Vrijheid van meningsuiting bedreigd

Bestaat God? Wat is de waarde van religie? Mag je een dogma in twijfel trekken?
Gebruikersavatar
Schepsel
Berichten: 4929
Lid geworden op: zo jun 20, 2010 6:43 pm
Locatie: 하늘

Re: Vrijheid van meningsuiting...gaan we het verliezen?

Bericht door Schepsel »

Lastige vraag waarover ik in dubio zit: Het (politieke) tij in Europa begint te keren, maar daar staat de demografische ontwikkeling (achteruitgang eigenlijk) tegenover, ze fokken als konijnen. Daarnaast lijkt her erop dat we steeds meer de EU en de VN tegen ons hebben, direct in indirect door de door hun gemaakte regels.
Ik heb de beste feiten. Het zijn alternatieve feiten. Niemand respecteert de feiten meer dan ik. De rest is FAKE NEWS. SNEU. Net als ''zogenaamde rechters'' en scheiding der machten, SNEU.

Gebruikersavatar
H.Numan
Berichten: 8529
Lid geworden op: do mei 08, 2008 3:33 am

Re: Vrijheid van meningsuiting...gaan we het verliezen?

Bericht door H.Numan »

Die EU en VN vallen reuze mee. De VN stelt niks voor. Dat is een prestigieuze vrijwilligers club voor afgeserveerde politici.
De EU is een ander verhaal. Maar even zo goed denken ze dat ze alles kunnen doen wat ze willen. Als de EU morgen besluit dat alle mannen in een roze tutu over straat moeten, geloven ze serieus dat dit nog gaat gebeuren ook. En nog vrijwillig... we maken gewoon een 'bewustwordingscampagne' en het het geregeld.

We zitten nu, denk ik, in de stilte voor de storm. Die krediet crisis is not lang niet afgelopen. De ergste klappen moeten nog komen. Dat zijn Spanje en de rekening die jullie mogen gaan betalen met z'n allen. Samen met Duitsland. Komend jaar gaat dat er echt in hakken, financieel.

Zolang alles goed gaat kan je met heel veel wegkomen. Maar niet als het slecht gaat, en het gaat nog veel slechter worden. Ik zie ook dat steeds meer mensen beginnen te spugen op de EU en waar die voor staat. Ik denk dat weinig mensen een probleem hebben met intensieve samenwerking. Maar niet als 1 natie en al helemaal niet zoals de EU dat voorstaat. Amerika begon een burgeroorlog om minder, en vanaf een andere start positie: dat was al een land. Europa, dwz. de EU top denkt dat Europa 1 land is.

De EU gaat het een stuk moeilijker krijgen dan ze in hun ergste nachtmerries kunnen dromen. Een EU leger bestaat -nog- niet, maar er is wel al een Euro gendarmerie. Dus ze voelen ergens wel nattigheid...
een volk dat voor korannen zwicht
zal meer dan lijf en goed verliezen
dan dooft het licht….
Anoniem

Mahalingam
Berichten: 41939
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Vrijheid van meningsuiting...gaan we het verliezen?

Bericht door Mahalingam »

Blasfemie is dagelijkse kost in Pakistan. Dozijnen zitten te wachten tot ze worden dood gemaakt daarom.
Ook in ons land hebben we een blasfemie wet (herinner: ezelsproces, van het reve) maar die kan wel weg: we maken dat onderling wel uit op lokaal niveau.

Afbeelding
Dominee Lassche van de Hervormde Gemeente Rehobôth stuurde een e-mail aan het bestuur van de gemeente Rijssen-Holten, nadat hij van diverse kerkgangers klachten had ontvangen over de poster. Het gemeentebestuur besloot de twintig posters weg te halen.
http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Cultu ... poster.htm
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Gebruikersavatar
Ozes
Berichten: 5833
Lid geworden op: za sep 17, 2011 4:05 pm

Rowan Atkinson & Vrijheid van meningsuiting

Bericht door Ozes »

Rowan Atkinson, bekend als Mr.Bean, spreekt zich uit tegen de toenemende censuur in Engeland

http://gatesofvienna.blogspot.nl/2012/1 ... sness.html
"There is no need to exaggerate the part played in the creation of Bolshevism and in the actual bringing about of the Russian Revolution, by these international and for the most part atheistical Jews, it is certainly a very great one; it probably outweighs all others.

~Winston Churchill.

Gebruikersavatar
xplosive
Berichten: 8048
Lid geworden op: do jun 30, 2011 11:18 pm

Vrije meningsuiting

Bericht door xplosive »

Hierbij een stichtelijk woord van dominee Gremdaat (van enige tijd geleden, maar nog steeds heel herkenbaar) :

Gun jezelf wat je een ander toewenst     islam = racisme   & de hel op aarde voor mens en dier
                                   koran = racistisch & handboek voor criminelen
      Moslimlanden bewijzen dagelijks:    meer islam = meer verkrachte mensenrechten

Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16302
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Vrijheid van meningsuiting

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Moslims moeten hun grote smerige religieuze schuimbek houden! Want zij twijfelen niet.

Recensie op het in in 2008 gepubliceerde waardevolle boek ‘In dubio’ van filosoof Ron Wijberg (1982).
Vrijheid van meningsuiting als het recht om te twijfelen

