De relatie tussen geloof en moraal

Bestaat God? Wat is de waarde van religie? Mag je een dogma in twijfel trekken?
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48222
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

De relatie tussen geloof en moraal

Bericht door Pilgrim »

'Er is geen moraal zonder God'

OPINIE - Chris Rutenfrans − 06/07/13

De morele verschillen tussen verschillende culturen zijn niet biologisch te verklaren, zoals Frans de Waal doet, maar alleen door te kijken naar de verschillen tussen de religies die aan die culturen ten grondslag liggen. Dat schrijft Chris Rutenfrans.

In zijn dit jaar verschenen boek The Bonobo and the Atheist probeert de bioloog Frans de Waal aan te tonen dat de oorsprong van de moraal in onze natuur ligt en niet in religie. Hij geeft talloze voorbeelden van gedrag van mensapen en andere sociale dieren dat wijst op empathie en altruïsme. Zij helpen elkaar op een manier die zelfs tegen hun eigen belang ingaat.

Dit soort observaties brengt hem steeds weer tot de gedachte dat mensen eigenlijk niet verschillen van mensapen. Maar zijn boek zelf is een weerlegging van die opvatting. Het is immers de weerslag van een proces van waarnemen en reflectie dat door geen enkele mensaap ook maar kan worden benaderd. Het is misschien flauw om te zeggen, maar het feit dat mensen wel dierentuinen hebben maar geen enkele diersoort een mensentuin heeft weten in te richten, laat zien dat de verschillen tussen mens en dier niet gradueel, maar essentieel zijn.

Dat essentiële verschil tussen mens en dier blijkt mooi uit het verhaal van Frans de Waal dat hij en zijn medewerkers op een gegeven moment besluiten een vrouwtjeschimpansee uit de groep te halen om zodoende de agressie binnen die groep te doen afnemen, wat ook lukt. Die chimpansees hebben niet zelf besloten dat vrouwtje uit de groep te verwijderen en het is al helemaal moeilijk voorstelbaar dat zij zouden besluiten om Frans de Waal uit de groep wetenschappers te halen, in de hoop zodoende het wetenschappelijk gehalte van die groep te doen toenemen.

Bewustzijn
Afgezien hiervan is het de vraag of het gedrag van mensapen, dat inderdaad sterk lijkt op menselijk gedrag, moreel genoemd kan worden. Dat lijkt mij niet. Dieren vertonen wel sociaal gedrag dat bij de mensapen inderdaad bijzonder verfijnde vormen kan aannemen, maar zij kennen geen moraal in de zin van een stelsel van waarden en normen met betrekking tot goed en kwaad. Moraal is niet je goed gedragen, maar is een reflectie op goed en slecht gedrag en het vermogen aan de bestaande opvattingen daarover te twijfelen en er nuances in aan te brengen. Zoals De Waal ook zelf schrijft, kennen mensapen geen streven naar een moraal, in de menselijke betekenis van een logisch coherent systeem waarover gedacht en gediscussieerd kan worden en dat op grond daarvan ook gewijzigd kan worden.

Niet alleen voor het doen van onderzoek en voor het schrijven van een boek daarover, maar ook voor moraal is de aanwezigheid van een menselijk bewustzijn noodzakelijk. Niets is zo moeilijk als uitleggen wat dat menselijk bewustzijn nu eigenlijk is. Laten we zeggen dat het het vermogen is om de natuurlijke en sociale omgeving, inclusief zichzelf, van een afstand te bezien en daarover te reflecteren. Dat bewustzijn heeft de mens buiten de natuur geplaatst, uit het aards paradijs verdreven. En niet voor niets wordt het ontstaan ervan in het Bijbelboek Genesis verbeeld door het eten van de boom van goed en kwaad, waardoor de eerste mensen 'gewaar werden dat zij naakt waren'. De moraal doet haar intrede in de wereld. God zegt: 'Ziet, de mens is geworden als Onzer een, kennende het goed en het kwaad.' De mensen worden zich niet alleen bewust van goed en kwaad, maar ook van hun sterfelijkheid: 'want gij zijt stof, en gij zult tot stof wederkeren.'

Bovenmenselijke autoriteit
Met het ontstaan van het bewustzijn, dat voor de mensen die het ondergingen een enorme schok moet zijn geweest, deed ook God zijn intrede. De eenzaamheid van de mensen die zich uit het paradijs gestoten wisten, werd verzacht door een Vader die hen leidde en die hun een hemels paradijs beloofde als ze zijn geboden zouden gehoorzamen. Voor een moraal is een autoriteit nodig die boven de partijen staat. Zo'n bovenmenselijke autoriteit kan alleen God zijn.

Ook al zou je, met Frans de Waal, aannemen dat het altruïstische gedrag van mensapen de kiemen bevat waaruit het morele gedrag van mensen is voortgenomen, dan nog blijft veel onverklaarbaar. Met zo'n 'biologische grondslag' kun je bijvoorbeeld niet de morele verschillen verklaren die onmiskenbaar bestaan tussen verschillende menselijke culturen. We mogen immers aannemen dat mensen in verschillende culturen in biologisch opzicht niet of nauwelijks van elkaar verschillen. Ze lijken allemaal even veel en even weinig op mensapen. Toch zijn de morele verschillen tussen bijvoorbeeld de westerse en de islamitische cultuur nogal groot. In de islamitische cultuur mogen mannen hun vrouw slaan en staan er middeleeuwse straffen op overspel.

Bovendien lijkt de islamitische moraal vooral bedoeld voor intern gebruik, terwijl de westerse moraal de pretentie heeft universeel te zijn, voor alle mensen te gelden. De universele rechten van de mens zijn dan ook van westerse origine.

Zoals De Waal terecht opmerkt, ligt aan alle bekende culturen een religie ten grondslag. Dat niet-religieuze culturen niet bestaan 'stemt tot nadenken', schrijft hij. Als de morele verschillen tussen verschillende culturen niet biologisch verklaarbaar zijn, zijn ze mogelijk te verklaren uit de verschillen tussen de religies die aan die culturen ten grondslag liggen.

De staat
In het Westen berust de soevereiniteit bij de staat, die elk individu, ook vrouwen en kinderen, onvervreemdbare rechten toekent. Elk individu staat in een directe relatie tot de staat, die een monopolie op geweld heeft. In de islam is dat anders. Hier is de vader de soeverein die dan ook het volste recht heeft geweld te gebruiken tegen vrouw en kinderen.

