Verzet tegen het linkse establishment en links extremisme

In dit forum kunnen we de problematiek met betrekking tot integratie en multiculturele samenleving bespreken.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47992
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Verzet tegen het linkse establishment en links extremisme

Bericht door Pilgrim »

Afbeelding

Opnieuw een aanval op Cultuur onder Vuur

Mijn medewerker ontdekte het op 8 december.

De toegang naar Casa Nova was geblokkeerd. Dat is het huis waar Cultuur onder Vuur kantoor houdt.

Extreemlinkse vandalen van Antifa Nijmegen hadden het hek met kettingen dichtgemaakt, zodat er niemand meer in of uit kon.

Het was een gerichte sabotagepoging. Extreemlinkse fanatici zijn woedend over onze succesvolle acties tegen verplicht moskeebezoek door scholen. Over onze verdediging van Zwarte Piet.

Het goede nieuws: de sabotageactie heeft onze vastbeslotenheid alleen maar vergroot.

Het minder goede nieuws: deze fanatici doen er alles aan om u en mij, verdedigers van de Nederlandse beschaving, het zwijgen op te leggen.

Maar ik ga door. Daarbij heb ik urgent uw hulp nodig.


Juist nu mag de verdediging van de Nederlandse cultuur niet stoppen. De verdediging van onze cultuur moet doorgaan!

De linksradicalen hielden het echter niet bij deze nachtelijke sabotageactie.

De zondag daarop kwamen zij met 23 mensen terug, op klaarlichte dag. Op het privéterrein voor Casa Nova hielden zij een lugubere ‘rave-party’.

Met regenboogvlaggen en duivelse attributen als maskers en drietanden ‘dansten’ ze op de maat van satanische muziek.

Een ware heksensabbat, pal voor de deur van Cultuur onder Vuur!

Een kinderachtige vertoning? Zeker. Maar ik wil niet de fout begaan de dreiging van deze ‘rave-party’ te onderschatten.

Deze mensen weten wat ze doen. Ze intimideren ons en vernielen eigendommen.

Ze openen de aanval op gewone en redelijke mensen zoals u en ik, in de hoop dat wij voortaan onze mening voor ons houden.

Onder het duivelsteken 666 hebben ze van hun rave-party zelfs een video gemaakt. Die hebben ze op YouTube geplaatst, zie hieronder een deel van de beelden:

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Blijkbaar voelen deze gevaarlijke radicalen zich onaantastbaar voor politie en justitie.

Ze denken boven de wet te staan.

De vandalen willen dan ook een dwingelandij uitoefenen, waarbij andere visies niet getolereerd worden.

Onmiskenbaar roept de verdediging van onze Nederlandse christelijke cultuur duistere tegenkrachten op.

Hoe duister blijkt wel uit de berichten die deze neo-marxisten op internet achterlieten.

Ze hebben, zo schrijven ze, “een grote speler” dwars willen zitten.

Hoe?

Ze trachten Cultuur onder Vuur “financieel te frustreren en wensen ze weinig succes met het openmaken van het hek en het wegkrijgen van de auto’s van de parkeerplaats.”

Hun hoop is ijdel.

Zij willen ons met alle geweld stoppen, maar beseffen niet dat ze zo alleen maar de noodzaak van onze missie onderstrepen!

Dat neemt niet weg dat zij ook pelgrimshuis Casa Nova economisch hebben willen treffen:


“We gaan ervan uit dat de mensen die daar een kamer hebben geboekt volgende keer twee keer nadenken waar ze hun geld aan uitgeven.”

Op die manier willen ze bereiken dat ons de huur wordt opgezegd.

Ze zijn tot alles bereid om onze campagnes te doen ophouden.

Ook uit de woorden van hun satanische muziek, blijkt dat zij Cultuur onder Vuur uit Casa Nova willen verjagen.

Ze willen dansen op onze ruïnes. Zo zeggen ze het letterlijk!

Let wel deze haat richt zich tegen u en mij:

Vreedzame mensen die willen dat onze cultuur beschermd wordt tegen de gevaren van globalisering en islamisering.


Tegen de politiekcorrecte dictaten van overheid en media.

Help mee met de verdediging van de Nederlandse cultuur en steun Cultuur onder Vuur met een gift.

Help met een donatie >

Deze extremisten worden gedreven door haat tegen alles wat natuurlijk en menselijk is.

Bij een eerder aanval op Casa Nova eisten de antifa’s “afschaffing van het patriarchaat” en “weg met privé-eigendom”.

Het is alsof de jaren zestig en zeventig herleven. Zouden deze mensen niet beseffen wat een oude koek zij opdienen?

Ze debiteren stoffige marxistische clichés, alsof ze die zelf bedacht hebben.

Onze tegenstanders dienen ontmaskerd te worden. Het zijn haters van Nederland en de Nederlandse cultuur.

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid waarschuwt echter in zijn jaarbericht dat deze groepering geweld kan gebruiken.

Ook de politie waarschuwt mij daarvoor.

Ik moet dus realistisch zijn. Om het werk voort te zetten moet ik de beveiliging opvoeren.

Een eerste beveiligingsslag is al gemaakt. Met een e-mailactie heb ik daarvoor fondsen geworven.

Aan de beveiliging van het computernetwerk is direct al ruim 11.000 euro opgegaan.

Maar de recente acties van extreemlinks dwingen mij tot uitgebreide en versnelde beveiliging van het terrein van Casa Nova en dus nieuwe uitgaven.
  • Ik heb een elektrisch, op afstand bedienbaar hek nodig en een toegangssysteem met codes. Het moet voor mensen met kwade bedoelingen veel moeilijker worden binnen te komen.
  • Het hele terrein moet met camera’s bewaakt gaan worden, zodat het niet onopgemerkt en zonder bewijsmateriaal door onbevoegden kan worden betreden.
  • In het pand moet een alarmsysteem dat onmiddellijk aangeeft wanneer mensen onze ruimtes binnendringen.
U begrijpt dat er nog veel meer moet gebeuren, waarover ik niet kan uitweiden.

Deze e-mail is in vertrouwen gericht aan u, trouwe ondersteuner van Cultuur onder Vuur.

Ik moet er echter rekening mee houden dat het in verkeerde handen kan vallen.

In overleg met een professioneel beveiligingsbureau heb ik een integraal plan opgesteld dat 24.000 euro gaat kosten.

Dure ‘hardware’ als camera’s en elektrisch hek zijn daarbij inbegrepen. Het is als een kasteel waarop een aanval dreigt.

Dan ontkom je er niet aan een slotgracht te graven en een ophaalbrug te bouwen.

De verdediging van de Nederlandse cultuur mag niet worden gestaakt.

Want dat is precies waar zijn vijanden op uit zijn.

Daarom kan ik niet zonder uw hulp. Samen kunnen we deze aanvallen het hoofd bieden en onze missie voortzetten.

Help mee in de strijd voor de Nederlandse beschaving.

En help mij alstublieft met de broodnodige beveiliging van ons actiecentrum met een edelmoedige gift van €10,- €20,- €30,- €50,- of zelfs €100,- zodat ik die in januari nog kan realiseren.

Help met een donatie >

Ik kan zo weer aangevallen worden. Daarom wil ik snel zijn met het doorvoeren van het gehele beveiligingsprogramma.

Ik weet het, het gaat om een groot bedrag.

Maar bedenk dat iedere gift, iedere euro bijdraagt aan het veiligstellen van onze missie: de verdediging van het gezin.

Ik ben van de doeltreffendheid van deze maatregelen vast overtuigd.

Wie de ontwikkelingen in media en politiek volgt, ziet dat de ideologische tegenstellingen steeds scherper worden.

De linksextremistische vijanden van ons land en onze cultuur worden steeds grimmiger.

Knarsetandend zien zij onze successen en willen die stoppen.

In zekere zin bevestigen de extreemlinkse acties dan ook hoe goed u en ik bezig zijn.

Men is bang dat wij onze doelen bereiken.

We moeten dus doorpakken in plaats van inbinden. Juist nu!

Laat merken dat u de verdediging van de Nederlandse cultuur steunt.

Help mij alstublieft het grote beveiligingsprogramma te realiseren met een edelmoedige gift van €10,- €20,- €30,- €50,- of zelfs €100,-.

Deze campagne is onontbeerlijk om onze missie veilig te stellen. Met uw hulp gaat dat slagen!

Met strijdbare groet,

Hugo Bos

Campagneleider Cultuur onder Vuur
Zie ook HIER.
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47992
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Verzet tegen het linkse establishment en links extremisme

Bericht door Pilgrim »

Een sterke vrouw

Geplaatst op 9 januari 2019

Afbeelding
“Wie het huwelijk voor iedereen opeist, zal nog gek opkijken wie er dan zoal trouwen wil. Wie een keer gelooft het huwelijk anders te kunnen definiëren, die zal dat ook een tweede, derde of vierde keer doen.”

Ik heb diep respect voor mensen die tegen de stroom in durven gaan. Mannen en vrouwen die met kracht van argumenten de ingrepen in de samenleving die zij als ondoordacht en onnatuurlijk ervaren, bestrijden. Die de gedachtepolitie niet vrezen. Die er lak aan hebben of hun opinie systeem-bevestigend is of niet. Die nog durven putten uit de eigen bronnen van het Westen en zeggen wat gezegd moet worden.

Birgit Kelle is zo’n vrouw. Overheid, feministen en politiek correcte media reageren furieus op haar conservatieve benadering van vrouwelijkheid, moederschap en eigen verantwoordelijkheid en maken haar uit voor anti-feministe, rechts, homofoob, racist of combinaties daarvan. Daar kan daar ook nog islamofoob bij sinds zij zich op Facebook uitsprak tegen de Barbiepop met hoofddoek en zich afvroeg ‘of er in de toekomst ook een Barbiehuis komt waar de lieve Ken zijn Barbie kan slaan of stenigen als zij de mooie hijab wil afdoen’. Het leverde haar prompt een blokkade op.

Birgit strijdt voor de vrijheid van de vrouw. Zij wil dat vrouwen écht kunnen kiezen. En als die keuze drie jaar thuiszitten met de baby is, dan zouden ze daarin ondersteund moeten worden, en niet veroordeeld. In haar bevlogen boek Muttertier heet het: “Wij moeders dragen de toekomst. Een gelukkige moeder is tegenwoordig een provocatie. Zij laat de vanzelfsprekende vrouwelijke rol zien. Ze kan leven schenken en leven doorgeven. Wat een macht! Moedergeluk, bij het woord alleen al draait bij die ouwe feministen eenvoudigweg hun maag om. Hebben zij er niet jarenlang voor gestreden om ons van deze mythe, van onze mannen en ook van onze kinderen te verlossen? Of moeten we maar gelijk zeggen: van onze vrouwelijke natuur? Vroeger zetten we onze carrière in de ijskast om kinderen te krijgen. Tegenwoordig moeten we onze eicellen invriezen om carrière te maken en om onze beste jaren aan ons werk in plaats van aan ons gezin te schenken. Bedankt! Maar tegen de stroom in zijn wij er nog steeds: moeders met een moederhart, vrouwelijke vrouwen. Wij zijn de echte voorhoede. Zonder ons geen leven. Wij zijn de moederdieren. Wij spelen niet zomaar een rol, wij zijn niet kapot te maken, wij zijn. Gekomen, om te blijven. Wij waken over onze kinderen, wij verdedigen hen als leeuwinnen. Wij geven hen vastheid en we geven hen vleugels. Wij houden van hen. Het is niet te verklaren, het is gewoon zo. We zijn moederdieren tot onze laatste snik. En dat vinden we goed zo.”

Birgit neemt het op voor het traditionele gezin. Zij vecht tegen de linkse agenda die dat gezin wil afbreken. Linkse en groene partijen zeggen weliswaar veel voor gezinnen te willen doen, maar ondertussen hebben ze de klassieke definitie van gezin losgelaten; te christelijk, middeleeuws, achterhaald.

Terwijl 80% van de kinderen in Europa gewoon bij hun getrouwde ouders leeft, leven de nieuwe politici heel anders dan de mensen waarvoor zij zeggen op te komen: niet getrouwd, geen kinderen. Geen wonder dat het zelden of nooit gaat over gezinspolitiek. Gezinnen in de traditionele zin van het woord bestaan voor hen niet (meer). Dat gezin moet vernietigd. Als dat betekent dat kinderen worden ‘opgevoed’ in vaderloze, gebroken of disfunctionele huishoudens dan zij dat zo. Als het maar niet langer de liefhebbende ouders zijn die hen thuis leren hoe ze moeten handelen en denken, maar domme overheidsrobots die hen het dogma van ‘sociale rechtvaardigheid’ door de strot rammen.

