Christendom, zo gek nog niet

Bestaat God? Wat is de waarde van religie? Mag je een dogma in twijfel trekken?
Plaats reactie
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77407
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Christendom, zo gek nog niet

Bericht door Ariel »

Christendom, zo gek nog niet
Amanda Kluveld

Is er nog een kans dat ook ongelovige Nederlanders gaan inzien dat zij meer verbonden zijn met het christelijk geloof dan met de islam?

Kunnen christelijke en streng seculiere Nederlanders hun ruzietjes en spotternijen opzij zetten om samen de toenemende invloed van de islam op het denken van onze bestuurders en in het straatbeeld tegen te gaan?

Vandaag las ik je reactie op Fitna. Ik was stomverbaasd. Je vond dat Wilders zorgvuldigheid had betracht, je vond de film een prikkelende inzet voor het debat en je meende dat hij niet bewust probeerde te kwetsen. Hoe zou je reactie zijn geweest als deze film over het christendom en de bijbel zou zijn gegaan? (…) Jij vertegenwoordigt in het parlement een partij die een op religieuze basis afgebakende minderheid vertegenwoordigt. Jij vraagt met het oog daarop regelmatig begrip voor de positie van minderheden, de ruimte die hen geboden moet worden, het belang van hun godsdienstovertuiging, de noodzaak van begrip en respect. Dat je al die uitgangspunten kennelijk minder belangrijk vindt nu het om een andere levensbeschouwing dan de jouwe gaat, vind ik niet democratisch en stelt me diep teleur,’ schreef Wouter Bos in maart 2008 aan SGP-fractieleider Bas van der Vlies.

Vergeten
Ik was deze brief helemaal vergeten en werd er weer aan herinnerd door het lezen van Elke dag van de partij, het onlangs gepubliceerde dagboek van Van der Vlies over het jaar 2008. De brief van Bos is interessant omdat ze tekenend is voor het politieke en publieke debat over de islam. Daarin wordt vrijwel altijd naar christenen verwezen.

Het debat over bruggenbouwer Tariq Ramadan werd niet gevoerd zonder veelvuldige verwijzingen naar Staphorst, de hinderlijk bemoeizuchtige meneer pastoor in de jaren vijftig of hoogleraren theologie met orthodoxe opvattingen.

Wandaden
Alsof de gemeente Rotterdam ook dergelijke christenen als adviseur in dienst had kunnen nemen en daar mee weg had kunnen komen. Alsof streng gelovige christenen dezelfde integratieproblemen en gevaren met zich meedragen als moslims. Alsof de wandaden die in naam van de islam worden begaan minder erg zijn als je de SGP de poldertaliban noemt.

Een voorbeeld van deze manier van denken is te vinden in de speech die staatsecretaris Sharon Dijksma deze maand gaf op een kwaliteitsconferentie over het primair onderwijs in Maarssen. Daarin stelde zij dat de school niet alleen de plek is die fysieke veiligheid biedt, maar ook de plek moet zijn waar geestelijke vrijheid wordt beschermd. ‘Op àlle scholen zeg ik daarbij. Ook de islamitische en streng christelijke. Als kinderen daar bijvoorbeeld te horen krijgen dat het niet goed is om vrienden te zijn met mensen die niet gelovig zijn, dan kan dat niet door de beugel. In zo’n setting kan van opvoeden tot geïntegreerd burgerschap natuurlijk niets terechtkomen,’ aldus Dijksma.

Ongelovigen
De staatsecretaris suggereert hier dat niet alleen op islamitische scholen problemen zijn met burgerschap, maar ook op christelijke scholen. In het Kamerdebat over de islamitische As Siddieqschool in Amsterdam, zei ze nog dat ze daar geen enkele aanwijzing voor had. Wat ze ook suggereert is dat er ook christelijke scholen zijn waar net als op de As Siddieq kinderen geleerd wordt om niet met ongelovigen om te gaan. Maar welke scholen zijn dat dan? Ik denk dat Dijksma er geen een kan noemen. Maar door christelijke scholen in een adem met islamitische scholen te noemen, lijkt het tenminste alsof er geen specifiek probleem is met de islam in het Nederlands onderwijs. En dat is er wel.

Nu zijn er christenen die wel eens op de onjuistheid van de vergelijking tussen christendom en islam wijzen. Zo heeft de SGP onlangs Kamervragen gesteld over de uitlatingen van Dijksma. Maar er zijn ook christenen die zich graag in de hoek van de islam laten drukken, ja zelfs de islam omarmen. Bisschop Muskens pleitte er in 2007 voor om God voortaan Allah te noemen.

Angst
Dat maakte God niets uit, zei hij waarmee hij feitelijk beweerde dat de christelijke en de islamitische God een en dezelfde is. Egbert Schuurman van de ChristenUnie stelde in datzelfde jaar voor een pact tussen christendom en islam te vormen tegen het lege westerse materialisme.
Liever een verbond met een ander geloof dan leven onder het juk van de ongelovigen, leek hij te denken. En dat kom ik vaker tegen bij christenen: de angst voor seculier liberalen en ongelovige materialisten, die er op uit zouden zijn de geloofsuitoefening van christenen te belemmeren en als folklore af te serveren.

Nu gebiedt de eerlijkheid toe te geven dat die tendens wel zeker aanwezig is. De brief van Bos is daar een voorbeeld van. Jij beroept je op de positie van religieuze minderheid en dus moet jij ook opkomen voor een andere religieuze minderheid anders heb je geen recht van spreken meer. Dat is wat Bos feitelijk zegt. En het pijnlijke is dat het waar is, in die zin dat reformatorische scholen bestaan bij de gratie van dezelfde vrijheden als waar moslims zich op beroepen.

Schatplichtig
Het treurige aan die redenering is dat zij weliswaar correct is maar weinig bevredigend omdat zij volledig voorbijgaat aan het feit dat Nederland een eeuwenlange christelijke traditie heeft waarmee de seculiere cultuur van ons land nauw verbonden is, ja er zelfs schatplichtig aan is.

In die context is het onbevredigend dat nu het christelijk geloof gelijkgesteld wordt aan de islam, terwijl wij in Nederland geen diepe historische verbondenheid hebben met de islam. Christendom en islam zijn niet hetzelfde, ook niet als je zegt dat ze allebei een religie zijn. Wij zouden het christendom vanuit onze cultuur, geschiedenis en traditie niet moeten onderwaarderen door het gelijk te schakelen aan de islam. Wij zouden het juist een aparte positie moeten geven die recht doet aan het belang van het christendom voor onze cultuur.

