MDI: licks the feet that trample free speech.

Moderator: M

naar boven
Berichten: 5047
Lid geworden op: do nov 16, 2006 10:14 pm
Contacteer:

Re: MDI: licks the feet that trample free speech.

Bericht door naar boven »

hans van de mortel schreef:Als ik het goed begrijp zijn voornamelijk islamitische uitingen op internet kwalificeerbaar als uiterst extreem rechts fascistisch.
...
De islam scoort ontegenzeggelijk hoog in de extreemrechtstest.
Maar het is niet zo dat islamitische uitingen, of islamitische websites, of de islam, het leeuwendeel vormen van dat wat als 'extreemrechts' wordt omschreven. De sites uit het lijstje van 114 van het rapport kunnen er ook wat van.

Met de omschrijving 'extreemrechts' is iets vreemds aan de hand: iedereen weet wat ermee bedoeld wordt, de kenmerken die in het rapport 'Rechtsextremisme op het internet' genoemd worden (racisme, antisemitisme, homohaat, haat tegen moslims, haat tegen allochtonen, ultra-nationalisme, verwerpen van democratische grondbeginselen en een positieve associatie met het Derde Rijk) zijn zeker niet onredelijk, maar er wordt niet gedefinieerd welke websites niet in aanmerking komen voor de kwalificatie 'extreemrechts'.

Noemen de websites die in het lijstje van 114 van het rapport voorkomen zichzelf dan misschien extreemrechts?
Mogelijk, maar volgens mij niet. En het rapport doet daar ook geen mededelingen over.

Er moeten dus, behalve de acht genoemde kenmerken, nog één of meer hoofdkenmerken zijn waaraan in ieder geval voldaan moet zijn om als 'extreemrechts' bestempeld te kunnen worden. Dat hoofdkenmerk (of die hoofdkenmerken) geeft het rapport echter niet.

Het bestaat echter wel. En wat dat hoofdkenmerk is komt in deel 6 van de bespreking van het rapport 'Rechtsextremisme op het internet' aan de orde..
RTFM

naar boven
Berichten: 5047
Lid geworden op: do nov 16, 2006 10:14 pm
Contacteer:

Re: MDI: licks the feet that trample free speech.

Bericht door naar boven »

Discriminatie op internet bestaat helemaal niet.

Rapport: Rechtsextremisme Op Het Internet. Deel 3.

De rapportschrijver is op onderzoek uitgegaan en heeft een causaal verband ontdekt.
Hoofdstuk 2.
Het causale verband tussen strafbare content en anonimiteit op internet

Het internet is geen vrijplaats voor het doen van discriminerende uitingen. Zowel in het ‘offline’ als het ‘online’ leven wordt van iedereen verwacht, dat hij of zij zich houdt aan de bepalingen van de wet. In die wet staat dat het niet is toegestaan om in het openbaar opzettelijk discriminerende en beledigende opmerkingen te maken over een bevolkingsgroep vanwege hun ras, godsdienst of levensovertuiging, sexuele oriëntatie of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap.7 Op het eerste gezicht lijkt dit een solide toetsingskader, maar het bestrijden van discriminatie op internet is niet zo gemakkelijk als de wet doet vermoeden.

Die moeilijkheid zit enerzijds in de interpretatie van de wet, maar hangt ook voor een belangrijk deel samen met de wijze waarop het internet functioneert. In paragraaf 2.1 ‘Discriminatie op internet is strafbaar’ wordt uitleg gegeven over de anti-discriminatiebepalingen in het Nederlands Wetboek van Strafrecht. Paragraaf 2.2 ‘Websites en internet: hoe werkt het?’ gaat in op het technische aspect van het bestrijden van discriminatie op internet en de obstakels die hiermee gemoeid gaan.

2.1 Discriminatie op internet is strafbaar
Een aantal artikelen in het Wetboek van Strafrecht kunnen van toepassing zijn op de beoordeling van online uitingen op strafbare discriminatie. Om te kunnen bepalen of een uiting op het internet mogelijk strafbaar discriminerend is zijn vooral de artikelen 137c en 137d Sr van belang. Een van de voorwaarden waaraan de uiting moet voldoen, is dat deze in het openbaar wordt gedaan. Op het internet kan men in de meeste gevallen aannemen dat sprake is van openbaarheid.8 Vervolgens moet worden beoordeeld of de uiting (art. 137c Sr) beledigend is voor of (art. 137d Sr) aanzet tot discriminatie van een bevolkingsgroep.
Het is mogelijk juist dat discriminatie op internet strafbaar is. Maar niet volgens art. 137d Sr van het Wetboek van Strafrecht, zoals de schrijver van dit rapport beweert. De opsteller van dit rapport schrijft hierboven immers zelf: "...of (art. 137d Sr) aanzet tot discriminatie van een bevolkingsgroep."

Aanzetten tot discriminatie is immers niet hetzelfde als discrimineren.
We mogen aannemen dat de schrijver kennis genomen heeft van de letterlijke tekst van art. 137d Sr (die staat immers op blz 48 van het rapport).
Art. 137d Sr. Aanzetten tot haat en / of discriminatie
1. Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.
We leggen het nog maar eens uit:
Hij (degene die volgens dit artikel bestraft kan worden met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie) kan volgens dit artikel niet bestraft worden omdat hij gehaat heeft, gediscrimineerd heeft of gewelddadig opgetreden is, maar omdat hij heeft aangezet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras etc.

Met andere woorden: een dader (hater, toepasser van discriminatie, geweldpleger) kan volgens dit artikel niet bestraft worden. Iemand die aanzet tot haat, discriminatie of geweld kan volgens dit artikel wél bestraft worden.

Een voorbeeld: Iemand gaat op het internet een campagne voeren met als motto dat alle christelijke scholen alle homoseksuele leerkrachten moeten ontslaan.

Deze uitingen zouden door een rechter als strafbaar aangemerkt kunnen worden. Het is immers 'aanzetten tot discriminatie'.

Maar dat persoon discrimineert niet. Dat persoon zet aan tot discriminatie. Een schoolbestuur dat een homoseksuele leerkracht op grond van zijn of haar seksuele voorkeur ontslaat, discrimineert wél. Dat is mogelijk strafbaar, maar niet door het in art. 137d Sr bepaalde. Want art. 137d Sr gaat over uitingen.

Discriminatie op internet bestaat dan ook helemaal niet. Want op internet kan men geen discriminerende handelingen (zoals in dit voorbeeld: ontslag op grond van seksuele geaardheid) uitvoeren.

Dat is een pijnlijk gegeven, want het MDI heeft aan dit niet-bestaande fenomeen zijn naam ontleend.

Met enige moeite zou er toch een geval van discriminatie op het internet gevonden kunnen worden:

Afbeelding

Dit plaatje komt uit het rapport dat hier besproken wordt (blz. 40) en toont de toetredingsvoorwaarden van het forum van '14power88', een beweging die in het rapport als nazistisch wordt omschreven (het 14power88-forum schijnt overigens volgens het rapport inactief te zijn).

De getoonde toetredingsvoorwaarden discrimineren. Dus dat zou discriminatie op het internet kunnen zijn. Er is echter geen enkele manier om te controleren of een aspirant-forumlid aan de genoemde voorwaarden voldoet. Iedereen kan toetreden. Die 'toetredingsvoorwaarden' zijn een wassen neus. Het lijstje voorwaarden heeft voornamelijk als doel duidelijk te maken waar het forum voor staat en vooral: waar het tegen is. Het is een soort uithangbord. Van daadwerkelijke discriminatie is geen sprake.


Maar kijk eens wat hier gebeurt: de schrijvers van dit rapport gaan op slinkse wijze van de juiste formulering 'aanzetten tot discriminatie' over op het onjuiste gebruik van de termen 'discrimineren/discriminerend/discriminatie'. Die formulering blijft in het vervolg van het rapport gehandhaafd.
Het is echter niet altijd eenvoudig te bepalen of een uiting beledigend of discriminerend is in de zin van de wet. Iedere uiting is uniek, zowel in woordelijke vorm als de context waarin de uiting is geplaatst. Uitingen die in het kader van een maatschappelijk debat worden gedaan, mogen bijvoorbeeld verder gaan dan uitingen die buiten deze context vallen. De uniciteit van uitingen brengt met zich mee dat er nog geen rechterlijke toetsing van de uiting heeft plaatsgevonden. Om die reden moet bij iedere uiting opnieuw de afweging worden gemaakt of het gaat om strafbare belediging en / of discriminatie.

Een andere factor die het bestrijden van discriminatie op internet bemoeilijkt, maar van een geheel andere orde, is de openbaarmaking van discriminerende uitlatingen (artikel 137e Sr). Dit artikel biedt de mogelijkheid om eigenaren en beheerders van websites aansprakelijk te stellen voor de uitingen die op hun website zijn geplaatst, ook als de uitingen door anderen zijn gedaan. De uitingen worden immers via hun website openbaar en ook dat is strafbaar gesteld. Wie de persoon achter een website is, is vaak onbekend. Ook wanneer de gegevens wel bekend zijn, is vervolging niet altijd mogelijk. Voordat dieper op dit probleem kan worden ingegaan, is het noodzakelijk om uitleg te geven over de wijze waarop websites worden geregistreerd.
Artikel 137e gaat ook alleen maar over het openbaar maken van uitingen die aanzetten tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden. En niet over discriminatie:
art. 137e. Openbaarmaking discriminerende uitlatingen

1. Hij die, anders dan ten behoeve van zakelijke berichtgeving:

1.een uitlating openbaar maakt die, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, voor een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap beledigend is, of aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap;

2.een voorwerp waarin, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, zulk een uitlating is vervat, aan iemand, anders dan op diens verzoek, doet toekomen, dan wel verspreidt of ter openbaarmaking van die uitlating of verspreiding in voorraad heeft; wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.
RTFM

Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 6320
Lid geworden op: zo jun 03, 2007 12:41 pm

Re: MDI: licks the feet that trample free speech.

Bericht door hans van de mortel »

Het voorbereiden of zelfs aanzetten tot een misdaad of criminele actie, het aanzetten tot haat is niet strafbaar volgens de wet. Wat wel strafbaar is zelf de uitvoering ter hand nemen. Tenminste, zo heb ik het altijd begrepen uit de krantenverslagen.

VANDAAR DAT ANDERHALF MILJARD MOSLIMS MET RUST WORDEN GELATEN DOOR JUSTITIE.

En aan degene die zich heeft opgeblazen en daarbij tientallen onschuldige lieve mensen uit elkaar heeft gereten uit naam van Allah, de achterlijke debiele agressieve sadistische nutteloze knecht en slaaf van Mohammed, heeft justitie ook geen boodschap, zo lang zij niet weet waar zich ergens het paradijs, de hoerenkast van Allah, bevindt.
Geen eigen mening verkondigen is de vrijwillige celstraf van het verstand.

CITATEN OVER PROFEET MOHAMMED

naar boven
Berichten: 5047
Lid geworden op: do nov 16, 2006 10:14 pm
Contacteer:

Re: MDI: licks the feet that trample free speech.

Bericht door naar boven »

hans van de mortel schreef:Het voorbereiden of zelfs aanzetten tot een misdaad of criminele actie, het aanzetten tot haat is niet strafbaar volgens de wet. Wat wel strafbaar is zelf de uitvoering ter hand nemen. Tenminste, zo heb ik het altijd begrepen uit de krantenverslagen.
...
Aanzetten tot haat is wel degelijk strafbaar volgens het artikel dat in dit topic al een paar keer langs gekomen is:
Art. 137d Sr. Aanzetten tot haat en / of discriminatie
1. Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.
Het voorbereiden van een criminele activiteit is ook strafbaar (als het in groepsverband wordt gedaan, wat meestal het geval is). Volgens...
artikel 140 van het Wetboek van Strafrecht:

1. Deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van vijfde categorie.
2. Deelneming aan de voortzetting van werkzaamheid van organisatie die bij onherroepelijke rechterlijke beslissing verboden is verklaard of van rechtswege is verboden of ten aanzien waarvan een onherroepelijke verklaring als bedoeld in artikel 5a, eerste lid, van Wet conflictenrecht corporaties is afgegeven, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van derde categorie.
3. Ten aanzien van oprichters, leiders of bestuurders kunnen de gevangenisstraffen met derde worden verhoogd.
4. Onder deelneming als omschreven in eerste lid wordt mede begrepen het verlenen van geldelijke of andere stoffelijke steun aan alsmede het werven van gelden of personen ten behoeve van daar omschreven organisatie.
Op grond van dit laatste artikel zou het geen enkel probleem kunnen zijn om de islam te verbieden. Het is immers een organisatie die zich volgens het eigen handboek toelegt op criminele activiteiten. De criminele activiteiten en de doelgroep staan nauwkeurig omschreven in het 'heilige' boek de koran.

De islamieten zullen zich erop beroepen dat de voorschriften gezien moeten worden in het licht van de tijd waarin het boek 'geopenbaard' werd, maar vervolgens zullen zij uit moeten leggen waarom zij het dan als een 'heilig boek' zien en niet als een verhalenbundel of een geschiedenisboek.
RTFM

Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 6320
Lid geworden op: zo jun 03, 2007 12:41 pm

Moslim spreekt. Kafir moet zwijgen!

Bericht door hans van de mortel »

naar boven schreef:Op grond van dit laatste artikel zou het geen enkel probleem kunnen zijn om de islam te verbieden. Het is immers een organisatie die zich volgens het eigen handboek toelegt op criminele activiteiten. De criminele activiteiten en de doelgroep staan nauwkeurig omschreven in het 'heilige' boek de koran.

De islamieten zullen zich erop beroepen dat de voorschriften gezien moeten worden in het licht van de tijd waarin het boek 'geopenbaard' werd, maar vervolgens zullen zij uit moeten leggen waarom zij het dan als een 'heilig boek' zien en niet als een verhalenbundel of een geschiedenisboek.
Dat is waarschijnlijk de reden dat ik het allemaal niet meer bevatten kan. De logica, het gezonde verstand, de rechtvaardigheid, de menselijkheid. Het zal wel aan mij liggen, waarbij moslims als aanhangers van een van de meest ordinaire agressieve subversieve criminele pedofiele analfabeet en zichzelf benoemde profeet van de grote arabische flapdrol Allah, zich verre superieur wanen.

Omdat deze dommerikken die zich moslim noemen vanuit hun superioriteitsgevoel nog altijd menen dat het getal van de meerderheid de waarheid bepaalt.
Geen eigen mening verkondigen is de vrijwillige celstraf van het verstand.

CITATEN OVER PROFEET MOHAMMED

naar boven
Berichten: 5047
Lid geworden op: do nov 16, 2006 10:14 pm
Contacteer:

Re: MDI: licks the feet that trample free speech.

Bericht door naar boven »

Ik begrijp dat best.
Vroeger, toen Mohammed nog maar een beginnend Godfathertje was had hij een gemotiveerd leger nodig.
De islam was in de begintijd niet minder crimineel dan nu, maar de activiteiten waren meer militair van aard.
Roven, veroveren, plunderen en slavenhandel waren toen de hoofdactiviteiten, terwijl nu het accent ligt op afpersing en parasitisme.
Zo'n leger dien je te motiveren. Dus praat je ze een superioriteitsgevoel aan zodat ze geen compassie met hun slachtoffers hebben en dapper de strijd aangaan.

De geweldsinstructie, de koran, is zo extensief dat je zou kunnen concluderen dat de handlangers van Mohammed eigenlijk vredelievend van aard waren voor ze bij Mohammed in dienst traden. Of gewoon lui..
RTFM

naar boven
Berichten: 5047
Lid geworden op: do nov 16, 2006 10:14 pm
Contacteer:

Re: MDI: licks the feet that trample free speech.

Bericht door naar boven »

Het bestrijden van niet-bestaande fenomenen is altijd lastig.

Rapport: Rechtsextremisme Op Het Internet. Deel 4.

In de paragrafen 2.2 t/m 2.2.3 worden wat technische details over de anonimiteit van websitebeheerders uit de doeken gedaan teneinde "het causale verband tussen strafbare content en anonimiteit op internet" verder aan te tonen.

Het causale verband tussen de achtervolging door organisaties zoals het MDI en anonimiteit op internet wordt niet gelegd. Het nut en de legitimiteit van de uitingsjagers wordt als vanzelfsprekend aangenomen. Ook de vraag of het achtervolgingsbeleid niet leidt tot meer anonimiteit en of meer anonimiteit niet leidt tot meer ongewenste uitingen, wordt niet gesteld.

De registratie- en webhostingproblematiek is niet bijzonder interessant, dus het hele verhaal gaat onbecommentarieerd in de spoiler, en we beperken ons tot de conclusie.
Spoiler! :
2.2 Websites en internet: hoe werkt het?
Websites staan op computers die onderdeel uitmaken van het internet. Deze computers worden herkend aan de hand van een speciaal nummer, het zogenaamde Internetprotocol (IP) nummer. Omdat een nummerreeks niet gemakkelijk kan worden onthouden, is voor de internetgebruiker een domeinnaamsysteem ingevoerd. Dit zorgt ervoor dat internetcomputers naast een IP nummer ook een eenvoudige vertaling kennen. Zo is de domeinnaam van de website van het MDI, http://www.meldpunt.nl" onclick="window.open(this.href);return false;, bijvoorbeeld gekoppeld aan het IP nummer 87.233.140.2. Om een website op het internet te krijgen dient deze eerst geregistreerd te worden. Vervolgens zorgt een gespecialiseerd bedrijf voor de daadwerkelijke plaatsing van de website op het internet.

2.2.1 Registratie
Iedere website beschikt dus over een eigen domeinnaam. Om een domeinnaam in gebruik te kunnen nemen moet deze worden geregistreerd bij een officiële instantie. Ieder type domeinnaam (.nl, .org, .be etc.) heeft zo’n eigen instantie. Voor .nl is dat Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN). De registratiegegevens zijn voor een deel openbaar. Dit heeft van oorsprong een technische reden. Voor het goed functioneren van het internet en het kunnen oplossen van technische problemen, is het een voorwaarde dat domeinnaamhouders bekend en bereikbaar zijn. Deze gegevens zijn ook van belang wanneer op de betreffende website informatie staat die mogelijk in strijd is met de wet. Via de openbare registratiegegevens kan (bijvoorbeeld door het MDI) de verantwoordelijke persoon getraceerd en benaderd worden.

In dit onderzoek bleken de registratiegegevens van 105 websites (92%) onbekend of vervalst. Dit houdt in dat deze gegevens zijn afgeschermd of vervalst, dat het bij het opstarten van de website niet nodig was om gegevens te verstrekken of dat na onderzoek niet kon worden vastgesteld dat de geregistreerde gegevens authentiek zijn. Van de 50 websites met strafbare content is dit bij 49 websites (98%) het geval. Hoe is dit mogelijk? Allereerst bestaan er domeinnaamhouders die (vaak) gratis webruimte aanbieden aan websitebeheerders in ruil voor bijvoorbeeld reclame op de nieuwe website. De websitebeheerder hoeft zich in dit geval niet apart te registreren omdat dit op naam van de domeinnaamhouder gebeurt. Doorgaans levert dit wel een moeilijker te onthouden adres op, maar daar staat de gewenste anonimiteit van de websitebeheerder tegenover. Een voorbeeld is de nazistische website aktiefront.com, die jarenlang gebruik heeft gemaakt van de diensten van geocities.com op het adres: http://geocities.com/afzhz/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;.

Aktiefront beschikt ten tijde van dit onderzoek over een eigen domeinnaam, maar dit betekent niet dat de registratiegegevens nu wel bekend zijn. Op dit moment maken zij gebruik van de diensten van privacyprotect.org, een instantie die websites namens anderen registreert. In dit geval worden niet de gegevens van de werkelijke domeinnaamhouder verstrekt, maar die van privacyprotect.10 Andere mogelijkheden om de anonimiteit te behouden, zijn de verantwoordelijke instantie verzoeken de gegevens af te schermen of simpelweg valse informatie op te geven. In de praktijk komt het tevens voor dat ‘bevriende’ buitenlandse geest-verwanten de registratie van Nederlandse websites op zich nemen.

Alhoewel de registratie van een website doorgaans de vermelding van persoonsgegevens vereist en deze deels openbaar zijn, is dus niet gezegd dat daarmee ook kan worden nagegaan wie de persoon achter de website is. Als deze gegevens onbekend blijven voor justitie en politie is vervolging onmogelijk, waardoor de discriminerende uitingen op het internet blijven staan. De optie die dan nog rest is aankloppen met een verzoek tot verwijdering bij het bedrijf dat de plaatsing van de website heeft verzorgd, de webhost.

2.2.2 Webhosting
Websites worden pas toegankelijk als zij worden opgeslagen op de computers die deel uitmaken van het internet. Dit gebeurt meestal op de computer van een gespecialiseerd bedrijf dat webruimte aanbiedt. Zo’n bedrijf wordt een provider of webhost genoemd. Wereldwijd bestaan duizenden providers, die allen gehouden zijn aan hun nationale wetgeving. Van de 50 websites met strafbare inhoud uit dit onderzoek, staan slechts drie opgeslagen bij een Nederlandse provider. Het merendeel van de websites met strafbare inhoud (88%) is opgeslagen bij providers in de Verenigde Staten (VS), twee websites zijn opgeslagen in Zweden en één in Frankrijk. Daar staat tegenover dat van de websites zonder strafbare inhoud zestien (25%) in Nederland worden gehost.

Dat het merendeel van de websites met strafbare inhoud in de VS wordt gehost, is geen toeval. In de VS is de juridische vrijheid van meningsuiting nagenoeg onbeperkt. De vrijheid van meningsuiting wordt in de VS vrijwel niet ingeperkt door wetgeving op het gebied van discriminatie, zoals in Nederland het geval is. Ten onrechte wordt soms gedacht, dat de inhoud van in de VS gehoste websites niet onder het Nederlandse strafrecht valt. Als een site op Nederland is gericht, is dit wel degelijk het geval. Het bemoeilijkt het opsporings- en vervolgingsproces echter wel als de
uitingen in de VS niet strafbaar zijn. Verzoeken om rechtshulp van Amerikaanse opsporingsinstanties zijn dan aanzienlijk minder kansrijk.

Voor Nederlandse providers geldt dat zij, als er strafbare content op door hen gehoste websites staat, verplicht zijn om politie en justitie te voorzien van de beheerdergegevens (mits bekend). Deze wettelijke regeling gaat uiteraard niet op voor buitenlandse providers. De kans is dan ook minimaal dat een buitenlandse provider bereid is politie en justitie te voorzien van beheerdergegevens dan wel positief te reageren op een verzoek tot verwijdering van de website. Van de Nederlandse providers is overigens bekend dat de gebruikersvoorwaarden die zij hanteren, grotendeels in lijn zijn met de anti-discriminatiebepalingen. ‘Eigen Volk Eerst webhosting’ is echter een opvallende uitzondering op deze regel.

2.2.3 Eigen Volk Eerst webhosting
In oktober 2003 is de organisatie Eigen Volk Eerst webhosting (EVE) opgericht, uit onvrede met het beleid van de meeste Nederlandse providers inzake discriminatie. In de ogen van EVE wordt te streng opgetreden en bieden zich om die reden aan als alternatieve provider. Bij EVE kunnen extreemrechtse groepen, organisaties, partijen en personen hun websites probleemloos laten hosten. Daarnaast registreren zij domeinnamen en kunnen klanten hulp krijgen bij het ontwerpen van een website. Dat een Nederlandse organisatie zich specifiek richt op het hosten van extreemrechtse
websites, is opvallend. Het is onbekend wie achter EVE schuil gaat. Ook de registratiegegevens van de beheerders van websites die via EVE zijn geregistreerd en worden gehost zijn niet zichtbaar.

EVE heeft, naar eigen zeggen, in de afgelopen vijf jaar aan honderd websites diensten verleend. Ten tijde van dit onderzoek bleken tien websites, die zich richten op de Nederlandse samenleving, bij deze provider te zijn ondergebracht. Twee van deze websites zijn uit de categorie nazistisch en acht uit de categorie klassiek extreemrechts. De bekendste website die door EVE wordt gehost is die van Holland Hardcore (categorie Klassiek Extreemrechts), waarover meer in hoofdstuk 6.

Een andere opvallende website op de server van EVE, is die van Fenris postorder. Fenris is een online postorderbedrijf dat handelt in onder meer boeken, kleding, sieraden en cd’s. De eigenaar is een extreemrechtse activist en richt zich met zijn producten op medestanders. Honderden producten, waarop vaak keltische kruizen en ander extreemrechts getinte symboliek voorkomt worden via deze website verkocht. Met gemiddeld ruim 50.000 bezoeken per maand geniet de website een grote populariteit.

De twee nazistische websites op de server van EVE zijn van een actiegroep en een producer van hardcoremuziek. Hier worden respectievelijk antisemitische stickers, nationaal socialistische teksten en hardcoremuziek met discriminerende uitingen aangeboden.

Op zes van de tien websites van EVE zijn strafbare uitingen gevonden, waaronder op Holland Hardcore. De registratiegegevens bleken bij geen van de websites authentiek. In het geval van Holland Hardcore, heeft dit echter geen beletsel gevormd voor justitie om een onderzoek te starten. In mei 2008 is huiszoeking verricht bij één van de websitebeheerders. Op moment van schrijven is niet bekend of dit zal resulteren in vervolging.
Conclusie
Iedere uiting op het internet is uniek in woord en context. Deze uniciteit maakt dat bij elke uiting opnieuw de afweging moet worden gemaakt of het al dan niet gaat om strafbare discriminatie. Als wordt vastgesteld dat sprake is van discriminatie, dan kunnen politie en OM een onderzoek en vervolging instellen. Dit is vaak niet gemakkelijk omdat beheerders van websites met strafbare content, zoals klassiek extreemrechtse en nazistische websites, hun identiteit doelbewust verbergen. Beheerders hoeven hier weinig moeite voor te doen. Vanuit de voor registratie verantwoordelijke instanties wordt amper toezicht gehouden op de juistheid van de gegevens. In sommige gevallen wordt anonieme registratie zelfs gestimuleerd. Een andere technische oplossing die veel wordt gebruikt, is hosting in het buitenland. In dit onderzoek bleek slechts 6% van de websites met strafbare content in Nederland te worden gehost. Het gemak waarmee anonimiteit of hosting in het buitenland kan worden verkregen is een serieus obstakel in het bestrijden van discriminatie op het internet.
Het bestrijden van niet-bestaande fenomenen is altijd lastig. De onderzoekers bedoelen waarschijnlijk te zeggen dat website-beheerders die zich geanonimiseerd hebben, zich niet zo gemakkelijk laten intimideren door het MDI.

Het motief voor die vlucht in de anonimiteit is er niet alleen maar een om lekker ongestoord stoute uitingen te kunnen publiceren, maar is een gevolg van de ondeskundigheid en het intimiderende, onredelijke en onfatsoenlijke gedrag van het Meldpunt Discriminatie Internet. De belangrijkste reden om de anonimiteit op te zoeken is echter dat websitebeheerders een juridische veldslag met een Meldpunt dat op kosten van de belastingbetaler eindeloos kan doorprocederen zoveel mogelijk trachten te vermijden.
RTFM

BFA
Berichten: 11599
Lid geworden op: vr sep 29, 2006 5:18 pm

Re: MDI: licks the feet that trample free speech.

Bericht door BFA »

Het gemak waarmee anonimiteit of hosting in het buitenland kan worden verkregen is een serieus obstakel in het bestrijden van discriminatie op het internet.
Is deze eindconclusie dan het eerste punt om onmogelijk te maken?
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;

naar boven
Berichten: 5047
Lid geworden op: do nov 16, 2006 10:14 pm
Contacteer:

Re: MDI: licks the feet that trample free speech.

Bericht door naar boven »

Het is laf en het cirkelt in de lucht..

Er zijn cartoons op het internet te zien geweest. Daarover is een rechtszaak aangespannen. Er is een uitspraak gedaan. Er is een heftig debat over gevoerd op de televisie. De partij die de rechtszaak (deels) verloor heeft de cartoons weer teruggeplaatst en het Meldpunt Discriminatie Internet heeft er niets mee te maken..

Nu gebeurt er eens iets wat om (vermeend) beledigende uitingen op het Internet draait en het MDI is in geen velden of wegen te bekennen.

Ofwel geen van beide partijen had voldoende vertrouwen in het MDI om het MDI hierover te consulteren, of het MDI liep hier tegen een loyaliteitsprobleempje op: welke positie moet het MDI immers innemen als een joodse organisatie zich beledigd voelt door een islamitische club?

Moeilijk, moeilijk. Dan maar beter rond blijven cirkelen..

Oh ja. Het Meldpunt Discriminatie Internet heeft een nieuw gezicht. Als MDI-logo zou het niet misstaan:
Spoiler! :
Afbeelding
Het 'logo' in de spoiler lijkt een flauw grapje, maar het MDI heeft onderstaand artikel uit De Pers integraal overgenomen, op de MDI-nieuwsite gezet én er het bewuste plaatje bijgezet.

Wat daar de bedoeling van is blijft onduidelijk. Maar wat ze er ook mee mogen bedoelen, het lijkt me een misplaatst plaatje.

Misschien zijn ze er op uit om een eigen cartoonrelletje te ontketenen?
Advocaat: Nekschot ook niet vervolgen
AEL zet ‘strafbare’ cartoon weer op site

OM wenst antisemitische prent met waarschuwing af te doen, maar Arabisch Europese Liga wil rechtszaak.

De Arabisch Europese Liga (AEL) gaat niet in op de eis van het Openbaar Ministerie om een anti-joodse tekening van internet te halen.

‘Wij hebben begin 2006 tekeningen op onze website gezet als reactie op de cartooncrisis’, zegt Abdoulmouthalib Bouzerda, voorzitter van AEL Nederland. Een Deense krant had toen spotprenten van Mohammed afgedrukt, tot woede van moslims. ‘We wilden aantonen dat cartoons kunnen kwetsen en dat het seculiere Westen net als de islamitische wereld zijn heilige huisjes heeft. We plaatsten de tekeningen niet om te beledigen, maar om mee te doen aan het maatschappelijk debat. Dat is niet strafbaar. Als dit voor de rechter komt, rekenen wij op vrijspraak.’

