Verschil christendom en islam geen klein ding”

Bestaat God? Wat is de waarde van religie? Mag je een dogma in twijfel trekken?
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 74395
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Verschil christendom en islam geen klein ding”

Berichtdoor Ariel » Ma Jan 14, 2008 8:14 pm

:shock: Het moet verdorie niet gekker worden. In Amerika is een open brief opgesteld door wetenschappers van Yale University en ondertekend door bijna 300 vooraanstaande Amerikaanse christenen, en in deze brief vragen de ondertekenaars de „Barmhartige Ene” en de moslimgemeenschap onder andere om vergeving voor de vele misdaden die christenen in het verleden en het heden hebben begaan tegen moslims. :twisted:
Geef moslims verdorie maar munitie. Ook al zijn het losse flodders.

Verschil christendom en islam geen klein ding”

LOUISVILLE - „Als christenen in dialoog gaan met moslims moeten zij een helder christelijk geluid laten horen.” Dat vindt Albert Mohler, rector van het Southern Baptist Theological Seminary. Mohler uitte vorige week scherpe kritiek op een openbare brief aan moslims die is ondertekend door 300 vooraanstaande Amerikaanse christenen.

Mohler deed zijn uitspraken in het radioprogramma Albert Mohler Radio Program. In het programma reageert hij op een paginagrote open brief die The New York Times in december publiceerde. Deze open brief werd opgesteld door wetenschappers van Yale University en ondertekend door bijna 300 vooraanstaande Amerikaanse christenen.

In de brief roepen de ondertekenaars op tot een interreligieuze dialoog tussen christenen en moslims. De dialoog zou de twee gemeenschappen zodanig „hervormen” dat beide „oprecht onze gemeenschappelijke liefde voor God en voor elkaar weerspiegelen.” Ondertekenaars waren onder anderen Leith Anderson, president van de National Association of Evangelicals, de evangelicale voorgangers Bill Hybels en Rick Warren en Richard Mouw, voorzitter van de Fuller Theological Seminary in Pasadena.

In de open brief vragen de ondertekenaars de „Barmhartige Ene” („All merciful One”) en de moslimgemeenschap onder andere om vergeving voor de vele misdaden die christenen in het verleden en het heden hebben begaan tegen moslims. Als voorbeelden geven de opstellers de kruistochten en de „excessen in de oorlog tegen het terrorisme.”

Reactie
De open brief in The New York Times is een reactie op het 29 pagina’s tellende document ”A Common Word Between Us and You” dat in oktober werd gepubliceerd door 138 vooraanstaande moslimswetenschappers en -geestelijken. De ondertekenaars pleiten in dit document voor vrede tussen moslims en christenen. Ook roepen zij op tot een dialoog die gebaseerd is op „de gemeenschappelijke liefde voor God en liefde voor de naaste die beide godsdiensten met elkaar delen.”

Mohler behoort niet tot de ondertekenaars van de open brief in The New York Times. „Niemand stuurde me die op en vroeg of ik hem wilde ondertekenen.” De invloedrijke theoloog is echter ook van mening dat er vraagtekens geplaatst kunnen worden bij de inhoud van de brief. Mohler: „Ik heb niets tegen een dialoog, maar dit is denk ik niet de manier om een gesprek aan te gaan.”

Het ergert Mohler bijvoorbeeld dat er vergeving wordt gevraagd om de kruistochten. „Ik weet zeker dat er allerlei verkeerde dingen zijn gedaan tijdens de kruistochten, maar ik ga me er niet voor verontschuldigen. Ik ben dankbaar dat de poging van moslims om Europa te veroveren is mislukt. Mocht dat gebeurd zijn, dan zouden we nu Arabisch spreken.”

Principes
Mohlers grootste bezwaar betreft echter het taalgebruik in de brief. „Ik denk dat we een groot probleem hebben als we als christenen in een brief aan moslims over God schrijven in hun terminologie. Als christenen een dialoog aangaan, moeten ze zich als christen opstellen. Als je gelooft in de christelijke God, dan geloof je in de God Die zich openbaart als Vader, Zoon en Heilige Geest.”

