven.
bron: Islam leren kennen en begrijpen
Fith, hier hebben we niks aan.
We willen een link. Een link als een bron.
net zoals deze link.
http://www.pompelmoes.nl/
Is dit de pompelmoes die je bedoelt?
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
faith
Berichten: 472
Lid geworden op: do jul 19, 2007 2:40 am

Bericht door faith »

Ariel schreef:
faith schreef:
Ariel schreef: Waar staat dat in de Koran faith?
Kan je me een link geven.
bron: Islam leren kennen en begrijpen
Fith, hier hebben we niks aan.
We willen een link. Een link als een bron.
net zoals deze link.
http://www.pompelmoes.nl/
Is dit de pompelmoes die je bedoelt?
jup
Gebruikersavatar
pd7835
Berichten: 1637
Lid geworden op: di mar 01, 2005 10:35 am
Locatie: Vlaanderen

Bericht door pd7835 »

faith schreef:hier het bewijs, ik kan zeggen wat ik wil, maar jullie blijven me tegenspreken. prima is jullie mening, accpeteer ik. maar wat heeft het nog voor zin....
Inderdaad. Wat heeft het, met een door moslimvrienden omringde keikop zoals jij, die niet verder dan haar door islampromotors geschreven suikerboeken kijkt en die voor de rest van toeten of blazen weet, nu voor zin.
Plaats reactie