Noodzakelijk Kwaad. Sinterklaas in het land!

In dit forum kunnen we de problematiek met betrekking tot integratie en multiculturele samenleving bespreken.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50408
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Noodzakelijk Kwaad. Sinterklaas in het land!

Bericht door Pilgrim »

De echte geschiedenis van Zwarte Piet

18 sep 2020

Afbeelding

Aan de figuur van Sinterklaas zoals wij die kennen, ligt een concreet historisch individu ten grondslag, een oudchristelijke heilige. De geschiedenis van zijn schelmachtige knecht is ingewikkelder. De tegenstanders van Zwarte Piet beginnen graag met het prentenboekje aan te voeren dat de Amsterdamse onderwijzer Jan Schenkman in 1850 uitgaf. De suggestie is dan dat dit het startpunt van de moderne Sint en Piet zou zijn. Inderdaad zien we Sint en Piet hier afgebeeld op de manier waarop we ze nu nog kennen. Deze framing wil het idee in omloop brengen dat de figuur van Zwarte Piet als helper van Sint pas een kleine 170 jaar oud is, uit de tijd dat de slavernij in Suriname nog niet was afgeschaft (dat gebeurde in 1863). Met deze willekeurige associatie brengt men de figuur van Zwarte Piet bewust in de sfeer van identiteitspolitiek en maatschappelijke tegenstellingen.

Heiligman

De feitelijke grondslag hiervoor ontbreekt echter. Om te beginnen kan Schenkman in geen enkel opzicht als de bedenker van Zwarte Piet beschouwd worden, en nog minder als de vormgever van het huidige Sinterklaasfeest. Hij schreef eenvoudigweg over een al bestaande traditie en bevestigt die juist. Dat die niets te maken heeft met de relatie die tegenstanders van Zwarte Piet zo graag willen leggen, namelijk die tussen huidskleur en de meester-knechtverhouding, blijkt wel uit het Leesboek voor de jeugd uit 1802, een halve eeuw eerder. Dit boek spreekt afkeurend over een blijkbaar oude gewoonte in Nederland om met Sinterklaas (6 december) zwartgemaakte “kerels… die dan dien Heiligen moesten verbeelden” met rammelende kettingen langs huizen te sturen om kinderen bang te maken. “Den zoeten kinderen gooiden zij lekkers toe, en sloegen vaak de stoute jongens, welken zij ook eene roede bragten.” Zwarte Piet-gedrag in optima forma dus, maar hier uitgevoerd door de heiligman. Hier is het de heilige zelf die zo ‘zwart is als roet’!

Lees ook: VN-rapporteur: Nederlandse staat moet strijd tegen Zwarte Piet steunen

Knecht
Deze volkstraditie waarbij mensen zich zwart schminken in midwintertijd, komt in heel Europa voor. Alles wijst op een voorchristelijke gebruik dat met Sint en Piet een gekerstende vorm kreeg. Daarbij lag de rolverdeling niet eens vast.
In Nederland zijn zwarte sinterklazen, zoals hierboven beschreven, op tal van andere plaatsen voorgekomen. Hetzelfde geldt voor de landen om ons heen. Zwarte Piet verbinden met de slavernij van Afrikanen in de Nieuwe Wereld raakt dus kant noch wal. De zwartheid van Zwarte Piet heeft niets te maken met zijn ondergeschiktheid als knecht van Sint. Het leggen van deze relatie berust op een moderne projectie, die mensen nodeloos tegen elkaar opzet.

Gedichtje
Het gebruiken van het Sinterklaasfeest voor politieke agenda’s wordt in de hand gewerkt door de relatieve schaarste aan bronnen. Het feit dat Nederland na de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) een protestants gestempelde natie was, waar menig predikant bezwaar maakte tegen het ‘roomse’ feest van Sinterklaas, heeft ertoe bijgedragen dat het binnenshuis ging en weinig sporen achterliet. Die zijn er echter wel. Neem het gedichtje van de moraliserende kinderdichter Hiëronimus van Alphen, gepubliceerd rond 1780:

Klaasje:
Pietje, zoo gij niet wilt deugen,
Dan verschijnt de zwarte man.


Pietje:
Klaasje, foei, dat is een leugen!
Laat hem komen als hij kan.
Die aan zulk een man gelooft,
Is van zijn verstand beroofd.


Afbeelding
Afbeelding bij het gedicht Klaasje en Pietje.

Masker
Het gedichtje is apart, omdat de sprekende kinderen zelf Klaas en Pietje heten en de laatste de eerste aanspoort niet aan een “zwarte man” te geloven die stoute kinderen komt halen, een duidelijke zinspeling op de figuur van Zwarte Piet. Bij het gedichtje hoort overigens een afbeelding van een man met een zwart masker. Hoe dan ook, in de decennia voor Schenkman zijn er al tal van vermeldingen van Zwarte Piet als begeleider van de Sint.

Iran
Het zwartmaken van een gezicht in midwintertijd strekt zich uit tot buiten Europa. Zo wordt in Iran (en gebieden die daar cultureel mee in verbinding staan) aan het begin van de lente een eigen Nieuwjaar gevierd, Nooroz. Er treedt een koppel bij op dat sterk doet denken aan onze Sint en Piet: een oude man, Amoo Noorzo, met lange witte baard en een met goud afgezette muts brengt kadootjes voor de kinderen. Hij wordt vergezeld door Haji Firoez, een clowneske figuur met een volgens de traditie zwartgemaakt gezicht. De viering van Nooroz staat op de lijst van werelderfgoed van Unesco. In tegenstelling tot de Nederlandse traditie heeft deze ‘Zwarte Piet’ een beschermde status gekregen.

Afbeelding
De Iraanse Zwarte Piet: Haji Firoez.

Krampus
Volkskundigen wijzen op nog een andere inspiratie voor onze Zwarte Piet: de duivelachtige Krampus- figuur met bokkenhoorns uit Oostenrijk, Hongarije, Slovenië, Kroatië, Italië en Tsjechië. Een zwartgemaakt gelaat maakt vaak deel uit van zijn uitdossing. Jonge mannen vermommen zich als de Krampus in het begin van van december. Vooral op de avond van 5 december zwerven ze over de straten en jagen ze kinderen angst aan met roestige bellen en kettingen. Ook gaan ze huizen binnen.

Oostenrijk
Waar Sinterklaas cadeautjes uitdeelt aan brave kinderen, dreigt Krampus met straf voor de stoute. Hij tuchtigt ze of stopt ze in zijn zak, waarna de stoute kinderen meegenomen worden naar het bos. Een auteur uit Steiermark schrijft in 1780: “In Oostenrijk was het vroeger gebruikelijk [...] dat een van de kosters de Heilige Nicolaas uitbeeldde terwijl een andere zich schrikwekkend verkleedde als diens knecht; in deze kledij gingen ze vervolgens bij de huizen naar binnen. De kinderen die zich goed gedroegen kregen een cadeau. De stoute kinderen kregen de knecht achter zich aan, die deed alsof hij hen wilde meenemen.” Deze gestalte kwam ook in andere streken voor. In Midden- en Noord-Duitsland heet hij Knecht Ruprecht, maar in andere streken draagt hij weer andere namen.

Kettingen
Het gerammel met kettingen door Zwarte Piet, waar ook oude Nederlandse bronnen melding van maken, past in de ontwikkeling van Piet als een contrastfiguur van de heilige. Hij wordt dan opgevat als een onderworpen duivel, wiens ketenen erop wijzen dat hij door de heilige tot knecht is gemaakt. Ook het eerder aangehaalde Nederlandse citaat uit 1803 heeft het over de “blijkbaar oude traditie” waarin zwartgemaakte kerels met rammelende kettingen rond 6 december langs de huizen gaan. Het maakt gelijk duidelijk waar het “makkers, staakt u wild geraas” betrekking op heeft. Op sommige afbeeldingen zien we Krampus zelfs aan een touw achter Sint meegevoerd worden door een engel, zodat Sint twee vaste begeleiders heeft. Maar volksgebruiken zijn grillig. Op andere af beeldingen zien we Krampus alleen gezinnen bezoeken, dus zonder Sint, en wordt hij door kinderen met gevouwen handen ontvangen onder een Christusbeeld.

Kinderen
Zo breed is ooit het spectrum van Zwarte Piet geweest: van schelmachtige duivel tot plaatsvervangende heilige! In Nederland is hij echter al sinds jaar en dag Zwarte Piet: de vrolijke begeleider van de Sint, die de goedheiligman terzijde staat op zijn missie zoveel mogelijk kinderen blij te maken.

(Gepubliceerd in de Docentenhandleiding van het Lespakket Zwarte Piet & Sinterklaas, 2017)

https://cultuurondervuur.nu/de-echte-ge ... newsletter
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Mahalingam
Berichten: 42941
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Noodzakelijk Kwaad. Sinterklaas in het land!

Bericht door Mahalingam »

Diversiteit. Inclusiviteit. Maar daar hoort Zwarte Piet niet bij.
Pathé stopt met vertonen van films met Zwarte Piet erin: ‘Iedereen is bij ons welkom’


De afrekencultuur, of de cancelculture, sijpelt steeds verder door in onze samenleving. Na Bol.com en andere bedrijven gaat ook bioscoopketen Pathé Zwarte Piet in de ban doen. Iedereen is bij Pathé welkom, behalve Zwarte Piet….

De deugbrigades in Nederland lijken een effectief wapen te hebben gevonden, het geïmporteerde wapen, de zogeheten afrekencultuur lijkt nu toch bijna ‘normaal’ te worden. ‘Foute’ meningen en/of uitingen zijn binnen deze afrekencultuur echt passé. Alles wat SJW/Woke-Nederland niet vindt kunnen kan rekenen op de bijltjesdag.

Pathé vindt dat niemand mag worden gediscrimineerd en besluit daarom om Zwarte Piet in de ban de ban te doen. Waarmee ze dus eigenlijk zeggen: Zwarte Piet is racisme. Alle films waar Zwarte Piet in voorkomt zijn niet meer welkom bij Pathé bioscoop.
“Daarom draaien we geen films meer met zwarte pieten. Alleen films met bijvoorbeeld roetveegpieten zijn nog bij Pathé te zien. Iedereen is bij ons welkom en moet zich ook welkom voelen.
En zo is Pathé het eerste bedrijf binnen de Nederlandse filmsector die Zwarte Piet in de ban doet. Als we kijken naar Bol.com en de hele soap rondom de verbanning van Zwarte Piet daar, zullen we niet raar opkijken als soortgelijke filmbedrijven Pathé gaan kopiëren.

En zo verdwijnt Zwarte Piet langzaam uit de samenleving.
https://www.dagelijksestandaard.nl/2020 ... ns-welkom/
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 78046
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Noodzakelijk Kwaad. Sinterklaas in het land!

Bericht door Ariel »

Triest, triest, triest....
’We hebben het over een 125 jaar oude traditie’

Woede in Grou: feestcomité doet Swarte Pyt in de ban

Het voelt alsof ze erin zijn geluisd, door hun eigen Sint Piter-comité. In het Friese dorp Grou, waar al sinds mensenheugenis het alternatieve feest van Sinterklaas wordt gevierd, moet onder druk de enige Swarte Pyt verdwijnen. Het kan niet anders, zegt het comité. Maar uit een enquête blijkt dat bijna vier op de vijf Grousters het lokaal gevierde feest niet wil aanpassen. In het authentieke Friese plaatsje neemt de onrust dan ook toe.

Voor velen zal Sint Piter dezelfde persoon zijn als Sinterklaas, maar dat is niet het geval. Op de zaterdag voor 21 februari komt Sint Piter met de boot aan in Grou. Hij draagt een witte mantel en rijdt op een zwart Fries paard, wordt ontvangen door de burgemeester en toegezongen door de lokale kinderen en hun ouders. Maar hij is dus niet de goedheiligman.

„We hebben het over een 125 jaar oude traditie, waarbij Sint Piter scholen bezoekt, het verzorgingscentrum, zieke mensen ook”, verduidelijkt ondernemer Jeroen Korthuis. „Het is een echt Fries feest. Hij heeft ook maar één Swarte Pyt bij zich, in tegenstelling tot Sint-Nicolaas zelf, die in de rest van het land komt.”

Tumult
En die ene Piet zorgt nu voor tumult in het dorp, omdat het Sint Piter-comité, zo stelt Korthuis, hem vakkundig en doelbewust wil laten verdwijnen. Voorzitter Peter van den Broek van het comité ontkent dat. „We hebben met scholen gesproken, met kinderdagverblijven. Daaruit kwam een beeld naar voren dat we niet op de oude voet kunnen doorgaan. Eigenlijk zijn ook wij tegen aanpassing, maar we volgen de maatschappelijke discussie. Er is veel gebeurd in de wereld.”

"Er is veel gebeurd in de wereld"
Dat is precies wat veel inwoners van Grou op de verandering tegen hebben: Grou is niet de ’hele wereld’, maar een 5700 inwoners tellend dorp, waar vooral de traditionele, echt Friese bevolking nog woont.

Korthuis liet dan ook een enquête opstellen door een professioneel bureau met de vraag of de bevolking voor of tegen aanpassing van Swarte Pyt is, omdat het comité schermt met overleg met dorpelingen. Daaruit kwam naar voren dat bijna vier op de vijf inwoners tegen aanpassing is, dus ruim meer dan 4500 inwoners, en dat het besluit hun dus – zo voelt dat althans – door de strot wordt geduwd.

„Ik spreek veel mensen en weet dat de onrust en woede toenemen over dit besluit. We weten dat er elders in Nederland inmiddels andere opvattingen leven, maar willen graag onze eigen traditie in eigen kring kunnen blijven koesteren, en niet dat die door buitenstaanders die hier verder nooit komen wordt veranderd”, vervolgt de Friese ondernemer. Want het bezwaar kwam onder druk van, zo memoreert hij, Kick Out Zwarte Piet. Bij een intocht van Sint Piter liep aanwezigheid van de actiegroep al eens uit op een opstootje.

’Vervangen’
Hij stelt dat de voorbije jaren meerdere bestuursleden doelbewust zijn vervangen door leden van linkse partijen die bij voorbaat al principieel tegen Swarte Pyt zijn. En dat het daarmee een vooropgezet plan is. Van den Broek is ook een bekende van Marga Waanders, de PvdA-burgemeester die in 2017 KOZP naar Dokkum haalde voor een demonstratie, wat vervolgens op de A7 leidde tot de beruchte snelwegblokkade.

Van den Broek ontkent dat. „Dat is een gelegenheidsargument. Ik vind ook niet dat we door de knieën zijn gegaan. Dit besluit is niet lichtzinnig op een achternamiddag genomen. Het wordt ook steeds moeilijker om een vergunning te krijgen. We willen het feest kunnen doorgeven aan toekomstige generaties.”

Op de vraag of de enquête nog kan leiden tot een herziening van het besluit, is hij kort en krachtig: „Nee.”
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 21606
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Noodzakelijk Kwaad. Sinterklaas in het land!

Bericht door King George »

Afbeelding

Deze 5 organisaties krijgen subsidie voor hun oorlog tegen Zwarte Piet

Honderdduizenden euro’s subsidies stromen er elk jaar van de gemeente Amsterdam naar clubs die actief Zwarte Piet bestrijden. Cultuur onder Vuur zet de schijnwerper op vijf organisaties.


Afbeelding

1. Stichting Soul Rebel Movement

Soul Rebel Movement (SRM) noemt zich op zijn website een “non-profit organisatie die zich richt op kwetsbare groepen binnen de samenleving.” Het is onbekend wie in het bestuur zitten en wat de inkomsten en uitgaven zijn. Wel is uit het Amsterdams subsidieregister bekend dat de organisatie in 2016 5.000 euro gemeenschapsgeld heeft gekregen voor de Dag van Empathie. De subsidie lijkt tot weinig substantiële activiteit te hebben geleid. De evenementenkalender op de website toont in 2016 een workshop en in 2017 een zomerkamp.


Meer informatie vinden we op een oudere website van de SRM: www.soulrebelmovement.blogspot.com. Daar staat onder andere het verslag van een overval die SRM pleegde op een Amsterdamse slavernijherdenking in 2014. Daar onderbrak SRM ruw de spreker, toenmalig vicepremier Lodewijk Asscher. Notabene een politicus die óók streed tegen Zwarte Piet. Maar Asscher mag niet spreken, schreeuwden de SRM-demonstranten. Want hij “vertegenwoordigt de Nederlandse regering: dezelfde regering die de zwarte gemeenschap respectloos behandelt”. De demonstranten wilden niet dat Asscher “onze voorouders nog langer beledigt met loze woorden”. Welke voorouders? De Ashanti, het volk waar veel prominente Zwarte Piethaters in Nederland van afstammen? Het volk dat een Afrikaans imperium bouwde op slavenhandel?

Afbeelding

Soul Rebel Movement is vooral een vehikel geweest voor het activisme van één man: Jerry Afriyie. Op de website staat hij genoemd als “Oprichter / Coördinator”. Tot februari 2018 plaatste Afriyie geregeld artikelen, verslagen en toespraken.

Eén zo’n toespraak heeft Afriyie gehouden op een demonstratie van Antifa, een groepering die geweld, intimidatie en terroristische tactieken gebruikt om een communistische revolutie te ontketenen. In deze toespraak slaat Afriyie uiterst dreigende taal uit. “Het is oorlog”, wat hem betreft, waarbij wij de kant van de “antifascisten” moeten kiezen. We moeten af van “het witte suprematie-denken” dat via “de bijbel” bij ons terecht is gekomen. Het doet de vraag rijzen of Afriyie ooit de Heilige Schrift heeft opengeslagen. “Mensen hebben zich van mij gedistantieerd,” klaagt Afriyie, “omdat zij AFA problematisch vinden. Maar AFA is niet het probleem. Het probleem zijn de mensen die onrecht zien en van een veilige afstand toekijken. Als je nazi’s hebt, heb je AFA nodig.” Afriyie noemt de antifa’s zelfs “mijn kameraden en medestanders”.

