Kosten immigratie

In dit forum kunnen we de problematiek met betrekking tot integratie en multiculturele samenleving bespreken.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 43504
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Kosten immigratie

Berichtdoor Pilgrim » Za Dec 09, 2017 2:09 am

Asiel-bestorming: van de zogenaamde “geschoolde krachten” kan maar 15% de eigen broek ophouden

Geplaatst op 8 december 2017

Afbeelding

De Duitse arbeidsmarkt levert nuchtere cijfers wat betreft de integratie van “asielzoekers”. Slechts ongeveer 15% van de “asielzoekers” die sinds 2015 naar Duitsland zijn gekomen, heeft werk. Daartegenover bedragen de totale kosten van de immigratie ongeveer € 25 miljard jaarlijks. Daarbij komt dat het bij de meeste arbeidsplaatsen om mini-, deeltijd- of hulpbaantjes gaat.

De belangrijkste reden is de ontbrekende kwalificatie van de migranten. Ongeveer 11% van de migranten heeft bijvoorbeeld alleen maar lagere school. Bovendien zijn de diploma´s in de landen van herkomst zoals Syrië, Afghanistan of Irak maar heel moeilijk vergelijkbaar met de Duitse standaards. Een ander probleem is de ontbrekende taalkennis.

Van de in 2015 aangekomen “asielzoekers” had eind 2016 slechts 5% een verzekeringsplichtige baan.

Bron: http://zuerst.de

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2017/12/08 ... -ophouden/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Mahalingam
Berichten: 39870
Lid geworden op: Za Feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Kosten immigratie

Berichtdoor Mahalingam » Wo Dec 27, 2017 11:35 am

Over de kosten hebben we het niet. Maar toch via omweggetjes kan er een goede schatting gemaakt worden van die kosten. Hier de Amsterdamse.
Zoveel statushouders zitten in Amsterdam in de bijstand en dit is wat het belastingbetaler kost
Het aantal vluchtelingen dat in de bijstand zit neemt in Amsterdam toe. Zaten er in 2015 nog 2315 statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) in de bijstand, inmiddels is dat aantal opgelopen naar 4251 in 2017. Dat blijkt uit gegevens die zijn verkregen na een wob-verzoek van ThePostOnline. Op 1 januari 2017 woonden er 6.639 (voormalig) statushouders in Amsterdam. Zij zijn tussen 2001 en 2016 naar Nederland gekomen en hebben zich in diezelfde periode gevestigd in Amsterdam. De instroom van statushouders fluctueert per jaar.

Een jaar bijstand is volgens de gemeente 15.300 euro. Daar komen nog uitvoeringskosten bij, Amsterdam rekent daarom met een bedrag van 16.800 euro. De totale bijstand voor statushouders bedroeg in de afgelopen drie jaar 179.508.000 euro. In 2017 stroomden 326 statushouders uit de bijstand.

Verdere cijfers bij:
http://politiek.tpo.nl/2017/12/21/in-amsterdam-zitten-duizenden-vluchtelingen-in-de-bijstand/
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 73332
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Kosten immigratie

Berichtdoor Ariel » Vr Dec 29, 2017 2:30 pm

Te weinig geld voor bijstandsuitkering vluchtelingen

Gemeenten komen miljoenen tekort om bijstandsuitkeringen te betalen. Het bedrag dat zij krijgen van het Rijk om werklozen financieel te steunen, is te laag. Er wordt geen rekening gehouden met de groei van het aantal bijstandsontvangers als gevolg van de grote migranteninstroom in 2015 en 2016.

Dat blijkt uit onderzoek van het bureau AEF in opdracht van Divosa, de vereniging van leidinggevenden van sociale diensten. Divosa wil dat het Rijk de tekorten gaat afdekken en ze niet afwentelt op de gemeenten.

90.000 mensen
Het Rijk stelt elk jaar geld beschikbaar aan gemeenten voor het betalen van bijstandsuitkeringen. De afgelopen drie jaar was dat bedrag structureel te laag. Uit het onderzoek van AEF blijkt dat gemeenten in ieder geval tussen 2015 en 2017 onvoldoende budget hebben gekregen om de bijstandsuitkeringen te betalen.

De belangrijkste oorzaak daarvan is dat er bij de vaststelling van de budgetten wordt gekeken naar de verwachtingen over de werkloze beroepsbevolking. Er is onvoldoende rekening gehouden met een toename van het aantal statushouders, die ook zijn aangewezen op de bijstand.

Hun aantal groeide in 2015 plotseling hard. Veel asielzoekers werden toen erkend als vluchteling en kregen een verblijfsstatus. Zij hebben verspreid over Nederland huisvesting gekregen. In hun woongemeenten hebben ze net als iedere andere Nederlander recht op een bijstandsuitkering, om een leven op te starten. In de ramingen van het bijstandsbudget is deze verhoogde instroom van statushouders niet meegenomen. Het gaat in totaal om ruim 90.000 mensen.

Baan vinden blijkt lastig
Om de gemeenten tegemoet te komen is er voor 2016 en 2017 wel een tijdelijke regeling gekomen. Gemeenten kunnen extra geld lenen van het Rijk. Maar dat geld wordt twee jaar later weer ingehouden op hun bijstandsbudget.

Het idee daarachter is dat statushouders na een periode geen uitkering meer nodig hebben omdat zij dan werk hebben gevonden, een opleiding zijn gaan volgen of studiefinanciering ontvangen. Maar als dat minder snel gaat dan gehoopt, komen gemeenten in problemen. Bovendien blijkt het voor migranten vaak lastig om aan het werk te komen, vanwege hun taalachterstand of door psychische problemen.

  Wat doen gemeenten om statushouders aan werk te helpen?

  De begeleiding van statushouders naar een baan begint langzaam op gang te komen in gemeenten. Elke gemeente doet dit op een andere manier.

  In Nootdorp, bijvoorbeeld, stelde chrysantenkweker Harry Wubben bij wijze van proef een werkervaringsplaats beschikbaar aan een Eritrese statushouder. Samen met de arbeidsmarktregio onderzochten ze wat er nodig is om statushouders aan het werk te krijgen bij de vele glastuinbouwers in de omgeving. Een jobcoach bracht de Eritreeër werknemersvaardigheden bij en bereidde andere medewerkers voor op zijn komst. Want waar moet je bijvoorbeeld met een statushouder tijdens de lunch over praten? Wubben is enthousiast over de aanpak. Hij gaat in januari andere tuinders overhalen om mee te doen.

  De arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant start in januari met een nieuwe aanpak om statushouders aan een baan te helpen. Inburgering staat volledig in het teken van werk, waarbij statushouders taalstages lopen. Volgens de arbeidsmarktregio zien veel werkgevers het wel zitten om plekken beschikbaar te stellen voor statushouders.

Nu nog zijn de prognoses van het Centraal Planbureau bepalend voor het bijstandsbudget voor gemeenten. Divosa vindt dat geen goede graadmeter, omdat veel bijstandontvangers dus lastig aan werk te helpen zijn. Ook door het sluiten van sociale werkvoorzieningen en het beperken van de speciale uitkeringsregeling voor jong-gehandicapten verandert het bijstandsbestand.

Verplicht
Gemeenten zijn overigens verplicht om mensen in de bijstand zo snel mogelijk aan werk te helpen. Dat geldt dus ook voor statushouders. Om de gemeenten daarbij te helpen, worden sinds dit jaar statushouders gescreend op hun werkervaring en opleidingsniveau. Met het ministerie van Sociale Zaken is afgesproken dat bij de plaatsing in gemeenten wordt gekeken naar de potentiële vacatures in de regio.

Verder zijn in asielzoekerscentra inburgeringscursussen van twaalf weken gestart, zodat mensen zo snel mogelijk hun weg weten te vinden als ze eenmaal in hun nieuwe gemeente wonen.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

mercator
Berichten: 18773
Lid geworden op: Do Nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Kosten immigratie

Berichtdoor mercator » Vr Dec 29, 2017 4:17 pm

De bottom line is dat bijna alle asielzoekers heel hun leven door ons zullen moeten onderhouden worden. De werkloosheidscijfers van die lui zijn natuurlijk zwaar onderschat. Als ze al betaalde arbeid gaan uitoefenen zijn het overheidsbaantjes als tolk, begeleider, schoonmaker in het AZC etc. , zaken die het BNP geen cent vooruit helpen.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel

Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 6354
Lid geworden op: Zo Apr 15, 2012 3:24 pm
Contact:

Re: Kosten immigratie

Berichtdoor Ali Yas » Vr Dec 29, 2017 5:11 pm

In het algemeen betalen alleen de rijkeren per saldo belasting. Tot die categorie gaan de nieuwkomers grosso modo niet behoren.
Truth sounds like hate to those who hate truth.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 43504
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Kosten immigratie

Berichtdoor Pilgrim » Do Jan 11, 2018 9:18 pm

Berlijnse Senaat: Bijna € 1 miljard voor “asielzoekers” in de Duitse hoofdstad

Geplaatst op 11 januari 2018

Afbeelding

Om ongeveer 45.000 “asielzoekers” in Berlijn te verzorgen, begroot de Berlijnse Senaat alleen al voor het jaar 2018 een budget van bijna € 1 miljard. Voor de ongeveer 50.000 mensen zonder woning in Berlijn worden daarentegen slechts € 8 miljoen begroot.

Voor dit jaar is er voor de onderbrenging en verzorging van ongeveer 45.000 “asielzoekers” circa € 920 miljoen in de Duitse hoofdstad Berlijn ingepland. Dit meldde o.a. de “Berliner Morgenpost”. Ook voor het jaar 2019 zijn minstens € 900 miljoen ingepland. Deze begrotingen gaan uit van het huidige aantal “asielzoekers”. Van de 45.000 “asielzoekers” is van 37.000 de procedure al afgerond, zegt men.

Dit aantal kan natuurlijk nog groter worden wanneer er nog meer “asielzoekers” naar de hoofdstad toe stromen. De meeste kosten ontstaan door het beschikbaar stellen van voldoende woonruimte. In dit verband is het interessant om de aandacht te vestigen op een andere melding in de “Berliner Morgenpost”: onder de inwoners van Berlijn neemt de woningnood toe. En niet alleen de klassieke daklozen zijn de dupe. Het fenomeen is al lang in de middenklasse aangekomen. Zelfs gezinnen hebben in toenemende mate geen woning. De huren in Berlijn stijgen snel. Veel burgers kunnen zich nauwelijks nog een woning in de hoofdstad veroorloven. Het aantal woning- en daklozen in Berlijn wordt op ongeveer 50.000 geschat. Voor het jaar 2018 heeft de Berlijnse Senaat de financiën voor woning- en daklozen van € 4 miljoen naar € 8 miljoen verhoogd. Interessant is de vergelijking met de miljard euro voor de migranten. Je gelooft je ogen niet. Er moet echter gezegd worden dat zich onder de mensen zonder woning eveneens een deel migranten bevindt.

Bron: www.freiewelt.net

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2018/01/11 ... hoofdstad/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Mahalingam
Berichten: 39870
Lid geworden op: Za Feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Kosten immigratie

Berichtdoor Mahalingam » Vr Jan 19, 2018 7:46 pm

En de Belgen hebben hun leger ingeschakeld. Dat is ook niet goedkoop. Maar ja, ze moesten wel vanwege de dreiging door Mohammedanen.
Kostprijs drie jaar militairen op straat: 140 miljoen euro
De inzet van militairen op straat in de strijd tegen het terrorisme, die gisteren dag op dag drie jaar geleden begon, heeft in totaal al bijna 140 miljoen euro gekost. Dat blijkt uit het antwoord dat minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) in de Kamercomissie Landsverdediging gaf op vragen van Veli Yüksel (CD&V) en Kattrin Jadin (MR).
[...]
Kamerlid Yüksel staat achter de beslissing van drie jaar terug. "De militairen hebben zich van een lastige maar noodzakelijke taak gekweten", zegt hij. Toch vindt hij het tijd voor een kerntakendebat. "Het werk van de politie en dat van de militairen is fundamenteel anders van aard. We moeten onze militairen kunnen inzetten in EU- of NAVO-operaties in het buitenland. Dat is hun core business".

Nee meneer Yüksel, de taak van het leger is het verdedigen van het nationale grondgebied en de burgers.
En pas daarna (als er geld en mankracht voor is) vechten op het grondgebied van anderen om burgers aldaar te beschermen.

https://www.demorgen.be/binnenland/kostprijs-drie-jaar-militairen-op-straat-140-miljoen-euro-b180d595/
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 43504
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Kosten immigratie

Berichtdoor Pilgrim » Do Jan 25, 2018 12:57 am

Kosten voor immigratie: Zweden moeten in het vervolg langer werken

Geplaatst op 23 januari 2018

Afbeelding

De Zweden zullen in het vervolg later met pensioen moeten, omdat anders de vervolgkosten van de immigratie niet meer gedekt kunnen worden. Dat eiste onlangs de Zweedse minister van Financiën Magdalena Andersson (sociaaldemocraten). Haar eis kwam kort nadat ze in de herfst van het afgelopen jaar een royale begroting voor 2018 aannam, waarbij gezinnen, kinderen, studenten en pensioengerechtigden royaal beloond worden.

Zweedse minister van Financiën: ouderen moeten anders gaan denken

In Zweden kwam het in de afgelopen jaren tot een alarmerende bevolkingsontwikkeling: door de immigratie explodeerden de geboortecijfers – anderzijds neemt ook het aantal ouderen toe. Van beide groepen komen echter de minste belastinginkomsten.

Daarom wil Andersson dat de Zweden later met pensioen gaan. Oudere werknemers zouden gewoon anders moeten gaan denken. “Diegenen die met 30 beginnen te werken, zullen de mogelijkheid hebben langer dan tot 65 jaar te werken”.

Ze zou de belastingen niet willen verhogen. In de Zweedse pensioencommissie, waarin bijna alle partijen vertegenwoordigd zijn, wordt nu al gediscussieerd over de verhoging van de pensioenleeftijd.

Steden en gemeenten zitten aan hun limiet
Vooral steden, gemeenten en districten staan vanwege de enorme immigratie en de daarvoor stijgende kosten enorm onder druk. Nieuwe scholen, kindercrèches, kosten voor integratie, uitbreiding van ziekenhuizen enz. zijn noodzakelijk.

Het onlangs gepubliceerde economisch rapport van de gemeente- en stedenbond SKL deed bij de minister van Financiën de alarmbellen rinkelen: wanneer er niet snel maatregelen komen om deze kosten de dekken, dan zal de kloof tussen belastinginkomsten en sociale kosten tot 2021 voor steden en gemeenten tot 58 miljard Zweedse Kronen (€ 5,9 miljard) stijgen, staat er in het rapport.

Steeds meer Zweedse pensioengerechtigden gaan naar Portugal
Zweden vecht ook op een ander front met zijn (rijke) gepensioneerden: steeds meer landgenoten vertrekken met hun pensioen naar Portugal – daar wonen er al 3000 – tendens stijgend.

De reden: hun pensioenen worden in Portugal niet belast. Deze regeling werd in 2009 voor in Portugal wonende niet-Portugezen ingevoerd om de economie van het land te stimuleren. Daarvan heeft ook vooral de lokale onroerend goed branche geprofiteerd.

Zweden en Finland riepen Portugal er meerdere malen toe op een einde te maken aan dit “voortrekken”. Tot nu toe zonder resultaat.

Bron: www.wochenblick.at

Door: Kornelia Kirchweger

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2018/01/23 ... er-werken/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 43504
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Kosten immigratie

Berichtdoor Pilgrim » Do Jan 25, 2018 7:05 pm

Afbeelding

(Hoewel dit artikel elders ook staat vind ik het zo belangrijk dat het hier ook moet staan.)
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 43504
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Kosten immigratie

Berichtdoor Pilgrim » Za Feb 03, 2018 11:50 pm

Asielbestorming in Kassel: Maandelijkse huurkosten van meer dan € 660.000,-

Geplaatst op 3 februari 2018

Afbeelding

Voor het eerst heeft de Duitse stad Kassel gedetailleerde informatie verstrekt over de kosten van de zeven gemeenschappelijke onderkomens voor asielzoekers in de stad. De maandelijkse huur voor de 997 ondergebrachte asielzoekers en de 1.486 vrijgehouden plaatsen bedraagt € 662.503,- Daar komen nog talrijke extra kosten bij, zoals levensonderhoud of sociale zorg. Deze kosten hoeft de stad in het noorden van de deelstaat Hessen echter niet alleen te dragen, de staat en de deelstaat betalen maandelijks € 1,1 miljoen aan de stad.

Voor het asielzoekersonderkomen aan de Platz der Deutschen Einheit werd gisteren op aanvraag van de AfD de commissie “Zakelijke relaties tussen de stad Kassel en de onderneming Sokoli” opgericht. In een niet-openbare vergadering kan men daar de aktes inzien, omdat de exploitant plaatsen aan derden had onderverhuurd. Toestemming voor zo´n onderverhuur was er echter alleen maar tijdens de “documenta 14”. Daarom heeft de exploitant een officiële waarschuwing gekregen.

Bron: http://zuerst.de

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2018/02/03 ... e-660-000/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Mahalingam
Berichten: 39870
Lid geworden op: Za Feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Kosten immigratie

Berichtdoor Mahalingam » Di Apr 17, 2018 1:41 pm

Het CBS heeft geteld hoeveel asieligen nog steeds gratis geld krijgen. Voor de media om naar de voorgrond te werken: Afghanen werken wel ! Aldus krijg je krantenkoppen met een lichtpuntje.

Asielzoeker lang in bijstand, alleen Afghaan vindt relatief snel werk
Het CBS concludeert dat zo’n 90 procent van de asielzoekers 1,5 jaar na het krijgen van hun verblijfsvergunning nog afhankelijk is van een uitkering. En zo’n 84 procent leunt na 2,5 jaar nog steeds op de bijstand. In de azc’s ontvangen vluchtelingen nog geen uitkering maar zogeheten ‘leefgeld’.

En het lichtpuntje:
Dat zo weinig statushouders zelf de kost verdienen, noemt Tanja Traag van het CBS ‘niet verrassend’. ,,Je zou deze cijfers zelfs positief kunnen bekijken, want deze groepen komen met een flinke tot enorme achterstand op de Nederlandse arbeidsmarkt terecht: ze beheersen de taal niet, moeten de cultuur leren kennen en eventuele diploma’s laten omzetten.’’
https://www.ad.nl/binnenland/asielzoeker-lang-in-bijstand-alleen-afghaan-vindt-relatief-snel-werk~a338548d/
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Gebruikersavatar
King George
Berichten: 19705
Lid geworden op: Zo Sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Kosten immigratie

Berichtdoor King George » Di Apr 17, 2018 2:05 pm

Bedenk dat van die schamele 10 % werkenden slechts 11 % daarvan voltijds werkt! Wat hebben we ze nodig zeg al die hoogopgeleide kenniswerkers of vakmensen...

Afbeelding
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 43504
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Kosten immigratie

Berichtdoor Pilgrim » Di Mei 01, 2018 5:03 pm

De migrantencrisis kan de Duitse belastingbetaler 1.000.000.000.000 euro kosten

Posted op april 30, 2018 door Rommel

De bekende Duitse econoom Hans-Werner Sinn schrijft dat de Duitse immigratiecrisis het land 1 biljoen euro kan kosten, meldt de krant Focus. Sinn is een voormalig adviseur van Angela Merkel en een gepensioneerde van het IFO-instituut voor economisch onderzoek.

Duitsland heeft sinds 2015 1,5 miljoen MENA-immigranten ontvangen en Sinn zegt dat het geen tandartsen, juristen en nucleaire wetenschappers zijn die zijn gekomen, maar meestal laaggekwalificeerde immigranten. Volgens hem kunnen deze mensen tijdens hun leven nooit terugbetalen wat ze van de Duitse welvaartsstaat zullen ontvangen.

Het getal is moeilijk te bevatten. Eén biljoen is duizend miljard, oftewel één miljoen miljoenen, en als we uitrekenen dat Zweden sinds 2015 een kwart van de hoeveelheid van de Duitsers heeft ontvangen, hebben we een kostprijs van 250 miljard euro alleen al voor degenen die sinds 2015 in Zweden zijn gekomen, en de roodgroene regering beweert dat Zweden zich dit kan veroorloven en het geen invloed heeft op de zorg, school en sociaal stelsel.

Hoe dan ook blijkt dus dat MENA-immigranten vreselijk duur zijn.

In Noorwegen probeert men de kosten te berekenen die in Zweden verborgen worden gehouden. Daar wordt gezegd dat de rekening voor 100.000 Syriërs 44 miljard euro zal bedragen, of 440.000 euro per stuk in zijn hele leven. Dan zijn de Syriërs goedkoop. Somaliërs kosten iets meer dan het dubbele, ofwel 900.000 per stuk, terwijl immigranten uit westerse landen winst maken. Het hangt allemaal af van de mate waarin de verschillende groepen werken...

https://fenixx.org/2018/04/30/de-migran ... ro-kosten/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 73332
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Kosten immigratie

Berichtdoor Ariel » Ma Mei 07, 2018 10:44 am

Afbeelding
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 43504
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Kosten immigratie

Berichtdoor Pilgrim » Di Jun 12, 2018 2:07 am

Immigratie kost Zweden € 350 miljard

Geplaatst op 11 juni 2018

Afbeelding

Per Gudmundsson schrijft dat de netto kosten van een gemiddelde vluchteling hoger zijn dan verwacht. Gudmundsson baseert zijn mening op een financieel rapport, dat begin vorige week door de Zweedse onderzoeksinstelling ESO werd gepubliceerd.

Volgens Gudmundsson zijn enkele groepen immigranten op grond van integratieproblemen en arbeidskosten nog duurder. Daarom zijn de kosten van een vluchteling of asielzoeker hoger dan de tot nu toe gedacht, € 291.000,- per persoon gedurende hun leven. “De daadwerkelijke kosten zijn hoger, omdat directe kosten niet berekend werden, bijvoorbeeld de kosten van gesubsidieerd werk”, zegt hij.

De immigrantenbevolking van Zweden is van 690.000 in het jaar 2015 naar 830.000 in het jaar 2017 toegenomen. Het rapport van ESO zegt dat “vluchtelingen, die nu binnenkomen, gemiddeld 58,3 jaar in Zweden moeten leven”. In die jaren gaat men er van uit dat een asielzoeker met een gemiddeld integratiepotentieel kosten van gemiddeld € 7.184,- per jaar veroorzaakt voor de openbare financiën van Zweden.

“Wanneer je € 7.184,- per vluchteling vermenigvuldigt met 58,3 (gemiddelde tijd van leven), bedragen de kosten per vluchteling gedurende hun leven in Zweden € 418.827,- Als we dit vermenigvuldigen met het totaal aantal vluchtelingen, dan krijgen we de totale kosten voor alle vluchtelingen gedurende hun leven: € 418.827,- x 830.000 = € 347 miljard, of 3.580 miljard Zweedse Kronen.

Volgens het rapport gaat het om de groep die onlangs binnengekomen is. Het is onduidelijk of dit aanzienlijk varieert. Gudmundsson zegt dat dit een inefficiënt gebruik is van financiële middelen. Geld, dat in de thuislanden van de vluchtelingen een veel groter effect gehad zou kunnen hebben.

Bron: http://unser-mitteleuropa.com

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2018/06/11/190091/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Mahalingam
Berichten: 39870
Lid geworden op: Za Feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Kosten immigratie

Berichtdoor Mahalingam » Di Jun 12, 2018 9:18 am

"Geld, dat in de thuislanden van de vluchtelingen een veel groter effect gehad zou kunnen hebben."

Het is dus stukken goedkoper als we al die economische vluchtelingen terug brengen naar hun thuisland (waar ze zich veel meer thuis zullen voelen) en ze daar dan een levenslange uitkering geven op niveau van dat thuisland.
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Gebruikersavatar
King George
Berichten: 19705
Lid geworden op: Zo Sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Kosten immigratie

Berichtdoor King George » Di Jun 12, 2018 3:31 pm

Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam

Mahalingam
Berichten: 39870
Lid geworden op: Za Feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Kosten immigratie

Berichtdoor Mahalingam » Do Jun 28, 2018 7:52 pm

Kabinet keerde zes miljoen 'spookkosten' aan asielopvang uit
Het kabinet heeft ruim zes miljoen euro betaald aan gemeenten voor opvang van vluchtelingen, terwijl die nooit kwamen. Dat blijkt uit een brief die Mark Harbers (Asiel) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het geld werd ingezet omdat er een hogere instroom werd verwacht dan er daadwerkelijk kwam. Daardoor hoefde men minde opvanglocaties in te richten dan was begroot. De gemeenten maakten echter wel kosten doordat bewoners moesten worden geïnformeerd, locatieonderzoeken werden gedaan er omdat er personeelskosten werden gemaakt.

Die uitgaven kwamen op het bordje van de rijksoverheid, wat resulteerde in een totaalrekening van ruim 6 miljoen, zo blijkt uit documenten die via de Wet Openbaarheid van bestuur (Wob) nu bekend zijn gemaakt.
https://www.ad.nl/politiek/kabinet-keerde-zes-miljoen-spookkosten-aan-asielopvang-uit~a291c763/
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Mahalingam
Berichten: 39870
Lid geworden op: Za Feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Kosten immigratie

Berichtdoor Mahalingam » Za Jun 30, 2018 5:22 pm

Er zijn ook kosten voor het weren van migranten.
Zoveel kost verlenging Turkijedeal ons
Voor de verlenging van de migrantendeal met Turkije maakt de EU zoals eerder afgesproken 3 miljard euro vrij voor dit en volgend jaar. Uit de EU-begroting komt 2 miljard, de lidstaten moeten 1 miljard ophoesten.

Dat hebben EU-landen vrijdag besloten tijdens een gezamenlijke top in Brussel. Van Nederland wordt een kleine 50 miljoen euro verwacht. Dat geld komt uit de begroting van minister van Sigrid Kaag van Ontwikkelingssamenwerking.
https://www.elsevierweekblad.nl/buitenland/achtergrond/2018/06/dit-kost-de-turkijedeal-nederland-628069/

En de plannen zijn dat er veel meer deals komen zoals deze met Turkije.
En dan praten ze over Marokko, Algerije, Libië, Tunesië en Egypte.
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 43504
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Kosten immigratie

Berichtdoor Pilgrim » Zo Jul 08, 2018 11:27 pm

Kosten van terrorisme in Europa: € 180 miljard

Geplaatst op 7 juli 2018

Afbeelding

Een onderzoek van de Rand Corporation heeft de kosten van de terreur voor Europa van 2004 tot 2016 berekend. Hieronder de belangrijkste resultaten samengevat:

Kosten voor Duitsland: € 20 miljard

Andere landen zijn nog erger getroffen:

 • Groot-Brittannië: bijna € 44 miljard
 • Frankrijk: € 43 miljard
 • Spanje: bijna € 41 miljard
Psychologische effecten
Zelfs op puur gevoelsmatig gebied komt het onderzoek tot de conclusie dat er, behalve zuiver menselijke aspecten, effecten op de economie bestaan. Over het algemeen spreekt het onderzoek van “een dalend niveau van tevredenheid met het leven en levensgeluk, evenals het vertrouwen in politieke instellingen, het rechtssysteem en de politie op grond van de terreur.”

De kosten, aldus Rand, zouden hoogstwaarschijnlijk veeleer te laag ingeschat zijn. Bovendien zouden de terreuraanslagen van 2016 en 2017 buiten de berekening vallen.

En wat beveelt het onderzoek aan?
Dezelfde voorstellen die we al jarenlang horen. Meer inspanningen bij de terreurbestrijding, onderzoek en ondersteuning van de deradicalisering, meer data-uitwisseling, bestrijding van het witwassen van geld.

En hoe zit het met om in plaats daarvan de oorzaken aan te pakken?

Bron: https://philosophia-perennis.com

Door: “Patrizia von Berlin”

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2018/07/07 ... 0-miljard/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 43504
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Kosten immigratie

Berichtdoor Pilgrim » Wo Aug 01, 2018 12:44 am

€ 100.000,- kosten voor een geïmporteerde moordenaar?

Geplaatst op 31 juli 2018

Afbeelding
Mia Valentin en Abdul Mobin D.

Rheinland-Pfalz/Kandel – Wat kost de belastingbetaler een geïmporteerde moordenaar van het slag Abdul Mobin D.? Dat wilde de deelstaatparlementariër van de AfD Matthias Joa van het districtsbestuur van Germersheim weten. Hem interesseerde wat er zoal werd uitgegeven voor de moordenaar van Mia.

Het antwoord: de moordenaar van Mia, de Afghaan Abdul Mobin D., heeft de belastingbetaler € 100.677,91 – alleen maar tot de dag van de moord – gekost.

Voor de klinische hulp voor Mia´s moordenaar op de Insel Wörth bedroegen de kosten exact € 75.795,84. In een voormalig hotel op het eiland in de Donau wordt sinds 2016 een instelling voor jeugdhulp, “Insel der Zuversicht” (“Eiland van het vertrouwen”), voor onbegeleide minderjarige vluchtelingen geëxploiteerd, waarin uitsluitend jonge mannen zijn ondergebracht.

€ 9.565,57 gingen naar het Duitse Rode Kruis voor huurbetalingen. € 1.663,07 betaalde de belastingbetaler voor de taalcursussen van Abdul Mobin D., € 13.248,64 voor zijn onderbrenging in een woongroep, en € 404,79 voor zijn ziektekostenverzekering.

De genoemde bedragen werden door de Duitse burgers binnen anderhalf jaar alleen maar betaald voor verzorging, woning en taalcursussen, voordat Merkel´s gast Abdul Mobin D. op het idee kwam om de 15-jarige Mia uit Kandel te vermoorden, omdat hij zich in zijn islamitisch-Afghaanse eer gekrenkt voelde.

Bovendien kunnen de kosten als minimumbedragen worden beschouwd, omdat deze exclusief de kosten voor extra werk voor de overheid op het gebied van het bureau voor jeugdzorg en de politie zijn.

Voor dit bedrag moeten 10-12 gemiddelde belastingbetalers ongeveer een jaar werken om dit door middel van inkomstenbelastingen op te brengen. De “kleine man” moet er nog veel langer voor werken. “Het heeft echter ook een positieve kant”, aldus de AfD-politicus Matthias Joa sarcastisch: “De profiteurs van de sociale industrie jubelen. Alleen al in het district Germersheim zijn er 77 onbegeleide minderjarige vluchtelingen.”

Bron: www.journalistenwatch.com

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2018/07/31 ... oordenaar/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Mahalingam
Berichten: 39870
Lid geworden op: Za Feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Kosten immigratie

Berichtdoor Mahalingam » Wo Aug 15, 2018 12:34 pm

‘Aso-azc’s’ worden nauwelijks gebruikt, kosten per inwoner zijn daarom buitenproportioneel hoog
De zogenoemde ‘extra begeleiding en toezichtlocaties’ (ebtl’s) – in de volksmond ook wel ‘aso-azc’s’ genoemd – zijn bedoeld voor asielzoekers die in de reguliere asielzoekerscentra overlast veroorzaken omdat zij bijvoorbeeld agressief zijn of vernielingen of diefstallen plegen. Zij worden maximaal drie maanden apart opgevangen in een strenger regime, om te werken aan gedragsverandering.

De cijfers heeft de Volkskrant verkregen via een beroep op de wet openbaarheid bestuur (wob). Daaruit blijkt ook dat in 2017 in totaal 1,2 miljoen euro is uitgegeven aan de twee ebtl-locaties – vooral aan personeel – terwijl de locaties dat jaar alleen in december open zijn geweest en er die eerste maand slechts zeven personen zijn geplaatst. Dat betekent dat in 2017 de opvang per vreemdeling ruim 177 duizend euro heeft gekost.

Hoewel die kosten per persoon vermoedelijk lager uitvallen naarmate de locaties langer open zijn en er meer vreemdelingen verblijven, is duidelijk dat een plek in een ‘aso-azc’ vele malen duurder is dan de opvang van vreemdelingen in een regulier asielzoekerscentrum – die kost volgens opvangorganisatie COA per jaar 32 duizend euro per persoon.

Het COA stelt dat een deel van de ebtl-kosten zitten in de aanpassingen aan het gebouw in Amsterdam. ‘Daarnaast zijn kosten gemaakt voor het inhuren van expertise om te komen tot een goede begeleiding.’
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/-aso-azc-s-worden-nauwelijks-gebruikt-kosten-per-inwoner-zijn-daarom-buitenproportioneel-hoog~baa8c17d/

170.000 euro voor 3 maanden verblijf. Wat is dat per dag?
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 43504
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Kosten immigratie

Berichtdoor Pilgrim » Wo Aug 15, 2018 5:59 pm

Het sprookje van Asielpoester & het Asokasteel

Mosterd | 15-08-18

Afbeelding

Om voor te lezen aan uw kind van 5. Kijken of die er wel wat van begrijpt.

“Er was eens een asociale asielzoeker, genaamd Asielpoester. Hij (Asielpoester is altijd een jonge, vrijgezelle man) deed aan roven, stelen, vernielen en potenrammen. Niemand wilde de arme asielzoeker hebben, want hij was een gigantisch vervelende gast. “Sjongejonge waarom wil niemand mij toch hebben”, jammerde hij, maar toen schoot de enge trol Klaas Dijkhoff te hulp. Speciaal voor de boosaardige Asielpoester en andere asielcrimineliërs werden twee kastelen gebouwd, in de sprookjesbossen van Amsterdam en Hoogeveen.” De kastelen werden aso-azc's genoemd. In 2017 waren de kastelen alleen in december open, voor 7 Asielpoesters, en dat kostte 1,2 miljoen euro. Oftewel 177.000 euro per asociale vluchteling, terwijl een enkeltje prijsvechter naar Marokko of Albanië géén 177.000 euro kost. In totaal kwamen er in de eerste 4 maanden 'liefst' 36 amokmakers opdraven, wát een daverend succes. Van die 36 Asielpoesters verdwenen er 10, poef, in de illegaliteit. Ze zijn compleet onvindbaar, alleen als hun voet in de linkerschoen van een paar gejatte Nike Air Max past zijn ze te traceren maar daar trappen ze, letterlijk, niet in. Einde sprookje en ze leefden allemaal nog lang en gelukkig, behalve de inwoners van Nederland, want die zitten de hele tijd met het gezeik."

https://www.geenstijl.nl/5143391/gebroeders-grimmig/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
King George
Berichten: 19705
Lid geworden op: Zo Sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Kosten immigratie

Berichtdoor King George » Do Aug 16, 2018 11:12 am

De aso-AZC's worden nauwelijks bewoond. Het vuilnis zwerft vrij rond over onze straten. Nog los van dat bij aso-asieleisers gewoon permanent de asielprocedure dient te worden stopgezet en de uitzettingsprocedure moet worden opgezet; Vind u € 177.000 per aso-asieleiser ook niet een beetje veel?


https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/-aso-azc-s-worden-nauwelijks-gebruikt-kosten-per-inwoner-zijn-daarom-buitenproportioneel-hoog~baa8c17d/
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 73332
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Kosten immigratie

Berichtdoor Ariel » Do Aug 16, 2018 11:26 am

King George schreef: Vind u € 177.000 per aso-asieleiser ook niet een beetje veel?


Eigenlijk wel ja..Een vliegtuig ticket is goedkopen. Ben je voor 1000 euro klaar.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.


Terug naar “Samenleving & Integratie”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 5 gasten