Integratie van moslims in Europese samenlevingen is niet mogelijk

In dit forum kunnen we de problematiek met betrekking tot integratie en multiculturele samenleving bespreken.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 74914
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Integratie van moslims in Europese samenlevingen is niet mogelijk

Berichtdoor Ariel » Do Apr 02, 2009 9:22 pm

Weer een prachtig en helder vertaald artikel van Dhr Bron. Ik vermoed dat de meeste van ons het volhartig met dit artikel eens kan zijn.

http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=8229" onclick="window.open(this.href);return false;

”De integratie van moslims in Europese samenlevingen is niet mogelijk”
E.J. Bron 2 april 2009

In februari 2006 deed de Mohammed-cartooncrisis de wereld schudden en maakte heel Europa attent op de overduidelijke integratieproblemen met de moslims. Vooral Denemarken werd gedwongen het mislukken van de integratie openlijk te accepteren. Precies twee jaar later braken er in Kopenhagen en andere Deense steden opnieuw relletjes uit, omdat alle grote Deense kranten de Mohammed-cartoons opnieuw hadden gepubliceerd.

Op dit moment maken moslims 70% van de gevangenen in de Kopenhaagse jeugdgevangenis uit. Zijn deze geweldsuitbarstingen en de algemene tendens van de moslims tot geweld nu toeval of bestaat er een rechtstreekse samenhang?

In februari 2009 publiceerde de Deense psycholoog Nicolai Sennels een boek met de titel ”Onder criminele moslims. De ervaringen van een psycholoog in Kopenhagen.” In het boek belicht Nicolai Sennels de islamitische cultuur en haar instelling met betrekking tot woede en andere gevoelens vanuit psychologisch oogpunt. Zijn onderzoeken zijn gebaseerd op honderden therapiegesprekken met ongeveer 150 jonge moslims in de Kopenhaagse jeugdgevangenis. De website http://www.europenews.dk" onclick="window.open(this.href);return false; sprak met de auteur over zijn boek en de consequenties voor de integratie van moslims in Europa.

EuropeNews: Nicolai Sennels, hoe kwam u op het idee om een boek over criminele moslims in Denemarken te schrijven?

Nicolai Sennels: Het begon in februari 2008, toen ik op een conferentie in Kopenhagen als enige psycholoog van een jeugdgevangenis een voordracht hield. Ik sprak er over dat de culturele achtergrond van migranten een beslissende invloed op hun integratiekansen en hun instelling ten opzichte van misdaad en religie heeft. Ik benadrukte daarbij dat moslims het extreem moeilijk, zo niet onmogelijk, vinden om in Denemarken te leven.

Deze uitlatingen leidden tot hevig verzet van politici en van mijn chef. Ik was daar heel verbaasd over, omdat het me duidelijk leek dat sommige culturen gewoon beter bij de Europese passen dan andere. Overal wordt krampachtig geprobeerd de moslims te integreren, maar al deze pogingen blijken zonder succes te blijven. Volgens de Deense politie en het bureau voor de statistiek wordt 70% van de misdaden in de Deense hoofdstad door moslims gepleegd. Onze nationale bank publiceerde kortgeleden een studie, volgens welke iedere islamitische migrant gemiddeld meer dan twee miljoen Deense Kronen
(ca. € 300.000, -) aan steun door de staat kost, alleen al veroorzaakt door hun geringe deelname op de arbeidsmarkt. Bovendien krijgen ze veel meer steun van onze sociale staat voor werklozen: de kosten voor vertalers, aparte lesuren op school – daarbij kan 64% van de kinderen van islamitische ouders na tien jaar onderwijs nog niet eens goed lezen en schrijven – maatschappelijk werkers en natuurlijk meer politie.

Mijn uitlatingen leidden tot een beschikking, die mij het onder bedreiging met ontslag verbood deze te herhalen. Als men de Deense instanties volgt, is het dus toegestaan om te zeggen dat de ernstige problemen van de moslims door armoede, de media, de politie, de politici of in het algemeen door de Denen zouden worden veroorzaakt. Wat men echter definitief niet mag, is ten eerste de culturele achtergrond van de migranten ter discussie te stellen en ten tweede op de eigen verantwoordelijkheid van de migranten voor hun integratie te wijzen.

EuropeNews: Wat waren achtereenvolgens de reacties op uw boek in Denemarken?

Nicolai Sennels: Over het boek werd al voor zijn publicatie in februari 2009 heftig gediscussieerd. Een van de grootste Deense kranten bracht het op de voorpagina en ik discussieerde op de radio en de televisie met politici en andere deskundigen. De eerste oplage van het boek was al na drie weken uitverkocht.

Sindsdien zijn er enkele veranderingen opgetreden in de Deense integratiepolitiek, die beïnvloed lijken te zijn door mijn boek. Ik denk dat de brede discussie van mijn stellingen laat zien dat er gewoon een beter begrip van de invloed van de islamitische cultuur op de integratie noodzakelijk is.

De bekende politicus Naser Khader, moslim en auteur van de bestseller ”Eer en Schande”, recenseerde mijn boek en omschreef het als ”verplichte lectuur voor leraren, studenten en maatschappelijk werkers”. ”Jyllands-Posten”, de moedige krant die als eerste de Mohammed-cartoons had gepubliceerd, noemde het boek ”een stuk pionierswerk op dat gebied”.

EuropeNews: Laat u ons eens een blik in uw boek werpen. U heeft het over de vier mythen van de integratie. De eerste luidt dat culturele verschillen van immigranten geen rol zouden spelen.

Nicolai Sennels: Tijdens mijn werk in de jeugdgevangenis werd het me duidelijk dat moslims heel andere behoeftes met betrekking tot maatschappelijk werk hebben dan Denen en andere mensen uit niet-islamitische landen. Aan deze verschillen zou meer aandacht moeten worden besteed en vooral de psychologie moet hier meer onderzoek naar doen, zodat er een effectievere sociale politiek ontwikkeld kan worden.

Ik ben het helemaal met mijn critici eens dat sociale en persoonlijke problemen zowel bij moslims als bij westerlingen tot asociaal gedrag zouden kunnen leiden. Maar onder moslims is het percentage asociaal en antidemocratisch gedrag onevenredig hoog. Het Deense bureau voor de statistiek publiceerde een studie, volgens welke de islamitische landen de eerste acht plaatsen op de top-10 lijst van herkomstlanden bij misdaden bezetten. Pas op de negende plaats volgt Denemarken in deze lijst.

EuropeNews: Betekent dit dat we anders zouden moeten omgaan met immigranten dan met niet-moslims?

Nicolai Sennels: Vanuit psychologisch of humanistisch oogpunt gezien is het duidelijk dat mensen van verschillende culturen verschillende behoeftes hebben als ze problemen hebben of maken. Mijn ervaringen laten me zien dat moslims niet begrijpen hoe wij westerlingen problemen met behulp van communicatie oplossen. Moslims groeien op in een maatschappij met sterke uiterlijke autoriteiten en duidelijke gedragsregels. De westerse weg, om te streven naar compromissen en nadenken om problemen op te lossen, wordt dientengevolge als zwakte beschouwd. Moslims begrijpen grotendeels deze slappere weg gewoon niet. De consequentie is dat wij aan hen in het maatschappelijk werk en e sociale politiek strengere eisen en hardere consequenties moeten stellen als we hun gedrag werkelijk willen beïnvloeden.

EuropeNews: Dat brengt ons direct bij de tweede mythe: Er wordt vaak gezegd dat het hoge criminaliteitscijfer onder migranten door sociale problemen veroorzaakt zouden zijn, niet echter door hun culturele achtergrond. In uw boek wijst u echter rechtstreeks naar de religie islam als bron van de criminaliteit.

Nicolai Sennels: Ik zou liever van de islamitische cultuur dan van de religie spreken, want er is een groot aantal moslims dat niet weet wat er in de Koran staat en die ook niet naar de moskee gaat. Maar deze moslims zijn op het culturele vlak sterk beïnvloed. Hierbij komt als bijzonder verschil tot onze cultuur naar voren dat onder moslims woede gewaardeerd wordt.

Hier in het westen en in andere niet-islamitische culturen zoals in Azië worden agressie en een woedeaanval als iets pijnlijks gezien, als iets waarvoor men zich daarna schaamt. In de islamitische cultuur is het precies andersom. Wanneer iemand jouw eer krenkt – wat ik als psycholoog als zelfbewustzijn zou omschrijven – wordt van jou agressie en verbale of lichamelijke wraak geëist. Agressies verlenen je in onze culturen een lage status, in de islamitische cultuur daarentegen een enorm hoge.

Maar er is nog een andere, veel dieper liggende reden voor het asociale gedrag in islamitische gemeenschappen en hun afwijzing van de integratie. Dat is de sterke identificatie met de islamitische cultuur op zich.

Bij de moslims trof ik een cultuur aan die extreem sterke en trotse karaktertrekken bezit. Dit kan natuurlijk het overleven van een oude traditie in de loop der tijden waarborgen – de islam is daarvoor een perfect voorbeeld. Het maakt het echter voor zijn erbij behorende individuen bijna onmogelijk om zich aan andere waardesystemen aan te passen. In Duitsland vindt slechts 12% van de 3,5 miljoen moslims zichzelf meer Duits dan islamitisch. In Frankrijk en Denemarken zijn dit in elk geval 14%. Deense studies hebben laten zien dat de helft van de 1e en de 2e generatie islamitische migranten tegen de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van spreken is. Elf procent zou graag de Deense grondwet willen inruilen voor de sharia. Het zijn echter niet alleen deze hoge aantallen die schrik aanjagen. Het is veelmeer het feit dat er daarbij geen verschil bestaat tussen moslims die in islamitische landen opgroeien en zij die hier groot werden. Onder moslims is de nationaliteit wezenlijk minder belangrijk dan de verbondenheid tot de islamitische gemeenschap. De consequentie is dat er een groeiende oppositie ten opzichte van onze waarden in de islamitische getto’s in Kopenhagen en andere grote Europese steden ontstaat.

EuropeNews: U hebt de sterke identificatie van de moslims met hun religieuze gemeenschap al genoemd. De derde mythe die u in uw boek ontzenuwt, is dat er weinig moslims extremistisch en fundamentalistisch zouden zijn.

Nicolai Sennels: Veel westerlingen hopen dat de meeste moslims modern denken en westerse waarden accepteren. Mijn ervaringen, die door de zojuist genoemde studies worden gedekt, zijn absoluut anders. In februari 2008 relden honderden jonge moslims in Denemarken. Ze reageerden daarmee enerzijds op de hoge onderzoeksdruk van de politie in de islamitische stadswijken. Anderzijds bracht de hernieuwde publicatie van de Mohammed-cartoons in alle Deense kranten de moslims over het kookpunt. De hernieuwde publicatie was echter uit solidariteit met de karikaturist Kurt Westergaard gebeurd, die zich blootgesteld zag aan serieuze bedreigingen met moord.

Bij deze gewelddadige rellen zagen we moslims, die in hun dagelijkse leven geen religie praktiseren, zeer agressief voor hun cultuur de barricaden opgaan. In Kopenhagen ontstonden binnen een week meer dan honderd branden. De politie en de brandweer, die probeerden de situatie onder controle te krijgen, werden heftig aangevallen. Het grootste deel van de gewelddadige personen kwam in de gevangenis terecht, waar ik de mogelijkheid had om met ze te praten. Het waren bijna allemaal moslims en ze omschreven hun gedrag als gerechtvaardigd, omdat de Deense samenleving met haar integratiedruk en de hernieuwde publicatie van de Mohammed-cartoons bewezen zou hebben hoe racistisch en anti-islamitisch ze zou zijn. De enkele etnische Denen onder de gewelddadige personen waren compleet verschillend. Zij waren slechts op zoek geweest naar avontuur.

EuropeNews: De vierde mythe luidt dat de wijd verspreide armoede van de immigranten tot sociale problemen leidt. In uw boek verklaart u waarom het precies andersom is…

Nicolai Sennels: Men kan deze belangrijke vraag ongeveer zo formuleren: krijgen mensen sociale problemen, omdat ze arm zijn of worden ze arm, omdat ze sociale problemen veroorzaken?

Mijn ervaringen laten zien dat de geringe ondersteuning aan de eigen kinderen op school, het gebrek aan motivatie om zelf te leren en een beroepscarrière te maken belangrijke redenen voor de armoede zijn die moslims in onze en islamitische landen lijden. Daarbij komt dat een vierde deel van de jongere moslims reeds eerder werd veroordeeld. Weinig kennis van de taal, een sterke afwijzing van onze waarden en het bezit van een strafregister maken het gewoon heel moeilijk om een goed betaalde baan te vinden. Het is asociaal gedrag dat iemand arm maakt. En niet andersom.

Ongelukkig genoeg zien veel politici armoede als de belangrijkste reden voor de integratieproblemen. Ik vind dat een hele erge en eenzijdige zienswijze van arme mensen en mensen in het algemeen. De uitspraak dat het gedrag van mensen zou worden bepaald door de hoeveelheid geld die ze iedere maand op hun bankrekening gestort krijgen is te vereenvoudigend. Ik als psycholoog, die zijn opleiding kreeg aan de humanistische faculteit van de universiteit van Kopenhagen, zou zeggen dat mensen hele andere en sterkere factoren hebben dan geld die hun gedrag en denken bepalen.

EuropeNews: Wat zijn dus de conclusies uit uw onderzoeken? Is integratie mogelijk?

Nicolai Sennels: Ik zou zeggen dat de optimisten, die steeds zeggen dat integratie mogelijk zou zijn, een zeer grote verantwoordelijkheid dragen. De waarschijnlijkheid is reusachtig dat zij ons een hoop, een droom verkopen zonder dit op de realiteit te kunnen baseren. Dat betekent echter ook, dat deze mensen ervoor verantwoordelijk zijn wanneer Europa zijn problemen te lang verdringt, tot het te laat is.

Er bestaat doodeenvoudig geen enkele studie in Europa die dit optimistische standpunt bevestigt. Integendeel. Alle onderzoeken over het thema integratie van de moslims in westerse samenlevingen laten zien dat wij in een steeds erger wordende ontwikkeling glijden. Ik heb geen idee hoe de optimisten tot hun conclusies komen, wellicht is het een kinderlijk geloof dat uiteindelijk alles ten goede zal keren, net als in een sprookje. Of het is een pseudodarwinistisch beeld, dat alles zich in een positieve richting ontwikkelt. Een ding is echter zeker. Ze kunnen hun beweringen niet met feiten motiveren.

De integratie van moslims in westerse samenlevingen is niet mogelijk. Ontelbare intelligente en meevoelende mensen werken overal in Europa aan de problemen. Hiervoor hebben ze de beschikking over miljarden euro’s. Maar nog steeds worden de problemen groter.

De psychologische verklaring hiervoor is eigenlijk eenvoudig. De islamitische en de westerse cultuur zijn zeer verschillend. Dat betekent echter dat moslims hun eigen identiteit en waarden extreem zouden moeten veranderen om de westerse te kunnen erkennen. Om de principiële eigenschappen van je persoonlijkheid te veranderen is echter een zeer veeleisend psychologisch en emotioneel proces. Blijkbaar zijn slechts weinig moslims daartoe bereid. Ik ken er maar een paar die dat is gelukt en ik weet ook dat het een moeilijke strijd voor ze was. Vaak moesten ze bovendien voor lief nemen dat ze daarom door hun islamitische vrienden en familie werden verstoten.

EuropeNews: Maar wat doen we met al die moslims die al in Europa leven?

Nicolai Sennels: Ik zie twee mogelijkheden. Ten eerste zouden we direct de immigratie voor alle mensen uit islamitische landen moeten stoppen, totdat bewezen is dat integratie van moslims mogelijk is.

Ten tweede zouden we die moslims moeten helpen, die zich niet willen of kunnen integreren, een nieuw leven in een samenleving te leiden die ze begrijpen en waarin ze begrepen worden. Met andere woorden, we zouden ze moeten helpen een nieuw leven in een islamitisch land te beginnen. We hebben daar zelfs de financiële middelen voor. Zoals ik al noemde, heeft de Deense nationale bank berekend dat iedere immigrant uit islamitische landen de staat ongeveer € 300.000, - kost. Met dit geld kunnen we de mensen helpen een gelukkig leven in een islamitische staat te leiden, waar ze zich niet hoeven integreren in een samenleving die ze niet begrijpen.

Genoeg geld te hebben om de eigen familie te onderhouden en in een echt thuisland te leven, kan een enorme sprong voorwaarts voor die mensen zijn. Niet alleen de individuele moslim en de Europese samenlevingen zouden daarvan profiteren. Moslims die naar islamitische landen immigreren, worden boodschappers voor meer vrije en democratische samenlevingen. Ze zullen hun levenservaringen in een echte democratie met echte mensenrechten en de goed functionerende sociale staat in Europa als ideeën meebrengen. Langs deze weg kunnen zij datgene realiseren waarvan hopelijk de meesten dromen: De armoedige en bedreigende omstandigheden te beëindigen waarvoor zij of hun voorouders ooit gevlucht waren.

