Hoererij van de kerk met de Islam (en andere foute zaken)

Bestaat God? Wat is de waarde van religie? Mag je een dogma in twijfel trekken?
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 32848
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Hoererij van de kerk met de Islam (en andere foute zaken)

Berichtdoor Pilgrim » Wo Mar 07, 2018 12:28 am

Britse aartsbisschop wil banden met islam versterken

Matthijs van Schie, 5 mrt 2018

Afbeelding

Het rooms-katholicisme en de islam hebben meer gemeen dan mensen denken, vindt de Britse aartsbisschop Vincent Nichols. Daarom wil de katholieke kerk in Londen de banden tussen de twee religies versterken.

Vorige week bezocht aartsbisschop van Westminster Vincent Nichols het Centrum voor Islamitische Studies in Oxford, meldt de Britse krant The Times. Daar zei hij dat ‘de dialoog tussen geloof en maatschappij significant zou verarmen’ als het gesprek tussen de twee religies ontbreekt of vijandig verloopt. Het islamitische centrum in Oxford, waarmee naar schatting een bedrag van 100 miljoen pond (zo’n 112 miljoen euro) was gemoeid, werd in mei vorig jaar geopend door de Britse prins Charles.

Universele naastenliefde hoort niet thuis in politiek, schreef Afshin Ellian

‘Bijeenkomst na 9/11 leidde tot solidariteit’
Nichols zei weinig ervaring te hebben met gesprekken met moslimleiders, maar put naar eigen zeggen hoop uit een bijeenkomst van religieuze leiders in de centrale moskee van Birmingham na de aanslagen van 11 september 2001. Destijds was Nichols aartsbisschop in de op één na grootste stad van Engeland. Volgens hem leidde de ontmoeting tot ‘blijvende persoonlijke relaties’ en ‘gemeenschappelijke solidariteit’. Anderhalf jaar geleden zei Nichols ook al dat Britten kunnen leren van het ‘levende’ geloof van islamitische immigranten.

De aartsbisschop noemt samenwerking tussen katholicisme en islam noodzakelijk om de groeiende secularisatie in het Verenigd Koninkrijk tegen te gaan. Hij uitte kritiek op mondialisering en de ‘on demand-cultuur’, die ervoor zouden zorgen dat mensen steeds minder diepgaand nadenken, onder meer over geloof. Dat verzwakt de positie van religie in het Verenigd Koninkrijk, waarschuwt Nichols.

Steeds minder katholieken, steeds meer moslims in Verenigd Koninkrijk
Het aantal praktiserende moslims in het Verenigd Koninkrijk neemt de laatste jaren toe, terwijl het aantal katholieke kerkgangers er de laatste decennia juist snel daalt. De komende dertig jaar zal het aantal Britse moslims verdriedubbelen, voorspelde het Amerikaanse onderzoekscentrum Pew Research in november.

Lees het stuk van Syp Wynia: Meebuigen met de moslims, hoe de islam Nederland verandert

Ook in Nederland zijn moslims bezig aan een opmars: in grote steden als Amsterdam en Den Haag zijn meer moslims dan christenen, berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek enkele jaren terug al. In 2006 voorspelde het Sociaal en Cultureel Planbureau al dat Nederland kort na 2020 meer moslims dan katholieken zal tellen.

In januari sprak paus Franciscus, de wereldwijde leider van de rooms-katholieke kerk, zich in zijn jaarlijkse State of the World-speech uit over zijn grootste zorgen: Noord-Korea, nucleaire wapens en het Israëlisch-Palestijnse conflict.

bron
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 32848
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Hoererij van de kerk met de Islam (en andere foute zaken)

Berichtdoor Pilgrim » Ma Apr 30, 2018 10:17 pm

Beatrix von Storch (AfD): “Kardinaal Marx maakt de weg vrij voor de islamisering”

Geplaatst op 30 april 2018

Afbeelding

Kardinaal Reinhard Marx (foto) is sinds 2014 voorzitter van de Duitse Bisschoppenconferentie en zodoende quasi de hoogste katholiek van het land. Maar in plaats van het christelijke geloof te verdedigen, buigt hij steeds opnieuw voor de toenemende islamisering in het land.

Op dit moment mobiliseert hij de mensen tegen het kruis, HET symbool voor het christelijk geloof. Hij valt het initiatief van de deelstaat Beieren aan om in ruimtes van de overheid het kruis op te hangen. Daardoor zouden splijting, onrust en een tegen elkaar zijn ontstaan, mekkert Marx. Deze verbale aanval van Marx werd al door talrijke media gepubliceerd. Zo wordt Marx in de “Süddeutsche Zeitung” geciteerd met de woorden: “Het kruis is niet van bovenaf op te leggen”. En bij “n-tv” zegt men: “Kardinaal Marx beschuldigt Söder van splijting”.

Wat betreft de vice-fractievoorzitster van de AfD in het Duitse parlement, Beatrix von Storch, staat deze handelwijze van Marx er eens temeer plaatsvervangend voor dat het christendom het veld ruimt en zodoende de islamisering de mogelijkheid geeft zich hier in het land uit te breiden. In een tweet schrijft ze: “Waarom de islamisering de ruimte heeft? Omdat het christendom capituleert en het veld ruimt. Met aan het hoofd: kardinaal Marx. Op de Tempelberg doet hij zijn kruis af. En hij wil het kruis ook niet in openbare gebouwen. #De vis begint vanaf de kop te stinken. #En wel enorm.”

Terwijl de gelovige katholieken juist van de voorzitter van de Duitse Bisschoppenconferentie kardinaal Reinhard Marx verwachten dat hij zich inzet voor de christelijke waarden van het Avondland en deze in woord en daad verdedigt respectievelijk voor leeft. Maar met niet zo fraaie regelmaat verraadt deze voorzitter het christendom en buigt hij voor de toenemende islamisering van het land. Inmiddels wekt hij zelfs de indruk samen met zijn “collega” kardinaal Rainer Maria Woelki maatgevend de islamisering te bevorderen. Ze wijzen en doen christelijke symbolen af – zoals tijdens het bezoek aan de Tempelberg, toen Marx samen met Bedford-Strohm, de voorzitter van de Evangelische Kerk Duitsland, beschaamd hun christelijke kruisen afdeden.

Bron: www.freiewelt.net

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2018/04/30 ... amisering/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 32848
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Hoererij van de kerk met de Islam (en andere foute zaken)

Berichtdoor Pilgrim » Do Mei 03, 2018 10:00 pm

Dit Nieuwe Wij

2 mei 2018

Afbeelding

Niet zo lang geleden schreef de Haagse Gemeenschap van Kerken in een brief zijn ongenoegen over de opzienbarende videoboodschap van de PVV waarin islam gelijkgesteld werd aan het absolute kwaad.

Uit deze brief blijkt duidelijk hoe het moderne christendom een samenwerking zoekt met de islam voor een betere wereld. Zo staat er geschreven hoe plezierig er met elkaar wordt gewerkt en hoe het christelijke geloof daar zijn voordeel mee kan doen.

Maar de vraag is hoe een 1400 jaar gestagneerd gedachtegoed verrijkend kan zijn. Ja, dat er vreselijke dingen gebeuren dat is dan bijzonder vervelend maar die komen in allerlei levensbeschouwingen wel voor, zo luidt de redenatie. Nochtans vernemen wij niets over Boeddhisten die in onze steden argeloze burgers lastigvallen. Zo ook worden terroristische aanslagen op burgerdoelen wereldwijd niet gepleegd door zwaarbewapende katholieken, met uitzondering van de bloedige strijd (1969-1998) in Noord Ierland.

Religies kunnen kracht bundelen voor de vrede. Barmhartigheid en naastenliefde. Het filmpje van PVV is zelf een uitdrukking van haat.
De Haagse Gemeenschap van Kerken

De video van de PVV toont aan dat vele misdrijven tegen de mensheid op rekening van de Islam moeten worden geschreven. We weten niet in welk ‘La La Land’ de moderne Christenen vertoeven die daar niets van willen weten. Een onverdraaglijke en daardoor snel weg te wuiven waarheid is dat zodra moslims een meerderheid vormen er van naastenliefde, tolerantie, respect en samenwerking met andere geloofsbroeders geen sprake zal zijn. De Christenen in het Midden-Oosten kunnen daarover meepraten. Vraag aan een Kopt in Caïro in hoeverre het ‘samen op weg naar vrede’ in zijn of haar land heeft gewerkt en men zal wijzen naar een in brand gestoken of door bommen verwoeste kerkgebouw. Men zal je vertellen over intimidatie, bedreigingen, over gewonden en doden.

Het is duidelijk dat een groot deel van de katholieke en protestantse kerken een linkspolitieke koers heeft ingeslagen. Zie het stuk van Elsevier columnist Syp Wynia van 18 mei 2017. Deze stelt dat de hang naar vrijzinnigheid en relativisme niet los gezien kan worden van de ontkerkelijking en het geloofsafval. Hoe de gelovigen aan te spreken, hoe het woord nog te verkondigen? Dat was de vraag.

De “mars door de instituten” heeft natuurlijk de faculteiten van godgeleerdheid niet onberoerd gelaten. Het leverde ons progressieve dominees op. Aldus werd de bijbelse boodschap vermengd met het maatschappijkritische gedachtegoed van neo-marxistische snit. Wat eerst bij een uitgesproken elite leefde aan nieuwe ideeën om het kapitalisme en het systeem te ondermijnen, zo sijpelde met elke nieuwe generatie studenten ‘modernere ideeën’ top down naar andere lagen in de samenleving. De kerk kon dus niet achterblijven. Zo hadden wij een theologie van de dood van god, een theologie van de bevrijding en nu ook een “theologie van machtsmisbruik en uitsluiting op basis van lichamelijke en seksuele eigenschappen”. De godgeleerdheid houdt zich opnieuw met seksualiteit bezig maar in plaats het een en ander weer te kuisen, ligt het doel iets anders: het stoppen van discriminatie over iemands individueelste expressie op seksueel gebied. U vermoedt wel hoe de vork in de steel zit met deze nieuwe verrijkende inzichten: tegen macht, misbruik en opgelegde identiteit, kortom het bekende jargon van links waarmee we dag na dag worden doodgegooid.

In de kerk van toen sudderde het geloof op een laag vuurtje. Hoe nieuw publiek te trekken nu de bestaande clientèle van vergrijsde gelovigen die de kerkbanken elke zondag voor nog geen derde wisten te vullen steeds kleiner werd? Er moest dus gemoderniseerd worden. Eerst de beatmis en daarna de Jip en Janneke preken: “Hee..weet jij dat Jezus ook voor jou gestorven is? Ja echt!”. De gemeenschap werd bijgebracht dat ze schuld hadden aan al die kolonisatie en slavernij en dat ze voor de minderheden die zich rap gingen vestigen in de Westerse landen boete moesten doen. God’s eniggeboren Zoon werd een proto-revolutionair die in de klassenstrijd van de armen tegen de rijken de opstanden leidde tegen “het systeem”. En God werd milder. Voortaan geen toornige Jahwe meer die hel en verdoemenis op de mensen los liet maar een feminieme bron van licht en liefde. Dit inspireerde al gauw tot solidariteit met alle armen en verdrukten in de wereld. Ja, die strijd werd die van de gediscrimineerde minderheden tegen de supremacisten van het verderfelijke Babylon, lees het Westen. Voor het zieleheil van de verworpenen der aarde diende men garant te staan. Het was immers de boodschap van Christus zelf: het hoeden van uw broeders, uw medemensen.

Progressieve predikanten zien in de Islam een geloofsbroederschap waar je u tegen kunt zeggen. Een bondgenoot tegen alle ongelovigheid en plat materialisme. De godsdienst van de vrede bezit een krachtige, mannelijke en hechte gemeenschap, wat een aanwinst toch! Die verhevenheid van gedachten en van wonderschoon taalgebruik die de onze verre overstijgt. Ach, de devotie van de islamiet is het benijdenswaardige bewijs van het bestaan van Allah, de Ene, de Barmhartige: het summum van alle religies:

Afbeelding
Voorwaar, de (enige) Godsdienst bij Allah is de Islam
(Soerat Aali ‘imraan: 19)

Vergist u zich niet! De beweging van Christenen die in de Islam een bondgenoot zien om samen de politieke en sociale macht van de religie te vergroten zal slechts één ding bewerkstelligen: in plaats van de eeuwige vrede en naastenliefde die, zo hopen zij, overal als klaprozen gaan opbloeien, zullen zij het seculiere stelsel afbreken en vervangen door een systeem waarin gedwongen huwelijken, eerwraak, ongelijkheid en mutilaties een normaal gegeven zijn.

Een pastiche van de belevingswereld van moderne kerkelijke voorgangers laten de volgende tweetberichten zien naar aanleiding van een ander stuk van eerder genoemde Wynia dat specifiek over Pasen ging. (Helaas is dat artikel achter een betaalmuur geplaatst).

Afbeelding

Uit deze verzameling van commentaren spreekt de utopie van de onvoorwaardelijke steun om de zwakken in de samenleving op te vangen en voor een ‘soepeler’ asielbeleid te zorgen. Het heet dat liefde blind maakt. De Christelijke naastenliefde is daar een treffend voorbeeld van. Zie Paus Franciscus die de voeten pleegt te wassen van Europa’s nieuwe burgers.

De onthutsende conversatie op de twitterlijn toont aan dat Islam critici knorrige witte mannen zijn die het cultuurgoed van het Christendom misbruiken. Het Christendom is voor hen slechts een middel om hun afkeer van de Ander in de persoon van de eeuwige vluchteling te camoufleren. Gelovig zijn ze al helemaal niet want daarvoor zijn ze, zo meent men, te rationeel. Van de mystiek van Kerst en Pasen begrijpen witte mannen immers niets. Al gauw komt de aap uit de mouw: de hypocriete Christelijke sympathie van rechtse rakkers is slechts een alibi voor anti-immigratie. Want wie kan daar nou tegen zijn? Juist, zíj dus die de tempel van de politieke correctheid en deugd bezoedelen: al die xenofoben, islamofoben, racisten, fascisten: knorrige witte mannen van middelbare leeftijd!

Zeer verhelderend ook dat het “out of the box”-denken van Angela Merkel zo inspirerend kan zijn voor de moderne Christenen die het liefst ook iets met de tralies van de gevangenissen willen doen, want geen mens is geboren voor een leven in de bajes. Barrières moeten worden doorbroken zoals ook die grenzen die pensionado’s willen sluiten gewoon open moeten blijven.

Wat de 2.5 miljoen nieuwe burgers in Duitsland zo al doen omdat mamma Merkel het gewild heeft kunnen we dagelijks vernemen: elke dag worden de inheemsen beschimpt, bespuugd, uitgescholden, in elkaar geslagen of verkracht door de vertegenwoordigers van de vredelievende religie met wie de broeders van Christus barmhartig op zoek willen gaan naar liefde en gerechtigheid.

Omdat het Christendom dan maar op collaborerende wijze moet worden gered pleit men derhalve voor een “shake hands be buddies”-ideologie. Hun vastgeroeste vertrouwen in de “humaniteit van elk mens”, wat dat ook moge inhouden, zegt dat we allemaal hetzelfde zijn en dat we best onze plaats eens mogen afstaan aan mensen die dat harder nodig hebben.
Opkomen voor de zwakken in de samenleving, de verstotenen, illegalen, de weduwen, de armen, daklozen en heel heel errug veel vluchtelingen is een morele plicht. Verdomme laten we onze rijkdom nou eens gaan delen met mekaar! We hebben al veel te veel voor onszelf. Geen mens is illegaal of wordt als crimineel geboren en niemand kan het helpen als je vlucht voor oorlog en hongersnood. Ze willen alleen even schuilen, misschien wel voor altoos.

Vroeger hadden we een dominee Hans Visser die zijn inmiddels gesloopte Pauluskerk in Rotterdam openhield voor drugsverslaafden, daklozen en pedofielen. Toegegeven, het getuigde van moed om tegen de samenleving zo te handelen en het goddelijke ook in de verkrachter te zien of om door de schuld als het ware diens onschuld te ontdekken (Pater van Kilsdonk). Consequent was Visser dus wel. Als het uitgangspunt moet zijn om alle stumperds van de wereld te redden en de ‘machten’ van de wereld die de ellende hebben veroorzaakt te bestrijden, maak dan van het geloof een methode van opstand. Was Jezus trouwens ook niet een vreemdeling?

Het nieuwe Christendom bestrijdt ook het ingekakte supremacistische neo-kolonialistische gedrag van witte mensen. De theologe des vaderlands, Janneke Stegeman, heeft er zelfs een handboek voor geschreven: ‘Alles Moet Anders. Bevrijdingstheologie voor Witte Nederlanders’. Is het trouwens de godgeleerde zelf niet opgevallen hoe aanmatigend die titel van dat boek wel niet is? De uitgever heeft kennelijk geen bezwaar gehad met die titel en de doelgroep aan deugende lezers is het al helemaal niet opgevallen. Een vreemde zaak want was het niet zo dat men tegen racisme aan het strijden is?

Je vraagt je af wanneer het mis gegaan is, niet zozeer met het Christendom want het licht van Christus, voor wat onze cultuur betreft, is al lang uitgedoofd. Nee, wanneer is het misgegaan dat we dingen door elkaar zijn gaan halen, wanneer zijn we gaan husselen om een nieuwe wereldmix te krijgen van het beste van alle mogelijke religies en filosofietjes, zolang het maar een fijn gevoel oplevert en je er geen winden van moeten laten? Waarom zou religie niet een hutspot kunnen zijn van al het mystiek mooie wat de aarde te bieden heeft: van voodoo poppen tot mala kralen, aaneengeregen met stenen vol wijsheid —of op je kop gaan staan tussen bomen waarmee je tegelijk in gesprek kunt zijn? Een aanzoek doen aan een kind van tien behoort wellicht ook nog tot de mogelijkheden want dat doen ze in de Islam toch ook? Wie zijn wij om daar wat van te vinden, ja wie zijn wij nog eigenlijk?

Mag ik het eens zeggen wie die moderne Christelijke geloofsbroeders zijn? Verraders! Ze vernachelen hun eigen wortels. Ze geven de laatste doodsteek aan de eeuwenoude geloofscultuur van het Christendom. Ze zijn de nieuwe aanbidders van het Gouden Kalf. Alleen hun kalf staat voor ‘verbinden’. Gooi alle geloven door elkaar heen en denk de illusie te hebben dat je met dit mengsel dezelfde doelstellingen hebt, dezelfde god vereert en dat alles vervangen, verbogen, omgedraaid, aangepast of verwijderd kan worden. Buigen, rekken, wat water bij de wijn doen en een veer in de Islamitische reet steken. En dan durven zeggen dat dit alles verrijkend is! Bij deze hoerenpraktijken waarin je je als Christenhond nog verder prostitueert kun je je zo ontzettend deug voelen dat het lijkt alsof je het koninkrijk der hemelen al bent ingegaan.

Als de cijfers niet liegen dan zal over een halve eeuw de autochtone Nederlander een minderheid in eigen land zijn. Het is heel goed mogelijk, en misschien moeten we hier gewoon zeggen dat het onvermijdelijk is, dat de dan ontstane meerderheid Islamitisch zal zijn dankzij die lieve goedhartige onnozelen en totale idioten die overal barmhartigheid zien. En nee, die toekomstige Islam zal geen geseculariseerde versie, maar een echte, pure, salafistische soort zijn die zich als gematigdheid goed heeft verkocht. En zij, deze idealistische kabouters die zich Christen noemen, zij hebben daar aan meegewerkt! Ook in dit geval, juist in dit geval, zijn de goede bedoelingen weer het plaveisel van de weg geweest die naar de hel in plaats van de oecumenische hemel hebben geleid.

https://www.opwegnaarmorgen.nl/2018/05/ ... ieuwe-wij/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)


Terug naar “Ethiek, Moraliteit en Logica”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten