Pagina 1 van 1

Churchill: gevolgen van Mohammedanisme

Geplaatst: vr jan 13, 2017 10:24 am
door Manon
De islam uit het boek The River War Winston Churchill:

“Hoe verschrikkelijk zijn de vervloekingen die het Mohammedanisme aan zijn volgelingen oplegt! Behalve de fanatieke razernij, die zo gevaarlijk is in een man als hondsdolheid in een hond, is er sprake van deze vreselijke fatalistische apathie. De effecten zijn te zien in veel landen. Zorgeloze gewoontes, slonzige landbouwsystemen, trage commerciële systemen en onveiligheid van eigendom bestaan overal daar waar de volgelingen van de profeet heersen of leven.
Een mensonwaardig sensualisme berooft dit leven van zijn gratie en zijn raffinement; daarna van zijn waardigheid en onschendbaarheid. Het feit dat in de islamitische wetgeving iedere vrouw bij een of andere man moet horen als zijn absolute eigendom – als kind, vrouw of bijvrouw – moet de uiteindelijke opheffing van de slavernij uitstellen totdat het geloof van de islam veel macht onder de mensen heeft verkregen.
Duizenden worden de dappere en loyale soldaten van het geloof: zij weten allemaal hoe te sterven, maar de invloed van de religie verlamt de sociale ontwikkeling van diegenen die haar volgen. Er bestaat geen grotere achterwaarts gerichte kracht in de wereld. Absoluut niet zieltogend, is het Mohammedanisme een militant en bekerend geloof.”
Een zeer markante en correcte beschrijving.

Re: Churchill: gevolgen van Mohammedanisme

Geplaatst: vr jan 13, 2017 12:30 pm
door King George
Hier had men dan de nieuwe Koran vol blind geloof in de oorlog
Gezwollen van taal, breedsprakig en vormloos - maar onheilspellend
Winston Churchill over Mein Kampf

Re: Churchill: gevolgen van Mohammedanisme

Geplaatst: vr jan 13, 2017 1:03 pm
door Ariel
Waar zijn de machtige leiders gebleven die wel de gevaren van Islam inzien. Gelukkig zijn er nu weer een paar op deze wereld, en ik hoop dat ze straks meer macht krijgen .

Re: Churchill: gevolgen van Mohammedanisme

Geplaatst: vr mei 12, 2017 9:22 pm
door Mahalingam
Er is een nieuw bankbiljet:
Afbeelding

Ze worden genummerd vanaf AA.
Er zijn veel rare nummers die voor veel geld verkocht worden.
Fivers with the serial number AK47 have also been fetching high prices on online auctions.
Some cases have shown that fivers with an AK47 serial number have been sold for thousands of pounds online.
One dad of three who made more than £1,000.
https://www.thesun.co.uk/money/2389798/ ... rare-ak47/

Re: Churchill: gevolgen van Mohammedanisme

Geplaatst: zo jan 07, 2018 12:41 pm
door King George
Winston Churchill over de islam

Geplaatst op 16 augustus 2012 door E.J. Bron

Afbeelding

Hoe vreselijk zijn de vervloekingen die het mohammedanisme legt op zijn volgelingen! Naast de fanatieke razernij, die in een man net zo gevaarlijk is als watervrees bij een hond, is er deze vreselijke fatalistische apathie. De effecten zijn in vele landen duidelijk zichtbaar. Zorgeloze gewoonten, slordige landbouwmethoden, de trage wijze van handel en onzekerheid m.b.t. eigendomsrechten van onroerend goed, bestaan daar waar de volgelingen van de profeet het leven regeren. Een verlaagde zinnelijkheid ontneemt het leven zijn gratie en verfijning; en daaruit volgend, van zijn waardigheid en heiligheid.

Het feit dat in de mohammedaanse wet elke vrouw aan een man moet behoren als zijn absoluut eigendom – hetzij als een kind, een vrouw, of als een concubine – moet dit de uiteindelijke afschaffing van de slavernij vertragen totdat het geloof van de islam niet langer een grote macht over de mensen heeft. Duizenden worden moedige en trouwe soldaten van de Koningin: iedereen weet hoe te sterven, maar de invloed van de religie verlamt de sociale ontwikkeling van de mensen die het navolgen. Geen sterkere achterwaarts gerichte kracht bestaat in de wereld. Verre van ten dode opgeschreven is het mohammedanisme een militant en missionerend geloof. Het is al verspreid over geheel Centraal-Afrika, waar het onverschrokken strijders bij elke volgende stap doet opstaan, en ware het niet dat het christendom beschut is door de sterke armen van de wetenschap, diezelfde wetenschap waartegen het tevergeefs heeft gestreden, dan zou de beschaving van het moderne Europa kunnen vallen, zoals de beschaving van het oude Rome viel.

Tekstfragment: via Tundra Tabloids.

Bron:

http://tundratabloids.com/2012/08/gates ... omana.html

Vertaald uit het Engels door:

Vederso

(voor https://ejbron.wordpress.com/)

Re: Churchill: gevolgen van Mohammedanisme

Geplaatst: vr feb 09, 2018 4:18 pm
door Hans v d Mortel sr
King George schreef:Winston Churchill over de islam

Geplaatst op 16 augustus 2012 door E.J. Bron

Bron: http://tundratabloids.com/2012/08/gates ... omana.html
Complete onzin! Anders gezegd: dit is geen geldige bron die naar een zogenaamde gesproken tekst van Churchill verwijst.
The Tundra tabloids klinkt interessant, maar is niets anders dan een website van een Israëlische blogger.

