Islam voor westerlingen

Deze afdeling dient niet voor discussies. Het is een databasis van documenten, websites, boeken en andere bronnen teneinde sceptici te voorzien in materiaal om hun artikels op te stellen, zodat ze islam kunnen weerleggen. Plaats uw links in de juiste topic. Indien u een nieuwe topic wil inleiden, gelieve mij dat dan eerst te laten weten, we willen gelijklopende topics vermijden. Geen copy paste. Geef volledige referenties en ga na of uw bron betrouwbaar is. Indien u één van de aangehaalde bronnen wil weerleggen, vragen wij u dat te doen in de andere afdelingen van dit forum.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 28361
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Islam voor westerlingen

Berichtdoor Pilgrim » Vr Aug 11, 2017 2:08 am

Islam voor westerlingen (deel 1)

Geplaatst op 10 augustus 2017

Afbeelding

De islamitische geloofsbelijdenis is: “Er is geen god dan Allah en Mohammed (570-632 na Chr.) is zijn gezant.”

De islam heeft 7 pijlers, waarvan 5 geloofspijlers: de geloofsbelijdenis (sjahada), de rituele gebeden, het geven van aalmoezen, het vasten tijdens ramadan, de pelgrimstocht naar Mekka. Nummer 6 is de Da´wa, de uitnodiging aan niet-moslims om moslim te worden, en nummer 7 de Jihad (Heilige Oorlog), het vechten en sterven in de oorlog tegen ongelovigen voor de zaak van Allah. Alleen deze pijler geeft de moslim de garantie dat hij in het paradijs komt, waar 72 maagden hem wachten.


De islam is gebaseerd op de koran, het letterlijke woord van Allah. De koran, die uit 114 soera´s bestaat, is heilig en moet in zijn geheel aanvaard worden (soera 2:85 – “Toch zijn jullie het volk dat je eigen broeders doodt en een gedeelte van je volk uit hun huizen verdrijft, elkaar tegen hen helpende in zonde en overtreding. En, indien zij als gevangenen tot je terugkomen, koop je hen vrij, terwijl juist hun verdrijving voor je verboden was. Geloof je dan slechts in een gedeelte van het Boek en verwerp je een ander gedeelte? Er is geen beloning voor degenen uwer die zulks doen, behalve schande in dit leven; en op de Dag van Opstanding zullen zij de strengste kastijding moeten ondergaan, want Allah is niet onachtzaam betreffende hetgeen je doet.”). Hij is geschreven in twee perioden, de eerste in Mekka; toen was de positie van de islam zwak en Mohammed meer een zendeling: de 90 Mekkaanse soera´s zijn vredelievend; in de tweede periode, in Medina, was de positie van de islam sterker en Mohammed een krijgsheer.

Mohammed migreerde in 622 na Christus van Mekka naar Medina (Al-Hidjra). Het jaar 622 is het begin van de islamitische kalender en het jaar waarin de verspreiding van de islam begon door gebruik van geweld en strijd (jihad). De in Medina geopenbaarde 24 soera´s roepen de moslims op om de wapens op te nemen tegen andersdenkenden (soera 8:39 en gelijkluidend in soera 2:193 – “En bestrijdt hen [de ongelovigen] totdat er geen vervolging is en de godsdienst geheel voor Allah wordt. Maar als zij ophouden dan ziet Allah voorzeker hetgeen zij doen.”) en dat betekent te doden of tot slaaf te maken. Alleen christenen en joden kunnen onder allerlei beperkingen en tegen betaling van extra belasting (jizya) als tweederangs burgers worden gedoogd.

De koran bevat dus zowel vredelievende als gewelddadige verzen, maar, als ze met elkaar in strijd zijn, maakt het later geopenbaarde vers het eerdere ongeldig: dit heet abrogatie (soera 2:106 – “Welk teken Wij ook opheffen of doen vergeten, daarvoor brengen Wij betere of daaraan gelijke. Weet je niet, dat Allah macht heeft over alle dingen?”). Het komt erop neer dat de gewelddadige verzen alle eerdere vreedzame passages opheffen. De “lieve” soera´s worden altijd geciteerd door moslims die de “ongelovigen” proberen wijs te maken dat de islam een “geloof van vrede” is. Die verzen worden ook geciteerd als het erom gaat niet-moslims te bewegen om moslim te worden.

In de koran staan veel verzen die intolerant zijn jegens niet-moslims, waaronder tientallen oproepen om dodelijk geweld te gebruiken. (zie bijv. soera 8:12 – “Toen uw Heer aan de engelen openbaarde: ´Ik ben met u; versterkt de gelovigen. Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af´.”). De islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld en moet verspreid worden over de hele wereld. Daartoe zijn alle middelen geoorloofd. Moorden, roven, liegen en bedriegen, het is allemaal toegestaan (zie bijv. soera 8:30 – “Zij zweren samen en smeden plannen, en Allah smeedt ook plannen, maar degene die het beste plannen smeedt [bedriegt] is Allah.”). Volgens de koran is Mohammed een rolmodel voor iedere moslim en geldt hij als de voorbeeldige mens die nagevolgd moet worden (soera 33:21 – “Voorwaar, gij hebt in de Profeet van Allah een prachtig voorbeeld voor ieder die Allah en de laatste Dag vreest.”).

De talloze oproepen om oorlog of jihad te voeren tegen ongelovigen zijn niet tijd- en plaatsgebonden, maar onbegrensd in ruimte en tijd; ze zijn universeel. In de koran wordt daarmee een toestand van permanente vijandigheid tussen moslims en niet-moslims gecreëerd.

