De verschillen tussen Allah en God.

Bestaat God? Wat is de waarde van religie? Mag je een dogma in twijfel trekken?
mohyouknow19
Berichten: 437
Lid geworden op: ma apr 23, 2007 12:09 pm
Locatie: Zaandam
Contacteer:

Bericht door mohyouknow19 »

Ariel schreef:het is een sharia wet.


10) Custody goes to mother for boys 9 years and girls 7 years provided she prays and does not marry a stranger. After 9 and 7 years boys and girls go to the father.

a) Shafi'i Law- Page 550 Law#m.13.0

b) Hanafi Law-Page 138-139

=========================

13. Custody of children goes to mother as long as the kids need care, normally 9 years for boys and 7 for girls, after which the father takes over. But if the mother does not pray or gets married, the kids immediately go to the father. -

Zo zie je maar weer jongens, dat je ook nog van een kafir kan leren. :razz:

Vriendelijke groet.
Ariel.
Beste Ariel


Het brede toepassingsgebied van de sharia vindt zijn oorsprong in de overtuiging dat de wet in alles moet voorzien wat noodzakelijk is voor iemands geestelijke en lichamelijke gezondheid. De islam maakt daarbij geen onderscheid tussen het religieuze en het seculiere leven. Voor moslims zijn alle handelingen verdeeld in vijf categorieën:

Verplicht (fard, of wādjib) - het doen wordt beloond, het nalaten bestraft.
Aanbevolen, verdienstelijk (mandōeb, moestahabb of soenna) - het doen wordt beloond, het nalaten niet bestraft.
Toegestaan (moebāh halāl) - doen en laten worden beloond noch bestraft.
Laakbaar, afkeurenswaardig ( makrōeh) - het doen wordt niet bestraft, het nalaten beloond.
Verboden (harām) - het doen wordt bestraft, het nalaten beloond.
Bij fard wordt onderscheid gemaakt tussen individuele en gemeenschappelijke plichten ( fard al-`ayn en fard al-kifāya). Bij gemeenschappelijke verplichtingen volstaat het als een deel van de gemeenschap zich inspant. In de eerste categorie vallen bijvoorbeeld de salat, in de tweede categorie een begrafenis, waarbij het volstaat dat een aantal vrienden en kennissen het gebed voor de overledene en de teraardebestelling bijwoont. De aanwezigen hebben daarmee namens de gemeenschap aan haar verplichting voldaan.

Met straf en beloning wordt in dit verband in de eerste plaats bestraffing en beloning in spirituele zin bedoeld. Plichtverzaking tegenover God blijft in de meeste gevallen een zaak tussen de gelovige en God. Moslims gaan ervan uit dat men voor zijn doen en laten op de Dag des oordeels rekenschap voor God aflegt en door God beloond ofwel bestraft wordt. Slechts in enkele gevallen is een strafmaat vastgesteld. Dat is voornamelijk zo wanneer er ook maatschappelijke belangen in het geding zijn, zoals bij alcoholgebruik.

Bij de uitvoering van een handeling is het van belang of de handeling met de juiste intentie is verricht. Bij een juridische beoordeling zal een rechter een aantal zaken in aanmerking nemen, namelijk onder meer de vraag of iemand de intentie had een misdaad te begaan ('met voorbedachten rade'), of hij/zij meerderjarig is en bij zijn/haar volle verstand.

De basis van de verplichtingen van een moslim worden gevormd door de vijf zuilen van de islam.


Wij volgen de koran en de overlevering van de profeet (vzmh) en iets dat toegestaan is ,.
is niet verplicht.

EN LATEN WE HET OVER DE ECHTE HUWELIJK IN DE ISLAM HEBBEN VOLGENS DE SHARIA (ISLAMITISCHE WETGEVING)

Huwelijken worden door een huwelijksovereenkomst (aqd an-nikāh) tussen een wettelijke vertegenwoordiger ( in beginsel de vader) van de bruid, en de bruidegom in het bijzijn van tenminste twee getuigen gesloten. De getuigen moeten betrouwbare, volwassen moslims zijn die over hun volle verstandelijke vermogens beschikken. De wali en de getuigen dienen zich (behalve volgens de sjafiitische leerschool) van de instemming van de bruid te overtuigen. Een huwelijk dat zonder instemming van de bruid gesloten is, is volgens de andere drie leerscholen onwettig. Een bruidsschat (mahr of sadāq), door de man aan de vrouw te geven, is een voorwaarde voor een geldig huwelijk op basis van Soera De Vrouwen 4: En geeft de vrouwen gewillig haar huwelijksgift. Als zij echter naar haar eigen behagen u er een gedeelte van kwijtschelden, geniet daarvan met genoegen en heilzaam gevolg. De bruidsschat wordt door de man aan de vrouw gegeven en kan dienen als noodvoorziening in geval van echtscheiding of overlijden van de man.

Een moslimman mag een christelijke of joodse vrouw huwen. Een christelijke of joodse man mag geen moslimvrouw huwen. Een man mag maximaal vier vrouwen gelijktijdig huwen (polygynie), volgens Soera De Vrouwen 3: … huwt dan vrouwen die u behagen, twee of drie, of vier en als gij vreest, dat gij niet rechtvaardig zult handelen, dan één of wat uw rechter handen bezitten… Tafsir zou wijzen dat men met verschillende zaken rekening dient te houden. Zo staat in de aya dat er de voorwaarde is dat hij hen gelijk behandelt. Volgens velen is een gelijke behandeling feitelijk onmogelijk, en zou het impliciet een verbod behelzen. Ook dient men bij een huwelijk rekening te houden met de plaatselijke wetgeving, waardoor een polygynisch huwelijk meestal uitgesloten is.

Een sjiietische bijzonderheid is het tijdelijk huwelijk (متعة mut'a), dat minimaal een uur en maximaal 99 jaar kan duren. Het is een huwelijk zonder bruidschat en de verder aan een huwelijk verbonden rechten, maar tegen betaling van een door de 'huwelijks'partners vastgestelde vergoeding. Dit is gebaseerd op een door de profeet toegestane praktijk tijdens een langdurige veldtocht. Soennieten menen echter dat deze toestemming door de profeet is ingetrokken en beschouwen het tijdelijk huwelijk als een gelegaliseerde vorm van prostitutie.

Wanneer een vrouw in ernstige mate ongehoorzaam is aan haar echtgenoot heeft de man volgens de Koran het recht haar, na een traject van vermanen en vermijden, licht te tuchtigen door middel van een symbolische, lichte tik met een miswak, een takje dat gebruikt wordt om de tanden te reinigen. De tuchtiging mag geen pijn doen en geen letsel veroorzaken. Een hadith vermeldt dat Mohammed ooit zijn afschuw uitsprak over het slaan met de woorden: 'Hoe is het mogelijk dat iemand zijn vrouw slaat zoals je een wilde kameel slaat en vervolgens met haar wil slapen?'

Echtscheiding zou volgens een hadith het meest verachtelijke zijn van wat God nog heeft toegestaan. Aan een scheiding behoort een proces van gesprek en bemiddeling door derden vooraf te gaan. Het is voor mannen door middel van verstoting (talaq) redelijk eenvoudig, terwijl het voor vrouwen uitsluitend via te verkrijgen door middel van goede echtscheidingsgronden, zoals mishandeling of bekering tot een ander geloof. Ook wanneer een man zijn echtelijke plichten niet nakomt of langdurig afwezig is zonder bekende verblijfplaats, is dit voor een vrouw zondermeer een geldige reden tot echtscheiding.

Een vrouw kan ook via een rechter echtscheiding verkrijgen wegens 'onverenigbaarheid van karakters' (choel). Mohammed heeft dit in een aantal gevallen toegestaan. Zij moet in dat geval wel bereid zijn de bruidsschat of een deel ervan terug te geven. Na een scheiding geldt een wachtperiode (idda) van ca. drie maanden voordat een vrouw kan hertrouwen om vast te stellen of de vrouw zwanger is. De man blijft gedurende die tijd financieel verantwoordelijk. Voor een weduwe geldt een wachtperiode van vier maanden. De vrouw houdt tenminste gedurende de zoogtijd (in principe twee jaar) de zorg voor de kinderen.


Met vriendelijke groeten mohyounknow19

De islam is vrede en geen barbaarse geloof.

wis je nog Ariel onze eerste disussie over tolerantie in de islam , toen je zij dat de mohammed (vzmh) de ongelovigen had vermoordt enz.
maar als je naar de geschiedenis kijkt en de (messenger of god ) had gezien . dan weet je dat mohammed (vzmh) steeds bespuugd werdt, beledigt werdt, bedreigt werdt, verjaagd werdt enz.
Maar uiteindelijk met een leger kwam die onverslaanbaar was.
Omdat hij de woorden van god openbaarden en de mensen in zijn god geloofden.

Je moet daarom ook uitkijken met wat je leest ze proberen de islam zwart te maken.
Als je informatie over de bijbel wilt dan ga je naar de site die door Christen worden gemaakt.
Wil je informatie over de islam dan ga je naar een site die door moslims is gemaakt.
maar niet naar 1 site naar 8 sites kijken ofdat gene wat ze zeggen wel overeenkomt.
want je wilt tenslotte de waarheid weten .


Met vriendleijke groeten mohyouknow19

Ik ga nu spreek je weer
Voorzeker, zij, die de tekenen van God verwerpen, zullen een strenge straf ontvangen; God is machtig, de Heer der Vergelding

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 76202
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Bericht door Ariel »

Dank je wel voor deze informatie Moh.
Wat vind jij van het tijdelijk huwelijk ? En wat vind je van polygynie?
En denk je niet dat sommige mannen de symbolische lichte tik met een miswak erg letterlijk opvatten, en dat de lichte tik een flinke aframmeling word?

Weet je dat er in de koran niet gesproken word over een lichte tik Moh, maar over een klap?
"Men are overseers over women, by reason of that wherewith Allah hath made one of them excel over another, and by reason of that which they expend of their substance. Wherefore righteous women are obedient, and are watchers in husbands absence by the aid and protection of Allah. And those wives whose refractoriness ye fear, exhort them, and avoid them in beds, and beat them; but if they obey you, seek not a way against them; verily Allah is ever Lofty, Grand." (Quran 4:34 A.M. Daryabad Trans.)


Weet je ook dat Mohammed gezegd heeft dat men vrouwen mag slaan?
Ken je deze hadith?
Abu Dawud, Book 11, Number 2141:
verteld door Abdullah ibn AbuDhubab:

Iyas ibn Abdullah ibn AbuDhubab deed verslag van de volgende uitspraak van de apostel van Allah: Sla Allahs dienstmaagden niet, maar toen Umar bij de Apostel van Allah kwam en zei: Vrouwen worden aangemoedigd tegen hun echtgenoten, gaf de profeet toestemming ze te slaan. Daarop kwamen veel vrouwen bij de familie van de apostel van Allah met klachten over hun echtgenoot. Hierom zei de apostel van Allah: Veel vrouwen komen bij Mohammeds familie om te klagen over hun man. Dat zijn niet de besten onder jullie.
Abu Dawud, Book 11, Number 2142:
Verteld door Umar ibn al-Khattab:

De profeet zei: Een man zal niet worden gevraagd naar de reden waarom hij zijn vrouw slaat.
Moh, zeg me eens eerlijk, wil jij nu werkelijk dat een vrouw gehoorzaam aan jou is? Wil jij niet liever een gelijkwaardige relatie?
Wil jij werkelijk je vrouw behandelen alsof ze je kind is, en haar een tik ( licht of minder licht ) geven als ze je ongehoorzaam is?
Denk jij niet dat een tik (licht of niet licht ) heel vernederend voor een vrouw is om te krijgen?