Het gaat de politiek om individuen, om vrouwen- en kinderrechten, gendergelijkheid, vrouwen die uit het gezin moeten, abortus die een ‘mensenrecht voor vrouwen’ is. En, niet te vergeten, vrouwen die vooral werknemer zijn.

De media venten die heilloze politieke keuzes uit, want ook daar zitten de progressieven in de top. Afgaand op die media lijkt het alsof het traditionele gezin uit de samenleving verdwenen is omdat je het niet ziet. We krijgen vooral en verhoudingsgewijs veel te veel singles, gescheiden mensen, LGBTQIAP´ers, homo-stellen en alternatief samengestelde gezinnen te zien.

Gezagsgetrouw als Duitsers (en Nederlanders) zijn, hebben zij gehoor gegeven aan de roep om de bevolkingsaanwas af te remmen in verband met de ‘dreigende overbevolking van planeet aarde’. Ook hier heeft de decennialange linkse indoctrinatie, uitmondend in sociale druk, een rol gespeeld. Time Magazine bijvoorbeeld promootte het ‘kindervrije’ leven. Heel slim, want nu is er een ‘legitieme’ reden om massaal moslimmigranten binnen te laten; de ‘nieuwe Europeanen’, die ‘de toekomst van Europa’ zijn. Als dit vooruit bedacht is, is het wel een héél goed geplande situatie.

In landen die massa-immigratie niet zien als oplossing voor het probleem van de geboortedaling gaat het anders. Daar worden de eigen gezinnen versterkt en voert de overheid een kindvriendelijk beleid. In ons land wordt zorgen voor eigen kinderen juist ontmoedigd en worden kostwinnersgezinnen (400.000) gediscrimineerd. De overheid wil dat vrouwen betaalde arbeid verrichten en dus moeten zij daarbij geholpen, geprikkeld, gedwongen worden. Hoe neerbuigend!

Birgit Kelle is ook verklaard tegenstandster van het homohuwelijk. Haar argumenten zijn de moeite waard. Zij zegt dat het op z’n minst opvallend is, dat het homohuwelijk juist gepropageerd en doorgedramd is door hen die oorspronkelijk voor het burgerlijk huwelijk alleen maar spot en minachting hadden. Dat deze lieden eind tachtiger jaren bijna van de ene op de andere dag niet meer de afschaffing van het huwelijk propageerden, maar de ‘openstelling’ ervan voor paren van gelijk geslacht, wil niet zeggen dat de oorspronkelijke agenda – maatschappelijke revolutie en afschaffen van alle ‘achterhaalde’ instituten – losgelaten werd. Men had alleen maar ingezien dat die agenda zo ook prima te bereiken was.

De door ‘progressieve’ krachten voorgestane ‘levensvormen politiek’ moest, zonder te letten op geslacht of aantal betrokkenen, het naast elkaar bestaan van alle denkbare samenlevingsvormen mogelijk maken, en geen enkele vorm discrimineren. Een giftig uitwas van deze agenda was de ‘normalisering’ van pedofilie.

Geschrokken van de reacties horen we daar (even) niet veel meer over. Maar het plan om de samenleving sluipend, namelijk door uitholling van de burgerlijke instellingen, en door politiek correcte mantra’s daar rijp voor te maken, is niet veranderd.

Kelle legt het verband: “Wie het huwelijk voor iedereen opeist, zal nog gek opkijken wie er dan zoal trouwen wil. Wie een keer gelooft het huwelijk anders te kunnen definiëren, die zal dat ook een tweede, derde of vierde keer doen.” Is het ver gezocht om te stellen dat deze ontwikkeling de weg vrijmaakt voor polygamie en zelfs pedofilie of bestialiteit?

De op sommige vlakken nog steeds broodnodige acceptatie van mensen die ‘anders’ zijn lijkt compleet door te slaan nu ‘anders’ niet langer ‘afwijkend’ mag worden genoemd, maar als ‘normaal’ moet worden gezien én onderwezen. Afbraak en omkering van waarden begint altijd met iets waar de massa de schouders over ophaalt. Zo kan een kleine extremistische links-groene voorhoede, die wetenschappelijke feiten met een korreltje zout neemt of gewoon negeert, het Westen tot totaal verval en absolute waanzin drijven. Goed als er dan sterke vrouwen als Birgit zijn die een krachtig en gezond tegengeluid geven. Het zal namelijk alleen maar erger worden, zolang we alleen maar blijven reageren in plaats van de strijd aan te gaan, keuzes te maken en het goede te verdedigen en te promoten.

Door: Wim van Schaik

https://ejbron.wordpress.com/2019/01/09 ... rke-vrouw/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47992
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Verzet tegen het linkse establishment en links extremisme

Bericht door Pilgrim »

Nog een nabericht via de mail van 'Cultuur onde Vuur'.
Afbeelding

Nieuwe aanvallen dreigen

We zijn er nog niet!

De beveiliging van het hoofdkantoor van Cultuur onder Vuur is nog niet rond.

Eind vorig jaar schreef ik u over meerdere aanvallen en sabotageacties, die linksradicalen van Antifa tegen ons uitvoerden.

De politie waarschuwde ons voor hen. Ook de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid liet weten dat deze groep tot geweld in staat is.

Het hoofdkantoor van Cultuur onder Vuur moet daarom beveiligd worden.

Ik gaf aan dat dit €24.000,- kost en vroeg om uw financiële hulp.

En ik ben zeker niet teleurgesteld. Ik heb tot nu toe wel €13.500,- mogen ontvangen.

Hartelijk dank als u met een donatie mij heeft geholpen om al zo ver te komen!

Maar we zijn er nog niet. Ik moet nog €10.500,- ophalen.

Ik kan mijn medewerkers niet aan nog een aanval blootstellen. Een nieuwe aanval dreigt elk moment.

Grijp nu uw kans om bij te dragen aan de beveiliging van het hoofdkantoor van Cultuur onder Vuur, zodat linksextremistische aanvallen in de toekomst verhinderd kunnen worden!

Help mij daarom vandaag nog om de resterende €10.500,- op te halen, zodat ik morgen JA kan zeggen tegen de beveiliging van ons hoofdkantoor!

Deze linksextremisten zijn tot alles in staat.

Ze zijn nu reeds enkele malen op ons privéterrein binnengedrongen en vandaliseerden eigendommen.

Enkele keren kwamen ze midden in de nacht, andere keren overdag met ruim 20 man!

Van alle gevallen is aangifte gedaan bij de politie.

Zij houden het extra in de gaten.

Maar ook voor het gebouw waar Cultuur onder Vuur kantoor houdt, moeten passende maatregelen worden getroffen.

Het moet mensen met kwade wil onmogelijk worden gemaakt om zomaar ons privéterrein te betreden.

Ik wil zo snel mogelijk JA zeggen tegen de offerte, zodat het hoofdkantoor beveiligd kan worden.

Onze vijanden willen ons met deze acties dwarszitten en financieel frustreren!

Met uw hulp weet ik zeker dat deze kwaadwillende acties als een boemerang naar hen terug zullen keren.

De verdediging van de Nederlandse cultuur mag nu niet stoppen, maar moet doorgaan tegen alle tegenstand in!

Help mij vandaag nog om de benodigde €10.500,- op te halen zodat extreemlinkse sabotageacties voorkomen kunnen worden en ons hoofdkantoor beveiligd!

Help hier met een donatie >

Dit is uw kans om onderdeel te zijn van een grote stap.

U helpt zo actief mee aan onze verdediging van de Nederlandse cultuur.

We zijn een macht waar extreemlinks voor vreest!

Niet alleen op het gebied van klimaat, ook van islamisering, immigratie, tradities en meer.

Helpt u mee met de verdediging van Nederland?

Met strijdbare groet,

Hugo Bos

Campagneleider Cultuur onder Vuur
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47992
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Verzet tegen het linkse establishment en links extremisme

Bericht door Pilgrim »

Duitsers plaatsen monument voor kantoor van Merkel over moord, verkrachting en criminaliteit door migranten
Vlad Tepesblog - Gepubliceerd op 22 jan. 2019

De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47992
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Verzet tegen het linkse establishment en links extremisme

Bericht door Pilgrim »

Vaderlandsliefde kan nooit ingeruild worden voor globalistisch gedachtegoed en het is tijd dat de Nederlandse en Europese politici dat gaan begrijpen!

Geplaatst op 3 maart 2019

Afbeelding

In ons land wordt het NOS-nieuws (Nepnieuws Onder Staatstoezicht) al aangeklaagd, omdat het éénzijdig nieuws brengt. Dat gebeurt ook in andere landen, want het is namelijk niet de bedoeling dat wij zelf na gaan denken en conclusies trekken. Dat past namelijk niet in het plaatje van de globalisten, die daarom nog meer het internet willen censureren omdat de bevolking het echte nieuws daar wel leest.

Hoe we worden gemanipuleerd, is hieronder uitvoerig te lezen.

https://saltmines.nl/2019/02/25/hoe-man ... ropaganda/

https://saltmines.nl/2019/03/03/hoe-man ... -promoten/

Over de klimaatwaanzin waar geen enkel bewijs voor blijkt te bestaan volgens onderstaand artikel en dat de critici al jaren worden gedemoniseerd. “Het is namelijk onmogelijk dat materie opgewarmd kan worden door het absorberen van zijn eigen straling”. De broeikas hypothese conflicteert op essentiële punten met wat we weten over de thermodynamica. Atmosfeer is geen broeikas en warmte kan alleen stromen van iets met een hogere temperatuur naar iets met een lagere temperatuur en niet omgekeerd.

https://www.climategate.nl/2019/03/atmo ... oeikas-ii/

De loze beloftes vanuit de regering vliegen ons om de oren, speciaal nu voor de verkiezingen, net zoals de schandalen en de doofpotten, waaronder de Demmink-zaak. waar steeds meer duidelijkheid in komt. Want er spelen blijkbaar vele belangen mee voor vele partijen die niet allemaal zo koosjer lijken zijn… Gelukkig zijn er nog moedige mensen die er vragen over blijven stellen totdat ook in deze zaak de waarheid aan het licht komt.

https://rechtiskrom.wordpress.com/2019/ ... -me-tegen/

Ik hoop dat u stevig zit als u onderstaand artikel leest. Al is het een ouder artikel, maar het is de bedoeling dat er nog minimaal 25 miljoen meer immigranten naar Europa komen, laat dat even op u inwerken. Europa moet Eurabia worden, geregeerd door één wereldregering.

De aandrijfas van deze invasie zijn de EU en de VN, diegenen die het globalisten plan uitvoeren en de deelnemende landen de wet voorschrijven. Dat beleid dat Rutte en de rest van het politieke kartel slaafs opvolgen, omdat het nationalisme ingeruild moet worden voor het globalisme.

De inbreng van vele immigranten in onze westerse samenlevingen is een aanval op onze westerse normen en waarden, een aanval op de gelijke rechten van vrouwen, en creëert een intolerante en onveilige samenleving vol mensen die de westerse cultuur niet respecteren. Zeer begrijpelijk dat Engeland uit de EU-dictatuur is gestapt, het zal, en terecht, wel een harde Brexit worden en dan zullen meerdere landen, waaronder hopelijk ook Nederland, volgen. Want ook Engeland betaalde al jaren, net zoals Nederland, heel veel meer aan de EU dan het terugkreeg en wat je ervoor terugkrijgt zijn dictatoriale praktijken.

https://www.theeuropean.de/eva-herman/1 ... n-bis-2050

Mijns inziens zouden we niet mee moeten gaan met het onrealistische plan van de globalisten, waarbij we onze eigen Nederlandse identiteit, onze vrijheid, onze veiligheid en onze westerse normen en waarden verliezen. Het is tijd om op te staan voor uw vaderland, dit is ons land, het land van onze kinderen, die het recht hebben om op te groeien in de beschaafde westerse maatschappij die onze grootouders met bloed, zweet en tranen voor ons hebben gecreëerd.

Sluit u aan bij een groep, partij, organisatie of brotherhood die, elk op hun eigen manier, vecht voor het behoud van ons Nederland en onze normen en waarden. Vaderlandsliefde kan nooit ingeruild worden voor globalistisch gedachtegoed en het wordt tijd dat de Nederlandse en Europese politici dat gaan begrijpen.

Bron: https://vk.com

Door: “Elise Nijmegen”

https://ejbron.wordpress.com/2019/03/03 ... begrijpen/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47992
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Verzet tegen het linkse establishment en links extremisme

Bericht door Pilgrim »

Opmerkelijke nieuwe website:

Geplaatst op 3 maart 2019

Afbeelding

www.defoutenvanVVDrutte.nl

Er is sinds begin deze week een vrij bijzondere website in de lucht. Zelfstandig ondernemer (MKB-detaillist en vastgoedbeheerder) en rechts politiek activist R. van Gemert uit Zwijndrecht heeft een site laten bouwen en online gezet waarop een heleboel misstanden staan die de VVD onder Rutte begaan heeft. En nog steeds begaat. De naam van de site zag u hierboven al staan. Ze bevat meerdere tegels waaronder u overzichtelijk kunt zien wat ons zoal aangedaan is de afgelopen 10-15 jaar. En wat er nog aan komt. U ziet daarmee wat voor partij de VVD eigenlijk is. Van Gemert vindt dat mensen niet meer in de leugens van de VVD moeten trappen. Omdat Nederland ermee naar de knoppen gaat. Het is een interactieve website, waarop lezers ook nog eens hun mening kwijt kunnen. Niet gecensureerd, dus dat lucht lekker op!


Er staan meerdere feiten op de site, die veel kiezers ongetwijfeld vergeten zijn. Of in het geheel zelfs niet eens weten. Maar even rond surfen is buitengewoon ‘verfrissend’. De bedoeling is dat de site breed gedeeld wordt, door heel Nederland, om de VVD een grote slag toe te brengen. Dus maak al uw familieleden, kennissen, vrienden en collega’s erop attent en vraag al die mensen het ook weer te delen! Vooral als u of iemand anders een VVD´er kent… Heeft u zelf nog tips, geef die dan aan de sitebeheerder door. Volgens Van Gemert heeft de VVD alleen maar een zeer goed reclamebureau. De waarheid is ánders. Er wordt niets voor de autochtone Nederlander gedaan. Aangezien de VVD rechts hoort te zijn, en dat zegt te zijn, maar het in de praktijk niet is, is rechts zijn kracht kwijt. De middenklasse wordt daarom nu gewoon uitgeknepen. Het is opmerkelijk dat een dergelijke ondernemer de VVD zó hard aanvalt. Maar ja, de ‘Bolkestein-VVD’ is inmiddels al lang verdwenen... En dat gaat zich wreken.

Twee maanden geleden raakte R. van Gemert enigszins bekend door een negatief stuk over het FvD op De Dagelijkse Standaard, waarbij hij publiekelijk zijn lidmaatschap van die partij opzegde. Het stuk maakte veel tongen los en is op die site enkele tienduizenden keren aangeklikt. In een persoonlijke reactie naar ons vertelde Van Gemert echter dat het overgrote deel van de mensen dat reageerde het inhoudelijk echter wel in meer of mindere mate met hem eens was. Uit betrouwbare bron is bekend gemaakt dat de gehele partijtop dat artikel goed gelezen heeft. Laten we hopen dat Baudet cs. er lering uit trekken. Op de Algemene Ledenvergadering in november vertelde hij gelukkig al dat hij sommige dingen die hij gedaan had, ‘niet meer moest doen’. Dat was ook precies de bedoeling van Van Gemert.

Velen verdachten hem ervan een linkse trol of VVD´er te zijn. Die beiden kampen (of is dat tegenwoordig hetzelfde?) kunnen we met deze site in aanschouw in ieder geval wegstrepen. Van Gemert is in ieder geval blijkbaar geen VVD´er… Deze site, als onderdeel van zijn initiatief www.OpRechts.nu, belooft nog wat.

Kijken allemaal! En delen!

Geplaatst door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2019/03/03 ... e-website/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Mahalingam
Berichten: 41553
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Verzet tegen het linkse establishment en links extremisme

Bericht door Mahalingam »

Is iemand met ei besmeuren een verzetsdaad? Of een terreurdaad?
Dat ligt eraan van waaruit je kijkt.
Jeremy Corbyn egged: Man arrested for assault after Labour leader hit by egg outside mosque
A man who allegedly threw an egg at Jeremy Corbyn as he was taking part in a public event has been charged with assault, according to police.

The Labour leader was targeted on Sunday afternoon during a visit to a mosque in north London.

John Murphy, from Barnet, is believed to have come from behind and smacked Mr Corbyn with an egg. The 31-year-old allegedly screamed: “When you vote you get what you vote for.”

He was not a regular guest at the mosque and had been waiting inside the building.
https://inews.co.uk/news/jeremy-corbyn- ... bury-park/
En de splitsing der geesten:
The attack has also resulted in an argument among political figures on the subject of abuse. Following the incident, a tweet from political commentator Owen Jones resurfaced, which read: “I think an egg was thrown at him actually. I think sound life advice is, if you don’t want eggs thrown at you, don’t be a Nazi. Seems fair to me.”

The original tweet was directed at former leader of the BNP, Nick Griffin, and it was highlighted by presenter Rachel Riley. Deputy chairman of the Conservative Party James Cleverly responded with a supportive gif, but after criticism that he was implying a comparison between the Labour leader and a Nazi, clarified that he was instead intending to highlight the “hypocrisy” of the original Jones tweet, in light of the incident involving Mr Corbyn. Riley retweeted this interpretation as well.
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47992
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Verzet tegen het linkse establishment en links extremisme

Bericht door Pilgrim »

Maaßen heeft scherpe kritiek op de CDU: “Geef rode lijnen aan, die men niet mag overschrijden als je je eigen identiteit niet wilt opgeven.”

Geplaatst op 5 maart 2019

Afbeelding

De voormalige chef van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, Hans-Georg Maaßen (foto), heeft scherpe kritiek op de politiek van de CDU in het weekblad “Focus”. Maaßen, die zelf lid is van de CDU en in februari eveneens toetrad tot de Merkel-kritische “Waarde-unie”, schreef: “Ik trad tot de partij toe vanwege bepaalde waarden. En dat waren en zijn geen conservatieve of rechtse waarden, maar de waarden van de CDU. In de afgelopen jaren zijn veel van deze waarden verloren gegaan.”

Bovendien schoot hij indirect met scherp tegen Merkel en haar opportunistische politiek: “Ik ben destijds niet tot de partij toegetreden opdat er miljoenen asielzoekers naar Duitsland komen en er een asielpolitiek zonder bovengrens bestaat. Ik ben ook niet tot haar toegetreden opdat er energiepolitieke afschaffing zonder gegarandeerde aanschaffing bestaat. Ook niet, opdat de dienstplicht afgeschaft en het functievermogen van het Duitse leger beperkt wordt. Ook niet het minimumloon of de genderpolitiek waren mijn motivatie om tot de partij toe te treden.”

Bovendien schreef hij: “Er bestaan rode lijnen, die men niet mag overschrijden als men zijn eigen identiteit niet wil opgeven.” (...) “Ik neem waar dat veel functionarissen in de CDU een eigen agenda hebben, wellicht een carrièreagenda, die niet altijd identiek is aan de waardevoorstellingen en de overtuigingen van veel partijleden en aanhangers. De CDU is niet het eigendom van de functionarissen.” Want het zou niet zo mogen zijn dat een partij politieke overtuigingen opgeeft en het exacte tegendeel zou vertegenwoordigen, “alleen omdat deze functies het machtsbehoud mogelijk maken”, waarschuwde de jurist Maaßen.

Bron: https://dieunbestechlichen.com

Door: Hanno Vollenweider

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2019/03/05 ... t-opgeven/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Mahalingam
Berichten: 41553
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Verzet tegen het linkse establishment en links extremisme

Bericht door Mahalingam »

Je kan je afvragen en je dan zorgen maken over de vraag of als Corbyn er in levende lijve had gestaan of ze dan ook op hem zouden hebben geschoten.
Britse soldaten in Afghanistan schieten op foto oppositieleider Jeremy Corbyn
Het Britse ministerie van Defensie is een onderzoek gestart omdat er een video is opgedoken waarin soldaten in Kaboel een foto van oppositieleider Jeremy Corbyn gebruiken als schietschijf. ,,De beelden zijn authentiek. Dit is onacceptabel’’, bevestigt het ministerie aan Sky News.

De troepen zijn gestationeerd in een legerbasis in de Afghaanse hoofdstad. Naar verluidt zouden verfkogels gebruikt zijn bij het schieten op de afbeelding van de leider van Labour. ,,Dit gedrag past niet bij de hoge standaarden die ons leger stelt’’, reageert het ministerie verontwaardigd.

Op de beelden zijn vier militairen te zien, terwijl ze hun pistolen leegschieten. Nadat ze klaar zijn, draait de camera richting een bord met daarop Corbyn. De tekst onder het filmpje, dat via Snapchat is verspreid, luidt: ‘happy with that’.

Alarmerend
‘Dit is alarmerend’, zegt een geschrokken woordvoerder van de Labour-partij ,,We hebben alle vertrouwen dat het ministerie dit zorgvuldig onderzoekt en hiertegen optreedt.” Het ministerie van Defensie is naar aanleiding van het filmpje een onderzoek gestart.

Volgens Sky News zou de schietbaan gelegen zijn in de New Kabul Compound. Soldaten krijgen daar zogenaamde ‘beschermengel’-trainingen. ,,Er hangen afbeeldingen van beroemdheden op de schietbaan’’, meldt een verslaggever. ,,Maar die VIPs moeten worden beschermd en niet beschoten.’’
Met video:https://www.youtube.com/watch?v=gRqLSGbicsU
https://www.ad.nl/buitenland/britse-sol ... ~afaa5dbb/
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47992
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Verzet tegen het linkse establishment en links extremisme

Bericht door Pilgrim »

Woedende rede van conservatieve zwarte blogster Candace Owens

Geplaatst op 17 april 2019


(Klik rechts onderin de balk voor Engelse ondertiteling.)

“Haat is het centrale element van linkse politiek”

Dat hebben de linksen in het Amerikaanse Congres zich anders voorgesteld: met een hoorzitting over “haatmisdaden en blank racisme” wilden ze Donald Trump in de nabijheid brengen van neonazi´s en de Ku Klux Klan. Maar de jonge zwarte activiste Candace Owens las hen in plaats daarvan in een viraal optreden de Levieten.


Sinds Donald Trump op 16 juni 2015 de roltrap in de Trump Tower afkwam en zijn kandidatuur voor het presidentschap aankondigde, o.a. met de aanwijzing dat er “verkrachters” over de grens met Mexico het land zouden binnenkomen, beweert links volledig tegen de waarheid in dat Trump alle Mexicanen verkrachters genoemd zou hebben.

Tijdens de gewelddadige demonstraties in Charlottesville, Virginia, waar linksen een standbeeld van generaal Robert E. Lee van de zuidelijke staten wilden neerhalen, reed op 12 augustus 2017 een psychisch gestoorde rechts-extremist met zijn auto in de menigte, verwondde 19 mensen en doodde de 32-jarige Heather Heyer. Toen Trump neonazi´s en Ku Klux Klan heel duidelijk veroordeelde, er echter van sprak dat er “aan beide zijden goede mensen” zouden zijn geweest en dat de linkse extremisten het eerst hadden aangevallen, was voor links het bewijs volbracht dat Trump een blanke racist zou zijn. “White Supremacist” is sindsdien in de VS een dodelijke slogan, dat overeenkomt met de “nazi-knuppel” in Duitsland.

Hoewel Donald Trump de eerste Amerikaanse president met joodse kleinkinderen is, de eerste openlijk homoseksuele spreker op een partijcongres van de Republikeinen heeft uitgenodigd en de eerste zwarte vrouw tot generaal van de marine-infanterie benoemd heeft, houden de Democraten bij gebrek aan betere argumenten en kandidaten erin volharden om de gekozen president als racist, seksist, Joden- en homohater neer te zetten.

Met een hoorzitting over het thema haatmisdaden en de toename van het blanke racisme wilden de Democraten in het Congres Trump in de nabijheid van de terreuraanslagen van Christchurch en Pittsburgh brengen. Als kroongetuige voor de slachtoffers van de islamhaat nodigden de Democraten de arts Mohammad Abu-Salha uit, wiens beide dochters door een buurman bruut werden doodgeschoten.

Hun Republikeinse collega´s haalden hen echter een streep door de rekening door eigen getuigen uit te nodigen. Eerst wees Mort Klein, vertegenwoordiger van de “Zionist Organisation of America” erop dat de meeste haatmisdaden tegen Joden begaan, en dat de meeste van deze antisemitische aanslagen door linksen en moslims gepleegd worden.

Daarna sprak Candace Owens, die als de Trump-vriendelijke “Red Pill Black” op YouTube beroemd was geworden en inmiddels voor de conservatieve studentenbeweging “Turning Point USA” werkt. Ze heeft een eigen beweging genaamd “Blexit” opgericht om zwarten ertoe aan te moedigen de – zoals zij het noemt – “slavenplantage” van de Democratische Partij te verlaten, die hen alleen maar als stemvee zouden misbruiken.

Hieronder haar toespraak in Nederlandse vertaling:

“Dames en heren, veel persvertegenwoordigers waren verbaasd dat ik vandaag hier ben. Want velen weten niet dat ik als jonge vrouw het slachtoffer van een haatmisdaad werd. Daarover wordt niet zo vaak bericht, want ik pas niet in het linkse wereldbeeld van de mainstream media: ik ben zwart, maar ondersteun niet de Democraten, maar president Trump. Ik zet me in voor onderwerpen die daadwerkelijk de zwarte gemeenschap aangaan.

Ik beschouw het als een grote eer om hier vandaag te zijn, want achter me zit mijn 75-jarige grootvader. Ik zag mezelf altijd als kind van mijn grootvader: ik heb mijn gevoel voor humor, mijn hartstocht en mijn vlijt van hem geërfd. Mijn grootvader groeide op als oogsthulpje op een boerderij in de zuidelijke staten ten tijde van de rassenscheiding. Toen hij klein was, hadden begrippen als racisme en blank nationalisme op grond van de rassenwet van de Democratische Partij nog een echte betekenis. Het was zijn eerste baantje als 5-jarige om tabak te drogen op zolder. Hij werd katoenplukker en kreeg met de Democratische terreurgroep genaamd Ku Klux Klan te maken, die het voorzien had op zijn vader. De beweging bracht hen regelmatig een bezoekje en schoot op hun huis.

Mijn jonge jaren mocht ik in het huis van mijn grootvader doorbrengen. Wat deze commissie wellicht echter zal choqueren: mijn grootvader heeft nooit tegen me gezegd dat er dingen in het leven zouden bestaan die ik op grond van mijn huidskleur niet zou kunnen doen. Mijn grootvader heeft nooit iets slechts over blanken gezegd. Hij bracht me nooit bij om mezelf op grond van mijn herkomst als slachtoffer te zien. In plaats daarvan bracht hij me bij in God te geloven, in de familie, in vlijt en werk. Dat waren de waarden van mijn jeugd.

Er bestaat geen enkel verstandig mens, die nu serieus zou beweren dat de VS tegenwoordig racistischer of blank-nationalistischer zou zijn dan in de tijd dat mijn grootvader in de zuidelijke staten opgroeide. Maar deze begrippen worden tegenwoordig inflatoir gebruikt, en met slechts één enkel doel: om mensen met een donkere huid bang te maken. Dat schijnt het narratief te zijn dat elke vier jaar met de presidentsverkiezingen weer wordt uitgepakt.

Wat we daarentegen nooit horen, is bijvoorbeeld het feit dat 75% van de zwarte jongens in de staat Californië niet geleerd hebben om te lezen op het niveau van voortgezet basisonderwijs. In zwarte binnensteden zoals Baltimore behaalde op vijf Highschools en een middenschool in 2016 geen enkele leerling het vereiste niveau in wiskunde of lezen. Het percentage zwarte alleen opvoedende ouders bedroeg in de jaren-60 23%. Nu is dat 74%. Waarom houdt u daar niet eens een hoorzitting over?

In steden zoals New York worden meer zwarte baby´s geaborteerd dan geboren, en de gouverneur van de staat New York laat de wolkenkrabbers verlichten om een nieuwe wet te vieren die abortus tot het tijdstip van de geboorte toestaat. Kortom: voor de ware misstanden in de zwarte gemeenschap zijn geen blanke nationalisten verantwoordelijk, maar linkse politiek.

Om het heel duidelijk te zeggen: bij deze hoorzitting gaat het niet om blanke nationalisten of haatmisdaden, maar om angsten aan te wakkeren, en zodoende macht en controle veilig te stellen. Het is een vooraankondiging van de verkiezingsstrategie van de Democraten in 2020, die dezelfde zal zijn als in 2016.

U geeft de schuld aan Facebook, Google en Twitter, omdat de sociale media uw dominantie over de hersenen van de mensen gebroken hebben. Deze hoorzitting werd ingesteld, omdat u gelooft dat zonder de sociale media geluiden zoals het mijne niet zouden bestaan, dat zonder hen mijn beweging Blexit, waarmee ik zwarten wil aanmoedigen om de Democratische Partij de rug toe te keren, niet zou bestaan, en dat Donald Trump nooit president zou zijn geworden. Nadat het sprookje van de Rusland-samenzwering in uw gezicht is ontploft, zoekt u nu de volgende boeman.

Wat u daarbij echter verzwijgt, is dat u gewoon de beoordelingscriteria en de definitie van haatmisdaden veranderd heeft en meer plaatsen hebt ingericht om haatmisdaden te melden, om zodoende de cijfers te manipuleren. Het doel is om zwarten, Latino´s, homoseksuelen en moslims te instrumentaliseren, om andere meningen te censureren, opdat u weer controle kunt krijgen over de wereldbeschouwing in dit land, waarvan u volgens u werd beroofd.

U gelooft dat president Trump niet de rechtmatige winnaar van Hillary Clinton is. Als u daadwerkelijk het blanke nationalisme zou willen bestrijden, zou u hoorzittingen over de “Antifa” moeten houden, een gewelddadige, door en door blanke terreurbende, die mij vorig jaar augustus uit een restaurant in Philadelphia heeft verdreven, omdat ik volgens haar geen recht had om daar te zijn. Ze heeft mij, een zwarte vrouw, de straat opgejaagd en scholden de zwarte en Latino politieagenten uit voor “rassenverraders”, toen die mij tegen haar gewelddadige overvallen afschermden. Ik werd met bekers water en eieren bekogeld. Daarvan heeft men in de linkse media niets gehoord. Als de media iets tegen haatmisdaden willen ondernemen, dan zouden ze eerst eens in de spiegel moeten kijken wat betreft al die haat die ze in ons land veroorzaakt hebben.

De slotsom is dat begrippen als racisme, blank nationalisme en het geloof in de superioriteit van het blanke ras (“White Supremacy”) vroeger ooit betekenis hadden, maar nu niets meer zijn dan verkiezingstactiek. Elke vier jaar worden aalmoezen en angst aan de zwarte gemeenschap uitgereikt. Aalmoezen en angst. De eis naar herstelbetalingen [voor de slavernij – opm. redactie] en de beschuldiging van blank nationalisme – dat is al een vooraankondiging van de verkiezingscampagne van de Democraten in 2020.

Natuurlijk is onze samenleving niet perfect, daarover hebben we vandaag enkele getuigen gehoord. Er zijn steeds opnieuw slechte mensen en daden, en dat moet veroordeeld worden. Maar volgens mij wordt het erfgoed en de geschiedenis van zwarte Amerikanen elke dag opnieuw beledigd en geïnstrumentaliseerd. Ik zal mezelf in dit land nooit als slachtoffer ensceneren, ook al zijn veel linksen daar niet blij mee. Het gaat mij om de werkelijke problemen van de zwarten in dit land.

Het is het grootste schandaal van de Amerikaanse politiek dat de Democraten al jarenlang minderheden misbruiken en beliegen en ons willen wijsmaken dat we niets anders kunnen zijn dan slachtoffers. Daardoor is ons mislukken al voorgeprogrammeerd. Rassen- en klassenhaat is het centrale element van de linkse politiek: ze willen dat de zwarten de blanken haten, de armen de rijken en weldra zullen het vermoedelijk de volwassenen tegen de kinderen zijn.”


Bron: www.deutschland-kurier.org

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2019/04/17 ... ace-owens/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47992
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Verzet tegen het linkse establishment en links extremisme

Bericht door Pilgrim »

Duitse revolutie?...

Afbeelding
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47992
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Verzet tegen het linkse establishment en links extremisme

Bericht door Pilgrim »

“Vrijheid”...

Afbeelding

Een regering die lijkt op de maffia... Banken die tegen de eigen klanten speculeren... Farmaceutische concerns die ons misbruiken als laboratoriumratten... Een leger dat illegale aanvalsoorlogen ondersteunt... Geheime diensten die ons stiekem observeren...

En jij gelooft serieus dat we in een VRIJ LAND leven???
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47992
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Verzet tegen het linkse establishment en links extremisme

Bericht door Pilgrim »

Wij zijn waakzaam, omdat we de DDR nog niet vergeten zijn

Geplaatst op 28 juni 2019

Afbeelding

Gastbijdrage door “Hans Leipzig” – geboren en woonachtig in Leipzig, jaargang 1970. Ziet zichzelf als gevangene van de geschiedenis.

Er gaat een siddering door Angela Merkel en de hele republiek. Want in het oosten komen de deelstaatverkiezingen eraan, waar zoveel mensen bang voor zijn en waarop veel anderen grote hoop vestigen. De AfD zou tegelijk in meerdere deelstaten de grootste partij kunnen worden – een nachtmerrie voor Claudia Roth en consorten. Maar waarom tikt het oosten eigenlijk anders dan het westen? Als je dat aan de media vraagt, dan heeft dat uiteraard te maken met de affiniteit van de “duistere Duitsers” met de dictatuur van de DDR. Vaak probeert men zelfs de spagaat naar het nationaalsocialisme te maken, omdat ergens in een dorp in Sachsen de NSDAP ooit groot was.


Dat is uiteraard complete onzin. Maar desondanks bestaat er een verband met de laatste dictatuur, namelijk de DDR. De “Ossis” zijn desalniettemin de betere vrijheidsvrienden, omdat zij weten hoe gemakkelijk de vrijheid van je afgepakt kan worden. Uiteraard is er veel anders in de Bondsrepubliek dan in de Duitse Democratische Republiek. Er is beter eten, er zijn meer buitenlanders, er is meer welvaart en er zijn meer toeristen uit het Saarland in Leipzig. Maar afgezien daarvan is Duitsland nu ogenschijnlijk alleen maar een betere democratiesimulatie dan de DDR dat was.

Wie het oosten en de onderdrukking van de mensen daar werkelijk heeft meegemaakt en niet tot de onderdrukkers en hun apparaat behoorde, weet heel goed dat de DDR een democratiesimulatie was, waar echter iedereen wist dat zijn kruisje bij de verkiezingen niets kon veranderen. De zetels waren immers vastgelegd – ergo men kon überhaupt niets veranderen. Wij aangepasten en kleinere querulanten wisten immers dat men tegen ons loog. Wij wisten en vermoedden altijd dat er sprake was van corruptie, criminaliteit en dergelijke. Natuurlijk ging het in 1988 niet goed met de DDR-economie, ook al beweerden de media en de pers altijd het exacte tegendeel. En er werd ook af en toe gemoord en verkracht, omdat dat iedereen hier en daar over een meisje gehoord had of er eentje kende dat ergens in een grindgroeve was neergelegd. Het verschil met het huidige Duitsland en de BRD is dat de meeste mensen geen gezond wantrouwen tegenover de regering meer bezitten. Wij “Ossis” hebben geleerd dat deze staat niet te vertrouwen is en hij niet altijd, waarschijnlijk eerder zelden, het welzijn van zijn burgers in de zin heeft. Die les hebben we in bittere jaren moeten leren. En er was een echte volksrevolutie en de welwillendheid van de Russen in 1989 voor nodig om een einde te maken aan de nachtmerrie.

De West-Duitsers hebben de reële ervaring van het socialisme nooit mee hoeven maken. Ze leefden en leven nu nog in de veronderstelling dat datgene wat zij als een ideale of in ieder geval superieure democratie beschouwen, ook alleen maar een betere simulatie is. De ARD en het ZDF liegen nog steeds, de regering bedrijft nog steeds propaganda en zoals we in Görlitz konden zien, speelt het nauwelijks een rol op welke partij men uiteindelijk stemt, omdat zij allemaal voor hetzelfde staan (met één uitzondering). Daarmee is niet gezegd dat de BRD alleen maar slecht is. Ze is een vrije staat als de DDR, die overigens ook niet alleen maar slecht was. Maar goede democratieën zijn het beide niet. De voormalige bewoners van de zone hebben alleen eerder een onbehaaglijk gevoel bij de nieuwe republiek gekregen, omdat zij de oude dictatuur nog kenden. En daarmee zeg ik niet dat Duitsland (BRD) een dictatuur is. Dat is ze niet! Maar dus ook geen goed functionerende en liberale democratie.

Dat hebben wij in het oosten, dat hoor ik in veel gesprekken ook van anderen op identieke wijze, herkend. Daarom hebben wij kritiek en willen we dat men naar ons luistert, omdat wij ons serieus zorgen maken om dit land, zijn burgerrechten, zijn volk, zijn cultuur, zijn geschiedenis en zijn toekomst. Daarom stem ik bijvoorbeeld op de AfD! Niet omdat zij een perfecte partij is, maar omdat zij mijn zorgen en mijn onbehaaglijke buikgevoel met betrekking tot de ontwikkeling van de laatste vijf tot tien jaar goed articuleert, zonder zelf krankzinnig en antidemocratisch te worden zoals de andere partijen.

Wij “Ossis” zijn waakzaam en kijken met een sceptische blik naar onze staat, omdat wij ons nog te goed en levendig het grote bedrog van de laatste staat kunnen herinneren. De West-Duitsers hebben in de massa nooit een verscherpte blik voor een slechte en repressieve staat ontwikkeld, omdat het hen meer dan 70 jaar lang gegund was om in het Duitsland te leven dat voor ons in het oosten ondanks vele nadelen (die wij nu ook nog zien) altijd een plek van verlangen was. De BRD heeft haar burgers vroeger niet onafgebroken bespioneerd, elke woning of elk huis geobserveerd of zijn spullen doorzocht. De BRD heeft meestal economisch goed geboerd en voor veel mensen een leven in welvaart mogelijk gemaakt. En de BRD heeft de mensen veel, misschien teveel vrijheden gegund. Maar toch gewoon vrijheid, terwijl er geen kostbaarder goed op aarde bestaat.

Dat de vrijheid hier in deze staat weer afneemt, ruiken wij bij wijze van spreken. Wij kennen de verrotte geur en weten wat er om de hoek zal komen. En daar willen wij gewoon niet naartoe.

Bron: https://younggerman.com

Door: “Hans Leipzig”

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2019/06/28 ... eten-zijn/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47992
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Verzet tegen het linkse establishment en links extremisme

Bericht door Pilgrim »

“Blik naar links”: AfD begint website tegen links – Amadeu-Antonio-stichting verontwaardigd (+ video)

Geplaatst op 6 juli 2019

Afbeelding

De AfD heeft donderdag de website “Blick nach Links” online geplaatst. Daar dienen met onmiddellijke ingang links-extreme delicten te worden verzameld en op internet geplaatst te worden. Uitgerekend de Amadeu-Antonio-stichting blijkt verontwaardigd te zijn.

“We zijn niet bereid om het links-extreme geweld als Duitse normaliteit te blijven accepteren!”, aldus de aankondiging betreffende de afgelopen donderdag online geplaatste informatieve website en verzamelsite “Blick nach Links”.

“Berlijn lijdt onder het links-radicale geweld. Onlangs trof het kankerpatiënten, wier bus verwisseld en door linksen aangevallen werd. Of het bedrijf “Deutsche Wohnen”, waarvan het kantoor werd aangevallen. Veel te vaak wordt daarover stilzwijgend weggekeken. Goed dat er nu een website is waarop informatie over zulke incidenten verzameld en beoordeeld wordt”, aldus de initiatiefnemer van de website, de afdeling Berlijn van de AfD.

“Het is tijd voor een blik naar links om eindelijk opheldering te verschaffen over het wijdverbreide links-extreme geweld tegen democraten in Duitsland, dat inmiddels als normaliteit wordt beschouwd. Bovendien willen wij als AfD met de website “BlicknachLinks.org” de verbindingen tussen het vaak door de staat gesubsidieerde links-extremisme blootleggen. De strijd tegen links heeft vanaf vandaag een nieuwe informatie- en campagnewebsite”, aldus de plaatsvervangend voorzitter van de AfD afdeling Berlijn en landelijk bestuurslid Beatrix von Storch.

De fractievoorzitter van de AfD-Berlijn en landelijk vicevoorzitter Georg Pazderski is blij dat de website nu online is: “Op de website verzamelen met onmiddellijke ingang overvallen tegen de AfD. Maar ook alle oproepen die zich met haat en hetze tegen ons richten. De bandbreedte daarvoor is enorm: extremistische terroristen, verblinde links-radicale welvaartskinderen, rood-groen gedomineerde meningsjournalisten, kader en jongere krachten van de oude partijen. Zij zijn met het oog op de steeds dramatischer worden verkiezingsnederlagen bang om hun macht en baantjes kwijt te raken. Ze worden allemaal verenigd door het feit de status quo te willen handhaven. Ook al begint al lang alles overal af te brokkelen en steeds minder mensen profiteren van de voormalige welvaart van Duitsland. Daarvoor wordt niet alleen gigantisch gelogen, maar in toenemende mate ook buitengesloten en gecensureerd. Dat alles willen wij onthullen”, aldus Pazderski, en verzoekt: “Helpt u mee en meld haat en hetze tegen de AfD. Opdat iedereen het te weten komt!”

Uitgerekend de Amadeu-Antonio-stichting is verontwaardigd
De Amadeu-Antonio-satichting (AAS) noemde de nieuwe website een “nieuw instrument om haat aan te wakkeren”. Woordvoerder Robert Lüdecke waarschuwde ervoor op de website gepubliceerde cijfers en incidenten ongecontroleerd te geloven. Het zou een bekende strategie van de AfD zijn “dat zaken en uitlatingen uit de context gehaald worden”, zei Lüdecke volgens de “Tagesspiegel” tegenover het persbureau AFP. Volgens de AAS zou het er duidelijk om gaan “betrokkenheid tegen rechts-extremisme ´zwart te maken´”, aldus de door het Duitse ministerie van Familiezaken rijkelijk met belastinggeld bedeelde linkse tot links-radicale stichting, die door de voormalige Stasi-verklikster Anetta Kahane rustig doorgaat met de belastering en het verachtelijk maken van andersdenkenden onder de vleugels van de staat.

Over het tijdstip van de publicatie van de website zei Lüdecke dat de AfD op dit moment heel erg onder druk zou staan. Vanwege de moord op de CDU-politicus Walter Lübcke zou er veel over rechts-extremisme in het openbaar gepraat worden. “Ze zullen er alles aan doen om de focus van het debat weer te verplaatsen”, aldus de literatuur- en religiewetenschapper Lüdecke over de AfD. Hier nog even kort ter herinnering: een ex-medewerker van de stichting wordt ervan verdacht in het begin van het jaar de auto van een AfD-politicus in brand te hebben gestoken.

Video:Bron: www.journalistenwatch.com

Vertaald uit het Duits door:

https://ejbron.wordpress.com/2019/07/06 ... igd-video/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47992
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Verzet tegen het linkse establishment en links extremisme

Bericht door Pilgrim »

Er wordt een spel met ons gespeeld...

Afbeelding

VERDEEL & HEERS: als ze ons met elkaar laten blijven vechten, dan zullen we nooit tegen de ware vijand vechten: HET ESTABLISHMENT.
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47992
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Verzet tegen het linkse establishment en links extremisme

Bericht door Pilgrim »

Holland, het Brussel van Nederland

Geplaatst op 30 juli 2019

Afbeelding

Holland, ooit een trotse naam voor slechts een klein deel van Nederland, omdat daar de koopvaardij en derhalve de kern van de handel en dus de welvaart voor Nederland lag. Het stukje Nederland dat zich op zee bemoeide met de grootste handels- en oorlogsnaties en vaak genoeg als overwinnaar uit de strijd kwam. Holland was een naam waar heel Nederland trots op was. Met de nadruk op WAS!

Zelf ervaar ik het inmiddels als een grove belediging om in het buitenland ‘Holländer’ genoemd te worden en de laatste decennia keert de rest van Nederland zich steeds vaker af van wat Holland nu is geworden. Holland wordt gegijzeld door de totaal mislukte, lees de linkse, dus uitermate kortzichtige en ronduit DOMME (!) wijze waarop het vond en klaarblijkelijk NOG vindt hoe een ‘multiculturele samenleving’ eruit moet zien. Inmiddels is het echter verworden tot de multi-criminele (!) deelstaat van Nederland. Gevoed door met name de met Marokkaanse bloed ‘geïnjecteerde’ Groen-Links ‘messias’ Klaver en zijn eveneens volkomen in achterlijkheid doorgeslagen individualistische afgezant voor Amsterdam, Halsema. Heeft u ooit een dommer wicht gehoord of gezien? Nou vooruit dan; Sylvana Simons kan mijns inziens met de twee boven genoemden op hetzelfde niveau wedijveren om ‘de domste mens’. Het zijn NIET toevallig OOK diegenen die alles wat in hun ogen ‘eerlijk verdeeld’ zou moeten zijn JUIST laten doorslaan in het voordeel van een absolute minderheid. Hoezo democratie...? Zelfs landelijke verboden worden genegeerd. Kortom, alles wat U heeft opgebouwd en bekostigd, MOET volgens hen – met hun riante salaris – ‘eerlijk’ verdeeld worden over de binnenkomende ‘vluchtelingen’, want ‘de wereld is voor iedereen’ en ‘iedereen moet kunnen wonen waar, en leven hoe, hij of zij dat wil’... Helemaal mee eens, maar NIET op basis van ons verplicht steeds meer af te dragen belastinggeld en derhalve op UW en mijn kosten! Wie gaat dat allemaal betalen? NIET die dreadlock- met links gedachtegoed gehersenspoelde studenten en/of uitkering-vangers en Groen-Link ‘politici’ die zelf nog nooit gewerkt hebben! Die zien zichzelf echter als echte weldoeners en vinden dat, omdat ZIJ prima op UW zak kunnen parasiteren, de Afrikaantjes en de onophoudelijke stroom moslim ‘gelukzoekers’, slash islaminfiltranten, OOK in aanmerking moeten kunnen komen om net als zij op UW zak te parasiteren.

BlokkeerFriezen?
Het is al een officiële term in het woordenboek geworden, ‘blokkeerFriezen’! Want het was wanstaltig dat een stel Friezen (zij zien alles buiten de Hollandse provincies als boeren) de Hollandse multiculti en uitzuig-rassen problematiek buiten de deur wilden houden. Klaarblijkelijk moet alle Hollandse (!) ellende derhalve, net als Brussel dat van haar lidstaten eist, OOK over de rest van Nederland verspreid worden. Overigens… hoezo blokkeerFriezen? Als een stel achterlijke dubbele paspoorthouders met Turkse vlaggen een hele brug blokkeert omdat ‘hun leider’ wederom middels corruptie zogenaamd is ‘herkozen’, wordt daar geen verzamelnaam voor uit de hoge hoed getoverd, want DAN is het ineens WEL discriminatie van een bevolkingsgroep... Hetzelfde geldt voor het urenlang aanhoudende ronduit achterlijke getoeter door de hele stad als Turkije of Marokko een doelpunt heeft gescoord of een wedstrijd heeft gewonnen. En dat moet ‘eerlijk’ verdeeld worden over de rest van Nederland, zodat ze die ellende ook in andere steden en provincies ‘verdeeld’ krijgen? NEE DANK U WEL! Mijn familie in het oosten van het land zegt het met regelmaat: “Houden jullie die brugblokkeerTurken, die vlaggerTurken, toeterTurken, toeterMarokkanen, pinautomaatopblaasMarokkanen en zwartepietjanknegers maar lekker in Holland. En vergeet vooral niet te genieten van het slagen van de multiculti verrijking die het jullie gebracht heeft...”.

Totaal achterlijk vluchtelingenbeleid
Brussel en de VN houden overigens een uitermate krom, maar vooral heel veel geld slurpend ‘immigratiebeleid’ in stand waarvan het niet zo vreemd is dat het de Europese landen handen vol geld kost. Bijvoorbeeld op het Griekse probleemeiland Samos zijn o.a. Nederlandse medewerkers van de AIVD gestationeerd om de ‘vluchtelingen’ te screenen en doorgang tot Nederland te verlenen OF die juist te ontzeggen. Tenminste... zo zou het moeten werken. Maar buiten dat de vliegkosten en het hotelverblijf voor die betreffende medewerkers én hun voor tijdelijk overkomende vrienden en familie door de AIVD/overheid volledig worden bekostigd, slaan de kosten en het beleid, die ik zo ga benoemen, ECHT helemaal nergens op. Het is namelijk zo dat tijdens zo’n screening al vrij snel duidelijk wordt wie wel en wie niet in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning in Nederland. Maar nu komt het (!): een afgewezen persoon mag eisen dat hij/zij TOCH naar een asielcentrum in Nederland wordt gebracht en dat gebeurt dus ook! Dat mag volgens de VN en Brussel NIET geweigerd worden en dus worden zij van UW belastinggeld naar een asielcentrum in Nederland gevlogen waarvan ze van te voren al weten dat ze NIET in aanmerking komen. En gezien ‘ons’ werkelijk BRILJANTE ‘recht’-systeem, en de tijd én het geld dat het klaarblijkelijk allemaal mag kosten, belanden ze na enige tijd vanzelf in de illegaliteit of krijgen ze na 5 jaar alsnog een verblijfstatus, omdat het allemaal zo lang geduurd heeft... KOEKOEK! Waarom wordt er niemand wakker? Dit zijn totaal overbodige kosten die echter NIET op Brussel of de VN verhaalt kunnen worden, maar zij bepalen wél! NEXIT, please!

Overigens werd onlangs vanuit diezelfde overheid (en dus middels het verlengorgaan NOS!) wederom de zoveelste overheidsLEUGEN verspreid om het geplande extra belasten van uw dagelijkse boodschappen te kunnen ‘onderbouwen’. “Boodschappen doen in Nederland zou namelijk goedkoper zijn dan in de rest van Europa... Alleen Spanje was volgens het ‘onderzoeksbureau’ goedkoper”. Kunt u dan even uitleggen waarom mijn familie in het oosten van het land en de mensen in het zuiden van Nederland liever boodschappen doen in respectievelijk Duitsland en België? Dat scheelt ze per keer boodschappen doen namelijk bijna € 100,- ‘onderzoeksbureau’..., en dan hebben we het over exact dezelfde producten als hier (!) en bij dezelfde winkelketens. Maar het GAAT helemaal niet om uw boodschappen/kosten zogenaamd gelijk te trekken met de rest van Europa, het gaat om extra geld vergaren om de ronduit achterlijke (!) VN en Brusselse ‘weldoenerij’ te kunnen bekostigen. Overigens... 1 Europa...? Duitse subsidie voor het AANsluiten op gas? Nederlandse BPM? Asbestsanering in Duitsland...? En ú maar betalen voor al die klimaat- en zogenaamde ‘gezondheid’onzin.

Nestbevuilers?
Ebru Umar, Fidan Ekiz en Özcan Akyol worden met regelmaat door hier geboren dubbele paspoorthouders bedreigd en uitgemaakt voor nestbevuilers, alleen maar omdat zij zich WEL hebben aangepast aan de Nederlandse cultuur, zich Nederlander voelen en zich ook zo gedragen. En DAT door achtergebleven Turks tuig waarvan de ouders ZELF het Turkse nest hebben verlaten en het schone nest dat ze hier gratis hebben gekregen zelf hebben bevuild met hun koekoeksjongen. Het zijn en blijven zelfs tot in de vierde generatie derhalve zélf nestbevuilers. Ter referentie: Een koekoeksjong is een vogel die komt uit het ei dat de wijfjeskoekoek als broedparasiet in het nest van kleinere zangvogels legt, de eieren van de broedvogel zelf uit het nest gooit, en zich door de gastouder laat voeden. Van religies hebben we inmiddels al geleerd dat ze op laag-IQ gerelateerde groepsdruk gebaseerd zijn, maar wat betreft de islam gaat het om de laagst-IQ gerelateerde groepsdwang! Over nestbevuilers gesproken...

Overigens, Turken tot in de 4e generatie blijven de Turkse nationaliteit behouden en worden gezien als afvalligen als zij de Turkse nationaliteit niet als ‘een geschenk’ aanvaarden. Waar ik me wat dat onderwerp betreft overigens helemáál over verbaasd heb, is dat in Syrië geboren (!) IS-kinderen van Nederlandse ouder(s) plotsklaps ineens ook een Néderlands paspoort blijken te hebben... en derhalve dáárom nu terug moeten kunnen keren. Hoezo beschikken daar geboren kinderen (in een IS-staat!) ineens over een Nederlands paspoort? Bullshit! En als het aan mafklappers als Klaver en Halsema ligt zijn ook hun ‘vredig gezinde’ IS-ouders hier weer welkom, met alle risico’s van dien. Het mag allemaal wat kosten van die gekken die momenteel ‘onze’ belangen vertegenwoordigen... Wie stopt deze volslagen doorgeslagen randdebielen?

Door: Drs. E.N. Schilder

https://ejbron.wordpress.com/2019/07/30 ... nederland/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47992
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Verzet tegen het linkse establishment en links extremisme

Bericht door Pilgrim »

Op 08-09-2019 komen 23 groepen samen in Mönchengladbach, Duitsland, om te protesteren tegen het geweld! Het geweld dat een consequentie is van het beleid van onrealistische en verwarde en anti-nationalistische politici.

De volgende groepen doen mee met de gezamenlijke actie:

Mönchengladbach steht auf e.V. NRW stellt sich quer, Ruhrpott Roulette, Frauenbündnis Kandel, Bruderschaft Deutschland, Internationale Kölsche Mitte, Duisburg macht sich grade, Eltern gegen Gewalt, Team Heimat, Biker für Deutschland, Mütter gegen Gewalt – das Original 2018, Gemeinsam-Stark Deutschland, Widerstand steigt auf, PEGIDA NRW, Bürger stehen auf, Bekenntnis zu Deutschland, #SchütztunsereKinder, NRW schaut nicht weg, Deutsche Patrioten, WfD – Wir für Deutschland, Bruderschaft Herne, Patriotic Opposition Europe, ‘Michel wach auf’ – Hamburg
https://19vierundachtzig.com

https://ejbron.wordpress.com/2019/08/16/218698/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47992
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Verzet tegen het linkse establishment en links extremisme

Bericht door Pilgrim »

Duitsland: Waarom het oosten de leugens van het westen direct herkent

Geplaatst op 18 augustus 2019

Afbeelding

De meningsjournalistiek stuit in het oosten van Duitsland op bijzonder gevoelige oren. Te goed herinneren de ouderen zich nog de “bestraling met rood licht” door de DDR-media. Koppen zoals “Vluchtelingen zouden voor economisch wonder kunnen zorgen” herinneren veel mensen aan de koppen over productiesuccessen van het SED-orgaan “Neues Deutschland”.

De constante poging om de Oost-Duitsers te vertellen wat ze moeten denken en op wie ze moeten stemmen, leidt zoals eens in de DDR tot de vlucht voor een soort overspoeling, met dit verschil dat tegenwoordig de sociale media de rol van de westelijke televisie hebben overgenomen...

De agressiviteit en intolerantie in de politieke discussie herinnert velen aan DDR-omstandigheden, met dit verschil dat de druk nu niet meer alleen van boven komt, maar ook van opzij door journalisten en door hen gehypte minderheden...

Uit de peiling bleek ook dat de bevolking inmiddels duidelijk onderscheid maakt tussen meningsuitingen in de openbare ruimte en in privékring – een fenomeen dat vele Oost-Duitsers eveneens maar al te goed uit de DDR kennen. Ook daar zagen de meeste mensen zich genoodzaakt om op school, op de universiteit of in het bedrijf anders te praten dan thuis...

De rabiate omgang met de AfD herinnert veel Oost-Duitsers daarom aan oude tijden. Wanneer de Bondsdag de grootste oppositiepartij hardnekkig een functie als vicepresident weigert, versterkt dat zelfs de indruk dat die al “gelijkgeschakeld” zou zijn als de DDR-Volkskammer.

Ook de beslissing van de Binnenlandse Veiligheidsdienst om de AfD sterker in de gaten te houden, activeert in het oosten onmiddellijk de herinnering aan de Stasi. Het verhinderen van haar manifestaties door anti-demonstranten, het niet toelaten van kandidaten in Sachsen, de oproep van prominente politici om de AfD te verbieden of van individuele personen hun fundamentele rechten af te pakken – dit alles geraakt in het oosten automatisch in de context van het DDR-verleden.

Dat het voor aanhangers van de AfD – zoals op affiches in Berlijn – zelfs verboden moet worden om gebruik te maken van de metro, overtreft daarbij zelfs de realiteit in de SED-staat...

Bron: www.pi-news.net

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2019/08/18 ... t-herkent/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47992
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Verzet tegen het linkse establishment en links extremisme

Bericht door Pilgrim »

“Frankrijk ontwaakt”: Frans rechts plant megacongres

Geplaatst op 7 september 2019

Afbeelding

“De Fransen herkennen Frankrijk niet meer”, zegt men in een aangrijpende korte video, die reclame maakt voor het congres “La Convention de la Droite” eind september in Parijs. Meerdere duizenden mensen en talrijke prominente voorbereidende denkers willen hier – op uitnodiging van Éric Zemmour – een onafhankelijkheidsverklaring van rechts van progressivisme, multiculturalisme en vrijhandel aannemen.

Duizenden mensen hebben zich al aangemeld voor het congres “La Convention de la Droite” op 28 september in Parijs. Zij verwachten van ruim dertig persoonlijkheden uit heel Europa, vooral echter uit Frankrijk, antwoorden op de huidige diepe crisis waarin Frankrijk verzeild is geraakt:

Ondernemers, intellectuelen, voorzitters van verenigingen, Franse en buitenlandse politici van verschillende politieke stromingen, willen een dag lang over de grote economische, politieke, sociale, ecologische en identiteit stichtende uitdagingen discussiëren, waar de westelijke naties zich in de 21e eeuw tegenover geplaatst zien. Het overstijgende zwaartepunt “Het rechtse alternatief tegenover datgene wat ze ´progressief´ noemen, letterlijk vertaald ´progressivisme.”

Éric Zemmour als initiator
Initiator van het geheel is Éric Zemmour, een auteur met een joods-Algerijnse achtergrond en redacteur van het dagblad “Le Figaro”.

De publicist baarde opzien toen hij provoceerde met de uitspraak dat men “Molenbeek bij Brussel zou moeten bombarderen wanneer men de terroristen wilde treffen, en niet Raqqa in het verre Syrië”. Hij gaat vooral keihard tekeer tegen het gevaar dat van Arabische en Afrikaanse immigranten voor de openbare veiligheid in Frankrijk uitgaat.

Frankrijk ontwaakt
Als het aan hem ligt, moet het grote evenement een van de hoogtepunten van het Franse politieke leven worden. Het moet tegelijkertijd een “onafhankelijkheidsverklaring van de rechten van het progressivisme, het multiculturalisme en de vrijhandel zijn, waar we te vaak aan blootgesteld worden.”

Het is de wens van de organisatoren om te breken met de fouten van de afgelopen 30 jaar op economisch, sociaal en maatschappelijk gebied om rechts intellectueel opnieuw sterk op te stellen: Frankrijk ontwaakt!

(video in de bron!)

Bron: https://philosophia-perennis.com

Door: David Berger

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2019/09/07 ... gacongres/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47992
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Verzet tegen het linkse establishment en links extremisme

Bericht door Pilgrim »

Waarom komen we niet in actie? Waarom laten we dit gebeuren met ons land? Hoe komt het dat een groot deel van de bevolking gelaten aanziet dat ons land door politiek wanbeleid vernietigd wordt?

De pensioenen, de hoge elektriciteitsrekeningen, de eigen bijdrage, de islamisering, de huizenmarkt, het tekort aan personeel op heel veel vlakken, ziekenhuizen die gesloten worden, helden zoals de Blokkeerfriezen die gestraft worden, gemeentes met miljoenentekorten, Nederlanders die door het wanbeleid op straat komen te staan, voedselbanken die de aanvragen niet meer aankunnen, buitenlanders die meer rechten hebben dan u en die niet hoeven te betalen voor datgene waar u wel voor moet betalen, daarbij ook eerder een huis krijgen dan u of uw (klein)kind. Het is te bizar voor woorden dat wij dit gelaten over ons heen laten komen... Dit is óns land, het land van onze voorouders en van onze (klein)kinderen.
www.geenstijl.nl

Honderden boeren gaan naar Den Haag op 1 oktober om te protesteren, initiatiefnemer Bart Kemp uit Ede rekent op minimaal 750 deelnemers uit Overijssel, die met hun trekkers, (landbouw)machines of andere voertuigen naar Den Haag gaan. De boeren voelen zich ondergewaardeerd door de politiek en zijn er klaar mee. Boeren wordt door alle EU-regels onmogelijk gemaakt.
www.tubantia.nl

Misschien is het een idee om de boeren te steunen in hun actie en ook naar Den haag te komen! Want als we iedereen bij elkaar optellen die het oneens is met het pro-EU/VN beleid; de gepensioneerden, de leraren, het KLM-personeel, de vissers, de Groningers, veel Friezen, de gele hesjes, de ZZP-ers, de mensen in de zorg en thuiszorg, de mensen die mantelzorger zijn, de mensen die gezondheid en de natuur voor 5G zetten, vele politiemensen en militairen, alleenstaande ouders, vrachtwagenchauffeurs, mensen die onze Nederlandse identiteit & cultuur willen behouden, de motorrijders, alle vrouwen die hun gelijke rechten willen behouden, alle homo’s die willen dat Nederland vrij en veilig voor ze blijft, iedereen die uit de EU wil, iedereen die tegen pedofilie is en iedereen die vindt dat de Nederlandse regering een meer nationaal beleid moet voeren, dan zijn we met heel veel mensen daar en kunnen we een boodschap afgeven!

https://ejbron.wordpress.com/2019/09/15 ... invloeden/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47992
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Verzet tegen het linkse establishment en links extremisme

Bericht door Pilgrim »

OPROEP!

Geplaatst op 16 september 2019

Afbeelding

In Nederland zijn heel veel mensen ontevreden over het beleid dat de regering voert. De gewone, normale Nederlander, die gediscrimineerd wordt op de huizenmarkt en financieel gezien, de mensen die het referendum terug willen, de vissers die niet meer mogen puls vissen, de Groningers die nog steeds niet gecompenseerd zijn, de alleenstaande ouderen die op een houtje moeten bijten, de gepensioneerden die steeds minder pensioen krijgen, de slachtoffers en nabestaanden van de “verrijking” die Nederland door politiek wanbeleid overspoelt.

De mensen die geen islam of islamitisch onderwijs willen in Nederland, mensen die tegen de uitrol van het gevaarlijke 5G zijn, de mensen die nog zitten te wachten op dat bedrag van € 1000,-, de mensen die omkomen in de rekeningen van de zorg of elektriciteit, de mensen die vinden dat er met twee maten gemeten wordt en mensen die het klimaatakkoord waanzin vinden.

Mensen die de dagopvang terug willen, de vrachtwagenchauffeurs die geen pauze meer hebben, de gele hesjes die zich niet gehoord voelen, de motorrijders die allemaal over één kam geschoren worden, de leraren, de mensen in de zorg, politiemensen onder hoge druk die tussen wal en schip verkeren, militairen die hun uitrusting zelf moeten aanschaffen, mensen die hun cultuur en identiteit willen behouden, homo’s die vrij en veilig willen kunnen rondlopen op straat, vrouwen die hun gelijke rechten willen behouden, en mensen die vinden dat de negatieve rente verboden moet worden.

Allemaal ontevreden mensen die het slachtoffer zijn van het politieke kartel!

Ben u één van die mensen? Kom dan op 1 oktober naar Den Haag!!! Steun de boeren in hun moedige actie en sluit u aan! Samen kunnen we een hele goede boodschap afgeven aan deze waardeloze regering!

Door: “Elise Nijmegen”

https://ejbron.wordpress.com/2019/09/16/oproep-7/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47992
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Verzet tegen het linkse establishment en links extremisme

Bericht door Pilgrim »

De EU wil ons onze vrijheden afnemen

Geplaatst op 22 september 2019

Afbeelding

Dit wordt voor de nog slapende mens geen fijne column, trouwens ook niet voor de realisten. Het is te schokkend allemaal wat er met ons land en de rest van Europa gebeurt door dictators die het niet zo nauw nemen met de belangen en behoeftes van mensen, maar een beleid hebben gecreëerd waarbij de rijken rijker worden en de armen armer.

Hopelijk maken de schokkende artikelen u wakker en komt u mee met de boeren als zijnde één van de pulsvissers, gepensioneerden, ondernemers, mensen tegen 5G, Groningers, mensen die het referendum terug willen, mensen die geen psychische hulp meer kunnen krijgen, door wanbeleid in de financiële problemen gekomen daklozen, motorrijders en alle vaderlandslievende mensen die onze Nederlandse identiteit, cultuur en tradities willen behouden naar Den Haag op 1 oktober. Heel Nederland lijdt onder het politieke wanbeleid.

Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid in Amerika heeft “witte” suprematie toegevoegd aan de lijst met bedreigingen. Kevin McAleenan, viceminister van Homeland Security, zei in een toespraak: “De voortdurende dreiging van racistisch gewelddadig extremisme (mijns inziens zoiets als de islam), met name blank/wit suprematistisch extremisme, is een weerzinwekkende belediging voor onze natie, de strijd en de eenheid van de diverse bevolkingen, de kernwaarden van zowel onze samenleving als wel onze afdeling.”
www.nbcnews.com

Miljardair George Soros, u weet wel, de man die zich in elk land bemoeit met het democratisch proces, die Antifa (in vele landen geclassificeerd als terroristische organisatie) en een behoorlijk aantal Europarlementariërs financiert, heeft een brief geschreven waarin alles haarfijn wordt uitgelegd.

Zoals eerder vermeld op Breitbart London, bevestigde Soros publiekelijk dat hij inderdaad alle Europese grenzen wil wegvagen na een beschuldiging vorige week door de premier van zijn geboorteland, Victor Orbán.

In navolging van de verklaring van minister-president Orbán stuurde Soros een e-mail naar Bloomberg Business, waarin hij beweerde dat zijn stichtingen, we weten gelukkig beter, daadwerkelijk helpen “de Europese waarden te handhaven”, terwijl de acties van Orbán om de Hongaarse grens te versterken en zo de enorme toestroom van migranten te belemmeren “die waarden ondermijnen”

De “Open Society Foundation” van Soros (OSF) biedt “hulp” aan pro-immigratie-activisten, de Bill en Hillary Clinton Foundation en andere globalistische organisaties. Orbán zegt heel terecht: ”Niemand heeft gestemd voor wat er aan de hand is in Europa, dus de kwaliteit van de Europese democratie staat ter discussie.”
www.worldunity.me

Net zoals de boeren in protest gaan, gaan ook, na alle stakingen vanuit bijna alle sectoren van ons land, nu ook de gepensioneerden geheel terecht in protest en klagen de regering aan.

De gepensioneerden, De Vereniging Pensioenverlies, slepen de Nederlandse Staat voor de rechter, zo laat onderstaand artikel weten, om alsnog het pensioengat te dichten dat door de kabinetten-Lubbers is ontstaan. De pensioenen zijn al tien jaar niet geïndexeerd en nu dreigen er zelfs pensioenkortingen. Terwijl de ouderen in ons land, zie ook de afleveringen van Geer&Goor, het vaak al ontzettend moeilijk hebben en vereenzamen. Dit, zoals met zoveel dingen, komt door het opgelegde EU-beleid. Nexit is noodzaak!
www.nu.nl

Nieuwe richtlijnen voor het EU-parlement die, alweer, desastreus zouden zijn als ze worden aangenomen!!!

Als de richtlijn in het Europees Parlement zou worden aangenomen, zou iedereen in de toekomst bang moeten zijn extremistisch en strafbaar te worden verklaard, bijvoorbeeld door kritiek te leveren op een religie zoals de islam (artikel 1, lid 2, onder a), bijlage) of seksuele geaardheid (art. 1, lid 2, onder a), artikel 4, lid 5, onder a), b), f), bijlage) vreedzaam, maar kritisch. Elke vreedzame uitdrukking die niet in overeenstemming is met de politieke heersende stroming kan worden aangemerkt als ‘intolerant’, ‘gevaarlijk’, ‘haatdragende taal’ en zelfs ‘extremisme’. De vrijheid van meningsuiting als basis van onze democratie zou niet meer bestaan!

Erger nog, degenen die bijvoorbeeld vanwege hun christelijk geloof niet het relativistische principe onderschrijven dat naar verluidt elke religie en seksuele geaardheid hetzelfde zijn, zouden op een EU-waarschuwingslijst (artikel 13) staan, hun baan verliezen en van het openbare leven worden uitgesloten. Moet de richtlijn worden gebruikt om een nieuwe vervolging van christenen voor te bereiden?
www.patriotpetition.org

Deze aanval op de gewetensvrijheid in de EU moet worden afgeslagen! Meningen van minderheden moeten ook vreedzaam kunnen worden vertegenwoordigd, zonder het risico te lopen te worden gesanctioneerd als “extremisten”. Onze voorvaders hebben hard gevochten voor vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst en geweten en democratie. Laten we die idealen niet opgeven! Met het onderstaande verzoekschrift wenden we ons tot het Europees Parlement en vragen het de anti-extremisme-richtlijn te verwerpen. Onderteken de petitie en verdedig onze fundamentele rechten van vrijheid van meningsuiting en godsdienstvrijheid!
www.patriotpetition.org

Persoonlijk ben ik erbij in Den Haag met een aantal goede vrienden, niet alleen omdat ik pisnijdig ben op de regering, maar ook omdat de boeren respect verdienen voor hun moedige actie. Zonder deze hardwerkende mensen hadden we niets gezonds te eten en drinken. Want van geproduceerde producten, gemaakt bij de miljoenen, met genetisch gemanipuleerd voedsel vol met glyfosaat en schadelijke E-nummers, daar worden we niet gezonder van.
www.rtvnoord.nl

Heeft u al vrij gevraagd op 1 oktober om naar Den Haag te kunnen gaan?

Door: “Elise Nijmegen”

https://ejbron.wordpress.com/2019/09/22 ... n-afnemen/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47992
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Verzet tegen het linkse establishment en links extremisme

Bericht door Pilgrim »

Zwarte kleding dragen op de “Dag van de slachtoffers van de Bonte Republiek!”

Geplaatst op 23 september 2019

Afbeelding

Zichtbaar signaal van rouw en protest

Ieder jaar op de eerste zondag in oktober, dit jaar dus op 6 oktober, herdenken we de Duitse slachtoffers die de “Bonte Republiek” op haar geweten heeft. Laten we dit jaar ons protest en onze rouw publiekelijk tonen. Laten we op 06-10-2019 zwarte kleding dragen!


De “Bonte Republiek”, deze staat van de totale omvolking, is niet “bont”, maar haar ware kleur is bloedrood. Het handelsmerk van deze staat is niet de regenboog, maar het zijn lijken. En het zijn altijd Duitsers die door kolonisten en indringers uit de Oriënt en Afrika neergestoken, doodgeslagen, voor treinen gegooid of – zoals in het geval van de onlangs nog in Stuttgart op gruwelijke wijze vermoorde Wilhelm L. – met het zwaard in stukken gehakt worden.

Onze politieke elite vergoelijkt, sust: zogenaamd zijn dit altijd alleen maar incidenten. In werkelijkheid echter is het patroon altijd hetzelfde: islamitische indringers doden Duitsers om het minste of geringste. Maar onze elite beweert dat dit doden niets met de vestiging van deze mensen in Duitsland te maken heeft. En dit doden zou ook niets te maken hebben met de “religie” van deze mensen, hoewel deze “religie” in haar desbetreffende geschriften uitpuilt van geweldoproepen tegen mensen die niets moeten hebben van deze “religie”.

Alles wat onze politieke elite ons vertelt, is een leugen!

De waarheid is: de Duitse doden zouden allemaal nog leven wanneer onze misdadige staat niet tientallen jaren lang deze mensen uit volkomen anders in elkaar stekende “culturen” in Duitsland gevestigd zou hebben. “Culturen”, die met onze Duitse, Europese, christelijke, Verlichte cultuur volledig incompatibel zijn. “Culturen”, die met de primitieve religieuze haat, die inherent aan hen is, en hun barbaarse mannelijkheidscultus niets te zoeken hebben in een modern Europa.

De waarheid is: al deze Duitse doden zijn ook de doden van de politiek verantwoordelijken. Het zijn niet alleen de doden van de Afrikaanse en Oriëntaalse moordenaars, maar het zijn de doden van diegenen die deze moordenaars naar Duitsland hebben gehaald. Het zijn ook de doden van de Merkels, de Steinmeiers, de Claudia Roths, die hun handen achteraf zo graag in onschuld wassen, wier handen echter druipen van het bloed.

De “Dag van de slachtoffers van de Bonte Republiek” op de eerste zondag in oktober is al vele jaren een herdenkingsdag op internet, waarop we de talloze Duitse slachtoffers van het bonte maatschappelijke experiment herdenken. Laten we dit jaar met onze rouw en ons protest tegen deze moorden op Duitsers naar buiten treden! Laten we de Merkels, Steinmeiers, de Roths laten zien wat zij aanrichten met hun “Bonte Republiek”. Laten we hen laten zien dat zij persoonlijk medeverantwoordelijk zijn voor dit gruwelijke doden. Laten we op 06-10-2019 een zichtbaar signaal van rouw en protest afgeven.

Laten we allemaal zwarte kleding dragen op 06-10-2019!

Bron: www.pi-news.net

Door: George S.

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2019/09/23 ... republiek/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47992
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Verzet tegen het linkse establishment en links extremisme

Bericht door Pilgrim »

De afrekening zal komen...

Geplaatst op 2 oktober 2019

Afbeelding

Wanneer een bebaarde man zich geleidelijk aan een vrouw gaat voelen en – als uiting van die nieuwe geaardheid – in het vervolg in een tutu wenst te lopen, dan moeten wij deze persoon zijn gang laten gaan en hem gewoon negeren. Hij kan zich tien keer een vrouw noemen, maar, of hij dat nu prettig vindt of niet- wij zien duidelijk een man en daar moet hij het mee doen. Niemand mag ons ooit voorschrijven de dingen te ontkennen die wij zelf waarnemen. De groep mensen met een ”alternatieve seksuele beleving” is in werkelijkheid erg klein. Daarom denk ik dat men hen in principe niet in de schijnwerpers moet zetten.

De fout die in het politiek correcte denken wordt gemaakt, is dat men deze mensen met hun – van de gangbare norm afwijkende – seksuele opvattingen als kwetsbaar ziet en hen met beschermende maatregelen wil omringen. Door deze overbodige bezorgdheid trekken de alternatieven teveel aandacht naar zich toe en zij kunnen zich als het ware uitgenodigd voelen hun ”gevoeligheden” voor commentaren en manieren waarop zij behandeld worden, aan de dag te leggen. En wanneer hun uitingen van niet begrepen en gediscrimineerd worden, doordringen in de hypergevoelige zielen van politiek-correct, dan gaat die daarop meteen als een overbezorgde kloek op reageren.

De maatschappij wordt dan opgezadeld met dwingende voorschriften en denkbeelden. De bedoeling is dat iedereen zijn of haar opvattingen over geaardheid grondig bijstelt. En dan komt er een griezelige aap uit de mouw van de beschermers van de ”gender neutrale slachtoffers”: Het is eigenlijk de bedoeling dat er een einde wordt gemaakt aan de exclusiviteit van het GEZIN , het millennium oude concept van één man en één vrouw die zich met elkaar in een huwelijk verbinden, waarin weer nieuwe mannelijke en vrouwelijke kinderen het leven zien. Het gezin moet zijn status verliezen en in plaats daarvan moet er een grote variatie in relatievormen komen die allemaal net zo waardevol geacht worden te zijn als het idee van het gezin, dat terecht door veel mensen als de hoeksteen van de samenleving wordt gezien, omdat in zo’n constructie de veiligheid en het welzijn van de kinderen het best wordt gewaarborgd. Wie gezinnen ondermijnt, schaadt het welzijn van de opgroeiende mensheid en de samenhang van een maatschappij.

De dwanggedachten over de vele soorten geaardheid van mensen verraden, juist door hun pressie op ons denken, hun linkse oorsprong. Links bedient zich van DWANG. Het hebben van een mening op zich behoeft niet per se als links te worden gezien, maar een visie die ons dwingend wordt voorgeschreven, draagt het karakter van geestelijke manipulatie, die alle mensen met de neuzen in dezelfde richting wil krijgen. Dat is HET kenmerk van een zich snel ontwikkelende neiging tot dictatuur en omdat wij ook weten wie de dwang uitoefent op onze vrijheid van denken en het uiten van onze opvattingen in het openbaar, kunnen wij ook de macht lokaliseren die ons bedreigt! In eerste instantie is dat de EU! Deze ontleent op haar beurt haar opvattingen aan ideeën die worden ontwikkeld in invloedrijke overlegorganen, zoals bijvoorbeeld de Bilderberg-groep en de organisatie van Soros.

Nooit werden wij in Europa zo toenemend bedreigd in onze vrijheid als door de organisatie in Brussel die beweert de vrede te verspreiden, de democratie te bevorderen en zegt onze welvaart te vergroten. Wat de elites die de EU willen vormgeven ook van zichzelf beweren: alle stappen die ons beïnvloeden in ons bestaan, hebben een dwingend karakter waaraan men niet kan ontkomen. En dat niet alleen! Elke mogelijkheid tot succesvol verweer, of tegenspraak, wordt ons door onze eigen arrogante overheden ontnomen: juist door toedoen van een links-liberale stroming als D’66, die oorspronkelijk de mondigheid van de bevolking wilden vergroten. Haar kroonjuweel – het recht op volksraadplegingen – werd eigenhandig ingetrokken. De PvdA-politica Jetty Klijnsma, bestond het de controle over de NEDERLANDSE pensioenfondsen over te dragen aan de EU. Daarmee zette zij de oude-dag voorziening van miljoenen Nederlanders op losse schroeven. En hoe kunnen wij deze pensioenroof ongedaan maken? Wie het weet mag het zeggen!

De ene dwangmatige stap volgt op de andere: De ongevraagde instroom van gekleurde mensenmassa’s gaat onverminderd voort en onze overheid, die zich echt niet meer om haar eigen electoraat bekommert, gaat moeiteloos door en zwijgt over de ware bedoeling van alle EU plannen! Voortgaande succesjes voor de racistische zeurkousen die met zwarte Piet in hun maag zaten, tonen aan dat de onvrede van de grote meerderheid van de Nederlanders over het niet eindigende gemekker van beroeps-querulanten onvoldoende gewicht in de schaal kan leggen. Dwingen leidt kennelijk tot succes .

En het nieuwe dwingen, dat tot kolossale hysterie leidt en het denken onder grote dwang plaatst, heeft zich al weer aangediend: Een klein meisje uit Zweden doet de Kinderkruistocht van 1212 herleven. Het klimaat gaat er volgens haar aan en daar moeten wij mensen iets aan doen. Wij moeten het klimaat temperen, veranderen. Meerdere klimaatveranderingen hebben zich in de loop van de tijden voorgedaan, maar niet door specifiek menselijk toedoen. Een mens kan zeker maatregelen nemen tegen weersinvloeden en de zorg voor een goed milieu consequent uitvoeren. Dat onze moderne maatschappij in een min of meer vergelijkbare hype als Greta belandt, terwijl onze wetenschappen zulke enorme vorderingen hebben gemaakt, is ronduit verbijsterend.

Het einde van de wereld, zoals Greta met haar gemanipuleerde kinderbrein dat voorziet, zal er niet komen. De westerse wetenschappen zullen alle vormen van aantasting van de wereld wel kunnen verhelpen, maar erger is dat onze overheden zich zodanig door de klimaathysterie hebben laten beïnvloeden dat men met plannen komt die het welzijn van ons land en burgerij zwaar gaan ondermijnen. Andermaal blijkt dat een dwangmatige boodschap loont.

En het volk merkt niets, want met goede afleiders paraat kan de omvorming van ons werelddeel geruisloos voort gaan. De oude Romeinse heersers hadden gelijk: Geef het volk brood en spelen. Dan houdt het zich wel koest. Meer heeft politiek-correct niet nodig om zijn slachtoffers onmerkbaar naar de rand van een diep ravijn te dirigeren. Niets lijkt meer normaal, want zij die achter de tralies van een inrichting hadden moeten zitten, maken de dienst nog uit. Zeker, wij leven beslist volgens een nachtmerrieachtig scenario: En de verantwoordelijken voor dat plan hopen de dans in goede gezondheid te ontspringen. Buiten de wrekende handen van een mishandelde bevolking. Zij dwingen en swingen, met de ogen dicht. Maar zij zullen zich vergissen. Er komt echt wel een afrekening... Men kan namelijk de geestelijke identiteit van een continent niet straffeloos aantasten...

Door: “Henk V.”

https://ejbron.wordpress.com/2019/10/02 ... zal-komen/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47992
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Verzet tegen het linkse establishment en links extremisme

Bericht door Pilgrim »

Vandaag: “Dag van de slachtoffers van de Bonte Republiek!”

Geplaatst op 6 oktober 2019

Afbeelding

Zwarte kleding dragen als teken van rouw en van woede

Vandaag zijn we allemaal niet bont! Om op de eerste zondag in oktober zwarte kleding te dragen, is niet alleen een signaal van de herdenking van de Duitse slachtoffers van het “bontisme”, maar ook een signaal van kritiek op deze leugenachtige ideologie in het algemeen.


Al jarenlang geeft de eerste zondag in oktober als “Dag van de slachtoffers van de Bonte Republiek” op internet een signaal af tegen het dagelijks geweld van de Oriëntaalse en Afrikaanse kolonisten tegen ons Duitsers. Laten we vandaag eindelijk ook in de echte wereld een signaal afgeven tegen dit geweld: Laten we vandaag zwarte kleding dragen!

De hele “bontistische” ideologie is een leugen: het handelsmerk van de “Bonte Republiek” is niet het vrolijke met elkaar tussen Duitsers en Oriëntaalse kolonisten, maar het is een in de Duitse geschiedenis eenmalig voorbeeld van alledaags geweld en straatgeweld. Nog nooit eerder, afgezien van de 30-jarige oorlog en de invasie van de Russen in 1945, heeft er in Duitsland een vergelijkbare opeenhoping van verminkingen, verkrachtingen en beestachtige moorden op Duitsers plaatsgevonden. De vlag van het “bontisme” is niet de regenboog, maar het lijkendoek!

Massale vestiging en omvolkingspolitiek creëren in Duitsland geen paradijs op aarde, maar een hel van geweld en barbarij. Wij hebben er genoeg van! Wij zijn het zat om iedere paar dagen weer een horrorverhaal te lezen welke volgende Oriëntaalse immigrant om welke archaïsche, barbaarse redenen dan ook weer een Duitse vrouw, een Duitse man of een Duits kind heeft vermoord.

Wij zijn het zat om in ons eigen land niet meer veilig te zijn in de openbare ruimte, niet meer door onze eigen parkeergarages of ´s avonds laat door onze eigen straten te kunnen lopen, zoals dit voor het begin van de omvolkingspolitiek een vanzelfsprekendheid was in Duitsland.

Wij zijn het zat dat onze eigen kinderen door buitenlandse kinderen, aan wier ouders wij zogenaamd “bescherming” toestaan, op onze eigen scholen gepest, geslagen en getrapt worden, alleen maar omdat zij Duitse kinderen zijn of niet in Allah geloven. Wij hebben genoeg van dit geweld door deze van elders binnengekomen, aan ons opgedrongen figuren.

Deze leugenachtige staat moet eindelijk aan de schandpaal. Laten we onze woede over deze toestanden eindelijk in het openbaar tonen. Weg van het internet: laten we vandaag allemaal zwarte kleding dragen als signaal van onze rouw en onze woede!

Bron: www.pi-news.net

Door: George S.

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2019/10/06 ... publiek-2/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Plaats reactie