Pagina 2 van 2

Re: Geen asielzoekers uitzetten

Geplaatst: wo jan 22, 2020 5:53 pm
door Pilgrim
Terugkeerbeleid asielzoekers FAALT: bijna niemand keert terug
14 jan. 2020


Re: Geen asielzoekers uitzetten

Geplaatst: do jan 23, 2020 12:21 pm
door King George
Het CDA wil dat uitgeprocedeerde asieleisers die niet meewerken aan de terugkeer naar het land van herkomst strafbaar stellen, maar stemt tegen de motie waarin de regering verzocht om het niet meewerken aan uitzetting strafbaar te stellen.

Afbeelding

Re: Geen asielzoekers uitzetten

Geplaatst: vr feb 28, 2020 2:26 pm
door Ariel
Italië neemt voorlopig geen vluchtelingen terug door viruscrisis
Corona stokt uitzetting asielzoekers

Honderden asielzoekers dreigen niet te kunnen worden uitgezet door de uitbraak van het coronavirus. Italië, waar de gevaarlijke infectieziekte snel om zich heen grijpt, weigert de asielzoekers terug te nemen en zet daarmee een dikke streep door de Nederlandse rekening.

De desbetreffende vluchtelingen moeten, volgens Europese afspraken, terug naar Italië omdat ze daar hun eerste asielaanvraag hebben gedaan. Het virus gooit voorlopig roet in het eten. Het is niet duidelijk hoe lang de asielzoekers hier nog blijven en zelfs of ze later alsnog kunnen worden uitgezet. Nederland heeft in de regel namelijk zes maanden de tijd om iemand over te dragen.

Dat Rome weigert zijn migranten terug te nemen, wordt bevestigd door de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) na vragen van De Telegraaf. De zogeheten Dublin-claimanten hebben door EU-regelgeving geen recht op bescherming in Nederland, omdat een andere lidstaat verantwoordelijk is voor de vreemdeling.

Tijdelijke nootmaatregel
„De Italiaanse autoriteiten hebben op dinsdag bericht dat vanwege de uitbraak van het coronavirus als tijdelijke noodmaatregel er geen Dublin-overdrachten kunnen plaatsvinden van en naar Italië”, verduidelijkt een woordvoerder van DT&V. „Hierdoor zien we ons genoodzaakt de voor de korte termijn ingeplande overdrachten naar het land voorlopig op te schorten.”

Ook Wil Eikelboom, voorzitter van de Vereniging van Asieladvocaten Nederland (VAJN), bevestigt de opschorting. „Het gaat om aanvragen tot terugname die al geaccepteerd zijn door Italië, waarvan het land nu wil dat de overdrachten voorlopig niet plaatsvinden”, stelt de raadsman.

Hoeveel gevallen precies op losse schroeven komen te staan is niet bekend. Uit de meest recente cijfers uit 2018 blijkt dat Nederland 2269 verzoeken bij Italië indiende om asielzoekers terug te nemen. Sinds dinsdag gaat het om 10 personen die niet zijn uitgezet.

"Na een half jaar vervalt de claim"
Overigens is nog onduidelijk of later in het jaar de verzoeken nog kunnen worden uitgevoerd. Eikelboom: „In de regel moet die overdracht binnen enkele maanden plaatsvinden, omdat na een half jaar de claim vervalt.”

„Op dit moment kan ik nog niets zeggen of en zo ja wat dit betekent voor het vervallen van Dublin-overdrachten”, reageert een woordvoerder van DT&V.

Re: Geen asielzoekers uitzetten

Geplaatst: vr feb 28, 2020 4:27 pm
door Mahalingam
Hier nog meer asieligen+corona ellende. Een Jemeniet die komt aanvliegen uit een besmet gebied van China. Een soort corona-virus vluchteling? Hij ging in quarantaine en nu schreeuwt zijn gratis advocaat (die hebben ze altijd, ik nooit) moord en brand.
Asielzoeker enkele dagen vastgehouden in geïsoleerde corona-quarantaine op Schiphol
De man, die zondag vanuit China op het vliegveld aankwam, heeft enkele dagen in quarantaine gezeten totdat werd vastgesteld dat er geen sprake was van besmetting. Dat bevestigt de Dienst Justitiële Inrichting (DJI) aan de Volkskrant. Het is het eerste keer dat in Nederland een persoon afgezonderd in quarantaine is vastgehouden vanwege de uitbraak van het covid-19 virus.

De man had bij aankomst geen ziektesymptomen, maar moest toch in quarantaine omdat hij uit een Chinese regio kwam waar ‘mogelijk het coronavirus heerst’, zo staat in interne berichtgeving van de DJI. Volgens zijn advocaat, Bernadette Ficq, was er onvoldoende aanleiding om de man geïsoleerd op te sluiten. Inmiddels is hij in afwachting van zijn asielprocedure overgebracht naar de reguliere vreemdelingendetentie. Daar heeft hij minder beperkingen.

Jemen

Het is gebruikelijk dat asielzoekers bij aankomst op Schiphol in afwachting van hun procedure in het detentiecentrum op de luchthaven worden vastgezet. Maar de asielzoeker, die in China studeerde en oorspronkelijk afkomstig is uit Jemen, kwam na aankomst terecht op de speciale observatie-afdeling van het Justitieel Complex Schiphol. Op die afdeling worden mensen afgezonderd opgesloten die door bijvoorbeeld psychiatrische problemen een gevaar opleveren voor personeel of andere gedetineerden.

Ficq verbaast zich over de manier waarop haar cliënt in quarantaine is gehouden. In de observatiecel kon de man geen contact leggen met de buitenwereld. ‘Dit is een absurde maatregel’, zegt Ficq. ‘Ik begrijp dat uit voorzorg iemand in quarantaine wordt gehouden, maar dat zou niet op deze manier moeten gaan.’ Volgens de advocaat heeft de gang van zaken veel weg van een geïmproviseerde noodmaatregel. ‘En nu wordt blijkbaar een isolatiecel als quarantaineplek gebruikt.’

Dat de man ondanks het ontbreken van ziektesymptomen toch in een observatiecel werd geplaatst heeft volgens een woordvoerder van de DJI te maken met de verklaringen die hij gaf. Zo vertelde de man dat hij voor zijn reis door de Chinese autoriteiten al enkele weken uit voorzorg in quarantaine was gehouden.

De DJI heeft een protocol opgesteld om op juiste wijze om te gaan met besmettelijke ziekten. Dat protocol is ook in dit geval gevolgd, zegt de woordvoerder. De man zou na aankomst in het Justitieel Complex zelf hebben ingestemd met afgezonderde opsluiting. Advocaat Ficq twijfelt aan die vrijwillige instemming. ‘Je bent overgeleverd aan het detentieprogramma. Op dat moment heb je weinig keuze. Dat hij er vrijwillig mee heeft ingestemd is geouwehoer.’ Ficq onderzoekt of ze stappen gaat ondernemen tegen de isolatie van haar cliënt.
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achter ... ~beedfff3/