Beste leden,

Chaimae
Berichten: 10447
Lid geworden op: Ma Okt 16, 2006 9:43 pm

Beste leden,

Berichtdoor Chaimae » Za Apr 26, 2008 4:11 pm

Hoe komt het dat jullie zo'n godshekel hebben aan de islaam, dat tot 'radicalisering' heeft geleidt. Met alle gevolgen van dien..
"Our patience will achieve more than our force."

Elk boek is een gevaar dat de ziel in wil. Wie de ziel in wil, moet door de omgekeerde wereld heen, door de leegte, dor de angst, door het niets.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75306
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Berichtdoor Ariel » Za Apr 26, 2008 5:13 pm

Goeie vraag Chaimae. Ik ga er over nadenken.
Ik voel totaal geen aversie tegen het hindoeïsme en Boeddhisme , maar wel tegenover Islam.
Je hoort nog van me.

Hoe ging je project deze week?
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75306
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Berichtdoor Ariel » Za Apr 26, 2008 6:26 pm

Oké Chaimae
Beloof je dat je met ons serieus in discussie gaat over jouw vraag?
Ik zal je topic straks verplaatsen naar een ander forum.

Waarom heb ik een hekel aan Islam. We hebben het je al honderd keer verteld, en als je onze posten gelezen had, had je zelf je conclusie kunnen trekken..
Maar vooruit, daar gaan we weer.
Ik ben van mening dat Islam een onverdraagzame religie is. Het is in mijn ogen niet eens een religie, maar een cult. Een cult waar Moslims in gevangen zitten, en een cult die als we niet oppassen ook onze vrijheid in gevaar zal brengen.


Eerst wat is een cult. Een cult is een religieuze sekte , en als je mij niet geloofd, dan moet je maar eens op google het woord sekte invullen, en dan zal je heel wat informatie over sektes kunnen lezen, en op die manier kan je Islam vergelijken met andere sektes, en zien dat er weinig of geen verschil is tussen Islam en sektes.

Een sekte is volgens het woordenboek een groep mensen die zich rond een leidersfiguur of leidersfiguren groepeert.
Sekten ontstaan doorgaans altijd om een charismatisch leider, die soms blind gevolgd wordt.
Dit is altijd gevaarlijk. Men dienst steeds kritisch te blijven en een gezonde dosis wantrouwen is nooit verkeerd.
Vooral mensen die zoekende zijn naar levensvervulling en waardering, zijn gevoelig voor de wervingsargumenten van sektes.. Er wordt een vertrouwensband gesmeed.
Ook mensen die teleurgesteld zijn in hun kerk of helemaal geen vertrouwen meer hebben in een officiële kerk zijn kwetsbaar.
Er wordt naar de mond gepraat en een veilig gevoel gegeven.
“Kom bij ons, dan ben je veilig” en “Wij verkondigen de waarheid, de anderen dwalen een beetje”, hoor je vaak.
Het gevoel van veiligheid en geborgenheid wordt verstevigd. Wij, kleine groep, tegen die boze slechte wereld.
Maar dat is niet de enige reden waarom mensen zich aansluiten bij een sekte, er zijn er nog veel meer zoals deze:
· ze hebben een levensdoel;
· ze krijgen antwoorden op hun vragen, hun leven wordt verhelderd;
· ze geloven in een betere toekomst nu of na de dood;
· er zijn duidelijke lijnen over hoe ze moeten leven.
Door steeds weer opnieuw dezelfde kreten, dezelfde boodschappen te horen raakt men gehersenspoeld.
Zonder het in de gaten te hebben zijn de leden bezig zich te programmeren met ideeën, liederen en teksten.
Het is dan ook heel moeilijk om hiervan los te komen.

Islam is naar mijn idee de oudste en gevaarlijkste sekte ter wereld.
Deze ogenschijnlijk onschuldige hebbelijkheden van de islam werken een slaafse gehoorzaamheid in de hand. Dat blijkt ook uit het taalgebruik van de aanhangers van de islam. Gesprekken worden doorspekt met uitroepen als 'Allah is groot' en 'Als Allah het wil'. De onfeilbaarheid van het woord (de Koran) wordt benadrukt door de uitroepen te variëren met 'Allah is groot en Mohammed is zijn profeet'. Door dat ook steeds maar weer tegen elkaar te zeggen wordt een kritische kijk op de inhoud van de Koran bij voorbaat uitgesloten.

De dwang van het dagelijks ritueel, opgelegd aan kinderen, zoals het genoemde uit het hoofd leren van de tekst van de Koran, wordt door oppervlakkige waarnemers meewarig afgedaan als een soort folklore. Wie het nuchter beschouwd zal het echter als een vorm van geestelijke marteling zien. Dat zelfde geldt voor het elke dag opnieuw op vastgestelde tijden vanaf de minaret opgeroepen worden tot het gebedsritueel. Alleen een buitenstaander zal het zo durven betitelen. Een kenmerk van sekten is immers ook dat men kritiekloos de 'martelingen' van de groep waartoe men behoort ondergaat.