Tegen de AEL was aangifte gedaan door het Centrum voor Informatie en Documentatie Israel (Cidi). De AEL had twee prenten op de site gezet. Een daarvan, met Adolf Hitler en Anne Frank in bed (Put this one in your diary Anne), is volgens het OM niet strafbaar. De andere wel. Daarop is te zien hoe joden lijken bij elkaar vegen om de Holocaust te fabriceren. Daarmee worden joden als groep beledigd, meent het OM, omdat hun in de schoenen wordt geschoven dat zij de massamoord hebben verzonnen.

Emotionele reactie
Toch vervolgt het OM niet meteen. De AEL kreeg gisteren twee weken om de tekening te verwijderen, dan zou justitie er geen zaak van maken. ‘Wij bieden de AEL deze mogelijkheid omdat we rekening houden met de emotionele reactie op de publicatie van de Mohammedcartoons’, zegt een woordvoerster van het OM.

De tekeningen stonden al niet meer op de AEL-site specifiek voor Nederland, maar wel op een afgeleide site. Volgens de AEL is die internationaal, volgens het OM is ook die ‘op het Nederlands publiek gericht’ en dus niet te tolereren. Hoe dan ook, gisteravond stond de tekening ook weer op de Nederlandse site en dus zal het OM moeten vervolgen.

Op de vraag waarom het zo lang wachten was op een besluit over de AEL, zegt de woordvoerster van het OM: ‘Cartoons waren nieuw terrein voor ons. We hebben alle zaken over cartoons samen behandeld. We zijn lang bezig geweest met het bekijken van de afbeeldingen, de context en de jurisprudentie.’

Het OM doelt op aangiften tegen Geert Wilders en het tv-programma Nova, die de Deense cartoons hadden geherpubliceerd. Maar die spotprenten zijn niet beledigend en dus niet strafbaar, oordeelt het OM nu.

Daarnaast was in 2005 al aangifte gedaan tegen cartoonist ‘Gregorius Nekschot’. Die zou schuldig zijn aan discriminatie, belediging en aanzetten tot haat, met als doelwit moslims en ‘mensen met een donkere huidskleur’. Het gerechtelijk vooronderzoek in zijn zaak loopt nog.

Directeur Ronny Naftaniel van het Cidi noemt de houding van het OM in de AEL-zaak ‘stuitend’. ‘Ik kan me voorstellen dat je kort na een aangifte een waarschuwing afgeeft, maar niet nadat je de zaak eerst drieënhalf jaar laat verslonzen.’ Hij zal opnieuw aangifte doen.

Verbaasd
Naftaniel verbaast zich over het verschil met de zaak van Nekschot. Bij Nekschot vielen een dik jaar geleden tien man politie en justitie binnen. Hij werd opgepakt en dertig uur vastgehouden. ‘Waarom wordt Nekschot niet eerst gewaarschuwd en de AEL wel?’, vraagt Naftaniel zich af.

Nekschots advocaat Max Vermeij wijst erop dat Nekschot diens gehekelde prenten direct na zijn arrestatie al verwijderde. ‘En ook hij tekende natuurlijk om deel te nemen aan het maatschappelijk debat en niet om te beledigen. Hij verdient minstens dezelfde behandeling als de AEL’

Nekschot zit niet op een rechtszaak te wachten, zegt Vermeij. De mogelijke vervolging remt hem bij het tekenen en hij vreest voor zijn veiligheid als zijn uiterlijk en identiteit bekend worden.
In het bericht op de nieuwsrubriek van het MDI staat natuurlijk geen woord over de onsmakelijke rol die het MDI in de zaak Nekschot heeft vervuld .
RTFM

naar boven
Berichten: 5047
Lid geworden op: do nov 16, 2006 10:14 pm
Contacteer:

Re: MDI: licks the feet that trample free speech.

Bericht door naar boven »

Liever op internet dan op straat..

Rapport: Rechtsextremisme Op Het Internet. Deel 5.
Hoofdstuk 3.
De symbiotische relatie tussen het online en offline leven

Tussen 2002 en 2007 is het aantal huishoudens met toegang tot internet met 20% gestegen. Met name jongeren zijn fervente gebruikers. Naast het opzoeken van informatie en e-mailen, gebruikt meer dan de helft van de jongeren het internet ook voor activiteiten als chatten, telefoneren en / of het delen van muziek en films. Het gebruik van internet neemt toe en daarmee ook de invloed van het internet op het dagelijkse leven. De verwevenheid van het online en offline leven in het algemeen wordt behandeld in paragraaf 3.1 en gespecificeerd naar de websites van onderzoek in paragraaf 3.2.

3.1 De jeugd van tegenwoordig
Het offline leven staat in internetjargon ook wel bekend als ‘In real life’ (IRL). Deze term suggereert een verschil tussen het leven op en buiten internet. Dit is tot op zekere hoogte correct. Denk bijvoorbeeld aan een forum, zoals fok.nl. Hierop kan een gebruiker zich gemakkelijk anders voordoen dan hij of zij is, of zelfs een andere identiteit aannemen. Anders beschouwd is het online leven onderdeel van het offline leven. Voor de jongeren van tegenwoordig is het online leven immers net zo vanzelfsprekend als het leven daarbuiten. Vrienden maak je en ontmoet je zowel op school als op het internet. Die verwevenheid van het internet met het dagelijkse leven heeft echter ook een keerzijde. Voor extremistische organisaties is dit medium een veel gebruikt middel om de eigen ideeën te verspreiden en potentiële volgelingen te rekruteren. Recent onderzoek naar de radicalisering van een groep jongeren in Almere, illustreert dit gegeven. Deze groep jongeren is veroordeeld tot gevangenisstraffen wegens een reeks aan bedreigingen en mishandelingen. Zo hebben zij geprobeerd brand te stichten in onder meer een synagoge en een islamitische school. Het onderzoek toonde aan dat een deel van de plannen bervooral ingegeven door informatie die zij hadden verkregen via het internet. De jongeren waren actief op fora, lazen nationaal socialistische boeken en over ‘bewijs’ dat de holocaust nooit heeft plaatsgevonden. Uiteindelijk bleek dat de extreemrechtse organisatie Voorpost de groep jongeren gerekruteerd had, onder andere via de website van Voorpost.
Vermoedelijk wordt met de geradicaliseerde groep jongeren in Almere het volgende incident bedoeld. De schrijver van dit artikel van de wereldomroep hoorde de laarzen al stampen en de oorzaak van deze angstaanjagende trend was maar weer eens de toon:
Extreem rechts steeds gewelddadiger
...
Maar er zijn meer oorzaken, denkt Meindert Fennema, politicoloog van de Universiteit van Amsterdam: "De toon van het politieke klimaat in Nederland is een stuk agressiever geworden. En als het normale debat harder wordt dan wordt het aan de randen ook harder. Vuisten veranderen in knuppels en knuppels in pistolen."
...
Inmiddels zijn we twee jaar verder en komt extreemrechts alleen nog maar in het nieuws als een bijeenkomst of demonstratie van extreemrechtse elementen verstoord wordt door extreemlinkse elementen.
3.2 Websites van offline organisaties
In dit onderzoek naar extreemrechts op internet komen meerdere websites voor waarbij een organisatie betrokken is die ook buiten het internet activiteiten ontplooit. In totaal gaat het om 38 websites. De organisaties variëren van stichtingen en verenigingen tot muziekgezelschap en actiegroepen. Deze clubs zijn voor hun voortbestaan dus niet volledig afhankelijk van de website.

In de categorie nazistische websites, komen meer connecties met een offline organisatie voor dan in de categorie klassiek extreemrechts. 38% van de nazistische websites zijn van organisaties die zich ook buiten het internet manifesteren. Dit betreft onder meer een aantal fora van het Blood & Honour netwerk, de website van de Nederlandse Volksunie en van de Nieuwe Nationale Eenheid. Bij de klassiek extreemrechtse websites komen minder (29%) connecties met een offline organisatie voor. De organisaties betreffen onder meer muziekgezelschappen en het postorderbedrijf Fenris.

Het is opvallend dat het percentage websites dat verbonden is aan offline organisaties in beide categorieën dicht bij elkaar ligt. Het percentage van de categorie klassiek extreemrechts is kleiner. Dit heeft te maken met het grote aantal inactieve websites binnen deze categorie. Met inactief wordt bedoeld dat de websites nog wel bestaan, maar dat de organisaties achter de websites inmiddels zijn opgeheven, dat de personen zijn overleden of gebruik wordt gemaakt van een nieuwe website en de oude is blijven bestaan.

Van de 114 websites die dit onderzoek telt, zijn 51 inactief. Maar liefst 42 van deze inactieve sites worden gehost bij gratis providers. De resterende 9 maken veelal deel uit van grotere en internationaal georiënteerde websites. Een voorbeeld is de website van het nazistische European National Front. Het op Nederland gerichte deel is niet meer actief, de Griekse sectie daarentegen wel. Van de 51 inactieve websites bevatten 21 strafbare inhoud. Het gevolg van het voortbestaan van deze inactieve websites is dat de discriminerende beledigingen blijven staan. Alhoewel de website in onbruik is geraakt, kunnen internetgebruikers toch onbedoeld en ongewild stuiten op deze uitingen. Het intypen van een bepaalde woordencombinatie in een zoekmachine, kan een internetgebruiker eenvoudig naar een dergelijke website leiden.
Zo eenvoudig om ongewild op een 'foute' website terecht te komen als de schrijver van dit rapport het het wil doen voorkomen, is het natuurlijk niet. Een zoekmachine laat nooit één, maar altijd een aantal sites zien als resultaat van een zoekopdracht. Aan de volledige naam van de site en de begeleidende informatie die de zoekmachine verstrekt is over het algemeen goed te zien wat voor een website het is. De argeloze internetgebruiker moet dus twee handelingen verrichten om op een onbedoelde website te belanden. En dan nog: de internetgebruiker kan onmiddellijk wegklikken of een stap terug gaan zodra hij zijn vergissing bemerkt. Bovendien: wat zegt het dat de website in onbruik geraakt is? Kan dat niet een teken zijn dat het op de website gepropageerde gedachtegoed niet meer leeft?

De kans dat er leed aangericht wordt door de aanwezigheid van dit soort 'dode' websites is te verwaarlozen.
Toch worden de inactieven gretig meegeteld in het rapport.
Begrijpelijk, want een 'lijst van 114' klinkt beter dan een 'lijst van 63'..
Conclusie
Het internet kan een behoorlijke impact hebben op het dagelijkse leven en niet altijd in positieve zin. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het onderzoek naar de groep geradicaliseerde jongeren in Almere, die gerekruteerd werden via het internet door een extreemrechtse organisatie. Websites die worden gebruikt als middel om medestanders voor offline organisaties te rekruteren zijn echter in de minderheid. De cijfers in paragraaf 3.2 tonen aan dat gemiddeld een derde van de klassiek extreemrechtse en nazistische websites worden ondersteund door offline organisaties zoals Voorpost en de Nederlandse Volks Unie (NVU). Van de websites die in dit onderzoek voorkomen, is 33% verbonden aan een offline organisatie.
Het kan zeker geen kwaad om extreemrechtse bewegingen en radicaliserende jongeren blijvend in het oog te houden. Maar er is veel voor te zeggen om dat werk te verrichten zonder er enige ruchtbaarheid aan te geven. Als er incidenten voorkomen heeft dat nieuwswaarde en moet er zeker over gepubliceerd worden, al is het maar om de bevolking waakzaam te houden. Een rapport als dit met een lijst websites heeft geen enkel nut. De 'vijand' weet immers heel goed dat ze geviseerd worden, dus het is bijzonder onwaarschijnlijk dat er waardevolle informatie, informatie die gebruikt kan worden om incidenten te voorkomen, op websites aangetroffen zal worden.

De publicatie van dit rapport en daarmee de lijst van 114 dient alleen maar om het te doen voorkomen dat extreemrechts wat meer is dan een marginaal verschijnsel en om daarmee het Meldpunt Discriminatie Internet van een bestaansreden te voorzien.

"Extreemrechts is springlevend op internet" meldde het Meldpunt triomfantelijk op de website. Voor de één is dat een beangstigend bericht, een ander zal denken: "liever op internet dan op straat"..
RTFM

naar boven
Berichten: 5047
Lid geworden op: do nov 16, 2006 10:14 pm
Contacteer:

Re: MDI: licks the feet that trample free speech.

Bericht door naar boven »

'Extreemrechts' is een geschenk voor links.

Rapport: Rechtsextremisme Op Het Internet. Deel 5a.

De motivatie van het MDI om het rapport "Rechtsextremisme op het internet" samen te laten stellen is een politieke.
Door aan te tonen dat extreemrechts op het internet 'springlevend' is tracht het MDI te suggereren dat Nederland verrechtst en niet alleen verrechtst, maar ook op een gevaarlijke manier verrechtst. Dat Nederland verrechtst is gezien de opniniepeilingen juist. Het is een feit dat steeds meer kiezers in gaan zien dat de linkse politiek niet werkt, maar met extreemrechts heeft dat niets te maken. Toch zal links onophoudelijk trachten die associatie te propageren. Voor links zijn de 'extreemrechtse' ('nazistisch en/of extreemnationalistisch' is een betere benaming) organisaties een geschenk. Als deze 'extreemrechtse' groeperingen er niet waren geweest zou het immers voor links onmogelijk zijn om hun tegenstanders in de extreemrechtse hoek te drukken: die hoek zou namelijk niet bestaan.

Hieronder een artikel op de site "Monitor Racisme & Extremisme". Een site van de Anne Frank Stichting.

Toen, in 2003, werd getracht om de Lijst Pim Fortuyn (LPF) in het extreemrechtse beerputje te laten verdwijnen.

In de eerste, vetgedrukte alinea wordt de LPF met extreemrechts geassocieerd en extreemrechts met de LPF. Vervolgens, in de rest van het artikel, blijkt dat die koppeling helemaal niet gemaakt kan worden en dat extreemrechts niet opbloeit door of na de opkomst en ondergang van Fortuyn. Het is een tendentieus onzinartikel. Maar het artikel volgt een methode die tot op de dag van vandaag door links gebruikt wordt om hun tegenstanders in een kwaad daglicht te stellen. Handig maken zij gebruik van het bestaan van 'extreemrechts'.
Kroniek extreemrechts 1945-2003

Rechtsextremisme en de Fortuyn-revolte

De moord op Pim Fortuyn, 6 mei 2002, en de opmars van de Lijst Pim Fortuyn (LPF) en de Leefbaar-stroming hebben een belangrijke aantrekkingskracht uitgeoefend op extreemrechts in Nederland. Het at your service is in diverse extreemrechtse milieus breed en krachtig aangeslagen. Ook buiten Nederland, zoals bij het Vlaams Blok, was de positieve identificatie waarneembaar.

Het is niet altijd even duidelijk waardoor men zich precies voelt (voelde) aangetrokken: door de denkbeelden van Fortuyn, diens provocatieve optreden, dan wel zijn afkeer van 'de linkse kerk'? Of was het de afschuw over de politieke moord die zijn aanhang deed groeien? Zo goed als zeker heeft Fortuyns afkeer van de islam, evenals zijn strijd tegen het politiek correcte denken en zijn pleidooi voor verruiming van de uitingsvrijheden (die te zeer zouden zijn beperkt omwille van de discriminatiebestrijding) bijgedragen aan die groei.

