Verzet tegen het linkse establishment en links extremisme

In dit forum kunnen we de problematiek met betrekking tot integratie en multiculturele samenleving bespreken.
Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 6534
Lid geworden op: zo apr 15, 2012 3:24 pm
Contacteer:

Re: Verzet tegen het establishment en links extremisme

Bericht door Ali Yas »

Pilgrim schreef:
Een terechte vraag, want de politiek is er nog steeds niet in geïnteresseerd om een einde te maken aan deze waanzin, waarvan steeds meer vrouwen in ons land het slachtoffer worden.
Ik heb hier toch gemengde gevoelens bij. In een democratie doe je het uiten van je ongenoegen in het stemhokje. Maar wat zien we daar?

Afbeelding

De vrouwen willen méér Merkel en liever geen alternatief.

Nou, dan niet...
Truth sounds like hate to those who hate truth.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48159
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Verzet tegen het establishment en links extremisme

Bericht door Pilgrim »

“Gemeenschappelijke Verklaring 2018”: 50.000 ondersteuners!

Geplaatst op 3 april 2018

Afbeelding

De wijziging van onze “Gemeenschappelijke Verklaring” tegen de illegale massa-immigratie in een petitie werd sinds Witte Donderdag door meer dan 50.000 mensen met hun ondertekening ondersteund. Bij dezen bedank ik iedereen die zijn angst overwonnen heeft. Alleen wanneer er voldoende burgers te vinden zijn die bereid zijn om de actuele wetsovertredingen niet langer stilzwijgend te accepteren, kan er iets veranderen.

Onze petitie heeft een gevoelige plek geraakt, daarom reageert het establishment uitermate prikkelbaar. Dat heeft merkwaardige gevolgen. Via enkele internetaanbieders zou onze petitie niet meer op te roepen zijn. En als ze wordt opgeroepen, verschijnt er vaak een waarschuwing van virusscanners zoals McAfee: “Net-status: Zeer gevaarlijk! Stop! Wilt u dit adres werkelijk bezoeken?”

Laat u zich daardoor niet de schrik op het lijf jagen! Onze site is compleet ongevaarlijk, in ieder geval voor onze bezoekers. Ze wordt regelmatig onderworpen aan stresstesten om vijandige aanvallen af te weren. Blijkbaar is ze een gevaar geworden voor de voorstanders van de welkomstpolitiek in de politiek en de media. Daarom worden veel aanvallen steeds brutaler.

De top van de huidige hetze-artikelen tegen ons initiatief wordt verrassend genoeg ingenomen door “Cicero”, het blad dat zich steeds opnieuw teksten heeft veroorloofd die van de mainstream afgeweken zijn en daarom een aanzienlijk aantal lezers aan zich kon binden. Het artikel is van een pure menselijke slechtheid, die ik niet voor mogelijk gehouden had, in ieder geval niet bij iemand die zichzelf als burgerlijk verkoopt.

Andere media slaan plotseling gematigder tonen aan. Onze verklaring heeft effect en kan nog meer effect krijgen wanneer zo mogelijk nog veel meer mensen zich bij haar aansluiten. Om een beroemde kwinkslag aan te halen: Het is een kleine stap voor de enkeling, maar een grote stap terug naar democratie en rechtsstaat!

Een democratie onderscheidt zich erdoor dat de politiek onder en niet boven de wet staat. Dat moet de politiek na jarenlang machtsmisbruik weer opnieuw leren. En als ze het niet wil leren, moet ze afgelost worden. De DDR-burgers hebben het in 1989 voorgedaan! Wanneer de legitimiteit aan de macht wordt onttrokken, is hij machteloos!

Bron: http://vera-lengsfeld.de

Auteur: Vera Lengsfeld

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2018/04/03 ... rsteuners/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48159
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Verzet tegen het establishment en links extremisme

Bericht door Pilgrim »

Nu ook verzet in Bremen

Geplaatst op 4 april 2018

Afbeelding

Nu iedere dinsdag om 17.00 uur anti-Merkel demonstratie voor het raadhuis

Met het oog op de dramatisch in aantal toenemende mes-aanvallen in Duitsland door vreemdelingen, neemt het verzet in heel Duitsland toe. Het is te danken aan enkele uiterst moedige initiatiefnemers in Bremen dat nu ook Bremen de straat opgaat.


Dat wil zeggen, het waren negen dapperen die op het historische marktplein bij elkaar kwamen, maar deze gedenkwaardige ontmoeting heeft een richtinggevend effect dat zich kan laten zien. Er hoeven geen weddenschappen afgesloten worden of er aanstaande dinsdag, de 10e april, meer mensen zullen komen. Die zullen er zijn!

Het protest verliep vreedzaam, de tegenpartij, die ongeveer 150 mensen kon optrommelen, het gebruikelijke: schrille fluitjes, hiphopmuziek, spreekkoren, waarin het woord “fascist” inflatoir voorkomt, gekleurde regenboogvlaggen.

We hebben de afgelopen twee jaar de nodige demonstraties meegemaakt, en overal is het antiprotest merkwaardig gelijkgeschakeld. Het komt over als ingegoten, sjabloonachtig, vervreemd van de realiteit, ideologisch verblind, en gekruid met veel haat. Men maakt aanspraak op de morele categorie “fatsoenlijk” en verbreidt haat-tirades tegen andersdenkenden, met wie men blijkbaar nog nooit heeft gesproken.

De tegenstellingen kunnen niet groter en absurder zijn. Niemand kan meer “afgehaakt” en “tekort gekomen” zijn dan deze merkwaardige, vaak nog zeer jonge mensen, die in principe datgene transporteren wat ik nog uit de jaren-70 ken toen het tegen Franz Josef Strauß, raketten en atoom ging.

De “68´ers” hebben hun werk goed gedaan door de volgende generaties “in te enten”. Mij persoonlijk hebben de deelname aan het verzet van de afgelopen twee jaar de zekerheid gegeven dat de op de toekomst georiënteerde mensen aan de kant van het verzet staan.

En de afgehaakten? Tja, dat zijn die van het “brede bondgenootschap”, met hun gekleurde vlaggen, hun niets zeggende gezwets over diversiteit, alsof het om een mengeling bonbons zou gaan. Met hun dodelijke spagaat van fatsoen en aan zichzelf toegestane haat op het door eigen genade gedefinieerde kwaad. Mijn prognose: het verzet zal toenemen, de tegenstanders zullen verliezen.

Hun ontwaken zal brutaal zijn.

Bron: http://luxpatriae.de

Door: “Lux patriae”

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2018/04/04 ... in-bremen/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
King George
Berichten: 20927
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Verzet tegen het establishment en links extremisme

Bericht door King George »

Afbeelding
'De sociaaldemocratie focust zich eenzijdig op het stellen van grenzen voor de meerderheid in haar omgang met een minderheid.' © ANP

Gevoelde maatschappelijke conflicten zijn de échte zorgen van sociaaldemocratische kiezers

Dit is de blinde vlek van PvdA en SP

OPINIE Sociaaldemocraten hebben geen oog voor zorgen over onze manier van samenleven.

Door: Wimar Bolhuis 8 april 2018, 19:32

Terwijl de onderlinge verbondenheid in ons land stapsgewijs daalt en er beslissende discussies spelen over migratie en integratie, blijven de SP en de PvdA hun pijlen richten op economische zekerheid en solidariteit. Men ziet echter iets groots over het hoofd. Deze focus is een kansloze route als men een aantrekkelijke partij wil worden voor de middenklasse, voor de sociaaldemocratische basis.

De sociaaldemocratie verliest enorme steun omdat zij geen duidelijk antwoord geeft op een grote zorg van Nederlanders: onze manier van samenleven. Kiezers vragen om morele standpunten over hoe mensen met elkaar moeten omgaan. Om grenzen te stellen in onze samenleving waarmee culturele zekerheid wordt geboden. Wat mag wel en wat mag niet? Daar is meer behoefte aan dan aan economische zekerheid. Sterker nog, een bepaalde culturele cohesie is een noodzakelijke voorwaarde voor onderlinge verbondenheid, wat het draagvlak geeft voor economische solidariteit. Daarbij is zeer belangrijk dat grenzen stellen voor de middenklasse de vrijheid van levenswijze beschermt.
Morele standpunten, daar is meer behoefte aan dan aan economische zekerheid
Pijnlijk voor de SP en de PvdA is dat er in Nederland een grote sociaal voelende middenklasse bestaat, die afgehaakt is. Gewone mensen die solidair willen zijn met mensen die pech hebben. Alleen: hun solidariteit kent grenzen. Want solidariteit kost belastinggeld en in ruil vraagt men bescherming van economisch en cultureel groepsbelang.

Daarom wil deze middenklasse niet solidair zijn met uitkeringsfraudeurs of werkweigeraars. Of met onverbeterlijke straatschoffies of mensen met onderdrukkende culturele gebruiken. Ook wil men niet solidair zijn met publiek op te vangen gelukszoekers, terwijl de eigen familie geen huis kan krijgen. De middenklasse wil dat de politiek haar in deze situaties beschermt.

Waarom moet je solidair zijn met mensen die zich niet voegen naar culturele groepsnormen? Alleen bij een gevoel van onderlinge verbondenheid en goede intenties wil men solidariteit opbrengen. Vandaar de terugkerende zorgen van kiezers over te zwakke aanpak van uitkeringsfraude, te lage straffen bij criminaliteit, toenemende Arabische invloeden en achterblijvende (taal)integratie. De sociale middenklasse voelt dat er culturele grenzen worden overschreden en dat er weinig wederkerigheid is. De bereidheid tot solidariteit daalt.

Het verlangen naar culturele zekerheid verklaart ook waarom de Nederlandse middenklasse al decennia vraagt om grenzen te stellen aan migratie. De wijken veranderen, de cultuur verandert, de normen veranderen, de taal verandert, de binding verandert.
Alleen bij een gevoel van onderlinge verbondenheid en goede intenties wil men solidariteit opbrengen
Er is weinig culturele zekerheid, de onderlinge verbondenheid daalt en toch vraagt de politiek om economisch solidair te zijn met migranten. Migranten die bovengemiddeld vaak een uitkering krijgen en wier aanwezigheid zorgt voor culturele verliesgevoelens.

Grenzen stellen zou meer zekerheid geven over een manier van samenleven. Het is expliciet geen racisme: steeds blijkt brede, humane steun onder de bevolking voor de opvang van politieke vluchtelingen. Er is bovenal weerstand tegen economische asielzoekers. Dit verklaart ook waarom de bezwaren tegen het EU-lidmaatschap nog blijven groeien.

In politieke kringen wordt weliswaar gesproken over het economisch nut van vrij verkeer van arbeid, alleen blijken die arbeiders het culturele nut onder druk te zetten. Er komen mensen met zeer diverse achtergronden werken, die de onderlinge verbondenheid en de culturele cohesie verminderen.

Daarbij vraagt het beschermen van de vrijheden van Nederlanders ook om het stellen van culturele grenzen. Want over de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van seksuele geaardheid en de vrijheid van een eigen levenswijze wil de sociale middenklasse zekerheid.
Het beschermen van de vrijheden van Nederlanders vraagt ook om het stellen van culturele grenzen
De levenswijze van de middenklasse komt in conflict met de levenswijzen van migrantengroepen. De gevoelde maatschappelijke conflicten tussen autochtonen en allochtonen zijn psychologisch veel belangrijker voor de middenklasse dan sociaaleconomische conflicten over de inkomensverdeling of arbeidsmarktkansen.

Zorgen dat migranten geen Nederlands leren, moslims hun kinderen autoritair opvoeden, islamitische mannen hun vrouwen onderdrukken en de Arabische leefwijze onverenigbaar is met de Nederlandse leefwijze zijn dominant. Ook vraagt de middenklasse om grenzen te stellen aan de toon en omgang in het publieke debat, zonder onwelgevallige meningen meteen als racistisch te veroordelen. Zeker nu de crisis voorbij is, voert dit alles de boventoon.

De sociaaldemocratie focust zich echter eenzijdig op het stellen van grenzen voor de meerderheid in haar omgang met een minderheid, om de vrijheid van kwetsbare groepen te beschermen. Zo wordt zij zelf automatisch een minderheid.

Wimar Bolhuis is econoom, bestuurskundige en PvdA-lid.


de Volkskrant
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48159
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Verzet tegen het establishment en links extremisme

Bericht door Pilgrim »

Aangifte strafbaar feit tegen minister-president Malu Dreyer (Rijnland-Palts, SPD)

Geplaatst op 12 april 2018

Afbeelding

Geen medelijden met hen, die geen blijk geven van medelijden met hun eigen volk! Wij kennen dit al van ettelijke politici van linkse signatuur, van de Groenen in elk geval: Maar ook de SPD staat ondubbelzinnig achter de terreur van de Antifa. Waarmee is bewezen dat deze organisatie, die werd opgericht door partijen en werd opgekweekt en van munitie voorzien wordt door de vakbonden, in werkelijkheid een terreurorganisatie van de staat tegen het Duitse volk is.

Staatsterrorisme
wordt het genoemd als een land een organisatie heeft die grensoverschrijdende terreur tegen zijn eigen burgers begaat. Daarbij onderscheidt de Grondwet twee varianten van deze staatsterreur:
  1. Het Staatsterrorisme is dusdanig verbonden met de staat dat deze geen buitenparlementaire organisatie nodig heeft om deze terreur uit te oefenen. Voorbeelden daarvan zijn de DDR (Stasi), de USSR (NKVD of later KGB) of Cambodja (Rode Khmer).
  2. Het Staatsterrorisme maakt nog niet officieel deel uit van het staatsapparaat, omdat er van buiten en binnen nog sprake is van de schijn van een rechtsstaat. In dit geval bouwt de staat een buitenparlementaire terreurorganisatie op, die zorg draagt voor de door hem gewenste intimidatie van de soeverein (van het staatsvolk). Voorbeeld daarvan is het Duitsland van Merkel.
De Antifa, zonder twijfel een terroristische vereniging volgens paragraaf 129 Wetboek van en aldus strafbaar, wordt door de Duitse staat met miljoenenbedragen ondersteund.

Iedere individuele parlementariër, vakbondsman, kerkleider, journalist of wie dan ook, van wie men zo’n ondersteuning kan aantonen (dit hoeft niet alleen te zijn door gebruik van belastinggelden, maar kan ook tot uiting komen in de ondersteuning van deze organisatie in de vorm van artikelen, toespraken, reducties enz.) is juridisch gezien een ondersteuner van deze terroristische vereniging en moet volgens regel 5 van bovengenoemde paragraaf rekening houden met een vrijheidsstraf tot 10 jaar.

Dat momenteel niemand van deze verraders hiervoor hoeft te vrezen, is iets wat ik niemand van mijn lezers nog hoef uit te leggen.

Maar de aanklacht tegen deze verraders en helpers van het terrorisme zal er komen zodra de Duitse Reconquista heeft overwonnen. Dan zal er ook geen sprake zijn van verjaring: Want iets dergelijks is niet van toepassing wanneer het duidelijk is dat de rechtsstaat de facto jarenlang op non-actief werd gezet.

Dus: Ook over 20 jaar kan er voor deze verraders een aanklacht plús veroordeling en daarmee een gevangenisstraf dreigen. En die zál er komen. Dat kan iedereen weten, of hij nu Josef Joffe heet (uitgever van de “ZEIT”, die meer dan een jaar geleden in de ARD voor een miljoenenpubliek opriep tot moord op Trump), of Claus Kleber, Deniz Yücel of wie dan ook wat betreft politici, kerkleiders en journalisten die de Antifa voor haar “goede werk” hebben bedankt.

Ter verduidelijking van waar het bij de Antifa om gaat, hier een summiere selectie van hun slogans en eisen
– “Bomber-Harris: Do it again” (Oproep tot een oorlogshandeling tegen Duitsland)
– “Laat de kerken branden” (Oproep tot brandstichting met goedkeurende aanvaarding van menselijke slachtoffers)
– “Duitsland Verrecke!” (Oproep tot genocide op de Duitsers)
– “Massale verkrachting bio-Duitse vrouwen” (Oproep tot een zwaar misdrijf)
– “Dood elke politie-agent!” (Oproep tot een zwaar misdrijf)

De aanklacht tegen de minister-president van Rijnland-Palts, Malu Dreyer, is daarom juridisch rechtmatig – maar zal momenteel geen gevolgen hebben. Tenminste niet zolang Justitie ondergeschikt is aan de uitvoerende macht, van wie zij in haar deelstaat de baas is. Maar de tijden zullen veranderen. Dat zullen Dreyer en al haar ondersteuners nog ondervinden.

Geen medelijden met hen die geen blijk geven van medelijden met hun eigen volk!

(Michael Mannheimer)

________________________________________________________________

Aanklacht wegens strafbaar feit tegen minister-president Malu Dreyer (SPD)

Tijdens de demonstratie in Kandel op 24-03-2018 begroette de minister-president van Rijnland-Palts, Maria Luise Dreyer, niet alleen met name de deelnemende organisaties en steunbetuigers, maar ook “alle anderen”.


Daarmee bedoelde de SPD-politica dus tevens de tot geweld bereid zijnde krachten van de links-extremistische Antifa, die in de gaten gehouden wordt door de Veiligheidsdienst van Rijnland-Palts (bericht Veiligheidsdienst 2015, blz.48).

De door ca. 250 personen vertegenwoordigde Antifa viel tijdens de manifestatie de politie aan met explosieven en verwondde acht politieagenten.

Minister-president Dreyer heeft zich als hoogste vertegenwoordigster in rang van een deelstaat met de extremistische verenigingen vereenzelvigd, daar de aanwezigheid van de Antifa op het voorterrein geen geheim was. “Mevrouw Dreyer had zich duidelijk van de Antifa moeten distantiëren”, stelt de parlementariër Nicole Höchst:

“Als hoogst geplaatste politica van Rijnland-Palts is mevrouw Dreyer dwingend verplicht tot bescherming van de democratie en tot politieke neutraliteit”, verklaart de parlementariër verder: “Het is onbegrijpelijk dat zij deelneemt aan een tegendemonstratie, die zich tegen een boodschap keert, welke opkomt voor meer bescherming van vrouwen en meisjes en voor meer vrijheid van meningsuiting.”

Op 10 april 2018 werd daarom tegen mevrouw Dreyer een aanklacht wegens een strafbaar feit ingediend bij de verantwoordelijke politie, deelde de AfD in een perscommuniqué mee. (SB)

(Bron: www.journalistenwatch.com)

Bron: https://michael-mannheimer.net

Door: Michael Mannheimer

Vertaald uit het Duits door: Theresa Geissler

https://ejbron.wordpress.com/2018/04/12 ... palts-spd/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48159
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Verzet tegen het establishment en links extremisme

Bericht door Pilgrim »

Succesvolle demonstratie “Kandel is overal” in Wenen met 200 deelnemers

Geplaatst op 15 april 2018

Afbeelding

De demonstratie op 14 april in Wenen onder het motto “Kandel is overal – veiligheid voor onze vrouwen” verliep succesvol. Tegen 14.00 uur waren ongeveer 200 mensen op de Ballhausplatz bijeengekomen, waar toespraken werden gehouden. Sprekers waren de deelstaatparlementariër van de AfD uit Baden-Württemberg Christina Baum, de organisatoren Margit Chlada en Georg Immanuel Nagel. Myriam Kern, de initiatiefneemster van de beweging “Kandel is overal” wilde oorspronkelijk ook een toespraak houden, maar moest wegen ziekte in de familie kort voor tijd afzeggen.

Christina Baum benadrukte in haar toespraak dat zij zichzelf als volksvertegenwoordigster zou zien en niet als politica. Het begrip politicus zou ze afwijzen, omdat dit voor mensen zou staan die voor de onveiligheid in het land verantwoordelijk zouden zijn. Ze zou 32 jaar in de DDR gewoond hebben en zich nu net zo machteloos voelen als in deze dictatuur. Parlementair werk zou niet voldoende zijn. Er zou enorme druk van de straat nodig zijn, die de politiek niet meer kan negeren.

Belangrijkste eisen: einde aan de immigratie en uitzetting van illegalen
Dagelijks zou ze jobstijdingen horen, zoals onlangs, toen asielzoekers een 7-jarig meisje verkracht zouden hebben. Zulke misdaden zouden er vroeger niet zijn geweest. Deze waanzin zou gestopt moeten worden. Duitsland en ook Oostenrijk zouden weldra landen zijn, waarin vreemdelingen de macht zouden overnemen en de autochtonen zich aan hun cultuur zouden moeten onderwerpen. Dit zou in geen geval toegestaan mogen worden.

Christina Baum herhaalde ter afsluiting de twee belangrijkste eisen van “Kandel is overal”: het einde van welke immigratie dan ook en de uitzetting van alle illegalen.

Margit Chlada laat de bevochten vrouwen niet van zich afpakken
Margit Chlada nodigde de burgemeester van Wenen, Michael Häupl (SPÖ), uit om samen met haar het openbaar vervoer te gebruiken en scholen te bezoeken waar 90% van de leerlingen migranten zouden zijn. Ze kritiseerde dat er in Wenen plaatsen zouden zijn waar men als Oostenrijker niet meer naartoe zou kunnen gaan. Ze zou niet bereid zijn om de vrijheden, die de vrouwen zich vanaf de 19e eeuw hadden bevochten, op te geven en ze zou hiervoor tot het bittere einde willen strijden.

Chlada had eveneens kritiek op de vrijspraak van de vermeende verkrachters in Tulln. De vermoedelijke daders zouden bovendien gewoon vrijgelaten zijn in plaats van hen op grond van hun afgewezen asielaanvragen uit te zetten. Daarom zou ze twijfelen aan justitie.

Brunnenmarkt-moord: dader is in psychiatrische behandeling
Margit Chlada sprak over de moord op de Brunnenmarkt in 2016, waarbij een vrouw uit Wenen door een Afrikaanse, meervoudig veroordeelde illegale immigrant werd doodgeslagen. Ze zou op de dag voor de demonstratie met haar achtergebleven man hebben gesproken. Van hem zou ze gehoord hebben dat de dader nu in een psychiatrische kliniek behandeld zou worden. Chlada vindt het opvallend dat asielzoekers zo vaak psychisch ziek verklaard zouden worden en vraagt zich af of dat bij Oostenrijkers ook zo vaak het geval zou zijn.

Met toestemming van de achtergebleven echtgenoot maakte Margit Chlada ook het volgende bekend: het stoffelijk overschot van de vermoorde vrouw zou op een houten pallet met een vrachtwagen afgevoerd zijn, er werd niet eens voor een lijkauto gezorgd.

Georg Immanuel Nagel: vrouwen worden geofferd op het altaar van multiculti
Georg Immanuel Nagel noemde de Europese vrouwen slachtoffers op het altaar van multiculti. De immoraliteit van de linksen zou ook daaraan herkenbaar zijn dat zij zich er bij misdaden door illegale immigranten vooral zorgen om maken dat de daad niet “nuttig is voor de rechtsen” in plaats van om de slachtoffers.

Rechters en officieren van justitie zouden volgens Nagel vaak ideologisch handelen. Bij justitie zou een marxistische ideologie heersen: de daders zouden als meelijwekkende slachtoffers van de omstandigheden worden behandeld. Dit zou fundamenteel fout zijn, de misdadigers zouden achter slot en grendel horen.

Haten van misdadigers is oké
Nagel ging ook in op de voortdurende beschuldiging van de linksen dat de rechtsen anderen zouden haten. Volgens Aristoteles zou iedere eigenschap een juiste hoeveelheid hebben, geen een zou op zich goed of slecht zijn. Ook moed zou bijvoorbeeld niet over het algemeen goed zijn, want overdreven moed zou ontaarden in roekeloosheid. Nagel ziet dat bij haat ook zo: deze zou niet altijd slecht zijn. Het zou veelmeer moreel juist zijn om moordenaars en verkrachters te haten.

Integratie is een leugen
Het gepraat over integratie werd door Nagel op zijn plaats gezet: integratie zou een vanzelfsprekendheid zijn, die men niet extra zou moeten prijzen. Bovendien zou integratie een leugen zijn in dat opzicht dat iedereen zich overal zou kunnen integreren. De mensen zouden nu eenmaal verschillend zijn.

Nagel riep tot slot van zijn toespraak op tot een remigratie, die hij “omgekeerde afwikkeling van multiculti” noemde. Anders zouden de Oostenrijkers binnen enkele decennia de minderheid in eigen land worden.

Demonstratie eindigt bij de Duitse ambassade
Na de toespraken zetten de demonstratie zich in beweging richting het Burgtheater. Van daaruit ging het verder via de Ring, waarbij de stoep werd gebruikt. Het eindpunt van de manifestatie was de Schillerplatz bij de Duitse ambassade. Daar vonden nog afsluitende toespraken plaats, waarin de Duitse immigratiepolitiek bekritiseerd en het aftreden van Angela Merkel werd geëist. De demonstranten scandeerden gezamenlijk richting de Duitse ambassade “Merkel muss weg”.

Aangifte tegen vier linkse stoorzenders
Enkele links-extremisten probeerden de demonstratie te verstoren. Tijdens de toespraken op de Ballhausplatz werd minstens één ei naar de manifestatie gegooid, dat echter niemand raakte. Bovendien werden er vlaggen gestolen. De politie greep vastberaden in en kon vier vermeende verdachten pakken. Zij moesten de vlaggen teruggeven en er werd aangifte tegen hen gedaan.

Voor het Burgtheater hielden links-extremisten een goed omheinde minimanifestatie. Tijdens het lopen op de Ring scholden enkele linkse stoorzenders de demonstranten uit en hielden ze de manifestatie enkele minuten op.

Meer foto´s van de manifestatie zijn te zien in dit artikel van de “Wochenblick”.

Bron: www.unzensuriert.at

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2018/04/15 ... eelnemers/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48159
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Verzet tegen het establishment en links extremisme

Bericht door Pilgrim »

“Zukunft Heimat”: succesvolle demonstratie in Cottbus

Geplaatst op 15 april 2018Cottbus – Opnieuw demonstreerden zaterdag honderden (vert.: duizenden!) voor het einde van de politiek van open grenzen. Als gevolg van de illegale massa-immigratie werd Cottbus een brandpunt. Door de moedige inzet van veel burgers, die bij de demonstraties hun gezicht laten zien, is Cottbus nu een belangrijke plaats van protest in het hele land geworden.

Er spreekt veel voor dat 2018 het jaar van de kentering is: het ongekende succes van de “Verklaring 2018” bewijst dat de nieuwe burgerbeweging het potentieel bezit om te zorgen voor een politieke en geestelijke ommekeer in Duitsland. De tijd is rijp! De druk op de verantwoordelijken neemt toe. Zowel op straat als in de parlementen. Dat wordt duidelijk door de hectische acties van de landelijke politiek en door de angst van de zich alternatiefloos voordoende partijen voor de actuele resultaten in de peilingen.

Hoe noodzakelijk deze druk is, toont niet in de laatste plaats de ignorantie van de minister van Cultuur van de Duitse deelstaat Brandenburg, Martina Münch (SPD), waarmee ze in een uitzending van radio rbb tegen de achtergrond van het protest verklaarde: “Alleen omdat er hier nu twee incidenten hebben plaatsgevonden” zou het een dwaalleer zijn om te verwachten dat de politiek zou veranderen.

In slechts twee jaar zijn de door immigranten gepleegde delicten zoals bedreiging, roof, bedreiging met geweld en het toebrengen van lichamelijk letsel in Cottbus vertienvoudigd. Het komt steeds opnieuw tot “incidenten” door “beschermingzoekers” in de stad en al lang heeft niemand het meer over verrijking.

Onze demonstratie is het juiste antwoord op alle verdraaide en kwaadwillende berichten over Cottbus. Ze is het juiste antwoord op de ignorantie van politici zoals Martina Münch. Ze is vooral het juiste en noodzakelijke antwoord op de poging om ons land en onze identiteit van ons af te pakken.

Een ommekeer is mogelijk en is misschien al dichterbij dan we allemaal dachten. Deze boodschap gaat vanuit Cottbus en Kandel, vanuit Dresden en Hamburg door het hele land. Zoals sinds tientallen jaren al niet meer zien wij onszelf opnieuw als een volk en als de soeverein van het land. We laten ons niet langer door een ignorante politiek opzij schuiven.

Bron: www.journalistenwatch.com

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2018/04/15 ... n-cottbus/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48159
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Verzet tegen het establishment en links extremisme

Bericht door Pilgrim »

Vice-voorzitter SPD, Stegner, belooft: “Wij zullen Duitsland verder islamiseren!”

Geplaatst op 17 april 2018

Afbeelding
Onthuld: zoon van vicevoorzitter van de SPD Ralf Stegner is lid van de links-terroristische Antifa.

Daarentegen verzekeren wij: Wij zullen jou, Ralf Stegner (foto), te pakken krijgen en ervoor zorgen dat jij je rechtmatige straf krijgt.

Volgens een bericht van Journalistenwatch van 12 April 2018 beloofde de vicevoorzitter van de SPD, Ralf Stegner: “Wij zullen Duitsland verder islamiseren!” Stegner, de gevaarlijkste politicus van Duitsland en vader van een snotneus, die de baas is van de terroristische Hamburgse Antifa (deze keer viel de appel direct naast de boom), hoort, evenals die lummel van hem, te worden gearresteerd, voor een rechtbank te worden gesleept en tot minstens 10 jaar gevangenisstraf veroordeeld te worden.

Stegner Senior, omdat hij actief heeft deelgenomen aan een staatsgreep tegen volk en grondwet (met welk recht durft hij te stellen dat Duitsland geïslamiseerd mag worden?), zijn misbaksel van een zoon, omdat hij actief lid is van een terroristische organisatie, Antifa – en als zodanig onderworpen is aan de bepaling van paragraaf 129a Wetboek van Strafrecht.

Dat Stegner Senior nu zegt dat hij en zijn tot bolsjewistische partij ontwikkelde SPD Duitsland verder zouden willen islamseren, toont aan dat alle daaraan tegengestelde beweringen (“Niemand heeft het plan om Duitsland te islamiseren”) vals en onbeschaamde leugens waren.
De aap is nu uit de mouw gekropen, wellicht ook omdat Stegner c.s. de mening zijn toegedaan, dat de status quo niet langer meer te veranderen valt.

Ze zullen allemaal nog verbaasd staan
Toen na de Tweede Wereldoorlog 13 miljoen Duitsers uit hun eigen Duitse gebieden in het Oosten van Duitsland konden worden verdreven, toen men ze tussen de twee uur en de twee dagen de tijd gaf om hun bezittingen bijeen te harken, voordat ze zich op de dodenmars richting het westen begaven (miljoenen Duitsers verhongerden, bevroren of stierven tijdens deze marsen van uitputting) – dan toont dat aan, dat veel, om precies te zeggen alles kan wanneer de politieke wil aanwezig is.

In tegenstelling tot talloze collega-bloggers van mij heb ik het pad van het zinloze appeasement allang verlaten.

Ik heb allang de dodelijke illusie verloren dat men het ons vermoordende links-politieke bolsjewistische establishment, dat met de hereniging van 1990 in Duitsland weer voet aan de grond kon krijgen, nog met woorden kan bereiken.

Wij Duitsers moeten ons mobiliseren en overgaan tot daden:
Wij moeten jacht maken op politici van het slag-Stegner en ze buiten werking stellen. Wij moeten ons ontdoen van de pest der Antifa: Hoe dan ook. En vooral: Wij moeten Merkel en haar regering ten val brengen.

Dat alles gebiedt Artikel 20. Regel 4 GG.,de beroemde verzetsparagraaf van de Grondwet, die wij als constitutie beschouwen: “Tegen eenieder, die het waagt, deze ordening te liquideren, hebben alle Duitsers het recht om in verzet te komen als er geen ander middel mogelijk is.”

Welnu, de vrijheidslievend-democratische basisorde is reeds verregaand afgeschaft.

Zelfs het Duits Constitutioneel Hof maakte bekend “dat alle Duitse wetten en verkiezingen sinds 1956 ongeldig waren geweest” en ook de laatste verkiezingen van 2017 werden door het Constitutioneel Hof voor ongeldig verklaard, omdat het aantal legale restzetels ver werd overschreden. En? Heeft het GEHOLPEN? Merkel vormde niettemin een nieuwe regering – zo helemaal alsof het hoogste Duitse Gerechtshof niet bestond.

Alle vreedzame mogelijkheden om de vernietiging van onze vrijheidslievend-democratische basisorde te verhinderen, zijn totaal uitgeput – en allemaal mislukt.

Duitsland lijkt thans al meer op een Arabisch land dan op het Duitsland dat het 2000 jaar lang was. Zodoende blijft overeenkomstig de grondwet alleen het collectieve verzet van het Duitse volk over.

Wat de vorm van dit verzet betreft, dat heeft de wetgever bewust opengelaten
Grondwet-commentatoren uit de jaren ’60 en’70 dachten unaniem dat daarmee elke vorm van geweld, ook dodelijk, bewust werd inbegrepen. Want wat heeft verzet tegen een misdadig regime voor zin als zoiets zou worden beperkt tot vreedzame demonstraties, verzoekschriften of petities? Precies. Niets! Of nauwkeuriger gezegd: Hartelijk gelach onder de heersenden.

Want in werkelijkheid hebben de afschaffers van de Grondwet hun grondrechten allang verspeeld.

Zo bepaald als Art. 18 van de Grondwet, dat niet zonder reden zo goed als nooit in de Duitse persberichten wordt vermeld. Daarin staat:

“Wie de vrijheid van meningsuiting, in het bijzonder de vrijheid van drukpers, de vrijheid van onderwijs, de vrijheid van demonstratie, de vrijheid van vereniging, het post- en telegraafgeheim, het eigendomsrecht of het asielrecht misbruikt ter bestrijding van de vrijheidslievende democratische basisorde, verspeelt deze grondrechten.

Aangezien Justitie niet tegen deze misdadigers optreedt – wat haar centrale taak zou moeten zijn, maar wat ze vanwege de omstandigheid dat wij in Duitsland geen Trias Politica hebben en Justitie ondergeschikt is aan de Uitvoerende Macht, niet doet.

Als Justitie haar taak niet kan en mag uitvoeren, moeten wij, het Duitse volk, de bio-Duitsers, het “gepeupel”(Gabriel), “de Duistere Duitsers” (Gauck), voor zover wij van ons land houden en bereid zijn er voor te strijden en te sterven, dit zelf ter hand nemen.

Vandaar dat de dappere Duitsers er alles aan moeten doen om op iedereen, die ons land wil vernietigen, jacht te maken en hen terecht te stellen.

Want de staat heeft gefaald: Uitvoerende Macht, Justitie en Rechterlijke Macht trekken allemaal dezelfde lijn, die het Duitse volk in zijn vernietiging stort.

Ik eis hier dus een grondrecht op!
En de regeringsjuristen weten heel goed dat ze mij vanwege deze eis juridisch niet kunnen vervolgen. Temeer daar de bewijzen voor de inwerkingtreding van het recht op verzet nagenoeg verpletterend zijn:

Duizenden tegen Merkel ingediende aanklachten door staatsrechtswetenschappers werden door het Constitutioneel Hof, zeer waarschijnlijk vanwege een persoonlijke instructie van Merkel, niet eens in behandeling genomen. Daarmee staat Duitsland er juridisch nog slechter voor dan Turkije: want daar worden constitutionele klachten tegen Erdoğan door het Hoogste Gerecht geaccepteerd – en, het valt nauwelijks te geloven – gedeeltelijk ook ingewilligd.

Vandaar mijn zoveelste beroep op dappere Duitsers:
– Neem jullie lot eindelijk in eigen handen.
– Wacht niet op een externe macht die jullie zal bijstaan.
– Er zal niemand komen die zich voor jullie inzet – als jullie het niet zelf doen.
– Wacht niet op het Duitse leger dat jullie zal helpen.
– Het zal het echter zeer waarschijnlijk doen, als jullie eindelijk tot daden overgaan.
– Luister niet langer naar hen, die jullie inblazen dat het verzet vreedzaam moet verlopen.
– Met jullie vreedzaamheid staat je maar één ding te wachten: Jullie uitwissing als volk en cultuur. En wel zonder tegenstand.
– Daarmee zullen jullie op de lijst van ten onder gegane volkeren belanden. Is dat wat jullie willen?
– Want de tegenstander geeft geen zier om vreedzaamheid:
– Ze zet alles op alles om het tot nu toe uiterst vreedzame verzet van de Duitsers met maximaal geweld in te dammen, te criminaliseren en te onderdrukken.
– Betaal het ze met gelijke munt terug
– Bestrijd de Antifa, jaag ze door de straten
– Bestrijd echter vooral diegenen die achter hen staan:
– Alle politici, journalisten en vakbondslui, die, voorbijgaand aan de grondwet en de Duitse wetten, besloten hebben ons volk, jullie!, te vernietigen.

Vormt verzetsgroepen, die daar allemaal toe in staat zijn:
Ook ter liquidatie van misdadige politici en journalisten. Geschokt? De tegenstander doet dit allang. Duitsers worden door de Antifa en de islamitische indringers bij honderden doodgeslagen, neergestoken, invalide geranseld. De dood van Udo Ulfkotte staat toch nog niet zo vast als men in mijn omgeving denkt. Sinds jaren beschikt de CIA over een hartinfarct-pistool – wier kleine, nauwelijks merkbare schot leidt tot de onmiddellijke dood van de delinquent.

“De Amerikaanse geheime dienst CIA beschikt sinds 1975 over een hartinfarct-wapen. Dit vuurt een minuscule pijl af, die door de kleding heen dringt en het slachtoffer injecteert met gif. Luttele ogenblikken later krijgt deze een hartinfarct. Het gif vervliegt onmiddellijk en kan in een autopsie niet meer worden waargenomen.”

Bron: www.gegenfrage.com

De te jong gestorven Udo Ulfkotte, die meerdere hartinfarcten achter de rug had, was dus een welhaast ideaal doel om dit wapen in te zetten. Ik weet dat dit (nog) louter speculatie is, aangezien elk valide bewijs ontbreekt. Maar in het tegenwoordige wereldgebeuren gaat deze these ver heen over een zuivere complottheorie.

De bedenker van de NWO, Thomas P. M. Barnett, in wiens naam Merkel haar genocide op de Duitse bevolking doorzet, heeft al degenen die tegen de plannen van de NWO (volledige vermenging van volkeren en culturen, vernietiging van alle soevereine staten, doorbreking van alle staatsgrenzen) verzetten, letterlijk bedreigd (bron: http://www.kla.tv/8838):

“Dood de tegenstanders van de globalisering!”

En als de opperjournalist Josef Joffe, uitgever van de “ZEIT, straffeloos bij de ARD tot het vermoorden van Trump mag oproepen – en tot op heden geheel zonder schade en juridisch on-vervolgd blijft, hoewel hij zichzelf in de meest criminele vorm ten overstaan van een miljoenenpubliek in een openbaar-rechtmatige zender strafbaar heeft gemaakt, aangezien hij tegen paragraaf 111 (openlijke oproep tot strafbare daden) in ging, dan mogen ook wij dergelijke oproepen doen.

Met dit verschil:
Wij roepen op tot bestrijding van volkerenmoordenaars als Josef Joffe, Ralf Stegner, Angela Merkel, Heiko Maas, Jürgen Trittin, Joschka Fischer, Claudia Roth, Cem Ödzemir, Deniz Yücel, Kai Diekmann, Anetta Kahane, en nog duizenden anderen die in de laatste decennia niets anders deden dan onze wetten en onze in duizenden jaren gegroeide cultuur af te schaffen, onze grondwet onherkenbaar uit te hollen en ons massa’s cultureel incompatibele moordenaars, kinderverkrachters, “Krijgers van God” en terroristen naar Duitsland hebben gebracht – zonder daarvoor ook maar een spoor van een wettelijk grondbeginsel te hebben.

Voor dat alles hadden ze totaal geen rechten waarop ze zich konden beroepen.

Wij echte verzetsmensen hebben twee rechten, die achter ons staan:

Het Natuurlijke recht op verzet van een volk, dat acuut wordt bedreigd door genocide
Het Recht op verzet van de Duitse constitutie, dat men vanwege de tweedeling van Duitsland na 1945 nog de naam “Grondwet” gaf.

Duitsers: Ontwaak! Als jullie nu niets doen, zal er morgen niets meer zijn wat jullie kúnnen doen. Want morgen zal er niemand meer zijn die zich nog kan verzetten!

Bron: https://michael-mannheimer.net

Door: Michael Mannheimer

Vertaald uit het Duits door: Theresa Geissler

https://ejbron.wordpress.com/2018/04/17 ... lamiseren/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48159
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Verzet tegen het establishment en links extremisme

Bericht door Pilgrim »

WELKOM BIJ DE VIERDE ZUIL!

Geplaatst op 21 april 2018

Afbeelding

De islamiseringsmachine draait op volle toeren. Het cordon sanitaire rondom de enkele partijen die zich tegen de corrupte gevestigde orde durven op te stellen, heeft in Rotterdam weer een nieuw voorlopig hoogtepunt gevonden. Was eerst het “volkse” PVV het doelwit, nu moet ook het eloquente Forum het ontgelden. Het maakt voor het goedmenschelijk establishment blijkbaar niet uit wat je doet of hoe je het doet: buitengesloten word je toch. Buitensluiten lijkt het nieuwe polderen. En ook buiten de politiek, in bestuurlijk Nederland, is het cordon sanitaire tegen de “populisten” hevig. Ooit was Nederland een verzuild land, opgedeeld in religieuze stromingen. Toen kwam de secularisatie en daarna de islamisering. Is het tijd voor een nieuwe zuil, een tegenwicht tegen de monoculturele deugers? Zoals de Franse schrijver Karr zei: Hoe meer er verandert, hoe meer er hetzelfde blijft.

Deze week verscheen er een zeer lezenswaardig artikel van Sid Lukassen bij TPO. Hij stelt vast dat PVV’ers buiten het bestuurlijk circuit worden gehouden en geeft het voorbeeld van Reinette Klever, die opmerkte na haar Kamerlidmaatschap misschien voor een burgemeesterspost in aanmerking te kunnen komen. Vastgesteld kan worden dat de meeste PVV’ers na hun politieke activiteiten werkloos blijven, terwijl de arbeidsmarkt volgens het kabinet om mensen schreeuwt.

Blijkbaar is er niet enkel een cordon sanitaire in de politiek, maar ook buiten de politiek met als doel PVV’ers, of misschien breder nog, “populisten”, buiten de macht te houden. Verder is het blijkbaar geen enkel probleem om allianties te sluiten met (antisemitische) moslimpartijen of dat moslims burgemeester worden, zelfs niet als ze salafistische sympathieën hebben.

Ik ben opgegroeid in een verzuilde samenleving. Als het horloge van mijn vader kapot was, dan ging hij naar die ene horlogemaker, ook al vond hij hem langzaam en een beetje een zeurpiet, want … hij was “van de kerk”. Ik was blij dat de ontzuiling zijn intrede deed en dat we van dit soort kleinburgerlijkheid af waren. Later moest ik met lede ogen aanzien dat wat moslims deden in Nederland precies hetzelfde was. Terwijl de Nederlandse zuilen werden onttakeld, werd er even zo vrolijk een klein stukje verderop een nieuwe islamitische zuil opgericht. En die heeft in de loop der jaren flink aan macht gewonnen.

De streng gelovigen hebben hun eigen zuil behouden, zodat we momenteel drie zuilen zien: de eerste zuil, ofwel zij die geen zuilen zien: de linkse deughegemonie. De tweede zuil, ofwel de islamitische en een derde zuil, de schamele restanten van christelijk Nederland.

Lukassen pleit voor een vierde zuil, want er zijn uitsluiting, broodroof, demonisering en beroepsverboden voor wie als populist gezien wordt. Naast de PVV, Forum, en ik zou zeggen ook Leefbaar en enkele lokale partijen, wordt dat de plek voor nationaal-conservatieven, humanistisch realisten en post-progressieven. Maar niet alleen dat, het wordt de plek voor mensen die van Nederland houden en hun land, tradities en erfgoed willen behouden. Dé plek voor vrijdenkers, rationalisten, eigenzinnigen en patriotten, voor zij die de waarden van de Verlichting dragen: vrijheid van meningsuiting, een vrije pers en academische vrijheid. Het wordt de plek voor mensen die de dingen bij de naam willen noemen en die rechtvaardigheid willen. Het wordt de plek voor de nieuwe tegencultuur. Voor hen die zich tegen de gevestigde orde durven uit te laten, voor hen met idealen, zoals een vrij, welvarend en Nederlands Nederland. Het is de plek voor mensen die door de gladde, leugenachtige praatjes van deugbedrijven zoals Facebook, Google, Oxfam-Novib en Twitter heen kijken. Een plek voor hen die met wegkijken en appeasen geen genoegen meer nemen. Een plek voor mensen die genoeg hebben van selectief strafrecht. Een plek voor hen die zich tegen de corrupte tirannie van de deugmens, de Eurocratie, de demofoben, de dhimmicraten en islamiseerders durven uit te spreken.

Een zuil is meer dan politiek, hij is een maatschappelijke stroming. Binnen een zuil bestaan kwadranten, dat wil zeggen eigen tijdschriften en websites, intellectuele, sportieve, relationele, gezelschaps- of spirituele verenigingen en clubs die zich organiseren vanuit eenzelfde oriëntatie, maar die niet politiek zijn. Ook daar kan het beginnen. Organisatie is wat we nodig hebben. Je kunt er vandaag nog mee beginnen!

Zoals Lukassen terecht opmerkt, zullen veel mensen tegenwerpen dat ze niet bij een zuil willen horen. In dat geval leg je je neer bij de visie van de MSM dat er geen zuilen zijn, omdat ze enkel hun eigen cultuur-marxistische deuggeluid erkennen. Kortom, het wordt tijd voor een Vierde Zuil.

We leven in 2018, precies 50 jaar na ´68. Hoog tijd voor een nieuw begin, want we zijn de arrogante, betweterige en corrupte deugers zat.

Leve een Vrij Nederland!

Door: Petra de Geus (april 2018)

https://ejbron.wordpress.com/2018/04/21 ... erde-zuil/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48159
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Verzet tegen het establishment en links extremisme

Bericht door Pilgrim »

Koffie drinken voor het verzet – ook “kleine” acties kunnen veel effect hebben!

Geplaatst op 22 april 2018

Afbeelding

Overal in Duitsland rommelt het en vaak heeft ook een klein protest effect. Hier een actuele melding uit Burgwedel, waarvoor we respect zouden moeten hebben:

Een kleine kijkje in de bijeenkomst van vandaag in Burgwedel... Het was een groot succes… We werden al reikhalzend door andere demonstratiedeelnemers verwacht... Ik had nooit gedacht dat we daar met twaalf man zouden zitten!!! Een positief succes... Bedankt aan iedereen die vanuit Hildesheim, Hamburg, Neustadt en de Wedemark naar Burgwedel durfden komen...

Mirima Kern, de “stem van Kandel”, becommentarieert dat als volgt:

Super... ga zo door. Ik probeer jullie ook een keer te bezoeken en persoonlijk de burgemeester in Burgwedel te begroeten.

Bron: www.journalistenwatch.com

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2018/04/22 ... ct-hebben/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48159
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Verzet tegen het establishment en links extremisme

Bericht door Pilgrim »

Londen, 6 mei: Tommy Robinson organiseert de “Dag voor de Vrijheid”

Geplaatst op 27 april 2018Over enkele dagen is het zover. Op 6 mei komen in het Londense regeringsdistrict Whitehall alle systeem- en islamcritici bijeen om te demonstreren voor de vrijheid van meningsuiting. Ze geven gevolg aan de oproep van “DayForFreedom.com” van het op dit moment waarschijnlijk bekendste gezicht van de scene, Tommy Robinson.

In bovenstaande video zijn behalve Tommy Robinson o.a. Jonaya Fenessa English, Lauren Southern, Martin Sellner, Shazia hobbs, Red Pill Phil, Anne Marie Waters, de Amerikaanse islamcriticus Milo Yiannopoulos, de Britse Breitbart- en boekenschrijver Raheem Kassam evenals de zojuist vanwege zijn hondenvideo tot een geldboete veroordeelde Mark Meechan alias Count Dankula te zien. Zij demonstreren allemaal tegen spraakverboden, inreis-verboden en straffen die iedereen boven het hoofd hangen die een andere mening vertegenwoordigen en waarschuwen voor de islam. Zij allen gelden in het huidige voormalig vrije Europa als “haatmisdadigers” en worden niet alleen sociaal uitgestoten, buitengesloten en in hun bestaansbasis bedreigd, maar als zogenaamde “haatmisdadigers” strafrechtelijk vervolgd.

“Toen we met ons team onderweg waren om deze video op te nemen, waren we het allemaal al snel eens over één punt: iedereen stemde ermee in dat er zonder vrijheid van meningsuiting geen omvattende vrijheid kan bestaan en dat zonder haar deze vrijheid, die onze samenleving bepaalt, begint te wankelen en vernietigd zal worden.

De vrijheid van spreken is een van de belangrijkste problemen in de huidige wereld. Zonder haar bestaat er geen echt debat of gelegenheid iets te leren. We kunnen de dringende culturele en politieke problemen, waar we tegenover staan, niet aanpakken als ons de mond verboden wordt.

Daarom is de ´Day for Freedom´ zo belangrijk. We zullen in Whitehall bijeenkomen, in het centrum van onze regeringswijk, en eisen dat onze wetgevers, parlementariërs, politiemensen en sociale media giganten stoppen met hun strijd tegen de vrijheid van meningsuiting. ´Day for Freedom´ zal anders zijn dan welke mars of demonstratie ook die we daarvoor hebben gehouden. Deze keer is het ons ernst. Daarom zullen we grote beeldschermen hebben, een uitstekende geluidsinstallatie, we laten enkele van de belangrijkste internationale stemmen van de vrijheid van spreken komen – en we hebben duizenden ponden uitgegeven aan reclamemateriaal.

In werkelijkheid zijn de kosten in de tienduizenden gelopen – dus willen we iedereen, die geld aan ons gedoneerd en ondersteund hebben bedanken. Zonder jullie zouden we dit niet kunnen doen”, aldus Tommy Robinson op de website “Day For Freedom”.

Bron: www.journalistenwatch.com

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2018/04/27 ... -vrijheid/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
King George
Berichten: 20927
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Verzet tegen het establishment en links extremisme

Bericht door King George »

Duo van KIRAC doorbreekt de linkse kunstenaarswereld met simpele vragen: tot huilen aan toe

Afbeelding
Foto: KIRAC in een publiek debat over kunst en racisme. Bron: Screenshot YouTube

Door Lars Benthin 3 mei 2018

In een goed artikel van Wierd Duk in De Telegraaf wordt er een beschrijving gegeven van het duo Stefan Ruitenbeek en Kate Sinha, ook wel KIRAC (Keeping it Real Art Critics) genoemd. Dit duo doorbreekt de ‘kitscherige en linkse kunstenaarswereld’ met behulp van hele simpele vragen. Het is een menselijke manier van kijken naar de wereld en kunst, waarbij elke pretentie wordt losgelaten.
  • Het gaat om een heuse tegencultuur, die zeer actief is op internet, constateert Stefan Ruitenbeek, en die door tegenstanders te makkelijk als ’extreem-rechts’ wordt weggezet. In de kern betreft het een soortgelijke reactie op het vastgeroeste establishment als het studentenprotest van mei ’68. Ruitenbeek: „Ik denk dat de behoefte van veel mensen aan het speelse van kunst tegenwoordig wordt bevredigd in die rechtse subcultuur op het internet. In dat spel met symbolen en betekenissen. In het extravagante van hoofdrolspelers als de conservatieve homoseksueel Milo Yiannopoulos. En in de humor waarmee regressief links wordt weggeblazen. Dat is beeldschoon om naar te kijken.”

    KIRAC’s uitdagende video’s vallen hier eveneens onder. Is het kunst omdat het provocerend is? Ruitenbeek: „Het is helemaal niet zo provocerend. We laten slechts zien hoe simplistisch en niet representatief veel geaccepteerde cultuur-uitingen zijn.” Kate Sinha: „Wij reageren op het soort kunst dat naar een vastgelegde conclusie toewerkt. Dat is vaak politieke kitsch, die de lust tot vernietiging prikkelt.”
Tot het irritante en beschamende aan toe, plaatst het duo en publique kritiek op kunstwerken en de kunstenaars. Curatoren en bezoekers worden lastige vragen gesteld, zoals ‘waarom ze het mooi vinden’. Lastige vragen, omdat het ingaat tegen het hele beeld die de bezoekers en de kunstenaars hebben. Het is een wereldje uiteindelijk dat uit onhandigheid aan elkaar hangt. Het is een grote bubbel van zelfbevestiging en het geven van bevestiging in een wereldje waarin de kunst verheven is tot een absurde grap. ”A joke that has ceased to be funny”, zoals Roger Scruton het zou verwoorden. De vragen zijn soms zo confronterend, dat ze zelfs iemand aan het huilen hebben gekregen.

Enfin, Duk beschrijft het duo als een kunstfenomeen dat op de golf van de nieuwe tegencultuur meebeweegt. Hij noemt Baudet, Trump, of Murray. Een rechts-conservatieve tegenbeweging die de gevolgen van politiek-correct links denken probeert te corrigeren. Daar wordt je voor uitgestoten en sociaal door geïsoleerd. KIRAC heeft ook veel over zich heen gekregen, zoals de labels ‘racist’ en ‘sexist’, omdat ze vonden dat een kunstwerk alleen maar wordt tentoongesteld, omdat de kunstenaar een Zuid-Afrikaanse zwarte vrouw is en ook nog een lesbisch.

Een heel goed stuk en de video is ook leuk om te bekijken. Volg KIRAC zou ik zeggen!
DDS
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 76127
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Verzet tegen het establishment en links extremisme

Bericht door Ariel »

Uit het Telegraaf artikel
„Wat wij ontdekken is dat er bij heel veel mensen die ons leuk vinden, een grote behoefte bestaat aan kunst”, zegt Sinha. „Maar veel eigentijdse kunst komt daar helemaal niet aan tegemoet. Dat leidt tot de onvrede die wij onder woorden brengen.”

Dit laatste deed Sinha heel stellig, toen zij het werk van een zwarte kunstenares affakkelde. ’Luie spinsels van een verwende snol, waarin de kijker geïnteresseerd moet zijn alleen omdat de kunstenares uit Zuid-Afrika komt, lesbisch is en zwart’, schreef Kate over de politiek geëngageerde foto’s van Zahele Muholi. Toen Sinha bovendien in een andere videobijdrage de intenties van Metoo-activistes ter discussie stelde, was het hek van de dam. KIRAC werd verweten ’narcistisch, racistisch en seksistisch’ te zijn.
Werk van Zahele Muholi.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48159
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Verzet tegen het establishment en links extremisme

Bericht door Pilgrim »

Erika Steinbach geeft Beierse orde terug

Geplaatst op 15 mei 2018

Afbeelding

De voormalige parlementariër van de CDU en voormalige langjarige presidente van de Bond van Verdrevenen, Erika Steinbach (foto), heeft haar Beierse Orde van Verdienste teruggegeven. Daarmee reageert ze op de vijandelijke oorlogsverklaring van de CSU aan de AfD.

In haar brief aan de Beierse minister-president Markus Söder schrijft Steinbach op 14 mei:

Destijds was ik heel blij toen uw voorganger, minister-president Horst Seehofer, mij de Beierse Orde van Verdienste heeft overhandigd. Met ingang van vandaag geef ik deze hoge onderscheiding terneergeslagen terug.

Mevrouw Steinbach, die 40 jaar lang lid was van de CDU en nu partijloos is, geeft toe dat ze vroeger blij geweest zou zijn wanneer men landelijk op de CSU zou hebben kunnen stemmen. Ze zegt ook de AfD uit overtuiging te ondersteunen en ook op de partij gestemd te hebben, omdat alle andere partijen willoos, zoals de CSU in het Duitse parlement, of zelfs blij de politiek van de Bondskanselier buiten het recht en de wet om in de laatste regeerperiode gesteund zouden hebben.

In de politieke meningsstrijd zouden echter ondergrenzen van het draaglijke bestaan, aldus mevrouw Steinbach. Wie onder verwijzing naar de AfD zou verkondigen “Het bruine vuilnis heeft in Beieren niets verloren”, zou onder zijn eigen niveau blijven en in de stijl van het nazi-jargon de overtuiging van zeer veel kiezers stigmatiseren, die zich uit zorgen om Duitsland tot de AfD gekeerd zouden hebben.

De CSU zou er anderzijds geen problemen mee hebben om ene Claudia Roth (Duitse Groenen), die zich solidair verklaard heeft met de uitspraak “Duitsland, jij ellendig stuk stront” de Beierse Orde van Verdienste te verlenen.

Erika Steinbach sluit af met “Met treurige groeten” en kondigt aan de orde per post terug te sturen.

Bron: www.pi-news.net

Door: H.G.

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2018/05/15 ... rde-terug/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Mahalingam
Berichten: 41694
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Verzet tegen het establishment en links extremisme

Bericht door Mahalingam »

Afbeelding
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48159
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Verzet tegen het establishment en links extremisme

Bericht door Pilgrim »

Kandel: Nieuwe schokkende details over de moord op Mia

Geplaatst op 22 mei 2018

Afbeelding

Genoeg getreurd! Het is nu de hoogste tijd om te handelen.

Moorddreigingen tegen een parlementsafgevaardigde van de AfD, omdat ze vrouwen (indirect) waarschuwt voor contacten met moslims. Lerares Nicole Höchst, parlementsafgevaardigde voor de AfD, spreekt klare taal: Ze waarschuwt vrouwen indirect voor contacten met moslims, teneinde toekomstige slachtoffers, zoals bij de zaak-Mia te vermijden. Letterlijk zegt ze: “Zowel naar de familie als naar alle slachtoffers en hun families gaat mijn oprechte medeleven uit. Des te belangrijker is het dat niet nog meer meisjes en vrouwen ten prooi vallen aan de door het systeem verordende blindheid”.

Juist deze waarschuwing wordt door de systeemmedia principieel weggemoffeld, omdat hiermee het totale falen van de staat bij de bescherming van de bevolking bekend zou worden.


Intussen heeft Nicole Höchst moordbedreigingen ontvangen. Ook daarover zwijgen de betaalde hoeren van de pers, een begrip, dat ik hoe dan ook niet zo graag gebruik: Want hoeren hebben in tegenstelling tot de systeemjournalisten tenminste nog een beroepseer: ze geven hun klanten over het algemeen dat waarvoor ze betaald werden.

Terwijl de media hun klanten (lezers/toeschouwers) het tegendeel daarvan bieden wat van hen verwacht wordt voor de gedwongen betalingen: ellendige leugens in plaats van de waarheid.

Dat is het land van Merkel anno 2018. Een eerlijke en fatsoenlijke vrouw als Nicole Höchst wordt met de dood bedreigd, omdat ze opkomt voor de bescherming van vrouwen tegen islamitische moordenaars en verkrachters. En niemand in Duitsland, het land waarvan de immigranten graag leven, steekt ook maar een vinger uit om deze oprechte vrouw bij te staan.

(Michael Mannheimer)
_________________________________________________________________

Kandel: Nieuwe schokkende details over de moord op Mia

De hele Bondsrepubliek rouwt samen met de familie van Mia en kan desondanks het zware verlies niet geringer maken. “Zowel naar de familie als alle slachtoffers en hun families gaat mijn oprechte deelneming uit. Des te belangrijker is het dat niet meer meisjes en vrouwen ten prooi vallen aan de door het systeem verordende blindheid”, aldus de parlementsafgevaardigde Nicole Höchst.

Ze eist nadrukkelijk alle politieke en gerechtelijke stappen te ondernemen om dergelijke zich aankondigende drama’s effectief te verhinderen. “Het wordt de allerhoogste tijd dat wij eindelijk lering trekken uit de tragedie, teneinde verdere te verhinderen.” Laten wij eens naar de feiten kijken.

Tot nu toe wist men van de moordenaar van Mia alleen maar dat hij bij zijn verzoek om asiel aangaf 14 jaar oud te zijn, hoewel hij naar alle waarschijnlijkheid op dat tijdstip reeds meerderjarig was. Nog voor het begin van het proces werden door middel van onderzoeken van het Duitse Algemeen Dagblad verdere details bekend over de tragische zaak-Mia in Kandel.

De zogenaamde vluchteling Abdul D. weigerde volgens de krant de school te bezoeken, weigerde vrouwen de hand te geven, greep zijn latere slachtoffer Mia bij de keel, sloeg haar in het gezicht en chanteerde haar met intieme foto’s, die hij later op Instagram publiceerde met het commentaar dat ze een “slet” zou zijn, “die alles zou doen voor geld.”

Verder sloeg hij een vriend van Mia en dreigde na een aangifte wegens een strafbaar feit door Mia’s ouders ook haar vader met slaag. Zijn asielverzoek werd weliswaar in februari 2017 afgewezen, maar de uitwijzing liep stuk op zijn zogenaamd minderjarige leeftijd.

De zaak toont op tragische wijze de gevolgen aan van de Merkeliaanse asielpolitiek. De Bondskanselier heeft bewust de controle over ons land uit handen gegeven.

Afgezien van het feit dat Abdul D. op grond van zijn immigratie door talrijke veilige andere staten nooit toegelaten had mogen worden, had hij reeds in 2016 bij de eerste tekenen van agressief gedrag uitgewezen horen te worden. Veel mensen zou dan zeer veel leed bespaard gebleven zijn.

Inbreng van Michael Mannheimer:
“Mia was pas 15 toen ze werd vermoord. Zulke kinderen zijn toch nog veel te onervaren om te begrijpen wat ze zich op de hals halen. Blijkbaar heeft niemand haar gezegd dat deze jongeren uit Afghanistan etc. er niet alleen exotischer uitzien dan hun kameraadjes uit de zandbak, maar ook met betrekking tot vrouwen een meer exotische instelling hebben. Nee, ze worden gebagatelliseerd als ´verrijking´ en ´kleurrijk´.” (Commentaar van lezer “Chalpaida” op het oorspronkelijke artikel van David Berger)

Men vraagt zich terecht af hoeveel aankomende vakmensen voor passiemoorden er nog meer gevolg hebben gegeven aan de uitnodiging van Merkel.

Mevrouw Höchst ondersteunt om deze reden de Vrouwenmars op 9 juni in Berlijn, waarbij ze ook zelf als spreekster zal optreden naast de organisatrice Leyla Bilge, Vera Lengsfeld en anderen.

“Alle vrouwen en mannen, voor wie over de vrijheid van de vrouw in Duitsland niet te onderhandelen valt, worden opgeroepen om bij deze demo hun gezicht te laten zien!”

(Bron: https://philosophia-perennis.com – Auteur: David Berger)

Bron: https://michael-mannheimer.net

Door: Michael Mannheimer

Vertaald uit het Duits door: Theresa Geissler

https://ejbron.wordpress.com/2018/05/22 ... rd-op-mia/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48159
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Verzet tegen het establishment en links extremisme

Bericht door Pilgrim »

Duizenden eisen: Merkel moet weg!

Geplaatst op 27 mei 2018

Afbeelding

Berlijn – De AfD is in Berlijn begonnen aan haar grote demonstratie tegen de Duitse regering. Op de Washingtonplatz voor het hoofdstation kwamen volgens woordvoerder Guido Reil ongeveer 5000 AfD-aanhangers bijeen. Verslaggevers van de “Junge Freiheit” omschrijven de stemming als euforisch. Op het station ontstonden lange rijen wachtende mensen bij de uitgangen. Blijkbaar waren zelfs de organisatoren verrast door de grote aandrang.

Steeds opnieuw weerklonken er “Merkel moet weg!” leuzen. Veel demonstranten hebben de Duitse vlag bij zich. Het hele plein in de buurt van de Bondskanselarij is een zee van zwart-rood-gouden vlaggen. De politie is met 2000 agenten aanwezig.

Aanval op AfD-aanhangers in Leipzig
Linkse extremisten, maar ook politici van Die Linke en de Groenen hadden van tevoren tot protesten tegen de AfD-demonstratie opgeroepen. Meerdere links-radicale groeperingen hebben aangekondigd de protestoptocht te blokkeren. Een bondgenootschap van Berlijnse clubeigenaars wil bovendien met geluidswagens en schepen onder het motto “AfD wegblazen” de demonstratie van de partij dusdanig storen dat haar sprekers niet meer te horen zijn.

In Leipzig vielen vanmorgen vermoedelijk linkse extremisten een bus van de AfD met zakjes verf en stenen aan. Daarbij werd de voorruit zo beschadigd dat de bus niet meer verder kon rijden. In de bus bevond zich ook de AfD-parlementariër Siegbert Drose, die met 50 partijvrienden op weg was naar de demonstratie in Berlijn.

Tegen 13.30 uur eindigde de eerste manifestatie op de Washingtonplatz. De deelnemers zongen samen het lied “Die Gedanken sind frei”. Daarna zette de demonstratie zich langzaam in beweging in de richting van de Brandenburger Tor. Daar zullen vanmiddag dan o.a. de AfD-chefs Jörgen Meuthen en Alexander Gauland toespraken houden.

Ondertussen kwam het op de Mehringplatz tot de eerste botsingen met linkse anti-demonstranten. De politie moest naar eigen zeggen “dwangmiddelen” inzetten. Pogingen om de omheining te doorbreken en bij de AfD-demonstratie te komen, werden met pepperspray verhinderd.

De politie schatte vanmiddag het aantal deelnemers aan de AfD-demonstratie op “rondom de 4000”. Er zouden “duidelijk over de 10.000 mensen” zijn afgekomen op de antidemonstraties. Het aantal zou “eerder richting de 20.000 gaan”, zei een woordvoerder.

(klik voor meer foto´s op onderstaande link).

Bron: https://jungefreiheit.de

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2018/05/27 ... -moet-weg/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48159
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Verzet tegen het establishment en links extremisme

Bericht door Pilgrim »

Live: AfD march and counter-protest take place in Berlin
Ruptly - 4 uur geleden live gestreamd

De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48159
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Verzet tegen het establishment en links extremisme

Bericht door Pilgrim »

Open brief aan de Britse “elites”

Geplaatst op 29 mei 2018

Afbeelding

Aan bijna alle Britse politici, vooral de linkse, en aan bijna alle zogenaamde verslaggevers en journalisten. Voor het bijna niet reageren op een wrede schending van een van de nog steeds elementaire mensenrechten, vrijheid van meningsuiting: jullie zijn allemaal een schande voor je natie en je afkomst. Winston Churchill zou zich in zijn graf omdraaien als hij zou kunnen zien dat fascisten en verraders vrijwillig een eens vrij land weggeven aan verkrachters en moordenaars van buitenlandse bodem. De geschiedenis zal jullie veroordelen voor wat jullie zijn: verraders, die waarschijnlijk moeten worden opgehangen.

Die dag zal komen en de opstand is nabij, je zult door de mensen veroordeeld worden. Wissel nu van kant om lid te worden van je onderdrukte mensen als je gered wilt worden. Luister niet naar leugenaars die zeggen dat er niets aan de hand is. Het (nog) vrije Westen wordt aangevallen door een moordlustige sekte die zich achter religie verschuilt. Buitenlandse barbaren worden verwelkomd door nieuwe fascisten in Brussel vanwege hun krankzinnige ideeën over democratie, wat uiteindelijk zal resulteren in totale onderdrukking en de gruwelen van oorlog.

Wakker worden voordat het te laat is. Laat die fascisten en moordenaars de wereld van uw kinderen niet vernietigen. Wij, de volkeren van Europa, hebben Engeland nodig om op een dag spoedig weer een veilige haven te zijn voor vrijheidsstrijders uit Europa wanneer de oorlog tegen verraders, fascisten, indringers en moordenaars begint. Sta aan de goede kant van de geschiedenis, zoals je was in eerdere oorlogen stond.

Geplaatst door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2018/05/29 ... se-elites/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48159
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Verzet tegen het establishment en links extremisme

Bericht door Pilgrim »

“Het gaat om onze vrijheid of islamisering”

Geplaatst op 29 mei 2018

Afbeelding

De toespraak van de vicefractievoorzitter van de AfD in het Duitse parlement, Beatrix von Storch, bij de grote AfD-manifestatie afgelopen zondag in Berlijn.

Voordat Betatrix von Storch zich met haar meeslepende toespraak tot de duizenden aanwezige demonstratiedeelnemers kon richten, werd er eerst voor haar gezongen, omdat ze jarig was. Na zich eerst een beetje ingehouden te hebben, ging ze echter direct in het begin van haar toespraak voluit: We staan voor een kwestie die over het lot beslist; deze kwestie luidt: vrijheid of islamisering.

Het gaat om onze cultuur, om onze identiteit. Het gaat om ons zelfbesef als natie. Het gaat om onze vrijheid.

Een natie, aldus Beatrix von Storch, is een gemeenschap die traditie en historie deelt en zich tot een cultuur bekent; de een gemeenschappelijke taal spreekt en die de wil voor een gemeenschappelijke toekomst heeft. Wie er vrij en uit liefde voor beslist zijn land te dienen, is een patriot. Om patriot te zijn is een kwestie van het hart.

De integratie van vele in het land levende moslims is grandioos mislukt. Mesut Özil, die de Turkse alleenheerser Erdoğan “zijn” president noemde, zou een schoolvoorbeeld van dit mislukken zijn, aldus Beatrix von Storch. Dat zou daaraan liggen dat de loyaliteit van de moslims bij de koran zou liggen en niet bij de grondwet of bij Duitsland. Hun loyaliteit geldt de islam, een systeem dat in zijn meeste interpretaties een politieke heerschappij-orde vormt, een archaïsch rechtssysteem en een totalitair maatschappijmodel. De heerschappij van deze islam, die vrouwen tot slaaf maakt, Joden en christenen vervolgt en homoseksuelen vermoordt, is niets anders dan het Rijk van het Kwaad, zegt de vicefractievoorzittter van de AfD.

Waar de heerschappij van deze islam haar intrede doet, bestaat geen vrijheid meer. Duitsland´s toekomst is onze vrije en democratische natiestaat en niet het Rijk van het Kwaad.

In Duitsland bestaan drie groepen van islam-appeasers: de eerste groep ziet het gevaar van de voortschrijdende islam niet, omdat hij blind is. De tweede groep ziet het gevaar niet, omdat hij dom is. En de derde groep beliegt ons alleen maar. En de voorzitster van de derde groep zit daar in de Bondskanselarij en heet Angela Merkel.

Wat is er onder de regering van Angela Merkel van Duitsland geworden? In de moskeeën wordt tegen christenen en Joden opgehitst. Leerkrachten worden op de scholen door hun islamitische leerlingen aangevallen, onze kerstmarkten worden door Merkel-blokken beveiligd, Joden kunnen geen keppeltje meer dragen zonder aangevallen te worden.

Wij zijn niet aangetreden om de islamisering te dulden. Wij zijn niet aangetreden om ons aan te passen aan de islam. Wij zijn aangetreden om de islamisering een halt toe te roepen, om te draaien en de toekomst van Duitsland als vrij land en zelfbewuste natie veilig te stellen. We staan opnieuw op een tweesprong van onze geschiedenis. De keuze, waarvoor we voor onze toekomst staan, luidt: vrijheid of onderwerping. En om onze vrijheid te beschermen, moeten we onze grenzen beschermen.

Hier de video van de toespraak van Beatrix von Storch:Bron: www.freiewelt.net

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2018/05/29 ... amisering/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48159
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Verzet tegen het establishment en links extremisme

Bericht door Pilgrim »

Duitse Patriottendag op 17 juni: Volksprotest tegen Merkels immigratie en islamisering

Xander, 03-06-2018

Afbeelding
Afbeelding: PI-News (1).

Op 17 juni organiseren Duitse vrijheidspartijen en –groepen de eerste ‘Dag der Patriotten’. Bedoeling is dat zoveel mogelijk Duitsers de staat opgaan om te protesteren tegen de voortgaande massa immigratie en islamisering van hun land, en de daardoor veroorzaakte (grotendeels genegeerde) criminaliteitsexplosie. Analisten waarschuwen dat hoeveel mensen er ook gehoor aan zullen geven, de Europese massamedia hen zullen bagatelliseren of doodzwijgen, en het regime van Angela Merkel zich er zoals altijd niets van zal aantrekken.

‘De laatste weken en maanden hebben laten zien dat Duitsland, of dat nu in Kandel, Berlijn, Cottbus, Dresden, Hamburg, Bottrop, Nürnberg of München is, langzaam wakker begint te worden,’ begint de aankondiging op PI-News. ‘Op veel plaatsen ontstaat er verzet tegen een mensenverachtende politiek. Steeds meer burgers gaan de straat op. In de grote steden en op het platteland groeit een politiek bewustwordingsproces.’

Protest tegen totalitair regime, net als in 1953 in DDR
‘Het gaat erom deze beweging te kanaliseren, om deze nog meer impact te doen hebben. Daarom willen wij dit jaar de symbolische 17 juni tot een dag van het Verzet op straat uitroepen. Net als destijds (in 1953) de burgers van de DDR tegen hun totalitaire regime protesteerden, moeten de mensen nu in hun steden en gemeenten laten zien dat het zo niet langer verder kan gaan.’

‘Met een zo groot mogelijk netwerk hopen wij te bereiken dat op deze echte ‘Dag van de Duitse Eenheid’ overal Duitse patriotten de straat opgaan om voor onze vrijheid, die in het grootst mogelijke gevaar verkeert, te demonstreren. In verschillende plaatsen, maar op dezelfde tijd. Ons voorstel: om 14.00 uur. Omdat 17 juni een zondag is, zou dit in principe voor iedereen haalbaar moeten zijn.’ Drie uur later speelt het Duitse voetbalelftal de WK-groepswedstrijd tegen Mexico, dus veel mensen hebben hun vlaggetjes al in huis.

‘Signaal tegen een mensenverachtende politiek’
‘Met zo’n landelijke actie kan de kracht van het verzet bijzonder duidelijk worden gemaakt. 17 juni wordt zo een dag van patriotten waarop iedereen, met zijn eigen motto en in zijn eigen omgeving, een signaal afgeeft. Een signaal van democratisch verzet tegen een mensenverachtende politiek!’

Iedere protestgroep mag zijn eigen motto kiezen, of dat nu tegen Angela Merkel gericht is, of tegen de bouw van een moskee op de hoek, of tegen de vele aanrandingen en verkrachtingen van Duitse vrouwen en meisjes door migranten. De woede van de mensen kan zich ook richten tegen de politiek correcte burgemeesters en gemeenteraden, de massa immigratie en islamisering in het algemeen, of de recent ingevoerde censuurwetten, die bedoeld zijn om alle oppositie tegen Berlijn en Brussel de mond te snoeren.

Benadrukt wordt dat de protesten vreedzaam dienen te verlopen, en iedere vorm van extremisme moet worden afgewezen. (1)

Extreemlinkse Antifa’s zijn stormtroepen van gevestigde orde
Analist Wittich is niet erg hoopvol dat deze ‘Dag der Patriotten’ iets zal uithalen. Op 17 juni 1953 werd het DDR regime totaal verrast door het volksprotest, maar het regime Merkel is er daarentegen heel goed op voorbereid. Zelfs al zouden brandende autobranden overal de grenzen blokkeren als protest tegen de massa immigratie uit islamitische landen, dan nog zal er amper of zelfs helemaal geen aandacht aan worden besteed. En als dat wel gebeurt, zullen politiek en media het gezamenlijk veroordelen, en de demonstranten voor ‘rechtse extremisten’ en ‘Nazi’s’ uitmaken.

In het onwaarschijnlijke geval dat er toch een grote volksopstand uitbreekt, zal de gevestigde orde eerst zijn extreemlinkse Antifa-groepen inzetten om deze met grof geweld neer te slaan. Net als in Nederland wordt in Duitsland niet of nauwelijks opgetreden tegen extreemlinksen, omdat die in realiteit de verkapte ‘stormtroepen’ van het establishment zijn.

Antifa is zelfs openlijk voor de afbraak van het huidige Duitsland en Europa door alle grenzen op te heffen, en het halen van tientallen miljoenen moslimmigranten naar ons werelddeel. Dit fascistische monster(lijke) verbond tussen links en islam richt zich tegen onze vrijheid, welvaart en toekomst, en geniet helaas de –nog zwijgende- steun van veel politieke partijen, zeker niet alleen van linksgroenen.

‘Alles zal bij het oude blijven’
Wittich: ‘17 juni Reloaded is nu al voorbij. Dat is exact het doel van het regime, dat iedereen van te voren op twee vingers kan natellen hoe... een echte opstand tegen de omvolkingspolitiek eruit zou zien. En daarom blijft iedereen braaf thuis... Brandende autobanden aan de Duitse grenzen krijgt we nooit te zien. De burgemeesters van deze bonte republiek zullen nooit hun gierputten opgeven, hoeveel smerigheid daar ook in zit. Het BAMF (Duitse immigratie instantie) zal net zo corrupt als altijd blijven, en de asielrechters zullen het recht blijven buigen, zoals ze altijd hebben gedaan.’

‘Nooit zullen er beelden van een opstand van de Duitsers tegen de ergste leugenstaat uit hun geschiedenis over de wereld gaan,’ is zijn trieste conclusie. ‘Alles zal bij het oude blijven.’

Toch ontstaat overval in Europa verzet
Toch zijn wij minder somber, omdat we wat verder in de toekomst kijken, en zien dat overal in Europa het verzet begint te groeien. Het is nog klein, maar de kiem is geleg. Zoals we al jaren schrijven denken wij dat een eerste echte volksopstand tegen de globalistische elite in Italië –dat zojuist zijn eerste populistische regering heeft gekregen- zal uitbreken, of dat al dit jaar, of pas in 2023 is.

Xander

(1) PI-News
(2) PI-News

http://xandernieuws.punt.nl/content/201 ... lamisering
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48159
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Verzet tegen het establishment en links extremisme

Bericht door Pilgrim »

Golf van protest in Rheinland-Pfalz na moord op 14-jarige Susanna

Geplaatst op 9 juni 2018

Afbeelding
PROTESTWAKE. HET IS GENOEG! Eindelijk consequenties trekken!

Manifestaties en protestwakes in Mainz, Kaiserslautern, Homburg en Pirmasens

De verkrachting van en moord op het 14-jarige schoolmeisje Susanna F. uit Mainz door een 20-jarige Irakese “vluchteling” maakt steeds meer mensen boos. Opnieuw werd een jong leven opnieuw alleen maar daarom gedoofd, omdat onze verantwoordelijke politici dagelijks hun ambtseed breken, “het welzijn van het Duitse volk te vergroten en schade van hem af te wenden”.


In plaats daarvan lieten en laten ze ongehinderd vreemde “beschermingzoekers” het land binnen, die zich niet zelden tot brute criminelen of terroristen ontpoppen, en leveren ze de eigen bevolking – waaronder vooral de zwaksten – uit aan de weerloosheid. Ook de uitvluchten van “incidentele gevallen” overtuigt na de vele verkrachtingen en de moorden op Mia, Mireille, Maria en Susanna niemand meer. Kandel is helaas inderdaad overal. Het patroon is onmiskenbaar.

Opdat hier eindelijk een eind aan komt, is niet alleen rouw en deelneming met de slachtoffers en hun familieleden noodzakelijk, maar ook de verandering van woede en verontwaardiging in politieke druk.

Daarom is het juist en de moeite waard om te ondersteunen dat de AfD de verschrikkelijke daad onmiddellijk op verschillende niveaus tot onderwerp heeft gemaakt – bijvoorbeeld in actuele videoboodschappen van Alice Weidel en de parlementariër uit Mainz, Sebastian Münzenmaier.

Bovendien heeft de AfD vrijdag in het Duitse parlement de geschonden en vermoorde Susanna herdacht met een minuut stilte, die door de Groene parlementsvoorzitter Claudia Roth meermaals zonder enige eerbied werd onderbroken:Andere notoire “goedmenschen”, zoals de politicus van Die Linke, Tupac Orellana, misbruiken ondertussen de dood van Susanna om opnieuw critici van Merkel´s welkomstpolitiek te bedreigen. Deze modeldemocraat heeft onverholen tot geweld opgeroepen wanneer patriotten in Mainz zouden demonstreren.

Toen daarop een shitstorm boven de politicus van Die Linke losbarstte, verwijderde hij zijn tweet weer.

Desalniettemin zal er de komende dagen een golf van protest door de regio rollen. De AfD heeft voor vandaag al tot een protestwake voor de staatskanselarij in Mainz opgeroepen: zaterdag 9 juni om 15.00 uur.

Het bondgenootschap “Kandel is overal” wil de komende week op vier regionale manifestaties consequenties uit de vreselijke misdaad eisen:
  • Maandag 11 juni om 18.00 uur op het marktplein in Mainz
  • Zaterdag 16 juni op de Schlossplatz in Pirmasens
  • Zaterdag 16 juni op de Christian-Weber-Platz in Homburg
  • Zaterdag 16 juni op de Schillerplatz in Kaiserslautern
  • Bovendien zal het burgerinitiatief “Merkel muss weg” uit Mainz, “Beweg was Deutschland”, zondag 10 juni van 15.00 uur tot 17.00 uur demonstreren op de Helmut Kohl-Platz in Mainz.
De komende dagen heeft dus iedere criticus van de omstandigheden ruimschoots de gelegenheid om duidelijk zijn mening te kennen te geven in plaats van thuis op de bank te mekkeren. De vele onschuldig verwoeste mensenlevens zijn het in ieder geval waard om samen in opstand te komen!

Bron: www.pi-news.net

Door: Markus Wiener

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2018/06/09 ... e-susanna/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48159
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Verzet tegen het establishment en links extremisme

Bericht door Pilgrim »

Dr. Alice Weidel: IK KLAAG AAN. Mevrouw Merkel, treed af!

Geplaatst op 9 juni 2018Susanna is dood. Een afgewezen “asielzoeker” uit Irak en zijn Turkse kameraad, die eveneens in een asielonderkomen woonde, hebben het 14-jarige meisje urenlang mishandeld, verkracht en op gruwelijke wijze vermoord. Een brute misdaad, die ieder denkend en voelend mens diep moet choqueren. Maria uit Freiburg, Mia uit Kandel, Mireille uit Flensburg en nu Susanna uit Mainz. Wie zelf kinderen heeft, wellicht zelfs een dochter in deze leeftijd, kent de angst voor zijn geliefden die met elk van deze misdaden toeneemt.

Susanna´s ouders, haar vrienden, familieleden en vrienden van school, ze rouwen om het jonge leven dat uit hun midden werd weggerukt en ik rouw met hen. En ik klaag aan. Want de dood van Susanna is geen blinde slag van het noodlot. Susanna´s dood is het gevolg van jarenlange georganiseerde onverantwoordelijkheid en eclatant politiek falen in de asiel- en immigratiepolitiek.

Susanna is het slachtoffer van een linkse multiculti ideologie, die over lijken gaat om de eigen morele superioriteit te ensceneren. Susanna is een nieuw slachtoffer van de huichelachtige en egoïstische welkomstpolitiek van Bondskanselier Angela Merkel. Ali Bascha, de vermeende Irakese verkrachter van Susanna, kwam met de asiel-bestorming in 2015 het land binnen. Volgens de wet zou hij niet alleen nooit Duitsland hebben mogen binnenkomen, maar het land al lang hebben moeten verlaten. Zijn asielaanvraag werd namelijk afgewezen.

Ali Bascha was een bekende van de politie wegens het toebrengen van lichamelijk letsel, beroving, aanvallen op politieagenten, illegaal wapenbezit. Hij werd ervan verdacht om al in maart een 11-jarig meisje in het vluchtelingenonderkomen verkracht te hebben. Volgens de wet zou hij Duitsland al lang hebben moeten verlaten of opgesloten moeten zijn. Zijn asielaanvraag werd twee jaar geleden al afgewezen. Desondanks mocht hij blijven, omdat hij hiertegen in beroep ging. Een absurd asielrecht en een groteske asielpolitiek die met asiel-bedreigers en criminelen net zoveel rekening houdt als ze de terechte zorgen van de eigen burgers negeert, maken het mogelijk.

Ali Bascha, zijn ouders en vijf broers en zussen leefden hier op onze kosten. Ze konden niet uitgezet worden, maar na zijn misdaad konden ze laf vluchten met vervalste papieren, in een vliegtuig stappen en in Irak onderduiken. Vliegtickets, valse paspoorten, allemaal geen probleem in het Duitsland van de open grenzen, waarin blijkbaar een ieder die zich niet aan de wet wil houden in- en uit kan reizen wanneer hij maar wil.

Op de dag dat het lichaam van Susanna werd gevonden, beweerde Bondskanselier Merkel als antwoord op de beschuldigingen door mijn collega Gottfried Curio in het parlement dat ze in de vluchtelingencrisis verantwoordelijk en legaal gehandeld zou hebben. Durft u dat ook tegen de ouders van Susanna te zeggen, mevrouw Merkel? Maar nee, uw hardvochtigheid en de eigengerechtigheid van uw hele kabinet staan het immers niet toe de familieleden van de slachtoffers van uw politiek een persoonlijk woord waardig te keuren.

Maar wij burgers zullen ons daar niet bij neerleggen, neemt u eindelijk de verantwoordelijkheid op u, mevrouw Merkel. Treed eindelijk af, samen met uw hele kabinet, en maakt u de weg vrij voor een andere, een op de wet gerichte asielpolitiek, opdat de vaders en moeders in ons land niet langer bang hoeven zijn dat hun kinderen iets overkomt.

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2018/06/09 ... -treed-af/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48159
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Verzet tegen het establishment en links extremisme

Bericht door Pilgrim »

Over tempelhoeren en paleis-eunuchen

Geplaatst op 9 juni 2018

Afbeelding

Hebt u het gezien? Onze Claudia Roth (foto), vicevoorzitter van het Duitse parlement en als zodanig af en toe voorzitster van de vergadering, krijgt de modusverandering tussen goede en foute Joden spontaan niet voor elkaar; dode Joden waren immers tot nu toe eigenlijk altijd een Groene troef tegen “rechts”, hoe onverschillig de Joden hen anders ook zijn, en nu wilden deze rechtse vuurduivels & boeven uitgerekend op de dag waarop zij, Claudia Roth, de vergadering voorzit, een minuut stilte voor het op zichzelf staande geval Susanna F. inlassen, die bij een intercultureel misverstand op ongelukkige wijze om het leven kwam.

De rechtsen wilden een dode Jodin in-stru-men-ta-li-se-ren! Niet met Claudia! Hoezeer zal de vice-voorzitster in deze bange seconden geleden hebben, en hoe weinig liet ze merken van de smaak van rot vlees in haar binnenste! Het halve parlement schoot haar solidair te hulp.

Aan het gedrag van de parlementariërs ter linkerzijde van de haat-zwijgers (de leden van de AfD-fractie) is af te lezen dat deze tempelhoeren en paleis-eunuchen werkelijk elke smakeloosheid en iedere gemeenheid goed genoeg is om de nieuwe politieke concurrent te weerstaan respectievelijk kiezers in haar armen te drijven.

Bron: www.journalistenwatch.com

Door: Michael Klonovsky

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2018/06/09 ... -eunuchen/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48159
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Verzet tegen het establishment en links extremisme

Bericht door Pilgrim »

Dag van de Patriotten (17-06-2018)


(Klik rechts onderin de balk voor Engelse ondertiteling.)

Morgen, zondag 17 juni 2018, vinden er in veel Duitse steden manifestaties plaats ter gelegenheid van de “Dag van de Patriotten”, die wij met onmiddellijke ingang verklaren tot de nationale feestdag van de Duitse patriotten. Iedereen, die van dit land houdt, en daarmee worden nadrukkelijk ook alle mensen bedoeld die uit andere landen legaal naar ons toegekomen zijn, onze waarden verinnerlijkt hebben en actief aan de positieve vormgeving van ons gezamenlijke thuisland meewerken, wordt van harte uitgenodigd om zondag samen met ons duidelijk zijn mening te kennen te geven.

(Lees hier meer).

Bron: https://philosophia-perennis.com

Door: David Berger

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2018/06/16/190378/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Plaats reactie