Nicolai Sennels (33) is psycholoog en werkte lange tijd voor de Kopenhaagse instanties, waarvan drie jaar (2005-2008) in de Kopenhaagse jeugdgevangenis Sønderbro.

Bron: http://www.europenews.dek"
Bovenstaand artikel werd uit het Duits vertaald door: E.J. Bron
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

naar boven
Berichten: 5054
Lid geworden op: Do Nov 16, 2006 10:14 pm
Contact:

Re: ”De integratie van moslims in Europese samenlevingen is niet

Berichtdoor naar boven » Do Apr 02, 2009 11:39 pm

”De integratie van moslims in Europese samenlevingen is niet mogelijk”
E.J. Bron 2 april 2009
...
Moslims die naar islamitische landen immigreren, worden boodschappers voor meer vrije en democratische samenlevingen. Ze zullen hun levenservaringen in een echte democratie met echte mensenrechten en de goed functionerende sociale staat in Europa als ideeën meebrengen. Langs deze weg kunnen zij datgene realiseren waarvan hopelijk de meesten dromen: De armoedige en bedreigende omstandigheden te beëindigen waarvoor zij of hun voorouders ooit gevlucht waren.


Dat laatste durf ik te betwijfelen.

Als je, zoals Nicolai Sennels, nu juist uitgelegd hebt hoe moeilijk - zeg maar onmogelijk - het is om de eigen identiteit en waarden van de moslims te veranderen, hoe kun je dan verwachten dat moslims die naar islamitische landen immigreren, remigreren, met succes de ervaringen van een echte democratie met echte mensenrechten naar een islamitisch land kunnen exporteren.

Als zelfs de derde generatie moslimemigranten de waarden van het land waarin zij leven nog niet overnemen, dan kun je toch niet hopen dat die waarden door de lokale bevolking in de landen van herkomst begrepen, laat staan overgenomen, worden..
RTFM

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 74914
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: ”De integratie van moslims in Europese samenlevingen is niet

Berichtdoor Ariel » Do Apr 02, 2009 11:55 pm

Ik vermoed dat hij met wat aardige en opbouwende woorden het interview wilde afsluiten. :smile:

Je moet maar zo denken, deze remigranten zijn dan in hun eigen land ouwe jongens krentenbrood onder elkaar. Allemaal even trots , maar de remigrant heeft net een kleine beetje meer status omdat hij beter opgeleid is, en “verstand “ heeft van andere culturen. Van je eigen volk wil je wel wat leren.

Eigenlijk zegt deze psycholoog op een heel beschaafde manier het zelfde als Geert Wilders. Wie zich niet aanpast moet terug naar zijn roots.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Scarlatti
Berichten: 5304
Lid geworden op: Vr Mei 09, 2008 10:12 pm

Re: ”De integratie van moslims in Europese samenlevingen is niet

Berichtdoor Scarlatti » Vr Apr 03, 2009 12:01 am

Vanaf het moment dat ik dit blog van E.J.Bron heb gelezen, heb ik t op mijn hyve ook gezet en vervolgens aan 'iedereen' die ik maar ken, gestuurd! Ik kon wel 'jànken' zo BLIJ was en ben ik hiermee! Nu nog op regeringsniveau dit besef laten doordringen èn vervolgens uitvoeren! Gelezen dat die troel Albayrak weer ik weet niet hoeveel lui heeft binnengelaten ?? en uiteraard HOOG vd toren blazen tegen Fritsma vd PVV dat ie ' TE VER was gegaan door ambtenaren vd immigratie dienst persóónlijk aan te spreken hierover' :evil: :evil: dat mens is ook VOLLEDIG vd pot gerukt geloof ik hè!!! Ik ben zo BLIJ als een KIND! Het eerste bericht wat eens een keer niet 'verbloemd' is geschreven, kijk of allles uitvoerbaar is een tweede.... maar een mens mag toch hopen nietwaar! Alleen al dat geld mee naar die Heimat moet toch al geweldig zijn! :) ik ga op mijn blote knietjes etc afsmeken dat dit uitgevoerd mag worden en dan àlle religies naar de àchtergrond, binnenskamers, waar ze horen! :evil:

Mahalingam
Berichten: 41020
Lid geworden op: Za Feb 24, 2007 8:39 pm

Re: ”De integratie van moslims in Europese samenlevingen is niet

Berichtdoor Mahalingam » Ma Dec 21, 2009 9:52 pm

E.J. Bron heeft op 20 dec 2009 voor ons een interview met Nicolai Sennels vertaald:
http://www.germanbookreview.com/the-one-thing-muslim-immigrants-fear-is-being-deported/
DK: islamitische angst voor uitwijzing
Bijna maandelijks verschijnen er nieuwe studies en boeken over de problemen bij de integratie van moslims in Europa. In Frankrijk, Groot-Brittannië en Nederland zijn de problemen duidelijk, maar ze bestaan ook in het kleine Denemarken. Na de verwoestende Mohammed-cartoons crisis in 2006 vonden er enkele verandering in de omgang met tot integratie bereidwillige moslims plaats. Hieronder opnieuw een interview met de Deense psycholoog en schrijver Nicolai Sennels over de meest actuele ontwikkelingen

Q-->Meneer Sennels, sinds het verschijnen van uw boek ”Onder criminele moslims. De ervaringen van een psycholoog in Kopenhagen” en ons laatste interview (zie link onderaan het artikel) vonden er enkele veranderingen in de Deense integratiepolitiek plaats. Zo kondigde bijvoorbeeld de Deense regering onlangs aan de terugkeerpremie voor migranten te vertienvoudigen. Dit was echter precies een van de voorstellen die u in uw boek over de gebrekkige integratie van de moslims in Denemarken en Europa heeft gedaan.

A-->Het is duidelijk, dat mijn boek van invloed was op het debat. Veel politici citeerden er uit en je zou zelfs kunnen zeggen dat het de discussie ideologisch vrijer heeft gemaakt. Mijn ervaringen van mijn reizen op ons continent, van mijn lezingen en natuurlijk de internationale pers laten zien dat Denemarken de speerpunt van Europa vormt als het erom gaat over de problemen met de islam en de islamitische immigranten te praten. Partijen, die deze onderwerpen hier openlijk aanspreken, groeien enorm, terwijl de partijen die ze uit de weg gaan, op het punt van opheffing staan. Zelfs de twee grootste linkse partijen – de Sociaal Democratische Partij en de Socialistische Volkspartij – geven aan dat ze de strikte immigratiewetgeving van de regerende Deense Volkspartij niet willen afschaffen.

Q--> Zeer spoedig zullen we waarschijnlijk een wet krijgen die het mogelijk maakt om immigranten, die de politie hinderen tijdens hun werk, Denemarken uit te wijzen. Deze wet is heel belangrijk om de staatscontrole over de islamitisch gedomineerde stadswijken terug te krijgen. Want terwijl het uitzicht op de gevangenis migranten er niet vanaf lijkt te houden om zware misdaden te plegen, lijken ze er echt bang voor te zijn om niet meer in ons land te mogen leven. Dat komt ook overeen met mijn eigen ervaringen in mijn werk met criminele moslims. Waar ze écht bang voor zijn, is om uitgewezen te worden.

A--> Helaas neemt de leiding van de politie in de islamitische wijken een hele afwachtende houding aan. Ze zegt dat ze geen olie op het vuur wil gooien. Dat mag dan wel op korte termijn functioneren, maar het betekent ook, dat islamitisch recht en islamitische autoriteiten in deze wijken iedere dag meer macht krijgen.

Mijn ervaringen vanuit mijn psychologische werk met moslims laat zien, dat de islamitische cultuur het heel moeilijk vindt om iets gelijkwaardigs naast zich te accepteren. Of je staat onder haar of boven haar: je kunt dus verschillend en ongelijkwaardig zijn, maar niet verschillend en gelijkwaardig. De huidige politieleiding hoopt op een soort wederzijdse erkenning, maar dat kan in culturen, die zich onder de islam ontwikkelen, niet plaatsvinden.

Q--> Met betrekking tot deze No-Go-Areas – ook voor de politie – en de toenemende invloed van de islamitische geestelijken heeft u onlangs in uw blog bij de Deense krant ”Jyllands-Posten” de imams al de vierde macht genoemd.

