Pagina 1 van 2

Moslims dommer, zwakker en denken altijd aan sex.

Geplaatst: vr okt 14, 2011 8:04 pm
door Eliabe
Er is nu een wetenschappelijke verklaring hoe dit komt.
Bij het lezen van het onderstaand artikel moet men in ogenschouw nemen dat de moslim niet gewend is om een vrouw in haar normale leefomgeving te zien.
O ja, kijk uit dat jullie niet in de broek piesen van het lachen. :roll2: :roll2: :roll2:
De Islamitische hoofddoek: een wetenschappelijke benadering
Het woord OPWINDING! LEZEN ALS OOK AFLEIDING!De hoofddoek van de Islamitische vrouw heeft in de westerse wereld een slechte reputatie. De Islamitische hoofddoek zou een symbool zijn van "een systematische onderdrukking van de vrouw door de man in Islam", zo wordt vaak door niet-moslim critici van de Islamitische hoofddoek beweerd.

Niet zelden proberen moslims, zowel vrouwen als mannen, zich tegen deze aanklacht te verweren door de redenen van Islam voor de Islamitische hoofddoek uiteen te zetten. "Islam is tegen seksuele relaties buiten het huwelijk", zegt men dan. "En om te voorkomen dat de mannen opgewonden raken door de schoonheid van de vrouwen, moeten de vrouwen in het openbaar hun schoonheden verhullen van Islam. Ondermeer middels een hoofddoek. Dit is om te voorkomen dat seksuele relaties ontstaan buiten het huwelijk, en om te voorkomen dat vrouwen lastiggevallen worden door mannen".

Maar deze poging om het verstand van de mensen, zowel moslims als niet-moslims, te overtuigen van het nut van de Islamitische hoofddoek wordt gewoonlijk weggelachen door de niet-moslim critici van de Islamitische hoofddoek. "Als mannen zo opgewonden raken van vrouwen, laat hen dan een hoofddoek dragen!", is niet zelden hun eerste reactie op de argumentatie van de moslims. Maar dit is een ondoordachte reactie. Immers, hoe zou een mannenhoofddoek de man nu kunnen beschermen tegen het opgewonden raken door het zien van mooie vrouwen?

"Waarom beheerst de man zichzelf niet gewoon" is daarom vaak de tweede, en meer doordachte reactie. Deze reactie erkent dat mannen opgewonden kunnen raken door vrouwen, maar stelt dat de beste - meest beschaafde - manier van omgang met deze kwestie is om de man te leren zijn verlangens te beheersen. Deze reactie plaatst de westerse omgang met het fenomeen "opwinding" eigenlijk tegenover de Islamitische omgang met dit fenomeen. De westerse omgang met het fenomeen "opwinding" gaat namelijk uit van het controleren van de opwinding. De Islamitische omgang met het fenomeen "opwinding", daarentegen, gaat uit van voorkoming van opwinding. Derhalve de reactie "Waarom beheerst de man zichzelf niet gewoon" van de critici van de Islamitische hoofddoek, waarmee ze de Islamitische omgang met het fenomeen "opwinding", waaronder de Islamitische hoofddoek, eigenlijk als onzinnig bestempelen. Als iets dat het verstand niet kan overtuigen van haar juistheid.

Het is duidelijk dat in deze discussie het verstand van de mens opgevoerd wordt als rechter in de kwestie. Want in de hierboven opgeschreven discussie tussen een moslim en een niet-moslim criticaster van de hoofddoek gebruiken beiden verstandelijke argumenten, en geen openbaringsteksten.

Dit is gewoonlijk in het voordeel van de niet-moslim criticasters van Islam, omdat zij gewend zijn om voor de bepaling van goed en kwaad de wetenschappelijke methode van denken te hanteren in combinatie met filosofie. De wetenschappelijke methode van denken betekent dat men door middel van observatie probeert vast te stellen wat de gevolgen zijn van bepaalde handelingen en/of gebeurtenissen. En voor de bepaling van goed en kwaad wordt dan vervolgens het verstand gebruikt om op basis van filosofische principes (zoals bijvoorbeeld "vrijheid is goed") te oordelen of de waargenomen gebeurtenissen goed danwel slecht geacht moeten worden.

Theoretisch gezien is het mogelijk om de kwestie van de Islamitische hoofddoek te onderzoeken volgens deze in het westen gebruikelijke methodiek voor de bepaling van goed en kwaad, alhoewel dit met enige terughoudenheid gedaan zou moeten worden. [1] Dit vereist namelijk dat men de invloed van het dragen van de Islamitische hoofddoek op de samenleving en het niet-dragen van de Islamitisch hoofddoek op de samenleving in kaart brengt, gebruik makende van wetenschappelijk onderzoek. En dit is niet een onmogelijke opgave.

Er zijn zelfs al verschillende wetenschappelijke onderzoeken gedaan die hiervoor gebruikt worden. Dus er kan in de praktijk al gewerkt worden aan een wetenschappelijke evaluatie van de Islamitische hoofddoek.


Mooie vrouwen kijken kan schadelijk zijn voor de gezondheid

Wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit van Valencia heeft aangetoond dat de waarneming van de schoonheid van vrouwen veel stress bij de man veroorzaakt. En op termijn zo de gezondheid van de man schade kan berokkenen.

Onderzoekers van de Universiteit van Valencia lieten 84 mannelijke proefpersonen vijf minuten lang een Sudoku oplossen in het gezelschap van twee vreemden: een man en een jonge, mooie vrouw. Één van de twee vreemden vertrok vervolgens, zodat de deelnemers aan het experiment alleen achterbleven met de man of de vrouw. Hierbij werd de hoeveelheid cortisol, het stresshormoon, in het bloed van deelenemers voortdurend in de gaten gehouden. Wanneer de vrouw vertrok en de twee mannen achterbleven, had dit geen invloed op het stressniveau van de proefpersonen. Maar als de man opstond en de puzzelaars alleen achterbleven met de vrouw, maakten ze opeens veel meer cortisol aan. Dit betekent dat de mannen stress kregen van het alleen zijn met de jonge, mooie vrouw.

De onderzoekers merkten op dat een verhoogde aanmaak van cortisol op korte termijn niet schadelijk is. Het zorgt zelfs voor een verhoogde alertheid. Op lange termijn, echter, kunnen hoge waardes van het stresshormoon leiden tot gezondheidsklachten zoals diabetes en hartziektes. [2]


Mooie vrouwen kijken maakt mannen dommer

Wetenschappelijk onderzoek heeft ook aangetoond dat de waarneming van de schoonheid van vrouwen de capaciteit tot denken bij de man beperkt.

De onderzoekers van het Georgia Gwinnett College lieten een groep mannen met een gemiddelde leeftijd van 25 jaar kijken naar afbeeldingen van naakte vrouwen die van de achterkant waren gefotografeerd. Ondertussen werden er scans van de hersenen van de proefpersonen gemaakt. De vrouwen op de afbeeldingen hadden allemaal een cosmetische operatie ondergaan waarbij hun heupen zo waren gevormd dat ze meer een zandloperfiguur kregen en de mannen kregen foto's van voor en na de operatie te zien. Ondertussen werd de hersenactiviteit van de mannen gemeten.