„We weten echter”, zegt Mohler „dat een van de belangrijkste principes van de islam is dat God Eén is en dat Hij geen Zoon heeft. Je kunt dus niet spreken over een gemeenschappelijke God als je gelooft dat Hij Zichzelf heeft geopenbaard in Zijn Zoon Jezus Christus.” Het meningsverschil over Jezus Christus is geen „klein ding”, zo benadrukt de rector van het baptistenseminarie.

Het Vaticaan heeft eerder deze maand naar aanleiding van het document van de 138 islamitische wetenschappers en geestelijken laten weten dat er dit voorjaar in Rome „een historische ontmoeting” zal plaatsvinden tussen rooms-katholieken en moslims. De bedoeling van de ontmoeting is de dialoog tussen de twee religies te verbeteren.


LINK!
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 74395
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Berichtdoor Ariel » Ma Jan 14, 2008 8:27 pm

En wat deze dominee voor ogen heeft is ook niet duidelijk.
Het enige wat ik begrijp is dat het Westen almaar verder lijkt weg te groeien van zijn christelijke wortels.
Het zou mooi zijn als de kerken eens een wat duidelijke standpunt in nam wat betreft Islam.
Vaag, vaag, vaag... Laten we alsjeblieft niemand kwetsen.


Gaat het u hierbij alleen om bezinning op de opkomst van de islam?
„Nee. Ook om vraagstukken als de algehele secularisatie, of het feit dat het Westen almaar verder lijkt weg te groeien van zijn christelijke wortels


Diepgaande bezinning op onze tijd nodig”

HOORNAAR - Een vriendenkring van theologen en predikanten die zich, evenals een mr. G. Groen van Prinsterer in de negentiende eeuw, gaan mengen in „de strijd der geesten nú.” Daarvoor pleit dr. H. Klink in het jongste nummer van het blad Ecclesia. Wat staat de hervormde predikant uit Hoornaar voor ogen?

De opkomst van de islam in Europa vraagt om een bezinning op de islam en op de verhouding van deze religie tot het westerse liberalisme en tot het christendom, schrijft dr. Klink in zijn artikel ”Heeft de moord op mevrouw Bhutto ons iets te zeggen?” in het orgaan van de Stichting Vrienden van Dr. H. F. Kohlbrugge. „Wordt het niet tijd dat theologen en predikanten zich over deze vraag buigen en over deze dingen schríjven, zoals mr. Groen van Prinsterer dat deed in de 19e eeuw over de vragen van zijn tijd? Wordt het niet tijd dat er, evenals in het Reveil, een vriendenkring van erudiete en gelovige mensen ontstaat, die zich rekenschap geven van onze tijd en die zich mengen in de strijd der geesten nú en die een weg willen wijzen voor onze jonge mensen en wellicht voor volk en overheid?”

De hervormde theoloog, die in 1997 promoveerde op de dissertatie ”Opstand, politiek en religie bij Willem van Oranje 1559-1568”, werpt de vraag op hoe het nageslacht over ons zal oordelen als we dat nú nalaten. „Sterker: Hoe zal Christus over ons oordelen, Die ooit de gelijkenis heeft uitgesproken van de luie dienstknecht, die de talenten die hem toevertrouwd waren, begroef en er niet mee woekerde?”

Wat staat u concreet voor ogen?
„Wat ik beoog, is een diepgaande bezinning op de tijd waarin wij leven. In Ecclesia heb ik overigens al vaker iets in deze richting geschreven. Deze keer vloeide het opnieuw uit mijn pen, mede naar aanleiding van de chaos in Pakistan en de opkomst van de radicale islam in het Midden-Oosten en Azië, en van daaruit ook Europa. Wat ik mij afvraag is, al was het alleen maar inventariserend: zijn er nog predikanten, theologen, die de noodzaak ervan inzien dat er ook vanuit christelijk perspectief fundamenteel nagedacht gaat worden over de vragen van deze tijd? Een goed voorbeeld hierbij is voor mij nog altijd het Reveil, met mannen als Bilderdijk, die enkele jonge mensen om zich heen verzamelde om met elkaar de eigen tijd te doorlichten.”