Daar krijg je nooit een meerderheid voor. Ik vermoed dat de meeste christenen daar uit de goedheid van hun hart ook niet voor zijn.

Verschillen
Het belang van het christendom is zeker voor ongelovigen moeilijk toe te geven. Zo ook de hemelsbrede verschillen met de islam. Dat heb ik zelf gemerkt. In 2004 zei de toenmalige katholieke minister Agnes van Ardenne in een interview in het tijdschrift Wordt Vervolgd van Amnesty International dat Ayaan Hirsi Ali een punt had. ‘In de islamitische cultuur bestaat een laag die geweld tegen vrouwen heel vanzelfsprekend vindt. We proberen ons er nog steeds voor af te schermen en dat gaat dus niet goed’. Columnisten vielen over haar heen en verweten de minister haar Roomse perspectief.

Ook ik heb me daar schuldig aan gemaakt. Ik ging op zoek naar christelijk geweld tegen vrouwen en kon dat maar mondjesmaat vinden. Maar toegeven dat de katholieke minister gelijk had, kon ik vanuit mijn antipapistische sentimenten niet opbrengen. Dat wil ik alsnog doen. Van Ardenne had gelijk en ik had ongelijk.

Toenemende invloed
Is er nog een mogelijkheid om christenen over te halen niet voor een verbond met de islam te kiezen? Is er nog een kans dat ook ongelovige Nederlanders gaan inzien dat zij meer verbonden zijn met het christelijk geloof dan met de islam? Kunnen christelijke en streng seculiere Nederlanders hun ruzietjes en spotternijen opzij zetten om samen de toenemende invloed van de islam op het denken van onze bestuurders en in het straatbeeld tegen te gaan?

Misschien wel. Cornelis van der Staaij van de SGP verwoordde in zijn reactie op de integratiebrief van minister Eberhard van der Laan de ergernissen die zowel veel christelijke als ongelovige Nederlanders binden: ‘Luidruchtige gebedsoproepen en megamoskeeën’. Van der Staaij pleitte ook voor ‘wijze zelfbeperking en een krachtig ontmoedigingsbeleid’.

Ook het antwoord van Bas van der Vlies aan Bos, dat in 2008 binnen en buiten de SGP bekritiseerd werd, geeft hoop voor een krachtig cultuurchristendom in de Nederlandse houding ten opzichte van de zich snel verspreidende islam: ‘Tenslotte je vraag hoe ik het zou vinden als een dergelijke film (Fitna) over het christendom en de bijbel zou gaan. Met die vraag kan ik niets beginnen. Om de eenvoudige reden dat zo’n film niet te maken is,’ schreef Van der Vlies.

Het spijt me voor de islamkritische fanatieke atheïsten in Nederland, maar van zulke christenen moeten we het toch echt hebben als we de verdere invloed van de islam in ons land willen tegengaan.

http://extra.volkskrant.nl/opinie/artik ... k_nog_niet" onclick="window.open(this.href);return false;
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
naar boven
Berichten: 5046
Lid geworden op: do nov 16, 2006 10:14 pm
Contacteer:

Re: Christendom, zo gek nog niet

Bericht door naar boven »

Christendom, zo gek nog niet
Amanda Kluveld
...
Verschillen
Het belang van het christendom is zeker voor ongelovigen moeilijk toe te geven. Zo ook de hemelsbrede verschillen met de islam. Dat heb ik zelf gemerkt. In 2004 zei de toenmalige katholieke minister Agnes van Ardenne in een interview in het tijdschrift Wordt Vervolgd van Amnesty International dat Ayaan Hirsi Ali een punt had. ‘In de islamitische cultuur bestaat een laag die geweld tegen vrouwen heel vanzelfsprekend vindt. We proberen ons er nog steeds voor af te schermen en dat gaat dus niet goed’. Columnisten vielen over haar heen en verweten de minister haar Roomse perspectief.

Ook ik heb me daar schuldig aan gemaakt. Ik ging op zoek naar christelijk geweld tegen vrouwen en kon dat maar mondjesmaat vinden. Maar toegeven dat de katholieke minister gelijk had, kon ik vanuit mijn antipapistische sentimenten niet opbrengen. Dat wil ik alsnog doen. Van Ardenne had gelijk en ik had ongelijk.
Dat kan zijn, maar twee jaar later zei diezelfde Agnes van Ardenne naar aanleiding van de Deense cartooncrisis onder meer dat 'fundamentalistische secularisten in het Westen de cartoonkwestie aangrijpen om vanachter een façade van tolerantie, vijandigheid jegens andere culturen en religies ten toon te spreiden'. Ze noemde deze houding 'betreurenswaardig en gevaarlijk'.

En dan is de volgende vraag ook beantwoord:
Is er nog een mogelijkheid om christenen over te halen niet voor een verbond met de islam te kiezen? Is er nog een kans dat ook ongelovige Nederlanders gaan inzien dat zij meer verbonden zijn met het christelijk geloof dan met de islam? Kunnen christelijke en streng seculiere Nederlanders hun ruzietjes en spotternijen opzij zetten om samen de toenemende invloed van de islam op het denken van onze bestuurders en in het straatbeeld tegen te gaan?
Die ruzietjes en spotternijen stellen niet zoveel voor. Dat zal het breekpunt niet zijn. Dat de ongelovige Nederlanders gaan inzien dat zij meer verbonden zijn met het christelijk geloof dan met de islam behoort tot de mogelijkheden. Maar of het ingewortelde wantrouwen van de christenen t.o.v. de ongelovigen. T.o.v. die negationisten die maar volharden in hun denkbeeld dat opperwezens niet bestaan. Dat gaat zomaar niet weg..
RTFM
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77407
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Christendom, zo gek nog niet

Bericht door Ariel »

Geen heil uit de multiculturele samenleving
Amanda Kluveld

Wanneer wij de christelijke wortels van onze cultuur bestuderen, beschermen en als leidende cultuur vieren, zal ons zelfvertrouwen terugkeren
Afgelopen 3 december hield Ken Livingstone, de oud-burgemeester van Londen, de Haagse Burgerschapslezing. Geheel volgens verwachting toonde hij zich daarin een fanatiek pleitbezorger van de multiculturele samenleving. Als burgemeester stond hij daar al om bekend. Zo schreef hij in 2006 in The Independent het artikel ‘To defend multiculturalism is to defend freedom’. Daarin schilderde hij de tegenstanders van de multiculturele samenleving af als tegenstanders van vrijheid.