Overlap
Bij de totstandkoming van zowel Leefbaar Nederland als ook de Lijst Pim Fortuyn hebben voor zover valt na te gaan, personen uit extreemrechtse kringen niet of nauwelijks een rol gespeeld. Met name bij de oprichting van de LPF zijn er wel pogingen ondernomen om zich actief te mengen en zich aan te sluiten, doch deze pogingen zijn mislukt. Wel hebben extreemrechtse kringen de LPF geholpen bij het verkrijgen van voldoende ondersteuningsverklaringen voor verkiezingsdeelname. Op een totaal van meer dan 570 ondersteunende handtekeningen in alle kieskringen tezamen, waren tenminste twintig handtekeningen van personen met een bekend extreemrechts verleden. Getalsmatig zijn de personele overlappingen tussen extreemrechts en de Fortuyn-stroming bescheiden te noemen. Eén van de verklaringen daarvoor is ongetwijfeld het feit geweest dat bekende rechtsextremisten bij Leefbaar Nederland en incidenteel doch niet structureel ook bij de LPF zijn geweerd.

Dreigcultuur
Na de moord op Pim Fortuyn is Nederland overspoeld met politieke bedreigingen tegen alles wat links is. Er is wel gesproken van een dreigcultuur die zou zijn ontstaan, waarbij vooral internet als podium kan worden aangemerkt. Extreemrechtse webfora als Polinco en Stormfront hebben zich dan ook niet onbetuigd gelaten. Het gaat daarbij niet alleen om discriminerende en racistische uitingen, maar meer en meer ook om uitingen waarbij politiek en racistisch geweld worden gerechtvaardigd of zelfs aangemoedigd. Extreemrechtse politieke formaties hebben vooralsnog – electoraal – niet kunnen profiteren van de Fortuyn-revolte.
Laatst gewijzigd door naar boven op wo aug 26, 2009 3:13 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
RTFM

naar boven
Berichten: 5047
Lid geworden op: do nov 16, 2006 10:14 pm
Contacteer:

Re: MDI: licks the feet that trample free speech.

Bericht door naar boven »

Het negende kenmerk.

Rapport: Rechtsextremisme Op Het Internet. Deel 6.

Het rapport "Rechtsextremisme op het internet" wordt er niet spannender op, naarmate we verder lezen.

In hoofstuk 4, 5 en 6 komen respectievelijk "nazistische websites", "klassiek extreemrechtse websites" en "de fora" aan de orde, waarbij tientallen sites met naam genoemd en behandeld worden. Zo af en toe worden de nogal saaie gegevens geïllustreerd met citaten of plaatjes (in het pdf-file).

We beperken ons tot de conclusies van de hoofdstukken en zelfs die gaan onbecommentarieerd de spoiler in:
Spoiler! :
Hoofdstuk 4.
Categorie ‘Nazistisch’

Conclusie
In de categorie “Nazistische websites” bevinden zich de meeste van de websites met strafbare uitingen. Deze uitingen zijn veelal antisemitisch en bevinden zich vaak in een gewelddadige context. De registratiegegevens zijn in de meeste gevallen niet authentiek. Het achterhouden van deze persoonsgegevens is een bewuste strategie om anoniem te blijven en zo vervolging te voorkomen. In relatief veel gevallen is sprake van een connectie met een offline organisatie. Nazistische organisaties gebruiken het internet als middel om met jongeren in contact te komen en hen te rekruteren.Uit onderzoek blijkt dat online communicatie een zichtbaar effect heeft op offline gebeurtenissen. Jonge rechtsextemisten, die offline strafbare handelingen verrichten, blijken vaak (mede) door online activiteiten te radicaliseren. De combinatie van het grote aantal strafbare uitingen, de anonimiteit op het internet en het effect van websites op offline gebeurtenissen is zorgwekkend.

en
Hoofdstuk 5.
Categorie ‘Klassiek Extreemrechts’

Conclusie
Het aantal websites met strafbare inhoud in de categorie ‘klassiek extreemrechts’ is aanzienlijk lager dan in de categorie ‘nazistisch’. Daarnaast is de helft van de klassiek extreemrechtse websites niet meer actief. Zij leiden een slapend bestaan. Via verwijzingen en het invullen van bepaalde woordencombinaties in zoekmachines worden deze websites echter nog wel bezocht. Daardoor kan de strafbare belediging nog steeds plaatsvinden en blijft de informatie ook voor radicaliserende jongeren toegankelijk. Een overeenkomst met de nazistische websites is dat het aangeboden materiaal, ook als het niet strafbaar is, een radicaliserende werking kan hebben. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een onderzoek van de Regiopolitie Groningen naar polarisering onder jongeren. Bovendien is het vaak moeilijk om de beheerders van deze websites aan te spreken en te vervolgen. Bij slechts acht websites is sprake van een authentieke tenaamstelling.

Hoofdstuk 6.
De populariteit van fora

De internetfora zijn apart opgenomen in dit onderzoek omdat fora door hun interactiviteit een centraal en dynamisch positie hebben binnen extreemrechts op het internet. In dit onderzoek komen 22 fora voor. Hiervan hebben er zeventien een nazistische inslag. Vijf fora zijn klassiek extreemrechts.

Een internetforum is een website waarop personen met elkaar communiceren. Over het algemeen is zo’n forum ingedeeld naar een aantal hoofdthema’s die weer onderverdeeld zijn in subonderwerpen. Op deze onderwerpen kan iedereen reageren. Om te kunnen reageren, moeten bezoekers zich veelal registreren. In sommige gevallen
is registratie ook vereist om berichten te kunnen lezen. De registratie procedure is doorgaans eenvoudig en duurt enkele minuten. De persoon hoeft alleen een nickname, een wachtwoord, een emailadres en een minimaal aantal persoongegevens op te geven. Vervolgens moet gereageerd worden op een automatisch verzonden email naar het opgegeven adres, zodat de registratie wordt bevestigd.

Om de verschillende bijdrages op vorm en inhoud te controleren, hebben beheerders van fora vaak één of meerdere moderatoren in dienst. De moderatoren houden de berichten in de gaten en kunnen deze zonodig aanpassen of verwijderen. Een moderator kan ook besluiten iemand een ‘ban’ te geven: een technische maatregel waardoor de betreffende persoon het forum niet meer kan bezoeken. Deze maatregel blijkt in de praktijk niet altijd even effectief. Een ban is gemakkelijk te omzeilen.

Extreemrechtse fora op internet zijn populair. In 2007 stelt Van Donselaar dat extreemrechts in electoraal opzicht niets meer voorstelt, maar dat de ‘straat- en digitale varianten springlevend zijn en groeien.’ Dat blijkt ook uit dit onderzoek waarin 22 fora voorkomen, waarvan sommige nog maar enkele maanden bestaan en al zeer veel worden gebruikt. In totaal hebben deze fora meer dan tienduizend geregistreerde gebruikers en zijn er ruim 300.000 berichten op geplaatst. Op fora zijn gebruikers niet alleen consument, maar ook producent van de content. Dat geeft dit type websites een veel grotere dynamiek dan andere websites, waar een beheerder zelf berichten plaatst. Op vijftien van de 22 fora komen strafbare uitingen voor. In totaal betreft dit enkele duizenden uitingen. De fora zijn dan ook verantwoordelijk voor het grootste deel van het totale aantal strafbare uitingen die in dit onderzoek voorkomen. De paragrafen 6.1 en 6.2 behandelen twee populaire fora uit dit onderzoek. Paragraaf 6.3 gaat in op de mate van openbaarheid van fora. Openbaarheid is, zoals in hoofdstuk 1 wordt aangegeven, een van de voorwaarden waaraan een strafbaar discriminerende uiting moet voldoen. Ook wordt ingegaan op de vraag of een forum ook openbaar is als je bijvoorbeeld moet inloggen of op een andere wijze aan toelatingscriteria moet voldoen.

Conclusie
Fora blijken verantwoordelijk te zijn voor het grootste deel van het totale aantal strafbare uitingen die in dit onderzoek voorkomen. Het medium wordt vooral gebruikt voor het verspreiden van propaganda, het aankondigen van demonstraties en bijeenkomsten, het uitwisselen van gedachten en het aangaan en onderhouden van sociale contacten. Veel fora zijn volledig openbaar, wat betekent dat strafbare uitingen door een ieder moeiteloos kunnen worden gelezen en geplaatst. Dat fora vaak volledig of gedeeltelijk vrij toegankelijk zijn, maakt het jurdisch mogelijk om de forumbeheerder of plaatser van een bericht te vervolgen in het geval van strafbaar discriminerende uitingen. Dit wordt echter bemoelijkt door hosting in het buitenland en anonieme registratie door forumbezoekers. Juist discriminatie op dit type website, dat verantwoordelijk is voor de meeste strafbaar discriminerende uitingen, is het moeilijkst te bestrijden.
Conclusie en aanbevelingen

In dit onderzoek is extreemrechts op het internet in kaart gebracht. In de eerste plaats is geïnventariseerd hoeveel extreemrechtse websites op het Nederlandse deel van het internet voorkwamen in de periode maart tot juni 2008. Vervolgens is onderzoek gedaan naar de inhoud van de geselecteerde websites, waarbij in het bijzonder aandacht is besteed aan het al dan niet voorkomen van strafbaar discriminerende uitingen. Daarbij zijn websites als Hyves en Youtube, die op zichzelf niet als extreemrechts gekenmerkt konden worden, maar wel strafbaar discriminerende uitingen bevatten, buiten beschouwing gelaten.

Het bleek niet eenvoudig de grenzen te bepalen van een definitie van ‘extreemrechts’. Uiteindelijk is gekozen voor een benadering waarin zoveel mogelijk recht werd gedaan aan de grote verscheidenheid aan websites die onder deze noemer geplaatst kunnen worden. Op basis van een politiek-ideologische benadering zijn de websites gerangschikt binnen de categorie nazistisch en klassiek extreemrechts.
Uit deze alinea wordt klaarhelder duidelijk voor welke bijzonder onwetenschappelijke benadering is gekozen. Er werden een aantal websites aangeleverd (door Kafka en het MDI) die door hetzelfde Kafka en hetzelfde MDI het label 'extreemrechts' hadden meegekregen en vervolgens werden er een aantal kenmerken geselecteerd die de aangeleverde websites min of meer gemeenschappelijk hadden. Websites die aan een aantal van die kenmerken voldeden waren dus extreemrechts.

Het kan geen verrassing zijn dat een groot aantal van de aangeleverde websites als extreemrechts uit de bus kwam.

Deze volkomen absurde werkwijze ligt ten grondslag aan het onderzoek naar extreemrechts op het internet!

Vervolgens werd er helemaal niet gekeken of er misschien andere dan de aangeleverde websites aan de criteria voldeden. Dat zou immers het hele onderzoek op losse schroeven zetten en overduidelijk aantonen dat er volkomen subjectieve criteria zijn toegepast. Niet bij het formuleren van de kenmerken, maar bij het samenstellen van de lijst.

De vraag of er misschien nog meer websites zijn die aan de kenmerken voldoen wordt door de onderzoeker niet gesteld.
Met opzet niet. Want dan zou het verborgen criterium aan het licht komen.

Er is namelijk één kenmerk verzwegen waaraan een website moet voldoen om als extreemrechts gekwalificeerd te kunnen worden in dit onderzoek.
Dat ene kenmerk is essentieel: zonder dit kenmerk is een website volgens dit onderzoek niet extreemrechts.
Dit verzwegen kenmerk, het negende kenmerk, is: "wordt door (extreem)links als extreemrechts gedefinieerd".

Maar het is een gegeven dat er mensen met minder frisse denkbeelden rondlopen en dat die mensen zich op internet begeven en websites maken.
Die, als extreemrechts aangeduide, mensen heeft links nodig. Links heeft ze nodig en maakt lijstjes van hun organisaties.
Links brengt nauwkeurig die groep - een groep waar niemand bij wil horen behalve de groepsleden - in kaart en geeft ze een naam: extreemrechts.
Vervolgens kan links iedereen die niet links genoeg is demoniseren door ze het extreemrechts etiket op te plakken.
Vervolgens is gekeken naar een aantal factoren: het aantal strafbare uitingen, de connecties met organisaties die buiten het internet actief zijn en de manier waarop de website is geregistreerd. Het blijkt dat veruit de meeste strafbare uitingen voorkomen op websites met een nazistische inslag, 75% tegenover 15% bij klassiek extreemrechts. Daar komt bij dat juist bij de websites met een nazistische ideologie, de registratie-gegevens niet zijn te achterhalen. Dat hier sprake is van een causaal verband lijdt geen twijfel. Zeer opvallend is het bestaan van de extreemrechtse webhoster “Eigen Volk Eerst”, die een aantal grote en kleinere extreemrechtse Nederlandse websites van anonieme webhosting voorziet.
Als er een causaal verband bestaat, is dit er één tussen het vervolgingsbeleid van onder andere het MDI en de vlucht in de anonimiteit.
Dat websites met een nazistische inslag meer op de huid worden gezeten door het MDI dan andere websites is mogelijk en zelfs waarschijnlijk.
Dus het MDI is de essentiële schakel die de anonieme webhosting veroorzaakt.
Van de onderzochte nazistische websites, heeft 38% een direct herleidbare offline connectie. Dat is hoger dan bij de klassiek extreemrechtse websites, waar 29% een offline connectie heeft. Bij de nazistische websites gaat het om activistische en soms gewelddadige organisaties zoals Blood and Honour. Bij de klassiek extreemrechtse websites gaat het om connecties met onder meer de Gelderse Centrum Democraten, de actiegroep Voorpost en het populaire forum Holland Hardcore, dat zelf bijeenkomsten organiseert. Aan 68% van de onderzochte websites is niet direct een offline organisatie verbonden. Ook is bekend dat extreemrechtse offline acties vaak geïnspireerd en georganiseerd worden op het internet. Daarmee blijft de invloed van deze websites vaak niet beperkt tot het virtuele domein.

In dit onderzoek is een apart hoofdstuk opgenomen over extreemrechtse webfora. Binnen extreemrechts op het internet, blijken webfora het communicatiemiddel bij uitstek. Ze worden gebruikt voor onderlinge discussies, het ronselen van nieuwe leden, het plannen van acties en het verspreiden van extreemrechts gedachtegoed. Veel van deze fora zijn volledig openbaar. Bovendien zijn ze verantwoordelijk voor veruit de meeste strafbare uitingen die in dit onderzoek zijn aangetroffen. De belangrijkste op Nederland gerichte fora, zijn Stormfront en Holland Hardcore.