Uit het onderzoek bleek dat de hersengebieden die ook worden geassocieerd met verslavingsreacties op alcohol- en drugsgebruik actiever werden als er foto's werden vertoond, die na de schoonheidsoperaties waren gemaakt. Oftewel, mannen worden in een roes gebracht door het waarnemen van mooie vrouwen, zoals ze ook door alcohol en drugs in een roes gebracht worden. Dit betekent dat het waarnemen van mooie vrouwen de capaciteit tot denken bij de man beperkt. [3]

Hetzelfde bleek ook uit onderzoek door de Radbout Universiteit. De Radbout Universiteit liet mannen een bepaalde taak uitvoeren, om hen vervolgens gesprekjes te laten voeren met mooie vrouwen, waarna ze dezelfde taak weer moesten uitvoeren. Ter controle liet de Radbout Universiteit de mannen ook gesprekjes voeren met een andere man tussen het verrichten van de taak in.

Uit het onderzoek bleek dat mannen hun taak veel slechter uitvoerden nadat ze met een mooie vrouw hadden gepraat. Hun capaciteit tot denken werd simpelweg beperkt door hun waarneming van en interactie met de mooie vrouw in hun omgeving. [4]


Mooie vrouwen kijken maakt vrouwen dommer

Wetenschappelijk onderzoek heeft ook aangetoond dat vrouwen dommer worden / zich dommer gaan gedragen wanneer ze op hun uiterlijk beoordeeld worden.

Het Tilburg Institute for Behavioral Sciences (TIBER) toetste 118 mannen en vrouwen op verschillende manieren, onder meer in wiskunde, en zowel na hen foto's getoond te hebben van mooie vrouwen in sexy poses, als zonder hen deze foto's getoond te hebben.

Uit het onderzoek bleek dat vrouwen significant slechter presteerden in wiskunde nadat zij foto's hadden gezien van mooie vrouwen in sexy poses. De vrouwen konden na het zien van mooie en sexy vrouwen zich niet meer goed concentreren op hun wiskunde. Na het zien van mooie en sexy vrouwen waren de vrouwen ook minder geïnteresseerd in presteren op intellectueel vlak, en ging hun aandacht vooral uit naar zelf ook mooi en sexy worden. Meisjes die naar sexy vrouwen kijken, nemen het geportretteerde vrouwenbeeld dus over: ze gaan zich meer sexy, afhankelijker, zorgzamer, maar ook dommer gedragen.


Conclusie

In het licht van deze onderzoeken moeten twee dingen geconcludeerd worden. Ten eerste, het zien van mooie vrouwen heeft een nadelig effect op de capaciteit tot denken van de man en ook kan hij erdoor fysiek verzwakt raken. De man functioneert in het dagelijkse leven dus minder goed wanneer hij constant geconfronteerd wordt met (afbeeldingen van) mooie vrouwen. Hij zal hierdoor ondermeer minder productief zijn in zijn werk.

Ten tweede, opvallend genoeg, worden ook vrouwen beïnvloed door het zien van mooie en sexy vrouwen. Ook bij vrouwen heeft het zien van mooie vrouwen een nadelig effect op de capaciteit tot denken. Dus ook de vrouw functioneert minder goed in het dagelijkse leven wanneer zij constant geconfronteerd wordt met (afbeeldingen van) mooie en sexy vrouwen. Ook zij zal hierdoor dus minder productief zijn in haar werk.

Voor wat betreft de productiviteit van de samenleving, en dus de economische welvaart in het land, geldt dus dat de Islamitische omgang met het fenomeen "opwinding" objectief het beste is. Doordat Islam de opwinding voorkomt, voorkomt het feitelijk het dommer worden van de mensen. Waardoor zij als arbeiders, wetenschappers en denkers beter zullen kunnen presteren dan wanneer zij voordurend geconfronteerd wordt met (afbeeldingen van) mooie en sexy vrouwen.

En aangezien welvaart het allerbelangrijkste is in de westerse beschaving die het principe van "meer bezit is altijd beter" huldigt, zouden daarom juist de aanhangers van de westerse beschaving voorstander moeten zijn van de Islamitische hoofddoek voor vrouwen! En zouden zij niet, zoals nu het geval is, de criticasters van de Islamitische hoofddoek voor vrouwen moeten zijn.

Want op basis van de westerse methode voor de bepaling van goed en kwaad, die door middel van observatie probeert vast te stellen wat de gevolgen zijn van bepaalde handelingen en/of gebeurtenissen om dan op basis van filosofische principes te oordelen of deze gevolgen goed of slecht zijn, is het oordeel over de Islamitische hoofddoek voor vrouwen: deze is goed. Want haar gevolg van hogere productiviteit is een goed volgens het principe "meer bezit is altijd beter".
http://www.islamcity.nl/forum/pilaren-i ... #post43095" onclick="window.open(this.href);return false;
ik heb er wel beeld en geluid bij.
Elke dag ga je bidden in de moskee en zit je met je neus in de aars van je voorganger en dan kom je buiten loopt daar een schone blonde op pumps, kort rokje en d'r tieten half uit haar truitje, wat wil je. Daar krijg je als moslim toch een harde tampeloeris van. :roll2: :roll2:

Re: Moslims dommer, zwakker en denken altijd aan sex.

Geplaatst: vr okt 14, 2011 8:52 pm
door Ariel
:smile: Dit is een serieus artikel. Ik dacht eerst dat ik een stukje satire zat te lezen. Maar nee. Het artikel komt van een islamitische site. En nog wel van Aminatá , een Senior Member . Nou ja, je kan moslims heel veel wijsmaken. Dat blijkt weer.
Oorlog voeren met moslims wordt een makkie. We laten gewoon een leger mooie vrouwen opdraven, en elke Moslim verliest dan zijn verstand, of krijgt gezondheidsklachten zoals diabetes of een hartinfarct.

Test voor Hollandse mannen. Klik de spoiler.
Spoiler! :
Afbeelding
Wat voelen jullie nu. Al iets dommer en ongezonder dan voor dat je het plaatje zag?

Re: Moslims dommer, zwakker en denken altijd aan sex.

Geplaatst: za okt 15, 2011 12:12 am
door Eliabe
Islamitische porno.
Afbeelding

Re: Moslims dommer, zwakker en denken altijd aan sex.

Geplaatst: za okt 15, 2011 12:45 pm
door Manon
Voor wat betreft de productiviteit van de samenleving, en dus de economische welvaart in het land, geldt dus dat de Islamitische omgang met het fenomeen "opwinding" objectief het beste is. Doordat Islam de opwinding voorkomt, voorkomt het feitelijk het dommer worden van de mensen. Waardoor zij als arbeiders, wetenschappers en denkers beter zullen kunnen presteren dan wanneer zij voordurend geconfronteerd wordt met (afbeeldingen van) mooie en sexy vrouwen.
Daarom dat de islamitische landen zo'n overproductie aan Nobelprijswinnaars kennen, tegenover die domme Westerlingen met hun blonde sletten!

Re: Moslims dommer, zwakker en denken altijd aan sex.

Geplaatst: za okt 15, 2011 1:41 pm
door Mahalingam
Islamitische sex. Wat kan dat nou zijn?
Er is in ieder geval een boek over.
Explicit Islamic sex manual encourages group sex
The controversial Obedient Wife Club in Malaysia has spawned new outrage by producing an explicit Islamic sex manual.
The 115-page, pocket-sized guide to Islamic sex suggests that Muslim men can have sexual relations with all their wives simultaneously. Islamic teachings say a man can take up to four wives if he has the means to support them.
The Obedient Wife Club is no stranger to controversy. When it formed in June, claiming 1,000 members, one of the founders told Malaysia’s women they need to behave like a “first-class whore” in the bedroom to stop their men from straying. [...]
Ratna Osman, executive director of Sisters in Islam, said: “Apart from talking about a woman’s subjugation to her husband and how to give him the best sex, they do not have anything concrete to contribute to society.” [...]
The club, linked to an Islamic cult banned by the government 20 years ago, was formed by a group that also founded the equally controversial Polygamy Club in 2009.
http://www.telegraph.co.uk/news/worldne ... p-sex.html
Die verboden sekte die wordt genoemd is de Al-Arqam . Het verbod dateert van 1994.
http://en.wikipedia.org/wiki/Al-Arqam

Re: Moslims dommer, zwakker en denken altijd aan sex.

Geplaatst: za okt 15, 2011 2:40 pm
door Eliabe
Mahalingam schreef: Ratna Osman, executive director of Sisters in Islam, said: “Apart from talking about a woman’s subjugation to her husband and how to give him the best sex, they do not have anything concrete to contribute to society.”
Ratna Osman, executive director van de Zusters in de islam, zei: "Afgezien van praten over onderwerping van de vrouw aan haar man en hoe geeft ze hem de beste seks, ze niet iets concreets heeft bij te dragen aan de maatschappij."
Hier blijkt maar weer dat ze binnen de islam de vrouw als wegwerpartikel zien. Een stuk warm vlees met een gat erin.
Hoe zielig, hoe dom zijn ze binnen de islam, als ze 24 uur per dag, 7 dagen in de week, alleen maar aan neuken loopt te denken.
De neanderthaler had nog meer fatsoen in z'n donder dan dit volk.

Re: Moslims dommer, zwakker en denken altijd aan sex.

Geplaatst: za okt 15, 2011 9:05 pm
door mercator
Eliabe schreef: De neanderthaler had nog meer fatsoen in z'n donder dan dit volk.
Ik las onlangs nog op een Amerikaanse site dat volgens DNA onderzoek de Arabieren de afstammelingen zijn van de Neanderthalers.

Re: Moslims dommer, zwakker en denken altijd aan sex.

Geplaatst: za okt 15, 2011 9:52 pm
door Eliabe
mercator schreef:
Eliabe schreef: De neanderthaler had nog meer fatsoen in z'n donder dan dit volk.
Ik las onlangs nog op een Amerikaanse site dat volgens DNA onderzoek de Arabieren de afstammelingen zijn van de Neanderthalers.
Verdomd, daar kon je wel eens gelijk in hebben.
Afbeelding
De nieuwe klimaattheorie lost een diep raadsel op waarmee archeologen sinds enige tijd in hun maag zitten. Genetisch onderzoek van Neanderthaler-DNA wees afgelopen lente uit dat Neanderthalers wel seks hadden met moderne mensen, maar alleen 80.000 jaar geleden en alleen in het Midden-Oosten.

Re: Moslims dommer, zwakker en denken altijd aan sex.

Geplaatst: zo okt 16, 2011 1:08 am
door Zwartmeer
In het licht van deze onderzoeken moeten twee dingen geconcludeerd worden. Ten eerste, het zien van mooie vrouwen heeft een nadelig effect op de capaciteit tot denken van de man en ook kan hij erdoor fysiek verzwakt raken. De man functioneert in het dagelijkse leven dus minder goed wanneer hij constant geconfronteerd wordt met (afbeeldingen van) mooie vrouwen. Hij zal hierdoor ondermeer minder productief zijn in zijn werk.
Ik lees morgen het hele artikel wel maar heb nu al een reactie, een die ik al eerder eens naar voren heb gebracht. In naaktlopende samenlevingen zoals sommige Afrikaanse stammen, Papoea’s, of sommige Indianenstammen, vallen mannen echt niet de hele dag vrouwen lastig of lopen ze de hele dag met een stijve. Het zou ook me niet verbazen dat verkrachtingen daar nauwelijks voorkomen.

Wat afname van productiviteit door mooie vrouwen betreft, je hoeft alleen maar naar die landen te kijken waar vrouwen in die tenten lopen, of helemaal het huis niet uitmogen, om te zien dat dat niet klopt. Juist daar wordt niks gepresteerd. Mooie vrouwen veroorzaken vaak juist uitsloverige gedrag, maakt misschien wel dat mannen harder gaan werken. Je moet goed je best doen, goeie baan hebben, want een mooie vrouw heb je nooit alleen is het gezegde. Ik weet een verhaal over de oud wereldkampioen boksen Joe Louis. Er werd gezegd dat je beter niet met hem in de ring kon gaan trainen als er vrouwen in de buurt waren. Dan deed ie net even iets meer zijn best als anders…

En ik herinner me een verhaal van de Russische schaker Gena Sosonko die naar Nederland is gemigreerd. Hij vertelde dat in de jaren 50 er in Rusland een film was waar een stuk rug van een vrouw te zien was. Hij zei de jongens er daar toen nogal hotel de botel van werden en elkaar erop wezen dat je die film moest zien. Die moslims zijn zo dom dat ze denken dat het universele wetten zijn hoe mannen en vrouwen met elkaar omgaan. Ze zijn zo dom dat ze niet begrijpen dat het cultuur is die bepaalde hoe mannen en vrouwen met elkaar omgaan. In hun geval is het de cultuur van een primitieve zevende eeuwse Arabische woestijnstam.

Re: Moslims dommer, zwakker en denken altijd aan sex.

Geplaatst: zo okt 16, 2011 10:11 am
door mercator
Eliabe schreef: Genetisch onderzoek van Neanderthaler-DNA wees afgelopen lente uit dat Neanderthalers wel seks hadden met moderne mensen, maar alleen 80.000 jaar geleden en alleen in het Midden-Oosten.
Kijk s aan. Dus zou het lage IQ van Arabieren niet zozeer aan hun incest toe te schrijven maar aan hun Neanderthaalse origine. Het zou een hoop raar gedrag zomaar kunnen verklaren natuurlijk.
Opvallend is ook dat in Amerika zulke zaken openlijk mogen aangehaald worden. Ik kan me de smoel van Pechthold hier al voorstellen moest een PVVer het hebben over de mogelijke Neanderthaalse origine van Marokkanen.

Re: Moslims dommer, zwakker en denken altijd aan sex.

Geplaatst: zo okt 16, 2011 10:18 am
door mercator
Eliabe schreef: Afbeelding
Zeg nou zelf, een geschiktere kandidaat voor het Gouden Kalf kan je je toch niet voorstellen.

Moslims dommer, zwakker, dankzij islamitische folklore

Geplaatst: ma okt 17, 2011 9:37 pm
door Hans v d Mortel sr
mercator schreef: Kijk s aan. Dus zou het lage IQ van Arabieren niet zozeer aan hun incest toe te schrijven maar aan hun Neanderthaalse origine. Het zou een hoop raar gedrag zomaar kunnen verklaren natuurlijk.
Uit Marokko afkomstige mensen zijn best wel slim en intelligent. Dan hebben we het wel over Marokkanen met joods bloed in de genen. Weten we dit dan niet?

