Vijandige Overname

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 45797
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Vijandige Overname

Berichtdoor Pilgrim » Vr Aug 31, 2018 1:43 am

Desnoods leger inzetten tegen niet erkende asielzoekers: Sarrazin presenteert nieuw boek

Geplaatst op 30 augustus 2018

Afbeelding

In Berlijn presenteerde de schrijver en SPD-politicus Thilo Sarrazin zijn vandaag officieel verschenen boek “Vijandige overname – Hoe de islam de vooruitgang belemmert en de samenleving bedreigt”. En gaf ook antwoord op de vraag waarom hij ondanks alles de islamiseringspartij SPD niet vrijwillig wil verlaten.

De mediabelangstelling vanmiddag was enorm, toen Thilo Sarrazin in het “Haus der Bundespressekonferenz” zijn nieuwe boek voorstelde. Op de achterwant prijkte groot de cover met de titel “Vijandige overname – Hoe de islam de vooruitgang belemmert en de samenleving bedreigt”.

En wat de titel belooft, dat schijnt hij – als je de voorgedragen recensie van Heinz Buschkowsky en de uitlatingen van Sarrazin zelf daarover volgt – ook in te lossen.

Sterk bij de bevolkingsgroei, zwak in wetenschap en techniek
Datgene wat wij op dit moment wereldwijd, maar ook in Europa en Duitsland zien, zou niets anders zijn dan de al in de koran voorziene leer van de gewelddadige uitbreiding van de islam. Deze zou op verschillende manieren plaatsvinden, waarbij hij in Europa op dit moment de verbreiding van de islam alleen door de demografie en immigratie het sterkst aan het werk ziet:

“Sterk zijn de islamitische landen alleen maar bij de bevolkingsgroei… Zwak zijn ze bij het creëren van welvaart, zwak zijn ze bij de ontwikkeling van hun mensen, en zwak zijn ze in wetenschap en techniek.”

Door de langzame demografische overmeestering door de islam zou deze religie er mee bezig zijn de meerderheidsreligie in Duitsland en Europa te worden.

Dat zou over 50-70 jaar al zover kunnen zijn – en dat zou dan ook betekenen dat moslims hier het maatschappelijk leven en zijn regels zouden bepalen: Duitsland als land, waarin de sharia geldt.

Repatriëring van niet erkende asielzoekers desnoods met militair geweld
Terwijl Sarrazin zich in “Deutschland schafft sich ab” (2010) nog veeleer voorzichtig uitgedrukt heeft, doet hij nu heel concreet politieke voorstellen hoe er zo snel mogelijk iets gedaan moet worden aan deze ontwikkeling:

Bestrijding van vluchtoorzaken zou een vanzelfsprekendheid zijn, er zou een algemeen hoofddoekverbod op scholen moeten gelden, migranten zouden in principe eerst in transitzones moeten verblijven, zodat binnen 30 dagen beslist kan worden of zij aanspraak mogen maken op het recht op asiel of niet.

Er zou geen beroep mogelijk moeten zijn tegen de dan genomen beslissing. Het zou consequent tot repatriëring van afgewezen asielzoekers naar hun landen van herkomst moeten komen, desnoods ook “onder militaire bescherming”.

“Zou het niet eerlijker zijn de SPD te verlaten?”
De beschuldiging racistisch of buitenlander-vijandig te zijn, countert Sarrazin handig door erop te wijzen dat de grens in Duitsland niet zou verlopen tussen migranten en niet-migranten, maar tussen moslims en niet-moslims.

Wat Sarrazin dan überhaupt nog in de SPD zou houden, wilde ik van Sarrazin weten. Hier zijn antwoord (zie video originele artikel).

Of de SPD zelf deze wens van Sarrazin om in de partij te blijven, nakomt, is een andere vraag. Zo zei de secretaris-generaal van de SPD, Lars klingbell – op hetzelfde moment dat ik de vraag stelde aan Sarrazin – voor een partijcommissie van zijn kameraden, niet zonder – in de gebruikelijke socialistische stijl – beledigend te worden: “Thilo Sarrazin is een verbitterd man, die alleen nog maar in de SPD is om zijn absurde thesen te verkopen.” Aldus Klingbell tegenover de dpa.