Ik ben dit jaar 40 jaar getrouwd, en mijn man had mij geen tik moeten geven lieverd. Ik vermoed als hij dat gedaan had, ik dit jaar geen 40 jaar met hem getrouwd zou zijn . En ik ben niet gehoorzaam geweest Moh.
Gehoorzaamheid speelt geen rol in onze relatie.
Wij staan naast elkaar, dus mijn man staat niet boven me.

Ben jij echt van mening dat in Islam de vrouw en man gelijk zijn ?

Ik wil je best geloven Moh, dat Islam vrede is, maar ik zie zoveel ellende en narigheid in Islam dat ik niet KAN geloven dat Islam vrede is.

Maar dat doet niets af van het feit dat ik je toch een aardige knul vind.
Jij kan er niks aan doen dat je Moslim bent.
Je bent geboren in een Islamitisch gezin en je hebt je leven lang niets anders gehoord dat Islam vrede betekend.
Ik zou willen dat je eens je blik verruimd en eens andere visies en religies bestudeerd.
Net zoals ik de Islam bestudeerd heb.

Vriendelijke groet.
Ariel.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Afghan
Berichten: 589
Lid geworden op: za aug 26, 2006 8:19 pm
Locatie: Uruzgan
Contacteer:

Bericht door Afghan »

[quote="mohyouknow19"]

Beste Moslim vriend,
Ik heb even de tijd genomen om je post en reacties door te nemen en sorry dat ik het moet zeggen, maar je doet me echt denken aan het Nederlandse spreekwoord dat zegt: je hebt de klokken horen luiden, maar weet niet waar de klepel hangt.

Je doet alsof je de Bijbel kent, maar je kent niet eens je Koran goed.
Ik ken de Koran en ik weet ook genoeg van de Bijbel om vast te stellen dat je alleen maar onzin zit uit te kramen. Volgens mij is het nog behoorlijk nat achter je oren.
In een van je post zeg je dat je de boek Jesaja ook voor de helft gelezen hebt. Als dat de eerste helft was, dan heb je zeker hoofdstuk 1 ook gelezen en vooral de verzen 10 t/m 20.
Heb je de wereld van Islam hierin niet herkend? Lees het hieronder nogeens en let vooral op ondergestreepte woorden.
Succes er mee.


(Jesaja 1:10-20)

Hoor de woorden van de HEER, . . . Wat moet ik met al jullie offers? zegt de HEER. Ik heb genoeg van die schapen, die vetgemeste kalveren; het bloed van stieren, rammen en bokken wil ik niet meer. En wanneer jullie voor mij verschijnen – wie heeft je gevraagd mijn voorhoven plat te lopen? Houd op met die zinloze offergaven. Ik heb een afschuw van jullie wierook; jullie feesten, nieuwemaan en sabbat, ik duld ze niet naast al dat wangedrag. Van jullie nieuwemaan, van ál jullie feesten heb ik een afkeer, ze hinderen mij, ik kan ze niet langer verdragen. Wanneer jullie je handen opheffen, wend ik mijn ogen af, ook als je aanhoudend bidt, luister ik niet. Aan jullie handen kleeft bloed! Was je, reinig je, maak een eind aan je misdaden, ik kan ze niet meer zien. Vermijd alle kwaad en leer goed te doen. Zoek het recht, houd tirannen in toom, bied wezen bescherming, sta weduwen bij.
De HEER zegt: Laten we zien wie er in zijn recht staat. Al zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw, al zijn ze rood als purper, ze worden wit als wol. Als je weer naar mij wilt luisteren, zal het beste van het land je ten deel vallen. Als je koppig bent en niet wilt luisteren, zul je vallen door het zwaard. De HEER heeft gesproken.
Met vriendelijke groeten
Afghan
Islam veroorzaakt blindheid. Wie wil er nog blind worden?

Teva Teff

Bericht door Teva Teff »

De werkelijkheid is dat het verschil tussen de niet bestaande 'Allah' en de niet bestaande 'God' gelijk nul is.
Als A=0 en B=0, 0=0, dus A-B=0.
Eenvoud is de meester, wiskundige eenvoud de oppermeester.

Nu krijg ik natuurlijk woedende reacties van religieuzen waarom ik niet B-A=0 heb geschreven.

Gebruikersavatar
Afghan
Berichten: 589
Lid geworden op: za aug 26, 2006 8:19 pm
Locatie: Uruzgan
Contacteer:

Bericht door Afghan »

Teva Teff schreef:De werkelijkheid is dat het verschil tussen de niet bestaande 'Allah' en de niet bestaande 'God' gelijk nul is.
Als A=0 en B=0, 0=0, dus A-B=0.
Eenvoud is de meester, wiskundige eenvoud de oppermeester.

Nu krijg ik natuurlijk woedende reacties van religieuzen waarom ik niet B-A=0 heb geschreven.
Met je eerst stelling dat Allah niet bestaat, kan ik wel meegaan, maar dat je gelooft dat God ook niet bestaat, dat is jou mening en geloof. Daar blijf ik liever vanaf.
Verwacht van mij in ieder geval geen woedende reactie. :lol:

Met vriendelijke groeten
Afghan
Islam veroorzaakt blindheid. Wie wil er nog blind worden?

Amazigh
Berichten: 1449
Lid geworden op: wo mei 02, 2007 9:42 pm

Bericht door Amazigh »

Afghan schreef:
Teva Teff schreef:De werkelijkheid is dat het verschil tussen de niet bestaande 'Allah' en de niet bestaande 'God' gelijk nul is.
Als A=0 en B=0, 0=0, dus A-B=0.
Eenvoud is de meester, wiskundige eenvoud de oppermeester.

Nu krijg ik natuurlijk woedende reacties van religieuzen waarom ik niet B-A=0 heb geschreven.
Met je eerst stelling dat Allah niet bestaat, kan ik wel meegaan, maar dat je gelooft dat God ook niet bestaat, dat is jou mening en geloof. Daar blijf ik liever vanaf.
Verwacht van mij in ieder geval geen woedende reactie. :lol:

Met vriendelijke groeten
Afghan
GE 1:11-12, 26-27 Trees were created before man was created.
GE 2:4-9 Man was created before trees were created.


GE 1:20-21, 26-27 Birds were created before man was created.
GE 2:7, 19 Man was created before birds were created.


GE 1:24-27 Animals were created before man was created.
GE 2:7, 19 Man was created before animals were created.


GE 1:26-27 Man and woman were created at the same time.
GE 2:7, 21-22 Man was created first, woman sometime later.


Goed he :)
Laatst gewijzigd door Amazigh op wo mei 16, 2007 11:07 am, 2 keer totaal gewijzigd.
A proud amazigh!

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 76202
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Bericht door Ariel »

Mijn excuses voor deze lap bijbel, maar ik wil dat ajax voortaan niet meer van die domme dingen zegt.
Wij zijn het van hem gewent, maar als ajax deze onzin ook op een andere site zet dan zullen de mensen denken dat jij zwakbegaafd is.
Vandaar deze post.

Oke ajax.
Lieve schat, als je nog eens dit soort waanzin verkondigd, controleer het dan even. Je komt nu zo dom over.
Liefs.
Ariel
GE 1:11-12, 26-27 Trees were created before man was created.
Genesis 11 God zei: ‘Overal op aarde moet jong groen ontkiemen: zaadvormende planten en allerlei bomen die vruchten dragen met zaad erin.’ En zo gebeurde het. 12 De aarde bracht jong groen voort: allerlei zaadvormende planten en allerlei bomen die vruchten droegen met zaad erin. En God zag dat het goed was.

Genesis 26 God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.’ 27 God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen.
GE 2:4-9 Man was created before trees were created.
Genesis 1 Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. 2 Op de zevende dag had God zijn werk voltooid, op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had. 3 God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk.
4 Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde. Zo ontstonden ze, zo werden ze geschapen.
De tuin van Eden
In de tijd dat God, de HEER, aarde en hemel maakte, 5 groeide er op de aarde nog geen enkele struik en was er geen enkele plant opgeschoten, want God, de HEER, had het nog niet laten regenen op de aarde, en er waren geen mensen om het land te bewerken.
6 wel was er water dat uit de aarde opwelde en de aardbodem overal bevloeide. 7 Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen.
8 God, de HEER, legde in het oosten, in Eden, een tuin aan en daarin plaatste hij de mens die hij had gemaakt. 9 Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die er aanlokkelijk uitzagen, met heerlijke vruchten. In het midden van de tuin stonden de levensboom en de boom van de kennis van goed en kwaad.

GE 1:20-21, 26-27 Birds were created before man was created.
Genesis 20 God zei: ‘Het water moet wemelen van levende wezens, en boven de aarde, langs het hemelgewelf, moeten vogels vliegen.’ 21 En hij schiep de grote zeemonsters en alle soorten levende wezens waarvan het water wemelt en krioelt, en ook alles wat vleugels heeft. En God zag dat het goed was.

GE 2:7, 19 Man was created before birds were created.


GE 1:24-27 Animals were created before man was created.
GE 2:7, 19 Man was created before animals were created.

GE 1:26-27 Man and woman were created at the same time.
Genesis 26 Abimelech kwam vanuit Gerar naar hem toe, samen met zijn vertrouweling Achuzzat en zijn legeroverste Pichol. 27 ‘Wat komt u hier doen?’ vroeg Isaak hun. ‘U bent mij immers vijandig gezind, u hebt mij toch weggestuurd?

Goed he :)
:shock: Nee niet goed, juist heel erg stom.
Maar ja, dat zijn we van je gewent.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

mohyouknow19
Berichten: 437
Lid geworden op: ma apr 23, 2007 12:09 pm
Locatie: Zaandam
Contacteer:

Bericht door mohyouknow19 »

Afghan schreef:
mohyouknow19 schreef:
Beste Moslim vriend,
Ik heb even de tijd genomen om je post en reacties door te nemen en sorry dat ik het moet zeggen, maar je doet me echt denken aan het Nederlandse spreekwoord dat zegt: je hebt de klokken horen luiden, maar weet niet waar de klepel hangt.

Je doet alsof je de Bijbel kent, maar je kent niet eens je Koran goed.
Ik ken de Koran en ik weet ook genoeg van de Bijbel om vast te stellen dat je alleen maar onzin zit uit te kramen. Volgens mij is het nog behoorlijk nat achter je oren.
In een van je post zeg je dat je de boek Jesaja ook voor de helft gelezen hebt. Als dat de eerste helft was, dan heb je zeker hoofdstuk 1 ook gelezen en vooral de verzen 10 t/m 20.
Heb je de wereld van Islam hierin niet herkend? Lees het hieronder nogeens en let vooral op ondergestreepte woorden.
Succes er mee.


(Jesaja 1:10-20)

Hoor de woorden van de HEER, . . . Wat moet ik met al jullie offers? zegt de HEER. Ik heb genoeg van die schapen, die vetgemeste kalveren; het bloed van stieren, rammen en bokken wil ik niet meer. En wanneer jullie voor mij verschijnen – wie heeft je gevraagd mijn voorhoven plat te lopen? Houd op met die zinloze offergaven. Ik heb een afschuw van jullie wierook; jullie feesten, nieuwemaan en sabbat, ik duld ze niet naast al dat wangedrag. Van jullie nieuwemaan, van ál jullie feesten heb ik een afkeer, ze hinderen mij, ik kan ze niet langer verdragen. Wanneer jullie je handen opheffen, wend ik mijn ogen af, ook als je aanhoudend bidt, luister ik niet. Aan jullie handen kleeft bloed! Was je, reinig je, maak een eind aan je misdaden, ik kan ze niet meer zien. Vermijd alle kwaad en leer goed te doen. Zoek het recht, houd tirannen in toom, bied wezen bescherming, sta weduwen bij.
De HEER zegt: Laten we zien wie er in zijn recht staat. Al zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw, al zijn ze rood als purper, ze worden wit als wol. Als je weer naar mij wilt luisteren, zal het beste van het land je ten deel vallen. Als je koppig bent en niet wilt luisteren, zul je vallen door het zwaard. De HEER heeft gesproken.
Met vriendelijke groeten
Afghan
oKE SPREEK GOED DOE GOED VERRICHT HET GEBED DAT HEB IK OOK GEZEGD. REINIG JE LICHAAM LUWDO ,.

EN DE BIJBEL IS VERANDERT JE KAN NIET MET EEN STUKJE TEKST BEWEREN .
jE MOET VERGELIJKEN MET WAT MATTHEUS ZEGT , het oude testament en nieuwe testament .
want die zijn verandert .
en ik ken de koran uit mijn hoofd lees en reciteer het de hele dag luister het versta de arabische taal wat wil je nog meer broeder of ben ik je broeder niet , meschien ben je een bekerling allah weet het best , wil jij dat beweren moslim vriend haal dan 1 leugen uit mijn verhaal kijken wie hier de moslim is of leugenaar .

Afgaan doe je best .

Want namelijk iemand beoordelen dat hij leugenaar is zit zelf fout .

want god is de enige die mag beoordelen niet jij en niet ik .

en iedere mens maakt fouten , god is daarom de barmhartige de genaddevolle en vergeeft alle zonden.

en ik het de bijbel doorgelezen en de thora ook.

en ik kom vaak hetzelfde erin tegen.

dus kom met 1 leugen van mij

eN IK HEB DE TEKST MET AANDUIDING NAAR DE BIJBEL met nummer vermelding doe je best ik wens je veel succes.

Met vriendelijke groeten mohyouknow19
Voorzeker, zij, die de tekenen van God verwerpen, zullen een strenge straf ontvangen; God is machtig, de Heer der Vergelding

mohyouknow19
Berichten: 437
Lid geworden op: ma apr 23, 2007 12:09 pm
Locatie: Zaandam
Contacteer:

Bericht door mohyouknow19 »

Afghan schreef:
Teva Teff schreef:De werkelijkheid is dat het verschil tussen de niet bestaande 'Allah' en de niet bestaande 'God' gelijk nul is.
Als A=0 en B=0, 0=0, dus A-B=0.
Eenvoud is de meester, wiskundige eenvoud de oppermeester.

Nu krijg ik natuurlijk woedende reacties van religieuzen waarom ik niet B-A=0 heb geschreven.
Met je eerst stelling dat Allah niet bestaat, kan ik wel meegaan, maar dat je gelooft dat God ook niet bestaat, dat is jou mening en geloof. Daar blijf ik liever vanaf.
Verwacht van mij in ieder geval geen woedende reactie. :lol:

Met vriendelijke groeten
Afghan
Allah is de arabische vertaling van god de almachtige de alwijzeAllah (Arabisch: الله, samentrekking van al-ilāh, de god, degene die aanbeden wordt) is een Arabisch woord voor God.

In de islamitische theologie is God uniek, almachtig, alomtegenwoordig, onzichtbaar. Evenals in het christendom wordt Hij beschouwd als de Schepper van al wat leeft. Hij beschikt zowel over levengevende als vernietigende eigenschappen. Deze God wordt beschouwd dezelfde te zijn als de God van het jodendom en christendom. Het is moslims niet toegestaan zich een voorstelling van God te maken, anders dan door het memoreren van Zijn eigenschappen of manifestaties, verwoord in de 99 Schone Namen van God die zijn afgeleid uit de Koran. Het is dan ook niet toegestaan om afbeeldingen te maken die God zouden moeten voorstellen.

Een moslim zal vaak Allah laten volgen door ta'ala, wat de Verhevene betekent, en hem doorgaans uitgebreider Allah soebhanoehoe wata'ala noemen, veelal afgekort tot: Allah (swt), wat vertaald kan worden als God, geprezen en verheven is hij.


Met vriendelijke groeten mohyouknow19
Voorzeker, zij, die de tekenen van God verwerpen, zullen een strenge straf ontvangen; God is machtig, de Heer der Vergelding

Gebruikersavatar
Afghan
Berichten: 589
Lid geworden op: za aug 26, 2006 8:19 pm
Locatie: Uruzgan
Contacteer:

Bericht door Afghan »

Beste Moslim vriend,
je schrijft een boel maar je zegt helemaal niets.
je schrijft: dus kom met 1 leugen van mij
Ik vind het een grote leugen als mensen zeggen dat de Bijbel veranderd is. Dus dit is alvast 1 leugen van je.
Als het geen leugen is dan verzoek ik je om mijn volgende vragen met bewijs te beantwoorden:
1- Wanneer is de Bijbel volgens jou veranderd, voor de komst van Islam of na de komst van Islam?
2- Wat precies is veranderd en door wie en wat zou de originele text volgens jou dan zeggen?

Graag je antwoorden met goed onderbouwde bewijs materiaal en bronvermelding voorzien. Ik heb geen zin om steeds naar jullie onzin te moeten luisteren.
Afghan
Islam veroorzaakt blindheid. Wie wil er nog blind worden?

mohyouknow19
Berichten: 437
Lid geworden op: ma apr 23, 2007 12:09 pm
Locatie: Zaandam
Contacteer:

Bericht door mohyouknow19 »

Ariel schreef:Dank je wel voor deze informatie Moh.
Wat vind jij van het tijdelijk huwelijk ? En wat vind je van polygynie?
En denk je niet dat sommige mannen de symbolische lichte tik met een miswak erg letterlijk opvatten, en dat de lichte tik een flinke aframmeling word?
Hoi ariel had het een beetje druk vandaag met school kon daarom je post niet zo snel beantwoorden.
Weet je dat er in de koran niet gesproken word over een lichte tik Moh, maar over een klap?
"Men are overseers over women, by reason of that wherewith Allah hath made one of them excel over another, and by reason of that which they expend of their substance. Wherefore righteous women are obedient, and are watchers in husbands absence by the aid and protection of Allah. And those wives whose refractoriness ye fear, exhort them, and avoid them in beds, and beat them; but if they obey you, seek not a way against them; verily Allah is ever Lofty, Grand." (Quran 4:34 A.M. Daryabad Trans.)


Nee ' ariel het is verboden in de islam om te schelden laat staan om te slaan.
Maar er zijn altijd mensen die hun vrouw slaan niet alleen in de islamitsche wereld maar ook hier in nederland en amerika noem maar op .zwaare jaloerzie en afgunst.
Maar beste Ariel koran vers 4;34

34. Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat God de enen boven de anderen heeft doen uitmunten en omdat zij van hun rijkdommen besteden. Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die gehoorzaam zijn en heimelijk bewaren, hetgeen God onder haar hoede heeft gesteld. En degenen, van wie gij ongehoorzaamheid vreest, wijst haar terecht en laat haar in haar bedden alleen en tuchtigt haar. Als zij u dan daarna gehoorzamen, zoekt geen weg tegen haar. Waarlijk, God is Verheven, Groot.

Kijk wat de profeet vrede zij met hem zij Wanneer een vrouw in ernstige mate ongehoorzaam is aan haar echtgenoot heeft de man volgens de Koran het recht haar, na een traject van vermanen en vermijden, licht te tuchtigen door middel van een symbolische, lichte tik met een miswak, een takje dat gebruikt wordt om de tanden te reinigen. De tuchtiging mag geen pijn doen en geen letsel veroorzaken. Een hadith vermeldt dat Mohammed ooit zijn afschuw uitsprak over het slaan met de woorden: 'Hoe is het mogelijk dat iemand zijn vrouw slaat zoals je een wilde kameel slaat en vervolgens met haar wil slapen?'

Weet je ook dat Mohammed gezegd heeft dat men vrouwen mag slaan?
Ken je deze hadith?
Een hadith vermeldt dat Mohammed ooit zijn afschuw uitsprak over het slaan met de woorden: 'Hoe is het mogelijk dat iemand zijn vrouw slaat zoals je een wilde kameel slaat en vervolgens met haar wil slapen?'

bedoel je deze lieve ariel , want schelden is verboden in de islam laat staan slaan.
God is de enige die mag straffen hij heeft ons geschappen.
als je niet meer verder kan gaan met je man of vrouw dan moet je scheiden.

Echtscheiding zou volgens een hadith het meest verachtelijke zijn van wat God nog heeft toegestaan. Aan een scheiding behoort een proces van gesprek en bemiddeling door derden vooraf te gaan. Het is voor mannen door middel van verstoting (talaq) redelijk eenvoudig, terwijl het voor vrouwen uitsluitend via te verkrijgen door middel van goede echtscheidingsgronden, zoals mishandeling of bekering tot een ander geloof. Ook wanneer een man zijn echtelijke plichten niet nakomt of langdurig afwezig is zonder bekende verblijfplaats, is dit voor een vrouw zondermeer een geldige reden tot echtscheiding.

Een vrouw kan ook via een rechter echtscheiding verkrijgen wegens 'onverenigbaarheid van karakters' (choel). Mohammed heeft dit in een aantal gevallen toegestaan. Zij moet in dat geval wel bereid zijn de bruidsschat of een deel ervan terug te geven. Na een scheiding geldt een wachtperiode (idda) van ca. drie maanden voordat een vrouw kan hertrouwen om vast te stellen of de vrouw zwanger is. De man blijft gedurende die tijd financieel verantwoordelijk. Voor een weduwe geldt een wachtperiode van vier maanden. De vrouw houdt tenminste gedurende de zoogtijd (in principe twee jaar) de zorg voor de kinderenAbu Dawud, Book 11, Number 2141:
verteld door Abdullah ibn AbuDhubab:

Iyas ibn Abdullah ibn AbuDhubab deed verslag van de volgende uitspraak van de apostel van Allah: Sla Allahs dienstmaagden niet, maar toen Umar bij de Apostel van Allah kwam en zei: Vrouwen worden aangemoedigd tegen hun echtgenoten, gaf de profeet toestemming ze te slaan. Daarop kwamen veel vrouwen bij de familie van de apostel van Allah met klachten over hun echtgenoot. Hierom zei de apostel van Allah: Veel vrouwen komen bij Mohammeds familie om te klagen over hun man. Dat zijn niet de besten onder jullie.
Abu Dawud, Book 11, Number 2142:
Verteld door Umar ibn al-Khattab:

Ik kan het boek op internet niet vinden verwijst naar een site van sudan ofzo.
dan koop ik het boek van abu dawud want ik kan me niet voorstellen dat Omar ibn Khattab de metgezel van de profeet zoiets zij.
Zij waren de ridders van de islam,.
zij gehoorzaamden god alleen en zij waren vol vrede en liefde jegens iedereen.
Ik zoek het snel uit dan hoor je van me Best Ariel.

De profeet zei: Een man zal niet worden gevraagd naar de reden waarom hij zijn vrouw slaat.
Moh, zeg me eens eerlijk, wil jij nu werkelijk dat een vrouw gehoorzaam aan jou is? Wil jij niet liever een gelijkwaardige relatie?
Wil jij werkelijk je vrouw behandelen alsof ze je kind is, en haar een tik ( licht of minder licht ) geven als ze je ongehoorzaam is?
Denk jij niet dat een tik (licht of niet licht ) heel vernederend voor een vrouw is om te krijgen?
Niemand mag de mensen gehoorzamen in de islam.
Je moet alleen god gehoorzamen.
En beste Ariel bij ons thuis is me moeder de baas en niet mijn vader.
ik heb mijn vader nog nooit me moeder zien slaan of een tikje zien geven nog nooit.
En ik was er vaak bij als zij het niet eens waren met iets , maar me moeder won altijd.
Omdat me vader een goede persoon in zichzelf is ,.
opgevoedt met respect en goed gedrag.
Het ligt dus ook aan de persoon zelf is hij hardnekkig , arrogant , of lief en aardig .

