'Nee tegen integratie'

In dit forum kunnen we de problematiek met betrekking tot integratie en multiculturele samenleving bespreken.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 72535
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

'Nee tegen integratie'

Berichtdoor Ariel » Zo Mei 04, 2008 12:19 pm

mijn hemel, ik kwam op het Vrije Volk dit artikel tegen dat Lodewijk Nasser weer ergens anders tegen gekomen is. Inderdaad lees en huiver.
Alles wat dit figuur wil hebben, hebben ze al, en waarschijnlijk nog meer. Hij vindt dat niet-witte inwoners van Nederland het recht op zelfbeschikking wordt ontnomen. Dit artikel van Izz Al-Din Ruhulessin lijkt er meer op dat ze Nederland over willen nemen.


Lodewijk Nasser 4 mei 2008Immers, "vertaald naar de dagelijkse praktijk betekent dit dat niet-witte inwoners van Nederland het recht op zelfbeschikking wordt ontnomen."


Op de anti-Wilders hyve kwam ik deze tekst tegen van Izz Al-Din Ruhulessin. Vond hem tekenend voor de zelf opgelegde waanzin van een aanhanger van de religie van de zwarte steen. Vooral die mix van links slachtofferdenken gecombineerd met die misplaatste Islamitische superioriteitsgevoelens, resulteert in een vreemde orgie van zelfbeklag.

Lees, lach en huiver:Allochtonen hebben te lang hun hand opgehouden bij autochtonen. Niet in de zin van uitkeringen en subsidies, maar in de strijd tegen discriminatie en racisme. De hele allochtone gemeenschap leunt in deze strijd op de schouders van een handjevol linkse intellectuelen en wacht lethargisch af. Hierdoor kan de gezamenlijke vijand makkelijk zeggen dat het allemaal wel meevalt, omdat er door allochtonen geen krachtig tegengeluid wordt gegeven tegen racistische sentimenten. Daarom is het noodzakelijk dat wij, allochtonen, als achtergestelde groep zelf in beweging komen. Het is nodeloos om te zeggen dat als onze rechten op het spel staan, dat het aan ons is om daarvoor te strijden. Een gezamenlijk signaal is een goed begin hiervan:

NEE TEGEN INTEGRATIE: Met integratie wordt in het publiek debat doorgaans bedoeld dat een allochtoon geen enkele andere culturele identiteit mag hebben dan “de Nederlandse”. Hij moet met gebukt hoofd lopen en zijn roots zoveel mogelijk verbergen –volgens de gezamenlijke vijand brengen die “de Nederlandse cultuur” in gevaar. Vertaald naar de dagelijkse praktijk betekent dit dat niet-witte inwoners van Nederland het recht op zelfbeschikking wordt ontnomen.

NEE TEGEN AANPASSEN: “Aanpassen aan de Nederlandse normen en waarden” is een racistisch concept waarin men er van uitgaat dat de “normen en waarden” van “de Nederlanders” moreel en ethisch superieur zijn aan die van “nieuwe Nederlanders”. Met andere woorden, men verwacht dat allochtonen zich als tweederangsburgers opstellen die dansen naar de pijpen van hun witte meesters.

NEE TEGEN GEMATIGD: Er wordt onderscheid gemaakt tussen “gematigde moslims” (goed) en “radicale moslims” (slecht). Dit is niets meer dan een vorm van onderdrukking en inbreuk op de godsdienstvrijheid. Daarom mag ook hier niet aan meegewerkt worden.

GEEN CONCESSIES: Wij zijn geen gasten. Allochtonen zijn geen enkele dankbaarheid verschuldigd aan “de Nederlanders” en hoeven dus ook geen onderdanige houding aan te nemen. Het zijn juist allochtonen waaraan blijk van waardering moet worden gegeven. De fundamenten van de huidige Nederlandse welvaartstaat zijn gelegd door allochtonen; de Turken, Marokkanen en andere gastarbeiders die in de fabrieken het werk deden waar Nederlanders vies van waren, de Molukkers die de Indonesische archipel voor de Nederlanders pacificeerden, de Surinamers, Antillianen en Indonesiërs die enorme winsten genereerden in de kolonies.

GEEN DIALOOG: Wij zijn geen slaven. Allochtonen (tegenwoordig vooral moslims) worden constant belachelijk gemaakt met vooroordelen en stereotypes, waarna men zegt dat we de dialoog moeten aangaan. Het is een volkomen achterlijke gedachtegang dat wij ons zouden moeten verontschuldigen voor de leugens die de gezamenlijke vijand over ons verspreid. Laat hen eerst de hand in eigen boezem steken en een einde maken aan hun koloniale houding ten opzichte van allochtonen. De enige dialoog die er mag zijn is er een waar allochtonen de eisen stellen – “de Nederlanders” zijn immers niet de slachtoffers in deze kwestie.

De enige criteria waaraan iedere Nederlander zou moeten voldoen zijn arbeidsparticipatie, taalbeheersing en tolerantie. De eerste twee worden voor allochtonen erg moeilijk gemaakt door de zaken die ik eerder heb beschreven. De laatste, tolerantie, kan niet van allochtonen verwacht worden omdat we zelf ook niet getolereerd worden. Hierdoor zitten allochtonen in een neerwaartse spiraal: we willen deelnemen aan de samenleving (wat volgens sommigen tot acceptatie zou leiden) maar dit wordt geblokkeerd door racisme en discriminatie, waarop de gezamenlijke vijand roept dat allochtonen helemaal niet willen deelnemen aan de samenleving.
Het is daarom noodzakelijk dat we een gelijke behandeling eisen. De eerste stappen hiernaar zijn BEWUSTWORDING en MOBILISATIE. Bewustwording is cruciaal in de strijd tegen de ontluikende Apartheid. Zoals veel autochtonen racisme en discriminatie bagatelliseren, nemen veel allochtonen deze twee als een onveranderlijk gegeven. We moeten afstappen van het idee dat wij niks kunnen veranderen aan de status quo. Uit de geschiedenis blijkt dat het onderdrukte groepen wel degelijk lukt om zich los te worstelen uit hun positie, zoals het ANC in Zuid-Afrika en in Nederland de Man-Vrouw-Maatschappij, die streden voor vrouwenrechten. Mobilisatie is het fundament waarop deze bewegingen ontstaan zijn. Allochtonen en eventueel sympathieke autochtonen, dienen collectief actie te ondernemen om de eis voor een gelijke behandeling kracht bij te zetten. Concreet genomen moeten er de volgende middelen verworven worden:

SYMPHATISERENDE MEDIA: die een positief beeld over allochtonen (en moslims) neerzetten. Niet alleen fundamenteel om autochtonen een andere kijk te bieden dan de gevestigde allochtoonvijandige media, maar ook belangrijk voor ons eigen zelfbeeld.

VERTEGENWOORDIGING IN DE TWEEDEKAMER: Allochtonen worden niet vertegenwoordigd in de Tweede Kamer. Zelfs de meest linkse partij, de SP, durft haar handen niet te branden aan het grootste taboe in de samenleving: de ongelijke behandeling van allochtonen. Vanuit politiek oogpunt begrijpelijk, want wanneer men een probleem erkent, dan moet er iets aan gedaan worden. Ons probleem, onze zaak is echter zo fundamenteel dat geen enkele politicus zich hierover wil buigen. Omdat de oplossing grote maatschappelijke veranderingen vergt, zou dat politieke zelfmoord zijn. Het is dus onvermijdelijk dat er een partij moet komen vóór allochtonen, gekozen dóór allochtonen.

MEDIA CONTROLE: Er moet een organisatie opgericht worden die de media controleert op inaccurate berichtgeving en leugens over allochtonen en moslims, waarna er verzocht kan worden om rectificatie of een klacht bij de Raad voor de Journalistiek ingediend.

PRESSIEGROEP/LOBBYGROEP: Een denktank die acties plant en coördineert.

INFORMATIECENTRUM: Een soortgelijke organisatie als het CIDI, een centraal punt waar nieuwsgierigen terecht kunnen voor informatie over allochtonen. Samen met de sympathiserende media en een media-waakhond, kan dit dienen om een tegengewicht te bieden aan de leugens die over ons verspreid worden.

DEFENSIE LIGA: Een herkenbaar, pluriform samenwerkingsverband van allochtonen en sympathisanten die fysiek aanwezig zijn bij acties en demonstraties. Dit concept steunt vooral op aantallen. Zo kunnen ook personen, bedrijven en instanties die zich schuldig maken aan racisme of discriminatie, ervan overtuigd worden dat hun ideeën schadelijk zijn voor een democratische samenleving door te laten zien dat we ons daar én masse tegen verzetten.

SYMPATHISANTEN OP SLEUTELPOSITIES: Loyale individuen die vanuit hun functie een waardevolle betekenis kunnen hebben op de weg naar een betere maatschappelijke positie. Hierbij kan men denken aan journalisten, beleidsmakers, opiniemakers, directieleden, vakbondsleiders en zoals eerder genoemd, Tweede Kamerleden. Zo kan het publiek debat beïnvloed worden ten gunste van allochtonen. Ook kunnen zij waardevolle informatie verschaffen voor onze zaak.

