Nazi's, Zionisten en de FFI: Zoek de verschillen

Moderator: M

NuIk
Berichten: 14
Lid geworden op: Vr Nov 21, 2008 1:03 am

Nazi's, Zionisten en de FFI: Zoek de verschillen

Berichtdoor NuIk » Zo Jun 14, 2009 2:08 pm

De nazi’s stellen dat het Germaanse ras (de Ariërs) het beste ras ter wereld is. De Ariërs zijn de Übermenschen ('supermensen'). Alle andere rassen zijn minderwaardig Untermenschen ('ondermensen').

De Talmud definieert allen die niet Joods zijn als onmenselijke dieren, en ziet speciaal niet-Joden als niet afstammend van Adam. Enkele passages:

"De Joden worden mensen genoemd, maar niet-Joden zijn geen mensen. Het zijn beesten." Talmoed: Baba mezia, 114b
"De Akum (niet-Jood) is als een hond. Ja, de geschriften leren ons aan de hond meer eer te betonen dan aan de niet-Jood." Ereget Raschi Erod. 22 30
"Zelfs hoewel God de niet-Jood schiep zijn het nog altijd dieren in menselijke gedaante. Het is niet gepast voor een Jood om te worden gediend door een dier. Daarom zal hij worden gediend door dieren in mensengedaante. " Midrasch Talpioth, p. 255, Warsaw 1855
"Een zwangere niet-Jood is niet beter dan een zwanger dier." Coschen hamischpat 405
"De zielen van niet-Joden komen van onzuivere geesten en worden varkens genoemd." Jalkut Rubeni gadol 12b
"Hoewel de niet-Jood dezelfde lichaamsbouw heeft als de Jood, verhouden ze zich tot de Jood als een aap tot een mens." Schene luchoth haberith, p. 250 b
"Als u eet met een niet-Jood, het is hetzelfde als eten met een hond. " Tosapoth, Jebamoth 94b
"Als een Jood een niet-Joodse dienaar of dienstmeid heeft die sterft, moet men geen sympathie voor de Jood betonen.
U behoort tegen de Jood te zeggen: "God zal 'uw verlies' vervangen, net zoals een van zijn ossen of ezels zou zijn gestorven"." Jore dea 377, 1
"Geslachtsgemeenschap tussen Ongelovigen is als geslachtsgemeenschap tussen dieren." Talmud Sanhedrin 74b

Met "Ongelovigen" (Engels: 'Gentiles', Hebreeuws: 'Goyim of Goijim) wordt bedoeld: niet-Joden, met name Christtenen en Moslims.
"Het is toegestaan het lichaam en het leven van een Ongelovige te nemen." Sepher ikkarim III c 25
"Het is de wet om iedereen te doden die de Torah ontkent. De Christenen behoren tot de ontkenners van de Torah. " Coschen hamischpat 425 Hagah 425. 5
"Een ketterse Ongelovige mag u met uw eigen handen doden. " Talmud, Abodah Zara, 4b
"Iedere Jood die het bloed verspilt van de goddelozen (niet-Joden), doet hetzelfde als het brengen van een offerande aan God." Talmud: Bammidber raba c 21 & Jalkut 772

Hoe bereidt een Jood zich voor op zijn misdaad?
Als een Jood in de verleiding komt om kwaad te doen moet hij naar een stad gaan waar men hem niet kent en daar het kwaad doen. Moed Kattan 17a .

Een Jood slaan is hetzelfde als God slaan
Als een heiden (Ongelovige) een Jood slaat, moet de Ongelovige worden gedood. Sanhedrin 58b.

Het is in orde. als men niet-Joden bedriegt
Een Jood hoeft geen Ongelovige te betalen voor het loon dat hij hem voor werk schuldig is. Sanhedrin 57a .

Joden hebben superieure wettelijke status
"Als een os van een Israëliet een os van een Kanaäniet verwondt is er geen aansprakelijkheid; maar als een os van een Kanaäniet een os van een Israëliet verwondt... de betaling moet geheel voldaan worden. " Baba Kamma 37b.

Joden mogen stelen van niet-Joden
Als een Jood een voorwerp vindt dat verloren is door een Ongelovige ("heiden") hoeft het niet te worden teruggegeven. (Ook bevestigd in Baba Kamma 113b). Baba Mezia 24a .
God zal niet een Jood sparen die "zijn dochter uithuwelijkt aan een oude man, of de vrouw neemt voor zijn zoontje, of een verloren artikel aan een Ongelovige teruggeeft..." Sanhedrin 76a.

Joden mogen niet-Joden beroven en doden
Als een Jood een Ongelovige vermoordt, zal er geen doodstraf zijn.
Wat een Jood steelt van een Ongelovige, mag hij houden. Sanhedrin 57a .
De Ongelovigen zijn buiten de bescherming van de wet en God heeft "hun geld aan Israël ter beschikking gesteld." Baba Kamma 37b.

Joden mogen liegen tegen niet-Joden
Joden mogen gebruik maken van leugens ("uitvluchten") om een Ongelovige te misleiden. Baba Kamma 113a.

Niet-Joodse kinderen zijn sub-menselijk
Alle kinderen van Ongelovigen zijn dieren. Yebamoth 98a.
Ongelovigen-meisjes zijn in een staat van niddah (vuil, smerigheid) vanaf de geboorte. Abodah Zarah 36b.
Ongelovigen verkiezen seks met koeien. Abodah Zarah 22a-22b .

Beledigingen tegen de Heilige Maria
Zegt dat Maria een hoer was: "Zij, die de afstammelinge was van vorsten en regeerders, deelde het bed met timmerlieden." Ook in voetnoot no. 2 bij Shabbath 104b van de Soncino-uitgave, wordt gesteld dat in de "ongecensureerde" tekst van de Talmoed geschreven staat dat de moeder van Jezus, "Miriam de kapster," seks bedreef met vele mannen. Sanhedrin 106a .

Gruwelijke godslastering jegens Jezus Christus
Zegt dat Jezus werd gekookt in "hete uitwerpselen." Gittin 57a.
Jezus verdiende terechtstelling: "Op de vooravond van het (Joodse) paasfeest, werd Yeshu (Jezus) opgehangen... Vermoed je dat hij iemand was die zou worden verdedigd? Was hij niet een Mesith (verleider)?"
Sanhedrin 43a.

Talmoed valt niet-Joodse geloofsvormen aan
Christenen (minnim) en anderen die de Talmoed afwijzen, zullen naar de hel gaan en zullen daar gestraft worden voor alle generaties. Rosh Hashanah 17a.
Joden moeten de boeken van de Christenen vernietigen, d.w.z. het Nieuwe Testament. Shabbath 116a.
Dr. Israel Shahak van de Hebreeuwse Universiteit meldt dat de Israëliërs honderden Nieuwe Testament bijbels verbrandden in bezet Palestina op 23 maart 1980 (zie Jewish History, Jewish Religion, pag. 21).

Ziekelijke en krankzinnige leerstellingen van de Talmoed
Stelt dat Adam geslachtsgemeenschap had met alle dieren in de Tuin van Eden. Yebamoth 63a.
Verklaart dat landbouw de laagste is van alle bezigheden. Yebamoth 63a.
Een Jood mag een drie jaar oud meisje trouwen (specifiek, drie jaar "en een dag" oud). Sanhedrin 55b.
Een Jood mag seks hebben met een kind, zolang als het kind jonger is dan negen jaar oud. Sanhedrin 54b.
"Als een volwassen man geslachtsgemeenschap heeft met een klein meisje, is het niets." Kethuboth 11b.
Een vrouw die geslachtsgemeenschap had met een beest, komt in aanmerking om met een Joodse priester te trouwen. Een vrouw die seks heeft met een demon komt ook in aanmerking om met een Joodse priester te trouwen. Yebamoth 59b.
Stelt dat er geen hoer in de wereld is waar de Talmoed-geleerde Rabbi Eleazar geen seks mee heeft gehad. Abodah Zarah 17a.
Stelt dat geen rabbijn ooit naar de hel kan gaan. Hagigah 27a.
Een rabbijn debatteert met God en verslaat Hem. God geeft toe dat de rabbijn het debat won. Baba Mezia 59b.
Het is verboden voor honden, vrouwen of palmbomen om tussen twee mannen langs te gaan, noch mogen anderen lopen tussen honden, vrouwen of palmbomen. Speciale gevaren zijn erbij betrokken als de vrouwen menstrueren of op een wegkruising zitten. Pesahim 111a.
Een Joodse man is verplicht om elke dag het volgende gebed te zeggen: Dank u, God, dat gij mij geen Ongelovige hebt gemaakt, een vrouw of een slaaf. Menahoth 43b-44a.

Zie ook http://thejewstalmudspeaks.tripod.com/index.html en http://www.radioislam.org/nederlands/St ... lmoed.html en http://www.youtube.com/watch?v=zaWn-ZBDpNg en http://www.metacafe.com/watch/yt-BEYwTb ... he_talmud/ voor meer van deze soort citaten.

Soortgelijke schokkende en onthullende uitspraken van hedendaagse menig Israelische politici is hieronder te lezen:

« De vroegere leiders van onze beweging lieten ons een duidelijke boodschap na: Erezt Israel moet van de zee tot de Jordaan voorbehouden worden voor toekomstige generaties, voor de massale immigratie en voor het Joden van de hele wereld, die in dit land bijeengebracht zullen worden. » De vroegere Israëlische premier Yitzhak Shamir: verklaring afgelegd ter gelegenheid van een herdenking van vroegere Likoed leiders, Radio Jeruzalem, nov 1990

“We moeten de Arabieren uitdrijven en hun plaats innemen” David Ben Goerion,in 1937, die tien jaar later eerste minister van Israël zou worden (geciteerd in ‘Ben Gurion and the Palestine Arabs, Oxford University Press, 1985.

"Drijf de arme bevolking over de grens door hen een job te ontzeggen…Zowel het proces van onteigening als de verwijdering van de armen moeten discreet en ongemerkt worden uitgevoerd. " Theodor Herzl, stichter van de Zionistische Wereldorganisatie, sprekend over de Palestijnse Arabieren: uit zijn ‘Volledige Dagboeken’, 12 juni 1895

We moeten al de Palestijnen doden, tenzij ze hier gelaten worden om als slaven te leven ." De Heer Heilbrun, voorzitter van het comité voor de kervekiezing van generaal Shlomo Lahat, tot burgemeester van Tel Aviv, in october 1983.

"We wandelden naar buiten en Ben Goerion vergezelde ons. Allon herhaalde zijn vraag: wat te doen met de Palestijnse bevolking? Ben Goerion wuifde met zijn hand met een gebaar dat aangaf: ‘Drijf ze uit’” Yitzhak Rabin, in een uitgelekte gecensureerde versie van Rabin memoires, gepubliceerd in de New York Times, 23 october 1979.

"We moeten terreur gebruiken, moord, intimidatie, land onteigening en het terugschroeven van alle sociale diensten om Galilea van zijn Arabieren te zuiveren ." Israel Koenig in ”De Koenig Memorandum”

« Rabin's beschrijving van de verovering van Lydda, na de voltooiing van het Plan Dalet. " We zullen de Arabische bevolking reduceren tot een gemeenschap van wolscheerders en knechten " Uri Lubrani, Premier Ben Goerion's speciale adviseur over Arabische kwesties in 1960. Uit "The Arabs in Israel" door Sabri Jiryas.

" De Zionistische kolonisatie moet uitgevoerd en voltooid worden tegen de wil van de oorspronkelijke bevolking. Deze kolonisatie kan daarom alleen volgehouden worden en vooruitgang maken onder de bescherming van een macht, die onafhankelijk is van de oorspronkelijke bevolking. Een ijzeren muur, die zal weerstaan aan de druk van de oorspronkelijke bevolking. Dit is onze politiek tegenover de Arabieren…" Vladimir Jabotinsky, The Iron Wall, 1923

"Een vrijwillige verzoening met de Arabieren zal er niet komen, niet nu en niet in de toekomst. Als je een land wil koloniseren waarin al mensen wonen, moet je dit land bezetten. Ofwel doe je dat met eigen middelen, ofwel vindt je een sponsor, die de bezetting voor jou wil organiseren. Of anders - anders, geef je kolonisatie maar op, want je hebt een gewapende macht nodig om elke poging tot verzet tegen de kolonisatie te beletten. Zonder gewapende macht is kolonisatie onmogelijk, niet moeilijk, niet gevaarlijk, maar ONMOGELIJK… Zionisme is een avontuur van kolonisatie en daarom staat of valt het met de kwestie van de gewapende macht. Het is belangrijk … om Hebreeuws te spreken, maar, spijtig genoeg, is het nog belangrijker om te kunnen schieten – of anders stop ik ermee om kolonisator te spelen.
Vladimir Jabotinsky, stichter van de Revisionistische Zionisten (voorloper van Likoed) in The Iron Wall, 1923.

"Sommigen geloven dat het beter is om zelfs een hoog percentage van niet-Joodse bevolking binnen onze eigen grenzen onder controle te houden. Anderen geloven het tegendeel, namelijk dat het gemakkelijker is hun activiteiten onder controle te houden, als ze naar een naburig land zijn overgebracht (vb Jordanië). Ik ben van de laatste opinie overtuigd en ik heb nog een bijkomend argument: … de noodzaak van het Joodse karakter van de staat…met een niet-Joodse minderheid van maximum 15 percent.
Ik ben al in 1940 tot die fundamentele positie gekomen en ik heb het ook zo genoteerd in mijn dagboek." Joseph Weitz, hoofd van de AfdelingKolonisatie van het Joodse Agentschap in . From Israel: an Apartheid State by Uri Davis, p.5.

"Joodse dorpen werden op de plaats van Arabische dorpen gebouwd. Jullie kennen niet eens de naam van deze Arabische dorpen en ik neem het jullie niet kwalijk, want de aardrijkskunde boeken vermelden ze niet meer. Niet alleen staan ze niet meer te boek, die Arabische dorpen bestaan gewoon niet meer. Nahlal kwam in de plaats van Mahlul; de kibboetz Gyat nam de plaats in van Jibta; Sarid in de plaats van Huneifis and Kefar Yehushua in de plaats van Tal-al-Shuman. Er is in dit land geen enkel dorp of stad, die vroeger geen Arabische bevolking had." Moshe Dayan, toespraak tot het Technion in Haifa, weergegeven in Haaretz, 4 april 1969.

Davis Triestsch in een brief aan Herzl van 1899: "Ik zou voorstellen om werk te maken van het programmapunt over Groot-Palestina alvorens het te laat is. Het programma van Bazel moet de woorden Groot-Palestina of Palestina en de naburige landen bevatten, anders is het nonsens. Je gaat geen 10 miljoen Joden huisvesten in een land van 25.000 km2".

" De huidige kaart van Palestina werd door het Britse mandaat getekend. Het Joodse volk heeft een andere kaart, die onze jongeren en volwassenen moeten nastreven: van de Nijl tot de Eufraat ." Ben Gurion

" Het is aan de bevolking om zich voor te bereiden op de oorlog, maar het is aan het leger om te vechten met het ultieme doel om het Israëlische Rijk op te richten. " Moshe Dayan (Israëlische minister van Defensie en Buitenlandse Zaken), op 12 februari 1952 Radio "Israel."

"De enige oplossing is « Eretz Israel » (Groot-Israël) of ten minste West-Eretz Israël (al het land ten westen van de Jordaan), zonder Arabieren. Op dit punt kunnen we geen compromis sluiten... We mogen geen enkel dorp overlaten, geen enkele stam." Joseph Weitz, Directeur van het Joods Nationaal Fonds, het zionistische agentschap belast met het verwerven van Palestijnse grond in ‘Circa 194’,van Machover Israca, 5 januari 1973 p.2

"Onder ons moet het duidelijk zijn dat er geen plaats is voor beide volkeren in dit land. We zullen ons doel niet bereiken als de Arabieren in dit kleine land blijven. Er is geen andere oplossing dan de Arabieren van hieruit naar de naburige landen te transporteren, allemaal. Geen enkel dorp, geen enkele stam zou mogen overblijven." Joseph Weitz, hoofd van de Afdeling Kolonisatie van het Joodse Agentschap in 1940. Uit "A Solution to the Refugee Problem"

“We moeten alles doen om ervoor te zorgen dat zij (de Palestijnen) nooit terugkeren.” Hij stelde zijn collega’s zionisten gerust dat de Palestijnen nooit zullen terugkeren naar hun huizen. “De ouderen zullen sterven en de jongeren zullen het vergeten." David Ben-Gurion, in zijn dagboek, 18 juli 1948, geciteerd door Michael Bar Zohar's Ben-Gurion in “the Armed Prophet, Prentice-Hall, 1967, p. 157.

Een van de meest hardnekkige en teleurstellende slogans van het Zionisme werd bijna honderd jaar geleden door Israel Zangwill uitgesproken: Palestina was een "land zonder volk voor een volk zonder land."

Na een bezoek aan Palestina in 1891 zei de Hebreeuwse essayist Achad Ha-Am:
" We zijn gewoon te denken dat Israël bijna leeg is, dat hier niets groeit en dat iedereen die land wil kopen, naar hier kan komen en alles kopen wat hij wil. In werkelijkheid is de situatie totaal anders: in heel het land is het moeilijk om nog bebouwbare grond te vinden, dat al niet bewerkt is.”

”Aan wie kunnen we de Bezette Gebieden teruggeven ? Er is gewoon niemand aan wie we ze kunnen teruggeven. Golda Meir, 8 maart 1969

"Er was niet zo iets als Palestijnen, ze hebben gewoon nooit bestaan" Golda Meir, Israëlische Eerste Minister, 15 juni 1969

"Het is de plicht van de Israëlische leiders om aan de publieke opinie duidelijk en moedig een aantal feiten uit te leggen, die mettertijd vergeten zijn. Het allereerste feit is dat het zionisme, de kolonisatie of de Joodse Staat niet zouden bestaan zonder de uitdrijving van de Arabieren en de onteigening van hun land." Yoram Bar Porath, Yediot Aahronot, 14 juli 1972.

“We moeten ons voorbereiden op een offensief. Ons doel is om Libanon, Trans-Jordanië en Syrië te verslaan. Het zwakke punt is Libanon, want het moslim regime daar is artificieel en voor ons gemakkelijk te ondermijnen. We zullen daar een christelijke staat oprichten, en dan zullen we het Arabische Legioen verslaan, Trans-Jordanië elimineren; Syrië zal in onze handen vallen. We zullen dan verdergaan en Port Said, Alexandrië en Sinai bombarderen. “
David Ben-Goerion, Mei 1948, tot de Generale Staf. Uit Ben-Gurion, A Biography, door Michael Ben-Zohar, Delacorte, New York 1978.

"Israël zou moeten gebruik gemaakt hebben van de onderdrukking van de demonstraties in China, die de aandacht van de wereldopinie opeisten, om de Arabieren in de (Bezette) Gebieden massaal uit te drijven." Benyamin Netanyahu, 24 november 1989 in de Israëlische krant Hotam. Hij was toen vice-minister van Buitenlandse Zaken, vroegere eerste minister van Israël en sprak studenten van de Bar Ilan Universieit toe.

"Iedereen moet verhuizen, voortmaken en zoveel mogelijk heuveltoppen in bezit nemen om de kolonies te vergroten, omdat alles wart we nu nemen, zal van ons blijven… Alles wat we niet nemen, zal naar hen gaan." Ariel Sharon, geciteerd door Agence France Presse, 15 november 1998. Hij was toen Minister van Buitenlandse Zaken en sprak militanten van de extreem-rechtse partij Tsomet toe.

"Heeft ooit een volk zijn land uit vrije wil opgegeven? Daarom zullen ook de Arabieren van Palestina hun soevereiniteit niet opgeven zonder geweld." Vladimir Jabotinsky (de stichter en voorvechter van de Zionistische terroristische organisatie), geciteerd door Maxime Rodinson in Peuple Juif ou Problem Juif (Het Joodse Volk of het Joodse Probleem).

"Als ik een Arabische leider was, zou ik nooit een overeenkomst met Israël tekenen. Dat is normaal; we hebben hun land afgenomen. Het is waar dat God het aan ons beloofd heeft, mar waarom zou hen dat interesseren? Onze God is niet de hunne. Er is het anti-semitisme geweest, de Nazi’s, Hitler, Auschwitz, maar was dat hun fout? Zij zien maar één ding: we zijn hier gekomen en we hebben hun land gestolen. Waarom zouden ze dat aanvaarden?" David Ben Gurion (de eerste premier van Israel), geciteerd door Nahum Goldmann in Le Paradoxe Juif (De Joodse Paradox), p121.

"De Palestijnen zouden vernietigd worden als sprinkhanen… hun hoofden kapot gesmeten tegen vloeren en muren." Israëlische Eerste Minister, Yitzhak Shamir, in een speech tot joodse kolonisten, geciteerd in de New York Times, 1 april 1988

"Als we heel het land gekoloniseerd hebben, zullen de Arabieren alleen nog wat kunnen rondkruipen, zoals verdoofde kakkerlakken in een fles." Raphael Eitan, Chef-Staf van het Israelische leger, geciteerd in de New York Times, 14 april 1983.

“(In Libanon) zou een christelijke staat moeten opgericht worden, met als zuidgrens de Litanirivier. We zullen er een alliantie mee sluiten. Zodra we de kracht van het Arabische Legioen gebroken hebben en Amman gebombardeerd hebben, zullen we Transjordanië uitschakelen en dan zal Syrië vallen. Als Egypte dan nog durft verder vechten, zullen we Port Said bombarderen, Alexandrë en Kairo… En op deze manier zullen we de oorlog beëindigen en de rekening van onze voorvaderen met Agypte, Assyrië en Aram vereffenen. " David Ben-Gurion, een van de stichters van Israël, beschreef zionistische doelen in 1948

“Als we ervan overtuigd waren dat 2000 in plaats van 200 Palestijnse doden ineens een einde zou maken aan de gevechten, dan zouden we meer geweld gebruiken… " Israelisch Eerste Minister, Ehud Barak, geciteerd door Associated Press, 16 november 2000.

" Het verhaal dat het gevaar van genocide ons boven het hoofd hing in juni 1967 en dat Israël vocht voor zijn bestaan zelf, was niet juist. Heel dat verhaal werd slechts na de oorlog verzonnen." Israëlisch generaal Matityahu Peled, geciteerd in Ha'aretz, 19 maart 1972.

"We verklaren openlijk dat de Arabieren geen recht hebben om zich te vestigen in Eretz Israël, zelfs niet op één centimeter… Geweld is de enige taal die ze verstaan. We zullen zoveel geweld gebruiken tot de Palestijnen op hun vier poten naar ons toe kruipen." Rafael Eitan, Chef-Staf van het Israëlische bezettingsleger, geciteeerd door Gad Becker, Yediot Ahronot 13 april 1983 en New York Times 14 april 1983.

"Er gaapt een diepe kloof tussen ons (joden) en onze vijanden. Niet alleen in kennis, maar in moraal, cultuur, respect voor het leven en geweten. Ze zijn onze buren, maar het lijkt wel alsof op een afstand van enkele honderden meters, er mensen wonen, die niet tot ons continent of tot onze wereld behoren, maar tot een verschillend melkwegstelsel." Moshe Katsav, Israelisch president, geciteerd in The Jerusalem Post, 10 mei 2001

" (De Palestijnen zijn) beesten die op twee poten lopen." Menahim Begin, toespraak tot de Knesset. Amnon Kapeliouk, "Begin and the Beasts”, geciteerd in New Statesman, 25 juni 1982.

"Joods bloed en niet-Joods bloed zijn niet hetzelfde ." Israëlische Rabbi Yitzhak Ginsburg, geciteerd in Jerusalem Post, 19 juni 1989. Hiermee suggereert hij dat doodslag van een niet-jood geen moord is.

"Als de Algemene Vergadering (van de Verenigde Naties) met 121 tegen 1 zou stemmen dat Israël moet terugkeren naar de grenzen van vóór juni 1967, dan zou Israël eenvoudig weigeren om zich daarbij neer te leggen " Aba Eban (Israëlische Minister van Buitenlandse Zaken), New York Times, 19 juni 1967.

"Elke keer dat we iets doen, zeg je mij: Amerika zal dit of dat doen… Ik wil je iets heel duidelijk zeggen: Maak je geen zorgen over Amerikaanse druk op Israël. Wij, het Joodse volk, controleren Amerika, en de Amerikanen weten dat" Ariel Sharon, Israëlisch Eerste Minister, tot Shimon Peres op 3 oktober 2001, zoals weergegeven door Kol Yisrael radio.

Positieve en hoopgevende geluiden:

"Een van de meest verontrustende politieke fenomenen van onze tijd is de opkomst van de Vrijheidspartij (Herut) in de nieuwe staat Israël. Deze politieke partij lijkt in haar organisatie, methoden, politieke filosofie en sociale basis nog het meest op de Nazi’s en andere fascistische partijen ." Albert Einstein, Hanna Arendt en andere prominente joodse Amerikanen protesteren in de The New York Times tegen het bezoek van Menachem Begin aan Amerika in december 1948. (Begin en Yitzhak Shamir waren lid van deze partij en werden later eerste Minister).

"We moeten de werkelijkheid onder ogen zien dat Israël niet onschuldig en niet verlossend is. Tijdens de oprichting en uitbreiding van Israël, hebben wij als Joden datgene veroorzaakt waaronder we zelf hebben geleden: een volk op de vlucht in de diaspora." Martin Buber, joods filosoof, stelt in maart 1949 aan eerste Minister Ben Gurion vragen over het morele karakter van de staat Israël, met verwijzing naar de Arabische vluchtelingen

"Als wij (volgelingen van het profetische Jodendom) terugkeerden naar Palestina..., verkoos de meerderheid van het Joodse volk niet van ons te leren, maar van Hitler” Martin Buber, sprekend tot een publiek in New York, geciteerd in Jewish Newsletter, 2 juni 1958.

"Hitler’s wettelijk gezag was gebaseerd op een ‘Kaderwet’, die geheel legaal door de Reichstag was goedgekeurd en die de Fuhrer en zijn vertegenwoordigers, in gewone taal gezegd, toelieten om hun zin te doen of in wettelijke taal: ze konden verordeningen uitvaardigen met kracht van wet. Juist dezelfde soort wet werd door de Knesset (het Israëlische parlement) goedgekeurd onmiddellijk na de verovering van 1967. Aan de Israëlische gouverneur en zijn vertegenwoordigers werd de macht van Hitler gegeven en ze gebruikten die op een Hitleriaanse manier." Dr. Israel Shahak, voorzitter van de Israelische Liga voor de Rechten van de Mens en van de Burgers, tevens overlevende van het Bergen Belsen concentratie kamp, in een commentaar op de Israelische militaire uitzonderingswetten na de oorlog van 1967. In Palestine, deel 12, december 1983.

Bron: https://prod.indymedia.nl/en/2004/01/16364.shtml
Het bestand is ook te downloaden via: http://users.skynet.be/bk291253/achterg ... edenis.htm

Dezelfde superioriteitswaan, dehumanisering, verachting en doodsbedreigingen van andersdenkenden/andersgelovigen komen wij weer op FFI terug. Enkele citaten:

“Het gaat prima zo met onze Marokkaanse vrienden die het hier VEEL en VEEL te VEEL naar hun zin hebben hebben. Opgevoed thuis met de koran, en maar zweren bij hun agressieve sadistische allahtje zien we hier het resultaat van alle opvoeding met de koran: stelen, beroven, moorden, discrimineren, verrachten, bespugen, en ga zo maar door.”

“ Dit getuigd toch maar weer hoe honds brutaal dat volk is. Hier vaalt duidelijk de overheid en de hele linkse kliek er om heen. En dan vinden ze het nog gek ook !dat er steeds meer afkeer ontstaat tegen dat klootjes volk. Nederland verdwijnd langzaam maar zeker naar de afgrond. En dan hoor je ze roepen normen en waarden van uit Den haag. niks normen niks waarden een knal voor je kop kan je krijgen van dat tuig.”

“joden vullen de universiteiten en moslims de gevangenissen” en “voor moslims is het makelijk om te moorden en moeilijker om na te denken”.

“Nou, daar zit je dan als juf en pedagoog tegenover zo’n Marokkaanse tweederangs burger met betweterigheidsbesef” (=gericht tegen een vermeende Marokkaanse jonge vrouw die zogezegd het schoolrapport van haar broertje niet goed keurde).

“Want moslims liegen, bedriegen, stelen en spelen comedie als geen ander volk in de wereld.”

“Godverdomme in mijn stad, Marokkaanse jongens, Turkse jongens, die niet die Turken en niet die Marokkanen beroven, maar u en mij, ouwe vrouwtjes. En de politie? Wat doen ze? GODVERDOMME NIKS!”

“Omdat jullie simpelweg te onbeschaafd zijn om in een meer ontwikkelde samenleving te wonen.” Jullie = moslims.

Hieronder volgen nog een paar weerzinwekkende racistische en haatdragende uitingen van Ali Sina, de stichter van deze site, voor degene die nog twijfelen aan de racistische en haatzaaiende karakter van deze organisatie:

Quote: “Islam is a cult. It is time for mankind to wake up and realize that this cult is a threat to mankind and there can be no co-existence with Muslims.”
Bron: http://www.faithfreedom.org/book.htm

Quote: “You are Satan worshiper. There is no hope for you. You are destined for hell fire because you are not able to think. You are evil, your prophet was evil and you will go to hell.” - Dr. Ali Sina
Bron: http://www.faithfreedom.org/forum/viewtopic.php?t=22586

Quote: “Donkeys in comparison to Muslims are philosophers. It is just disgusting to know we have to share the air in this planet with such idiot animals called Muslims.” - Dr. Ali Sina
Bron: http://www.faithfreedom.org/forum/viewt ... sc&start=0

Quote: "Muslims are liars by nature. Muslims are the followers of Satan and they lie instinctively. They blatantly and shamelessly lie the way Muhammad instructed them to do."

It is not an insult to say Muslims are not humans"
Bron: http://www.faithfreedom.org/oped/sina50913.htm

Send all the Muslims out of the West. They are all the same. Disgusting is a mild word.”
Bron: http://www.faithfreedom.org/forum/viewt ... 523#415523

Quote: “Like Adolph Hitler, Barack Obama was born to a communist father who worked as a government employee who had several other children with multiple women.” By Roberts M.E. Bron: http://www.faithfreedom.org/Articles/ob ... itler.html

Meer van deze weerzinwekkende en schokkende uitspraken kun je op deze link lezen: http://www.answering-christianity.com/y ... e_foul.htm

ZOEK DE VERSCHILLEN

BFA
Berichten: 11600
Lid geworden op: Vr Sep 29, 2006 5:18 pm

Re: Nazi's, Zionisten en de FFI: Zoek de verschillen

Berichtdoor BFA » Zo Jun 14, 2009 2:20 pm

En....
Wat is nu de bedoeling?
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;

naar boven
Berichten: 5054
Lid geworden op: Do Nov 16, 2006 10:14 pm
Contact:

Re: Nazi's, Zionisten en de FFI: Zoek de verschillen

Berichtdoor naar boven » Zo Jun 14, 2009 2:33 pm

BFA schreef:En....
Wat is nu de bedoeling?

Zeemeeuwposters (strijken krijsend neer, schijten de boel onder en vliegen weer weg) hebben geen andere bedoeling dan zich van ontlasting ontdoen..
RTFM

Chaimae
Berichten: 10447
Lid geworden op: Ma Okt 16, 2006 9:43 pm

Re: Nazi's, Zionisten en de FFI: Zoek de verschillen

Berichtdoor Chaimae » Zo Jun 14, 2009 3:24 pm

Dat verklaart het gedrag van de zionisten in Israel. Het is immers legaal om een genocide te plegen op het Palestijnse volk, die volgens Talmud toch maar 'honden en zwijnen' zijn. Waarom hoor ik daar geen haan naar kraaien? Een beetje relativering is op zijn plaats.

Anyway, Israel zal van de kaart geveegd worden. Vroeg of laat.
"Our patience will achieve more than our force."

Elk boek is een gevaar dat de ziel in wil. Wie de ziel in wil, moet door de omgekeerde wereld heen, door de leegte, dor de angst, door het niets.

BFA
Berichten: 11600
Lid geworden op: Vr Sep 29, 2006 5:18 pm

Re: Nazi's, Zionisten en de FFI: Zoek de verschillen

Berichtdoor BFA » Zo Jun 14, 2009 3:38 pm

Het is immers legaal om een genocide te plegen op het Palestijnse volk


Van Genocide spreken is de toestand bij de haren trekken.
Veel meer dan 90% van de Mohammedanse slachtoffers worden gemaakt door hun broeders, de mede-Mohammedanen.
Zoals iedereen toch stilaan mag beginnen weten, Mohammedanen plegen geen Genocide. Uitgezonderd de genocide die Mohammed begon op de Joden en nog niet afgerond is.
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75338
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Nazi's, Zionisten en de FFI: Zoek de verschillen

Berichtdoor Ariel » Zo Jun 14, 2009 5:17 pm

:ohmy: Get... Wat stinkt het hier.....Pfffffff Wat een lucht.
Snel even wat luchtverfrisser spuiten.

Afbeelding

Leuk verzonnen, maar niet waar. Misschien als ik het niet vergeet of als ik er dan nog zin in heb, kom ik er na mijn vakantie op terug.

Voorlopig is het hier meer dan 33 graden. ( Bijna 50 in de zon... Brrrrrr) Het water in het zwembad is 27 graden. Erg koud als je er bloedheet in wil duiken. Ik heb mijn man gevraagd of hij wat keteltjes kokend water in het bad wil gooien, maar dat vindt hij overdreven. :(

Ik wens jullie vanaf mijn vakantie plek de vriendelijke groeten toe, en die wens is dus ook voor onze hulk alhoewel hij wel een heel stinkende adem heeft.
Daar zou ik wat aan doen hulk. En ik raad je aan om je eens in het Jodendom te verdiepen. Dan sla je niet zo'n idioot figuur nulk. Ik begin medelijden met je te krijgen. :cry:
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
H.Numan
Berichten: 8537
Lid geworden op: Do Mei 08, 2008 3:33 am

Re: Nazi's, Zionisten en de FFI: Zoek de verschillen

Berichtdoor H.Numan » Ma Jun 15, 2009 7:29 am

Speciaal voor onze onze onverbeterlijke Nulk.

http://www.youtube.com/watch?v=RbW1PWuX2EI

Nulk, gelijk bij het MDI gaan klagen, hoor! :rongue:
een volk dat voor korannen zwicht
zal meer dan lijf en goed verliezen
dan dooft het licht….
Anoniem

Gebruikersavatar
SDX
Berichten: 1818
Lid geworden op: Ma Feb 04, 2008 3:37 am
Locatie: Thuis

Re: Nazi's, Zionisten en de FFI: Zoek de verschillen

Berichtdoor SDX » Ma Jun 15, 2009 2:08 pm

Was dat je thesis/scriptie/eindverhandeling waarop je afgestudeerd bent?
Als ik in de afstudeercommissie zat ; "You flunked, try again"!
...en ga je mond met zeep spoelen met je Jodenhaat te spuien - nee, beter met javel - bestaat dat trouwens nog bij jullie - 'Lejía' heet dat hier - mooi woord voor zo'n smerig stinkend goedje - maar soit waar had ik het over? - aaahja - bleekwater heet dat in goed Nederlands - spoel je mond er mee dingske ... Nu!k
"Joew hef toe tôk toe mie wiz RIESPEK, aaj em moesliem en aaj em bedder den joew!" [Some average muslim]

Gebruikersavatar
H.Numan
Berichten: 8537
Lid geworden op: Do Mei 08, 2008 3:33 am

Re: Nazi's, Zionisten en de FFI: Zoek de verschillen

Berichtdoor H.Numan » Di Jun 16, 2009 3:18 am

Chaimae schreef:Dat verklaart het gedrag van de zionisten in Israel. Het is immers legaal om een genocide te plegen op het Palestijnse volk, die volgens Talmud toch maar 'honden en zwijnen' zijn. Waarom hoor ik daar geen haan naar kraaien? Een beetje relativering is op zijn plaats.

Anyway, Israel zal van de kaart geveegd worden. Vroeg of laat.

Dus er vind een genocide plaats in Gaza? Heb je daar enig bewijs voor? Die anti semistische opmerking zullen we maar overslaan, vind je ook niet? :oops:
een volk dat voor korannen zwicht
zal meer dan lijf en goed verliezen
dan dooft het licht….
Anoniem

Gebruikersavatar
Adinah
Berichten: 365
Lid geworden op: Wo Okt 29, 2008 4:44 am

Re: Nazi's, Zionisten en de FFI: Zoek de verschillen

Berichtdoor Adinah » Wo Jun 17, 2009 2:41 am

Het klassieke copy-paste stukje van elke gemiddelde islam-site. :D

Aangezien ik middenin de laatste tentamens van dit schooljaar zit heb ik helaas geen tijd om op ál je quotes in te gaan, maar ik zal er toch iig even een paar uit pakken.

Voor ik begin:
Om te begrijpen wat het betekent als er iets in de Talmud staat, moet je begrijpen wat de Talmud is.
De talmud is een beschrijving van discussies onder geleerden die de Mishna interpreteerden. Deze discussies werden zowel in Babylon als in Jeruzalem gehouden, en zodoende bestaan er ook 2 soorten 'talmudiem': de Jeruzalemse en de Babylonische Talmud.
In ieder geval: tijdens een discussie kan het best zijn dat een geleerde een opinie had die niet zo prettig klinkt. De vraag is dan: is deze opinie als halacha (als algemeen geldend Joods standpunt) geaccepteerd?
Als dat zo is, kun je daarover discussiëren als je het er niet mee eens bent. Dat staat je volledig vrij.
Als dat niet het geval is, is het slechts de mening van één geleerde, en zegt het verder niks over het standpunt van het Jodendom an sich. Een citaatje hier en daar, zegt dus daadwerkelijk geen bal.

NuIk schreef:"De Joden worden mensen genoemd, maar niet-Joden zijn geen mensen. Het zijn beesten." Talmoed: Baba mezia, 114b


De discussie hier gaat over de vraag of een niet-Joodse begraafplaats onreinheid oplegt. Het is gebaseerd op de veronderstelling dat een dode onrein is, en een Jood zich moet reinigen na in aanraking met een dode te zijn geweest. Dit is ook de reden dat Joden vandaag de dag hun handen wassen als zij een begraafplaats verlaten.
In het genoemde citaat, staat: "rabbi shimon ben Jochai omer: kiwrehen shel nochriem een metam'ien, shene'emar: weaten tsoni tson mar'itie adam aten" - "atem" kroejien adam, we'een nochriem kroejien adam".

Als je het woord adam als mens vertaalt, is het de mening van deze geleerde (rabbi Shimon in dit geval) dat de graven van niet-Joden niet onrein maken, omdat er geschreven staat: "Jullie zijn mijn vee, jullie zijn adam". Nergens komt hier het woord "beesten" of zoiets in voor, en nergens wordt gezegd dat niet-Joden geen mensen zijn. Het is slechts de mening van deze geleerde, dat in dit verband (dus betreffende de vraag: maakt het graf van een niet-Jood een Jood onrein?), de niet-Joden hier niet onder vallen.
De halacha maakt hierover verschil tussen het lijk van een niet-Jood en het graf van een niet-Jood, maar dat is verder niet belangrijk.
Hoe dan ook: nergens worden de niet-Joden beesten genoemd zoals jouw citaat beweert, en de hele discussie gaat überhaupt ook alleen over de vraag wanneer een Jood onrein wordt.

NuIk schreef:"De Akum (niet-Jood) is als een hond. Ja, de geschriften leren ons aan de hond meer eer te betonen dan aan de niet-Jood." Ereget Raschi Erod. 22 30


Geen idee wat een 'ereget raschi erod' is, dus kan dit niet nakijken.

NuIk schreef:"Geslachtsgemeenschap tussen Ongelovigen is als geslachtsgemeenschap tussen dieren." Talmud Sanhedrin 74b


Ook hier komt de tekst die je citeert nergens voor op de genoemde pagina in de Talmud. In de discussie op die pagina is er sprake van dat nochriem (= niet-Joden) geslachtsgemeenschap hebben voor het genot ervan, terwijl geslachtsgemeenschap voor de Joden een mitswah (plicht) is. Dit is wat het dichtst bij je citaat komt als je heel graag wilt. Maar de rest komt niet in de werkelijke tekst voor.

NuIk schreef:"Als u eet met een niet-Jood, het is hetzelfde als eten met een hond. " Tosapoth, Jebamoth 94b


Dat staat er niet. Er staat: "een maaltijd delen met een Ebed kochaviem (= afgodendienaar") is hetzelfde als voedsel nuttigen met een hond".
Zoals je waarschijnlijk wel weet komen veelgodenaanbidders/afgodendienaars/enz. er niet zo best vanaf in de meeste monotheïstische religies, en dat is bij het Jodendom dan ook niet anders, zeker niet in die tijd.
Joden mogen gewoon met niet-Joden eten, als het voedsel uiteraard maar wel kosher is.

NuIk schreef:Joden mogen gebruik maken van leugens ("uitvluchten") om een Ongelovige te misleiden. Baba Kamma 113a.


In de 2e eeuw na Christus, onder de drukkende belastingmaatregelen die door het Romeinse gezag waren opgelegd, kregen pachters van de Romeinen het recht om naar eigen inzicht belastingen op te leggen in de districten. Om aan deze onrechtvaardige last van willekeurig opgelegde belastingen te ontkomen, stonden de Talmudische geleerden uitwegen toe, om de onrechtvaardigheid draaglijk te maken.

In het algemeen echter, onder een eerlijke en rechtvaardige regering, geldt als het leidende Talmudische principe de uitspraak van de geleerde rabbijn Samuel: 'De wet van de staat is de wet'. De wetten van de staat waar Joden als minderheid leefden, of dat nou Babylon of Rome was, moesten gerespecteerd worden, als deze wetten billijk werden toegepast. Dit geldt dus bijv. ook zeker voor een land als Nederland, waar Joden als gelijkwaardige burgers leven en met alle burgers de verantwoordelijkheid dragen om de wet in stand te houden.

NuIk schreef:Alle kinderen van Ongelovigen zijn dieren. Yebamoth 98a.


Er staat: Alle kinderen van Ebed Kochaviem (afgodenienaren) beërven de onreinheid van hun ouders indien ze zich niet onderdompelen in het zuivere water van het monotheïsme.

NuIk schreef:Een Jood hoeft geen Ongelovige te betalen voor het loon dat hij hem voor werk schuldig is. Sanhedrin 57a .


Dit citaat is ook gewoon vervalst. Het gaat er hier namelijk niet om OF een ongelovige betaald moet worden voor het werk (want natuurlijk moet hij dat!), maar WANNEER dat moet gebeuren. Daar komt verder nog een heel langdradig pakket regeltjes bij in het kader van 'voor zonsondergang van die en die dag', en dat is hier verder niet relevant - maar hoe dan ook moet er gewoon betaald worden voor het geleverde werk.

NuIk schreef:Als een Jood in de verleiding komt om kwaad te doen moet hij naar een stad gaan waar men hem niet kent en daar het kwaad doen. Moed Kattan 17a .


Onvolledig citaat. Het volledige citaat luidt: "Als iemand in de verleiding komt om kwaad te doen, moet hij naar een stad gaan waar men hem niet kent, zich in het zwart kleden, zijn hoofd bedekken met zwart, en doen wat zijn hart verlangt zodat Gods naam niet zal worden ontheiligd".

Je vermeldt dus niet dat de persoon (die overigens niet persé een jood hoeft te zijn) zich in het zwart moet kleden en zijn hoofd moet bedekken. Waarom zou dat nodig zijn, als de Talmud adviseert hoe je het beste een misdaad kunt plegen? Als je iets slechts van plan bent, kun je juist maar beter proberen om niet op te vallen en eruit te zien als iedereen, niet dan?
De Talmud geeft echter een heel ander advies. Er wordt niet tegen de persoon gezegd "dat mag je niet doen": simpelweg omdat dat toch nutteloos is bij iemand die van plan is kwaad te gaan doen. In de Talmud wordt de persoon als eerste geadviseerd naar een stad te gaan waar niemand hem kent (en in de periode van de Talmud was dat geen kwestie van 'ff de trein of de auto pakken': dat kon gerust een tocht zijn van enkele dagen). Die reis moet fungeren als en soort 'afkoelingsperiode'.
Vervolgens moet hij zich nederig kleden, in het zwart: zwart moet je in dit opzicht symbolisch zien. Het beeldt in feite uit dat iemand 'zwarte (= slechte) dingen wil gaan doen, en door zich tijdens die reis in zwarte kleding te hullen, wordt de persoon eraan herinnerd dat het niet goed is wat hij wil doen.
De Talmud geeft dus helemaal geen carte blanche om te zondigen en zegt dus helemaal niet "lekker boeien, doe het dan maar waar niemand je kent", zoals in jouw citaat wordt geïmpliceerd.

NuIk schreef:"Als een volwassen man geslachtsgemeenschap heeft met een klein meisje, is het niets." Kethuboth 11b.


Totaal uit z'n verband gerukt. Het staat er ook niet eens letterlijk zoals jij het schrijft. Het complete citaat gaat in eerste instantie over de maagdelijkheidsvraag: als een vrouwelijk kind is verkracht, betekent dit dan dat zij geen maagd meer is? (toendertijd was dat voor ouders nogal een toestand, want niemand wilde met een ontmaagde dochter trouwen)
Dat heeft ook weer te maken met die hele maagdenvlies-mythe waar iedereen toendertijd nog in geloofde - het antwoord is in elk geval, dat bij een verkrachting van een jong meisje door een volwassen man, het meisje nog steeds als maagd wordt beschouwd. Omdat zij er dus niets aan kon doen en zeker ook niet vrijwillig aan de seksuele daad kan hebben meegedaan, aangezien het kind niet eens snapt wat dat allemaal is.

De Talmud staat NERGENS kindermisbruik toe!

NuIk schreef:Ook in voetnoot no. 2 bij Shabbath 104b van de Soncino-uitgave, wordt gesteld dat in de "ongecensureerde" tekst van de Talmoed geschreven staat dat de moeder van Jezus, "Miriam de kapster," seks bedreef met vele mannen. Sanhedrin 106a .


Ook weer lekker verkeerd geïnterpreteerd. Dit citaat gaat niet over Jezus, maar over Bileam (een heidense profeet uit het bijbelboek Numeri). Vaak wordt gezegd dat Bileam een soort alias is voor Jezus, maar dat is niet waar.
Vervolgens wordt Bileam in een daaropvolgende parabel vergeleken met een vrouw die eerst met een machtig man gehuwd was, maar na zijn dood afzakte tot een zedenloze vrouw. Zo verging het ook Bileam: hij leek eerst een groot profeet te zijn, maar zakte later af tot heidense gebruiken en zwarte magie.
Maria en Jezus worden in dit hele citaat niet eens genóemd, dus ik snap ook niet waar je het vandaan haalt.

NuIk schreef:Zegt dat Jezus werd gekookt in "hete uitwerpselen." Gittin 57a.


In dit citaat wordt zowel gesproken over (alweer) Bileam én Yeshu. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, verwijst Yeshu niet naar Jezus. Yeshu was hoogstwaarschijnlijk een figuur uit de 1e eeuw na Christus, die een soort sekte leidde die een combinatie voorstond van hellenistische en joodse invloeden. Hoewel de geleerden er nog niet over uit zijn hoe en wat hij nu was, was hij iig zeker niet degene die in het jaar 33 werd gekruisigd.

Ook interessant: als mensen beweren dat Yeshu Jezus is, dan kan Bileam (uit de vorige passage) sowieso nooit Jezus zijn, want zowel Yeshu als Bileam worden allebei in dit citaat genoemd. Niet echt logisch als het over dezelfde persoon gaat.

NuIk schreef:Stelt dat er geen hoer in de wereld is waar de Talmoed-geleerde Rabbi Eleazar geen seks mee heeft gehad. Abodah Zarah 17a.


Dit citaat is veel langer dan jouw tekstje, en is een verhaal over een afgedwaalde rabbijn. Ik wil 'm wel even voor je uitschrijven:

Ze zeiden over Eleazar ben Durdia dat er geen prostituée ter wereld was waar hij niet op z'n minst één keer seks mee had gehad. Hij hoorde dat er een prostituée in een naburig stadje was, die een zak vol dinars vroeg voor haar diensten. Hij pakte een zak vol dinars en doorkruiste zeven rivieren om naar haar toe te gaan. Tijdens de daad ontsnapten er gassen uit haar lichaam. Ze zei: "Net zoals deze gassen niet terug zullen keren in mijn lichaam, zo zal de spijt van Eleazar ben Durdia ook nooit worden geaccepteerd." (letterlijk: nooit terugkeren)

Hij ging weg en zat tussen bergen en heuvels. Hij zei: "Bergen en heuvels, vraag genade voor mij." Zij zeiden: "Voor we om genade vragen voor jou, moeten we eerst genade vragen voor onszelf, zoals gezegd wordt in Jesaja 54:10: Want de bergen zullen worden verplaatst en de heuvels zullen aarzelen".

Hij zei: "Hemelen en aarde, vraag genade voor mij." Zij zeiden: "Voor we om genade vragen voor jou, moeten we eerst genade vragen voor onszelf, zoals gezegd wordt in Jesaja 51:6: Want de hemelen zullen als rook uitéén spatten en de aarde zal verslijten als een kledingstuk."

Hij zei: "Zon en maan, vraag genade voor mij." Zij zeiden: "Voor we om genade vragen voor jou, moeten we eerst genade vragen voor onszelf, zoals gezegd wordt in Jesaja 24:23: De maan zal worden vernederd en de zon zal zich schamen."

Hij zei: "Sterren en hemellichamen, vraag genade voor mij." Zij zeiden: "Voor we om genade vragen voor jou, moeten we eerst genade vragen voor onszelf, zoals gezegd wordt in Jesaja 34:4: Al wat in de hemelen is, zal smelten."

Hij besefte: "Ik kan alleen zelf vergeving vragen voor mijzelf." Hij stak zijn hoofd tussen zijn knieën en huilde tot hij stierf. Een stem uit de hemel verklaarde: Rabbi Eleazar ben Durdia is klaar voor het hiernamaals.


Kortom: verhaaltje over een afgedwaalde rabbijn die uiteindelijk net voor zijn dood tot inkeer komt en spijt heeft van zijn daden. En niet zoals jij het stelt: een rabbijn die alles pakt wat los en vast zit omdat dat gewoon mag van het jodendom.

NuIk schreef:"Zelfs hoewel God de niet-Jood schiep zijn het nog altijd dieren in menselijke gedaante. Het is niet gepast voor een Jood om te worden gediend door een dier. Daarom zal hij worden gediend door dieren in mensengedaante. " Midrasch Talpioth, p. 255, Warsaw 1855


De Midrash Talpiyyot is een obscuur achttiende-eeuws kabbalistisch boek, dat vrij onbekend is en ook geen enkele autoriteit heeft. Zelfs als het citaat al correct is (wat mij vrij sterk lijkt, gezien het feit dat ik al een flink aantal andere citaten onderuit heb kunnen halen), dan nog blijft het maar de vraag wat dit boekje zegt over het jodendom in z'n totaliteit.

Wat ik wel gehoord heb van dit boek, is dat voor God de naam 'Jehova' wordt gebruikt. Dat duidt in mijn ogen ook op een vervalsing, aangezien joden nooit de term 'Jehova' in hun boeken gebruiken.

NuIk schreef:"De zielen van niet-Joden komen van onzuivere geesten en worden varkens genoemd." Jalkut Rubeni gadol 12b


Dit citaat bestaat helemaal niet in de bron die jij noemt. Pagina 12b in Yalkut Ruveni bestaat niet: alle pagina's zijn opeenvolgend genummerd en hebben helemaal geen deel a en deel b.

NuIk schreef:"Hoewel de niet-Jood dezelfde lichaamsbouw heeft als de Jood, verhouden ze zich tot de Jood als een aap tot een mens." Schene luchoth haberith, p. 250 b


Zelfde verhaal: ook hier bestaat helemaal geen pagina 250b. Op pagina 250 staat verder geen enkele vermelding van een vergelijking tussen joden en niet-joden.

NuIk schreef:"Een ketterse Ongelovige mag u met uw eigen handen doden. " Talmud, Abodah Zara, 4b


Ook dat is helemaal niet terug te vinden op de pagina die jij noemt.

NuIk schreef:Ongelovigen-meisjes zijn in een staat van niddah (vuil, smerigheid) vanaf de geboorte. Abodah Zarah 36b.


Als je geen Hebreeuws spreekt, moet je ook niet komen zwammen over Hebreeuwse termen. 'Niddah' betekent niet vuil of smerig. Niddah is slechts een religieuze term die zoveel betekent als 'afstand, separatie, scheiding'. Zoals orthodoxe mannen sowieso bij vrouwen vandaan moeten blijven waarmee ze niet getrouwd zijn of die niet tot hun familie behoren. De halacha adviseert hen dus afstand te houden!

Anyway, ik denk dat ik mijn punt nu wel heb bewezen. Wat je 'zionistische quotes' betreft, daarvan heb ik nu niet genoeg bronnen bij de hand om na te gaan of ze werkelijk waar zijn en in welke context ze zijn gezegd - al zegt mijn intuïtie dat ik ze vast ook met een korreltje zout moet nemen, gezien het waarheidsgehalte van de bovenstaande quotes. :?

Heb je überhaupt ooit zelf wel eens een Talmud in je handen gehad? Een beetje quotes kopiëren van een haatsite kan iedereen hè? Daar is geen kunst aan.

Chaimae schreef:Het is immers legaal om een genocide te plegen op het Palestijnse volk, die volgens Talmud toch maar 'honden en zwijnen' zijn. Waarom hoor ik daar geen haan naar kraaien? Een beetje relativering is op zijn plaats.


Waarom er geen haan naar kraait? Simpelweg omdat het niet waar is. En van een genocide is ook geen sprake, aangezien het aantal Palestijnen sinds 1948 alleen maar is toegenomen. Terwijl het met een genocide juist de bedoeling is dat het aantal naar beneden gaat, nietwaar?

Chaimae schreef:Anyway, Israel zal van de kaart geveegd worden. Vroeg of laat.


Dream on. Als dat al zou gebeuren, dan nemen ze alles met zich mee. Mutual Assured Destruction.

3 weekjes nog, dan ga ik er weer lekker 6 weken naar toe! :D
Am Yisraël Chai!
עם ישראל חי

Gebruikersavatar
H.Numan
Berichten: 8537
Lid geworden op: Do Mei 08, 2008 3:33 am

Re: Nazi's, Zionisten en de FFI: Zoek de verschillen

Berichtdoor H.Numan » Wo Jun 17, 2009 10:30 am

De eerste komende keer dat de grote groene Nulk gaat jammeren bij het MDI denk ik dat ik dit stukje eventjes mee stuur. Kunnen ze zien wat die jammerzak eigenljk denkt. Niet dat ze enig bezwaar tegen mohammedaanse anti semitisme hebben, daar. :cool:
een volk dat voor korannen zwicht
zal meer dan lijf en goed verliezen
dan dooft het licht….
Anoniem

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75338
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Nazi's, Zionisten en de FFI: Zoek de verschillen

Berichtdoor Ariel » Wo Jun 17, 2009 10:51 am

Dank je wel Adinah . Wat een post... :smile: Ik denk dat we een mailtje naar NuIk moeten sturen, want ook hij wil vast van jouw antwoord leren.
Misschien kan hij andere Moslims ook op de hoogte brengen . Het is toch vreselijk om Moslims dom te houden. Dat willen, en mogen we niet doen.

Fijne en veilige vakantie in Israel.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Scarlatti
Berichten: 5304
Lid geworden op: Vr Mei 09, 2008 10:12 pm

Re: Nazi's, Zionisten en de FFI: Zoek de verschillen

Berichtdoor Scarlatti » Ma Jun 22, 2009 11:09 am

Dànk je wel voor je genomen moeite Adinah! Ik wens je heel veel plezier in Israël, ik zou maar wàt graag met je meewillen en daar voorgoed blijven!

en die nulk... daar heb ik ook een berichtje voor: wat ben jij een weerzinwekkend figuur zèg!
Voor de rest ben je zelfs mijn schoenzolen onwaardig! bàh!
idem dito geldt, wat mij betreft, voor chaimae met haar uitspraken, nu weer over Israël! bàh!
Islam=LEVENSBEDREIGEND

'LOQUENDI LIBERTATEM CUSTODIAMUS'
Laten wij waken over de vrijheid van het spreken... (Pim Fortuyn 1948-2002)

Chaimae
Berichten: 10447
Lid geworden op: Ma Okt 16, 2006 9:43 pm

Re: Nazi's, Zionisten en de FFI: Zoek de verschillen

Berichtdoor Chaimae » Za Jun 27, 2009 12:29 am

Scarlatti schreef:Dànk je wel voor je genomen moeite Adinah! Ik wens je heel veel plezier in Israël, ik zou maar wàt graag met je meewillen en daar voorgoed blijven!

en die nulk... daar heb ik ook een berichtje voor: wat ben jij een weerzinwekkend figuur zèg!
Voor de rest ben je zelfs mijn schoenzolen onwaardig! bàh!
idem dito geldt, wat mij betreft, voor chaimae met haar uitspraken, nu weer over Israël! bàh!

Jij bent zo hypocriet en ad nauseam. Doet me denken aan de Farizeërs. Zeg eens, jij mag zeker wel je gal spuwen over Palestina? Maar als ik dat wat jij doe, alleen over Israel, dan ben ik 'lager dan je schoenzool?' Nogmaals, Israel wordt van de kaart geveegd, en zal instorten als een kaartenhuis. Mark my words.
"Our patience will achieve more than our force."

Elk boek is een gevaar dat de ziel in wil. Wie de ziel in wil, moet door de omgekeerde wereld heen, door de leegte, dor de angst, door het niets.

Gebruikersavatar
H.Numan
Berichten: 8537
Lid geworden op: Do Mei 08, 2008 3:33 am

Re: Nazi's, Zionisten en de FFI: Zoek de verschillen

Berichtdoor H.Numan » Za Jun 27, 2009 2:55 am

Chaimae schreef:Jij bent zo hypocriet en ad nauseam. Doet me denken aan de Farizeërs. Zeg eens, jij mag zeker wel je gal spuwen over Palestina? Maar als ik dat wat jij doe, alleen over Israel, dan ben ik 'lager dan je schoenzool?'

Matheus 27:1-66 :sly:
Nogmaals, Israel wordt van de kaart geveegd, en zal instorten als een kaartenhuis. Mark my words.

Nee hoor. Verklaar eerst maar eens waarom.

Een mohammedaanse die anderen hypcriet noemt. Alsof de vrouw met de baard tegen mij zegt dat ik me moet scheren...
een volk dat voor korannen zwicht
zal meer dan lijf en goed verliezen
dan dooft het licht….
Anoniem

birdie
Berichten: 955
Lid geworden op: Do Mar 12, 2009 12:10 am
Locatie: Groningen

Re: Nazi's, Zionisten en de FFI: Zoek de verschillen

Berichtdoor birdie » Zo Jun 28, 2009 12:00 am

Chaimae schreef:
Anyway, Israel zal van de kaart geveegd worden. Vroeg of laat.


Hier laat de echte Chaimae zich weer zien, je moet eens ophouden jezelf te vergelijken met de 'Tukkers'.
Je doet alsof je een Tukker bent (lees Nederlander), maar je bent een rasechte moslima vol haat en onverdraagzaamheid.
In Nederland geboren of niet, uiteindelijk heb jij ook een hele rare hersenspoeling ondergaan, die moeilijk op te lossen is.
Je bent met deze opmerking gewoon een echte moslima. Laat al je praatjes maar voor je, dat je ook nog eens een 'Tukker' bent. Die koek gaat er bij mij niet meer in.
† 14 september 2012.

Bloodgod
Berichten: 528
Lid geworden op: Ma Feb 23, 2009 1:29 am

Re: Nazi's, Zionisten en de FFI: Zoek de verschillen

Berichtdoor Bloodgod » Zo Jun 28, 2009 1:04 am

Wat weet Chaimae? Ze kan niet begrijpend lezen, heeft weinig tot nul inlevingsvermogen en is een product van haar tot afgoden verheven ouders. Sinds kort beschikt ze over profetische gaven, het 'Mark my Words' doet me denken aan een erfenis van Moslima.
Ze wil niet trouwen met een andersgelovige, dat is er vakkundig ingestampt. Nu lijkt haar avatar ook nog eens op de Grim Reaper, ik word een beetje verdrietig van haar.
:crying:
Living on enemy ground, I will not obey your law.

Gebruikersavatar
SDX
Berichten: 1818
Lid geworden op: Ma Feb 04, 2008 3:37 am
Locatie: Thuis

Re: Nazi's, Zionisten en de FFI: Zoek de verschillen

Berichtdoor SDX » Zo Jun 28, 2009 1:57 am

Bloodgod schreef:Wat weet Chaimae? Ze kan niet begrijpend lezen, heeft weinig tot nul inlevingsvermogen en is een product van haar tot afgoden verheven ouders. Sinds kort beschikt ze over profetische gaven, het 'Mark my Words' doet me denken aan een erfenis van Moslima.
Ze wil niet trouwen met een andersgelovige, dat is er vakkundig ingestampt. Nu lijkt haar avatar ook nog eens op de Grim Reaper, ik word een beetje verdrietig van haar.
:crying:

The Grim Reaper - Yah, you said it! :razz:
"Joew hef toe tôk toe mie wiz RIESPEK, aaj em moesliem en aaj em bedder den joew!" [Some average muslim]

mercator
Berichten: 19122
Lid geworden op: Do Nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Nazi's, Zionisten en de FFI: Zoek de verschillen

Berichtdoor mercator » Zo Jun 28, 2009 11:03 am

Chaimae schreef:' Nogmaals, Israel wordt van de kaart geveegd, en zal instorten als een kaartenhuis.


Ik begrijp heel goed dat het voor een Islamiet pijnlijk is om te ervaren dat een paar miljoen Israëli door hun intelligent gebruik van technologie moeiteloos honderden miljoenen Mohammedanen buiten de deur houden. Buiten wat vuurpijlen ineenknutselen, zichzelf op te blazen en massaal schuimbekkend de straat op te rennen zijn die dwaze moslims geen enkele bedreiging voor Tel Aviv. Ja dat steekt....maar nu stellen ze al hun hoop op de islambom van Adolf Ahmadjinehad. Als die na jaren prutsen en plutonium afbedelen in het Westen 1 bommetje van het type dat wij in 1945 hadden klaar heeft staan de Israëlische missielen daar al op gericht.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel

Chaimae
Berichten: 10447
Lid geworden op: Ma Okt 16, 2006 9:43 pm

Re: Nazi's, Zionisten en de FFI: Zoek de verschillen

Berichtdoor Chaimae » Zo Jun 28, 2009 11:25 am

SDX schreef:
Bloodgod schreef:Wat weet Chaimae? Ze kan niet begrijpend lezen, heeft weinig tot nul inlevingsvermogen en is een product van haar tot afgoden verheven ouders. Sinds kort beschikt ze over profetische gaven, het 'Mark my Words' doet me denken aan een erfenis van Moslima.
Ze wil niet trouwen met een andersgelovige, dat is er vakkundig ingestampt. Nu lijkt haar avatar ook nog eens op de Grim Reaper, ik word een beetje verdrietig van haar.
:crying:

The Grim Reaper - Yah, you said it! :razz:

Neen, jij trekt volle zalen met je uiterlijk? Zijn je argumenten op?
"Our patience will achieve more than our force."

Elk boek is een gevaar dat de ziel in wil. Wie de ziel in wil, moet door de omgekeerde wereld heen, door de leegte, dor de angst, door het niets.

Gebruikersavatar
H.Numan
Berichten: 8537
Lid geworden op: Do Mei 08, 2008 3:33 am

Re: Nazi's, Zionisten en de FFI: Zoek de verschillen

Berichtdoor H.Numan » Zo Jun 28, 2009 11:26 am

Eigenlijk wel zielig:
In 1948 komt een clubje verkommerde mensen in het Britse mandaatgebied. Hebben geen luis om dood te drukken. Moeten wapens maken in fietsenmakerswerkplaatsen. Weten ergens een paar ouwe Messerschmidts te krijgen. Met dat allegaartje weten ze 5 tot op de tanden gewapende Arabische legers binnen no time te verslaan. Dat doen ze naderhand nog dunnetjes over. Elke keer weer worden de diverse Arabische legers vrijwel volledig in de pan gehakt. Legers die met de meest moderne bewapening strijden die de USSR kon leveren. Met een religie die een Japanse Kamikaze strijder doet lijken op een Jehova's Getuige.

En even zo vrolijk gaan de Israelis er overheen alsof ze door een zacht pakje boter rijden. :rongue:

Maar, ooit, eens, zullen die zionistische lafaards verslagen worden, hoor! Mark my words! :rongue:
Kinnesinne. Jaloezie. Of gewoon ontzettend zielig.
een volk dat voor korannen zwicht
zal meer dan lijf en goed verliezen
dan dooft het licht….
Anoniem

mercator
Berichten: 19122
Lid geworden op: Do Nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Nazi's, Zionisten en de FFI: Zoek de verschillen

Berichtdoor mercator » Zo Jun 28, 2009 11:55 am

H.Numan schreef:En even zo vrolijk gaan de Israelis er overheen alsof ze door een zacht pakje boter rijden. :rongue:


Ik vraag me af of die baarden van Hamas wel beseffen dat het voor de Israëli een koud kunstje is om in een paar minuten die hele Gazastrook plat te gooien.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel

Bloodgod
Berichten: 528
Lid geworden op: Ma Feb 23, 2009 1:29 am

Re: Nazi's, Zionisten en de FFI: Zoek de verschillen

Berichtdoor Bloodgod » Ma Jun 29, 2009 2:43 pm

Chaimae schreef:Neen, jij trekt volle zalen met je uiterlijk? Zijn je argumenten op?

Ach kijk eens hier, is dat niet leuk voor je? :evil:

Twitter won't remove this....some quotes from Twitter staff:

Twitter is a communications provider, not a mediator of communication......

......We do not take a political or ideological position with our users content. If you do not agree with content please feel free to ignore and/or block it. We only step in if a user begins to harass another user. Please email me if this happens and they will be dealt with according to our TOS.

Posted: Tuesday, June 16, 2009
Afbeelding
http://www.thejidf.org/2009/06/hitler-youthnow-on-twitter.html
Living on enemy ground, I will not obey your law.

Gebruikersavatar
SDX
Berichten: 1818
Lid geworden op: Ma Feb 04, 2008 3:37 am
Locatie: Thuis

Re: Nazi's, Zionisten en de FFI: Zoek de verschillen

Berichtdoor SDX » Ma Jun 29, 2009 3:51 pm

Chaimae schreef:
SDX schreef:
Bloodgod schreef:Wat weet Chaimae? Ze kan niet begrijpend lezen, heeft weinig tot nul inlevingsvermogen en is een product van haar tot afgoden verheven ouders. Sinds kort beschikt ze over profetische gaven, het 'Mark my Words' doet me denken aan een erfenis van Moslima.
Ze wil niet trouwen met een andersgelovige, dat is er vakkundig ingestampt. Nu lijkt haar avatar ook nog eens op de Grim Reaper, ik word een beetje verdrietig van haar.
:crying:

The Grim Reaper - Yah, you said it! :razz:

Neen, jij trekt volle zalen met je uiterlijk? Zijn je argumenten op?


Hold your horses - dat komt waarschijnlijk gewoon doordat je foto vervormd is bij het uploaden naar avatar - de afmetingen zijn misschien fout - het lijkt zo uitgerekt in de hoogte - is niks mis met jouw uiterlijk
"Joew hef toe tôk toe mie wiz RIESPEK, aaj em moesliem en aaj em bedder den joew!" [Some average muslim]

Gebruikersavatar
Scarlatti
Berichten: 5304
Lid geworden op: Vr Mei 09, 2008 10:12 pm

Re: Nazi's, Zionisten en de FFI: Zoek de verschillen

Berichtdoor Scarlatti » Vr Jul 03, 2009 3:58 pm

http://xandernieuws.punt.nl/?home=1
Palestijnen: Geen rechten voor Joden en Christenen in Palestijnse staat
Maatschappij | Israël | 03 Juli 2009 | 15:02:46

Palestijnen: Geen rechten voor Joden en Christenen in Palestijnse staat
'No, we can't': Weinig steun voor Obama's oproep om geweld tegen Israël te beëindigen
Afbeelding

Palestijnen willen dat geweld tegen Israël doorgaat en dat heel Jeruzalem volledig Islamitisch wordt, zonder rechten voor Joden en Christenen.

Uit een onderzoek van Arab World for Research & Development onder 1200 Palestijns-Arabische inwoners van Judea, Samaria en Gaza blijkt dat de meesten niet willen dat Joden en Christenen gelijke rechten krijgen in hun eventueel toekomstige Palestijnse staat. Meer dan 42% is het oneens met de verklaring van de Amerikaanse president Obama, dat Jeruzalem 'een veilig en blijvend thuis voor Joden, Christenen en Moslims' zou moeten zijn, en vindt dat de stad volledig Islamitisch moet worden.

Slechts 17% van de ondervraagden was het eens met Obama's stelling, dat de hoofdstad van Israël toegankelijk moet zijn voor leden van alle grote religies. 20% was het 'enigszins' met hem eens, en 17% was het 'enigszins oneens' met hem.

Meer dan 45% van de Palestijnse Arabieren is het eveneens niet eens met Obama's oproep aan de Arabische wereld, om in hun verzet (tegen Israël) geweld en moorden te verwerpen. 22% had hier geen mening over, terwijl de overige 23% het enigszins of volledig met deze oproep eens was.

Daarnaast liet het onderzoek zien, dat Obama's speech in Caïro weinig indruk heeft gemaakt. Slechts 14% gelooft dat Obama's oproep tot de oprichting van een Palestijnse Staat serieus is.

Daarnaast bleek afgelopen week opnieuw dat de Arabieren niet van plan zijn om aan Obama's wens om de betrekkingen met Israël te normaliseren tegemoet te komen, zelfs niet als Israël instemt met alle eisen, dus meewerkt aan de oprichting van een Palestijnse Staat op haar grondgebied, en zich volledig terugtrekt uit Judea en Samaria.

De Israëlische onderminister van Buitenlandse Zaken, Danny Ayalon, zei gisteren voor de radio dat van Israël geen enorme concessies verwacht kunnen worden, zoals het stoppen van de uitbreiding van nederzettingen, 'terwijl de andere partij zelfs niet bereid is een klein stapje in onze richting te doen.'


Joden willen gelijke rechten
Een ander, nieuw onderzoek toont aan, dat 58% van de Israëlische Joden gelijke rechten wil voor alle inwoners -dus ook Joodse- in een toekomstig Palestina. Er wonen op dit moment ongeveer 300.000 Joden in Judea en Samaria en ongeveer 250.000 in Jeruzalem. De Palestijnen willen hen tot de laatste man uit hun toekomstige eigen staat verwijderen.

In eventuele onderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen over de oprichting van een Palestijnse staat vindt 81% dat Israël moet vasthouden aan de rechten van Joden om de heilige plaatsen in Judea en Samaria vrijelijk te kunnen (blijven) bezoeken. Onder deze heilige plaatsen bevinden zich het Graf van de Aartsvaderen in Hebron, het graf van Jozef in Sichem en het graf van Rachel in Bethlehem.

Meer dan 60% van de Israëlische Joden vindt gelijke rechten in een Palestijnse Staat een zaak van nationale eer. Israëlische leiders die niet vasthouden aan de vrijheid van vestiging (de nederzettingen) en toegang tot de heilige Joode plaatsen in een toekomstig Palestina, zouden daarom aan een gebrek aan zelfrespect lijden.


En weer blijkt uit dit onderzoek wat de ware bedoelingen zijn van het Palestijns-islamitische volk: zelf wel alle rechten opeisen, maar deze niet aan andersdenkenden -dus alle niet-moslims- willen geven. Het is daarom een illusie te denken dat er echte vrede mogelijk is met hen. Zodra ze hun eigen staat zouden krijgen, met Oost Jeruzalem als hoofdstad, zal hun volgende doel dan ook het volledig in bezit krijgen van heel Jeruzalem en heel Israël zijn, en dus de 'verwijdering' van iedere Jood en Israëli. Zowel Hamas als de Palestijnse Authoriteit hebben deze doelstelling nooit opgegeven en onlangs wederom bevestigd, en dat is vanuit hun standpunt gezien logisch, omdat dit een aan hen in de Koran gegeven heilige opdracht is.

Eén van de bewijzen is bijvoorbeeld een recente TV-uitzending van de officiële Palestijnse zender Fatah-TV, die gecontroleerd wordt door de Palestijnse Authoriteit. Hierin schepten leden van Hamas en Fatah tegen elkaar op over wie tot nu toe de meeste Israëlische slachtoffers heeft gemaakt. Aanhangers van de zogenaamd 'gematigde' Fatah-beweging van Mahmoud Abbas bekritiseerden Hamas, omdat er sinds de overname van de Gazastrook geen zelfmoordaanslagen op burgerdoelen in Israël zijn gepleegd, iets dat onder het bewind van Fatah nog wel regelmatig gebeurde (vergeten wordt dat dit te danken is aan het fel bekritiseerde, maar o zo nodige en nuttige Israëlische Veiligheidshek).

De pro-Fatah aanhangers schepten onder andere op over de sadistische moord op twee Israëli's in Ramallah in 2000, die dood werden geslagen en geschopt, werden verminkt en wier lichamen door de straten werden gesleept.

En aan dit soort mensen moet Israël nu volgens de hele internationale gemeenschap een eigen staat geven. Terwijl ze die al lang en breed hebben (Jordanië, waar 80%% van de bevolking Palestijns is).


Xander

Bronnen o.a.:
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/132187 Arutz 7
/
http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1246443703546&pagename=JPost%2FJPArticle%2FShowFull Jerusalem Post
/
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/132077 Arutz 7
Islam=LEVENSBEDREIGEND

'LOQUENDI LIBERTATEM CUSTODIAMUS'
Laten wij waken over de vrijheid van het spreken... (Pim Fortuyn 1948-2002)


Terug naar “Commentaar van Lezers”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 19 gasten