Wat betreft de mensheid maakt de islam een driedeling. Als je gelooft dat Mohammed de profeet van Allah is, dan ben je een gelovige. Als je dat niet doet, ben je een kafir, een ongelovige, die zich tegen de islam verzet, ook al doet hij dat in werkelijkheid niet. Je kunt ook een dhimmi zijn, een kafir, ongelovige, die de islam verdedigt. Een dhimmi accepteert en doet wat de islam verlangt.

Jihad en Da´wa
De begrippen jihad en Da´wa zijn voor westerlingen belangrijk. Jihad, gewelddadige strijd, is gericht op expansie van islamitisch gebied, op kolonisatie van nieuw gebied. In de koran wordt met “jihad” in slechts 3% van de gevallen een innerlijke strijd tegen de eigen ondeugden bedoeld en in 97% een gewelddadige strijd. ISIS publiceerde in 2015 een document: “Libya: The Strategic Gateway for the Islamic State”, waarin Jihadisten worden aangespoord om zich via Libië met wapens in de “vluchtelingen”stroom te mengen en Europa te overspoelen. Volgens cijfers van geheime diensten telt het jihad-leger in West-Europa al 66.000 toekomstige terroristen. Bij jihad hoort “het uitwissen van alles wat herinnert aan de slachtoffers van de jihad”, sprak arabist Hans Jansen kort voor zijn dood in 2015 tot het Europees Parlement. Dat betekent dat onze cultuur moet verdwijnen.

Naast jihad wordt een ander middel, namelijk Da´wa, ingezet. Er zijn islamitische organisaties die Da´wa praktiseren met als doel om onze vrijheid te vernietigen en de regels van de sharia in te voeren. Da´wa is een begrip dat moslims verplicht te proberen om niet-moslims te bekeren tot de islam. Ook moeten zij aan mede-moslims politiek-islamitische standpunten opdringen. Da´wa heeft zijn wortels in de islamitische religieuze praktijk en daardoor worden deze missionaire activiteiten in Nederland en het Westen grondwettelijk beschermd. Ze worden gesubsidieerd door Saoedi-Arabië, andere donateurs en zelfs westerse overheden, omdat het idee heerst dat de meerderheid van gematigde moslims ermee wordt gesteund. Volgens Hirsi Ali, die waarschuwde voor islamitische organisaties die Da´wa praktiseren, zijn er drie stadia in het missioneringswerk:

1. Moslims wordt geleerd wat het betekent om moslim te zijn in een ander land, en hoe zij op het rechte pad kunnen blijven. Er wordt een sterke onderlinge religieuze band gevestigd.
2. Het creëren van een stabiele basis voor hun ideeën en het opzetten van organisaties in het Westen.
3. Omgang met weerstand vanuit de autochtone bevolking. Ze krijgen het advies: exploiteer de tweedeling binnen de niet-islamitische gemeenschap ( stook het vuurtje van racisme en etnische problemen op) en gebruik geweld (jihad) om de islamitische beginselen te verdedigen. Moedig vrouwen aan om veel kinderen te krijgen, marginaliseer afvalligen en hervormers en maak misbruik van westerse links-progressieve politiek. Moslims die alcohol drinken, krijgen een aflaat door zich voor Da´wa in te zetten.

De AIVD liet al in 2004 weten dat Da´wa georiënteerde radicaalislamitische organisaties in Saoedi-Arabië, Pakistan en de Arabische Golfstaten moslims in het Westen bewust aanmoedigen om westerlingen de rug toe te keren. De overheid is dus op de hoogte, maar desondanks gaan de geleidelijke, sociale en politieke activiteiten van de Moslimbroederschap en andere islamitische NGO´s onbelemmerd door en vormen daarmee een steeds groter gevaar voor het Westen. Het is dus zaak om “de lange mars door de instituties”, waar de islamieten druk mee bezig zijn, tot staan te brengen.

Moslimbroederschap
De Moslimbroederschap speelt een belangrijke rol, niet alleen in Europa, maar ook in de VS. Ze werd opgericht in 1928 door Hassan al-Banna en in de jaren-30 met Duits geld van de nazi´s gesteund. Het doel is om de islam te verbreiden en de sharia in te voeren. In grote delen van de Arabische wereld wordt de Moslimbroederschap tegenwoordig als terroristische organisatie aangemerkt, echter niet in Europa.

Strategie van de Moslimbroederschap en ISIS
Sinds de vroege jaren-60 zijn leden en sympathisanten van de Moslimbroederschap naar Europa getrokken en hebben daar langzaam maar zeker een uitgebreid netwerk van moskeeën, welzijnsverenigingen en islamitische organisaties opgebouwd. Moslims worden geïnstrueerd om bij elkaar te blijven, zich te organiseren en niet te assimileren. > Islamitische gemeenschappen in niet-islamitische staten, publicatie van de Islamitische Raad van Europa 1980

In 2001 zijn in Zwitserland documenten van de Moslimbroederschap uit 1982 gevonden, waarin wordt beschreven hoe Europa in cultureel opzicht aan de islam ondergeschikt kan worden gemaakt. De Moslimbroederschap en haar dochter-organisaties roepen de islamitische minderheid op om gebruik te maken van alle legale middelen om in niet-islamitische seculiere en religieuze instellingen te infiltreren. Ze zijn dan in staat om gezag-ondermijnend actief te worden binnen regering en bestuur, universiteiten, justitiële instellingen, geheime diensten en het leger Dit alles onder het mom van “bereidheid tot dialoog” en “wil tot integratie”.

Aanvankelijk stellen moslims zich vredelievend en meegaand op. Zolang zij minder dan 2% van de bevolking uitmaken, doen ze zich voor als een vredelievende minderheid. Bij verdere groei wordt hun aanwezigheid manifester en trekken ze zich steeds minder aan van de bestaande wetten. Tegelijkertijd wordt het eisenpakket groter, het toegeven aan eisen leidt tot nieuwe eisen en nadat veel eisen zijn ingewilligd, komen de dreigingen en het bezetten van de openbare ruimte. Geleidelijk zetten ze zich meer af tegen de westerse cultuur en denkwereld (bijv. door het dragen van specifieke kledij). De werkelijke greep naar de macht gaat gepaard met rellen, geweld, brandstichting en vernielingen met de bedoeling om de gezagshandhaving te ontregelen en chaos te creëren. De moslimgemeenschap (“oemma”) streeft de ontwikkeling na van islamitische enclaves met eigen (sharia) regels en gebruiken: “gettostrategie” met het ontstaan van no-go area´s als gevolg. Uiteindelijk zullen moslims de dienst uitmaken.

Een van de eerste pioniers van de Moslimbroederschap in Europa was Said Ramadan, de persoonlijke secretaris en schoonzoon van de oprichter Hassan al-Banna. Vanuit de moskee in München en vanuit Genève richtte de Broederschap allerlei organisaties op met het doel om Europa te islamiseren en uiteindelijk de sharia in te voeren. Saoedi-Arabië garandeerde een constante geldstroom naar het islamitische centrum in Genève.

Een van de zonen van Said Ramadan is Tariq, die carrière maakte als “gematigde moslim”; hij was gasthoogleraar aan de Erasmusuniversiteit. Ik citeer Tariq Ramadan: “Mijn broeders en zusters, we moeten de zogenaamde democratie en vrijheid van meningsuiting hier in het Westen uitbuiten om onze doelen te bereiken. Onze profeet Mohammed, vrede zij met hem, en de koran leren ons dat we alle denkbare middelen en mogelijkheden moeten gebruiken om de vijanden van Allah te verslaan. Vertel de ongelovigen openlijk ´we respecteren jullie wetten en jullie grondwetten´, waarvan wij moslims geloven, dat deze net zo waardeloos zijn als het papier waarop ze geschreven staan. De enige wet die wij moeten respecteren en toepassen, is de sharia.”

[/i]Islamitische Staat[/i] heeft Europa de oorlog verklaard. Ook hier: infiltratie door het verwerven van belangrijke functies en bovendien de vorming van moslim-bendes die in de politie hun gemeenschappelijke vijand zien. Goedwillende moslims zullen zich niet openlijk tegen de invoering van de sharia willen keren uit angst voor represailles. Het onderzoek van prof. Koopmans (2014) toonde aan dat 70% van de jongere moslims in Nederland de sharia boven de grondwet stelt.

Daarover later meer in deel 2.

Door: Catherine A. Boon-Langedijk

https://ejbron.wordpress.com/2017/08/10 ... en-deel-1/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 12123
Lid geworden op: Za Jun 18, 2011 7:07 pm

Re: Islam voor westerlingen

Berichtdoor Hans v d Mortel sr » Vr Aug 11, 2017 9:52 am

Pilgrim schreef:
“Er is geen god dan Allah en Mohammed (570-632 na Chr.) is zijn gezant.”

Ter lering: achter Allah dient een komma te staan.

Wat mij echt boos maakt, is dat alle moslims net doen alsof ze de kennis in het bovenstaande artikel ontberen. Wat moslims duidelijk gemaakt moet worden is dat wanneer je je moslim noemt dit een consequentie met zich meedraagt. Namelijk, het recht voor mij om je voor bedorven vis uit te schelden. Met de historische profeet daarbij.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst van mijzelf en verkondig uitsluitend eigen dogma's.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 28361
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Islam voor westerlingen

Berichtdoor Pilgrim » Zo Aug 13, 2017 1:32 am

Islam voor westerlingen (deel 2)

Geplaatst op 12 augustus 2017

Afbeelding

Hieronder het tweede deel in de serie “Islam voor westerlingen”. Deel 1 kunt u hier lezen.

Naast de koran zijn ook de hadith en de sira belangrijk. De hadith zijn de in grote verzamelingen vastgelegde islamitische overleveringen. De belangrijkste daarvan is de door de wereldwijde islamitische gemeenschap erkende hadith-verzameling van Al-Bukhari (negende eeuw). In de sira, de biografie van de profeet, wordt Mohammed afgeschilderd als een moordenaar, rover, slavenhaler, kinderverkrachter, liegend en bedriegend, dus als een ideaal rolmodel voor terroristen.

Sharia

In de handboeken van de Sharia wordt het gedrag van een moslim voorgeschreven en ook wat wordt verwacht van een niet-moslim. De sharia is de wet van de islam en berust op de koran en de woorden (soenna) en daden (sira) van Mohammed, die in de hadith zijn opgenomen. In de praktijk bestaat de sharia uit de boeken van de “fiqh” (plichtenleer). De regels van de sharia zijn tot stand gekomen en komen nog steeds tot stand doordat deskundigen (beroepsmoslims) het onder elkaar eens worden. Gezaghebbende imams, ayatollah´s, islamitische instituten en rechtsscholen maken de dienst uit. Hervormers worden met de dood bedreigd. De sharia wordt geacht eeuwig, universeel en perfect te zijn; wat er eenmaal in staat, blijft altijd geldig en wordt niet aangepast aan een veranderende samenleving; wel wordt hij uitgebreid bij nieuwe ontwikkelingen. De islam stelt als enige “religie” dat andere religies moeten worden overheerst en dat zijn verspreiding moet samengaan met de invoering van de sharia.