Gaat het u hierbij alleen om bezinning op de opkomst van de islam?
„Nee. Ook om vraagstukken als de algehele secularisatie, of het feit dat het Westen almaar verder lijkt weg te groeien van zijn christelijke wortels. Neem het boek ”In Europa” van Geert Mak - zou een vergelijkbaar boek nu ook niet vanuit christelijke hoek geschreven kunnen worden?”

Stelt u zich bij een „vriendenkring” een stichting voor, een tijdschrift wellicht?
„In Ecclesia bepleit ik dat er geschréven gaat worden over bepaalde dingen, zoals dat in het Reveil ook gebeurde. Natuurlijk moet bezinning daaraan vooraf gaan. Een studiekring zou daarbij van belang zijn. Bij zo’n kring denk ik niet alleen aan theologen, maar ook aan juristen, omdat de zaak van het recht heel nauw verweven is met de gestelde problematiek. Natuurlijk besef ik dat predikanten gigantisch druk zijn. Maar ik heb juist vanmiddag (zaterdagmiddag; AdH) lopen denken: zou het nu niet kunnen dat gemeenten hier ook het belang van gaan inzien, en hun predikant hier misschien voor vrij willen stellen? Als één of meerdere kerkenraden nu eens een pastoraal werker zouden aanstellen voor een dag of meer in de gemeente en de predikant zou zich hierop kunnen gaan richten? Kijk naar het Reveil, daar is zó’n werking van uitgegaan. Wordt die erfenis nu nog behartigd?”

Heeft u al bepaalde personen in gedachten?
„Niet heel concreet. Natuurlijk, je denkt er wel over na, maar ik heb zeker nog niemand benaderd. Wat mij betreft: ik zou wensen dat er weer zo’n beweging à la het Reveil zou komen. En wie zich daardoor aangesproken voelt, is welkom.”


LINK!
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

BFA
Berichten: 11600
Lid geworden op: Vr Sep 29, 2006 5:18 pm

Berichtdoor BFA » Ma Jan 14, 2008 9:05 pm

Heel moeilijke kwestie.
Ondanks alle dogmatische trekken hebben Christenen de Bijbel steeds met een kritsch oog beschouwd. De Katholieke kerk kent concilies, geschriften van theologen en is onder invloed van deze is de interpretatie van de Bijbel steeds geevolueerd.
Islam daarentegen kent enkel de letterlijke interpretatie van de Koran. De Koran is het letterlijke woord van God. Is niet voor kritiek vatbaar.
Het enige in De Christelijke doctrine vergelijkbaar met de Koran is de kruisdood van Christus, samen met zijn drievuldigheid.
Verder kan de hele bijbel becritiseerd worden.

Het is vooral de instelling van de Moslim dat geen letter van de Koran mag bekritiseerd worden die alle werkelijke dialoog onmogelijk maakt.
Het enige buiten kritiek staande gedeelte van het Christendom ontkennen en verwerpen ze ook met deze.

Christendom is hoe dan ook een religie van vrede. Om open oorlog te vermijden blijven ze hangen bij halfzachte pogingen om Moslims te sussen.
Ze kunnen ook niet anders. Volgens de Christelijke doctrine moet de oorlogsverklaring van de politiek komen.


De enige die eventueel oplossing kan brengen is Indiana Jones.
Uit de Nazi-archieven zijn onlangs duizenden documenten van oude en andere versies van de Koran gekomen.

zie:
http://online.wsj.com/article_email/art ... DI3Wj.html

Deze documenten die weerleggen dat de Koran het onveranderlijke woord van God is, zijn ongeveer het enige die een dialoog kunnen openen.
Indien ze werkelijk onderzocht gaan worden.
Uitgezonderd op enkele plaatsen in Europa, wordt wereldwijd het Korranonderzoek gefincieerd door Saudi-Arabie. Geldschieters die de Koran boven alle kritiek heffen.
Indien, want onze Europese universiteiten beginnen ook gul geld toegeschoven te krijgen, om alle kritische blikken op het Heilige boek der Moslims te laten varen.