A--> Imams, islamitische predikers dus, hebben een hele sterke invloed op hun aanhangers. Voor veel moslims zijn de woorden van een imam wet, voor nog meer zijn ze richtlijnen voor het leven en de politieke instelling. Islamitische autoriteiten worden door moslims vaak meer geaccepteerd dan seculiere wetten en normen.

In Denemarken en ook elders in Europa worden de vertegenwoordigers van de staatsmacht in de islamitisch gedomineerde wijken vaak aangevallen. Politieagenten worden uitgescholden, bedreigd en vaak ook lichamelijk aangevallen. We hadden hier niet zo lang geleden het tragikomische geval, dat een van onze meest politiek correcte politici, de burgemeester van Kopenhagen Jakob Hougaard, in het islamitische getto Tingbjerg aangevallen en met stenen bekogeld werd toen hij daar aan een journalist een interview gaf. Het ironische is, dat Hougaard aan ”hun kant” staat en beweert dat er geen geweldsproblemen in Tjingberg bestaan en dat de islam niets met terreur en integratieproblemen te maken heeft. Hougaard beloofde zelfs aan het islamitische blad ”Akhbar” om religieuze festivals te sponsoren wanneer hij op 17 november 2009 als burgemeester zou worden herkozen – wat overigens niet gebeurde.

Politie en politici zijn echter niet de enigen die aangevallen en met stenen bekogeld worden. Ook ambulances en de brandweer en gewone mensen die bejaarden helpen, worden aangevallen. Het probleem dat de migranten hebben met de mensen die bejaarden helpen, is duidelijk het feit dat deze hulpverleners kleding dragen met het logo van de staat erop.

Terwijl deze dingen dagelijks voorkomen in Denemarken, hebben ”islamitische autoriteiten” hele andere voorwaarden als ze hun best doen om invloed te krijgen op andere moslims. Zogenaamde ”vadergroepen” patrouilleren in de straten van de islamitisch gedomineerde gebieden zoals Nørrebro of Gellerup zonder aangevallen te worden. Ze kunnen zich vrij bewegen, ze worden gerespecteerd en kunnen tegen islamitische criminelen zeggen hoe ze zich hebben te gedragen of ze naar school sturen. En dan zijn er nog de imams, die iedere vrijdag hun preken houden. Deze preken zijn echter niet alleen religieus, maar ook politiek. Ongeveer 10.000 moslims gaan in Denemarken iedere vrijdag naar deze preken om te luisteren welke politieke zienswijzen te accepteren zijn, hoe ze op dit of dat zouden moeten reageren en hoe vrouwen, kinderen en niet-moslims behandeld dienen te worden.

En terwijl niet-islamitische autoriteiten weinig respect oogsten en aangevallen worden, hebben imams en de hoofden van de islamitische families grote invloed op de meerderheid van de moslims in onze westerse landen. Deze macht is niet te controleren en accepteert zelfs heel vaak niet de wetten van de staat. Voor veel moslims heeft deze macht een grotere waarde dan de drie seculiere machten in onze landen (de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht).

Deze vierde macht wordt steeds meer geaccepteerd, vooral door lokale politici en de politie. Zo betalen politici in Kopenhagen de Deense bekeerling en imam Abdul Wahid Pedersen ervoor, dat hij boeken over de ”echte islamitische waarden” voor islamitische kinderen in onze hoofdstad schrijft. Maar Pedersen verdedigt openlijk de steniging van vrouwen en steunt eermoorden en zelfjustitie. In naam van de dialoog en omdat de politici hun gebrekkige invloed in de islamitische gemeenschappen hebben herkend, wordt Pedersen op de loonlijst gezet.

Op dezelfde wijze betaalt de politie imams, opdat deze hun aanhangers kalmeren wanneer de politie moslims arresteert die worden verdacht van terrorisme. Deze strategie zou de politie op de korte termijn wat extra werk kunnen besparen, het betekent echter ook imams als wettelijke autoriteiten te bevestigen wanneer men ze als schaapsherders inhuurt om hun kudde rustig te houden. Dat is duidelijk het verkeerde uitgangspunt.

Q--> Bij de verkiezingen voor het Europese Parlement in juni 2009 werd Geert Wilders met zijn rechts-populistische partij de op één na sterkte politieke kracht in Nederland. Komt er nu een nieuwe anti-islamitische, antimigratie periode in Europa?

A--> Beslist! Steeds meer Europeanen merken de uitwerkingen van de islam en van de islamitische immigranten op hun eigen leven. Denen worden door islamitische hegemonie en criminaliteit uit hun eigen wijken verdreven. Steeds meer mensen hebben vrienden of familieleden die door moslims bedreigd of verwond werden. Steeds meer ouders moeten de ervaring opdoen, dat islamitische kinderen de schooldag van hun kinderen bederven. Vrouwen ervaren in toenemende mate hoe islamitische mannen hen minderwaardig aankijken of behandelen. Per slot van rekening zien de mensen de signalen van een burgeroorlog tegelijkertijd op televisie en voor hun eigen keukenramen.

De economische consequenties zijn net zo catastrofaal. Een moslim die naar Denemarken migreert, kost de Deense belastingbetaler gemiddeld € 300.000,- Scholen, ziekenhuizen, bejaardentehuizen en de lonen in de publieke sector hebben veel te lijden van deze uitgaven.

Bijna alles, waarvoor de critici van de islam en de islamitische integratie de afgelopen eeuw waarschuwden, is tegenwoordig realiteit geworden. Het enige wat tot nu toe niet gebeurde, is het verschijnen van een sterke islamitische politieke partij. Vroeger of later zal dit ook gebeuren, dat is zeker, maar mijn eigen gevoel zegt me dat het gebrek aan steun in de regering zal verhinderen dat deze partij te sterk wordt, tenminste in Denemarken.

Aan de andere kant ben ik er zeker van, dat de moslims zelfs helemaal geen sterke partij nodig hebben om in onze steden chaos en verwoesting aan te richten en om onze sociale samenlevingen te vernietigen. Men heeft ook geen islamitische partij nodig om islamitische parallelsamenlevingen te ontwikkelen, die zich helemaal onttrekken aan de invloed van niet-islamitische autoriteiten. Zoals het er nu naar uitziet, zullen Denemarken en andere Europese landen hun eigen Gazastrook hebben. Op basis van de cultureel-psychologische karaktertrek van de islamitische cultuur – dat andere culturen en religies niet gelijkwaardig kunnen zijn – zullen deze parallelsamenlevingen nooit in staat zijn om in vreedzame co-existentie met hun omgeving te bestaan.

We hebben tenslotte ook geen islamitische partij nodig, zodat er tijdelijk of voortdurend oorlogsrecht in de verschillende Europese regio’s bestaat. Het enige wat we daarvoor nodig hebben, zijn politiek correcte politici, een van angst vervulde politie en normale burgers, die niemand met lezersbrieven of hun eigen zienswijze op de islam en op de criminele moslims op hun werkplekken of bij hun familiediner lastig vallen.

Nicolai Sennels, 33, is psycholoog en werkte geruime tijd voor de autoriteiten van Kopenhagen, waarvan van 2005 tot 2008 in de jeugdgevangenis Sønderbro in Kopenhagen. In 2008 verscheen zijn boek ”Onder criminele moslims. De ervaringen van een psycholoog in Kopenhagen”, dat op dit moment in meerdere talen wordt vertaald.
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 46535
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Integratie van moslims in Europese samenlevingen is niet mogelijk

Berichtdoor Pilgrim » Do Apr 14, 2016 12:44 am

Dilemma van islam: de culturele erfenis

Geplaatst op 13 april 2016

Waarom doden moslims elkaar momenteel massaal in het Midden-Oosten? Je zou denken dat dit moslims in het vrije Westen intens zou bezighouden. Maar van grote demonstraties, een direct signaal van betrokkenheid, is geen sprake. Moslims, samen met radicaal-links, gaan de straat op wanneer Israël kan worden aangeklaagd, maar met de tribale, etnische en religieuze bloedbaden weten de meeste moslims geen raad.

De leefomstandigheden van de meeste moslims in het Midden-Oosten lijken op elkaar. De werkloosheid is hoog, moderne industrieën ontbreken, vrij en baanbrekend onderzoek aan universiteiten is onmogelijk, vele vormen van religieuze waanzin heersen.

Het is veelbetekenend dat het bezit van aardse rijkdommen zoals olie en gas weinig verschil brengt in het niveau van vrijheden; de rijkdom van landen als Saoedi-Arabië is gebaseerd op grondstoffen die met westerse uitvindingen arme bedoeïenenstammen grote welvaart hebben gebracht – waarmee hun achterlijkheid niet verdween. De scherpe scheiding tussen mannen en vrouwen kwam in alle tijden in alle culturen voor, maar de islamitische samenlevingen zijn de weinige die deze scheiding nog in stand houden, met rampzalige gevolgen voor mannen en vrouwen. De culturele psychologie die daarmee samenhangt, bijvoorbeeld de opvoedmethoden en de omgang tussen generaties, laat een mensbeeld zien dat al duizend jaar achterloopt bij de westerse ontwikkelingen.

De mannelijke wensvoorstellingen van de orthodoxe islam – waarvoor we ook termen als islamisme en salafisme gebruiken – blijken ook aantrekkelijk voor jonge, westerse moslims, ofwel: het leven in het Westen blijkt geen rem te zijn op het ontwikkelen van extremisme. Gelukkig seculariseren veel westerse moslims, maar het bestaan van gesloten gemeenschappen zoals in Molenbeek is het treurige bewijs van de diepe kloof die moslims ervaren ten opzichte van hun niet-islamitische omgeving.

Zijn de Molenbeekse moslims armer en vaker werkloos dan de gemiddelde Belg? Zeker. Maar het is onzin om daarvoor de Belgische samenleving verantwoordelijk te houden. Moslims moeten zichzelf afvragen waarom zij zo moeizaam integreren in de meest open samenlevingen.

Islamitische volken hebben in bijna elk opzicht het avontuur van de moderne wetenschappen in hun gemeenschappen laten stranden. Een herhaling daarvan zie je in Europa. En dat heeft niets van doen met de kansen die westerse samenlevingen hun moslims zouden onthouden. In elk Europees land worden vermogens geïnvesteerd in allerlei programma’s om jonge moslims te laten participeren. Waarom dan toch die hoge werkloosheids- en criminaliteitscijfers in elk Europees land met grote islamitische migrantengroepen?

Net als in het Midden-Oosten komen de crises in wijken zoals Molenbeek en de crises in Noord-Afrika uit de boezem van de islam voort. De onmogelijke indeling van de moderne wereld in gelovigen en niet-gelovigen en in mannen en vrouwen is een loodzware rem op het ontwikkelen van individuen die zonder culturele en religieuze ballast kunnen deelnemen aan de ’vooruitgang’, en dat laatste woord gebruik ik zonder cynisme aangezien er wel degelijk ’vooruitgang’ bestaat: onze levens zijn in de laatste tweehonderd jaar revolutionair gezonder, langer en veiliger geworden. De islamitische volken hebben daar nauwelijks aan bijgedragen.

Ik heb dit voorbeeld al vaker gebruikt: Israël en Jordanië zijn in dezelfde tijd ontstaan, vlak na de Tweede Wereldoorlog. Israël is een hoogtechnologische moderne en welvarende rechtsstaat (geloof me, ik ken de zwakten van Israël) en Jordanië een achtergebleven woestijnland met aan het hoofd een tirannieke alleenheerser.

Het gaat dus veel meer om wat in de culturele patronen wordt uitgedrukt dan om de beperkingen van de geografie of de economie. Wat als Molenbeek bevolkt was geweest door Chinezen? Zou de wijk dan ook niet zijn gaan bloeien? Zouden Chinese jongeren zich bij radicale antiwesterse groeperingen hebben aangesloten?

Hoe kunnen moslims zich bevrijden van de culturele en religieuze erfenis die zij essentieel vinden voor hun identiteit? Dit is het dilemma van moderne moslims. De islam is ontstaan bij Arabische woestijnstammen die dankzij de mythes rondom de Profeet een grote gemeenschappelijke kracht ontwikkelden en vervolgens met het zwaard enorme gebieden veroverden. Strijd, jihad, is een essentieel aspect van deze traditie. Nog steeds bewijzen volgens moslims de historische veroveringen de goddelijke legitimatie van de Profeet. Maar dat zijn mythen die in de wereld van de 21e eeuw geen betekenis meer hebben. Gelijkwaardigheid, ongeacht geslacht, seksuele voorkeur, geloof of huidskleur, is in onze tijd dé voorwaarde voor welvaart en kennis. Dergelijke gelijkwaardigheid ontbreekt in de islamitische traditie, die een krachtige hiërarchie kent qua geslacht, geloof, seksuele voorkeur (en vaak ook ten aanzien van huidskleur).

De christelijke volken hebben uitvoerig de effecten onderzocht van de kerstening. De massamoorden in naam van de kerk zijn in duizenden studies ontrafeld. Wat de islamitische veroveringen aan massamoorden hebben veroorzaakt, heeft nog altijd geen plaats in het historische bewustzijn van moslims. Er is nog veel werk te doen.

Bron: De Telegraaf (Premium-artikel)

https://ejbron.wordpress.com/2016/04/13 ... e-erfenis/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 6516
Lid geworden op: Zo Apr 15, 2012 3:24 pm
Contact:

Re: Integratie van moslims in Europese samenlevingen is niet mogelijk

Berichtdoor Ali Yas » Do Apr 14, 2016 5:41 am

Pilgrim schreef:
De christelijke volken hebben uitvoerig de effecten onderzocht van de kerstening. De massamoorden in naam van de kerk zijn in duizenden studies ontrafeld. Wat de islamitische veroveringen aan massamoorden hebben veroorzaakt, heeft nog altijd geen plaats in het historische bewustzijn van moslims. Er is nog veel werk te doen.

... omdat moord volgens de fundamenten van het christendom slecht is, en volgens die van de islam, mits gepleegd op 'ongelovigen', juist goed. Dat historische bewustzijn is er wel degelijk, alleen is dat positief. Er is qua bewustwording, ook bij De Telegraaf, nog veel werk te doen.
Truth sounds like hate to those who hate truth.

Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16312
Lid geworden op: Za Jun 18, 2011 7:07 pm

Re: Integratie van moslims in Europese samenlevingen is niet mogelijk

Berichtdoor Hans v d Mortel sr » Vr Jul 29, 2016 11:08 pm

Bij de Jehovah's Getuigen hebben ze een aardig positief trucje geleerd om een ieder met vraagtekens, twijfel en emotie ten aanzien van de medemens zichzelf de vraag te laten stellen: "Hoe zou Jezus in jouw situatie hebben gereageerd?"

Een paar voorbeelden.
Volgens Matthéüs 5:3 zei Jezus:
"Gelukkig zijn zij die zich bewust zijn van hun geestelijke nood, want hun behoort het koninkrijk der hemelen toe."

Volgens Matthéüs 5:44 zei Jezus:
"Gij hebt gehoord dat er werd gezegd: 'Gij moet uw naaste liefhebben en uw vijand haten.' Ik zeg u echter: Blijft uw vijanden liefhebben en blijft bidden voor hen die u vervolgen."

Ik haat mijn vijanden niet. Vijanden moet je echter wel op afstand houden. Zo ook mohammedanen. Dan heb je er geen last van. Ik haat hen niet. Waarom zou ik? Wat win ik ermee? Maar als ze morgen in hun eigen wc worden weggespoeld en verstikken in hun eigen uitwerpselen overeenkomstig de onbeschaamde wil van Allah, zul je mij niet horen klagen.
Zo zou je ook de vraag als mohammedaan (volger van pedofiele profeet Mohammed) kunnen stellen: "Hoe zou de profeet hierop hebben gereageerd?"

Een paar voorbeelden
Volgens Allah in Koran 47:4 zei Mohammed:
“Wanneer gijlieden dus een ontmoeting hebt met hen, die ongelovig zijn, houwt dan in op de nekken en wanneer gij onder hen een bloedbad hebt aangericht, bindt hen dan in boeien. Dan daarna óf begenadiging óf loskoping, totdat de strijd zijn geweld heeft neergelegd. Aldus. En zo Allah wilde, zou hij zichzelf tegen hen helpen, maar het is om ulieden met elkander te beproeven. En zij die gedood zijn op de weg Allah’s, hun daden zal hij niet te loor doen gaan."

Moet ik nog doorgaan? Dat wordt afzien, want de Koran is één vies goor smerig haatboek vol sadistische genoegens van Allah die uit de vuil spuitende smerige stinkende bek van de historische Arabische pedofiel en sadist pur sang Mohammed dagelijks onze kennisbeschaving vervuilt, en ons mensen die geen moslim zijn wegzet als nutteloos afval dat verbrand moet worden. Al die zogenaamde aardige moslims die wij moeten accepteren zoals de linkse Gutmensch-verkondigers, die zichzelf telkenmale overtreffen met hun claim op het alleenrecht van de waarheid en de leugen - al die kankermensen nemen geen aanstoot aan de profeet.