Dit essentiële verschil hangt samen met het godsbeeld van enerzijds jodendom/christendom en anderzijds de islam. De joods-christelijke God sluit een verbond met de gelovigen en behandelt die gelovigen daarmee als vrije, aan elkaar gelijke mensen. In de Ark van het Verbond bevinden zich de stenen tafelen, waarop de Tien Geboden zijn gebeiteld die God aan Mozes heeft gegeven. God wordt voorgesteld als een persoonlijke God die de mensen liefheeft. Van dit godsbeeld naar de centrale norm van de christelijke ethiek - heb God lief met heel uw hart en uw naaste als uzelf - is geen grote stap. En van deze christelijke regel naar de Gouden Regel die tot in onze seculiere tijd is blijven voortbestaan - wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet - is evenmin een grote stap. Zo zien we hoe de liefdevolle Vader uit het Oude Testament, via de leer van de Zoon in het Nieuwe Testament nog steeds bestaat in de Geest van de huidige westerse ethiek.

Onvervreemdbaar
De God van de islam is daarentegen zo hoog verheven, zo transcendent, dat een liefdesrelatie met mensen onvoorstelbaar is. De islamitische filosoof Al-Ghazali (11de eeuw) verwierp het idee dat God van de mensen houdt, want liefde zou wijzen op een tekort in degene die liefheeft, en God is volmaakt en heeft geen tekorten. In de islam speelt de Gouden Regel geen rol. Het Koranvers 48:29 roept moslims ertoe op 'voor elkaar barmhartig' zijn, maar 'voor anderen streng'. Dat is het tegendeel van de Gouden Regel.

De joods-christelijke God perkt zijn eigen macht in door een verbond met de mens te sluiten en daarbij aan elk individu gelijke rechten toe te kennen - met nadruk ook aan de zwakste leden van de gemeenschap. Deze rechten kunnen door menselijke autoriteiten niet worden aangetast. In de moderne wereld noemen wij ze 'onvervreemdbare rechten'.

In de islam is het idee van een God die zijn almacht inperkt door een eeuwigdurend verbond te sluiten met mensen ondenkbaar. Allah is onvoorwaardelijk almachtig en eist absolute gehoorzaamheid. De ervaring leert dan ook dat het vestigen van een politiek systeem dat onderworpen is aan constitutionele beperkingen in de islamitische wereld nogal moeizaam verloopt.

De verschillen in de religies die ten grondslag liggen aan de westerse en de islamitische cultuur kunnen de verschillen in moraal tussen die culturen dus heel goed verklaren. In elk geval een stuk beter dan als we ons zouden beperken tot de mogelijke biologische basis van de menselijke moraal, zoals Frans de Waal doet. Wij kunnen onze eigen moraal, de westerse, niet begrijpen als we de joods-christelijke wortels ervan niet in de beschouwing betrekken.

Chris Rutenfrans is opinieredacteur van de Volkskrant.

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opi ... -God.dhtml
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
xplosive
Berichten: 7998
Lid geworden op: do jun 30, 2011 11:18 pm

Re: De relatie tussen geloof en moraal

Bericht door xplosive »

Naar aanleiding van wat er in deze lezing (gepost hier door Zwartmeer) naar voren komt, ben ik geneigd om te denken dat een hogere moraal vooral voortkomt uit een hogere (gemiddelde) intelligentie. Er wordt hier namelijk beweerd dat de misdaadcijfers lager zijn in groepen met een hogere (gemiddelde) intelligentie.

Hoe hoger de gemiddelde intelligentie, hoe hoger ook het percentage atheïsten.

Als je deze gegevens naast elkaar legt dan zou je dus verwachten dat de gemiddelde atheïst er een hogere moraal op na houdt dan de gemiddelde godsdienstige.
Gun jezelf wat je een ander toewenst     islam = racisme   & de hel op aarde voor mens en dier
                                   koran = racistisch & handboek voor criminelen
      Moslimlanden bewijzen dagelijks:    meer islam = meer verkrachte mensenrechten

mercator
Berichten: 19152
Lid geworden op: do nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: De relatie tussen geloof en moraal

Bericht door mercator »

Ik snap ook niet waarom gelovigen van allerlei gezindten niet willen aannemen dat moraliteit gewoon biologisch bepaald is. Dan kan je toch nog altijd in God(en) geloven als je dat zo graag wil ? Er is totaal geen verband tussen geloof en ethiek, maar dat hoeft toch ook niet ?
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel

Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16310
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

De relatie tussen geloof, moraal en andere baker praatjes

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Pilgrim schreef:

Afgezien hiervan is het de vraag of het gedrag van mensapen, dat inderdaad sterk lijkt op menselijk gedrag, moreel genoemd kan worden. Dat lijkt mij niet. Dieren vertonen wel sociaal gedrag dat bij de mensapen inderdaad bijzonder verfijnde vormen kan aannemen, maar zij kennen geen moraal in de zin van een stelsel van waarden en normen met betrekking tot goed en kwaad.
Mij lijkt dat deze Volkskrant scribent met zijn ongecontroleerde hersenspinsels op de essayistische toer kant noch wal raakt. Hij schiet als het ware in het wilde weg. Dat doen wel meer van dit soort figuren die even niets te doen hebben.

Apen kennen wel degelijk het verschil tussen goed en kwaad. Anders zouden zij niet kunnen functioneren en overleven. En dan dat gelul over een mensentuin gesteld tegenover een een dierentuin. Laatst had ik het er nog over met een bekende aap en hoe reageerde hij vanuit hun superieure intelligentie?
Kijk Hans, wij hebben geen tijd voor dat soort onzin om mensen in een mensentuin te plaatsen. Zoals jij beter weet dan een ander plaatste God de mens al in een tuin. Dus dat gaan wij niet nog eens dunnetjes over doen. Vergeet niet dat wij er eerder waren dan de mens. En wat denk je als wij hier in ons oerwoud verschillende op onze soort gelijkende rassen zouden herbergen zoals jullie mensen? Daar komt geheid oorlog van. Wij zouden ons de woede van die zogenaamde goede linksom denkende mensen bij jullie op de hals halen, met alle gevolgen van dien. En wees nu eens eerlijk. Worden wij apen niet goed verzorgd in jullie dierentuin? Het ontbreekt ons werkelijk aan niks daar in jullie tehuis voor een paar van onze soortgenoten die kunnen genieten van een zorgeloze goed verzorgde oude dag. Iets anders. Als wij vanuit onze bomen op een ons gegeven rustig moment de mensheid gade slaan dan wordt onze rust regelmatig verstoord en schrikken wij ons te pletter vanwege het lawaai in de verte dat door mensen teweeg wordt gebracht. Raketten, bommen en granaten en dan zien we een heleboel bloed vloeien. Daar snappen wij niks van en dan gaan we weer snel verder met ons vrouwtjes-pakken spel. En dat wij daarbij in jullie optiek rare geluiden voortbrengen en agressief gedrag vertonen interesseert ons niks en doet niets af van onze lol. Wat veel erger is, is de tomeloze domme bemoeizucht van de mens die dan ongevraagd bij ons uit de groep dat vrouwtje gaat weghalen. Zij vindt het zelf hardstikke leuk en wij ook. Niet mee bemoeien dus! Ik begrijp van jou dat 95% van de mensheid dom is. Wanneer ben jij achter die wijsheid gekomen, Hans? Dat weten onze babies hier al bij hun geboorte. Sorry, Hans! ik word nu geroepen, want iemand uit de groep moet poepen. Dus moet ik nu even zijn plaats innemen.
En weg was Bobo. Grommend en wel met af en toe een luide brul, stortte hij zich in de groepsgekrakeel om deel te nemen aan hun aller vermakelijkste onschuldige agressie-spel. :thinking:
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.