Nazis, oude magische documenten die het aanschijn der wereld kunnen veranderen, exotische plaatsen, al wat een goede Indiala Jones film nodig heeft is ter plaatse.
I hate Nazis, zei Indiana Jones in de Lost Ark.
Waarschijnlijk is dat de oplossing.
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 74395
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Berichtdoor Ariel » Ma Jan 14, 2008 9:38 pm

Ik snap niet waarom er zo geheimzinnig over deze documenten gedaan wordt.
Is het omdat Moslims niet meer naar het paradijs gelokt kunnen worden door de belofte van de maagden? Ik kan me voorstellen dat je voor een paar druiven jezelf niet opblaast.

We wisten dit al, maar toch interessant om het nog even te vermelden.

The Nazis began to use Arabists early in the war when German forces began pushing into regions with large Muslim populations, first North Africa and then the Soviet Union. Scholars were used to broadcast propaganda and to help set up mullah schools for Muslims recruited into the German armed forces.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 5660
Lid geworden op: Zo Jun 03, 2007 12:41 pm

Berichtdoor hans van de mortel » Za Feb 02, 2008 1:43 am

Ariel schreef:En wat deze dominee voor ogen heeft is ook niet duidelijk.
Het enige wat ik begrijp is dat het Westen almaar verder lijkt weg te groeien van zijn christelijke wortels.
Het zou mooi zijn als de kerken eens een wat duidelijke standpunt in nam wat betreft Islam.
Vaag, vaag, vaag... Laten we alsjeblieft niemand kwetsen.


Ik begrijp het wel. Ze hebben allemaal boter op hun hoofd, die dominees en priesters en noem maar op die een smaakvolle goedbelegde boterham verdienen aan het verkondigen van gods woord. Gods woord, alsof een geest praten kan [!].

Als je onwetend bent zoals ik was, is een keuze voor de Jehovah’s Getuigen niet zo moeilijk. Die groepering draagt namelijk geen enkele bloedschuld! Later ben ik daar op teruggekomen. Ze dragen wel degelijk bloedschuld. Door het verbieden van bloedtransfusies. Ze worstelen zich daar op de voor hen bekende geraffineerde manier onderuit door te stellen dat een bloedtransfusie helemaal onnodig is in deze tijd en bovendien ook levensgevaarlijk. Daar moet ik ze gelijk in geven. Een bloedtransfusie raad ik iedereen dan ook af, die is ook niet meer nodig in deze tijd.

Maar twintig, dertig jaar geleden was de wetenschap nog niet zo ver gevorderd en gingen mensen dus dood zonder bloedtransfusie dankzij de machtsuitoefening over mensen door een paar oude kereltjes vanuit Brooklyn, New York. Zij vinden macht uitoefenen over mensen belangrijker dan gedegen bijbelkennis. Gebrek aan wijsheid en menselijkheid bij de machthebbers blokkeert als een geestelijk mijnenveld de eigen verantwoordelijkheid van de mens die aangesloten is bij de organisatie van Jehovah’s Getuigen.

Waar het al die enthousiaste poppenkastpredikers met Jan Klaassen, Katrien en JHVH om te doen is, is dat de rust terugkeert. Dat elke religie weer zijn werk kan doen, ondanks de moordende concurrentie van de Jehovah’s Getuigen en het geweld van de islam. Maar we leven tenslotte in een vrije markteconomie. Dat religie daarin niet thuishoort is aan god verslaafde werknemers niet te verkopen. Zelfs niet gratis!

Het is dus aan de politiek om wakker te worden en in te zien dat de islam, net zoals de r.k.-kerk vroeger, bezig is een politieke macht te vormen. Het is ook de enige optie die nog over is voor de islam. Want doordat Europa zo langzamerhand volgelopen is met wegtrekkende allahtone islamaanhangers uit hun armoede territoria - dat niemand ontgaan zal zijn - worden steeds meer moslims westers geacclimatiseerd. Logisch met al dat lekkers dat wij hier te bieden hebben. En dat is een doorn in het oog van de islamleiders. Een stinkende stekende en rottende religieuze pus veroorzakende doorn die zij maar niet kunnen genezen. Dan rest hen nog maar één ding en dat is het christelijke goedgemeende advies van Jezus opvolgen:

’Zit je islamitisch pusoog in de weg? Ruk het dan uit!’

