Islamitische leerling blijft achter

In dit forum kunnen we de problematiek met betrekking tot integratie en multiculturele samenleving bespreken.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 71874
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Islamitische leerling blijft achter

Berichtdoor Ariel » Di Jun 29, 2010 12:00 am

Islamitische leerling blijft achter
Jaap Dronkers, 28-06-2010

Slechtere onderwijsprestaties van islamitische leerlingen kunnen niet worden verklaard uit sociaal-culturele ouderlijke achtergronden of uit verschillen in achterstand of discriminatie
Uit mijn oratie hebben commentatoren verschillende conclusies getrokken, constateert Pieter Hilhorst terecht. Dat komt doordat in het onderwijs meerdere, vaak tegengestelde processen zich gelijktijdig afspelen. Elke commentator kan dus naar zijn favoriete conclusie wijzen en het door hem verafschuwde verzwijgen. Maar als wetenschapper moet ik alle conclusies laten zien, ook de zogenaamd tegenstrijdige.

Commentatoren moeten daar zelf hun keuze uit maken voor hun politieke en maatschappelijke gedrag. De mogelijkheid dat een conclusie een politieke tegenstander (linkse kerk, PVV) in de kaart speelt, mag voor een onderzoeker geen reden zijn die conclusie te verzwijgen. Juist bij belangrijke onderwerpen als immigratie en onderwijs moeten burgers op de objectiviteit en politieke onafhankelijkheid van wetenschappers kunnen vertrouwen.

Lager
Leerlingen uit islamitische landen halen lagere onderwijsprestaties dan vergelijkbare leerlingen uit niet-islamitisch Azië (India, Vietnam, China, Korea). Dat komt steeds terug in alle internationale vergelijkingen. Dat verschil tussen migranten uit islamitische landen en andere migranten blijft bestaan, ongeacht hoe goed men rekening houdt met de sociale en culturele ouderlijke achtergrond.

Het argument dat kinderen van hooggeschoolde politieke vluchtelingen uit Iran of Afghanistan het wel beter op school doen, slaat de plank mis. Dat ligt eerder aan het hoge opleidingsniveau dan aan de islamitische achtergrond van hun ouders, want in vergelijking met kinderen van even hoog geschoolde migranten uit China of Vietnam scoren zij lager.

Platteland
Ook is het onwaarschijnlijk dat de achterstand op het Turkse platteland groter is dan de achterstand op het Chinese platteland. Ook verschilt de mate van discriminatie waarschijnlijk niet. Alle niet-Europese immigranten worden gediscrimineerd, leerlingen uit islamitische landen niet noodzakelijk meer dan die uit India of Vietnam. Bovendien is niet duidelijk hoe discriminatie schoolprestaties verlaagt. Wel is het mogelijk dat de ene etnische groep anders op discriminatie reageert dan een andere: Koreanen door nog harder te werken, Latino’s door in hun eer aangetast te zijn en ruzie te zoeken.

Het onderzoek ging over 15-jarigen in het voortgezet onderwijs. Om twee redenen vind ik het acceptabel mijn resultaten ook toe te passen op het basisonderwijs.

1. De processen die verantwoordelijk kunnen zijn voor de positieve en negatieve effecten van diversiteit in het onderwijs zijn niet specifiek voor het voortgezet onderwijs. Zij gaan ook op voor het basisonderwijs. Daarom kunnen mijn resultaten ook opgaan voor het basisonderwijs. Wel zou er een mechanisme kunnen bestaan waardoor deze processen in het basisonderwijs niet optreden, terwijl ze wel voorkomen in het voortgezet onderwijs. De leeftijd van de leerlingen kan zo’n mechanisme zijn. Mij lijkt dat niet plausibel, want ook kinderen onder de 10 jaar signaleren etnische verschillen tussen medeleerlingen en gedragen zich daarnaar.

2.
De negatieve effecten van etnische diversiteit komen ook voor in onderwijsstelsels waarin nog geen selectie heeft plaatsgevonden (middenschoolstelsels zoals in Scandinavië). In dergelijke stelsels worden leerlingen niet uitgesplitst over verschillende schooltypen, maar blijven ze bij elkaar op school zitten, net als in het basisonderwijs. Daarom denk ik dat mijn conclusies ook opgaan voor het basisonderwijs.

