Onderzoek naar fraude door allochtonen

In dit forum kunnen we de problematiek met betrekking tot integratie en multiculturele samenleving bespreken.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77510
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Onderzoek naar fraude door allochtonen

Bericht door Ariel »

Met dank aan het Vrije Volk.
Bijstandsfraude uit door de islam voorgeleefde religieuze plichtsbetrachting?

E.J. Bron
11 mei 2009

Verbaasd wrijven de lezers van de ”BILD-Zeitung” en de toeschouwers van de televisiezender ”Sat-1” hun ogen uit: er wordt hen verteld dat een Turkse ontvanger van een bijstandsuitkering in zijn vaderland een luxe villa heeft gebouwd en zojuist een nieuwe BMW-terreinwagen ter waarde van € 70.000,- heeft gekocht. Zoiets is vast en zeker een ”op zichzelf staand geval” – ziet u dat ook zo?

Dan mag u nu niet verder lezen, want de inhoud van dit artikel zou u aan het twijfelen kunnen brengen. Er bestaat altijd nog een godsdienstgemeenschap waarin menig voorbidder heel openlijk tot bijstandsfraude oproept. Zij zijn zich daarbij van geen schuld bewust, want de ”glorierijke periode van de islam” heeft het hen immers zo voorgeleefd. Menig medeburger neemt zulke oproepen ter harte. Voor de sociale stelsels zijn ze een drukkende last. Het is een taboethema. Maar de bewijzen spreken duidelijke taal…

Drie schoonmaakbedrijven, een propvolle orderportefeuille – en desondanks ontvanger van een bijstandsuitkering. Üzgür Ö. ontving vorig jaar alleen al tot half augustus € 20.000,- van de staat. En hij is zich van geen schuld bewust. Men heeft bij het lezen van zulke zinnen de – politiek correcte – indruk dat het daarbij vast en zeker om een paar op zichzelf staande gevallen zou gaan. Helaas is dat niet het geval. Een van de vele andere voorbeelden: In Hamburg is medeburger Hamid T. (48) de ”ergste bijstandsparasiet” die er bestaat (http://www.bild.de/BILD/hamburg/aktuell ... teilt.html" onclick="window.open(this.href);return false;). Hamid T. boorde het Hamburgse arbeidsbureau bijna € 12.500,- door de neus – daarbij verdiende hij als ondernemer € 93.656,- per jaar. Voor de rechtbank had de medeburger duizend uitvluchten – zijn vrouw zou ziek zijn en hij zou toch ook nog drie kinderen hebben. De rechter oordeelde mild en veroordeelde de aangeklaagde tot tien maanden voorwaardelijk. En dat, terwijl Hamid T. daarvoor ook al vanwege een ander geval van bedrog was veroordeeld. Dat zijn geen op zichzelf staande gevallen – het zijn typische gevallen. En deze bestaan in heel Europa. Er bestaan echter ook islamitische leiders die dat allemaal heel openlijk steunen.

In Europa roept menig islamitische voorbidder uit de islamitische cultuurkring intussen heel openlijk tot bijstandsfraude op. Er bestaan veel van zulke voorbeelden die goed gedocumenteerd zijn. De lijst zou vele A4tjes vullen. Laten we slechts twee voorbeelden nemen: De Londense krant Daily Mail berichtte in maart 2008 over de moslimprediker Abu Waleed, die tijdens redevoeringen door zijn medeburgers werd gefilmd. En hierin riep hij hen ertoe op de Britse ”welvaartsstaat” van de ”ongelovigen” zo goed mogelijk te bedriegen. Datzelfde deed hij aan de Londense sharia-school. Ook hier riep hij ertoe op de Britse regering te bedriegen. De medeburger gaf tegelijkertijd aanwijzingen en hulp hoe men de ”ongelovige” Britten het best in de luren zou kunnen leggen (http://www.dailymail.co.uk/news/article ... efits.html" onclick="window.open(this.href);return false;).

In Nederland mocht imam Ahmed M. uit Tilburg, die na 15 jaar verblijf in Nederland nog steeds alleen Arabisch spreekt en intussen een integratiecursus op kosten van de Nederlandse belastingbetaler mocht doen, de moslims volgens het Brabants Dagblad ertoe oproepen de Nederlandse staat schade te berokkenen – en geen belasting meer te betalen. Intussen bestaan er tijdschriften en ook tips in het Internet hoe men het beste schade kan toebrengen aan de Nederlandse welvaartsstaat (http://militantislammonitor.org/article/id/2799" onclick="window.open(this.href);return false;).

Ook de Zweedse welvaartsstaat heeft ervaring opgedaan met zulke medeburgers. Er bestaan vele medeburgers uit de islamitische cultuurkring die in Zweden toevlucht hebben gevonden en een uitkering krijgen. Intussen is het Zweedse sociale model bankroet. Bijstandsfraude door geïmmigreerde medeburgers werd in Zweden lange tijd als een cavalierdelict beschouwd. Daarbij werden vaak zelfs goedgelovige media als helpers van helpers van bijstandsfraude uit de islamitische cultuurkring misbruikt.

