MDI: licks the feet that trample free speech.

Moderator: M

naar boven
Berichten: 5047
Lid geworden op: do nov 16, 2006 10:14 pm
Contacteer:

Re: MDI: licks the feet that trample free speech.

Bericht door naar boven »

Art1 en de afko's

Een kongsi met een spilfunctie in de samenleving zoals het Meldpunt Discriminatie Internet heeft natuurlijk veel contacten. Het MDI werkt samen, onderzoekt, organiseert, overlegt, onderneemt, coördineert, initieert, signaleert en vergadert met een heel resem andere meningsbestrijdende organen, zoals de...

Landelijke Vereniging van Antidiscriminatiebureaus en Meldpunten (LVADB).
Art.1
Landelijk Bureau Racismebestrijding (LBR)
afzonderlijke antidiscriminatiebureau’s (ADB’s)
Landelijk Expertise Centrum Discriminatie van het Openbaar Ministerie (LECD)
het Landelijke Expertise Centrum Diversiteit van de politie en de politie Amsterdam-Amstelland
Magda Berndsen, lid van de raad van hoofdcommissarissen belast met, onder meer, de aanpak van discriminatie.
Meldpunt Cybercrime (MCC)
Korps Landelijke Politiediensten (KLP)afdeling internetsurveillance
Nationale Coördinator Terrorisme bestrijding (NCTb)
International Network Against Cyber Hate (INACH)
Politie Kennis Net (PKN)
noviafacts.nl
stichting BREIN
Nationale Infrastructuur ter bestrijding van Cybercrime (NICC)
Nationale Jeugdraad

Mogelijk houden al die deelnemers aan dit clubcircuit voornamelijk zichzelf en elkaar bezig en in stand, maar we zullen zien wat deze praatgroep oplevert aan concrete resultaten.
3. Overige activiteiten MDI

3.1 Samenwerking en overleg

Art.1

In 2006 was het MDI lid van de Landelijke Vereniging van Antidiscriminatiebureaus en Meldpunten (LVADB). De LVADB is opgegaan in een nieuwe vereniging, Art.1, waarbij het voormalige Landelijk Bureau Racismebestrijding het stafbureau voert. Het MDI is geen lid van Art.1, maar werkt wel nauw samen met zowel de afzonderlijke antidiscriminatiebureau’s (ADB’s) als met het stafbureau. Het MDI heeft regelmatig overleg met de ADB’s en het stafbureau van Art.1, afgesproken is om met enige regelmaat gezamenlijk projecten te ondernemen. Het MDI heeft onder meer een bijdrage geleverd aan het op middelbare scholieren gerichte project ‘Wazeggie’ van Art.1. Ook heeft het MDI begin 2008 een werkbezoek georganiseerd voor een aantal ADB’s.
Waaruit de bijdrage van het MDI aan het project 'Wazeggie' bestaat mogen we niet weten. Ook het werkbezoek voor de ADB’s blijft ongespecificeerd.
Overleg OM, Politie en MDI

Het MDI heeft ongeveer vier keer per jaar overleg met het Landelijk Expertise Centrum Discriminatie van het Openbaar Ministerie (LECD), het Landelijke Expertise Centrum Diversiteit van de politie en de politie Amsterdam-Amstelland. Dit overleg heeft ten doel:
- De lopende aangiften van het MDI te bespreken
- De afhandeling van aangiften bespoedigen
- Afspraken maken over de manier waarop de strafrechtelijke aanpak van discriminatie kan worden verbeterd
- De politie en het OM een beeld te geven van wat er ‘speelt’ op het internet.
Daarnaast heeft het MDI in 2008 overleg gehad met Magda Berndsen, lid van de raad van hoofdcommissarissen belast met, onder meer, de aanpak van discriminatie.
Er wordt heel wat afgebabbeld, maar naar de resultaten mogen we raden.
Meldpunt Cybercrime, KLPD Internetsurveillance en NCTb

In 2007 is het Meldpunt Cybercrime van start gegaan. Bij het Meldpunt Cybercrime (MCC), dat onderdeel is van de Politie, kunnen mensen melding maken van online terrorisme en kinderporno. Met het MCC wordt af en toe overlegd. Meer contact heeft het MDI gehad met de afdeling internetsurveillance van de Korps Landelijke Politiediensten die als pilot actief zichtbaar en onzichtbaar op het internet speurt naar bepaalde strafbare feiten. Ten slotte heeft het MDI geregeld overlegd met de Nationale Coördinator Terrorisme bestrijding over zaken waarin online terrorisme en discriminatie elkaar raken en/of overlappen.
Prachtig al die communicatie, maar of het rendeert komen we niet te weten.
International Network Against Cyber Hate (INACH)

Het MDI / Magenta is lid en mede-oprichter van INACH (http://www.inach.net" onclick="window.open(this.href);return false;),een internationaal verbond met leden in diverse Europese landen, de Verenigde Staten en
Canada. INACH legt zich toe op het bestrijden van discriminatie op het internet door middel van educatie, het verwijderen van uitingen en legal action. In de praktijk is dit netwerk ook bijzonder nuttig om informatie mee uit te wisselen en van elkaars ervaring en deskundigheid te profiteren. In 2008 heeft het MDI deelgenomen aan de jaarlijkse INACH-conferentie te Washington D.C.11. Ook was het MDI aanwezig op de membersmeeting in Parijs eerder in de zomer van 2008.
11 http://www.meldpunt.nl/nieuws/mdi-op-cy ... -in-de-v-s" onclick="window.open(this.href);return false;
Zonder opbrengst is aanwezigheid aanwezigheid om het aanwezig zijn.
3.2 Deskundigheidsbevordering Politie en OM

In 2008 heeft het MDI op verschillende manieren bijgedragen aan deskundigsheidsbevordering bij het Openbaar Ministerie en de politie. Het MDI heeft onder meer een toespraak gehouden voor alle regiocontactpersonen discriminatie op de jaarlijkse bijeenkomst. Ook heeft het MDI zitting in de redactiecommissie van het Politie Kennis Net (PKN), waarvoor ook in 2008 een bijdrage is geleverd.
De aard en het effect van de bijdragen blijven in het duister gehuld.
3.3 Projecten en Onderzoek

Seminar tienjarig bestaan MDI

In maart 2008 werd vanwege het tienjarig bestaan van het MDI een seminar georganiseerd met de titel: "10 jaar MDI: 'Wilt u a.u.b. die narigheid onmiddellijk van
Internet halen!". In de seminar, die werd geopend met een toespraak namens minister Hirsch Ballin werd teruggeblikt op tien jaar MDI, maar met name vooruitgekeken naar de toekomst. Sprekers waren onder meer columnist en internetexpert Francisco van Jole, oud-directeur van het MDI en de huidige algemeen directeur van stichting Magenta Ronald Eissens, Peter Rodrigues van de Anne Frankstichting over discriminatie op internet voor de rechter en Jane Tallim van het Canadese Media Awareness Network12 over een alternatieve aanpak van online discriminatie op internet door de focus te leggen op educatie.
12 http://www.media-awareness.ca/" onclick="window.open(this.href);return false;
Mooie plannen, maar wat is er uit voortgevloeid?

Met die 'educatie' waar de focus op gelegd gaat worden wordt waarschijnlijk niet de vorm van educatie bedoeld die het MDI nog enig bestaansrecht zou kunnen geven: de bevordering van de geestelijke weerbaarheid van de internetgebruiker. Zodat het internet gevrijwaard blijft van lieden die gaan janken om woorden, plaatjes of geluiden.
Moderatortraining

In 2007 heeft het MDI onderzoek gedaan naar de moderatie van de website telegraaf.nl, mede vanwege het grote aantal meldingen dat het MDI ontving over deze site. Alle aanbevelingen die uit het onderzoek volgden, zijn door telegraaf.nl opgevolgd, waaronder het trainen van de moderatorgroep (overigens uitbesteed aan noviafacts.nl) in het herkennen en bestrijden van online discriminatie. De eerste training is gegeven in 2007 en ook in 2008 heeft het MDI deze training weer verzorgd voor een uitgebreide en anders samengestelde moderatorgroep. Voor 2009 staat weer een training op het programma.
Huiveringwekkend en hallucinant (om maar eens een mooi Belgisch woord te gebruiken)
Het MDI, dat zich inmiddels overduidelijk gediskwalificeerd heeft om over uitingen te kunnen oordelen, bemoeit zich met de opleiding van moderatoren.
Moderatoren krijgen dus onderwezen wat het MDI strafbaar acht. Niet wat strafbaar ís - want daar gaat het MDI niet over, maar de rechter - maar wat het MDI denkt dat strafbaar is: want anders krijgen de moderatoren last met datzelfde MDI. Het MDI bepaalt de criteria en de moderatoren kennen die criteria. Criteria die niet te hoeven te stroken met de criteria van het Wetboek van Strafrecht en die ook inderdaad niet overeenkomen gezien de bedroevende resultaten die het MDI bij de rechtbank haalt. Alle coördinatie tussen het MDI en Justitie ten spijt.
Nieuwe Website

In 2008 heeft het MDI een nieuwe website in gebruik genomen. Deze website is veel aantrekkelijker en overzichtelijker. Op de nieuw toegevoegde “nieuws”-sectie geeft het MDI een overzicht van relevante nieuws-artikelen en informatie over activiteiten van het MDI en aan MDI gerelateerde onderwerpen.
Het eerste concrete resultaat. Maar een overzichtelijke website is toch wel het minste wat je mag verwachten bij een meldpunt dat zich uitsluitend op het internet richt.
Onderzoek

In 2008 is het MDI twee verschillende onderzoeken gestart. Het eerste onderzoek betreft het in kaart brengen van extreem-rechtse websites gericht op de Nederlandse samenleving. In het tweede onderzoek wordt de moderatie op een aantal grote op Nederland gerichte interactieve websites onderzocht met onder meer de bedoeling “best practices” te signaleren. In 2009 zullen beide onderzoeken afgerond zijn.
Die extreem-rechtse websites zijn in 2007 in kaart gebracht door het NRC Handelsblad. Dat project kon nou niet bepaald geslaagd genoemd worden, maar erg veel werk kan het opschonen en eventueel aanvullen van dat NRC-dossier niet zijn.

"Best practice gaat er van uit dat er een techniek, methode, proces, activiteit of beloningmethodiek is die effectiever is om een bepaald resultaat te halen dan enige andere techniek, methode, etc. Bij het concept Best Practice staat praktijkervaring centraal." (Wikipedia).

'Best practices' signaleer je dus niet, die ontwikkel je.

Opnieuw geen resultaten. Die zijn pas volgend jaar te verwachten.
Gedragscode Notice and Take down

Het MDI heeft samen met diverse andere partijen, zoals grote providers, overheidspartijen en belangenpartijen als stichting BREIN, bijgedragen aan de
totstandkoming van een gedragscode Notice and Take down. In deze gedragscode geinitieerd door NICC13 is afgesproken hoe providers omgaan met klachten van gebruikers over content op de door hun doorgegeven websites. Voor het MDI heeft deze gedragscode weinig praktische relevantie omdat het bijna nooit zaken doet met providers, maar rechtstreeks de beheerder van een website benadert. Als signaal dat internetpartijen samenwerken om strafbare informatie op internet tegen te gaan, is de gedragscode echter een goed initiatief. De gedragscode is vanaf oktober 2008 actief.
13 http://www.samentegencybercrime.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
De inbreng van het MDI aan de tot stand koming van deze gedragcode blijft onbekend.
Jongerenproject RU4real

In 2008 is het MDI samen met de Nationale Jeugdraad een project gericht op jongeren gestart. Het MDI signaleert dat het relatief weinig meldingen ontvangt van jongeren. Dit terwijl een groot deel van de gevonden strafbare uitingen vaak door jongeren lijkt te worden gedaan en worden aangetroffen op websites die op jongeren zijn gericht. Mede hierom is op initiatief van het MDI contact gezocht met de Nationale Jeugdraad met als doel een project op te zetten om online tolerantie op een positieve manier onder de aandacht te brengen. Dit project zal in 2009 worden uitgevoerd.
De jongeren gedragen zich dus heel wat volwassener dan de gemiddelde volwassen internetgebruiker en de volwassenen van het MDI.

Gelukkig is het MDI er om de kinderen voor te lichten en ze te leren dat ze beledigd of gediscrimineerd worden zonder dat ze het merken.