Taal
In de oratie heb ik mij geconcentreerd op de onderwijsprestaties in taal. Maar ik heb het ook uitgerekend voor de onderwijsprestaties in wiskunde en natuurwetenschappen. De uitkomsten zijn zo goed als hetzelfde. Het is dus terecht dat ik in mijn oratie spreek van onderwijsprestaties. De kans dat de uitkomsten voor aardrijkskunde, geschiedenis of maatschappijleer heel anders uitpakken, zoals Evelien Tonkens hoopt, is gering.

Leerlingen met een migranten-achtergrond hebben veel minder vertrouwen in de politiek, denken negatiever over gelijkheid van mannen en vrouwen, et cetera, dan autochtone leerlingen in bijna alle OESO-landen. In mijn oratie wijs ik er nadrukkelijk op dat etnisch diverse scholen wel goed kunnen zijn voor het bevorderen van interetnische vriendschappen. Vlaams onderzoek laat echter zien dat deze vriendschappen niet automatisch opbloeien.

Onrust
Nederlandse leerlingen kon ik niet in mijn analyse betrekken, omdat OC&W besloten had dat het vragen naar het geboorteland van leerlingen en hun ouders niet nodig was en alleen maar onrust zou zaaien. Het is echter zeer onwaarschijnlijk dat mijn conclusies die opgaan voor landen als België, Duitsland, Denemarken, Noorwegen, Oostenrijk en Schotland, niet zouden gelden voor Nederland. Uit eerdere analyses waarin het Nederlandse onderwijs vergeleken wordt met andere Europese landen, blijkt nergens een uitzonderingspositie van Nederland (ook de vrijheid van onderwijs is dat niet), en zeker niet wat betreft de onderwijsprestaties van immigrantenleerlingen.

Onderschat
De mate van etnische heterogeniteit van scholen heb ik in mijn onderzoek zeker onderschat, omdat ik alleen gebruik kon maken van het geboorteland van leerlingen en hun ouders. Maar landen als India, Marokko, Pakistan en Turkije kennen veel verschillende etnische groepen, waarmee ik nu geen rekening kon houden. Alleen als wij aan leerlingen zouden vragen tot welke etnische groep zij zichzelf wensen te rekenen (zoals in de VS), zouden wij nauwkeurig de etnische diversiteit van scholen kunnen meten.

De lange schaduw van de Jodenvervolging in Europa in de Tweede Wereldoorlog maakt een dergelijke meting van de subjectieve etniciteit voorlopig onmogelijk. Maar het is niet waarschijnlijk dat met een subjectieve etniciteit de gevonden samenhangen substantieel zouden veranderen. De reeds etnisch heterogene scholen zouden veel heterogener worden, terwijl de meeste homogene scholen nauwelijks heterogener zouden worden. De onderlinge verschillen zouden groter geworden zijn, maar niet de volgorde van scholen qua etnische diversiteit. En alleen een drastische verandering in die volgorde zou de effecten van etnische diversiteit kunnen veranderen.

Jaap Dronkers is onderwijssocioloog aan de Universiteit Maastricht

http://extra.volkskrant.nl/opinie/artik ... jft_achter
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Dhana
Berichten: 7964
Lid geworden op: Do Nov 27, 2008 10:15 am

Re: Islamitische leerling blijft achter

Berichtdoor Dhana » Di Jun 29, 2010 12:09 am

Toen mijn nu 28-jarige zoon op de middelbare school zat, waren er een paar Nederlandse kinderen in de klas die niet wisten wie Hitler was. Waar ik maar mee wil zeggen dat achterstand in algemene ontwikkeling bij alle bevolkingsgroepen voorkomt.
Wil je in het leven werkelijk leren, moet je in staat zijn buiten het eigen ego te schouwen.

Gebruikersavatar
H.Numan
Berichten: 8537
Lid geworden op: Do Mei 08, 2008 3:33 am

Re: Islamitische leerling blijft achter

Berichtdoor H.Numan » Di Jun 29, 2010 2:12 am

Ik denk dat die kinderen het niet veel beter of slechter doen dan in hun eigen land. Kijk maar hoe slecht goed het onderwijs daar is.
Zelfs in Bolivia en Papoea Nieuw Guinea ligt het analfabetisme lager. :roll2:
een volk dat voor korannen zwicht
zal meer dan lijf en goed verliezen
dan dooft het licht….
Anoniem

Gebruikersavatar
Zwartmeer
Berichten: 12357
Lid geworden op: Zo Jan 26, 2003 3:12 pm