Een voorbeeld: Een uit Irak afkomstige grote familie heeft geprobeerd om de sociale instanties met behulp van de media te bedriegen. De familie werd begin 2007 zogenaamd door een ”redder” in een kelder in de stad Galve gevonden en had – ook zogenaamd – ernstige rookvergiftigingen. De familie werd direct naar een ziekenhuis gebracht en verzorgd. De familie beweerde dat de sociale instanties haar geen uitkering zou willen geven en in de bitterkoude winter ook geen dak boven het hoofd. Dat was een ”mooi” verhaal, waarover de Zweedse media maar al te graag verslag deden. Arme vluchtelingen, die men in de christelijke kersttijd de deur voor de neus dichtsloeg en gewoon in de kou lieten staan. Nadat vele Zweedse media over de ”nood” van de door de instanties zogenaamd onrechtvaardig behandelde familie hadden bericht, bleek echter uit onderzoek dat de familie al in Malmö geregistreerd stond en daar ook over een woning beschikte. De ”redder”, die de familie voor de zogenaamde verstikkingsdood in een kelder had behoed en de media had geïnformeerd, was een familielid (http://www.thelocal.se/6123/20070117/" onclick="window.open(this.href);return false;).

Intussen zijn de Zweden scherp geworden op uitkeringsfraude. Het zijn Irakezen, die in de statistieken over bijstandsfraude de leidende posities innemen. Geen ander land in Europa heeft zoveel Irakese asielzoekers opgenomen als Zweden. En in geen ander Europees land wordt er door Irakezen meer gefraudeerd met uitkeringen dan in Zweden. Daarover bericht ook de Zweedse krant The Local. Volgens deze gegevens maken de Irakezen aanspraak op financiële hulp om terug te keren – en de Zweden betalen en denken dat de Irakezen weer naar hun vaderland terugkeren. Als het geld is uitbetaald willen de medeburgers toch liever in Zweden blijven – en vragen (en krijgen) een bijstandsuitkering. Iedere Irakese familie, die eerst bereid is om zogenaamd terug te keren, kan zo in één klap € 5.345,- belastingvrij door zwendel verkrijgen.

Laten we naar het buurland Noorwegen gaan, voorbeeld Oslo: daar berichtten in de zomer van 2007 Noorse kranten wekenlang beschaamd over het feit dat islamitische taxichauffeurs hun inkomsten niet aan de belasting opgeven – en tegelijkertijd een uitkering ontvangen. Enkele van de taxichauffeurs hadden zelfs openlijk opgeroepen tot het bedriegen van de belastingdienst. Dat alles beschouwde men in het begin als op zichzelf staande gevallen die men zou kunnen verdringen. Maar toen ontplofte de bom: uit onderzoek van de instanties bleek dat alleen al in Oslo 900 taxichauffeurs de belastingdienst bedrogen – en ongeveer 500 van hen kregen tegelijkertijd een uitkering. De meerderheid van deze bedriegers zijn Pakistani. De criminelen gaven in het verleden zelfs interviews. Het ging om de grootste, tot nu toe bekende, bijstandsfraude van het land. In de Nederlandstalige media werd hieraan echter helemaal geen aandacht geschonken.

Om dat allemaal te begrijpen, hoeft men slechts twee islamitische begrippen te kennen: dhimmi en jizya. Als dhimmi omschrijft men in de islamitische rechtstraditie aanhangers van monotheïstische religies, die door moslims, echter met een beperkte rechtsstatus, worden geduld. Joden en christenen zijn volgens de islam dhimmi’s. Zolang ze de islam niet hebben aangenomen, moeten ze aan de moslims jizya betalen, een hoofdelijke belasting. De islam wil dat zo – en het is een vast bestanddeel van het islamitische recht (sharia). Deze belasting van de ”ongelovigen” moet contant of in natura worden betaald. Deze logica van de koran was een van de basisvoorwaarden voor de eerste bloeitijd en de uitbreiding van de islam. Terwijl het christendom eerst de mensen bekeerde en daarna gebieden met een toenemend aantal christenen christelijk werden, volgde de islam sinds de tijd van Mohammed de omgekeerde weg: Men veroverde een door ”ongelovigen” bewoond gebied door de vreedzame of gewelddadige toestroom van moslims en begon dan via het jizya genoemde tribuutsysteem met de herverdeling van het aanwezige vermogen van de werkende ”ongelovige” bevolking. Zelfs in de grootste bloeiperiode van de islam hebben moslims in de door heb beheerste Europese gebieden (zoals Andalusië) nooit de meerderheid van de bevolking gevormd. De bestsellerauteur van de New York Times Mark Steyn, een Canadees, beschreef in zijn in 2006 verschenen boek ”America Alone” op de pagina’s 164/165 de hier geschetste toestanden.

Moslims waren en blijven in de veroverde Europese gebieden een minderheid die zich aan de welstand van de ”ongelovige” minderheid als vanzelfsprekend laafde. Dat was geenszins boze opzet, maar onderdeel van dat systeem dat de volgelingen van Mohammed in de grootste tijd van de uitbreiding van de islam succes opleverde. Tegenwoordig noemt men het anders, maar de feiten blijven hetzelfde. En deze herverdeling geldt ook voor ”ongelovigen” in islamitische landen: in ieder, de auteur bekend, land ter wereld met een islamitische meerderheid heeft en ”ongelovige” buitenlander een lokale zakenpartner nodig als hij een bedrijf wil openen of zaken wil doen. Zelfs etnische Chinezen moeten in hun thuisland Maleisië, dat een Chinese minderheid heeft, een islamitische zakenpartner kunnen aantonen. En wie in Dubai handel wil drijven, kent dat net zo goed als iemand die in Egypte een kantoor zou willen openen. Men heeft een plaatselijke – islamitische – ”sponsor” nodig. Daarbij is het woord ”sponsor” een intelligente omschrijving voor een bemiddelaar die van de energie van een ander leeft. Dit tribuutsysteem begunstigde de uitbreiding van de islam. Want de door moslims met de jizya geplunderde mensen bekeerden zich ooit uit frustratie tot de islam of vertrokken naar niet-islamitische gebieden. Zo moest de islam zich noodgedwongen uitbreiden als hij verder wilde genieten van de opbrengsten van de werkende bevolkingen – naar Perzië, Centraal-Azië, naar India en ook naar Europa. Altijd op zoek naar ”ongelovigen” die bereid waren om in welke vorm dan ook de jizya te betalen.