Extreemrechts is op het internet springlevend en daar lijkt voorlopig geen einde aan te komen. Het hoge aantal strafbare uitingen op websites met een nazistisch karakter is zorgwekkend. Het blijkt dat het overgrote deel van de websites met strafbare discriminerende uitingen anoniem worden gehost. Het gegeven dat website eigenaren die verantwoordelijk zijn voor strafbare discriminerende uitingen, niet aangesproken kunnen worden op hun gedrag, is een serieus obstakel in de strijd tegen online racisme en discriminatie. Vooralsnog is het onmogelijk om deze anonimiteit op te heffen, maar mocht hier een manier voor gevonden worden, dan zou dit zeer effectief kunnen zijn, onder meer voor het werk van het MDI. Aan de andere kant is gebleken uit recent onderzoek van politie en justitie naar Holland Hardcore en Stormfront, dat anonimiteit een succesvol onderzoek niet noodzakelijkerwijs onmogelijk maakt. Vermoedelijk heeft een succesvolle strafvervolging van dit type webfora een belangrijk positief effect, omdat het duidelijk maakt dat anonieme webhosting geen strafrechtelijke immuniteit garandeert.
De stellige bewering dat extreemrechts is op het internet springlevend is en dat daar voorlopig geen einde aan lijkt te komen blijkt niet uit het onderzoek. Dat kan ook niet, want het onderzoek is gebaseerd op een momentopname van de activiteiten op en van een aantal websites in een bepaalde periode in 2008. En aan een (één) momentopname is geen trend af te lezen. Aan één foto van een auto kun je immers ook niet zien of de auto achteruit of vooruit rijdt. Of stilstaat..

Het Meldpunt Discriminatie Internet dat zich tot doel gesteld heeft om het internet te zuiveren van onwelgevallige uitingen zou er inderdaad baat bij hebben als de anonimiteit opgeheven zou kunnen worden, maar helaas heeft de samenleving daar geen baat bij. Dat maakt de volgende alinea van het rapport duidelijk. Het opschonen van het internet maakt het politie en justitie onmogelijk te ‘patrouilleren’ op websites en webfora zodat misstanden vroegtijdig kunnen worden gesignaleerd en bestreden. Volgens dit rapport is er immers een duidelijke connectie tussen hetgeen dat op internet plaatsvindt en de activiteiten 'in real life'.
Nadrukkelijke aandacht verdient de extreemrechtse webhoster “Eigen Volk Eerst” en opvolgers van deze host. Dat een Nederlandse webhoster vanuit discriminerend oogmerk ongestoord zijn gang kan gaan om extreemrechtse websites anoniem hosting te bieden, is onwenselijk. Het verdient aanbeveling om de activiteiten van deze webhoster nader te onderzoeken en te bekijken of hier tegen opgetreden kan worden. Van alle onderzochte categorieën ten slotte, verdienen de nazistische websites en de webfora bijzondere aandacht. Op de nazistische websites en de fora zijn de meeste strafbare uitingen te vinden. Daarbij zijn de nazistische websites het vaakst gelieerd aan activistische en gewelddadige groeperingen. Via webfora wordt het extreemrechtse gedachtegoed uitgedragen en worden radicaliserende jongeren bij extreemrechts binnengehaald. Extra preventie en gerichte aandacht van politie en justitie in deze is wenselijk, bijvoorbeeld door te ‘patrouilleren’ op deze webfora zodat misstanden vroegtijdig kunnen worden gesignaleerd en bestreden.
RTFM

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48288
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: MDI: licks the feet that trample free speech.

Bericht door Pilgrim »

naar boven schreef:Voor links zijn de 'extreemrechtse' ('nazistisch en/of extreemnationalistisch' is een betere benaming) organisaties een geschenk. Als deze 'extreemrechtse' groeperingen er niet waren geweest zou het immers voor links onmogelijk zijn om hun tegenstanders in de extreemrechtse hoek te drukken: die hoek zou namelijk niet bestaan.
Dat is inderdaad de functie van 'extreem rechts'! Eigenlijk bestaat extreem rechts niet.
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

naar boven
Berichten: 5047
Lid geworden op: do nov 16, 2006 10:14 pm
Contacteer:

Re: MDI: licks the feet that trample free speech.

Bericht door naar boven »

Where the vultures feed

U zult zich misschien afvragen wanneer dit topic over de strapatsen van het Meldpunt Discriminatie Internet ooit zal eindigen.

Welnu, als het aan het MDI ligt nooit. Want ze blijven met hun rare streken materiaal aandragen dat voer biedt om er een nieuwe posting aan te wijden.

In deze posting heb ik mij er over verbaasd dat het Meldpunt Discriminatie Internet bij een nieuwsitem over een controverse tussen het CIDI en de AEL (AEL zet ‘strafbare’ cartoon weer op site) dit plaatje plaatste op hun site:

Afbeelding

Blijkbaar begrepen de meldpuntertjes zelf ook niet waarom het plaatje passend was bij het nieuwsitem, want het plaatje dat het zo aardig had gedaan als MDI-logo is nu vervangen door het ultraneutrale plaatje hieronder:

Afbeelding

Kijk maar snel, want de geschiedenis wordt herschreven waar u bij zit..
I went down where the vultures feed
I would've got deeper, but there wasn't any need
Heard the tongues of angels and the tongues of men
Wasn't any difference to me

Chilly wind sharp as a razor blade
House on fire, debts unpaid
Gonna stand at the window, gonna ask the maid
Have you seen dignity?
(Bob Dylan: Dignity)
RTFM

naar boven
Berichten: 5047
Lid geworden op: do nov 16, 2006 10:14 pm
Contacteer:

Re: MDI: licks the feet that trample free speech.

Bericht door naar boven »

Q & A.

Rapport: Rechtsextremisme Op Het Internet. Deel 7 (slot).

Wie? Wat? Waar? Hoe? Waarom? Wanneer?

Die nogal simpele vragen kunnen we natuurlijk maar beter niet stellen bij het rapport "Rechtsextremisme Op Het Internet".
Toch moeten we, om aan te tonen dat dit rapport geen rapport maar een pamflet is, deze vragen stellen en beantwoorden.

Laten we beginnen met de vraag die nog een enigszins postief antwoord oplevert:

Wat?
Het onderzoek heeft een lijstje websites opgeleverd.
114 websites waarop nazistische en extreem-nationalistische uitingen te vinden zijn. In het onderzoek worden deze websites extreemrechts genoemd, en hoe ze ook genoemd worden, de websites zijn er. Of waren er op het moment dat het onderzoek plaats vond. Het is een concreet resultaat van het onderzoek. Een concreet resultaat waar - met uitzondering van de vermelding van inactieve websites - weinig op af te dingen valt.

Hoe?
De onderzoeker kreeg van het Meldpunt Discriminatie Internet en de linkse Antifascistische Onderzoeksgroep Kafka een mandje websites aangereikt, voegde daar wellicht nog enkele websites uit het lijstje van de NRC bij, analyseerde die websites, stelde een achttal kenmerken vast, kwam tot de conclusie dat veel van de exreem rechtse websites extreem rechts waren, rommelde nog wat met begrippen zodat 'aanzetten tot discriminatie' geruisloos identiek werd aan 'discriminatie' (zodat de opdrachtgever, het MDI, bestaansrecht denkt te kunnen claimen), kwam tot een lijstje van maar liefst 114 extreem rechtse websites en overhandigde het rapport aan het MDI. Het MDI dat het rapport vervolgens, in plaats van het aan de veiligheidsdiensten door te spelen, daar publiceerde waar het beslist niet thuis hoort: op het internet.

Inmiddels is het Meldpunt Discriminatie Internet blijkbaar ook tot de conclusie gekomen dat het publiceren van dit rapport op het internet niet zo handig is en heeft halve maatregelen genomen: het nieuwsbericht Extreemrechts is springlevend op internet staat nog wel op de website van het MDI, maar is verdwenen uit het nieuwsoverzicht.

Het rapport is ook niet te vinden bij de publicaties.

UPDATE: Inmiddels is het wegmoffelen teruggedraaid. :D
Het rapport staat weer in het nieuwsoverzicht en nu ook bij de publicaties.


Waar?
De biotoop is het internet. Binnen deze biotoop is echter slechts één niche (marktsegment) onderzocht. De vraag of er binnen de biotoop nog andere niches voorkomen die dezelfde kenmerken vertonen als de niche 'extreem rechts' is door de onderzoeker niet gesteld.

Waarom?
Er zijn bewegingen en personen die zich aangetrokken voelen tot het nazistische en extreem-nationalistische gedachtegoed en zich profileren op het internet. Dat valt niet te ontkennen. Hoe die groepen ook genoemd worden: extreem rechts of anders. Ze bestaan en het verdient aanbeveling om deze groepen in de gaten te houden en zo nodig in te grijpen.

De als extreem rechts aangeduide bewegingen worden echter ook geëxploiteerd: er wordt extra aandacht op ze gevestigd, bijvoorbeeld door het publiceren van een rapport als dit, teneinde het publiek ervan te doordringen dat 'extreemrechts' bestaat, in de bewoording van het MDI 'springlevend' is, en gevaarlijk is. 'Extreemrechts' dient vooral in het collectieve geheugen van het Nederlandse volk springlevend te blijven.

Wanneer?
Dat was de eerste stap in een geplande propagandaoorlog die zich niet lang na de publicatie van dit rapport ging voltrekken. De extreemrechtse kuil was gegraven. Nu was het nog zaak om de politieke tegenstander er in te duwen.

De vervolgstap was het daadwerkelijk associëren van de politieke tegenstander met 'extreem rechts'.

De eerste die 'extreem rechts' exploiteerde om de opponent in de foute kuil te kunnen duwen was Guusje ter Horst, de minister van Binnenlandse Zaken, in een interview met Vrij Nederland:
Guusje ter Horst: 'Een opstand van de elite is hard nodig'
...
U heeft niets tegen Wilders persoonlijk, zegt u. Ook niet tegen zijn partij. Wél tegen de mentaliteit die erachter zit: scheldpartijen tegen de moslims, kankeren op de overheid.

'Waar ik op dit moment naar snak is dat de intellectuele elite van Nederland in opstand komt. Dat er een tegenbeweging op gang komt van mensen die zeggen: we hebben genoeg van de vergroving, de samenleving die extreem rechts propageert is niet het Nederland waarin wij willen leven. Hun stem hoor ik te weinig.'
...
Het actualiteitenprogramma NOVA ging op die weg voort. Ze dachten beet te hebben met de ontmaskering van Ruud Sablerolle (meer in dit topic).

Wie?
Het Meldpunt Discriminatie Internet dat wanhopig op zoek is naar bestaansredenen heeft met het geven van de opdracht tot samenstelling van dit rapport een schotschrift afgeleverd dat tot doel heeft de continuïteit van organisaties als stichting Magenta en het MDI veilig te stellen. Immers: "Extreemrechts is springlevend op internet". En moet bestreden worden. En door wie anders dan het MDI?

Tegelijkertijd worden de linkse maatjes van het MDI voorzien van een extreem rechtse vuilcontainer waar zij de politieke tegenstanders in kunnen smijten als het zo uit komt.
Laatst gewijzigd door naar boven op wo sep 09, 2009 5:27 pm, 2 keer totaal gewijzigd.
RTFM

naar boven
Berichten: 5047
Lid geworden op: do nov 16, 2006 10:14 pm
Contacteer:

Re: MDI: licks the feet that trample free speech.

Bericht door naar boven »

Zo te lezen kan men zelfs aangifte doen bij het Meldpunt Discriminatie Internet. Wat een machtig orgaan is het MDI toch.

We zullen het maar houden op een journalistieke uitglijder, want meer dan een melding in behandeling nemen kan het Meldpunt toch echt niet.

Wel heeft het MDI de beslissing genomen om aangifte tegen Gregorius Nekschot te doen, met de bekende buitenproportionele actie als gevolg.

Het MDI wast de handen in onschuld en houdt zich onvermoeibaar bezig met het berichten over oude koeien.
Politieman gehoord in Nekschot-zaak

De beslissing om de Arabisch Europese Liga te vervolgen wegens een omstreden cartoon, roept de vraag op: hoe zit het met Gregorius Nekschot? In mei 2008 werd de cartoonist opgepakt wegens een aangifte die was gedaan door imam Abdul-Jabbar van de Ven bij het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI). Nekschot werd verdacht van aanzetten tot haat, discriminatie en groepsbelediging. De omstreden cartoonist, bekend om zijn kritische spotprenten over religies, de islam in het bijzonder, verkeert sinsdien in onzekerheid of hij zich voor de rechter moet verantwoorden. Maar achter de schermen gebeurt er van alles in de zaak-Nekschot. Zo zijn er in het vooronderzoek diverse deskundigen gehoord bij de rechter-commissaris, vertelt Nekschots advocaat Max Vermeij, ‘zoals wetenschappers die over het fenomeen politieke cartoons kunnen vertellen’. Binnenkort wordt nog een getuige gehoord: een agent…

‘Toen Nekschot met groot vertoon van macht werd aangehouden in zijn huis zou volgens mijn cliënt een van de politiemensen hebben gezegd: ‘Zo, nu kun je voortaan je anonimiteit wel op je buik schrijven.’ Als dat waar is, is dat uiteraard hoogst bedenkelijk’, zegt Verweij, ‘maar ja, of zo’n politieman dat gaat toegeven bij de rechter…’

Gregorius Nekschot heeft zijn identiteit altijd angstvallig verborgen gehouden. Wanneer het tot een openbare rechtszaak komt, verliest hij zijn anonimiteit. Met alle mogelijke gevolgen van dien.
RTFM

Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 6320
Lid geworden op: zo jun 03, 2007 12:41 pm

Re: MDI: licks the feet that trample free speech.

Bericht door hans van de mortel »

naar boven schreef:‘Toen Nekschot met groot vertoon van macht werd aangehouden in zijn huis zou volgens mijn cliënt een van de politiemensen hebben gezegd: ‘Zo, nu kun je voortaan je anonimiteit wel op je buik schrijven.’
Ach, dit verbaast mij niks. Want u weet hoe ik over politie-functionarissen denk. Ze zijn onmisbaar. Maar hebben wel bijna allemaal een fascistische inslag. Zij hebben het verkeerde DNA. Het DNA wat ik god zij dank niet heb. Hoe dat komt, weet ik niet. Vraag dat maar aan de staatspsycholoog. Want welk gezond denkend mens haalt het in zijn domme verstand om bij de politie in de velddienst te gaan werken? Hebben we daar weleens bij stilgestaan?
Geen eigen mening verkondigen is de vrijwillige celstraf van het verstand.

CITATEN OVER PROFEET MOHAMMED

naar boven
Berichten: 5047
Lid geworden op: do nov 16, 2006 10:14 pm
Contacteer:

Re: MDI: licks the feet that trample free speech.

Bericht door naar boven »

De veren van het CIDI.

In het kader van het opblazen van het niet aflatende gevaar van extreemrechts meldt het Meldpunt Discriminatie Internet met enige trots dat er maar weer eens een extreemrechtse website aangepakt gaat worden.
Althans, twee websitegebruikers: een poster en de moderator zijn voor de rechter verschenen.
Straffen tegen stormfront geëist

Vandaag kwamen de zaken tegen een moderator en een gebruiker van het internet forum Stormfront voor de rechter. Het OM heeft een boete en werkstraf tegen hen geëist.

Het Stormfront forum is het grootste en bekendste extreemrechtse forum van Nederland. Er zijn vele strafbare uitingen op dit forum aan te treffen en het forum vervult het een belangrijke functie voor verschillende extreemrechtse groeperingen. Mede naar aanleiding van informatie van het MDI startte de politie in 2005 een grootschalig onderzoek naar Stormfront.
Het MDI doet hier voorkomen of ze de hand achter het onderzoek heeft gehad. Dat is niet juist. Het MDI heeft misschien lopende het onderzoek informatie aangeleverd, maar het initiatief om een onderzoek naar Stormfront te vragen kwam van het CIDI.
CIDI schreef:Justitie vervolgt ‘Stormfront' wegens antisemitisme

Bijna vijf jaar nadat CIDI de minister van Justitie had opgeroepen om op te treden tegen de extreemrechtse website ‘Stormfront', heeft het Openbaar Ministerie besloten vervolging in te stellen tegen de personen achter die website. Dat heeft het Openbaar Ministerie aan CIDI medegedeeld.

CIDI stuurde op 17 november 2004 een ‘brandbrief' aan de minister van Justitie over de activiteiten van Stormfront. Deze brief werd later door het Openbaar Ministerie als een reguliere aangifte behandeld. In de brief werd melding gedaan van de vele discriminerende/antisemitische uitspraken en regelrechte bedreigingen met geweld (onder andere tegen CIDI) op het forum van de website.

Volgens het Openbaar Ministerie slaagde de politie er in eerste instantie niet in om "identificeerbare verdachten" te vinden. Maar uiteindelijk is het toch gelukt om vier verdachten in beeld te krijgen. Bij deze personen zijn op 19 september 2007 huiszoekingen gedaan, waarbij onder meer computers en documenten in beslag werden genomen. Er werden geen aanhoudingen verricht. Tegen twee van de vier verdachten is echter genoeg bewijs gevonden om vervolging te kunnen instellen. De zitting is op 17 september in de rechtbank van Amsterdam.

De twee verdachten worden beschuldigd van meerdere strafbare feiten: het plaatsen van een antisemitische tekst op de website, het bedreigen van een Joodse journaliste en het zich beledigend uitlaten over Joden en negroïde personen.
De ‘poster' (de persoon die berichten op een forum plaatst) die zal worden vervolgd is op de Stormfront-website bekend onder de naam ‘Cicero'. Hij wordt naar zeggen van het Openbaar Ministerie gedagvaard voor vier feiten. Feit 1: het plaatsen van de antisemitische tekst: "De Jahoed is een parasitair wezen zonder besef van ecologie. Vandaar milieuvervuilende judeo-plutocratie en judeo-marxisme. Jahoed tot veevoer verwerken en de biologische basis van non-ecologisch economisch bezig zijn is opgeheven. In plaats van te betogen tegen kernenergie kunnen de groene jongens beter betogen tegen Jahoed. Ook de roofbouw op de oceaan geeft blijk van een Jahoed-mentaliteit. Kortom, de varkenshouderij kan circa 15 miljoen eenheden tegemoet zien. Als de biologische basis van het roofbouwplutocratisme is vernietigd zal de roofbouwplutocratie-mentaliteit vanzelf beginnen af te sterven." Feit 2: betreft een bedreiging aan een Joodse journaliste: "we komen jou en je kindertjes ophalen. Tsjoeke-tsjoeke tuut-tuut!". Feiten 3 en 4 betreffen het beledigend uitlaten over Joden en/of negroïde personen. In die berichten wordt gesteld dat Auschwitz nodig blijft ter zelfverdediging en dat ‘roetmoppen' met een banaan de boom in horen.

De tweede verdachte, de ‘moderator' (de persoon die het forum beheert), zal worden gedagvaard voor het plaatsen/of geplaatst houden van de onder feit 1 genoemde tekst. Daarnaast wordt hij vervolgd voor het plaatsen en/of geplaatst houden van de tekst: "De echte sluwe criminaliteit komt niet van welk ander volk behalve van het zionisme. De joden zijn het gevaarlijkste subras voor onze maatschappij".

Al zo'n vijftien jaar is Stormfront in Nederland actief met racistische en antisemitische acties en ophitsing op Nederlandstalige secties van in de VS gehoste internetsites. De groep is ook in verband gebracht met geweldpleging, bedreiging, Holocaustontkenning en ideologisch vandalisme. In november 1999 werden twee leiders van de Nederlandse afdeling van Stormfront veroordeeld wegens het aanbrengen van antisemitische bekladdingen op de Joodse begraafplaats in Den Haag.

In latere jaren gaven deelnemers aan het Stormfront-forum bijvoorbeeld te kennen dat Joden ‘onschadelijk' gemaakt moeten worden en dat Joden achter de moord op Theo van Gogh zouden zitten. Ook hitsten zij op tot geweld tegen CIDI en beschreven zij hoe een Jood herkend kan worden. Joden zouden ook voorkennis hebben gehad van ‘11 september', de Holocaust hebben verzonnen en samenspannen om de wereld te overheersen.
Het CIDI noemt het MDI niet eens in het bericht. En andere sites die over deze zaak berichten, zoals deze en deze ook niet.

Het MDI, op haar beurt, noemt het CIDI dan weer niet. Het MDI gaat er weer eens op een trieste manier met een resultaat van een initiatief van een ander vandoor.
Dit onderzoek heeft geleid tot de aanhouding van twee toonaangevende personen van dit forum. Het OM heeft tegen een 43-jarige man een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden geëist. Hij heeft onder het pseudoniem 'Cicero' meer dan 6000 berichten op het forum geplaatst. Daarin schreef hij onder meer teksten die beledigend zijn voor joden en zwarte mensen. Zo schreef hij dat joden ziekteverwekkers en parasitair zijn, en verwerkt zouden moeten worden tot veevoer. Indertijd konden nietsvermoedende internetgebruikers door simpele zoektermen als 'veevoer' en 'ecologie' op google in te vullen met deze uitingen geconfronteerd worden. 'Cicero' wordt tevens verdacht van het bedreigen van een joodse vrouw. Tegen de 38-jarige moderator 'Full of Pride' eist het OM een boete van zeshonderd euro en een voorwaardelijke celstraf van twee weken. In zijn functie als beheerder is hij verantwoordelijk voor het openbaar maken van de strafbare uitingen, aldus het OM.
Hier komt het MDI maar weer eens met het onzinnige zoekmachine-argument. Alsof websites vanuit het bosje dat Google heet voor de neus van de nietsvermoedende internetgebruiker springen en hun jas open slaan.

Een beetje ervaren zoekmachinegebruiker zal niet op foute uitingen stuiten.
Een handige googelaar vult twee of meer zoektermen in om gerichter te zoeken.
Iemand die met Google om weet te gaan vult 'veevoer' én 'samenstelling' in, of 'veevoer' én 'milieueffect': afhankelijk van waar hij naar zoekt.

Onervaren zoekmachinegebruikers zoeken vooral langer. En hoe langer er gezocht wordt, hoe meer de kans toeneemt dat men op onbedoelde sites zal stuiten.

Neemt niet weg dat er tegen het bedreigen van personen ingegrepen moet worden. Het OM neemt daar 5 jaar de tijd voor.
Extreemrechtse websites en fora zijn gemakkelijk te vinden en worden veel bezocht. In 2008 deed het MDI onderzoek naar extreemrechts op het internet en werden meer dan 100 extreemrechtse websites gericht op de Nederlandse samenleving gevonden.
Die 100 extreemrechtse websites werden niet door de onderzoekers gevonden: die sites werden aangeleverd door het MDI en en de linkse Antifascistische Onderzoeksgroep Kafka.
De onderzoekers waren waarschijnlijk nog niet tot de helft van dit aantal gekomen als er niet door de genoemde clubjes was gefourneerd.
De duizenden strafbare uitingen die hierop zijn aan te treffen richten zich voornamelijk tegen moslims en joden. Via een forum als stormfront wordt jongeren de gelegenheid geboden zich aan te sluiten bij (gewelddadige) extreemrechtse organisaties. Extra preventie en gerichte aandacht van politie en justitie in deze is wenselijk, bijvoorbeeld door te ‘patrouilleren’ op deze webfora zodat misstanden vroegtijdig kunnen worden gesignaleerd en bestreden.
Het Meldpunt Discriminatie Internet ziet het in de gaten houden van extreemrechtse websites dus blijkbaar als een middel om een veronderstelde tsunami van extreemrechts te keren. Extreemrechts bestaat echter al veel langer dan het internet. Als de bestrijding van extreemrechts via het internet ooit gestalte zal krijgen, dan zullen de extreemrechtse groeperingen naar hun oude methoden teruggrijpen om zieltjes te winnen.

Patrouilleren op extreemrechtse (en andere subversieve) webfora dient niet ter preventie of bestrijding, maar ter monitoring ingezet te worden.
RTFM

naar boven
Berichten: 5047
Lid geworden op: do nov 16, 2006 10:14 pm
Contacteer:

Re: MDI: licks the feet that trample free speech.

Bericht door naar boven »

Paapse Professor Prikkelt Poten.

De belletjestrekkers van het Meldpunt Discriminatie Internet hebben weer een deur gevonden om hun streken op los te laten.

De website bitterlemon nucleus kreeg een klacht aan de broek over een artikel dat al drieëneenhalf jaar op hun site staat.

De gebruikelijke procedure bij dit soort gevalletjes is: klacht van het MDI - verweerschrift - stilte.
BITTERLEMON.EU discrimineriseert (sic) ook - oh nee!

vrijdag 18 september 2009 20:44 door admin

Een twee jaar geleden verraste de NRC ons met een lijst van zogenaamde ‘vrijdenkende, extreemrechtse en neonazi-websites. De auteur Joep Dohmen publiceerde tot dat moment in de NRC met enkele regelmaat tendentieuze artikelen over Geert Wilders en over wat hij allemaal onder de noemer van extreemrechts gooide. Daarbij schoor hij stelselmatig alle mogelijke opinierende rechtse websites over een kam met nationaal-socialistische websites. Het guilty by association werd door hem tot leidende methode verheven en deze lijst werd dan ook ontvangen als pure hetze. Vervolgens werden de NRC en Dohmen bedolven onder de kritiek waarna het in deze krant wat stiller werd wat betreft tendentieuze artikelen over rechtse aangelegenheden. Maar dat neemt niet weg dat er niets aan de gang is in links Nederland. De extreemlinkse groepjes gaan, gesubsidieerd door diverse ministeries, gewoon door met intimideren en spammen van rechtse groeperingen.

Zo mocht Bitterlemon.eu onlangs ook een bericht ontvangen van het zogenaamde Meldpunt Discriminatie Internet. Een onderneminkje dat in al haar handelen en optredens suggereert een overheidsinstantie te zijn, maar na een korte zoektocht al snel een extreemlinkse gesubsidieerde eenmanszaak bleek te zijn, zoals ook andere linkse clubs grotendeels dankzij subsidies hun terreur kunnen bekostigen. Terwijl op alle functionele overheidsorganen als politie en gezondheidszorg flink moet worden bezuinigd, blijven deze subsidies nog even hard stromen als voorheen. En daarbij zijn de media van naam en aanzien (ook al kandidaat voor overheidssubsidies) op meerdere wijzen verstrengeld met dit soort dubieuze clubjes. Zo blijkt dat de lijst van Joep Dohmen in samenwerking met dit figuur is opgesteld; ze presenteren dezelfde lijst met ‘verdachte extreemrechtse websites’ in precies dezelfde opmaak. Apart.

Het artikel waarop de door ons ontvangen klacht betrekking had komt uit het archief van het Belgische maandblad Nucleus dat wij op onze vernieuwde webstek (met toestemming van de uitgever) in haar geheel online zetten. Uit deze 'melding' blijkt ook nog eens dat anonieme derden zonder enige verantwoordelijkheid meldingen bij dit MDI kunnen neerleggen en dat dit bureau zich ervoor leent om zogenaamd uit naam van de overheid ons hiermee op de vingers meent te kunnen tikken - een ronduit kwalijke zaak. De opmerkingen van het MDI zijn als volgt:
Geachte heer, mevrouw,

Gaarne uw aandacht voor het volgende.

Het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) neemt meldingen over discriminerende uitingen op het Nederlandse deel van internet in behandeling. Het MDI beoordeelt uitingen op strafbaarheid aan de hand van de anti-discriminatiebepalingen uit het Wetboek van Strafrecht ( http://www.meldpunt.nl/wetsartikelen" onclick="window.open(this.href);return false; ).

Onlangs heeft het MDI een melding ontvangen aangaande uw website. Hieronder treft u de exacte locatie evenals de exacte uitingen.

Url: http://www.bitterlemon.eu/Pages/Page.as ... 36d5ee1946" onclick="window.open(this.href);return false;

Uiting 1. 'Homosexualiteit is tegennatuurlijk en brengt grote gezondheidsrisico’s mee ten gevolge van het oneigenlijk aanwenden van bepaalde organen tot niet door de natuur voorziene doeleinden.'

Uiting 2. 'In principe is de helft van de sexuele activiteiten van dergelijke persoon het gevolg van een allicht aangeboren neiging en is de andere helft pervers.'

Uiting 3. 'Het behoort bij de dagelijkse berichtgeving, dat adoptiekinderen worden mishandeld en/of sexueel misbruikt door hun stiefvader of door een “vriend” van de moeder of door een aangetrouwde oom, enz … Deze zaken hebben dus niet altijd verband met homosexualiteit. In het kader van een adoptie door een homokoppel zijn de gevaren echter groter omdat homo’s sexueel min of meer geobsedeerd zijn of door hun aard meer bezig zijn met sex, hetzij op basis van hun snel wisselende sexuele contacten, hetzij ten gevolge van hun frustraties eraan verbonden. '

Uiting 4. 'Uiteraard is homofilie of homosexualiteit geen synoniem van pedofilie. Bij mannelijke homo’s is de grens echter niet scherp.'

Uiting 5. 'Het is een feit dat een homosexuele pleeg ­ of adoptievader in de verleiding zal komen tot sexuele benadering en pedofiel getint gedrag kan gaan vertonen.'

Uiting 6. 'De gevaren zijn onoverzichtelijk en men weet niet waarmede men begint wanneer men kinderadoptie door homo’s toelaat en legaliseert. '

Bovenstaande uitingen acht het MDI in strijd met artikel 137c van het Wetboek van Strafrecht. Ze zijn beledigend voor mensen met een homoseksuele gerichtheid. Hierbij verzoek ik u dan ook de uitingen van uw website te verwijderen.

Gaarne van u vernemend.

Met vriendelijke groet,

J. van der Krogt
J. van der Krogt is de auteur van het rammelende rapport 'Rechtsextremisme Op Het Internet'. Het rapport dat uitvoerig is besproken in dit topic. Dat rapport was een pamflet dat de bedoeling had de aandacht te vestigen op extreem rechts, zodat de politieke vrienden van het MDI vervolgens konden proberen hun tegenstanders in de extreemrechtse hoek te parkeren.

Aanvankelijk negeert BITTERLEMON.EU de klacht van het MDI, maar besluit na een aanmaning toch te reageren.

En dat levert weer een column op.
Toen wij daarop uit loutere verveling geen gehoor gaven, kwam een week later een 'herinnering' binnen:

Geachte heer, mevrouw,

Op 9 september heb ik u het onderstaande verzoek tot verwijdering gestuurd. Tot op heden heb ik echter nog geen reactie gehad op dit verzoek, noch zijn de uitingen van uw website verwijderd. Ik zou u met klem nogmaals willen verzoeken de betreffende uitingen van uw website te verwijderen.