Het kan zijn dat dit voor de lezer grote, onhaalbare aspiraties lijken. Om het tegendeel te bewijzen kunnen de Nederlandse joden als voorbeeld genomen worden. Zij hebben mediamanipulerende organisaties zoals het CIDI en Likud Nederland, die ook nauwe banden hebben met invloedrijke personen; onder andere in de Tweede Kamer en bij de AIVD. In de media behartigen oa. Hans Jansen en Paul Brill hun zaak. Ter informatie: er leven ongeveer 50.000 joden in Nederland en ongeveer 3.000.000 allochtonen, waaronder 850,000 moslims waar anno 2008 dagelijks de rechten van worden geschonden. Het zal dus niet moeilijk moeten zijn om onze doelen te verwezenlijken wanneer allochtonen BEREIDHEID en EENSGEZINDHEID ontwikkelen, samen met de eerder genoemde bewustwording.


http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=6045
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17473
Lid geworden op: Ma Feb 17, 2003 9:58 am

Berichtdoor Manon » Zo Mei 04, 2008 1:05 pm

ongeveer 3.000.000 allochtonen


ha ja? waar komen die nu ineens vandaan?
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.

naar boven
Berichten: 5054
Lid geworden op: Do Nov 16, 2006 10:14 pm
Contact:

Berichtdoor naar boven » Zo Mei 04, 2008 1:41 pm

...
GEEN DIALOOG: Wij zijn geen slaven. Allochtonen (tegenwoordig vooral moslims) worden constant belachelijk gemaakt met vooroordelen en stereotypes, waarna men zegt dat we de dialoog moeten aangaan. Het is een volkomen achterlijke gedachtegang dat wij ons zouden moeten verontschuldigen voor de leugens die de gezamenlijke vijand over ons verspreid. Laat hen eerst de hand in eigen boezem steken en een einde maken aan hun koloniale houding ten opzichte van allochtonen. De enige dialoog die er mag zijn is er een waar allochtonen de eisen stellen – “de Nederlanders” zijn immers niet de slachtoffers in deze kwestie.

De enige criteria waaraan iedere Nederlander zou moeten voldoen zijn arbeidsparticipatie, taalbeheersing en tolerantie. De eerste twee worden voor allochtonen erg moeilijk gemaakt door de zaken die ik eerder heb beschreven.
...

Ach gos. Nu is het ook al de schuld van de autochtonen dat de allochtonen dt-fouten maken..

De enige dialoog die er mag zijn is er een waar allochtonen de eisen stellen – “de Nederlanders” zijn immers niet de slachtoffers in deze kwestie.

Nee? Als je een dure hobby opgedrongen krijgt, ben je dan geen financieel slachtoffer?
RTFM

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 72535
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Berichtdoor Ariel » Zo Mei 04, 2008 2:04 pm

Het is ook opmerkelijk dat de linkse kerk waar deze allochtonen op leunen nu ineens linkse intellectuelen zijn.
Het blijkt maar weer dat net zoals in de les brief van Cohen rechtse mensen als dom en tokkies beschouwd worden.

En ik vraag me ook af wat voor rechten er voor moslims geschonden worden.
In Islamitische landen hebben niet moslims bijna geen rechten, en het blijkt maar weer dat Moslims niet in het hoekje van dhimmies geduwd willen worden. Ze zijn namelijk superieur boven een ongelovige.


Dit hele stuk braakt een superieurs gevoel uit waar je misselijk van wordt.
Wij moeten dankbaar zijn omdat allochtonen ons land opgebouwd hebben.
De fundamenten van de huidige Nederlandse welvaartstaat zijn gelegd door allochtonen :?


Wat onze ouders gepresteerd hebben wordt achteloos onder de tafel geschoven, en hij beseft niet dat deze invoer van allochtonen ons op dit moment meer geld kost dan dat het geld oplevert.
We gebruiken allochtonen als slaven. Ik dacht altijd in mijn onnozelheid dat allochtonen gewoon voor het werk wat ze doen betaald worden.

Het zijn trouwens niet de allochtonen waar wij ons in Nederland druk over maken, maar islam en moslims zoals dit figuur.
Als men geen afkeer van islam en dit soort figuren heeft, dan krijg je het wel na het lezen van dit misselijk artikel.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
migrantenjong
Berichten: 1064
Lid geworden op: Za Nov 24, 2007 4:58 pm
Locatie: Antwerpen/Gent Ideologie: Stokslagen en waterkanonnen

Berichtdoor migrantenjong » Wo Mei 07, 2008 8:34 pm

1000 euro voor wie mij zijn hoofd brengt.
Now watch what you say, or they'll be calling you a radical, a liberal, oh fanatical, criminal.

Gebruikersavatar
SDX
Berichten: 1818
Lid geworden op: Ma Feb 04, 2008 3:37 am
Locatie: Thuis

Berichtdoor SDX » Wo Mei 07, 2008 8:47 pm

migrantenjong schreef:1000 euro voor wie mij zijn hoofd brengt.


Goh...dat heb ik gemist :razz:
"Joew hef toe tôk toe mie wiz RIESPEK, aaj em moesliem en aaj em bedder den joew!" [Some average muslim]


Terug naar “Samenleving & Integratie”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 8 gasten