Haatprediker
In de jaren voor het verschijnen van dit opiniestuk, werd duidelijk dat juist werkelijke tegenstanders van de vrijheid, op opmerkelijk veel sympathie van de Londense burgemeester konden rekenen. Zo noemde hij de in Qatar gevestigde antisemitische haatprediker Yusuf Al-Qaradawi ‘a man of tolerance and respect’. Hij nodigde Al-Qaradawi uit als eregast en omhelsde hem openlijk. Voor de critici van Al-Qaradawi had hij geen goed woord over. Het waren leugenaars en islamofoben.

Dat is me wel meer opgevallen in het debat over multiculturaliteit. Iedere cultuur is even veel waard, wordt verwelkomd en uiterst serieus genomen. Dat geldt alleen niet voor burgers die zich op hun westerse cultuur beroepen en kritiek op het multiculturalisme leveren. Die worden psychisch ziek verklaard en moeten, zoals de Rotterdamse GroenLinks wethouder Rik Grashoff stelde, geholpen worden met een inentingscampagne tegen hun fobie.

En als je niet aan een fobie lijdt, dan ben je wel onwetend, hysterisch of een combinatie van allebei zoals Anet Bleich uit de losse pols mijn stuk ter herdenking van de moord op Theo van Gogh diagnosticeerde en diskwalificeerde. En als je niet aan een fobie lijdt, onwetend bent of hysterisch, dan kan er volgens de verdedigers van de multiculturele samenleving nog maar één ding aan de hand zijn: je bent gewoon slecht, een minderwaardig mens, een fascist of nog erger.

Antwoord
Waar komen deze diagnoses vandaan, anders dan uit een blind geloof in het heil der multiculturele samenleving en een daaraan gepaard gaande intellectuele luiheid? Die vraag is niet eenvoudig te beantwoorden. In de lezing van Frits Bolkestein, die door de gemeente Den Haag was uitgenodigd om het betoog van Livingstone te becommentariëren, zijn een aantal handvatten te vinden die uiteindelijk tot een antwoord kunnen leiden.

Bolkestein verdedigt de stelling dat het West-Europa aan vertrouwen in de eigen beschaving, aan zelfvertrouwen dus, ontbreekt. De wortels van dit gebrek aan zelfvertrouwen herleidt hij voor een deel tot de invloed van het christendom op onze beschaving. Hij illustreert dit aan de hand van Mattheüs 7:1-6 en 23:12. Maar wat is er nu gebeurd? 150 jaar geleden was de Bijbel hetzelfde, maar aan zelfvertrouwen was in het Westen geen gebrek. Wat is er in die periode gebeurd? Bolkestein noemt de Eerste Wereldoorlog, de opkomst van totalitaire regimes, de Holocaust, de culturele verwarring van 1968 en het multiculturalisme.

Analyse
Ik ben het met Bolkestein eens en wil nog iets aan zijn analyse toevoegen. Dat het culturele zelfvertrouwen van West-Europa is afgenomen, is niet ‘de schuld’ van het christendom of een teken dat het christendom niet deugt. Integendeel, ik ben van mening dat de christelijke cultuur superieur is aan alle andere culturen, juist omdat ze voeding heeft gegeven aan het wetenschappelijk denken en aan allerlei culturele ontwikkelingen tot het atheïsme aan toe.

Het probleem is dat die schatplichtigheid aan het christendom in West-Europese samenlevingen steeds minder wordt erkend en herkend. Hierdoor worden elementen uit het christendom contextloos ingezet ter bekritisering van de eigen christelijke cultuur en een omgekeerd evenredige waardering van andere culturen en geloven, in het bijzonder de islam. Dat de islam op geen enkele wijze kritiek toestaat en christelijke waarden als mededogen of naastenliefde niet kent of zelfs afwijst, wordt daarbij over het hoofd gezien. Laat staan dat erkend wordt dat de islam nooit multiculturaliteit zou overwegen.

Vrede
Het gaat bij de islam immers uitsluitend om onderwerping en overwinning en helemaal niet om dialoog of in vrede laten leven. Wanneer wij de christelijke wortels van onze cultuur bestuderen, beschermen en als leidende cultuur vieren, zal ons zelfvertrouwen terugkeren en zullen wij opgewassen zijn tegen burgemeesters als Livingstone en hun eregasten. Die zouden wij vol zelfvertrouwen de tempel uit jagen. Een bijkomend voordeel zal zijn dat niemand mij zou vragen wat er dan precies in Mattheüs 7:1-6 en 23:12 staat. Als cultuurchristenen, gelovig of ongelovig, zouden we dat gewoon weten.

http://extra.volkskrant.nl/opinie/artik ... amenleving" onclick="window.open(this.href);return false;
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Bernie
Berichten: 434
Lid geworden op: do aug 10, 2006 8:59 pm

Re: Christendom, zo gek nog niet

Bericht door Bernie »

naar boven schreef: Maar of het ingewortelde wantrouwen van de christenen t.o.v. de ongelovigen. T.o.v. die negationisten die maar volharden in hun denkbeeld dat opperwezens niet bestaan. Dat gaat zomaar niet weg..
Er zijn toch wel redenen om daar positief over te zijn;

- Wereldwijd hebben christenen zeer ernstig te lijden onder de islam (zie http://www.opendoors.nl" onclick="window.open(this.href);return false;) terwijl "ongelovigen" in het algemeen andere mensen met rust laten. Ongelovigen zijn geen bedreiging voor christenen, moslims wel. In een seculier land gaan weinig kerken in de fik.

- De islam is in zijn kern anti-christelijk. Belangrijkste wortels van de islam zijn het ontkennen van de christelijke leer. De meeste ongelovigen onderschrijven nog altijd algemene humane ideeen, bijv. dat je een ander niet aandoet wat je zelf niet wilt ondergaan (de gouden regel). Niet in God geloven is neutraal, moslims geloven in een soort anti-God.

- Helaas zitten veel christenen nog vast in het idee dat je iedereen in zijn waarde moet laten, dus de islam moet toleren. Dit is vanuit het christendom een denkfout: Jezus was juist zeer fel tegen foute ideologieen. De mens kun je loszien van de giftige ideologie. Zoals Wilders zegt: het gaat om de islam, niet om de moslims. Vrij veel christenen beginnen dit door te krijgen.
The Prophet said, "Isn't the witness of a woman equal to half of that of a man?" The women said, "Yes." He said, "This is because of the deficiency of a woman's mind."
Bukhari Volume 3, Book 48, Number 826
naar boven
Berichten: 5046
Lid geworden op: do nov 16, 2006 10:14 pm
Contacteer:

Re: Christendom, zo gek nog niet

Bericht door naar boven »

Bernie schreef:Er zijn toch wel redenen om daar positief over te zijn;

- Wereldwijd hebben christenen zeer ernstig te lijden onder de islam (zie http://www.opendoors.nl" onclick="window.open(this.href);return false;) terwijl "ongelovigen" in het algemeen andere mensen met rust laten. Ongelovigen zijn geen bedreiging voor christenen, moslims wel. In een seculier land gaan weinig kerken in de fik.
Maar diezelfde christenen laten hun door de islam bedreigde geloofsgenoten gruwelijk in de steek. Christenen worden inderdaad door de ongelovigen met rust gelaten, maar hun privileges - misschien - in de toekomst niet.
- De islam is in zijn kern anti-christelijk. Belangrijkste wortels van de islam zijn het ontkennen van de christelijke leer. De meeste ongelovigen onderschrijven nog altijd algemene humane ideeen, bijv. dat je een ander niet aandoet wat je zelf niet wilt ondergaan (de gouden regel). Niet in God geloven is neutraal, moslims geloven in een soort anti-God.

- Helaas zitten veel christenen nog vast in het idee dat je iedereen in zijn waarde moet laten, dus de islam moet toleren. Dit is vanuit het christendom een denkfout: Jezus was juist zeer fel tegen foute ideologieen. De mens kun je loszien van de giftige ideologie. Zoals Wilders zegt: het gaat om de islam, niet om de moslims. Vrij veel christenen beginnen dit door te krijgen.
Dit, bijvoorbeeld, helpt niet:
"Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Wie zijn leven verliest vanwege Mij en de goede boodschap, zal het redden."
Mark.8:35.

Christenen worden door dit bijbelcitaat niet bepaald gestimuleerd om zich om hun bedreigde geloofsgenoten te bekommeren.
RTFM
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49808
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Christendom, zo gek nog niet

Bericht door Pilgrim »

naar boven schreef:"Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Wie zijn leven verliest vanwege Mij en de goede boodschap, zal het redden."
Mark.8:35.

Christenen worden door dit bijbelcitaat niet bepaald gestimuleerd om zich om hun bedreigde geloofsgenoten te bekommeren.
Christenen horen zich te bekommmeren om hun naasten en dat zijn natuurlijk (ook) hun medechristenen. Het citaat Mark. 8:35 verandert daar niets aan.
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
naar boven
Berichten: 5046
Lid geworden op: do nov 16, 2006 10:14 pm
Contacteer:

Re: Christendom, zo gek nog niet

Bericht door naar boven »

Ik citeerde natuurlijk 'out of context', maar de context maakt het er niet beter op.
[34] Hij riep de menigte samen met de leerlingen bij zich en zei: ‘Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aan komen. [35] Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij en het evangelie, zal het behouden. [36] Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar er het leven bij inschiet? [37] Wat zou een mens niet overhebben voor zijn leven? [38] Wie zich tegenover de trouweloze en zondige mensen van deze tijd schaamt voor mij en mijn woorden, zal merken dat de Mensenzoon zich ook voor hem schaamt, wanneer hij komt in het gezelschap van de heilige engelen en bekleed met de stralende luister van zijn Vader.’
Hier wordt slaafse volgzaamheid gepropageerd en het leven ondergeschikt gemaakt aan het 'mij en mijn woorden' van de 'Mensenzoon'.

Van islamieten aarzelen we niet om te zeggen: het staat er (in de koran) en ze doen het (de jihad).

Van christenen moet dus ook gezegd kunnen worden: het staat er (in de bijbel) en ze doen het (ze halen hun schouders op bij de dood van hun geloofsgenoten in islamitische gebieden).

Het valt niet te ontkennen dat de nonchalance van de christenen voor een groot deel te verklaren is vanuit hun geloof.
RTFM
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77407
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Christendom, zo gek nog niet

Bericht door Ariel »

Ik ben het met je eens naar boven. Dit is de reden dat veel Christenen de Islam gelaten over zich heen laten komen, en de reden dat men zachtjes aan uitgeroeid zullen worden. Men offert zichzelf als een lammetje op.
In het Christendom moet men niet alleen zijn naaste liefhebben, maar ook de vijand. En hoe kan men vechten tegen de vijand die je lief behoort te hebben. Men gaat dan tegen het Christelijke woord in.

Gelukkig bestaan er ook nog Christenen die hun leven liever hebben dan de bijbel tekst. Ik vermoed dat in nood de overlevingsdrang sterker is dan alle bijbel teksten bij elkaar. En dat is maar goed ook.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49808
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Christendom, zo gek nog niet

Bericht door Pilgrim »

naar boven schreef:Het valt niet te ontkennen dat de nonchalance van de christenen voor een groot deel te verklaren is vanuit hun geloof.
Ik begrijp je gedachtengang, maar ik denk dat de nonchalance meer te maken heeft met naïviteit en vooral onwetendheid over het ware karakter van de Islam. Dat is tenminste ook mijn persoonlijke ervaring. Ik ken vrijzinnige(!) christenen die werkelijk menen dat ook Mohammed een echte profeet was! Maar je hebt gelijk dat volgens Christus je ego en zelfs je leven (ook het ego is een manifestatie van de overlevingsdrang) van ondergeschikt belang zijn in het volgen van Christus. Dat ontslaat Christenen er echter niet van om hun naasten in nood te helpen. Ook al staat er in de Bijbel dat ze vervolgd zullen worden.
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
naar boven
Berichten: 5046
Lid geworden op: do nov 16, 2006 10:14 pm
Contacteer:

Re: Christendom, zo gek nog niet

Bericht door naar boven »

Pilgrim schreef:Ik begrijp je gedachtengang, maar ik denk dat de nonchalance meer te maken heeft met naïviteit en vooral onwetendheid over het ware karakter van de Islam. Dat is tenminste ook mijn persoonlijke ervaring. Ik ken vrijzinnige(!) christenen die werkelijk menen dat ook Mohammed een echte profeet was!
Dat is zonder meer waar. Ik zat zojuist naar een tv-uitzending te kijken (Stemmen op de PVV, ja of nee?) en er zaten welgeteld maar twee personen in de studio die lieten blijken enig benul te hebben van de islam (Ben Kok en een jongen op de tribune).
Maar je hebt gelijk dat volgens Christus je ego en zelfs je leven (ook het ego is een manifestatie van de overlevingsdrang) van ondergeschikt belang zijn in het volgen van Christus. Dat ontslaat Christenen er echter niet van om hun naasten in nood te helpen. Ook al staat er in de Bijbel dat ze vervolgd zullen worden.
Er zit een 'bug' in het christendom. Een 'bug' die het mogelijk maakt dat de combinatie van naastenliefde en opofferingsgezindheid bij zowel vriend als vijand meedogenloosheid initieert.

Ik vraag me overigens af of de belaagde christenen in moslimlanden eigenlijk wel steun van hun geloofsgenoten in het Westen verwachten. Of vinden zij ook dat het er 'gewoon' bijhoort als je christen bent?
RTFM
Gebruikersavatar
Bernie
Berichten: 434
Lid geworden op: do aug 10, 2006 8:59 pm

Re: Christendom, zo gek nog niet

Bericht door Bernie »

naar boven schreef:Ik vraag me overigens af of de belaagde christenen in moslimlanden eigenlijk wel steun van hun geloofsgenoten in het Westen verwachten. Of vinden zij ook dat het er 'gewoon' bijhoort als je christen bent?
Veel christenen daar zijn al eeuwen gewend aan een dhimmi status. Hulp van het westen - vaak vroegere kolonisators - wordt vaak gezien als iets dat de problemen groter maakt. Ze zijn allang blij als ze enigszins met rust worden gelaten. Een film als Fitna werd bijvoorbeeld als zeer bedreigend gezien. De moslims koelen hun woede al snel op het christelijke buren.

Het is makkelijk om daar wat van te vinden, hier vanachter een PC. In die landen is een overgrote meerderheid moslim, inclusief de politie en het leger en zijn andersgelovigen volkomen kansloos bij conflicten. In Nederland heeft de meerderheid van de bevolking het lef al niet om zich uit te spreken, bang voor de politiek correct denkenden of de 5% moslims die hier wonen.
The Prophet said, "Isn't the witness of a woman equal to half of that of a man?" The women said, "Yes." He said, "This is because of the deficiency of a woman's mind."
Bukhari Volume 3, Book 48, Number 826
naar boven
Berichten: 5046
Lid geworden op: do nov 16, 2006 10:14 pm
Contacteer:

Re: Christendom, zo gek nog niet

Bericht door naar boven »

Bernie schreef:
naar boven schreef:Ik vraag me overigens af of de belaagde christenen in moslimlanden eigenlijk wel steun van hun geloofsgenoten in het Westen verwachten. Of vinden zij ook dat het er 'gewoon' bijhoort als je christen bent?
Veel christenen daar zijn al eeuwen gewend aan een dhimmi status. Hulp van het westen - vaak vroegere kolonisators - wordt vaak gezien als iets dat de problemen groter maakt. Ze zijn allang blij als ze enigszins met rust worden gelaten. Een film als Fitna werd bijvoorbeeld als zeer bedreigend gezien. De moslims koelen hun woede al snel op het christelijke buren.
Het is natuurlijk andersom. Hulp van het westen (dat kolonisatie-idee is een sprookje, bedacht door Edward Said) of een Fitnafilmpje wordt aangegrepen door de moslims om te roven en te plunderen van de christenen. Iets wat ze met enige regelmaat doen. En als er dan geen externe aanleiding is om aan te grijpen dan verzinnen ze wel iets anders. Bijvoorbeeld het gerucht verspreiden dat een christendhimmi een koran verbrand heeft of zich aan evangelisering heeft schuldig gemaakt. Zo werkt de islam.

Oorzaak en gevolg. Het blijft blijft een lastige materie..
Het is makkelijk om daar wat van te vinden, hier vanachter een PC. In die landen is een overgrote meerderheid moslim, inclusief de politie en het leger en zijn andersgelovigen volkomen kansloos bij conflicten. In Nederland heeft de meerderheid van de bevolking het lef al niet om zich uit te spreken, bang voor de politiek correct denkenden of de 5% moslims die hier wonen.
Dat christenen in moslimlanden zich koest houden is volstrekt begrijpelijk.
RTFM
Gebruikersavatar
Bernie
Berichten: 434
Lid geworden op: do aug 10, 2006 8:59 pm

Re: Christendom, zo gek nog niet

Bericht door Bernie »

Hulp van het westen (dat kolonisatie-idee is een sprookje, bedacht door Edward Said) of een Fitnafilmpje wordt aangegrepen door de moslims om te roven en te plunderen van de christenen. Iets wat ze met enige regelmaat doen. En als er dan geen externe aanleiding is om aan te grijpen dan verzinnen ze wel iets anders. Bijvoorbeeld het gerucht verspreiden dat een christendhimmi een koran verbrand heeft of zich aan evangelisering heeft schuldig gemaakt. Zo werkt de islam.
Dat klopt zeker, maar het zullen je buren maar zijn... In gesprekken met christenen uit bijv Indonesie, bleken zij zeer sterk tégen een film als Fitna te zijn, soms feller dan moslims, uit angst voor de gevolgen. Volstrekt begrijpelijk. Als Westerling roep ik dat de waarheid aan het licht moet komen nu dat hier nog kan, wie weet opent het de ogen van mensen... en men had toch ook in die landen liever vrijheid van geloof gehad? En de islam heeft ook zonder Fitna de neiging conservatiever en agressiever te worden. Maar het kan voor mensen daar letterlijk een zaak van leven of dood zijn. Beter een dhimmi bestaan dan géén bestaan. Ik zou dat zelf vast ook zeggen als ik daar zou wonen.
The Prophet said, "Isn't the witness of a woman equal to half of that of a man?" The women said, "Yes." He said, "This is because of the deficiency of a woman's mind."
Bukhari Volume 3, Book 48, Number 826
Mahalingam
Berichten: 42540
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Christendom, zo gek nog niet

Bericht door Mahalingam »

Christendom, zo gek nog niet?? Soms wel een beetje.
Je zou het niet zeggen maar in Urk worden ze hels van al die evangelisatoren die de straat vervuilen met hun gepreek. Een soort Blauwe Knoop Christenen.
URK – Sommige horecaondernemers in Urk tolereren niet langer dat er geëvangeliseerd wordt in de directe omgeving van hun bedrijven. Ze beroepen zich onder andere op een afspraak met de gemeente.

Stichting Barjona heeft in reactie daarop aan de burgemeester gevraagd of ze door kan gaan met evangelisatie rondom de plaatselijke horeca. Dat meldde de lokale krant Het Urkerland maandag.
Korf, vrijwilliger bij Barjona, bevestigt het bericht. Hij stond in het verleden zelf bij bars in het centrum. Na een schermutseling, enkele weken geleden, werd een emmer water over een groep heen gegooid.

Volgens eigenaar De Groene van café Polder Inn is precies duidelijk wat de regels zijn. „In het horecaconvenant staat dat wij moeten zorgen dat in een straal van 30 meter rond de zaak geen groepjes rondhangen. Ouderlingen houden mensen aan en dat trekt weer nieuwsgierigen aan. Men denkt meteen dat er een opstootje is.” Korf bestrijdt dat er sprake is van hinderlijk gedrag. „We willen juist geen ergernis wekken.”

Volgens gemeentewoordvoerder Van der Zwan ligt er geen verbod. „Maar richting beide groepen is wel afgesproken dat er gepaste afstand van de bars wordt gehouden. Maar het is juist niet onze bedoeling om radicale maatregelen te treffen.”

De 30 meter waar De Groene over spreekt is geen harde grens, zegt politiechef De Graaf. „We hebben meldingen gekregen van opdringerig gedrag en belediging door straatevangelisten. Los daarvan is het natuurlijk wel toegestaan om mensen op straat aan te spreken.”

Vrijwilligers van de stichting Barjona werken samen met ambtsdragers. Ze zijn elke zaterdag aanwezig in het uitgaansgebied, behalve op de eerste zaterdag van de maand.
Waarom niet op die eerste zaterdag? "Dan gaan vrijwilligers van de koffiebar op pad." ??
.
Ik moet even in de kelders van het Christendom kruipen om te weten wie hun idool Simon Barjona was.
Zie Johannes 1:42 Later werd die Petrus genoemd.
De direct betrokkenen zeggen:
Eigenaar Cees Netel van De Wabu tolereert geen evangelisatie meer voor de deur. ,,Ik heb altijd respect gehad voor deze mensen, maar dat respect ben ik kwijtgeraakt. Er werden kwetsende opmerkingen gemaakt en mij is eenvoudigweg belet om mijn eigen huis binnen te gaan. Daarmee is een grens overschreden. Ook het feit dat ouderlingen namen opschrijven van jongeren die ze tegenkomen is ons een doorn in het oog”
Louw Korf van Barjona stond in het verleden zelf bij de bars in het Oude Dorp. ,,In de loop der jaren was zo nu en dan wel sprake van verbale botsingen, maar de laatste tijd is het erger.” Na een schermutseling bij een bar, werd enkele weken geleden een emmer water over een groep heen gegooid.
Evangelisatie? Of hebben we te maken met een soort Christelijke Sharia-politie?
http://www.opurk.nl/content/view/20046/2/
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49808
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Christendom, zo gek nog niet

Bericht door Pilgrim »

“Sterke kerken belemmeren de integratie van moslims”

Geplaatst op 22 maart 2015

Afbeelding

Hoe sterker de staat de christelijke kerk ondersteunt, des te moeilijker kunnen moslims zich integreren. Dat is het resultaat van een actueel onderzoek. Volgens deze studie beïnvloedt de religiepolitiek van de staat op niet onaanzienlijke wijze de instellingen tegenover moslims.

Hoe sterker de staatssteun voor christelijke kerken is, des te uitgebreider zijn de voorbehouden tegenover islamitische immigranten in de bevolking. Wettelijke regelingen, zoals de bescherming van feestdagen, het heffen van kerkbelastingen of confessioneel godsdienstonderwijs op scholen versterken een christelijke cultuuridentiteit en bemoeilijken de integratie van andere religieuze groeperingen. Dat blijkt uit een onderzoek van de politicoloog Marc Helbling van het Wetenschapscentrum Berlijn voor sociaal onderzoek (WZB) en Richard Traunmüller van de Goethe-universiteit in Frankfurt am Main.

Dat de onderzoekers hun analyses baseren op data uit het kleine land Zwitserland doet geen afbreuk aan de zeggingskracht: “Tussen de 26 kantons variëren de religiepolitieke regimes net zoals tussen verschillende West-Europese landen”, zegt Marc Helbling. “Zwitserland kan daarom in deze zaak als een soort laboratorium voor heel Europa gelden.”

De studie toont aan: in kantons, die een sterke positie aan de christelijke kerken verlenen, neigen de geënquêteerden eerder tot uitspraken zoals dat er teveel islamitische immigranten in het land zouden zijn. Ze vertegenwoordigen ook eerder de opvatting dat leden van de islamitische religie niet het recht zouden moeten hebben minaretten te bouwen of een hoofddoek in het openbaar te dragen.

“Voor ons was het bijzonder interessant dat symbolisch-culturele aspecten, zoals de opname van het christelijke kruis in een kantonvlag, belangrijker schijnen te zijn dan concrete financiële ondersteuning van de kerken”, zegt Marc Helbling. Blijkbaar zouden in samenlevingen, waarin collectieve identiteiten en openbare instellingen duidelijk christelijk gevormd zijn, moslims eerder als bedreiging worden waargenomen.

Om individuele opvattingen te meten, hebben de onderzoekers data van de Zwitserse verkiezingspeiling van 2011 gebruikt, waarin 2.500 Zwitsers werden gevraagd naar hun opvattingen over de islamitische hoofddoek en de bouw van minaretten. Deze data werden vergeleken met die van de politieke regulering van religie op kantonnaal niveau.

In aansluiting op de internationaal vergelijkende Religion Support Index van Jonathan Fox werd o.a. gemeten of kerken en kerkelijke hulporganisaties financieel ondersteund worden, of er kerkbelastingen worden geheven, of religieuze feestdagen wettelijk beschermd zijn en of er sprake is van religieuze symbolen op kantonnale vlaggen.

Bron: www.migazin.de

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2015/03/22 ... more-85383
Wettelijke regelingen, zoals de bescherming van feestdagen, het heffen van kerkbelastingen of confessioneel godsdienstonderwijs op scholen versterken een christelijke cultuuridentiteit en bemoeilijken de integratie van andere religieuze groeperingen.
Wat een groot probleem is dit! We moeten dus maar zo snel mogelijk onze Christelijke cultuuridentiteit overboord gooien zodat die moslims beter kunnen ‘integreren’ (d.w.z. de boel overnemen en ons islamiseren).
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
mercator
Berichten: 19282
Lid geworden op: do nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Christendom, zo gek nog niet

Bericht door mercator »

Pilgrim schreef:Wat een groot probleem is dit! We moeten dus maar zo snel mogelijk onze Christelijke cultuuridentiteit overboord gooien zodat die moslims beter kunnen ‘integreren’ (d.w.z. de boel overnemen en ons islamiseren).
In Zwitserland is het mss anders, maar hier is de katholieke kerk juist een Islamiserende factor. Alles wat iets te zeggen heeft in de kerk valt plat op zijn buik voor moslims, de aartsbisschop van Mechelen monseigneur Léonard op kop. En in de kerken wordt je al bij het binnenkomen onmiddellijk gesommeerd om gul te geven voor allerlei exotische ontwikkelingsprojecten. Zoals Gerard Reve in 1987 al schreef :de katholieke kerk geeft alles wat ze heeft gratis weg aan iedereen. Er is maar 1 voorwaarde: de ontvanger mag niet katholiek zijn.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49808
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Christendom, zo gek nog niet

Bericht door Pilgrim »

Studie: christendom heeft sterkste positieve invloed op economische groei

Door Germen · 13 januari 2016

In een opvallend onderzoek toonden twee Chinese onderzoekers aan, dat er een positief verband bestaat tussen de activiteit van christelijke organisaties en economische groei in Chinese provincies. Moeten we in plaats van een Ministerie van Economische Zaken, een Ministerie voor Zending en Bekering invoeren?

‘Christendom wekt economische groei op’

In het onderzoek vonden de onderzoekers, dat er een sterk positief verband bestond tussen de economische groei en het aantal kerkelijke organisaties in de Chinese districten die onderzocht werden. Het effect trad vooral op in de kustprovincies. Het effect was veel zwakker in het binnenland en gebieden met etnische minderheden. Er werd ook geen significant verband gevonden tussen de activiteit andere religies en economische groei.

economie?
Zowel georganiseerde religie als economisch verkeer zijn sociale activiteiten. Religie verandert de prioriteiten in iemands leven sterk – denk bijvoorbeeld aan de bekeerling tot het christendom die zijn criminele leven, of leven als moslimterrorist, radicaal vaarwel zegt, de voormalige Japanse yakuza-baas die na bekering tot het boeddhisme, vegetarische pacifist wordt en de bekeerling tot de salafistische islam die zijn leven wijdt aan vechten en sterven voor Allah. Een bekeerling tot het christendom zal waarschijnlijk andere economische beslissingen maken dan voordat hij of zij christen werd. Dit, omdat het wereldbeeld heel anders is geworden.

Positieve effecten van het christendom
Voor christenen zijn bijvoorbeeld sparen, het uiterste uit jezelf halen en hard werken deugden. Dat geldt ook voor het geven aan goede doelen. Een christen moet een tiende van alles wat hij of zij verdient, weggeven. Gewoonten die levens verwoesten, zoals een overspelig seksleven, stelen, liegen, oplichten, drugsgebruik en veel drinken, worden gezien als moreel verwerpelijk. Het gevolg is dat het in praktijk brengen van de goede gewoonten, en het laten van slechte gewoonten, iemand rijker maakt. Op het eerste gezicht lijkt het weggeven aan goede doelen verspilling, maar het vergroot de sympathie die een persoon voor zichzelf heeft (en die anderen voor je hebben). Als je jezelf aardig vindt, heb je er minder problemen mee om rijk te worden. Je weet immers dat van alles wat je verdient, ook een tiende deel naar arme mensen gaat die je graag wilt helpen. Ook waarderen anderen je meer als een weldoener. Heb je veel mensen die sparen en weggeven aan goede doelen, en wordt dat de norm, dan wekt dat een positieve sfeer en onderling vertrouwen op. Met andere woorden: het sociale kapitaal wordt sterk versterkt. Mensen voelen zich veiliger, waardoor er meer wordt geïnvesteerd.

En negatieve
Het christendom drukt de consumptie van luxegoederen, drank en drugs. De arbeidsmarktparticipatie van vrouwen neemt af. Het zal afgelopen zijn met de vooraanstaande positie die Nederland heeft op het gebied van dancefeesten en porno. Christenen zullen abortus zien als moord en ijveren voor het weer strafbaar stellen van abortus. De bevolkingsgroei zal weer gaan stijgen. Voor dichtbevolkte landen als België en Nederland is dat slecht nieuws.

Bron:
Qunyong Wang, Does religious beliefs affect economic growth? Evidence from provincial-level panel data in China, China Economic Review, 2014

http://www.visionair.nl/politiek-en-maa ... che-groei/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Teva Teff

Re: Europese Christendom, zo gek nog niet

Bericht door Teva Teff »

Een moslimmevrouw vindt het Europese Christendom zo gek nog niet.

'Europa wordt te atheïstisch, dat leidt tot meer materialisme'
"Wat ik waardeer aan Europeanen, is dat ze serieus en direct zijn. Ze denken over dingen na, ook over zichzelf. Wat ik minder waardeer, is dat ze te veel afstand hebben genomen tot religie, welke religie dan ook. Secularisme is niet verkeerd. Secularisme onderkent dat er religie is en dat er een overheid is die religie controleert. Dat is goed.

"Ik ben kritisch over het toenemende atheïsme. Dat leidt tot meer materialisme. Atheïsten zullen dat niet toegeven, maar waar zullen ze anders heen gaan dan naar het materiële? Als je het spirituele ontkent, zul je omgeven worden door materialisme. Ik denk dat de kracht komt van de almachtige God. Hoe meer Europeanen zich verwijderen van het concept dat God groot is, hoe kleiner ze zijn. Europa zal krimpen omdat het weggaat van de bron van kracht.

"Op plekken waar het christendom sterk is, voelen moslims zich beter begrepen, omdat ze worden benaderd vanuit een religieus perspectief. Als je de islam benadert vanuit een atheïstisch perspectief, spreek je niet dezelfde taal. Vanuit een christelijk perspectief is er meer onderling begrip.
Tenenkrommende bullshit van een godsdienstwaanzinnige moslimmuts.
En de foto erbij maakt de islamirritatie alleen maar groter.
Afbeelding
Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 6811
Lid geworden op: zo apr 15, 2012 3:24 pm
Contacteer:

Re: Europese Christendom, zo gek nog niet

Bericht door Ali Yas »

Teva Teff schreef:
Secularisme onderkent dat er religie is en dat er een overheid is die religie controleert. Dat is goed.
Tenenkrommende bullshit van een godsdienstwaanzinnige moslimmuts.
Mee eens. De overheid hoort zich juist helemaal niet met religie te bemoeien.
Vanuit een christelijk perspectief is er meer onderling begrip.
Niet alleen is dit een kromme zin, het "begrip" waarop mevrouw hier doelt hoeft helemaal niet positief te zijn.
Truth sounds like hate to those who hate truth.
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16302
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Re: Europese Christendom, zo gek nog niet

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Ali Yas schreef:
Vanuit een christelijk perspectief is er meer onderling begrip.
Niet alleen is dit een kromme zin, het "begrip" waarop mevrouw hier doelt hoeft helemaal niet positief te zijn.
Het begrip voor christenen en joden gaat niet verder dan de onzalige gedachte dat er maar één en dezelfde god bestaat die de illusie van het leven laat geloven dat de mens een vrije wil heeft. Voor de achterlijke, terug naar de tijd van Mohammed de grote viezerik-sadist verlangende mislukte mensensoort moslims, is dat Allah, de sadist en knecht van de Arabische analfabete pedofiele sadistische oorlogspsychopaat Mohammed. Voor judaïsten is het JHWH in eigen persoon, terwijl voor christenen Jezus de zoon van JHWH op de eerste plaats komt.

Religie is een wirwar van gedachtenspinsels in een bekrompen benauwde kamer met een slot op de deur. De sleutel is in het bezit van de vrije zelfstandig kritisch denkende geest die achter de gesloten deur ontdekt dat het allemaal sprookjesachtige hersenspinsels zijn van . . . mensen met een irreëel verlangen naar het eeuwige leven.

Het christendom en het judaïsme in samenhang met het atheïsme was zo gek nog niet omdat het ons gebracht heeft waar mee nu mee geconfronteerd worden. Maar ik doel natuurlijk op kunst, wetenschap, muziek en de drang tot modernisering en vooruitgang.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 6811
Lid geworden op: zo apr 15, 2012 3:24 pm
Contacteer:

Re: Europese Christendom, zo gek nog niet

Bericht door Ali Yas »

Hans v d Mortel sr schreef:Het begrip voor christenen en joden gaat niet verder dan de onzalige gedachte dat er maar één en dezelfde god bestaat
Ja, maar omgekeerd bestaat dat begrip niet. De god van mohammed heeft zijn zoon onterfd en zijn volk in de ban gedaan. Bovendien doet die god alles wat God verboden heeft.
Truth sounds like hate to those who hate truth.
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16302
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Re: Europese Christendom, zo gek nog niet

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Ali Yas schreef:
Hans v d Mortel sr schreef:Het begrip voor christenen en joden gaat niet verder dan de onzalige gedachte dat er maar één en dezelfde god bestaat
Ja, maar omgekeerd bestaat dat begrip niet. De god van mohammed heeft zijn zoon onterfd en zijn volk in de ban gedaan. Bovendien doet die god alles wat God verboden heeft.
[icon_lol.gif] Je hebt hiermee raak geschoten. Ik moet deze fraai omschreven waarheid onthouden, want ik ga nogal eens tekeer tegen lieden van de mislukte mensensoort moslims. Op YouTube (Engels en Nederlands - zo nodig Spaans en Duits), en ook in koelen bloede.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49808
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Christendom, zo gek nog niet

Bericht door Pilgrim »

Ali Yas schreef:
Teva Teff schreef:
Secularisme onderkent dat er religie is en dat er een overheid is die religie controleert. Dat is goed.
Tenenkrommende bullshit van een godsdienstwaanzinnige moslimmuts.
Mee eens. De overheid hoort zich juist helemaal niet met religie te bemoeien.
Wel als het een religie is die een grote bedreiging is voor onze vrijheid. (Je weet wel welke religie ik bedoel. :wink2: )

Ik moet trouwens bekennen dat ik dat commentaar van die moslima nog een van de redelijkste vind die ik tot dusver ben tegengekomen (vergeleken met andere moslims/moslima's!).
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Teva Teff

Re: Christendom, zo gek nog niet

Bericht door Teva Teff »

"Wat ik waardeer aan Europeanen, is dat ze serieus en direct zijn. Ze denken over dingen na, ook over zichzelf. Wat ik minder waardeer, is dat ze te veel afstand hebben genomen tot religie, welke religie dan ook. Secularisme is niet verkeerd. Secularisme onderkent dat er religie is en dat er een overheid is die religie controleert. Dat is goed.

"Ik ben kritisch over het toenemende atheïsme. Dat leidt tot meer materialisme. Atheïsten zullen dat niet toegeven, maar waar zullen ze anders heen gaan dan naar het materiële? Als je het spirituele ontkent, zul je omgeven worden door materialisme. Ik denk dat de kracht komt van de almachtige God. Hoe meer Europeanen zich verwijderen van het concept dat God groot is, hoe kleiner ze zijn. Europa zal krimpen omdat het weggaat van de bron van kracht.

"Op plekken waar het christendom sterk is, voelen moslims zich beter begrepen, omdat ze worden benaderd vanuit een religieus perspectief. Als je de islam benadert vanuit een atheïstisch perspectief, spreek je niet dezelfde taal. Vanuit een christelijk perspectief is er meer onderling begrip.
Wat een verrassing. Wij verschillen van mening.
De mijne:
Tenenkrommende bullshit van een godsdienstwaanzinnige moslimmuts.
De jouwe:
Ik moet trouwens bekennen dat ik dat commentaar van die moslima nog een van de redelijkste vind die ik tot dusver ben tegengekomen (vergeleken met andere moslims/moslima's!).
Dat bedoelde deze moslimmuts ook. Als fanatieke moslima verwacht ze meer tolerantie, begrip en ander onverdiend gedoe van de christenen dan van de goddelozen.
Plaats reactie