Pagina 1 van 2

Voorschool werkt niet bij taalachterstand

Geplaatst: Wo Okt 05, 2011 11:35 am
door Peter Louter
Uit een op 4 oktober 2011 vrijgegeven onderzoek van de vakgroep orthopedagogie van de Universiteit Utrecht blijkt dat voorschoolse educatie (peuterspeelzalen, vroeg- en voorscholen) geen effect sorteert op het wegwerken van taalachterstanden bij kinderen uit migrantengemeenschappen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar. Als belangrijkste reden wordt vermeld dat de groepsleidsters het niet goed genoeg doen. Dat is niet helemaal verwonderlijk. Uit eerder Amsterdams onderzoek bleek al dat meer dan de helft van groepsleidsters in de voorschoolse educatie zelf taalachterstand heeft. Nog niet de helft slaagde bijvoorbeeld voor een toets begrijpend lezen.

Een goed resultaat werd overigens behaald in gemengde groepen met veel kinderen zonder taalachterstand. In dit geval maakt het blijkbaar niet uit of de groepsleidsters wel of niet stimulerend genoeg werken. Alleen al het feit dat het grootste deel van de groep Nederlandstalig is, leidt voor kinderen tot de acceptatie dat Nederlands de groepstaal is en ze zich daar aan conformeren.

Het is dan ook nog maar de vraag of een betere opleiding van groepsleidsters effect zal sorteren. Het wegwerken van taalachterstand bij deze groep zelf, is bepaald geen eenvoudige (zo niet onmogelijke) opgave. Het is daarom een van belang zijnde vraag of leidsters die zelf een taalachterstand hebben wel moeten worden toegelaten als leidster in de voorschoolse opvang. Het is daarnaast ook zeer de vraag of een groot deel van hen wel terecht een diploma heeft gekregen nu is gebleken dat een meerderheid zakt voor een test op het terrein van begrijpend lezen.

De vervolgvraag is of een betere educatie van groepsleidsters het gewenste effect zal opleveren. Deze vraag kan eigenlijk alleen maar met scepsis worden beantwoord. Dertig tot veertig jaar experimenteren op dit terrein heeft nog nooit een werkbare methode opgeleverd.

Een methode is er echter nooit geprobeerd: de ouders vragen er voor zorg te dragen dat het kind voldoende Nederlands beheerst als het op vierjarige leeftijd aan de basisschool begint. Een onderwijzeres op een islamitische school vertelde me dat geen van de kinderen die op hun school begint Nederlands spreek of begrijpt. Dat betekent dat de thuistaal niet Nederlands is, dat de kinderen geen Nederlandse TV-programma’s zien, dat ze niet worden voorgelezen en dat ze ook met hun oudere broers en zussen geen Nederlands spreken. Taalachterstand wordt veroorzaakt door migrantencultuur. Een cultuur waar wordt verwacht dat Nederlandse voorzieningen zich zullen inspannen om hun kinderen Nederlands te leren.

Het probleem is nog veel groter dan het lijkt. Een groot deel van afgestudeerden aan opleidingen na de basisschool beheerst het Nederlands onvoldoende om in een omgeving te kunnen werken waar het beheersen van de taal van belang is. De groepsleidsters uit de voorschoolse educatie zijn daar een goed voorbeeld van. Maar het zelfde geldt ook voor veel afgestudeerden van MBO en HBO opleidingen.

In plaats van te blijven ‘kurieren am Symptom’ lijkt het tijd voor een ingrijpende beleidswijziging. Het is tijd voor een culturele interventie. Taalbeheersing is gewoon te belangrijk voor de toekomst van kinderen, voor de vermindering van criminaliteit, werkloosheid, verpaupering en afzetgedrag. In de omgang met migrantengroepen is gebleken dat financiële prikkels goed werken. In dit verband pleit ik er voor om ouders die kinderen met voldoende taalbeheersing op de basisschool afleveren worden beloond met een hogere kinderbijslag. Voor de ouders die dat niet lukt volgt een verlaging van de kinderbijslag. Dat is een logische maatregel. Voor kinderen met een taalachterstand zijn extra onderwijsinspanningen nodig. Laten ouders die zich niet voldoende hebben ingespannen daar dan aan meebetalen.

Bij een dergelijke aanpak voorspel ik twee effecten. Migrantenorganisaties en Moskeeorganisaties zullen zich gaan inspannen om ouders te ondersteunen en de weg te wijzen. Als gevolg daarvan zullen steeds meer kinderen voldoende Nederlands beheersen als ze aan de basisschool beginnen. Als dat effect bereikt is, zullen kinderen die nog achterstand hebben in groepen terecht komen waar de voertaal Nederlands is. Dan is het belangrijkste resultaat van het Utrechts onderzoek in beleid omgezet. In groepen waar de voertaal Nederlands is, worden taalachterstanden veel sneller weggewerkt dan in groepen waarin dat niet het geval is.

Re: Voorschool werkt niet bij taalachterstand

Geplaatst: Wo Okt 05, 2011 11:43 am
door Manon
Volkomen akkoord Peter.

Waarom duurt het toch altijd zo lang voordat de beleidsmensen tot dit gezond-verstand inzicht komen?

Re: Voorschool werkt niet bij taalachterstand

Geplaatst: Wo Okt 05, 2011 5:20 pm
door Mahalingam
Ik las ook elders in de pers over dit onderzoek. Zo kwam ik dit tegen:
Vooral kleuters blijken baat te hebben bij gemengde groepen, met veel kinderen zonder achterstanden. Zij gaan veel meer vooruit in taal en rekenen dan in een groep met louter achterstandskinderen. In de praktijk blijkt het lastig hoogopgeleide ouders te bewegen hun kind op een vroegschool te doen met veel achterstandskinderen.
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/5288/Onderwijs/article/detail/2949321/2011/10/05/Onderzoek-voorschool-werkt-niet.dhtml
De ouders kunnen heel erg multikul zijn maar om hun kleine kinderen in te zetten voor het slagen van die multikul, dat is een brug te ver. En waarom zou je je kinderen die zonder achterstand zijn, naar een school brengen waar hun achterstand wordt verminderd?

Re: Voorschool werkt niet bij taalachterstand

Geplaatst: Wo Okt 05, 2011 5:26 pm
door Manon
Het gaat trouwens héél snel: mijn oudste dochter was een vluggertje qua taalvaardigheid. Tot 2.5 verbleef ze bij oma. Toen ze vanaf 2.5 naar het voorbereidende kleuterklasje kon, ging ze pijlsnel achteruit en begon ze opnieuw babytaal te brabbelen. We hebben haar toen gewoon in het eerste kleurterklasje gezet.... probleem opgelost. Maar wie gaat nu zijn kinderen speciaal als proefkonijn laten dienen om nederlandsonwillige ouders terwille te zijn? Dat ze eens gewoon zorgen dat ook die kleuterjuffen op een normale manier Nederlands kunnen spreken! is dat nu zo moeilijk na 18 jaar in Nederland te hebben gewoond?

Re: Voorschool werkt niet bij taalachterstand

Geplaatst: Wo Okt 05, 2011 8:03 pm
door Mahalingam
Wat je daar uit eigen ervaring verteld komt overeen met wat ik al in dat artikel meende te lezen. Deze alinea:
"Wel blijkt dat kleuters uit achterstandsgezinnen sneller vooruit gaan in gemengde groepen met ook kinderen van hoogopgeleide ouders, waarbij de kinderen vooral van elkaar blijken te leren.
Het wordt dus voorgesteld als iets dat wederkerig is. (elkaar) En dat is ook zo: taalarme kinderen krijgen minder taalarmoede, taalrijke kinderen krijgen minder taalrijkdom. En met juffen die gebroken Nederlands praten blijft de totale hoeveelheid taal-bezit gelijk. Het wordt alleen gelijkmatiger verdeeld. Misschien is dat de niveillering waar socialisten het vaak over hebben? De koek eerlijker verdelen?

Re: Voorschool werkt niet bij taalachterstand

Geplaatst: Do Okt 06, 2011 1:03 am
door Manon
Nou, nee, het is gewoon de hoeveelheid ook die meetelt.
In het voorbeeld van mijn dochtertje was zij wel de enige 2.5 jarige in een klas van driejarigen, mèt een perfectsprekende juf.
Doe zo een stuk of vijf minder taalvaardige kinderen in een klasje op dertig en dat zal al zeker voldoende zijn.