Het wordt al iets gevaarlijker als de geestelijk leider de afvallige of de andersdenkende als inferieur afschildert. Daar is wel een verklaring voor. De opgelegde leefwijze van de moslim is niet erg aangenaam te noemen. Men moet van alles en er zijn heel veel dingen die men niet mag. (Bijvoorbeeld heel strenge regels voor kleding, eten en drinken). Als het dan moeilijk is om het eigen leven te verheerlijken is de verleiding natuurlijk groot om sterk af te geven op mensen die niet in dat keurslijf zitten. Dat verzacht de pijn van het eigen lijden. Een neveneffect is dat een mogelijk verlangen van moslims om ook eens wat anders te willen hiermee wordt onderdrukt.

Een probaat middel om de aanhangers binnen het keurslijf te houden is de bestraffing van ontsporingen. Daar heeft de 'profeet' ook aan gedacht en de sharia ingesteld. Zware ranselpartijen, stokslagen voor kleine vergrijpen zijn gewoon en voor wat ernstiger vergrijpen zijn er de verminkingen in de vorm van het afhakken van handen. Vroeger werden ook wel ogen uitgestoken als straf. Voor zware misdaden is er dan de ultieme straf: de steniging of de ophanging. Dat moet de aanhang toch wel in het gareel houden.

http://www.pphwn.nl/islamsekte.htm


Nu heb ik het nog niet eens gehad over het gevaar dat Islam voor de vrije wereld is.
Islam wil de wereld domineren, en er zal pas vrede op aarde komen als iedereen onderworpen is aan Allah.
Laten we het daar een volgende keer over hebben, en zeg jij nu eerst even wat jij van dit sekte gedoe vindt.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

BFA
Berichten: 11600
Lid geworden op: Vr Sep 29, 2006 5:18 pm

Berichtdoor BFA » Za Apr 26, 2008 9:21 pm

Islam is niet anders dan totalitair paganisme. Vol met voorwaarden en beperkingen voor het individu.
De openbaringen van Hinduisme, Buddhisme, Judaisme en Christendom is dat er geen voorwaarden zijn voor het individu. Er is een doel waar de reigie heen toe werkt.
Voor Judaisme is dit het terug heropbouwen van het Aards Paradijs. Werk je hier aan mee, is de voorwaardee voor het geloven in God er zelfs niet, om deel uit te maken van Judaisme.
De mens hoeft niet te geloven in God, omdat God in de mens zou geloven.
De Judaistische God is heel anders dan Allah. JHVH is het begin en dat wat zal zijn.
Het begin weet niet, bezit geen kennis. Om te weten wat het is, zet het een creatieketen in gang. De kennis opgedaan zijdens de evolutie van die creatieketen stroomt terug naar het begin, zodat het te weten komt wat het is.
JHVH kan enkel te weten komen wat het is als er geen voorwaarden aan die evolutie verbonden zijn. Alles moet mogelijk zijn van in wording te komen. Voorwaarden zijn beperkingen aan het wordingsproces, en maakt dat nooit complete kennis kan bereikt worden.

Allah is het tegenovergetelde.Naast de vrijheid die de Judaistische God geeft is het een dwingeland, die alles minutieus regelt en naar zijn izn houdt.

Christendom zet het Judaisme verder. Waar Judaisme voor het Joodse volk is, enkel de vruchten voor de hele mensheid zijn. Geeft Christendom de hele mensheid de mogelijheid op te gaan in een nieuw volk, dat samen aan het Aards Paradijs bouwt. Om in dat nieuwe volk opgenomen te worden, is de enige voorwaarde dat je, vrijwillig, je eigen ethnociteit achtersteld. Eens die ethnocitiet achtergelaten, kan de Christen, met een van de belangrijkste redenen voor oorlog weggenomen, in vrede bouwen aan het Aards Paradijs.

Islam is weer het tegengestelde. Het heeft niet de vraag voor het vrijwillig achterlaten van de eigen ethociteit, voor deelname aan een nieuw volk. Islam stelt de Arabische etnociteit voorop en dwingt de mens wiens gebieden het veroverd heeft, de Arabische ethnociteit aan te nemen. Arabische ethnociteit aannemen, is een voorwaarde om Moslim te zijn.

Niet alle Moslim hebben dit gedaan. Ieder volk wil graag het uitverkoren volk zijn, en zijn eigen ethnociteit voorop stellen. Sufi is zo sterk verwant met Turks Nationalisme, Sia met Iraans Natonalisme, en zo zijn er tientallen minder talrijke onderbawegingen in Islam. Allemaal verketterd door Sunnis, die de Arabische Nationaliteit vooropstellen. Sinds het ontstaan van Islam in oorlog.

In tegenstelling tot het Christendom, dat een nieuwe ethnociteit vooropstelt. Dat ook zijn Godsdienstoorlogen gehad heeft, omdat elk volk graag het uitverkoren volk wil zijn en geen afstand kan nemen van die ethnociteit, is er voor Islam geen vredevolle oplossing mogelijk. Moslims vormen geen nieuw volk, zoals de Christenen, maar zijn de Arabieren. Is geen vrijwillige afstand van de oude ethnociteitvoor opname in een nieuwe, maar onderdrukking van de oude, voor opname in een andere (ook oude). Zij het steeds als lagere klasse. Want een echte Arabier kan een niet-Arabische Moslim nooit worden.

Buddhisme bouwt aan het Aards-Paradijs, via opgeven van de verlangens. Verlangens als bron van alle kwaad. Hindu, Judaisme en Christendom komen in andere bewoordingen tot hetzelfde.
Het Aards-Paradijs kan gebouwd worden als de mens zijn verlangens terzijde kan zetten.

Islam is hier weer tegengesteld aan. Het leven van de perfecte man is een voorbeeld van een toegeven aan alle verlangens. Met de onderdrukking van allen rond hem tot gevolg. Om toe te geven aan zijn sexuele verlangens geeft hij de vrouw een tot in de eeuwigheid durende minderheidsstatus. Hij kan niet zonder slaven rondom hem., die voor al zijn pleziertjes moeten zorgen. Door die slaven moet Mohammed nooit werken, weet hij zelfs niet wat werken inhoudt. Is er iets of heeft iemand iets wat Mohammeds verlangens opwekt, zijn slaven kunnen het hem niet stante pede bezorgen: Mohammed neemt hetgeen waar hij zijn zinnen op gezet heeft met geweld.

Hindu, Buddhisme, Judaisme, Christendom, hebben in tegenstelling tot Islam een gezonde werkethiek, wijzen het nemen van iets met geweld af.

Monotheisme in de zin van het woord is Islam niet. Geen waar Monotheisme zonder veelzijdigheid. In de veelzijdigheid vind ieder individu zich terug. Islam is Mono-Mono-mono.
Beste voorbeeld van waar Monotheisme is Hindu. Alles wat leeft, Mens of dier of plant, of wat aarde of water of lucht is, is een uiting van God. Kan het individu weerspiegelen en zo deel uitmaken van aanbidding, terwijl men toch de ene God aanbidt. (hoop dat ik het juist uitleg)

Islam is Paganisme. Allah is een paganistische God. Deel van het Paganistische Parthenon in de Kaaba. Allah heeft de andere Goden in de Kaaba kunnen vernietigen, maar is innerlijk Paganistisch gebleven.

Aan de oppervlakte geeft een paganistisch Parthenon de schijn van verscheidenheid en grote keuze voor het individu. Maar alle Goden zijn in oorlog met elkaar. Treedt men tot de sekte van één God toe, is het gedaan met de keuzes en de individuele vrijheid.
Wordt men ingewijd in verschillende initiatiecyclussen. Met elkee initiatie wordt het individu steeds eer tot een vervangbaar onderdeeltje gemaakt. Hoger in status weliswaar. Maar vervangbaar, zoals een machineonderdeel.
Met elke initiatie, vergroot de dwang, vergroten de straffen op het uitstappen van de sekte, vergroot de dreiging. Wordt het leven van de volgeling aan meer en meer rituelen onderworpen, wordt zijn leven meer en meer minutieus geregeld.

Hoe vrij het parthenon van de Paganistische Goden er aan de oppervlakte, voor het individu, ook uit mag zien, hoe dieper men er in raakt hoe meer en meer men met het totalitaire van onderwerping te maken krijgt.
Instappen in de Paganistische maatschappij, is zoals het stappen in de leeuwenkuil, waar het individu opgevreten wordt.

Net zoals in Islam. Allah is de leeuw die het individu opvreet en enkel leeg gebeente achterlaat.
Net zoals elke sekte.
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;

BFA
Berichten: 11600
Lid geworden op: Vr Sep 29, 2006 5:18 pm

Berichtdoor BFA » Za Apr 26, 2008 9:23 pm

Voor te weten wat een sekte is, zie bovenstaande post Ariel.
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;

Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 5984
Lid geworden op: Zo Jun 03, 2007 12:41 pm

Berichtdoor hans van de mortel » Zo Apr 27, 2008 5:50 pm

Onze hekel aan islam heeft niet tot radicalisering geleid. Integendeel, Islam radicaliseeert zichzelf. Altijd al radicaal geweest. Ze worden alleen steeds radicaler, die allahtone onanisten. Logisch. Hun hele geloofsbouwwerk staat op instorten vanwege het bouwvallige karakter van de islam. Tja . . . een zandkasteel van 1400 jaar geleden kan moeilijk standhouden in onze moderne beschaving anno de 21ste eeuw. Wie het goede voorheeft, heeft geen behoefte aan radicalisering; laat staan aan een boekje van 72 A4tjes met losse flodderteksten. Dit soort idiote godsdienstwaanzin in de 21ste eeuw heeft er toe geleid dat wij langzamerhand onze buik vol hebben van deze irritante allahtone poppenkast die ons wil doen geloven dat alle vooruitgang uit de woestijnzandbak van Mohammed komt. Ook Chaimae weet wel beter, maar worstelt nog steeds met haar roots. En daar kan ik niks aan doen. Beter is terug te gaan naar Marokko, waarmee het probleem in één keer is opgelost en hier niet steeds opnieuw aan de orde gesteld hoeft te worden.

Terug naar de hele santekraam van religiewaanzin. Mijn simpele broodnuchtere stelling is, dat een door de mens zelfbedachte God nooit voor God zelf kan bestaan. Dat geldt dus net zo goed voor het judaïsme, het christendom als de islam. Met dien verstande dat eerstgenoemde godsdiensten net zo goed evolueren als al het andere dat de mens van nut en enigerlei waarde kan zijn. Het oorspronkelijk geloof van de joden in de tijd van Mozes was net zo verderfelijk voor anderen als het christendom in de middeleeuwen en de islam nu. Joden hebben hun geloof echter aangepast aan de tand des tijds en zijn de meest vredelievende onder de mensen geworden. De Jehovah’s Getuigen komen echter op de eerste plaats. (opgericht en vormgegeven vanaf 1870). De christenheid heeft de slavernij destijds massaal goedgekeurd. Negers waren afgekeurde mensen door God. De bijbel wordt door joden en christenen nauwelijks meer serieus genomen als een waarlijk geopenbaard boek van God. Dat noemen wij vooruitgang in denken en doen, dat duidt op intelligent inzicht vanuit het redeneren en de logica. Deze woorden kent men niet in het arabisch. Logisch, hadden destijds ook geen nut.

De allahtonen komen massaal uit achterlijke wereldgebieden waar al jarenlang een oeroude middeleeuwse traditie heerst. Voor de islam hoeft niemand dan ook echt bang te zijn. Weet je nog hoe de allereerste auto eruit zag? Dat was een grote soort stoomketel op wielen die ongeveer 6 à 8 km per uur reed en een hels kabaal maakte. Honden sloegen hiervoor in stress gedompeld op de vlucht. Voorop liep een man met een rode vlag (verplicht)! En zie nu de moderne automobiel! Een geruisloos en gestroomlijnd supersnel gerieflijk te verplaatsen voertuig met aerco, DVD-speler of TV aan boord. Wat te denken van een automaat in vergelijking met de allereerste auto? Welnu, zo is het ook met religie gegaan. Mensen willen dit feit niet toegeven; want God is toch altijd hetzelfde gebleven? Nee dus! God wel, maar de mens verandert! Maar de allahtoon met zijn koranblaadjes draait alles altijd om. Waarom toch? Een oud arabische vorm van klassieke achterlijkheid en stilstand, misschien?

Religie is niets anders dan een door mensen bedachte verzameling van verhaaltjes en regeltjes die niet thuishoort in een moderne beschaving met een democratie. Of God wel of niet bestaat doet er niet toe. Omdat wij het niet weten en sowieso dood gaan. Ik zou zeggen: laat God met rust en wacht af en val ons niet lastig met verdorde nietszeggende onvruchtbare woestijntroep waar geen sterveling wat aan heeft!

Met alleen de koran in de hand is Indonesië verworden tot het grootste islamitische diareeland in de wereld, met de tweede doodsoorzaak. In alle koranlanden is het kommer en kwel wat de klok slaat in samenwerking met alomwetendheid. Geen arabische sheik die zonder zijn dure klokje kan, die niet zonder zijn Ferrari kan, die niet zonder zijn mobieltje kan, die niet zonder zijn TV kan, die niet zonder zijn internet kan, die niet zonder zijn hotel kan, die niet zonder zijn koelkast, zijn aerco, zijn electriciteit en honderd andere zaken kan. Allemaal kennis en wetenschap van de honden en varkens uit anti-islamland. Hij kan wel buiten zijn gesluierde mokkels. Daarvoor vliegt hij regelmatig naar Londen. Om in dat paradijs van bordelen zijn eigen blondie uit te kiezen voor Duizend en één Nacht.

Islam? Één en al nutteloze woestijnspam!
Geen eigen mening verkondigen is de vrijwillige celstraf van het verstand.

CITATEN OVER PROFEET MOHAMMED

Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 5984
Lid geworden op: Zo Jun 03, 2007 12:41 pm

Berichtdoor hans van de mortel » Zo Apr 27, 2008 7:02 pm

”We zijn in oorlog”

Schrijver journalist Norman Podhoretz (78 ) ziet islamisering van Europa als levensbedreigend. ”Overheid moet burger beschermen.”

INTERVIEW: DIEDERIK VAN HOOGSTRATEN IN NEW YORK

Waarom mengt u zich in het publieke debat?
”Ik beschouw dit als de dominante kwestie van onze tijd. Wilders en anderen treden op tegen de pogingen om Europa te islamiseren. Daarin verdienen zij steun. Het islamofascisme is overal. ik vind overigens niet dat we de koran moeten verbieden. Ik ben tegen een verbod op welk boek dan ook. Maar ik ben ervoor om het debat scherp te voeren

Wanneer bent u ontwaakt?
”Ik ben geen profeet, maar al in de jaren zeventig vroeg ik de islamgeleerde Bernard Lewis of het klopte wat ik dacht: dat er iets aan de hand was met de radicale islam. Maar 11 september 2001 was het sleutelmoment. Dat was de culminatie van een reeks aanvallen op het Westen. Dit zijn géén willekeurige criminele gevallen, maar oorlogshandelingen. En op 11 september werd de oorlog verklaard.”

Welk gevaar ziet u?
”In Amerika hebben we een kleine groep moslims, en zij assimileren. Pogingen om iets van de sharia in te voeren, leiden nergens toe. We hebben geen onbegaanbare enclaves. Maar de islamisering van Europa is levensbedreigend.
Dit is een oorlog. Ik heb over het islamofascisme hetzelfde gevoel als over het nazisme en communisme. Dit is de derde totalitaire uitdaging voor de westerse beschaving.
Tegen mensen die beweren dat het heus niet zo’n grote dreiging is, zeg ik dat dit wel de eerste totalitaire beweging is die erin slaagde om een aanval op Amerikaanse bodem te plegen.”

Twijfelt u weleens aan uw opvattingen?
”Nooit.”

Heeft u ooit overwogen zich terug te trekken uit het debat?
”De dreiging en het gevaar moedigen me alleen maar aan. Mijn ideeën zijn controversieel. Er is een gewelddadig protest tegen mij geweest in New York. Maar het maakt niet uit. De ideeënoorlog is even belangwekkend als de oorlog in het Midden-Oosten.”

Wat vindt u van de consternatie in Nederland rond de anti-koranfilm van Wilders?
”De reactie van de Nederlandse regering getuigt van een compleet gebrek aan ruggegraat. Walgelijk. Dit is appeasement. Ik begrijp dat de Nederlanders zich zorgen maken, gezien de moord op Theo van Gogh. Maar de taak van de overheid is om de rechten van burgers te beschermen, zeker de vrije meningsuiting. Het is absurd om toe te geven aan onze vijanden omdat er wat problemen lijken te komen. Ik moet helaas zeggen dat ik niet verbaasd ben over de reactie. Het is overgave.”

(Bron: Elsevier Magazine 5 april 2008)
Geen eigen mening verkondigen is de vrijwillige celstraf van het verstand.

CITATEN OVER PROFEET MOHAMMED

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47112
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Berichtdoor Pilgrim » Ma Apr 28, 2008 12:50 am

Ik heb een hekel aan de Islam omdat ik het als een bedreiging zie voor mijn vrijheid, mijn leven en de beschaving in het algemeen.

Twee elementen maken de Islam volgens mij gevaarlijk:
1. Aanzetten tot haat tegen Christenen, Joden en ongelovigen (respectievelijk “zwijnen, apen en demonen”; soera 5 vers 60). De koran is waarschijnlijk het meest antisemitische boek ter wereld;
2. Totalitair karakter.

Wat het totalitaire karakter betreft. Moslims streven naar een islamitische staat. Als Nederland een islamitische staat wordt zijn er voor niet-moslims de volgende opties:
1. moslim worden;
2. vluchten (alleen in vroeg stadium met achterlating van bezit);
3. dhimmi worden (2e rangsburgerschap; dit geldt alleen voor Joden en Christenen). Als dimmy heb je minder rechten en sta je bloot aan vernederingen door moslims;
4. liquidatie.

Volgens Bernard Lewis (een beroemd arabist) zal rond 2100 of misschien al rond 2050 Europa tot de Maghreb behoren; het Arabische Westen. Men spreekt al van Eurabië. Onlangs las ik in een futurologisch blad dat rond 2015 de Islam in Nederland al de dominante godsdienst zal zijn. Je kan dus uitrekenen wanneer Nederland een islamitische staat wordt! De maatregelen die nodig zijn zijn volgens mij het terugdringen van de Islam d.m.v. een immigratiestop voor de islamitische wereld en het afschaffen van de kinderbijslag na het 2e of 3e kind. Uiteraard moet ook de toetreding van Turkije stopgezet worden.

De Islam is nog nooit geïntegreerd, in geen enkele cultuur, ook niet na eeuwen. Alle oorspronkelijke culturen zijn door de Islam vernietigd. Een land dat op dit moment ten onder gaat is Bangladesh.

De Islam lijkt ook wel een beetje op het nationaal-socialisme omdat het er alle karaktertrekken van heeft:
1. kritiekloze verheerlijking van de eigen cultuur;
2. superioriteitswaanzin;
3. haat tegen ongelovigen en vooral Joden;
4. totalitair karakter;
5. veroveringsdrang.

Frappant is trouwens ook dat neonazi’s onlangs Marokkanen ronselden en van Hitler is bekend dat hij het jammer vond dat de Islam destijds uit Europa verdreven is omdat een islamitisch Europa de Europeanen krijgshaftiger gemaakt zou hebben. Je ziet radicale moslims ook vaak samen demonstreren met zowel extreemlinks als -rechts tegen van alles en nog wat (Israël, EU, Amerika, etc.).

Sommige islamitische websites hebben “Mein Kampf” integraal op hun site staan. De Islam is geen vredelievende godsdienst maar een duivelse oorlogsdoctrine die gebruik maakt van demografische oorlogsvoering. De Islam heeft 500 miljoen doden gekost. Vooral in het Verre Oosten heeft de Islam gruwelijk huisgehouden onder de Hindoes (ze konden geen aanspraak maken op de dhimmiestatus). Van ca. 1000 tot 1550 maakten de sultans er een gewoonte van om ieder jaar 100.000 Hindoes af te slachten, resulterend in ca 80 tot 90 miljoen doden. Ook tegen Europa heeft de Islam 1000 jaar oorlog gevoerd. Wie niet wil zien dat de Islam niet deugt is naïef of blind.

Dan heb ik nog een opmerking over Turkije. Turkse leiders maken er geen geheim van wat hun bedoeling is met Europa:
Erkaban (vorige Premier): “Heel Europa is ziek, wij hebben het medicijn: heel Europa islamitisch!”
Erdogan (huidige premier): “Moskeeën zijn onze kazernes, de moslims onze soldaten, de koepels van de moskeeën onze helmen, de minaretten onze speren.” Onlangs heeft Erdogan nog gezegd dat hij Europa zo snel mogelijk wil islamiseren.

En hier nog een citaat van Yusef al Karadawi een (soort Soennietische ‘paus’) op de Egyptische televisie: “… dit betekent dat de Islam terugkeert naar Europa, als veroveraar en overwinnaar, nadat het vroeger twee keer uit Europa is verwijderd. De verovering hoeft niet direct met het zwaard te gebeuren maar kan ook door prediking …” (als de prediking niet werkt volgt dus het zwaard, d.w.z. terreur). Altijd hebben moslims gezegd dat ze terug zullen keren naar Europa… wel hier zijn ze.

Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 5984
Lid geworden op: Zo Jun 03, 2007 12:41 pm

Berichtdoor hans van de mortel » Ma Apr 28, 2008 9:02 am

Ik moet lachen om de islam, buiten het feit dat ik me mateloos aan hem erger.

Wat we zien in de wereld zijn de stuiptrekkingen van een stervend analfabetisme en islamitische domheid. Analfabetisme en domheid jezelf terug in de tijd. 1400 jaar! We hoeven er geen doekjes om te draaien - politiek is smerig. Smeriger kan het niet. Als islam niet in stand werd gehouden door onze beschaving was hij allang als varkensvoer voor het eigen volk tot uitsterven bedreigd. In Indonesië - ik herhaal - , het grootste moslimland ter wereld is de tweede doodsoorzaak diaree. En dan wil ik het niet hebben over allerlei andere ziektes die tot het uitroeien van islam kunnen leiden wanneer het westen niet te hulp zou schieten.

Het enige wat de wereldwijde islam kenmerkt is een grote bek, een grote bek en nogmaals een grote bek. Zijn al die moslims dan zo agressief? NEE! Integendeel. Het zijn best wel aardige mensen. Maar het grote gevaar komt altijd van de leider. Kijk naar de geschiedenis. Het Duitse volk heeft een grote tol moeten betalen. Waarom? Omdat zij ’te goeder trouw’ geloof stelde in een ’Verlosser’ van inferieure kwaliteit. De islam kent niet één leider, maar een ratjetoe van ongeregelde godsdienstwaanzinnige imams, verspreid over de hele wereld. Met allemaal hun eigen haatvisie. Wie bang is voor islam is bang voor zichzelf. Islam is verwerpelijk, afstotelijk, primitief. Kortom, het is de armoede van vergane glorie uit de middeleeuwen waar je nog geen droog brood voor kunt kopen. Europa is overspoeld met moslims, op zoek naar houvast en zekerheid. Imams doen krampachtige pogingen om deze mensen binnen de koral vast te houden. Hun enige optie - precies zoals Hitler deed - is haat zaaien op een uiterst geraffineerde manier.

Het hele bouwvallige huis dat islam heet staat al jaren op instorten. Lieve mensen, wij wonen in een prachtig kasteel, zo goed als vol met moslims. Heeft u zich nooit afgevraagd waarom de moslim niet in zijn eigen allahachtige bouwvallige huis prefereert te verblijven?

De Nederlandse moslim is minder dom dan wij denken en dan blijft tenslotte alleen het zooitje ongeregelde imams over in hun zelfgenoegzame achterlijkheid.

En allah is God in het Nederlands. Steeds meer moslims gebruiken ook dit Nederlandse equivalent voor allah. Belachelijk, agressief, onbeschaamd en desintegrerend om in Nederland allah te gebruiken, inplaats van gewoon God.
Geen eigen mening verkondigen is de vrijwillige celstraf van het verstand.

CITATEN OVER PROFEET MOHAMMED

lost and not found yet!
Berichten: 35
Lid geworden op: Ma Feb 11, 2008 3:09 pm

Berichtdoor lost and not found yet! » Ma Apr 28, 2008 5:26 pm

@ Chaimae,

Kun je mij 1 Islamitisch land in de wereld noemen dat zich in alle opzichten, dus wat onderwijs, sociale voorzieningen, tolerantie enz enz, met Nederland of Belgie kan meten? Ben benieuwd!
Religion should be a matter of personal faith, not a tool for judgement! Linda Livni.

Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 5984
Lid geworden op: Zo Jun 03, 2007 12:41 pm

Berichtdoor hans van de mortel » Ma Apr 28, 2008 7:37 pm

lost and not found yet! schreef:@ Chaimae,

Kun je mij 1 Islamitisch land in de wereld noemen dat zich in alle opzichten, dus wat onderwijs, sociale voorzieningen, tolerantie enz enz, met Nederland of Belgie kan meten? Ben benieuwd!

Marokko, zou zij kunnen antwoorden als grapje. Volgens mij begint ze langzamerhand wel wat inzicht te krijgen in de relativiteitstheorie van Einstein. Dat moet ook wel als je de pretentie hebt om een goed journalist te worden. Of was het alleen maar een slag in de gebakken lucht van allah om journalist te worden?
Geen eigen mening verkondigen is de vrijwillige celstraf van het verstand.

CITATEN OVER PROFEET MOHAMMED

Chaimae
Berichten: 10447
Lid geworden op: Ma Okt 16, 2006 9:43 pm

Berichtdoor Chaimae » Ma Mei 05, 2008 1:11 pm

Vinden jullie dat er radicalisering gaande is op deze site?
"Our patience will achieve more than our force."

Elk boek is een gevaar dat de ziel in wil. Wie de ziel in wil, moet door de omgekeerde wereld heen, door de leegte, dor de angst, door het niets.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75306
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Berichtdoor Ariel » Ma Mei 05, 2008 1:13 pm

Niet echt Chaimae. Waarom denk je dat?
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

BFA
Berichten: 11600
Lid geworden op: Vr Sep 29, 2006 5:18 pm

Berichtdoor BFA » Ma Mei 05, 2008 7:58 pm

Vinden jullie dat er radicalisering gaande is op deze site?


Is kritisch Islam bekijken, en over de mogelijke gevolgen van de Islamisering nadenken, radicalisering?
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;

Gebruikersavatar
SDX
Berichten: 1818
Lid geworden op: Ma Feb 04, 2008 3:37 am
Locatie: Thuis

Berichtdoor SDX » Ma Mei 05, 2008 8:48 pm

...en wat bedoelt ze met...

Met alle gevolgen van dien..


Wat voor gevolgen...
"Joew hef toe tôk toe mie wiz RIESPEK, aaj em moesliem en aaj em bedder den joew!" [Some average muslim]

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75306
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Berichtdoor Ariel » Ma Mei 05, 2008 9:00 pm

SDX schreef:...en wat bedoelt ze met...

Met alle gevolgen van dien..


Wat voor gevolgen...


Met het gevolg dat op dit moment massa's moslims hun huis uitgejaagd worden.
Moskees worden in de brand gestoken, moslim kinderen worden uit de armen van hun moeders gerukt en ondergebracht in weeshuizen, duizenden moslims worden dagelijks getransporteerd naar Siberië, hoofddoekjes worden van hoofden gerukt, Moslims worden bespot en bespuugt, en hun vrouwen worden naakt de straat opgestuurd, en verkracht, baarden worden onder dwang afgeschoren, en oude Marokkaanse mannen en vrouwen worden gestompt en geslagen.

Goshie SDX. :evil: Heb jij het laatste jaar geslapen, zijn je ogen dicht, lees jij niet de artikelen die deze wandaden beschrijven.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
SDX
Berichten: 1818
Lid geworden op: Ma Feb 04, 2008 3:37 am
Locatie: Thuis

Berichtdoor SDX » Ma Mei 05, 2008 9:12 pm

Goh...wat ben ik toch dom :oops:
Wat zijn we toch *verwerpelijke* mensen, waar zijn we toch mee bezig, die arme luitjes zo onderdrukken en laten lijden, ik moet dringend mn Aars-gebed gaan verrichten, misschien ist nog nie te laat... :P
"Joew hef toe tôk toe mie wiz RIESPEK, aaj em moesliem en aaj em bedder den joew!" [Some average muslim]

BFA
Berichten: 11600
Lid geworden op: Vr Sep 29, 2006 5:18 pm

Berichtdoor BFA » Ma Mei 05, 2008 9:30 pm

Met het gevolg dat op dit moment massa's moslims hun huis uitgejaagd worden.
Moskees worden in de brand gestoken, moslim kinderen worden uit de armen van hun moeders gerukt en ondergebracht in weeshuizen, duizenden moslims worden dagelijks getransporteerd naar Siberië, hoofddoekjes worden van hoofden gerukt, Moslims worden bespot en bespuugt, en hun vrouwen worden naakt de straat opgestuurd, en verkracht, baarden worden onder dwang afgeschoren, en oude Marokkaanse mannen en vrouwen worden gestompt en geslagen.


Naar een soortgelijk conflict zijn de Moslims in ieder geval aan het stoken. Alleen staat nog niet vast of er in de qoute Moslims of ongelovigen moet ingevuld worden. Kerken of Moskees.
Laat ons hopen dat er nooit zulk een conflict komt. Indien het er komt. -In dhimmitude gaan staat gelijk met brandende kerken en lage intensiteitsgenocide op ongelovigen, door Moslims.- Mogen het de Moslims zijn die de prijs betalen.
Dit land is vruchtbaar en welvarend door de inspanningen van onze voorouders. Kan niet zomaar in handen gegeven worden van de aanhangers van een rovende en verkrachtende profeet.
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;

Gebruikersavatar
SDX
Berichten: 1818
Lid geworden op: Ma Feb 04, 2008 3:37 am
Locatie: Thuis

Berichtdoor SDX » Ma Mei 05, 2008 9:36 pm

Dit land is vruchtbaar en welvarend door de inspanningen van onze voorouders. Kan niet zomaar in handen gegeven worden van de aanhangers van een rovende en verkrachtende profeet.

Áls het al ooit in handen komt van die aanhangers, zal het land al héél snel veranderen in een dorre, achterlijke woestijn, zónder welvaart, zónder vooruitgang, zónder wetenschap, zónder goede gezondheidszorg, zónder goed onderwijs, zónder "uitkeringen"...mohamedanen zullen dan weer snel op zoek moeten gaan naar betere gronden...om te veroveren. Zelf zijn ze niet in staat om een welvarende maatschappij in stand te houden, laat staan te verwezenlijken.
"Joew hef toe tôk toe mie wiz RIESPEK, aaj em moesliem en aaj em bedder den joew!" [Some average muslim]

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75306
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Berichtdoor Ariel » Ma Mei 05, 2008 9:42 pm

Ja als Islam de overhand krijgt, dan gebeurt er dit.

Wat stukjes uit de ondergang van Nederland.

http://www.dutch.faithfreedom.org/forum ... sc&start=0

Over vijftig jaar is Nederland een islamitisch land'. In een zeker stadium zullen er meer incidenten zoals de affaire Rushdie komen, en de moslims zullen hun recht om aanstoot te nemen aan de libertijnse, zondige levenswijze van de Nederlanders opnieuw bezien, een leefwijze die zij beschouwen als rechtstreeks indruisend tegen hun islamitische leefwijze. Zo zullen ze stellen dat de moslimvrouw niet over straat kan lopen zolang er sexshops en honden zijn en er meisjes in korte rokken lopen, en dat die aanblik een inbreuk is op hun Ramadan. De regering, die het op dat ogenblik drukker zal hebben met de olieprijs en de dollarkoers, en het belangrijker vindt dat de Nederlanders, met een ton op de bank, voor de tv kunnen hangen dan dat ze als vrije burgers over straat kunnen lopen, zal ter vereenvoudiging dan maar een compromis sluiten, zoals gewoonlijk, en met een noodwetje komen dat het vertonen van pornografie in etalages en het uitlaten van honden verbiedt, maar nog niet het dragen van korte rokken tijdens de Ramadan.

Nederlandse en islamitische benden raken slaags in de straten en de bevolking heeft het recht gedeeltelijk in eigen hand genomen, want de politie durft niet in te grijpen. De natie is versteend van angst. De koning(in) roept de resterende werkelijk Nederlandse ministers van haar kabinet bijeen voor een strikt geheim beraad. Niemand mag het koninklijk paleis in of uit. Naar verwacht zal het beraad een week duren. Ze zullen eten en slapen in het paleis, dat door de strijdkrachten wordt bewaakt. Na vijf dagen is het beraad afgerond en is men tot het volgende besluit gekomen: De provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Limburg worden tot 'Nieuw-Nederland' verklaard. Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Brabant en Zeeland heten voortaan 'Oud-Nederland'. Alle moslims worden uit Nieuw-Nederland naar Oud-Nederland gedeporteerd.
Grensposten waarbij de voormalige Berlijnse muur op kippegaas lijkt, worden op alle wegen tussen beide landen geplaatst. Nieuwe paspoorten worden uitgereikt aan alle echte Nederlandse mensen, die één kans krijgen om tussen de twee landen te kiezen.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
SDX
Berichten: 1818
Lid geworden op: Ma Feb 04, 2008 3:37 am
Locatie: Thuis

Berichtdoor SDX » Ma Mei 05, 2008 10:02 pm

Ik heb het boek in 1 ruk online gelezen Ariel, het is humoristisch geschreven, maar toch leek het me niet echt grappig.
"Joew hef toe tôk toe mie wiz RIESPEK, aaj em moesliem en aaj em bedder den joew!" [Some average muslim]

Chaimae
Berichten: 10447
Lid geworden op: Ma Okt 16, 2006 9:43 pm

Berichtdoor Chaimae » Di Mei 06, 2008 10:59 pm

Wat kan ik over jullie radicalisering schrijven? (school) HELLUP!!
"Our patience will achieve more than our force."

Elk boek is een gevaar dat de ziel in wil. Wie de ziel in wil, moet door de omgekeerde wereld heen, door de leegte, dor de angst, door het niets.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75306
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Berichtdoor Ariel » Di Mei 06, 2008 11:12 pm

Daar kan je niet over schrijven Chaimae. Dat komt omdat we niet geradicaliseerd zijn. Het spijt me voor je.
waarom ga je niet schrijven over de radicalisering van Moslims. Daar is genoeg informatie op internet over te vinden.
Je maakt het jezelf nu zo moeilijk.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Chaimae
Berichten: 10447
Lid geworden op: Ma Okt 16, 2006 9:43 pm

Berichtdoor Chaimae » Di Mei 06, 2008 11:19 pm

Ik schrijf over jullie! Ik moet nog 200 woorden.
"Our patience will achieve more than our force."

Elk boek is een gevaar dat de ziel in wil. Wie de ziel in wil, moet door de omgekeerde wereld heen, door de leegte, dor de angst, door het niets.

Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 5984
Lid geworden op: Zo Jun 03, 2007 12:41 pm

Berichtdoor hans van de mortel » Di Mei 06, 2008 11:30 pm

Chaimae schreef:Wat kan ik over jullie radicalisering schrijven? (school) HELLUP!!

In de islam draait alles om het omgekeerde. Wat wij goed vinden, beoordelen zij slecht. Wat wij slecht vinden, noemen zij goed. Dat heet radicaliseren op zijn islamitisch. Maar omdat jij zo weinig begrijpt van het geschreven woord, kan dit plaatje jou mogelijk meer duidelijk maken over wie wie radicaliseert. Je bent tenslotte door islam verbonden zonder eerst gedesinfecteerd te zijn. De gevolgen zijn daardoor extreem geradicaliseerd.

Afbeelding
Islamman neemt islamvrouw op sleeptouw.
De hand van de man ontspannen in de zak, cigaretje in de mond.
Waar hebben we dat meer gezien? In Marokko en Turkije?
(geradicaliseerde foto vanuit Albanië)
Geen eigen mening verkondigen is de vrijwillige celstraf van het verstand.

CITATEN OVER PROFEET MOHAMMED


Terug naar “FFI Nederlands Café”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten