’IND stuurde criminelen niet weg’

In dit forum kunnen we de problematiek met betrekking tot integratie en multiculturele samenleving bespreken.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75325
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

’IND stuurde criminelen niet weg’

Berichtdoor Ariel » Do Jun 06, 2019 11:40 am

’IND stuurde criminelen niet weg’

Het intrekken van verblijfsvergunningen van criminele asielzoekers kost te veel tijd en geld, dus dat gebeurt niet.

De leiding van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zet werknemers onder druk om verblijfsvergunningen van veroordeelde criminelen niet in te trekken, zo meldt NRC.

Uiteindelijk bleef 97% van de criminele vreemdelingen in Nederland. Het intrekken van een verblijfsvergunning kost volgens de ambtenaren te veel tijd omdat de bewijslast bij de IND ligt en taaie procedures met advocaten volgen.

„We moesten in het verleden veel niet-intrekkingen opvoeren en afsluiten enkel vanwege het geld”, staat in een verslag van zo’n crisisbijeenkomst in 2018. Binnen het team is daarnaast sprake van een slechte sfeer en van wantrouwen in elkaars werk en integriteit.

Het onthutsende verhaal in de NRC staat in schril contrast met de conclusies van de ’commissie-De Leeuw’. Die onderzocht recent meldingen van een klokkenluider bij de IND, en concludeerde dat er geen sprake was van misstanden.

Tussen januari 2017 en februari 2019 zijn slechts 37 asielvergunningen van criminele vreemdelingen ingetrokken. Dat was 2,4% van de zaken die werden aangedragen door justitie.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75325
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: ’IND stuurde criminelen niet weg’

Berichtdoor Ariel » Do Jun 06, 2019 11:44 am

Wilders haalt uit naar IND: ’corrupte dienst’

Kamerleden van links tot rechts willen opheldering over het bericht dat de leiding van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) werknemers onder druk zet om verblijfsvergunningen van veroordeelde criminelen niet in te trekken.

Verschillende bewindslieden hadden de mond vol over dat criminele nieuwkomers uitgezet moeten worden, maar dat blijkt volgens de oppositie dus ’veel geblaat en weinig wol’.

,,De mogelijkheid om verblijfsvergunningen in te trekken is maximaal aangescherpt. De IND moet dat dan wel wel doen’’, zegt VVD-Kamerlid Becker. Zij vraagt een debat aan om de staatssecretaris om tekst en uitleg te vragen.

CDA-Kamerlid Van Toorenburg noemt het ’zorgwekkend’ dat er niet wordt opgetreden tegen criminele asielzoekers. Het intrekken van verblijfsvergunningen van criminele asielzoekers kost te veel tijd en geld, dus dat gebeurt niet, blijkt uit berichtgeving van NRC. ,,Wij waren er al van overtuigd dat de IND de zaken niet op orde had.’’ Van Toorenburg vindt dit een belangrijke taak voor de kersverse staatssecretaris Broekers-Knol. ,,Die kan direct haar mouwen opstropen en aan de slag.’’

PvdA-Kamerlid Kuiken noemt de aanpak van dit kabinet ’veel geblaat en weinig wol’. ,,Terwijl mensen zich zorgen maken over asielzoekers die hier alleen maar komen om rotzooi te trappen, zet de IND criminelen bewust niet het land uit.’’ Kuiken zegt daar boos van te worden. ,,De regering moet nu ook leveren en zorgen voor voldoende medewerkers.’’ Dat de dienst eerder tegenover De Telegraaf geen openheid gaf over wat er gebeurt met criminele asielzoekers van wie de verblijfsvergunning is ingetrokken, baart haar zorgen. ,,Schimmigheid voedt wantrouwen, gewoon eerlijk zijn.’’

D66-Kamerlid Groothuizen noemt het zelfs de rode draad bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. ,,Heel veel stoere taal van bewindslieden, maar weinig aandacht voor de uitvoering en de mensen die het moeten doen.’’
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75325
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: ’IND stuurde criminelen niet weg’

Berichtdoor Ariel » Do Jun 06, 2019 11:46 am

Afbeelding
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75325
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: ’IND stuurde criminelen niet weg’

Berichtdoor Ariel » Do Jun 06, 2019 12:19 pm

Te weinig tijd, te veel moeite, te veel geld: IND stuurde criminelen niet weg

Intrekken verblijfsvergunning De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft dossiers van criminele vreemdelingen onvoldoende beoordeeld door hoge werkdruk. De IND liet het gros van de criminele vreemdelingen blijven. Dat blijkt uit verslagen van crisisbijeenkomsten, in bezit van NRC.

Als de medewerkers van het team Intrekkingen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) de vergaderzaal in Zwolle binnenlopen, staat de flipover al klaar. Drie onderwerpen staan erop, waarover ze het eens dringend met elkaar moeten hebben. Het komende uur zullen ze op gele papiertjes hun gedachten schrijven en die bij de onderwerpen plakken. Dan praten ze er met elkaar over door, in een kring zonder tafels. Ze doen dat in een gebouw van de IND dat de naam ‘La Grande Vitesse’ draagt.

Deze medewerkers hebben een verantwoordelijke taak. Ze beslissen iedere dag opnieuw of vreemdelingen die ooit een Nederlandse verblijfsvergunning kregen, daar nog altijd recht op hebben. Wanneer die al lang weer in een ander land wonen, veroordeeld zijn voor een ‘ernstige misdraging’, of als blijkt dat ze logen over hun identiteit, dan hoort de IND hun verblijfsvergunning in de regel in te trekken.

Dat dit lang niet altijd gebeurt, is te lezen in een recent rapport van de commissie-De Leeuw, die in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid en na een melding van een klokkenluider de intrekkingen van verblijfsvergunningen onderzocht. De IND trekt volgens de commissie bij slechts een fractie van de bij hen bekende criminele vreemdelingen de vergunning in. Verantwoordelijk staatssecretaris Mark Harbers (Justitie, VVD) liet zich er niet meer over uit. Hij trad een dag later af om een andere kwestie, over criminaliteitscijfers onder asielzoekers in asielzoekerscentra.


De commissie-De Leeuw toonde zich tegelijkertijd mild over de oorzaken van het onverwacht lage aantal intrekkingen. Ja, bij het team Intrekkingen van de IND worden fouten gemaakt, maar niet heel veel, niet bewust en niet structureel – aldus De Leeuw. De regels zijn nu eenmaal ingewikkeld.

De misstand die de klokkenluider aankaartte, bestaat volgens de commissie niet. Het lage aantal intrekkingen is niet te wijten aan een hoge werkdruk, zoals de klokkenluider aangaf. Laat staan dat er door de leiding op gestuurd wordt. Letterlijk staat er: „Van een werkwijze waarbij mogelijke intrekkingszaken blijven liggen, omdat deze zaken te veel tijd en inspanning vergen, zijn geen aanwijzingen gebleken.”

Maar laat dat nou net het belangrijkste onderwerp zijn waarover de medewerkers in de kring in Zwolle het dringend met de directie van de IND willen hebben.

Het team Intrekkingen in Zwolle bestaat uit zo’n dertig mannen en vrouwen. Achttien van hen plakken vandaag geeltjes op witte vellen.

Als eerste komt het onderwerp dat hen het meest bezighoudt aan bod: ‘productiviteit vs kwaliteit’. In tegenstelling tot wat de commissie-De Leeuw schrijft, is de werkdruk volgens het team te hoog. Dat maakt dat ze vergunningen liever niet intrekken – dat gaat sneller en levert geen verdere procedures op en taaie advocatenbrieven. Waar asielzoekers moeten aantonen dat ze recht hebben op een verblijfsvergunning, ligt de bewijslast bij intrekkingen bij de IND.

Een rauw inzicht
De druk vanuit het management om verblijfsvergunningen als het even kan niet in te trekken is groot, verzuchten de IND’ers. De leiding lijkt meer geïnteresseerd in allerlei budgettaire afspraken die zijn gemaakt met het verantwoordelijke ministerie van Justitie en Veiligheid, dan in het oprecht beoordelen van dossiers.

Dit blijkt onder meer uit een verslag van een eerste belangrijke crisisvergadering van 10 mei 2017 en uit latere, vertrouwelijke, interne documenten die recent in het bezit kwamen van NRC. De verslagen geven een rauw inzicht in de werkwijze van de IND en specifiek die van het team Intrekkingen: „Bij alles ligt de nadruk op productie.”

De medewerkers zien dat er „kunstgrepen worden uitgevoerd om als team aan de norm te voldoen”. De balans tussen het snelle werk en „de ‘echte’ zaken” is zoek. En dan staat het er ook gewoon: „De focus ligt op snelle niet-intrekkingen in plaats van op het daadwerkelijk intrekken van verblijfsvergunningen (dat wil zeggen de bewerkelijke zaken). We vinden dat we te veel bezig zijn met geld genererende acties.”

Dat vinden de medewerkers kwalijk. Ze snappen dat de IND zich tijdens de vluchtelingencrisis flexibel moest opstellen, maar pleiten ervoor om in deze rustiger tijden eventuele fouten uit die periode te herstellen. „Juist na de hoge instroom aan de voorkant en de daarbij behorende soepelere beoordeling, zou er meer tijd moeten zijn voor onderzoek als zaken vervolgens bij ons terecht komen.”

Dat de beoordeling in die tijd soepel was, staat bijvoorbeeld in een mail die in september 2014 circuleerde bij de IND. Die gaat over Eritreeërs, van wie er zich dat jaar opeens grote aantallen meldden in de opvanglocatie in de voormalige gevangenis in Veenhuizen. De Eritreeërs „zijn niet goed uitgehoord” en hun verklaringen zijn „niet altijd even compleet” staat in de mail. De reden: de hoge werkdruk en het feit dat er alleen „hoormedewerkers met weinig hoorervaring” beschikbaar waren. De IND is hier „pragmatisch mee omgegaan” waardoor het gros van de Eritreërs een vergunning heeft gekregen – aldus de mail.

Yvette Bossink, lid van de overkoepelende directie Asiel en Bescherming, leidt de vergadering in Zwolle. Ze ontkent de druk op de productie niet. Ze zegt alleen dat die „niet van haar afkomstig is”. Als zij op haar beurt weer ter verantwoording wordt geroepen omdat dit team achterblijft bij de norm, noemt ze die norm in vergaderingen zelf óók „niet realistisch”, vertelt ze.

Het tweede onderwerp – persoonlijke ontwikkeling – neemt maar tien minuten in beslag.

Bij het derde en laatste onderwerp ‘Werksfeer en collegialiteit’ plakte een medewerker een sip kijkende smiley – volgens het verslag een „breed gedragen” reactie. Er is bij het team „te veel ruimte om je eigen gang te gaan”, een gebrek aan sturing en de medewerkers wantrouwen elkaars werk en integriteit.

Ze spreken af dat er „ruimte voor kwaliteit” komt. En voor de sfeer: een coach – een medewerker van de HR-afdeling van de dienst.

Zouden de leden van de commissie-De Leeuw deze en andere verslagen hebben gelezen? En als dat al zo is, zagen ze dan de eerste versie die onder medewerkers is verspreid of een soms latere, gekuiste versie? En hoeveel van de dertig medewerkers van het team heeft de commissie eigenlijk zelf gesproken?

In een reactie stelt de commissie dat ze in het rapport concludeert dat tijd en werkdruk geen „doorslaggevende” factoren zijn bij het niet intrekken van vergunningen en dat ze dat woord bewust koos. Van de 45 gesprekken met IND’ers, waren 15 met medewerkers in Zwolle. „Een substantieel” aantal van die 15 was van team Intrekkingen, specifieker wil de commissie niet zijn. In het overzicht van documenten waarop de commissie zich baseerde, staan geen notulen.

Een gevoel van onveiligheid
Ondanks de inspanningen van de HR-manager is de sfeer negen maanden later niet opgeknapt, zo staat het in een verslag van een latere bijeenkomst. De teamleider zit thuis met betaald verlof, een teamlid stuurt een emotionele mail rond. Hij ervaart „ een gevoel van onveiligheid” in het team, schrijft hij. Er is sprake van groepsvorming, mensen worden buitengesloten, er is geen respect en waardering. De man wil niet meer naar kantoor komen, en zegt gelijk af voor het wadlopen.

De werkdruk is onverminderd hoog.

„Kijkend naar de caseload is de conclusie al snel dat het niet te doen is”, is te lezen in het verslag van de MLM, de Monthly Lean Meeting van team Intrekkingen van 7 februari 2018. De IND heeft op dat moment het lean werken centraal gesteld in de organisatie: processen moeten continue verbeterd worden en de klant staat voortaan centraal – al is het de leden van het intrekkingsteam niet duidelijk wie hun klant is. Is dat de vreemdeling die niet uitgezet wil worden? Zijn advocaat? Of de politie, die de vreemdeling oppakte?

„De voorraad loopt uit de hand en het werk kan niet worden gedaan zoals wij dat zouden willen doen”, staat in het verslag. Er komen zelfs nieuwe taken bij. „Het is te veel werk voor ons allemaal.”

Opnieuw staat er datgene waarvoor de klokkenluider de commissie waarschuwde en wat de commissie niet zag: „Er wordt vanuit het team aangegeven dat we in het verleden veel niet-intrekkingen moesten opvoeren en afsluiten enkel vanwege het geld.”

Boter bij de vis
De medewerkers trekken inmiddels zelfs hun meest basale taak in twijfel. „Kan en moet je alles intrekken? Is het de inspanning waard gelet op de tijdsinvestering?”

Hoe het kan gaan, blijkt bijvoorbeeld uit de halfslachtige manier waarop de IND is omgegaan met het dossier van de Russische miljonair, zakenman en politicus Joeri Sverdlov. Die vroeg in de jaren negentig asiel aan in Nederland en kreeg een verblijfsvergunning. Maar toen zijn carrière als kippenhandelaar een vlucht nam, ging hij terug naar Rusland en nam hij plaats in de Doema – het Russische parlement – voor de partij van Vladimir Poetin.

Een beter voorbeeld van een vergunning die ingetrokken had moeten worden is bijna ondenkbaar, maar de IND bekeek het dossier en liet Sverdlov zijn vergunning houden. „Er is geen sprake van willekeur”, zei staatssecretaris Harbers hierover, toen hem in de Kamer werd gevraagd naar hoe dit kon gebeuren.

Terug naar de IND-bijeenkomst. Wanhopig proberen de medewerkers een oplossing te verzinnen, maar dat lukt hen niet echt. Een medewerker oppert „dat we misschien lastige categorieën kunnen laten rusten bijvoorbeeld LHBT en bekeerlingen”. De moed is de medewerkers inmiddels in de schoenen gezakt. Een medewerker „vraagt zich af hoe het kan dat de organisatie steeds weer in deze situatie terecht komt. Yvette geeft aan dat dit met geld te maken heeft.” Ze vergelijkt hun werkgever met de KMAR of de politie. „Zij willen direct boter bij de vis, anders voeren ze de taken niet uit. Wij zijn als organisatie in die zin te makkelijk.”
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Maarten
Berichten: 576
Lid geworden op: Di Mar 21, 2017 3:00 pm
Locatie: Twente

Re: ’IND stuurde criminelen niet weg’

Berichtdoor Maarten » Do Jun 06, 2019 12:45 pm

Die hele IND behoort vervangen te worden....

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75325
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: ’IND stuurde criminelen niet weg’

Berichtdoor Ariel » Do Jun 06, 2019 1:27 pm

Maarten schreef:Die hele IND behoort vervangen te worden....


Dat was mijn eerste reactie ook. En ze moeten vervangen worden door realistisch denkende mensen.

De bezem moet door die dienst.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47130
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: ’IND stuurde criminelen niet weg’

Berichtdoor Pilgrim » Vr Jun 07, 2019 11:39 pm

Woede in Tweede Kamer: IND zet criminele asielzoekers niet uit

Matthijs van Schie, 6 jun 2019

Afbeelding

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft criminele asielzoekers niet uitgezet om tijd en geld te besparen. Vrijwel alle partijen in de Tweede Kamer zijn verontwaardigd en willen in debat met aankomend staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Ankie Broekers-Knol (VVD). Haar voorganger Mark Harbers liet een commissie onlangs nog onderzoek doen naar de IND, maar die concludeerde dat van misstanden geen sprake was.

De IND zette de afgelopen jaren medewerkers van het team Intrekkingen onder druk om verblijfsvergunningen van criminele asielzoekers niet in te trekken, terwijl dat wel had gemoeten. Dat onthult NRC donderdag op basis van crisisbijeenkomsten bij de vreemdelingendienst. Er zou te weinig tijd zijn en het zou te veel geld en moeite kosten om verblijfsvergunningen in te trekken van vreemdelingen die zich schuldig maakten aan een ‘ernstige misdraging’ of hadden gelogen over hun identiteit.

‘Leiding zet medewerkers onder druk om vergunningen niet in te trekken’
Medewerkers klaagden tijdens de personeelsbijeenkomsten dat ze onder druk worden gezet om vooral niet te veel tijd te besteden aan de intrekking van de verblijfsvergunningen van criminele of liegende asielzoekers. De bewijslast om ze te kunnen uitzetten, ligt bij de IND, waarvan de leiding ook de lange procedures met asieladvocaten niet ziet zitten.

‘We moesten in het verleden veel niet-intrekkingen opvoeren en afsluiten enkel vanwege het geld,’ staat in een verslag van een crisisbijeenkomst. Een aanwezig directielid spreekt die aantijging niet tegen. Ook is te lezen dat onder medewerkers een slechte sfeer en wantrouwen in elkaars werk en integriteit heerst.

Medewerkers van het team Intrekkingen in Zwolle – ongeveer dertig mannen en vrouwen – zeiden tijdens de gesprekken te begrijpen dat de beoordeling van de status van veel nieuwkomers tijdens de vluchtelingencrisis vanwege de hoge instroom ‘soepel’ is verlopen, maar willen meer tijd om zaken nader te beoordelen: ‘Juist na de hoge instroom aan de voorkant en de daarbij behorende soepelere beoordeling, zou er meer tijd moeten zijn voor onderzoek als zaken vervolgens bij ons terecht komen,’ staat in een van de verslagen. Die tijd is er volgens de medewerkers niet: ‘De focus ligt op snelle niet-intrekkingen in plaats van op het daadwerkelijk intrekken van verblijfsvergunningen. We vinden dat we te veel bezig zijn met geld genererende acties.’

Onderzoekscommissie in mei: geen bewuste en structurele fouten bij IND
De onthullingen zijn extra pikant omdat die de conclusies van een recent onderzoek in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid ontkrachten. Een klokkenluider had vorig jaar al vergelijkbare misstanden aangekaart. Oud-staatssecretaris Mark Harbers (VVD) – die aftrad nadat onder zijn leiding ambtenaren in een lijstje van de top-10 misdrijven door asielzoekers zware delicten hadden ondergebracht in de categorie ‘overig’ – stelde in februari een onderzoek in.

Een onafhankelijke onderzoekscommissie onder leiding van oud-topambtenaar en voormalig CDA-Tweede Kamerlid Johan de Leeuw concludeerde dat de IND ‘niet veel procedurefouten’ maakt en dat de fouten geen bewust en structureel karakter vertonen. Volgens de commissie zou het lage aantal intrekkingen van verblijfsvergunningen geen gevolg zijn van de hoge werkdruk, en ook niet van instructies door de IND-leiding: ‘Van een werkwijze waarbij mogelijke intrekkingszaken blijven liggen, omdat deze zaken te veel tijd en inspanning vergen, zijn geen aanwijzingen gebleken.’ Uit de crisisgesprekken die NRC inzag, blijkt het tegendeel.

Nieuw staatssecretaris Broekers-Knol wacht direct pittig debat
Van links tot rechts reageren politieke partijen verontwaardigd op het nieuws. Tweede Kamerlid Bente Becker (VVD) legt de schuld niet bij de regelgeving, maar bij de IND zelf. Ze schrijft dat partijgenoot Klaas Dijkhoff in zijn periode als staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (2015-2017) juist de regels voor het intrekken van verblijfsvergunningen maximaal heeft aangescherpt. ‘IND moet dat dan wel doen!!’

D66 legt de schuld juist bij coalitiegenoot VVD. Tweede Kamerlid Maarten Groothuizen noemt ‘heel veel stoere taal van bewindslieden van de VVD, heel weinig aandacht voor de uitvoering en de mensen die het moeten doen’ de ‘rode draad in heel veel problemen’ bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook Attje Kuiken (PvdA) is die mening toegedaan: ‘ondanks alle stoere VVD woorden wordt er dus weer niet aangepakt...’ Volgens SP’er Jasper van Dijk is sprake van ‘taakverwaarlozing door prestatiedruk; de nieuwe staatssecretaris kan aan de bak’.

Het debat zal op zich laten wachten tot de nieuwe staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Ankie Broekers-Knol (VVD), is beëdigd. Zij krijgt asielzaken in haar portefeuille. Woensdag werd bekend dat voormalige voorzitter van de Eerste Kamer de opvolger wordt van de opgestapte staatssecretaris Harbers. Laatstgenoemde keert overigens wel terug als Tweede Kamerlid omdat daar een plek vrijkomt door het vertrek van Malik Azmani, die de VVD-fractie in het Europees Parlement gaat leiden. Op het ministerie van Justitie en Veiligheid vinden veel VVD’ers de laatste jaren hun Waterloo. Het is aan Broekers-Knol om daarin verandering te brengen.

https://www.elsevierweekblad.nl/nederla ... et-692211/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75325
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: ’IND stuurde criminelen niet weg’

Berichtdoor Ariel » Za Jun 08, 2019 12:21 am

De beerput gaat nog verder open. :ohmy2: Blunder: visum voor criminelen

Door een storing in een informatiesysteem heeft Nederland aan zestien mensen onterecht een visum verleend. Negen personen zijn nog niet getraceerd, ze stonden gesignaleerd vanwege veelvoorkomende criminaliteit.

Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) heeft de blunder vrijdagavond bekendgemaakt. Het informatiesysteem waar de politie checkt of iemand een visum mag krijgen voor alle Schengenlanden heeft twee maanden lang niet goed gewerkt. In deze periode ging het sein automatisch bij iedereen op groen, ook waar het eigenlijk op rood had moeten gaan.

De storing is ontstaan door een update in het systeem waarin de politie met één vraag informatie uit meerdere systemen kan opvragen, onder andere het opsporingssysteem en het internationale Schengensysteem. In deze systemen staan bijvoorbeeld boeven die geen visum mogen krijgen. De problemen zijn nog niet verholpen. De politie moet nu alles handmatig uitzoeken in verschillende systemen.

Negen
Alle afgegeven visa zijn inmiddels alsnog gecontroleerd. Daaruit blijkt dat zestien aanvragers onterecht een visum hebben gekregen. Bij twee personen is het visum ingetrokken nog voordat ze naar Europa zijn gekomen. Vijf personen zijn aan de grens tegengehouden. Nog altijd zijn negen mensen niet getraceerd.

„Het kan overigens goed zijn dat deze personen nog niet naar het Schengengebied zijn gereisd”, laat minister Grapperhaus weten. „Deze personen stonden gesignaleerd wegens veelvoorkomende criminaliteit waaronder inbraak, verkeerswetovertreding, overtredingen van de Opiumwet, ongewenstverklaringen van personen vanwege illegaal verblijf of medeplichtigheid aan illegale binnenkomst van een persoon.”
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
King George
Berichten: 20572
Lid geworden op: Zo Sep 11, 2011 1:22 pm

Re: ’IND stuurde criminelen niet weg’

Berichtdoor King George » Za Jun 08, 2019 12:50 pm

Criminelen wegsturen kost teveel geld? Als je ze niet wegstuurt, dan gaat het pas meer geld kosten. Voeg daaraan toe de verdere maatschappelijke gevolgschade van hun aanwezigheid hier. Hoe eerder ze je wegstuurt, hoe minder het gaat kosten. Het is net als een kankergezwel. Hoe eerder het gesignaleerd wordt en overgegaan wordt op behandeling, des te groter de kans op genezing.
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam


Terug naar “Samenleving & Integratie”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 25 gasten