Met vriendelijke groet,

J. van der Krogt
Daarop hebben wij ons zuchtend tot onze juridische afdeling gewend en deze heeft het volgende antwoord opgesteld dat heden avond per e-mail bij het MDI is bezorgd:

Geachte heer van der Krogt,

Wij hebben uw e-postberichten d.d. 09-09-2009 en d.d. 17-09-2009 namens het Meldpunt Discriminatie Internet in goede orde ontvangen. Wij kunnen u het volgende antwoorden.

VORMELIJK

1. Het Meldpunt Discriminatie Internet is geen overheidsinstantie, maar een private vereniging. U heeft geen enkele bevoegdheid tot het beoordelen of veroordelen van feiten die strafbaar worden gesteld in het wettelijk recht. Uw herhaald schrijven is dan ook een louter privaat initiatief zonder enige vorm van rechtskracht. Ons antwoord aan u wordt gedaan in het kader van hoffelijkheid en is eenmalig.
Dat zijn veel woorden om te zeggen "Het MDI heeft geen enkele autoriteit".
Veel woorden gebruiken is een verstandige tactiek: de ervaring leert immers dat MDI-medewerkers moeite hebben met begrijpend lezen.
2. Door naamgeving, optreden, woordgebruik en feitelijke handelingen wenst u maximaal de indruk te wekken dat het MDI behept is met de aura van overheidsbevoegdheid. Hierdoor wordt op onaanvaardbare manier en professionele wijze een offensieve intimidatie uitgeoefend op basis van subjectieve politieke overtuigingen. In vele gevallen zal dit bij de ontvanger feitelijk effect ressorteren en leiden tot de door u gevraagde handelingen. Slechts in een beperkt aantal gevallen zal de ontvanger over genoeg kennis beschikken om de ware aard van uw handelen te doorzien. Dergelijke handelingen zijn onaanvaardbaar.
Dat zijn veel woorden om te zeggen "Het MDI intimideert."
3. Na onderzoek blijkt dat deze offensief intimiderende handelswijze door uw vereniging in het verleden meermaals werd toegepast en publiekelijk werd aangeklaagd, veroordeeld en afgekeurd. Wij vragen met aandrang alle verdere communicatie hieromtrent onverwijld te staken, daar deze eenduidig kwalificeert als belaging zoals bepaald in artikel 285b van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht en spam zoals bepaald in de Nederlandse Telecommunicatiewet. Wij zullen dan ook niet nalaten gerechtelijke stappen te ondernemen bij verdere inbreuken van uwentwege.
Dat is een leuke: BITTERLEMON.EU intimideert gewoon terug.
Interessant is het artikel 285b van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht waar BITTERLEMON.EU aan refereert:
Wetboek van Strafrecht (Sr) Artikel 285b

1. Hij, die wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk maakt op eens anders persoonlijke levenssfeer met het oogmerk die ander te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden dan wel vrees aan te jagen wordt, als schuldig aan belaging, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of een geldboete van de vierde categorie.

2. Vervolging vindt niet plaats dan op klacht van hem tegen wie het misdrijf is begaan.
Het is de vraag of hier sprake is van 'wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk maken op eens anders persoonlijke levenssfeer'.
In dit specifieke geval van BITTERLEMON.EU misschien niet.
In bredere zin maakt het Meldpunt Discriminatie Internet zich echter wel schuldig aan stelselmatige intimidatie.
Sterker nog: het MDI doet niets anders dan het intimideren van moderatoren en webmasters.

Het wachten is dus op iemand die een klacht indient tegen dit misdrijf. De klager kan het stelselmatige karakter van de intimidatiepraktijken van het MDI aantonen aan de hand van de vele gevallen die in dit topic langs zijn gekomen én met verwijzing naar de jaarverslagen van het MDI, waarin de intimidatiepogingen van het MDI in cijfers uitgedrukt staan.

Tot dusver is het een redelijk overtuigend betoog van BITTERLEMON.EU.
Men had het beter hierbij kunnen laten, want hoewel het nu volgende niets aan de juistheid van de punten 1, 2 en 3 afdoet; het onderstaande is volstrekte onzin.
INHOUDELIJK

4. In uw schrijven vroeg u het artikel 'Holebi bedrog en kinderadoptie' van de hand van prof.dr. R. Van Den Bergh - hoogleraar neurologie en neurochirurgie aan Katholieke Universiteit te Leuven - en werd hernomen op de webstek van bitterlemon.eu te verwijderen wegens schending van artikel 137c van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht. Het artikel in kwestie is een herpublicatie van een artikel gepubliceerd in het Belgische maandblad Nucleus in de editie van januari 2006. Het werd met toestemming van de uitgever overgenomen op de webstek in het kader van een samenwerkingsakkoord hieromtrent. Dit akkoord betreft het archief van genoemd maandblad in haar geheel en de daarin aanwezige artikelen verwoorden uitsluitend de mening van de auteur.
BITTERLEMON.EU zal zich niet kunnen verschuilen achter het feit dat de gewraakte uitingen niet van hun hand zijn maar van een ander.
Echter: niet artikel 137c van het Wetboek van Strafrecht is van toepassing, maar artikel 137e (maar weet het MDI veel..):
Art. 137e.

1. Hij die, anders dan ten behoeve van zakelijke berichtgeving:
1.een uitlating openbaar maakt die, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, voor een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap beledigend is, of aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap;
2.een voorwerp waarin, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, zulk een uitlating is vervat, aan iemand, anders dan op diens verzoek, doet toekomen, dan wel verspreidt of ter openbaarmaking van die uitlating of verspreiding in voorraad heeft; wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.
Volgens art. 137c zou prof.dr. R. Van Den Bergh strafbaar zijn. Maar dan trekt het MDI aan de verkeerde bel. Het heeft geen zin om bij BITTERLEMON.EU te gaan klagen over iets dat een prof geschreven heeft in een maandblad. BITTERLEMON.EU kan echter wel verantwoordelijk gehouden worden voor het op de website plaatsen van beledigende uitingen (verondersteld dat de uitingen beledigend zijn) volgens artikel 137e. Het MDI zit er dus helemaal naast met de verwijzing naar artikel 137c, maar we helpen ze wel..

Door het in artikel 137e bepaalde is het onderstaande argument nummertje 5 irrelevant, maar we kijken er toch nog even naar.
5. De door u aangehaalde citaten zijn legitieme uitingen van meningen die vallen in eerste en laatste instantie onder de vrijheid van godsdienst en in bijkomende orde onder de vrijheid van meningsuiting en van drukpers, zoals fundamenteel gewaarborgd door de nationale wetgevingen van de hier relevante landen Nederland, België en de Verenigde Staten van Amerika, en eveneens door internationale verdragen. Prof.dr. R. Van Den Bergh is een rooms-katholiek gelovige die vanuit zijn geloofsovertuiging een bijdrage levert aan het maatschappelijk debat. Hij baseert zich enerzijds op de ongewijzigde en eenduidige rooms-katholieke geloofsschat - het depositum fidei - dat reeds 2000 jaar lang wordt geleerd. Anderzijds doet hij dit op fatsoenlijke, intellectuele en onderbouwde wijze waarbij hij uitdrukkelijk put uit zijn natuur-wetenschappelijke kennis van zaken als neuroloog en neurochirurg met academische acclamatie en decennialange psychiatrische en neurologische praktijkervaring. In geen enkel geval kunnen zij leiden tot veroordeling op basis van artikel 137c van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht. Hieromtrent bestaan voldoende vonnissen en arresten die de voorrang van het beginsel van vrijheid van godsdienst bevestigen in gelijkaardige gevallen.
Het argument dat Prof.dr. R. Van Den Bergh een rooms-katholiek gelovige is die vanuit zijn geloofsovertuiging een bijdrage aan het maatschappelijk debat levert, gaat niet op. Uit het bewuste artikel van zijn hand blijkt nergens dat hij de problematiek vanuit zijn katholieke geloof benadert. Uit het artikel komt het katholieke geloof slechts ter sprake - en alleen maar in de gedaante van de katholieke kerk - in dit zinnetje:
"Wat is de mening van de kerk? Zij houdt zich op de vlakte, alhoewel ze in de morele begeleiding van de bevolking en zeker van de ontelbare door haar gedoopte gelovigen een essentiële rol speelt en een verpletterende verantwoordelijkheid draagt."

Van een beroep op de vrijheid van godsdienst kan dus geen sprake zijn.

Er zijn inderdaad gevallen bekend van vrijspraak door de Hoge Raad van personen die zich beledigend uitgelaten hadden over homo's. Volgens die - nogal wanstaltige - jurisprudentie van de Hoge Raad worden die beledigingen alleen niet strafbaar geacht als de beklaagde duidelijk weet te maken dat hij de uiting in de context van een vraaggesprek over zijn geloofsovertuiging heeft gedaan.
Dat is hier niet het geval.
Om bovenvermelde redenen vragen wij beleefd en uitdrukkelijk u te onthouden van verdere intimidatie en inbreuken op het Nederlandse strafrecht. Dit bericht werd geschreven onder voorbehoud van alle rechten en zonder erkenning van schuld.

met vriendelijke groet,

namens bitterlemon.eu

Erik Van Goor
Tom Zwitser
Stijn R.A.J. Calle
Zoals gezegd, hier zal het wel bij blijven. De hit-and-run acties van het MDI krijgen zelden een vervolg.
RTFM

naar boven
Berichten: 5047
Lid geworden op: do nov 16, 2006 10:14 pm
Contacteer:

Re: MDI: licks the feet that trample free speech.

Bericht door naar boven »

Een aangelegenheid uit de oude doos (2004).

Als eerbetoon aan een vrouw die wel de laatste onafhankelijke onderzoeksjournalist(e) van Nederland wordt genoemd.

Pamela Hemelrijk (3 juli 1947 - 28 september 2009)
Meldpunt Discriminatie versus Pamela Hemelrijk

De baas van het Meldpunt Discriminatie Internet, Ronald Eissens, heeft een klacht ingediend bij de Raad voor de Journalistiek tegen journaliste Pamela Hemelrijk. Hij klaagt over een artikel op internet waarin Hemelrijk hem ervan beschuldigt een extreemlinkse activist te zijn.

Hemelrijk schreef vorige week op de website Klokkenluideronline van freelance journalist en NRC-kwelgeest Micha Kat een artikel over het Meldpunt Discriminatie Internet onder de kop Linkse extremisten controleren internet. Het stuk schoot bij Eissens in het verkeerde keelgat. Hij stuurde een klachtschrift naar de Raad voor de Journalistiek.

"Het artikel van mevrouw Pamela Hemelrijk is ons inziens smadelijk en beledigend voor het MDI, haar directeur en haar bestuur. Het is niet mis waar wij van worden beschuldigd: deelname aan geweldpleging, terrorisme, het toepassen van censuur en het misbruik van subsidiegelden", zo schrijft Eissens.

Het is voor de derde keer dat de site Klokkenluideronline.nl voor de Raad wordt gedaagd. Twee eerdere klagers stelde de Raad in het gelijk.

Eissens verzet zich onder meer tegen de bewering dat hij een 'ultralinkse activist' en lid van de Anti-Fascistische Aktie (AFA) zou zijn. De MDI-baas schreef eerder wel artikelen op de website van AFA. Hij ontkent ook regelmatig demonstraties te bezoeken, wat Hemelrijk beweert.

Eissens was voor Netkwesties onbereikbaar voor commentaar. Volgens een medewerkster omdat hij op vakantie zou zijn. Pamela Hemelrijk neemt de telefoon wel op en slaakt een diepe zucht: "Ze moeten ook altijd mij hebben. Dit is al de zoveelste keer dat ik voor de Raad moet komen, maar ik ga niet meer. Ik laat het bij een schriftelijk verweer."

Hemelrijk ergert zich over de subsidie aan het MDI. "Ze krijgen een ton per jaar van de overheid, terwijl ze helemaal niet objectief zijn en hun politieke voorkeur laten meespelen. Eissens heeft deelgenomen aan demonstraties van de AFA. Dat zijn militante activisten. Ik vind dat zo'n man niet de politieagent van internet mag spelen. Met het Meldpunt heeft hij van de overheid de vrije hand gekregen. Ze worden niet gecontroleerd. Het is je reinste geldverspilling."

Hemelrijk sprak overigens nooit langer dan een halve minuut met het MDI. Desondanks heeft ze een gepeperde mening over de organisatie. "De overheid moet zoiets niet uitbesteden aan een club geleid door uitgesproken militante radicalen. Stel je eens voor dat een discriminatiemeldpunt zou worden geleid door iemand die lid was van de Centrumpartij, dan zou het hele land op zijn kop staan. Terwijl extreemrechts minder geweld op zijn conto heeft dan extreemlinks," zegt Hemelrijk.
Het ging om onderstaande column. Ronald Eissens (Amsterdam, 26 januari 1963) was directeur van het Meldpunt Discriminatie Internet vanaf de oprichting op 21 maart 1997 tot 1 januari 2005. Hij is nog steeds actief in stichting Magenta, en de projecten Icare en Inach.

MDI : LINKSE EXTREMISTEN 'CONTROLEREN' INTERNET

door Pamela Hemelrijk

Ronald Eissens (jood), directeur van het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI), is actief lid van de AFA (Anti Fascistische Aktie), een landelijk netwerk van krakers en autonomen die met grof geweld van leer trekken tegen alles wat in hun ogen politiek incorrect of fascistisch is. Nochtans krijgt hij van de overheid ruim 100.000 € subsidie per jaar om met zijn MDI ‘Meldpunt Discriminatie Internet’ op eigen houtje voor politie-agent te spelen op het Internet. De overheid acht een ultralinkse activist blijkbaar de meest geschikte persoon om te bepalen waar de grenzen van de vrijheid van meningsuiting op internet liggen en zonodig justitie in te schakelen. De AFA, in 1992 opgericht om de verrechtsing van Nederland tegen te gaan, legt zich erop toe bijeenkomsten en demonstraties van politieke tegenstanders te verhinderen. Het beroemdste wapenfeit van deze activisten is de brandstichting in Kedichem in 1986 waarbij de vrouw van Janmaat een been verloor.

Bij de antifascistische ‘tegendemonstraties’ die meestal ontaarden in een veldslag met de ME is Eissens regelmatig van de partij, zo blijkt uit zijn bijdragen in Alert, het AFA-clubblad. Zo was hij in 2001 onder andere aanwezig in Kerkrade, waar de politie 10 pelotons ME moest inzetten om te voorkomen dat 1000 antifascisten een legale demonstratie van de Nederlandse Volksunie te lijf gingen. Op het Haagse Malieveld, waar 60 NVU-ers toestemming hadden gekregen om tegen de oorlog in Irak te demonstreren, speelde zich begin deze maand iets soortgelijks af: bij een “bestorming” van de demonstratie werden 350 antifascisten gearresteerd. Twee agenten raakten gewond. Maar ook een Europa-debat in Amsterdam, georganiseerd door VVD- en CDA-jongeren, moest dezer dagen worden afgelast omdat de zaalhouder door de AFA was bedreigd: het zinde de antifascisten niet dat Michiel Smit als gastspreker was uitgenodigd.

De beweging steunt de ETA-terrorist Juanra, die zich geruime tijd heeft schuilgehouden in het kraakbolwerk Vrankrijk, en draagt ook Volkert van der Graaf een warm hart toe, getuige deze oproep van de AFA Rotterdam: “Op 6 mei wordt de racistische rechtspopulist Fortuyn door rechtse figuren, waaronder veel racisten en fascisten, herdacht. Het is die dag ook 2 jaar geleden dat Volkert van der Graaf zijn vrijheid verloor en een onmenselijke straf van 18 jaar kreeg opgelegd. Daarom een oproep om rechts te laten zien dat het over een sluiten is met hun bewegingsvrijheid. Hopelijk staan er op die dag veel antifascisten langs de route om te tonen dat zij het er niet mee eens zijn dat er ruimte voor rechts geboden wordt.”
Iemand uit dat circuit als Eissens die actief deelneemt aan terreuracties en in het clubblad zelfs de site van Leefbaar Rotterdam betitelt als ‘een modderpoeltje dat aanzet tot geweld tegen linksen en multiculti’s’ lijkt niet bepaald de aangewezen persoon om namens de overheid voor scheidsrechter te spelen. Toch mogen Ronald Eissens en zijn vriendin Suzette Bronkhorst nu al 8 jaar op eigen houtje het Internet censureren. Zij incasseren daarvoor 106.115,70 € subsidie van de departementen Justitie en Vreemdelingenzaken/Integratie hetgeen ongeveer neerkomt op een ministerssalaris. Pas dit jaar heeft het MDI voor het eerst, na een kritische column van Karin Spaink, jaarverslagen op zijn website gezet. Maar daarin wordt over de besteding van de gemeenschapsgelden met geen woord gerept.

Het MDI verzendt jaarlijks honderden aanmaningen om vermeend ‘strafbare’ uitingen van websites te verwijderen. Soms wendt het zich zelfs rechtstreeks tot de provider met het verzoek een ‘foute’ website in zijn geheel uit de lucht te halen zonder de betrokkenen daarvan in kennis te stellen. Welke criteria het MDI hanteert is niet duidelijk, maar Eissens’ clubblad Alert gaat er heel ver in: daar wordt de zin ‘Als er ergens een kunstmatige staat is, is het Israel wel’ als een uiting van strafbaar antisemitisme beschouwd.

De activiteiten van het MDI hebben in acht jaar tijd zegge en schrijve 3 veroordelingen opgeleverd: dat is (8x100.000 : 3) meer dan 260.000 € gemeenschapsgeld per veroordeling! De strafbaarheid van de overige duizenden uitingen is nooit door de rechter getoetst.

Berichten als zou het MDI zwarte lijsten hanteren van ‘foute’ journalisten die kritische artikelen schrijven over extreem links worden door Eissens ontkend. Volgens de onderzoeksjournalist Peter Siebelt circuleren die lijsten echter wel degelijk binnen het internationale netwerk van discriminatiebestrijders. Zo zou het CIDI, het Centrum voor Informatie en Documentatie Israel, van Eissens een email hebben ontvangen met de tekst: ‘This guy is blacklisted. Hij voert een kruistocht tegen links’.

Het MDI zelf blijkt niet tot enig commentaar bereid Een medewerkster gooit meteen resoluut de hoorn erop: “U weet wie wij zijn, en wij weten wie u bent. Goedenmiddag”. Zou die zwarte lijst dan toch bestaan?
RTFM

Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 6320
Lid geworden op: zo jun 03, 2007 12:41 pm

MDI: beats the air.

Bericht door hans van de mortel »

Te gek voor woorden om ook maar één moment enige vorm van angst te koesteren voor het MDI. Dat heb ik gelukkig nooit gedaan. Want aan zulk een minderwaardig clubje dat ondraaglijke stank met opzet verspreidt moet je eenvoudigweg SCHIJT hebben.
Geen eigen mening verkondigen is de vrijwillige celstraf van het verstand.

CITATEN OVER PROFEET MOHAMMED

naar boven
Berichten: 5047
Lid geworden op: do nov 16, 2006 10:14 pm
Contacteer:

Re: MDI: licks the feet that trample free speech.

Bericht door naar boven »

Jongeren Tegen Meningen

In het kader van de kinderindoctrinatie is het MDI een nieuw projectje gestart.

Niemand minder dan de Minister van Wonen, Wijken en Implosie heeft het startschot afgevuurd.
Een Minister van Justitie, Onderwijs of Binnenlandse Zaken ligt meer voor de hand, maar die hadden vermoedelijk belangrijker werk te doen.
Kick off RU4REAL?

Minister Van der Laan geeft startsein voor 'RU4REAL? Doe relaxed op het internet'

Vandaag vond op het Gerrit Rietveld College de kick off van 'RU4REAL? Doe relaxed op het internet' plaats. Minister van der Laan opende de site http://www.toleranceonline.nl" onclick="window.open(this.href);return false;. Hij gaf daarmee het startsein voor een campagne van het MDI en de NJR die het bewustzijn onder jongeren over discriminatie en het internet te vergroot. Op de website http://www.toleranceonline.nl" onclick="window.open(this.href);return false; kunnen jongeren een test doen om er achter te komen hoe tolerant zij zijn op het internet. Daarnaast zijn er polls, nieuwtjes en stellingen waarover de jongeren met elkaar in discussie kunnen gaan.
De leerlingen van het Gerrit Rietveld College volgden een rap workshop van Diggi Dex en schreven vervolgens hun eigen rap. Deze raps werden gepresenteerd aan de minister, die zelfs nog een stapje mee danste.
De leerlingen die al een tijdje meedraaien met het project, van het Bredero College in Amsterdam, maakten foto's en deden interviews - binnenkort hun verslag.
Bij een klunzig project hoort een dito logo:

Afbeelding

GeenStijl rapporteert:
MDI in geweer tegen anti-Jehova Hyves

Ah, een nieuw projectje van het Meldpunt Discriminatie Internet, altijd leuk. Zoals de naam al doet vermoeden richt 'ru4real?' (mirror) zich geheel op jOnGeReN, want oh oh oh wat maakt de jeugd er toch een zooitje van online. Dat discimineert maar in de rondte en van het woord 'censuur' hebben ze nog nooit gehoord. Check dan die tranentrekkende 'hoe fout ben jij?' test op de website! Meld je de 'anti-Jehova Hyves' (WTF?) niet meteen bij de inernetpolitie? Laat je discriminerende comments op je weblog gewoon staan omdat je ze zelf niet geschreven hebt? Nou, dan ben je in de ogen van het MDI dus zeer INTOLERANT. Of, zoals ze dat bij het MDI noemen, een echte 'Amerikafan'. Pardon? Ja, want die Amerikanen vinden ook dat je alles zomaar moet kunnen zeggen, gek en gevaarlijk als ze zijn. Gelukkig zijn wij in Nederland niet zo. Hier houden we het beschaafd en hebben we respect voor elkaar. Opvallend trouwens dat deze über-subsidiespons (aan hoeveel ministeries / gemeenten / stichtingen kun je gelinkt zijn?) Marokko.nl heeft genomineerd als meest tolerante site van Nederland. Need we say more?
En dat sorteert onmiddellijk succes, want het MDI verwijdert terstond de gewraakte zinsnede.
De bewuste uiting is immers in strijd met artikel 137c van het Wetboek van Strafrecht. Het is beledigend voor Amerikaanse Nederlanders.
MDI past beledigende test aan

Kijk. Zo kan het dus ook. Ons artikel over de Grote Hoe Fout Ben Ik Eigenlijk-test van het Meldpunt Discriminatie Internet heeft weer voor de nodige aandacht gezorgd. Niet alleen lag de uiterst brakke site (zònder load balancer) al snel op z'n gat, ook voelden diverse allochtonen zich hevig tegen de borst gestoten. We doelen dan vooral om de Amerikaanse Nederlanders, die door het MDI even keihard gedemoniseerd werden als Intolerant Mens. Weliswaar zijn de criteria om als 'Amerika-fan' uit de test te rollen volslagen absurd, er hangt toch een negatieve bijklank aan deze kwalificatie en vooral omdat de site zich vooral op jongeren richt is dat een zeer kwalijke zaak. Lees anders even deze uiterst houtsnijdende e-mail die een Amerikaanse Nederlander naar het MDI stuurde. En hierrr het antwoord van Sille Jansen waarin ze aangeeft de test aan te zullen passen. En zo hoort het! Rest ons nog slechts een vraagje.. Sille Jansen een dom blondje noemen, mag dat?
RTFM

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 76193
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: MDI: licks the feet that trample free speech.

Bericht door Ariel »

Ik heb de hele dag gedacht dat dit bericht op geen stijl niet serieus was. Ik kon niet geloven dat het MDI zo,n discriminerende tekst op de site kon zetten. Het MDI… :shock: De site die vecht tegen discriminatie.
Het MDI heeft wel erg zijn broek laten zakken met het lanceren van deze prut site. Misschien kunnen we een anusbom in het MDI stoppen. :smile:
Jammer dat het Amerikaanse consulaat deze tekst niet heeft kunnen lezen. Ik had graag gezien dat Minister Balkenende zijn excuus moest aanbieden voor het voor gedrag van MDI. Dat had mijn dag goed gemaakt.

Ik heb de test niet gedaan. De test was vanmiddag als niet meer te bereiken, maar ik ben er zeker van dat ik met trots had kunnen zeggen…Ik ben een Amerikafan.

De site is nu plat.. Misschien stonden er meer lelijke dingen over Amerikanen op RU4REAL

Are you for real MDI? Ik kan het bijna niet geloven.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

naar boven
Berichten: 5047
Lid geworden op: do nov 16, 2006 10:14 pm
Contacteer:

Re: MDI: licks the feet that trample free speech.

Bericht door naar boven »

Slecht Nieuws Is Geen Nieuws.

Als er iets te melden valt wat lijkt op een succesje is het Meldpunt Discriminatie Internet er als de kippen bij om het op de website te publiceren.
Straffen tegen stormfront geëist

Vandaag kwamen de zaken tegen een moderator en een gebruiker van het internet forum Stormfront voor de rechter. Het OM heeft een boete en werkstraf tegen hen geëist.
...
Zie ook: "De Veren van het CIDI"

Nu er een uitspraak van de rechter is, blijft dat onvermeld op de MDI-website.

Begrijpelijk, want de uitspraak valt een beetje tegen (voor het MDI). De beheerder (moderator) werd vrijgesproken:
Werkstraf voor racisme op website

AMSTERDAM - De rechtbank in Amsterdam heeft donderdag een 43-jarige man veroordeeld tot 120 uur werkstraf en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden omdat hij discriminerende teksten op de rechts-extremistische website Stormfront heeft gezet.

De straf is conform de eis van justitie. De man plaatste onder de bijnaam Cicero in 2006 en 2007 teksten op de internetpagina die beledigend waren voor Joden en zwarte mensen. Hij bedreigde ook een Joodse vrouw.

Volgens de rechtbank was er sprake ''verwerpelijke antisemitische gevoelens'' en hadden de uitlatingen een ''stuitend laag bij de gronds karakter''.

Beheerder
Een 37-jarige beheerder van de website (pseudoniem Full of Pride) ging vrijuit. Het Openbaar Ministerie had tegen hem een geldboete van 600 euro en een voorwaardelijke celstraf van twee weken geëist omdat hij had verzuimd de teksten te verwijderen. Volgens de rechtbank staat echter niet vast dat hij de uitlatingen heeft gelezen. Ook kan hij als beheerder (moderator) niet verantwoordelijk worden gehouden voor alle teksten op de website.

Stormfront zetelt in de Amerikaanse staat Florida, maar de website heeft ook een Nederlands subforum. De discriminerende uitlatingen stonden op het Nederlandse deel.

Nederland
De advocaat van de veroordeelde man betoogde dat zijn cliënt niet in Nederland kon worden berecht, omdat de uitlatingen op een Amerikaanse website stonden. De rechtbank was het daar echter niet mee eens, omdat hij de teksten in Nederland, in de Nederlandse taal en op het Nederlandse gedeelte plaatste.

Onderzoek
De rechtszaak vloeide voort uit een onderzoek dat politie en justitie in 2004 begonnen naar racistische opmerkingen op Stormfront. Daarbij doorzochten zij verscheidene woningen en een bedrijfspand. Het onderzoek had plaats na aangiften van het Centrum Informatie en Documentatie Israël en de bedreigde vrouw.
RTFM

naar boven
Berichten: 5047
Lid geworden op: do nov 16, 2006 10:14 pm
Contacteer:

Re: MDI: licks the feet that trample free speech.

Bericht door naar boven »

Stijlloos Gebeuzel.

Nu GeenStijl (opnieuw) het Meldpunt Discriminatie Internet geviseerd heeft, gaan ze door met de strijd.

In het artikeltje 'Hé MDI. Mag dit allemaal zomaar?' willen ze weten wat het MDI vindt van bepaalde uitingen op Marokko.nl.

Een domme vraag natuurlijk.
Want alles wat zweemt naar een erkenning van een zelftoegewezen vermeende autoriteit van het MDI moet achterwege blijven. De mening van het MDI over willekeurig welke kwestie is volstrekt irrelevant en daar dient dus ook niet naar gevraagd te worden.

In komkommer behoort de oktobertijd al voorbij te zijn, dus wat ze op Marokko.nl schrijven en wat meldpuntmensen daarvan vinden is geen nieuws.
Hé MDI. Mag dit allemaal zomaar?

Hoi MDI. Nu jullie toch aan het aanpassen & verantwoorden zijn geslagen komen we graag nog even terug op de gisteren al door ons aangestipte nominatie van Marokko.nl als meest tolerante site van Nederland. Was dat soms een ideetje van dezelfde persoon die de kwalificatie 'Amerika fan' voor alles wat intolerant en kwetsend is verzonnen heeft? Op GeenStijl zijn talloze voorbeelden te lezen van hoe tolerant deze subsidiespons nu eigenlijk is, maar ook het nieuwsberichtje dat jullie vrienden gisteren n.a.v. de nominatie neertikte spreekt weer boekdelen. Enkele citaten, inclusief kwetsindicatie. "De mensen van Geenstijl schijnen zich niet los te kunnen maken van hun virtuele penisnijd. (#1) (...) gezien het aantal Marokkanenhaters dat er ondertussen op GS dagelijks rondsurft terwijl zij hun bijstandsuitkering uitgeven aan online gokken en goedkoop piswater-bier van de Lidl. (#2) Nu worden die nichterige sukkels van een Geenstijl-redacteuren 's nachts badend in het extase-zweet en schreeuwend van jaloezie en frustratie wakker. (#3) Zonder al teveel op de Marcouch-tour te willen gaan en nichterig toenadering te zoeken (#4) willen we best aardig zijn voor dat kleine Geenstijl.nl en hen beschouwen als een soort van 'concu-collega's'. (....) Daar zal die 'fag ass' Dom-Mieniek aardig wakker van liggen." (#5)... Goed, hier laten we het maar even bij. Nou vooruit, nog eentje dan: "Bij een eventuele winst zal er waarschijnlijk een collectief zelfmoordritueel worden gehouden op de redactie van Geenstijl. Dan doen ze toch nog iets nuttigs voor deze samenleving." Hé MDI, doe 'es aanpassen die nominatielijst!
RTFM

Plaats reactie