Re: Voorschool werkt niet bij taalachterstand

Geplaatst: Do Okt 06, 2011 5:37 am
door King George
Mahalingam schreef:Wat je daar uit eigen ervaring verteld komt overeen met wat ik al in dat artikel meende te lezen. Deze alinea:
"Wel blijkt dat kleuters uit achterstandsgezinnen sneller vooruit gaan in gemengde groepen met ook kinderen van hoogopgeleide ouders, waarbij de kinderen vooral van elkaar blijken te leren.
Het wordt dus voorgesteld als iets dat wederkerig is. (elkaar) En dat is ook zo: taalarme kinderen krijgen minder taalarmoede, taalrijke kinderen krijgen minder taalrijkdom. En met juffen die gebroken Nederlands praten blijft de totale hoeveelheid taal-bezit gelijk. Het wordt alleen gelijkmatiger verdeeld. Misschien is dat de niveillering waar socialisten het vaak over hebben? De koek eerlijker verdelen?

Een zo wijd mogelijke verspreiding van zoveel mogelijk domheid in zoveel mogelijk hoofden. Zoiets.

Re: Voorschool werkt niet bij taalachterstand

Geplaatst: Do Okt 06, 2011 7:25 am
door mercator
King George schreef:Een zo groot mogelijke verspreiding van zoveel mogelijk ndomheid over iedereen. Zoiets.


Het is een links mei68 waanideetje dat slimme kinderen iets zouden kunnen leren van domme kinderen. Of dat Europeanen iets zouden kunnen leren van moslims.

Voorschool werkt niet bij Mohammed-fans

Geplaatst: Do Okt 06, 2011 8:50 am
door Hans v d Mortel sr
Het is niet alleen dat die domme islamitisch Marokkaanse ouders in hun eigen heilige Arabische wartaal spreken - maar wat nog veel erger is - zij denken ook in die wartaal, waarbij het vooral Allah, de knecht van zandbak profeet Mohammed is, die de verpestende sfeer in ONZE kennisbeschaving domineert.

Gelukkig zijn er ook nog verstandige (beschaafde) Marokkaanse ouders. Trouwens, ik ken een aantrekkelijke vrouw - je wil het niet geloven - van wie ik een lange tijd dacht dat zij gewoon Nederlandse is, maar in werkelijkheid Marokkaanse is. Zij sprak niet alleen mooi Nederlands, maar ook haar hele manier van converseren zette mij op het verkeerde been. Dat bewijst maar weer eens hoe de hersenen werken. Via impressies en ervaringen. Het is dat ik haar naam vergeten was en hiernaar vroeg bij een vriend. Anders liep ik na twee jaren nog rond met een verkeerde voorstelling van zaken. Misschien moeten we juist voor islamitische domoren (v) toch maar een hoofddoekje verplicht stellen. Wel zo makkelijk voor de hoog nodige positieve discriminatie.

Voor de rest ken ik Marokkaanse kinderen die door een ringetje te halen zijn en ZEER mooi beschaafd Nederlands spreken. Ach, die hebben dan ook ouders die godsdienstwaanzin uit de zandbak van Mohammed niet langer serieus nemen. En dat ze desalnietemin toch geen varkensvlees eten . . . ach, niemand is immers volmaakt. Amerikaanse, maar ook Nederlandse Italianen, eten toch nog altijd dagelijks pasta . . .

Re: Voorschool werkt niet bij taalachterstand

Geplaatst: Do Okt 06, 2011 8:52 am
door Manon
En onze slimme minister van Onderwijs (nochtans van de Vlaamse regering) heeft ook nog nooit van het Nederlandse OALT programma gehoord, en denkt nog steeds dat vier jaar tussen turken en les in het turks, als resultaat heeft dat men Nederlands kent.

Een juf die dan buiten het obligate Turks de kinderen de begrippen in het Nederlands kan aanleren is natuurlijk ook uit den boze. Welke Turk kent er nu buiten Turks ook nog eens Nederlands??? geen enkele toch?

Turkse juf in school Lommel kan geen Nederlands

Een katholieke school in Lommel heeft sinds dit schooljaar een eentalige Turkse juf in dienst om het grote aantal Turkse kleuters in hun thuistaal te begeleiden. "Zo voelen de kinderen die thuis geen woord Nederlands geleerd hebben zich veiliger", zegt directeur Danny Huijsmans. Professoren Taalontwikkeling en Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet juichen de aanpak toe.

De juf kwam er op vraag van de Turkse gemeenschap in Lommel. Zij wilden dat hun kleuters in hun moedertaal opgevangen konden worden. Daarom stelden ze voor om zelf een Turkse juf te zoeken én te betalen.

Basisschool Sint-Jan, met zo'n twintig Turkse kleuters, zag dat wel zitten. "De meeste Turkse kleuters kennen geen woord Nederlands als ze op school aankomen. Doordat ze veel dingen niet begrijpen, lopen ze een grote leerachterstand op. En deze achterstand blijft hen de hele schoolloopbaan achtervolgen. Dat hopen we weg te werken door hen in het begin verder te helpen in hun thuistaal", aldus directeur Huijsmans in een krant van De Persgroep.

Juf Asli, die zelf geen woord Nederlands, maar wel Engels spreekt, zal dit schooljaar enkele uren per week in alle kleuterklassen lesgeven aan de Turkse kleuters.

Professor Taalontwikkeling Koen van Gorp (KULeuven) juicht dit project alvast toe. "Al ons onderzoek hiernaar toont inderdaad aan dat het beter is om kinderen eerst hun thuistaal goed aan te leren. Om een goede basis op te bouwen voor andere talen."

Ook minister Smet is voorstander. "Het kleuteronderwijs moet veel meer inzetten op een rijke taalomgeving."

http://www.vandaag.be/binnenland/80367_ ... lands.html

-------------------
Minister Smet? waarom ineens geen arabische juf, een pakistaanse juf, een romajuf.... jij wil toch een RIJKE taalomgeving hé?
Ach als ze hun heimweetaal maar goed onder de knie krijgen, staat altijd mooi op hun C4.

Re: Voorschool werkt niet bij taalachterstand

Geplaatst: Do Okt 06, 2011 8:58 am
door mercator
Wel ik vind het prima dat kleine Turkjes geen Nederlands leren. Ze zouden zelfs helemaal géén onderwijs mogen krijgen.

Re: Voorschool werkt niet bij taalachterstand

Geplaatst: Do Okt 06, 2011 1:17 pm
door Zwartmeer
Een katholieke school in Lommel heeft sinds dit schooljaar een eentalige Turkse juf in dienst om het grote aantal Turkse kleuters in hun thuistaal te begeleiden. "Zo voelen de kinderen die thuis geen woord Nederlands geleerd hebben zich veiliger", zegt directeur Danny Huijsmans. Professoren Taalontwikkeling en Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet juichen de aanpak toe.

Wat moet je hier nog op zeggen? Dit praat hebben hier een paar jaar geleden toch ook gehad? Was het niet Groen Links die hier zo'n voorstander van was? Ik heb een nichtje die met een Turk getrouwd is en dochtertje heeft. Na haar geboorte zijn moeder en dochter een paar jaar in Turkije gaan wonen. Dit schijnt heel normaal te zijn. De bedoeling erachter is dat het kind een Turkse wordt en er afstand naar Nederlandse gewoonten wordt gecreëerd. Nederlands wordt de bijtaal. Dat er zo een taal en leer achterstand ontstaat nemen ze niet alleen op de koop toe, het is de bedoeling juist. In het verhaal hier boven klagen ze daar nu juist over en gebruiken het als argument om een Turkse lerares voor de klas te zetten. Dat zal zijn uiteindelijk goedkoper zijn. Als dit wat doorzet hoeven ze hun kinderen niet steeds de eerste jaren in Turkije te laten doorbrengen om te onintegreren.

En denk nou eens even na. De komst van de grote stroom Turkse gastarbeiders is toch uit de jaren zestig en zeventig? We zijn nu 40 tot 50 jaar verder en het probleem is dat de Turkse kindertjes geen Nederlands spreken. En dat moet nu verholpen worden door een Turkse lerares die geen Nederlands spreekt? Dit past geheel in het straatje van de roep om meer moskeeën om het islamitisch straattuig in te tomen. En gratis kickboksles om beter te integreren. Er zijn dus echt politici die zo denken of hier intrappen.

Alles moet slechter. Niet beter volgens Links

Geplaatst: Do Okt 06, 2011 2:25 pm
door Hans v d Mortel sr
Het probleem is islam. Dat kan niet vaak genoeg benadrukt worden. Verder zal het wel in het DNA en de genen zitten. 1400 jaar achterlijkheid is niet zo maar even te veranderen in superieur werkende hersenfuncties.

Een kleinneef van mijn ex (uit Cuba) spreekt vloeiend Nederlands, Portugees, Engels en ook wat Fins. Hij is hier vier jaar geleden getrouwd met een Finse sales manager (rayon Europa). Zij werkt (keihard) voor een Canadese firma. Hun dochtertje is drie. Zij spreekt Nederlands, Fins en Spaans. Ra ra ra, hoe zou dat toch zo kunnen zijn? Nogal simpel. Wanneer ouders interesse tonen in de ontwikkeling van hun kind en daar hun energie, liefde en geduld in steken, spreekt ieder intelligent kind van intelligente ouders van twee verschillende nationaliteiten, binnen de kortste keren minstens twee talen.

Maar tsja . . . als het Nederlands al niet goed genoeg meer is om hogerop te komen, is achterlijkheid steeds meer de troef in de WEG MET ONS MENTALITEIT. En het ergste van alles: Turks en Arabisch. Turks eten is toppie. Maar die taal, net zoals het Arabisch wil ik hier NIET horen. Ach, het is steeds hetzelfde. Er zijn vele goedwillende Turken en Marokkanen die de Nederlandse taal graag willen leren. Het is die linkse 5e colonne die alles naar de ratsmadee van de verdommenis wil helpen en liever zo nodig Turks en Arabisch op onze scholen wil invoeren naast het Engels, Duits en Frans. Politiek links is allang geen vlees noch vis meer. Dan blijft nog slechts deze idioterie binnen handbereik voor de linkse Gutmensch-elite over. Al is het maar om u en mij dwars te zitten. Want dat is volgens mij de grootste drijfveer van Links. Links intellectualisme? Zum kotsen! En laten we ook even niet vergeten dat die over het paard getilde 'vadertje' Drees van de PvdA destijds zijn goedkeuring gaf aan die verschrikkelijkes barbaarse onmenselijke zogenaamde gerechtvaardigde politionele acties in Indonesië vlak na de oorlog. Want zijn gevoel voor vieze politieke smeerlapperij stak immers ver uit boven zijn sociale rechtvaardigheidsgevoel.

Ach, kijk maar eens naar de lijst van leugens, list en bedrog en wangedrag. Wie voeren fier en met stip deze lijst aan? Juist ja, allemaal linkse Gutmenschen. Zum kotsen, dus. Staat gelukkig ook hier op FFI vermeld. Voor het geval dat er van die linkse figuren meegluren hier op FFI.

Re: Voorschool werkt niet bij taalachterstand

Geplaatst: Vr Okt 07, 2011 9:31 am
door Peter Louter
Sinds een week ben ik weer in Nederland. Op de televisie zag ik weer een aantal slecht Nederlands sprekenden voorbij komen.
Voor veel allochtonen is Nederlands hun tweede taal, zoals voor veel Nederlanders Engels de tweede taal is.

Re: Voorschool werkt niet bij taalachterstand

Geplaatst: Vr Okt 07, 2011 12:01 pm
door Mahalingam
En die Nederlanders met Engels als tweede taal gaan dan les geven aan hoge opleidingen in het Engels waarbij de toehoorders ook Engels als tweede taal hebben. Verbazingwekkend dat er toch nog kennisoverdracht plaats vindt. Dat zouden ze eens moeten onderzoeken.

Onthouden is taal goed leren

Geplaatst: Vr Okt 07, 2011 4:43 pm
door Hans v d Mortel sr
De fout die bijna alle allahtonen maken is dat ze het woordje het nooit gebruiken als lijdend voorwerp. Mijn ervaring met verschillende allahtonen is dat het ze niet echt interesseert. Mijn Cubaanse ex die toch erg intelligent is - psychologie en pedagogie gestudeerd heeft - weet soms nog steeds niet hij en zij uit elkaar te houden. Gewoon GEEN interesse om iets goed te willen doen.

De allahtoon zegt: "Ik begrijp niet." Dan vraag ik: "Wat begrijp je niet?" En als hij zijn vriend niet begrijpt moet hij zeggen: "Ik begrijp hem niet." In geval van zijn vriendin: "Ik begrijp haar niet." Ik vertel hem altijd zoveel mogelijk het woordje het te gebruiken wanneer het niet over een persoon gaat. Niet Hoe laat is? maar Hoe laat is HET? In de spreektaal is dit niet zo belangrijk. Echter, het klinkt zo belabberd. Terwijl door het gebruiken van het woordje het je al bijna spreekt als een echte Nederlander. Er zijn een paar simpele trucjes die iedere allahtoon kan aanleren en onthouden om vlot Nederlands te spreken. Maar ik denk ook dat er een meute van links intellectuele idioten achter de opleidingstafel zit die alles veel en veel te ingewikkeld maakt, waardoor de interesse in het leren al bij voorbaat verdampt is. En het allerbelangrijkste: de allahtoon moet wel graag willen. Eh . . . het graag willen. :wink2:

Re: Voorschool werkt niet bij taalachterstand

Geplaatst: Za Okt 08, 2011 11:53 pm
door mercator
Peter Louter schreef:Voor veel allochtonen is Nederlands hun tweede taal, zoals voor veel Nederlanders Engels de tweede taal is.


Als Nederlandstalige Belg/Vlaming in Nederland heb ik eerder de indruk dat slecht Engels de voertaal is in Nederland en Nederlands de tweede taal :D ontluisterend hoe weinig woorden de modale Nederlander kent. Ik moet telkens omschrijvingen gebruiken om een begrip duidelijk te maken. Dat is niet omdat Nederlanders dom zijn-zeer zeker niet-maar omdat er iets grondig mis is met het onderwijs in Nederland. Ik kan geen enkele andere verklaring bedenken. Tenzij natuurlijk het hysterische geschreeuw en het lage niveau dat de norm blijkt te zijn op de Nederlandse amusements-teevee.

Re: Voorschool werkt niet bij taalachterstand

Geplaatst: Ma Mar 12, 2012 1:14 pm
door Ariel
We zijn nu al jaren bezig geld te pompen in voorscholen om de taalachterstand bij peuters weg te werken. Het heeft niet geholpen. Nog steeds worden de kinderen begeleid door een Turkse of Marokkaanse ongediplomeerde hoofddoekmoeder die een soort van cous-cous Nederlands spreekt. Maar het kabinet heeft een goed plan. Het moet lukken deze keer.
Pomp 70 miljoen euro in de taalachterstand beerput, pluk een paar werkeloze afgestudeerde hbo'ers van de straat, en alles zal goed komen. Ik wacht vol spanning af op het volgende drama bericht over de taalachterstand bij peuters .

Kabinet: 70 miljoen euro voor taalachterstand peuters

maandag 12 maart 2012

Het kabinet-Rutte trekt dit jaar 70 miljoen euro uit om taalachterstand bij peuters weg te werken. Het geld wordt verdeeld over de 37 grootste gemeenten.

Het bedrag loopt vanaf 2013 op tot 95 miljoen euro per jaar.

Minister Marja van Bijsterveldt (CDA, Onderwijs) heeft met de gemeenten afspraken gemaakt die ertoe moeten leiden dat minder kinderen met een taalachterstand aan de basisschool beginnen.

Begeleiders
De taalachterstand ontstaat vooral door het slechte Nederlands van veel begeleiders van peuters, meldt RTL Nieuws. Met het geld moeten onder meer afgestudeerde hbo'ers worden aangenomen als begeleider.

Van de 70 miljoen euro gaat een aanzienlijk deel - 18 miljoen euro - naar de gemeente Rotterdam, weet RTV Rijnmond.

Door Jeroen Langelaar

http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Neder ... euters.htm

Re: Voorschool werkt niet bij taalachterstand

Geplaatst: Ma Mar 12, 2012 1:28 pm
door Manon
De taalachterstand ontstaat vooral door het slechte Nederlands van veel begeleiders van peuters

We hebben het al gehad over de vraag HOE die nederlandsonkundigen dan wel aan hun diploma geraakt zijn, maar dat is misschien niet echt het probleem: zelfs al kunnen die mensen nederlands, misschien zou men hen er ook even op moeten wijzen dat ze om de peutertjes nederlands te leren, ze deze ook in het Nederlands moeten aanspreken?

Re: Voorschool werkt niet bij taalachterstand

Geplaatst: Ma Mar 12, 2012 2:09 pm
door mercator
Wat onze politicasters nog altijd niet doorhebben is dat integratie onze moslims geen hol interesseert. Ze zullen alleen een woordje Nederlands-of wat daarvoor moet doorgaan-leren als daar een flinke uitkering aan vast zit.

Re: Voorschool werkt niet bij taalachterstand

Geplaatst: Ma Mar 12, 2012 3:44 pm
door Peter Louter
Kennelijk zijn wat belangengroepen er in geslaagd om de minister ervan te overtuigen dat ze nu wel een oplossing hebben die werkt.

Je kunt nu al voorspellen dat over twee jaar bij evaluatie zal blijken dat het al weer een mislukking was.

Er is maar één werkzame methode. Ouders een financiële sanctie opleggen als hun kind bij intrede op de basisschool het Nederlands onvoldoende beheerst.

Re: Voorschool werkt niet bij taalachterstand

Geplaatst: Ma Mar 12, 2012 3:47 pm
door mercator
Waarom moeten moslims eigenlijk naar school? Ik zie het nut daar echt niet van in.

Re: Voorschool werkt niet bij taalachterstand

Geplaatst: Ma Mar 12, 2012 4:05 pm
door Zwartmeer
mercator schreef:Waarom moeten moslims eigenlijk naar school? Ik zie het nut daar echt niet van in.

Tja ze hebben immers al een boek waar alles instaat. Maar het leikt me dat als ze echt goet Nederlands wilen lerren Belgie het bestte land is om het te doen. De Belgen winen vaak het Nederlands diktee of skoren er hooch.

Voorschool werkt niet bij taalachterstand. Noch de koran.

Geplaatst: Ma Mar 12, 2012 8:16 pm
door Hans v d Mortel sr
Zwartmeer schreef:
mercator schreef:Waarom moeten moslims eigenlijk naar school? Ik zie het nut daar echt niet van in.

Tja ze hebben immers al een boek waar alles instaat. Maar het leikt me dat als ze echt goet Nederlands wilen lerren Belgie het bestte land is om het te doen. De Belgen winen vaak het Nederlands diktee of skoren er hooch.

Het is mij volkomen duidelijk. Zwartmeer is geen Belg maar een rasechte Hollander. :laugh1:

Re: Voorschool werkt niet bij taalachterstand

Geplaatst: Ma Mar 12, 2012 8:39 pm
door King George
Peter Louter schreef:Kennelijk zijn wat belangengroepen er in geslaagd om de minister ervan te overtuigen dat ze nu wel een oplossing hebben die werkt.

Je kunt nu al voorspellen dat over twee jaar bij evaluatie zal blijken dat het al weer een mislukking was.

Mislukkingen in het verleden zijn een garantie voor de toekomst. Helaas. Het zoveelste doodgeboren kindje.

Peter Louter schreef:Er is maar één werkzame methode. Ouders een financiële sanctie opleggen als hun kind bij intrede op de basisschool het Nederlands onvoldoende beheerst.

Slechts deze niet vrijblijvende prikkels zijn de enige mogelijkheid in huis een andere taal te gaan spreken dan die van waar hun schotelantennes op staan gericht. Inperking of terugvordering van de kinderbijslag is geen verkeerde optie. Alsof kinderbijslag een vrijblijvende fokpremie of zo is. De ouders zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen kinderen die ze zelf op de wereld hebben gezet en zullen de gevolgen van hun eigen gebrekkige opvoeding van hun eigen kinderen moeten aanvaarden.