mercator
Berichten: 19152
Lid geworden op: do nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: De relatie tussen geloof en moraal

Bericht door mercator »

Jezus himself kon er ook wat van, van moreel ongepast gedrag. De meest schunnige passage in het evangelie is die waar Hij een stel hardwerkende vissers gaat lastig vallen en hen zo gek krijgt om te stoppen met vissen, om dan naar Zijn praatjes te luisteren en wat rond te lopen als lamstralen in de buurt van Jeruzalem. Wat moesten de vrouwen en kinderen van die vissers daar wel van denken ? Ze zullen die arrogante z*k Jezus verwenst hebben dat hij hen tot bedelarij en honger dreef, en daar hadden ze overschot van gelijk in.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel

Gebruikersavatar
Schepsel
Berichten: 4930
Lid geworden op: zo jun 20, 2010 6:43 pm
Locatie: 하늘

Re: De relatie tussen geloof en moraal

Bericht door Schepsel »

Pilgrim schreef:'Er is geen moraal zonder God'
Moraal is niet je goed gedragen, maar is een reflectie op goed en slecht gedrag en het vermogen aan de bestaande opvattingen daarover te twijfelen en er nuances in aan te brengen.
Misschien in zijn lezing.
Zoals De Waal ook zelf schrijft, kennen mensapen geen streven naar een moraal, in de menselijke betekenis van een logisch coherent systeem waarover gedacht en gediscussieerd kan worden en dat op grond daarvan ook gewijzigd kan worden.
Moraal is, zoals ik even heb opgezocht, meer een systeem dan een houding, wat hij hier beschrijft is een houding. Die houding is vrij modern en niet inherent aan religie, eerder het tegenovergestelde!
Niets is zo moeilijk als uitleggen wat dat menselijk bewustzijn nu eigenlijk is. Laten we zeggen dat het het vermogen is om de natuurlijke en sociale omgeving, inclusief zichzelf, van een afstand te bezien en daarover te reflecteren. Dat bewustzijn heeft de mens buiten de natuur geplaatst, uit het aards paradijs verdreven.
Gelooft hij dat echt of is dat eufemistische taal om ons te onderscheiden van de andere beestjes?
En niet voor niets wordt het ontstaan ervan in het Bijbelboek Genesis verbeeld door het eten van de boom van goed en kwaad, waardoor de eerste mensen 'gewaar werden dat zij naakt waren'. De moraal doet haar intrede in de wereld. God zegt: 'Ziet, de mens is geworden als Onzer een, kennende het goed en het kwaad.' De mensen worden zich niet alleen bewust van goed en kwaad, maar ook van hun sterfelijkheid: 'want gij zijt stof, en gij zult tot stof wederkeren.'
Dus eigenlijk WIL God helemaal niet dat we moreel besef hebben? Zonder moreel besef zijn we een soort peuters, of een soort moslims. Hebben ze dan toch gelijk?
Bovenmenselijke autoriteit
Met het ontstaan van het bewustzijn, dat voor de mensen die het ondergingen een enorme schok moet zijn geweest, deed ook God zijn intrede.
Oké, dus eerst had je ''ooit'' mensen zónder dat bewustzijn? Ok, en als dat dan kwam, dan zou ik denken: Dat komt door nadenken/waarnemen/gevoelens. Een ''enorme schok'' impliceert een tovertruc, alsof plotsklaps mensen allemaal die appel hebben gevroten of ineens *ploep* ''bewust'' werden.

Hmm en toen deed God zijn intrede. Hoe weet ie dat? Hoe weet ie dat vormen van magisch denken er niet al waren vanaf de eerste mens-mutantjes?

En hoe zit het dan met die moraal die van religie komt? Hier wordt het omgekeerd!
De eenzaamheid van de mensen die zich uit het paradijs gestoten wisten, werd verzacht door een Vader die hen leidde en die hun een hemels paradijs beloofde als ze zijn geboden zouden gehoorzamen.
Ik vind het idee van een God niet on-eenzamend, eerder juist doemerig.
Voor een moraal is een autoriteit nodig die boven de partijen staat. Zo'n bovenmenselijke autoriteit kan alleen God zijn.
Twee bolde beweringen die allebei elaboratie behoeven.

Hoezo is er voor een moraal een autoriteit nodig? Ik heb geen goddelijke autoriteit. '"Die boven de partijen staat''- klinkt als een rechter. Nou, dat hebben we dus!

Oh, en ineens wordt ie bovenmenselijk. ''Besef'' is kennelijk niet genoeg, al was dat er vóór God ons kwam lastigvallen. Hoezo kan die alleen God zijn? Genoeg mensen vertonen de juiste normen en waarden in hun gedrag zonder een God. Zoals hij al eerder noemde, zulks is meer cultuur. Hij komt met de aanname dat het ''dus'' bovenmenselijk is.
Ook al zou je, met Frans de Waal, aannemen dat het altruïstische gedrag van mensapen de kiemen bevat waaruit het morele gedrag van mensen is voortgenomen, dan nog blijft veel onverklaarbaar.
Net als een slecht kinderboek, complottheorie of een slechte serie: Wordt het verhaal te pittig en ingewikkeld, knallen we er bovenmenselijke technologie, magie of een boze heks in.