Pilgrim heeft er ook een handje van. Hij plaatst het ene na het andere citaat dat niet van hemzelf is en waar een bronvermelding ontbreekt. Volgens hem is het de gewoonte (goed idee overigens) dat wij steeds de bron vermelden.

Wat let diegene die zo overtuigd is van de tekst van Churchill om deze rechtstreeks aan de salafistische parasiet Aboutaleb te adresseren? Dat zal hem leren als burgervader parasiet profiteur van onze beschaving.

Overtuig mij! En ik zal het doen.

Re: Churchill: gevolgen van Mohammedanisme

Geplaatst: wo aug 26, 2020 10:31 pm
door Pilgrim
Churchill: zijn strijd tegen de islam bereidde hem voor op de strijd tegen het nazisme...

Geplaatst op 26 augustus 2020

Afbeelding

Binnenkort verschijnt er een uitgebreide biografie van Churchill. De Franse krant “Le Figaro” heeft er enkele stukken uit gepubliceerd:

Churchill was zeer kritisch over de Talibs, de stam waaraan de tegenwoordige Taliban zijn naam ontleent: “Zij maken deel uit van een ras dat zo gedegradeerd is dat men het alleen aan de randen van de mensheid vindt; woest als tijgers, maar minder schoon – ook zeer gevaarlijk, maar niet gracieus.”


Hij vond dat de naleving van een rigoureuze vorm van islam de Afghanen “in de ketenen van een ellendig bijgeloof” vasthield. Hij meende ook dat hun “religie”, die meer dan menig ander geloof door het zwaard werd opgericht en verder gepropageerd, hun ongebreidelde en meedogenloze geloofsfanatisme aanmoedigt.

Hij stelde n.l.: De islam vergroot in plaats van vermindert de woestheid van intolerantie. In eerste instantie werd het verkondigd door het zwaard en sindsdien zijn de volgelingen, veel meer dan mensen van andere religies, onderworpen aan deze vorm van waanzin.

De vrucht van geduldige arbeid, het vooruitzicht op materiële welvaart, zelfs de angst voor de dood worden in een oogwenk weggegooid.

De Pathanen, die meer dan andere moslims onderhevig zijn aan emoties, kunnen dit niet weerstaan en alle overwegingen worden vergeten. Ze grijpen naar hun wapens en worden Ghazi’s [fanatici die de “ongelovigen” bestrijden] – even gevaarlijk en net zo gek als gekke honden en ze moeten alleen als zodanig worden behandeld.

De BESCHAVING wordt geconfronteerd met militant mohammedanisme. De krachten van vooruitgang komen in conflict met die van reactie.

(Churchill heeft in het noordwesten van Afghanistan en daarna in de Soedan het islamitisch fundamentalisme van nabij meegemaakt). “Het was een zodanige vorm van fanatisme dat op veel belangrijke punten (de volkomen meedogenloosheid, de minachting voor het christendom, zijn verzet tegen de liberale waarden van het Westen, zijn cultus van geweld, zijn eis tot absolute trouw, enzovoort), niet veel anders was dan bij het NAZISME, dat hij veertig jaar later zou tegenkomen.

Geen van de drie latere Britse premiers van de jaren dertig – Ramsay MacDonald, Stanley Baldwin en Neville Chamberlain – had ooit persoonlijk met dergelijk extremisme te maken gehad en ze waren dan ook rampzalig traag in het doorgronden van de aard van de nazi-ideologie.

Omdat Churchill dus in zijn jongere jaren het MOSLIM- fanatisme had bestreden [in Afghanistan & Soedan], was hij in staat onmiddellijk de identieke beruchte kwaadaardigheid ervan te herkennen.

[...]

Individueel genomen konden de moslims zichzelf bewijzen ook goede kwalificaties te hebben.... maar de invloed van de islamreligie verlamt de ontwikkeling van allen die haar opvolgen. Nergens ter wereld bestaat er een meer achterlijke achteruit werkende kracht dan hier...

Het mohammedanisme is verre van stervende, het is een militant geloof gericht op overheersing. Het heeft zich al over heel Centraal-Afrika verspreid en is er elke keer weer de oorzaak van dat er “geloofsoorlogen” ontstaan en er is niets dat dit kan tegenhouden; ware het niet dat het christendom wordt beschermd door de gewapende vleugel van de wetenschap – DE wetenschap waartegen de islam tevergeefs vocht -, dan zouden we getuige kunnen zijn van de val van de moderne Europese beschaving, zoals dat gebeurde met de beschaving van het oude Rome.

Hoe hebben wij in één generatie het totalitaire karakter van de islam kunnen vergeten, zeg maar genegeerd. Het is zo duidelijk en was dit al voor Churchill 50 jaar geleden. Schande voor LINKS, dat ons zou moeten beschermen tegen een ideologie die even obscurantistisch als schadelijk is en die haar tot ijverige medeplichtige maakt....

Bron: https://resistancerepublicaine.com

Vertaald uit het Frans door: “delamontagne”

https://ejbron.wordpress.com/2020/08/26 ... t-nazisme/