Re: Moslims dommer, zwakker en denken altijd aan sex.

Geplaatst: do nov 03, 2011 4:29 pm
door Mahalingam
Nieuws uit het gematigde Maleisië.
Het sex-boek van de Obedient Wives Club met de vreemde titel (ja haal de Joden er maar bij)
Seks Islam, Perangi Yahudi Untuk Kembalikan Seks Islam Kepada Dunia
(Islamic Sex, Fighting Jews to Return Islamic Sex to the World)
is verboden. De straf ervoor is niet 'iets van de dader afhakken' maar gevangenis en geldboete. Je bent beschaafd of je bent het niet, nietwaar?
Het heeft nog lang geduurd maar ja, de besluiten nemers moesten in alle rust, dus thuis, dat boek goed bestuderen. En ze hadden maar 1 exemplaar.
Home Ministry bans club’s controversial sex guide book
Those found reproducing the book for the purpose of offering it for sale could be jailed up to three years or fined not exceeding RM20,000, or both.[...]
“We finally got one courtesy of the Islamic Development Department and after studying it, we found two reasons to ban it,” he said.
Abdul Aziz said the first reason was the book was released by an organisation that had clear links with the banned al-Arqam.
“As the movement has been banned, anything related to it, such as the club and the book, are also banned,” he said.
He said the contents of the book also violated Jakim's Islamic publication material censorship guideline.
http://thestar.com.my/news/story.asp?fi ... sec=nation

Moslims met de dag dommer, zwakker en weten niks

Geplaatst: do nov 03, 2011 5:45 pm
door Hans v d Mortel sr
Zwartmeer schreef:
Wat afname van productiviteit door mooie vrouwen betreft, je hoeft alleen maar naar die landen te kijken waar vrouwen in die tenten lopen, of helemaal het huis niet uitmogen, om te zien dat dat niet klopt. Juist daar wordt niks gepresteerd. Mooie vrouwen veroorzaken vaak juist uitsloverige gedrag, maakt misschien wel dat mannen harder gaan werken. Je moet goed je best doen, goeie baan hebben, want een mooie vrouw heb je nooit alleen is het gezegde. Ik weet een verhaal over de oud wereldkampioen boksen Joe Louis. Er werd gezegd dat je beter niet met hem in de ring kon gaan trainen als er vrouwen in de buurt waren. Dan deed ie net even iets meer zijn best als anders…
Hoe dom toch kan een islamitisch opgevoed moslimwezen zijn. Met een beetje kennis van de natuur is al het bovenstaande inmiddels al lang wetenschappelijk aangetoond. Seks, seks en nog eens seks verhoogt de actie en actieradius van de man. De vrouw heeft een positieve uitwerking op het functioneren van de man. Alleen een achterlijke meute zoals gehuisvest in de islam is zo ontzettend dom dat het haast niet anders mogelijk is dan dat die volgeling moet zijn van een Arabische analfabeet door met opgeheven hoofd de meest stompzinige lachwekkende dingen te verkondigen in ONZE kennisbeschaving.

We mogen dan ook gerust concluderen dat de islamitische man eigenlijk geen normale man is, maar een verlaagd wezen, een soort bi-manwijf waaronder hij ook zijn eigen vrouw rekent.

Re: Moslims dommer, zwakker en denken altijd aan sex.

Geplaatst: zo dec 16, 2012 4:44 pm
door King George
Zijn Moslims dommer?


Omdat migranten meer kinderen krijgen, zou de gemiddelde intelligentie in Duitsland dalen, beweert de voormalige senator van financiën in Berlijn, Thilo Sarrazin. Meent hij dat echt? Een twistgesprek.

Afbeelding

Thilo Sarrazin komt alleen, geen assistent, geen chauffeur, alleen een zwarte rugtas. Daarin zit zijn enige wapen, zijn boek. ”Deutschland schafft sich ab. Wie wir unser Land aufs Spiel setzen” (”Duitsland schaft zichzelf af. Hoe wij ons land op het spel zetten”), heet het en telt 464 pagina’s. Steeds opnieuw grijpt hij in het interview naar het rode boek, alsof het zijn reddingsboei zou zijn.

In werkelijkheid is het een uitvoerige motivering en toespitsing van theses, die hij al eens eerder naar voren heeft gebracht en waarmee hij voor een schandaal zorgde. Vooral zijn formulering van de vele ”hoofddoekmeisjes”, die hier in het land geboren zouden worden, leverde hem veel tegenwind op – en een publiciteit, die hij in zijn eigenlijke beroep als bestuurslid van de Bundesbank anders niet krijgt.

Van het boek van Thilo Sarazzin hebben andere kranten al gedeeltes gepubliceerd. Hier krijgt hij tegengas, twee uur lang, hij kan heel wat verduren. Daarna vertrekt hij weer met zijn rugtas en zijn missie tegen verdere immigratie. Weldra komen de talkshows, zegt hij, hij zou met ons al een keer geoefend hebben.

Die Zeit: Meneer Sarrazin, u was een goede senator (wethouder) van financiën in Berlijn en hebt veel belangrijke zaken aangesproken in de integratiekwestie. Maar, om maar meteen met de deur in huis te vallen: uw nieuwe boek heeft ons ernstig aan het twijfelen gebracht, omdat het als racistisch kan worden opgevat.


Sarrazin: Op uw verwijt van racisme wil ik helemaal niet ingaan. Want daarmee bevestigt men immers de helft van wat men afwijst. Ik ben geen racist.

Die Zeit: Dat hebben wij ook niet beweerd. Wij zijn alleen bang, dat het zo wordt opgevat.

Sarrazin: Het boek doelt nergens op etnische, maar op culturele begrenzingen. Dat is ook duidelijk tot uiting gebracht.


Die Zeit: Dan lezen wij uw boek Deutschland schafft sich ab toch anders. De kernthese luidt, dat de Duitse samenleving krimpt en dommer wordt, omdat onderontwikkelde Duitsers en onderontwikkelde islamitische migranten meer kinderen krijgen – zo zou Duitsland zichzelf afschaffen.

Sarrazin: Ik stel een samenwerken van verschillende elementen vast. Ten eerste: de natuurlijke bevolkingsdynamiek van ons volk neemt af. Ten tweede: het geboortecijfer heeft te maken met de maatschappelijke klasse – de onderlaag krijgt meer kinderen. Deze scheve verhouding leidt ertoe, dat het intellectuele potentieel van de samenleving sterk krimpt, ook zonder immigratie. Ten derde: gemeten aan de door demografie en geboortestructuur veroorzaakte tekorten, is de immigratie niet passend. Vooral de immigratie uit islamitische landen vormt voor het Europese culturele model een bedreiging.

Die Zeit: U voert het dommer worden van de samenleving erop terug, dat intelligentie erfelijk zou zijn.

Sarrazin: Dat doe ik dus niet, U haalt iets door elkaar.

Die Zeit: U zegt dat intelligentie erfelijk is.

Sarrazin: Dat klopt.

Die Zeit: En u zegt, dat – omdat de besten en slimsten minder kinderen krijgen – de intelligente steeds minder wordt overgeërfd. En de besten en slimsten bevinden zich in uw boek niet in de onderlaag en niet onder moslims.

Sarrazin: Het is wetenschappelijk bewezen, dat intelligentie voor 50 tot 80% erfelijk is. Daarmee is datgene, wat ik zeg, een gevolg van een eenvoudige logische analyse: wanneer de gemiddeld minder intelligenten een hogere vruchtbaarheid bezitten, daalt de gemiddelde intelligentie van de populatie.

Die Zeit: Hoe weet u dan, dat diegenen die ”beneden” zijn gemiddeld minder intelligent zijn? Dat zou immers betekenen, dat onze samenleving perfect selecteert en diegenen, die intelligent zijn, steeds naar boven transporteert.

Sarrazin: Er bestaan relatief veel mensen met een matige intelligentie, die het lukte op hoge posities terecht te komen. Dat mocht ik steeds opnieuw van dichtbij meemaken. Vast en zeker bestaan er net zo veel slimme mensen, die om redenen van persoonlijke levenspech hun bestaan als hulparbeider of taxichauffeur met moeite proberen te behouden. Het gaat echter niet om individuele gevallen, maar om het statistische verband.

Die Zeit: Die ”beneden” zijn dommer dan die ”boven”? De arbeider is dommer dan de directeur?

Sarrazin: Dat is een polemische vraag. U moet wel op het niveau van mijn boek discussiëren.

Die Zeit: Maakt u zich maar geen zorgen om ons niveau.

Sarrazin: Zo’n polemische vraag zal ik niet beantwoorden.

Die Zeit: Is de onderklasse dommer dan de midden- en bovenklasse?

Sarrazin: Intelligentie is voor 50 tot 80% erfelijk. Tussen intelligentie, sociaaleconomische achtergrond en ontwikkelingsniveau bestaat een positief statistisch verband, dat ook causaal valt te verklaren.

Die Zeit: Ontwikkeling leidt tot het rijper worden van intelligentie, daarover zijn we het volledig eens!

Sarrazin: Men moet onderscheid maken tussen erfelijke en de verworven intelligentie. Dat betekent, dat wanneer de intelligentie voor 50 tot 80% erfelijk is, de rest van 20 tot 50% afhankelijk is van milieufactoren.

Die Zeit: U zegt, dat intelligentie erfelijk is, maar u verzwijgt, dat het ook van prikkels uit het milieu afhangt en dat er een wisselwerking bestaat tussen begaafdheid en omgeving. Het is dus niet alleen overerving.

Sarrazin: Dat heb ik zojuist gezegd. Niet voor niets is er in min boek een lang hoofdstuk te vinden over ontwikkeling. Dat hebt u hopelijk net zo grondig gelezen.

Die Zeit: Uiteraard, maar ontwikkeling zou gewoon een invloed van buitenaf zijn.

Sarrazin: Kijkt u eens! Uiteraard vind ik ontwikkeling belangrijk, zowel in de interesse van de staat als van zijn mensen.

Die Zeit: De consequentie zou dan toch zijn ”meer ontwikkeling”, niet ”minder moslims”!


Sarrazin: U bent onlogisch.

Die Zeit: Hoe weet u welke maatschappelijke klasse intelligenter is en welke minder intelligent?

Sarrazin: Wanneer u bij 500 mensen op straat een intelligentietest afneemt en hen indeelt naar ontwikkelingsniveau en sociaaleconomische status, dan zult u dit verband bevestigd zien worden. Dit statistische verband is veelvuldig onderzocht en volledig onbetwist. Al het andere zou immers ook de logica beledigen.


Die Zeit: Een voorbeeld: mijn vader is tuinman, ik ben academicus. Ik denk echter, dat het verschil tussen mijn vader en mij er niet inzit dat ik intelligenter ben dan hij, maar dat ik door de onderwijshervorming van de jaren-70 meer mogelijkheden had.

Sarrazin: Ik geloof u ook wel. Maar het is net zoiets als wanneer ik zeg: in januari is het kouder dan in augustus, waarop u zegt: nee, ik ken een dag in januari 1983 dat het bij op het terras 15 graden was en het afgelopen jaar was het heel koel in augustus.

Die Zeit: De jaren-70 hebben toch voor miljoenen zonen en dochters voor een hoger onderwijsniveau gezorgd dan hun vaders en moeders. Die hadden toch vaak net zo’n ontwikkelingsachterstand als nu veel Anatolische boeren in Turkije.


Sarrazin: U mengt steeds weer verschillende dingen door elkaar.

Die Zeit: Dat doet u in uw boek. Wanneer u tegenover een mens komt te staan, weet u niet of hij gewoon dom is of dat hij gewoon te weinig onderwijs heeft genoten.

Sarrazin: Er zijn grenzen aan het intellect of aan de persoonlijkheid, die gewoon niet zijn te overwinnen. We zijn het toch met elkaar eens, dat intelligentie gedeeltelijk erfelijk is.

Die Zeit: Je kunt niet aan iemand zien hoe hij genetisch is gebouwd. Daarom is de hele thematiek van de genetische aanleg van de mens wetenschappelijk juist, maar sociologisch en politiek waardeloos. Wanneer u zou zeggen, dat we veel meer aan onderwijs zouden moeten doen, deze keer voor de onderklasse en de immigranten, omdat Duitsland anders dommer zou worden, dan zouden we helemaal geen discussie met elkaar hebben. U zegt echter, dat Duitsland dommer zou worden en daarom moeten we iets aan de migratie doen. Dat is de afgrond, die tussen u en mij in ligt.

Sarrazin: Mag ik ook eens een tamelijk polemische vraag stellen: beheerst u de regel van drieën?

Die Zeit: Wilt u nu onze intelligentie testen?

Sarrazin: Onder de regel van drieën verstaat men, dat men uit twee feiten, waar men verder geen navraag naar doet, een logische conclusie trekt: de intelligentie is voor 50 tot 80% erfelijk. De minder intelligenten vermenigvuldigen zich sneller dan gemiddeld. Dat heeft als consequentie, dat het totale intelligentieniveau daalt.

Die Zeit: Iedereen is van mening, dat onderontwikkelde mensen meer onderwijs en opvoeding moeten krijgen. Waarom is het zo belangrijk voor u dat intelligentie erfelijk is?

Sarrazin: Ook de bijdrage van het beste onderwijs wordt door de aangeboren begaafdheid en de invloed van een herkomst vanuit een ontwikkelingsachterstand beperkt. Ik zou hiertoe ook Darwin kunnen citeren.

Die Zeit: Darwin heeft zich nooit geuit over de ontwikkeling van de mens, maar over de mens. Dat u dat in de menselijke historie legt, is uw persoonlijke beoordeling.

Sarrazin: Darwin heeft zich in zijn boek De afstamming van de mensen uitvoerig over de menselijke ontwikkeling geuit en er zijn bezorgdheid over uitgesproken, dat de moderne levenswereld ertoe kan leiden dat de mens geestelijk verkommerd.

Die Zeit: Dat is geen wetenschap. Dat is pure burgerallure over onderwijs.

Sarrazin: In mijn boek citeer ik de gerenommeerde onderwijsonderzoekster Elsbeth Stern. Zij zegt, ”dat de optimale stimulering van iedere leerling niet tot meer gelijkheid, maar tot meer ongelijkheid leidt. Want des te groter de kansengelijkheid, des te meer slaan de genen door. Een goede school, en hiermee zal niet iedereen blij zijn, produceert prestatieverschillen op hoog niveau”.

Die Zeit: U dicht een sociale en een etnische groep bepaalde onveranderlijke eigenschappen toe.

Sarrazin: Ik was nog helemaal niet bij de moslims.


Die Zeit: U verlangt in uw boek niet ”kansengelijkheid voor iedereen”, maar u schrijft, dat voor een groot deel van de kinderen uit de onderklasse en uit islamitische families de kansen met hun geboorte bezegeld zijn. U ontkent in het algemeen dat ze de wil hebben om hogerop te komen.

Sarrazin: Dat is fout. Ik verlang een onderwijssysteem dat kansengelijkheid mogelijk maakt. Hoewel het schreeuwt om een verklaring, dat migranten van Turkse afkomst in de derde generatie ver achterblijven bij andere migrantengroepen wat betreft onderwijssucces. De verklaring daarvoor kan alleen uit de groep zelf komen. Want uiterlijke benadelingen in onze samenleving, die hen zouden dwingen minder succes te hebben dan Indiërs, Chinezen of Zuid-Italianen, zijn er niet.

Die Zeit: Dus schrijft u het toe aan de etnische groep: ”De Turken staan terecht onderaan de maatschappelijke ladder.”


Sarrazin: U blijft achter bij uw intelligentie.

Die Zeit: Dank u. Laten we nog eens uit uw boek citeren: ”Des te meer doorlatend een onderwijssysteem is, des te eerder en des te nadrukkelijker raakt het potentieel van uiterst begaafden en hoogbegaafden uitgeput.” Dan komt u met de DDR als voorbeeld en zegt u, dat daar het aantal studenten dat uit de arbeidersklasse kwam, snel zou zijn uitgeput. Wat betekent dat?

Sarrazin: In iedere maatschappij bestaan vormen van promotie en keuze van elites.

Die Zeit: U schrijft, dat deze promotie niet bestaat in de laagste klasse en bij islamitische immigranten.

Sarrazin: Dat heb ik niet gezegd. Ik heb een logische waarheid uitgesproken: des te meer doorlatend een systeem is, des te meer volgt de indeling in het systeem van de aangeboren intelligentie, precies zoals de onderwijsonderzoekster Elsbeth Stern dit heeft beschreven.

Die Zeit: Bent u van mening, dat de in Duitsland levende moslims gemiddeld genotypisch minder intelligent zijn dan de in Duitsland levende autochtone Duitsers?

Sarrazin: Dat heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd en ik citeer letterlijk uit mijn boek: ”De relatieve mislukking van islamitische migranten kan vermoedelijk nauwelijks worden teruggevoerd op aangeboren capaciteiten en begaafdheden, want het betreft moslims van verschillende afkomst in dezelfde mate.”

Die Zeit: De vraag was of u dat van mening bent.

Sarrazin: Ik heb de intelligentie van islamitische migranten niet gecontroleerd en daarover doe ik ook geen uitspraak.

Die Zeit: U maakt van intelligentie een etnische zaak. De consequentie, dat islamitische migranten minder ontwikkeld zijn dan anderen, zou zijn: we moeten ze dichter bij de ontwikkeling brengen. Dat doe je door te eisen en te stimuleren. Als dat lukt, is uw probleem toch opgelost: Duitsland wordt niet dommer en de moslims kunnen hier blijven.

Sarazzin: Ik heb geschreven, dat wie hier is en een legale verblijfsstatus heeft, welkom is. Maar wij verwachten, dat immigranten de taal leren, in hun levensonderhoud voorzien door te werken en ervoor zorgen dat hun kinderen naar school gaan – dat zij op den duur Duitsers worden.

Die Zeit: U wilt echter de familiehereniging beperken. Waarom?

Sarrazin: Laten we eens naar het totale resultaat kijken: uit 750.000 Turkse gastarbeiders werden 3 miljoen bij ons levende Turken geboren. Als we kijken naar het aantal van hen dat ondersteuning krijgt van de staat, leverde de immigratie van islamitische bevolkingsgroepen geen economisch voordeel op.

Die Zeit: Toch hoefden wij het smerige werk niet meer te doen.

Sarrazin: Alles bij elkaar opgeteld is het een economisch nadeel.


Die Zeit: Ondertussen wil 30 tot 40% van alle Duits-Turkse academici het land verlaten.


Sarrazin: Daarover ken ik geen statistiek. Het is echter zonder twijfel juist, dat alleen die Turken Duitsland verlaten die een kans zien in hun vaderland. Hun onderontwikkelde en van sociale uitkeringen afhankelijke landgenoten gaat het in Duitsland immers veel beter dan in Turkije. Voor Turkse scholieren geld hetzelfde als voor alle scholieren: een slecht ontwikkelingssucces is het resultaat van slechte schoolprestaties.

Die Zeit: Waar ligt het eigenlijk aan, dat de Turkse scholieren niet goed meekomen?

Sarrazin: Dat is blijkbaar een cultureel probleem.


Die Zeit: Dan is het immers te veranderen.

Sarrazin: Het culturele probleem ligt in de groep van Turkse immigranten verankerd en kan tegen hun wil nauwelijks worden veranderd. Zwemles en hoofddoeken, in het algemeen de rol van de vrouwen en meisjes, zijn hiervan de symbolen. Ook de omstandigheid, dat Turken en Arabieren nauwelijks hun best doen om Duits te leren, is een uitdrukking van gebrek aan interesse in de meerderheidscultuur en een gebrekkige bereidheid om onderwijs te volgen.


Die Zeit: De taalcursussen, die sinds enkele jaren verplichtend zijn voor de ontvangers van sociale uitkeringen, zitten in sommige Duitse steden zo vol, dat er wachtlijsten voor bestaan. De helft van de cursisten, onder wie veel islamitische migranten, bezoeken deze cursussen vrijwillig. Zou u willen zeggen, dat dit een gebrekkige bereidheid is om de taal te leren?

Sarrazin: In vergelijking met andere migrantengroepen een duidelijk ja. Er bestaan enkelingen, die hun best doen. Gemiddeld genomen is er sprake van een gebrekkige bereidheid om een taal te leren. Dat bevestigt ook de in juli 2010 gepubliceerde studie van de conferentie van ministers van culturele zaken, Sprachliche Kompetenzen im Ländervergleich (Taalvaardigheden vergeleken in de deelstaten). Hierin is sprake van een enorme afstand tussen scholieren van Turkse afkomst niet alleen tegenover Duitse scholieren, maar ook tegenover scholieren van Russische en Poolse afkomst. Deze afstand kan, aldus de studie, niet verklaard worden met sociaaleconomische factoren. De afstand is later ook in het beroepsleven te zien: onder de Turkse migranten in de leeftijd van 25 tot 36 jaar hebben diegenen met een Turks staatsburgerschap tot 54% en zelfs diegenen met een Duits staatsburgerschap tot 33% geen afgesloten beroepsopleiding.

Die Zeit: Dat is allemaal al lang bekend. Maar welke maatschappelijke consequentie trekt u daar uit?

Sarrazin: Bepaalde migranten komen uit landen met een weinig ontwikkelde onderwijstraditie. Dat geldt ook voor Turkije. Iedereen moet adequaat worden gestimuleerd. Daartoe behoort echter, dat de Turkse kinderen überhaupt meedoen aan het onderwijs.

Die Zeit: We zijn het immers met elkaar eens: er bestaan hiaten wat betreft de ontwikkeling van de Turkse minderheid in Duitsland. Wij zijn echter niet van mening, dat dit ook maar iets te maken heeft met de genen. Al het andere is te veranderen. Dus moeten de Turken in Duitsland en de Duitsers samen iets ondernemen dat er iets verandert. Wanneer dat uw opvatting is, hebben we volkomen zinloos gevochten. Is dat uw opvatting?

Sarrazin: Mijn opvatting is: voor de migranten die hier zijn, moeten we onze uiterste best doen hen te integreren. En integratie verloopt via onderwijs. Dat we misschien verschillen zien betreffende de oorzaken en een verschillend succes voorspellen, daargelaten.

Die Zeit: Mee eens! Waarom wordt Duitsland dan dommer als we er samen voor vechten dat dit verandert?

Sarrazin: Duitsland wordt helemaal onafhankelijk van de immigratie daarom dommer, omdat de geboorteverdeling in ons land niet in verhouding is. Intelligentie en het behoren tot een bepaalde klasse houden sterk verband met elkaar.

Die Zeit: Migranten krijgen overigens helemaal niet altijd meer kinderen. De geboortecijfers kruipen langzaam naar elkaar toe.


Sarrazin: Juist is, dat bij vrouwen van Turkse afkomst, die nu in de tweede generatie hier zijn, de geboortecijfers dalen. De voortdurende immigratie van buiten zorgt er echter voor, dat de trend naar dalende geboortecijfers wordt gebroken.


Die Zeit: Een wetenschapper van de universiteit van Rostock heeft in haar dissertatie getracht de geboortecijfers van allochtone Duitse vrouwen en migranten te onderzoeken. Hieruit bleek, dat nog slechts ongeveer de helft van de oorspronkelijk uit Turkije afkomstige vrouwen van de tweede generatie net zo veel kinderen krijgt als hun moeders, namelijk drie en meer. Tendens dalend, de geboortecijfers komen steeds dichter bij elkaar te liggen.

Sarrazin: Het is echter nog steeds een veel hoger geboortecijfer dan bij de Duitse vrouwen, en de tweede immigratie komt daar nog bij.

Die Zeit: Het geboorteaandeel van oorspronkelijk uit Turkije afkomstige vrouwen daalt niet alleen in Duitsland, maar ook in het land van herkomst.

Sarrazin: In Turkije zijn op dit moment op 78 miljoen inwoners 1,4 miljoen geboortes, in Duitsland op 81 miljoen inwoners 650.000 geboortes. De Turken in Duitsland krijgen tweemaal zoveel kinderen in vergelijking met hun aandeel van de bevolking. Overigens gaat het geenszins alleen om de Turken, het gaat om de islamitische immigratie in zijn geheel. U hebt volledig terecht gezegd, dat het niet in de eerste plaats op de intelligentie zou aankomen, maar op datgene wat iemand kan en wat hij doet. Als ik nu zie, dat de islamitische migranten wat betreft onderwijssucces duidelijk en duurzaam achterblijft bij de rest van de bevolking en dan in uw krant lees welke problemen Franse voorsteden met islamitische immigranten hebben…

Die Zeit: Dat zijn geboren Fransen.

Sarrazin: Des te erger! Ik heb in mijn boel Walter Laqueur geciteerd, die heeft geschreven: Frankrijk had meerdere immigratiegolven van Joden, Polen, Vietnamezen enzovoort, geen enkele daarvan leidde tot integratieproblemen. De integratieproblemen liggen uitsluitend bij islamitische immigranten. Overal in Europa bestaan dezelfde integratieproblemen met islamitische immigranten. De these van mijn boek is: dat ligt blijkbaar aan de islamitisch-culturele achtergrond. Ik weet geen andere verklaring.

Die Zeit: Uiteraard bestaan er speciale problemen van moslims. U miskent echter het verschil tussen de Franse banlieus en Duitsland. Bij ons is de integratie lang niet zo, zoals deze zou moeten zijn, maar toch veel beter dan in Frankrijk. Wanneer u echter van ”hoofddoekmeisjes” spreekt, keren ook de goed geïntegreerde, ontwikkelde Turken, die Duitsland als hun vaderland beschouwen, de samenleving meer en meer de rug toe. Als u spreekt, worden de Duits-Turken weer Turken en de gematigde moslims islamisten. Meneer Sarrazin, u vergiftigt de bron, waaruit wij allen drinken.

Sarrazin: Wie van goede wil is en een goed hart heeft, kan de waarheid verdragen. Ik wijs alleen op problemen. Ik wil niet graag, dat we hier een minderheid hebben die haar vrouwen onderdrukt en hen dwingt om hier een hoofddoek te dragen.

Die Zeit: U noemt deze vrouwen ”importbruiden” en ”hoofddoekmeisjes”. Waar blijft dan bij u het respect, waarvan u zegt dat hun mannen dit niet bezitten?


Sarrazin: Ik bewijs de mensen altijd respect, niet echter een op het verleden gerichte onderdrukkingscultuur. Het 12-jarige meisje, dat door haar familie onder de hoofddoek wordt gestopt, heeft toch geen andere keuze. Het is slachtoffer van haar culturele achtergrond. Met respect komen de moslims alleen naar voren als ze in de minderheid zijn. Ik zou willen, dat diegenen die bij ons geïmmigreerd zijn zich in de meerderheidscultuur integreren. De dagelijkse terreur, die op veel scholen met meer dan 50% islamitische scholieren tegen de weinige overgebleven Duitse scholieren wordt uitgeoefend, laat zien wat er aan de hand is.

Die Zeit: U zegt, dat de links-liberale elite het probleem niet zou herkennen, omdat ze islamitische vrouwen hoogstens als schoonmaaksters kent. Hoeveel Turken heeft u dan in uw vrienden- of kennissenkring?


Sarrazin: Dat is in dit verband een volledig irrelevante vraag. Een Libanese taxichauffeur, die mij op het hoogtepunt van de mediale aandacht van het interview in Lettre International naar huis heeft gereden…

Die Zeit: …wij hebben het over vrienden, niet over taxichauffeurs…

Sarrazin: heeft me toen ik betaalde een schouderklopje gegeven en gezegd: Goed gedaan! Ik heb het aan m’n vrouw verteld.

Die Zeit: Op veel plaatsen is uw boek zelfs amusant. U zegt, dat islamitische mannen ook daarom gewelddadig zouden zijn, omdat ze seksueel gefrustreerd zouden zijn, omdat de islamitische vrouwen voor het huwelijk niet beschikbaar zouden zijn. Neemt u mij niet kwalijk: dat is toch behoorlijk naïef en onrealistisch.

Sarrazin: Onder de jeugd gebeurt altijd meer dan je aan de buitenkant kunt zien. Dat is het voorrecht van de jeugd en ouders zouden ook helemaal niet alles precies moeten willen weten. Maar in Berlin-Neukölln bijvoorbeeld is het niet mogelijk, dat een Turkse jongen zijn Fatma bij de buren ophaalt…

Die Zeit: Nee, die ontmoet haar meteen in het park, zonder dat de ouders daar iets van mee krijgen!

Sarrazin: …om met haar hand in hand een wandeling te maken in de omgeving. Normale relaties zijn gewoon moeilijker.

Die Zeit: Hoe definieert u normale relaties?

Sarrazin: Het enorme agressiepotentieel van deze groep is helaas heel duidelijk. De Arabische jongens komen niet in de buurt van hun Arabische meisjes.

Die Zeit: Die komen heus wel bij hen in de buurt. Daar kunt u zeker van zijn!

Sarrazin: Uiteindelijk gebruiken ze de gemakkelijker te krijgen Duitse meisjes uit de onderklasse, om ze daarna te vernederen dat ze zo gemakkelijk te krijgen zijn.

Bron:

http://www.zeit.de/2010/35/Sarrazin

Interview: Özlem Topcu en Bernd Ulrich

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron

Re: Moslims dommer, zwakker en denken altijd aan sex.

Geplaatst: zo dec 16, 2012 5:24 pm
door Dhana
Alleen de uiting al dat islamitische vrouwen voor het huwelijk "niet beschikbaar" zijn, doet me me koud om het hart worden.

Re: Moslims dommer, zwakker en denken altijd aan sex.

Geplaatst: zo dec 16, 2012 6:51 pm
door King George
mercator schreef:
Eliabe schreef: Afbeelding
Zeg nou zelf, een geschiktere kandidaat voor het Gouden Kalf kan je je toch niet voorstellen.
Heb je deze wel eens gezien?

Afbeelding

Re: Moslims dommer, zwakker en denken altijd aan sex.

Geplaatst: zo dec 16, 2012 8:31 pm
door Eliabe
King George schreef:
mercator schreef:
Eliabe schreef: Afbeelding
Zeg nou zelf, een geschiktere kandidaat voor het Gouden Kalf kan je je toch niet voorstellen.
Heb je deze wel eens gezien?

Afbeelding
Dat is zijn tweelingbroer.

Re: Moslims dommer, zwakker en denken altijd aan sex.

Geplaatst: ma dec 17, 2012 2:12 am
door H.Numan
Ik dacht dat het de voorouder van Pieter van Vollenhove was.

Re: Moslims dommer, zwakker en denken altijd aan sex.

Geplaatst: ma dec 17, 2012 3:28 pm
door Mahalingam
Erdogan wil dat iedere vrouw minimaal 3 kinderen produceert. Hoe doen ze dat? Via de vagina.
Maar laten we het daar vooral niet over hebben.
“Vagina-strijd” splijt het Turkse parlement
Nadat Aylin Nazliaka, afgevaardigde van de oppositiepartij CHP, de plannen van de Turkse regering voor een abortusverbod afgelopen zomer bekritiseerd had met het begrip “vagina”, is maanden later in Turkije een debat losgebarsten[...]
De politica had letterlijk gezegd: “De minister-president moet ermee ophouden de wachter van de vagina te zijn.”

Begin deze week pakte de viceminister-president de opmerking in het parlement op: hij zou “inde grond gezakt zijn” toen de afgevaardigde het woord “vagina” gebruikte.
“Toen we over het thema abortus spraken, hebt u een woord gebruikt dat me liet blozen. Ik heb me geschaamd – en ik ben in de grond gezakt. Hoe kan een getrouwde vrouw en afgevaardigde met kinderen zo open spreken over haar eigen orgaan? Hoe kan ze op grond daarvan niet rood worden?”
http://ejbron.wordpress.com/2012/12/16/ ... parlement/

Re: Moslims dommer, zwakker en denken altijd aan sex.

Geplaatst: ma dec 17, 2012 6:05 pm
door Manon
“Toen we over het thema abortus spraken, hebt u een woord gebruikt dat me liet blozen. Ik heb me geschaamd – en ik ben in de grond gezakt. Hoe kan een getrouwde vrouw en afgevaardigde met kinderen zo open spreken over haar eigen orgaan? Hoe kan ze op grond daarvan niet rood worden?”
grote teen :redface2: grote teen :redface2:

of moeten we enkel blozen bij organen?

nieren, lever, hart :redface2:

is het zo goed?

Re: Moslims dommer, zwakker en denken altijd aan sex.

Geplaatst: ma dec 17, 2012 6:07 pm
door Schepsel
Is het daar per definitie een grof woord? ''Vagina'' bij ons is perfect acceptabel?

Re: Moslims dommer, zwakker en denken altijd aan sex.

Geplaatst: di dec 18, 2012 3:47 am
door H.Numan
Nee, het is niet echt grof woord, verre van dat. Maar die broedmachine moet gewoon haar mond houden en haar vagina aan het werk zetten. Dat is waar de man aanstoot aan nam. Zelfde met de SGP. Ze zetten vrouwen graag achter het fornuis of de wastobbe op een ereplaats. Zolang ze hun mond maar houden en doen wat ze gezegd wordt.

We zitten in bijna 2013 AD en de mentaliteit van 2013 BC is nog steeds de norm. :redface2:

Re: Moslims dommer, zwakker en denken altijd aan sex.

Geplaatst: di dec 18, 2012 12:28 pm
door Ariel
H.Numan schreef:Zelfde met de SGP. Ze zetten vrouwen graag achter het fornuis of de wastobbe op een ereplaats. Zolang ze hun mond maar houden en doen wat ze gezegd wordt.
Met alle respect Numan, maar ik vermoed toch echt dat jij nog nooit in een SGP huishouden gekeken hebt. Laat ik je uit de droom helpen, want ik kom uit zo'n nest zoals je weet. In zo'n huishouden hoefde de vrouw in de jaren 50-60 misschien niet te werken, ( maar hoeveel vrouwen werkte er in die tijd ?) en er was in zo'n huishouden maar één persoon de baas. Dat is waar...En dat was dus de vrouw des huizes. De man verdiende het geld, en de vrouw nam het gesloten loonzakje direct in ontvangst. Ik heb mijn moeder , oma, tantes en verdere SGP vrouwen die ik ken nog nooit hun mond zien houden, maar ik heb wel SGP mannen schaapachtig zien lachen als ze een uitbrander kregen.

En nu op naar het bloed rode socialistische Friesland, waar mijn man vandaan komt. Zijn moeder werkte niet, zijn vader wel, en ook in dat huisgezin was maar één persoon de baas. En nee...Dat was niet de moeder van mijn man, maar dat was zijn vader die het loonzakje zelf opende en daar een klein gedeelte van aan zijn vrouw gaf. Huishoudgeld dus. Ik kon mijn ogen niet geloven toen ik dat zag, en inderdaad deze dieprode ongelovige socialist zette zijn vrouw graag achter het aanrecht of de tobbe , en wilde hebben dat zij over andere zaken haar mond hield.

Ik mag je graag Numan, maar je moet geen leugentjes stereotiep sprookje rondstrooien. :no1:

Re: Moslims dommer, zwakker en denken altijd aan sex.

Geplaatst: di dec 18, 2012 12:56 pm
door H.Numan
Mijn excuses Ariel. Ik dacht echt dat de SGP vrouwenkiesrecht zo snel mogelijk wilde afschaffen en bijzonder moeilijk doen over het verkiesbaar stellen van vrouwen in hun eigen partij. Blijkt dat je niet alles moet geloven <-- :smile7: wat er over die partij geschreven wordt.