Tijdens de boekpresentatie leek Sarrazin alles behalve dan verbitterd. Zijn uitlatingen – vooral ook over de provocatieve vragen van de collega´s van de pers – beantwoordde hij steeds heel rustig onder verwijzing naar talrijke bronnen en data: “Contra facta non valent argumenta” zou de Latijn zeggen: “Tegenover feiten halen argumenten niets uit”.

Bron: https://philosophia-perennis.com

Door: David Berger

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2018/08/30 ... ieuw-boek/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 45797
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Vijandige Overname

Berichtdoor Pilgrim » Ma Sep 03, 2018 12:54 am

Sarrazin splijt de SPD

Geplaatst op 2 september 2018

Afbeelding

Het nieuwe islam-kritische boek van Thilo Sarrazin, getiteld “Vijandige overname. Hoe de islam de vooruitgang belemmert en de samenleving bedreigt”, hebben SPD-functionarissen tot aanleiding genomen om een partijuitsluiting van hun lid Sarrazin te onderzoeken. Dit vindt plaats tegen de wil van de partijbasis in, die het belangrijk vindt dat Sarrazin dit thema aanspreekt.

60% van de sociaaldemocraten vindt thema “belangrijk”

In het interview met de “Kronen Zeitung” maakt Sarrazin een peiling van “M-Net” in opdracht van “Der Spiegel” bekend, waaruit blijkt dat altijd nog 60% van de sociaaldemocraten zijn themakeuze als belangrijk beschouwt, 44% van de geënquêteerden is het zelfs eens met de bestsellerauteur.

Dat laat eens temeer zien hoe diametraal de meningen van de SPD-elite en van de SPD-aanhangers in de immigratiekwestie uit elkaar lopen, en verklaart waarom de roden bij verkiezingen op dit moment het nakijken hebben. Enkele SPD-politici drijven het zelfs op de spits en zeggen dat ze het nieuwe boek van Thilo Sarrazin onder geen enkele omstandigheid zullen lezen. Daarover de schrijver: “Ook goed, dan moeten ze gewoon dom blijven”.

De voormalige SPD-burgemeester van Berlin-Neukölln presenteerde het boek
De scheur binnen de SPD is diep. Kenmerkend daarvoor is dat de voormalige districtsburgemeester van Berlin-Neukölln, de sociaaldemocraat Heinz Buschkowsky, het boek van Sarrazin tijdens de persconferentie presenteerde. Al in zijn actieve tijd als burgemeester keek hij al niet weg en stelde tekortkomingen in de vreemdelingenpolitiek ongenadig aan de kaak.

Anders dan de regeringspartijen, die Sarrazin voor zijn boeken altijd bekritiseren, sinds hij met zijn analyses naar buiten kwam. “Als de Duitse politiek toen meer naar me geluisterd en mijn analyses serieus genomen zouden hebben, dan zouden we nu, daarvan ben ik overtuigd, geen AfD hebben”, aldus Sarrazin in de “Kronen Zeitung”.

Mensen vertrouwen de heersende politiek niet meer
Grote delen van de zogenaamde normale mensen zouden de heersende politiek niet meer vertrouwen. En de heersende politiek zou er door de loensende blik naar de problemen uiteindelijk toe geleid hebben dat ook de rechts-radicalen meer resonantie zou vinden dan ze normaal gesproken zouden krijgen.

Met het oog op Oostenrijk zegt Sarrazin dat de FPÖ in grote delen van Wenen, maar ook in andere Oostenrijkse deelstaten, de SPÖ als arbeiderspartij afgelost zou hebben. De SPÖ, aldus Sarrazin verder, zou zichzelf op een bepaalde manier opnieuw moeten uitvinden als ze weer een keer zou willen regeren.

Bron: www.unzensuriert.at

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2018/09/02 ... jt-de-spd/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 45797
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Vijandige Overname

Berichtdoor Pilgrim » Do Sep 06, 2018 10:16 pm

Bestseller ’Vijandige Overname’: Oud SPD senator en Bundesbank topman wil leger inzetten tegen islamitische migranten

Xander, 06-09-2018

Afbeelding
Als de SPD zijn traditionele waarden had behouden, zoals het opkomen voor de rechten van vrouwen en het beschermen van de samenleving en de gewone man, dan zou de AfD nooit zo groot zijn geworden, stelt Sarrazin (Afbeelding: Getty Images (3)).

‘Als islam niet wordt gestopt zal onze samenleving vroeg of laat omvallen’ – ‘Wereld zou betere plek zijn als islam niet bestond’ – Als huidige trend zich doorzet wordt de AfD in 2021 de grootste partij van Duitsland

Thilo Sarrazin, oud senator namens de sociaaldemocratische SPD en voormalig lid van de raad van bestuur van de Duitse Bundesbank, laat in zijn nieuwe bestseller ‘Vijandige Overname’ geen spaan heel van de regering Merkel en van zijn eigen partij. Sarrazin vindt dat de islam inmiddels een dermate grote bedreiging voor de samenleving vormt, dat hij pleit voor het inzetten van het leger om de illegale moslimimmigratie te stoppen en om te keren.

‘Vijandige Overname’ komt volgende week op nr. 1 binnen op de Spiegel bestsellerlijst. De gevestigde orde in media en politiek reageert natuurlijk heel negatief, zo beseft Sarrazin. ‘Maar daar schijnen de lezers zich niet door tegen te laten houden,’ wat vermoedelijk komt omdat veel Duitsers herkennen wat hij schrijft, namelijk dat hun ooit vreedzame en stabiele samenleving onherkenbaar aan het veranderen is en steeds onveiliger wordt.

‘Vroeg of laat zal onze samenleving omvallen’
De oorzaak is ook volgens Sarazzin samen te vatten in één woord: islam. Deze religieuze ideologie eist dat zijn volgelingen ‘vijandig tegen alle ongelovigen zijn’, en dat ‘de rol van de vrouw sterk wordt beperkt, waardoor vrouwen overal in de islamitische wereld vroeg trouwen, afhankelijk zijn en relatief veel kinderen krijgen.’ Dat zorgt er vervolgens voor dat moslims waar ook ter wereld de snelst groeiende bevolkingsgroep zijn.

‘We hebben dus een combinatie van een vijandige en van onze samenleving afgekeerde levenswijze, plus een steeds hoger wordend aandeel moslims in de bevolking. Vroeg of laat zullen onze samenlevingen daardoor omvallen.’

Sarazzin is nog een stuk somberder dan in zijn 8 jaar oude bestseller ‘Duitsland schaft zichzelf af'. ’Dat komt omdat er meer geweld rondom de islam is, meer terrorisme, meer immigratie naar het Westen als destijds, en de door velen gehoopte aanpassing van moslims aan onze waarden en onze samenleving in hoge mate niet aanwezig is.’

‘Bijbel en Koran onvergelijkbaar’
De voormalige SPD senator in Berlijn heeft zowel de Bijbel als de Koran gelezen, en zegt dat de twee boeken totaal niet met elkaar zijn te vergelijken, zoals vaak wordt gedaan. Bepaalde intolerante en gewelddadige passages in de Bijbel worden namelijk altijd in hun historische context gezet, ook door de christelijke kerken.

Daarentegen mag de Koran nergens worden gerelativeerd, en zijn alle haat- en geweld bevelen van Allah en Mohammed nog steeds een verplichting voor alle nu levende moslims, omdat het om de ‘enige, onveranderlijke openbaring’ van hun god zou gaan.

Leger inzetten om moslimmigranten naar thuislanden uit te zetten
Omdat het leeuwendeel van de illegale migranten moslims zijn wil Sarazzin daar hard tegen optreden en desnoods het leger inzetten om ze uit te zetten, indien hun thuislanden daar weigeren aan mee te werken. ‘Illegale migranten uit Senegal moeten als ze niet worden teruggenomen gewoon aan de kust van Senegal worden afgezet.’

Angst dat zijn pleidooi de bereidheid om geweld tegen migranten te gebruiken zal verhogen, heeft hij niet. ‘Ik maak enkel een duidelijke analyse hoe de staat en de samenleving met bepaalde problemen zouden moeten omgaan. Ik roep nergens op tot geweld tegen mensen, wat ik totaal afwijs. Sorry, maar als de politie een dief arresteert, of een inbreker of vandaal afvoert, dan worden daarvoor de nodige ter beschikking staande middelen gebruikt. Daarom heeft de staat in ons systeem het geweldsmonopolie.’

Sarazzin wijst ook in zijn nieuwe boek op de parallellen tussen de islam en het terrorisme, vrouwenvijandigheid, bovengemiddelde criminaliteit, een laag opleidingsniveau, en onderontwikkelde herkomstlanden. Op de herhaalde vraag of hij echt niets positiefs in de islam ziet, antwoordt hij: ‘Nee, ik geloof dat de wereld een betere plek zou zijn als de islam nooit was ontstaan. Dat betekent niet dat moslims in afzonderlijke gevallen geen heel sympathieke en vreedzame mensen kunnen zijn.’

‘Zonder Marokkanen en Turken zou samenleving beter zijn geweest’
Het zijn volgens zijn research vooral de Marokkaanse en Turkse arbeidsmigranten die slecht zijn geïntegreerd, en waarvan ook de derde en vierde generatie zowel financieel al maatschappelijk, door hun veel hogere aandeel in de criminaliteit en beslag op de sociale zekerheid, een zware wissel trekken op de samenleving. ‘Het gemiddelde inkomen per hoofd van de Duitse bevolking zou hoger zijn en er zouden minder spanningen zijn als ze hier nooit naartoe waren geëmigreerd.’

Dat er in de samenleving van nu veel meer tolerantie voor minderheidsgroepen zoals homoseksuelen en ook migranten is, komt volgens hem ‘ondanks de Turken en Arabieren, en niet dankzij hen.’

‘Duitsland over 50 jaar overgenomen door islam’; AfD in 2021 grootste partij
Onverwachte gebeurtenissen zoals revoluties daargelaten, verwacht het voormalige bestuurslid van de Bundesbank dat Duitsland over maximaal 50 jaar zal zijn overgenomen door de islam. ‘Vandaar de titel van mijn boek: Vijandige Overname.’

Zijn partij, de sociaaldemocratische SPD, is juist erg pro-immigratie en pro-islam, en verafschuwt zijn standpunten dan ook. Topfunctionarissen van de partij roepen hem dan ook op zijn lidmaatschap te beëindigen. ‘Maar ik ben al 45 jaar lid en ben niet veranderd. Degenen die willen dat ik wegga beveel ik aan mijn boek te lezen, want dat hebben ze duidelijk nog niet gedaan.’

De snelle groei van de enige partij die de islamisering van Duitsland wil stoppen, de AfD, zou volgens Sarrazin niet nodig zijn geweest als de SPD zijn standpunten had overgenomen. ‘Het verkeerde beleid (van de regering Merkel) heeft de AfD groot gemaakt.’ In de landelijke peilingen heeft de AfD de SPD inmiddels ingehaald, en zou nu met 17,5% de 2e partij achter Merkels CDU/CSU worden. Als de huidige trend zich doorzet, dan haalt de AfD al in 2021 ook de christendemocraten in, en is de SPD nog verder gemarginaliseerd (2).

‘Immigratie moslims moet streng worden beperkt’
Ook over de gebeurtenissen in Chemnitz heeft Sarazzin een duidelijke mening: ‘Het is relatief duidelijk dat de moorden daar niet hadden kunnen gebeuren als de daders niet waren geïmmigreerd. De opeenstapeling van het aantal gewelddadigheden roept de nodige vragen over de politiek in Duitsland op. Daarom heeft iedereen die zegt dat dit het resultaat is van een verkeerd immigratie-, asiel- en vluchtelingenbeleid het recht zich hier kritisch over te uiten.’

Om de islamisering van Duitsland (en Europa) te stoppen moeten de hier reeds wonende moslims onder grote integratie- en assimilatiedruk worden gezet, zo vindt hij. Tegelijkertijd moet de immigratie van moslims wettelijk streng worden beperkt.

Xander

(1) Anonymous
(2) Focus
(3) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)

http://xandernieuws.punt.nl/content/201 ... -migranten
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 45797
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Vijandige Overname

Berichtdoor Pilgrim » Ma Sep 17, 2018 12:51 am

Omstreden “anti-islam” boek schiet naar de top van de Duitse bestsellerlijst

Geplaatst op 16 september 2018

Afbeelding

Een nieuw boek, dat zeer kritisch tegenover de islam staat, is nu het best verkopende non-fictieboek in Duitsland, met meer dan 100.000 exemplaren in minder dan twee weken na de eerste uitgave. Het boek, getiteld: “Vijandige overname: Hoe de islam de vooruitgang belemmert en de maatschappij bedreigt” is het nieuwste boek van de voormalige sociaaldemocratische politicus (SPD) en het voormalige lid van de Raad van Bestuur van de Deutsche Bundesbank, Thilo Sarrazin. “De vijandige overname” staat nu bovenaan de bestsellerlijst voor non-fictie van “Der Spiegel”.

Controverse is Sarrazin in Duitsland niet vreemd, nadat hij al in 2010 een boek met harde kritiek op het multiculturele experiment van het land had gepubliceerd, getiteld: “Duitsland schaft zich af”. Hij is ook een vooraanstaand denker geworden in het nieuwe rechts van Duitsland, dat grotendeels draait om het populistische Alternatief voor Duitsland (AfD).

Het nieuwe boek van de voormalige SPD-politicus heeft zelf ook problemen meegemaakt, omdat het oorspronkelijk was geaccepteerd door uitgeverij Random House, die eerder dit jaar besloot dat zij het boek niet wilde uitbrengen. De verandering dwong Sarrazin om Random House voor de rechter te dagen en het boek te publiceren bij FinanzBuch Verlag.

Tijdens een persconferentie op 30 augustus, om de verkoop van het boek aan te kondigen, zei Sarrazin: “Alles is erger geworden dan ik acht jaar geleden heb voorspeld”. Hij werd vergezeld door SPD-politicus Heinz Buschkowsky, die een van de belangrijkste stellingen van het boek beschreef, waarin het gemiddeld hogere geboortecijfer van moslims in Duitsland wordt onderzocht.

Buschkowsky beschreef ook het voorstel van Sarrazin om de asielwetten te hervormen, waarin hij aanbeveelt asielzoekers in transferzones te houden en dat een beslissing over hun claim niet later dan 30 dagen na hun aanvraag zou moeten komen en hij zegt dat de huidige asielwet “is ontaard in een poort naar illegale migratie”.

De reacties op het boek op Amazon zijn overweldigend positief, maar verdeeld: 78% van de recensies geeft het boek vijf sterren, terwijl 17% het één ster geeft. De opinie in de Duitse media is ook gemengd: De rechtse krant “Junge Freiheit” geeft het boek een lovende recensie, terwijl de meeste andere mainstream mediakanalen het boek hebben bekritiseerd en beweren dat het niet volledig op feiten gebaseerd is, of dat het feiten uit de context heeft gehaald.

In een recensie, voor omroep Deutsche Welle, bekritiseerde de “islamdeskundige” Ulrich von Schwerin Sarrazin scherp, door te zeggen: “Zijn hele boek laat zien dat hij zich niet bezighoudt met de vorming van het vreedzaam naast elkaar bestaan, maar veeleer met de bespreking van de strikte scheiding van volkeren en het stoppen van de immigratie van moslims”.

Bron: www.breitbart.com

Door: Chris Tomlinson

Vertaald uit het Engels door: “Wachteres” en “Henk V.”

https://ejbron.wordpress.com/2018/09/16 ... llerlijst/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 6176
Lid geworden op: Zo Mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Vijandige Overname

Berichtdoor sjun » Wo Apr 08, 2020 2:02 pm

Thilo Sarrazin: Feindliche Übernahme

Afbeelding
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.


Terug naar “Boekbesprekingen en recensies”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 5 gasten