Re: Islamitische leerling blijft achter

Berichtdoor Zwartmeer » Di Jun 29, 2010 11:04 am

Het is niet per ongeluk dat de islamitische landen de meest achtergestelde landen van de wereld zijn. De koran roept op de koran te volgen en er staat niets in wat aanzet tot presteren. In de landen en de personen die deze leer volgen vind je dat terug. Het is een algemene mentaliteit.
Een pacifistische moslim is als een vegetarische krokodil.

mercator
Berichten: 18567
Lid geworden op: Do Nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Islamitische leerling blijft achter

Berichtdoor mercator » Di Jun 29, 2010 11:05 am

In mijn radio-vraaggesprek op radio 1 met Maarten van Rossem van zondag jl. was hij het roerend met me eens dat moslims beklagenswaardige sukkels zijn en ofwel zullen verdwijnen ofwel totaal geassimileerd worden in de superieure Westerse cultuur.(dat laatste is ZIJN inzicht, ik denk daar anders over) Ik ben benieuwd wat de o zo trotse moslims in PvdA kringen vinden van zulk een inzicht van de PvdA lijstduwer. Kop in ANC : Lijstduwer PvdA vindt moslims achterlijk.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel

Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17473
Lid geworden op: Ma Feb 17, 2003 9:58 am

Re: Islamitische leerling blijft achter

Berichtdoor Manon » Wo Jul 21, 2010 9:24 am

Nogmaals Het Islamdebat
From the desk of Koenraad Elst on Sun, 2010-07-18 13:40

Jaap DronkersHet zijn sombere tijden voor de pleitbezorgers van de multicultuur. Zopas heeft de Maastrichtse onderwijskundeprofessor Jaap Dronkers aangetoond dat etnisch gemengde scholen voor alle betrokkenen tot slechter onderwijs leiden. Moslimscholen hebben een lager niveau dan redelijk homogene inheemse scholen, maar zelfs zij zijn beter dan de echt gemengde scholen. Diversiteit is beslist geen verrijking. Etnisch aparte scholen, waar het VB twintig jaar geleden voor pleitte, zouden volgens hem een verbetering zijn.
Dronkers is nog zeer voorzichtig in zijn verklaring van de feiten. Zo waagt hij zich niet aan een raciale uitleg zoals de jongste jaren uitgewerkt door evolutionair-psychologen. Dat Chinezen het beter doen dan Europeanen, en die weer beter dan Arabieren, zou volgens hen aan de IQ-gemiddelden liggen: boven 105 voor Oost-Aziaten, rond 100 voor Europeanen, minder dan 95 voor Turken, minder dan 90 voor Maghrebijnen. Uit Dronkers’ gegevens blijkt trouwens dat andere factoren dat eenvoudige plaatje doorkruisen.

Eerder onderzoek in het Verenigd Koninkrijk en de dagelijkse ervaring in India hadden al uitgewezen dat hindoes en moslims, raciaal identiek maar cultureel zeer verschillend, ook erg verschillen in schoolprestaties. De hindoecultuur motiveert meer tot kennisverwerving en onderwerping aan de schooldiscipline dan de islam.

Motivatie maakt een wereld van verschil. Nog in het VK is gebleken dat bij meisjes uit Afrika, zogezegd met een lager IQ begiftigd maar meestal overtuigde christenen, het beter doen dan hun ongemotiveerde inheemse medeleerlingen. Bij deze “white trash” is het de genotcultuur die hen ongeïnteresseerd maakt en te blasé voor studie. Bij de Pakistani’s heeft de islam datzelfde effect. De scholen weerspiegelen daarmee de grotemensenwereld, waar de moslimlanden opvallen door intellectuele dorheid en geringe creativiteit.

Schade aan het onderwijs is natuurlijk niet het meest gehoorde bezwaar dat tegen de islam geopperd wordt. Het bevestigt wel het beeld van een islam die tegen integratie in de moderne samenleving militeert.

Aan die verdenking jegens de islam heeft de Vrijzinnige Dienst van de Universiteit Antwerpen op 23 juni een debat gewijd. Tegenover elkaar stonden Wim Van Rooy, ervaren beleidsman in de onderwijswereld, en Tom Naegels, schrijver-columnist. Van Rooy behoort tot de alarmistische school, Naegels ziet het allemaal zo’n vaart niet lopen. Voor hem zijn de moslims in zijn Antwerpen gewoon brave sloebers die niets te maken hebben met de vervolging van niet-moslims in Egypte, Irak of Bangladesj. Je moet mensen in hun context zien, en de context van de Vlaamse samenleving is van die aard dat hier wel geen djihaad zal ontbranden. .

Vooral geen geopolitieke verbanden zien in de plaatselijke faits divers, zo pleitte de Antwerpse schrijver. Hier treedt hij toch even de culturele elite bij die anders haar banbliksems op de “bekrompen” en “xenofobe” volksmens laat regenen, maar zelf onze horizon zo klein mogelijk wil houden. Toen het VB op het platteland stembuswinst boekte, commentarieerde men dat dit toch absurd was, aangezien er in Zoersel of Waasmunster nauwelijks vreemdelingen wonen. Zij impliceerden dat die dorpers nooit verder kijken dan hun kerktoren en niets geven om de bredere maatschappelijke trends. Tom Naegels zegt ons datzelfde doen geloven over de moslims. De geafficheerde solidariteit van Marokkaanse jongeren met Gaza zou slechts een uiting zijn van identiteitsaffirmatie, of wat jongeren nu eenmaal doen. Immers, “Borgerhout is Pakistan niet.”

Veel van die VB-stemmers in Zoersel waren inwijkelingen die in Antwerpen gezien hadden wat er in een diverse samenleving fout kan gaan. Zij brachten hun “perceptie” mee. Wel, ook de moslims hebben hun wereldbeeld van elders meegebracht. Zelfs de hier geboren jongeren staan voortdurend bloot aan invloeden uit het thuisland, ondermeer via importpartners. Natúúrlijk moet men de ontwikkelingen in de Vlaamse moslimmilieus in geopolitieke termen begrijpen,-- zijzelf doen dat alleszins. In de o zo geruststellende “Vlaamse context”, waar de overheid het islamonderwijs en de zelforganisatie langs religieuze lijnen bevordert, komen alle specifieke ervaringen van Tsjetsjenen of Palestijnen of Vlaams-Marokkaanse “’racismeslachtoffers” samen in de molen van de politieke islam.

Van Rooy citeerde de pro-moslim onderzoeker John Esposito, dat 7% van de moslims wereldwijd zich tot een militante islam bekent en terreuracties goedkeurt. Dat zijn zo’n 91 miljoen mensen, zelfs als “kleine” minderheid nog altijd een serieus aantal. Bovendien toont de geschiedenis van burgeroorlogen en revoluties aan dat een kleine maar gemotiveerde minderheid de weifelende meerderheid voor haar kar kan spannen.

Hoeveel ruggengraat heeft de “gematigde moslim”? Er is nader onderzoek nodig van wat de werkelijk opiniebewegingen onder moslims eigenlijk zijn. Van Rooy wees erop dat geen enkele van de gesubsidieerde Deense moslimverenigingen de uitingsvrijheid van de Mohammed-cartoonisten wilde eerbiedigen, Naegels counterde dat de belangrijkste Vlaamse moslimverenigingen na het UA-incident wél het spreekrecht van Benno Barnard verdedigd hebben. Was dit laatste louter bedrieglijke tactiek, of dringt de geest van de Europese vrijheden stilaan toch door in het moslimmilieu? Voor beide is wat te zeggen.

Vooral zou de alarmistische school wat oplossingen moeten gaan formuleren. Van Rooy laat zich daartoe niet uitdagen door de beleidsvoerders die de huidige islamproblematiek hebben laten verrotten. Maar onder ons moeten we wel degelijk de eindoplossing van het islamvraagstuk in Europa uitstippelen. Het centrale bestanddeel daarvan is dit.
Er is geen enkele reden waarom mensen vandaag moeten blijven steken in het illusoire geloof dat de stem die Mohammed hoorde, van goddelijke oorsprong was. De Koran was slechts het product van zijn eigen zieke geest. Het is te gek voor woorden dat hedendaagse mensen zich bij levensbeslissingen, en ook in hun houding tegenover andersdenkenden, door zijn woorden laten leiden. De inspanning van overheid en cultuurelite moeten erop gericht zijn, hen uit die onzin te bevrijden.
http://www.brusselsjournal.com/node/4484
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.

Mahalingam
Berichten: 38878
Lid geworden op: Za Feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Islamitische leerling blijft achter

Berichtdoor Mahalingam » Vr Mei 27, 2011 2:41 pm

In Egypte hebben ze - dat hoeft geen verbazing te wekken - veel last van achterblijvende leerlingen.
Maar daar hebben ze manieren voor om dat te compenseren.
Let op het kleine meisje dat probeert de straf te ontgaan en zodoende extra slaag krijgt.
Alle kinderen krijgen slaag.
De video maker ziet er de lol van in (gelach) en de andere volwassnen (ouders?) laten het toe.http://elderofziyon.blogspot.com/2011/05/video-of-egyptian-teacher-beating.html
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Gebruikersavatar
Monique
Berichten: 8855
Lid geworden op: Ma Apr 14, 2003 2:14 pm
Contact:

Re: Islamitische leerling blijft achter

Berichtdoor Monique » Vr Mei 27, 2011 2:54 pm

Ik vind het niet vreemd dat die kinderen tot compleet gestoorde en vol woede zittende volwassenen opgroeien.
Amorele atheistische nitwit

Gebruikersavatar
Theowar
Berichten: 48
Lid geworden op: Ma Apr 11, 2011 3:59 pm

Re: Islamitische leerling blijft achter

Berichtdoor Theowar » Vr Mei 27, 2011 3:25 pm

duizenden jaren van inteelt draagt ook niet bij aan een hogere intelligentie.

Navane
Berichten: 577
Lid geworden op: Do Nov 16, 2006 12:25 pm

Re: Islamitische leerling blijft achter

Berichtdoor Navane » Vr Mei 27, 2011 6:54 pm

Dhana schreef:Toen mijn nu 28-jarige zoon op de middelbare school zat, waren er een paar Nederlandse kinderen in de klas die niet wisten wie Hitler was. Waar ik maar mee wil zeggen dat achterstand in algemene ontwikkeling bij alle bevolkingsgroepen voorkomt.


Met achterstand in algemene ontwikkeling wordt bedoeld kunnen rekenen en begrijpend lezen.
Als wij onze cultuur niet verdedigen, wie gaat het dan wel doen?

Dhana
Berichten: 7964
Lid geworden op: Do Nov 27, 2008 10:15 am

Re: Islamitische leerling blijft achter

Berichtdoor Dhana » Vr Mei 27, 2011 6:58 pm

Mahalingam schreef:In Egypte hebben ze - dat hoeft geen verbazing te wekken - veel last van achterblijvende leerlingen.
Maar daar hebben ze manieren voor om dat te compenseren.
Let op het kleine meisje dat probeert de straf te ontgaan en zodoende extra slaag krijgt.
Alle kinderen krijgen slaag.
De video maker ziet er de lol van in (gelach) en de andere volwassnen (ouders?) laten het toe.http://elderofziyon.blogspot.com/2011/05/video-of-egyptian-teacher-beating.html


Ik kon het gewoonweg niet uitzien. Hoe kleiner de kinderen hoe wreder de slaag. Al die angstige koppies van de kinderen die nog aan de beurt moesten komen!! Maar dieren moeten halal behandeld en geslacht worden. Die mogen voor het slachten niet merken dat en hoe de dieren in de rij voor hen aan hun einde komen.

En dan zijn er moslims die "omwille van allah" van hieruit terug willen keren naar een islamitisch land!!! Hoe meer je ziet van de werkelijkheid hoe meer je ervan overtuigd raakt dat er alleen maar zwaar gestoorde mensen voort kunnen komen uit de islam.
Wil je in het leven werkelijk leren, moet je in staat zijn buiten het eigen ego te schouwen.

Gebruikersavatar
Zwartmeer
Berichten: 12357
Lid geworden op: Zo Jan 26, 2003 3:12 pm

Re: Islamitische leerling blijft achter

Berichtdoor Zwartmeer » Vr Mei 27, 2011 7:38 pm

Te walgelijk voor woorden!

Ik weet effe niet wie hier dingen kopieert. Mijn idee is dat deze wel eens niet zo lang op youtube kan blijven staan.

En ik snap ineens het islamitisch onderwijs systeem. Hoe minder fouten hoe minder slaag. Dus slaag krijgen ze sowieso. Zo kweek je ook ettertjes. Slachtoffers worden later vaak dader.

Dit een van de reacties waar het adres van deze leeraar geven wordt. Als dat waar is.

• The descriprion (Google Translator):
teacher: Magdy Atita
Address: Kafr El-Deeb, Center for asphalt, alien
Mobil: - 0164763885
Ground Phone: 040 567 -3124
Occupation: - Director, Center for Youth Kfraldep, former secretary of the National Party, the owner of the nursery kindergarten for the children of Bal
Video de Beetmsh .. what extent Ischofh Releaselog works quickly .. Facebook and sites please spread the video to catch this criminal.
Een pacifistische moslim is als een vegetarische krokodil.