Komt moraal van het *idee van* een God? (bij de ''foute'' clubs dan) (eerst deed God z'n intrede met ''bewustzijn'')
Komt moraal van een influisterende God?
De staat
In het Westen berust de soevereiniteit bij de staat, die elk individu, ook vrouwen en kinderen, onvervreemdbare rechten toekent. Elk individu staat in een directe relatie tot de staat, die een monopolie op geweld heeft. In de islam is dat anders. Hier is de vader de soeverein die dan ook het volste recht heeft geweld te gebruiken tegen vrouw en kinderen.
...mede/vooral door religie. De algemene (positieve) term is specifieker geworden op christendom lijkt het, maar hier zegt ie zelf al dat religie niet zaligmakend is. Dat werpt de vraag op wat je krijgt zónder religie.
Dit essentiële verschil hangt samen met het godsbeeld van enerzijds jodendom/christendom en anderzijds de islam. De joods-christelijke God sluit een verbond met de gelovigen en behandelt die gelovigen daarmee als vrije, aan elkaar gelijke mensen.
Ehhhh :unsure:
In de Ark van het Verbond bevinden zich de stenen tafelen, waarop de Tien Geboden zijn gebeiteld die God aan Mozes heeft gegeven. God wordt voorgesteld als een persoonlijke God die de mensen liefheeft.
Het eerste gebod is dat je niks mag aanbidden buiten hem. WANT ANDERS..... ''persoonlijk'' of ''liefhebben'' neemt bij mij niet zo'n vorm aan.
Van dit godsbeeld naar de centrale norm van de christelijke ethiek - heb God lief met heel uw hart en uw naaste als uzelf - is geen grote stap. En van deze christelijke regel naar de Gouden Regel die tot in onze seculiere tijd is blijven voortbestaan - wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet - is evenmin een grote stap.
Vind ik wel, van dwang tot aanbidding naar oprechte naasten-en Godsliefde is iets moois.
Zo zien we hoe de liefdevolle Vader uit het Oude Testament, via de leer van de Zoon in het Nieuwe Testament nog steeds bestaat in de Geest van de huidige westerse ethiek.
Hij heeft zeker alleen een kinderbijbel thuis?
Onvervreemdbaar
De God van de islam is daarentegen zo hoog verheven, zo transcendent, dat een liefdesrelatie met mensen onvoorstelbaar is. De islamitische filosoof Al-Ghazali (11de eeuw) verwierp het idee dat God van de mensen houdt, want liefde zou wijzen op een tekort in degene die liefheeft, en God is volmaakt en heeft geen tekorten.
Hij snijdt slechts het probleem met perfectie aan- liefde hoort óók bij perfectie. De ideale mens of ideale staat (utopie) is daarom een gigantische contradictie; eigenschappen zijn *nooit* zuiver goed of slecht, vaak is het een mix of omstandigheids-afhankelijk. En iemand die de hele tijd als een drilpudding van de ene eigenschap naar de andere zwiebert is *ook* niet perfect.
In de islam speelt de Gouden Regel geen rol. Het Koranvers 48:29 roept moslims ertoe op 'voor elkaar barmhartig' zijn, maar 'voor anderen streng'. Dat is het tegendeel van de Gouden Regel.
Ja.
De joods-christelijke God perkt zijn eigen macht in door een verbond met de mens te sluiten en daarbij aan elk individu gelijke rechten toe te kennen - met nadruk ook aan de zwakste leden van de gemeenschap. Deze rechten kunnen door menselijke autoriteiten niet worden aangetast. In de moderne wereld noemen wij ze 'onvervreemdbare rechten'.
Wat is dat verbond dan? Dat wij hem aanbidden en z'n regeltjes volgen, en dat we dan in ruil daarvoor in de hemel komen? Dat hebben álle religies!

Bovendien, als we ''bewust'' zijn, door die appel dus, dan volgen we die regels toch uit onszelf? Peuters en idioten krijgen regels opgelegd ter disciplinering, omdat ze het volgen ervan zélf de moeite niet waard vinden. Net zoals het verbod op het eten van de appel. In feite is dit dan toch niks anders?

Het zijn geen diepzinnige beschrijvingen van de mens, maar *regels*. Die krijgt een kleuter. En Adam en Eva óók.
In de islam is het idee van een God die zijn almacht inperkt door een eeuwigdurend verbond te sluiten met mensen ondenkbaar. Allah is onvoorwaardelijk almachtig en eist absolute gehoorzaamheid.
En net claimde hij nog de Tien Geboden te hebben gelezen :thinking:

Hij wil waarschijnlijk dat we nu joechei in de gloria roepen met dat mooie geloof. Maar het onderwerp lijkt vreemd te wisselen. Eerst is het vrij algemeen en de titel zegt: Geen moraal zonder God. Vervolgens komt er een verhandeling over de verschillen tussen christendom en islam.

Dus dan heeft ie 2 punten, LIJKT HET:
-Zonder een godheid/religie geen moraal
-Culturele verschillen zijn niet biologisch te verklaren, aangezien moslims biologisch op ons lijken en qua moraal totaal verschillen.

En aan het einde zegt ie ineens dat we besef moeten hebben van onze culturele/religieuze wortels om onze huidige samenleving te begrijpen.

Ik vind het nogal een warrig stuk. Ik denk dat ie dat allemaal veel simpeler had kunnen zeggen.

Wat betreft die moraal die van een God komt, dat is supervaag. Hij doet beweringen, maar het enige dat we *weten* is dat mensen (met name vroeger) zowel religie als moraal hadden. Bij gebrek aan ''testgroep'' wordt toch maar aangenomen dat die 2 onherroepelijk samenhangen. Oh? Dat 2 fenomenen voorkomen omdat we een intelligent genoeg beestje zijn zegt niet dat ze DUS samenhangen of onherroepelijk van elkaar zijn. En erger nog, de volgorde waarin die dingen afhankelijk zijn/uit elkaar voortkwamen wisselt voortdurend. Prostitutie is ook heel heel oud, dat kan je vast ook op de een of andere manier koppelen.

Als hij gelooft in God, stelt hij dan dat mensen het bestaan van God pas ''inzagen'' toen ze ineens bewust werden? Of maakte God ze ''bewust''? En Adam en Eva waren de enige mensen in het verhaal, maar soms waren die er wel, en soms niet. Het wisselt dus steeds.

Wat betreft die zeer wollige verhandeling over dat biologie de oorzaak niet kan zijn mbt de verschillen tussen islam en christendom, ben ik het er wel mee eens.
Ik heb de beste feiten. Het zijn alternatieve feiten. Niemand respecteert de feiten meer dan ik. De rest is FAKE NEWS. SNEU. Net als ''zogenaamde rechters'' en scheiding der machten, SNEU.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 76165
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: De relatie tussen geloof en moraal

Bericht door Ariel »

Ik zie het zo...Door onze culturele/religieuze wortels ( die wij hebben in Europa, het heeft geen nut om dat te ontkennen) hebben wij ( Christenen en atheisten) door de jaren heen humanistische waarden verkregen waar we best trots op mogen zijn.

Dat komt niet alleen omdat het humanisme uit het christendom is voortgekomen, maar vooral omdat het westerse christendom zich tot op grote hoogte aan het humanisme heeft aangepast. Dat geldt zowel voor de protestantse als voor de katholieke tak van die godsdienst.

Vergelijk dat eens met de Islam. Moslims zijn door hun religie zo geindoctrineerd dat hun "humaniteit" vaak alleen bestemd is voor andere moslims. En een fanatieke moslim heeft er zoals wij allen weten geen moeite mee om bij een vijand het hoofd af te hakken. Dit soort fanatieke moslims hebben door hun religie geen moraal.

Dus....Uiteindelijk komt alles toch weer bij religie terecht.

By the way....Onze humanistische/christelijke waarden zullen waarschijnlijk onze ondergang betekenen. Net zoals onze democratie daar voor zorgt. Vroeger was ik er van overtuigd dan het licht van de duisternis zou winnen. Nu ben ik daar niet meer zo zeker van.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
xplosive
Berichten: 7998
Lid geworden op: do jun 30, 2011 11:18 pm

Re: De relatie tussen geloof en moraal

Bericht door xplosive »

Ik heb in mijn studententijd, toen ik nog wis- en natuurkunde studeerde, wel eens een discussie gehad op een feestje met een student biologie over hoe de maatschappij het beste ingericht zou kunnen worden. Deze biologiestudent stond op het standpunt dat de democratie zoals wij die nu kennen niet goed functioneert en dat het beter zou zijn als de meest intelligente mensen van een land bepalen welke koers er in een land gevaren wordt, omdat die dan het beste zouden weten wat er nodig is om maximaal succes te oogsten ten bate van iedereen. Mijn bedenking daarbij was dat dat in de praktijk nooit zou lukken, aangezien je dan telkens vast zou lopen in de discussie waar het criterium moet liggen wie nog wel intelligent genoeg is en wie niet. Natuurlijk is het een nadeel dat grote groepen minder intelligente mensen, met een kortstondig media-offensief met goedkope doorzichtige beloftes van partijen zoals de VVD en de PvdA, ertoe overgehaald kunnen worden om op die partijen te stemmen. Ik verwacht dat stemgerechtigdheid op basis van een minimum IQ-score nooit ingevoerd zal gaan worden.
Gun jezelf wat je een ander toewenst     islam = racisme   & de hel op aarde voor mens en dier
                                   koran = racistisch & handboek voor criminelen
      Moslimlanden bewijzen dagelijks:    meer islam = meer verkrachte mensenrechten

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 76165
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: De relatie tussen geloof en moraal

Bericht door Ariel »

xplosive schreef:. Ik verwacht dat stemgerechtigdheid op basis van een minimum IQ-score nooit ingevoerd zal gaan worden.
Nee. Daar heb je gelijk in. Zelfs onze verstandelijk gehandicapte medemens mag tegenwoordig stemmen. En ze hoeven niet alleen het stemhokje in. De begeleider mag mee.
Nou, een dooie begrijpt wie er dan stemt .

Maar ja, ook mensen die zich totaal niet in de politiek verdiepen mogen stemmen. Die stemmen gaan dan naar de partij waar hun ouders al jaren op stemmen, of naar iemand die zo'n lekker kontje heeft. ( geen grap)
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Ozes
Berichten: 5835
Lid geworden op: za sep 17, 2011 4:05 pm

Re: De relatie tussen geloof en moraal

Bericht door Ozes »

Uiteraard komt moraliteit niet voor uit IQ, dat zou niet verklaren waarom in protestante culturen de laag opgeleide onderklasse zich beter gedraagt dan de middenklasse van andere landen. Het verklaart niet de overeenkomsten tussen Polen en italië, enzovoort.Men onderschat met de aanval op geloof niet alleen religie, maar ook cultuur en andere gewraakte en onderschatte aspecten van het menselijk bestaan via het marxistische gedachtengoed.

Moge er een revolutie in het denken komen,een terugkeer naar de realiteit, of het einde van het Westen zal vaststaan. Enkele van de commentaren hier, stereotype en algemeen, verklaren waarom onder seculier beleid het westen hersendood genoemd kan worden.
"There is no need to exaggerate the part played in the creation of Bolshevism and in the actual bringing about of the Russian Revolution, by these international and for the most part atheistical Jews, it is certainly a very great one; it probably outweighs all others.

~Winston Churchill.

Gebruikersavatar
Ozes
Berichten: 5835
Lid geworden op: za sep 17, 2011 4:05 pm

Re: De relatie tussen geloof en moraal

Bericht door Ozes »

xplosive schreef:Ik heb in mijn studententijd, toen ik nog wis- en natuurkunde studeerde, wel eens een discussie gehad op een feestje met een student biologie over hoe de maatschappij het beste ingericht zou kunnen worden. Deze biologiestudent stond op het standpunt dat de democratie zoals wij die nu kennen niet goed functioneert en dat het beter zou zijn als de meest intelligente mensen van een land bepalen welke koers er in een land gevaren wordt, omdat die dan het beste zouden weten wat er nodig is om maximaal succes te oogsten ten bate van iedereen. Mijn bedenking daarbij was dat dat in de praktijk nooit zou lukken, aangezien je dan telkens vast zou lopen in de discussie waar het criterium moet liggen wie nog wel intelligent genoeg is en wie niet. Natuurlijk is het een nadeel dat grote groepen minder intelligente mensen, met een kortstondig media-offensief met goedkope doorzichtige beloftes van partijen zoals de VVD en de PvdA, ertoe overgehaald kunnen worden om op die partijen te stemmen. Ik verwacht dat stemgerechtigdheid op basis van een minimum IQ-score nooit ingevoerd zal gaan worden.
Even kijken. De meest intelligente mensen kozen voor het Nazisme, ik weet dat links je wat anders heeft aangeleerd,, maar het nazisme was uberpopulair juist in de universiteiten(jaren 20-40). Hierna kozen de meest intelligente mensen van de Westerse samenleving voor het cultuur-marxisme en pro-communisme. Dat was in de jaren 60. Nu kiezen de meest intelligente mensen in het Westen nog steeds voor politieke correctheid pro-islamisme.

Waarom weiger je eens na te denken?
Biologische factoren te maken heeft is het eerder impulsiviteit en agressie. Niet IQ. De meest intelligente mensen van onze tijd zijn onderdeel van het probleem, niet de oplossing. Dat is duidelijk??
"There is no need to exaggerate the part played in the creation of Bolshevism and in the actual bringing about of the Russian Revolution, by these international and for the most part atheistical Jews, it is certainly a very great one; it probably outweighs all others.

~Winston Churchill.

mercator
Berichten: 19152
Lid geworden op: do nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: De relatie tussen geloof en moraal

Bericht door mercator »

Ariel schreef:By the way....Onze humanistische/christelijke waarden zullen waarschijnlijk onze ondergang betekenen. Net zoals onze democratie daar voor zorgt. Vroeger was ik er van overtuigd dan het licht van de duisternis zou winnen. Nu ben ik daar niet meer zo zeker van.
Zeker. De moslimplaag kan niet aangepakt worden zonder onze ingeprente morele bezwaren opzij te zetten. Het is een kwestie van leven of dood van de beschaving. De moslims hebben er geen probleem mee om de beschaving als te verdelgen vijand te zien en handelen daar ook naar. Maar wij zijn blijkbaar zo geprogrammeerd dat we dat zelfs niet willen begrijpen.
En nochtans is het zo gemakkelijk: er is helemaal geen moreel probleem met moslims. Het is een plaag, en een plaag moet je over je heen laten komen OF bestrijden.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel

Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16310
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Bestaat er een niet ontdekte trelatie tussen geloof en moraa

Bericht door Hans v d Mortel sr »

mercator schreef:Jezus himself kon er ook wat van, van moreel ongepast gedrag. De meest schunnige passage in het evangelie is die waar Hij een stel hardwerkende vissers gaat lastig vallen en hen zo gek krijgt om te stoppen met vissen, om dan naar Zijn praatjes te luisteren en wat rond te lopen als lamstralen in de buurt van Jeruzalem. Wat moesten de vrouwen en kinderen van die vissers daar wel van denken ? Ze zullen die arrogante z*k Jezus verwenst hebben dat hij hen tot bedelarij en honger dreef, en daar hadden ze overschot van gelijk in.
Kortom, Jezus was niet goed bezig. En daar ben ik het uiteraard vanzelfsprekend intelligent nadenkend reagerend, helemaal mee eens.

De enorm grote blunder van Jezus was dat hij vanuit zijn eigen domme ziekelijke overtuiging redeneerde en NIET in het belang van de benadeelde. [icon_lol.gif]

Immers, Jezus had alternatieven moeten voorleggen, zodat de door de zon gebruinde gelukkige vissers een vrijwillige keuze hadden konden maken op basis van de door God zo huichelachtig bedachte vrije wil van de mens. Maar mensen beïnvloeden met Hans Kazan-achtige therapie lijkt mij niet de juiste weg bewandelen door Jezus als het goedkope aftreksel van God.

Mercator heeft een deuk in het religieuze pakje boter van het christendom geschopt. Jezus ontbrak het ten enenmale aan empathie voor zijn medemens. Zoals Mercator reeds eerder aangaf wat de gevolgen waren voor de achterblijvers van de door Jezus gestrikte vissers in de gedichte mazen van Jezus zijn religieuze netten.

De achterblijvers konden dus naar de bijstand waarin God als plichtmatige vader der schepping in voorzag. [icon_lol.gif]

En laat niemand mij nou gaan vertellen dat al die vissers vrolijke homo's waren die niet getrouwd waren. Dat zou best kunnen. In dat geval etaleerde Jezus van Nazereth een voorkeur voor mooie aantrekkelijke behaarde en zweterige mannen. Maar ook die schatjes hadden ongetwijfeld ouders die in hun behoefte moesten worden voorzien.

Jezus? Een leuk verhaal voor simpele klootzakken dat kant noch wal raakt binnen de contreien van het gezonde verstand!
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.

Gebruikersavatar
Ozes
Berichten: 5835
Lid geworden op: za sep 17, 2011 4:05 pm

Re: De relatie tussen geloof en moraal

Bericht door Ozes »

Ik denk niet dat het christendom het probleem is, daarin bestaat namelijk het idee van "kwaadaardigheid", onverbeterlijkheid dus.Dat er vijanden zijn waar niet mee te onderhandelen valt. Sinds Rousseau zijn wij daar langzaam van afgestapt en nu geloven wij dat elk mens omgekocht en opgeleid kan worden tot westerse burger.
"There is no need to exaggerate the part played in the creation of Bolshevism and in the actual bringing about of the Russian Revolution, by these international and for the most part atheistical Jews, it is certainly a very great one; it probably outweighs all others.

~Winston Churchill.

Gebruikersavatar
xplosive
Berichten: 7998
Lid geworden op: do jun 30, 2011 11:18 pm

Re: De relatie tussen geloof en moraal

Bericht door xplosive »

Ozes schreef:Even kijken. De meest intelligente mensen kozen voor het Nazisme,
Het gaat hier om gemiddelden. Albert Einstein koos bijvoorbeeld niet voor het nazisme. Natuurlijk kunnen enkele zeer intelligente mensen ontsporen, maar het gaat om de grootste gemene deler.
Ozes schreef:Nu kiezen de meest intelligente mensen in het Westen nog steeds voor politieke correctheid pro-islamisme.
Ik ken heel wat intelligente mensen die op de islam spugen, dus hoe dat zit met gemiddelden zou ik niet durven zeggen. Het lijkt er eerder op dat enkele mediageile journalistieke elitaire brallers met een grote bek (holle vaten klinken het hardst) pro-islamistisch zijn.
Ozes schreef:Waarom weiger je eens na te denken?
Biologische factoren te maken heeft is het eerder impulsiviteit en agressie. Niet IQ. De meest intelligente mensen van onze tijd zijn onderdeel van het probleem, niet de oplossing. Dat is duidelijk??
Professor Philippe Rushton (die o.a ook beweert dat de hogere gemiddelde IQ-score van blanken t.o.v. zwarten ras-gerelateerd is) beweert in de door mij aangehaalde (en door Zwartmeer geplaatste) lezing dat wetenschappelijk onderzoek aantoont dat IQ-score en impulsiviteit en agressie direct gerelateerd zijn en ras-gerelateerd zijn. Volgens Professor Philippe Rushton is het gemiddeld zo dat hoe hoger de IQ-score is, hoe lager de misdaad en de criminaliteit is.
Gun jezelf wat je een ander toewenst     islam = racisme   & de hel op aarde voor mens en dier
                                   koran = racistisch & handboek voor criminelen
      Moslimlanden bewijzen dagelijks:    meer islam = meer verkrachte mensenrechten

Gebruikersavatar
Ozes
Berichten: 5835
Lid geworden op: za sep 17, 2011 4:05 pm

Re: De relatie tussen geloof en moraal

Bericht door Ozes »

. Natuurlijk kunnen enkele zeer intelligente mensen ontsporen, maar het gaat om de grootste gemene deler.
Waren het maar enkele, het blijkt juist steevast dat de intellectuele elite aan de verkeerde kant staat. En niet alleen de elite, in het algemeen zie je dat universitair opgeleide westerlingen er compleet naast zitten.
"There is no need to exaggerate the part played in the creation of Bolshevism and in the actual bringing about of the Russian Revolution, by these international and for the most part atheistical Jews, it is certainly a very great one; it probably outweighs all others.

~Winston Churchill.

Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16310
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

De relatie tussen geloof, moraal, en het vuil storten door i

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Ozes schreef:Ik denk niet dat het christendom het probleem is, .
Nee! Natuurlijk niet! Dat weet zo langzamerhand een ieder wel die de islam heeft leren kennen binnen de laatste jaren van deze eeuw. Niet het christendom is het probleem, maar de intolerantie van een brutale incompetente waardeloze irritante opdringerige opgeklopte hysterische domme massa van een bekrompen hersenenfestijn: ISLAM!

Islamisten zijn overduidelijk de vijanden van onze westerse cultuur en beschaving. Je kunt je nooit aanpassen aan een andere cultuur die komt vanuit een huichelachtige behoefte tot profiteren en parasiteren op een cultuur en beschaving die je verafschuwt volgens de koran leringen. Je kunt mogelijk ongestraft je eigen cultuur behouden zonder te huichelen. door dat binnenkamers te verwerken, dan welteverstaan!

Dat kanker geloof dat zwakzinnigen van geest islam noemen is niets anders dan een walgelijke provocatie tegenover onze normen en waarden van tolerantie en scheiding tussen kerk en staat.

Maar wat doet dat waardeloze kopvodden tuig? Dat demonstreert als nooit tevoren dat hun geloof middels het dragen van een kopvod, hun achterlijke aanbidding van de op fascistische leest overeenstemmende roverhoofdman, historische analfabeet en meisjes aftaster in de leeftijd van zes jaar, Mohammed, de enige echte voor iedereen geldende aanname in de wereld moet zijn. Deze smerige rukker, moordenaar en sadist Mohammed wordt door al die kopvodden madams gezien als een door God verheven zalig makend onderkruipsel van 'allah' dat alle voorgaande historische waarden als waardeloos en verloren teniet verklaarde. Mohammedanen door de aangeprezen kopvodden demonstratie van hun vrouwen lappen onze cultuur, historie en religieuze geschiedenis, aan hun religieus heidense godsdienstwaanzinnige soepjurk en kopvodden religie.

Door het demonstratief dragen van een kopvod willen aanhangers van de meest achterlijke primitieve heidense islam religie aantonen dat alleen zij op de enig juiste manier handelen volgens de wil van God.

Onmiddellijk dat walgelijke arrogante zooitje ongewenste vreemdelingen het land uitschoppen! NU!
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.

mercator
Berichten: 19152
Lid geworden op: do nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Bestaat er een niet ontdekte trelatie tussen geloof en m

Bericht door mercator »

'Hans van de Mortel' schreef:Immers, Jezus had alternatieven moeten voorleggen, zodat de door de zon gebruinde gelukkige vissers een vrijwillige keuze hadden konden maken op basis van de door God zo huichelachtig bedachte vrije wil van de mens. Maar mensen beïnvloeden met Hans Kazan-achtige therapie lijkt mij niet de juiste weg bewandelen door Jezus als het goedkope aftreksel van God.
Je hoort heel vaak dat het "instituut de kerk" de Boodschap van de heilige Jezus heeft verbasterd en verkracht. Het is natuurlijk juist omgekeerd. Door de invloed van Antieke logica en Romeinse organisatiekunde werd de schaamteloze egotripperij van de Here Jezus VERBETERD en werden de scherpste en naarste kantjes eraf gehaald. Daardoor is het Christendom een succes kunnen worden, niet door de inhoud van de leer van Jezus zelf want die stelde eigenlijk niks voor.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48222
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: De relatie tussen geloof en moraal

Bericht door Pilgrim »

Wat een onzin Mercator! [icon_lol.gif]
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Monique
Berichten: 8855
Lid geworden op: ma apr 14, 2003 2:14 pm

Re: De relatie tussen geloof en moraal

Bericht door Monique »

Iedereen weet dat ongelovigen geen moraal hebben en een stel achterlijke barbaren zijn,.

Dat daar een topic aan gewijd moet worden...sjonge jonge... :nietverstaan:
Amorele atheistische nitwit

mercator
Berichten: 19152
Lid geworden op: do nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: De relatie tussen geloof en moraal

Bericht door mercator »

Pilgrim schreef:Wat een onzin Mercator! [icon_lol.gif]
moeten we het daarmee doen dan? Hans heeft gelijk, t was Jesus te doen om de adoratie van zijn volgelingen, met hun eigen welzijn hield hij zich niet bezig.
Wij zijn aangeleerd om de Jezus figuur met automatische verering te benaderen maar daar is maar weinig reden toe.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel

Gebruikersavatar
Ozes
Berichten: 5835
Lid geworden op: za sep 17, 2011 4:05 pm

Re: De relatie tussen geloof en moraal

Bericht door Ozes »

Monique schreef:Iedereen weet dat ongelovigen geen moraal hebben en een stel achterlijke barbaren zijn,.

Dat daar een topic aan gewijd moet worden...sjonge jonge... :nietverstaan:
Ik geloof niet dat mensen op zich geboren worden met een inherente moraal, noch dat moraliteit voortkomt uit het intellect. Ik vind het zelf arrogant om te bedenken dat iemand alleen, zonder een jarenlange filosofische zoektocht tot een morele waarheid kan komen, en het is ook pas de laatste 50 jaar dat Westerlingen zo simplistisch zijn gaan denken. Dat is natuurlijk hand in hand gegaan met een versimpeling van het denken op andere gebieden, we halen hele volkeren binnen die hier nooit zullen integreren, en we geloven dat het wel goed komt. Op zich is dat gewoon een symptoom van een lange vredestijd. Aangezien elke Nederlander zo bekend is met een veilige, rustige cultuur, neemt men aan dat moraliteit dus ook iets wat heel gemakkelijk te onderhouden is, en de laatste jaren, nu de fundamenten van deze, in werkelijkheid complexe moraliteit afbreekt, zie je ook de verschijnselen ervan. Zo word het steeds normaler dat meisjes betrokken raken in geweldsincidenten, iets wat in christelijke tijden ondenkbaar was. Ik zeg hiermee nergens dat iemand als ongelovige geen moraliteit kan bezitten, en ik zie dat niemand anders ook zeggen.

Er bestaan dan ook slechts twee seculieren, hen die ideologisch afwijken van onze cultureel-religieuze achtergrond, dit is seculier links, en hen die moraliteit als gegeven zien, en zich dus eigenlijk niet anders gedragen als hun voorouders, minus de religieuze aspecten. Moraliteit komt ook bij hen dus uiteraard voor uit de eeuwenlange ontwikkelingen die Nederland hebben gevormd, en zijn geen product van "even goed nadenken". Het is jammer dat hen die de Nederlandse cultuur ge-erft hebben, dit niet als iets zeer complex zien, maar het voor vanzelfsprekend aannemen, dat is ook de reden dat de manier van leven zoals ik die prefereer langzaam verdwijnt.
"There is no need to exaggerate the part played in the creation of Bolshevism and in the actual bringing about of the Russian Revolution, by these international and for the most part atheistical Jews, it is certainly a very great one; it probably outweighs all others.

~Winston Churchill.

Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16310
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

De natte droom van het geloof in de moraal

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Ozes schreef: Ik geloof niet dat mensen op zich geboren worden met een inherente moraal, noch dat moraliteit voortkomt uit het intellect.
Wanneer houd je eens op met geloven? Probeer toch eens iets te begrijpen en aan de weet te komen! [icon_lol.gif]
Vooruit dan maar. Speciaal voor Ozes nog eens herhalen. De mens is dom. 95% van de mensheid is dom. Omdat hij denkt dat hij een vrije wil heeft. Maar die mens heeft niets te willen!

Het was Hitler! Hitler in zijn uppie. Zonder Hitler gebeurde er niks! Dat hele Neurenberg proces was een lachertje. Een misselijk makende schijnvertoning waar de honden - laat staan de varkens - geen brood van lusten. Die huichelachtige klootzakken hadden zich uitsluitend en alleen moeten concentreren op degenen die betrokken waren bij de vernietigingskampen van de joden. En dan nog is het lastig te oordelen over een ander. WANT DE MENS HEEFT GEEN VRIJE WIL.

Jij bent net zo'n potentiële crimineel en sadist als ik. Verbeeld je nou maar niks nette meneer! Het is alleen dat wij er geen gebruik van maken. Moraal, intellect, christendom, marxisme. Hou toch eens op man en schudt eens een paar keer flink met je hoofd zodat het daarbinnen weer op orde komt! icon_thumbup.gif

Voor de rest mag ik jou wel. Geen reden voor ruzie. Alleen wat gegoochel met woorden in de strijd van het geloof (Ozes) tegen de logica van het weten. (Hans)

Ik ben een man van oplossingen en het licht van de rede. Duitsland en Japan waren allebei begonnen met een vernietigingsoorlog. Dan vind ik het van een ongehoorde wansmaak getuigen dat er even zo goed nog mosterd na de maaltijd wordt opgediend! Beide landen hadden compleet van de kaart gebombardeerd moeten worden.

Neem nou dat walgelijke domme huichelachtige geredeneer van de socialistisch links fascistische Goedmensch politiek. Die zeiken altijd maar door met hun stokpaardje dat straffen niet helpt. Wat kan een rechtvaardig mens dat nou schelen of straffen al of niet helpt? Crimineel tuig hoort uit de roulatie gehaald te worden. Inbrekers dienen zonder pardon geliquideerd te worden. Geen pesterig en sadistisch genoeglijk handjes afhakken zoals in de islam gebruikelijk, maar op een menswaardige manier criminelen aan een goed einde brengen! Voorgoed! Elke inbreker die dood gemaakt wordt is er een minder. DAT IS PAS EEN SUPERIEURE LOGICA die niet het inbrekersprobleem oplost, maar het probleem wel reduceert tot een aantal nog niet opgemerkte loslopende psychopaten. icon_thumbup.gif
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.

Gebruikersavatar
Ozes
Berichten: 5835
Lid geworden op: za sep 17, 2011 4:05 pm

Re: De relatie tussen geloof en moraal

Bericht door Ozes »

Jij bent net zo'n potentiële crimineel en sadist als ik. Verbeeld je nou maar niks nette meneer! Het is alleen dat wij er geen gebruik van maken. Moraal, intellect, christendom, marxisme. Hou toch eens op man en schudt eens een paar keer flink met je hoofd zodat het daarbinnen weer op orde komt! icon_thumbup.gif
Dat zeg ik ook, helaas lees je niet goed. Ik zeg er alleen bij dat rationaliteit en intellect geen invloed hebben op de poging van mensen om zich niet als crimineel, of sadist te gedragen Er is geen rationele bodem van onze samenleving, omdat rationaliteit altijd steunt op preferenties(wat voor samenleving wil je, en hoe overtuig je iedereen hetzelfde te willen), dus wel een religieus-culturele, en het is ook duidelijk dat met de afbraak daarvan, tevens het morele karakter van Nederland aan het verdwijnen is. Het feit dat de afgelopen eeuw, maar op zich ook de eeuwen ervoor, de (seculier)intellectuele elite onze vijand is gebleken, maar ook dat de intellectuele bovenklasse er geen enkel tegengeluid aan heeft gegeven, toont voor mij nogmaals aan dat IQ & moraliteit op zich geen relatie hebben.

Uit studies blijkt dat chinezen een hoger IQ hebben dan Europeanen. Moet ik nou echt naar China kijken om erachter te komen hoe ik mijn samenleving wil inrichten?

Natuurlijk niet, omdat het niet IQ is wat bepaald wat voor samenleving je wilt, maar ogenschijnlijk iets wat zeer simpel is. En daar, de basis van onze logica, dat is het terrein van religie, spiritualiteit en gestructureerde aannames(een vorm van geloof).
"There is no need to exaggerate the part played in the creation of Bolshevism and in the actual bringing about of the Russian Revolution, by these international and for the most part atheistical Jews, it is certainly a very great one; it probably outweighs all others.

~Winston Churchill.

mercator
Berichten: 19152
Lid geworden op: do nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: De relatie tussen geloof en moraal

Bericht door mercator »

Ozes schreef: Waren het maar enkele, het blijkt juist steevast dat de intellectuele elite aan de verkeerde kant staat. En niet alleen de elite, in het algemeen zie je dat universitair opgeleide westerlingen er compleet naast zitten.
Dat viel mij al jaren geleden op, toen ik in die universitaire en "intellectuele" middens verbleef. Ongelooflijk wat voor oogkleppen die zgz. "geleerden" kunnen ophebben. Inmiddels weet ik uit gesprekken dat velen het wél zien, maar hun mond dicht houden uit schrik voor represailles en Berufsverbot. Zo sprak ik met een topeconoom van de universiteit van Leuven die me ijskoud vertelde dat de invoering van de Euro een ramp is gebleken, en dat hij dat 10 jaar geleden al had voorzien. Maar in zijn colleges en allerlei geleerde artikels zal je van dat inzicht geen spoor terugvinden. Hij vertelde me tenminste eerlijk dat hij dat niet kon maken want dan was zijn carrière ten einde.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel

Plaats reactie