Op het gebied van 'tolerantie' kan het MDI nog heel wat leren van de jeugd. Maar bij het MDI heeft het woord 'tolerantie' niet de gebruikelijke betekenis. Bij het MDI betekent 'tolerantie': "niet doen wat niet mag van het MDI".

Vroeger noemden we dat discipline, of serviliteit..


Conclusie: al dat ge-samenwerk levert maar verdraaid weinig concrete resultaten op.
Laatst gewijzigd door naar boven op ma jun 29, 2009 2:47 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
RTFM

naar boven
Berichten: 5047
Lid geworden op: do nov 16, 2006 10:14 pm
Contacteer:

Re: MDI: licks the feet that trample free speech.

Bericht door naar boven »

En het komt allemaal door...GW!

In dit vierde hoofdstuk geeft het MDI in detail weer waar en waarop zoal gediscrimineerd wordt en hoe vaak.

Het hoofdstuk bevat een aantal tabellen waaruit met de beste wil van de wereld geen tendens te destilleren valt, dus die tabellen geven we niet weer. Ze zijn te zien in het MDI Jaarverslag 2008.

De tabel "Discriminatie op grond van ras" heeft een interessante voetnoot:
15 Het begrip 'ras' dient, overeenkomstig het Internationaal Verdrag inzake de Uitbanning van alle vormen van Rassendiscriminatie en vaste jurisprudentie van de Hoge Raad, ruim te worden uitgelegd. Dit begrip omvat tevens huidskleur, afkomst of nationale herkomst dan wel etnische afstamming.
Dat is uitleg volgens de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB). De AWBG is een nadere uitwerking van Artikel 1 van de Grondwet en heeft dus niets te maken met artikel 137c van het Wetboek van Strafrecht (groepsbelediging): het terrein waarop het MDI meent te moeten opereren.

De tekst van dit hoofdstuk in het Jaarverslag wordt opgevrolijkt met een aantal voorbeelden van 'discriminerende uitingen'. Ook hier geldt: wie er kennis van wil nemen kijkt maar in het MDI Jaarverslag 2008
4. Discriminatiegronden en uitingen per medium / locatie

4.1 Inleiding
Het MDI registreert uitingen van discriminatie op internet, onder meer op discriminatiegrond, om inzicht te krijgen in de maatschappelijke ontwikkelingen in deze.
Het MDI gaat daarbij uit van de in het Wetboek van Strafrecht14 genoemde discriminatiegronden, te weten: ras, godsdienst of levensovertuiging, hetero- of homoseksuele gerichtheid, geslacht en lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap. In onderstaande tabellen wordt het totale aantal bij het MDI gemelde uitingen per discriminatiegrond weergegeven en het aantal uitingen daarvan dat door het MDI als strafbaar is beoordeeld. Ook het aantal uitingen dat als tendentieus is beoordeeld, is in de laatste tabel meegenomen. Een tendentieuze uiting is een uiting die op zichzelf niet strafbaar is, maar die wel mee kan helpen de context van de uitingen op een locatie te bepalen. Het MDI beoordeelt uitingen namelijk altijd in hun context om de strafbaarheid ervan te beoordelen.
14 Art. 137c t/m g van het Wetboek van Strafrecht
"Het MDI beoordeelt uitingen namelijk altijd in hun context om de strafbaarheid ervan te beoordelen."

Die bewering is flagrant onjuist. We hebben daarvoor bewijzen in handen: de bezwaren die het MDI had tegen uitingen op dit forum: hier en hier en de zaak tegen Misdefinitie

In die laatste zaak leverden het MDI en de openbaar aanklager brokken tekst aan zonder context (waarin bovendien was geknoeid). Bewijsstukken die door de rechter onmiddellijk van tafel geveegd werden: de rechter wenste de uitingen slechts in hun context te beoordelen.

4.2 Haat tegen moslims

In 2008 zijn bij het MDI 204 uitingen van Haat tegen moslims gemeld die als strafbaar zijn beoordeeld. Dit zijn er minder dan de afgelopen twee jaar. Van deze 204 uitingen zijn er 165 op verzoek van het MDI verwijderd, vijf uitingen zijn toegevoegd aan bestaande aangiftedossiers en over 34 uitingen is een nieuwe aangifte gedaan.

Moslims krijgen als groep de afgelopen jaren veel aandacht in het publieke debat. Sinds de aanslagen van 11 september 2001, de moord op Theo van Gogh en de opkomst van rechtspopulistische geluiden in de politiek (die hun pijlen onder meer op moslims richten) is de toon van het publieke debat dikwijls scherp. De PVV van Geert Wilders is de partij die zich met de meeste nadruk richt tegen de islam en moslims en vormt een belangrijke oorzaak van de verscherpte tegenstellingen in het maatschappelijk debat rondom moslims.
Zoals al eerder opgemerkt: de tabellen laten zien dat er geen sprake is van een tendens.
De tabel "Discriminatie op grond van religie / levensovertuiging: islam" laat de volgende aantallen gemelde uitingen zien:
2005: 371
2006: 473
2007: 365
2008: 346

Toch heeft er volgens het MDI maar één schuld aan de tendens die er niet is: de PVV van Wilders.

Het Meldpunt bedrijft hier doorzichtige agitprop.
Deze tendens heeft al jaren zijn weerslag op het internet. Waar het publieke debat over moslims op straat, op televisie en in kranten al heftig wordt gevoerd, vallen op het internet niet zelden alle remmingen weg en worden moslims vaak op zeer grove manier beledigd. Het is overigens opvallend dat ondanks het uitbrengen van de film Fitna door Geert Wilders, het aantal strafbare uitingen gericht tegen moslims dat bij het MDI is gemeld is gedaald. Dat kan te maken hebben met het feit dat het aantal strafbare uitingen gericht tegen Marokkanen flink is toegenomen (zie paragraaf 4.7). Het MDI heeft de indruk dat Marokkanenhaat en Haat tegen moslims nogal eens door elkaar worden gebruikt om uitdrukking te geven aan dezelfde xenofobe sentimenten.
Opnieuw: er geen tendens.
En als er dan een tendens moet zijn is het deze:
- het aantal strafbare uitingen gericht tegen moslims dat bij het MDI is gemeld is gedaald (van 276 in 2007 naar 204 in 2008)
- het aantal strafbare uitingen gericht tegen Marokkanen is 'flink' toegenomen (van 184 in 2007 naar 229 in 2008)

Die tendens is dat de strafbare uitingen meer gespecificeerd zijn: men scheert de moslims steeds minder vaak over één kam.
4.3 Antisemitisme

Ook in 2008 is het aantal uitingen van antisemitisme dat bij het MDI is gemeld onverminderd hoog. 213 uitingen van antisemitisme zijn door het MDI als strafbaar
beoordeeld, waarvan 39 mede betrekking hadden op het ontkennen van de holocaust. Van deze 213 uitingen zijn 120 uitingen op verzoek van het MDI verwijderd, tien uitingen zijn bijgevoegd in een bestaand aangiftedossier en over 26 uitingen is een nieuwe aangifte gedaan.

Sinds de oprichting van het MDI is antisemitisme op het internet onverminderd hevig aanwezig. Met name uit extreemrechtse hoek, van oudsher goed vertegenwoordigd op het internet, zijn nog steeds sterk antisemitische geluiden te horen. Maar evenals afgelopen jaar is de meerderheid van de strafbaar antisemitische uitingen te vinden op grote interactieve websites als YouTube en Hyves. Daar worden ze overigens vrijwel altijd op verzoek verwijderd. Aan het einde van 2008 heeft het uitbreken van de Gaza-oorlog voor een opleving van het aantal antisemitische uitingen gezorgd.
Ik heb sterk de indruk dat hier een paar 'hoeken' van waaruit antisemitische geluiden te horen zijn verzwegen worden.
4.4 Andere godsdiensten of levensovertuiging

In 2008 ontving het MDI meldingen over in totaal negen strafbare uitingen, die betrekking hadden op groepen mensen die een andere religie of levensovertuiging aanhangen dan de islam. Dit aantal is vrijwel gelijk aan de afgelopen jaren. In de meeste gevallen was de discriminerende uiting gericht tegen christenen. Van een uiting gedaan in een column op een populaire nieuwswebsite, ontving het MDI vele tientallen meldingen.
Van deze uiting is aangifte gedaan.

Zes uitingen zijn verwijderd na een verzoek van het MDI. Van één uiting is aangifte gedaan.
Die ene is de satirische column van Nico Dijkshoorn op Nu.nl.

Laten we maar hopen dat het niet een aanzet tot een tendens is.
4.5 Discriminatie van autochtone Nederlanders

In totaal 29 strafbare uitingen, gericht tegen autochtone Nederlanders, zijn in 2008 bij het MDI gemeld. Dat is iets lager dan vorig jaar, maar fors lager dan in 2006 toen het MDI nog 89 strafbare uitingen registreerde. Destijds dacht het MDI dat met de stijging van het aantal meldingen over discriminatie van autochtone Nederlanders het idee was weggenomen dat het MDI slechts voor allochtone Nederlanders is bedoeld. Uit emails die het MDI in 2008 heeft ontvangen en de cijfers van de afgelopen twee jaar, blijkt dit echter niet het geval te zijn. Uiteraard is deze gedachte onjuist en behandelt het MDI elke melding gelijk en met de grootste zorgvuldigheid. Alle 29 uitingen zijn op verzoek van het MDI verwijderd.
29 uitingen slechts. Nog even en het MDI is de enige die autochtone Nederlanders discrimineert.
Evenals de afgelopen jaren zijn veel van de strafbare uitingen gericht tegen autochtonen gedaan op websites waar juist ook andere minderheidsgroepen werden gediscrimineerd. Een deel van deze uitingen werd bijvoorbeeld aangetroffen op een website waar mensen racistische moppen kon plaatsen.
Men of mensen, kon of konden..
4.6 Discriminatie op grond van seksuele gerichtheid

Het MDI registreerde in 2008 62 strafbare uitingen gericht tegen homo’s. Dat zijn er meer dan de afgelopen jaren.

In tegenstelling tot afgelopen jaar, werd in 2008 de meerderheid van de uitingen van homohaat aangetroffen op websites gericht op de Marokkaanse gemeenschap. Overigens werden de uitingen daar altijd verwijderd.

Van de 62 strafbare uitingen zijn 59 uitingen na een verzoek van het MDI verwijderd. Van de overige drie uitingen is aangifte gedaan.
45 meldingen in 2005, 93 in 2006, 79 in 2007 en 87 in 2008. Ook hier geen tendens.
4.7 Discriminatie van Marokkanen

In 2008 registreerde het MDI 229 strafbare uitingen van discriminatie van Marokkanen. Dat is aanzienlijk hoger dan de afgelopen jaren en een voortzetting van de stijgende trend. Ook Marokkanen zijn in 2008 weer als groep tot onderwerp gemaakt van het publieke debat. Met name problematiek rond criminele jongeren van Marokkaanse afkomst in bepaalde wijken en berichtgeving daaromheen, leidde in 2008, net als in 2007, tot veel reacties die over de schreef gingen. In 2008 werden een groot deel van de uitingen van marokkanenhaat aangetroffen op weblogs en webfora van divers pluimage en op een aantal moppensites. In 2007 werd nog veruit het grootste deel van de uitingen aangetroffen op nieuwssites die bezoekers de mogelijkheid geven om te reageren op nieuwsartikelen. Dat gedeelte was in 2008 veel kleiner. Een nog kleiner deel van de uitingen is gevonden op extreemrechtse websites. Van deze 229 uitingen zijn maar liefst 212 na een verzoek van het MDI verwijderd.
Zoals reeds opgemerkt: die trend - als die er is - is er een van uitingen tegen moslims naar uitingen tegen meer specifiek Marokkanen, niet van uitingen tegen Marokkanen naar meer uitingen tegen Marokkanen.
4.8 Discriminatie van Turken

In 2008 ontving het MDI meldingen over 91 strafbare uitingen van discriminatie van Turken. Dit is veel hoger dan in 2007 toen het MDI 25 uitingen als strafbaar beoordeelde. Overigens registreerde het MDI in 2006 74 strafbare uitingen gericht op Turken. Het merendeel van de uitingen gericht op Turken werd aangetroffen op moppensites, maar ook op extreemrechtse websites en in mindere mate op mainstream interactieve websites werden uitingen van turkenhaat gevonden.

