‘Gewone man’ voelt zich niet begrepen door bestuurlijke en blinde elite

In dit forum kunnen we de problematiek met betrekking tot integratie en multiculturele samenleving bespreken.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 69290
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

‘Gewone man’ voelt zich niet begrepen door bestuurlijke en blinde elite

Berichtdoor Ariel » Di Sep 28, 2010 1:26 pm

’Gewone man’ voelt zich niet begrepen door bestuurlijke elite

„Ik heb lagere school en zij hebben universiteit gehad of zo. Dat die geen begrip hebben voor de gewone man, dat begrijp ik niet.” ’Zij’, dat zijn politici en andere beleidsmakers – en de man uit Venlo die deze uitspraak doet, wil maar zeggen: die staan mijlenver af van het alledaagse leven van gewone mensen.

De uitspraak is afkomstig uit een onderzoek in opdracht van het instituut voor multiculturele vraagstukken Forum. Dat wilde zicht krijgen op de onvrede van autochtone Nederlanders over de multiculturele samenleving. Die voelen zich ’een vreemde in eigen land’, zoals de titel luidt van het onderzoeksrapport dat gisteren gepresenteerd werd.

’Verontrustend’, zei onderzoeker Hans Boutellier, verbonden aan het Hilda Verwey-Jonkerinstituut, gisteren over de uitkomsten. Vooral de diepe kloof tussen de ontevreden burgers en de overheid verraste hem. „De rancune had ik verwacht. Maar niet dat die zo’n sterke rol zou spelen”, zei hij. „Deze mensen hebben sterk het gevoel dat het geen zin heeft om te participeren.”

De onderzoekers zochten ontevreden burgers op in gemengde volkswijken in Utrecht, Eindhoven, Venlo en Zoetermeer.

Ze hielden 178 interviews met voorbijgangers op straat en spraken uitgebreid met 24 andere buurtbewoners. Die bleken vaak best tevreden over hun eigen leven. Maar over hun buurt, de samenleving als geheel én de overheid zijn ze vaak negatief.

En bijna altijd schrijven ze veel ellende toe aan allochtonen.

„In het algemeen heb ik er geen probleem mee”, zegt een vrouw uit Venlo in het rapport. „Als ze ons met rust laten, onze waarden en normen respecteren. Maar dat doen ze niet.” Die opvatting tekenen de onderzoekers in veelvoud: er is in theorie niets tegen de komst van buitenlanders, maar in de praktijk gaat het niet. En dat komt doordat allochtonen zich niet aanpassen.

Een lange lijst van grote en kleine ergernissen illustreert het ongenoegen. Kinderen van allochtonen lopen nog tot elf uur ’s avonds op straat. Ze gaan niet opzij op de stoep. Ze lopen te koop met afwijkende opvattingen. Ze werken vaak niet. Maar ze worden wel in de watten gelegd door de overheid.

Wat de regering moet doen? ’Harder aanpakken’ en ’iets doen in plaats van pappen en nathouden’, is het soort antwoorden dat de onderzoekers op die vraag kregen.

„Het ressentiment is diep geworteld”, luidt de slotsom van het rapport. „Deze kloof is niet zo snel te dichten.” Hoe dat moet? „Om eerlijk te zijn, we zouden het niet zo gauw weten.”

http://www.trouw.nl/nieuws/politiek/art ... ite__.html" onclick="window.open(this.href);return false;
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 37465
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: ’Gewone man voelt zich niet begrepen door bestuurlijke elite

Berichtdoor Pilgrim » Di Aug 21, 2018 11:11 pm

Opinie: Nederlandse elite ontbeert onbehagen

Frits Bosch, 21 augustus 2018

Afbeelding
Het toenemen van diversiteit is voor allen nadelig.’

Het broeit onder het glanzende oppervlak van onze welvaart. De elite trekt zich terug in een bubbel en ontkent maatschappelijke problemen.

We maken ons zorgen over de multiculturele samenleving, integratie, globalisering en (het gebrek aan) solidariteit. Ik heb me afgevraagd wat de gevoelens hierover zijn bij de Nederlandse elite; mensen die zaken naar hun hand kunnen zetten in de netwerk-, informatie- en dienstenmaatschappij.

Vroeger had ‘elite’ een gunstige betekenis, nu minder. Ik hecht geen waardeoordeel aan deze term. Om inzicht te krijgen in hun gedachtewereld heb ik gesproken met mensen van serviceclubs, de pers, de financiële wereld, het midden- en kleinbedrijf en wetenschappers. Daarnaast sprak ik met ‘de gewone man’ en met allochtonen.

Voelt de Nederlandse elite onbehagen over de ontwikkeling van onze samenleving en zo ja, waar richt dit zich op? Na alle gesprekken constateer ik dat er enige onvrede bestaat, maar zonder urgentie, of het nu klimaatopwarming, globalisering, de Europese Unie, de islam of de cohesie van de samenleving betreft.

Tot mijn verbazing kreeg ik geregeld te horen: ‘Je bent te pessimistisch’, ‘We hebben de plicht om optimistisch te zijn’ en ‘Ik wil niet uit deze mooie droom gewekt worden’. Ook gehoord: ‘Ik heb een tweede huis en een nieuwe suv gekocht. Ik richt me op mijn loopbaan, geld verdienen en mijn privéleven.’

Pensionado’s zijn vooral bezig met clubjes, kleinkinderen, vrinden, gezond blijven, golfen en ‘het zal mijn tijd wel duren’. Men is vriendelijk, hardwerkend, relatief rijk, tolerant, hulpvaardig, schuldbewust, empathisch en kosmopolitisch, levend in de eigen bubbel. Ik zag zelfingenomenheid (‘Ik ga geweldig’) en berusting (‘We kunnen er toch niets aan doen’).

Minder vertrouwen in elkaar
De ‘gewone man’ voelt het onbehagen dat de elite ontbeert. En er is volop reden tot onbehagen. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) meldde in mei in het rapport De nieuwe verscheidenheid Toenemende diversiteit naar herkomst in Nederland dat de sociale cohesie is aangetast door de diversiteit.

Burgemeesters weten weinig van de veranderende samenstelling in hun gemeente. Groepen hebben minder vertrouwen in elkaar, beoordelen het contact minder positief en zijn negatiever over de leefomgeving.

Meer diversiteit betekent meer criminaliteit. De economische groei in Noord- en Zuid-Holland loopt terug door immigratie. Op plaatsen waar veel verschillende etnische groepen wonen, raken inwoners vervreemd van elkaar en trekken ze zich terug in de privésfeer.

Het toenemen van diversiteit is voor allen nadelig, aldus de WRR. Kortzichtig overheidsbeleid, vooral gericht op de belangen van het bedrijfsleven, heeft het belang van alle groepen geschaad. De WRR laat alle alarmbellen rinkelen, maar berust. We moeten ermee dealen.

Geen wonder dat het vertrouwen in de politiek afneemt. Het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau, De religieuze beleving van moslims in Nederland, constateerde in juni dat moslims religieuzer worden, conform de wereldwijde trend. Onze samenleving wordt tribaler, ondanks al onze pogingen dit tegen te gaan.

We mogen de verantwoordelijke regeringsleiders van de afgelopen periode op dit echec aanspreken. We leven niet met elkaar, maar naast elkaar in 233 bubbels. We hebben ons voortdurend met ‘zij’ beziggehouden en ‘wij’ verwaarloosd. Wat bindt ons eigenlijk nog?

Culturele houvast
Zijn ‘wij’ nog een volk met onderlinge saamhorigheid en solidariteit? Vormen wij nog een hechte groep die zich door een gemeenschappelijke taal, cultuur, politieke geschiedenis en door westerse waarden met een wordingsgeschiedenis van eeuwen, verbonden voelt en een natie vormt? Hebben we nog een cultuur waarbij we ons vertrouwd voelen en die ons houvast geeft?

Na de Tweede Wereldoorlog zijn we druk geweest met het opbouwen van de verzorgingsstaat. Nu er bewijs is dat we maatschappelijk versneld op de weg terug zijn, berust men.

De ontkenning doet zich ook voor bij politici, bedrijfsleven, universiteiten en media. Men wil de realiteit niet zien en verdedigingsmechanismen treden in werking. Men weet niets van de islam. Men is onwetend, naïef en oppervlakkig. Allen zeggen in koor: ‘Diversiteit maakt Nederland een geweldige plek’, terwijl uit empirisch wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het toch anders is.

We hebben een groot maatschappelijk probleem en de elite maakt daar deel van uit door het te ontkennen. Het gaat geweldig goed met Nederland, althans in economische zin. Maar: ‘It’s not the economy, stupid!’

Frits Bosch is macro-econoom, socioloog en auteur van In Holland staat een huis, ja, ja... Onbehagen bij de elite, dat 27 augustus verschijnt.


http://www.dvhn.nl/Meningen/Opinie/Opin ... e=whatsapp
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 37465
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: ‘Gewone man’ voelt zich niet begrepen door bestuurlijke en blinde elite

Berichtdoor Pilgrim » Ma Aug 27, 2018 1:41 am

Toen: “Islamitisch Europa? Belachelijk!” Nu: “Islamitisch Europa? Onvermijdelijk – en geweldig”

Geplaatst op 26 augustus 2018

Afbeelding

De Europese elite verandert van toon – om overgave mogelijk te maken.

In een bepaalde week, in 2007, kreeg ik een niet onaanzienlijk geldbedrag betaald om op dinsdag eersteklas van Oslo naar Washington DC te vliegen en op donderdag terug te gaan, zodat ik op woensdag omstreeks lunchtijd een lezing van een uur kon geven voor een publiek van Amerikaanse en internationale diplomaten. Aangezien ik financieel zo goed werd gecompenseerd en, zoals mij werd uitgelegd, ik de hoofdrol kreeg toegewezen van het enige solo-optreden middenin een conferentie die de hele dag duurde en die verder bestond uit paneldiscussies over West-Europa, verwachtte ik, dwaas genoeg, een vriendelijke ontvangst.


Mijn eerste twijfels hierover ontstonden pas vlak nadat het evenement van start ging. Tijdens de ochtendpanels luisterde ik naar de ene hoog gekwalificeerde persoon na de andere – professoren, politici en gepensioneerde en actieve diplomaten uit verschillende landen – die allemaal instemden met de voorspelling dat West-Europa een stralende toekomst tegemoet gaat. Op sociaal en economisch vlak waren ze het er allemaal over eens, de vooruitzichten zagen er voor West-Europa veel beter uit dan voor Amerika. Niet één van de ongeveer twaalf panelleden week af van deze heersende opvatting.

Na drie of vier uur van zonnige voorspellingen stond iedereen in de rij voor het buffet. Toen ze allemaal weer op hun stoel zaten, werd ik geïntroduceerd en begon ik, vanaf een lessenaar voorin, met het aanbieden van een verkorte versie van de hoofdinhoud van mijn boek uit 2006; Terwijl Europa sliep. Ik beschreef de opkomst van de islam in West-Europa, het falen van de moslims om te integreren en de daaruit voortvloeiende toename van bendecriminaliteit, bijstandsafhankelijkheid, gedwongen huwelijken, door de sharia bestuurde enclaves en talrijke andere vormen van onheil – de gebruikelijke klaagzangen. West-Europa, zo stelde ik, onderging een radicale metamorfose, die, tenzij er drastische maatregelen zouden worden genomen, uiteindelijk zijn liberale democratieën zou doen instorten.

Het is gemakkelijk om een publiek te doorzien. Terwijl ik sprak, voelde ik dat de modieus uitgedoste, zelfverzekerde menigte steeds ongeduriger werd. Toen ik klaar was en zij werden uitgenodigd om vragen te stellen, kreeg ik geen vragen, maar ongelofelijk neerbuigende, spottende opmerkingen, protesten en verwijten. Een Duitse diplomaat reageerde kwaad op mijn verslag van een recent incident – ik weet niet meer welk incident – dat in haar land had plaatsgevonden. Haar collega’s uit een aantal andere landen hadden vergelijkbare appeltjes met mij te schillen. ‘Dit zijn maar anekdotes!’ bulderde een gezant smalend. Ik probeerde hen te betrekken in een redelijk proces van geven en nemen, maar daar gingen ze niet in mee.

Wat in de ervaring vooral opviel, was dat ik in de loop van het vorige jaar in Europa en in Noord-Amerika een aantal gesprekken over hetzelfde onderwerp had gehouden. Het publiek was niet samengesteld uit gekwalificeerde deskundigen in de buitenlandse politiek, maar uit gewone burgers. Zij hadden allemaal bevestigd dat wat ik zei waar was. Tijdens de vraag-en-antwoord sessies wilden ze graag hun dankbaarheid kenbaar maken dat iemand over deze zaken sprak en ze wilden graag hun eigen gruwelijke ervaringen met de gevolgen van massale moslimimmigratie nog eens vertellen en hun frustratie uiten ten opzichte van politieke leiders, die weigerden naar hen te luisteren en zich hun lijden aan te trekken of zelfs niet bereid waren om de eenvoudige objectieve feiten te erkennen.

Op die dag in Washington dacht ik, nadat mijn toespraak na de lunch voorbij was, dat het, ondanks de ontvangst die ik had gekregen, een kwestie van beleefdheid zou zijn om de rest van de dag te blijven. Ik zat daar in het publiek toen de eerste paneldiscussies van de middag op gang kwamen. Het begon ermee dat alle panelleden hun verontwaardiging uitten over mijn opmerkingen en me in principe een idioot noemden. Een van hen merkte op, terwijl hij pretendeerde verbaasd te zijn over mijn onbegrijpelijke clowneske en aanstootgevende gedachten, dat, opmerkelijk genoeg, Walter Laqueur – de vooraanstaande, eerbiedwaardige historicus, een Europa-deskundige van wereldklasse en voormalig professor op plaatsen zoals Harvard, Johns Hopkins en de Universiteit van Chicago – zojuist een boek had gepubliceerd (The Last Days of Europe), waarin hij argumenten had die in wezen gelijkluidend waren aan die van mij. Het kwam bij dat panellid niet op om zich af te vragen waarom, als ik het zo bij het verkeerde eind had, Walter Laqueur het feitelijk met mij eens was.

Hoe dan ook, toen ik hoorde dat er vanaf het podium slecht over mij werd gesproken, stond ik op en ik maakte dat ik weg kwam. Ik heb er echter nooit spijt van gehad dat ik ben gegaan. Om te beginnen verdiende ik die dag aardig. En daar kwam bij dat mijn ogen op grote schaal werden geopend. Dit zou een bijeenkomst zijn van een aantal van ‘s werelds meest deskundige mensen met het hedendaagse Europa als onderwerp. Toch waren ze ofwel onwetend, of in diepe ontkenning over zaken waar gewone mensen in heel Europa – mensen die zij zeker zouden afwijzen als niet-intellectueel/van laag niveau – volledig van op de hoogte waren. Die gebeurtenis zorgde ervoor dat mijn mening over diplomaten drastisch naar beneden werd bijgesteld. Het maakte me nog cynischer dan ik al was over personen die als deskundigen werden beschouwd, simpelweg vanwege hun institutionele geloofsbrieven [behaalde diploma’s]. Jaren later, toen mensen begonnen te praten over de Deep State, wist ik waar ze het over hadden, omdat ik die dag met de vertegenwoordigers daarvan in dezelfde zaal had gezeten.

Ik vermeld die gebeurtenis in Washington niet alleen, omdat die in mijn beleving een uitschieter was in mijn ervaringen met openbare discussies over de islam, maar omdat die volledig in overeenstemming is met wat destijds de heersende houding van het westerse culturele establishment was ten aanzien van elke uiting van bezorgdheid over het onderwerp. Ik herinner me bijvoorbeeld een boekbespreking in de Financial Times van Terwijl Europa sliep, Eurabia van Bat Ye’or, Londonistan van Melanie Phillips en The Last Days of Europe van Walter Laqueur – vier boeken van auteurs met zeer verschillende achtergronden, maar met vergelijkbare argumenten. Hoe kan dit worden uitgelegd? Waren we allemaal onderdeel van het een of andere complot? Die vraag stoorde de recensent niet. Inderdaad, hij was inderdaad niet verontrust door ook maar één van de honderden buitengewoon verontrustende anekdotes in net gelijk welk boek van ons ook. Nee, wat hem betreft waren onze boeken gewoon misplaatste jammerklachten, geschreven door hysterische bekrompen fanatici. West-Europa stond er nog heel goed voor. De islam stond niet op het punt iets over te nemen.

Nog een voorbeeld. In maart 2007 bracht Newsweek een “speciaal verslag” uit over ” 50 jaar Europa”. Ook dat stuk verwees naar een handvol recente boeken over de opkomst van de islam in Europa, waaronder het mijne. Net als de recensent van de Financial Times was de schrijver van Newsweek zeer afwijzend. Hij haalde onze zorgen over de islamisering van West-Europa aan en schreef: “Voor de meesten die in Europa wonen – of daar de laatste tijd zijn geweest – lijkt dit allemaal onjuist, zelfs absurd”. In plaats van dat Europa gevaar liep door de moslims te worden overheerst, verzekerde hij, werd Europa steeds sterker: “50 jaar nadat de mars van de EU naar eenheid begon, is het nu Europa, niet de Verenigde Staten, dat als een nieuw lichtend voorbeeld voor de naties omhoog wordt gehouden”.

Afbeelding

Laten we kijken naar de situatie in 2018: Het blijkt dat niet Europa, maar de islam in Europa steeds sterker is geworden. Naarmate het aantal terroristische gruweldaden, massale autobranden en het rel schoppen door bendes en de verkrachtingen in West-Europa aanhoudend stijgt, wordt het steeds moeilijker om de schijn op te houden dat Europa ‘een nieuw lichtend voorbeeld voor de naties’ is. De boodschap van de elite over de islam in Europa begint daardoor te verschuiven. Eergisteren nog leken ze ons te vertellen – en velen van hen zeggen dat zeker nog steeds – dat het absurd is om te suggereren dat de huidige orde in West-Europa op het punt staat te worden opgeheven. Maar nu beginnen in ieder geval een paar van hen van toon te veranderen. Ja, geven ze toe, de islam neemt West-Europa over – maar ach, er is geen reden om je daar zorgen over te maken!

Een typerend voorbeeld: Op 28 maart vorig jaar had het Nederlandse dagblad Trouw een interview met Maurice Crul, een professor aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, die “al vijfentwintig jaar onderzoek doet op het gebied van migratie en integratie”. Omdat slechts één op de drie Amsterdammers jonger dan vijftien van Nederlandse afkomst is, merkte Crul op, zullen etnische Nederlanders binnenkort in die stad in de minderheid zijn. Hetzelfde geldt voor andere grote West-Europese steden. Voor Crul is de les hier duidelijk: De integratie “werkt nu in twee richtingen”. Wat betekent dat? Dit betekent dat West-Europese autochtonen, die al jaren klagen dat de immigranten er niet in slagen om te integreren, voortaan verplicht zullen worden om zelf te integreren in de nieuwe, multiculturele stedelijke landschappen.

“Blanke Nederlanders moeten wennen aan dit idee”, beweerde Crul nadrukkelijk. De interviewer van Trouw verzuimde om hem te vragen hoeveel van de islamitische cultuur de etnische Nederlanders, als onderdeel van hun integratieproces, zouden moeten accepteren als meerderheidsnormen. Het gedwongen huwelijk? Een door de imam goedgekeurd leer-en onderwijsplan? Eerwraak? Moeten Nederlandse vrouwen, die niet verkracht willen worden, een hijab gaan dragen? Heeft Crul, die deze stof al een kwart eeuw bestudeert, enig idee dat waar hij het over heeft geleidelijk aan de islamitische beperkingen accepteert en zich daaraan aanpast, totdat heel West-Europa onder de sharia-wet valt?

Crul is niet de enige. Op 6 augustus publiceerde de Duitse krant Tagesspiegel een column van Barbara John, een gepensioneerde 80-jarige politica die deel uitmaakt van de Christen Democratische Unie van Angela Merkel. John merkte op dat in sommige grote Duitse steden al meer mensen met een buitenlandse achtergrond wonen dan autochtone Duitsers. In Frankfurt bijvoorbeeld is 51,2% van de bevolking niet-Duits. Deze trend, zo verklaarde John, “is onomkeerbaar”. Het “maakt angsten wakker”, voegde zij eraan toe. “Maar die zijn ongegrond”. Ze haalde Rotterdam en Amsterdam aan als voorbeelden van steden met een immigranten overschot, die het gewoon prima doen. “Tenslotte,” zei ze, bestaan de nieuwe meerderheden in die steden uit “veel immigrantengroeperingen, die enorm verschillen in opleiding, etniciteit, religie, cultuur en in financieel opzicht” en die zijn dus op veel manieren van elkaar gescheiden en [dus ook] van de etnische Nederlanders.

Ja, er zijn mensen van allerlei achtergronden in de grootste steden van West-Europa. Maar slechts één van die achtergronden is problematisch. Op dit moment hoeft niemand te worden verteld waarom. Momenteel vormen moslims ongeveer 17% van de bevolking van Antwerpen en Brussel, 22% van Birmingham, 25% van Marseille, 11% van Amsterdam, 13% van Rotterdam, en 13% van Frankfurt. Immigratiepatronen en demografische trends wijzen erop dat deze aantallen de komende jaren gestaag zullen toenemen en uiteindelijk zal, ik herhaal het, heel West-Europa onder de sharia vallen. Of, zoals John het zo mooi zegt: “Veel dingen zullen anders zijn en sommige dingen zullen beter zijn”.

Afbeelding

Nou, zij zal [dan] dood zijn en het maakt voor haar niets uit. Maar voor de kinderen en kleinkinderen van de huidige West-Europese volwassenen – mensen die er nooit mee hebben ingestemd dat hun landen zouden worden overgedragen aan buitenlanders en uiteindelijk zouden worden geregeerd door de islamitische wetgeving – zal het wel wat uitmaken. Als we deze geruststellende woorden van mensen als Maurice Crul en Barbara John lezen, dan herkennen we hen precies als het soort mensen dat op die conferentie in Washington in 2007 de spot dreef met diegenen onder ons die waarschuwden dat West-Europa een op handen zijnde transformatie van kolossale omvang stond te wachten. Nu worden onze waarschuwingen langzamerhand als geaccepteerde waarheden beschouwd, zelfs wanneer degenen onder ons die de waarschuwingen naar buiten hebben gebracht nog steeds als paria’s worden behandeld. Want de aard van onze vermeende misdaad begint ook te verschuiven. Nu is het niet meer misdadig om een steeds groter wordende moslimovername van West-Europa te voorspellen. Het is misdadig om erover te klagen, in plaats van zich er nederig en gehoorzaam bij aan te passen.

Over Bruce Bawer

Bruce Bawer is de auteur van ‘While Europe Slept’, ‘Surrender’ en ‘The Victims’ Revolution. ‘ Zijn roman “Het Alhambra” is zojuist uitgekomen.

Bron: www.frontpagemag.com

Door: Bruce Bawer

Vertaald uit het Engels door: “Wachteres” en “Henk V.”

https://ejbron.wordpress.com/2018/08/26 ... -geweldig/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 37465
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: ‘Gewone man’ voelt zich niet begrepen door bestuurlijke en blinde elite

Berichtdoor Pilgrim » Di Jan 22, 2019 9:37 pm

Economische top Davos: Rijkdom miljardairs meer dan verdubbeld ten koste van burgers

Xander, 22-01-2019

Afbeelding
Als je rijk bent kijk je in Davos niet op of om als je voor een salade met wat kip en kaas omgerekend € 42,40 –een bedrag waar veel arme bijstandsgezinnen in Nederland een of zelfs twee weken van moeten zien te eten- moet betalen.

80% burgers zijn er sinds 2009 op achteruit gegaan - Opkomend populisme bedreiging voor links-liberaal beleid dat ook in Nederland de laatste resten welvaart van de burgers naar de zakken van een klein eliteclubje verplaatst

Het Wereld Economie Forum in het Zwitserse Davos is weer begonnen. De rijken en machtigen der Aarde zijn bij elkaar gekomen om het globalisme, dus open grenzen en massa immigratie, nog verder door te voeren. Het heeft hen immers schatrijk gemaakt: de top 12 kreeg er tussen de edities van 2009 en 2017 maar liefst $ 175 miljard bij. 80% van de gewone bevolking zag in diezelfde periode zijn welvaart juist dalen, wat in Frankrijk de Gele Hesjes beweging geboren heeft doen worden. De verwachting is dat de Westerse elite in Davos zich niets van de zorgen van de gewone man zal blijven aantrekken, en afspraken gaat maken voor de snelle oprichting van een globalistische EU-superstaat met onbeperkte massa immigratie en torenhoge klimaat- en energiebelastingen, die de overgebleven welvaart van het volk zullen wegzuigen en in de zakken van deze links-liberale elite zullen deponeren.

De financieel-economische site Bloomberg vindt het ‘geen verrassing’ dat de superrijken nog rijker zijn geworden. De centrale banken hebben in de jaren na de crisis voor $ 16 biljoen in de financiële markten gepompt, en daar heeft eigenlijk alleen een klein eliteclubje buitensporig van kunnen profiteren.

Deze globalistische elite is ‘rijker dan ooit’, zo wordt dan ook geconstateerd. Twaalf ‘Davos’ miljardairs zagen hun vermogen sinds de editie van 10 jaar geleden met tientallen, honderden en in het geval van Mark ‘Facebook’ Zuckerberg zelfs 1853% groeien. De top 0,1% bezat in 2017 maar liefst $ 8,9 biljoen, tegen $ 3,4 biljoen in 2007. Alleen de beruchte George Soros noteerde een flinke daling van 61%.

Populisme bedreigt rijkdom en macht elite
Hun fors toegenomen rijkdom is een van de belangrijkste redenen waarom de elite zo fel tegen het snel groeiende ‘populisme’ (en ‘nationalisme’) is. Dat alleen de top 20% van het volk er tussen 2009 en 2017 ietsje op vooruit ging, en de onderste 80% er juist op achteruit, past perfect in hun welvaartsverplaatsingsbeleid dat uiteindelijk ook de West Europese burgerij –vooral via steeds hogere, maar valse klimaat- en energiebelastingen en open grenzen/massa immigratie, wat de samenleving jaarlijks nu al tientallen miljarden kost- arm zal maken.

Terugslag en verzet in Frankrijk, Italië, Groot Brittannië, VS
De terugslag tegen dit schaamteloze egoïsme en deze meedogenloze uitbuiting begint echter zichtbaar te worden, vooral in Frankrijk, waar de tot hun neus uitgeknepen burgers het links-liberale globalisme, wat ook al jaren hoogtij viert in Den Haag, spuugzat zijn en zich middels de Gele Hesjes zijn gaan verzetten.

De Italianen hielpen om dezelfde redenen een populistische regering aan de macht. En vergeet ook de Britten niet, die via Brexit uit de in de maak zijnde EU-Superstaat gestapt. Of de Amerikanen, die massaal tegen het establishment stemden door Donald Trump in het Witte Huis te helpen.

Massamedia zijn propagandakanalen geworden
Van de massamedia hoeven de bezorgde en boze burgers op enkele uitzonderingen na geen enkele steun te verwachten, want die worden voor 80% tot 90% gecontroleerd door concerns die het bezit zijn van uitgerekend dezelfde links-liberale globalisten. Journalisten en (hoofd)redacteuren die niet in de pas lopen en afwijken van de hen voorgeschreven (VN/EU-, immigratie- en klimaat-)propaganda, worden simpelweg op een zijspoor gezet of ontslagen.

Het gevolg van het globalisme is dat de rijkdom op de wereld volgens de Gini coëfficiënt ongelijker verdeeld is dan ooit tevoren. Het zou hilarisch zijn als het niet zo dieptriest was dat de elite ieder jaar in Davos hun zogenaamde ‘zorgen’ uitspreken over die groeiende ongelijkheid, maar vervolgens vrolijk doorgaan met het verder vergroten daarvan.

Veroorzakers na crisis 2008 enkel bezig met nog rijker te worden
Anand Giridharadas, auteur van ‘Winner Takes All: The Elite Charade of Changing the World’ omschrijft het treffend: ‘Dezelfde zwendel die de crisis (van 2008) heeft veroorzaakt zorgde ervoor dat de verliezen werden gesocialiseerd (= op de burgers werden afgewenteld).’ Het waren deze globalisten en deze miljardairs die achter die crisis zaten. Maar in plaats van het zoeken naar echte oplossingen waren ze daarna enkel bezig met hoe ze na de crisis nog meer macht en rijkdom konden krijgen, hoe ‘het plebs’ met allerlei drogredenen (zoals het klimaat) nog verder uitgezogen kon worden – en tot nu toe helaas met groot succes.

De sombere voorspelling op Zero Hedge is dat er niets zal veranderen, omdat het deze elite is die alle macht naar zich toe heeft getrokken en het politieke, financiële, economische en maatschappelijke beleid bepaalt, niet de honderden miljoenen mensen die van hooguit een paar tientjes per dag moeten zien rond te komen.

Eindigt dit in een revolutie of burgeroorlog?
Totdat de grens van wat de gewone man kan hebben is bereikt, en dat lijkt in Frankrijk inmiddels het geval te zijn. Volgt hieruit een ware volksopstand en misschien zelfs een revolutie of burgeroorlog, dan hebben we dat geheel en al aan de ‘Davos’ elite en hun gewillige marionetten in de diverse Westerse hoofd- en mediasteden te danken.

Xander

(1) Zero Hedge

http://xandernieuws.punt.nl/content/201 ... an-burgers
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 37465
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: ‘Gewone man’ voelt zich niet begrepen door bestuurlijke en blinde elite

Berichtdoor Pilgrim » Do Jan 24, 2019 2:45 am

Toenemende ontevredenheid van de burgers is geen verrassing!

Geplaatst op 23 januari 2019

Afbeelding
Peilingen tonen aan: Ontevredenheid met de regering neemt toe! Het moet afgelopen zijn met het kaalplukken van de burgers!

Nog niet eens de helft van de Duitse burgers heeft op dit moment vertrouwen in de “grote coalitie”. Nog slechter is het gesteld met het vertrouwen in politici. Slechts 40% (min 3% tegenover vorig jaar) van de Duitsers gaf aan de regering te geloven. Dat is het nieuwste resultaat van de “Edelman Trust Barometer”, een representatieve peiling onder 33.000 burgers in de wereld.

Met deze verwijt komt de Bondsrepubliek Duitsland op een pijnlijke 21e plaats van de 26 in totaal terecht. Ernst Primosch, die bij “Edelman” verantwoordelijk is voor Duitsland, weet ook waarom: “Steeds meer mensen denken dat het maatschappelijk systeem voor hen niet functioneert.” Tegen deze achtergrond is het niet verrassend dat de toekomstverwachtingen van de burgers somber zijn. Drie van de vier denken dat het hen en hun gezinnen in de komende vijf jaar slechter zal gaan. Daarbij komt dat maar één op de vijf burgers het gevoel heeft te profiteren van de bestaande maatschappelijke en economische orde.

Het wantrouwen komt niet zomaar uit de lucht vallen. De Duitse regering heeft in de afgelopen jaren alles ondernomen om de mensen enorm onzeker te maken en de samenleving te splijten. De ongeregelde immigratie met dagelijks nieuwe geweldsmisdrijven, het ondoorzichtige heulen met Brussel, de sociale onevenwichtigheid, het kaalplukken van de burgers door de energietransitie, de strijd tegen de dieselrijders en de toenemende armoede in het land – dat alles is maatschappelijke springstof, die uiteindelijk zijn weerslag vindt in peilingen. Als voorzitter van de AfD-fractie in de Duitse Bondsdag voel ik mezelf, net als mijn collega´s, verplicht tot transparantie en volg ik altijd een politiek die geheel in het belang van de burgers is. Iedereen die ons hierbij ondersteunt, mijn hartelijke dank.

(www.handelsblatt.com)

Bron: www.facebook.com

Door: Dr. Alice Weidel

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2019/01/23 ... errassing/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)


Terug naar “Samenleving & Integratie”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten