Over de Gutmensch en over de Freeken

In dit forum kunnen we de problematiek met betrekking tot integratie en multiculturele samenleving bespreken.
Mahalingam
Berichten: 42586
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Over de Gutmensch en over de Freeken

Bericht door Mahalingam »

Wat is nu een Gutmensch? Bottehond heeft er over nagedacht en komt met:
Wat is een Gutmensch ?
Mij is al vaak gevraagd wat ik toch bedoel met de term "Gutmensch". Deze term gebruik ik vaak in columns en op Twitter en ik heb desgevraagd wel uitgelegd wat ik er mee bedoel, maar mijn eigen antwoorden waren voor mij toch niet helemaal bevredigend. Om te voorkomen dat ik steeds opnieuw mijn antwoord in 144 tekentjes moet geven schrijf ik deze column, zodat ik daar voortaan naar kan verwijzen.

Allereerst wil ik aangeven dat er geen korte definitie is van de term Gutmensch. Jaren geleden ben ik de term gaan gebruiken en het opvallende is dat de meeste mensen op een of andere manier aan lijken te voelen wat er mee bedoeld wordt. Dat veel lezers mij redelijk goed kunnen plaatsen helpt dan natuurlijk. De vraag om uitleg over de term komt dan ook meestal van mensen die mij en mijn gedachten nog niet zo goed kennen. Anderzijds zie ik ook vaak verwarring, mensen lijken vaak te denken dat ik er linkse mensen mee bedoel. En dat is nadrukkelijk niet het geval.

Sta me toe op dat punt te beginnen. Gutmenschen zijn niet links, al zijn linkse mensen vaker en zelfs vrijwel allemaal Gutmenschen. Maar ook binnen rechtse partijen, zoals het CDA en ook de VVD wemelt het van de Gutmenschen. Deze partijen zijn namelijk ook sterk beïnvloed door de Gutmensch doctrine. Het bewijs daarvoor werd tijdens Rutte I ruimschoots geleverd door de naargeestige beschuldigingen en schimpscheuten die gedoogpartner PVV te verduren kreeg als dank voor haar gedoogsteun. Zonder hier al te diep op in te gaan is nu voor de lezer in ieder geval helder dat Gutmenschen niet perse links zijn
Spoiler! :
Maar door uit te leggen wat een Gutmensch NIET is ben ik er natuurlijk niet. Om te begrijpen hoe een Gutmensch denkt gaan we terug naar het woord op zichzelf. Gutmenschen hebben een dwingende behoefte "goed" te zijn. Wat zij onder goed verstaan is voor henzelf niet altijd duidelijk, wat ze wel weten is dat er mensen die "het goede" nastreven en dat er mensen zijn die dat niet op hun manier doen. Ook heeft de Gutmensch de pretentie te weten wat goed is en wat niet. Zij weten ook wat goed is voor de mensheid en wat niet. Een Duitse columnist schreef eens dat Gutmenschen sterk denken vanuit mensen die deugen en mensen die niet deugen. Hoewel ze dit nooit uitspreken verdelen Gutmenschen de wereld in Gutmenschen en Slechtmenschen.

In de beleving van de Gutmenschen weten zij wat goed is voor de mensheid, zij hebben tenslotte het beste met de mensheid voor. Wie hun visie niet deelt is dus fout en slecht en dient met alle middelen bestreden te worden. Alles ten bate van de mensheid, dat spreekt vanzelf. Zo bezien kan het geen verbazing wekken dat Gutmenschen zich helemaal niet zo "goed" gedragen als je zou verwachten. Je zou van iemand die het beste met alles en iedereen voorheeft tenslotte niet verwachten dat ze met hun beste bedoelingen een politicus zo intens zwartmaken dat ze daarmee de weg naar een politieke moord gebaand hebben. Uiteraard zijn Gutmenschen niet aanspreekbaar als hun gedrag tot zo iets leidt, zij hebben immers het beste met iedereen voor en zijn daarmee verheven boven iedere kritiek.

We komen bij de kern van het fenomeen Gutmensch, Het "goede" nastreven is vanzelfsprekend een nobele zaak. De vraag rijst echter wel wat dan "goed" is. Omdat de Gutmensch enerzijds vrijwel altijd uiterst slecht geïnformeerd is en anderzijds opvallend kuddegedrag vertoont zijn de meningen van Gutmenschen voor de goed geïnformeerden nogal naïef.

En inderdaad, die indruk klopt. Gutmenschen zijn naïef. Een goed voorbeeld is hoe Gutmenschen tegen islam aankijken. Het maakt hen niet uit hoe bont moslims het maken, Gutmenschen dulden er nauwelijks kritiek op. Zo valt te constateren dat Gutmenschen het zelfs opnemen voor een voorzitter van het Europarlement die eist dat het bespotten van islam ophoudt. Dat dit een stap is op weg naar buigen en uiteindelijk onderwerpen komt bij de man niet op en ook niet bij de Gutmenschen die hem verdedigen. Ook ander wangedrag vanuit islam wenst de Gutmensch niet te bekritiseren. En zo kan het gebeuren dat vrouwen die ooit voor vrouwenrechten vochten nu de vrouwenonderdrukkende aspecten van islam verdoezelen of zelfs goedpraten. Eenzelfde opmerkelijke Unwertung aller Werte zien we inzake de EU. Ooit verguisd en bestreden door linkse mensen (denk aan EuroDusnie) kan Brussel zich nu van de steun van de Gutmensch verheugen.Uit die hoe geen kwaad woord over de EU. je zou haast denken dat de Gutmensch pro EU is OMDAT een Geert Wilders er tegen is. En ook op dit onderwerp een bizar aandoende eensgezindheid in de Gutmensch-kudde.

Het moge duidelijk zijn dat Gutmenschen nauwelijks aanspreekbaar zijn op dergelijke tegenstrijdigheden in hun denken. Debat of gesprek met een Gutmensch is lastig. De naiviteit, het slecht geïnformeerd zijn en de stellige overtuiging dat de Gutmensch "goed" is en de ander dus niet maken dat Gutmenschen elkaar heel snel napraten. In een kudde is het tenslotte veilig schuilen en het betekent ook dat de Gutmensch niet veel na hoeft te denken en zich ook niet hoeft te verdiepen in de dossiers die hij zo een warm hart toedraagt. De kers op de taart is dat Gutmenschen zichzelf, zoals U nu weet, ten onrechte, beschouwt als een oorspronkelijk denker met een hoogstaande moraal. Dan houdt debat wel op en dat wijst de praktijk ook uit.

Mijn kritiek op de Gutmensch behelst niet de wens het "goede" te doen. Mijn kritiek betreft het kuddegedrag, het feit dat Gutmenschen zich slecht informeren, hun intolerantie jegens andersdenkenden, en hun zelfbeeld, dat hemzelf overdreven ethische en intellectuele eigenschappen toedicht. Persoonlijk ervaar ik Gutmenschen als intolerant, totalitair (alleen ZIJ weten wat goed is), haatdragend en fanatiek maar vooral onverantwoordelijk. Door de mensheid in "goed" en "slecht" in te delen doen Gutmenschen precies datgene waarvan ze zichzelf wijsmaken dat ze het bestrijden, verdeeldheid zaaien tussen mensen. En hun ingebeelde ethische superioriteit maakt Gutmenschenin feite tot een soort Übermensch, iets waarvan ze hun critici overigens beschuldigen.

U merkt, ik geef geen sluitende definitie van de Gutmensch. Ik beschrijf en positioneer de Gutmensch en de gevolgen die zijn gedrag hebben. Geen mooi plaatje. En dat is helaas ook niet te geven over deze goedbedoelende mensen. Maar als U als lezer een beter beeld hebt van wat de Gutmensch is en daardoor gedrag van politici en journalisten beter kunt plaatsen ben ik een tevreden columnist. Wat me echt blij zou maken is als een weldenkend lid van de Gutmensch-kudde na lezing van deze column denkt: "Maar daar wil ik niet bij horen!" Want als iets fnuikend is voor een kudde is het wel als leden van de kudde hun eigen gang gaan.

Bottehond

Voor degenen die meer willen begrijpen hoe de Gutmensch-sekte zoveel invloed heeft kunnen vergaren dat ze zelfs ooit rechtse omroepen en partijen overwoekert (en bv het CDA zeer ernstig beschadigd heeft) raad ik twee boeken aan: The Suicide of Reason van Lee Harris en het wat bombastische maar zeer lezenswaardige boek van Martin Bosma.

Tenslotte voor Uw vermaak een link naar een column van Hans Schnitzler, een fanatieke Wildershater, die op ingenieuze wijze de kritiek op de Gutmensch "weerlegt" en zich in allerlei bochten wringt om de critici van de Gutmensch weg te zetten als een gevaar voor de mensheid.

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opi ... eren.dhtml
http://www.amsterdampost.nl/wat-is-een-gutmensch/

Maar wie zijn nu die Freeken? Dat wordt bij Geen Stijl uitgelegd. Een ondersoort van de Gutmensch.
Herken de Freek de Jonge
Ja, Freek, dé Freek, die herkent u wel. Pluizig haar, brilletje met jampotglazen, zuurpenetrante gelijkhebberige walm om zich heen, vioolkrassende oma ernaast. Maar weet u ook het type Freek te spotten? Freek de Jonge is een soortnaam, moet u weten. De Freken (m/v) zijn onder ons. Freken zijn babyboomers. Allemaal. Plus of min een paar jaartjes misschien, maar Freken vallen grofweg in het cohort geboren tussen 1940 en 1955. Freken hebben hun schaapjes op het droge. Ze hebben 17 jaar antropologie gestudeerd, of musicologie. Soms zijn het architecten, juristen, politici of medici. Ze hebben een vrij beroep en pompen vrolijk opdrachtjes en subsidies rond in het eigen netwerk. Dat is reuze lucratief maar pas op: termen als 'commercieel', 'winst' en 'geld' zal een Freek nooit in de mond nemen. Dat is beslist niet chic danwel verschillig en meer iets voor guurrechtse kapitalisten. Freken wonen in de grote steden op A-lokaties, ooit gekraakt in de jaren '70, gelegaliseerd en met subsidie opgeknapt in de jaren '90. Ze hebben anno 2012 meestal zitting in vertruttingscomités om ervoor te zorgen dat niemand plezier maakt in hun habitat en dat het er na negen uur des avonds muisstil is. Men treft ook Freken aan in landelijke dorpen rond de grote steden, daar wonen ze prettig gewonemensen- en allochtoonvrij in hun boerderettes om aldaar meningen te hebben over gewone mensen (racisten) en allochtonen (liev).
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/20 ... jonge.html
Spoiler! :
De inmiddels volwassen kinderen van de Freken gingen naar beslist witte scholen, met in elke klas keurig één excuusnegertje of -Turkje dat dan ook prompt op alle partijtjes werd uitgenodigd om de eigen multiculturele grootmoedigheid tegenover de andere Freken te onderstrepen. De tweede leg liefdesFreekbabies zitten op een Iederwijs- of Vrije School, waar ze leren dat de maatschappij enorm zit te wachten op mensen die lekker ongebonden hun eigen ding doen. Het bedrijfsleven, toch al stom want uit op winstbejag (= niet chic, weet u nog?), zullen ze nooit van binnen zien want zomaar hard werken omdat het moet zonder zelfontplooiing is meer iets voor gewone mensen.

Freken zijn correct, omdat ze zich dat kunnen permitteren. Knuffelkarbonaadjes van de eko-vleesjuwelier. Idealisties GroenLinks stemmen want de pandjes zijn toch al afbetaald. Vintage Citroën rijden want ze betalen de automobilisthatende taxen en heffingen graag. Vinden zij solidair, vinden gewone mensen die hun automobiliteit niet meer kunnen betalen decadent. Maar daar hebben Freken een heel nifty dooddoenertje voor, voor de mening van gewone mensen: dat is een onderbuik-gevoel. Hebben Freken niet, een onderbuik.

Wat Freken wel hebben is het fatsoensmonopolie, en wie het waagt om zich niet te houden aan de fatsoensnormen van de zelfverklaard anti-autoritaire en vrijdenkende Freken mag, nee, móét kapot. Daarbij worden vuile tactieken als Godwins, karaktermoord en haatpropaganda niet geschuwd. Liefst via de Publieke Omroep of de correcte kant van het krantenspectrum. Dat klinkt nogal onderbuikig? Neehee. Wat zeiden wij nou net. Freken hebben geen onderbuik, die hebben fatsoen en smaak en redelijkheid. Al NRC lezend het fatsoensmonopolie in stand houden vanuit de ivoren torens van het Grote Gelijk, het is een zware verantwoordelijkheid maar iemand moet het doen. Vinden de Freken. Anders krijg je zomaar dat iedereen ergens een mening over heeft en die mening zou dan weleens niet kunnen stroken met het HopsieTopsieLalalaConfetti-Frekenwereldbeeld waarin winst maken fout is, problemen benoemen racistisch en gelijke kansen voor iedereen zijn zolang het maar buiten de Freekreservaten blijft.

Het goede nieuws is dat de Freken uitsterven. Toch? Mwah. Het Freekdom lijkt door te sijpelen naar volgende generaties. Zie bijvoorbeeld Theo Maassen gisteren in 1 voor de Verkiezingen. Ook zo'n gelijkhebbend schaapjes op het droge-type die beweert dat alsmaar groei "de aarde kapot maakt." Makkelijk lullen natuurlijk, grenzen aan de groei voor de gewone mensen. En ook de montessori-opgekweekte assertieve eigenwilletje-kids van de eerste generatie Freken zijn erfelijk belast. Daar gaan we nog veel gedoe mee beleven, die staan te popelen om in de Freken-baantjescarrousel te springen in politiek, media, cultuur en legislatuur. Dus waakzaamheid blijft geboden. Denkt u te maken te hebben met een Freek: ga naar binnen en sluit ramen en deuren. Pas op voor het zuur. U rechtstreeks aanvallen zal de Freek niet, maar sluit messen in de rug en plotselinge low blows nooit uit. Mocht u Freken toch moeten benaderen, doe dit dan op rustige toon, geef ze sussend gelijk en begeleid ze met zachte dwang terug naar hun reservaat. Dan nu de obligate Frekige 'de maatschappij dat ben jij' betuttelslogan: Freken, ook daar komen we samen wel uit.
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 21319
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Over de Gutmensch en over de Freeken

Bericht door King George »

Hierbij mijn excuses aan Ariel
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 21319
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Over de Gutmensch en over de Freeken

Bericht door King George »

Persoonlijk ervaar ik Gutmenschen als intolerant, totalitair (alleen ZIJ weten wat goed is), haatdragend en fanatiek maar vooral onverantwoordelijk.
icon_clap.gif
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Mahalingam
Berichten: 42586
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Over de Gutmensch en over de Freeken

Bericht door Mahalingam »

Inmiddels heeft Bottehond deel 2 van zijn verhaal over de Gutmensch af. Hier is het:
De Gutmensch en ik
Door: Bottehond
In mijn vorige column heb ik de lezer uitgelegd wat een Gutmensch is. De in die column beschreven Gutmensch lijkt in alles diametraal tegengesteld aan mijzelf, voor wat betreft de visie op de mens, maatschappij en islam. Het valt u wellicht niet op, maar ik gebruik het woordje "lijkt" niet voor niets. De Gutmensch en ik verschillen namelijk nauwelijks van elkaar als het gaat om onze meest basale uitgangspunten.
Spoiler! :
Voor mijzelf is dit inzicht snel gekomen nadat ik me op Internet ging bemoeien met themas als islam, immigratie en integratie. De ontelbare discussies die ik had met mensen waren bikkelhard. Maar als ik met diezelfde mensen geen discussie over deze onderwerpen had waren we het over veel onderwerpen verrassend eens. Dit bleek steeds weer terug te voeren op het feit dat de Gutmensch en ik dezelfde kernwaarden delen.

Het zal U niet verbazen dat het meer dan eens voorkwam dat als ik dit inzicht aankaartte de Gutmensch in verwarring raakte en soms zelfs het contact verbrak. "Een islamofoob die zoveel op mij lijkt, dat kan niet en mag niet!" leek de boodschap. Toch heeft dit inzicht mijnerzijds veel meer Gutmenschen tot nadenken en heroverwegen gebracht dan dat er afhaakten. Terugkijkend op al die jaren besef ik dat ik veel van mijzelf heb blootgegeven om mijn boodschap hanteerbaarder te maken voor Gutmenschen.

Dat laatste is zonder meer de juiste insteek gebleken. Kennelijk werkte het zo dat zolang het gemakkelijke vooroordeel over de persoon van de islamofoob als domme, ongeletterde haatzaaier in stand bleef er geen werkelijke discussie en uitwisseling ontstond. Het is tenslotte makkelijk om de boodschap uit de weg te gaan zolang je de boodschapper niet serieus hoeft te nemen. Ik bedoel: wie neemt een brallende racist serieus? Niemand. Door een mens van vlees en bloed, wellevend en vrijzinnig te worden werd mijn boodschap kennelijk ook aanvaardbaar. Simpele logica, maar zo werkt het.

U vraagt zich wellicht af hoe ik, als verklaard bestrijder van de Gutmensch, tot de conclusie ben gekomen dat ik in weinig verschil van degene die ik zo vasthoudend en consequent bestrijd. Stelt U zelf de proef op de som. Ga in gesprek met een Gutmensch over vrijheid. Hij zal u een antwoord geven dat u waarschijnlijk ook zelf had kunnen geven. Vraag hem naar onderdrukking en hetzelfde zal gebeuren. Vrouwenrechten, de positie van homoseksuelen, democratie, welk thema u ook aansnijdt op dit vlak, U zult ontdekken dat U in weinig verschilt van de Gutmensch.

Maar vanwaar dan die diepe kloof tussen Gutmenschen en de groep die ik de vrije, (islam- en EU) kritische burger noem? Dat verschil is te verklaren uit twee oorzaken. Ten eerste is de Gutmensch behept met een veel te rooskelurig mensbeeld. Hij gaat er van uit dat alle mensen en groepen gedreven worden door de Rede en de redelijkheid. Inmiddels moeten we constateren dat dit een fikse misvatting is van de Gutmensch. Zo denkt en handelt iemand uit een groepscultuur anders dan iemand uit een geindividualiseerde samenleving.

Ondanks zijn intellect begrijpt en aanvaardt de Gutmenschen deze fundamentele verschillen tussen mensen niet. En als hij ze al onderkent zal hij zichzelf voorhouden dat tijd wonderen doet en ook islam zich aan zal passen aan de moderniteit. Dat dit tot op heden met het fenomeen islam niet gebeurt kan de Gutmensch niet verklaren, dus richt hij zich liever op het bestrijden van islamkritiek.

De tweede oorzaak voor de gapende kloof tussen de Gutmensch en de kritische vrije burger is vooral gelegen in een verschil van inzicht welke strategie ten opzichte van islam de juiste is. De Gutmensch weet niet eens zeker of islam een bedreiging is, maar voor zover ze dat naar zijn mening is dient ze hetzij niet serieus genomen, dan wel met voorzichtigheid, respect en zijden handschoentjes aangepakt te worden. Dat zou moslims in het kamp van de moderniteit lokken. Islamcritici begrijpen meer van islam en weten ook dat deze strategie niet werkt en ook niet gaat werken. Zij kiezen er daarom voor islam te confronteren en pal achter de westerse waarden te blijven staan. Dat dit een betere strategie is om lauwe moslims te helpen ontgaat de Gutmensch overigens.

Omdat mijn manier van omgaan met de Gutmensch gebaseerd is op inzicht, analyse, de bereidheid tot debat en het bouwen van bruggen is ze in mijn beleving succesvol. Door vooroordelen over de islamkritische burger weg te nemen onstaat de noodzakelijke ruimte om de Gutmensch op andere gedachten te brengen. Iedere islamcriticus weet uit eigen ervaring dat het proces naar realistisch inzicht over islam pijnlijk is. Gun de Gutmensch dezelfde tijd, moeite en weerstand die je zelf hebt gehad als islamcriticus. Hij lijkt tenslotte meer op je dan hij zelf weet.
http://www.amsterdampost.nl/de-gutmensch-en-ik/
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49890
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Over de Gutmensch en over de Freeken

Bericht door Pilgrim »

Freek de Jonge: Charlie Hebdo lokte terreuraanslag uit

Frank Verhoef, 19 februari 2015

Afbeelding

De politiek-correcte Freek de Jonge gaat Peter R. de Vries achterna.

De cabaretier die jaren geleden al met pensioen had moeten gaan, zat een week geleden aan tafel bij een tv-programma in België. In dat programma maakte hij reclame voor zijn nieuwe show. Zijn hele optreden is onopgemerkt gebleven in de Nederlandse media, totdat Ronald Giphart er vanmiddag iets over zei op Radio 1. Giphart had namelijk gehoord wat De Jonge zei over de islamitische terreuraanslag op de redactie van het satirische weekblad Charlie Hebdo, dat regelmatig Mohammed-cartoons publiceerde.

Wat De Jonge precies zei? Ik citeer:

“De burgemeester van Aalst, heb ik iets over gelezen. Die gaat tijdens carnaval een kogelwerend vest dragen. Wij noemen dat de kat op het spek binden, maar daar hebben jullie ook een andere uitdrukking voor. (...) De kat bij de melk zetten, want kijk, op carnaval een kogelwerend vest aantrekken, dat is... ja, uitlokken, zoals Charlie Hebdo voortdurend maar die akelige voorpagina’s blijft laten [sic], net zolang tot ze dan eindelijk worden doodgeschoten. Zo zit hij nu, gaat hij bij carnaval...”

In het fragment is het optreden van De Jonge terug te kijken. Vanaf 3 minuten en 20 seconden begint hij te kletsen over “de kat op het spek binden”.

Er zijn twee mogelijkheden. De cabaretier denkt echt, net als de laffe Peter R. de Vries, dat Charlie Hebdo de aanslag uitlokte door cartoons over de islamitische profeet Mohammed te tekenen – wie Mohammed afbeeldt, moet het met de doodstraf bekopen in de islam, dus dat had je dan moeten weten als cartoonist – of hij probeert zoveel mogelijk media-aandacht te genereren voor zijn mediapersoontje door zoiets achterlijks te zeggen.

Als Charlie Hebdo zelf verantwoordelijk is voor de terreuraanslag, dan is Lars Vilks dat ook voor de aanslag in Kopenhagen. En de Joden zijn dan ook schuldig aan de aanslagen door moslimterroristen. Moeten ze maar niet zo Joods zijn. De Jonge, het wordt hoog tijd dat je met pensioen gaat, man.

http://www.dagelijksestandaard.nl/2015/ ... nslag-uit/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49890
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Over de Gutmensch en over de Freeken

Bericht door Pilgrim »

VIDEO: Bill O’Reilly interviewt twee goedmenschen en wordt ongeduldig

Geplaatst op 21 februari 2015

Een protestantse dominee en een Quaker-dame worden door Bill O’Reilly gevraagd hoe ze deze gruweldaden van ISIS denken te stoppen. De antwoorden zijn nietszeggende frasen, holle retoriek. Op het einde zegt O’Reilly daarom: als we uw filosofie in WO-II hadden gevolgd, spraken we nu allemaal Duits.

Vlad Tepes z’n commentaar is ook veelzeggend: “Deze beide mensen zitten in een comfortabele en veilige omgeving die voor hen werd gecreëerd door ruige mannen met machtige wapens, van wie velen stierven om die veiligheid te creëren en zij praten over hoe hun morele superioriteit datgene is wat telt en niet de miljoenen potentiële en huidige slachtoffers van IS die worden geknecht, verkracht, veranderd in Janitsaren en nog andere verschrikkingen die buiten mijn verbeelding liggen. Eerlijk gezegd veracht ik deze twee voor hun oneerlijke huichelarij, misschien zelfs meer dan de eerlijke moslims die hun religie letterlijk beleven”.

Video:Door: “Vederso”

https://ejbron.wordpress.com/2015/02/21 ... more-83300
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
mercator
Berichten: 19282
Lid geworden op: do nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Over de Gutmensch en over de Freeken

Bericht door mercator »

Pilgrim schreef: Op het einde zegt O’Reilly daarom: als we uw filosofie in WO-II hadden gevolgd, spraken we nu allemaal Duits.[/b]
Nog een idioot die denkt dat de Duitsers op "wereldheerschappij" of zoiets uit waren.
Het is juist door de totaal onnodige inmenging van de VS in WO II dat we nu in Europa met al die moslims en negers opgescheept zitten.

Over de Gutmensch heeft Reilly wel gelijk natuurlijk. Die lopen hier ook over elkaar heen om toch maar te "begrijpen" wat de moslims drijft tot hun gruweldaden. Ik kijk net naar een zgz. informatief tv programma hier waar wordt geklaagd dat de Syriëstrijders "weggekaapt" worden uit onze maatschappij. Alsof het om nuttige individuen gaat die hun maatschappelijk gewicht in goud waard zijn.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel
Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 6828
Lid geworden op: zo apr 15, 2012 3:24 pm
Contacteer:

Re: Over de Gutmensch en over de Freeken

Bericht door Ali Yas »

mercator schreef:Nog een idioot die denkt dat de Duitsers op "wereldheerschappij" of zoiets uit waren.
Leg dan eens aan deze idioot uit waar die grenzen dan wél geacht werden te komen liggen?
Truth sounds like hate to those who hate truth.
mercator
Berichten: 19282
Lid geworden op: do nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Over de Gutmensch en over de Freeken

Bericht door mercator »

Ali Yas schreef:Leg dan eens aan deze idioot uit waar die grenzen dan wél geacht werden te komen liggen?
Grosso modo de Duitstalige gebieden. Op een of andere manier probeert men ons nu na 80 jaar nog wijs te maken dat de Duitsers heel de wereld Nazi wilden maken.
Wie denkt nu ernstig dat Hitler de president van Amerika wilde afzetten of iets dergelijks ?
Daarom ook loopt elke vergelijking van nazisme en Islam kompleet mank. Moslims willen wél heel de beschaving naar hun achterlijke handje zetten.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77495
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Over de Gutmensch en over de Freeken

Bericht door Ariel »

Hitler wilde toch één verenigd Europa? Was dat niet zijn doel? Nou, de man heeft nu zijn zin.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
mercator
Berichten: 19282
Lid geworden op: do nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Over de Gutmensch en over de Freeken

Bericht door mercator »

Ariel schreef:Hitler wilde toch één verenigd Europa? Was dat niet zijn doel? Nou, de man heeft nu zijn zin.
Nee, Hitler wilde bevriende buurlanden als bufferstaten. In alle bezette gebieden bleef het nationale bestuur gewoon in voege, alleen algemene richtlijnen kwamen uit Berlijn. Met fascistisch Italië, Spanje en Portugal bemoeiden de nazi's zich al helemaal niet.
De dictatuur uit Brussel en Straatsburg is NU veel doeltreffender dan die ooit was in 40-45.
De EU maffia steelt miljarden van de Noordelijke Europeanen om ze in de bodemloze Griekse en Franse putten te storten, dat zouden de nazi's nooit gedurfd hebben.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel
Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 6828
Lid geworden op: zo apr 15, 2012 3:24 pm
Contacteer:

Re: Over de Gutmensch en over de Freeken

Bericht door Ali Yas »

mercator schreef:
Ali Yas schreef:Leg dan eens aan deze idioot uit waar die grenzen dan wél geacht werden te komen liggen?
Grosso modo de Duitstalige gebieden. Op een of andere manier probeert men ons nu na 80 jaar nog wijs te maken dat de Duitsers heel de wereld Nazi wilden maken.
Wie denkt nu ernstig dat Hitler de president van Amerika wilde afzetten of iets dergelijks ?
Daarom ook loopt elke vergelijking van nazisme en Islam kompleet mank. Moslims willen wél heel de beschaving naar hun achterlijke handje zetten.
Dat laatste klopt wel, maar dat eerste...? Wat deden de nazi's dan in Frankrijk en Rusland? Was dat een veiligheidsmarge of zo?
Truth sounds like hate to those who hate truth.
mercator
Berichten: 19282
Lid geworden op: do nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Over de Gutmensch en over de Freeken

Bericht door mercator »

Ali Yas schreef:Dat laatste klopt wel, maar dat eerste...? Wat deden de nazi's dan in Frankrijk en Rusland? Was dat een veiligheidsmarge of zo?
Frankrijk, België en Nederland waren bedoeld als bufferstaten en bescherming tegen het Angelsaksische blok Engeland/VS . En Rusland moest geneutraliseerd worden om niet in een 2 fronten oorlog terecht te komen.
k Heb ooit s gelezen dat Hitler helemaal nog in de denktrant van de Eerste Wereldoorlog zat . De oorzaak van de Duitse nederlaag in 1918 was juist omdat het Duitse leger van in het begin op twee fronten actief diende te zijn en dat wilde Hitler ten allen koste vermijden. Wat dus overduidelijk niet gelukt was dan.
Van enige rhetoriek om het nazisme als ideologie wereldwijd te verspreiden heb ik totaal geen weet. Als iemand toch aanwijzingen of uitspraken uit die tijd kan vinden wil ik dat graag weten. Heel dat idee van een nazistische wereldoverheersing is een gigantische interpretatie achteraf.
Helemaal anders dan Sadam Hoessein die blufte dat ooit een een moslim president van Amerika zou worden. Wat dus wél gelukt is.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel
mercator
Berichten: 19282
Lid geworden op: do nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Over de Gutmensch en over de Freeken

Bericht door mercator »

Maar om op die akelige Freek de Jonge terug te komen. Een typisch mei68 product maar dan hoogbejaard. En o zo progressief en wereldverbeterend. Ik herinner me nog dat die in de jaren 70 het land introk met een show tegen het militaire regime in Argentinië, bloed aan de paal. Een autoritair regime! Dat kon niet nee dat mocht niet en elke Hollander die ook maar iets met een niet-linkse Argentijn te maken wilde hebben was zelf een fascist.
En dan nu eerbiedig kruipen voor de ISIS moslims, duizend maal erger uitschot dan de Argentijnse generaals. Walgelijk figuur van een ziekelijke politieke correctheid. Maar zo hebben jullie er veel in Nederland: Youp van t Hek, Paul de Leeuw, Geert Mak, Maarten van Rossem...de lijst is lang.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49890
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Over de Gutmensch en over de Freeken

Bericht door Pilgrim »

Wereldheerschappij

In 1942 was in het geheim al een afspraak met Japan gemaakt voor de 'uiteindelijke' verdeling van Azië: Duitsland zou tot aan de Jenisej rivier in Midden-Siberië oprukken terwijl Japan Oost-Siberië, China, India, Zuidoost-Azië, en Australië en Oceanië mocht veroveren. Afrika en het Midden-Oosten zouden echter tot de invloedssfeer of territorium van Duitsland en Italië behoren.

Als Duitsland eenmaal een continentale grootmacht zou zijn geworden, zou de volgende generatie een gooi kunnen doen naar de Weltherrschaft (wereldheerschappij). Met de intussen flink vergrote industriële capaciteit zou men een dusdanige militaire capaciteit kunnen opbouwen, zodat men met de laatste rivaal (de Verenigde Staten) uiteindelijk zou kunnen afrekenen. Eventueel in de nog verdere toekomst zou ook met Japan korte metten gemaakt worden waarna het Deutsches Reich de wereld zou beheersen.

Men moet hierbij echter bedenken dat bewijs voor dergelijke vooropgezette plannen van Hitler om de wereld te veroveren schaars is. Onder historici bestaat onenigheid over de precieze strategische planning van Hitler en nazi-Duitsland, bekendstaand als het historische debat tussen de "globalisten" enerzijds (Hitler doelde er serieus naar om de gehele wereld te veroveren), en de "continentalisten" anderzijds (Hitler wilde enkel het Europese continent onder Duitse heerschappij brengen). Wel is volgens veel historici aannemelijk dat Hitler in elk geval zijn vooroorlogse plannen voor gebiedsuitbreiding in het oosten (Lebensraum) wilde verwezenlijken, waardoor uiteindelijk een oorlog met de Sovjet-Unie onvermijdelijk lijkt maar over concrete plannen daarna zijn slechts schaarse bewijzen; veelal slechts anekdotische opmerkingen van Hitler bij diverse gelegenheden. Het meeste bewijs bestaat voor een ad-hocstrategie, gebruik maken van de mogelijkheden van het moment, gebaseerd op de onverwachte militaire successen in het Westen en de hoop op herhaling van de Blitzkrieg tegen de Sovjet-Unie. Slechts een minderheid van historici gelooft in daadwerkelijke plannen voor wereldheerschappij.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuwe_Orde
In Mein Kampf, Hitler lays bare his expansionist ambitions. He talks about the need for Germany to expand eastwards, at the expense of Russia and the Slavic states. In Albert Speer's memoirs, and in other sources, it is testified that Hitler's long-term plans were for German world domination.

http://www.politicsforum.org/forum/view ... 3&t=135346
In a subsequently published speech given at Erlangen University in November 1930 Hitler explained to his audience that no other people had more of a right to fight for and attain "control" of the globe (Weltherrschaft, i.e. "world leadership", "world rule") than the Germans. He realized that this extremely ambitious goal could never be achieved without an enormous amount of fighting.[13] Hitler had alluded to future German world dominance even earlier in during his political career. In a letter written by Rudolf Hess to Walter Hewel in 1927, Hess paraphrases Hitler's vision: "World peace is certainly an ideal worth striving for; in Hitler's opinion it will be realizable only when one power, the racially best one, has attained complete and uncontested supremacy. That [power] can then provide a sort of world police, seeing to it at the same time that the most valuable race is guaranteed the necessary living space. And if no other way is open to them, the lower races will have to restrict themselves accordingly."[14]
Heinrich Himmler discussed the territorial aspirations of Germany during his first Posen speech in 1943. He commented on the goals of the warring nations involved in the conflict, and stated that Germany was fighting for new territories and a global power status:
[T]he Seven Years' War brought Prussia's confirmation as a great European power. That war was carried on for seven years to ensure that the already conquered province of Silesia would remain part of Prussia. This war will ensure that everything annexed to the German Reich, to Greater Germany, and then to the Germanic Reich in the years since 1938, will remain ours. This war is being carried on to keep the path to the East open; so that Germany may be a world power; to found the Germanic World Empire (Germanisches Weltreich).

http://en.wikipedia.org/wiki/New_Order_(Nazism)
Mijn persoonlijke mening? Hitler was een machtswellusteling en als hij de kans zou krijgen om zijn heerschappij over de hele wereld uit te breiden zie ik niet in waarom hij dat niet zou doen. Grote successen met veroveringen smaken immers naar meer. Dat er nog geen concrete plannen bestonden over wat hij zou doen na de val van de Sovjet Unie geloof ik wel. Dat zou immers geen zin hebben omdat dat nog te ver weg was. Japan, de bondgenoot van Hitler, had echter wel degelijk plannen om Amerika aan te vallen. De invasie in Amerika zou dan rond 1965 moeten beginnen.
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 8108
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Over de Gutmensch en over de Freeken

Bericht door sjun »

Lucida had het zo'n vijf jaar geleden al goed in het snotje:
Freek de Jonge: 'Freaky as Hell'
LUCIDA - HVV 30 MAART 2010

Op de opinie-site van de Volkskrant besteedt Pieter Hilhorst aandacht aan de mistoestanden in probleemwijk Slotervaart. In alweer deel twee van zijn column 'Ondergedoken in Slotervaart' schrijft hij: "De gemeenten constateren ook dat overlast gemakkelijk overgaat in criminaliteit. Jongens van 12, 13 hangen op straat rond met hardnekkige criminelen en kopiëren het gedrag van de oudere jongeren. Het bestrijden van overlast en het terugdringen van criminaliteit gaan dus hand in hand. Maar het gezag heeft moeite met het bestrijden van de overlast. Vaak zijn de mogelijkheden voor een strafrechtelijke aanpak beperkt."

Pappen en nathouden
Het verhaal zoals Hilhorst hier en hier beschrijft staat helaas niet op zichzelf. Wat ook bij veel beleidsmakers eerder regel dan uitzondering blijkt, is nog steeds de politieke correcte vemijdingskramp. Men meent nog steeds dat met praten, praten en nog eens praten, een taai ingesleten cultuurpatroon bij de overwegend Marokkaanse gemeenschap valt glad te strijken. Opvallend is dat heel vaak mensen die zelf niet in zulke omstandigheden verkeren het allemaal rooskleuriger voorstellen dan de praktijk van alle dag laat zien. Vooral politici met een 'links' hart voor de zaak denken al gauw in termen van een ereschuld die nu eenmaal ingelost dient te worden uit respect tegenover de door 'onze' grootindustrie misbruikte gastarbeider. Alsof niet ook Jan Modaal van autochtone komaf daar zijn deel van heeft meegekregen.

Maar die laatste groep dicht men al gauw meer mentale veerkracht toe, die zich per saldo vertaalt in de schaamteloze politieke boodschap nog gewoon wat jaartjes langer door te werken. Tja, die door de elite aangevoerde ereschuld moet toch door iemand worden opgehoest. En dat Jan Modaal het vooral niet zijn hoofd haalt te klagen, want dan wordt hij al gauw met dure termen als populist, xenofoob, racist en extreemrechts door de politieke correcte elite afgepoeierd.

Freek de Jonge: "Het gevoel van onveiligheid leeft in gehuchten als Drenthe en Friesland waar werkelijk waar de laatste vijftig jaar nooit meer iets is gebeurd. Mensen die in Amsterdam in een wijk wonen waar het dan zogenaamd onveilig is, hebben dat gevoel helemaal niet."

Ont(w)aarding
Exemplarisch en tevens publieke spreekbuis voor deze gutmenschliche Besserwisser-Arroganz is Freek de Jonge. Wie gisteren naar het programma Pauw&Witteman heeft gekeken die kon horen hoe freaky Freek op tenenkrommende wijze en geheel in stijl van de gegoede, kosmopolitische burgerij in feite de noodkreet van veel oorspronkelijke wijkbewoners bagatelliseerde. Tja het primaat op cultureel verantwoord klagen, waar deze sacherijnige volkskomiek al jarenlang een goed belegde boterham aan overhoudt, mag natuurlijk niet zomaar in de vuige muilen van het filisterdom worden overgeheveld. Jedem das Seine, denkt de zelfverklaarde culturele bovenklasse dan al gauw.

Tussen neus en lippen door liet freaky Freek nog even fijntjes doorschemeren, dat hij zijn eigen huis zonder aanspraak te maken op de hypotheekrenteaftrek zelfstandig heeft bekostigd, en dat de geschatte waarde vanwege de excellente buurt waarin zijn huis staat, elk jaar alleen maar is gestegen. In welk een schril contrast staat het wereldbeeld alsook de belevingswereld van deze representant van de eerste generatie naoorlogse Triumpfjugend (over ereschuld gesproken!), met de dagelijkse sores van Jan Modaal, die met veel arbeidsethos, soberheid en spaarzaamheid een eigen huis heeft weten te kopen, en die vaak met lede ogen moet toezien hoe de waarde van zijn huis, louter vanwege het feit dat het in een van de talloze krachtwijken staat, onder het prijsniveau is gedaald waar hij het ooit voor heeft gekocht?

Is er een dokter in de zaal
Freek de Jonge gaf gisteren op beklagenswaardige wijze aan hoezeer de politieke en culturele bovenklasse van de realiteit van alle dag is losgezongen. En laat men donders goed beseffen dat politici als Job Cohen in wezen precies zo denken. Zelf woont het joodse wonderkind voor eenhabbekrats in een van de meest statige panden in Amsterdam, maar de enkele overgebleven autochtoon in zo'n krachtwijk met net iets teveel inkomen, woont volgens Lodewijk Asscher (ook al zo'n joods groeidiamantje om door een ring te halen) te goedkoop en zou daarom meer huur moeten gaan betalen.

Men wil het kennelijk niet zien, of men heeft zich dusdanig aan het verfoeide centrumlinkse cliëntelisme van de politieke bovenklasse gecommitteerd, dat men zonder gewetenswroeging ziel en zaligheid aan die roversbende van gewiekste farizeeërs heeft verpand. Arme Jan Modaal, die zichzelf voor meestal niet meer dan een handvol grijpstuivers een slag in de rondte werkt, en die 's avonds te uitgeput is om daarnaast ook nog eens te beseffen hoezeer hij door deze elitaire bloedzuigers van alle kanten wordt leeggezogen. Maar over de aangetaste waardigheid van deze zwijgende meerderheid daar rept freaky Freek natuurlijk niet over. Des te meer over de aangetaste waardigheid van de Marokkaanse straatschoffies. Niet de klagende Nederlander moet naar de dokter, maar omgekeerd het type Freek de Jonge is rijp voor opname binnen een gesloten inrichting.

Zelfreflectie
Andermaal stellen we Freek de Jonge en diens moreel geneuzel als voorbeeld voor wereldvreemdheid waar de politieke en culturele bovenklasse aan lijdt. 'Nederland onveilig?', stelt De Jonge op retorische wijze. 'Hoe komen de mensen in godsnaam aan dat waanidee' schampert de verwaande domineeszoon? 'We hebben het nog nooit zo goed gehad', laat hij er in een adem op volgen. 'Mensen moeten eens naar zichzelf kijken en zich de vraag stellen waarom voel ik me onveilig', preekt de vleesgeworden moraalridder.

Maar Freek de Jonge, en met jou de eerder genoemde politieke en culturele bovenklasse, peuter Jan Modaal dan eens aan het verstand vanwaar de noodzaak om zoveel gemeenschapsgeld te steken in al die politieke correcte flowerpower-projecten, waarmee zogezegd radicalisering en toenemende onveiligheid binnen de krachtwijken een halt moet worden toegeroepen? Is ons al die jaren dan niet gewoon door jouw politieke en culturele geestverwanten een kennelijke "schijnonveiligheid" voorgespiegeld, mogelijk met de achterliggende gedachte dat, over de ruggen van al die bewoners in probleemwijken, de veelal centrumlinkse bestuursorganen daar een financieel slaatje uit konden slaan?

Freek de Jonge en wederom al die aanhangers van de Linkse Kerk, waarom juist deze mensen de mond snoeren, zeker waar het om evidente zaken gaat, zoals intimidatie, geweld en berovingen door veelal Marokkaans straattuig, terwijl jijzelf wel in opperste kleinzieligheid, en ondanks dat je in het geld lijkt te zwemmen, je beklag doet over zoiets futiels als het onrecht dat jij als huizenbezitter zonder hypotheek ervaart tegenover huizenbezitters die (nog) genieten van de hypotheekrenteaftrek?

Walgvogel
Ah die freaky Freek, wat moeten de mensen wel niet van jou denken! Jij die al die jaren nadrukkelijk op de golven van vaak het goedkoopste volks-ressentiment bent meegedeind. En wees nou eens eerlijk, aan dit alles toch een luxe leventje hebt overgehouden. Zou jij jezelf niet ten diepste moeten schamen dat je überhaupt nog met jouw kop op de kijkbuis durft te verschijnen. Schamen ook, voor het feit dat je terloops de gelegenheid te baat neemt om als een geldbeluste wolf in schaapskleren, sluikreclame te maken voor je voorstellingen 'De Stemming 3'.

Jij die op kosten van die zogenaamde klagende belastingbetaler je eigen zakken tot klotsens toe vult. Jij freaky Freek, bent nog erger dan het Marokkaanse schuim van de straat, want die gasten, zo zeg jezelf, hebben tenminste nog het gelegenheidsexcuus, dat ze zich nu eenmaal zo misselijkmakend gedragen omdat ze zich door den xenofobe Hollander in hun waardigheid voelen aangetast.

Vromer dan de Paus
De term waardigheid uit jouw mond alsmede uit de muilen van al die vervloekte Linkse Kerkgangers, klinkt nog schijnheiliger dan de meest gênante eufemismen die het Vaticaan bedenkt om seksuele ontaarding van geestelijken goed te praten. Maar als domineeszoon weet jij natuurlijk uit eerste hand, dat mensen -en vooral de meer simpelen van geest- domweg bedrogen, belogen en met schuld beladen willen worden. Dat is waar jouw soort verheven Gutmenschen op teert en ten lange leste op zal blijven teren.

Zo'n Jan Mulder van hetzelfde laken een pak. Links lullen en rechts vullen. En om het geweten voor deze schaamteloze immoraliteit nog enigszins te kunnen sussen, afgeven op alles en iedereen die niet jouw culturele en politieke klasse beroepsquerulanten een warm hart toedraagt. En ach meneer Mulder moet zo nodig ook een duitje in het zakje doen, en meent zijn bijdrage hieraan te leveren door met een quasi literair schotschriftje -hij wil de mijter van de paus verfommelen- de paus op de hak te moeten nemen. Of neem nou Thomas von der Dunk! Ook al zo'n uitgelezen jammerzak. Is het niet het Vaticaan dat het moet ontgelden, dan wel de in zijn ogen zionistische "bezettingsmacht" Israël.

Bloed aan de paal
Maar jij Freek, en met jou al die andere politieke, journalistieke en cabareteske Don Quichottes, bezitten niet het lef om ook maar een kritische noot te kraken over de vele aantoonbare excessen binnen de islam. Piepende muizen in de bek van een aftandse leeuw zo noem ik jullie. Beklagenswaardig elitair gemekker, verder reikt jullie moed niet. Nou ja of het moet om Wilders gaan, dan staan jullie plots klaar om hem met verbale mokerslagen genadeloos aan de schandpaal te nagelen.

Als dit land pas echt van een hoop chagrijn verlost wil worden, dan zouden jullie zich als de bliksem naar de duivel moeten scheren. Want jullie slag mensen is het vooral die hier de zaken gierend uit de klauwen heeft laten lopen. Klamheimlich gniffelend, zichtbaar jezelf niet op je gemak voelend zodra jullie al te nadrukkelijk met de zegeningen van de etnocentrische uitspattingen binnen de door jullie zo bejubelde multiculturele samenleving worden geconfronteerd. Van het artistieke doorpakken ten tijden van 'Nederlands Hoop In Bange Dagen' is geen schim meer over. Maar ja, al zou je nog dikkere brillenglazen nodig hebben, dit zul jij en al evenmin jouw politiek correct 'ontaarde' culturele en intellectuele geestverwanten nimmer onder ogen durven zien.
Bron: Het Vrije Volk 30.03.10

De vele links in het oorspronkelijke stuk komen helaas nog nauwelijks ergens uit vandaar dat ik ze hier weggelaten heb.
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49890
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Over de Gutmensch en over de Freeken

Bericht door Pilgrim »

Zeg nooit meer “goedmensch”!

Geplaatst op 29 maart 2015

Afbeelding

In de jaren-90 hebben belangrijke mensen en hun minder belangrijke meelopers alles in het werk gesteld om de discussie over het om zich heen grijpende asielbedrog te verstikken. Een discussie, die Duitsland destijds tamelijk heftig door elkaar heeft geschud. Ze wilden dat er zoveel mogelijk buitenlanders het land binnen kwamen, daarom moest er een einde gemaakt worden aan het gepraat over het bedrog.

Om dat te bereiken, verklaarden ze het woord “asielbedrog” tot kwaad haatbegrip van duistere vreemdelingenhaters. Wie het woord durfde gebruiken, werd daarna als slecht mens bestempeld. Velen durfden toen niet meer te praten over asielbedrog en –bedriegers. De actie was een succes.

Eind verleden jaar probeerden ze het succes te herhalen met het woord “leugenpers”. Een commissie bestempelde het woord als “onwoord van het jaar”. Dat ging helaas behoorlijk mis. Door deze poging heeft de beschuldiging “leugenpers” pas echt goed vleugels gekregen en is sindsdien niet meer kapot te krijgen.

Desondanks kan men het toch een keer proberen, dacht een journalist, en riep in een groot dagblad op tot de aanval op het spotwoord “goedmensch”. Dat woord ligt de linkse helft van het politieke spectrum al jarenlang als een steen op de maag.

Om het ergerlijke etiket voor eens en voor altijd kwijt te raken, komt de schrijver tegelijk met zwaar geschut en scheldt: “´Goedmensch´ zeggen eigenlijk alleen nog nazi´s en idioten zonder fijn taalgevoel. En vaak – nog steeds – mensen die een wasknijper op de neus hebben en niets meekrijgen van de vieze stank.”

Potverdomme! “Nazi”, “idioot”, “vieze stank” – daar is echt iemand pissig! Na een langdradige, tamelijk nietszeggende uitleg over de herkomst van het veroordeelde woord en zijn toepassing in het verleden komt hij uiteindelijk tot het spijkerharde oordeel: “Het maakt helemaal niets uit of de nazi´s van vroeger het woord hebben uitgevonden. Beslissend is dat de nazi´s van nu zich het begrip hebben eigengemaakt.” Pats!

Wat betekent “goedmensch” überhaupt? Heel dom geeft de schrijver een behoorlijk goede verklaring van Harald Martenstein, die geschreven zou hebben: “De ´goedmensch´ denkt dat hij, in de strijd voor hetgeen hij als ´goed´ beschouwt, niet verplicht is om rekening te houden met andere mensen en beschavingsregels.”

Met andere woorden: de “goedmensch” is iemand die andersdenkenden of mensen die anders spreken dan hij als “nazi´s”, “idioten” of verspreiders van “vieze stank” belastert, omdat hij zichzelf inbeeldt voor het goede te strijden en daarom alles te mogen.

https://ejbron.files.wordpress.com/2015 ... .png?w=640

Bron: www.pi-news.net

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2015/03/29 ... more-85807
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Mahalingam
Berichten: 42586
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Over de Gutmensch en over de Freeken

Bericht door Mahalingam »

Het is al eerder en vaker geconstateerd: bij de weldenkenden gaat het er niet om wat er gezegd wordt maar wie het zegt.
Is die persoon van de juiste politieke overtuiging of niet. Zo niet dan hoeft op de inhoud niet te worden ingegaan; het demoniseren van de schrijver is aanbevolen.

Het was op 9 april vorig jaar dat Annabel Nanninga een tekst publiceerde :
Het is weer lente! De Grote Oversteek begint
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/20 ... e_ove.html
Hierin stond de taalvondst "dobberneger".
En wat gaf dat een beroering in Gutmenschenland. !

En dan is nu het artikel nogmaals gepubliceerd maar dan zogenaamd door Henk Hofland. Het woord dobberneger is eruit gehaald plus nog een paar beeldspraken.
Aldus:
https://twitter.com/baspaternotte/statu ... 7203976193
Er weer stennis in linksland? Nee, want het is van Henk Hofland .
En wie retweeten en geven 'I like'?
Links Nederland: 'Annabel Nanninga heeft gelijk'
De tweet gaat als een lopend vuurtje en wordt zo'n honderd keer geretweet en gefavorite. Door Eddy Terstall, linksblaadje De Groene, SP'ers, D66'ers GroenLinksers, NRC Confetti-redacteuren, enfin: kijk zelf maar. Zelfs de ebola-opmerking van Hofland kan kennelijk linkse goedkeuring wegdragen.
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/20 ... oeder.html
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Mahalingam
Berichten: 42586
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Over de Gutmensch en over de Freeken

Bericht door Mahalingam »

Freek de Jonge wordt een dagje ouder. Hij is een mastodont onder de cabarettiers.
Hij trekt nog steeds volle zalen maar de zalen worden steeds kleiner.
Freek de Jonge vergeet eigen optreden
Freek de Jonge is gisteravond een optreden vergeten. Terwijl hij een selfie maakte tijdens het gala van het Nationale Ballet, wachtte het publiek in de Lutherse kerk in Amersfoort tevergeefs op de cabaretier.
Een volle kerkzaal wachtte op Freek, maar die kwam niet opdagen. Terwijl de organisatie tevergeefs contact met de cabaretier probeerde te zoeken, bezocht de 71-jarige komiek het Muziektheater voor het gala van het Nationale Ballet. [...]
De organisator zet zijn vraagtekens bij Freeks afwezigheid. 'Gisterochtend is er nog mailcontact met De Jonge geweest over het verloop van de avond.'
http://www.parool.nl/parool/nl/12/CULTU ... eden.dhtml
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 6828
Lid geworden op: zo apr 15, 2012 3:24 pm
Contacteer:

Re: Over de Gutmensch en over de Freeken

Bericht door Ali Yas »

Mahalingam schreef:Freek de Jonge wordt een dagje ouder. Hij is een mastodont onder de cabarettiers.
Hij trekt nog steeds volle zalen maar de zalen worden steeds kleiner.
[icon_lol.gif]
Truth sounds like hate to those who hate truth.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49890
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Over de Gutmensch en over de Freeken

Bericht door Pilgrim »

Youp van ‘t Hek is een latente homo

Door Blondemevrouw

“Ze zijn stoer, slank, slim, hebben iets meegemaakt, hebben een echte baard, kijken begeerlijk en willen iets van hun toekomst maken; het zijn mooie jonge mannen met een oosters temperament”. Youp zwijmelt bij het droombeeld dat hij heeft van de zevenhonderd (700) – voornamelijk islamitische – asielgelukzoekers die per dag Nederland binnen stromen. Youp van ‘t Hek is een latente homo.

Naar aanleiding van de islamitische rituele slacht van Theo van Gogh, liet Youp van ‘t Hek weten, grappen over islam en moslims voortaan achterwege te laten. “Ik heb geen zin om te sterven voor zoiets”, was zijn verklaring voor die keuze. Zonder de vrijheid van meningsuiting kan een cabaretier niet bestaan. Je zou dus enerzijds verwachten dat juist cabaretiers ageren tegen de toenemende invloed van islam, anderzijds geven zij aan de dreiging vanuit islam te erkennen en zich daarom aan te passen aan de islamitische wens. Ook bijvoorbeeld Erik van Muiswinkel & Owen Schumacher hebben verklaard geen grappen over islam en moslims te durven maken, uit angst te moeten onderduiken zodra hun grappen op het internet verschijnen.

Eén van de eerste slachtoffers van Mohammed – oorlog zij met hem – was de dichter Ibnu’l-Ashraf. In de biografie van Mohammed van Ibn Ishaq staat dat deze dichter zich zeer kritisch opstelde ten opzichte van de handel en wandel van Mohammed. Toen hij een beledigend gedicht uitbracht over moslimvrouwen, vroeg Mohammed aan zijn volgelingen; “Wie kan mij van deze man verlossen”. Er meldde zich een vrijwilliger aan die een paar dagen later de dichter op meedogenloze wijze met een mes afslachtte. Hier zien we de overeenkomst met Mohammed Bouyeri en de aanleiding van de moord op Theo van Gogh; de leer van Mohammed, de perfecte mens.

Youp van ‘t Hek heeft geen zin om te sterven voor zoiets en is niet bereid de vrijheid van meningsuiting te verdedigen vanwege de mogelijk hoge prijs die ervoor betaald moet worden. Moord in reactie op het woord vanuit islam. Niet willen sterven, is een prima kenmerk van de westerse cultuur. Het is tenslotte geen doodscultus. Maar dan anderen die ook niet willen sterven maar wél bereid zijn de vrijheid van meningsuiting te verdedigen, de maat nemen; dat is gewoon heel laf, Youp.

In zijn column van vandaag schrijft Youp over een verzonnen avondje in de buurtkroeg, alwaar hij zogenaamd twee vrouwen hoort praten over de geweldige, mooie, slimme, interessante, bereisde, slanke, mannelijke asielgelukzoekers die hen prachtige kinderen gaan geven. Mocht het geen verzonnen verhaal zijn, dan zijn dat de domste hoeren die Nederland kent. Maar het lijkt me meer aannemelijk te concluderen, dat Youp van ‘t Hek de domste latente homo is, die Nederland kent.

“Een cabaretier die de vrijheid van meningsuiting – zijn bestaansrecht – niet durft te verdedigen, heeft geen recht anderen de maat te nemen.”

Youp, als je dan zelf niet bereid bent je verworven vrijheden te verdedigen, is het ook niet te verantwoorden om anderen die daartoe wél bereid zijn, daarvan te willen weerhouden. Of zou jij je beter voelen als níemand het zou durven, zodat jij jezelf niet langer als laf hoeft te beschouwen?

http://www.dutchfreepress.nl/youp-van-t ... ente-homo/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 21319
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Verschil tussen Guttmensch en goede mensen

Bericht door King George »

Afbeelding
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Mahalingam
Berichten: 42586
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Over de Gutmensch en over de Freeken

Bericht door Mahalingam »

Sinds de Freeken zich lekker hebben kunnen uitleven op de pedofiele priesters, is er nog maar weinig aanleiding geweest om het Christendom en bijbehorend grondpersoneel aan te vallen.
En dan nu is er een gelegenheid die ze niet voorbij kunnen laten gaan: de SGP in een Zeeuws gehucht heeft een subsidie geweigerd aan een cultureel centrum.
Een zaaltje waar vele cabaretiers hun carrière zijn begonnen.
Freek de Jonge bespot SGP'ers voor het goede doel
Podium Reimerswaal De SGP stopte subsidie voor het Zeeuwse podium. Bekende cabaretiers zamelden geld in met een benefietgala.

[...]Tot de SGP met steun van een populistische partij in oktober 2013 de jaarlijkse gemeentelijke subsidie van 21.000 euro eindelijk kon beëindigen. .[...]
Een lange maar vruchteloze rechtszaak volgde. Boonman (71) moet nu zijn eigen boontjes doppen. Om hem financiële steun in de rug te geven hielpen artiesten die hun carrière op zijn podium begonnen hem maandagavond op weg, met een bonte avond in de uitverkochte bioscoop- annex theaterzaal CCXL in Vlissingen. Het meest geliefde onderwerp van spot, uiteraard: de SGP. Domineeszoon en spreekstalmeester Freek de Jonge: „Dat zij hier zelf vanavond niet aanwezig zijn, is geen punt. SGP’ers zijn het gewend dat er wordt gepraat tegen iemand die er niet is.”
http://www.nrc.nl/handelsblad/2016/02/0 ... er-1587671
Zo vormden de mannenbroeders de rode draad van de avond, tot groot vermaak van de uit heel Zeeland toegestroomde mensen. „Dit ontroert me”, zegt oud-boekhandelaar Theo Spinnewijn. „Voor mij gaat deze avond over vrijheid.” Hij zag onlangs nog zangeres Leonie Jansen optreden met een Afrikaanse zangeres in Reimerswaal. „Een prachtige voorstelling over de wereld. Wat is daar mis mee?” Ineke Huibregtse uit Vlissingen is nog nooit in Boonmans theater geweest maar steunt het initiatief. „Er gebeurt toch al niet zoveel op cultureel gebied in Zeeland.” Voor Maryska Marynastaly is haar aanwezigheid ook een religieus statement. „De SGP bepaalt hier niet wat er gebeurt.”
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Mahalingam
Berichten: 42586
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Over de Gutmensch en over de Freeken

Bericht door Mahalingam »

Even over de opperFreek:
Freek de Jonge vindt zuurpruim-imago onterecht
Het is voor Freek de Jonge een raadsel waarom mensen hem zien als een oude zuurpruim. "Als er iemand enthousiast is, en zeker op mijn leeftijd, ben ik dat."

"Het is bizar. Ik denk dat mensen kritisch en zuur door elkaar halen", dat vertelt Freek de Jonge zondagavond in een interview op NPO Radio 1, weet NU.nl.

Volgens De Jonge wordt zijn imago bepaald door kleine incidenten. Zo vergat hij in september een optreden in Amersfoort. "Dan ben ik vanaf dat moment een vergeetachtige oude man. En als ik dan in een talkshow weer iets doe, ben ik een oude zuurpruim. Dat heeft dus in wezen helemaal niets te maken met hoe ik denk of wie ik ben."
http://www.telegraaf.nl/prive/25158592/ ... im___.html
Afbeelding
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77495
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Over de Gutmensch en over de Freeken

Bericht door Ariel »

Mahalingam schreef:Even over de opperFreek:
Ik zou bijna medelijden met de oude man krijgen. Bijna... :no1:
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Plaats reactie