Maar laat ik je 1 ding duidelijk maken beste Ariel het is verboden om te slaan in de islam als je niet verder meer kan leven met elkaar dan moet je scheiden.
En als je wordt uitgedaagd om te vechten vermijdt het .
god ziet wel wie de boosdoeners zijn en wie barmhartig zijn hij is alomvattend de barmhartige de genaddevolle.
Ik ben dit jaar 40 jaar getrouwd, en mijn man had mij geen tik moeten geven lieverd. Ik vermoed als hij dat gedaan had, ik dit jaar geen 40 jaar met hem getrouwd zou zijn . En ik ben niet gehoorzaam geweest Moh.
Gehoorzaamheid speelt geen rol in onze relatie.
Wij staan naast elkaar, dus mijn man staat niet boven me.

Lieve ariel je moet alleen god gehoorzaam blijven.
en niemand heeft het recht om jouw en tik te geven.
barmharigheid en genadde speelt en rol .
vergeten en vergeven.
god ziet wel wie de boosdoeners zijn en wie barmhartigzijn.

En luister dit god heeft ons verteld in de koran .

dat er engelen zijn , eerbiedwaardige schrijvers,.
Die leven met ons maar wij kunnen het niet zien .
ieder persoon heeft zijn eigen engel zijn beschermer.
deze engel noteert alles wat jij gezegd hebt en gedaan hebt .
en wanneer jij doodt gaat zal de engel zijn boek sluiten met jouw naam erop en jaar en alles.
Iedere persoon heeft en engel.
god zegt daarom in de koran ik ken het zichtbare en het onzichtbare in de zeven hemelen en de aarde en jullie weten niets wat er allemaal voor jullie ogen verborgen wordt gehouden.
wanneer de engel des doods komt en jouw ziel meeneemt .
zal je moeten getuigen bij god.
en jij zal niet spreken , jouw lichaam zal spreken en het boek met het duidelijke bewijs.
en OWEE de leugenaars die op die dag loochenen hun verplijfplaats is de hel.
Owee de lasteraars en roddelaars hun verplijfplaats is de hel.

Owhww degene die elkaar onrecht aandoen , elkaar bedriegen.
hun verplijfplaats is de hel.

a - sakar
wat is a-sakar-
dat is het vuur .
dat de huid van de mensenafschuwd noch levend noch dood zullen zij zijn.
en er waken 19 poorten die naar de hel gaan voor ieder zijn slechte daden 1.

Maar degene die 1 korreltje hebben geloofd zullen eruiteindelijk uitkommen .


Ben jij echt van mening dat in Islam de vrouw en man gelijk zijn ?
Jazeker, de mannen en vrouwen zijn zeker gelijk of anders is de vrouw hoger dan de man.
De man moet haar vrouw beschermen.
Maar hoeveel bescherming wilt haar vrouw?

Ik plaats en verhaal ik vraag je alsublieft om het te lezen.
dan zie je de waarheid in.
Ik wil je best geloven Moh, dat Islam vrede is, maar ik zie zoveel ellende en narigheid in Islam dat ik niet KAN geloven dat Islam vrede is.
Best lieve Ariel de islam is vrede .
Oorlog heeft niks te maken met islam.
Terroristen hebben niks te maken met islam.
God heeft te maken met islam.
Maar in de media en kranten zijn allemaal mensen die ons geloof zwart maken.
en niet alleen dat moslims worden boos en gaan nog meer slechtere dingen doen net zoals mohammed b.
Wij moeten daarom ook de ware islam laten zien.
wij moeten tawhied ( eenheid van god) verkondigen.
dit is islam , hier was de profeet (vzmh) 12 jaar lang mee bezig om het te verspreiden tussen de mensen.

en Lieve ariel als je informatie over de islam wilt dan moet je naar een islamitische site gaan , makelijk een goed voorbeeld

http://www.ontdekislam.nl/

http://www.turntoislam.com/


Maar dat doet niets af van het feit dat ik je toch een aardige knul vind.
Jij kan er niks aan doen dat je Moslim bent.
Je bent geboren in een Islamitisch gezin en je hebt je leven lang niets anders gehoord dat Islam vrede betekend.
Ik zou willen dat je eens je blik verruimd en eens andere visies en religies bestudeerd.
Net zoals ik de Islam bestudeerd heb.
Als ik geen moslim was , en ik zou de ware islam kennen .
dan zou ik me gelijk overgeven in dit geloof,
Maar zoals god het al zij de meeste mensen weten het niet.
de meeste mensen geloven niet .
Ook al breng je duizend bewijzen, heeft geen nut.
Je moet ten eerst niet arrogant zijn en hardnekkig,
Ariel dat ben jij ook niet .
maar jij kijkt meer naar wat de media tezeggen heeft en wat andere mensen te zeggen hebben dan dat je naar de ware islam kijkt.

Ik geef je een site waar je veel kennis kan opdoen in de islam wie weet helpt het je verder:.

http://www.dimadima.nl/leden/

ALs je naar deze site gaat dan weet je alles over de islam de ware islam.
geen leugens en onzin,of traditie of oorlog maar puur monotheisme.


Vriendelijke groet.

Mohyouknow19
Voorzeker, zij, die de tekenen van God verwerpen, zullen een strenge straf ontvangen; God is machtig, de Heer der Vergelding

mohyouknow19
Berichten: 437
Lid geworden op: ma apr 23, 2007 12:09 pm
Locatie: Zaandam
Contacteer:

Bericht door mohyouknow19 »

Afghan schreef:Beste Moslim vriend,
je schrijft een boel maar je zegt helemaal niets.
je schrijft: dus kom met 1 leugen van mij
Ik vind het een grote leugen als mensen zeggen dat de Bijbel veranderd is. Dus dit is alvast 1 leugen van je.
Als het geen leugen is dan verzoek ik je om mijn volgende vragen met bewijs te beantwoorden:
1- Wanneer is de Bijbel volgens jou veranderd, voor de komst van Islam of na de komst van Islam?
2- Wat precies is veranderd en door wie en wat zou de originele text volgens jou dan zeggen?

Graag je antwoorden met goed onderbouwde bewijs materiaal en bronvermelding voorzien. Ik heb geen zin om steeds naar jullie onzin te moeten luisteren.
Afghan
Oke'beste vriend dit zal ik voor jouw doen jij hoort zo spoedig mogelijk van mij.

Ik popel om het nu te schrijven alleen het is al laat moet morgen vroeg opstaan,.

En het belangrijkste gaat om Jezus (vzmh) en zijn metgezellen.

maar je ziet het morgen Insallah ,.

Morgen rond 8 uur moet je kijken ik heb het namelijk en beetje druk met school.


met vriendlelijke groeten mohyouknow19,.
Voorzeker, zij, die de tekenen van God verwerpen, zullen een strenge straf ontvangen; God is machtig, de Heer der Vergelding

mohyouknow19
Berichten: 437
Lid geworden op: ma apr 23, 2007 12:09 pm
Locatie: Zaandam
Contacteer:

Bericht door mohyouknow19 »

Ben jij echt van mening dat in Islam de vrouw en man gelijk zijn ?
Lieve ariel

Het is niet toegestaan voor en man om haar vrouw te slaan.
maar je weet wel de meeste mensen kunnen de ware islam niet, zelf moslims die zich tot de islam rekenen.
de meeste mensen horen via de televisie , mohammed b een moslimterrorist , alle molims zijn terroristen oppasen.nee.
Of een moslim slaat haar vrouw onderdrukt haar vrouw.
dus alle moslims onderdrukken hun vrouw slaan hun vrouw.nee.
Of pim is gierig , dus alle nederlanders zijn gierig.nee.
Mustafa m. een marokaan heeft bank overvallen in west, alle marokannen zijn dieven. OVER EEN KAM SCHEREN.
VOOROORDELEN , STEREOTYPEN NOEM MAAR OP.
De televise de kranten en radio zijn goede bronnen die dat verspreiden .
en de meeste mensen geloven dit , meer dan de helft gelooft dit.
Leugens en onzin die in de rondt doen.
maar god zij dank dat ik een beetje kennis heb opgedaan om dit tegentespreken.
De koran is vrede en mohammed (vzmh) is tollerant waarom hebben anders zoveel mensen dit gelooft omarmt.

En lieve Ariel lees dit , dan za je anders denken , de meeste moslim vrouwen weten geen eens hun rechten.
dit komt doordat ze geen kennis hebben .
in islamitsche landen blijft de vrouw thuis en de man is aan het werk.
terwijl ik eigenlijk vindt dat iedereen in de hele wereld als eerst les moet volgen. want kennis is uiteraard macht .
zo weet je wat je rechten zijn en je plichten.
maar de meeste mensen weten dit niet , ze doen wat de man hen opdraagt, was dit in de keuken maak eten zorg voor de kindernen Enz.
zo leven zij hun leventje en jij jouw leventje en ik mijn leventje.
en wij zullen allemaal opgewekt worden op een grote dag.
de dag des oordeels, waarin alleen god zal spreken.
degene die de anderen onrecht hebben aangedaan zullen zien wat zij zullen krijgen , een zware bestraffing GOD IS ALMACHTIG ALWIJZE.

LEES DIT LIEVE ARIEL,

het huwelijk dient binnen de islam niet slechts als een middel om het menselijke ras in stand te houden en het zich voorteplanten.
Maar het huwlijk dient natuurlijk ook als middel voor gemoedsrust en voor het kweken van genigenheid tussen en man en vrouw.
God zegt dan ook en het behoort tot zijn tekenen dat hij uit jullie zelf echtgenoten voor jullie heeft geschappen, omdat jullie er rust in mogenn vinden ,
en hij heeft liefde en tederheid onder jullie geplaats, daarin zijn zeker tekenen voor een volk dat nadenkt.
surat Ar-Roem(de romeinen) vers 21.
en hiermee geeft de koran te kenen dat de man en de vrouw elkaars onderkommen zijn, elkaars vluchthaven ,en elkaars liefdesnest,
om een huwelijk te laten slagen dient en ieder van de twee op de hoogte te zijn van de rechten die hem of haar toekommen en van de plichten die van hen worden verwacht.
En de wijsheid van de almachtige de alwijze komt sterk tot uiting in de manier waarop hij de man en de vrouw heeft geschappen zodanig dat zij perfect bijelkaar passen.
Het huwelijk is een zaak die zeer geliefd is bij god,
hij heeft zelf diegene geprezen die bij hen erop aandringen om hen van een gezegende gezin te voorzien,
Hij zegt namelijk en zij die zeggen onze heer maak onze echtgenoten en kinderen tot een troost voor het oog en maak ons tot een voorbeeld voor de godsvruchtigen.surat alfurkaan vers 74.
En ook zij de profeet, trouwen hoort bij mij suna , en wie zich afwendt van mij suna ,heeft zich dan ook van mij afgekeerd.
de islam leert ons dat het huwelijk een verbintenis is die gebaseerdt is op vriendelijkheid, gebaseerdt is op eensgezindheid gebaseerdt is op genegenheid en liefde.
het gaat veel verder dan de meeste mensen denken.
man en vrouw dienen naar een relatie toe te werken die gekenmerkt wordt door eerlijkheid door openheid en natuurlijk door innigheid.
en daarom zegt de almachtige de alwijze zij zijn dus de vrouwen zijn voor jullie een gewaadt en kleding stuk en jullie zijn voor hen een gewaadt een kleding stuk.
surat albakara vers 187 en kijk naar deze prachtige vergelijken.
dus de man en de vrouw die staan zo dicht tot elkaar dat het lijkt alsof zij elkaars kledingstukken zijn elkaars gewaden zijn.
En er zijn enkele zaken waarop een relatie dient te berusten om alle tegenslagen
te overwinnen.
het allereerste is het geloven in god de almachtige de alwijze,het geloven Allah(SBHT)
wordt natuurlijk aangesterkt door het vermeerderen van daden van aanbidding.
de relatie tussen man en vrouw is niet alleen een lichamelijke relatie, die enkel alleen gebaseerdt is op lust ,verlangen en begeerten ,nee,
het is een relatie van lichaam en geest , het is een relatie die de grenzen van het wereldse overschrijdt en tot aan het hiernamaals reikt.
Vandaar dat de almachtige de alwijze zegt de tuinen van Adn zullen zij binnentreden tezamen met diegene van hun vaderen en hun echtgenoten en hun kinderen die rechtschappen zijn geweest. dus de relatie tussen man en vrouw hier in het wereldseleven als het goed gefundeerd is, als het berust op een goede basis dan zal zich deze relatie ook voortzetten in het hiernamaals namelijk in het paradijs surat Ar-ra'd 13;23.
de tweede zaak die nodig is om een huwelijk te doen slagen is het hebben van een goede omgang tussen man en vrouw.
dit betekent dat bijde partners elkaars tekortkommingen elkaars gebrekken elkaars mankementen door de vingers moeten zien.
en ze moeten niet steeds met een verwijtende vinger naar elkaar wijzen en zeggen jij hebt dit verkeerd gedaan jij hebt dit niet gedaan jij hebt dit nagelaten zo gaat en huwelijk niet slagen ze moeten juist elkaars fouten door de vingers zien.

en om dit te verwezenlijke dient men altijd de volgende prachtige woorden van de profeet (vzmh) voor ogen te hebben.
hij zij namelijk laat een gelovige man een gelovige vrouw niet verafschuwen als hij een eigenschap van haar verafschuwt dus een hekel heeft aan 1 eigenschap van haar dan verblijd hij zich met een andere goede eigenschap.(overgeleverd door moeslim).
Dus de profeet die leert ons om te kijken naar de positieve kanten van je partner en niet naar de negatieve zaken we zijn slechts mensen,man of vrouw we hebben allemaal onze gebreken we hebben allemaal onze tekortkomingen dat is menselijk dat hoort erbij.
Maar de profeet die leert ons hoe wij daarmee moeten omgaan hij zegt namelijk kijk niet naar de negativie zaken en als die negativie zaken jouw irriteren denk dan aan de positivie dingen. vrede zij met hem prachtige wijzen profetiche woorden die wij in acht moeten nemen.
en de bijde partners de vrouw en de man die moeten beseffen dat liefde nooit de bovenhand zal krijgen binnen een relatie binnen een familie.
behalve als de bijde partners geneigd zijn tot vergeving en zich mild opstellen alleen dan gaat het lukken je moet geneigd zijn tot vergeving als je dat niet in je hebt dan gaat een huwelijk niet slagen dan gaat het niet lukken.
en het is algemeen bekent dat een goede omgang slechts tevinden is in zachtaardigheid, en het natuurlijk op afstand blijven van kwade vermoedens van ongegronde jaloerzie en van valse beschuldigen.
je hebt sommige mannen zodra hij ziet dat zijn vrouw aan de telefoon zit dan denkt hij onmidelijk dat zij met een andere man aan het praten is.
of als hij ziet dat zijn vrouw de deur uit gaat dan denkt hij dat zij met een andere man heeft afgesproken dat zijn kwade gedachtens ongegronde jaloerzie.
dat werkt niet ten bate van een huwelijk daar moet men voor uitkijken.

En heb de volgende woorden van de profeet (vzmh) altijd in gedachten.
Namelijk de beste onder jullie zijn degene die de beste omgang hebben met hun vrouwen.
de beste onder jullie zijn niet de sterkste, zijn niet degene die welvermogend zijn, zijn niet degene die hardt werken , nee de beste onder jullie zegt de profeet(vzmh) zij degene die de beste zijn in de omgang met hun vrouw.

en voor het verbeteren van de samenlevening is het een vereiste dat het gezin in harmonie verkeerd dat het goed gesteld is binnen een gezin, dat er wederzijdse respect is tussen de partners alleen dan zal een samenleving slagen vandaar dat het stichten van een familie wordt gezien als een gunst binnen de islam.
als een gunst van Allah de barmhartige de genaddevole.
God zegt namelijk en god heeft uit jullie zelf echtgenoten voor jullie gemaakt en heeft voor jullie uit jullie echtgenoten kinderen en kleinkinderen voortgebracht en heeft jullie van goede zaken voorzien, willen zij dan in de valsheid geloven en de gunst van Allah verloochen.surat an-nahl vers 72
Dus het hebben van een vrouw het hebben van kinderen het hebben van klein kinderen wordt beschouwd als een gunst binnen de islam.
en gunst waarmij god ons heeft beschonken daar moeten we ook dankbaar voor zijn.
de relatie tussen man en vrouw en tussen en ouder en zijn kind voormenen de basis van een samenleving en bepalen het huidige en toekomste beeld van een samenleving en daarom als de syatan (die het slechte in de harten van de mensen influistert) erin slaagt om de familie uitelkaar te drijven dan heeft hij in werkelijkheid de hele samenleving deels naar de verdoemenis geholpen deels kapot gemaakt.
en man die zich genadig,zachtaardig en zich open opstel tegenover zijn vrouw is een lust voor het oog.
en is een aanwinst voor de Ummah.
en een vrouw die de fouten van haar man door de vingers ziet en het hem niet moeilijk maakt is een voorbeeld vrouw en is een vrouw waarop gebouwd kan worden.
en het is onvermijdelijk dat er zo en dan problemen optreden tussen man en de vrouw
dat hoort erbij dat gebeurt, dit kan het gevolg zijn van een onverandtwoord gedrag van een van de partners of bemoeienis van een van de familieleden.en soms kan het zelfs zodanig escaleren dat het geschil uitmondt in een rechtzaak.
maar wanneer dit soort geschillen en problemen vanaf het begin met wijsheid worden aangepakt en volgens de islamitische richlijnen worden behandelt.
en men zich niet laat meezuigen in een sleur van woede, emoties, haat en nijd.
dan zal het vuur van de Sythan(Satan) heel snel uit gedoofd worden het is omdat de meeste mensen niet bekend zijn met de islamitsche richtlijnen en dat zaken zoals gewoontes en tradities vaak de dienst uitmaken binnen een relatie en niet de islam.Als jullie de ware geloof kennen , weten dan zullen jullie zien dat de islam vol tolerantie is en genadde wederzijdse respect eerlijkheid en rechtvaardigheid het geloven in het goede en het slechte vermijden. die elkaar steunen en sporen tot het goede tot het gebed.
vertouwen en eerlijkheid,tolerantie en genadde .

En de almachtige zij ik kijk niet naar het uiterlijk van de mens maar naar het innerlijk en in de ogen van de almachtige de barmhartige zijn de beste mensen onder jullie degene die zich goed gedragen en die god vrezen want degene die god vrezen vermijden het slechte die doen wat god wil sporen tot het goede verrichten het gebed leven in vrede en harmonie,
En cultuur heeft niks te maken met geloof en de woorden van de mens heeft niks te maken met de islam, het is het lot dat toekomt god zij alle mensen zitten tussen twee vingers van de barmhartige de genaddevolle hij kan ze keren als hij wil en kan ze draaien als hij wil hij kan van een gelovige een ongelovige maken en van een ongelovige een gelovige, dat is het lot dat je toekomt en god zij ook het is het even of hen waarschuwd (ongelovigen) of niet zij zullen niet geloven hun harten zijn verzegeld en over hun ogen is een doek zij zijn dwalenden, god zij ook er zijn mensen die zeggen wij geloven in god en de laaste dag maar zij zijn geen gelovigen zij trachten allah en degene die geloven te bedriegen maar zij bedriegen niemand dan zichzelf en zij bessefen dat niet .

Owja dit wou ik er nog bij vermelden Ariel er zijn veel manen bijv marokkanen of turken die hun vrouw uit het buitenland halen.
die vrouwen kunnen het nederlandse taal slecht of niet ,sommige sniekke mannen maken daar handig gebruik van.
en ik vindt dat zij aangepakt moeten worden.
stel je voor die man staat haar vrouw .
wat kan die vrouw doen ze kan geen nederlands dus dat is al moeilijk .
ze kan ook niet weggaan want ze heeft niks geen familie in nederland enz.
dus ze wordt op 1 of andere manier onderdrukt en dit kan niet.
dis is geen islam,
dit is verboden in de islam.

Maar zoals je weet lieve ariel degene die een ander onrecht aandoen zijn bestraffing is bij god ,.
en god is streng in zijn bestraffing .

Met vriendelijke groeten mohyouknow19
Voorzeker, zij, die de tekenen van God verwerpen, zullen een strenge straf ontvangen; God is machtig, de Heer der Vergelding

Amazigh
Berichten: 1449
Lid geworden op: wo mei 02, 2007 9:42 pm

Bericht door Amazigh »

GE 1:11-12, 26-27 Trees were created before man was created.
12 En de aarde bracht voort grasscheutjes, kruid zaadzaaiende naar zijn aard, en vruchtdragend geboomte, welks zaad daarin was, naar zijn aard. En God zag, dat het goed was.
GE 2:4-9 Man was created before trees were created.
En de HEERE God had den mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten geblazen den adem des levens; alzo werd de mens tot een levende ziel.

Mens was dus al gemaakt zie de volgende erna

En de HEERE God had alle geboomte uit het aardrijk doen spruiten, begeerlijk voor het gezicht, en goed tot spijze; en den boom des levens in het midden van den hof, en de boom der kennis des goeds en des kwaads.


GE 1:20-21, 26-27 Birds were created before man was created.

En God schiep de grote walvissen, en alle levende wremelende ziel, welke de wateren overvloediglijk voortbrachten, naar haar aard; en alle gevleugeld gevogelte naar zijn aard. En God zag, dat het goed was.
GE 2:7, 19 Man was created before birds were created.

Want als de HEERE God uit de aarde al het gedierte des velds, en al het gevogelte des hemels gemaakt had, zo bracht Hij die tot Adam, om te zien, hoe hij ze noemen zou; en zo als Adam alle levende ziel noemen zoude, dat zou haar naam zijn.


GE 1:24-27 Animals were created before man was created.
En God zeide: De aarde brenge levende zielen voort, naar haar aard, vee, en kruipend, en wild gedierte der aarde, naar zijn aard! En het was alzo.

GE 2:7, 19 Man was created before animals were created.

Want als de HEERE God uit de aarde al het gedierte des velds, en al het gevogelte des hemels gemaakt had, zo bracht Hij die tot Adam, om te zien, hoe hij ze noemen zou; en zo als Adam alle levende ziel noemen zoude, dat zou haar naam zijn.


GE 1:26-27 Man and woman were created at the same time.
26 En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.

GE 2:7, 21-22 Man was created first, woman sometime later.
21 Toen deed de HEERE God een diepen slaap op Adam vallen, en hij sliep; en Hij nam een van zijn ribben, en sloot derzelver plaats toe met vlees.

22 En de HEERE God bouwde de ribbe, die Hij van Adam genomen had, tot een vrouw, en Hij bracht haar tot Adam.
A proud amazigh!

Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17472
Lid geworden op: ma feb 17, 2003 9:58 am

Bericht door Manon »

De vrouw moet toch wel héél speciaal zijn.

Alle dingen en dieren werden gewoonweg geschapen uit het niets, maar vooraleer Allah de vrouw kon scheppen had hij eerst een rib van Adam nodig?
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 76202
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Bericht door Ariel »

Onze ajax word al een ware bijbel geleerde. :razz:

Carry on son.. Well done.
Een schouder klopje van Ariel.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

mohyouknow19
Berichten: 437
Lid geworden op: ma apr 23, 2007 12:09 pm
Locatie: Zaandam
Contacteer:

Bericht door mohyouknow19 »

Wie is jezus (vzmh)

beste afgaan , Allah zij en kom je belofte na want over de belofte worden jullie op de dag des oordeels ondervraagd.
laten we beginen.

in Markus 15 : 20 tot er met 22
staat namelijk het volgende.

En als zij Hem bespot dus jezus (vzmh) hadden, deden zij Hem den purperen mantel af, en deden Hem Zijn eigen klederen aan, en leidden Hem uit, om Hem te kruisigen.
En zij dwongen een Simon van Cyrene, die daar voorbijging, komende van den akker, den vader van Alexander en Rufus, dat hij Zijn kruis droeg. En zij brachten Hem tot de plaats Golgotha, hetwelk is, overgezet zijnde, Hoofdschedelplaats.


Terwijl Johannes met een tegenstrijdig verhaal komt


Toen gaf hij Hem dan hun over, opdat Hij gekruist zou worden. En zij namen Jezus, en leidden Hem weg
En Hij, dragende Zijn kruis, ging uit naar de plaats, genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha;


dus volgens markus was het simon van syrena die opgedragen werdt om het kruis te dragen.
Maar volgens Johannes moest Jezus(vzmh) zelf zijn kruis dragen.

Ook merken wij op dat markus het volgende zegt over het drankje dat toegedient werdt alvorens zijn kruiziging.
Hij zegt namelijk :
En gaven hem met mirre ( mirri is eigenlijk een bitter smakende mengsel) en gaven hem met mirre gemengde wijn.
Maar hij (jezus) nam die niet aan.
dat staat in markus 15 :23

Maar mattheus zegt of spreekt van een heel ander drankje , hij zegt namelijk zij gaven hem edik.
En edik is eigenlijk azijn met gal gemeng drinken.
en toen hij (jezus) dien proefte wilde hij niet drinken.
dat staat in mattheus 27;34

en andere zaak waarover geen overeenstemming beruikt kon worden wat het opschrift dat vermeldt stond op het kruis , kruis van jezus zogenaamd.

Markus zegt namelijk En het opschrift Zijner beschuldiging was boven Hem geschreven: De KONING DER JODEN

Markus 15;26

terwijl mattheus van het volgende spreekt boven zijn hoofd hechten zij een opschrift zijn misdrijf vermeldent , dit is jezus (vzmh) de koning der joden.

mattheus 27;37

Ook zegt Johannes , pilates had een opschrift geschreven en aan het kruis gehecht daarop stond jezus de nazarener de koning der Joden.

dus hieruit blijkt hoe nou keurig de vastleging van de bijbel is geweest.

de geschiedt schrijvers kunnen het zelfs niet eens worden over het opschrift dat vermeldt stond op het kruis van jezus vrede zij met hem.

Ook als er gesproken wordt over de 2 mannen die tezamen met jezus gekruizigd werden.
lijkt men geen duidelijkheid te kunnen geven hierover.
de ene keer lijken de bijde gekruizigte heren de spot te drijven met jezus (vzmh) en de andere keer lijkt een van hen juist optekommen voor jezus (vzmh).

Markus zegt namelijk ook zijn mede kruizelingen hoon de hem dat betekent me verachting bespotten.
dus ze begonnen hem uitteschelden.

Maar lukas kiest voor een heel andere senario en hij zegt en een der gekruizigten boosdoeners zij smalend tot hem , zij gijt niet de christus, verlos uzelf en ons . maar de andere bestraften hem en andtwoord
e vrees gij ook god niet. nu gij de zelfde straf ondergaat , en wij terecht want wij krijgen onze verdiende loon.maar hij heeft niets onbehoorlijks gedaan.en daarmee refererende naar jezus(vzmh). en dit staat in lukas 23;39 tot er met 43.

En ook als we kijken naar de tijdstip waarop zogenaamd Jezus(vzmh) gekruizigd zou zijn .
Je zult zien dat de bijbel van verschillende tijdstippen spreekt.
Markus zegt namelijk het was de derde uren toen zij hem kruizigten.

En dat staat in markus 15:25

Terwijl Johannes spreekt van de zesde uur , hij zegt namelijk het was de dag voor pasen ongeveer het zesde uur.

Hij zijde tot de Joden zie hier u koning , maar zij schreeuwde weg met hem, kruizig hem .
Pilates zijde tot hem , moet ik u koning kruizigen de over priesters antwoorden , wij hebben geen andere koning dan den Keizer.
Toen leverde hij hem aan hen om gekruizigd te worden.

Ook over de laatste worden van jezus(vzmh) lijken zij het niet eens te worden.
markus zegt en ten 9 uur riep jezus met luidde stem : mijn god mijn god waartoe heeft gij mij verlaten.
dit staat in markus 15;34.

daarin tegen zegt lukas en jezus riep met luide stem:
vader aan u handen vertrouw ik mijn geest toe.
dat staat in lukas 23:46

dus hiermee hebben wij enig zins proberen aan te tonen . dat er daadwerkelijk een groot aantal onenigheden en tegenstijdigheden verweven zijn door het verhaal van jezus in de bijbel.
En dat maakt de zaak natuurlijk ongeloofwaardig.

Maar wil je de waarheid van jezus horen vertel het mij ik leg je uit:

1 vers uit de koran over jezus vrede zij met hem.

god zegt en wat betreft hun uitspraak wij hebben de messias jezus zoon van maria , boodschapper van god gedood , maar maar zij doodde hem niet.
En zij kruizigte hem niet.
Maar iemand die voor hem op hem leek .
en voorwaar degene die daar over mening van verschillen , hebben daar onderling twijfels over .
Zij hebben daar geen kennis over.
zij volgen slechts vermoedens en zij zijn er niet van overtuigd dat zij hem (jezus) gedood hebben.
Maar Allah (sbht) heeft hem juist tot zich opgeheven.
En God is almachtig alwijz.
En er is niemand van de lieden van het boek.
of hij moet voor zijn dood (dus voor de dood van jezus(vzmh) in hem dus jezus geloven.
en op de dag der opstanding zal hij en getuige over hen zijn.

Dit vers staat vermeldt in Surat An-nissa 157 tot er met 159.

Dit zijn slecht een paar voorbeelden over de fouten in de bijbel.
Als we het over de woorden die eruit zijn gehaald dan kan ik hier 40 blz vol schrijven.

Heb je ooit de Engels versie(other rise version) van de bijbel gelezen en de nederlandse versie.
lees het je ziet het zelf wel.

En trouwens het boek de bijbel is van god waarom moeten zij het veranderen alles wat van god komt is toch perfect .
Waarom gaan ze de bijbel veranderen naar de aller nieuwste testament zogenaamd mode.

Nee' het laatste boek dat nedergezonden is de koran.
waar geen onenigheden, twijfelen zijn of tegenstrijdigheden.nee'
de koran is precies zo als hij aan mohammed geopenbaardt is .

En hij gebied ons om te geloven in de boeken van god de thora de bijbel de zabor en de koran.
In zijn profeten.
in zijn engelen .
in god in de lotstbestemming en de laatste dag met zekerheid.
en de koran wordt beschermt lees de laatste paar zinnen van deze vers.
god zij namelijk in de koran

In naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle.
1. Bij de hemel met zijn constellaties.
2. En bij de beloofde Dag.
3. En bij de getuige en hetgeen waarover hij getuigenis aflegt.
4. Vervloekt zijn degenen die groeven maakten -
5. Daarin vuur stookten -
6. Ziet! Zij zaten er bij,
7. En waren getuigen van wat zij de gelovigen aandeden.
8. En zij wreekten zich slechts op hen omdat zij in God geloofden, de Almachtige, de Geprezene.
9. Aan Wie het koninkrijk der hemelen en der aarde behoort; en God is Getuige van alle dingen.
10. En zij, die de gelovige mannen en vrouwen vervolgen en dan geen berouw hebben, voor hen is de straf der hel, en hen wacht de straf van het branden.
11. Voorzeker, de gelovigen die goede werken doen, zullen tuinen hebben waardoor rivieren stromen. Dat is de grote zegepraal.
12. Waarlijk, de greep van uw Heer is hard.
13. Hij is het Die schept en weder voortbrengt;
14. En Hij is de Vergevende, de Liefderijke;
15. De Heer van de Troon, de Roemrijke;
16. Uitvoerder van wat Hij wil.
17. Heeft het verhaal van de heerscharen u dan niet bereikt,
18. Van Pharao en de Samoed?
19. Ja, maar de ongelovigen loochenen het.
20. En God omsingelt hen van achteraf.
21. Voorwaar, het is een glorierijke Koran,
22. Op een beschermde tafel.Met vriendelijke groeten mohyouknow19

OHJA WILLEN JULLIE WETEN WIE JEZUS DAADWERKELIJK IS EN DAT HIJ EEN VAN DE 10 TEKENEN IS VAN DE DAG DES OORDEELS.
VRAAG MIJ MAAR IK LEG HET WEL UIT.

nogmaals met vriendelijke groeten mohyouknow19
Voorzeker, zij, die de tekenen van God verwerpen, zullen een strenge straf ontvangen; God is machtig, de Heer der Vergelding

mohyouknow19
Berichten: 437
Lid geworden op: ma apr 23, 2007 12:09 pm
Locatie: Zaandam
Contacteer:

Bericht door mohyouknow19 »

Zo zie je maar afgaan, alle macht behoort tot Allah de heer der werelden.
En god is de machtige de wijze .
Je bent pas een ware gelovige.
Als je gelooft in god.
In zijn boeken (de thora, de bijbel, de zabor , de koran)
In zijn engelen.
In zijn profeten van noach tot mohammed (vzmh)
En in de voortbeschikking en de laatste dag met zekerheid.
En dit is het ware geloof.


En lieve Ariel , als je hier nog langs komt vraag ik je om hier naar te kijken:

Deel 1

http://www.youtube.com/watch?v=Hhazm0UdlTc

deel 2

http://www.youtube.com/watch?v=jKsSk0kq ... ed&search=

Deel 3

http://www.youtube.com/watch?v=w_b0I5ZW ... ed&search=

Deel 4

http://www.youtube.com/watch?v=y_qhEEmn ... ed&search=


Dit bewijst alles dat de koran echt is.

En je hoeft niet bang te zijn voor de islam.
De islam doet niemand kwaad.
Is vrede en liefde.
De profeet zegt daarom ga goed met de mensen om.
Niet alleen met de moslims maar met de mensen in het geheel.

Dit is de waarhied, ik hoop dat jullie het inzien.

Als god het ooit wil , zal dat zeker lukken.


Met vriendelijke groeten mohyouknow19
Voorzeker, zij, die de tekenen van God verwerpen, zullen een strenge straf ontvangen; God is machtig, de Heer der Vergelding

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 76202
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Bericht door Ariel »

mohyouknow19 schreef:
En lieve Ariel , als je hier nog langs komt vraag ik je om hier naar te kijken:
Dat zal ik doen Lieve Moh.
Sorry dat ik je een beetje verwaarloosd hebt, maar ik had het zo druk afgelopen dagen.
Maar uit het oog betekend niet uit het hart. Trouwens, ik heb je posten gevolgd hoor. :D

Ik ga weer eens wat oude posten van je doorspitsen, en kijken wat ik er op kan antwoorden.

Vriendelijke groet.
Ariel
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

mohyouknow19
Berichten: 437
Lid geworden op: ma apr 23, 2007 12:09 pm
Locatie: Zaandam
Contacteer:

Bericht door mohyouknow19 »

Ariel schreef:
mohyouknow19 schreef:
En lieve Ariel , als je hier nog langs komt vraag ik je om hier naar te kijken:
Dat zal ik doen Lieve Moh.
Sorry dat ik je een beetje verwaarloosd hebt, maar ik had het zo druk afgelopen dagen.
Maar uit het oog betekend niet uit het hart. Trouwens, ik heb je posten gevolgd hoor. :D

Ik ga weer eens wat oude posten van je doorspitsen, en kijken wat ik er op kan antwoorden.

Vriendelijke groet.
Ariel
Oke' lieve Ariel,
Voorzeker, zij, die de tekenen van God verwerpen, zullen een strenge straf ontvangen; God is machtig, de Heer der Vergelding

Gebruikersavatar
fucmoh
Berichten: 858
Lid geworden op: za dec 24, 2005 10:48 pm
Locatie: AMSTERDAM

Bericht door fucmoh »

mohyouknow19 schreef:Wie is jezus (vzmh)

beste afgaan , Allah zij en kom je belofte na want over de belofte worden jullie op de dag des oordeels ondervraagd.
laten we beginen.

in Markus 15 : 20 tot er met 22
staat namelijk het volgende.

En als zij Hem bespot dus jezus (vzmh) hadden, deden zij Hem den purperen mantel af, en deden Hem Zijn eigen klederen aan, en leidden Hem uit, om Hem te kruisigen.
En zij dwongen een Simon van Cyrene, die daar voorbijging, komende van den akker, den vader van Alexander en Rufus, dat hij Zijn kruis droeg. En zij brachten Hem tot de plaats Golgotha, hetwelk is, overgezet zijnde, Hoofdschedelplaats.


Terwijl Johannes met een tegenstrijdig verhaal komt


Toen gaf hij Hem dan hun over, opdat Hij gekruist zou worden. En zij namen Jezus, en leidden Hem weg
En Hij, dragende Zijn kruis, ging uit naar de plaats, genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha;


dus volgens markus was het simon van syrena die opgedragen werdt om het kruis te dragen.
Maar volgens Johannes moest Jezus(vzmh) zelf zijn kruis dragen.

Ook merken wij op dat markus het volgende zegt over het drankje dat toegedient werdt alvorens zijn kruiziging.
Hij zegt namelijk :
En gaven hem met mirre ( mirri is eigenlijk een bitter smakende mengsel) en gaven hem met mirre gemengde wijn.
Maar hij (jezus) nam die niet aan.
dat staat in markus 15 :23

Maar mattheus zegt of spreekt van een heel ander drankje , hij zegt namelijk zij gaven hem edik.
En edik is eigenlijk azijn met gal gemeng drinken.
en toen hij (jezus) dien proefte wilde hij niet drinken.
dat staat in mattheus 27;34

en andere zaak waarover geen overeenstemming beruikt kon worden wat het opschrift dat vermeldt stond op het kruis , kruis van jezus zogenaamd.

Markus zegt namelijk En het opschrift Zijner beschuldiging was boven Hem geschreven: De KONING DER JODEN

Markus 15;26

terwijl mattheus van het volgende spreekt boven zijn hoofd hechten zij een opschrift zijn misdrijf vermeldent , dit is jezus (vzmh) de koning der joden.

mattheus 27;37

Ook zegt Johannes , pilates had een opschrift geschreven en aan het kruis gehecht daarop stond jezus de nazarener de koning der Joden.

dus hieruit blijkt hoe nou keurig de vastleging van de bijbel is geweest.

de geschiedt schrijvers kunnen het zelfs niet eens worden over het opschrift dat vermeldt stond op het kruis van jezus vrede zij met hem.

Ook als er gesproken wordt over de 2 mannen die tezamen met jezus gekruizigd werden.
lijkt men geen duidelijkheid te kunnen geven hierover.
de ene keer lijken de bijde gekruizigte heren de spot te drijven met jezus (vzmh) en de andere keer lijkt een van hen juist optekommen voor jezus (vzmh).

Markus zegt namelijk ook zijn mede kruizelingen hoon de hem dat betekent me verachting bespotten.
dus ze begonnen hem uitteschelden.

Maar lukas kiest voor een heel andere senario en hij zegt en een der gekruizigten boosdoeners zij smalend tot hem , zij gijt niet de christus, verlos uzelf en ons . maar de andere bestraften hem en andtwoord
e vrees gij ook god niet. nu gij de zelfde straf ondergaat , en wij terecht want wij krijgen onze verdiende loon.maar hij heeft niets onbehoorlijks gedaan.en daarmee refererende naar jezus(vzmh). en dit staat in lukas 23;39 tot er met 43.

En ook als we kijken naar de tijdstip waarop zogenaamd Jezus(vzmh) gekruizigd zou zijn .
Je zult zien dat de bijbel van verschillende tijdstippen spreekt.
Markus zegt namelijk het was de derde uren toen zij hem kruizigten.

En dat staat in markus 15:25

Terwijl Johannes spreekt van de zesde uur , hij zegt namelijk het was de dag voor pasen ongeveer het zesde uur.

Hij zijde tot de Joden zie hier u koning , maar zij schreeuwde weg met hem, kruizig hem .
Pilates zijde tot hem , moet ik u koning kruizigen de over priesters antwoorden , wij hebben geen andere koning dan den Keizer.
Toen leverde hij hem aan hen om gekruizigd te worden.

Ook over de laatste worden van jezus(vzmh) lijken zij het niet eens te worden.
markus zegt en ten 9 uur riep jezus met luidde stem : mijn god mijn god waartoe heeft gij mij verlaten.
dit staat in markus 15;34.

daarin tegen zegt lukas en jezus riep met luide stem:
vader aan u handen vertrouw ik mijn geest toe.
dat staat in lukas 23:46

dus hiermee hebben wij enig zins proberen aan te tonen . dat er daadwerkelijk een groot aantal onenigheden en tegenstijdigheden verweven zijn door het verhaal van jezus in de bijbel.
En dat maakt de zaak natuurlijk ongeloofwaardig.
Ik denk dat jij je nick maar moet veranderen in moyouknownothing.
Dit is allemaal allang weerlegd, man. Die ouwe koek van Ahmad Deedat neem je toch niet serieus?


http://www.carm.org/bible_difficulties.htm


Ik zal je maar 1 voorbeeld geven om te laten zien dat moslims niet verder kijken dan hun neus lang is.


At what hour was Jesus crucified?
Mark 15:25 and John 19:14-16


1-The third hour (Mark 15:25) - "And it was the third hour when they crucified Him."
2-The sixth hour (John 19:14-15) - "Now it was the day of preparation for the Passover; it was about the sixth hour. And he *said to the Jews, "Behold, your King!" 15They therefore cried out, "Away with Him, away with Him, crucify Him!" Pilate *said to them, "Shall I crucify your King?" The chief priests answered, "We have no king but Caesar."

Most probably, John was using the Roman measurement of time when dealing with the crucifixion. Matthew, Mark, and Luke, for the most part, used the Hebrew system of measuring a day: from sundown to sunup. The Roman system was from midnight to midnight. "John wrote his gospel in Ephesus, the capital of the Roman province of Asia, and therefore in regard to the civil day he would be likely to employ the Roman reckoning. (Encyclopedia of Bible Difficulties, by Gleason Archer, page 364.)


Kijk. als je over de fouten in de koran gaat beginnen. Dat zijn pas echte fouten. Bijvoorbeeld dat de koran eerst vertelt dat Noach en zijn hele gezin werd gered en later openbaart Allah een vers dat 1 van zijn zonen verdronk. Tja, wat is het. Aangezien de koran geen enkele chronologie bevat is het duidelijk dat hier van een error sprake is die moslims alleen maar kunnen oplossen door zelf verzonnen tafsirs.

mohyouknow19
Berichten: 437
Lid geworden op: ma apr 23, 2007 12:09 pm
Locatie: Zaandam
Contacteer:

Bericht door mohyouknow19 »

Ik denk dat jij je nick maar moet veranderen in moyouknownothing.
Dit is allemaal allang weerlegd, man. Die ouwe koek van Ahmad Deedat neem je toch niet serieus?
Ik neem Ahmed deedat zeer serieus door hem zijn honderden Christen bekeert tot de islam.
En wat hij zegt is zeker waar en ik ga dit van jouw zeker weerlegen.
Maar alleen jammer dat het niet in het Nederlands is in plaat van Engels , maar maak niks uit.
Dan gaan we kijken wie niks weet, want iemand beschuldigen is makkelijker dan iemand 1 kans geven.


http://www.carm.org/bible_difficulties.htm
Ik zal je maar 1 voorbeeld geven om te laten zien dat moslims niet verder kijken dan hun neus lang is.
Niet verder kijken, Ik heb alle boeken bekeken.
wat moet ik nog meer , een geen 1 bijbel is correct.
Ze verschilen allemaal van elkaar.
Waarom heb je protestanten , katholieken . Christenen, Orthodoxe Christenen enz.
Dat komt door dat de bijbel niet correct is.

Maar laten we beginnen:

At what hour was Jesus crucified?
Mark 15:25 and John 19:14-16

1-The third hour (Mark 15:25) - "And it was the third hour when they crucified Him."
2-The sixth hour (John 19:14-15) - "Now it was the day of preparation for the Passover; it was about the sixth hour. And he *said to the Jews, "Behold, your King!" 15They therefore cried out, "Away with Him, away with Him, crucify Him!" Pilate *said to them, "Shall I crucify your King?" The chief priests answered, "We have no king but Caesar."
Oke laten we deze tekst paken over welk uur Jezus gekruizigd is.
Als we dit in de Nederlandse bijbel pakken ,dan lezen we namelijk dit":

Markus 15:25

25 En het was de derde ure, en zij kruisigden Hem.

Johannes 19:14-15

16 En het was de voorbereiding van het pascha, en omtrent de zesde ure; en hij zeide tot de Joden: Ziet, uw Koning!
15 Maar zij riepen: Neem weg, neem weg, kruis Hem! Pilatus zeide tot hen: Zal ik uw Koning kruisigen? De overpriesters antwoordden: Wij hebben geen koning, dan den keizer.

En kijk wat een uitgeverij namelijk Aproges zegt :

Volkomen letterlijk of concordant vertalen van bijbel is echter zeer ongewenst, omdat dit een ontoegankelijk en vaak absurd of onjuist resultaat oplevert.

Ze maken namelijk hun zelf belachelijk, want de bijbel heb je meer in 1000 verschilende talen.
En wat grappig is beste vriend geen 1 komt over 1.
En de bijbel is pas na de dood van Jezus vrede zij met hem door zijn metgezellen bij elkaar geplaats.
En bijna elke metgezel zegt wat anders, wat is vertrouwelijk , wat is waar , met andere woorden ik heb geen idee.

Genesis 2
Chronicles
Daniel
Exodus
Ezra
Hosea
Leviticus
Nehemiah
Joel
Numbers
Esther
Amos
Deuteronomy
Job
Obadiah
Joshua
Psalms
Jonah
Judges
Proverbs
Micah
Ruth
Ecclesiastes
Nahum
1 Samuel Song of Solomon Habakkuk
2 Samuel Isaiah Zephaniah
1 Kings Jeremiah Haggai
2 Kings Lamentations Zechariah
1 Chronicles Ezekiel Malachi


en laten we nu eens kijken welke metgezel zal ik volgen. eve denken :smile: .

Is dit dus een moeilijke vertaling? Dat is zeker het geval, integendeel. Eenvoudige teksten (zoals het meeste van het boek Genesis) blijven ook in vertaling gemakkelijk leesbaar. Maar het vertaalprincipe brengt met zich mee dat stroeve en gecompliceerde teksten dit ook zijn in de woord-voor-woord weergave; bijvoorbeeld de boeken Job en Jeremia. Dan zal de lezer zich wat moeite moeten getroosten, net zoals de lezer van het origineel! :razz:


Even denken zal ik het originele lezen of de namaak , even denken :smile:

De koran is 1 boek.
dat gezonden is als laatste boek en als vermaning voor de mens der werelden.
In dit boek wordt verteld over jezus :
Ik geef je de link kijk zelf maar live

http://www.dekoraan.nl/surah/mariam.htm?from=1

In dit boek wordt er over het verleden verteld, het heden en het hiernamaals.
dit boek bevestigd wat de profeten voor mohammed hebben bevestigd.
namelijk het aanbidden van 1 god.
dit boek komt uit dezelfd lichtbron als dat van de joden en christenen.
dit boek de koran is een vermaning voor de mens der werelden die oprecht wil wandelen.

Most probably, John was using the Roman measurement of time when dealing with the crucifixion. Matthew, Mark, and Luke, for the most part, used the Hebrew system of measuring a day: from sundown to sunup. The Roman system was from midnight to midnight. "John wrote his gospel in Ephesus, the capital of the Roman province of Asia, and therefore in regard to the civil day he would be likely to employ the Roman reckoning. (Encyclopedia of Bible Difficulties, by Gleason Archer, page 364.)

IS het je niet opgevallen Most probably, meest waarschijnlijke , dus niet bevestigd niet zeker.
En als ze geen eens de tijd weten, er zijn zoveel getuigen toch.
Hij is toch gekruizigd , konden die getuigen dan niet de tijd bevestigen.
En dit kan niet , waarom niet johannes en markus waren allebij metgezellen van de profeet jezus vrede zij met hem.
Hebben alletwee met jezus vrede zij met hem geleefd.
En jezus(vzmh) is namelijk niet gekruizigd.
In de koran vers :
156. Om hun ongeloof en het uiten van een kwaadaardige laster tegen Maria;
157. En om hun zeggen: "Wij hebben de Messias, Jezus, zoon van Maria, de boodschapper van God gedood", - maar zij doodden hem niet, noch kruisigden zij hem (ten dode), - doch het werd hun verward, en zij, die hierover van mening verschilden zijn zeker in twijfel, zij hebben er geen kennis van doch volgen slechts een vermoeden en zij doodden hem gewis niet,
158. Integendeel, God verhief hem tot Zich en God is Almachtig, Alwijs.
159. Er is niemand onder de mensen van het Boek die er niet in zal geloven vóór zijn dood. En op de Dag der Opstanding zal hij (Jezus) getuige tegen hen zijn, -
160. En wegens de onrechtvaardigheid van de Joden en hun weerhouden van God's weg, verboden Wij hen de reine dingen die ben (voordien) waren toegestaan.
161. En om het nemen van rente, ofschoon het hun was verboden en het onrechtvaardig opslokken van 's mensen rijkdommen, hebben Wij voor degenen onder hen die niet geloven een pijnlijke straf bereid.
162. Maar degenen hunner, die een grondige kennis bezitten en de gelovigen, geloven in hetgeen u is geopenbaard en hetgeen vóór u werd neergezonden; en degenen, die het gebed houden en degenen, die de Zakaat betalen en degenen, die in God en de laatste Dag geloven, dezen zullen Wij zeker een grote beloning geven.
163. Waarlijk, Wij hebben u de openbaring gezonden, zoals Wij Noach en de profeten na hem openbaring zonden en Wij gaven een openbaring aan Abraham en Ismaël en Izaäk en Jacob en de stammen; en aan Jezus, Job, Jonas, Aäron en Salomo en Wij gaven David een psalmen.
164. Wij zonden boodschappers, welke Wij reeds hebben genoemd en boodschappers welke Wij u niet hebben genoemd en God sprak openlijk tot Mozes.
165. Boodschappers, brengende blijde tijding en waarschuwende, dat de mensen geen tegenwerping tegen God zullen maken nadat de boodschappers (waren gekomen). En God is Almachtig, Alwijs.


Kijk. als je over de fouten in de koran gaat beginnen. Dat zijn pas echte fouten. Bijvoorbeeld dat de koran eerst vertelt dat Noach en zijn hele gezin werd gered en later openbaart Allah een vers dat 1 van zijn zonen verdronk. Tja, wat is het. Aangezien de koran geen enkele chronologie bevat is het duidelijk dat hier van een error sprake is die moslims alleen maar kunnen oplossen door zelf verzonnen tafsirs.
Dit is de goedkoopste smoes die ik vandaag de dag heb gehoord.
Laten we kijken naar het verhaal van Noah vrede zij met hem.

21. Noach zeide: "Mijn Heer, zij gehoorzamen mij niet, en volgen iemand wiens bezit en kinderen slechts tot zijn ondergang hebben bijgedragen.
22. En zij hebben een vreselijk plan gesmeed.
23. En zeggen tegen elkander: 'Verlaat uw goden nooit. Verlaat noch Wodd, noch Sowa, noch Jaghoes en Jaoeq en Nasr.'
2
4. En zij hebben velen doen dwalen, en Gij doet de onrechtvaardigen slechts in dwaling toenemen."


25. Daarom werden zij vanwege hun zonden verdronken en in het Vuur gedreven. Zij konden daar voor zich geen helpers vinden tegen God.

26. En Noach had gezegd: "Mijn Heer, laat in het land geen huis der ongelovigen achterblijven;
27. Want als Gij hen achterlaat zullen zij Uw dienaren op een dwaalspoor leiden en zij zullen niets dan een onzedelijk en ondankbaar nageslacht voortbrengen.
28. Mijn Heer, vergeef mij, en mijn ouders, en hem die gelovend mijn huis binnentreedt, ook de gelovige mannen en vrouwen; en doe de onrechtvaardigen slechts in verderf toenemen."

Ik weet niet welke koran jij leest beste vriend , maar het staat er DUIDELIJK in.
En dat is geen fout of tegenstijdigheden.
En wij nemen pas wat aan als het ten eerst een overlevering is van de profeet.
wat overgeleverdt is door de metgezelen.
wat is bevestigd door de grote geleerden aller tijden zoals imaam malik en imaam albani moge god en begenadigen.
en dat pas sahih (waarheid) verklaardt door buchari en moeslim.
WAAROM WIJ MOETEN ZEKER WETEN DAT DE PROFEET (VZMH) DIT HEEFT GEZEGD.
De profeet zegt nameijk degene die een leugen over mij of god toekent die KAN VERZEKEREN VAN DE HEL.


Laat ik heel duidelijk zijn beste jongen
De islam erkent de evangeliën, bijbel, gezamenlijk als een heilig geschrift. Het wordt in het Arabisch Indjîl genoemd en is een van de vier boeken die God, heeft laten neerdalen: de Thora (Tawrat) aan Mozes, enkele, nu verdwenen, rollen aan Ibrahim, de evangeliën aan jezus en de Koran aan Mohammed. Volgens de islamitische leer zijn Thora en evangeliën in de loop der eeuwen door menselijke tussenkomst veranderd, en zouden die niet meer ondubbelzinnig Gods woord vertegenwoordigen. Alleen de Koran wordt als het zuivere woord van God gezien.The truth de koran en lieve Ariel , de bijbel kent ook een hel en een bestraffing.

Volgens de traditie van de drie godsdiensten(islam,jodendom,christendom) komt er op het 'einde der tijden' een algemene opstanding van de mensheid. Op de Dag des oordeels zullen alle doden van de mensheid die vanaf de eerste mens Adam zijn gestorven weer herrijzen om voor de troon van God te verschijnen om geoordeeld te worden.

en nog iets dit wat ik geschreven heb ,is nog niks , Helaas .
Zoveel verschillen dat er in staat, zoveel tegenstijdigheden.
En dan beweren jullie dat de koran onzin is , lachwekkend

hier kijken of je het hierop tegen kan nemen: Ik wens je veel succes.


Bij Mattheüs, Markus en Johannes wordt Betanië genoemd als plaats van de maal-
tijd, wordt er gesproken over verkwisting, zegt Jezus dat de zalving een voorberei-
ding op zijn begrafenis is en dat er overal tot de gedachtenis van de vrouw gespro-
ken zal worden, en wordt tenslotte Judas’ verraad aangekondigd. Deze gegevens
vinden we niet in Lukas.
Mattheüs, Markus en Lukas komen overeen in het noemen van Simon als gastheer
van de maaltijd. Johannes noemt zijn naam niet. Johannes zegt wel als enige dat
Maria, Martha en Lazarus bij de maaltijd aanwezig waren.
Een ander punt van verschil tussen de evangeliën is dat er in Mattheüs en Markus
gesproken wordt over het zalven van Jezus hoofd, en in Lukas en Johannes over het
zalven van Jezus voeten.

Ik weet niet hoe jij hier uit gaat kommen maar ik denk toch dat jij je naam moet veranderen.
En ik verander me naam nooit , de naam van de profeet (vzmh), wat wil je nog meer.met vriendelijke groeten mohyouknow19
Laatst gewijzigd door mohyouknow19 op vr mei 18, 2007 10:14 pm, 6 keer totaal gewijzigd.
Voorzeker, zij, die de tekenen van God verwerpen, zullen een strenge straf ontvangen; God is machtig, de Heer der Vergelding

mohyouknow19
Berichten: 437
Lid geworden op: ma apr 23, 2007 12:09 pm
Locatie: Zaandam
Contacteer:

Bericht door mohyouknow19 »

fuc mohschreef :Die ouwe koek van Ahmad Deedat neem je toch niet serieus?
Er is nooit 1 iemand die in de geschiedenis opkon tegen Ahmed Deedat.
Hij kent de bijbel in het Hebreeuws en de engelse vertaling ervan.
En daarboven op kent hij de koran.
van top tot teen uit zijn hoofd.
EN hij spreekt verschillende talen.

Kijk 1 Amerikaans-christen die tot de islam is bekeerdt door Ahmed deedat .
Dit is er maar 1.


http://www.dailymotion.com/relevance/se ... ted-to-isl


Door Ahmed deedat kijk naar zijn discussie tegen de priesters.

Deel 1

http://www.youtube.com/watch?v=Hhazm0Ud ... ed&search=

Deel 2

http://www.youtube.com/watch?v=jKsSk0kq ... ed&search=


Deel 3


http://www.youtube.com/watch?v=w_b0I5ZW ... ed&search=

deel 4


http://www.youtube.com/watch?v=y_qhEEmn ... ed&search=Kijk hoe hij bekeerdt is door deedat ,
Deedat won altijd .
Altijd.

Daarom mogen jullie hem niet.

Ik luister naar mensen die de waarheid spreken.

Ook al is de waarheid hardt .

God is almachtig,.

Met vriendelijke groeten mohyouknow19
Voorzeker, zij, die de tekenen van God verwerpen, zullen een strenge straf ontvangen; God is machtig, de Heer der Vergelding

mohyouknow19
Berichten: 437
Lid geworden op: ma apr 23, 2007 12:09 pm
Locatie: Zaandam
Contacteer:

Bericht door mohyouknow19 »

Ariel kijk net zoals wij doen , discussieren .

Alleen dan 1 imam tegen 1 priester.

http://www.dailymotion.com/relevance/se ... med-deedat


Met vriendelijke groeten mohyouknow19


Ik hou van god.
Voorzeker, zij, die de tekenen van God verwerpen, zullen een strenge straf ontvangen; God is machtig, de Heer der Vergelding

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 76202
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Bericht door Ariel »

:D Ik ga het bekijken Moh, en lieverd, en je krijgt antwoord. Maar het probleem is, dat jouw posten zo lang zijn, en het duurt uren om je goed te beantwoorden.
Ik schrijf op dit forum tussen mijn werk door ,maar voor jouw posten heb ik meer tijd nodig.
Wat andere posters van je denken, jij hebt een speciaal plekje in mijn hart.
I bewonder de manier hoe jij Islam verdedigd, ook al zal ik het waarschijnlijk nooit met je eens zijn wat betreft Islam.


Vriendelijke groet.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gesloten