Volgens Koran 3:10 zei Mohammed:
"Zij die ongelovig zijn, niet zullen hun bezittingen, noch hun kinderen hun iets baten bij Allah. En zij zijn het die de brandstof voor het Vuur zijn."

De o zo geliefde profeet en sadistisch boegbeeld van alle mohammedanen laat overigens elders in de Koran aan een ieder weten dat de pijnlijke bestraffing niet tijdelijk is maar eeuwigdurend.

In Koran 2:39 Mohammed zei:
"Maar zij die ongelovig zijn en Onze tekenen voor leugen verklaren, die zijn de lieden van het Vuur; en zij zijn daar eeuwig-levend."

Waarmee met recht geconcludeerd kan en MOET worden dat moslims behoren tot een vies smerig walgelijk te verachten oerprimitieve heidense religie die het folteren van een mens als de gewoonste zaak van Allah beschouwt. En met dat kankerzooitje uit de primitieve doos van de Arabische woestijnachterlijkheid wil onze beschaving goede zaken doen? Moslims zijn met islamrecht parasieten van de ergste soort. Alle reden om alle aanhangers van de profeet op zijn minst uit onze kennisbeschaving te verbannen. Met geestelijk corrupte Frau Merkel voorop om nooit meer terug te komen. Sterker nog, van mij mag zij eeuwig branden in de hel.

Nee, toch maar niet. Anders zou ik net zo’n sadistisch stuk onmens zijn als alle moslims bij elkaar.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 46535
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Integratie van moslims in Europese samenlevingen is niet mogelijk

Berichtdoor Pilgrim » Ma Feb 27, 2017 11:20 pm

Waarom veel moslims in het westen niet kunnen integreren

Afbeelding

Islam haat multiculturele samenlevingen op basis van gelijkwaardigheid

Een psychologische uitleg door Nicolai Sennels.

Nicolai Sennels, Deens psycholoog die de gewoonten en psychosen van moslims in het westen heeft onderzocht geeft zijn analyse waarom moslims in westerse samenlevingen niet kunnen integreren.

De integratie van moslims in de westerse samenleving heeft gefaald. En integratie zal ook nooit plaatsvinden omdat een overgrote meerderheid niet voldoet aan de drie criteria die nodig zijn om zich thuis te voelen in niet-islamitische landen.

1 – Willen integreren
We moeten ons afvragen: Waarom zouden moslims willen integreren? Gebrek aan integratie impliceert niet automatisch het risico op een sociaal of cultureel isolement, want er zijn volop mogelijkheden met anderen in een parallelle samenleving te leven.

2 – Toegestaan worden om te integreren
Ten tweede is het belangrijk om te weten dat de islamitische cultuur wordt gedomineerd door extreme sociale en religieuze controle. Vanwege de grote verschillen (vaak onverenigbaar) die er bestaan tussen de westerse cultuur en de islamitische manier van leven en denken, is het voor leden van de islamitische gemeenschap alledaags om,

■ volledig integreren,
■ het gebruik van fundamentele mensenrechten,
■ vrijheden in kledingkeuze,
■ vrijheid in partnerkeuze,
■ keuzevrijheid in godsdienst,
■ vrijheid in levensstijl enz,

te zien als vormen van religieuze en/of culturele afvalligheid. Moslim-afvalligen riskeren ernstige gevolgen: ze worden vrijwel zeker uitgesloten door hun familie en de moslimgemeenschap. Bedreigingen, ontvoeringen, opsluiting en zelfs eerwraak zijn geen ongewone methoden waarmee de moslimgemeenschap voorbeelden wil stellen die de grote meerderheid moet verleiden zich “vrijwillig” aan de moslimcultuur en haar islamitische regels te houden – ten koste van de integratie.

3 – In staat zijn om te integreren
Ten derde, integreren is moeilijk voor veel moslims. Het culturele en educatieve niveau van onze high-tech kennismaatschappij is zeer hoog. In het Westen moeten we ons eigen gedrag reguleren zonder een agressieve God, zonder een onaangename hel en zonder de alles doordringende sociale controle en agressieve mannelijke autoriteiten die de grenzen aangeven van wat wel en wat niet aanvaardbaar is.

Een islamitische opvoeding schiet dus tekort wanneer diegene [vooral jongens] sociaal en emotioneel worden blootgesteld met de vereiste houding en gedrag in instellingen, scholen en op werkplekken.

De meisjes zijn opgevoed met de gedachte dat ze alleen kunnen trouwen met een moslim [meestal met dwang als ze er niet mee eens zijn), en eenmaal getrouwd worden ze in een islamitisch rolpatroon of familiepatroon geperst ten koste van hun onderwijs en arbeidsmogelijkheden.

Behalve het leren van de taal van het gastland [zowel gesproken als geschreven], het voltooien van ons onderwijs, het behouden van een baan en afzien van misdaad, is ook psychologische integratie moeilijk gebleken; wij in het westen zien onderwijs, carrière en het vermogen om onze emoties onder controle te houden als de sleutel tot economisch en maatschappelijk succes, terwijl voor de islamitische cultuur, zijn religie en de eer [agressief] verdedigen het belangrijkste. Hoewel dit laatstgenoemde nuttige relaties en een bepaalde sociale status onder de moslims kan geven, bereik men er buiten de islamitische samenleving weinig mee.

Dewinter: “Moslimterroristen zijn geen losgeslagen individuen. Het zijn moslims die niet aanvaarden dat islam de maatschappij niet domineert.”

Met betrekking tot het integreren is het voor veel moslims psychologisch ook moeilijk de gelijkheid tussen man en vrouwen te accepteren, en de vrijheid in seksualiteit en vrijheid van meningsuiting te erkennen, en begrijpen dat democratie en seculiere autoriteiten boven elke koranische of profetische verklaring wordt gesteld, ongeacht wat hun imams hierover zeggen.

Wanneer opgevoed met islamitische normen, is de stap die nodig is om onze westerse levensstijl te omarmen voor de meeste moslims te groot. Sociaal en psychologisch is het comfortabeler je te houden aan wat er vanaf je geboorte aan je werd verteld.

De oplossing
Als alle moslims in het westen worden gefilterd door de drie filters hierboven dan is slechts een kleine minderheid in staat om sociaal, economisch en psychologisch te integreren.

Als wij ons continent willen vrijwaren van etnische conflicten, ons willen vrijwaren dat onze economie en welvaart wordt vernietigt vanwege de ondragelijke lasten van een mislukte integratie dan is er slechts één effectieve oplossing: maak het mislukken van integreren dermate onaangenaam en economisch onvoordelig dat bij onwil of onkunde er repatriëring volgt.

Een gesponsorde emigratie naar het land van oorsprong is de meest aantrekkelijke optie. Het effect is dat immigratie, conflicten en religieus fanatisme beperkt wordt. En ook minder grote gezinnen geven een grotere garantie op een beter opgeleide middenklasse – de basis voor een goed functionerende economie.

Nicolai Sennels is psycholoog en auteur van Among Criminal Muslims

Bron

http://westerse-beschaving.org/waarom-v ... ntegreren/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16312
Lid geworden op: Za Jun 18, 2011 7:07 pm

Re: Integratie van moslims in Europese samenlevingen is niet mogelijk

Berichtdoor Hans v d Mortel sr » Di Apr 11, 2017 9:01 am

Afbeelding

Islamitische vrouwen zijn doorgaans depressief en als opvoeder schieten zij sowieso al tekort.

Maar vormt de islamitische man dan een uitzondering en voedt hij dan wel zijn kinderen bekwaam op zoals het een standaard uitgangspunt in onze Westerse kennisbeschaving is? NEEN is de ervaring. Hij is net zo onbekwaam als zijn islamitische vrouw. Met Marokkaanse en Turkse vaders hoeft niks mis te zijn, mits zij vanzelfsprekend niet de vieze gore smerige historische Arabische pedofiele sadistische oorlogszieke psychopaat Mohammed aanhangen.

Moi . . . goed idee om moslims verplicht de pil te laten slikken. Je kunt altijd nog beslissen om moslim af te zijn. Niet alleen vanwege de gewenste integratie, maar bovenal uit hoofde van het volle verstand.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.

mercator
Berichten: 19049
Lid geworden op: Do Nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Integratie van moslims in Europese samenlevingen is niet mogelijk

Berichtdoor mercator » Di Apr 11, 2017 11:44 am

'Hans van de Mortel' schreef:Moi . . . goed idee om moslims verplicht de pil te laten slikken. Je kunt altijd nog beslissen om moslim af te zijn.

In theorie zou je de moslims die hier willen verblijven 3 keuzes moeten laten, te nemen in volle vrijheid:
1. stoppen met Islamitisch gedoe
2. terugkeren naar een moslimland
3. gedwongen sterilisatie
Hoe dit in de praktijk om te zetten is natuurlijk iets anders nu er al zoveel te veel moslims aanwezig zijn.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 46535
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Integratie van moslims in Europese samenlevingen is niet mogelijk

Berichtdoor Pilgrim » Di Apr 18, 2017 12:52 am

Meerderheid van de Turken in Europa is pro-Erdoğan

Geplaatst op 17 april 2017

Afbeelding

De meerderheid van de in Duitsland en Europa levende Turken heeft duidelijk tegen haar gastlanden beslist en bij het grondwetsreferendum voor Turkije zondag pro-Erdoğan gestemd. In Duitsland stemde 63,3%, in Oostenrijk zelfs 73,2% voor de would-be veroveraar van Europa. In België stemde 75%, in Nederland 71% en in Frankrijk 64,8% met “Ja”.

Hamed Abdel-Samad levert op zijn Facebook-pagina een uitstekende analyse van de verkiezingsresultaten:

Slechts 36% van de Duits-Turken is tegen de machtigingswet van Erdoğan. Als je weet dat 25% van de hier wonende Turken eigenlijk Koerden/Alevieten zijn, die zo´n wet om existentiële redenen afwijzen, en verder christelijke Assyriërs en Arameeërs, die ook tegen deze grondwetswijziging zijn, dan bedraagt de instemming voor de invoering van de dictatuur bij de islamitische niet-Koerdische Turken meer dan 90%. Dus de Turken in Duitsland zijn helemaal niet gespleten wat Erdoğan betreft, zoals in Turkije het geval is, maar staan als één man achter het “islamisme”, het chauvinisme en de doodstraf.

Geen mens kan mij daarna nog vertellen dat de integratie niet is mislukt. Niet de benadeelde of werkloze Turken hebben propaganda voor het “Ja” in Duitsland gemaakt, maar de stropdas-“islamisten”, die goede banen hebben en perfect Duits spreken. Het waren die grijnzende hoofddoek-moslima´s, die ons willen wijsmaken dat de hoofddoek een teken van hun emancipatie zou zijn.

Dus, deze Trojaanse paarden van het “islamisme” zijn vijanden van de democratie en van de emancipatie en zouden in Duitsland als zodanig behandeld moeten worden! Ze kunnen doen wat ze willen met Turkije, maar wij zullen niet toestaan dat deze mentaliteit zich in naam van de tolerantie in Duitsland vestigt en zelfs door de staat bevorderd wordt. Politici die dit desondanks zullen blijven doen, moeten weggestemd worden!


Op het gebruik van het voor etnische Duitsers discriminerende begrip “Duits-Turken” na is er niets meer toe te voegen aan deze analyse. Erdoğan-aanhangers zijn te kwalificeren als vijanden van Europa en van de Europese volkeren. Ze ondersteunen een man, die het er al jarenlang over heeft “de islam zegevierend naar het Westen te dragen”, de “Europese cultuur met de Turkse te injecteren”, ermee dreigt dat “geen enkele Europeaan meer veilig zal zijn in de wereld” en twee dagen geleden aankondigde dat “Europa weldra Turks zou zijn”.

Nu is het aan de Europese politiek om manieren te vinden om Erdoğan´s koloniale troepen, de belangrijkste dragers van het racistische Turkse imperialisme in Europa, tot remigratie naar Turkije te bewegen.

Bron: www.pi-news.net

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2017/04/17 ... o-erdogan/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
King George
Berichten: 20398
Lid geworden op: Zo Sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Integratie van moslims in Europese samenlevingen is niet mogelijk

Berichtdoor King George » Di Apr 18, 2017 12:44 pm

Wat niet integreerbaar is, zal niet integreren.

Afbeelding
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam

Gebruikersavatar
King George
Berichten: 20398
Lid geworden op: Zo Sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Integratie van moslims in Europese samenlevingen is niet mogelijk

Berichtdoor King George » Di Apr 18, 2017 12:46 pm

Afbeelding
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam

Maarten
Berichten: 554
Lid geworden op: Di Mar 21, 2017 3:00 pm
Locatie: Twente
Contact:

Re: Integratie van moslims in Europese samenlevingen is niet mogelijk

Berichtdoor Maarten » Di Apr 18, 2017 12:47 pm

Hand in hand terug naar het Eigen land is de enige oplossing van het moslimvraagstuk in Europa!!

Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16312
Lid geworden op: Za Jun 18, 2011 7:07 pm

Re: Integratie van moslims in Europese samenlevingen is niet mogelijk

Berichtdoor Hans v d Mortel sr » Di Apr 18, 2017 2:21 pm

King George schreef:Wat niet integreerbaar is, zal niet integreren.

Afbeelding

Achterlijkheid (islam) past niet bij wetenschap (westerse beschaving)

Volgens mohammedanen (moslims genoemd onder de populisten) is Allah een wetenschapper. Toch raar dat die wetenschapper diep treurig achterlijk was en zich vergiste in de wijsheid van een Arabische bedouine kamelenberijder en tentbewoner, toen hij zijn postbode in de gedaante van de engel Gabriël ruim 1400 jaren geleden naar de Arabische zandbak dirigeerde om de de keel van de Arabische analfabeet en veelneuker Mohammed tot drie keer toe dicht te knijpen zodat Mohammed bijna om het leven werd gebracht omdat hij niet lezen noch schrijven kon.

Hieruit leren we tenminste vier dingen.

1. Allah was een vieze smerige criminele god, souteneur van het hemelse paradijs, met een voorliefde voor een Arabische pedofiel, analfabeet en oorlogsmisdadiger die logischerwijze passend aansluit op de verrotte geest van alle mohammedanen.
2. Allah is de god van de Arabieren cum suis die verschrikkelijk heeft geblunderd en zich duidelijk heeft vergist door het nemen van een onlogische beslissing.
3. Mohammedanen (moslims genoemd onder de populisten) zijn godsdienstwaanzinnige geesteszieke ongeletterde mensen.
4. Allah werd later de knecht van Mohammed.

Blijkbaar was Mohammed toch slimmer dan Allah door hem bijna alle Koranteksten voor te kouwen. Moslims komen ook nooit verder dan het roepen van 'Allah akbar' zonder aan te geven wat nu zo akbar is aan de fata morgana van de woestijn.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.

Boudewijn Abma
Berichten: 597
Lid geworden op: Do Jan 19, 2017 5:01 pm

Re: Integratie van moslims in Europese samenlevingen is niet mogelijk

Berichtdoor Boudewijn Abma » Di Apr 18, 2017 2:26 pm

'Hans van de Mortel' schreef:
King George schreef:Wat niet integreerbaar is, zal niet integreren.

Afbeelding

Achterlijkheid (islam) past niet bij wetenschap (westerse beschaving)

Volgens mohammedanen (moslims genoemd onder de populisten) is Allah een wetenschapper. Toch raar dat die wetenschapper diep treurig achterlijk was en zich vergiste in de wijsheid van een Arabische bedouine kamelenberijder en tentbewoner, toen hij zijn postbode in de gedaante van de engel Gabriël ruim 1400 jaren geleden naar de Arabische zandbak dirigeerde om de de keel van de Arabische analfabeet en veelneuker Mohammed tot drie keer toe dicht te knijpen zodat Mohammed bijna om het leven werd gebracht omdat hij niet lezen noch schrijven kon.

Hieruit leren we tenminste vier dingen.

1. Allah was een vieze smerige criminele god, souteneur van het hemelse paradijs, met een voorliefde voor een Arabische pedofiel, analfabeet en oorlogsmisdadiger die logischerwijze passend aansluit op de verrotte geest van alle mohammedanen.
2. Allah is de god van de Arabieren cum suis die verschrikkelijk heeft geblunderd en zich duidelijk heeft vergist door het nemen van een onlogische beslissing.
3. Mohammedanen (moslims genoemd onder de populisten) zijn godsdienstwaanzinnige geesteszieke ongeletterde mensen.
4. Allah werd later de knecht van Mohammed.

Blijkbaar was Mohammed toch slimmer dan Allah door hem bijna alle Koranteksten voor te kouwen. Moslims komen ook nooit verder dan het roepen van 'Allah akbar' zonder aan te geven wat nu zo akbar is aan de fata morgana van de woestijn.


Deze bijdrage toont een sterk geloof in zowel Allah als zijn profeet Mohammed. De historische betrouwbaarheid van de legendarische figuur Mohammed is in elk geval zeer gering.

Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16312
Lid geworden op: Za Jun 18, 2011 7:07 pm

Re: Integratie van moslims in Europese samenlevingen is niet mogelijk

Berichtdoor Hans v d Mortel sr » Di Apr 18, 2017 2:30 pm

Maarten schreef:Hand in hand terug naar het Eigen land is de enige oplossing van het moslimvraagstuk in Europa!!

Helemaal mee eens. Intolerantie gaat nu eenmaal niet samen met tolerantie. Ook al menen de bewonderaars van islam dat islam de enige oplossing is. Dat dacht Hitler destijds ook met zijn idee van een verenigd Europa onder de ideologie van het fascisme. En miljoenen Duitsers met hem.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.

Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16312
Lid geworden op: Za Jun 18, 2011 7:07 pm

Re: Integratie van moslims in Europese samenlevingen is niet mogelijk

Berichtdoor Hans v d Mortel sr » Di Apr 18, 2017 2:35 pm

Boudewijn Abma schreef:
'Hans van de Mortel' schreef:Achterlijkheid (islam) past niet bij wetenschap (westerse beschaving)

Deze bijdrage toont een sterk geloof in zowel Allah als zijn profeet Mohammed. De historische betrouwbaarheid van de legendarische figuur Mohammed is in elk geval zeer gering.

Pardon! Geloof ik nu plotseling in Allah zowel als Mohammed?

Het moet niet gekker worden met Boudewijn A.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.

Boudewijn Abma
Berichten: 597
Lid geworden op: Do Jan 19, 2017 5:01 pm

Re: Integratie van moslims in Europese samenlevingen is niet mogelijk

Berichtdoor Boudewijn Abma » Di Apr 18, 2017 2:52 pm

'Hans van de Mortel' schreef:
Boudewijn Abma schreef:
'Hans van de Mortel' schreef:Achterlijkheid (islam) past niet bij wetenschap (westerse beschaving)

Deze bijdrage toont een sterk geloof in zowel Allah als zijn profeet Mohammed. De historische betrouwbaarheid van de legendarische figuur Mohammed is in elk geval zeer gering.

Pardon! Geloof ik nu plotseling in Allah zowel als Mohammed?

Het moet niet gekker worden met Boudewijn A.


Dat blijkt uit de tekst van uw bijdrage.

Over Allah kan lastig worden gesproken maar uw gedetailleerde seksuele fantasieën over Mohammed missen elke historische en feitelijke grond. U kletst slechts uit uw nek, zogezegd.
Mogelijk heeft u slechts de prikkeling der lachspieren op het oog.
Laatst gewijzigd door Boudewijn Abma op Di Apr 18, 2017 4:15 pm, 1 keer totaal gewijzigd.

Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16312
Lid geworden op: Za Jun 18, 2011 7:07 pm

Re: Integratie van moslims in Europese samenlevingen is niet mogelijk

Berichtdoor Hans v d Mortel sr » Di Apr 18, 2017 3:48 pm

Boudewijn Abma schreef:
Hans van de Mortel schreef:Pardon! Geloof ik nu plotseling in Allah zowel als Mohammed?

Het moet niet gekker worden met Boudewijn A.


Dat blijkt uit de tekst van uw bijdrage.

Over Allah kan lastig worden gesproken maar u pa gedetailleerde seksuele fantasieën over Mohammed missen elke historische en feitelijke grond. U kletst slechts uit uw nek, zogezegd.
Mogelijk heeft u slechts de prikkeling der lachspieren op het oog.

Over Allah kan volgens Boudewijn Abbas lastig gesproken worden.

Waar haalt deze verwaande kwast een dergelijk inzichtelijk vermogen vandaan?

Hieruit blijkt dat hij Allah beter schijnt te kennen dan ik. :roll:

Vast een schriftelijke islamcursus gevolgd bij de L.O.I.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.

Boudewijn Abma
Berichten: 597
Lid geworden op: Do Jan 19, 2017 5:01 pm

Re: Integratie van moslims in Europese samenlevingen is niet mogelijk

Berichtdoor Boudewijn Abma » Di Apr 18, 2017 4:14 pm

'Hans van de Mortel' schreef:
Boudewijn Abma schreef:
Hans van de Mortel schreef:Pardon! Geloof ik nu plotseling in Allah zowel als Mohammed?

Het moet niet gekker worden met Boudewijn A.


Dat blijkt uit de tekst van uw bijdrage.

Over Allah kan lastig worden gesproken maar uw gedetailleerde seksuele fantasieën over Mohammed missen elke historische en feitelijke grond. U kletst slechts uit uw nek, zogezegd.
Mogelijk heeft u slechts de prikkeling der lachspieren op het oog.

Over Allah kan volgens Boudewijn Abbas lastig gesproken worden.

Waar haalt deze verwaande kwast een dergelijk inzichtelijk vermogen vandaan?

Hieruit blijkt dat hij Allah beter schijnt te kennen dan ik. :roll:

Vast een schriftelijke islamcursus gevolgd bij de L.O.I.


Ik verwees, met een ironie die u mogelijk boven de pet gaat naar de eerste verzen van de Tao Te King: "de Tao waarover gesproken wordt is niet de ware Tao."
Over Mohammed kunnen we met historische bewijsvoering uitspraken doen, met name of deze figuur bestond en welke rol hij speelde. Over God is dat wat lastiger omdat we die met de menselijke rede en onderzoeksmethode niet kunnen detecteren. We kennen God in de uiteenlopende afbeeldingen van de verschillende godsdiensten (van Brahman en Tao tot Jahweh en Allah) maar dat blijft toch maar menselijk voorstellingsvermogen, meent u ook niet?

mercator
Berichten: 19049
Lid geworden op: Do Nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Integratie van moslims in Europese samenlevingen is niet mogelijk

Berichtdoor mercator » Di Apr 18, 2017 7:59 pm

Boudewijn Abma schreef:Mogelijk heeft u slechts de prikkeling der lachspieren op het oog.

Dat is dan al een prestatie op zich. Ik denk niet dat welke van uw pretentieuze teksten ooit iemand tot een glimlach heeft kunnen verleiden.
Ik kijk altijd uit naar de bijdragen van Hans omdat die telkens op een originele manier de geestelijke armoede van moslims en halfmoslims aan de kaak stellen.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 74914
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Integratie van moslims in Europese samenlevingen is niet mogelijk

Berichtdoor Ariel » Di Apr 18, 2017 8:09 pm

Boudewijn Abma schreef:
Ik verwees, met een ironie die u mogelijk boven de pet gaat naar de eerste verzen van de Tao Te King: "de Tao waarover gesproken wordt is niet de ware Tao."


Weet u wie er ook zo dol is op Tao Te King die niet de ware Tao is?

Ahhhhhh, je verwacht het niet. :ohmy2:

Spoiler! :
Dat pad verliep eerst via de oosterse godsdiensten, het taoïsme en het Boeddhisme. Er ontwikkelde zich gaandeweg een nieuwe, ruimere godsvoorstelling. Die voorstelling laat zich misschien het beste samenvatten in de eerste regel van de Tao Te King: ”De Tao waarover gesproken wordt is niet de ware Tao”.
http://www.wimhutten.nl/blog/christus
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Boudewijn Abma
Berichten: 597
Lid geworden op: Do Jan 19, 2017 5:01 pm

Re: Integratie van moslims in Europese samenlevingen is niet mogelijk

Berichtdoor Boudewijn Abma » Di Apr 18, 2017 8:16 pm

Ariel schreef:
Boudewijn Abma schreef:
Ik verwees, met een ironie die u mogelijk boven de pet gaat naar de eerste verzen van de Tao Te King: "de Tao waarover gesproken wordt is niet de ware Tao."


Weet u wie er ook zo dol is op Tao Te King die niet de ware Tao is?

Ahhhhhh, je verwacht het niet. :ohmy2:

Spoiler! :
Dat pad verliep eerst via de oosterse godsdiensten, het taoïsme en het Boeddhisme. Er ontwikkelde zich gaandeweg een nieuwe, ruimere godsvoorstelling. Die voorstelling laat zich misschien het beste samenvatten in de eerste regel van de Tao Te King: ”De Tao waarover gesproken wordt is niet de ware Tao”.
http://www.wimhutten.nl/blog/christus


De Tao te King behoort tot de geestelijke bagage van iedereen die denkt te kunnen meepraten over geloof en spiritualiteit. Ik heb niet de pretentie daarin de enige te zijn.
Welk argument meent u hier overigens mee te maken?


Terug naar “Samenleving & Integratie”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 3 gasten