Afbeelding

2. Stichting Nederland Wordt Beter

Vanaf 2018 voert Afriyie zijn strijd tegen Zwarte Piet vanuit Stichting Nederland Wordt Beter (NWB). De bestuursleden zijn naast Afriyie (voorzitter) Roelof Jan Minneboo (penningmeester) en Devika Gauri Partiman (secretaris). Het subsidieregister stelt dat de stichting tussen 2016 en 2020 een totaal van 26.500 euro heeft ontvangen. Telkens voor de Dag van Empathie, die jaarlijks op 3 mei plaatsvindt. Indirect profiteert NWB nog meer van subsidie. Medeorganisator van de Dag is Operatie Periscoop, een organisatie die in 2019 127.000 euro ontving. Daarnaast staan op de website van Dag van Empathie elf ‘partners’ van wie velen subsidie ontvangen, zoals Alle Kleuren Oost en Pakhuis de Zwijger.

“De Dag van Empathie”, zo lezen we op www.dagvanempathie.nl, “is een jaarlijks terugkerend moment waarop de diverse samenleving samenkomt om elkaar (opnieuw) te leren kennen” door het uitwisselen van “verhalen, dromen, geschiedenis en ervaringen”. Wie naar de evenementkalender kijkt, ziet echter in 2019 als thema “Deze Woorden Zouden Begraven Moeten Worden”, met als toelichting: “Welke woorden in onze taal zouden eigenlijk niet meer gebruikt mogen worden en het museum in moeten?”. Dit is goed beschouwd geen ‘uitwisseling van verhalen’ maar afstemming van censuur. Dit onder leiding van Jerry Afriyie en ene Fouad Lakbir.

Afbeelding

Nederland Wordt Beter heeft voor de Dag van Empathie een lespakket uitgebracht voor de bovenbouw van het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het lespakket roept op om “in dialoog [te gaan] over controversiële onderwerpen.” Als eerste noemt het lespakket Zwarte Piet. Daarbij krijgen de kinderen alleen argumenten tegen Zwarte Piet aangereikt. Bijvoorbeeld: “Verandering is altijd goed.” En: “Ik heb me wel eens buitengesloten gevoeld.” De eenzijdigheid is opmerkelijk omdat het de bedoeling is om “ruimte te creëren voor afwijkende of extreme opvattingen”, zo staat er een pagina eerder. Kennelijk mag er geen ruimte zijn voor de mening dat Zwarte Piet een mooie traditie is.

Afbeelding

Opname uit het lespakket van de Dag van Empathie. Bij de stelling “Zwarte Piet zou moet [sic] worden veranderd in Piet” worden alleen argumenten tegen de zwarte knecht gegeven.
De lespakket van de Dag van Empathie is niet het eerste wat Nederland Wordt Beter heeft gemaakt. In 2016 kwam het met een uitgebreid lespakket met de titel “De geschiedenis van het Sinterklaasfeest”. Dit lespakket is niet met directe subsidie van de gemeente Amsterdam gemaakt, wel indirect: Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis (NiNsee), dat royale subsidies krijgt, werkte eraan mee. Los hiervan verdient het lespakket over het Sinterklaasfeest onze aandacht, omdat het daarin gepleegde plagiaat grond genoeg had moeten zijn voor weigering van elke verdere subsidie voor educatief materiaal van NWB.

Het plagiaat werd in 2017 aan het licht gebracht door Cultuur onder Vuur, dat destijds een – geheel subsidievrij – eigen lespakket over Sinterklaas en Zwarte Piet maakte. Bij bestudering van het NWB-lespakket viel een Cultuur onder Vuur-medewerker op dat delen wel heel erg leek op een artikel van televisieprogramma Andere Tijden.

Lees ook: Lespakket van Jerry Afriyie staat vol plagiaat

Cultuur onder Vuur heeft het NWB-lespakket vervolgens laten analyseren door speciaal programma Quetext. Dat meldde 165 keer plagiaat in de tekst van 20 pagina’s. Trek de gevallen van correcte citering en zelfplagiaat af en je houdt alsnog 100 tot 120 gevallen van plagiaat over. Een voorbeeld: “In april 1930 publiceerde De Groene Amsterdammer een special, het ‘Neger-Nummer’, met allerlei invalshoeken over de mensen die toen ‘negers’ werden genoemd. In dit nummer publiceerde Melis Stoke (pseudoniem van Herman Salomonson) een felle aanklacht tegen de racistische bejegening van de gekleurde mens in Nederland.” Tot op de letter hetzelfde staat in een artikel dat schrijfster Usha Marhe publiceerde in 2014 op haar website.

Het meest in het oog springt les 3 van het lespakket, getiteld Karikaturen. Dat gedeelte omvat drie pagina’s en is volledig overgeschreven uit het boek Wit over zwart. Beelden van Afrika en zwarten in de westerse populaire cultuur van Jan Nederveen Pieterse (pp. 152-159). Slechts hier en daar is een zinnetje weggelaten of toegevoegd. Het boek van Nederveen Pieterse wordt onderaan de geplagieerde tekst vermeld, onder het kopje ‘Bronnen’. Nergens in het lespakket wordt melding gemaakt van volledige overname van Nederveen Pieterse’s tekst, al helemaal niet of hij instemt. Hier is onmiskenbaar sprake van “het overnemen van stukken, gedachten, [of] redeneringen van anderen en deze laten doorgaan voor eigen werk”, zoals de Dikke van Dale plagiaat definieert.

Afbeelding

3. Stichting New Urban Collective

Een organisatie die geregeld opduikt bij activiteiten van Nederland Wordt Beter is het New Urban Collective. Dit is naar eigen zeggen een “sociale onderneming met de missie jongeren van diverse achtergronden te empoweren”. In 2016 – 2020 kreeg NUC een totaal van 27.000 euro aan subsidie. Eerder ontving het al geld van de Open Society Foundation, het fonds waarmee de Hongaars-Amerikaanse miljardair George Soros links activisme stimuleert. Dat geld is onder andere besteed aan het symposium “Moving Traditions: Zwarte Piet Hoort Thuis In Het Museum”. Daarnaast heeft NUC geld gekregen van ABN AMRO en KPMG. Het doet de vraag rijzen of de gemeente niet subsidie aan NUC had moeten weigeren. Immers de Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2013 stelt: “Het college kan geheel of gedeeltelijk weigeren een subsidie te verlenen als: [..] de aanvrager ook zonder subsidie over voldoende gelden, hetzij uit eigen middelen hetzij uit middelen van derden, kan beschikken om de activiteit te realiseren” (hoofdstuk 4, artikel 9, lid 2).

Afbeelding
De linkse miljardair George Soros subsidieerde via zijn Open Society Foundation een symposium over “Zwarte Piet Hoort Thuis In Het Museum”. Bron afbeelding: Flickr/World Economic Forum.

De bestuursleden van Stichting New Urban Collective zijn Mitchell Esajas (“VOORZITTER”), Jessica de Abreu (“Penning meester” [sic]), Thiemo Heilbron (“Secretaris”) en Walter Zantinge (“Marketing en PR”). NUC krijgt subsidie van de gemeente Amsterdam voor ‘The Black Archives’. Dit is een bibliotheek met volgens NOS meer dan 4.000 boeken. De bibliotheek is sinds 2016 gevestigd in een pand dat eigendom is van de Vereniging Ons Suriname (VOS), dankzij een tip van Zwarte Piethater Quinsy Gario. VOS ontvangt zelf subsidie van de gemeente Amsterdam. Het is onduidelijk waarom NUC gemeenschapsgeld nodig heeft voor deze zolderbibliotheek, die niet wezenlijk anders is dan de boekenverzameling van een heemkundig gezelschap.

‘The Black Archives’ moeten volgens NUC de “enorme verborgen geschiedenis over de Afrikaanse – en Surinaamse diaspora in Nederland” ontsluiten. Een uitgebreidere missieverklaring vinden we in het artikel “Lessen uit een verborgen geschiedenis van de Zwarte Radicale Traditie”, dat op 28 maart 2018 verscheen op www.theblackarchives.nl. Het artikel steekt de loftrompet op wat het zwart radicalisme noemt. Dit is marxisme aangepast naar de zaak van ‘zwarte bevrijding’. Daarbij wordt niet de proletariër, maar de neger geëmancipeerd. Niet van de bourgeoisie, maar van de blanke.

Lees ook: De giftige slang van zogenaamd antiracisme in Nederland

De auteur noemt een stoet aan ‘zwart-radicale’ auteurs en activisten. Ons enigszins bekend is Anton de Kom, een (vanuit verzetsoptiek) marginale figuur die artikelen schreef voor communistische kranten in de Tweede Wereldoorlog maar die bij de recente politiek-correcte zuiveringen in de canon van de Nederlandse geschiedenis is opgenomen. Belangrijker is de rol van de minder bekende Otto Huiswoud. Hij wordt uitgebreid bejubeld door ‘The Black Archives’. Huiswoud was medeoprichter van de Communistische Partij in de VS en reisde de wereld rond om voor Comintern – een marionet van de Sovjet-Unie, waar Stalin op dat moment tientallen miljoenen mensen de dood in dreef – revolutie te ontketenen.

Elders op de website van ‘The Black Archives’ vinden we lange tirades tegen Zwarte Piet. Het is onduidelijk wat het verband is met de bibliotheek, die geen wetenschappelijke literatuur over deze traditie lijkt te bevatten. Saillant detail is dat Femke Halsema, huidig burgemeester van Amsterdam, een veeg uit de pan krijgt: “Femke, die zichzelf waarschijnlijk beschouwt als toegewijd aan rechtvaardigheid en gelijkheid, is een voorbeeld van veel blanke liberalen die eigenlijk antiracistische activisten onder de bus gooien door deze kwesties in de Nederlandse context te bagatelliseren.”

Afbeelding
Mitchell Esajas krijgt subsidie voor een amateurbibliotheek in het pand van een gesubsidieerde organisatie. Bron afbeelding: YouTube/NOS op 3

De drijvende kracht achter NUC en de auteur van waarschijnlijk de meeste artikelen op de website is voorzitter Mitchell Esajas. Antropoloog van opleiding en werkzaam aan de Vrije Universiteit Amsterdam, besteedt Esajas veel van zijn tijd aan activisme. Hij noemt zich op de website van ‘The Black Archives’ een “onderdeel van de beweging KOZP”, d.i. Kick Out Zwarte Piet. Deze groepering werd in 2018 genoemd in een rapport van Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) over terroristische dreigingen in Nederland. Tegenover NOS noemde Esajas de vernielingen en brandstichtingen door Black Lives Matter in de Verenigde Staten een “begrijpelijke en natuurlijke tegenreactie voor mensen die geen andere uitweg zien”.

Lees ook: De ideologie van Black Lives Matter: niet ras, maar revolutie

Esajas was organisator van de demonstratie ‘tegen racisme’ op de Dam in Amsterdam van 31 mei 2020. Deze demonstratie was flagrant in strijd met de geldende coronamaatregelen, maar genoot de volle steun van burgemeester Halsema. Sterker nog zij begaf zich in het publiek met een button op die steun gaf aan het protest. Dit tot verontwaardiging van veel Nederlanders, die bijvoorbeeld hun horecagelegenheid niet mochten uitbaten of hun moeder niet mochten bezoeken in het verpleeghuis. Erger nog was de boodschap die op Esajas’ demonstratie werd verkondigd. De rapper Akwasi Owusu Ansah stond naast Esajas te scanderen dat hij blanke Nederlanders “kapot zou maken”. Akwasi deed er nog een schepje bovenop: “Op het moment in november dat ik een Zwarte Piet zie, ik trap hoogstpersoonlijk op zijn gezicht.” Esajas stond erbij en keek ernaar.

Lees ook: Demonstrant op de Dam: ‘Ik trap Zwarte Piet in zijn gezicht’

Wie denkt dat deze vertoningen de deur dicht doet bij de gevestigde orde komt bedrogen uit. Tegen Het Parool zei Esajas op 14 juli 2020 dat hij “al langs geweest [is] bij burgemeester Halsema, die aangaf dat de gemeente graag meewerkt. Na het reces hebben we een afspraak staan met ­Rutte en Tweede Kamerleden om het manifest met eisenpakket te overhandigen.” Tot zover het onderdrukt-zijn van Esajas.

Afbeelding

4. Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis

Tot nog toe hebben we organisaties behandeld die elk in de orde van tienduizenden euro’s krijgen. Geen onaanzienlijke bedragen, te meer omdat ze afgedragen worden door hardwerkende burgers. Maar het is weinig in vergelijking met de bedragen die naar het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis (NiNsee) gaan. Deze organisatie kreeg in 2016 – 2020 in totaal 2.058.633 euro van de gemeente Amsterdam. De andere financier van NiNsee is het Mondriaan Fonds, een publiek cultuurfonds dat voor het overgrote deel door de Rijksoverheid c.q. de belastingbetaler gefinancierd wordt. Dat maakt NiNsee een feitelijk volledig door de burger betaalde organisatie.

Afbeelding
Mitchell Esajas neemt namens ‘kennisinstituut’ NiNsee deel aan een demonstratie van actiegroep Kick Out Zwarte Piet.

Waar besteedt NiNsee dit gemeenschapsgeld aan? Onder andere deelname aan anti-Zwarte Piet-protesten. Zo liet NiNsee zich in 2015 vertegenwoordigen door Mitchell Esajas bij de Sinterklaasintocht in Meppel. NiNsee betaalde ook mee aan het (deels geplagieerde) lespakket over het Sinterklaasfeest van Afriyie’s Nederland Wordt Beter. In 2016 laakte NiNsee-directeur Antoin Deul “de haat en venijn waarmee veel voorstanders van Zwarte Piet het debat wensen te voeren”. Voorstanders dus die – anders dan Deul zelf – op eigen kosten opkomen voor hun ideaal. Los daarvan roepen het anti-Zwarte Piet-activisme en de dito retoriek de vraag op in hoeverre NiNsee een nationaal instituut is dat zich met Nederlands slavernijverleden bezighoudt. NiNsee legt in ieder geval meer prioriteit bij het veranderen van de toekomst dan het herdenken van het verleden.
Afbeelding

NiNsee voert ook de instutionele lobby tegen Zwarte Piet. In 2016 organiseerde het een bijeenkomst tussen ouders die tegen de zwarte kindervriend waren en de Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer. Met resultaat: de Kinderombudsvrouw kwam eind september 2016 tot de conclusie dat “de figuur van Zwarte Piet kan bijdragen aan pesten, uitsluiting of discriminatie en daarmee in strijd is met het Kinderrechtenverdrag. De Kinderombudsman stelt dat Zwarte Piet zodanig moet worden aangepast dat kinderen geen negatieve effecten meer ervaren door het Sinterklaasfeest.”

Sinds 2017 treedt NiNsee minder op de voorgrond in de strijd tegen Zwarte Piet. Het instituut gooit echter graag olie op het vuur van het ‘antiracistisch’ extremisme. Daar grijpt het Keti Koti voor aan, de jaarlijkse Surinaamse herdenking van de afschaffing van de slavernij in 1863. Bij de herdenking in 2020 sprak NiNsee-voorzitster Linda Nooitmeer haar steun uit voor Black Lives Matter. Dit terwijl BLM-activisten in de Verenigde Staten door de straten trokken en een spoor van vernieling en geweld achterlieten. Volgens Nooitmeer is het optreden van BLM het gevolg van institutioneel racisme. De strijd hiertegen is “hard nodig”. (Op dezelfde herdenking prees burgemeester Halsema BLM als “onstuitbare nieuwe volksbeweging” en herhaalde zij de leus “Black Lives Matter”.)

Lees ook: Amsterdam: geen geld voor schuilkerk, wel voor Zwarte Piethaters

NiNsee-voorzitster Nooitmeer zei in juli 2020 tegen nieuwswebsite dekanttekening.nl dat “[d]e generatie die de afgelopen weken aan het demonstreren was, [hier is] geboren. Het is goed dat deze jonge mensen hun plek opeisen.” Met “deze jonge mensen” bedoelt ze de BLM-demonstranten die onder andere op de Dam stonden en daar aankondigden Zwarte Piet in elkaar te trappen. Deze “jonge mensen” zetten het werk voort van mensen die “zich al jaren geleden [uitspraken] tegen zwarte piet”, aldus Nooitmeer.

Het instituut NiNsee heeft op zijn website prominent het ANBI-logo staan. De ANBI-status vereist echter publicatie van jaarrekeningen. Dat heeft NiNsee al vier jaar niet gedaan. Dit zou voor de Belastingdienst reden kunnen zijn om de ANBI-status van deze organisatie in te trekken.

Afbeelding

5. Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam

De grootste vis in de anti-Zwarte Piet-vijver van Amsterdam is ongetwijfeld het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA). In 2016 – 2020 ontving deze instantie 2.340.550 euro. Net als NiNsee leeft MDRA bijna uitsluitend van gemeenschapsgeld. Het kreeg in 2019 643.240 euro aan inkomsten. Daarvan was 629.038 euro subsidie. Dat is 98%. Het overgrote deel van deze subsidie kwam van de gemeente Amsterdam, de rest van omliggende gemeenten.

Met deze subsidies runt MDRA een meldpunt, waar burgers melding kunnen maken van discriminatie. Dit terwijl afgelopen jaren het instellen van meldpunten voor linkse indoctrinatie door rechtse politici en burgerbewegingen als Cultuur onder Vuur, steevast op de verontwaardiging van het politiek establishment kon rekenen. Dit establishment steunt zelf meldpunten, maar dan voor de linkse obsessie met discriminatie. De burger krijgt terecht de indruk dat meldpunten een privilege van politiek-correct linkse mensen zijn. Daardoor hangt er een geur van politieke vooringenomenheid rond meldpunten. Zo ook rond MDRA.

Afbeelding
Persbericht van de website van MDRA, waarin aangekocht wordt dat de organisatie Kick Out Zwarte Piet zal assisteren bij Sinterklaasintochten.

Toen in november 2019 de Sinterklaasintochten plaatsvonden, verklaarde MDRA zijn steun aan “actiegroep Kick Out Zwarte Piet bij de registratie en afhandeling van meldingen van incidenten met een discriminatoir karakter tijdens de lokale intochten”. Het ging hier niet zozeer om het discrimineren van zwarte personen, maar om “incidenten” rond “de figuur van Zwarte Piet”. Kortom: meldpunt MDRA steunde een meldpunt van KOZP waar burgers medeburgers konden verraden die het lef hadden zich als traditioneel volksfiguur Zwarte Piet te verkleden.

MDRA steunde het anti-Zwarte Piet-meldpunt van KOZP in alle opzichten. “Het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam registreert de meldingen, zorgt dat andere antidiscriminatievoorzieningen over de gegevens in hun regio kunnen beschikken en zal KOZP ondersteuning bieden bij mogelijke aangiftes wanneer strafbare feiten zich voordoen. Uiteraard neemt het Meldpunt Discriminatie ook rechtstreekse klachten in behandeling.” Zo kon de burger in de rechtszaal vervolgd worden met advocaten die door zijn eigen belastinggeld betaald waren.

Lees ook: Opmerkelijk: “onpartijdige” officier van justitie leidt organisatie die Zwarte Piet bestrijdt

De steun van MDRA aan KOZP wordt begrijpelijker als we zien dat Mitchell Esajas als secretaris in het bestuur zetelt. Voorzitster is Jacobien Vreekamp. Zij is werkzaam als officier van justitie bij het Openbaar Ministerie. Volgens een OM-publicatie uit 2017 is zij speciaal belast met de vervolging van discriminatiemisdrijven. Zo kreeg ze voor elkaar dat twintig mensen veroordeeld werden voor “opruiing, bedreiging of belediging van politica Sylvana Simons”. Vreekamp is dus als officier van justitie actief op maatschappelijk uiterst gevoelige thema’s, terwijl zij voorzitster is van een organisatie die een uitgesproken politieke positie inneemt op deze thema’s. Dit terwijl officieren van justitie in “onpartijdigheid” en “onafhankelijkheid” hun beroep moeten uitoefenen, zoals beroepsorganisatie Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak stelt.

Esajas en Vreekamp oefenen hun functie onbezoldigd uit. Zo niet de directeur. In 2019 had Karen Schadee de dagelijkse leiding bij MDRA. Zij kreeg daarvoor een brutoloon van 100.060 euro. Dit voor een organisatie met slechts 7,8 fte aan personeel.

Afbeelding

Subsidie en algemeen belang

Publieke gelden dienen alleen verstrekt te worden aan zaken die in het algemeen belang zijn. Dit principe vindt zijn neerslag in de Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2013, die als weigeringsgrond noemt dat een project in strijd is met het algemeen belang. De grondlijnen van dit algemeen belang zijn welbekend. Het zijn principes als privé-eigendom, gezin, ordehandhaving en vrij ondernemerschap. Zij vormen het fundament van onze samenleving. Subsidies die in lijn zijn met het algemene belang, kunnen dan ook op de brede steun van de Nederlandse bevolking rekenen. Daarbij hebben veel Nederlanders wel (terecht) het idee dat subsidie corrumpeert. Wie niet hard moet werken voor zijn geld, maar het zo van de overheid krijgt, is minder gemotiveerd om efficiënt de klus uit te voeren.

In het geval van Amsterdamse subsidies aan de bestrijding van Zwarte Piet is er duidelijk sprake van steun aan een zaak die niet in lijn is met het breed gekende algemeen belang. Daarnaast zijn het typisch subsidies die inefficiënt en zelfs verkwistend worden ingezet, bijvoorbeeld om de directrice van een kleine organisatie van bruto jaarloon van een ton te geven. Maar dit zou geen misstand zijn om een brochure aan te wijden. Hooguit een kritisch artikel van een lokale krant. Maar de subsidies die in deze brochure worden besproken, hebben een bijzonder schadelijk doel: de ondermijning van de Nederlandse cultuur en tradities als Zwarte Piet. We moeten terdege beseffen wat er gebeurt als de subsidieontvangers hun doel bereiken. Dan is niet slechts de helperfiguur bij het Sinterklaasfeest van kleur gewisseld. Dan verliest het Nederlandse volk de authentieke viering van tradities die hun oorsprong hebben tot diep in de middeleeuwen, toen onze natie ontstond. Uiteindelijk verliezen Nederlanders dan elke gedeelde cultuur en traditie, omdat die altijd uitgaan van het eigene. Juist dat eigene wordt door Zwarte Piethaters voorgesteld als intrinsiek kwaad dat uitgeroeid moet worden.

Lees ook: De echte geschiedenis van Zwarte Piet

Het is veelzeggend dat Zwarte Piethaters nooit met een overtuigend cultureel Nederlands alternatief komen als ze Zwarte Piet verdrijven of een standbeeld vervangen. Ze vervangen Michiel de Ruyter met Anton de Kom. Niet vanwege de Nederlandse elementen in het leven en werk van De Kom, maar juist vanwege de niet-Nederlandse zaken: zijn Surinaamse afkomst, zijn kritiek op Nederland, zijn vaderlandvijandige ideologie van het communisme. Het eindresultaat van de culturele revolutie die Zwarte Piethaters voorstaan, is dat Nederland ophoudt te bestaan en opgaat in een wereldstaat die op atheïstisch-communistische leest geschoeid is – het Chinese model dat onder westerse intellectuelen in toenemende mate bewonderd wordt.

Dit artikel is in juli 2020 verschenen in Zwartboek Zwarte Piet: Hoe activisten subsidie misbruiken voor het ondermijnen van de Nederlandse cultuur. Overname alleen met bronvermelding.


Bron
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 78046
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Noodzakelijk Kwaad. Sinterklaas in het land!

Bericht door Ariel »

Ai, ai, ai...“Grijze piet is racisme”. Het is ook nooit goed.

Afbeelding

Stichting sinterklaas uit Leeuwarden heeft zwarte piet verbannen om de KOPZ een plezier te doen. Ze nemen nu grijze pieten. Maar is dat genoeg? Echt niet.

Jerry Afriyie is ontzet en verdrietig. Hij twittert.....
Grijze piet is racisme en iedereen die hierin verandering ziet, heeft het niet begrepen. Als je racisme gaat bagatelliseren, doe dan niets! Dit is een beledigende stap achteruit en niet waarnaar veel kinderen en volwassen smachten, namelijk een stap vooruit. #racisme
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 6897
Lid geworden op: zo jun 03, 2007 12:41 pm

Re: Noodzakelijk Kwaad. Sinterklaas in het land!

Bericht door hans van de mortel »

Ariel schreef:
do okt 15, 2020 11:56 pm
Ai, ai, ai...“Grijze piet is racisme”. Het is ook nooit goed.

Jerry Afriyie is ontzet en verdrietig. Hij twittert.....
Grijze piet is racisme en iedereen die hierin verandering ziet, heeft het niet begrepen. Als je racisme gaat bagatelliseren, doe dan niets! Dit is een beledigende stap achteruit en niet waarnaar veel kinderen en volwassen smachten, namelijk een stap vooruit. #racisme
De gefrustreerde neger

Met negers uit de Afrikaanse cultuur gaan we een vrolijke fatsoenlijke, sterk verbeterde, positieve, pedagogisch psychologisch geherstructureerde toekomst tegemoet die verkregen moet worden met een stap vooruit in de voetsporen van de blanke onderzool van de zwarte minderwaardigheidscomplexneger Akwasi.

De lelijke schreeuwlelijk en stuk onbenul Akwasi is nog altijd niet uitgediend met zijn sporen te verdienen in verdeeld Nederland waaraan hij het nodige heeft bijgedragen en nog altijd de toon zet. Dat die zwarte toon vals is, spreekt vanzelf. Hij wordt voortgebracht vanuit de zwarte hersencellen die vergiftigd zijn door een al eeuwen voortwoekerend minderwaardigheidscomplex-virus dat niet meer weg te denken is in het hoofd van dit soort irritante negerslaven dat niet in staat is zich te bevrijden uit de gevangeniscel waarvan hij de sleutel zelf heeft weggegooid.
Geen eigen mening verkondigen is de vrijwillige celstraf van het verstand.

CITATEN OVER PROFEET MOHAMMED
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 78046
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Noodzakelijk Kwaad. Sinterklaas in het land!

Bericht door Ariel »

En weer door.. icon_yawn.gif We doen het toch nooit goed. Wat een oplossing kan zijn, is al die zeikerige vooral zwarte zeurpieten ons land uit duwen.
Grijze pieten stuiten op weerstand van Kick Out Zwarte Piet

Kick Out Zwarte Piet (KOZP) voert ook actie tegen grijze pieten die tijdens Sinterklaasfeesten te zien zijn. Het is volgens de actiegroep een 'blackface light'-variant die nog steeds racistisch van aard is, bijvoorbeeld vanwege de afropruik en de vaak rood geschminkte lippen.

Het Sinterklaascomité uit Venlo dacht met grijze pieten een neutrale oplossing te hebben gevonden voor Zwarte Piet. "De kleur grijs kan immers niet met een huidskleur vergeleken worden, maar maakt de pieten toch onherkenbaar", stelde de organisatie volgens 1Limburg.

Ook in onder meer Den Helder en Leeuwarden kozen comités voor grijze pieten. Die zullen die pas in 2021 te zien zijn, omdat de intocht dit jaar vanwege het coronavirus niet op de traditionele manier wordt gehouden.

'Genant'
Kick Out Zwarte Piet kijkt echter "dwars door de bullshit heen", schrijft de actiegroep in een persbericht. "De mogelijkheden die mensen aangrijpen om een racistisch feest in stand te houden, is genant en toont aan dat men het uitbannen van racisme niet serieus neemt."

KOZP noemt het argument dat grijs niet op een huidskleur lijkt "invalide". "Grijs wordt hier, net als zwart, ingezet als een fictieve huidskleur die refereert naar een racistische stereotypering", klinkt het.

In Arnhem stuitten grijze pieten al op weerstand in de gemeenteraad. Het idee van de intochtcommissie ging snel in de prullenbak. In de Gelderse hoofdstad varen op 14 november roetveegpieten mee op de pakjesboot, die vanwege corona overigens niet zal afmeren.

De roetveeg- of schoorsteenpiet kan wel op goedkeuring rekenen van KOZP. De actiegroep kondigt aan te protesteren in plaatsen waar toch grijze pieten worden ingezet.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 6897
Lid geworden op: zo jun 03, 2007 12:41 pm

Re: Noodzakelijk Kwaad. Sinterklaas in het land!

Bericht door hans van de mortel »

Op het Caribische eiland viert men Sinterklaas met Zwartepiet.
Allebei geschminkt.


Maar een verdwaalde lelijke agressieve bosneger uit het bosrijke Afrika die het op onze cultuur gemunt heeft vanwege zijn frustratie en enorme uit zijn witte handpalmen gelopen minderwaardigheidscomplex, lukt het maar niet om wit te worden.

Geen eigen mening verkondigen is de vrijwillige celstraf van het verstand.

CITATEN OVER PROFEET MOHAMMED
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50408
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Noodzakelijk Kwaad. Sinterklaas in het land!

Bericht door Pilgrim »

Esajas en OM: onder één hoedje tegen Zwarte Piet

16 okt 2020

Afbeelding

Zwarte Piethaters draaien op subsidie. Hoe groter de haat tegen Nederland, zo lijkt het, hoe meer subsidie.

Een van de handigste uitmelkers van dit mechanisme is wel Mitchell Esajas. Hij stond naast oproepkraaier Akwasi toen die op de Dam zijn beruchte geweldsoproep deed: ‘Als ik Zwarte Piet zie, trap ik hem hoogstpersoonlijk op zijn gezicht.’

Gebalde vuist
Kameraad Esajas zelf was echter nauwelijks subtieler. In zijn opruiende toespraak van 1 juni zweepte Esajas de menigte op om leuzen te scanderen en de BLM groet te brengen, die als twee druppels op een Sieg Heil lijkt: maar dan met gebalde vuist, wat het er nauwelijks geruststellender op maakt.

Bebrilde intellectueel
Zwarte Piet, zo verkondigde Esajas op de Dam, is “de erfenis van kolonialisme, van slavernij, van imperialisme” om meteen door te gaan met “duizenden mensen zijn gestorven en gaan elke dag door met sterven, niet alleen door politiegeweld, maar ook door de grenzen van Europa.” Dus: slavernij, zwarten die omkomen bij politie-ingrijpen en immigratiebeperkingen, het is volgens deze bebrilde intellectueel van de Vrije Universiteit allemaal een pot nat en bovendien de schuld van Zwarte Piet.

‘Diverse achtergrond’
Mitchell Esajas is ook nog eens de oprichter en voorzitter van New Urban Collective, een naar eigen zeggen “sociale onderneming met de missie jongeren van diverse achtergronden te empoweren.” Dat ‘diverse achtergrond’ betekent uiteraard: iedereen behalve de gewone, blanke Nederlander.

Springplank
Mitchell komt met andere woorden uitsluitend op voor eigensoortige medemensen. Zeg maar, een Pegida of Identitair Verzet, maar dan voor immigranten, allochtonen en dergelijke, en beslist niet voor gewortelde Nederlanders met een enkel paspoort. New Urban Collective is dus gesubsidieerde zelfpromotie, een springplank om zichzelf en soortgenoten een unfaire voorsprong te geven op de gewone Nederlander, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt.

Young professionals
Daarvoor heeft hij dan weer een stichting in het leven geroepen die zich daarop toelegt: ‘Ongekende Talenten’. Dit project is in het leven geroepen “om hbo en wo studenten en (young) professionals, die bijna zijn afgestudeerd of op zoek zijn naar een baan, te verbinden met bedrijven die op zoek zijn naar divers talent”.

Pluggen
Dat is nog niet alles, meldt de website trots: “Daarnaast adviseren we bedrijven hoe zij divers talent kunnen werven en selecteren om zodoende de diversiteit en inclusiviteit binnen de organisatie te bevorderen.” Overbodig te vermelden dat Esajas bij het pluggen van de eigen achterban kan rekenen op de medewerking van de heersende bestuurscultuur.

Ons kent ons
Esajas heeft zelfs het OM voor zijn karretje weten te spannen. Ondanks zijn krasse geweldsdreiging van 1 juni tegen Zwarte Piet op de Dam, hoefde Akwasi maar even met een officier van justitie te babbelen om met een slap ‘excuus’ weg te komen. Later bleek deze officier van Justitie, Jacobien Vreekamp, met Mitchell Esajas in het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA) te zitten. Ons kent ons en de lijntjes waren weer kort. Het werd daarom een schandaal. Het OM deed iets wat het bijna nooit doet. Het bekende impliciet schuld door Vreekamp direct van een soortgelijke zaak af te halen.

Startersfunctie
Wat de innige samenwerking tussen Esajas en het OM betreft, die is zelfs al bijna drie jaar geformaliseerd in een overeenkomst. Dat valt te lezen bij juristenplatform Mr. Wat houdt die samenwerkingsovereenkomst in? “Dat het OM de Stichting Ongekende Talenten zo vroeg mogelijk inseint als er juridische startersfuncties beschikbaar komen, waarna de stichting op zoek gaat naar geschikte kandidaten”, aldus het bericht op website Mr.
‘Kleurrijke’ kandidaat

Mocht u dus een jonge blanke Nederlander zijn die op zoek is naar een baan bij het OM en u ziet iets leuks langskomen, herinner u dan dat Mitchell Esajas u waarschijnlijk al te snel af is, en, ingeseind door het OM, een eigen ‘kleurrijke’ kandidaat naar voren heeft geschoven die het OM dan vast ook wel met bijzondere welwillendheid zal bekijken. Van uw eigen belastinggeld en allemaal ter meerdere eer en glorie van de multiculturele samenleving.

https://cultuurondervuur.nu/esajas-en-o ... newsletter
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 78046
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Noodzakelijk Kwaad. Sinterklaas in het land!

Bericht door Ariel »

En de gekte gaat maar door en door... :scratch:
Texelse Pieten worden groen-zwart: ’Nu kun je het net zo goed met carnaval vieren’

Afbeelding

Sinterklaas wordt dit jaar op Texel niet alleen door traditionele Pieten vergezeld, maar ook door zogenaamde Texelse Pieten. Die zijn groen-zwart, geïnspireerd op de eilandvlag en de leuze ’Groen-zwart, Texels in het hart’.

Niet alle Pieten op het eiland zijn het hiermee eens. Twee zijn om deze reden meteen opgestapt, anderen hebben besloten om dit jaar voor het laatst als Piet op te treden.

Tot nu toe werd op Texel het sinterklaasfeest altijd op traditionele wijze gevierd, met Zwarte Pieten. Het bestuur van Stichting Sint en Piet Texel is vanaf de zomer bezig geweest om een oplossing te vinden voor de pietendiscussie op het eiland en ook voor een verantwoorde intocht van Sinterklaas in tijden van corona.

Verandering
De organisatie hoopt met de inzet van traditionele én groen-zwarte Pieten tegemoet te komen aan zowel de behoudende Texelaars als de Texelaars die voor verandering zijn. ,,Het bestuur heeft dit voorgesteld op de ledenvergadering in oktober en de zaal ging erin mee. We respecteren alle meningen’’, zegt Jeroen van Hattum, bestuurslid van Stichting Sint en Piet. ,,We hopen dankzij deze Texelse oplossing niet in de discussie te blijven hangen.’’
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 78046
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Noodzakelijk Kwaad. Sinterklaas in het land!

Bericht door Ariel »

Rare jongens die Belgen.
Kinderboekenuitgeverij Clavis in Hasselt vernietigt 7.000 boeken waar Zwarte Piet in voorkomt

Kinderboekenuitgeverij Clavis in Hasselt geeft enkel nog sinterklaasboeken uit waar Zwarte Piet gewoon Piet heet. En Piet heeft geen kroeshaar meer en is vuil van het roet, niet zwart. De oude boeken met Zwarte Pieten zijn door de versnipperaar gehaald. “We moeten mee met de nieuwe tendens”, zegt uitgever en oprichter Philippe Werck van Clavis. Nooit eerder moest de uitgeverij boeken vernietigen.

“Voor de bestaande sinterklaasboeken zijn er nieuwe tekeningen gemaakt en de tekst is ook aangepast”, zegt Philippe Werck. Nieuwe boeken worden enkel met roetpieten gemaakt. De boeken die we nog in stock hadden, komen niet meer in de handel en worden ook niet weggegeven.

Druk
“Er zijn Nederlandse boekhandels die dreigen om geen enkel boek van ons meer te kopen, als we nog sinterklaasboeken drukken met zwarte pieten. Dus we staan onder druk om de boeken aan te passen. De discussie is nu al een aantal jaren aan de gang en we moeten mee in deze maatschappelijke trend”, zegt Philippe.

Voor de bestaande boeken zijn de tekeningen aangepast en is de tekst veranderd

Het is de eerste keer dat Clavis boeken echt vernietigt. Oudere boeken vinden meestal een thuis in de jaarlijkse stockverkoop. De boeken die dan nog over blijven, schenkt Clavis aan bijvoorbeeld Sint-Vincentius. “In de eerste coronagolf hebben we duizenden boeken weg gegeven omdat we weten dat kinderen hun leesniveau snel achteruit gaat als ze enkele weken niet meer lezen”, zegt Philippe.

“Maar met de sinterklaasboeken is het anders. Hier gaat het om een maatschappelijke discussie. En dan kan je ze niet meer aan verlaagde prijzen verkopen of zelfs weg geven.”

Kinderen
Philippe is zelf opa van vier kleinkinderen. De jongste is 2,5 jaar oud. Ze zal nooit anders gekend hebben dan pieten die vuil zijn van de schoorsteen. “Kinderen liggen er minder van wakker dan volwassenen”, zegt Philippe. “Hoewel ik zelf geen graten zie in een Zwarte Piet, gaan kinderen de roetpieten ook magisch vinden. Door de jaren heen zijn immers de roe en de zak ook verdwenen.”
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 21606
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Noodzakelijk Kwaad. Sinterklaas in het land!

Bericht door King George »

Dat komt aardig dicht in de buurt van boekverbranding. Hoe Middeleeuws wil je het nog hebben?
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 78046
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Noodzakelijk Kwaad. Sinterklaas in het land!

Bericht door Ariel »

Google neemt afscheid van advertenties waarin Zwarte Piet te zien is. Verder kan op YouTube, een dochterbedrijf van Google, voortaan geen geld meer verdiend worden met video’s van Zwarte Piet of Roetveegpiet, zo maakte Google Nederland dinsdag bekend.

De aanscherping van het beleid komt omdat „Google zich heeft gecommitteerd aan gelijkheid en diversiteit”, aldus een zegsman.

:scratch: Het anti piet gedoe neemt steeds gekker en gekker vormen aan. Wat een stel zwarte zeur negers kunnen bereiken is ongelooflijk.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50408
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Noodzakelijk Kwaad. Sinterklaas in het land!

Bericht door Pilgrim »

Ook aangifte tegen KOZP-voorman Jerry Afriyie

Geplaatst op 1 november 2020

Afbeelding

AMSTERDAM – Na Akwasi krijgt ook Jerry Afriyie (foto) een aangifte aan zijn broek. De groep burgers die eerder aangaf de rapper te zullen aanklagen, doet dat nu ook bij de voorman van actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP).

Advocaat Richard van der Weide, die de groep vertegenwoordigt, laat weten dat er donderdag aangifte wordt gedaan naar aanleiding van uitspraken van Afriyie in het Parool van 17 september. Diverse personen onder leiding van Pieter Hollenberg vinden de uitspraken in het dagblad strafbaar en verzoeken justitie op te treden.

Het gaat onder andere om de uitspraak ’Als nog een witte persoon mij racistisch bejegent, eindigt die in het AMC’ en ’Als ik Zwarte Piet tegenkom sla ik hem knock-out’.

Bekijk ook:

Aangifte tegen Akwasi om geweldsoproep tegen Zwarte Piet

Maar de Ghanese Nederlander zei in het interview met de krant ook ’Als Akwasi had gezegd: als ik nazi’s tegenkom op straat, schop ik ze in hun gezicht, was er helemaal niets aan de hand geweest. Want niemand wil nazi’s beschermen’.

Verder stelde Afriyie dat Nederland ’racisme en racisten in bescherming neemt’. „Ik kijk uit naar de dag dat mijn land, Nederland, dat doet bij de slachtoffers van racisme. Tot die tijd oogst je wat je zaait.”

„Voornoemde uitingen geven volgens cliënten een vrijbrief tot het plegen van geweld tegen iedereen die de traditionele Zwarte Piet uitbeeldt”, meldt Van der Weide in een reactie.

Bekijk ook:

’Excuses eisen van blank Nederland ongeloofwaardig’

„Afriyie’s uitingen zijn niet alleen kwetsend voor aanhangers van Zwarte Piet, maar ook voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en hun nabestaanden. De vergelijking van Afriyie raakt kant noch wal en is zeer ongepast. Afriyie lijkt historisch besef te ontberen. Hij zet Zwarte Piet-minnende Nederlanders, die geen enkel racistisch motief hebben, ongefundeerd weg als fascisten en racisten.”

De groep burgers kwalificeert de uitingen strafrechtelijk als opruiing, belediging, laster en aanzetten tot geweld. „Daarvan zullen cliënten aangifte doen bij de officier van justitie.”

https://www.telegraaf.nl/nieuws/1723029 ... n=whatsapp
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50408
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Noodzakelijk Kwaad. Sinterklaas in het land!

Bericht door Pilgrim »

Zwarte Piet was nooit een slaaf

02/11 | 2020 - Arnold-Jan Scheer

Afbeelding

Volgens activisten komt Zwarte Piet voort uit de racistische Amerikaanse blackface-traditie. Maar zijn wortels zijn veel ouder: door heel Europa heeft Sint-Nicolaas zwart geschminkte knechten, die wellicht teruggaan op een prehistorische sjamanistische traditie. Een verhandeling.

Zesendertig jaar geleden schreef ik in – toen nog – de Haagse Post een artikel over het ‘Oude Sinterklaasfeest’ van Ameland, dat nogal afweek van dat op het vasteland. Groepen identiek vermomde mannen praatten er elke 5de december vlak na zonsondergang opeens met verdraaide stemmen, gromden, bliezen op koehoorns, hielden krachtmetingen op straat en lieten vrouwen in cafés en huizen over stokken springen. In diezelfde periode las ik in vooroorlogse ‘volkskundige’ boeken dat dergelijke inheemse Sinterklaas- en aanverwante riten in heel Europa voorkwamen en besloot ik rond 5 december door Europa te reizen, hoewel mijn dochtertje nog ‘geloofde’.

Er ging een fascinerende wereld voor me open van winterrituelen met veel gemeenschappelijke kenmerken. Ze vonden na zonsondergang plaats, er werd met een roe geslagen en kinderen dreigden te worden ontvoerd in een zak of mand. Nergens ging een Sint met een paard over het dak; wel was men in vrijwel elk Europees land vermomd, draaide het om vrouwen, sprak men met verdraaide stem en was men zwart gemaakt met roet. De deelnemers, voornamelijk jongemannen, droegen vaak geweien, hoorns, zwijnen- of berenkoppen boven hun zwarte gezichten. Kracht- en jachtdieren die in de prehistorie van levensbelang waren. Ze leken op wezens uit de andere wereld.

Lees verder >>>
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 78046
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Noodzakelijk Kwaad. Sinterklaas in het land!

Bericht door Ariel »

Demonstratie tegen grijze piet in Eindhoven op 22 november

Tegenstanders van zwarte en grijze piet willen op zondag 22 november in Eindhoven demonstreren. Ze hebben dat aangekondigd op Facebook.

Het protest is een initiatief van Eindhoven Kan Het en Kick Out Zwarte Piet (KOZP). KOZP wil rondom de komst van Sinterklaas op meer dan twintig plaatsen in Nederland de straat op.

De oproep tot protest is bekend bij de gemeente Eindhoven maar de demonstratie is nog niet formeel gemeld, aldus de woordvoerder van burgemeester John Jorritsma woensdag. Demonstreren is toegestaan als de coronaregels worden gerespecteerd. Er kunnen wel eisen worden gesteld over bijvoorbeeld het aantal deelnemers, de locatie en tijd.

Niet tevreden
Eindhoven Kan Het en KOZP zijn niet tevreden over het nieuwe, grijze uiterlijk van de Eindhovense piet dat in september werd gepresenteerd. De grijze piet roept nog steeds associaties op met mensen met niet-westerse achtergronden, menen ze. Er is ook een kort geding tegen de gemeente Eindhoven aangekondigd.

Twee jaar geleden liep een demonstratie van KOZP tijdens de intocht van Sinterklaas in Eindhoven uit de hand door een confrontatie met voetbalsupporters. Vorig jaar werd een aangekondigde demonstratie op het allerlaatste moment afgeblazen.

De initiatiefnemers streven een vreedzaam protest na, zeggen ze. Ze willen met de politie afspraken maken om de demonstratie veilig te laten verlopen.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 78046
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Noodzakelijk Kwaad. Sinterklaas in het land!

Bericht door Ariel »

:scratch: Wanneer stopt deze onzin. Deze toestand kan toch niet doorgaan. Jerry Afriyie en zijn kornuiten moeten met pek en veren ons land uitgeschopt worden.
Ook zonder optocht ’gewoon’ protest tegen Zwarte Piet

De acties tegen Zwarte Piet gaan ondanks de afgelaste sinterklaasintochten gewoon door. Een woordvoerster van actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) zegt dat de komende dagen duidelijk wordt waar de protesten plaatsvinden. „We zijn er nog mee bezig”, zei ze desgevraagd. Wel is al met zekerheid te zeggen dat actievoerders zondag naar Maastricht gaan. De gemeente bevestigt dat er een demonstratie is aangemeld.

De landelijke aankomst van Sinterklaas is zaterdag op een geheime locatie zonder publiek. In de rest van het land zijn intochten afgeblazen vanwege het coronavirus. Dat is voor KOZP geen reden om stil te zitten, liet voorman Jerry Afriyie eerder al weten. De actiegroep had in juni aangekondigd dat er in november weer gedemonstreerd zou worden bij ruim twintig sinterklaasintochten.

Volgens een woordvoerster gaat KOZP zeker demonstreren ook al zijn er geen fysieke intochten. „Zwarte Piet is nog altijd niet overal verdwenen.”

Inmiddels is in veel plaatsen Zwarte Piet vervangen door de roetveegpiet. Ook in het Sinterklaasjournaal van de NTR zijn sinds vorig jaar uitsluitend pieten met roetvegen te zien. Dat leidde weer tot protesten van mensen die Zwarte Piet willen behouden.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 78046
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Noodzakelijk Kwaad. Sinterklaas in het land!

Bericht door Ariel »

Gemeente Venlo is in dubio over de demonstratie. Hoeveel moeten we nog aan deze zeikerds toegeven totdat ze tevreden zijn?
KOZP ook in actie tegen ’grijze piet’

Kick Out Zwarte Piet (KOZP) gaat op 21 november in Venlo demonstreren. De actiegroep protesteert dan tegen de ’grijze piet’. In Venlo is vanaf volgend jaar voor Zwarte Piet een lichtere variatie bedacht, de grijze piet. Maar ook daarover is KOZP niet te spreken. Voor de actiegroep zijn alleen roetveegpieten acceptabel.

De demonstratie wordt zaterdag 21 november van 13.30 uur tot 16.00 uur gehouden. KOZP wil op de Markt voor het stadhuis gaan demonstreren, in het stadshart van Venlo. Maar dat vindt de gemeente volgens een woordvoerster „geen goed idee.” Om die reden is er donderdagmiddag nog overleg met burgemeester Antoin Scholten over de plaats waar de omstreden actiegroep de betoging mag houden.

Ook in Maastricht is nog niet duidelijk waar KOZP op 15 november, een week eerder dus, mag demonstreren. Burgemeester Annemarie Penn-te Strake voert hierover voorafgaand nog overleg met KOZP.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Mahalingam
Berichten: 42941
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Noodzakelijk Kwaad. Sinterklaas in het land!

Bericht door Mahalingam »

Die inclusiviteit toch waar ze altijd mee aan komen zetten:
" Voor de actiegroep zijn alleen roetveegpieten acceptabel."
Je moet blank zijn om voor Piet te spelen want negers zijn zo zwart dat je die roetvegen niet ziet.

En ook in Havanna aan de Waal staat de linkse meute (die daar heel groot is zoals aan de plaatsnaamgeving af te leiden is) klaar om winkels te boycotten dan wel te intimideren.
‘Ludieke acties’ tegen zwartepietenversiering in winkels

NIJMEGEN - Alle racistische karikaturen van Zwarte Piet de Nijmeegse winkels uit. Om dat voor elkaar te krijgen kondigt de lokale afdeling van actiegroep Kick Out Zwarte Piet ludieke acties aan.

Waaruit die acties precies bestaan, laat de groep in het midden. ‘Wij zullen winkeliers die raciale karikaturen gebruiken, vriendelijk vragen de versiering te verwijderen en ons standpunt uitleggen’,
https://www.gelderlander.nl/nijmegen/lu ... ~aa269db4/

En dat standpunt zal wel bestaan uit de vraag : "Hebt U een goede glasverzekering? ".
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 78046
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Noodzakelijk Kwaad. Sinterklaas in het land!

Bericht door Ariel »

Dit is deugneus Anton Kok

Afbeelding

Hij is de deugert die alle zwarte pieten boeken uit de bibliotheek gaat verwijderen. Dat de meeste Nederlanders wel fan zijn van Zwarte Piet, vindt Anton Kok geen reden om de boeken te bewaren: “Sommigen zien fascisme ook zitten..“
Bibliotheken verwijderen boeken met Zwarte Piet

Bibliotheken zijn op grote schaal en in stilte bezig om alle kinderboeken met Zwarte Piet te verwijderen. Volgens directeur Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) Anton Kok noemt dat ’logisch’ en ’passend bij de tijdsgeest’.

„Het is goed dat bibliotheken hun verantwoordelijkheid nemen”, zegt hij in het AD. „Zwarte Piet is, wat mij betreft, ’in strijd met de goede zeden’.”

Dat een groot deel van de Nederlanders nog wel fan is van Zwarte Piet, vindt Anton Kok geen reden om de boeken te bewaren. „Sommigen zien fascisme ook zitten. Ik bedoel dat een smaldeel niet ons beleid kan bepalen.”

Dat ’smaldeel’ bestaat uit 55 procent van de Nederlanders die volgens een laatste onderzoek Zwarte Piet willen houden. Voorheen was die meerderheid veel groter, maar tegen de enquêteurs zeggen ze dat ze voor ’de lieve vrede’ nu voor aanpassing zijn.

Volgens Kok sluiten de bibliotheken met hun ’schoonmaak’ bij de ’maatschappelijke ontwikkelingen’ aan.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 21606
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Noodzakelijk Kwaad. Sinterklaas in het land!

Bericht door King George »

Dan zijn de bibliotheken ook niet meer wat deze eens geweest zijn en kunnen we deze eigenlijk gewoon missen als kiespijn.
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 21606
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Noodzakelijk Kwaad. Sinterklaas in het land!

Bericht door King George »

Even tussendoor, leuk om te zien en mét Zwarte Piet.

Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 78046
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Noodzakelijk Kwaad. Sinterklaas in het land!

Bericht door Ariel »

Is dit een belofte of een dreigement. :nietverstaan:
Kick Out Zwarte Piet richt pijlen op winkeliers in Den Bosch met Zwarte Piet in assortiment

Bossche winkeliers die de karikatuur van Zwarte Piet in hun (online) winkel tonen, kunnen de komende weken rekenen op protestacties van Kick Out Zwarte Piet en Den Bosch Kan Het. De actiegroepen gaan niet demonstreren in Den Bosch, zoals in veel andere steden wel het geval is.

"Er zijn nog steeds winkeliers die er voor kiezen om de racistische karikatuur van Zwarte Piet te tonen in hun winkel. Hier gaan wij de komende periode ludieke en vreedzame acties in ondernemen", aldus Den Bosch Kan Het.

De actiegroep voelt zich genoodzaakt om over te gaan tot actie, omdat 'een aantal winkels binnen de gemeente ‘s- Hertogenbosch halsstarrig vast blijft houden aan de racistische karikatuur. Van de bewustwording en veranderkracht die de Black Lives Matter demonstraties brachten is bij hen niets te merken."

Volgens de actiegroepen heeft de gemeente zelf al wél flinke stappen gezet in deze bewustwording, nu er dit jaar geen Zwarte Pieten te zien zijn in de gemeente. "Kick Out Zwarte Piet en Den Bosch Kan Het zijn tevreden met het uiterlijk van de nieuwe Piet en met het besluit van de gemeente om Zwarte Piet al dit jaar te verbannen!".
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 78046
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Noodzakelijk Kwaad. Sinterklaas in het land!

Bericht door Ariel »

Via Martin Bosma.
Zeer belangrijk dit. Het gaat ze niet om Zwarte Piet.

De Sylvana’s willen het HELE Sinterklaas-feest KAPOT. En de ramp is: de media, burgemeesters, universiteiten wandelen hier blind achteraan.
Afbeelding

Afbeelding
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Mahalingam
Berichten: 42941
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Noodzakelijk Kwaad. Sinterklaas in het land!

Bericht door Mahalingam »

Wist je dat de linksen het alleenrecht claimen op ludieke demonstraties?
Je gevel besmeuren met rode verf, de banden van je auto lek prikken en meer van die ongein is ludiek want dient het goede doel.
Niet-linksen kunnen dus nooit een ludieke actie voeren want niet-linksen zijn slechte mensen en hebben kwaad in de zin.
Nee, het is altijd '"intimidatie" als het van de andere kant komt.
Akawasie was niet thuis maar hij is toch geïntimideerd want het kan hem ook overkomen als die thuis is.
’Zwarte piet-aanhangers bij woning Akwasi’

DEN HAAG - Leden van een actiegroep hebben verkleed als zwarte piet aangebeld bij de woning van rapper Akwasi in Weesp. Toen er niet werd opengedaan lieten ze een zwarte pieten-zak achter. In een video zegt een lid van de Zwarte Pieten Actiegroep dat ze zich bij de woning van Akwasi bevinden en „eens gaan kijken of hij thuis is.”

Akwasi is naast rapper ook het boegbeeld van Omroep Zwart, een aspirant-omroep die meer diversiteit en meer kleur op de Nederlandse televisie en radio wil. Hij is fel gekant tegen zwarte piet.

„Wij komen in actie voor onze traditie, het sinterklaasfeest met de traditionele zwarte piet”, meldt de actiegroep online.

In een reactie via Twitter noemen fractieleiders Rob Jetten van D66 en Jesse Klaver van GroenLinks het voorval pure intimidatie. „Dit is geen ludieke actie. Je mag in dit land demonstreren, maar bij het privédomein van anderen blijf je weg”, aldus Jetten. En Klaver: „Hier wordt een grens ver overschreden, stop hiermee, dit kan echt niet.”

Tijdens een demonstratie in Amsterdam, in juni, zei Akwasi dat hij zwarte piet hoogstpersoonlijk in zijn gezicht zou trappen als hij hem in november tegen zou komen. Het Openbaar Ministerie (OM) seponeerde een zaak tegen hem wegens opruiing, nadat Akwasi die woorden introk.
Met video: https://www.telegraaf.nl/nieuws/9380167 ... ing-akwasi
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Plaats reactie