Pagina 1 van 1

TXHalabi voorbij de nieuwspraak over islam

Geplaatst: Do Apr 28, 2016 9:36 pm
door sjun
TXHalabi voorbij de nieuwspraak over islam
Werp eens een blik op de bijwerkingen van de religie van de 'vrede' zoals die onder andere in beide documentaires hieronder aan het licht komt. Dat verheldert wat mensen als TXHalabi en anderen motiveert om de wortels van islam bloot te leggen.

Dispatches - Undercover Mosque


Laat goed tot je doordringen hoe er over de Kufar, de ongelovigen of niet moslims, gesproken wordt. Waarom zouden we in West-Europa zo'n ideologie ongehinderd en zonder de ingezetenen voor te lichten laten woekeren? Waarom zouden we niet eens kritisch onderzoeken wat zo'n steeds weer voorgehouden en ingedronken waardensetje doet met de mindset van wie er aan bloot staat en wat dit op termijn betekent voor nu nog gangbare vrijheden in de West-Europese samenlevingen?

Dispatches - Undercover Mosque - The Return


Goed opletten wat er volgens de lieden in de video met afvallige moslims moet gebeuren. En zij worden in die mening ondersteund door islamitische wetboeken en teksten uit koran, hadith en soenna. In de toekomst zal deze interpretatie meer ingang vinden naarmate er meer geislamiseerd wordt. Bedenk dus nu vast in wat voor soort samenleving je graag leeft. Bedenk je ook waarvoor de soldaten op de stranden van Normandië ruim 70 jaar geleden hun leven gaven. Het lijkt me niet dat dit voor de facilitering van een cultuur van angst en dramdwang was...

Dispatches - Unholy War

:sheik:


TXHalabi biedt een belichtend beeld van islam van binnenuit. Zijn moedertaal is arabisch, hij geboren en opgegroeid in een moslimland, opgeleid op islamitische scholen, en leeft in een maatschappij waarin een moslimdominantie van 85% bestaat. Hij zag de invloed van islam op grote beschavingen en werd al evenmin blij van de vruchten ervan. Hoewel slechts één stem zal ook zijn boodschap zich verspreiden en weerklinken om tegen te gaan dat islamisering voortschrijdt door gebrek aan kennis van zaken.

Om nog meer aan gebrek van kennis van zaken en ter belichting van suikerislam en nieuwspraak te komen is het aardig om te weten waar Mohammed geauthoriseerd door moslimse geleerden en zonodig met arabische vertaling de mosterd haalt. Dat scheelt maar weer tijd besteed aan onnodige vergezochte tegenwerpingen van listensmeden.
Afbeelding

Re: TXHalabi voorbij de nieuwspraak over islam

Geplaatst: Do Apr 28, 2016 9:44 pm
door sjun
01 - Moderate Islam - How Is this Possible

Is er zoiets als een moderne moslim versus een radicale moslim? Kun je eigenlijk wel een goede moslim en nog steeds modern zijn? Als je wilt meevechten om anderen te onderwerpen zal Allah je belonen. Maar als je je terugtrekt en anderen het werk laat doen zal Allah je verwerpen en zit een gepaste straf van Allah er maar zo in. Tenminste, als je de teksten uit koran, hadith en soenna gelooft...
:huh:

Re: TXHalabi voorbij de nieuwspraak over islam

Geplaatst: Do Apr 28, 2016 10:10 pm
door sjun
02 - Allah Never studied 4th grade Arabic


Ai, ai, ai,.. In het Westen zijn mensen in de gelegenheid om Arabisch te bestuderen. Dat pakt wat slecht uit voor 'Allah', gesteld dat hij zoals wordt beweerd letterlijk de koran gedicteerd heeft en dat die zoals alweer beweerd wordt onveranderd door de geschiedenis is heengekomen. Het doet zich daardoor zomaar aanzien dat Allah niet zo best was in de Arabische grammatica. Of zou er iets aan de hand kunnen zijn met de claims rondom de Koran die door Allah via Gabriël geopenbaard aan Mohammed zou zijn doorgekomen?
:cry:

Re: TXHalabi voorbij de nieuwspraak over islam

Geplaatst: Do Apr 28, 2016 10:16 pm
door sjun
03 - Secrets of the Quran Revealed (censored)

:rolleyes:

Re: TXHalabi voorbij de nieuwspraak over islam

Geplaatst: Do Apr 28, 2016 10:20 pm
door sjun
04 - Welcome to Islam - Intro to My Segments

Op naar een uitstekend beeld van de religie van de vrede. Laat ons verzen uit de Koran voorlezen om een beeld van de vredige islam en haar grote blije familie te krijgen. Een blik werpen op de wereld van islam en waar deze levensovertuiging de politieke en dagelijkse agenda bepaalt kan natuurlijk ook. Met scoringscriteria als mensenrechten, gelijke behandeling van man en vrouw en vrijheid van meningsuiting kun je je al een opmerkelijk beeld vormen van wat een geïslamiseerde leefomgeving betekent.
:greeting2:

Re: TXHalabi voorbij de nieuwspraak over islam

Geplaatst: Do Apr 28, 2016 10:51 pm
door sjun
05 - Islam Peace Ill Drink to that


Een kritischer blik brengt nog andere zaken aan het licht

The Truth About Islam

http://www.propagandamatrix.com/article ... /islam.htm

Opmerkelijk dat onze min of meer gelijkgeschakelde media hier niet, nauwelijks of bagatelliserend over berichten. Kennelijk moeten mensen op zoek naar informatie op zoek naar andere bronnen dan de Nederlandse massamedia. Iets soortgelijks wordt overigens in verschillende Europese lidstaten opgemerkt.

Re: TXHalabi voorbij de nieuwspraak over islam

Geplaatst: Do Apr 28, 2016 10:53 pm
door Scarlatti
Perfect sjun!
Ik ben t gelijk aan het FBoeken en twitteren dadelijk want dit is zo duidelijk en helder...
hopelijk gaan er ogen door open!

Thanks!

Re: TXHalabi voorbij de nieuwspraak over islam

Geplaatst: Do Apr 28, 2016 11:16 pm
door sjun
06 - Wife Beater - Islam and Treatment of Wives


Er komt zomaar aan het licht dat vrouwen wel degelijk rechten hebben in de Koran. Je hoeft alleen maar te gehoorzamen en je te onderwerpen aan je eigenaar om niet geslagen te worden. Meer over vrouwen in islam.
: nono3:

Lees verder:

Re: TXHalabi voorbij de nieuwspraak over islam

Geplaatst: Do Apr 28, 2016 11:55 pm
door sjun
07 - "Peace Be Upon Him" - REALLY?


Opmerkelijk dat Arabisch. De verplichte vredeswens aan het adres van Mohammed betekent letterlijk: "Allah bidt voor Mohammed". Tot wie Mohammeds Allah dan weer bidt wordt helaas niet duidelijk. Ondanks dat toch een opmerkelijke handeling die de boodschapper van zijn Allah te beurt valt naast een diversiteit aan voorschriften die het gebedsritueel verder omkleden. Hoewel opmerkelijk? Wie een beetje bekend is met de nederdalingen van openbaringen en Mohammed's nood daaraan en wie hetzelfde scherpzinnige inzicht van Aisha de moeder der gelovigen daaromtrent deelt die kan dit wel weer plaatsen: Zodra Mohammed een specifiek woord van Allah nodig had, kwam de gewenste nederdaling (openbaring) merkte Aisha al op. Zij verbond daar dan weer geen absolute conclusies aan. Ook dat was begrijpelijk gezien het kortlontige en langtenige voorbeeld dat Mohammed zijn volgelingen voorleefde. Sommige dichters konden hun eerlijke vrijpostigheid al niet meer navertellen...
Het zit Allah tegenwoordig met al diegenen die zelf nadenken een stuk minder mee. Maar daar weten de religieus geïnspireerde heethoofden in navolging van Mohammed en zijn gezellen dan wel weer raad op. Wat niet past wordt gewelddadig weggemaakt. Met vrede heeft dat dan weer minder te maken...
:scratch:

Re: TXHalabi voorbij de nieuwspraak over islam

Geplaatst: Vr Apr 29, 2016 12:11 am
door sjun
08 - Liquor in the Koran - Yes No Maybe


Alcohol brengt je dichter bij Allah zolang je maar niet beneveld gaat bidden. Kijk maar wat je volgens de Koran in het moslimparadijs krijgt voorgeschoteld.
:sheik:

Re: TXHalabi voorbij de nieuwspraak over islam

Geplaatst: Vr Apr 29, 2016 2:38 am
door sjun
09 - Disconnected Thoughts of the Koran


MVP in de Koran, geen wonder dat een deel van Mohammed's volgelingen geestelijke kwalen meedraagt.
:smartass:

Re: TXHalabi voorbij de nieuwspraak over islam

Geplaatst: Vr Apr 29, 2016 5:32 am
door sjun
10 - Your Fate as a Kaffir


Als je Mohammed niet accepteert als profeet, dan moet je vermoord, gekruisigd of verminkt (kruiselings geamputeerd) of gevangen gezet worden, aldus de kennis van zaken opgedaan in koran, hadith en soenna. Je bent dan immers schuldig aan ongeloof en dieper valt de profeet der moslims niet te beledigen. En dat is dan alleen nog maar in dit leven. daarna staat je volgens dezelfde islamitische teksten toegeschreven aan Allah en vertellingen van en rondom Mohammed nog veel meer ongerief te wachten. In islam mag je je straf al in dit leven verwachten want er zijn altijd wel wat heethoofden te vinden die hun Mohammed's Allah daarbij een handje komen helpen.