Van de 91 strafbare uitingen zijn er 90 na verzoek van het MDI verwijderd. Van de enige uiting die niet is verwijderd, is aangifte gedaan.
"Het merendeel van de uitingen gericht op Turken werd aangetroffen op moppensites..."

Trieste humor is meestal niet meer dan dat: triest. Je er druk om maken is nog triester.
4.9 Discriminatie van mensen met een donkere huidskleur

De 177 strafbare uitingen die het MDI in 2008 naar aanleiding van meldingen aantrof op internet, is een lichte daling ten opzichte van de afgelopen jaren. 156 van deze 177 uitingen zijn op verzoek van het MDI verwijderd. Over zeventien uitingen is een nieuwe aangifte gedaan. Eén uiting is bijgevoegd in een bestaand aangiftedossier.

De uitingen van anti-zwart racisme komen uit verschillende hoeken. Extreemrechts neemt een deel van de uitingen voor zijn rekening. Hier betreft het vooral klassiek racistisch gedachtegoed. Dit zijn ook de uitingen die bijvoorbeeld gepaard gaan met verwijzingen naar de Amerikaanse Ku Klux Klan en onder meer gekenmerkt worden door bijzonder grof taalgebruik en het diskwalificeren van ‘de zwarten’ als ‘inferieur ras’.
Tegenwoordig komen alleen mohammedaanse burgemeesters daarmee weg..
Naast de extreemrechtse sites, werden uitingen van racisme aangetroffen op veel verschillende websites; van nieuwswebsites en populaire weblogs tot moppensites en videosites als YouTube. Maar in 2008 werd de meerderheid van de strafbaar racistische uitingen gevonden op extreemrechtse websites.
Dat is dan misschien een verklaring voor de daling: slechts extreemrechtse websites houden zich daar nog mee bezig.
4.10 Discriminatie op grond van ‘overige afkomst’

Het MDI heeft in haar registratieprogramma de categorie ‘overige afkomst’. In deze categorie worden zowel uitingen van discriminatie met behulp van algemene termen zoals buitenlander, immigrant, allochtoon en andere afkomsten geregistreerd.

Weliswaar is de uiting in het voorbeeld gedaan in 2006, de uiting is pas gemeld in 2008. Dit illustreert hoe oudere uitingen, indien zij op het internet blijven staan, keer op keer mensen kunnen beledigen.
Dit toont slechts aan dat uitingen, als ze maar lang genoeg op internet staan, altijd wel door iemand zullen worden gelezen die zich erdoor beledigd voelt..
Het aantal strafbare uitingen in deze categorie is flink gestegen ten opzichte van 2007, naar 169 uitingen (91 in 2007). Overigens is dit aantal nog steeds lager dan in 2006 toen 191 strafbare uitingen van discriminatie op grond van ‘overige afkomst’ werd geregistreerd. Van deze 169 uitingen zijn 144 uitingen op verzoek van het MDI verwijderd. Van negen uitingen is aangifte gedaan.

Veel van deze uitingen zijn aangetroffen op extreemrechtse websites en op moppensites.
Ook zijn veel uitingen, meer dan de andere categorieën, aangetroffen op profielenwebsites, met name op Hyves. De uitingen op dergelijke sites zijn altijd na verzoek van het MDI verwijderd.
Ook hier is er geen tendens zichtbaar.
4.11 Discriminatie op overige gronden
In deze paragraaf worden discriminerende uitingen besproken, die betrekking hebben op andere (en kleinere) categorieën en gronden dan die in eerdere paragrafen zijn behandeld.

Over Aziaten is in 2008 één strafbare uiting bij het MDI geregistreerd. Tegen Roma en/of Sinti zijn vijftien strafbare uitingen geregisteerd. Dat is opvallend veel hoger dan in 2007, toen er maar één strafbare uiting bij het MDI werd gemeld. De vijftien uitingen werden op drie verschillende sites aangetroffen. Van de vijftien uitingen zijn er twaalf verwijderd en van de overige drie uitingen is aangifte gedaan.

Over Aziaten is in 2008 één strafbare uiting bij het MDI geregistreerd. Deze uiting is opverzoek van het MDI verwijderd.

Met betrekking tot de discriminatiegrond ‘handicap’, pas sinds een paar jaar toegevoegd aan de anti-discriminatieartikelen van het Wetboek van Strafrecht, ontving het MDI een melding met betrekking tot één strafbare uiting, die is verwijderd.

Over discriminatie op grond van geslacht (alleen strafbaar als sprake is van “aanzetten tot haat of discriminatie”) registreerde het MDI ook één uiting als strafbaar en ook die uiting is verwijderd.
Allemaal te marginaal om er een conclusie aan te kunnen verbinden.
4.12 Uitingen per medium/locatie

Het MDI neemt meldingen in behandeling over discriminatie op het Nederlandse deel van internet.18 Internet omvat meer dan alleen het World Wide Web.19 Het internet behelst ook digitale communicatievormen als email, P2P (bijvoorbeeld Limewire of Soulseek), chat, nieuwsgroepen, online gaming en Second Life. Zoals uit bovenstaande tabel blijkt, betreft het overgrote deel van de meldingen bij het MDI websites en een kleiner deel discussiefora en weblogs.
18 Hiermee wordt onder meer gedoeld op websites die in Nederland worden gehost, maar ook websites die in het buitenland worden gehost en gericht zijn op de Nederlandse samenleving en/of vanuit Nederland worden onderhouden.
19 WWW; websites, webforums, weblogs etcetera.

Het MDI toetst ook of de gemelde uitingen openbaar zijn en onderneemt in beginsel slechts stappen als de uitingen ook inderdaad openbaar online staan. In het openbaar houdt in dat de uiting door het publiek waargenomen kan worden. Vrijwel alle websites, webfora, weblogs en dergelijke zijn openbaar. Men hoeft immers slechts het adres of de URL20 in te typen en de pagina's verschijnen op het beeldscherm. Bij hoge uitzondering is een website beveiligd met een password dat slechts in beperkte kring bekend is.
20 Met de Uniform Resource Locator wordt naar de locatie van een pagina op het internet verwezen

Bij veel webfora en weblogs kunnen slechts geregistreerde leden berichten plaatsen. Hieruit zou eventueel afgeleid kunnen worden dat dergelijke weblogs en webfora niet openbaar zijn. Dit is niet het geval. Berichten zijn ook voor niet-geregistreerde leden te lezen. Daarnaast is het lidmaatschap doorgaans een volledig geautomatiseerd proces waarbij iedereen lid kan worden, zonder daarvoor toestemming van het beheer van een forum te hoeven vragen.

Tot vorig jaar maakte het MDI onderscheid tussen websites enerzijds weblogs en webfora anderzijds. Voorheen was het zo dat de eigenaar / beheerder doorgaans zelf de inhoud van de website online zette. Bij weblogs en webfora waren het veelal de bezoekers. Tegenwoordig is dat onderscheid deels weggevallen, nu ook de meeste websites bezoekers ruim de mogelijkheid bieden tot het plaatsen van filmpjes, foto’s, reacties, commentaren en andere uitingen.

Evenals vorig jaar is het aantal uitingen op weblogs gedaald. Het lijkt er op dat het fenomeen weblog wat minder populair is en /of er meer webloggers zijn die er in slagen discriminerende uitingen effectiever te weren. Het aantal uitingen gedaan in video’s is wat lager dan vorig jaar, maar nog steeds fiks hoger dan eerdere jaren. Het betreft hier met name YouTube. Er zijn de helft minder uitingen geregistreerd die per email zijn gedaan.
"Evenals vorig jaar is het aantal uitingen op weblogs gedaald."

Vermoedelijk wordt hier bedoeld dat het aantal meldingen over uitingen op weblogs is gedaald.
Dat kan kloppen want de tabel vertoont een tendens(je): 199 in 2005, 265 in 2006, 165 in 2007 en 94 in 2008.


Conclusie: van een significante tendens in het aantal meldingen op welk terrein dan ook is geen sprake.

Maar dat neemt niet weg dat, volgens het MDI, Geert Wilders daarvoor verantwoordelijk is.
RTFM

naar boven
Berichten: 5047
Lid geworden op: do nov 16, 2006 10:14 pm
Contacteer:

Re: MDI: licks the feet that trample free speech.

Bericht door naar boven »

Baat en Schade

Hoofdstuk 5 (Resultaten in cijfers)van het MDI Jaarverslag 2008 bestaat uit zes tabelletjes zonder begeleidende tekst. En er is dit keer zowaar een trendje waar te nemen! Wat blijkt? De meldingen die het MDI binnen krijgt, zijn steeds van betere kwaliteit. Dat wil zeggen: de meldertjes vullen in toenemende mate alle noodzakelijke gegevens in. Zoals daar zijn: exacte uiting, exacte locatie en - ook handig - de daadwerkelijke aanwezigheid op het internet. Het zijn al aardig kundige klagertjes aan het worden, daar in de klantenkring van het MDI.


Een evaluatie van de prestaties van het Meldpunt Discriminatie Internet ontbreekt in dit jaarverslag. Ook een toekomstvisie blijkt het MDI niet te hebben. Althans, wenst het niet te onthullen.

Slotconclusie:

Bezigheden.
Het MDI houdt zich bezig met het verwerken van meldingen, met moderatoren en webitebeheerders manen uitingen te verwijderen, met het in het geniep aanleggen van dossiers, met het aangifte doen van vermeend strafbare feiten, met het doorprocederen op kosten van de belastingbetaler en met het eindeloos overleggen met andere genootschappen die hun nut nog moeten bewijzen.

Functioneren.
Het MDI beoefent een volstrekt nutteloze tak van sport op kosten van de belastingbetaler, overigens zonder te weten waarom.

We citeren de MDI website:
Het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI)

Het MDI is onderdeel van Stichting Magenta en opgericht in 1997 om discriminatie op het Nederlandse gedeelte van het Internet te helpen voorkomen en bestrijden. In de jaren die volgden is het MDI meegegroeid met het Internet en uitgegroeid tot een professionele organisatie die op verschillende manieren bijdraagt aan de bestrijding van online discriminatie.

Toen het Internet in de loop van de jaren negentig van de vorige eeuw in rap tempo groeide, bleek het Internet ook populair te zijn voor het doen van racistische en discriminerende uitingen. Om die uitingen succesvol aan te pakken, was specifieke expertise noodzakelijk. Het MDI heeft uitgebreide juridische kennis op het gebied van de discriminatiewetgeving en veel specialistische technische kennis over alle facetten van het Internet en kan mede daarom online discriminatie effectief bestrijden.

Om discriminatie op het Internet zo effectief mogelijk te bestrijden, werkt het MDI nauw samen met diverse organisaties zoals Art.1, Politie, Openbaar Ministerie en verschillende buitenlandse organisaties die zich bezighouden met de bestrijding van discriminatie op het Internet. Het MDI is ook mede-oprichter van het International Network Against Cyberhate (INACH).

Stichting Magenta, Meldpunt Discriminatie Internet is een onafhankelijke organisatie, maar wordt voor haar MDI-werkzaamheden gesubsidieerd door het ministerie van Justitie en het ministerie van VROM/WWI.

Meer weten?

Bij publicaties kunt u recente jaarverslagen van het MDI downloaden
Dit is ronduit schokkend.
Het MDI neemt als vanzelfsprekend aan dat het nut heeft om 'online discriminatie' te bestrijden en tracht dit te doen zonder zich ook maar een seconde af te vragen of dit zou moeten gebeuren, zonder zich geroepen te voelen om uit te leggen waarom 'online discriminatie' bestreden zou moeten worden en zonder zich af te vragen of het wel mogelijk is om 'online discriminatie' te bestrijden omdat het nog maar de vraag is of er überhaupt zoiets bestaat als 'online discriminatie'.

Want 'online discriminatie' bestaat niet. Het bestaat niet omdat het virtueel is en omdat iedereen voor zichzelf kan uitmaken in hoeverre hij of zij zich beledigd wil voelen door een stukje tekst, een plaatje, een muziekje of een filmpje: de beslissing daarover is in handen van 'the receiving end'. Dat is iets volstrekt anders dan bijvoorbeeld ergens geweigerd worden omdat je toevallig de verkeerde kleur, het verkeerde geslacht of de verkeerde levensovertuiging hebt: dan ben je overgeleverd aan de willekeur van degenen die de ingang bewaken en dat is een criterium waar je geen invloed op kan uitoefenen. Dat is een volkomen andere situatie dan met je eigen computer op het internet een beledigende uiting tegen komen (want daar gaat het om: belediging en niet om discriminatie): op de eigen computer is men immers volledig autonoom.

'Online discriminatie' is een verzinsel en het MDI meent bestaansrecht te hebben omdat het zich bezig houdt met het bestrijden van het fenomeen dat datzelfde MDI (mede)bedacht heeft.

Bovendien ontbreekt het het Meldpunt aan objectiviteit, beoordelingsvermogen, communicatieve vaardigheid, verantwoordelijkheidsbesef en - verreweg het ernstigste voor een club die zich als zedenmeester opstelt - aan fatsoen.

Het Jaarverslag 2008 is een schriftelijke weergave van dat gebrek aan fatsoen.

Het Meldpunt Discriminatie Internet kent alleen maar slachtoffers: de zelfbenoemde slachtoffers die bij het MDI komen aankloppen om over een onwelgevallige uiting te miepen en de echte gedupeerden, de slachtoffers van de intimidaties en de juridische escapades van het MDI.
Laatst gewijzigd door naar boven op do aug 13, 2009 12:19 am, 1 keer totaal gewijzigd.
RTFM

Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 6299
Lid geworden op: zo jun 03, 2007 12:41 pm

MDI: een tandenloze Gestapo

Bericht door hans van de mortel »

naar boven schreef:Gelukkig is het MDI er om de kinderen voor te lichten en ze te leren dat ze beledigd of gediscrimineerd worden zonder dat ze het merken.
Een aanmoedigend advies van het MDI voor volwassenen zou derhalve kunnen luiden: ’Wie zich gediscrimineerd wil voelen, vindt vast wel ergens een spiegel om in te kijken’.
Geen eigen mening verkondigen is de vrijwillige celstraf van het verstand.

CITATEN OVER PROFEET MOHAMMED

naar boven
Berichten: 5047
Lid geworden op: do nov 16, 2006 10:14 pm
Contacteer:

Re: MDI: licks the feet that trample free speech.

Bericht door naar boven »

Gesprek met het Meldpunt Discriminatie Internet - Het Jaarverslag.

Vorige week is het Jaarverslag 2008 van het Meldpunt Discriminatie Internet gepubliceerd. We hebben een medewerker van het MDI bereid gevonden om ons te woord te staan en onze vragen over het Jaarverslag te beantwoorden.

Goedemiddag. Het Jaarverslag 2008 biedt een aardig inzicht in de activiteiten van het MDI. Wat het meest opvalt is dat de cijfers min of meer gelijk zijn aan de voorgaande jaren en dat er geen trend van betekenis in valt te ontwaren. Dat is opmerkelijk, want 2008 was, zoals u zelf in het Jaarverslag schrijft, een roerig jaar. Deelt u die analyse en is er reden om er voor de toekomst conclusies aan te verbinden?

Ook wij hadden gerekend op een topjaar. Geert Wilders' Fitna zat er aan te komen, er bereikten ons signalen dat Gregorius Nekschot nu eindelijk eens een keer aangepakt zou worden en de islamofobie was voor zover wij het konden beoordelen nog lang niet over zijn hoogtepunt heen. Dus het overviel ons wel een beetje toen de groeiresultaten achter bleven bij onze verwachtingen. De kredietcrisis en de klimaatverandering kunnen er mee te maken hebben, maar eerlijk gezegd kunnen we gerust spreken van een debakel. De realiteit van deze wanprestatie gaan wij beslist niet uit de weg.

En nu? Hoe denkt u het tij nog te gaan keren?

Om te beginnen heeft de directeur van het MDI zijn verantwoordelijkheid genomen en is opgestapt. Dat siert hem, hoewel we er bij moeten zeggen dat de man indertijd slechts zesde keus was voor die functie en ja, dan krijg je dat.

Dat is nu niet bepaald aardig voor die meneer. Hij heeft ongetwijfeld zijn uiterste best gedaan. Nu toont hij verantwoordelijkheidsbesef door te vertrekken en dan krijgt hij van u nog een trap na.

In tegendeel. De hele procedure van zijn vertrek en alles wat wij daarover naar buiten brengen is tot in detail doorgesproken met de scheidend directeur. Dat van die zesde keus was zelfs zijn eigen idee. Hij is volkomen akkoord om zoveel mogelijk als zondebok en kop van Jut te fungeren. Overeenstemming op dit punt is heel gemakkelijk te realiseren als de handdruk maar goud genoeg is.

Zo'n doortastende maatregel zal de beeldvorming ongetwijfeld positief beïnvloeden, maar hoe nu verder? Gaat het MDI op de zelfde weg door of komt er een andere aanpak? Hoe ziet u de toekomst?

Met onze aanpak is niets mis. We zijn er onvoldoende in geslaagd datgene waar wij voor stonden - en nog steeds staan laat dat duidelijk zijn - op een heldere manier te communiceren. Maar we zullen er niet aan kunnen ontkomen om ons beleid minimaal bij te sturen. Overigens zonder onze principes over boord te gooien.

En wat mogen die minimale bijsturingen dan wel zijn? Geeft u eens een voorbeeld.

Wij gaan inzetten op duurzaam. We nog moeten gaan bekijken wat dat voor ons precies betekent, maar het klinkt goed. Een van de zaken die misschien wel op vrij korte termijn te realiseren is, is de versoepeling van artikel 137 van het Wetboek van Strafrecht.

Die versoepeling, waar de Minister van Justitie ook aan dacht, is nu juist door de Hoge Raad afgeschoten. Loopt u - met alle respect - niet een beetje achter de feiten aan?

Nee hoor. Wij hebben een geheel andere versoepeling voor ogen. Wij willen de complottheorieën, waar momenteel een ongekende wildgroei in is ontstaan, gaan aanpakken. Complottheoriën zoals het Eurabia-complot, the Great Global Warming Swindle, de verhalen over de vermeend ondemocratische constructie van de EU, de leugens over wantoestanden binnen de rechterlijke macht en niet te vergeten de hetze tegen onzelf, het MDI, willen we van het internet vegen.

Maar die wetgeving is er toch al? Als die theorieën niet juist zijn en er worden mensen beschadigd dan is dat toch gewoon laster en dus strafbaar?

Het probleem met laster is dat je moet bewijzen dat de aantijgingen onjuist zijn en dan willen er nog wel eens onbedoeld pijnlijke details aan het licht komen. Bovendien is het onwenselijk dat de vraag om bewijsvoering in botsing komt met de feiten.

Maar als het feiten zijn, zijn ze toch al bewezen? Ik begrijp die botsing niet.

De betekenis van het begrip 'feit' is al lang geëvolueerd van iets wat hermetisch vaststaat naar iets waarover consensus bestaat dat het de meest wenselijke uitkomst is. Dat bedoelen we met een duurzame aanpak: het voortschrijdend inzicht van de toekomst wordt verwerkt in het hedendaags concept.

Dus als, bijvoorbeeld, Wilders zegt dat er 50 miljoen moslims in Europa zijn en de Minister van Getallen zegt dat het er 20 miljoen zijn dan...

...is dat getal van 20 miljoen een feit. U heeft het begrepen. De uitspraak "50 miljoen moslims in Europa" zal dan ook aan het strafdossier toegevoegd worden.

Toch wordt dat aantal van 50 miljoen ook door Wikipedia genoemd. 53 miljoen zelfs, in 2007.

Exact. En dat soort uitwassen willen we gaan aanpakken. Ook gaan we de bewustwording van de internetgebruiker vergroten, zodat overtredingen van de feiten eerder gesignaleerd worden en we op meer meldingen kunnen rekenen. Een kreet zoals "islam will dominate the world" mag dus ook niet meer, want dat is niet zo. Wij zullen alles in het werk stellen om die racistische bangmakerij van de islamofoben te bestrijden.

Maar die slogan voeren de moslims zelf mee op plakkaten. En niet alleen in islamitische landen: ook hier in Europa..

Dat is precies wat de Minister van Getallen zei: er zijn veel moslims in Europa die er niets aan doen...

BRON
RTFM

naar boven
Berichten: 5047
Lid geworden op: do nov 16, 2006 10:14 pm
Contacteer:

Re: MDI: licks the feet that trample free speech.

Bericht door naar boven »

Ontkenning - Fase Twee

Gregorius Nekschot heeft het Jaarverslag 2008 van het Meldpunt Discriminatie Internet ook gelezen en tot zijn verrassing ontdekt dat het MDI nu toegeeft dat Abdul Jabbar van der Ven bij het MDI geklaagd had over Gregorius Nekschot, een klacht die uiteindelijk leidde tot de aanhouding van GN.

Ik wist niet beter of dit was algemeen bekend, maar het MDI schijnt het dus aanvankelijk ontkend te hebben, want Gregorius Nekschot zal het wel weten.

Het MDI gedraagt zich in deze kwestie als het eerste beste straat-terroristje: eerst staalhard ontkennen en vervolgens, als de feiten onontkoombaar geworden zijn, gaan snotteren dat ze er op aangekeken worden..
MDI schreef:Helaas wordt in deze discussie de wijze van onderzoek en de arrestatie van Gregorius Nekschot nogal eens verward met de inhoud van de aangifte en krijgt ook het MDI veel kritiek te verduren.
Jankerts. Neem verantwoordelijkheid voor je daad (aangifte) en je nalatigheid (niet intrekken van de aangifte) of zwijg erover.
Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) bekent kleur
11-06-09 18:42:48, door Gregorius Nekschot

Categorie: Nieuws

Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) bekent kleur

Onderstaand een citaat uit het Jaarverslag 2008 van het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI).

‘Begin 2005 ontving het MDI vele meldingen over cartoons van Gregorius Nekschot. Voor een deel waren deze meldingen het gevolg van een oproep van voormalig imam Abdul Jabbar van der Ven, etc. etc.’

Interessant! Het MDI ontkende namelijk jarenlang - op hardnekkige wijze! - elke betrokkenheid van jongerenimam Abdul Jabbar van de Ven in het organiseren van een klachtenregen richting MDI.

Conclusie: Het MDI laat zich, willens en wetens, gebruiken als loopjongen van de fundamentalistische islam en schuwt daarbij de leugen niet.

Het ultralinkse Meldpunt Discriminatie Internet is een sinistere particuliere organisatie die, met financiële steun van de godsdienstwaanzinnige Minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin, de Vrijheid van Meningsuiting op systematische wijze om zeep helpt - zoveel is nu zeker.

Sylvester Bonk
Publicist
Hebben we daar een plaatje bij? Ja, dat hebben we:

Afbeelding
Laatst gewijzigd door naar boven op za jun 20, 2009 6:39 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
RTFM

Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17472
Lid geworden op: ma feb 17, 2003 9:58 am

Re: MDI: licks the feet that trample free speech.

Bericht door Manon »

tja.. die mijnheer Jabber ziet er echt zo'n godsdienstwanende NSB'er uit. of mogen we dat niet meer zeggen,
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.

naar boven
Berichten: 5047
Lid geworden op: do nov 16, 2006 10:14 pm
Contacteer:

Re: MDI: licks the feet that trample free speech.

Bericht door naar boven »

Geld en Geur.

De commotie die ontstond nadat bekend werd dat - onder andere - Dries van Agt de stichting Hans Melchers Fonds (bedoeld voor mensen die benadeeld zijn door de media) omgevormd had tot een moordenaarsondersteuningsfonds heeft Gregorius Nekschot op een idee gebracht: wie weet, kan Greg Nek ook een beroep doen op dit fonds.

(Meer over de kwestie Melchers versus de Vier van Van Agt in dit topic.)

De kans dat Nekschot een financiële bijdrage uit het fonds, dat tegenwoordig het fonds 'Juridische Ondersteuning tegen Onrechtmatige Mediaberichten (jotom)' heet, schatten we niet zo hoog in want Volkert heeft Fortuyn twee keer in de hals geschoten en daar steekt één Nekschot maar magertjes bij af.

Je kunt je bovendien afvragen of het Melchersmiljoen, of wat daar van resteert, nog wel zo aangenaam ruikt sinds het in de klauwen van Van Agt cs gevallen is.

Maar geld dat blinkt maakt fris wat stinkt.

Wat heeft dit met het Meldpunt Discriminatie Internet te maken?

Genoeg: het MDI heeft er immers voor gezorgd dat de jacht op Gregorius Nekschot werd geopend en Gregorius vraagt een financiële bijdrage voor de juridische strijd die daaruit zal voortvloeien.
Zuiver
12-06-09 22:39:53, door Gregorius Nekschot
Categorie: Nieuws


Deze week werd bekend dat Volkert van der Graaf - u weet wel, de dierenvriend die Pim Fortuyn in de rug schoot - kon rekenen op overvloedige financiële steun van ex-premier Dries van Agt (CDA) om een rechtszaak tegen De Telegraaf te beginnen.

Interessant, die financiële steun. Zoals iedereen weet, speelt het ultralinkse Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) onder één hoedje met de moslimfundamentalist Abdul Jabbar van de Ven om de Vrijheid van Meningsuiting te wurgen.

De godsdienstwaanzinnige Minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin (CDA) - een partijgenoot van onze Dries - zag wel brood in de georganiseerde klachtenregen van het MDI & Abdul Jabbar van de Ven, en liet cartoonist Gregorius Nekschot in een tochtige kerker werpen.

Het zou een aardig gebaar zijn van Dries van Agt, als hij Gregorius Nekschot financieel zou steunen in diens juridische strijd. Zijn christen-democraten in één klap verlost van hun achterbakse imago.

Stef P. Spikkel
Visionair
RTFM

naar boven
Berichten: 5047
Lid geworden op: do nov 16, 2006 10:14 pm
Contacteer:

Re: MDI: licks the feet that trample free speech.

Bericht door naar boven »

"Smaakvol"

Het is te hopen dat uw smaakpapillen tegen een stootje kunnen, want we gaan ditmaal de kwestie behandelen van het weblog 'Het Zoet & Het Zuur'.

'Het Zoet & Het Zuur' kreeg een dreigmail van het Meldpunt Discriminatie Internet naar aanleiding van hun column 'Driewerf de schijt in'

en doet daar verslag van in een tweede column:

Meldpunt Discriminatie Internet door de bocht.
waarin de e-mail van het MDI integraal gepubliceerd wordt:
Onderwerp: verzoek tot verwijdering / 200901383
Datum: vrijdag 17 juli 2009
Van: Meldpunt Discriminatie Internet
Aan: hetzoet @ hetzuur.nl

Geachte heer/mevrouw,

Gaarne uw aandacht voor het volgende.

Het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) neemt meldingen over discriminerende uitingen op het Nederlandse deel van internet in behandeling. Het MDI beoordeelt uitingen op strafbaarheid aan de hand van de anti-discriminatiebepalingen uit het Wetboek van Strafrecht (http://www.meldpunt.nl/wetsartikelen" onclick="window.open(this.href);return false;). Indien het MDI een uiting strafbaar acht, wordt meestal een verzoek tot verwijdering naar de eigenaar van een site verstuurd.

Onlangs heeft het MDI een melding ontvangen aangaande uw website. Hieronder treft u de exacte locatie evenals de exacte uiting. Url: http://www.hetzuur.nl/artikel/1876/de-s ... -schijt-in" onclick="window.open(this.href);return false;

Uiting 1. “De weblog van Dries Van Agt lezend vraagt het zich af waarom alle joden niet gewoon vergast zijn in ‘40-’45 toen het nog kon.”

Uiting 2. “Het maakt dat de behoefte ontstaat de holocaust dunnetjes overgedaan te willen zien hebben.”

Bovenstaande uitingen acht het MDI in strijd met de anti-discriminatiebepalingen uit het Wetboek van Strafrecht. Ze zijn beledigend voor de joodse bevolkingsgroep. Hierbij dan ook het verzoek de uitingen van uw website te verwijderen.

Gaarne van u vernemend.

Met vriendelijke groet,

J. van der Krogt
Uiting 1 kan inderdaad als beledigend aangemerkt worden. Maar de vraag is: voor wie? Voor de joden of voor de weblog van Dries van Agt? Het zou kunnen zijn dat in het weblog van Dries van Agt de in Uiting 1 gestelde vraag ook gesteld wordt (en uitgebreid behandeld wordt).

De column 'Driewerf de schijt in' kan evengoed gelezen worden als een pastiche: een stuk dat duidelijk wil maken welke geur er uit het weblog van Van Agt walmt.

Uiting 2 is geen belediging. Maar het zou kunnen gelden als een oproep tot geweld.

'Het Zoet & Het Zuur' verdedigt zich nogal zwak.

De uitlatingen van Theo van Gogh die door de rechter niet strafbaar werden geacht zijn immers van een geheel andere aard dan de uitingen op 'Het Zoet & Het Zuur' waar het MDI het over heeft.

Van Gogh spotte met de Holocaust. Dat was misschien niet aardig van hem, maar dat is iets totaal anders dan het openlijk sympathiseren met de massamoord op de joden wat 'Het Zoet & Het Zuur' lijkt te doen.
Het Zoet & Het Zuur schreef:Misschien heeft het Meldpunt Discriminatie Internet nog geen kennis genomen van dit arrest omtrent de grappen en grollen van Theo Van Gogh. Even wat hilarische citaten:
‘Wat ruikt ‘t hier naar Caramel. Vandaag verbranden ze alleen de suikerzieke joden’
‘Moet je horen, Jezus, wat dacht je van een vrolijke familiefilm over een klein meisje dat de hele oorlog door de Gestapo belt: Kom me halen! Kom me halen! m’n dagboek is klaar…, En ze komen niet!’
‘Jodenhater! kwam zij nu klaar: Ik ken jullie! Ach mevrouw…,Wilt u een stukje zeep of toch maar een lampekapje?
Conclusie van het hof: vrijspraak.
Gezien het fotootje bij het artikel 'Meldpunt Discriminatie Internet door de bocht' en de opmerking in de 'verdediging' over de 'hilarische citaten' van Van Gogh, is het waarschijnlijk dat het weblog "Het Zoet & Het Zuur' sympathiseert met het gedachtegoed van Van Agt.
RTFM

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 76165
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: MDI: licks the feet that trample free speech.

Bericht door Ariel »

MDI vindt het belangrijk om weer even van zich te laten horen. Ze is al zo lang niet meer in het nieuws geweest.
„Extreem rechts op internet springlevend”
31-07-2009

AMSTERDAM – Uitgesproken extreem rechtse websites op internet zijn gemakkelijk te vinden en worden veel bezocht. Ondanks het grote aantal strafbare uitingen heeft strafrechtelijke vervolging niet vaak plaats.

Dat blijkt uit een onderzoek naar extreem rechts van het Meldpunt Discriminatie Internet.

Websites voorzien de Nederlandse extreem rechtse bewegingen van informatie, bieden een plek voor discussie en worden ingezet om nieuwe aanhang te rekruteren.

Vorig jaar telde het MDI meer dan honderd extreem rechtse websites die gericht waren op de Nederlandse samenleving. Op vijftig van deze sites werden strafbare uitingen aangetroffen, voornamelijk gericht tegen moslims en Joden.

De anonimiteit van het wereldwijde web is volgens het MDI een serieus obstakel in de bestrijding van discriminatie op het internet.

http://www.refdag.nl/artikel/1424683/Ex ... evend.html" onclick="window.open(this.href);return false;
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17472
Lid geworden op: ma feb 17, 2003 9:58 am

Re: MDI: licks the feet that trample free speech.

Bericht door Manon »

Ik weet nooit goed wat extreem rechtsin feite wil zeggen.
volgens mij zijn dat nog steeds de nationaal socialisten, maar de socialisten vinden zichzelf dus links.
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 76165
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: MDI: licks the feet that trample free speech.

Bericht door Ariel »

Ik heb net het idee dat ze het over vlooien hebben als ze schrijven “Extreem rechts op internet springlevend “
Dat “springlevend “betekend volgens mij dat ze verdelgd moeten worden.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

naar boven
Berichten: 5047
Lid geworden op: do nov 16, 2006 10:14 pm
Contacteer:

Re: MDI: licks the feet that trample free speech.

Bericht door naar boven »

Manon schreef:Ik weet nooit goed wat extreem rechtsin feite wil zeggen.
volgens mij zijn dat nog steeds de nationaal socialisten, maar de socialisten vinden zichzelf dus links.
Wikipedia zegt er het volgende over:
Extreemrechtse bewegingen typeren zich vaak door een zeer sterke vorm van nationalisme en/of racisme.
Veel voorkomende kenmerken van extreemrechtse ideologieën zijn:
1. mensen en rassen zijn in beginsel niet gelijkwaardig;
2. culturele verschillen zijn belangrijker dan sociale verschillen;
3. mensenrechten zijn niet universeel geldig;
4. eigen standpunten mogen over anderen doorgezet worden met geweld;
5. democratische structuren zijn bij voorkeur niet legitiem;
6. sterke leiding wordt gezien als een betere manier van bestuur dan democratie.
Kortom: een perfecte omschrijving van de islam.
Laatst gewijzigd door naar boven op vr jul 31, 2009 2:33 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
RTFM

Gebruikersavatar
H.Numan
Berichten: 8537
Lid geworden op: do mei 08, 2008 3:33 am

Re: MDI: licks the feet that trample free speech.

Bericht door H.Numan »

Extreem rechts is alles wat niet extreem links is. Tamelijk simpel. Een club zoals FFI is -dus- extreem rechts. :crying:
een volk dat voor korannen zwicht
zal meer dan lijf en goed verliezen
dan dooft het licht….
Anoniem

naar boven
Berichten: 5047
Lid geworden op: do nov 16, 2006 10:14 pm
Contacteer:

Re: MDI: licks the feet that trample free speech.

Bericht door naar boven »

Ariel schreef:Ik heb net het idee dat ze het over vlooien hebben als ze schrijven “Extreem rechts op internet springlevend “
Dat “springlevend “betekend volgens mij dat ze verdelgd moeten worden.
Springlevend? Van de +/- honderd websites op hun lijstje is bijna de helft inactief..
RTFM

Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 6299
Lid geworden op: zo jun 03, 2007 12:41 pm

Re: MDI: licks the feet that trample free speech.

Bericht door hans van de mortel »

H.Numan schreef:Extreem rechts is alles wat niet extreem links is. Tamelijk simpel. Een club zoals FFI is -dus- extreem rechts. :crying:
Links of rechts af. Ze gaan allebei de bocht om. Maar vooral het kinderachtige gedrag van links dat altijd zijn zin wil doordrijven en altijd links de hoek om wil gaan inplaats van het meer beredeneerde en verstandige rechtsom, zorgt ervoor dat het volk moet gaan geloven dat er maar één juiste richting bestaat die de juiste koers bepaalt, namelijk die van linksom. Wie altijd maar linksom gaat zal nooit zijn doel bereiken. Een domme uitspraak dus van Wouter Bos die op voorhand aangaf niet met de PVV rechtsaf te willen gaan.
Geen eigen mening verkondigen is de vrijwillige celstraf van het verstand.

CITATEN OVER PROFEET MOHAMMED

naar boven
Berichten: 5047
Lid geworden op: do nov 16, 2006 10:14 pm
Contacteer:

Re: MDI: licks the feet that trample free speech.

Bericht door naar boven »

In de nieuwsrubriek van het Meldpunt Discriminatie Internet staat ongeveer hetzelfde verhaaltje als op de site van het Reformatorisch Dagblad:
Extreemrechts is springlevend op internet

Dit blijkt uit een onderzoek naar extreemrechts dat het Meldpunt Discriminatie Internet vandaag publiceert.

Uitgesproken extreemrechtse websites zijn gemakkelijk te vinden en worden veel bezocht. Ondanks het grote aantal strafbare uitingen, vinden weinig vervolgingen plaats.
Zoals ik al eerder opgemerkt heb: het MDI gaat niet over de strafbaarheid van uitingen. Dat bepaalt de rechter. En dat verklaart nu precies de discrepantie tussen het grote aantal 'strafbare' uitingen en het geringe aantal vervolgingen.
Extreemrechtse vrijhavens op het internet leiden een actief bestaan. Websites voorzien de Nederlandse extreemrechtse bewegingen van informatie, bieden een plek voor discussie en worden ingezet om nieuwe aanhang te rekruteren. In 2008 telde het MDI meer dan 100 extreemrechtse websites gericht op de Nederlandse samenleving. Op 50 van deze sites werden strafbare uitingen aangetroffen, in 75% van de gevallen op nazistische sites. De duizenden strafbare uitingen zijn voornamelijk gericht tegen moslims en joden.
Het MDI vergeet er even bij te vertellen dat bijna de helft van die 100 websites inactief is. Die inactieven zijn misschien onder een andere naam verder gegaan. Het MDI overdrijft hier of telt dubbel.
Het internet stelt rechtsextremisten in de gelegenheid hun oude boodschap van haat en onverdraagzaamheid aan een breed publiek aan te bieden. Het internet vergroot de reikwijdte van extreemrechtse organisaties en stelt hen beter in staat vanuit de anonimiteit te opereren. Van de websites waarop strafbare uitingen zijn aangetroffen, heeft 98% maatregelen getroffen de identiteit te verbergen. Deze anonimiteit is een serieus obstakel in de bestrijding van discriminatie op het internet.
De stroper klaagt dat de konijnen zich verstoppen. Zonder die onzinnige heksenvervolging van het MDI zou er waarschijnlijk meer zicht kunnen komen op de eventuele staatsgevaarlijkheid van de websites en de mensen die er achter zitten. Het MDI rijdt de veiligheidsdiensten in de wielen met hun activiteiten. Maar voor het MDI is het politieke doel en het in stand houden van de subsidiestroom belangrijker dan het maatschappelijk nut.
Van de websites uit dit onderzoek zijn 38 gelieerd aan offline groeperingen, waarvan sommige gewelddadig. Geradicaliseerde jongeren wordt via webfora de gelegenheid geboden zich bij extreemrechtse groeperingen aan te sluiten.
Die jongeren zijn dus - blijkbaar - al geradicaliseerd en vinden via webfora een vooralsnog ongevaarlijke uitlaatklep. En dat tracht het MDI bestrijden. Met als gevolg dat ze (nog verder) ondergronds gaan. Mogelijk ziet het Openbaar Ministerie dat ook in en is dit een tweede verklaring voor het geringe aantal vervolgingen.
Het volledige rapport vindt u hier:
http://www.magenta.nl/misc/ozer2009web.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Dit rapport gaan we bestuderen en - als het interessant genoeg is mbt het MDI - bespreken.
RTFM

Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 6299
Lid geworden op: zo jun 03, 2007 12:41 pm

Re: MDI: licks the feet that trample free speech.

Bericht door hans van de mortel »

naar boven schreef:Dit rapport gaan we bestuderen en - als het interessant genoeg is mbt het MDI - bespreken.
DOEN! Om verzekerd te zijn dat ze ons met rust laten. Want ook een MDI moet toch wel in staat zijn om eieren voor haar geld te kiezen en niet ongewild als overbodige luxe in deze economische barre tijden aangemerkt worden.
Geen eigen mening verkondigen is de vrijwillige celstraf van het verstand.

CITATEN OVER PROFEET MOHAMMED

Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 6299
Lid geworden op: zo jun 03, 2007 12:41 pm

Re: MDI: licks the feet that trample free speech.

Bericht door hans van de mortel »

Afbeelding

Het gevolg van onbezonnenheid, onderkruiperigheid, minderwaardigheid,
lafheid. Maar bovenal ingegeven door angst om het vrije woord te verdedigen
tegenover een onbeschaafde haatdragende primitieve cultuur die ontstaan
is uit islam. Hoe daarmee om te gaan door laffe onzekere regeringsleiders?
Door in Nederland een MDI in het leven te roepen die als een soort Gestapo
de norm moet bepalen om die vervolgens door de rechter te laten bekrachtigen.
Hopen maar dat die rechter zich nog steeds bewust is van zijn
onafhankelijkheid.
Geen eigen mening verkondigen is de vrijwillige celstraf van het verstand.

CITATEN OVER PROFEET MOHAMMED

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 76165
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: MDI: licks the feet that trample free speech.

Bericht door Ariel »

MDI heeft het druk. Straks raakt men nog overspannen. :shock:
Groningse neonazi's actief op internet
DVHN | Gepubliceerd op 03 augustus 2009

winschoten/zuidbroek -
Op internet zijn twee extreemrechtse websites actief, beheerd vanuit de provincie Groningen. Dat blijkt uit onderzoek van het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI). Sites beheerd vanuit Drenthe komen op de lijst van honderd niet voor.

Het MDI trof op internet Erwache en Landstorm-record aan. De drijvende kracht achter de eerste website komt volgens het MDI uit Zuidbroek. Hij wordt bijgestaan door een jongen uit Westeremden en een uit Wychen. Vorig jaar publiceerde de Anti-Fascistische Actie Nederland een artikel over de website en de mensen er achter. Daarop is de website aangepast. "Het forum is gesloten en vervangen door een plaatje. Op het forum werden informatie uitgewisseld en afspraken gemaakt", aldus Sille Jansen, coördinator van het MDI.

De mensen achter Landstorm-record komen uit Winschoten. Via de site konden cd's met nazistische liederen besteld worden, zegt Jansen. "Daar hebben we aangifte van gedaan en sindsdien is de site uit de lucht gehaald." Ze vermoedt echter dat de beheerders op een andere website wel weer opduiken. "Waarschijnlijk op één waar de identiteit is verborgen. Ook komt het veel voor dat Nederlandse sites vanuit Amerika worden gehost."

Het MDI trof op internet ruim honderd websites aan met een extreemrechts karakter. Op vijftig werden stafbare uitingen aangetroffen, voornamelijk gericht tegen moslims en joden. Internet is een vrijhaven voor extreemrechtse organisaties om hun boodschap breed te verspreiden, stelt het MDI. "Er wordt informatie uitgewisseld en nieuwe aanhangers gerekruteerd. De sites zijn makkelijk te vinden, maar er vinden weinig vervolgingen plaats."

Eerder onderzoek van de politie Groningen leverde op dat er ruim 600 extreemrechtse jongeren in de provincie zijn. Met name in Stadskanaal, Winschoten, Veendam Vlagtwedde en Eemsmond. In mei demonstreerde in Winschoten een groep extreemrechtse jongeren tegen de komst van een asielzoekerscentrum.

http://www.dvhn.nl/nieuws/noorden/groni ... p_internet" onclick="window.open(this.href);return false;
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

naar boven
Berichten: 5047
Lid geworden op: do nov 16, 2006 10:14 pm
Contacteer:

Re: MDI: licks the feet that trample free speech.

Bericht door naar boven »

‘Optreden tegen Ravage ging te ver’

Den Haag - Bij de inverzekeringstelling van een webmaster van de linkse website Ravage Digitaal is ‘achteraf bezien onvoldoende zorgvuldig gehandeld’. Dat schrijft minister Hirsch Ballin (Justitie) in antwoord op Kamervragen van D66.

Op 15 april meldde de man zich op verzoek van de Amsterdamse politie vrijwillig op het bureau. Hij werd ervan verdacht een column op Ravage Digitaal te hebben gepubliceerd waarin de volgende passage voorkwam: ‘Geweldig plaatje bij de oproep geplaatst, Wilders zijn kop moet er inderdaad af! Wie weet, staat er weer een nieuw Volkertje op.’

Met het plaatje werd gedoeld op een op internet circulerende illustratie waarop het hoofd van Geert Wilders met een brandende lont staat afgebeeld – een persiflage op de omstreden Deense spotprent van Mohammed. Met ‘Volkertje’ werd verwezen naar de moordenaar van Pim Fortuyn. Wilders deed aangifte van bedreiging. Toen de webmaster zich meldde, werd hij aangehouden en een nacht vastgezet. Zijn computer werd in beslag genomen.

Satirisch
Hirsch Ballin schrijft nu dat de officier van justitie in Amsterdam bij zijn besluit ‘over de inzet van strafvorderlijke bevoegdheden’ niet op de losse passage had mogen afgaan, maar de gehele tekst in beschouwing had moeten nemen. Die had een ‘satirische aard’.

Met de gewraakte column wilde het voormalige actieblad Ravage – sinds 2006 een ‘webzine’ – de activist Rene Danen van Nederland Bekent Kleur op de hak nemen. De tekst was geschreven als een fictief ‘Dagboek van René D.’, die zich verlustigde in de Wildersbedreiging.

Danen en Ravage hebben het met elkaar aan de stok sinds Danen de redactie verwijt racistische stukjes te plaatsen. Danen is op zijn beurt een van de mensen achter de aangifte tegen Wilders, waarin de PVV-leider vanwege zijn islam-uitspraken discriminatie en het aanzetten tot haat wordt verweten. Die zaak moet nog voorkomen.

Humor
De redactie van Ravage vond het meteen al onbegrijpelijk dat Wilders en justitie de humor van de tekst niet konden inzien.

Over de kwaliteit van de satire laat Hirsch Ballin zich niet uit. Wel schrijft de minister: ‘Het college van procureurs-generaal heeft de betreffende hoofdofficier van justitie nogmaals gewezen op het grote belang uiterste zorgvuldigheid te betrachten in zaken waarbij het gaat om het beoordelen van uitingen, opdat mensen die op een artistieke, uitdagende, scherpe manier deelnemen aan het maatschappelijke debat daarin niet ten onrecht worden gehinderd.’

Een vergelijkbare zaak speelde eerder rond de cartoonist Nekschot. Hirsch Ballin schrijft dat het Openbaar Ministerie moet werken ‘aan het versterken van de professionaliteit’ bij het beoordelen van mogelijke uitingsdelicten.

Kamerlid Van der Ham (D66) is blij met het antwoord van Hirsch Ballin. ‘Dit is een goede ontwikkeling. We moeten vertrouwen op het zelfreinigend vermogen van het maatschappelijke debat, weg van de sfeer dat je op je tellen moet passen omdat de hand van de wetgever overal tussen kan zitten.’
De zaak 'Ravage' heeft natuurlijk niets met het Meldpunt Discriminatie Internet te maken en het Meldpunt Discriminatie Internet niets met de zaak 'Ravage'..

Waarom plaatsen we dit artikel dan hier? Omdat er een paar intelligente aanbevelingen in staan. En omdat het feit dat de Minister van Justitie iets zinnigs zegt al vermeldenswaard is. Maar vooral omdat het aanbevelingen zijn die het Meldpunt Discriminatie Internet ook wel eens ter harte mag nemen.

We herhalen ze nog maar eens:
Het (is van) groot belang uiterste zorgvuldigheid te betrachten in zaken waarbij het gaat om het beoordelen van uitingen, opdat mensen die op een artistieke, uitdagende, scherpe manier deelnemen aan het maatschappelijke debat daarin niet ten onrecht worden gehinderd.
En:
...dat het Openbaar Ministerie moet werken ‘aan het versterken van de professionaliteit’ bij het beoordelen van mogelijke uitingsdelicten.
(Geintje hoor, MDI: zorgvuldigheid en professionaliteit mogen voortbestaan en subsidiëring natuurlijk niet in de weg gaan zitten. Begrijpen we best..)
RTFM

naar boven
Berichten: 5047
Lid geworden op: do nov 16, 2006 10:14 pm
Contacteer:

Re: MDI: licks the feet that trample free speech.

Bericht door naar boven »

Het MDI heeft een trend bedacht en gaat deze dus onderzoeken.

Bespreking rapport: Rechtsextremisme Op Het Internet. Deel 1.
Deze publicatie betreft een onderzoek naar extreemrechtse websites op het Nederlandse deel van het Internet. Het onderzoek is uitgevoerd door Stichting Magenta, Meldpunt Discriminatie Internet en is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Justitie en het Ministerie van VROM/WWI
J. Van der Krogt heeft onderzoek gedaan naar rechtsextremisme op het internet http://www.magenta.nl/misc/ozer2009web.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; (pdf alert) en omdat de resultaten van een dergelijk onderzoek (en vooral de formulering van het een en ander) vaak een aardig inzicht geven in de beweegredenen, de insteek en het politieke agenda van zowel de onderzoeker als de opdrachtgever bespreken we dit onderzoek integraal.

Het rapport begint met een inhoudsopgave en een lijst van afkortingen.

Dan komt de...
Inleiding

Sinds de tweede helft van de jaren negentig ontwikkelt het internet zich in een rap tempo. Voor een ieder die dat wil is het mogelijk om aangesloten te worden op het world wide web. De snelle technische ontwikkelingen zijn sinds de oprichting in 1997 ook van invloed (geweest) op de werkzaamheden van het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI). In de beginjaren ontving het MDI slechts enkele meldingen, de afgelopen jaren lag dat aantal ver boven de duizend. Uit deze meldingen is over de jaren heen een aantal trends waarneembaar. Eén daarvan is een snelle toename van het aantal meldingen van discriminatie op interactief internet, zoals discussiefora en interactieve weblogs. Een tweede trend is een onverminderd hoog aantal strafbare uitingen op extreemrechtse websites. Deze bevinding wordt ondersteund door een recent rapport van de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie van de Raad van Europa (ECRI), waaruit blijkt dat in Nederland de voornaamste groei van rechtsextremisme, met name onder jongeren, plaatsvindt in apolitieke bewegingen die informeel, hoofdzakelijk via digitale communicatie-middelen, zijn georganiseerd.
Die eerste trend (een snelle toename van het aantal meldingen van discriminatie op interactief internet) is er niet. Althans de gegevens in het Jaarverslag 2008 van het Meldpunt Discriminatie Internet laten niet één significante trend zien. In datzelfde jaarverslag werd melding gemaakt van de tweede trend (meer strafbare uitingen op extreemrechtse websites). Echter zonder onderbouwing in cijfers. Ook de bovenstaande formulering in dit onderzoek (een onverminderd hoog aantal strafbare uitingen op extreemrechtse websites) geeft geen aanleiding om van een trend te spreken: 'onverminderd hoog' is geen trend. Behalve als het totale aantal meldingen zou dalen. Ook daarvan is geen sprake.

Het MDI heeft een trend bedacht en gaat deze dus onderzoeken.
Deze gegevens hebben het MDI ertoe bewogen onderzoek te doen naar de omvang en de aard van extreemrechts op het Nederlandse deel van het internet, met als focus de discriminerende uitingen op deze websites. Met omvang wordt het aantal extreemrechtse websites bedoeld. De aard verwijst naar de inhoud van deze websites. De inhoud bestaat enerzijds uit karakteristieke ideologische kenmerken en anderzijds uit internet (technische) aspecten. De vaststelling van de ideologische kenmerken was noodzakelijk om te bepalen welke websites als extreemrechts kunnen worden aangemerkt en ook om het aantal te meten. In hoofdstuk 1 ‘Werkwijze: definiëring van ‘extreemrechts’ en selectie van websites’ wordt uitgelegd welke kenmerken zijn onderscheiden en hoe het selectieproces is verlopen. De vraag die centraal staat is: “Wat moet onder extreemrechts worden verstaan?” Gaat het om alleen om neo-nazistische retoriek en symbolen, haat tegen joden en zigeuners? Hoe zit het met haat tegen buitenlanders in het algemeen? En, tellen uitingen zoals een beroep doen op sterk nationalistische sentimenten en het behoud van de Nederlandse cultuur ook mee? Er zijn alleen websites onderzocht die in hun aard kenmerken hebben van extreemrechts. Op websites van algemene aard, zoals hyves.nl of youtube.com, zijn ook veel extreemrechtse uitingen te vinden. Dergelijke websites zijn in dit onderzoek echter buiten beschouwing gelaten, omdat deze op zich geen extreemrechts karakter hebben.

Dat een een site met een gevarieerd aanbod als YouTube niet onderzocht wordt is begrijpelijk. Ook Hyves is zeer divers. Maar Hyves is gestructureerd volgens groepen. En elke groep heeft z'n thema. Of er extreemrechtse themagroepen op Hyves bestaan weet ik niet (ik heb niet gezocht). Maar de tegenpartij is in ieder geval wél op Hyves aanwezig: http://gegennazis.hyves.nl/" onclick="window.open(this.href);return false;

Er is dus geen reden om Hyves buiten het onderzoek te houden. Behalve als Hyves geen themagroepen met een extreemrechts karakter kent. Als uit onderzoek blijkt dat extreemrechts zich niet op Hyves begeeft of daar geweerd wordt, meld dat dan. Maar Hyves buiten het onderzoek houden geeft blijk van weinig kennis van de aard van het medium.
Voor het internet(technische) aspect van de aard van de websites zijn de aangetroffen websites per categorie onderworpen aan de volgende vragen: Hoeveel websites zijn aangetroffen? Komt er strafbaar discriminerende inhoud voor op deze sites? Hoe staan de websites geregistreerd en hoe worden zij gehost? Welke personen en organisaties gaan achter de websites schuil? En, is de site verbonden aan een offline organisatie? Deze vragen veronderstellen een zekere voorkennis, die wordt geboden in de hoofdstukken 2 en 3. Hierna wordt ingegaan wordt op de onderzoeksresultaten.

Hoofdstuk 2 geeft uitleg over de anti-discriminatiebepalingen in het Nederlandse Wetboek van Strafrecht en het functioneren van internet en websites. Vervolgens wordt dieper ingegaan op de internettechnische aspecten van, en de obstakels in, het bestrijden van discriminatie op internet. In hoofdstuk 3 wordt een tweetal belangrijke ontwikkelingen uitgelicht die nauw verwant zijn aan het internet in het algemeen en aan extreemrechts op het internet in het bijzonder; de vervlechting van het online en offline dagelijkse leven en de jongere als fanatiek gebruiker van het internet en doelgroep van extreemrechts.

De hoofdstukken 4 en 5 zijn een weergave van de onderzoeksresultaten. Achtereenvolgend worden de aard en omvang van ‘nazistische’ en ‘klassiek extreemrechtse’ websites geanalyseerd en beschreven. Per categorie wordt aangegeven hoeveel websites zijn aangetroffen, of de inhoud strafbaar is op grond van de Nederlandse antidiscriminatiebepalingen, waar de website wordt gehost, (indien mogelijk) wie achter de website schuil gaan en of er connecties zijn met offline organisaties. In hoofdstuk 6 wordt exclusief aandacht besteed aan het gebruik van fora door extreemrechts. Fora blijken niet alleen bijzonder populair onder deze groep, maar zijn tevens verantwoordelijk voor het grootste deel van het totale aantal strafbare uitingen die in dit onderzoek voorkomen.

Tot slot moet worden opgemerkt dat dit onderzoek enkel de staat beschrijft van de betreffende websites in de periode maart 2008 tot juni 2008. Inmiddels is een aantal websites die in dit onderzoek voorkomt verdwenen, veranderd of verhuisd. Andere inmiddels bij het MDI bekende en relevante websites zijn buiten beschouwing gelaten, omdat die in de onderzoeksperiode (al dan niet tijdelijk) niet online stonden. Ondanks de veranderlijke aard van het internet geeft dit onderzoek een helder overzicht van extreemrechtse websites op het Nederlandse deel van het internet en aanknopingspunten voor een mogelijke aanpak van dit fenomeen.
Het schijnt in de ogen van de onderzoeker een vanzelfsprekendheid te zijn dat 'dit fenomeen' aangepakt dient te worden. Men zou hier een motivering verwachten van de keuze voor een integrale aanpak van 'dit fenomeen' in plaats van de keuze voor het bestrijden van 'strafbare uitingen'.

Het lijkt erop dat de stichting Magenta en het MDI 'extreemrechts' van het internet (en uit de samenleving) willen wegvagen. In Deel 6 van de bespreking van het rapport 'Rechtsextremisme Op Het Internet' zal blijken dat zulks niet het geval is.

Volgende keer: Deel 2.
RTFM

naar boven
Berichten: 5047
Lid geworden op: do nov 16, 2006 10:14 pm
Contacteer:

Re: MDI: licks the feet that trample free speech.

Bericht door naar boven »

Het Meldpunt Discriminatie Internet laat nog maar eens van zich horen.

Een paar dagen geleden kreeg het moderatorteam van dit forum (weer eens) een e-mailbericht van het Meldpunt Discriminatie Internet.

Hetzelfde Meldpunt Discriminatie Internet dat nog steeds een antwoord verschuldigd is op e-mailberichten van 19 februari en 8 maart van het moderatorteam aan het MDI en hetzelfde Meldpunt Discriminatie Internet dat voor zover wij weten nog steeds geen donatie aan FFI heeft gedaan als dank voor de gegeven tips in dit topic.

Met dat laatste, met die krenterigheid van het MDI, hebben ze overigens alleen zichzelf, want een andere tip die de website van het MDI een wat professionelere uitvoering zou geven (het herstel van een beginnersfout), die tip houden we nu natuurlijk voor ons.

Maar goed. Het gaat in deze posting niet over het onfatsoen van het Meldpunt Discriminatie Internet, maar over het verzoek tot verwijdering van een posting.

Dit is het bericht dat het moderatorteam ontving van het Meldpunt Discriminatie Internet:
Geachte heer / mevrouw,

Het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) neemt meldingen over discriminerende uitingen op het Nederlandse deel van internet in behandeling. Het MDI beoordeelt uitingen op strafbaarheid aan de hand van de anti-discriminatiebepalingen uit het Wetboek van Strafrecht ( http://www.meldpunt.nl/wetsartikelen" onclick="window.open(this.href);return false;). Indien het MDI een uiting strafbaar acht, wordt meestal een verzoek tot verwijdering naar de eigenaar van een site verstuurd.

Onlangs heeft het MDI een melding ontvangen aangaande uw website. Hieronder treft u de exacte locatie evenals de exacte uiting.

Url: http://www.dutch.faithfreedom.org/forum ... =9&t=14540" onclick="window.open(this.href);return false;
Uiting 1. Door mercator op zo mei 03, 2009 11:26 pm

"Ze gaat niet antwoorden hoor, een moslim is nu eenmaal een door en door achterlijk wezen dat elke persoonlijke kennisverwerving afwijst, het heeft écht geen zin om daarmee in discussie te gaan. Een moslim verhoudt zich tot ons Europeanen als een Down-syndroom patiënt tov een normaal begaafd persoon. Zijn mongooltjes daarom "minder" waard dan normaal begaafden? Neen, natuurlijk niet, maar je gaat geen mongool uitnodigen om even de wetten op te stellen waar we ons aan hoeven te houden.

Moslims-mannen, vrouwen en kinderen- zouden allemaal uit Europa verwijderd dienen te worden, als dit voorlopig politiek niet mogelijk is moeten we een apartheidsregime invoeren, moslims als 2de of 3de rangsburgers behandelen, want dat is wat ze zélf willen, Islam betekent ONDERWERPING "
In de bovenstaande uiting worden moslims onder andere gelijkgesteld met mensen die lijden aan het Downsyndroom en wordt voorts opgeroepen, wanneer het niet mogelijk is om moslims uit Europa te verwijderen, om ze te behandelen als minderwaardige burgers. Bovenstaande uiting acht het MDI daarom in strijd met de anti-discriminatiebepalingen uit het Wetboek van Strafrecht. Hierbij dan ook het verzoek de uiting van uw website te verwijderen.

Met vriendelijke groet,

Daniël Veenboer
De eerste alinea van de posting van Mercator is mogelijk strafbaar volgens art 137c van het Wetboek van Strafrecht, want hier wordt een groep mensen beledigd:
art. 137c Sr. Belediging van een bevolkingsgroep

1. Hij die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, opzettelijk beledigend uitlaat over een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

2. Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of door twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie opgelegd.
De tweede alinea zou dan weer strafbaar kunnen zijn volgens art 137d van het Wetboek van Strafrecht, want hier wordt mogelijk aangezet tot discriminatie:
art. 137d. Aanzetting tot discriminatie enz. bevolkingsgroep

1. Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

2. Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of door twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie opgelegd.
Of het moderatorteam zal besluiten de gewraakte posting weg te halen is afwachten en daar ga ik ook niet over, maar het feit doet zich voor dat de gewraakte uiting nu hier staat en blijft staan.

Een interessante vraag is dan: mag dat?
Is het toegestaan om in een bespreking van een strafbare uiting een strafbare uiting te publiceren (aangenomen dat de uitingen inderdaad strafbaar zijn)?

Het antwoord is: ja, dat mag. En dat staat dan weer in art 137e van het Wetboek van Strafrecht:
art. 137e. Openbaarmaking discriminerende uitlatingen

1. Hij die, anders dan ten behoeve van zakelijke berichtgeving:

1.een uitlating openbaar maakt die, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, voor een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap beledigend is, of aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap;

2.een voorwerp waarin, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, zulk een uitlating is vervat, aan iemand, anders dan op diens verzoek, doet toekomen, dan wel verspreidt of ter openbaarmaking van die uitlating of verspreiding in voorraad heeft; wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.
Een bespreking is een zakelijke berichtgeving. En ook het MDI citeert veelvuldig 'strafbare uitingen'. Op de MDI website in een nieuwsbericht citeert het MDI uitingen die het MDI strafbaar achtte (en de rechter niet). In het Jaarverslag 2008 van het MDI zelfs veelvuldig (blz 19 t/m 23) en ook het onlangs verschenen rapport 'Rechtsextremisme op het internet' (pdf alert) wordt ermee geïllustreerd.

Nu zijn de artikelen 137c,d en e van het Wetboek van Strafrecht in volgorde langs gekomen

Daar is over nagedacht door de wetgever, dat kan niet anders..
RTFM

naar boven
Berichten: 5047
Lid geworden op: do nov 16, 2006 10:14 pm
Contacteer:

Re: MDI: licks the feet that trample free speech.

Bericht door naar boven »

Dit onderzoek naar extreemrechts op het internet heeft het onderzoeksgebied door anderen laten afbakenen.

Rapport: Rechtsextremisme Op Het Internet. Deel 2.

Om extreemrechts in kaart te kunnen brengen (en eventueel aan te kunnen pakken) moet natuurlijk wel bekend zijn wat extreemrechts nu eigenlijk precies is:
Hoofdstuk 1.
Werkwijze: Definiëring van ‘extreemrechts’ en selectie van de websites

Het is niet eenvoudig om extreemrechts te definiëren. Wetenschappers uit diverse disciplines hebben extreemrechts de afgelopen decennia onderzocht, maar er is geen consensus over een eenduidige definitie. Doorgaans wordt een selectie van kenmerken gebruikt die in een bepaalde combinatie extreemrechts typeren. Hierna volgt een kort overzicht van de achtergronden en kenmerken die in verschillende wetenschappelijke literatuur wordt gehanteerd. Daarna volgt de selectie van kenmerken die in dit onderzoek zijn gebruikt om een selectie van websites te maken.

Kenmerken
In dit onderzoek is uitgegaan van een politiek-ideologische benadering. Binnen dit perspectief onderscheiden de politicologen Holsteyn en Mudde een aantal deelbegrippen die extreemrechts typeren: nationalisme, racisme, etnocentrisme, antidemocratisme en het streven naar een sterke staat. De Zwitserse politicoloog en filosoof Altermatt gebruikt vergelijkbare kenmerken: agressief nationalisme en/of etnocentrisme, (biologisch) racisme, antisemitisme, autoritarisme, anti-egalitaire maatschappijopvatting, nadruk op culturele homogeniteit, acceptatie van geweld als middel om sociale en politieke conflicten te beslechten, demagogie en absolutistische aanspraken op de waarheid. Volgens Altermatt zijn dit de vaste bestanddelen van extreemrechts die zich afhankelijk van de context op verschillende wijzen manifesteren. De onderdelen van de definitie zijn echter cumulatief: personen, groepen of websites vallen eenvoudig buiten de definitie vallen indien ze aan één element niet voldoen, maar verder wel alle kenmerken van extreemrechts hebben.
"De onderdelen van de definitie zijn echter cumulatief: personen, groepen of websites vallen eenvoudig buiten de definitie vallen indien ze aan één element niet voldoen, maar verder wel alle kenmerken van extreemrechts hebben."

Vermoedelijk wordt er met deze kromme zin bedoeld dat extreemrechts alleen extreemrechts is als aan alle kenmerken (agressief nationalisme en/of etnocentrisme, (biologisch) racisme, antisemitisme, autoritarisme, anti-egalitaire maatschappijopvatting, nadruk op culturele homogeniteit, acceptatie van geweld als middel om sociale en politieke conflicten te beslechten, demagogie en absolutistische aanspraken op de waarheid) is voldaan. Met een dergelijk rigoreus selectiecriterium blijven er natuurlijk maar weinig websites over om op een lijst te zetten. De onderzoekers hanteren dit criterium dan ook niet.
Onderzoekers van de Anne Frank Stichting bakenen extreemrechts af door gebruik te maken van een onderscheid in twee elementen die extreemrechts typeren, namelijk afkeer van het volksvreemde” en “volksvijandigheid” Het eerste heeft betrekking op cultuurverschillen zoals die door extreemrechts worden ervaren en het tweede op een afkeer van politieke tegenstanders. Deze elementen kunnen op verschillende wijze gestalte krijgen, afhankelijk van verschillend gedachtegoed en de presentatie daarvan. Een goed voorbeeld van zo’n kenmerk is antisemitisme, dat een uiting is van afkeer van het volksvreemde. Lang niet alle sympathisanten van extreemrechts hebben antisemitische opvattingen, maar in combinatie met andere kenmerken kan antisemitisme wel een aanwijzing zijn dat er sprake is van extreemrechts gedachtegoed.
"Het eerste heeft betrekking op cultuurverschillen zoals die door extreemrechts worden ervaren en het tweede op een afkeer van politieke tegenstanders.”

Dus iets is extreemrechts omdat het een extreemrechts sentiment koestert? Dat is geen definitie, maar een cirkelredenering.

En "afkeer van politieke tegenstanders"? Volgens dat criterium is vrijwel het gehele Parlement extreemrechts.

Maar deze nogal dwaze criteria gaan de onderzoekers gelukkig ook niet hanteren.
Uiteindelijk heeft het MDI op basis van eigen ervaring en expertise en op basis van bovenstaande wetenschappelijke literatuur een aantal kenmerken onderscheiden dat is gebruikt voor de selectie van websites. Deze kenmerken zijn: racisme, antisemitisme, homohaat, haat tegen moslims, haat tegen allochtonen, ultra-nationalisme, verwerpen van democratische grondbeginselen en een positieve associatie met het Derde Rijk.
Dit zijn dus de acht kenmerken die het Meldpunt Discriminatie Internet hanteert om te bepalen of een website extreemrechts genoemd kan worden.

Interessant.
Is een website die zich schuldig maakt aan al deze kenmerken behalve antisemitisme extreemrechts? Het lijkt me wel.

Volgende vraag:
Is een website die zich schuldig maakt aan al deze kenmerken behalve haat tegen moslims en haat tegen allochtonen extreemrechts?
Nog steeds? Of zijn zes van de acht kenmerken niet genoeg? Hoeveel dan wel? Het rapport geeft hierin geen uitsluitsel.

Maar het raakt een pijnlijk punt, want de islam voldoet volledig aan de overige zes kenmerken (racisme, antisemitisme, homohaat, ultra-nationalisme, verwerpen van democratische grondbeginselen en een positieve associatie met het Derde Rijk).

Betekent dit dat we ook een groot aantal islamitische websites in de 'lijst van extreemrechtse websites' zullen gaan aantreffen?

Het formuleren van een achttal kenmerken zou in moeten houden dat alle websites die voldoen aan 3/4 van de kenmerken als extreemrechts gekenschetst kunnen worden.
Dus ook islamitische (en mogelijk ook christelijke of boeddhistische of andere websites die evenveel kenmerken vertonen) kunnen extreemrechts zijn.

Waar het om gaat is: voldoen websites aan de criteria?
En dus niet: voldoen de door het MDI geselecteerde en van rechtsextremisme verdachte websites aan de criteria?

Zijn er islamitische sites te vinden in de lijst van extreemrechtse websites? Nee natuurlijk niet. Het MDI kijkt maar één kant uit, negeert soepeltjes wat er niet in het kraam te pas komt en diskwalificeert daarmee bij voorbaat dit hele 'onderzoek'.

Als er geen reden is om islamitische websites op te nemen in de lijst van extreemrechtse websites (iets waar de onderzoekers blijkbaar van overtuigd zijn) dan is er ook geen reden om extreemrechtse websites die veel, maar niet alle, kenmerken vertonen op die lijst te zetten.
Selectie van websites
Voor de selectie van de websites is gebruik gemaakt van het meldingsarchief van het MDI. Daarnaast is het overzicht van (extreem)rechtse websites van de journalist Joep Dohmen geraadpleegd: een inventarisatie van (extreem)rechtse websites die de afgelopen tien jaar op het Nederlandse deel van het internet voorkwamen.
Het Joep Dohmen overzicht is deze (althans, dit is wat er na wat geknoei in inmiddels verdonkeremaande pdf-files uitgekomen is):

Overzicht van vrijsprekende, rechtse en extreemrechtse websites onderzoek NRC Handelsblad 25 augustus 2007
Een lijstje waar dit forum overigens ook in voorkomt, met als kwalificatie in de kolom 'soort': "radicaal rechtse site, anti-moslim, allochtonenkritisch").

Duns Ouray schreef een column over Joep Dohmen en zijn overzicht op Het Vrije Volk:
NRC steeds verder verstrikt in web van eigen leugens

Deze passage uit de column van Duns Ouray is interessant:
Het NRC verzuimt echter deze groei af te zetten tegen de totale groei van het internet. Er komen dagelijks miljoenen blogs bij. Daar rept de NRC met geen woord over. Als in werkelijkheid de groei van extreemrechtse sites synchroon loopt met de totale groei van het internet, is het immers een non-item. Dat is leugen nummer 1.
Dat is precies wat het Meldpunt Discriminatie Internet ook doet, of liever gezegd niet doet: uit niets blijkt dat er bij het signaleren van de trend (die er overigens helemaal niet is) rekening gehouden wordt met de totale groei van het internet.
Bovendien is gebruik gemaakt van een lijst van websites die ons is aangeleverd door de antifascistische onderzoeksgroep Kafka. Op basis van deze informatie zijn, onder meer door middel van hyperlinks en andere verwijzingen, meer extreemrechtse websites aangetroffen. Tevens is gebruik gemaakt van zoekmachines zoals google.nl. Dit selectieproces heeft geresulteerd in een overzicht van 114 websites. Deze websites zijn onderverdeeld in websites met een nazistisch karakter en websites zonder nazistische elementen, zogenaamd “klassiek extreemrechts”. Van de 114 extreemrechtse websites zijn 59 geclassificeerd als klassiek extreemrechts en 55 als nazistisch.
Dat het aantal geselecteerde websites (114) exact overeenkomt met het aantal soera's in de koran is natuurlijk geheel toeval.

Over de Antifascistische Onderzoeksgroep Kafka meldt Wikipedia:
De Antifascistische Onderzoeksgroep Kafka is een antifascistische en linkse onderzoeksgroep.

De onderzoeksgroep is afkomstig uit de kraakscene. De naam 'Kafka' was oorspronkelijk in gebruik als acroniem voor Kollektief Anti Fascistisch/Kapitalistisch Archief. Kafka doet onderzoek naar zowel groepen als personen in Nederland die door haar als extreemrechts worden beschouwd, en de ontwikkelingen die daarmee samenhangen. De resultaten worden gepubliceerd op de website van Kafka en in het kwartaalblad Alert! van de AFA.

Onderzochte organisaties zijn onder andere Nieuw Rechts, de Moon-sekte, Voorpost en de Nederlandse Volks-Unie.

Kafka ontvangt geen directe subsidie en bestaat bij de gratie van donaties.
Extreemlinks dus.

Nu is iedereen vrij om zelf te bepalen uit welke bronnen hij wil putten, maar men zou twijfels kunnen hebben over de keus voor deze bron en in hoeverre die keuze bijdraagt aan een onbevooroordeeld onderzoek.

Ook de twee andere bronnen hebben namelijk een politieke agenda. Het NRC/Joep Dohmen probeerde in 2007 een aantal niet-linkse vrijsprekerswebsites (om maar eens een pleonasme te gebruiken) in het verdomhoekje van extreemrechts te schuiven. Het Meldpunt Discriminatie Internet werkte mee aan de voorbereiding van het komende showproces tegen Wilders en voert nog steeds een hetze tegen de man (zie het Jaarverslag 2008 van het MDI).

Dit onderzoek naar extreemrechts op het internet heeft het onderzoeksgebied door anderen laten afbakenen.
Laatst gewijzigd door naar boven op wo aug 19, 2009 10:05 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
RTFM

Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 6299
Lid geworden op: zo jun 03, 2007 12:41 pm

Rechts extremistisch moslim geweld

Bericht door hans van de mortel »

Als ik het goed begrijp zijn voornamelijk islamitische uitingen op internet kwalificeerbaar als uiterst extreem rechts fascistisch. Maar ook zonder die uitingen op internet weet heel Nederland langzamerhand wel dat vooral islam de kroon spant wanneer het om extreem ultra rechts fascistische uitingen en gedragingen gaat. Want het betreft bij islam en zijn aanhangers niet slechts het fascistisch gewauwel, maar bovenal hun daden verdienen de hoofdprijs in het vergelijk met de SA van Hitler. En dan druk ik mij nog voorzichtig uit. Maar misschien dat het MDI hier nog iets aan wil toevoegen.
Geen eigen mening verkondigen is de vrijwillige celstraf van het verstand.

CITATEN OVER PROFEET MOHAMMED

Plaats reactie