Door Martijn Meijer

Afbeelding

De afgelopen jaren is de vrijheid van meningsuiting onderwerp van discussie geweest, in het bijzonder de grenzen ervan. Daarbij gaf een aantal politici er blijk van geen helder idee te hebben van wat dit grondrecht inhoudt. Geert Wilders bijvoorbeeld lijkt zich er niet van bewust dat er iets tegenstrijdigs schuilt in het feit dat hij uitbundig van de vrijheid van meningsuiting gebruik maakt en tegelijk anderen die vrijheid wil ontzeggen. Wilders eist immers de gelegenheid om de Koran te bekritiseren en pleit tegelijk voor een verbod op dit boek. (HvdM: foutje van mij. Ik adviseerde Wilders destijds dit te doen. Maar in de context van het consequent doorvoeren. ‘Mein Kampf’ verbieden - dan ook de Koran)
Rob Wijnberg (1932), redacteur van NRC Handelsblad en nrc.next, geeft in zijn boek In dubio meer voorbeelden van politici die niet goed beseffen hoe belangrijk de vrijheid van meningsuiting is voor een vitale democratie. Zij willen die vrijheid beperken zodat voortaan de gevoelens van gelovigen gespaard blijven. Ook de ‘goede smaak’ wordt aangevoerd of het ‘openbaar fatsoen’; steeds wordt teruggegrepen op een moreel belang om het discours schoon te vegen. In zijn boek, eigenlijk een lang essay, doet Wijnberg een ambitieuze poging om uit te leggen dat de vrijheid van meningsuiting niet aan banden gelegd kan worden, omdat zij dan zou ophouden te bestaan.
De polemische toon die Wijnberg soms aanslaat kan de indruk wekken dat hij slechts een liberale opvatting van meningsvrijheid ventileert. Maar de auteur wil dieper graven; geïnspireerd door de filosofen Mill en Nietzsche gaat hij op zoek naar het ‘grondprincipe’ van de vrijheid van meningsuiting, een ‘nieuw beginsel’ op basis waarvan we kunnen besluiten wat wel en niet mag worden verkondigd. Zijn uitgangspunt is dat bij meningsvrijheid altijd grenzen worden verondersteld; het uiten van een meningheeft alleen zin als je een idee hebt over wat toelaatbaar is en niet toelaatbaar. Maar het veronderstellen van die grenzen is iets anders dan het definitief vaststellen ervan. Hoe kunnen we ooit de meningsvrijheid op een legitieme manier afbakenen als er geen onwrikbaar 'wereldbeeld bestaat" dat door iedereen wordt gedeeld? ’
Zo lijkt de vrijheid van meningsuiting een onmogelijke vrijheid. Wijnberg vindt hierin echter een nieuw aanknopingspunt. Het wezenlijke belang van de meningsvrijheid zit hem precies, schrijft hij, in ‘het waarborgen van een vrij en open debat over goed en kwaad’. Het doel van deze vrijheid is het ‘in beweging houden van onze opvattingen door de definitieve vaststelling van een absolute waarheid principieel op te schorten. Meningsvrijheid vereist dus weliswaar grenzen, gebaseerd op een bepaalde conceptie van het goede, maar verwerpt zelf, als principe, de definitoire vaststelling van die grenzen’. Stel je namelijk eens voor dat we wél over een definitieve morele waarheid zouden beschikken en de bijbehorende grenzen; dan zou het debat over goed en kwaad tot stilstand komen, er zou geen reden meer zijn om in het openbaar van mening te verschillen.
‘Meningsvrijheid is een principe dat de vaststelling van haar eigen grenzen ondermijnt.’ Met deze intelligente wending redt Wijnberg deze vrijheid van haar onmogelijkheid: hij laat zien dat ze nooit vastgelegd kan worden, dat ze even beweeglijk is als de opinies die ze mogelijk maakt. Hoe kan het ook anders als de grenzen die verondersteld worden bij de vrije expressie tegelijk ook onderwerp van discussie kunnen zijn: dan kunnen ze immers nooit tegelijkertijd de definitieve grenzen van die discussie vormen.
Dit is een hoogst abstracte en belangrijke gedachte in het betoog van Wijnberg. Laten we proberen het iets concreter te maken. Waarom is het pleidooi van Geert Wilders voor een Koranverbod zo problematisch? (HvdM: jammer dat de logica van de consequente gedachte hier wordt weggelaten met betrekking tot het verbod op ‘Mein Kampf’) Dat is omdat de waarden die hij aanhangt het domein van vrije expressie veronderstellen; dan kunnen ze dus niet tegelijk dat domein afbakenen. Op het moment dat je jouw waarden boven iedere vorm van discussie gaat verheffen, door ze als de grenzen van vrijheid van meningsuiting te definiëren, ontdoe je die waarden van iedere betekenis. Een waarde kan namelijk niet bestaan buiten het openbaar discours, stelt Wijnberg; betekenis ontstaat pas waar taal en ook discussie mogelijk is. De vrijheid van meningsuiting is daarom niet alleen het recht om een waarheid te verkondigen, het is vooral ook het recht om (on)waarheden te betwijfelen en zelfs om meningen te verkondigen, die velen onwelgevallig zijn.Alleen op die wijze, door de definitieve vaststelling van goed en kwaad op te schorten, kan de meningsvrijheid in leven blijven; en alleen een onbelemmerde meningsvrijheid maakt een gezonde democratie mogelijk die, zoals Wijnberg schrijft, onwelgevallige geluiden niet weert maar weet te absorberen.
De auteur vindt uiteindelijk het grondprincipe van de vrijheid van meningsuiting in de twijfel; want die vrijheid is in essentie ‘het onvervreemdbare recht om te twijfelen, om vraagtekens te zetten bij de heersende normen’. (HvdM: want wie twijfelt denkt tenminste na – moslims weigeren dit halsstarrig te doen). Uit dit principe van de twijfel leidt hij alsnog een laatste grens af. Waar het recht om te twijfelen in het geding raakt, waar de discussie tot stilstand dreigt te raken, daar ligt de grens van de vrijheid van meningsuiting. Wijnberg denkt hierbij aan intentieverklaringen tot het overtreden van bepaalde wetten, zoals een doodsbedreiging. Zo’n bedreiging kan namelijk niet betwijfeld worden; de staat wordt erdoor verplicht tot ingrijpen. Zo is de ‘grens aan de vrije expressie binnen de vrije expressie zelf gevonden’.
Rob Wijnberg slaagt erin om de meningsvrijheid tot in haar laatste consequenties te doordenken. Zijn redeneringen maakt hij concreet met tal van recente voorbeelden. Steeds wijst hij aan waar politici en opiniemakers het recht op vrije meningsuiting niet goed begrepen hebben of waar ze terugschrikken voor de reikwijdte ervan. Daarom noemt hij het ook ‘het meest onderschatte en onbegrepen grondrecht van de mens’. Gelukkig is er nu dit indrukwekkende en verhelderende boek, dat gelezen zou moeten worden door iedereen die meent te weten wat wel en wat niet gezegd mag worden.
Ik heb het boek al een tijdje in huis en iedere FFI-er zou het boek (140 pagina’s) gelezen moeten hebben. Ehhh . . . trouwens iedere politicus in een democratisch land overigens ook. Moslims kunnen echter doodvallen. Daar is geen redding voor mogelijk. Als Allah hen al niet kan redden, wie ben ik dan om moslims te overtuigen dat ik het beter kan dan Allah?
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48846
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Vrijheid van meningsuiting

Bericht door Pilgrim »

Wijnberg denkt hierbij aan intentieverklaringen tot het overtreden van bepaalde wetten, zoals een doodsbedreiging. Zo’n bedreiging kan namelijk niet betwijfeld worden; de staat wordt erdoor verplicht tot ingrijpen. Zo is de ‘grens aan de vrije expressie binnen de vrije expressie zelf gevonden’.
Het probleem is dat de Koran ook allemaal doodsbedreigingen bevat en aanbevelingen tot moord en onderdrukking.
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 6557
Lid geworden op: zo apr 15, 2012 3:24 pm
Contacteer:

Re: Vrijheid van meningsuiting

Bericht door Ali Yas »

Pilgrim schreef:Het probleem is dat de Koran ook allemaal doodsbedreigingen bevat en aanbevelingen tot moord en onderdrukking.
Ja let op, en juist aan het adres van mensen met een verkeerde mening.
Truth sounds like hate to those who hate truth.

Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16302
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Re: Vrijheid van meningsuiting

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Ali Yas schreef:
Pilgrim schreef:Het probleem is dat de Koran ook allemaal doodsbedreigingen bevat en aanbevelingen tot moord en onderdrukking.
Ja let op, en juist aan het adres van mensen met een verkeerde mening.
Mensen die niet logisch kunnen denken zouden nooit in de politiek toegelaten mogen worden. Dat is toch niet zo moeilijk. Een simpele psychologische toelatingstest voorkomt bij politici een boel verkeerde ideeën over islam en zijn moslims. Namelijk dat dit hoort bij onze cultuur, vredelievendheid, tolerantie en bergip voor overbodig overdreven nutteloze anti-westerse islamitische godsdienstwaanzin uit het jaar nul.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48846
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Vrijheid van meningsuiting

Bericht door Pilgrim »

Museum van de vrijheid van meningsuiting...

Afbeelding
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 7444
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Vrijheid van meningsuiting

Bericht door sjun »

Ali Yas schreef:
Pilgrim schreef:Het probleem is dat de Koran ook allemaal doodsbedreigingen bevat en aanbevelingen tot moord en onderdrukking.
Ja let op, en juist aan het adres van mensen met een verkeerde mening.
Het is niet enkel de koran maar ook hadith en soenna spreken hun woordje mee.

Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48846
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Vrijheid van meningsuiting

Bericht door Pilgrim »

Zelfmoordvest...

Afbeelding
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 76579
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Vrijheid van meningsuiting

Bericht door Ariel »

Zien we deze "held" ook met bord lopen, "Als Mohammed terug komt dan vermoorden we hem". Ik vermoed het niet, maar toch denk ik dat dit bord ook beledigend is voor Moslims.

Afbeelding
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48846
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Vrijheid van meningsuiting

Bericht door Pilgrim »

In de multicultuur is meningsvrijheid het eerste slachtoffer

Geplaatst op 28 maart 2017

Afbeelding

Na Hans Janmaat en Geert Wilders is nu ook de Turkse president Erdoğan slachtoffer van de Nederlandse autoriteitenangst voor de o zo kwetsbare multiculturele samenleving.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb (PvdA) heeft manshoge posters van de Turkse president Recep Tayyip Erdoğan laten verwijderen die voor de ramen van een Rotterdams gok-kantoor hingen. De eigenaar had eerder geweigerd de posters weg te halen. Maar waarom moesten die posters eigenlijk weg?

De posters waren niet haat zaaiend, beledigend of discriminerend, wat op zich best bijzonder is, want Erdoğan deinst in het geheel niet terug voor beledigingen en bedreigingen. Zowel Nederland als Duitsland als hun regeringsleiders zijn door de Turkse president in verband gebracht met nazi’s of fascisten. Europeanen – Turken rekent hij niet tot de Europeanen, zoveel is nu wel duidelijk – zullen volgens de Turkse president nergens meer veilig zijn nu Europese landen zijn referendumcampagne niet faciliteren.

Maar Erdogan heeft wel degelijk een punt
Erdogan en zijn aanhangers verwijten Nederland ook dat de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van vergadering met voeten wordt getreden met het verbieden van campagnebijeenkomsten waar Turkse ministers optreden. En daar hebben ze wel degelijk een punt.

Het mag zo zijn dat Erdogan zelf in Turkije druk bezig is de toch al wankele rechtsstaat verder uit te kleden, met de persvrijheid en de meningsvrijheid als eerste slachtoffer. Maar in formele zin leidt een ‘ja’ bij het Turkse referendum van 16 april niet tot een dictatuur en ook in die zin kan de Nederlandse overheid bijeenkomsten ten gunste van Erdogans grondwetswijziging moeilijk verbieden.

Nederland vond het tot dusver bovendien prima dat Nederlandse Turken ook Turkse staatsburgers bleven – en dus stemgerechtigd zijn in Turkije – terwijl ze ook Nederlands staatsburger werden. Een staat die vindt dat Nederlandse ingezeten, Nederlandse staatsburgers ook, stemrecht mogen hebben in een andere natie heeft geen poot om op te staan als er in Nederland ook campagne wordt gevoerd voor de stembusstrijd in dat andere land.

Het is een logisch gevolg van het accepteren van de dubbele nationaliteit van Nederlandse Turken, die door Nederland steeds is getolereerd en zelfs gefaciliteerd. Nederlandse ambtenaren met de Turkse nationaliteit worden door de Nederlandse overheid bijvoorbeeld geholpen om in Turkije de dienstplicht te ondergaan. Hoe hypocriet kun je zijn?

In een andere context zou Aboutaleb niet optreden
Turkse campagnebijeenkomsten – althans: die van het Erdogan-kamp – zijn verboden en Erdogan-posters worden weggehaald onder het mom van bedreiging van de openbare orde. De vrijheid van meningsuiting van Erdogan-aanhangers in Nederland moet lijden onder de onenigheid in Turks-Nederlandse kring over de invoering van Erdogans presidentiële systeem.

Kennelijk is de Rotterdamse burgemeester van mening dat politieke onenigheid in de multiculturele sfeer zich leent voor in breidelen van de vrijheid van meningsuiting, hoewel hij dat in een andere context niet zou hebben gedaan.

Het spiegelbeeld zagen we vijftien jaar geleden, ook in Rotterdam, toen de kunstenaar Chris Ripken de tekst ‘Gij zult niet doden’ op de gevel van zijn atelier had opgehangen. Ripken wilde met die uiting zijn gevoelens over de moord op Theo van Gogh tonen. De ijverige Rotterdamse politie zinde de door Ripken opgehangen Bijbeltekst niet. De tekst werd verwijderd, formeel op basis van een landelijke richtlijn om extra alert te zijn ‘op mogelijke signalen van onrust en provocaties’.

We lopen in Nederland kennelijk op eieren
Als het ophangen van een afbeelding van de president van een bevriende natie of het ophangen van één van de tien Bijbelse geboden al zo riskant wordt gevonden dat de grondwettelijke vrijheid van meningsuiting om die reden moet worden ingeperkt, dan lopen we in Nederland kennelijk op eieren.

En dat is niet voor het eerst. Een kwart eeuw geleden besloot een groot aantal Europese leiders om ‘intolerantie’ strafbaar te maken en een comité (ECRI) in te stellen dat met een waakzaam oog door alle landen van de Raad van Europa zou gaan om die intolerantie op te sporen.

Op de achtergrond speelde angst voor concurrentie van wat als ‘extreem-rechts’ werd betiteld. Die concurrentie zou het voorzien hebben op het idee van de multiculturele samenleving en dus diende de multicultuur daartegen te worden beschermd, met nieuwe strafrechtelijke middelen. Dat nieuwe strafrechtelijke instrument ter bescherming van de multiculturele samenleving heette ‘intolerantie’.

Waar rechters van de Raad van Europa tot die tijd politici vanwege hun democratische rol extra meningsruimte gaven, werd dat mechanisme vanaf dat moment omgedraaid. Politici werden nu juist extra verantwoordelijk gehouden voor ‘intolerantie’.

De meningsuiting van de politicus is ingeperkt
Eind vorig jaar heeft het tweede Wilders-proces nog laten zien dat uitpakt. Het Openbaar Ministerie wilde Geert Wilders onder meer veroordeeld zien, omdat die ‘de sfeer van tolerantie en respect’ zou ondermijnen. Hij zou ‘olie op het vuur’ gooien.

Anders gezegd: de vrijheid van meningsuiting van de politicus diende ingeperkt omwille van een ‘sfeer van tolerantie en respect’ – begrippen die niet in de strafwet voorkomen, maar zijn ontleend aan het begrippenapparaat van de multiculturele ideologie. Anders gezegd: als diversiteit en vrijheid schuren, dan moet de vrijheid – die van meningsuiting in dit geval – maar wat inbinden.

Weer anders gezegd: als de multiculturele samenleving alleen kan bestaan met zelfcensuur, dan dienen we in een land als Nederland zelfcensuur tot norm te verheffen.

Ook de rechter schiet de multiculturele samenleving te hulp
De rechter in dat tweede Wilders-proces ging niet helemaal mee in de eisen van het Openbaar Ministerie, maar wel waar het ging om het beschermen van de multiculturele samenleving tegen de vrijheid van meningsuiting. Ook de rechters waren van mening dat Wilders had ‘bijgedragen aan verdere polarisering’. Omdat ook dat nergens in de strafwet strafbaar is, kan het niet anders worden uitgelegd dan dat ook de rechter de multiculturele samenleving te hulp schoot.

Niet voor het eerst. Twintig jaar geleden werd politicus Hans Janmaat al veroordeeld omdat hij zei af te willen van de multiculturele samenleving (en zijn medestanders bovendien ‘vol is vol’ riepen).

Het impliceert wel dat Nederland een minder vrij land wordt, omwille van een proces en een idee waarover geen kiezer zich ooit heeft uitgesproken. De toestroom van mensen van elders is immers nooit onderwerp van een kiezersuitspraak geweest, laat staan dat er ooit democratisch is besproken dat hun culturen – vrijheidsbenemend of niet – net zoveel waard dienden te zijn als de hier bestaande.

Voorlopige eind van het liedje is wel dat de in eeuwen met zoveel pijn en moeite bevochten vrijheden worden ingeperkt. Eerst was Janmaat daarvan het slachtoffer, vervolgens Geert Wilders en toen ook nog – het zou hilarisch zijn als het niet zo schrijnend was – de Turkse president Recep Tayyip Erdogan.

http://www.elsevier.nl/nederland/opinie ... er-477303/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48846
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Vrijheid van meningsuiting

Bericht door Pilgrim »

Vrijheid van meningsuiting: Politieagent mag Merkel “krankzinnig” en “crimineel” noemen

Geplaatst op 29 april 2017

Afbeelding

Een politieman uit de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen noemde bondskanselier Angela Merkel “krankzinnig” en “crimineel”. Dat zei hij tijdens de verkiezingsbijeenkomst van de AfD in Euskirchen. De inspecteur van politie Dietmar Gedig (foto) zorgde met deze woorden voor een schandaal. De hoofdofficier van justitie echter vond blijkbaar niets verwerpelijks aan deze uitspraken: “Na ondervraging van getuigen en een diepgaand onderzoek hebben we vastgesteld dat er geen sprake is van een strafbaar feit”, zei hoofdofficier van justitie Wolf-Tilman Baumert op vragen van het “Solinger Tageblatt”. Daarom zou het strafrechtelijke onderzoek tegen Gedig gestaakt zijn.

De politieman is bijzitter in het bestuur van de AfD in Solingen en bestuurslid van de jeugdorganisatie van de partij, de “Junge Alternative”. Gedig wil op 14 mei een plaats in het deelstaatparlement van Nordrhein-Westfalen innemen, want met zijn toespraak solliciteerde hij met succes naar een plaats op de lijst voor de deelstaatverkiezingen in Nordrhein-Westfalen: hij behaalde de 28e plaats.

Bovendien provoceerde Gedig nog met andere uitspraken in Euskirchen. Voor minister van Justitie Heiko Maas (SPD) vond hij harde woorden: “Maas hoort opgesloten te worden”, riep hij in de microfoon. Hij noemde de politie-eenheden van honderd man “politiek aangestuurd” en dat hoewel hij zelf politieman is.

Bron: https://politikstube.com

Door: “Victoria”

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2017/04/29 ... el-noemen/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48846
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Vrijheid van meningsuiting

Bericht door Pilgrim »

VRIJHEID

Geplaatst op 5 mei 2017

Afbeelding

Terwijl onze huidige ‘vrijheid’ Wilders vervolgt voor woorden, hem schuldig acht maar geen straf oplegt en Raffie Chohan wordt vervolgd en op 16 juni 2017 haar Hoger beroep tegemoet treedt, vraagt menig Nederlander zich af tijdens de ‘gemoederen’ rond 4 en 5 mei welke ‘vrijheid’ wij nog herdenken. De Nederlandse? Of de Europese! De laatste lijkt steeds meer voor de hand te liggen, gezien de spagaten die gelegd worden tijdens onze Nationale Dodenherdenking. Het Nationale lijkt er vanaf te glijden, we worden meegezogen naar een Europese fictieve ‘grens’.

De rechtszaken hier gemeld gaan over kritiekuitingen op de politieke ideologie genaamd islam, die niets anders dan onderwerping betekent. Maar dat blijkt dus niet te mogen. Is dat die islamitische onderwerping die men beoogt? Moeten we politiek correct gaan verbinden (het Latijnse religare) met de islam?! Men hoort toch overal het woord ‘verbinden’ en ‘verbroederen’ Wordt kritiek op een andere religie ook vervolgd? Kritiek uiten op een religie hoort bij de vrijheid van meningsuiting, immers die kritiek alleen maar denken, privé houden, kent assertiviteitsproblemen.

We weten inmiddels dat een groot aantal verdedigers van het vrije woord bij het Wilders-proces niet mochten spreken om allerlei vage drogredenen. Dit was en is ook het geval bij de nog lopende rechtszaak van Raffie Chohan. Haar ‘misdaad’ was het volgende uit te spreken en daarna op Facebook te zetten, aldus het OM.

De uitspraak waarvoor Raffie vervolgd wordt: “Een andere reden om moslims te verachten en te haten om hun krankzinnige ideologie, want het is nooit een religie van vrede” Ik citeer het commentaar op de vervolging door het OM op die uitspraak van Raffie door Joost Niemoller:

‘Raffie Chohan had dus gezegd dat er een reden is om moslims te verachten dan wel te haten vanwege de islam. Ze zei niet dat ze zelf moslims haatte dan wel verachtte. Ze riep ook niet op tot het haten dan wel verachten. Ze zei alleen maar dat de islam daar een reden voor is. En zelfs dat al acht het OM kennelijk strafbaar.’ Einde citaat.

Het OM is bezig jurisprudentie te verkrijgen en te verzamelen van mensen die openlijk verbaal dan wel op schrift kritiek uiten (meestal met bewezen feiten) op de islam (betekenis = onderwerping).

Die hetze, want zo noem ik de ‘hulpdiensten’ die de voorgedrukte aangiften tegen Wilders klaar hadden liggen op politiebureaus en in moskeeën, en de journalisten ( o.a. het NOS) die aanwezig waren bij die bewuste speech van Raffie Chohan, en de Facebook-trollen die haar speech vermoedelijk op Facebook zagen/lazen en ‘aangifte’ deden, zorgt er voor dat er geen kritiek geuit kan en mag worden op islam.

Die jurisprudentie, zeker bij de uitspraak dat het een strafbaar feit is, helpt die vrijheid van meningsuiting om zeep. Immers wordt het dan makkelijker voor het OM om die kritische uitspraken in woord en geschrift op islam te vervolgen. Zie islamofobie!
Daarom is het belangrijk op deze dag van onze huidige Vrijheid ook stil te staan bij de vervolging van o.a. Geert Wilders en Raffie Chohan. Zij verdedigen onze vrijheid van meningsuiting.

Raffie Chohan kent op dit moment zware omstandigheden door ziekte van haar man. Zijzelf is ook niet één van de allerjongste meer. Een rechtszaak als deze, die al lange tijd doormoddert vanwege het Hoger Beroep, kost veel geld (waarvoor een crowd-funding was opgestart) en geeft veel stress.

Als Iedereen die vervolgd wordt door het OM voor bovenstaande voorbeelden van vrijheid van meningsuiting zich als een mak schaap neerlegt bij een schuldigverklaring voor die uitspraken door het OM, dan wordt die vrijheid van meningsuiting voor een ieder beperkt in dit land. Daarom, steun Raffie Chohan in woord en geschrift, steun haar bij haar verdediging in woord en geschrift, steun haar in de rechtszaak. Zij staat daar namelijk voor ons aller vrijheid van meningsuiting!!

Er zijn al bekende Nederlanders die voor die vrijheid van meningsuiting en hun terechte kritiek op islam een rond de klok bewaking nodig hebben of vermoord zijn!

Dit zegt wat over Nederland, over de inperking van die vrijheid van meningsuiting, over de islam en over het doel van de Europese rechten van de ‘mens’.

Door: “jowitteroos”

https://ejbron.wordpress.com/2017/05/05/vrijheid-6/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
King George
Berichten: 21023
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Vrijheid van meningsuiting

Bericht door King George »

Wauw! Doodsbange linkse media tegen adverteerders: ‘Boycot incorrecte media alsjeblieeeft!’

Afbeelding
Foto: De Volkskrant en het NRC roepen in een open brief op tot een boycot van GeenStijl en Dumpert. Bron foto: GeenStijl

Door Sybren F. de Jesus Madureira Porfírio

De knettergekke redacties van de Volkskrant en het NRC roepen adverteerders in een dieptrieste open brief feitelijk op om de stekker uit de websites GeenStijl en Dumpert te trekken.

Het zal voor onze lezers geen geheim zijn dat De Dagelijkse Standaard niet bepaald altijd even lovende woorden overheeft voor GeenStijl en het aanverwante Dumpert. Hoewel ze gelukkig er niet voor schromen om te zeggen waar het op staat, komen ze ook vaak genoeg ronduit kinderachtig en grof uit de bocht. Hun stijl verschilt daarmee wezenlijk van de onze, maar hé: dat mag.

Hoewel: met dat laatste zou niet iedereen het eens zijn. Waar ik persoonlijk media die geen blad voor de mond nemen wel kan waarderen, is dat voor de traditionele – lees: linkse – media een existentieel gevaar. Het is dan ook niet zo gek dat ze morgen met deze open brief in het NRC en de Volkskrant komen, die nu al is uitgelekt via, nota bene, GeenStijl:

Afbeelding

Nee, ik neem het je niet kwaad als je het niet ziet zitten dat hele vodje te lezen. Daarom ook een kleine samenvatting: Dumpert en GeenStijl en hun ‘reaguurders’ hebben zich de afgelopen tijd in niet bepaald chique termen uitgelaten over een journaliste van de Volskrant die het had gewaagd om zich negatief uit te laten over deze sites. Niet geheel onterecht dus, aangezien ze meteen de meest walgelijke opmerkingen over zich heen kreeg. De meeste van die reacties vond men helemaal prima bij de websiteredacties, en werden dus niet verwijderd, puur om te trollen. Lekker bezig maar niet heus dus.

Volgens deze brief reageert men doorgaans niet op getrol, maar dit is kennelijk de uitzondering. En de uitzondering is niet voor de poes: het linkse mediakartel roept namelijk op tot niets minder dan het terugtrekken van adverteerders van de sites. Zou dat gebeuren – en dat is niet uit te sluiten – dan is het natuurlijk snel einde verhaal. Ook voor deze lui geldt immers: geen advertenties leidt tot geen inkomsten, en zonder inkomsten geen site. Zo simpel is het dan wel weer. Oh, wat zouden die Volkskrant-mensjes dat graag zien gebeuren! Dat zou makkelijk afgerekend zijn met de concurrentie natuurlijk.

Of ik hierin de kant van GeenStijl kies? Nou, nee. Zoals eerder gezegd is dit een site die er zeer dubieuze praktijken op nahoudt, waarvan dit nieuwste debacle weer eens een uitstekend voorbeeld is. Ik sta hierin vooral tegen het NRC en de Volkskrant. Het is namelijk niet aan zogenaamde ‘verdedigers van het vrije woord’ om op te roepen tot een boycot van andere media, hoe bont die het soms ook maken. Dat is simpelweg niet hun taak. Uiteindelijk is het aan adverteerders zelf om een morele keuze te maken wat betreft waar ze wel of niet adverteren, en die keuze hoeft hen zeker niet te worden opgelegd door een kartel dat beseft al jarenlang terrein te verliezen aan partijen die niet overdreven politiek-correct zijn. En ja, dat zal een pijnlijke bewustwording zijn geweest, die kennelijk tot dit soort stuiptrekkingen leidt.


DDS
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam

Gebruikersavatar
King George
Berichten: 21023
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Vrijheid van meningsuiting

Bericht door King George »

Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam

Mahalingam
Berichten: 41939
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Vrijheid van meningsuiting

Bericht door Mahalingam »

Hoe grootr gaat de schade zijn voor de boycotters Volkskrant, NRC en Parool?
Ik zeg 'voor' want resultaten uit het verleden kunnen wel eens gelden voor de toekomst.
De boycot door de SJW's van de site Breitbach in de USA (45 mil lezers) waaraan de firma Kellogg’s zich grootscheeps in begaf, heeft die firma heel veel ellende bezorgd.
Kellogg’s Brand Falls from 60 to 84th Place with Consumers in 4 Years
In 2015, Kellogg was the 68th most valued company in the country; in 2016, it fell eight more slots to 76; and with its latest measurement, Brand Finance says Kellogg has fallen eight more slots to 84. The company has seen a drop of 24 slots in just four years.[...]
The Brand Finance rating isn’t the only example of trouble for the breakfast food company. The Michigan-based company has also seen its stock falling since last year. Kellogg’s stock closed last week at $72.61 per share, down from its 52-week high of $87.16.
[...]
The company’s contraction came after Kellogg decided to cut its advertising with Breitbart News at the end of 2016, thereby snubbing Breitbart’s 45,000,000 readers.
[...]
Finally, according to advertising industry watchdog, Adweek, Kellogg’s decision to pull advertising from Breitbart and the ensuing controversy over the move inflicted massive, long-term damage to the cereal company’s brand online.
Verlaat inzicht bij Mr. Kellogg?
In November, Kellogg noted that the conservative readers at Breitbart News are not “aligned with our values as a company.”
http://www.breitbart.com/big-government ... our-years/


En dan de lotgevallen van koffiemaker Starbucks.
Die boycot niet alleen Breitbach maar gaat en stapje verder en gaat positieve discriminatie toepassen op migranten. Ook dat is slecht voor de business.
Hiring Refugees Is Hurting Starbucks’ Brand, Analysts Say
Starbucks' (sbux, +0.20%) decision to hire 10,000 refugees at locations worldwide is hurting the coffee giant's brand and could impact earnings, analysts say.
[...]
The company responded to the conservative backlash by saying it would speed up its previously stated goal of hiring 10,000 veterans and military spouses by 2018. Starbucks announced that plan in 2013, and said on Thursday it had already hired over 8,800 so far.
http://fortune.com/2017/03/09/starbucks ... -backlash/

En dus wordt de raad gegeven door Jaap Plaisier:
Het is GeenStijl dan ook aan te raden om harder in de tegenaanval te gaan en iedereen op te roepen producten van de desbetreffende adverteerders te boycotten. GeenStijl heeft tenminste 1,2 miljoen bezoekers per maand en op Facebook 176.000 volgers, Dumpert heeft tenminste 2,2 miljoen bezoekers per maand en op Facebook 1,7 miljoen volgers (NRC een schamele 160.000). Een stevig ingezette campagne kan maar zo effect hebben. Begin bijvoorbeeld met Grolsch en het Wereld Natuur Fonds, en een petitie (zie hier de succesvolle Kellog’s petitie van Breitbart).
http://jaapplaisier.blogspot.nl/2017/05 ... -tijd.html

Het aantal mensen dat bij Geenstijl leest is groter dan de verkochte oplage van alle papieren kranten bij elkaar. Zo iets.
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48846
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Vrijheid van meningsuiting

Bericht door Pilgrim »

De totalitaire verleiding: toenemende criminalisering van vrijheid van meningsuiting

Coen de Jong, 05-05-2017

Afbeelding

VvMU: Das war einmal

De vrijheid van meningsuiting is de afgelopen vijftien jaar structureel verdacht gemaakt door machthebbers en hun gewillige helpers. Uitgesproken verdedigers van de vrijheid van meningsuiting – bijvoorbeeld Theo van Gogh, Hans Teeuwen en Ebru Umar – kregen labels opgeplakt als gevaarlijk, extreemrechts of racist. Gaat het met de vrijheid van meningsuiting net zo aflopen als met de Atheense democratie in de oudheid, een vlam die even helder brandde maar door tirannie is gedoofd? Want overheden, religieuze drammers en social justice warriors omcirkelen hun prooi.

Noam Chomsky wijst erop dat vrijheid van meningsuiting een zeer recente verworvenheid is. In de Verenigde Staten zijn burgers pas sinds jaren zestig van de vorige eeuw daadwerkelijk in staat machthebbers te bekritiseren. Cruciaal daarvoor waren uitspraken in rechtszaken – zoals een rechtszaak wegens opruiing tegen de civil rights movement van Marten Luther King – die de grens van wat acceptabel was oprekten. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft in 1976 vastgelegd dat de vrijheid van meningsuiting ook geldt voor “those (opinions) that offend, shock or disturb the state or any sector of the population”. Das war einmal.

Totalitaire verleiding
De neiging om eenheid van meningen en standpunten af te dwingen noemt de Franse denker Claude Lefort “de totalitaire verleiding”. Afgedwongen eenheid kan allerlei vormen aannemen: ‘De natie’, ‘de heilstaat’ of ‘onze identiteit’. Maar ook ‘de ware religie’, ‘het socialisme’ of ‘het volk’. Een recente variant op de totalitaire verleiding is het verplichte instemmen met ‘diversity’ en de ‘multiculturele samenleving’, beiden ondefinieerbare concepten. Een ander voorbeeld is de houding van de pro-Brexit fanatici in Engeland, die iedereen met een andere mening een saboteur, een landverrader en een ‘enemy of the people’ noemen.

De essentie van censuur is al eeuwen dezelfde: bescherming van de veiligheid van de staat, de religie en de zeden. John Stuart Mill schreef in de 19e eeuw in On Liberty: “Religie, moraal en goede zeden kunnen nooit een valide argument zijn om afwijkende meningen of kritiek op overtuigingen te verbieden.”

Verlichtingsfundamentalist
Toch horen we in 2017 constant oproepen tot ‘rekening houden met gevoeligheden’, waarbij die gevoeligheden toevallig meestal progressief of islamitisch of zijn. De redenering is dan bijvoorbeeld: het beledigen van moslims bedreigt de eenheid in de Nederlandse samenleving. De totalitaire verleiding in een notendop.

Terwijl tolerantie historisch gezien juist is bevochten op de religieuze scherpslijpers. Pas sinds de jaren vijftig mogen we openlijk spotten met religie. En als we niet opletten zal dat op korte termijn weer afgelopen zijn. Na de moord op Theo van Gogh – en wederom na de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo – was iedereen heus wel voor de vrijheid van meningsuiting, op voorwaarde dat die maar niet daadwerkelijk gebruikt werd. Kerkelijke en islamitische vrijheidshaters bedachten de term verlichtingsfundamentalist. Een achterbakse maar effectieve drogreden, want zo schilder je de tegenstander af als een irrationele extremist. Het is hetzelfde als ‘zuurstoffundamentalist’ zeggen tegen iemand die niet kan ademhalen omdat jij zijn keel dichtknijpt.

Shariabepaling
De ‘weaponisation of taking offence’ tekent zich zowel op links als op rechts af. Universiteiten in de VS zijn doodsbang voor activiteiten van social justice warriors op hun campussen. Een bijverschijnsel van de commercialisering van de universiteiten, want funding is everything. Sommige instituties stellen zich in hun enthousiasme om kritiek op de islam te criminaliseren zelf op als social justice warriors: het Vaticaan, de overheid in Canada en Groot-Brittannië en de Raad van Europa. Hoogstwaarschijnlijk vinden ze zichzelf reuze moreel, verlicht en vooruitstrevend. Maar dat vonden Trotski, grootinquisiteur Torquemada en de Rode Khmer in Cambodja vast ook van zichzelf.

Vrijheden moeten niet alleen in theorie bestaan, maar ook in de praktijk. En in die praktijk schort er van alles aan. Zo is er in Nederland de facto een shariabepaling van kracht, want wie spot met de profeet van de moslims zit de rest van zijn leven in de persoonsbeveiliging. Als we een afwijkende mening in theorie mogen uiten terwijl in de praktijk de sociale sanctie zo hoog is dat we het niet aandurven, is er dan nog vrijheid? En als de verantwoordelijkheid voor geweld van religieuze fundamentalisten bij het slachtoffer wordt gelegd – want waarom moest die ‘nodeloos provoceren’? Stalin grijnst van oor tot oor.

Permanente verontwaardiging
In ‘five new threats to free speech today’ op spiked-online.com stelt Nick Hume dat in het Verenigd Koninkrijk nu meer mensen vastzitten wegens de verkeerde mening dan ooit sinds de 18e eeuw. Vanwege islamofobie, homofobie en andere gedachtemisdrijven. Dergelijke veroordelingen zijn ter bescherming van de social cohesion, wat neerkomt op de afgedwongen éénheid uit Lefort’s totalitaire verleiding. Zonder enige ironie bevelen de pleitbezorgers van deze totalitaire praktijken mensen aan 1984 te herlezen, omdat Donald Trump zo gevaarlijk is. Orwell rolt over de grond van het lachen.

De two-minute hate uit Orwell’s 1984 richt zich in 2017 op voorstanders van de vrijheid van meningsuiting. Westerse democratieën ontwikkelen zich tot ‘indignation states’, staten van permanente verontwaardiging. Elke opmerking die niet binnen een beperkte set goedgekeurde meningen past kan rekenen op ‘outrage on demand’, bijvoorbeeld via Twitterstormen. Door onofficiële censors, die geen verantwoording schuldig zijn aan wie dan ook, maar wel een luisterend oor vinden bij de overheid.

Zelfcensuur
De internalisering van de angst om te beledigen is een zeer effectieve vorm van zelfcensuur. Er is een hardnekkige ‘je mag dat niet zeggen’ cultuur ontstaan die spreekrechten verbied of juist opeist op basis van geloof, huidskleur of geslacht. “JIJ mag dat niet zeggen omdat je blank, zwart, man, vrouw of ongelovige bent”. Gevolgd door: “IK mag dat wel zeggen omdat ik blank, zwart, moslim (of wat dan ook) ben”. Politici en bekende personen die na ‘beledigende’ uitspraken en de daaropvolgende online mobbing nederig excuses aanbieden verergeren de situatie. Het komt akelig dicht in de buurt van de openbare boetedoeningen die Mao tijdens de culturele revolutie oplegde aan iedereen die van het rechte pad afweek.

Vrijheid moet in de harten van de mensen aanwezig zijn, anders sterft ze uit. De Nederlandse Grondwet biedt weinig bescherming tegen informele censuur. Artikel 7 over de vrijheid van meningsuiting bevat bovendien de bepaling ‘behoudens ieders verantwoordelijkheid voor de wet’. Hoe lang voordat overheidsjuristen op de redenering komen dat kritiek op de islam tot geweld kan leiden en daarmee ‘onverantwoordelijk’ is? En op basis daarvan strafbaar moet zijn?

Reviaans ezelsproces
Hillary Clinton heeft het slechte voorbeeld gegeven door in 2012 de makers van de – door vrijwel niemand bekeken – internetfilm The Innocence of Muslims verantwoordelijk te stellen voor de aanslag op het Amerikaanse consulaat in Benghazi. Het was complete onzin, maar de makers van de film werden toch maar even vervolgd. Donald Trump is geen haar beter, want een tentoonstelling van Mohammed cartoons in Texas – waarop Islamitische terroristen een aanslag pleegden – vond hij ‘onverantwoordelijk’. Machthebbers zijn in deze volstrekt cynisch en onbetrouwbaar.

De overheid vormt de grootste bedreiging voor de vrijheid van meningsuiting, bijvoorbeeld als de overheid haar eigen belangen (machtsbehoud, rust, orde) boven die van individuen stelt. Of individuen niet beschermt tegen lynchmeutes, online of – zoals in landen als Pakistan regelmatig voorkomt – fysiek geweld. Hopelijk komt er snel een baanbrekende rechtszaak, met een uitspraak van de rechter die de grenzen van vrijheid van meningsuiting flink verruimd. Bij voorkeur een 21ste-eeuws Reviaans ezelproces over de islam. Want zwaar bevochten vrijheden die we – onder het mom van de maatschappelijke vrede en het fatsoen – teruggeven aan de overheid zijn we voorgoed kwijt.

http://politiek.tpo.nl/2017/05/05/total ... ngsuiting/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
King George
Berichten: 21023
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Vrijheid van meningsuiting

Bericht door King George »

Meer over de verontwaardigde deugdmensjes en nogmaals hun hypocrisie in kaart gebracht:


Kijk. Georgina Verbaan in d'r blote tieten voor Linda
Zowel Sjors & Haar Harries als hoofdredactreutel Dildou van der Bil van overgangsblaadje Linda Magazine staan trouwens op De Lijst der Moreel Klaarkomende Klapkutten die Huilie Doen Over DumpertReeten. Nogal hypocriet als je bedenkt dat Linda Magazine een business model heeft ontwikkeld over mannenbillen. Objectiveren kun je leren en u wilt niet weten hoe vaak het in de Linda over mannenkonten gaat, en zo ja dan hierrrr de Google search. Over kuthoeren gesproken. In 2010 regelde lovermilf Linda graties mannenhoeren voor nieuwe abonnees. Echt waar. Wie zich aanmeldde als abonnee kreeg een gratis lulhoer van Linda de Mol cum suis. Die arme neukslaaf werd heel stoer als "gigolo" aangeduid. Maar het was niks meer en minder alsdan loepzuivere mensenhandel en mannenvernedering natuurlijk. Maar toen hoorden we de adverteerders, bedrijven en opiniekoelies van noodlijdende dagbladen niet. Sluiten we af met een fijne discussie over seksisme & hypocrisie op Linda Facebook en een alleszeggende reactie van akela Dildou van der Bil. Fijne fapzondag allemaal!
Afbeelding
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48846
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Vrijheid van meningsuiting

Bericht door Pilgrim »

Ik zie het als een stok om de hond te slaan en dus als een poging om het niet-politiek correcte Geen Stijl weg te krijgen.
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Mahalingam
Berichten: 41939
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Vrijheid van meningsuiting

Bericht door Mahalingam »

En er is politieke rugdekking gekomen (kamerbreed?) voor de boycot actie.
Ministers Bussemaker en Schultz steunen oproep aan adverteerders GeenStijl
De oproep van vrouwelijke journalisten aan bedrijven om niet meer te adverteren op de website GeenStijl heeft zondag steun gekregen van de ministers Jet Bussemaker van Onderwijs en Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur. Beiden zeiden in tv-programma's dat ze de oproep ook zouden hebben ondertekend als hun daarom was gevraagd.
[...]
In het tv-programma Buitenhof noemde Bussemaker het initiatief tegen GeenStijl 'een goede actie'. En: 'Ik vind dat hier echt een grens is overschreden.' Schultz zei in het programma WNL op Zondag ook dat het goed is dat adverteerders worden aangesproken.
http://www.volkskrant.nl/media/minister ... ~a4493034/
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Maarten
Berichten: 622
Lid geworden op: di mar 21, 2017 3:00 pm
Locatie: Twente

Re: Vrijheid van meningsuiting

Bericht door Maarten »

Stomme dozen... :thinking:

Mahalingam
Berichten: 41939
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Vrijheid van meningsuiting

Bericht door Mahalingam »

En er is nog meer politieke rugdekking. Van Groen Links. Wie had dat nu ooit kunnen denken ?
GroenLinks stelt vragen over mogelijke advertenties van overheid op GeenStijl
[...]Naar aanleiding van de oproep hebben meerdere adverteerders zich inmiddels teruggetrokken van de sites. Onder hen ook het ministerie van Defensie. Volgens de opstellers van het pamflet adverteert de Belastingdienst ook op de sites en blijven zij dit vooralsnog doen.
GroenLinks wil van staatssecretaris Wiebes weten of het klopt dat de Belastingdienst adverteert op de websites. Als dat inderdaad het geval is, wil GroenLinks weten hoe het kan dat Defensie zich inmiddels teruggetrokken heeft, terwijl de Belastingdienst gewoon doorgaat met adverteren. Daarom heeft GroenLinks-Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet mondelinge vragen aangemeld.
De mission statwement begint met: "De oproep van GeenStijl om Volkskrant-journaliste Reijmer seksistisch te becommentariëren is het zoveelste dieptepunt. Seksisme in de media is niet een zaak van overheid en politiek alleen. ..."
Geen Stijl komt dan met een heel aantal 'dieptepunten ' met Gr. Links.
Wie kwam er op de proppen met de uitdrukking 'het zoveelste dieptepunt' in dat bericht?
Jullie campagneleider Wijnand Duyvendak? Die het zeker een dieptepunt vond toen wij de misdadiger W. Duyvendak een misdadiger noemden?
Of was het Kamerlid Linda Voortman die het een dieptepunt vond toen we dommerdje L. Voortman een dommerdje noemden?
Of partijleider Jesse Klaver die het een dieptepunt vond toen we secretaris bij bommenmakersclub DWARS J. Klaver een secretaris bij een bommenmakersclub noemden?
Of kandidaat-minister Femke Halsema die het een dieptepunt vond toen we islamiseringssupporter F. Halsema een islamiseringgsupporter noemden?
Of ex-Raadslid Ilhan Tekir die het een dieptepunt vond toen we GroenLinkser I. Tekir een GroenLinkser noemden?
Of Kamerlid Corinne Ellemeet die het een dieptepunt vond toen we Stem Voor-campagnevoerende Soros-lobbyist C. Ellemeet een Soros-lobbyist noemden?
Of was het de hele fractie vol kindbruidjestroela's die het een dieptepunt vond toen we hen kindbruidjestroela's noemden? Enfin, u snapt het wel en als u in tegenstelling tot ons nog geen kotsbeu heeft (oh ja, da's ook al van GroenLinks) van GroenLinks dan duikt u HIER het onwelriekende archief in.

De boodschap is duidelijk hoor. Schrijf iets kritisch over GroenLinks en de ex-communisten wachten net zolang tot er een verontwaardigde drogredeneerpamfletjesbandwagon langskomt waar ze op kunnen springen en ze laten alle principes varen. Uw vrije media zijn in goede handen bij Klaver en consorten. HELE GROTE SATIRISCHE KUCH.
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/20 ... wijkt.html

Vragenstelster Corinne Ellemeet (Soros adept) twitterde op 3 mei nog de uitsmuiter van dit bericht:
Persvrijheid, onmisbaar voor een vitale democratie. #internationaledagvoorpersvrijheid http://s.vk.nl/t-a4492023/
https://twitter.com/CorinneEllemeet/sta ... 6336279552
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Plaats reactie