Islam voor de varkens, apen, ezels en andere beesten'

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 73850
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Islam voor de varkens, apen, ezels en andere beesten'

Berichtdoor Ariel » Ma Mar 17, 2008 12:17 am

UTRECHT - Arabist Hans Jansen van de Universiteit Utrecht haalt in zijn nieuwe boek fel uit naar het kabinet. Leden van het kabinet zijn kennelijk bereid geweest zich te schikken naar de wensen van een vage groep moslims.

In het boek ' Islam voor de varkens, apen, ezels en andere beesten' krijgt met name de PvdA er fel van langs. Deze multiculti's zijn volgens Jansen in moslimse ogen stuurloze sukkels.

De Arabist denkt dat Nederland heel geschikt is als proeftuin voor de plannen van Osama Bin Ladens geestverwanten. Nederland is dichtbevolkt, de politie is aardig en er zijn heel veel bange mensen.

Hans Jansen is bijzonder hoogleraar voor het hedendaags islamitisch denken aan de Universiteit Utrecht. In het boek beantwoordt hij vragen van niet-moslims over de islam.

Dagblad De Telegraaf kreeg een exclusieve voorpublicatie.
Een groot gedeelte uit het interview met Hans Jansen in de Telegraaf van vandaag:Wat betekent fitna?

Letterlijk ’beproeving’, ’verzoeking’, ’bekoring’. De standvastigheid van het geloof van een moslim wordt beproefd door het ongeloof van de nietmoslims. Dit ongeloof moet dan bestreden worden.
Ook het moeten zien van vrouwen die niet fatsoenlijk volgens de regels van de islam gekleed zijn, is fitna. De Laatste Dag wordt voorafgegaan door allerlei beproevingen, die ook fitna genoemd worden. Ook burgeroorlog en maatschappelijke wanorde worden fitna genoemd.


Wat betekent sharia?

De islamitische wet. Zoals er een wet van Mozes is, werd het systeem van wet- en regelgeving dat wij nu de sharia noemen, vroeger wel aangeduid als de Mohammedaanse wet.

In hoeverre worden islamitische regimes in verlegenheid gebracht als in een film gruweldaden, gepleegd uit naam van de sharia, op een rijtje zijn gezet?

Alle regeringen over de hele wereld willen door buitenstaanders graag voor modern en efficiënt aangezien worden. Gezeur over toepassing van de sharia kan dat beeld van modernheid lelijk doorkruisen. Enige ontstemming bij zulke regeringen is niet geheel ondenkbaar.

Waarom is het een moslim verboden om afbeeldingen te maken van Mohammed? Waarom moeten ook niet-moslims zich hieraan houden?

Het verbod vindt zijn oorsprong in de instructie geen levende mensen af te beelden en in een tot grote hoogte opgestuwd respect voor de bijzondere positie van Mohammed. Niet-moslims die Mohammed bespotten, het is al vele malen gezegd en uitgelegd, of dat nu gebeurt door het tekenen van een plaatje of door het houden van een praatje, dienen voorbeeldig gestraft te worden.

Welke straffen kent de islam voor het beledigen van Mohammed?

Op het beledigen van Mohammed stelt de sharia in principe de doodstraf. Een moslim die Mohammed beledigt, heeft daarmee impliciet uittreding uit de islam gepleegd, en verdient dus zeker de doodstraf.

Wat betekent jihad?

De strijd tegen het ongeloof en het kwaad. In de praktijk: de expansie van het gezag van de islam door middel van geweld. Tot het ontzet van Wenen in 1683 was het voeren van gewelddadige jihad strikt een overheidstaak. Sinds 11 september 2001 weten we dat jihad de laatste tijd niet door overheden maar door particulier initiatief gevoerd wordt.


Wie zijn de leiders van de gelovigen?

Het religieuze gezag over de moslims wordt uitgeoefend door functionarissen die in het Arabisch ulama genoemd worden. De ulama zijn in de islamitische wereld de geleerden bij uitstek. Zij zijn onderlegd in de islamitische wetenschappen, vooral de islamitische wet, de sharia. Een moefti is iemand die desgevraagd een fatwa geeft.
Wie wil weten wat het oordeel van de islam over een bepaalde kwestie is, kan dat aan een moefti gaan vragen. Fatwa betekent ’antwoord’, niet ’doodvonnis’. Maar een fatwa over iemand die ervan wordt beschuldigd dat hij Mohammed heeft beledigd of die ervan wordt beticht de islam te hebben verlaten, komt in de praktijk wel degelijk neer op een doodvonnis.

Hoeveel procent van de moslims in Nederland beschouwt het geweld van de zichzelf moslimstrijders noemende terroristen (AlQaeda enzovoort) als strijdig met de wetten zoals de Koran die voorschrijft?

Dat percentage kon wel eens niet zo hoog zijn. Veel moslims billijken het gebruik van geweld, omdat volgens hen Amerika en Israël ook buitensporig geweld gebruiken tegen de moslims. De discussie hierover vervalt al snel in welles-nietes.
De chronologie nog eens bekijken kan soms helpen. Begin jaren negentig startte de ellende met de invasie van Irak in Koeweit. Begin eenentwintigste eeuw startte de ellende met de aanval op het World Trade Center op 11 september 2001.

Hoeveel procent van de moslims in Nederland is bereid Bin Laden te betitelen als een dwaas, een gevaarlijke godsdienstwaanzinnige en daarmee allesbehalve een goed moslim?

Bin Laden wordt door moslims meestal niet als een dwaas gezien, maar als een superactivist die de uiterste consequentie trekt van de islamitische regels ten aanzien van de strijd tegen de ongelovigen.

In hoeverre hebben types als Bin Laden plannen voor en gedachten over het kleine Nederland?

De geestverwanten van Bin Laden hebben plannen voor de hele wereld, vooral voor het arrogante Westen. Nederland maakt daar deel van uit, en is als proeftuin heel geschikt.
Anderzijds zullen heel wat beroepsmoslims en imams in de islamitische wereld met welbehagen vaststellen dat zo’n compilatie nog eens onder de aandacht brengt wat de ware voorschriften van de islam zijn, en hoezeer die in de Koran hun grond vinden.

Wat is de Koran?

Volgens de islam is de Koran het woord van God, doorgegeven aan zijn Profeet Mohammed (570-632). De Koran telt 114 hoofdstukken, die ’soera’ worden genoemd. Moslims geloven dat sommige soera’s in de stad Mekka aan Mohammed geopenbaard zijn, in de jaren 610-622, andere in de landbouwoase Medina, in de jaren 622-632.
De Koran bevat meer algemene opdrachten en minder verhalen dan de Bijbel. Het zijn de algemene opdrachten van de Koran die tot problemen met de rest van de wereld leiden. Te denken valt bijvoorbeeld aan het zogenoemde zwaardvers, soera 9:5, waar we lezen: ’Doodt de ongelovigen waar ge ze maar vindt.’

Welke passages in de Koran zijn volgens mensen zoals Wilders, die de islam fel bekritiseren, bedreigend voor de westerse rechtsorde?

Zo goed als alle Koranpassages waarin niet-moslims bedreigd worden (en dat zijn er veel), kunnen door wie dat wil ook als antiwesters worden opgevat.
Zo is elke oproep tot toepassing van de sharia een openlijke aanmoediging tot het plegen van acties die in strijd zijn met de Nederlandse wet en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.
Dat buitenstaanders dat niet beseffen is natuurlijk sneu voor ze, maar daar is weinig aan te doen. De sharia roept op tot lijfstraffen en de doodstraf, ook voor religieuze vergrijpen – de meeste Nederlanders weten niet eens meer wat dat zijn. De sharia beperkt de godsdienstvrijheid, ondermijnt de positie van vrouwen, en vernedert wie geen moslim is.

Hoe belangrijk is het voor een moslim dat een exemplaar van de Koran met respect wordt behandeld?

De islamitische theologie leert dat de Koran het woord van God is. Het woord van God maakt deel uit van God. De eigenschappen van God zijn dus ook van toepassing op zijn woord. Wanneer God eeuwig is, is zijn woord dat ook.
In het systeem van de islam representeert een gedrukte of handgeschreven Koran het woord van God. Wie het papier waar zo’n Koran op gedrukt of geschreven is bevuilt, verscheurt of verbrandt, probeert God zelf te bevuilen, verscheuren of verbranden. Uiteraard kunnen de vromen zo’n aanval op hun God niet op zich laten zitten.

De Koran predikt vrede. Waar of niet waar?

Ja, maar die vrede komt er pas nadat iedereen zich aan de islam heeft onderworpen. Dán zal er vrede zijn. Tot het zover is, moeten het kwaad en het ongeloof metterdaad bestreden worden. Zo nodig ook met geweld.

Voor welke moslims, waar ook ter wereld, is Bin Laden een held?

Voor iedere moslim die vindt dat de vernedering van de Verenigde Staten op 11 september 2001 het verdiende loon was van deze arrogante supermacht. Er lopen trouwens heel wat multiculti’s rond die geen moslim, maar wel anti-Amerikaans zijn, en het hier eigenlijk hartgrondig mee eens zijn.

Islam voor varkens, apen, ezels en andere beesten ISBN 978 90 490 2403 1 Prijs: €12,50
www.detelegraaf.nl
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Mahalingam
Berichten: 40237
Lid geworden op: Za Feb 24, 2007 8:39 pm

Berichtdoor Mahalingam » Vr Mar 21, 2008 6:06 pm

Heden ben ik naar de boekwinkels gegaan om het boek van Hans Jansen te kopen. Maar overal is die uitverkocht. Mij werd verteld: Er is een nieuwe druk in voorbereiding die aangevuld/herzien gaat worden vanwege de naderende Fitna-film. Dus ook Hans Jansen zit net zoals wij te wachten.
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 73850
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Berichtdoor Ariel » Vr Mar 21, 2008 6:23 pm

Ik ben dinsdag al om het boek geweest. Zelfs toen was het al uitverkocht.
Ik moest het bestellen, maar ik denk dat ik het via internet ga kopen.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17473
Lid geworden op: Ma Feb 17, 2003 9:58 am

Berichtdoor Manon » Vr Mar 21, 2008 6:26 pm

Het blijft me verbazen om telkens opnieuw tot de vaststelling te komen dat het gros van de Europese bevolking geen FLAUW benul heeft wat islam in feite voorstaat.

Angstwekkend is daarbij dat Belgie weer eens meende de hoofdvogel te moeten afschieten door als eerste Europees land ergens vorige eeuw islam als ERKENDE godsdienst te moeten instellen, INCLUSIEF de betaling van hun moskees en imams (als ze het tenminste netjes officieel aanvragen, wat gewoonlijk te veel moeite is).

Alleen de welbewust opgezette mantra van "islam is vrede" is blijkbaar de gelukte hersenspoeling geworden. Toch wel vreselijk zo'n eind jaren dertig klimaat.
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.

Mahalingam
Berichten: 40237
Lid geworden op: Za Feb 24, 2007 8:39 pm

Berichtdoor Mahalingam » Vr Mar 28, 2008 8:47 pm

Het was me ontgaan maar op 5 maart heeft Hans Jansen een stuk geschreven voor de Reformatorische lezers onder het volk der Nederlanden.
http://www.refdag.nl/artikel/1334969/Kabinet+capituleert+voor+moslims.html
Kabinet capituleert voor moslims
De voormannen van het CDA, Balkenende, Donner en Verhagen, genieten in de islam de status van beschermeling, aldus prof. dr. Hans Jansen. Omwille van de handel kiest het kabinet ervoor te capituleren.

Net als het christendom is de islam een missionaire godsdienst. Maar anders dan het christendom kent de islam ook nog een stadium tussen wél moslim en niet-moslim. Balkenende, Donner en Verhagen bevinden zich op dit moment in die tussenpositie.

In dat tussenstadium eist de islam ogenschijnlijk heel weinig. Het gaat er alleen maar om dat het oppergezag van de islam in theorie erkend wordt. Nu, dat doen onze capabele regeerders, en met verve.

Het CDA werpt zich op als de zaakwaarnemer van onduidelijke vage groepen moslims ver weg. Die zouden wel eens buikpijn van de Wildersfilm kunnen krijgen. Naar de papieren van die moslims die mogelijk boos zouden kunnen worden, heeft niemand gevraagd. Maar de export, de olie-import en wie weet wat nog meer zouden in de problemen kunnen komen. Capituleren dus!

Extra leuk is dat het CDA laat weten dat dit geen capitulatie is, want „we zeggen er toch duidelijk bij dat de vrijheid van meningsuiting ons heilig is”, en dat konden deze moslimse scherpslijpers mogelijk heel stout vinden. Nederland heeft sinds Wim Kan niet meer zulke politieke komieken voor het voetlicht gehad.

De PvdA werpt zich daarentegen vooral op als de vertegenwoordiger van de moslims in Nederland. Die reageren wat rustiger, dus ook de PvdA kan zich wat normaler opstellen. Maar het blijft idioot dat ook de PvdA ervan lijkt uit te gaan dat moslims als dollemannen amok zullen maken als de Wildersfilm hun niet bevalt, en dat de PvdA dat kennelijk billijkt. Wie moslim is, zou zich wel eens beledigd kunnen voelen door die opstelling.

Eindeloos
Die tussenpositie, tussen wél en niet moslim zijn, heeft natuurlijk ook een naam. Iemand in die positie heet een dhimmi, een woord dat we in de komende jaren nog vaak zullen horen. Het is van oorsprong een Arabisch woord, en het betekent letterlijk ”beschermeling”, want in theorie wordt een dhimmi beschermd tegen de jihad doordat hij de oppermacht van de islam al van tevoren erkent.

Maar die bescherming is bedrieglijk. Laten we als voorbeeld de Wildersfilm nemen. Wanneer het de regering, vooruitlopend op de wens van mogelijk boze moslims, lukt om die film verboden te krijgen, is de kous daarmee natuurlijk niet af. Dat is niet het einde van een incident, dat is het begin van een drama.

Want zulk succes smaakt naar meer. Daarna zal de ene na de andere eis volgen. Schoolboeken moeten in overeenstemming met de islam gebracht worden. En waarom zouden we nog door niet-moslimse schrijvers en journalisten boeken en krantenartikelen over de islam laten schrijven? Dat kunnen de moslims zelf veel beter. Kleding van vrouwen, en voedsel, in de eerste plaats vlees, moeten kloppen met de islam. Echtscheiding moet kloppen met de islam.

Kijk naar de taliban en besef dat de lijst van eisen eindeloos is. Mogen schilderijen met onislamitische afbeeldingen wel blijven bestaan? En reken maar dat schilderijen van Bijbelse scènes al heel snel onislamitisch zijn. Het wordt nog onrustig op de straten en pleinen rond het Rijksmuseum.

Juk
Er kan geen enkele twijfel aan bestaan dat als het kabinet zelf de wereld niet attent had gemaakt op de Wildersfilm, deze internationaal geen enkele aandacht zou hebben gekregen. Maar de diplomaten van islamitische landen die hun standplaats in Den Haag hebben, kunnen zwaarwichtige verklaringen van echte ministers niet negeren. Daar moeten ze hun hoofdsteden wel over rapporteren.

Over de 150 Kamerleden die Nederland rijk is, rapporteren deze bekwame ambtenaren heus nooit en te nimmer. In de islamitische wereld is een lid van een parlement, zoals Wilders, in de rangorde van politieke dieren het allerlaagste wat er te vinden is. Een zichzelf respecterend diplomaat die over deze inferieure diersoort een rapport naar huis zendt, kan rekenen op gefronste wenkbrauwen - en bevreemding oproepen, dat is de grote angst van elke diplomaat, welk land hij ook dient.

Het alleridiootste is natuurlijk de suggestie dat de talibansoldaten pas door de Wildersfilm echt in actie zullen komen. De talibancommandanten kunnen schreeuwen wat ze willen, hun soldaten blijven neuspeuteren. Maar nu is daar de Wildersfilm! Eindelijk actie! Wie dat gelooft, gelooft alles wat hem wordt wijsgemaakt.

Er is in de Bijbel niet veel te vinden dat direct op de islam betrekking heeft, want de islam begint pas zeven eeuwen na Christus. Maar de ideeën van de islam zijn niet nieuw. Het is over zulke ideeën dat de apostel Paulus gezegd heeft dat, nu wij vrij zijn geworden door Christus, we ons niet opnieuw het juk der slavernij moeten laten opleggen.

De auteur is als arabist verbonden aan de Universiteit Utrecht.
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Mahalingam
Berichten: 40237
Lid geworden op: Za Feb 24, 2007 8:39 pm

Berichtdoor Mahalingam » Vr Apr 04, 2008 8:09 pm

Ik was heden in de boekwinkel en ze hadden op een redelijk prominente uitstaltafel het boek van Hans Jansen staan. En dan te bedenken dat die boekwinkel nog altijd zeer reformatorisch van assortiment is.
Het boek is inmiddels bij de derde druk aangeland.
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 73850
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Berichtdoor Ariel » Vr Apr 25, 2008 11:56 pm

Hans Jansen wekt irritatie bij collega islamologen

Arabist Hans Jansen gooit met zijn recente boek 'Islam voor varkens, apen, ezels en andere beesten' de knuppel in het wetenschappelijke hoenderhok. Maar de media lijken hem serieuzer te nemen dan zijn collega islamdeskundigen. "Jansen heeft al zijn wetenschappelijke scrupules opzij gezet."

Hans Jansen was altijd al kritisch ten aanzien van zijn collega's, maar in zijn boek 'Islam voor varkens' gaat hij wel heel onomwonden in de aanval: "De meeste westerse hoogleraren die de islam in hun portefeuille hebben", schrijft hij, "praten graag mee met de moslims. Met wetenschap heeft het vaak niets te maken. Het is pure misleiding, waarbij boze opzet niet altijd moet worden uitgesloten, zij het dat onnozelheid natuurlijk zoals overal gewoner is."

Collega hoogleraar Martin van Bruinessen van het Instituut voor de Studie van de Islam in de Moderne Wereld (ISIM) te Leiden verbaast zich over de aanmatigende toon van Jansen. "Ik weet niet wie hij precies op het oog heeft, maar wat hij zijn collega's verwijt is eigenlijk heel goed op hemzelf van toepassing." Hij vindt het boek van Jansen, dat voor hem op tafel ligt, juist onwetenschappelijk en misleidend. "Het schept welbewust een beeld van de islam en moslims dat veel gevaarlijker is dan op grond van de feiten te rechtvaardigen is. Onnozel is Jansen niet, en dan vraag je je dus wel af waarom hij dit soort dingen schrijft."

Ongemakkelijke waarheid
Van Bruinessen verwoordt de groeiende ergernis over Hans Jansen onder vakgenoten. Hij herinnert zich dat Jansen al in de jaren negentig badinerende stukjes schreef over de islam. Maar sinds Nederland na 9/11 in de greep raakte van angst voor de islam is de Utrechtse hoogleraar uitgegroeid tot een waar fenomeen in de media, waar hij zich presenteert als de enige Nederlandse geleerde die zonder politiek correcte poespas de ongemakkelijke waarheid over de islam durft te vertellen. Jansens' werk is een belangrijke bron van inspiratie voor de anti-islam politicus Geert Wilders. In de dagen nadat Wilders zijn film 'Fitna' op het web had gezet, verscheen Jansen in verschillende tv programma's om de film uit te leggen.

In 'Islam voor varkens' zet Jansen zijn visie uiteen door 250 vragen over de islam te beantwoorden. De islam komt uit het boek naar voren als een gevaarlijke, gewelddadige godsdienst. De Koran predikt vrede, beaamt Jansen, maar die vrede komt er pas nadat iedereen zich aan de islam heeft onderworpen. Tot dat moment moeten het kwaad en het ongeloof in de hele wereld worden bestreden, indien nodig met geweld. Het aantal Nederlandse moslims dat de terreur van al-Qaeda afkeurt zou volgens Jansen 'wel eens niet zo hoog kunnen zijn'. De meeste moslims, weet hij, zien Bin Laden "niet als een dwaas maar als een superactivist die de uiterste consequentie trekt van de islamitische regels ten aanzien van de strijd tegen de ongelovigen."

Scrupules opzij
De titel van het boek, stelt de auteur in de inleiding, verwijst naar benamingen die de Koran gebruikt voor ongelovigen en joden. "Wie de moeite neemt de desbetreffende passages op te zoeken - bijvoorbeeld op de site bijbelenkoran.nl", zegt van Bruinessen, "ziet dat dit gewoon niet waar is. De Koran spreekt van een volk in het verleden dat ongehoorzaam was aan God en voor straf in varkens en apen werd veranderd." Van Bruinessen vindt het karakteristiek voor Jansens' stijl. "Sinds Jansen zich mag tooien met de hoogleraarstitel, maar vooral sinds de moord op Theo van Gogh, heeft hij alle wetenschappelijke scrupules opzij gezet. Hij is een anti-islam polemist geworden die er geen moeite mee heeft willens en wetens een verkeerde voorstelling van zaken te geven."

Ayatollah
Islamoloog Dick Douwes, hoogleraar aan de universiteit van Rotterdam, valt hem bij. "Jansen haalt bepaalde koranverzen aan om te bewijzen dat de islam geweld tegen ongelovigen predikt. Maar hij gaat volledig voorbij aan het feit dat de meeste moslims die teksten heel anders lezen. Hij gedraagt zich niet als een wetenschapper maar als een schriftgeleerde, een ayatollah die vindt dat hij anderen kan vertellen hoe je de Koran moet uitleggen."

Maar als Nederlandse islamwetenschappers zoveel bezwaren hebben tegen de uitlatingen van Jansen, waarom geven ze hem dan zo weinig weerwoord? Volgens van Bruinessen hebben de meeste islamologen het gewoon te druk met het doen van onderzoek en het schrijven van wetenschappelijk werk. Jansen, die al jaren alleen maar populariserend werk schrijft, werd door zijn vakgenoten nooit helemaal serieus genomen. "Ze hebben zich te lang niet gerealiseerd dat hij door de media wél heel erg serieus genomen wordt."

Wereldomroep.nl
24 april 2008

De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17473
Lid geworden op: Ma Feb 17, 2003 9:58 am

Berichtdoor Manon » Za Apr 26, 2008 10:07 am

Maar als Nederlandse islamwetenschappers zoveel bezwaren hebben tegen de uitlatingen van Jansen, waarom geven ze hem dan zo weinig weerwoord? Volgens van Bruinessen hebben de meeste islamologen het gewoon te druk met het doen van onderzoek en het schrijven van wetenschappelijk werk.


tja als er nu eenmaal in de Koran staat dat je de ongelovigen hun hoofd moet afhakken, dan kan je wel bezig blijven tot sint juttemis om daaruit te kunnen besluiten dat er helemaal niet zo onvriendelijk over ongelovigen wordt gedaan in de koran.
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.

Mahalingam
Berichten: 40237
Lid geworden op: Za Feb 24, 2007 8:39 pm

Berichtdoor Mahalingam » Za Apr 26, 2008 12:14 pm

De islamologie begon met Christiaan Snouck Hurgronje.
Van hem een mening over Atjeh (1892) en de harde hand van de kolonialen:
Terreur wees Snouck af, al schreef hij dat "met de Oelama's (schriftgeleerden) niet te onderhandelen valt daar hun leer en eigenbelang meebrengen dat zij alleen voor geweld zwichten". Snouck raadde de regering aan deze moslimleiders "zeer gevoelig te slaan".

Zijn opvolgers vinden hun studieobject (islam) zo iets moois en prachtigs dat ik mij afvraag waarom ze geen Mohammedaan zijn geworden. In ieder geval moet niemand de zaak afkammen, dan voelen ze zich in hun beroepseer aangetast. Dhimmies zijn onze islamologen. Ze zwijmelen als ze Tariq Ramadan horen en vinden de boeken van Karin Armstrong een verademing en goede reclame.
Dat ze Tariq zo graag als hoogleraar in Leiden gewild hadden (op kosten van een sultan van Omar), tekent hun houding.
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Gebruikersavatar
Zwartmeer
Berichten: 12349
Lid geworden op: Zo Jan 26, 2003 3:12 pm

Berichtdoor Zwartmeer » Do Mei 01, 2008 6:56 am

Collega hoogleraar Martin van Bruinessen van het Instituut voor de Studie van de Islam in de Moderne Wereld (ISIM) te Leiden vindt het boek van Jansen, dat voor hem op tafel ligt, juist onwetenschappelijk en misleidend.


De islamlessen op Nederlandse universiteiten bestaan vooral uit kritiekloos overgenomen lesmateriaal afkomstig uit Saoedi-Arabië.

"Het boek van Jansen schept welbewust een beeld van de islam en moslims dat veel gevaarlijker is dan op grond van de feiten te rechtvaardigen is”.


Dus de feiten spreken volgens deze hoogleraar in het voordeel van de islam...

Islamoloog Dick Douwes, hoogleraar aan de universiteit van Rotterdam, valt hem bij. "Jansen haalt bepaalde koranverzen aan om te bewijzen dat de islam geweld tegen ongelovigen predikt. Maar hij gaat volledig voorbij aan het feit dat de meeste moslims die teksten heel anders lezen. Hij gedraagt zich niet als een wetenschapper maar als een schriftgeleerde, een ayatollah die vindt dat hij anderen kan vertellen hoe je de Koran moet uitleggen."


Dit is toch ook een antwoord van een Ayatollah? Of is het een wetenschappelijke weerlegging van Jansen’s uitleg?

Maar als Nederlandse islamwetenschappers zoveel bezwaren hebben tegen de uitlatingen van Jansen, waarom geven ze hem dan zo weinig weerwoord? Volgens van Bruinessen hebben de meeste islamologen het gewoon te druk met het doen van onderzoek en het schrijven van wetenschappelijk werk.


Ze hebben natuurlijk wel iets belangrijkers aan hun hoofd. Tot de 1109 aanslagen was het beroep islamoloog een onschuldig baantje dat vooral bedoeld was islamologen goed te laten verdienen. Een holle wetenschap waar behalve de beroepsgroep zelf niemand iets aan had. Natuurlijk was 1109, en de bijkomstige islam kritiek, niet te voorzien want anders hadden ze wel voor een ander goedverdienend baantje gekozen. Eskimokenner of zo. Maar nu islam een politiek hot item is geworden wordt naar hun mening gevraagd. En dan is het wel zo veilig om de Saoedische propaganda te blijven herhalen. Islamologen hebben ook een gezin…

Jansen, die al jaren alleen maar populariserend werk schrijft, werd door zijn vakgenoten nooit helemaal serieus genomen. "Ze hebben zich te lang niet gerealiseerd dat hij door de media wél heel erg serieus genomen wordt."


Hans Jansen is een afvallige. Nog niet zo lang geleden sprak hij dezelfde taal als zijn collega islamologen: http://nl.youtube.com/watch?v=YKdL6QP28gg Maar goed, alleen mensen die nadenken kunnen van gedachten veranderen. En o ja, je moet daarvoor nog wat lef hebben ook.
Laatst gewijzigd door Zwartmeer op Do Mei 01, 2008 7:29 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Een pacifistische moslim is als een vegetarische krokodil.

Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 5594
Lid geworden op: Zo Jun 03, 2007 12:41 pm

Berichtdoor hans van de mortel » Do Mei 01, 2008 11:38 am

Zwartmeer schreef:
Collega hoogleraar Martin van Bruinessen van het Instituut voor de Studie van de Islam in de Moderne Wereld (ISIM) te Leiden vindt het boek van Jansen, dat voor hem op tafel ligt, juist onwetenschappelijk en misleidend.


Beste Zwartmeer,

Dit alles verbaasd mij niets. Hetzelfde kom je in de christenheid tegen waar theologen opbotsen tegen de dominees en andere beoefenaars met het beroep van ’godverkondiger’. Wetenschap versus geloof. En als je al die vaak zeer vermoeiende discussies en kritieken in boeken volgt met hier en daar toch ook wel soms wat leuke conclusies, dan kun je maar tot één conclusie komen: een mens die wil geloven heeft een verzorger nodig, iemand die tegemoet komt aan zijn behoefte. En daar voldoet een theoloog niet aan.

De islam wetenschappelijk benaderen staat haaks op de behoefte van de allahtone mens. Anders gezegd: die hele wetenschap van bemoeizuchtige andersdenkenden die zich wetenschappers noemen, daar heeft de allahtoon geen boodschap aan, daar zit hij niet op te wachten en die wetenschapper zal hij negeren als de pest.

Het Duitse volk was niet slecht. Slecht was Hitler, die deugde niet. Chemberlain deugde niet, want die kwam net zoals Balkenende tegemoet aan het kwaad.

Het kwaad wordt verwoord door de op macht beluste religieuze leiders. Voor de paus hoeft niemand te vrezen. Maar wat zal een volgende paus voor leugens vertellen en al of niet haatzaaiende teksten verkondigen? Het wetenschappelijk kwaad schuilt in het erkennen van al die religieuze gevaarlijke waanzinnige gekken die zich ayatolla, moefti, imam, kalief, mahdi of mollah noemen. Deze koranwaanzinnige mensen moet de mond gesnoerd worden. NIET DAAR, MAAR HIER! Ook al eten ze elkaar daar in al die fascistisch islamitische landen uit ritueel oogpunt op, dan is dat hun zaak. Maar in Nederland behoren Nederlandse voorgangers te komen zoals wij die in bijna alle kerken tegenkomen. Mensen met een Nederlandse opleiding, die weten hoe over geloof te moeten praten. Geloof in vrede onder alle mensen, in het goede om het kwade te laten. Anders gezegd: wij moeten bij moslims af van de invloed van buitenaf.

Ik ben het helemaal eens met Churchill die destijds in een vroeg stadium Hitler al de kop wilde inslaan. Churchill heeft altijd luid en duidelijk verkondigd dat elk land recht heeft om zijn eigen politiek te bedrijven en daar mag een ander land zich niet mee bemoeien. Maar zodra dat land zijn politiek of gedachtengoed gaat exporteren moet dat met harde hand worden tegengehouden en onderdrukt - desnoods met geweld. De geschiedenis toont keer op keer aan dat Churchill gelijk heeft. Maar Balkenende weet nu eenmaal alles veel beter. Hij is ook de beste staatsman die Nederland ooit heeft mogen aanschouwen.

Desnoods verandert Balkenende eigenmachtig de wetgeving. De steun van de kampioen huichelaar-gluipert Hans van den Broek heeft hij al. Wat denkt het Nederlandse volk eigenlijk wel wie hij is?
Religie is de vrijwillige celstraf van het verstand.

Gebruikersavatar
Zwartmeer
Berichten: 12349
Lid geworden op: Zo Jan 26, 2003 3:12 pm

Berichtdoor Zwartmeer » Do Mei 01, 2008 1:32 pm

hans van de mortel schreef: De islam wetenschappelijk benaderen staat haaks op de behoefte van de allahtone mens


Beste Hans van de Mortel,

Als je de claims van Jomanda wetenschappelijk benadert dan bedoel je daarmee onderzoeken of haar beweringen juist zijn. Ik kan geen enkel ander doel van de wetenschap bedenken dan dat. Ik vraag me af wat de wetenschapper islamoloog, die meestal geen gelovige moslim is, nou precies is, wat ie doet, en wat zijn functie is.

Zoals je Ruslandkenners hebt heb je ook Arabisten. Maar is een Arabist hetzelfde als een islamoloog? Hans Jansen wordt vaak met beide titels aangesproken.

Zoals ik het zie zijn de in het stuk genoemde islamologen verlengstukken van de officiële islamitische propaganda. Hoe verrot Mohammed ook was, ze geven er wel een politiek correcte draai aan. Maar voor wie? Voor de moslims om hen niet te kwetsen? Of voor het volk om ze dom te houden? Of voor zichzelf zodat ze veilig hun pensioensgerechtigde leeftijd kunnen halen?

De islam of welke andere religie dan ook wetenschappelijk benaderen zou moeten inhouden dat het waarheidsgehalte van de religieuze claims onderzocht wordt. Mijn idee is dat dit niet het uitgangspunt is bij islamologen. Wat is het dan wel vraag ik mij af. Welk doel dient een islamoloog?
Een pacifistische moslim is als een vegetarische krokodil.

Gebruikersavatar
Zwartmeer
Berichten: 12349
Lid geworden op: Zo Jan 26, 2003 3:12 pm

Berichtdoor Zwartmeer » Do Mei 01, 2008 2:06 pm

Ik heb het boekje van Hans Jansen trouwens ook gekocht en in een paar dagen uitgelezen. Op zich is het een goed boek. Het klinkt misschien arrogant maar voor mij bevat het oud nieuws. Wist alles al en dat zal voor meer mensen hier gelden. Maar die zijn dan ook niet de doelgroep die Jansen wilde bereiken.

Een tijdje geleden heb ik een vergelijkbaar boek ‘Islam voor ongelovigen’ van Koenraad Elst hier op FFI voor het grootste deel gelezen en wil dat boek wel aanschaffen. Erg goed!
http://www.dutch.faithfreedom.org/artik ... vigen.html
Een pacifistische moslim is als een vegetarische krokodil.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 73850
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Berichtdoor Ariel » Di Mei 06, 2008 11:54 pm

Geplukt bij onze buren Al-yaqeen. Het is echt een artikel dat onze vrienden van Al-yaqeen lekker aanspreekt.

Hans Jansens misleidende en populariserende uitleg

Behalve de Koranbewerking van Kader Abdolah verscheen er een andere invloedrijke poging om de Koran voor een groter publiek te ontsluiten. Arabist Hans Jansen publiceerde drie populariserende boekjes over de islam en de Koran (Zelf Koranlezen; Bombrieven en Islam voor varkens, apen, ezels en andere beesten), waarvan de laatste in de CPN-bestsellerslijst staat.

Dat Jansen hierin duidelijk stelling neemt zij hem gegund. Problematisch is de slordigheid waarmee hij te werk gaat. In Zelf Koranlezen is Jansens visie op de abrogatie of herroeping van specifieke Koranverzen op basis van een latere openbaring bijvoorbeeld problematisch. Zo beweert hij dat het beroemde vers ‘in religie bestaat geen dwang’ (2.256), dat tolerantie en godsdienstvrijheid kan legitimeren, door latere, militantere verzen zou zijn herroepen. Het is niet duidelijk wie zijn autoriteit is voor deze opvatting. Vervolgens legt Jansen een aantal soera’s voor de beginnende lezer uit. Bizar genoeg doet hij dat vooral met een veelvuldig beroep op het werk van Christoph Luxenberg. Luxenbergs werk is onder islamwetenschappers niet onomstreden; erger, het is voor een beter begrip van de Koran en van de hedendaagse islamitische wereld overbodig, omdat geen moslim de Korantekst ooit begrepen heeft op de manier die hij voorstelt.

Jansens insinuatie dat de Koran ongelovigen uitmaakt voor apen, ezels en varkens is onzin. Zo zegt vers 62.5 niet dat joden ezels zijn: het vergelijkt ongelovige joden met ezels die een te zware last dragen. Ofwel Jansen ziet zulke elementaire tekstuele onderscheiden over het hoofd, maar dan deugt hij niet als wetenschapper; of hij negeert ze opzettelijk en misleidt daarmee welbewust zijn publiek – wat nog veel erger is.

NRCNext.nl
6 mei 2008
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 5594
Lid geworden op: Zo Jun 03, 2007 12:41 pm

Berichtdoor hans van de mortel » Wo Mei 07, 2008 1:50 am

Ariel schreef:Jansens insinuatie dat de Koran ongelovigen uitmaakt voor apen, ezels en varkens is onzin. Zo zegt vers 62.5 niet dat joden ezels zijn: het vergelijkt ongelovige joden met ezels die een te zware last dragen. Ofwel Jansen ziet zulke elementaire tekstuele onderscheiden over het hoofd, maar dan deugt hij niet als wetenschapper; of hij negeert ze opzettelijk en misleidt daarmee welbewust zijn publiek – wat nog veel erger is.

NRCNext.nl
6 mei 2008


Nou nou nou! De koran is een zo simpel kinderachtig geschreven boekje, dat iedere kleuter hem begrijpen kan. Korte zinnetjes met simpele woordjes. Vers 62.5 praat klip en klaar over de gelijkenis van joden met een ezel. Joden moeten de torah dragen, maar hebben dat niet willen doen (misschien ’te zwaar’ voor ze). Maar de ezel die draagt (wel) boeken. Zo staat het er. Met andere woorden, dat lastdier de ezel heeft een lichte last te dragen. Want wat weegt nou die torah? (zonder het NT dus). Die lichte last willen joden niet eens dragen. Die ezel is dus veel loyaler aan god dan die joden. Zo zou je het kunnen beredeneren, maar dat hoeft niet. Want smaken verschillen. Die vent van NRCNext is dus niet anders als een eersteklas boerelul die niet lezen kan wat er staat. Hij draait net als mohammedaanse islamitische moslims de zaak om. Je zou kunnen zeggen dat voor de joden de last te zwaar is, maar zeer zeker niet voor de ezel het lastdier! Want zo staat het letterlijk in de vergelijking. De boerelul is dus tevens ook een arrogante hufter met een islamitisch bord voor zijn hoofd.
Religie is de vrijwillige celstraf van het verstand.

BFA
Berichten: 11600
Lid geworden op: Vr Sep 29, 2006 5:18 pm

Berichtdoor BFA » Wo Mei 07, 2008 10:11 am

Bizar genoeg doet hij dat vooral met een veelvuldig beroep op het werk van Christoph Luxenberg. Luxenbergs werk is onder islamwetenschappers niet onomstreden; erger, het is voor een beter begrip van de Koran en van de hedendaagse islamitische wereld overbodig,


In feite is dit werk essentieel om rede toe te voegen aan Islam.
Het werk toont aan, dat de Koran het onveranderlijk en voor eens en altijd Allahs woord is, een fout dogma is.
Het is een dogma dat alle rede uitsluit. Een dogma dat maakt dat er geen communicatie met Moslims mogelijk is.
Een dogma dat maakt dat er alleen letterijke interpretatie van de Koran mogelijk is.

Het onveranderlijk woord van God, voor eens en altijd; is volledig in tegenstelling met Judaisme en Christendom, bij wie God de mens als medium gebruikte om zijn woord kenbaar te maken.
De mens als medium, maakt dat Gods woord steeds met de rede moet onderzocht worden om het aan te passen aan het veranderend paradigma van de tijd.
De mens als medium maakt ook dat de contradicties die in de heilige boeken staan normaal zijn. Geen beeld van een irrationele God, die in een later stadium zijn vroegere handelingen ongedaan maakt, zoals Allah in de Koran doet.

Het werk van Luxemburg, als onbelangrijk beschouwen is normaal voor een Islamgeleerde. DIt een graad van belangrijkheid geven, is de rede toe voegen aan Islam.
Als je de rede toevoegt aan Islam, stuikt het als een kaartenhuis in mekaar.

omdat geen moslim de Korantekst ooit begrepen heeft op de manier die hij voorstelt.


Hoe letterlijk de Mosilm zich de Koran voorsteld, hangt af van de graad van initiatie die hij in de Paganistische sekte Islam heeft ondergaan.
Je moet ook steeds om je hoede zijn voor Taqiyah. Waar de Korantekst anders en vredelievender voorgesteld wordt dan hij werkelijk is. Dit om hem aanvardbaar te maken voor ongelovigen.
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;


Terug naar “Boekbesprekingen en recensies”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 5 gasten