Schuldig in islam, Anjem Choudary legt het nog even uit opdat niemand kan beweren van niets geweten te hebben.Natuurlijk zijn er ook de geijkte tegenwerpingen van volgelingen van Mohammed en/of door naar Mohammed toewerkende multiculturele helpertjes te verwachten. Het zou niet om de ware islam gaan en meer van dat soort yada yada. Hans Teeuwen biedt er een beklijvend beeld bij.


Re: TXHalabi voorbij de nieuwspraak over islam

Geplaatst: Wo Mei 04, 2016 4:43 am
door sjun
11 - Kill The Kuffars Really!


Je hoort het inderdaad vaker. Onlangs in Denemarken toen er geen reporters bij waren ging er een masker af:

Danish Imam on hidden camera preaches stoning of women and murder of apostates.


Ook deze vruchten van islam komen langzaam voor iedereen in beeld al doen gelijkgeschakelde massamedia om een of andere reden hun best deze zaken te verzwijgen, verdoezelen, te bagatelliseren, glashard te ontkennen of ze met een ja-maar-zij-ook tegenwerping goed te praten, alsof dat iets afdoet aan geconstateerde feiten die daarom dan maar niet meer benoemd zouden mogen worden...
Afbeelding

Re: TXHalabi voorbij de nieuwspraak over islam

Geplaatst: Wo Mei 04, 2016 4:54 am
door sjun
12 - Women in the Koran - Hard Facts!


Niemand hoeft zich nog langer iets wijs te laten maken door multiculturele helpertjes die te weinig op de hoogte zijn met koran, hadith en soenna en met de historie van zo'n 1400 jaar islam. Ook kunnen kritiekloze volgelingen van Mohammed die bij wijze van islampromotie de doctrine van taqiyya toepassen meewarig worden aangehoord.

Afbeelding

Re: TXHalabi voorbij de nieuwspraak over islam

Geplaatst: Wo Mei 04, 2016 5:02 am
door sjun
13 - WWMD - What Would Mohammad Do

Afbeelding

Re: TXHalabi voorbij de nieuwspraak over islam

Geplaatst: Wo Mei 04, 2016 5:16 am
door sjun

Re: TXHalabi voorbij de nieuwspraak over islam

Geplaatst: Wo Mei 04, 2016 5:18 am
door sjun
15 - BLOWJOB - The korans take on Mary Marium

Re: TXHalabi voorbij de nieuwspraak over islam

Geplaatst: Wo Mei 04, 2016 4:20 pm
door sjun
16 - Mohammads Demons

Volgens VEEL overleveringen in de Hadiths geeeft Mohammed toe dat:
1. Jinns ziet
2. hij een deel van een Jinn is of een Jinn een deel van hem is.
3. hij worstelt met Jinns
4. hij Jinns hoort
5. hij Jinns opdrachten geeft
en wel de meest opmerkelijke
6. Jinns hem opdrachten geven maar alleen voor het goede.
Afbeelding

Bukhari Boek 21
Volume 2, Boek 21, Nummer 243:

Verteld door Aboe Hoeraira:
Allah’s Apostel zei: “Satan legt drie knopen op de achterkant van het hoofd van ieder van u als hij slaapt. Op iedere knoop leest en ademt hij de volgende woorden uit: ‘De nacht is lang, dus blijf slapen.’ Wanneer je ontwaakt en Allah gedenkt, is één knoop ongedaan; en wanneer je de rituele reiniging verricht, is de tweede knoop ongedaan, en wanneer je bidt is de derde knoop ongedaan en je staat op energiek met een goed hart in de morgen; anders sta je op lui en met een boosaardig hart.”

Bukhari Boek 53
Volume 4, Boek 53, Nummer 400:

Verteld door ‘Aïsja:
Eens was de Profeet behekst zodat hij begon te denken dat hij een ding gedaan had die hij in werkelijkheid niet gedaan had.

En verder natuurlijk:

Ook opmerkelijk om gedachten te ordenen over het karakter van Mohammed dat uit de erkende hadith spreekt:

Bukhari Boek 87
Volume 9, Boek 87, Nummer 111:

Verteld door ‘Aïsja:
…Maar na enkele dagen stierf Waraqa en de Goddelijke Inspiratie stopte ook voor een tijdje en de Profeet werd zo bedroefd - zoals we hebben gehoord - dat hij verscheidene keren van plan was om zichzelf van de toppen van hoge bergen af te werpen en iedere keer als hij naar de top van een berg ging om zichzelf ervan af te werpen, zou Gabriel voor hem verschijnen en zegggen: “O Mohammed! U bent echt Allah’s Apostel” waarop zijn hart rustig zou worden en hij zou zich kalmeren en zou naar huis terug keren.

Volume 9, Boek 87, Nummer 123:
Anas vermeldt:
De profeet zei: “Wie mij in een droom heeft gezien, heeft ongetwijfeld mij gezien, want satan kan mijn figuur niet imiteren.”

Volume 9, Boek 87, Nummer 140:
Verteld door ‘Aïsja:
Allah’s apostel zei tot mij: “Je werd twee maal aan mij getoond (in mijn droom) voordat ik je trouwde. Ik zag een engel die jou droeg in een zijden gewaad en ik zei tot hem: ‘Ontkleed (haar),’en zie, jij was het. Ik zei (tot mijzelf ): ‘Als dit van Allah is, dan moet het gebeuren.

Betrouwbare man die Mohammed. Behoorlijk beïnvloedbaar, weinig evenwichtig en geen autoriteit over demonen. Ik verzin het niet, het staat opgetekend in koran, hadith en soenna. Tel hierbij een sexverslaving op en er valt serieus te bevragen wat de mensen in zo'n boodschapper zien.

Re: TXHalabi voorbij de nieuwspraak over islam

Geplaatst: Vr Mei 06, 2016 12:41 pm
door sjun
17 - Science The Quran - Allahs Accuracy in Creating the Universe

Er wordt wel verteld dat de Koran zo'n beetje alle mysteries van het leven ergens beschrijft. Zelf elke moderne uitvinding zou al uitgelegd zijn in de Koran. Maar voordat we ons verliezen in astrofysiologie en raketwetenschap kunnen we eens beginnen met de basis: de aarde, de zon, de stemming en de menselijke ontwikkeling.

Re: TXHalabi voorbij de nieuwspraak over islam

Geplaatst: Zo Nov 13, 2016 6:47 am
door sjun
18 - Islams Tolerance of Other Religions

Er wordt wel beweerd dat islam, "de religie van de vrede", "gelijkheid", "gerechtigheid" en "tolerantie" is, open staat voor wat anderen geloven en iedereen respecteert die anders denkt dan Mohammed stelde. Laten we eens kijken of die soms ook nog absoluut gebrachte bewering klopt of dat het daarbij vooral om versluierende omkering gaat.

Re: TXHalabi voorbij de nieuwspraak over islam

Geplaatst: Zo Nov 13, 2016 6:52 am
door sjun
19 - Islam and Swine Flu

In Egypte was er een geval dat de overheid (moslims) varkensboeren (christenen) de opdracht gaf om zo'n 250.000 biggen af te maken ondanks dat de WHO (wereldgezondheidsorganisatie) duidelijk maakte dat contact met biggen geen zwijnenkoorts over zou brengen. Is het een vorm van andersgelovigen treiteren of in der es 'salaam' gangbaar geworden achtergeblevenheid die tot zulke zinloze moordpartijen leidde?

Re: TXHalabi voorbij de nieuwspraak over islam

Geplaatst: Ma Nov 14, 2016 1:44 am
door sjun
20 - Am I Lying

Re: TXHalabi voorbij de nieuwspraak over islam

Geplaatst: Ma Nov 14, 2016 1:52 am
door sjun
21 - Abrogation In the Quran

Abrogatie, het voor doen komen alsof een voorgaand vers nooit bestaan heeft als een latere het tegenovergestelde beweert is een wijd verbreid gebruik onder Mohammedanen en hun voorgangers. Ze moeten wel om tegen te gaan dat in beeld komt dat die wonderbaarlijke koran zichzelf tegenspreekt. Leer over abrogatie, over hoe de koran het laat zien en verkoopt en mis vooral niet hoe je misleid wordt om te geloven dat het nieuwe vers het oude teniet doet. Mohammedanen die je zo proberen te misleiden kun je bevragen op hoe het volgens hen komt dat een onfeilbare Allah zich in zijn koran kennelijk nogal eens vergist... Of zou er zomaar wat op Mohammed aan te merken zijn die uit gebrek aan argumenten voor zijn eigen tegenstrijdige beweringen maar verordonneerde de koran niet te bevragen en met het dogma van de abrogatie kwam?

Meer over Abrogatie:

18 Idiots Guide to Islam- The Fickle Quran

Over abrogeren en geabrogeerde koranverzen