Doodstraf voor Chaimae?

Moderator: M

Gebruikersavatar
Lodewijk Nasser
Berichten: 5884
Lid geworden op: ma aug 14, 2006 1:58 am
Contacteer:

Doodstraf voor Chaimae?

Bericht door Lodewijk Nasser »

Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren.
Willem Elsschot (1882-1960)
BFA
Berichten: 11592
Lid geworden op: vr sep 29, 2006 5:18 pm

Bericht door BFA »

Ze zal er uiteindelijk niet aan kunnen ontkomen.
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;
Gebruikersavatar
Lodewijk Nasser
Berichten: 5884
Lid geworden op: ma aug 14, 2006 1:58 am
Contacteer:

Bericht door Lodewijk Nasser »

Doodstraf voor afvalligheid

Ik hoorde dat er in de sharia wetten staat dat als een moslim zich bekeert, een niet gelovige wordt dan dat de doodstraf mag worden toegepast op diegene. In hoeverre is dit waar?
Het is waar dat op afvalligheid de doodstraf staat binnen de shari'ah.


De Islam kent een aantal rechtsgebieden die men niet terug vindt in andere rechtssystemen. Zo kent de Islam naast het auteursrecht en intellectuele eigendom, ook het 'recht op spirituele bescherming'. Dit recht vind zijn oorsprong in het feit dat de (islamitische) overheid niet alleen haar onderdanen moet beschermen, maar ook de gedelegeerde autoriteit krijgt om de zogenaamde 'rechten van Allah' te beschermen.

Deze rechten zijn verwoord in de zogenaamde 'hudood-wetten'. Hieronder vallen o.a. de straffen voor overspel, moord en diefstal, maar ook afvalligheid. Dat betekent dus dat als je eenmaal een moslim bent (al dan niet van geboorte) en als je daarna willens en wetens, bij je volle verstand, de keuze maakt om een ander geloof aan te hangen (of helemaal geen geloof), dat je dan beschuldigd kunt worden van afvalligheid. En bij bewezen afvalligheid ook de doodstraf kunt krijgen.

Net zoals de doodstraf voor een gehuwde overspelige, is dit ook een straf dat valt onder de hudood-wetgeving. We kunnen hoog en laag springen wat we willen, maar deze strafmaat is een bepaling van de Quraan en sunnah, waarbij de overheid/ justitieel apparaat weinig in te brengen heeft.

Let wel: doodstraf kan en mag alleen uitgesproken worden door een rechter in een land die de shari'ah toepast. Het is dus geen individuele recht die ieder tot zijn beschikking heeft!

derwish crew

stel ook een vraag


--------------------------------------------------------------------------------
to savebox print mail to friend


reageer

Battuta 03 Sep 2004 19:09

Hier is dan ook sprake van een minderheidsopinie aangezien er sommige hanafi geleerden zijn die menen dat e rgeen straf bestaat voor afvaligheid.


tasneem 06 Sep 2004 11:09

Salaam,

Doodstraf voor afvalligheid is een Quranisch bevel, dat wordt ondersteund door de sunnah en vele ahadith van de profeet (saw). Zie suran 9 verzen 11 en 12 en de ahadith o.a. uit Sahih Bukhari.

Er is absoluut geen sprake van een 'minderheid' die dit anders ziet. Behalve als je natuurlijk de moderne apologeten aanneemt als je imams en vertrouwt op hun oordeel bij het begrip van deze Dien, de Islam.

Wassalaam,


Tasn
eem


tasneem 06 Sep 2004 20:09

Germen: Je bent van harte welkom om te reageren en te discussieren op deze site, maar beledigingen worden niet getolereerd! Bij deze hebben de beheerders op mijn verzoek je beledigende tekst verwijderd van de site.

MvG,


Tasneem


Germen 07 Sep 2004 10:09

Beste Tasneem,

de meningen over wat beledigend is, verschillen denk ik. Zo zijn er veel moslims die juist de suggestie als zou de islam verplichten om ex-moslims te doden, erg beledigend vinden, mede gezien koran 2:256, waarin Allah duidelijk zegt: er is geen dwang in de religie.
Op grond hiervan is dus bovenstaande fatwa voor deze moslims als erg beledigend te kenschetsen.