Gebruikersavatar
King George
Berichten: 18857
Lid geworden op: Zo Sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Islamitische leerling blijft achter

Berichtdoor King George » Do Mar 15, 2012 11:26 pm

mercator schreef:In mijn radio-vraaggesprek op radio 1 met Maarten van Rossem van zondag jl. was hij het roerend met me eens dat moslims beklagenswaardige sukkels zijn en ofwel zullen verdwijnen ofwel totaal geassimileerd worden in de superieure Westerse cultuur.(dat laatste is ZIJN inzicht, ik denk daar anders over) Ik ben benieuwd wat de o zo trotse moslims in PvdA kringen vinden van zulk een inzicht van de PvdA lijstduwer. Kop in ANC : Lijstduwer PvdA vindt moslims achterlijk.


Zeg mercator:

Staan wij hier nou op te wachten?

Afbeelding Maarten van Rossem in Hoorn

Wanneer: donderdag 5 april 2012 om 20:00

Wie: Maarten van Rossem

Wat: Ontmoet Maarten van Rossem in Bibliotheek Hoorn op donderdag 5 april.

Uitgave: Wie zijn wij?

Waar: Bibliotheek Hoorn
Wisselstraat 8
1621CT
Hoorn
NL


http://www.nieuwamsterdam.nl/agendadetail.aspx?ID=1159
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam

mercator
Berichten: 18567
Lid geworden op: Do Nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Islamitische leerling blijft achter

Berichtdoor mercator » Zo Mar 18, 2012 3:39 pm

King George schreef:Zeg mercator:

Staan wij hier nou op te wachten?

Afbeelding Maarten van Rossem in Hoorn

Wel verdorie, hij heeft zijn haar geverfd!

k Ga er niet naar toe, je weet van op voorhand wat ie gaat zeggen: het is goed dat Fortuyn vermoord is(Wilders helaas niet), Obama is een godsgeschenk en er zijn nauwelijks moslims in Nederland. Daar komt het zowat op neer.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel

Mahalingam
Berichten: 38878
Lid geworden op: Za Feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Islamitische leerling blijft achter

Berichtdoor Mahalingam » Zo Mar 18, 2012 7:37 pm

Wat zal die krijgen van Bibliotheek Hoorn? De standaard normale boekenbon en een fles wijn? Of een electrisch scheerapparaat?
Of is die inmiddels zo beroemd dat die duizenden euro's vraagt voor een optreden?
maar dit is gratis:
http://www.luisterrijk.nl/luisterboek/210/adolf-hitler-lezing
Adolf Hitler lezing Het belang van Hitler voor de opkomst en ondergang van het Derde Rijk
Spreker(s): Maarten van Rossem
Uitgever: Home Academy
Jaar van uitgave: 2005
ISBN: 9789490938086
Speelduur: 1 uur 11 min
Bestandsgrootte: 33 MB
Formaat: mp3 download
Luisterrijk download-prijs: € 0,00
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Mahalingam
Berichten: 38878
Lid geworden op: Za Feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Islamitische leerling blijft achter

Berichtdoor Mahalingam » Za Apr 07, 2012 12:29 am

Lodewijk Asscher (PvdA), bekend van radio en TV en tevens Belangrijk Man in Amsterdam gaat de integratie oplossen met taallessen. David Pinto is het er niet mee eens. Dat is de man van deze tekst:
Afbeelding

    "Het moderne en beschaafde Nederland eist: gelijke bejegening en behandeling van man en vrouw, respect voor homoseksuelen, positief omgaan met kritiek, ook in teamverband, vertrouwen schenken, ook aan mensen van de 'out-groep', niet discrimineren, ook Joden niet, vrijheid van meningsuiting, ook over religie, scheiding van kerk en staat volledig accepteren, emotiebeheersing, accepteren dat empathie geen teken van zwakte is maar juist van kracht, anti-autoritair gedrag accepteren en toepassen, leren en accepteren dat humor en typisch Nederlands 'geinen en jennen' geen racisme is."
Hier zijn hele verhaal:
Spoiler! :
In zijn Idee voor Nederland zegt Lodewijk Asscher dat zijn onderwerp 'een belangrijk onderdeel van het integratieprobleem, segregatie en achterstanden van allochtone kinderen' betreft (O&D, 22 maart). Hij zegt dat deze tijd om nieuwe oplossingen vraagt. En wat is zijn nieuwe oplossing? Taalachterstand wegwerken en voorschool.

Asscher vindt dat de kansen van kinderen met ouders die niet goed Nederlands spreken 'nog altijd beroerd' zijn. Hij voert een voorbeeld aan van 'duidelijk een intelligente vwo-leerling' die hij had horen spreken bij de opening van het Technasium in Amsterdam-West. Daarbij viel hem op dat de jongen met een vet accent sprak. Dat moet 'beter', vindt Asscher, 'als hij het straks wil redden in de grotemensenwereld'.

Merkwaardig standpunt. Hoeveel succesvolle mannen en vrouwen lopen niet rond bij krantenredacties, uitgeverijen en gemeentes met een duidelijk hoorbaar en vaak trots Twents of Limburgs accent? Mijn eigen zwaar Marokkaans-Berberse accent heeft niet verhinderd dat ik het heb geschopt tot hoogleraar en auteur van vijftien boeken - en dat voor een kind van analfabete ouders die geen woord Nederlands spraken, laat staan 'goed Nederlands'.

Omgangsregels
Natuurlijk is taal belangrijk. Maar voor effectieve communicatie, in de zin van het bereiken van een gesteld doel, zijn nog andere vaardigheden nodig. Onder meer het doorgronden van de maatschappelijke codes en 'verkeersregels': de omgangsregels, de impliciete en expliciete (kern)waarden die in acht dienen te worden genomen.

Die codes en regels zijn vele malen moeilijker en belangrijker dan de taal. Daarvoor bestaan geen grammaticaboeken. Daarom pleit ik voor een 'participatietest' als onderdeel van inburgering, als toelatingseis voor migranten. Niet alleen de taal, maar ook de genoemde vaardigheden moeten worden getoetst.

Achterhaald
De taaloplossing is achterhaald. Ontspoorde Marokkaanse jongeren in Amsterdam-West spreken perfect Nederlands, maar participeren helemaal niet. Als wethouder in Amsterdam behoort Asscher dat te weten.

Bovendien blijkt uit onderzoeken van CBS en SCP dat het probleem van goede scholing (in het Nederlands wel te verstaan) met succes is opgelost. Het percentage allochtonen op een hogeschool of universiteit nam tussen 2004 en 2010 toe van 43 tot 55 procent. Onder autochtonen was die stijging kleiner: van 52 naar 58 procent. Allochtone meisjes studeren nu evenveel als hun autochtone seksegenootjes en zelfs meer dan 'Hollandse' jongens.

Niettemin zien we verontrustende cijfers over werkloosheid en criminaliteit. Terwijl het aantal autochtone werklozen licht is afgenomen, van 4,5 naar 4,2 procent, is de werkloosheid onder migranten gestegen. Bij westerse migranten van 6,5 naar 7,1 procent, bij niet-westerse migranten van 12,6 naar 13,1 procent. De werkloosheid onder migrantenjongeren bedraagt 23,4 procent, tegen 7,7 procent onder autochtone jongeren. Liefst 65 procent van de Marokkaanse jongeren is in aanraking geweest met justitie. In Amsterdam kan nog geen kwart van de Marokkaanse meiden in het eigen onderhoud voorzien. Bij andere vrouwen is dat bijna 60 procent.

Je hebt eigenlijk geen onderzoeksgegevens nodig om vast te stellen dat de achterstand van migranten-(kinderen) met andere zaken te maken heeft dan taal. Je hoeft alleen maar je ogen en oren open te houden. Veel Chinezen spreken geen Nederlands, maar vertonen lang niet zulke alarmerende negatieve cijfers. In Frankrijk zegt men over migranten, ook grotendeels Marokkanen, Algerijnen en Tunesiërs: 'Vroeger spraken zij geen Frans, maar werkten ze wel. Nu spreken zij Frans, maar werken ze niet'.

Belastinggeld
Omdat dit donkere beeld al decennialang bestaat - ondanks miljarden belastinggeld, goede bedoelingen van velen en boekenkasten vol onderzoeken, nota's en adviesrapporten - zou je eindelijk eens een wijze en moedige zet van de (gemeentelijke) overheid verwachten: het organiseren van 'tegengeluid' om uit de impasse te komen van steeds dezelfde adviezen die nergens toe leiden. Dit geldt ook voor de media.

In dit licht kan ik ook de vijandige opmerkingen van Asscher richting Mark Rutte en de VVD niet plaatsen . 'Bij rechts bestaat een kortzichtige desinteresse in de belemmeringen en kansen van deze kinderen van de toekomst', zei Asscher. Is dat zo? En over Rutte: 'Op Mark Rutte hoeven deze kinderen ook niet te rekenen.' Hij noemde diens beleid een 'ellendegenerator'.

Mijn inschatting is een andere. Als er in de jaren tachtig en negentig een kabinet-Bolkestein was geweest, hadden wij nu veel positievere statistieken gezien: betere arbeidsparticipatie en minder criminaliteit bij migranten(kinderen).

Achterhaalde mantra
Even dacht ik dat Asscher zo zwaar hamerde op taal vanwege zijn portefeuille onderwijs. Maar zijn collega Andrée van Es, wethouder Integratie, reageerde op genoemde barre cijfers met de aankondiging van 'een fors offensief op taalbeheersing'. De oude en achterhaalde mantra wordt dus gemeentebreed gedeeld in Amsterdam. Verbijsterend!

Niet taal maar het vermogen aan te sluiten bij de 'bedrijfscultuur' van het land is het belangrijkste. Het moderne en beschaafde Nederland eist: gelijke bejegening en behandeling van man en vrouw, respect voor homoseksuelen, positief omgaan met kritiek, ook in teamverband, vertrouwen schenken, ook aan mensen van de 'out-groep', niet discrimineren, ook Joden niet, vrijheid van meningsuiting, ook over religie, scheiding van kerk en staat volledig accepteren, emotiebeheersing, accepteren dat empathie geen teken van zwakte is maar juist van kracht, anti-autoritair gedrag accepteren en toepassen, leren en accepteren dat humor en typisch Nederlands 'geinen en jennen' geen racisme is.

Gebrek aan vaardigheden op dit vlak zorgen voor het 'draaideureffect' bij bedrijven en andere organisaties: migranten gaan er net zo snel weer uit als ze erin zijn gekomen.

Giftige cocktail
De mislukking van de Nederlandse aanpak wordt verklaard door een giftige cocktail van politieke correctheid, angst om de kloof tussen moderne en premoderne waarden te onderkennen en te benoemen en onkunde over de bagage van de hedendaagse migrant. Gevolg hiervan is de 'toeschrijving' van de eigen moderne waarden aan migranten die overwegend premoderne normen hebben. Daarom wordt steeds de verkeerde diagnose gesteld met onjuiste medicatie als gevolg.

David Pinto is directeur van het Inter-Cultureel Instituut.
Van de auteur verscheen onlangs het boek Canon voor Participatie en Diversiteit (Kluwer).
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

mercator
Berichten: 18567
Lid geworden op: Do Nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Islamitische leerling blijft achter

Berichtdoor mercator » Za Apr 07, 2012 10:43 am

Mahalingam schreef:Lodewijk Asscher (PvdA), bekend van radio en TV en tevens Belangrijk Man in Amsterdam gaat de integratie oplossen met taallessen.

Die taallessen zijn een heilige koe. Allochtonen kunnen hier perfect generaties gedijen zonder een normaal woord Nederlands te kennen.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel

Gebruikersavatar
Scarlatti
Berichten: 5302
Lid geworden op: Vr Mei 09, 2008 10:12 pm

Re: Islamitische leerling blijft achter

Berichtdoor Scarlatti » Za Apr 07, 2012 11:46 am

mercator schreef:
King George schreef:Zeg mercator:

Staan wij hier nou op te wachten?

Afbeelding Maarten van Rossem in Hoorn

Wel verdorie, hij heeft zijn haar geverfd!

k Ga er niet naar toe, je weet van op voorhand wat ie gaat zeggen: het is goed dat Fortuyn vermoord is(Wilders helaas niet), Obama is een godsgeschenk en er zijn nauwelijks moslims in Nederland. Daar komt het zowat op neer.


die gek was vd week ook op canvas geloof ik, in t voorbij zappen zag ik dat ie weer bezig was met zijn 'toespraak' zijn 'monoloog', de interviewer kwam er niet tussen... wàt een ràre onsmakelijke vent is die v r toch! Dat iemand zo iets nog uitnodigt zelfs maar...
Islam=LEVENSBEDREIGEND

'LOQUENDI LIBERTATEM CUSTODIAMUS'
Laten wij waken over de vrijheid van het spreken... (Pim Fortuyn 1948-2002)


Terug naar “Samenleving & Integratie”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 5 gasten