Dat alles is vast bestanddeel van de islamitische geschiedenis. En in de koranscholen in Europa wordt jizya ook nu nog onderwezen – de Europeanen willen het echter liever niet horen. Het komt niet overeen met de politieke correctheid. Maar het helpt wel bij het verklaren waarom een deel van onze islamitische medeburgers geen drang voelt om moeite te doen voor een inkomen en de toekomst. De islam heeft immers ten tijde van de glorierijke uitbreiding van zijn grenzen na de dood van Mohammed voorgeleefd hoe het gedaan moet worden. En hij heeft juist tegen deze achtergrond zijn glorietijd beleefd. Een groot deel van de islamitische wereld leeft tegenwoordig ook van jizya. Men laat anderen voor zich werken. Men importeert buitenlandse werkslaven – en leunt zelf achterover. Als vanzelfsprekend verwacht men tribuutbetalingen en transferbetalingen uit ”ongelovige” landen. Uiteraard noemt men dat geheel tegenwoordig anders. Nog een keer: De islam leefde en leeft als ideologie vaak van niets anders dan van de transfer van de aanwezige welstand – en wel altijd in één richting: van welgestelde ”ongelovigen” in de richting van de moslims. En dat wordt in Koranscholen ook nu nog onder het begrip jizya zo onderwezen. Allah heeft dat alles zogenaamd zo gewild. Diegenen die de betalingen moeten opbrengen zullen deze zinnen met onbegrip lezen. Wie dat allemaal als ”racistisch” of ”vijandig t.o.v. buitenlanders” beschouwt, voor hen hier nog eenmaal de bron die al deze voorbeelden verraadt: niemand minder dan de bestsellerauteur van de New York Times Mark Steyn, een Canadees, beschreef in zijn in 2006 verschenen boek ”America Alone” op de pagina’s 164/165 de hier geschetste toestanden. Er ging een kreet van verontwaardiging door de islamitische wereld – maar de voorstellingen kwamen overeen met de waarheid. Nog veel gedetailleerder bewijst de historica Bat Yeor het uitknijpen van de aanwezige welstand van de ”ongelovigen” in haar boek ”De ondergang van het oriëntaalse christendom onder de islam”. Ook Bat Yeor werd vaak aangevallen – niemand kon tot nu toe echter haar uiteenzettingen weerleggen. Bat Yeor is internationaal gerenommeerd en werd met vele prijzen geëerd. Men mag die medeburgers, die het systeem van jizya in de huidige koranscholen ook nu nog als vanzelfsprekendheid geleerd en verinnerlijkt hebben en door islamitische leiders openlijk verkondigd krijgen, nu zeer zeker niets verwijten. Vanuit het oogpunt van de islam gaat het toch om een door Allah zo gewilde toestand. Wie zou daar kritiek op moeten hebben?

LINK: http://info.kopp-verlag.de/news/sozialh ... llung.html" onclick="window.open(this.href);return false;

Bron: http://www.info.kopp-verlag.de" onclick="window.open(this.href);return false;
Uit het Duits vertaald door:
E.J. Bron

http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=8428" onclick="window.open(this.href);return false;
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17388
Lid geworden op: ma feb 17, 2003 9:58 am

Re: Bijstandsfraude uit door de islam voorgeleefde religieuze pl

Bericht door Manon »

Net vandaag komt er een groots opgezette bijstandsfraude in Saharabeek (het vroegere Schaarbeek) aan ht licht.

Blijkbaar hebben OCMW personeelsleden de ijverige bijstandzoekers aangeraden om een schijn-scheiding (die hadden we nog niet gehad hé!) aan te wenden zodat beide partners als alleenstaanden werden uitbetaald.

Ik kan niet met zekerheid zeggen dat het hier over allahtonen gaat, wie weet wonen er toch nog wèl autochtone vlamingen in Schaarbeek, maar dat zou dan toch wel een verrassing zijn.
Ook het feit dat er angstwekkend gezwegen wordt over de afkomst van de fraudeurs wijst in die richting.

Miljoenenfraude door fictieve scheidingen

Vrederechter: 'OCMW Schaarbeek werkt mee aan illegale constructie'


SCHAARBEEK - Gehuwde steuntrekkers in Schaarbeek krijgen al jaren onterecht 800euro extra steun dankzij een handige constructie waar het OCMW aan meewerkt. De fraude loopt in de miljoenen.

Sociaal assistenten van het Schaarbeekse OCMW manen gehuwde koppels aan om voorlopig te scheiden, omdat ze als alleenstaand gezinshoofd tot 1.100 euro steun per maand kunnen krijgen in plaats van 300 euro. Naar deze illegale praktijken voert het auditoraat-generaal van de Brusselse arbeidsrechtbank een strafonderzoek.

Eric Dierickx, Schaarbeeks vrederechter, spreekt over een georganiseerd illegaal systeem. 'Er wordt misbruik gemaakt van artikel 223 van het burgerlijk wetboek waarbij koppels voorlopig scheiden omdat er zogezegd een crisis in het huwelijk is. Met hun voorlopige scheidingsakte kunnen de partners een uitkering voor een alleenstaande losweken bij het OCMW. In de praktijk leeft het koppel gezellig samen verder. Maar ze trekken maandelijks wel 800 euro extra steun waar ze geen recht op hebben.'

Per week behandelt vrederechter Dierickx minstens drie zulke dossiers. Hij verklaart ze telkens onontvankelijk en speelt ze consequent door aan de arbeidsrechtbank. 'Het probleem bestaat al jaren. Ik bekleed deze functie sinds eind 2003 en het misbruik dateert van ervoor. Ik denk dat deze praktijken wijdverspreid zijn bij andere OCMW's, maar daarover heb ik geen gegevens. Ik heb wel met eigen ogen gezien aan het loket hoe sociaal assistenten van het Schaarbeekse OCMW de procedure uit de doeken doen.'

PS-gemeenteraadslid Jean-Pierre Van Gorp, onlangs overgestapt van de MR-FDF, bevestigt dat de fraude in de miljoenen euro's loopt. 'Niet te verwonderen dat het budget van het OCMW in acht jaar tijd verdubbeld is', zegt Van Gorp. 'Het kan niet dat de OCMW-raad niet op de hoogte was van deze constructie van fictieve huwelijken.'

OCMW-raadslid Alain Duriau (PS) erkent het gesjoemel maar nuanceert. 'We moeten het onderzoek afwachten over hoe de fraude precies gebeurde. Ik heb alleszins geen directe bewijzen dat het over een georganiseerde praktijken zou gaan.'

http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail ... =GIE2A4SQM" onclick="window.open(this.href);return false;
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77510
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Vrijspraak bijstandsfraude Marokkaanse politicus wekt woede

Bericht door Ariel »

We hebben het op dit forum al uitgebreid over deze man gehad, maar ik kan het topic niet meer vinden.
Een 68-jarig Marokkaan die in Utrecht een bijstanduitkering ontving terwijl hij in Marokko raadslid was en daar ook grond bezat ter waarde van bijna vijf ton, en dus flink de boel belazerde is niet schuldig aan fraude. Dat heeft de rechtbank in Utrecht maandag bepaald. Ik heb ergens gelezen dat men de man ( die al jaren in Nederland woont ) niet verantwoordelijk kan houden, omdat hij al het Nederlandse papier werk niet zou kunnen lezen.
Gelukkig zijn er ook nog mensen in dit land die deze uitspraak achterlijk vinden.


Vrijspraak bijstandsfraude Marokkaanse politicus wekt woede

Een 68-jarig Marokkaan die in Utrecht een bijstanduitkering ontving terwijl hij in Marokko raadslid was en daar ook grond bezat ter waarde van bijna vijf ton, is niet schuldig aan fraude. Dat heeft de rechtbank in Utrecht maandag bepaald.

Dat schrijft de Volkskrant.

Erfenis

Hoewel de man - inmiddels parlementariër in Marokko- onjuiste gegevens verstrekte, kan volgens de rechter geen opzet worden bewezen.Het stuk grond in Marokko dat de man had geërfd ter waarde van 450.000 euro, zou volgens de rechter wel zijn uitkering hebben kunnen beïnvloeden.

Maar de rechter oordeelde dat de rechtsgang te lang heeft geduurd. Ook zou de man door alle negatieve publiciteit al genoeg zijn gestraft. Een straf was volgens de rechter daardoor onnodig.

Furieus

De publiciteit ontstond door huidig PvdA-kamerlid Hans Spekman. Spekman was in 2005 wethouder in Utrecht en deed aangifte tegen de 68-jarige. In totaal zou hij 130.000 euro ten onrechte hebben ontvangen. Er is beslag gelegd op de uitkering van de parlementariër. Maar het duurt nog tot 2014 totdat al het ten onrechte uitgekeerde geld is teruggevorderd.

Spekman reageert maandag furieus over de vrijspraak. ‘Deze uitspraak riekt naar klassejustitie.' Volgens hem heeft Marokko druk uitgeoefend op Nederland om de rechtsgang te frustreren.

Een woordvoerder van het openbaar ministerie noemt het ‘uitgesloten dat er invloed van buiten is uitgeoefend op de rechtsgang’.

Onbetaalde functie

Advocaat van de Marokkaan Hans Langenberg noemt Spekman ‘niet goed wijs’. Volgens Langenberg stelt de erfenis weinig voor omdat de man die met tien anderen moest delen.

Ook zou er geen sprake zijn van bijstandsfraude. ‘Vóór 2003 had hij een onbetaalde functie. In 2003 heeft hij netjes zijn uitkering opgezegd, omdat hij geld ging verdienen als parlementariër,’ zegt Langenberg tegen het dagblad.

Door Arne Hankel

http://www.elsevier.nl/web/10239931/Nie ... -woede.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77510
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

'Fraude is slecht voor allochtoon'

Bericht door Ariel »

'Fraude is slecht voor allochtoon'

BREDA - Justitie in Breda eist vijftien maanden gevangenisstraf tegen een Marokkaanse vrouw van 54 die bijstandsfraude zou hebben gepleegd.

Ze bleek over een riant huis in Marokko te beschikken. Ook zou ze twee baantjes als huishoudelijke hulp hebben gehad. Justitie tilt heel zwaar aan de zaak. "Deze vrouw bewijst het imago van de Marokkaanse gemeenschap in ons land geen dienst", zo vindt officier van justitie W. Natijne.

De gemeente Breda stelde een diepgaand onderzoek in na een anonieme tip dat de vrouw een villa in Marokko zou hebben. Volgens de officier zijn dat gecompliceerde en dure onderzoeken. "Allemaal op kosten van de belastingbetaler."

Het komt zelden voor dat bijstandsfraude voor een college van drie rechters wordt gebracht en dat daar een lange gevangenisstraf wordt geëist. Justitie wil echter een voorbeeld stellen. De officier: "De straf is conform onze richtlijnen, omdat de fraude een periode van zeven jaar beslaat. De gemeente stelt over die periode 98.000 euro ten onrechte aan de vrouw te hebben uitgekeerd."

"Ik schrik van zo'n strafeis", verzuchtte advocaat F. Ben-Saddek.

Vonnis over twee weken.

http://www.bndestem.nl/algemeen/binnenl ... chtoon.ece" onclick="window.open(this.href);return false;
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Peter Louter
Berichten: 934
Lid geworden op: zo feb 26, 2006 2:21 pm

Re: 'Fraude is slecht voor allochtoon'

Bericht door Peter Louter »

Ik vermoed dat het niet eens zo gemakkelijk zal zijn om een niet-westerse allochtoon te vinden die niet op de een of andere manier fraudeert.
Uit naam van de Verlichting: Red moslims van de orthodoxe islam!
"Religion is regarded by the common people as true, by the wise as false, and by the rulers as useful" - Seneca (5 BC - 65 AD)
Gebruikersavatar
Monique
Berichten: 8854
Lid geworden op: ma apr 14, 2003 2:14 pm

Re: 'Fraude is slecht voor allochtoon'

Bericht door Monique »

Het is ook wel erg makkelijk in Nederland voor allochtonen om te frauderen.
Ten slotte staan allochonen op een voetstuk en mag er niets gebeuren om ze "dwars" te zitten.
Autochtonen zijn de boosdoeners omdat die niet als untermenschen behandeld wensen te worden.

De allochtoon neem ik het eigenlijk niet eens kwalijk. Als een autochtoon de kans heeft doet ie het ook.
Ik neem het laks Nederland kwalijk, dat door lafheid en kruiperige onderdanigheid ons land weggeeft verkoopt aan de laagst bieder.
Amorele atheistische nitwit
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77510
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: 'Fraude is slecht voor allochtoon'

Bericht door Ariel »

Ach arme.... :crying: Nog meer allochtone leed. Als ze maar niet te streng gestraft worden.
Compleet Amsterdams gezin in de misdaad

AMSTERDAM - Acht leden van een negenkoppig gezin uit Slotervaart zijn onlangs opgepakt op verdenking van skimmen en witwassen. Vader, moeder, vier volwassen zonen en twee meerderjarige dochters zitten, of zaten, sinds eind 2009 in de cel.
Alleen de jongste zoon van vijftien is geen verdachte in de zaak, waarbij tal van mensen in Amsterdam en elders werden opgelicht, onder andere door het inzetten van nep-postbezorgers. In totaal werd zo ongeveer 435.380 euro verkregen.

In het ouderlijk huis van de familie F., in de buurt rond de Hart Nibbrigstraat, vond de politie bij een huiszoeking in december circa 135.000 euro, verstopt in jurken van moeder en dochters.
Onder een hoes van de strijkplank werd apparatuur gevonden waarmee volgens justitie kan worden geskimd. Er lag ook een laptop, met gegevens erop van geskimde passen.

Het gezin F. is niet onbekend bij politie, justitie en stadsdeel Slotervaart. De oudste zoon, Mohamed F. (nu 30), kwam in 1998 in het nieuws vanwege betrokkenheid bij de rellen tussen Marokkaanse jongeren en de politie op het August Allebéplein in Slotervaart.

Hij kwam daarna, net als zijn broers Mustapha (28) en Rachid (26), veelvuldig met justitie in aanraking. Inbraken in bedrijven en scholen, diefstallen (vooral van computers), oplichting, mishandeling, het gebruiken van andermans pinpassen - de gezamenlijke reeks is A4'tjes lang. Hardekernjongeren dus, zoals Slotervaart er wel meer kent. Ze zaten vaak in de cel.

Maar in 2006 zei Mohamed, inmiddels verhuisd naar een andere stad, het criminele leven al lang te hebben afgezworen. Dat het zo mis was gegaan met hem en zijn broers, kwam volgens hem vooral door alle gebeurtenissen in het jaar na de rellen. (KAMILLA LEUPEN)

http://www.parool.nl/parool/nl/7/MISDAA ... daad.dhtml" onclick="window.open(this.href);return false;
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77510
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: 'Fraude is slecht voor allochtoon'

Bericht door Ariel »

De vrouw uit Breda hoeft niet meer bang te zijn. Ze krijgt maar een lichte straf, en er staat niks in dit bericht over terugbetaling.
Misdaad loont weer.
Lage straf voor bijstandsfraude

BREDA - Een 54-jarige Marokkaanse vrouw, die de bijstand oplichtte voor bijna een ton, heeft een veel lagere straf gekregen dan geëist. Het Openbaar Ministerie had om een strafeis van 15 maanden onvoorwaardelijk gevraagd. De rechtbank in Breda vindt zes maanden voorwaardelijke gevangenisstraf echter genoeg.

http://www.telegraaf.nl/binnenland/6434 ... buitenland" onclick="window.open(this.href);return false;
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17388
Lid geworden op: ma feb 17, 2003 9:58 am

Re: 'Fraude is slecht voor allochtoon'

Bericht door Manon »

zes maanden VOORWAARDELIJK is toch enkel als ze het nog eens doet? ze wordt dus helemaal niet gestraft.
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.
Peter Louter
Berichten: 934
Lid geworden op: zo feb 26, 2006 2:21 pm

Re: 'Fraude is slecht voor allochtoon'

Bericht door Peter Louter »

Ik herhaal het nog maar eens. Een allochtoon die niet op de een of andere manier fraudeert, is een uitzondering die de regel bevestigd.
Het begint al bij de IND of bij import ivm gezinshereniging. In de westerse cultuur gaan we uit van goede trouw. Ook autochtonen frauderen, maar veel minder.
Bij allochtonen kun je beter uit gaan van kwade trouw. De omvangrijke aanwezigheid van allochtonen wijzigt de wijze waarop onze voorzieningen werken.
Dat begon met het identiteitsbewijs, het burgerservicenummer en recent de verkiezingsidentificatieplicht en zo zal het zich verder uitbreiden.
Ook wordt de werking van uitkeringsvoorzieningen steeds strenger en beperkter vanwege het te grote beroep er op door allochtonen.
De overheid weet het natuurlijk maar al te goed. Maar om de lieve vrede te bewaren, wordt er geen grote ruchtbaarheid aan gegeven. Als de gegevens op straat komen krijgen we rellen.
Een deel van de komende bezuinigingen zal nodig zijn om het gat tussen de lasten en opbrengsten van alochtonen te financieren. Dat dat gat er is heeft het CPB al in 2003 in een engelstalige studie aangetoond. Maar als Wilders om het saldo vraagt, geeft de regering niet thuis.
Politieke correctheid nekt ons nog eens.
Uit naam van de Verlichting: Red moslims van de orthodoxe islam!
"Religion is regarded by the common people as true, by the wise as false, and by the rulers as useful" - Seneca (5 BC - 65 AD)
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77510
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Onderzoek naar fraude door allochtonen

Bericht door Ariel »

Onderzoek naar uitkeringsfraude door allochtonen.
woensdag 9 februari 2011

Het ministerie van Sociale Zaken gaat meer onderzoek doen naar allochtonen die in Nederland een bijstandsuitkering ontvangen, maar in land van herkomst huizen of grond bezitten.

Vorig jaar is naar 945 steuntrekkers onderzoek gedaan. In 10 procent van de gevallen kregen zij een boete voor bezittingen in het buitenland, meldt De Telegraaf.

Hoge telefoonrekening
De fraudeonderzoeken hadden plaats als bijstandstrekkers verdacht lang weg bleven in het buitenland of buitensporig hoge telefoonrekeningen hadden omdat er heel vaak naar het land van herkomst werd gebeld.

Het Bureau Fraude Informatie werkt voor deze onderzoeken samen met de ambassades in Turkije, Marokko, Suriname en Spanje.

Winkels
In Spijkenisse bleek bijvoorbeeld een Turks echtpaar te wonen dat gedurende enkele jaren 250.000 euro aan bijstandsuitkering had ontvangen, maar in Turkije een appartementencomplex bleek te bezitten. Een ander Turks stel uit Hoogezand-Sappemeer bezat negen appartementen, twee bouwwinkels en meer dan 20.000 vierkante meter grond.

Het kabinet heeft besloten meer onderzoek te doen naar verzwegen bezit in het buitenland. Het gaat per zaak al snel om enkele tonnen uitkeringsfraude. Het kabinet beloofde al eerder harde maatregelen tegen fraude. Iedereen die fraudeert, krijgt sowieso drie maanden geen uitkering.

Door Marlou Visser

http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Econo ... htonen.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
silkyboxershortXL
Berichten: 2565
Lid geworden op: za apr 24, 2010 3:20 pm

Re: Onderzoek naar uitkeringsfraude door allochtonen

Bericht door silkyboxershortXL »

3 maanden geen uitkering voor €250000 achteroverdrukken?
PVV wil 10 jaar en dat vind ik nog heel coulant.
Hoop is geen strategie.
WWG1WGA
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77510
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Onderzoek naar uitkeringsfraude door allochtonen

Bericht door Ariel »

PVV wil spoeddebat na massale bijstandsfraude.

AMSTERDAM - De Partij voor de Vrijheid (PVV) wil graag een spoeddebat in de Tweede Kamer naar aanleiding van het vandaag verschenen Telegraaf artikel “Bijstandsallochtoon tegen lamp”, waaruit blijkt dat steeds meer niet-westerse allochtone bijstandstrekkers, vanwege fraude tegen de lamp lopen.

De PVV is fraude met de bijstand meer dan zat. PVV Kamerlid Léon de Jong: “Wij kunnen het niet accepteren dat deze profiteurs voor miljoenen de met moeite opgebouwde verzorgingsstaat met hun fraudepraktijken om zeep helpen. Henk & Ingrid betalen voor Mohammed & Fatima en hebben daar genoeg van. Ik heb dan ook een spoeddebat aangevraagd.”

http://www.telegraaf.nl/binnenland/8966 ... buitenland" onclick="window.open(this.href);return false;
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Monique
Berichten: 8854
Lid geworden op: ma apr 14, 2003 2:14 pm

Re: Onderzoek naar uitkeringsfraude door allochtonen

Bericht door Monique »

Iedereen die fraudeert, krijgt sowieso drie maanden geen uitkering.
En na die 3 maanden loopt ie weer gewoon door?
Amorele atheistische nitwit
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77510
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Onderzoek naar fraude door allochtonen

Bericht door Ariel »

Fiscaal zootje bij Turkse bakkers
door Bart Mos

DEN HAAG - Turkse bakkers in ons land overtreden massaal de belastingregels. Bij onderzoek stuitte fiscale opsporingsdienst FIOD op bakkers die belastingfraude pleegden, die illegalen in dienst hadden of die een zootje van de boekhouding hadden gemaakt.

„Bij zestig procent van de onderzochte bakkers was wel iets mis. Als we er geen illegalen aantroffen, dan werkten er mensen met een uitkering, of bleek bijvoorbeeld de boekhouding niet op orde, waardoor we naheffingen moesten opleggen. Ook hebben we diverse malen de Voedsel en Warenautoriteit moeten waarschuwen, omdat het er smerig was”, aldus een FIOD-zegsman.

De Belastingdienst startte afgelopen najaar met gericht onderzoek naar de groep van ongeveer vijfhonderd ’bakkers met een niet westers assortiment’, in samenwerking met justitie en uitkeringsinstanties. Signalen uit de bakkerswereld en opvallend veel eerdere overtredingen vormden aanleiding tot het intensieve naspeurwerk bij de voornamelijk Turkse (85%) bakkers. Bij zeventien onderzochte bedrijven heeft de fiscus inmiddels al ruim drie miljoen euro aan naheffingsaanslagen opgelegd.

Vorige week werden bovendien vijf bakkerijen in Roermond en Eindhoven doorzocht. Die lichtten de Belastingdienst op voor ruim een half miljoen euro, bij in- en verkoop van meel.

Geschrokken

De brood- en banketbakkersvereniging NBOV reageert geschrokken op de eerste uitkomsten van het onderzoek. „Hoewel we al wel geregeld signalen van onze leden kregen over misstanden, klinkt zestig procent toch wel héél ernstig”, zegt NBOV-secretaris Cor Havermans. Hij wordt bijgevallen door zijn collega Ibrahim Özgül van de Turkse ondernemingsvereniging HOGIAF. „Dit klopt niet. Iedereen moet zich aan de regels houden. Maar ik vind het wel vreemd dat de FIOD zich bij het onderzoek beperkt tot de Turkse bakkers. Het is voor het eerst dat niet een hele sector maar slechts een stukje daarvan tegen het licht wordt gehouden”, aldus Özgül, die spreekt van ’FBI-achtige invallen’ bij zijn leden. Maar volgens de FIOD zijn de extra controles simpelweg ingezet omdat er telkens weer problemen bij deze specifieke groep werden geconstateerd. Het onderzoek wordt in de loop van volgend jaar afgerond.

http://www.telegraaf.nl/mijnbedrijf/908 ... binnenland" onclick="window.open(this.href);return false;
Een reactie van een zekere Ali uit Eindhoven.
Dit is gewoon fout, iedere ondernemer dient zich aan de regels te houden heel simpel. Maar omdat weer meteen te roepen dat Nederlanders hiervan de dupe zijn? Alsof Nederlanders alles legaal doen! Jezelf voor de gek houden dat kunnen we goed als Nederlander! En nog iets, ik zie steeds meer Nederlanders in deze winkels dan Turken zelf, dus als je het niet steunt blijf er dan ook weg! Eet gewoon Stampot!
Hij is van mening dat Nederlanders geen nadeel van dit soort fraude hebben. Hij vergeet dat wij ons blauw betalen aan belasting om Turken en andere gelukszoekers van een uitkering te voorzien. Deze mensen parasiteren op onze voorzieningen. Er werken bij dit soort Turkse bedrijven vrijwel altijd alleen maar familie en vrienden, dus het gejatte geld blijft in de familie so to speak.

Ik begrijp ook niet waarom men nu geschrokken reageert terwijl dit toch al jaren bekend is. Ik vermoed dat ook in andere allochtone winkel sectors nog veel belastinggeld te halen valt. Dus regering....even doorgaan met onderzoeken.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Monique
Berichten: 8854
Lid geworden op: ma apr 14, 2003 2:14 pm

Re: Onderzoek naar fraude door allochtonen

Bericht door Monique »

Maar ik vind het wel vreemd dat de FIOD zich bij het onderzoek beperkt tot de Turkse bakkers. Het is voor het eerst dat niet een hele sector maar slechts een stukje daarvan tegen het licht wordt gehouden”, aldus Özgül, die spreekt van ’FBI-achtige invallen’ bij zijn leden.
Ik denk dat dit een poging is om de fiscus te beshuldigen van "discriminatie"? (misschien niet nu maar wellicht in de toekomst?).

Kennelijk weet deze meneer niet dat de fiscus regelmatig bepaalde groepen op de korrel neemt..... particulieren zowel als bedrijven?
Er is dus geen sprake van discriminatie......of er moet uiteraard voor Turken andere fiscale controleregels gelden.
Amorele atheistische nitwit
Mahalingam
Berichten: 42603
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Onderzoek naar fraude door allochtonen

Bericht door Mahalingam »

Hij voelt zich gewoon op zijn pik getrapt omdat ze Turken op de korrel nemen en de Marokkaanen niet. En zoals iedere Turk weet: Dat Marokkaanse volk dat .... bla bla... veel erger.... bla bla.... fraude... blabla... oplichten....bla bla... Allemaal!
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Ruth
Berichten: 1232
Lid geworden op: vr apr 06, 2007 8:14 pm

Re: Onderzoek naar fraude door allochtonen

Bericht door Ruth »

Tss wat een geneuzel, we laten die Turken lekker zonder visum hier aan de slag gaan. En dat ze een heel klein beetje frauderen, nou en??? :huh:
Als je denkt dat je te klein bent om invloed te hebben, dan heb je waarschijnlijk nog nooit de nacht doorgebracht met een mug op je kamer.

Wie vecht kan verliezen, wie niet vecht is al verloren.

EDL
Mahalingam
Berichten: 42603
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Onderzoek naar fraude door allochtonen

Bericht door Mahalingam »

Die slecht ingeburgerde Turken (of is het dat we hier nog niet verturkt zijn?) zullen raar op hun neus kijken als ze door krijgen dat belastingboetes betaald moeten worden en dat er geen regeling is van: "geef " 10 % aan de inspecteur.
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77510
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Onderzoek naar fraude door allochtonen

Bericht door Ariel »

Ruth schreef:Tss wat een geneuzel, we laten die Turken lekker zonder visum hier aan de slag gaan. En dat ze een heel klein beetje frauderen, nou en??? :huh:
:laugh1: Dat soort opmerkingen lees je veel in kranten waar je op dit bericht kan reageren,, en men zegt er dan bij...

Lekker brood voor weinig geld. Niets mis mee. Overigens die mensen werken echt hard voor hun geld

Ze bakken natuurlijk wel het betere brood. Even slikken voor de Nederlandse bakker, die zijn magere waren uit de fabriek betrekt.

Eerst allemaal positieve reacties dat het brood zo lekker en zo lekker goedkoop en nu klagen omdat ze niet aan de fiscale regels voldoen. Hypocriet noemen we dat.

Voor mij mogen ze sjoemelen, als de belastingdienst het zo wil noemen. De broden zijn betaalbaar vergeleken bij de AH of andere grootgutter. Zij steken niet al het geld in hun eigen zak maar laat de bevolking tenminste meegenieten. Chapeau Voor dit soort lui. De rover in deze is de belastingdienst zelf. Ga zo door onze allochtone bakkers.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Ruth
Berichten: 1232
Lid geworden op: vr apr 06, 2007 8:14 pm

Re: Onderzoek naar fraude door allochtonen

Bericht door Ruth »

sja, alleen mijn opmerking was sarcastisch bedoeld !!!!!!
Iedereen moet zich aan de regels houden, ook Turkse bakkers. En dat ze zo lekker goedkoop zijn, daar heb ik geen boodschap aan. Dat gesjoemel moet maar eens afgelopen zijn, al die belastingontduiking komt op "onze" schouders terecht.
Als je denkt dat je te klein bent om invloed te hebben, dan heb je waarschijnlijk nog nooit de nacht doorgebracht met een mug op je kamer.

Wie vecht kan verliezen, wie niet vecht is al verloren.

EDL
Gebruikersavatar
H.Numan
Berichten: 8529
Lid geworden op: do mei 08, 2008 3:33 am

Re: Onderzoek naar fraude door allochtonen

Bericht door H.Numan »

Ruth schreef:Tss wat een geneuzel, we laten die Turken lekker zonder visum hier aan de slag gaan. En dat ze een heel klein beetje frauderen, nou en??? :huh:
60% van de Turkse bakers fraudeert.
Dat is volgens jouw een beetje? Als 60% een beetje is, wat is dan veel? :huh:
een volk dat voor korannen zwicht
zal meer dan lijf en goed verliezen
dan dooft het licht….
Anoniem
Ruth
Berichten: 1232
Lid geworden op: vr apr 06, 2007 8:14 pm

Re: Onderzoek naar fraude door allochtonen

Bericht door Ruth »

H.Numan schreef:
Ruth schreef:Tss wat een geneuzel, we laten die Turken lekker zonder visum hier aan de slag gaan. En dat ze een heel klein beetje frauderen, nou en??? :huh:
60% van de Turkse bakers fraudeert.
Dat is volgens jouw een beetje? Als 60% een beetje is, wat is dan veel? :huh:
zie boven :D
Misschien moeten ze niet alleen de turkse bakkers op de korrel nemen. Ik denk dat er HEEL VEEl mis is met "allochtone" bedrijven in de in de voedselbranche.
Als je denkt dat je te klein bent om invloed te hebben, dan heb je waarschijnlijk nog nooit de nacht doorgebracht met een mug op je kamer.

Wie vecht kan verliezen, wie niet vecht is al verloren.

EDL
Mahalingam
Berichten: 42603
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Onderzoek naar fraude door allochtonen

Bericht door Mahalingam »

Ik hoef maar 3 straten ver te lopen om een dubieuze voedselverstrekker te zien. Een shoarma tent. Met een bezorg brommer voor de deur.
Nog nooit heb ik daar iemand zien eten. De brommer komt nooit weg. Dat is al 4 jaar zo. Laatst zag ik dat het bordje 'open' hing maar er stond wel een Turk aan te bellen.
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Plaats reactie