Wat de overige beledigende teksten van mij betreft: beledigend zijn ze zeker, maar wel letterlijk afkomstig van de hadith van Bukhari.
Die volgens de soennitische leer allemaal sahih zijn.
Dat ik ook waarom ik persoonlijk de hadith niet als basis accepteer. Als een godsdienst ons niet leert om betere mensen te worden dan deugt die godsdienst niet.

Maar goed, ik begrijp dat mijn normen voor belediging niet die van u zijn.
Graag zou ik willen horen wanneer een uitspraak als beledigend wordt ervaren.
Dit om vervelende miisverstanden in de toekomst te voorkomen.


Germen 07 Sep 2004 10:09

2:256. Er is geen dwang in de godsdienst. Voorzeker, het juiste pad is van dwaling onderscheiden; derhalve, hij die de duivel verloochent en in Allah gelooft, heeft een sterk houvast gegrepen, dat onbreekbaar is. Allah is Alhorend, Alwetend.

Duidelijk denk ik.


tasneem 07 Sep 2004 14:09

Germen,

Vandaar dat het veel problemen oplevert als bij het begrip van de Quraan niet de meegezonden standaard en meetlat wordt gebruikt: de Profeet (saw).

De door jouw aangehaalde vers uit surah Baqarah wordt overduidelijk als je daar ook de sunnah en ahadith erbij haalt: een niet-moslim heeft de status van 'dhimmie' onder islamitisch recht. Hij is gevrijwaard van zakaatplicht en mag zijn/ haar eigen godsdienst vrij uitoefenen zonder enige inmenging van de overheid. Als praktisch maatregel volgde daar zelfs uit dat moslim juristen alcohol toestonden aan m.n. christenen als onderdeel van hun godsdienst uitoefening. Het enige wat de overheid verlangde als tegenprestatie voor (militaire) bescherming van deze dhimmi's was een belastingheffing (1% tegenover 2,5% voor moslims). Dít is wat bedoeld wordt in het vers: '... geen dwang in de religie....' (dus verboden om mensen door middel van pressie moslim te maken en hun alle rechten te geven die hen toekomen als niet-moslim).

Maar dit verandert als iemand moslim is/ wordt: dan behoort hij zich te houden aan het recht dat geldt voor moslims! Net zoals het nederlands recht geldt voor eenieder die zich in dit land vestigt, ongeacht welke afkomst, status, nationaliteit of kleur hij heeft. Eén van de wetten van het islamtisch recht heeft tot doel het beschermen van de ummah tegen freeriders en lifestyle najagers. Dus doodstraf voor een ieder die ONDER JURISDICTIE van het islamitisch recht zich wegkeert van de Islam.

Wil je toch jezelf wegkeren van de Islam dan is de oplossing simpel: verlaat de islamitische jurisdictie! Dat is in het verleden ook altijd gedaan door mensen die niet meer als moslim door het leven wilden.

mvG,

Tasneem


Germen 08 Sep 2004 15:09

Tasneem,

ten eerste, het argument dat 2:256 dubbelzinnig of moeilijk te begrijpen zou zijn.
naar mijn mening is 2:256 erg duidelijk, ook zonder verdere uitleg en zeker als dit in samenhang wordt gelezen met 9:11 en 9:12.
Immers, 9:11 en 9:12 slaan duidelijk op landverraad. De vertaling "deen" met religie is niet altijd juist. Het Arabische woord "deen" betekent ook "systeem". Dus in dat geval wordt 9:11 en 9:12 als vertaling:

9:11. Maar als zij berouw tonen en het gebed houden en de Zakaat betalen worden zij uw broeders in de DEEN (als politiek systeem). Wij leggen de tekenen uit aan een volk dat wil begrijpen.

12. Maar indien zij na hun verbond hun eden breken en uw DEEN (politieke systeem) smaden, bestrijdt dan de leiders van de KUFR, letterlijk verzet, hier: verzetten tegen het systeem van de DEEN)- waarlijk, hun eden zijn niets - opdat zij mogen ophouden.