Bekijken we op afstand de meeste islamgeleerden, dan zal het niet zo lang meer duren of ze zijn stekeblind geworden.

Tezamen met de lamme christelijke godsgeleerde dominees en overeenkomstige overige mannetjesputters voor god, kan men vervolgens verder weer rustig door het leven gaan, op staffe van politiek correcte en passende maatregelen. Het heeft alleen even zijn tijd nodig.
Religie is de vrijwillige celstraf van het verstand.

Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 5660
Lid geworden op: Zo Jun 03, 2007 12:41 pm

Berichtdoor hans van de mortel » Di Feb 26, 2008 11:39 pm

Tegenwoordig is geluk een onderwerp van de consumptiemaatschappij. Geluk is overal, en uiteraard ontstaat er dan een diepere belangstelling, ongetwijfeld doordat met het wegvallen van religies de behoefte aan zingeving sterker gevoeld wordt. Dat geldt dus duidelijk niet voor moslims! Die hebben eerder behoefte aan geweld, ter ondersteuning van hun ideologie en overtuiging vanuit de arabische zandbak van 1400 jaar geleden.

De Franse psychiater Christophe André, zelfbenoemd pessimist, ontrafelde het mysterie van wat ons gelukkig maakt in een bijdrage in het blad ’Ode’. Mensen konden daarop reageren. En zo deed ook Riet uit Rotterdam.

riet (rotterdam)
Ik vond het een goed artikel en ben het in veel punten met hem eens . Alleen ik ben een getuige van jehovah en weet waarom ik op aarde ben en wat er gaat gebeuren . En dat maakt mij heel erg gelukkig ook de band die ik met jehovah heb maakt mij heel erg gelukkig Iedereen zou jehovah moeten leren kennen, dat maakt happy. Groetjes Riet

Indoctrinatie en hypnose kan mensen in een bepaalde staat van opwinding brengen. Maar . . . die gelukkige staat van opwinding zou dan ook moeten gelden voor de allahtone islamaanhangers . . . die zouden dan ook reuze blij en gelukkig moeten zijn en weten waarom ze op aarde zijn en wat er gaat gebeuren. Maar het tegendeel is het geval.

De verklaring is zo simpel als een lekke band.

Jehovah’s Getuigen kennen maar één vooruitzicht en dat is een paradijsaarde van vrede, voorspoed en geluk waarin geen verdriet en pijn meer thuishoren. Dit leren zij week in week uit. En daarbij hanteren zij aan een stuk door de bijbel waarin daadwerkelijk al deze mooie voorspellingen staan opgetekend. Hele andere koek dan wat de islam te bieden heeft met dat dunne boekie de koran, dat eenvijftigste deel is van de bijbel en haatpagina na haatpagina produceert. Het onderscheid dat moslims niet tussen de bijbel en de koran kunnen maken ligt tussen het geschiedkundige geweld van de torah en het opruiende verplichte geweld van de koran, geactualiseerd tot in het heden!!!

Moslims hebben daarom ook maar één vooruitzicht: de helse vuuroven van allah, de zelfbedachte god van een door de woestijn rondtrekkende arabische analfabeet van 1400 jaar geleden. TEL UIT JE WINST IN ELLENDE, AGRESSIVITEIT, MINDERWAARDIGHEID, TWIJFEL, ARMOEDE EN MOEDELOOSHEID!
Religie is de vrijwillige celstraf van het verstand.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 45797
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Verschil christendom en islam geen klein ding”

Berichtdoor Pilgrim » Do Mar 12, 2015 3:27 am

De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 45797
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Verschil christendom en islam geen klein ding”

Berichtdoor Pilgrim » Zo Apr 12, 2020 11:56 pm

9 feiten, die aantonen hoe kras het verschil tussen de islam en het christendom werkelijk is

Geplaatst op 12 april 2020

Afbeelding

We hebben er begrip voor dat niet iedereen iets op heeft met religie. Maar als er weer eens iemand om de hoek komt en elke terechte kritiek op de islam ermee “pareert” dat het christendom toch net zo erg of zelfs nog erger zou zijn, dan moet je zo iemand hiermee om de oren slaan:

1. Christenen en moslims bidden niet tot dezelfde god.


En weg is hij, de interreligieuze dialoog. Sinds het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) bezweren de pausen steeds opnieuw dat men samen met Joden en moslims dezelfde god aanbidt. Een feit is echter dat christenen in de Drievuldige God geloven – Vader, Zoon en Heilige Geest. In de koran zelf wordt dat absoluut afgewezen. Als je dus zegt dat christenen en moslims in een god geloven: klopt. Als je zegt dat ze in dezelfde god geloven: fout.

2. Het christendom en de islam hebben een compleet tegenovergesteld beeld van God en de mens.

Het is alle religies eigen, dat ze dichterbij het goddelijke willen komen door geboden, gebeden en culten. Hierop vormt het christendom de grote uitzondering – God in het christelijk geloof zelf is in de wereld gekomen om zijn verloren kudde te verlossen en daartoe zijn kerk op te richten. Daaruit resulteert ook een fundamenteel ander mensbeeld dan in de islam: de gelovige moslim is vooral een dienaar van de heersergod Allah, die zich moet waarmaken en zich aan de geboden moet houden. Het is dan ook logisch dat het woord “islam” uiteindelijk ook niets anders betekent dan onderwerping. De gelovige christen daarentegen is een kind van God, voor wie God de Vader niet minder dan zijn zoon heeft geofferd – voor een pure bevelsontvanger zou hij dat zeker niet gedaan hebben.

3. Jezus Christus en Mohammed leefden en predikten tegenovergestelde morele leren.

Het is waarschijnlijk een vanzelfsprekendheid dat een religie haar oprichter als waar voorbeeld beschouwt. Zo ook in de islam en het christendom. Hier de profeet, die zijn geloof uiteindelijk in politiek-militaire veldtochten verbreidde – daar de Godmens Jezus Christus, die de Aarde bewandelde, voor wonderen zorgde en zichzelf opofferde om de mensheid te verlossen. Het is toch wel bij iedereen duidelijk, ook ver weg van morele oordelen, dat dit een enorm verschil maakt.

4. Het christendom is geen boekreligie – de islam wel.

Jodendom, christendom en islam worden graag de drie boekreligies genoemd. Voor de islam is dat ook zeker van toepassing, de koran werd volgens de islamitische doctrine door Allah zelf naar de mensen neer gezonden. Het is duidelijk dat daar niet aan getornd mag worden – echt helemaal niet. Bij de meeste christenen ziet dat er iets anders uit: weliswaar neemt ook hier het woord van God, dus de Bijbel, een immens belangrijke plaats in. Hij werd uiteindelijk echter door mensen opgeschreven en bevat talrijke verhalen, vergelijkingen en anekdotes, die in de afgelopen eeuwen steeds weer verschillende interpretaties en conclusies toestonden.

5. Islamitische en christelijke martelaren verschillen fundamenteel.

Christenen en moslims vereren allebei martelaren, die voor hun geloof gestorven zijn. De beide religies verstaan echter onder dit begrip heel verschillende concepten: in het christendom is de martelaar een bloedgetuige, die ondanks vervolging, pijn en marteling weigert zijn geloof af te zweren en daarvoor uiteindelijk met zijn leven betaalt.

In de beginjaren van de islam had de martelaar een bijna identieke betekenis, die echter veranderde met de militaire uitbreiding: nu was ook diegene een martelaar, die in het gevecht tegen de ongelovigen sneuvelde. Nu nog beschouwen radicale islamieten zelfmoordaanslagen als martelaarschap, terwijl christenen daarin alleen maar moord, zelfmoord en daarmee tegelijk meerdere doodzonden kunnen zien.

6. De islam en het christendom neigen niet op dezelfde wijze tot geweld.

Nee mensen, we willen hier geen pacifistisch beeld van het christendom schetsen. Desondanks moeten we vasthouden dat de vaak genoemde geweld- en wraakdaden vooral in het Oude Testament plaatsvonden, dat ook altijd bekeken moet worden in de context van het Nieuwe Testament. Wie gewoon alleen maar uit het Oude Testament zonder de context van het Nieuwe Testament citeert, heeft het christendom niet echt begrepen, want het een gaat niet zonder het ander. Christus kwam volgens de christelijke voorstelling in de wereld om de voorspellingen van het Oude Testament te vervullen en een nieuwe kerk met een nieuwe ethiek op te richten – trefwoord naasten- en vijandliefde.

Maar zelfs afgezien daarvan: de christen wordt in geen van de geboden tot geweld opgeroepen, veelmeer houdt Christus zelfs Petrus tegen, wanneer deze hem met het zwaard wil verdedigen: “Toen zeide Jezus tot hem: Keer uw zwaard weder in zijn plaats; want allen, die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan.” (Mattheüs 26:52).

Daarentegen roepen enkele soera´s uit de koran heel duidelijk en direct op tot geweld tegen anders gelovigen:

“En bestrijdt hen totdat er geen vervolging is en de godsdienst geheel voor Allah wordt. Maar als zij ophouden dan ziet Allah voorzeker hetgeen zij doen.” (Koran, soera 8, vers 39).

“En doodt hen, waar je hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan doden. En bevecht hen niet nabij de heilige Moskee, voordat zij je daarin bevechten. Maar indien zij je bevechten, bevecht hen dan – zo is de vergelding voor de ongelovigen.” (Koran, soera 2, vers 191).

“Toen uw Heer aan de engelen openbaarde: “Ik ben met u; versterkt de gelovigen. Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af.” (Koran, soera 8, vers 12).

7. “Maar de kruistochten zijn net zo erg als de Jihad!”

Een vluchtige blik in de geschiedenis en menig islam-apologeet voelt zich in zijn “Whataboutism” bevestigd. Ja, er vonden kruistochten plaats, ja, christelijke ridderlegers hebben met geweld tegen Arabieren gevochten en daarbij ook menig bloedbad aangericht. Dat betwist niemand. We zouden de hobbyhistorici alleen op het hart willen drukken om altijd ook naar de oorzaken van deze ontwikkelingen te vragen. Dan zou men namelijk inzien dat de islam voor de kruistochten steeds verder expandeerde en enorme christelijke gebieden veroverde. Dat ging ook na de kruistochten door en kon met de allergrootste moeite in 1683 voor Wenen gestopt worden.

Geheel zonder oordeel: terwijl de kruistochten een religieus gemotiveerde, maar wel degelijk reële politieke reactie op de islamitische expansie waren, gaat het bij de islamitische Jihad uiteindelijk om de fundamentalistische uitvoering van de aanwijzingen van de koran.

8. In de islam wordt uittreding met de dood bestraft – in het christendom niet.

Het christendom hecht immense waarde aan de vrije beslissing van het individu. Weliswaar bestaan ook hier talrijke geboden en zonden, maar de mens mag altijd zelf beslissen of hij hieraan voor zijn eigen welzijn wil gehoorzamen of niet – want onder dwang is de trouw aan en de liefde tot God uiteindelijk niets waard. Niemand kan en mag hem hiertoe dwingen, zelfs niet wanneer hij toetreedt tot een andere geloofsgemeenschap of gewoon helemaal uittreedt. In de islam daarentegen wordt uittreding, de zogenaamde “Ridda”, met de dood bestraft.

9. “Als het christendom liberaal kon worden, dan kan de islam dat immers ook – toch?”

Daar zouden we absoluut niets op tegen hebben. Bekende filosofen en theologen gaan er echter van uit dat de Verlichting alleen maar via het christelijke beeld van mens en God en de daaruit ontstane gedachtewereld kon voortkomen. Het islamitische mensbeeld is daar ver van verwijderd. Ook een blik in de geschiedenis stemt hier weinig hoopvol: Turkije en Iran bijvoorbeeld waren enkele decennia geleden nog liberale landen naar westers voorbeeld, terwijl zij zich nu meer en meer ontwikkelen tot islamitische “modellanden” – inclusief versluiering en sharia.

Bron: https://fritzfeed.de

Door: “FritzFeed”

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2020/04/12 ... kelijk-is/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)


Terug naar “Ethiek, Moraliteit en Logica”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: sjun en 4 gasten