Demonstreren tegen Israël

In dit forum kunnen we de problematiek met betrekking tot integratie en multiculturele samenleving bespreken.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47067
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Demonstreren tegen Israël

Berichtdoor Pilgrim » Ma Aug 11, 2014 9:16 pm

Pro-Gaza demonstraties zijn hysterisch, schijnheilig en irrationeel

Timon Dias: 11-08-2014

Afbeelding

Bij het lezen van de titel van dit artikel zullen, net als bijvoorbeeld na publicatie van het artikel Gangsterislam (Volkskrant, 16 juli), de gebruikelijke reacties volgen op Marokkaanse en islamitische fora: “Ik zat te kijken naar zijn afkomst, hij was 3 maanden (sic) oud toen hij weggeven (sic) werd, hij schrijft ook in Joodse kranten, deze vuile knoflook hond zal ooit op straat dood neervallen en dan mogen de Joden hem dan (sic) omarmen.”

Echter, naast deze verwensingen verwacht ik van deze online brigades en de pro-Gaza beweging ditmaal ook een sluitend antwoord op de vragen aan het eind van dit artikel. Mocht dit niet lukken, dan blijft de stelling in de titel onomstotelijk juist en geven zij toe inzake Gaza hysterisch, schijnheilig en irrationeel te zijn; iets dat overigens zonder meer hun goed recht is.

De wereld telt heden ongeveer 13.8 miljoen Joden. Tezamen vormen zij met 0.2 procent slechts één-vijfhonderdste deel van de wereldbevolking. Daarnaast telt de wereld ongeveer 1.7 miljard moslims. Op hun beurt vormen die met 23 procent bijna een kwart van de gehele wereldbevolking. De woede van zoveel moslims richting Israël, dat slechts zes miljoen Joden huist, doet gezien deze cijfers wat hysterisch aan.

Genocide
Op de pro-Gaza demonstraties in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam klonken veelvoudig de leuzen: “Palestina vrij!” en “Stop de genocide!”. Dergelijke leuzen zijn algemeen geaccepteerd, maar bij nadere inspectie wordt het hysterische karakter ervan duidelijk. Wat betekent tijdens een demonstratie tegen de oorlog in Gaza “Palestina vrij!”, anders dan de oproep tot de gehele verwijdering van de Israëlische staat? Soms wordt deze notie bevestigd door een Engelse variant op de leus: “From the river to the sea, Palestine will be free!”.

De beschuldiging van genocide is vaak dubbelzijdig. Aan de ene kant wordt gerefereerd naar de systematische genocide die al gaande zou zijn sinds het ontstaan van Israël. Aan de andere kant wordt gerefereerd aan de acute genocide die zich zou voltrekken door de huidige Israëlische militaire operaties. Beide claims zijn echter hysterisch van aard omdat het beide groteske overdrijvingen van de realiteit zijn.

De bevolking van Gaza is de op dertien na snelst groeiende ter wereld. Gazaanse vrouwen hebben met een gemiddelde van 4.2 de op 34 na hoogste vruchtbaarheidsgraad ter wereld, de levensverwachting is er hoger dan in Turkije en de totale Arabische bevolking van Gaza is sinds 1948 met 1568 procent toegenomen. Over welke systematische genocide hebben de demonstranten het?

Oorlogsmisdaden
Sinds het beginnen van operatie Protective Edge op 4 juli,zijn er aan Palestijnse zijde 1994 doden gevallen. Elke omgekomen burger is een tragedie, maar het gebruiken van de term genocide is een kwestie van grove woordinflatie. Inderdaad, de VN stelt dat 80 procent van de slachtoffers burgers zijn. Dit is echter dezelfde VN die 20 in een VN-school gevonden raketten terug gaf aan Hamas. Dezelfde VN wier Mensenrechtenraad 80 procent van haar resoluties aan Israël wijdt en dezelfde VN die Israël de volgende ‘oorlogsmisdaad’ verwijt: het niet delen van hun Iron Dome verdedigingssysteem met Hamas.

De VN ontleent deze cijfers aan het Palestinian Centre for Human Rights (PCHR), een organisatie die de meest gedetailleerde informatie inzake Gaza levert. De PCHR staat als organisatie in de Gazastrook echter onder sterke invloed van Hamas dat er omwille van propaganda voor zorgt dat slechts een klein percentage van de doden als Hamas-strijder wordt geclassificeerd.

Hamas-strijders
De BBC en de New York Times – bepaald geen sympathisanten van Israël – hebben het percentage burgerslachtoffers tegen het licht gehouden. De New York Times concludeerde dat mannen tussen de 20 en 29 jaar, waar (para)militaire eenheden overwegend uit bestaan, buiten elke proportie waren vertegenwoordigd onder de slachtoffers. Deze subgroep bestaat uit slechts 9 procent van de 1.8 miljoen Gazanen, maar leverde 34 procent van de Gazaanse slachtoffers.