Oftewel: landverraders moeten worden aangepakt. Het is duidelijk dat een moslim die bijvoorbeeld christen wordt niet per definitie een landverrader is. Integendeel vaak.
Zo zijn veel bekeerde christenen in Egypte ex-extremisten. Door hun bekering tot het christendom zijn ze nu betere burgers geworden die het gebed houden en wedijveren in goede werken. En in mijn opinie dus betere moslims (overgegevenen aan God) dan ze waren, want er is natuurlijk weinig islamitisch aan het besproeien van onschuldige burgers en toeristen met kogels, een geliefde activiteit van Egyptische leden van de "Moslim" Broederschap.

Deze lezing is ook niet in strijd met het gezonde verstand. Ieder niet-vooringenomen mens zal hen die medemensen molesteren en beroven als slecht betitelen en hen die hun medemensen als geliefde broeders en zusters behandelen als goed. Dit is een wereldwijde menselijke trek en deze maakt volgens mij dan ook deel uit van de natuurlijke Deen van Allah.
Allen die inhandelen tegen deze natuurlijke Deen, zoals struikrovers, plunderaars, dieven, moordenaars en verkrachters, zijn in deze interpretatie kuffaar.
Hen die handelen conform deze Deen geven zich volgens deze interpretatie over aan het systeem van God en zijn dus Muslimin.


Germen 08 Sep 2004 15:09

Het tweede punt is de vraag of de betekenis van 2:256 inderdaad een beperkte omschrijving toelaat.

"Er is geen dwang in de Deen" betekent immers: bij het kiezen van de islam boven niet-islam mag geen dwang worden toegepast. (Deze is ook niet nodig, wantr Allah gaat even verderop door: het rechte pad is duidelijk van dwaling onderscheiden). Echter ook een moslim moet elke moment kiezen voor de islam, ervoor kiezen op dat moment moslim te zijn.
Stel een moslim voelt zich erg aangesproken door de profeet Jezus en zijn boodschap en wil kiezen tussen moslim zijn of christen worden. Als door het dreigen met de doodstraf of met verbanning naar een ver land deze keuze wordt beïnvloed is sprake van dwang in de religie. Dat is dus niet logisch.

Verder zijn de godsdienstige plichten van bijvoorbeeld joden of christenen op veel punten zwaarder dan die van moslims. Zo moet een christen een "zakaat" van 10% betalen en deze aan de kerk of de armen geven. Ook mag een christen maar met één vrouw trouwen en in principe niet scheiden.
Een jood kent strenge spijswetten en ook straffen als de steniging van overspeligen en homo's.
Ze als "freeriders" kenschetsen is dus niet in alle gevallen terecht. Het is ook niet logisch om niet-moslims niet mee te laten vechten met het leger. Voor principiële pacifisten kan sociale dienstplicht worden ingevoerd.

Verder is het doel van de soennieten een wereldwijd kalifaat op te zetten waarin alle mensen onder islamitisch gezag leven. Het is duidelijk dat er dan geen plaats meer bestaat waar ex-moslims heen kunnen vluchten. Ze zullen dan worden geëxecuteerd. De shari'ah houdt geen rekening met dit geval.

Tot slot zou ik willen aanvoeren dat iemand die de islam verlaat, geen moslim meer is en uw argument als zouden voor alle moslims moslimwetten gelden, niet valide is. Immers, als iemands "misdaad" het verlaten van het islamitische geloof is, betekent dit dat de beschuldige geen moslim meer is en de wet niet meer geldig is. Er is dan dus sprake is van een logische paradox. En God, in tegenstelling tot mensen, creëert geen logische paradoxen.


Battuta 08 Sep 2004 17:09

Wa Alaikom salaam tasneem,

Broeder er is wel sprake van een minderheid in de hanafi schooll die claimt dat er geen straf bestaat voor afvalligheid alleen. Geleerden zoals: Ibrahim al Nakhai and Sufyan al Thawri. 2 bekwame geleerden in de islamitische geschiedenis. Dan heb ik het niet over andere scholen en de hedendaagse hanafi geleerden. Ook bestaat er verder over vele zaken onenigheid over hoe de straf op afvalligheid toegepast moet worden. Zaken zoals het berouw tonen. En mag de berouw aangenomen als de verdachte 100x dezelfde afvallige daad begaat. Is het een hadd of taz'ir straf. Al deze zaken worden gemeld in het boek van S.A. Rahman.

Ik heb ook een soortgelijk artikel hierover gevonden
http://www.islamonline.net/english/Cont ... e01a.shtml

ps. Ik adviseer om deze dwalende Germen totaal te verbannen van deze site. Wat hij hier en op andere fora zegt is niet normaal.


Germen 19 Sep 2004 21:09

Tasneem, ik maak ongetwijfeld een denkfout in mijn redenatie. Zou u deze aan kunnen geven?
Vriendelijke groeten, Germen.

Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren.
Willem Elsschot (1882-1960)
islam_is_my_life
Berichten: 102
Lid geworden op: za dec 09, 2006 8:22 pm
Locatie: België

Bericht door islam_is_my_life »

ze heeft ondertussen al berouw getoond en de barmhartigheid van Allah swt is groter dan Zijn woede :x
Gebruikersavatar
Ketter
Berichten: 4218
Lid geworden op: do jun 22, 2006 9:06 am
Locatie: Vlaanderen

Bericht door Ketter »

islam_is_my_life schreef:ze heeft ondertussen al berouw getoond en de barmhartigheid van Allah swt is groter dan Zijn woede :x
Neen, jullie beweren zijn eigenliefde kan gemakkelijk gestreeld worden door je op de grond te gooien en jezelf slaaf te noemen.

Spijtig is zo'n godsbeeld absurd.

:)
Zonder (ji)haat straat.

Wat is er zo moeilijk te begrijpen aan het feit dat ik niet kan geloven in een God die zo duidelijk kwaadaardig is?
Gebruikersavatar
sprot
Berichten: 4147
Lid geworden op: ma jan 27, 2003 11:25 pm
Locatie: Hel
Contacteer:

Bericht door sprot »

islam_is_my_life schreef:ze heeft ondertussen al berouw getoond en de barmhartigheid van Allah swt is groter dan Zijn woede :x
Inderdaad, hij heeft het eergisteren laten stormen en regenen, maar nu is het rustig weer !
Soms denk ik juist,soms denk ik fout,maar ik dénk tenminste
Dubitando ad Veritatem pervenimus (Cicero)
Sapere aude!
In het 'Huis van de Vrede' is het steeds Oorlog.
Chaimae
Berichten: 10447
Lid geworden op: ma okt 16, 2006 9:43 pm

Bericht door Chaimae »

islam_is_my_life schreef:ze heeft ondertussen al berouw getoond en de barmhartigheid van Allah swt is groter dan Zijn woede :x
Inderdaad.

Al 7amdollilah!

Moge Allah swt al mijn zondes vergeten en van alle Moslims.
Insa'Allah.


Lodewijk grappih oor dat je speciaal voor mij zo'n topic opent.
Laat ik het dan maar effe herhalen.


Ik ben een Moslim.
"Our patience will achieve more than our force."

Elk boek is een gevaar dat de ziel in wil. Wie de ziel in wil, moet door de omgekeerde wereld heen, door de leegte, dor de angst, door het niets.
Gebruikersavatar
Lodewijk Nasser
Berichten: 5884
Lid geworden op: ma aug 14, 2006 1:58 am
Contacteer:

Bericht door Lodewijk Nasser »

islam_is_my_life schreef:ze heeft ondertussen al berouw getoond en de barmhartigheid van Allah swt is groter dan Zijn woede :x
Uit je beschrijving van Allah komt een mensbeeld naar voren met emoties. De Islam verwerpt nu dat mensbeeld.

Ik vraag me af in hoeverre jij de Islam werkelijk kent.
Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren.
Willem Elsschot (1882-1960)
Gebruikersavatar
Anneke
Berichten: 1174
Lid geworden op: vr jan 12, 2007 6:59 pm

Bericht door Anneke »

Weetje wat ik eruit kan opmaken Chaimae??

Je bent een gehersenspoelde moslima. Je twijfelt, en wanneer je dat doet moeten je medemoslims je wijs maken dat je een moslima bent. Je hebt zelf geen keus, je zit een de visueuze cirkel van het 'afvallen' en er weer bovenop getrokken worden door ANDEREN. Mens, maak je eigen keuze! Laat die islam is my life of hoe die ook heet jou niet begeleiden in dit soort dingen het is JOUW leven! Vergeet dat niet Chaimae, je hebt een vrije wil en jij mag je eigen keuzes maken, schijt aan de rest van de moslimwereld.

En maar vaak genoeg Al 7amdollilah roepen, dan ga je het geloven ook.

@islam_is_my_life; Zit dat kind niet zo op te fokken man! Laat haar! Ik heb echt het idee dat jij haar steeds op haar dak zit als ze begint te twijfelen. Krijg een leven man, laat dat van haar met rust!
Chaimae
Berichten: 10447
Lid geworden op: ma okt 16, 2006 9:43 pm

Bericht door Chaimae »

Anneke schreef:Weetje wat ik eruit kan opmaken Chaimae??

Je bent een gehersenspoelde moslima. Je twijfelt, en wanneer je dat doet moeten je medemoslims je wijs maken dat je een moslima bent. Je hebt zelf geen keus, je zit een de visueuze cirkel van het 'afvallen' en er weer bovenop getrokken worden door ANDEREN. Mens, maak je eigen keuze! Laat die islam is my life of hoe die ook heet jou niet begeleiden in dit soort dingen het is JOUW leven! Vergeet dat niet Chaimae, je hebt een vrije wil en jij mag je eigen keuzes maken, schijt aan de rest van de moslimwereld.

En maar vaak genoeg Al 7amdollilah roepen, dan ga je het geloven ook.

@islam_is_my_life; Zit dat kind niet zo op te fokken man! Laat haar! Ik heb echt het idee dat jij haar steeds op haar dak zit als ze begint te twijfelen. Krijg een leven man, laat dat van haar met rust!

Anneke,ik heb zelf voor de Islam gekozen.
De Islam is het ware geloof voor mij.

Twijfels heeft iedereen wel eens.
"Our patience will achieve more than our force."

Elk boek is een gevaar dat de ziel in wil. Wie de ziel in wil, moet door de omgekeerde wereld heen, door de leegte, dor de angst, door het niets.
Gebruikersavatar
Lodewijk Nasser
Berichten: 5884
Lid geworden op: ma aug 14, 2006 1:58 am
Contacteer:

Bericht door Lodewijk Nasser »

Twijfels heeft iedereen wel eens.
Twijfel jij ook aan de kleuterneuken elementen van de Islam?

Bah,

Vind je dan een erg vies meisje...
Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren.
Willem Elsschot (1882-1960)
Chaimae
Berichten: 10447
Lid geworden op: ma okt 16, 2006 9:43 pm

Bericht door Chaimae »

Lodewijk Nasser schreef:
Twijfels heeft iedereen wel eens.
Twijfel jij ook aan de kleuterneuken elementen van de Islam?

Bah,

Vind je dan een erg vies meisje...
Wat jij van me vind intresseert me niet zo.
"Our patience will achieve more than our force."

Elk boek is een gevaar dat de ziel in wil. Wie de ziel in wil, moet door de omgekeerde wereld heen, door de leegte, dor de angst, door het niets.
Gebruikersavatar
Silly
Berichten: 2256
Lid geworden op: do jan 11, 2007 12:01 pm

Bericht door Silly »

meiss...

missn dat jij ooit nog es terug kijkt op je leven en dat je dan denkt: waarrr de fuck zat ik met mijn hersens... why didn't i listen...

ik gun et je niet... maar ik zie je op dezelfde manier als Anneke dat doet...
And if you tolerate this, then your children will be next...
**{I WILL NEVER APOLOGIZE FOR BEING FREE!!}**
Chaimae
Berichten: 10447
Lid geworden op: ma okt 16, 2006 9:43 pm

Bericht door Chaimae »

Silly schreef:meiss...

missn dat jij ooit nog es terug kijkt op je leven en dat je dan denkt: waarrr de fuck zat ik met mijn hersens... why didn't i listen...

ik gun et je niet... maar ik zie je op dezelfde manier als Anneke dat doet...

Heb ik al gedaan.
Waar zaten mijn hersens dacht ik toen.
Hoe heb ik ooit aan de Islam getwijfeld.
Dom dom!
"Our patience will achieve more than our force."

Elk boek is een gevaar dat de ziel in wil. Wie de ziel in wil, moet door de omgekeerde wereld heen, door de leegte, dor de angst, door het niets.
Gebruikersavatar
Silly
Berichten: 2256
Lid geworden op: do jan 11, 2007 12:01 pm

Bericht door Silly »

Chaimae schreef:
Silly schreef:meiss...

missn dat jij ooit nog es terug kijkt op je leven en dat je dan denkt: waarrr de fuck zat ik met mijn hersens... why didn't i listen...

ik gun et je niet... maar ik zie je op dezelfde manier als Anneke dat doet...

Heb ik al gedaan.
Waar zaten mijn hersens dacht ik toen.
Hoe heb ik ooit aan de Islam getwijfeld.
Dom dom!
hoe oud ben je?
And if you tolerate this, then your children will be next...
**{I WILL NEVER APOLOGIZE FOR BEING FREE!!}**
Chaimae
Berichten: 10447
Lid geworden op: ma okt 16, 2006 9:43 pm

Bericht door Chaimae »

Silly schreef:
Chaimae schreef:
Silly schreef:meiss...

missn dat jij ooit nog es terug kijkt op je leven en dat je dan denkt: waarrr de fuck zat ik met mijn hersens... why didn't i listen...

ik gun et je niet... maar ik zie je op dezelfde manier als Anneke dat doet...

Heb ik al gedaan.
Waar zaten mijn hersens dacht ik toen.
Hoe heb ik ooit aan de Islam getwijfeld.
Dom dom!
hoe oud ben je?
17 jaartjes jong.
Word op 6 Juni 18.

8)
"Our patience will achieve more than our force."

Elk boek is een gevaar dat de ziel in wil. Wie de ziel in wil, moet door de omgekeerde wereld heen, door de leegte, dor de angst, door het niets.
Gebruikersavatar
Silly
Berichten: 2256
Lid geworden op: do jan 11, 2007 12:01 pm

Bericht door Silly »

ah... neem maar aan van een 18jarige (A): je hebt nog een heeeeeeeeeeeeeel lang leven... en het kan heeeeel weird lopen...

trek niet te snel je conclusies.. ik had het ook over de lange termijn...

je houdt het nu vol, wie zegt dat je de onderwerping later nog pikt??

missn pak je later je vrijheid op, en laat je deze zooi wel varen...
And if you tolerate this, then your children will be next...
**{I WILL NEVER APOLOGIZE FOR BEING FREE!!}**
Chaimae
Berichten: 10447
Lid geworden op: ma okt 16, 2006 9:43 pm

Bericht door Chaimae »

Silly schreef:ah... neem maar aan van een 18jarige (A): je hebt nog een heeeeeeeeeeeeeel lang leven... en het kan heeeeel weird lopen...

trek niet te snel je conclusies.. ik had het ook over de lange termijn...

je houdt het nu vol, wie zegt dat je de onderwerping later nog pikt??

missn pak je later je vrijheid op, en laat je deze zooi wel varen...
Je kent me niet.

Ik zal uiteindelijk toch voor de Islam kiezen.
8)
"Our patience will achieve more than our force."

Elk boek is een gevaar dat de ziel in wil. Wie de ziel in wil, moet door de omgekeerde wereld heen, door de leegte, dor de angst, door het niets.
Sjeng
Berichten: 5516
Lid geworden op: di dec 07, 2004 3:52 am

Bericht door Sjeng »

Je kent me niet.

Ik zal uiteindelijk toch voor de Islam kiezen.
Van mij mag je. Heb jij even geluk dat je in een land woont waar we godsdienstvrijheid kennen. Woonde je in Saoedi-Arabië of Iran en koos je OPENLIJK voor het christendom of het atheisme dan werd je onthoofd!!
Ik wens je veel plezier als moslima. Vergeet je de hoofddoek niet om te doen als je naar buiten gaat en bevredig je je man wel als hij daar zin in heeft en bid je wel vijf maal per dag? Have a nice life.
Ik leef het mijne wel...
"Wij zijn allen atheïst. Het enige verschil is dat ik in een god minder geloof dan jij. Als je begrijpt waarom je alle andere goden behalve de jouwe verwerpt, zul je tevens begrijpen waarom ik ook jouw god verwerp" - Stephen Roberts (atheïst)
Chaimae
Berichten: 10447
Lid geworden op: ma okt 16, 2006 9:43 pm

Bericht door Chaimae »

Sjeng schreef:
Je kent me niet.

Ik zal uiteindelijk toch voor de Islam kiezen.
Van mij mag je. Heb jij even geluk dat je in een land woont waar we godsdienstvrijheid kennen. Woonde je in Saoedi-Arabië of Iran en koos je OPENLIJK voor het christendom of het atheisme dan werd je onthoofd!!
Ik wens je veel plezier als moslima. Vergeet je de hoofddoek niet om te doen als je naar buiten gaat en bevredig je je man wel als hij daar zin in heeft en bid je wel vijf maal per dag? Have a nice life.
Ik leef het mijne wel...


Dankjewel Sjeng.
Ik wens je verder ook veel plezier toe in het leven.
"Our patience will achieve more than our force."

Elk boek is een gevaar dat de ziel in wil. Wie de ziel in wil, moet door de omgekeerde wereld heen, door de leegte, dor de angst, door het niets.
Gebruikersavatar
Anneke
Berichten: 1174
Lid geworden op: vr jan 12, 2007 6:59 pm

Bericht door Anneke »

Meen je dat aardige nou steeds of doe jij ook sarcastisch? :roll:
Gebruikersavatar
Ketter
Berichten: 4218
Lid geworden op: do jun 22, 2006 9:06 am
Locatie: Vlaanderen

Bericht door Ketter »

Anneke schreef:Meen je dat aardige nou steeds of doe jij ook sarcastisch? :roll:
Chaimae meent dit niet sarcastisch.
Ze is een goed mens. Ik hoop dat ze zich ooit "humanistische moslim" noemt (of beter gewoon "humaniste"). :)
Zonder (ji)haat straat.

Wat is er zo moeilijk te begrijpen aan het feit dat ik niet kan geloven in een God die zo duidelijk kwaadaardig is?
Gebruikersavatar
Anneke
Berichten: 1174
Lid geworden op: vr jan 12, 2007 6:59 pm

Bericht door Anneke »

Sorry dat ik het zeg, en het zal ook wel aan mij liggen, maar de islam en het humanisme zijn elkaars tegenpolen. Qua zienswijze.
BFA
Berichten: 11592
Lid geworden op: vr sep 29, 2006 5:18 pm

Bericht door BFA »

Sorry dat ik het zeg, en het zal ook wel aan mij liggen, maar de islam en het humanisme zijn elkaars tegenpolen. Qua zienswijze.
Geen sorry nodig Anneke.
Islam en humanisme zijn twee tegenpolen. Niet verenigbaar.

Was enkel, nagel op de kop, van jou.
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;
Gebruikersavatar
Ketter
Berichten: 4218
Lid geworden op: do jun 22, 2006 9:06 am
Locatie: Vlaanderen

Bericht door Ketter »

Anneke schreef:Sorry dat ik het zeg, en het zal ook wel aan mij liggen, maar de islam en het humanisme zijn elkaars tegenpolen. Qua zienswijze.
Het ligt niet aan jou, ik heb die indruk ook.

Maar vele goeie mensen die moslim zijn, dragen heel wat humanistische ideeën uit en ontkennen met stellig alles wat inhumaan in de Islam is.

Dikwijls doen ze dat gewoon uit vrees voor de hel. Ze durven dan ook meestal niets slechts zeggen over de Islam en doen echt alle moeite om de slechte hadith en Koran-verzen te relativeren.

Het is echt grappig om te zien, bij tijden. Maar begrijpelijk.
Laatst gewijzigd door Ketter op ma jan 15, 2007 1:42 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Zonder (ji)haat straat.

Wat is er zo moeilijk te begrijpen aan het feit dat ik niet kan geloven in een God die zo duidelijk kwaadaardig is?
Plaats reactie