Een moslim die de regels van de sharia afwijst, valt de islam af en dient vermoord te worden. De sharia kent rechtsongelijkheid: de regels van de sharia zijn vernederend voor niet-moslims en voor vrouwen. Een vrouw is maar de helft waard van een man, ze krijgt bijvoorbeeld half zo veel bij erfenissen en de getuigenis van twee vrouwen staat gelijk aan die van één man. Het woord van een niet-moslim telt al helemaal niet. Verder maakt de sharia onderscheid tussen vrijen en slaven. Onder de sharia is geen godsdienstvrijheid, geen vrijheid van meningsuiting, geen persvrijheid en geen artistieke vrijheid. Het afbeelden van mens en dier is niet toegestaan.

Een groot deel van de sharia gaat over wat niet-moslims mogen en niet mogen. Een niet-moslim mag geen wapens dragen, is tweederangs burger en moet meer belasting (jizya) betalen (soera 9:29 – “Bestrijd diegenen onder de mensen van het Boek, die in Allah noch in de laatste Dag geloven, noch voor onwettig houden wat Allah en Zijn boodschapper voor onwettig hebben verklaard, noch de ware godsdienst belijden totdat zij de belasting met eigen hand betalen, terwijl zij onderdanig zijn”). Een niet-moslim kan niet getuigen ten nadele van een moslim, een niet-moslim mag niet in het leger dienen en geen wapen dragen, moet in aparte wijken wonen, mag alleen in huizen wonen die lager zijn dan die van moslims en mag geen paard rijden; ook zijn er verschillen met betrekking tot het erfrecht en het strafrecht. Een moslima mag niet trouwen met een niet-moslim, tenzij hij moslim wordt. https://ejbron.wordpress.com

Iemand die zich in een islamitische samenleving bekeert tot de islam, hoeft de extra belasting niet langer te betalen en ook het vervallen van beperkende maatregelen maakt het aantrekkelijk om moslim te worden. Iemand die de belasting niet langer kan betalen, staat voor de keuze om moslim te worden of gedood te worden. Omdat op afvalligheid de doodstraf staat, moet hij zijn hele leven moslim blijven. In de loop van de eeuwen heeft de islam zo zijn aanhang alleen maar zien toenemen. Kwaadsprekerij en kritiek op de islam en op de profeet vallen onder de grootste zonden. Er staan hoge straffen op. Onder de sharia mag een mohammedaan niet beledigd worden. Het maakt daarbij niet uit of wat je zegt waar is. Dit alles zou een reden moeten zijn om in het Westen de islam niet langer als godsdienst te erkennen.

Geen enkel land volgt 100% de sharia, zelfs Saoedi-Arabië niet. Een islamitisch land kan een groter of kleiner deel van de sharia naleven. Landen die de sharia grotendeels toepassen, zijn behalve Saoedi-Arabië, Soedan, Iran, Irak, Afghanistan en Jemen. In 2003 merkte het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg op: “De sharia is onverenigbaar met de fundamentele principes van de democratie”. De sharia prevaleert boven elke andere wet. Godsdienstvrijheid, zoals opgenomen in de Grondwet, zal leiden tot ellende: wie islam zaait, zal sharia oogsten, wie de sharia zaait, zal jihad oogsten.

Inmiddels zien we in Europa al enige aanpassing aan de sharia: geen grappen maken over Mohammed, onze leerboeken vertellen meer de islamitische kijk op de geschiedenis. Teksten over de islam worden ter verificatie voorgelegd aan moslimautoriteiten die veelal deel uitmaken van bewegingen die onder de Moslimbroederschap vallen; bij bijeenkomsten is het niet gepast om kritiek te uiten op aspecten van de koran waardoor moslims zich beledigd zouden kunnen voelen; we spreken van terrorisme in plaats van jihad; we spreken van bestrijding van gewelddadig extremisme, maar de woorden islam, moslim, jihad worden vermeden. Verkrachtingen worden vaker goedgepraat of door de politie verzwegen.

In Nederland is nauwelijks meer verzet als het gaat om inteelthuwelijken, kindhuwelijken, gedwongen huwelijken, genitale verminking van meisjes, uitkeringen voor werk weigerende baardmannen in lange jurken, ontstaan van sharia-wijken. Financiering volgens de sharia (halal hypotheken) en islamitisch bankieren (banken moeten hun haram (=fout) en halal (=goed) geldstromen strikt van elkaar scheiden) worden meer geaccepteerd. Overheden organiseren iftar-maaltijden, weren kerstbomen in publieke ruimten en verstrekken halal-voedsel in publieke instellingen.

Moslims eisen steeds vaker om afwijkend van de meerderheid behandeld te worden. De voorbeelden zijn legio, zoals aparte gebeds- en wasruimtes in universiteiten, aanpassingen van het menu in gevangenissen en andere overheidsgebouwen, vrouwen geen hand willen geven, gescheiden loketten voor mannen en vrouwen, gescheiden zwemmen, roosteraanpassingen in verband met ramadan. Het aantal moskeeën, islamitische scholen, het aantal moslims in openbare en andere belangrijke functies en het dragen van zelf-discriminerende kledij nemen sterk toe. Een belangrijk deel van de straatjeugd is opgevoed met de koran, is dus geleerd geen enkel respect te hebben voor de eigendommen van overheden en andersdenkenden.

Moslims mogen de regels van de sharia overtreden, ze mogen niet-halal eten en alcohol drinken als ze maar zeggen dat ze daarmee in overtreding zijn. Het betekent niet dat de regels worden afgewezen. Dus: regels overtreden mag, maar ze afwijzen mag niet! (Hans Jansen)

Hoofddoek
Is de koran (24:31; 33:59) nogal onduidelijk over de hoofddoek, de sharia schrijft duidelijk voor dat het lichaam van vrouwen bedekt moet zijn, behalve het gezicht en de handen. (Hans Jansen, “Islam voor varkens, apen, ezels en andere beesten”, Amsterdam 2008, vraag 202, p.157) De hoofddoek bevestigt en symboliseert de ongelijkwaardigheid van man en vrouw. (N.B.: keppeltjes en kruisjes zijn geen symbolen van ongelijkwaardigheid.) De hoofddoek is een vlag, neergezet in vijandig westers gebied, die laat weten dat de sharia moet worden toegepast, dus dat de regels van het geloof boven de wetten van het land gaan. Door de hoofddoek op scholen en achter het overheidsloket toe te laten blijven de twijfelaars in de kou staan.

Tot in de jaren-70 stonden vrouwen in de meeste islamitische landen zonder hoofddoek op de foto in hun paspoort. De radicale stroming, die daarna aan invloed won, stelde de eis van het fotograferen met hoofddoek en vond een gewillig oor, zelfs bij ons ministerie van Binnenlandse Zaken. Daarmee speelde onze overheid dus de radicalen, die zichzelf zien als de enige echte moslims, in de kaart. Niet-moslims mogen echter niet met een haarband op een pasfoto staan. Meten met twee maten noemen we dat.

Islamitische slavernij
Terwijl ieder jaar de westerse slavenhandel (late 15e eeuw tot midden 19e eeuw) in Afrikanen en de afschaffing ervan wordt herdacht in het Amsterdamse Oosterpark, wordt verzwegen dat er ook een intensieve moslimhandel in Afrika en Europa richting het Ottomaanse Rijk heeft plaatsgevonden.

Arabische en Turkse slavenhandelaars hebben vanaf de 7e eeuw vele miljoenen zwarte Afrikanen naar Arabische en Turkse slavenmarkten getransporteerd, dit in navolging van Mohammed, die ook in slaven handelde. De handel in Europese slaven vanuit Zuidoost- en Centraal Europa, Rusland en Oekraïne en ook uit het Middellandse Zeegebied en de Atlantische kusten van Europa door Barbarijse zeerovers, omvatte in totaal ongeveer 14 miljoen slaven en begon later. De aantallen die in het Ottomaanse Rijk terecht kwamen waren niet alleen groter dan die naar Amerika werden gebracht, ook waren de omstandigheden in het Ottomaanse Rijk slechter. De mannen werden gecastreerd en verkocht om zwaar werk te doen, jongens werden na castratie als eunuchen gebruikt: zij moesten op de vrouwen passen, die waren bestemd voor de seksslavernij in de harem. Vermeld moet ook worden de Turkse praktijk van de devshirme. Die hield in dat in de veroverde christelijke gebieden jongens in de leeftijd van 8 tot 16 jaar werden geronseld en gedwongen zich tot de islam te bekeren om te dienen als militair in het Ottomaanse leger of in de administratie van de sultan. Deze praktijk begon midden veertiende eeuw en duurde tot ver in de zeventiende. De slaven in Amerika daarentegen konden een eigen gezin stichten.

In de meeste christelijke landen werd de slavernij na het midden van de 19e eeuw afgeschaft en dat de slavernij in de tweede helft van de 20e eeuw officieel ook in de meeste moslimlanden werd afgeschaft, is te danken aan inspanningen vanuit het Westen. In sommige moslimlanden, zoals Saoedi-Arabië en Mauritanië bestaat slavernij echter nog steeds.

Mensenrechten
De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is in 1948 door de Verenigde Naties vastgesteld, maar werd in 1979 verworpen door Iran, omdat ze in strijd was met de sharia. Dat heeft geleid tot de Caïro Declaration 1990, het charter van islamitische intolerantie! Daarin maakten (nu 57) islamitische landen de mensenrechten ondergeschikt aan de sharia. Wie de sharia wil verdedigen, doet dat vaak door te zeggen dat dé sharia niet bestaat. Voor die 57 landen bestaat dé sharia dus wel.

Artikel 18 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens: Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachten, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, door praktische toepassing, door eredienst en de inachtneming van geboden en voorschriften.

In de artikelen 6, 10, 19 en 22 van de Caïro Verklaring worden de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van godsdienst en de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen ongedaan gemaakt, als zijnde niet in overeenstemming met de sharia. Art 24: Alle rechten en vrijheden genoemd in deze Verklaring zijn ondergeschikt aan de islamitische sharia en art 25: De islamitische sharia is de enige referentiebron ter uitleg en verduidelijking van alle artikelen van deze Verklaring.

Het Europese Hof heeft in een arrest op 13-02-2003 verklaard dat de sharia in strijd is met de Universele Verklaring, omdat hij uitgaat van ongelijkwaardigheid van mensen. De koran en de sharia en daarmee de islam zijn onverenigbaar met vrijheid, democratie en mensenrechten.

Geen wederkerigheid
De islam is intolerant. Er is geen sprake van wederkerigheid. De islam plaatst zichzelf in een superieure positie en moslims stellen zich als groep egocentrisch op. Er staan wel moskeeën in Rome, maar er mag geen kerk worden gebouwd in Mekka, niet-moslims worden in de stad zelfs niet toegelaten; in Europa zijn veel moskeeën gebouwd, in de Arabische wereld moeten we kerken met een vergrootglas zoeken en vaak worden bestaande kerken bedreigd of vernield. In het Westen klagen moslims over discriminatie, maar in landen met een moslimmeerderheid is discriminatie jegens minderheden groot. In het Westen zijn veel speciale voorzieningen voor moslims, wat omgekeerd ondenkbaar is in islamitische landen. In het Westen wensten regeringsleiders de moslims een prettige ramadan, maar de viering van andere religieuze feesten dan de islamitische is in veel Arabische landen verboden of wordt ontmoedigd. Moslims wensten zich niet te conformeren aan de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens en ondertekenden de Caïro-Verklaring. (zie boven) De islam is de enige godsdienst die niet de Gulden Regel kent: “Wat u niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet”.

Een uitspraak van Karl Popper (1902-1994) is: “Tolerantie tegenover intolerantie leidt tot vernietiging van de toleranten” en Thomas Mann (1875-1955) heeft gezegd: “Tolerantie tegenover het kwaad is misdadig”. Godsdienstvrijheid betekent niet dat men het recht heeft om moskeeën te bouwen, om hier de sharia in te voeren, vrouwen te discrimineren en mensen uit het gastland weg te pesten uit de geïslamiseerde gettowijken in onze grote steden. Vrijheid van godsdienst kan alleen functioneren als alle betrokken godsdiensten die vrijheid ook erkennen. De islam doet dat echter niet.

(De volgende keer in deel 3 o.a. “De islam een vredelievende godsdienst?”, “Taharrush”, “Godsdienst of ideologie?”)

Door: Catherine A. Boon-Langedijk

https://ejbron.wordpress.com/2017/08/12 ... en-deel-2/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 28361
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Islam voor westerlingen

Berichtdoor Pilgrim » Do Aug 17, 2017 6:44 pm

Islam voor westerlingen (deel 3)

Geplaatst op 17 augustus 2017

Afbeelding

Hieronder het derde deel in de serie “Islam voor westerlingen”. Deel 1 kunt u hier lezen en deel 2 hier.

De islam, een vredelievende godsdienst?

De islam wordt meestal als een vredelievende godsdienst voorgesteld. Er wordt mee bedoeld dat pas als iedereen bekeerd is tot de islam, er vrede zal heersen. De islam is uit op de wereldheerschappij, goedschiks of door strijd. De islam verdeelt de wereld in twee zones:

1. het Huis van de islam (Dar al-Islam) en
2. het Huis van de oorlog (Dar al-Harb), het deel van de wereld dat nog onderworpen moet worden. Het is de algemene islamitische visie, dus niet alleen die van de fundamentalisten.

Dan zou je verwachten dat er in gebieden waar de islam het voor het zeggen heeft, vrede is. Daar bestrijden moslims uit verschillende stromingen elkaar. Die stromingen hebben wel belangrijke gemeenschappelijke elementen.


Dat zijn onder meer:

  • de plicht tot het voeren van jihad, strijd om de hele wereld islamitisch te maken (soera´s 9:29, 8:39, 47:35)
  • de vrouw is het bezit van de man en is aan hem ondergeschikt (soera 2:223),
  • Jodenhaat (soera´s: 2:65, 5:60, 7:166, 62:5) en homohaat (soera´s 7:81, 26:165-166, 27:55).
Net als bij het nazisme moeten de Joden worden onderworpen of vernietigd. In de oorlog werkte de grootmoefti van Jeruzalem, Amin al-Hoesseini, jarenlang samen met Hitler. De moefti woonde in Berlijn en adviseerde zijn vrienden Eichmann en Himmler. Hij had een eigen radiostation van waaruit hij in het Arabisch het nazisme en de genocide propageerde. Bovendien was hij betrokken bij het opzetten van een moslim-Waffen-SS-divisie, Handschar (kromzwaard) geheten, op de Balkan. Tijdens de Neurenberg-processen werd de moefti door een getuige (Dieter Wisliceny) als de centrale figuur in de planning van de Holocaust genoemd.

Meten met twee maten: Niet iedere nazi was een moordenaar, maar van die zieke ideologie moest iedereen worden genezen. Niet iedere moslim is een moordenaar, maar die mogen hun zieke ideologie behouden.

Behalve de Jodenhaat, en ook homohaat, zijn er meer overeenkomsten met het nazisme: expansieve oorlogszucht, verheerlijking van geweld, het volgen van een leidsman: de een volgde Hitler, de ander Mohammed, geloof in eigen superioriteit (soera 61:9, 48:28 en 9:33 – “Hij is het, Die Zijn boodschapper met leiding en de ware godsdienst heeft gezonden om deze te doen zegevieren boven alle godsdiensten, ofschoon de afgodendienaren er afkerig van zijn”.) en het Blut-und-Bodenprincipe, in de islam: grond die eenmaal verworven is, moet altijd islamitisch blijven of moet, indien verloren gegaan, worden heroverd. Himmler: “Der Islam ist unserer Weltanschauung sehr ähnlich.” (“De islam lijkt zeer sterk op onze wereldbeschouwing”.)

In de moslimwereld wordt Hitler nog steeds bejubeld. Niet verwonderlijk, want in juni 1941 werd een Duits-Turks Vriendschapsverdrag gesloten. Onlangs (maart 2017) zette Erdoğan Nederland neer als opvolger van de nazi´s en als fascistisch, maar het was Turkije dat een pact met de nazi´s sloot. In Turkije is Mein Kampf een populair boek. Erdoğan heeft in Turkije zijn streven naar een effectief presidentieel systeem tot stand gebracht en noemde onlangs het Duitsland van Hitler daarvoor als voorbeeld.