Een lijst van namen en leeftijden van slachtoffers, gepubliceerd door Al-Jazeera, bevestigt deze verhoudingen. De subgroep van vrouwen en kinderen onder de 15 jaar daarentegen, waarbij de waarschijnlijkheid van lidmaatschap van een militaire eenheid laag is, bestaat uit 71 procent van de totale Gazaanse bevolking, maar leverde een in verhouding zeer magere 33 procent van de slachtoffers. Als Israëlische beschietingen inderdaad een willekeurig of zelfs burgergericht karakter hebben, dan had dit laatste percentage vele malen hoger moeten zijn.

Tijdens operatie Cast Lead in 2008 en 2009 voerde Hamas eenzelfde beleid en rapporteerde zij oorspronkelijk dat er slechts 49 Hamas-strijders waren gedood, waardoor het percentage gedode burgers astronomisch hoog leek. In een later stadium echter, nadat de Gazanen Hamas beschuldigden van lafheid, kwam Hamas naar voren met de werkelijke cijfers. Zij waren ongeveer 700 strijders verloren; een getal dat nagenoeg identiek was aan Israëls claim destijds 709 Hamas-strijders gedood te hebben.

Bovenstaande cijfers gelden niet als sluitend bewijs dat heden 34 procent van de gevallenen inderdaad Hamas-strijders en geen burgers waren. Maar, afgaande op het Hamas-beleid van 2008 gecombineerd met de feiten dat het ongekend hoge percentage aan burgerslachtoffers grotendeels afkomstig is van Hamas zelf en dat Hamas-strijders in burgerkleding vechten, is het zeer waarschijnlijk dat het daadwerkelijke aantal gedode strijders wederom nauw overeenkomt met de huidige Israëlische cijfers: ongeveer 900. Dit zou tevens impliceren dat het percentage gedode burgers aanzienlijk lager is dan 80 procent en er van genocide gewoonweg geen sprake is.

Hysterische verheerlijking van Palestina
Daarnaast is er sprake van een hysterisch aandoende verheerlijking van de Palestijnse staat in spé. Het is moeilijk in te zien hoe Palestijnen zich cultureel onderscheiden van omringende Arabieren. In het verlengde hiervan is het moeilijk in te zien hoe een Palestijnse staat zich positief zou onderscheiden van omringende Arabische staten. Sinds het ondertekenen van de Oslo-akkoorden in 1995 heeft het Palestijnse volk, per capita en gecorrigeerd voor inflatie, 25 maal zoveel financiële hulp ontvangen als West-Europa tijdens het Amerikaanse Marshallplan na de Tweede Wereldoorlog. Zij hebben dit niet weten te vertalen in effectieve instituties of perspectieven. Hamas is inmiddels een corrupte miljonairsclub geworden die zo’n 1200 miljonairs in hun rangen telt, terwijl het persoonlijk vermogen van Hamas leider Khaled Mashal op $2.6 miljard wordt geschat.

Aan de overzijde bij de Palestijnse Autoriteit (PA) is het eveneens een nepotistische wantoestand. Het persoonlijk vermogen van PA-president Mahmoud Abbas – die zijn ambtsmandaat in januari met vijf jaar overschrijdt – wordt geschat op 100 miljoen. Daarbij zijn beide autoriteiten uiterst repressief jegens hun Palestijnse onderdanen. De PA arresteert met regelmaat kritische bloggers en journalisten en sluit websites af die kritisch materiaal publiceren.

Uiteraard moet men het volk van diens leiders onderscheiden. Maar de Algerijnse auteur Anwar Malek heeft een punt als hij stelt: “Arabische leiders komen niet van Mars, maar komen voort uit de bevolking en delen hun overtuigingen. Een willekeurige Arabier zou op eenzelfde manier regeren als zijn huidige leider.” Een soevereine Palestijnse staat is wenselijk, maar het idealiseren ervan is volstrekt onterecht.

Schijnheilig en irrationeel
Daarbij hebben pro-Gaza demonstraties ook een sterk schijnheilige lading. Het lijkt erop dat het omkomen van een Palestijn pas reden tot demonstratie geeft wanneer Israël als dader valt aan te wijzen. In februari 2014 waren er al 2000 Palestijnse burgers omgekomen in Syrië. Het Palestijnse vluchtelingenkamp Yarmouk in Damascus wordt dusdanig belegerd dat er al meer dan 128 mensen zijn verhongerd. Daarbij executeert Hamas zelf ook aan de lopende band Palestijnen. Waar zijn de demonstraties tegen deze wandaden?

Ten slotte worden pro-Gaza demonstraties gekenmerkt door een sterk irrationeel karakter. De notie van causaliteit wordt volledig omgedraaid, parallel aan de beschuldiging dat juist anti-Hamas-adepten de causaliteit omdraaien. In 2005 trok Israël zich volledig terug uit de Gazastrook. De blokkade van de Gazastrook begon in 2007 pas nadat de Gazanen Hamas democratisch verkozen en Hamas begon met raketaanvallen, niet andersom. Om in een strijd tussen een rechtsstaat en een organisatie die zegt “de weg naar de overwinning te plaveien met de lichaamsdelen van onze vrouwen en kinderen” en de vernietiging van alle Joden als doel in hun handvest heeft staan, Israël als inherente agressor aan te wijzen, is een abjecte verdraaiing van de realiteit.

Vragen
Los van de vraag of pro-Gaza demonstraties een antisemitisch karakter hebben, cultiveert de hysterische, schijnheilige en irrationele aard van de demonstraties een atmosfeer waarin vijandigheid en haat jegens Joden kan gedijen. Een sluitend antwoord op de volgende vragen kan de pro-Gaza demonstranten vrijspreken van de in de titel geformuleerde aantijging:

- Wat wordt bedoeld met “Palestina vrij”?
- Welke genocide?
- Waar waren de demonstraties toen 2000 Palestijnse burgers in Syrië gewelddadig omkwamen?
- Wat betekent het dat er alleen wordt gedemonstreerd als Israël de beschuldigde partij is?
- Waarom idealiseert men een staat in spé die zich eigenlijk niet positief onderscheidt van omringende staten?
- Waarom protesteert men niet tegen Hamas, aangezien Hamas het Palestijnse leed keer op keer over de Palestijnen afroept?

http://politiek.thepostonline.nl/2014/0 ... rationeel/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75291
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Demonstreren tegen Israël

Berichtdoor Ariel » Vr Aug 15, 2014 11:57 am

Ahhh, wat zielig, De mohammedaan Ali Ben Alla ( ik verzin het niet) is zich bijna doodgeschrokken toen hij de deur uitstapte en een blauwe davidster op zijn stoep zag. "Het voelt erg bedreigend als zoiets gebeurt. Ik had dat niet verwacht in het multiculturele Lombok." zei hij geschrokken. Ali Ben Alla spoedde zich toen met gewisse spoed naar de politie om deze vreselijke bedreiging aan te geven. Ali heeft nu door de schrik ongetwijfeld geestelijke hulp nodig van een leger psychologen en welzijnswerkers.

Het enige wat ik hoop is dat de davidster met goeie verf geschilderd is zodat Ali Ben Alla de verf moeilijk kan verwijderen.
Trouwens.....Ik vind het een geweldige actie van de davidster schilder. Toppie. icon_thumbup.gif

Afbeelding

Palestijnse vlag achter raam leidt tot davidster op stoep

Het was hem alleen maar te doen om zijn medeleven te tonen aan de vele onschuldige burgerslachtoffers in Gaza. De Palestijnse vlag die Ali Ben Alla achter zijn raam aan de Soerabayastraat in Utrecht ophing, leverde niet alleen begripvolle reacties op. Er was ook iemand die een davidster op zijn stoep kalkte.

Ben Alla kan 'helaas' maar een conclusie trekken: het conflict in Gaza bereikt nu ook het Utrechtse Lombok. 'Ik schrok behoorlijk toen ik de deur uitstapte en de blauwe davidster op mijn stoep zag. Het voelt erg bedreigend als zoiets gebeurt. Ik had dat niet verwacht in het multiculturele Lombok,' vertelt hij aan het AD.

Toch kon een aangifte door de politie niet in behandeling worden genomen, omdat het voorval niet voldoet aan de elementen van een 'bedreiging'. 'Pas als er een steen door mijn ruit wordt gegooid, neemt de politie een aangifte in behandeling,' zegt Ben Alla. 'Dat vond ik nogal teleurstellend.'

De bewoner van Marokkaanse afkomst hoopt dat andere bewoners zijn boodschap wel positief opvangen. 'Het gaat mij niet om Israël of Palestina, maar om het oorlogsleed. Ieder mens met een beetje gevoel begrijpt dat toch. Het is juist niet mijn bedoeling te polariseren.'

De politie heeft, sinds het geweld in het Midden-Oosten tot een kookpunt is gekomen, 'een aantal incidenten' geregisteerd die zijn toe te schrijven aan de spanningen in Gaza. Eén daarvan is volgens de politie de recente bekladding van een muurschildering van de Sint-Gertrudiskerk in Rivierenwijk met een islamitische tekst.

Volgens woordvoerder Leonie Bosselaar is de politie alert op dergelijke incidenten. 'We begrijpen de gevoeligheden, ook bij zo'n voorval als in Lombok. Ook al is er hierbij geen sprake geweest van een bedreiging in wettelijke zin, we hebben het wel genoteerd en houden het uiteraard in de gaten.'

bron
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75291
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Demonstreren tegen Israël

Berichtdoor Ariel » Vr Aug 15, 2014 12:16 pm

Kijk.... :thinking: Met dit plaatje zou Ali Ben Alla hoogstwaarschijnlijk geen problemen hebben.

Afbeelding

Jihadisten teisteren Anne Frank standbeeld
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Mahalingam
Berichten: 41248
Lid geworden op: Za Feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Demonstreren tegen Israël

Berichtdoor Mahalingam » Vr Aug 15, 2014 1:37 pm

Toch kon een aangifte door de politie niet in behandeling worden genomen, omdat het voorval niet voldoet aan de elementen van een 'bedreiging'. 'Pas als er een steen door mijn ruit wordt gegooid, neemt de politie een aangifte in behandeling,' zegt Ben Alla. 'Dat vond ik nogal teleurstellend.'

Wat een tegenvaller. Voor aangifte tegen Wilders liggen de formulieren klaar en hij wordt met een kluitje in het riet gestuurd. Zoals de meeste burgers, ook als er een Marokkaanse steen door de ruit gaat bij ze.

"Het voelt erg bedreigend als zoiets gebeurt. Ik had dat niet verwacht in het multiculturele Lombok."
Een Israël vlag is onverwacht in een multiculturele wijk? Zou die wijk soms Joden-vrij zijn vanwege die multicultuur?
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75291
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Demonstreren tegen Israël

Berichtdoor Ariel » Ma Aug 18, 2014 1:12 pm

Hebben die gasten niks anders te doen, zoals mischien werken voor je geld? Het is weer zo ver. Er staat weer een nieuwe demonstratie tegen Israel op het menu. Ze ( mohammedaanse neantherthalers en zwakbegaafde islam vrienden ) gaan de wet weer breken door weer een illegale demonstratie zonder vergunning te houden.

Ministerie mikpunt pro-Gazabetogers

Pro-Gazademonstranten zijn van plan morgen het gebouw van het ministerie van Defensie in Den Haag blokkeren. Gisteren werden alle betogers tijdens een demonstratie in de binnenstad van Utrecht opgeroepen om morgen naar de Hofstad te togen.

„We gaan de wet breken. We gaan het ministerie of een weg blokkeren en daar niet vrijwillig weg. Wij zullen ons niet verzetten tegen de politie, maar laten ons indien nodig bewust arresteren”, zo betoogden de demonstranten, die om 12.00 uur verzamelen op de Kalvermarkt.

Voor de tweede keer werd gisteren een pro-Gazademonstratie in de Domstad gehouden. Ongeveer achthonderd betogers scandeerden teksten als ’free Palestina’ door de straten. Opvallend was dat drie Engelse rabbijnen in de mars meeliepen. Ook zij pleitten voor vrede in het door geweld getroffen gebied.

Afbeelding
Lachwekkende figuren die verplicht naar gaza gedeporteerd moeten worden. :scratch:


De politie hield gedurende de hele demonstratie een oogje in het zeil, maar hoefde niet in te grijpen. Wel werd er ter hoogte van de Neude met vuurwerk gegooid. Daar werd niemand voor opgepakt.

De oproep om morgen naar Den Haag te togen kreeg veel bijval van de honderden joelende demonstranten. Ze vinden dat de ’Nederlandse collaboratie met Israëlische oorlogsmisdaden’ moet stoppen. De gemeente Den Haag zegt in een reactie niet te schrikken van het opruiende taalgebruik. „We zijn hier wel wat gewend en we zullen adequaat reageren.”

bronUltraorthodoxe joden bij pro-Palestinademo

Een opvallend gezicht zondagmiddag bij een pro-Palestinademonstratie in Utrecht. Drie orthodoxe joden liepen mee met een Palestijnse vlag in de hand en teksten als ”het jodendom veroordeelt de staat Israël en zijn wreedheden” en ”de Torah wil dat heel Palestina onder Palestijnse soevereiniteit valt.”

Het blijkt te gaan om leden van Neturei Karta, een beweging die fel tegen de staat Israël is. De organisatie noemt zich ”joden samen tegen zionisme”. Op hun website is te zien dat de beweging, die zou bestaan uit enkele duizenden aanhangers, in verschillende steden in de wereld demonstreert tegen Israël en het geweld van het Israëlische leger in de Gazastrook.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47067
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Demonstreren tegen Israël

Berichtdoor Pilgrim » Ma Aug 18, 2014 2:21 pm

Ik herinner me dat ik vroeger bij een cursus Joodse mystiek (Kabbalah) van de docent te horen kreeg dat je in het Jodendom zowel de grootste genieën als de grootste idioten hebt. Het Judaïsme is een intellectueel geloof (en kennelijk vol met valstrikken) wat voor sommige mensen die hun hart en hun verstand niet op de goede plaats hebben zitten kennelijk fataal is. [icon_lol.gif]
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Mahalingam
Berichten: 41248
Lid geworden op: Za Feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Demonstreren tegen Israël

Berichtdoor Mahalingam » Ma Aug 18, 2014 2:38 pm

Afbeelding

Heeft die man links op de foto nu een plastic vergiet op zijn hoofd?
Of dat een alu-hoedje?
En waarom hebben die twee anderen van die grote zwarte clown-schoenen aan?

En ik moet hieraan denken:
Afbeelding
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75291
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Nieuws uit Den Haag en uit de Schilderwijk

Berichtdoor Ariel » Di Aug 19, 2014 12:51 pm

Het is zo ver. Vandaag 19 augustus zijn er weer duizenden ( kuch) "bezorgde" Palestina vrienden op pad om samen burgelijk ongehoorzaam te zijn, en om te protesteren tegen de Palestijnse genocide . De "Massale blokkade-actie" bestaat uit zo'n 30 demonstranten die door politie met dozijn camera's worden geobserveerd lees ik op de twitter van Bart Mos.

Afbeelding


Politie massaal aanwezig bij ministerie

Rond het ministerie van Defensie in Den Haag zijn flinke veiligheidsmaatregelen genomen. De politie is massaal aanwezig en er is een dubbele controle bij de belangrijkste ingang aan de Kalvermarkt. Dinsdagmiddag rond twaalf uur is het nog erg rustig. Er zouden bij aanvang meer journalisten dan betogers aanwezig zijn.

Gaza-betogers willen het ministerie, midden in de Haagse binnenstad, blokkeren. De pro-Palestijnse demonstranten zeggen dat Nederlandse bedrijven en het ministerie van Defensie nauw samenwerken met het Israëlische bezettingsleger. Dit zouden ze niet langer tolereren en daarom blokkeren ze dinsdagmiddag het ministerie van Defensie, zo schrijven initiatiefnemers op Facebook.

De actie is niet officieel aangekondigd bij de gemeente. Burgemeester Jozias van Aartsen is net als de politie op de hoogte, zegt zijn plaatsvervangend woordvoerder. „Er mag gedemonstreerd worden, maar het ministerie moet wel kunnen blijven functioneren.”

Binnen het departement hebben ze geen idee wat er precies gaat gebeuren. „Het kunnen tien actievoerders zijn, maar ook zeshonderd”, vertelt een ambtenaar.

De initiatiefnemers van de actie bereiden zich voor op problemen met de politie. „We gaan het ministerie of een weg blokkeren en gaan daar niet vrijwillig weg totdat onze eisen worden ingewilligd. Wij zullen ons niet verzetten tegen de politie, maar laten ons indien nodig bewust arresteren”, zo valt te lezen in de ’uitnodiging’ op Facebook.

Het lijkt rond twaalven nog erg rustig bij de demonstratie. Verslaggever Bart Mos meldt op Twitter dat er vooralsnog meer journalisten dan betogers op de Kalvermarkt zijn.


Afbeelding

Met flyers wordt opgeroepen tot blokkade v ministerie v defensie, dat samen met de media "medeplichtig is aan moord"


Bart Mos is aanwezig in Den Haag, en houdt ons op de hoogte
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75291
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Nieuws uit Den Haag en uit de Schilderwijk

Berichtdoor Ariel » Di Aug 19, 2014 12:58 pm

Gehoopt wordt op een tram. :smile7: Ik hoop daar ook op, en dan hoop stilletjes ik dat de tram ( zachtjes ) doorrijdt.

Actie is inmiddels opgeschoven van mindef-ingang naar tramrails. Gehoopt wordt op komst van een tram. #proGaza
Afbeelding
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75291
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Nieuws uit Den Haag en uit de Schilderwijk

Berichtdoor Ariel » Di Aug 19, 2014 1:07 pm

Honderden journo's belagen minidemo :thinking:
Afbeelding


Frank Verhoef
Nu gaan ze zitten op de weg. "We zijn het zat dat Arabieren gedehumaniseerd worden" #illegaledemoHeerlijk die twitter verslagen. Of je er zelf bij bent.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Mahalingam
Berichten: 41248
Lid geworden op: Za Feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Demonstreren tegen Israël

Berichtdoor Mahalingam » Di Aug 19, 2014 4:33 pm

En na verwijdering van het in de weg staand journaille, zag het er zo uit:

Afbeelding

Met de bips op de koude natte harde straat. Slecht relweer dus.
Even later werden ze ingeladen op weg naar warme koffie en een procesverbaal.
Wat voor mensen hoeven op dinsdag ochtend niet naar school, practicum of college of werken bij een baas?
AOW-ers ?
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Mahalingam
Berichten: 41248
Lid geworden op: Za Feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Demonstreren tegen Israël

Berichtdoor Mahalingam » Do Aug 21, 2014 3:46 pm

Op 23 aug. op de Dam om 14:00 uur.
https://www.facebook.com/events/841773355857160/
Een grote anti-Israël demonstratie. Het zou het vermelden niet waard zijn ware het niet dat behalve de usuals suspects Appa en Mohammed Rabbae ook Abou Jahjah zal spreken. Je weet wel Abou Jahjah van de AEL (Arabisch-Europese Liga), een bekende haatbaard. Wie weet zien we wel ISIS-vlaggen.
Het schijnt geen storm te lopen met de aanmeldingen, zo wordt bericht:
Ourida Ben Romdhane Doghri:
Ik ben in shock over hoe weinig mensen zich nog maar hebben aangemeld voor a.s zaterdag.
Kom op mensen,waar is iedereen die allemaal meeliepen in Rotterdam.
Palestina heeft ons allemaal nodig!!!!
We kunnen dit niet laten afzwakken!
Er is geen enkel excuus om niet te gaan..
We mogen het niet opgeven
Ik snap dat sommige misschien denken dat het niet helpt,maar als we helemaal niets doen..
Dit is toch het minste wat we kunnen doen?
SILENCE KILLS PALESTINE!!
Kom allemaal zaterdag en laat jullie stem horen voor Palestina!

En er is een fittie met de SP van gekomen.
Het persbericht van de organisatie, gisteren verstuurd naar iedereen & zijn moeder in de mediaas, vermeldt de SP Amsterdam als mede-organisator.
De SP roept luid en duidelijk nu: "Heeft niets met ons van doen. Wij zullen er niet zijn."

Als er één schaap niet op de Dam wil staan volgen er hopelijk meer.
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2014/08/propallie_demo_miljoenmiljard.html
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Mahalingam
Berichten: 41248
Lid geworden op: Za Feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Demonstreren tegen Israël

Berichtdoor Mahalingam » Vr Aug 22, 2014 8:16 pm

Is er vanwege al die demonstraties nu meer vraag naar Pallie sjaaltjes (om over je smoel te trekken, in de vaktaal "kuffiya"genoemd)? Zeer zeker. Maar profiteren die kindertjes in de Pallestijnse sweatshops van deze toegenomen vraag? Nee.
De sjaaltjes worden voor veel lagere prijzen in China gehaald.
Vandaar de noodkreet: "koop palestijnse waar!"
Help mee en red de laatste kuffiya fabriek in Palestina!
Yasser Hirbawi is een 76-jarige Palestijnse man, die in 1961 zijn fabriek opende. Toentertijd had hij 15 machines in gebruik, en produceerde gemiddeld zo’n 150.000 sjaals per jaar! Zijn fabriek staat in Hebron en is de laatste fabriek die de deuren tot nu toe nog open heeft kunnen houden.
Van de 10.000 sjaals die hij nu nog maar jaarlijks produceert, verlaat er praktisch geen enkele meer Palestina. Sinds China de sjaals in het vizier kreeg, zijn ze deze massaal gaan produceren, van veel slechtere kwaliteit maar ook voor een fractie van de prijs.
http://wijblijvenhier.nl/nieuws/red-laatste-kuffiya-fabriek-palestina/
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Mahalingam
Berichten: 41248
Lid geworden op: Za Feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Demonstreren tegen Israël

Berichtdoor Mahalingam » Za Aug 23, 2014 7:55 pm

De pro-Pallie groep heeft een paar honderd mensen bij elkaar gekregen op de Dam.
Het verliep zonder enige wanklank (nou ja...) . De politie was attent op leuzen en borden en vlaggen. Dus het bekende "Khaybar Khaybar ya yahud, Jaish Muhammad saya'ud" werd niet geroepen.
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75291
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Demonstreren tegen Israël

Berichtdoor Ariel » Za Aug 23, 2014 9:09 pm

Mahalingam schreef: Dus het bekende "Khaybar Khaybar ya yahud, Jaish Muhammad saya'ud" werd niet geroepen.


Wat wel geroepen werd was dit. 'Het is klaar met deze zionistische honden, die uit zijn op ons geld en bloed'.

En ach arme...de moslim vriend Esther Voet, directeur voor het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) moest het ook ontgelden. 'Esther 'Stink' Voet, je bent een smerig mens'. werd er geroepen. Zo zie je maar weer, dat als je aardig voor moslims bent, en ook nog eens een Wilders hater, je niet als laatste opgegeten wordt.

Ook wordt op Twitter gemeld dat enkele demonstranten met een vlag van IS zijn gesignaleerd. Een woordvoerder van de politie kan dat niet bevestigen.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17473
Lid geworden op: Ma Feb 17, 2003 9:58 am

Re: Demonstreren tegen Israël

Berichtdoor Manon » Zo Aug 24, 2014 12:19 am

http://www.knack.be/nieuws/wereld/desmo ... aign=knack

Desmond Tutu pleit voor wereldwijde boycot van Israël


De Zuid-Afrikaanse aartsbisschop emeritus Desmond Tutu roept in een open brief in het onafhankelijk Israëlische dagblad Haaretz op tot een wereldwijde boycot van de staat Israël.Desmond Tutu pleit voor wereldwijde boycot van Israël
© reuters

Volgens Tutu hebben de afgelopen weken meer dan 1,6 miljoen mensen over de hele wereld ingetekend op een zogenaamde Avaaz-campagne. Die campagne is gericht tegen bedrijven die profiteren van de Israëlische bezetting en /of betrokken zijn bij 'het misbruik en de onderdrukking van de Palestijnen'. De campagne is specifiek gericht tegen het Nederlandse pensioenfonds ABP, Barclays Bank, leverancier van beveiligingssystemen G4S, het Franse vervoersbedrijf Veolia, het computerbedrijf Hewlett-Packard, en bulldozerleverancier Caterpillar.

Vorige maand hebben 17 EU-lidstaten er bij hun burgers op aangedrongen geen zaken te doen of te investeren in 'illegale' Israëlische nederzettingen, aldus Tutu.

Apartheid

In zijn pleidooi voor een boycot van Israël refereert de Zuid-Afrikaanse aartsbisschop aan de strijd tegen Apartheid in Zuid-Afrika, waarin hij een vooraanstaande rol speelde. Tutu ontving in 1984 overigens de Nobelprijs voor de Vrede voor zijn bijdrage in de strijd tegen die Apartheid.

Tutu ziet als vanzelfsprekend geen heil in een militair conflict om de problemen tussen Israëliers en Palesttijnen op te lossen. 'Geweld wekt steeds meer geweld en haat op, wat bijgevolg leidt tot nog meer geweld en haat,' aldus Tutu. "Wij Zuid-Afrikanen weten alles van geweld en haat, en waartoe het leidt", verduidelijkt hij.

Een boycot leidt volgens hem niet tot bloedvergieten.

Waarom een boycot?

Tutu: "Het stopzetten van de handel met Zuid-Afrika door multinationals met een geweten in de jaren tachtig, werd uiteindelijk een van de belangrijkste hefbomen die de Apartheid - zonder bloedvergieten - op de knieën heeft gekregen. Die bedrijven begrepen dat door bij te dragen aan de Zuid-Afrikaanse economie, ze meehielpen een 'onrechtvaardige status quo' in stand te houden."

Volgens Tutu bewijzen degenen die vandaag zaken blijven doen met Israël zowel het volk van Israël als dat van Palestina een slechte dienst. "Ze dragen bij aan de bestendiging van een 'diep onrechtvaardige status quo'," luidt het. (BO)

Het excusieve artikell in Haaretz: 'My plea to the people of Israel: Liberate yourselves by liberating Palestine'
-
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75291
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Demonstreren tegen Israël

Berichtdoor Ariel » Zo Aug 24, 2014 1:49 am

Een verslag van de demo in Amsterdam.

Appa was er ook, en hij was boos.

Afbeelding

Afbeelding
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 6528
Lid geworden op: Zo Apr 15, 2012 3:24 pm
Contact:

Re: Demonstreren tegen Israël

Berichtdoor Ali Yas » Zo Aug 24, 2014 8:20 am

Bah.
Truth sounds like hate to those who hate truth.

Gebruikersavatar
King George
Berichten: 20568
Lid geworden op: Zo Sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Demonstreren tegen Israël

Berichtdoor King George » Zo Aug 24, 2014 10:46 am

Wie is dat sujet die een kind arbeid laat verrichten in de vorm van een bord te dragen? Ze heeft zich in ieder geval al duidelijk aangepast aan de Islam. Die Moslims laten ook maar al te graag en al te vaak kinderen luidkeels kreten slaken die door de volwassenen worden ingesproken.
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam

Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17473
Lid geworden op: Ma Feb 17, 2003 9:58 am

Re: Demonstreren tegen Israël

Berichtdoor Manon » Zo Aug 24, 2014 11:04 am

King George schreef:Wie is dat sujet die een kind arbeid laat verrichten in de vorm van een bord te dragen? Ze heeft zich in ieder geval al duidelijk aangepast aan de Islam. Die Moslims laten ook maar al te graag en al te vaak kinderen luidkeels kreten slaken die door de volwassenen worden ingesproken.

ik vind het nooit aanvaardbaar dat kinderen mee moeten stappen in grote mensen betogingen. Er kunnen altijd relletjes uitbreken (natuurlijk niet als links protesteert, dat gebeurt enkel als rechts protesteert en er een troep linkse makaken een tegenbetoging tegenin drammen, schuld van de extreem rechtse elementen natuurlijk).

Mijn oudste (toen 16 geloof ik) liep ten tijde van Dutroux mee in een betoging, waarbij ze natuurlijk eerst stond in de massa en tegen mijnheer de agent haar zegje ging doen (voorpagina foto). Echter nadien werd de massa teruggedrongen en klopte diezelfde agent netjes tegen haar hoofd. Gevolg: ambulance en ziekenhuisopname, mama betaalt rekening. Haar vriendinnetje : idem dito. Papa was wel advokaat en spande een proces in. Spijtig genoeg kwam ze me dat pas na het vonnis vertellen: zij kregen alle kosten terug. Ik dus niet.
Ze is wel nooit meer gaan betogen.
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47067
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Demonstreren tegen Israël

Berichtdoor Pilgrim » Zo Aug 24, 2014 12:01 pm

“Felle uitspraken bij pro-Palestina-demo”

Zaterdag 23 augustus 2014

Op de Dam hebben zich zijn zaterdagmiddag enkele honderden mensen verzameld voor een pro-Palestina-demonstratie. Op het podium worden felle uitspraken gedaan over de opstelling van Nederland in conflict tussen Israël en Palestina.

De demonstratie is rond 14:00 uur begonnen. Onder meer rapper Appa en de Belgische activist Dyab Abou Jahjah hebben op de Dam de aanwezige demonstranten toegesproken, reden voor de SP Amsterdam om zich terug te trekken als mede-organisator van het protest.

Appa deed uitspraken over de opstelling van Nederlandse politici in het conflict tussen Israël en Hamas: 'Het is klaar met deze zionistische honden, die uit zijn op ons geld en bloed'. Ook Esther Voet, directeur voor het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) moest het ontgelden: 'Esther 'Stink' Voet, je bent een smerig mens'.

Na Appa was het podium aan Abou Jahjah. 'Ik ben trots om op hetzelfde podium te staan als Appa, hij heeft alles al gezegd'. Eerder liet een spreker in een Zwarte Piet is racisme-shirt weten dat hij zich niet zou laten censureren door de politie, die gevraagd had om niet te refereren aan Hamas tijdens het protest. 'Wij laten ons niet censureren. Ik kom in opstand en sta achter Hamas'.

Ook wordt op Twitter gemeld dat enkele demonstranten met een vlag van IS zijn gesignaleerd. Een woordvoerder van de politie kan dat niet bevestigen. Er is veel politie op de been, die onder meer alert is op discriminerende of antisemitische uitingen en op vlaggen van terroristische organisaties als IS en Hamas. Die vlaggen zijn verboden. Er is één persoon aangehouden voor het verstoren van de openbare orde.

Rond 16:00 uur zijn de demonstranten van de Dam vertrokken voor een ronde door het Centrum. Rond 17:00 uur zal het protest eindigen.

http://www.at5.nl/artikelen/133583/enke ... stina-demo
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
King George
Berichten: 20568
Lid geworden op: Zo Sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Demonstreren tegen Israël

Berichtdoor King George » Zo Aug 24, 2014 12:41 pm

Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75291
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Demonstreren tegen Israël

Berichtdoor Ariel » Zo Aug 24, 2014 1:06 pm

King George schreef:Wie is dat sujet die een kind arbeid laat verrichten in de vorm van een bord te dragen? .


Mijn eerste gedachte toen ik haar foto zag was..."moslimhoer, baarmoeder voor Allah". Mevrouw is duidelijk Nederlandse, en ze is waarschijnlijk een bekeerde moslima die getrouwd is met een marokkaan of palestijn of iemand uit die richting.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75291
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Demonstreren tegen Israël

Berichtdoor Ariel » Zo Aug 24, 2014 1:09 pm

King George schreef:Volgende week doen ze een rondje Breda:


Ach wat schattig.

Nederland staat op in al haar diversiteit. Van jong tot oud, van arm tot rijk vormen wij een kleurrijk palet met een gemeenschappelijk geluid. Wij pleiten voor rechtvaardigheid en handhaving van mensenrechten. Wij vinden dat het onrecht in Gaza eindelijk eens moet stoppen. Wij pikken het niet langer meer dat onze overheid het Israëlisch regeringsbeleid almaar blind blijft steunen. Wij gunnen onze medemensen in Gaza en de rest van Palestina een menswaardig bestaan. We eisen dat de bezetting stopt, dat de illegale blokkade stopt en dat het bloedvergieten stopt. Meer dan 40.000 handtekeningen zijn met behulp van een burgerinitiatief onlangs afgeleverd aan onze minister. Tienduizenden Nederlanders zijn de afgelopen weken de straat opgegaan om hun stem te laten horen. En mensen blijven de straat op gaan! In navolging van Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht, is Breda de volgende stad waar wij collectief een stem geven voor vrede!, voor rechtvaardigheid!, voor solidariteit! en voor vrijheid!
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
King George
Berichten: 20568
Lid geworden op: Zo Sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Demonstreren tegen Israël

Berichtdoor King George » Zo Aug 24, 2014 1:18 pm

Dat zal dan zonder zelfhater in optima forma Ha Idiootje Meijer van het zelfhaatclubje Een Anti Ander Joods Geluid zijn. En Anja Vuilnisbelt is in tranen.

Later, na bezoek aan de bezette Palestijnse gebieden, concludeerde hij dat de Gazastrook 'een groot concentratiekamp' is. (ANP)

http://www.powned.tv/nieuws/binnenland/2014/08/antizionist_hajo_meyer_90_over.html


Lees even de volgende reactie Afbeelding

"concludeerde hij dat de Gazastrook 'een groot concentratiekamp'"
Ik ben geen kenner van concentratiekampen, maar hadden ze in de kampen in Duitsland dan ook volop wapens, raketten en luxieuze overdekte shoppingcentra waar ze iPhones 5 eerder verkochten dan in Israel?

Moonwarrior | 24-08-14 | 09:41
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam


Terug naar “Samenleving & Integratie”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 7 gasten