Taharrush
De ondergeschikte positie van de vrouw in de islam is evident, Allah lijkt niet erg van vrouwen te houden. Er is zelfs in het Arabisch een apart woord voor groepsverkrachtingen: taharrushis het verschijnsel dat vrouwen door groepen mannen worden omsingeld, die zich vervolgens aan hen vergrijpen.

Godsdienst of ideologie?
De vraag is of de islam een godsdienst is of een ideologie. Op grond van de geloofsbelijdenis is de islam een godsdienst en in Nederland kennen wij vrijheid van godsdienst. Een ideologie daarentegen wil de maatschappij naar haar denkbeelden inrichten en dat wil de islam ook. De islam is dus zowel godsdienst als ideologie.

Aboel Ala Maudoedi, de invloedrijkste Pakistaanse denker van de 20e eeuw: “De islam is niet alleen een religieuze overtuiging, maar een revolutionaire ideologie en de jihad beroept zich op deze revolutionaire strijd ... om overal ter wereld de staten en regeringen te vernietigen die zich verzetten tegen de ideologie en het programma van de islam”. Een ideologie kan worden verboden, zoals het nationaalsocialisme: “Mein Kampf” mag niet in de boekhandel liggen. Met de islam is een verbod moeilijker, omdat hij ook een godsdienst is. Wij realiseren ons niet dat we met godsdienstvrijheid in feite alleen de vrijheid van geloofsleer bedoelen en dat de door die godsdienst opgelegde gedragsleer, onder meer de jihad, daar niet bij hoort (de jihad is de zevende pijler van de islam en hoort niet bij de vijf geloofspijlers). Omdat de godsdienst beschermd wordt (door een collaborerende elite), krijgt de ideologie alle ruimte om haar doel na te streven.

Ramadan
De ramadan is een maand van vasten; overdag wordt er van zonsopgang tot zonsondergang niet gegeten en gedronken. Daarna volgt een gezamenlijke maaltijd, iftar. De vastenmaand eindigt met het Suikerfeest. Het vasten dient om de dominantie van de islam naar binnen te benadrukken door de “ware gelovigen” deze verplichting op te dringen. Ook “ongelovigen” worden uitgenodigd voor gezamenlijke iftar-maaltijden. Veel overheidsdienaren blijken daaraan mee te doen. De ramadan is trouwens de gevaarlijkste tijd voor niet-moslims. Hij is nog niet begonnen of er worden in de avonduren bussen bekogeld en auto´s in brand gestoken. Allah roept aan het einde van de vastenmaand de gelovigen in het zogenaamde zwaardvers op tot het doden van alle ongelovigen: (soera 9:5 – “Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, dood dan de afgodendienaren waar je hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag. Maar als zij berouw hebben en het gebed houden en de Zakaat betalen, laat hun weg dan vrij. Voorzeker, Allah is Vergevensgezind, Genadevol.”)

Functies van de moskee
De moskee is niet alleen de plaats van gebed, maar ook van politieke strategie. Vaak hoort er een geestelijk en cultureel centrum bij, een koran-school, soms een internaat, eventueel een winkelcentrum, een café en een sharia-rechtbank. De moskee is soms een op grote afstand zichtbaar bolwerk tegen integratie; minaretten zijn symbolen van inbezitneming van land. Erdoğan: “De moskeeën zijn onze kazernes, de koepels onze helmen, de minaretten onze bajonetten en de gelovigen onze soldaten”, een uitspraak waarvoor hij in 1998 wegens “aanzetten tot haat” nog werd veroordeeld. In 2012 werden in moskeeën in Londen en München wapens gevonden, in Italië munitie en springstof. Er bestaat nergens een moskee waar de imam zegt dat de sharia niet hoeft te worden toegepast en waar niet gepredikt wordt dat de jihad een islamitische plicht is. Onze overheid verleende desondanks ruimhartig financiële steun aan de bouw van moskeeën. Moskeeën worden gebruikt om de islam te verspreiden en integratie in de cultuur van het ontvangende land tegen te gaan, men is eerst moslim, dan pas burger. We hebben op dit moment de derde generatie moslims in het land en die is de meest fundamentele.

Betrouwbaarheid van moslims

Eed
Een islamitische eed heeft geen waarde, want de koran zegt dat Allah geen rekenschap vraagt over afgelegde eden, maar de bedoeling van het hart weegt (soera 2:225 – “Allah zal je niet ter verantwoording roepen voor jouw ijdele eden, maar Hij zal je ter verantwoording roepen voor hetgeen jouw hart heeft verdiend. Allah is Vergevensgezind, Verdraagzaam.”). Allah verplicht zelfs tot het annuleren van eden (soera 66:2 – “Allah heeft de annulatie van uw eden voor u verplichtend gesteld en Allah is uw Beschermer en Hij is Alwetend, Alwijs”).

Verdrag
Mohammed sloot in 628 met de Qoeraysj-stam, die heerste over Mekka en aanvankelijk veel sterker was, het Hoedaybiyya-verdrag. Het was een vredesovereenkomst die zou gelden voor tien jaar. Mohammed kreeg toegang tot de stad, maar hij verbrak het akkoord na twee jaar en maakte zich meester van Mekka. Dit verdrag is niet alleen van historisch belang, het laat zien hoe moslims zich, ook tegenwoordig, tegenover niet-moslims opstellen. Vrede met niet-moslimlanden en niet-moslims is altijd tijdelijk. (soera 60:4 – …“Wij hebben niets uitstaande met u en hetgeen gij buiten Allah aanbidt. Wij verwerpen u en er is tussen u en ons eeuwige vijandschap en haat ontstaan, tenzij gij in Allah, de Enige gelooft…”)

Het sluiten van een verdrag of een wapenstilstand betekent voor een moslim alleen maar tijd winnen. Hij voelt zich er niet aan gebonden. Zodra islamieten zich sterk genoeg achten, nemen ze de wapens weer op. Na ondertekening van de Oslo-akkoorden hield Arafat een rede in een moskee in Johannesburg, waarin hij zei: “Denken jullie dat ik iets met de Joden ondertekend heb dat in tegenspraak is met de wetten van de islam? Deze overeenkomst is niets anders dan de overeenkomst tussen onze profeet Mohammed en de inwoners van Mekka.” Akkoorden tussen moslims en niet-moslims zijn dus niets waard.

Taqiyya en andere discussietrucs
De islamitische doctrine legitimeert leugens om de ongelovigen te misleiden, de islam te bevorderen en wereldwijde dominantie dichterbij te brengen. Taqiyya is veinzerij, versluiering, of misleiding, het zich anders voordoen om niet-moslims op het verkeerde been te zetten. Een moslim mag liegen tegen niet-moslims als het in het voordeel is van de islam. Moslims beroepen zich op deze soera om de islam in een gunstig daglicht te stellen en de vijand in slaap te sussen. (soera 16:106 – “Wie Allah verwerpt, na te hebben geloofd – behalve hij die wordt gedwongen terwijl zijn hart in het geloof vrede blijft vinden – en zijn hart voor het ongeloof opent, op hem rust Allah’s toorn; en er zal een grote straf voor hem zijn.”)

En in slaap gesust zijn we, hoewel al in 1990 onder het pseudoniem Mohamed Rasoel een boek verscheen dat ons overduidelijk waarschuwde: “De ondergang van Nederland, het land der naïeve dwazen”. Rasoel hanteerde een schaal van 0 – 10 van strijdbaarheid, waarbij Nederlanders bij 2 lagen en inwoners van veel islamitische landen bij 8 of 9. Minister-president Rutte stelde ons na de aanslagen op 22 maart 2016 in Brussel gerust met de opmerking dat wij “met meer” zijn. Als historicus zou hij moeten weten dat heel wat veldslagen zijn gewonnen door legers die getalsmatig in de minderheid waren.

Vaak spreken moslims met dubbele tong: naar buiten toe in de taal van de vijand doen ze gematigde uitspraken en dragen uit dat de islam een “religie van vrede” is door tolerante, geabrogeerde passages uit de koran aan te halen. In een moskee wordt, veelal in het Arabisch, dezelfde kwestie heel anders belicht en met andere argumenten. (zo zei Arafat in het Engels iets heel anders dan in het Arabisch.) Ook komt het voor dat een imam in een gastland integratie preekt en in zijn thuisland een voorvechter van het kalifaat is, maar als hij daarop wordt aangesproken, ligt het altijd aan de vertaling, die niet deugt. Tariq Ramadan was behalve hoogleraar ook een dik betaalde integratieadviseur voor de gemeente Rotterdam. Hij is ontslagen wegens zijn optreden bij een Iraanse televisiezender, waar hij een heel andere toon aansloeg dan in de westerse wereld en daardoor werd ontmaskerd als een wolf in schaapskleren.

Er zijn termen die net iets anders betekenen dan Taqiyya, maar ook misleidend zijn, bijv. kitman: geheimhouding, verzwijging. Een voorbeeld van het toepassen van kitman is wanneer een moslim vertelt dat de echte “jihad” een “geestelijke strijd” is en er niet aan toevoegt dat maar 3% van de jihad-verzen over die innerlijke strijd gaat. Een andere vorm van kitman is het uitsluitend citeren van vreedzame passages uit de koran. Zo wordt dikwijls alleen het begin geciteerd van soera 2:256 – “Er is geen dwang in de godsdienst”, maar bij lezing van het vervolg: “voorzeker, het juiste pad is van dwaling onderscheiden; derhalve, hij die de duivel verloochent en in Allah gelooft, heeft een sterk houvast gegrepen, dat onbreekbaar is. Allah is Alhorend, Alwetend” blijkt dat dit vers alleen slaat op bekering tot de islam en niet op uittreding uit de islam.

Ook soera 22:39 – “Toestemming om te vechten is gegeven aan degenen tegen wie gevochten wordt (de islamieten), omdat hun onrecht is aangedaan, voorzeker Allah heeft de macht hen bij te staan” uit de Mekka koran is vervangen door het voornoemde zwaardvers (9:5) uit de Medina koran, waarin opgeroepen wordt tegen ongelovigen te strijden.

Taysir: Tariq Ramadan beval (interview New York Times 04-02-2007) een tijdelijk stopzetten van de doodstraf door steniging ingeval van overspel aan. De toepassing van taysir betekent niet dat afstand wordt genomen van de sharia, maar dat een van de regels van de sharia tijdelijk buiten werking wordt gesteld.

Muruna betekent het zich flexibel opstellen om met de nieuwe omgeving te versmelten. Mohammedanen mogen van de islamitische wetgeving afwijken om te zorgen dat zij het vertrouwen winnen van de inwoners van het gastland. Het praktiseren van muruna: baard afscheren, westerse kleding dragen, alcohol drinken; het kan allemaal misleiding zijn! Door het tijdelijk opschorten van de islamitische wetgeving sharia lijken de mohammedaanse immigranten “gematigd”. Abrogatie en Taqiyya en andere zijn essentieel in de islam!

(De volgende keer in deel 4 o.a. “gematigde moslims”, “discussiëren met moslims” en “Islamofobie”)

Door: Catherine A. Boon-Langedijk

https://ejbron.wordpress.com/2017/08/17 ... en-deel-3/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)


Terug naar “Bronnen Centrum”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast