De preken van Mohyouknow.

mohyouknow19
Berichten: 437
Lid geworden op: Ma Apr 23, 2007 12:09 pm
Locatie: Zaandam
Contact:

Berichtdoor mohyouknow19 » Ma Mei 28, 2007 4:03 pm

De tolerantie van de islam is iets dat vanzelfsprekend is.
want het is namelijk een geloof dat tot stand is gekomen temidden van anders denkenden.


want we zijn toch niet vergeten dat het Arabische schiereiland bewoond werd door verschillende bevolkingsgroepen.
zo had je de arabieren ,de joden , de christen en velengodendienaars,
daarom heeft de islam vanaf het begin uitgenodigd naar rechtvaardigheid jegens iedereen ongeacht ras, huidskleur, achtergrond of geloofsbelijdenis.
de islam heeft er alles aangedaan om de relaties tussen moslims en niet moslims in goede banen te leiden en levendig te maken.

Zo zegt Allah (god) (sbht) ; Allah verbiedt jullie niet om
met degene die julie niet bestrijden vanwege de godsdienst en die jullie niet uit jullie woonplaatsen verdrijven goed en rechtvaardig om tegaan Voorwaar Allah houdt van de rechtvaardigen.

deze islamittische tolerantie komt nog meer tot uiting in de volgende vers waarin god een moslim opdraagt zicht te ontfermen over een anstige niet moslim en hem bescherming te bieden.
oftewel een waneer een van de velengodenaanbieders bescherming bij jullie zoekt, geef hem dan bescherming zodat hij het woord van allah hoort en brengt hem daarna naar een plaats die veilig voor hem is dit is omdat zijn een volk zijn dat niet weet.

En als daadwerkelijk de islam niet op tolerantie gebaseerd zou zijn hoe heeft dit geloof dan zo snel weten te verspreiden onder de mensen en de weg naar hun harten weten te vinden.
Een van de grondbeginselen van de islam is het verbod op het dwingen van anderen tot aannamen van de islam.
de islam laat iedereen in zijn waarde en dit kan ook niet anders aangezien Allah ons het volgende voorhoudt hij zegt namelijk ;
En als jouw heer het had gewild dan zouden degenen die op aarde zijn allen tezamen hebben geloofd wil jij o Mohamed dan de mensen dwingen om gelovigen te zijn .

Ook zegt Allah in de koran er is geen dwang in het geloof surat Al bakara 2:56.

En daarom schreef Omar ten tijde van zijn regeerperiode de volgende tekst naar de mensen van Jeruzalem,
hij schrijft namelijk ; dit is wat Omar aan de mensen van Jeruzalem heeft beloofd.
Veiligheid in zaken hun zelf ,hun bezittingen , kerken ,kruisen en hun volgelingen .
dus laat nienamd hun gebedshuizen afpakken of afbreken of een deel ervan ondfremden, en niemand mag hen dwingen om afstand te doen van hun geloof en geen van hen mag schade worden berokkend.
en het is wanwege deze soort toepassingen en wetten dat zowel een moslim als een niet-moslim zich toen der tijd veilig voelde in een islamitsche land , onder het gezag van de molims tot opheden is dit nog steeds het geval kijk maar naar islamitsche landen zoals Eygpte en Marokko waar de niet moslims alle vrijheid genieten betrefende hun geloof en dagelijkse bezigheden. en daarom denken zij er geen seconde aan om deze landen te verlaten.
de islam nodigt uit naar gerechtigheid ,goedheid en willwillendheid jegens niet moslims .
en daarom zegt Allah (shbt) Allah beveelt rechtvaardigheid en het goede.
Ook zegt de Profeet (vzmh) wees goed in de omgang met mensen hij zegt met mensen in het algemeen en niet alleen met moslims.

de zeer hoge mate van tolerantie binnen de islam word nog eens duidelijk waneer wij kijken naar het verbonde dat de profeet (vzmh) is aangegaan met de joodsstammen die eveneens als de moslims in Medina aanwezig waren .
en waarin werdt vastgelegd dat andersdenkden hun overtuiging mochten behouden en mochten belijden zo stond erin dat verbond de joden hebben hun geloof en de moslims hebben hun geloof.
en daarmee is de profeet )vzmh) meschien wel de eerste die zoiets als vrijheid van geloof intoduceerde en rekening hield met anderen .

En ook valt ons op dat de islamitsche tolerantie veel verder gaat dan de meeste mensen vandaag de dag denken .
Zo heeft de profeet (vzmh) tijdens een ander verbond dat ook wel bekend staat als sulh al hudabjia (vredesakkoord van hudabjij ).
ingestemd met een aantal niet redelijke punten ten voorkoming van bloedvergieten en ten bewaring van de rust en de vrede.
en voorbeeld daarvan is de afspraak dat iedereen die woonachtig was in Mekka en die er voor koos om moslim te worden en daarna mekka ontvluchten om zich in medina te vestigigen door de moslims moest worden teruggestuurd terwijl degenen die de islam de rug heeft toegekeerd en al medina heeft ingeruild voor mekka niet werd teruggestuurd door de ongelovigen.
deze islamitsche wijzen was voor de toemalige mensen wereldvreemd zij kenden niet zoiets als onderhandelen en offers maken om een compremie te bereiken in de sleepende conflicten die zich tussen hen voordeden.
maar de profeet (vzmh) die bekend stond om zijn tolerante houding en zich natuurlijk bekommerde over het lot van alle mensen was bereid heel ver te gaan om de vrede te bewaren.
al ging het soms ten kosten van zijn eigen rechten en die van zijn mensen, De rechten van andersdenkden staan beschreven en vastgelegd in de boeken van fihk ( Islamitsche jurispudentie) onder het kopje ahlu dilma en ahlu dilma staat voor de niet moslims die woonachtig zijn in een islamische land. die een soort verbond zijn aangegaan met de moslimregering.
zo kom je daarin teksten tegen zoals het is verboden om ahlu dilma te doden en hun geld aftepakken en het is de plicht van de leider om hen te beschermen en degenen die hen schade willenberokken tegentehouden.
dit vind je bijvoorbeeld terug in Manar Asabil Blz 263.
Ook zegt Ibn hasn rahima hulah in zijn boek marat inb idzmah, als iemand tot ahlu dilma behoort en het leger van een bepaald land komt af op ons land met de bedoeling deze persoon te doden dan is het onze plicht om hem te beschermen en voor hem te sterven.

ook zegt de geleerde shihab Udin Alkirafi wie hen schade berokent dus de niet moslims die in islamitsche landen woonachtig zijn .
Al is het maar met een kwetsende opmerking ofmiddels roddelen heeft in werkelijk de belofte die door Allah , de profeet en het geloof aan deze mensen is gedaan geschonden.

En een van de reden waarom de moslims succes vol waren als het ging om buitenlandse betrekkingen was vanwege hun betrouwbaarheid en het nakomen van hun afspraken .
Allah heeft de moslims het volgende opgedragen : En Komt de Belofte na voorwaar over de Belofte worden jullie op de dag des oordeels ondervraagd.

ook zegt allah (sbht) zolang zij eerlijk tegen jullie zijn blijf eerlijk tegen hen voorwaar Allah houdt van de godsvruchtigen.

Beste mensen het doet ons pijn om te zien hoe de islam vandaag de dag in verband word gebracht met geweld en terrorisme terwijl de islam in werkelijkheid gebaseerd is op tolerantie en respect voor anderen.
Dit werdt ook in het verleden door niet moslims bevestigd.
zo spreekt sir thomas arnold de britse onderzoeker in zijn boek de verspreiding van de islam in de wereld.
over Odo de dielogio hij was een monnik die deelnam aan de tweede kruistocht als de persoonlijke veldspreeker van louis de zevende in zijn memoirs over de gerechtheid wees hij op de gerechtigheid die door de moslims werd uitgeoefend hij zegt daarbij ongeacht iemands godsdient .
Ook veklaard sir Thomas arnold in zijn boek dat er een grote bereidheid was van de Christen in de 13 eeuw om onder het bewind van de moslims te komen vanwege het gevoel van veiligheid van het reglleuze leven onder de islammtiche heerschappij .
het was zelf zo dat tijdens de heerschapij van michael de achste de moslims door de christen zelf werden uitgenodig om bezit te nemen van de steden in binnenste van klein azie zodat zij van de tirannie van het byzantijnse rijk gered konden worden.
Canon taylor een van de missieleiders van de anglicaanse kerk
zegt in een van zijn speeches de islam bracht de fundamentele dogmas van religie de eenheid en grootheid van god dat hij genade vol en rechtvaardig is en dat hij gehoorzaamheid trouw en geloof eist aan zijn wil , het kondigde dus de islam de verandwoordelijkheid van de mens , en leven naar de dood en dag des oordeels en een zware afstraffing die de boosdoeners ten deel valt.
hij kondigde de gebedsplicht , armenbelasting, het vasten,en moedigheid,
het gaf hoop aan de slaven ,broederschap aan de mensheid en erkenning aan de fundemtele feiten van de oorsprong van de menselijke aard .
dat zegt een Christen man een missieleider .

De valse aanteiging dat de bewoners van de veroverde landen onder dreiging tot de islam waren toegetreden wordt ook door de westerse historische tegengesproken .
zoals Braun die hiervan getuigt in zijn boek de Prospect of islam
hij zegt dat de welbekende feiten het in christelijke geschriften zo weidt verspreide gerucht dat de moslims met het zwaard de mensen dwongen om moslim te worden worden hierdoor dus door die feiten eigenlijk ontkracht en tegengesproken.
verder zegt hij dat achter het ware motief die voor de verovering van de molims zorgde de broederschap van de islam is.
de islamitsche heersers behandelde de leden van ander reliegie''s doorgaans met uiterte tolerantie en respect .
en John L esposito of professor in religie wettenschap en internationale
betrekkingen aan de universiteit van churchtown zegt in zijn boek de islam het rechter pad islamitsche legers hebben bewezen voormidabele
veroveraars en effective heersers te zijn .zij waren eerder bouwers dan vernielers lokale gemeentschappen waren vrii om verder te gaan in hun eigen manier van leven in interne binenlandse zaken religeuze gemeenschappen waren vrij hun geloof uitteoefen .
dit waren slecht een aantal van de velen getuigenissen van de niet moslims over de toleranitie en verdraagzaamheid van de islam en verdraagzaamheid die zich ten tijde van oorlog openbaard zo worden de moslims opgedragen wanneer zij in een stijd verwikkeld raken alleen tegen diegenen te stijden die hen bestijden geen vrouwen kinderen en bejaarden te doden , respect te tonen tegen de dode lichamen van de tegen partij en deze niet te verminken of te verwonden .


En ook toen de profeet mohammed (vzmh) Mekka binnenkwam als overwinnaar nam hij alle inwoners in genadde aan en vergaf Quraisch ( de ongelovigen) na alles wat ze hem in het verleden hebben aangedaan.

Dit zijn slecht een aantal voorbeelden waaruit blijkt dat de profeet vrede zij met hem niet alleen tolerant was ,maar tevens gaf hij de term tolerantie en geheel nieuwe dimentie en bracht deze naar een nivo dat een bereik heeft dat verder gaat dan welke tolerantie dan ook.
hij is het toppunt van tolerantie het hoogste punt van verdraagzaamheid .
en de koning van genadde
en genadde die bedoelt is voor iedereen
zwart of wit rijk of arm moslim of geen moslim


ik hoop dat je nu genoeg weet over onze profeet.
En hoe moslims over de profeet denken
en waarom wij het haten als er grappen over hem gemaakt worden.

En over zakaat belastingen en wat de ongelovigen moesten betalen beschermingsgeld dat werdt toch aan de armen geven dus het maakt niet zoveel uit het volk leeft ervan net zoals wij belasting betalen aan de ouderen 65 plus en aan degenen die werklooszijn .
daarhoef ik geen discussie over .
met vriendelijke groeten

mohyoukow19

En kom je belofte na want over de belofte worden jullie op de dag des oordeels ondervraagd
Voorzeker, zij, die de tekenen van God verwerpen, zullen een strenge straf ontvangen; God is machtig, de Heer der Vergelding

mohyouknow19
Berichten: 437
Lid geworden op: Ma Apr 23, 2007 12:09 pm
Locatie: Zaandam
Contact:

Berichtdoor mohyouknow19 » Di Mei 29, 2007 1:53 pm

BFA schreef:
MAAR ALS ISRAEL GEWOON HET BEZETTE GEDEELTE LAND TERUG ZOU GEVEN DAN ZOU ALLES OPGELOST ZIJN.


Israel wil land ruilen voor vrede.
Teruggave van land aan de palestijnen heeft gemaakt dat er van nog dichterbij raketten op Israel werden afgeschoten.

Palestina wil geen vrede, heeft dit nooit gewild. In het Charter van Hamas staat heel duidelijk dat het de vernietiging van de staat Israel wil.

Wat is Palestina meer dan een symbool van de eeuwige strijd tegen de ongelovigen. De afwachting van een nieuwe Saladin die begint met de de Joden en kruisvaarders in zee te drijven, daarna gaat voor de hele wereld onder het banier van Islam te brengen.

Palestina is een symbool van oorlog en strijd. Een symbool gemaakt door de Arabieren. Deze symboolwaarde maakt dat de Palestijnen tot niet veel anders in staat zijn dan vechten. Als onderling makkelijker is dan tegen Joden en kruisvaarders, doen ze het onderling.

Makkelijkheidsoplossingen fantaseren ligt nu eenmaal Moslims het best.


Ohja ' jij snapt de hele geschiedenis werkelijk NIET .

De joden en christen en isrealiers leefden vroeger in vrede met elkaar. totdat de 6 dagse oorlog begon in (5 juni 1967) veroverde Israël de Westelijke Jordaanoever op Jordanië, de Gazastrook en het Sinaï schiereiland op Egypte en een deel van de Golan-hoogvlakte op Syrië, nadat Egypte en de andere Arabische landen hadden gedreigd Israël aan te zullen vallen, waarop de dreiging escaleerde en Israël een preventieve verdedigingsaanval opende. In de daarop volgende oorlog werd vrijwel de gehele Egyptische luchtmacht vernietigd. Oost-Jeruzalem (De oude stad) en de Golan werden door Israël geannexeerd, de overige gebieden niet. Later werd de Sinaï naar aanleiding van verschillende verdragen(o.a. Camp_David-akkoorden) ten bate van Egypte ontruimd.


Hier begon alle puinhoop, het was een verdedigsaanval na dreigementen van Eygpte.
ze hebben de palistijnse gebieden veroverert en nooit meer teruggeven .


NET ZOALS WAT HITLER HEEFT GEDAAN IN DE TWEEDE WERELDOORLOG.
EUROPA VEROVERT EN AL HET LAND ZELF GEHOUDEN MET ZIJN REGELS.

VERGELIJK ISRAEL MET HITLER LIJKT EEN BEEJTE OP ELKAAR.

HAMAS ZIJN VRIJHEIDSTRIJDERS ZIJ STRIJDEN VOOR EEN VRIJ PALISTINA.
OP DE MANIER HOE ZE HET DOEN VINDT IK ZELF PERSOONLIJK SLECHT.
MAARJA ZE HEBBEN NIKS ANDERS ZIJ HEBBEN GEEN TANKS EN KANONNEN ALLEEN GEWEREN EN ZELFGEMAAKTE BOMMEN.

EN ALS JE ALLEEN KIJKT NAAR DE DODEN AFGELOPEN JAAR MET ONSCHULDIGE MENSEN DAN IS HET VOORBEELD 1000 VOOR PALISTINA EN 50 VOOR ISRAEL .
KIJK ALLEEN NAAR HET VERSCHIL AL.
WIE DIT NIET ZIET IS ECHT DOM.

ALS JE HEEL VER TERUG IN DE TIJD GAAT ZIJN DE ARABIEREN DE NEVEN VAN DE JODEN,.
WIJ LEEFDEN IN VREDE MET ELKAAR DE MOSLIMS EN JODEN.
WE ATTEN ALBIJ GEEN VARKENSVLEES EN DRONKEN GEEN ALCOHOL.
DE MOSLIMS HADDEN STERKE BANDEN MET DE JODEN.
DE KLAAGMUUR VAN DE JODEN STOND NAAST DE HEILIG MOSKEE AL-ASQA.
VREDE EN HARMONIE TOTDAT DE OPSTAN BEGON.
NAMELIJK eind 19e eeuw: opkomst van het zionisme, het streven naar een Joodse staat in Palestina als uitweg voor de vervolging en onderdrukking in Europa. Leider van de beweging is de Hongaarse journalist Theodor Herzl.
1917: de Britten nemen de macht in Palestina over van het uiteengevallen Ottomaanse rijk. In de zgn. Balfour-verklaring zegt de Britse regering de zionisten steun toe voor de komst van een 'Joods nationaal thuis' in Palestina. Na afloop van de Eerste Wereldoorlog wordt Palestina een door de Britten bestuurd mandaatgebied van de Volkenbond. De immigratiestroom van zowel joden als Arabieren neemt toe.
1922: De Britten scheiden oostelijk Palestina af en noemen het Transjordanië, dat in 1946 onafhankelijk werd en Jordanië ging heten.
1930 - 1939 Door het antisemitisme in Duitsland vluchten veel Joden naar Palestina.
Tussen 1936 en 1939 vindt 'de Grote Opstand' plaats. Dit is onder andere een staking van Arabieren. Zij protesteren hiermee tegen de joodse immigratie. De Britten leggen hierop scherpe beperkingen aan de immigratie, hetgeen tot toenemende wrijvingen met de joods-Palestijnse bevolking leidt.
1939 - 1945: Tweede Wereldoorlog, massale vervolging van Europese joden en moord op ongeveer 6 miljoen van hen (Holocaust)
1947 de Algemene Vergadering van Verenigde Naties stemt in met een Brits plan voor de deling van het mandaatgebied Palestina in twee delen. Er wonen op dat moment tussen de Jordaan (rivier) en de Middellandse Zee ongeveer 1 miljoen Arabieren en 600.000 Joden. 6,7% van het grondgebied is Joods eigendom, de rest openbaar eigendom en privé-eigendom van moslims, christenen en Druzen. De Joden accepteren de VN-deling, de Arabieren niet. Vrijwel onmiddellijk breekt er een burgeroorlog uit tussen Joden en Arabieren. Joodse milities slagen er in een groot deel van de Arabische bevolking met geweld te verdrijven. Met name na gevechten rond het dorp Deir Yassin op 9 april 1948 komt een grote vluchtelingenstroom op gang die volgens sommige bronnen direct door de gevechten op gang kwam terwijl andere bronnen de oproepen van Arabische leiders aanhalen die de Arabische bevolking opriepen tijdelijk te vluchten in afwachting van de verwachte Arabische overwinning.
14 mei 1948: David Ben-Gurion roept de Staat Israël uit. Een dag later vallen ongeveer 30.000 strijders uit zeven Arabische landen de nieuwe staat aan die een soortgelijk aantal strijders inzet waaronder vluchtelingen die nog maar net zijn aangekomen; deze oorlog staat bekend als de Israëlische Onafhankelijkheidsoorlog of de Arabisch-Israëlische Oorlog van 1948. Bij de wapenstilstand in 1949 heeft Israël een aantal gebieden veroverd die buiten het door het VN verdelingsplan voorgestelde gebied vielen en heeft Syrië gebieden ingenomen die door het VN verdelingsplan aan de joodse staat in Palestina werden toegekend. Honderdduizenden Palestijnen vluchten of worden gedwongen te vertrekken naar Jordanië (destijds nog incl. Westelijke Jordaanoever), Gazastrook en Libanon, alwaar zij in vluchtelingenkampen terecht komen. Uit veel landen in het Midden Oosten vluchten Joden naar Israël.
1950: het parlement, de Knesset, bepaalt in de "wet op de terugkeer" dat alle joden, van waar ook ter wereld gekomen, zich in Israël kunnen vestigen.[1] Dit maakt immigratie uit Azië en Afrika mogelijk.
1956: de Suezcrisis leidt tot oorlog met Egypte, waarbij Israël de Sinaï verovert om zodoende de scheepvaart door het Suezkanaal naar de havenstad Eilat weer mogelijk te maken. Bij de wapenstilstand van 1957 bedingt Israël vrije doorvaart door het kanaal en de stationering van een VN-troepenmacht in de Gazastrook. Het Israëlische leger trekt zich terug uit de Sinaï en de Gazastrook.
1964: oprichting van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO), met als doel de stichting van een Palestijnse staat en de vernietiging van de staat Israël. Internationale terreur tegen Israëliërs wordt intensiever.
1967: de Egyptische president Nasser krijgt steun van andere Arabische leiders als hij het Suezkanaal opnieuw blokkeert. De VN-troepen worden teruggetrokken uit Gaza. De Israëlische regering ervaart de situatie als zeer bedreigend en gaat op 5 juni over tot de aanval op de omringende landen. De Zesdaagse oorlog is een feit. Onder leiding van opperbevelhebber Yitzhak Rabin verovert het Israëlische leger in zes dagen de Sinaï, de Golan-hoogvlakte, de Westelijke Jordaanoever en delen van Jeruzalem, waaronder de oude stad. De Veiligheidsraad van de VN neemt in november een resolutie 242 aan die oproept tot terugtrekking uit bezette gebieden in ruil voor erkenning achter veilige grenzen.
na de Zesdaagse Oorlog lijkt verdere polarisering te ontstaan: Israël begint met de bouw van joodse nederzettingen in de bezette gebieden, Palestijnen intensiveren de terreuraanvallen op joodse doelen binnen en buiten Israël.
1973: op 6 oktober, Grote Verzoendag (Jom Kippoer) steken Egyptische troepen het Suezkanaal over en valt Syrië de door Isräel bezette Golan-hoogvlakte binnen: de Jom Kippoeroorlog. Na aanvankelijke nederlagen weet Israël de oude situatie te herstellen.
1977: de Egyptische president Anwar Sadat brengt een bezoek aan Israël.
1978: door bemiddeling van de Amerikaanse president Jimmy Carter komen de Camp David-akkoorden tot stand, die vrede met Egypte en terugtrekking uit de Sinaï mogelijk maken.
1979: het Egyptisch-Israëlische vredesverdrag wordt op 26 maart 1979 getekend, waarbij Egypte het eerste Arabische land is dat Israël erkent.
1981: de Golanhoogten worden formeel geannexeerd.
1982: Israël trekt Libanon binnen en verjaagt de PLO uit Beiroet. Twee dagen na de moord op hun leider, de Libanese president Bashir Gemayel, trekken Falangisten met Israëlisch goedkeuren de Palestijnse vluchtelingenkampen Sabra en Shatila binnen en richten daar een massamoord aan. Binnen- en buitenlandse verontwaardiging leidt tot een juridische onderzoekscommissie, die minister van Defensie Ariel Sharon dwingt tot aftreden. In 1985 trekt Israël zich grotendeels terug uit Libanon; alleen een strook langs de grens bleef bezet.
1984-1985: op 18 november 1984 begint Operatie Mozes: de komst van veel Falasha's naar Israël. De operatie komt in 1985 abrupt tot een einde.
1987: in de Gazastrook breekt de Intifada uit, een Palestijnse opstand tegen het Israëlische gezag. Het leger slaagt er ondanks hard optreden niet in de opstand te onderdrukken. Naast de PLO winnen fundamentalistische bewegingen als Hamas veel aanhang in de bezette gebieden.
1993 - 1995: de Oslo-akkoorden worden bereikt, waarin Israël en de PLO instemmen met de vorming van een Palestijnse Autoriteit en gefaseerde terugtrekking uit delen van de bezette gebieden. PLO-leider Yasser Arafat, de Israëlische premier Yitzhak Rabin en de Israëlische minister van buitenlandse zaken Shimon Peres krijgen hiervoor in 1994 de Nobelprijs voor de Vrede. Met Jordanië wordt op 26 oktober 1994 een vredesverdrag gesloten, waarbij Jordanië Israël erkent. Rabin wordt in 1995 vermoord door een Joodse extremist.
Vanaf 1996 verloopt het vredesproces moeizaam. Benjamin Netanyahu wordt de nieuwe ministerpresident. Het aantal aanslagen door Hamas neemt toe, en vanuit Libanon voert de Hezbollah aanvallen uit op Israël.
1998: akkoord tussen Benjamin Netanyahu en Yasser Arafat dat de passage uit het PLO-handvest over ontmanteling van de Joodse staat wordt geschrapt.
2000: het Israëlische leger trekt zich geheel terug uit Zuid-Libanon, waarmee de regering van premier Ehud Barak tegemoet komt aan eisen van de VN. Onder de Palestijnen en andere Arabieren leeft het gevoel op dat Israël is verjaagd en verslagen. Een bezoek van oppositieleider Sharon aan de Tempelberg in Jeruzalem werkt als katalisator voor de uitbraak van de tweede Intifada, de zogenaamde Al-Aqsa-Intifada of kortweg Aqsifada.
2002: begin van de aanleg van een barrière, deels hek en deels muur, langs de grens tussen Israël en de Westelijke Jordaanoever en op sommige plaatsen diep in de Westelijke Jordaanoever. Ariel Sharon is inmiddels tot premier gekozen en zijn regering stelt dat de barrière de veiligheid van Israël zal vergroten. Daarbij wordt gewezen op de ervaringen met het hek dat sinds de jaren '90 rond de Gazastrook stond.
2004: de Knesset stemt in met het plan van de regering-Sharon tot terugtrekking uit de Gazastrook en ontmanteling van de joodse nederzettingen aldaar. Vooral vanuit joods-orthodoxe hoek bestaat grote weerstand tegen het plan.
2005: alle joodse nederzettingen in de Gazastrook worden ontruimd, en enkele in de Westerlijke Jordaanoever. De regering Sharon valt hierdoor en Sharon zet zijn eigen partij op: Kadima.
2006: Sharon komt in een coma, en Olmert wordt waarnemend premier. De verkiezingen in Palestina worden gewonnen door de radicale terreurorganisatie Hamas. Dit leidt tot veel kritiek vanuit Israël, de VS en de EU.
2006: Na het beschieten van Israël met raketten en het doden van drie burgers en ontvoeren van twee Israëlische soldaten op Israëlische grondgebied, trekt het Israëlische leger het zuiden van Libanon binnen. Zie ookMET VRIENDELIJKE GROETEN MOHYOUKNOW19
Voorzeker, zij, die de tekenen van God verwerpen, zullen een strenge straf ontvangen; God is machtig, de Heer der Vergelding

mohyouknow19
Berichten: 437
Lid geworden op: Ma Apr 23, 2007 12:09 pm
Locatie: Zaandam
Contact:

Berichtdoor mohyouknow19 » Di Mei 29, 2007 5:39 pm

tomc schreef:
mohyouknow19 schreef:HELEMAAL NIET IK HEB GENOEG NEDELANDSE VRIENDEN .
IK WERK IN EEN RESTAURANT ALS BIJBAAN MET CHRISTEN EN JODEN.
IK LEER VAN HEN EN ZIJ LEREN VAN MIJ .
IK PRAAT MET HEN ZIJ VERTELLEN ME ALLES VAN HUN GELOOF , EN IK VERTEL ZE OVER MIJN GELOOF.
IK VINDT DE CHRISTENDOM EN JODENDOM EEN MOOI GELOOF.
MAAR IK ZELF VINDT ER GEEN LOGICA IN.


moslim sprookjesboek 5:51 schreef:O ye who believe! take not the Jews and the Christians for your friends and protectors: They are but friends and protectors to each other. And he amongst you that turns to them (for friendship) is of them. Verily Allah guideth not a people unjust.


Kuffar.

Ik zie geen logica in jouw gedrag. Jij zit te kakken over moslim te zijn en islam te volgen, maar jij bent geen moslim. Jij bent een suikermoslim-hypocriet. Niet meer dan dat. Jij zegt te geloven, maar waarom ? Zeker niet omdat je echt gelooft, dan zou je immers niet recht tegen je "religie" (doodscultus) ingaan.

Vind je jezelf "stoer" ? Kijk je 's avonds graag naar de haram tv ? Vertel het eens.

Alle jij bent erger dan een zondagskatholiek. Die gaat nog naar de kerk. Niemand hier gelooft dat jij dit jaar de binnenkant van een moskee gezien hebt.

Ow ze is gepasseert trouwens.

Dat is het probleem van jullie.
Jullie denken dat moslims moorden , verkrachten , niet tolerant zijn , ongelovigen haten enz.
dat is wat jullie denken helaas hebben jullie het mis .
wat jullie denken is het suikerversie van de islam.
Haat en Jaloerzie , afgunst en nijdt , leugens en HET GROOTSTE VAN ALLEMAAL ONKENNINGEN DAAROM WOORDEN JULLIE KAFIR GENOEMD.
COVERING SOMTHINT .


ik ga niet naar de disco zij wel.
zij drinken alcohol ik niet .
zij eten varkenvlees behalve die joden dan en ik niet.
zij bidden geen 5 keer per dag ik wel.
En god zij in de koran wees goed met de mensen (niet alleen met de moslims maar met de MENSEN.

En wie het meeste genadde bij god krijgt is degene die een ongelovig of iemand tot de islam bekeerdt .
en dat is me aardig gelukt .
Ik leidt de ongelovigen naar het paradijs door met hen te praten .
en te luisteren wat zij te vertellen hebben .
en ik vertel ze wij geloven als je niet gelooft dat de koran van god is en de islam het laatste godsdienst is dan ga je naar het vuur .
iK probeer hen kennis te geven over de islam .


Want god zegt in de koran ( het geloof bij god is de islam en degene die een andere geloof zoekt dan de islam wordt niet van hem geacepteerde en hij behoort in het hiernamaals tot de verliezers.

maar ik ben nog maar een leerling 19 jaar oud , ik weet ook niet alles.

en de islam is tolerantie , vrede en het aanbidden van 1 god pure monotheisme.

maar helaas heb je sommige duivels (satans ) net zoals jouw die liegen over de islam , zodat mensen de islam gaan haten .

ik hou dat tegen met de koran en de suna van de profeet vrede zij met hem.

WAAROM WIJ BEKOMMEREN ONS OM DE GEMEENTSCHAP WIJ WILLEN NIET DAT DOOR ZIJN WOORDEN DE MENSEN AFDWALEN.

EN IN DE ISLAM IS PUUR LOGICA EN LEVEN NA DE DOOD , EN DAG DES OORDEELS EN EEN ZWARE AFSTRAFFING VOOR DE BOOSDOENERS EN ONTKENNERS .

EN HET GOEDE NIEUWS DE CHRISTEN BEKEREN ZICH AL TOT DE ISLAM.
EEN SURINAAMSE MAN WOONT BIJ MIJ IN DE STRAAT , IS TOT DE ISLAM BEKEERDT HIJ WAS EERST KATHOLIEK.
MAAR BEGON DE ISLAM INTEZIEN, DOOR DAT IK HEM DIE KENNIS HEB GEGEVEN .
DIE MAN KOMT BIJNA ELKE AVOND NAAR DE MOSKEE , MASSALAH WAT IS ALLAH TOCH ALMACHTIG .

HIJ LEIDT WIE HIJ WIL EN LAAT DWALEN WIE HIJ WIL .


julie kunnen de ware islam niet namelijk de koran en de suna van de profeet .
bedankt voor die vers EVEN KIJKEN GAIR INSALLAH :

48. En Wij hebben u het Boek (de Koran) met de waarheid geopenbaard vervullende hetgeen daarvóór in het Boek (de Bijbel) was (verkondigd) en als bewaker daarover.[size=18] Richt daarom tussen hen naar hetgeen God heeft geopenbaard en volg hun boze neigingen niet tegen de waarheid die tot u is gekomen.
Voor iedereen bepaalden Wij een wet en een weg. En indien God had gewild zou Hij u allen tot één volk hebben gemaakt, maar Hij wenst u te beproeven met hetgeen Hij u heeft gegeven. Wedijvert dus met elkander in goede werken. Tot God zul je allen terugkeren, dan zal Hij u datgene mededelen, waarover gij van mening verschilt.

49. En spreek recht tussen hen naar hetgeen God u heeft geopenbaard en volg hun boze neigingen niet en wees op uw hoede dat zij u niet afleiden van hetgeen God u heeft geopenbaard. Maar indien zij zich afwenden, weet dan, dat God hen voor sommige hunner zonden wenst te treffen. En een groot aantal mensen is inderdaad ongehoorzaam.

50. Wensen zij het oordeel van onwetendheid? En wie is een betere rechter dan God voor een volk dat zekerheid van geloof bezit?

51. O, gij die gelooft, neemt de Joden en de Christenen niet tot vrienden. Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner. Voorwaar, God leidt het overtredende volk niet.

52. En gij zult degenen in wier hart een ziekte is, zich tot hen zien haasten, zeggende: "Wij vrezen, dat ons rampspoed zal overkomen." Het is echter waarschijnlijk dat God een overwinning of iets anders tot stand zal brengen. Dan zullen zij berouw hebben over hetgeen zij in hun innerlijk verborgen.Wat hieruit blijkt is dat wij met hen mogen praten het recht verkondigen de islam.
En zelfs in de tijd van de profeet mohammed (vzmh) gaf hij lezingen en hij nodigde de mensen de ongelovigen uit tot de islam.
En dat doe ik ook met iedereen op school, werk, op straat.


WIE KENT ISLAMLEER NOG , WIJ PROBEREN ZOVEEL MENSEN TOT DE ISLAM TE BEKEREN ONMOGELIJK VEEL .


IK DAAG IEDEREEN UIT DIE WEL KOMMEN DISCUSIEREN MET DE MOSLIMS .
SITE WWW.ISLAMLEER.NL MET GELEERDEN EN NIET MET LEUGENAARS ZOALS JULLIE


kOM MAAR OP, KIJKEN WIE HIER DE SUIKERVERSIE HEEFT

DAAROM WORDEN WE NAMELIJK 1 UMMAH. EEN GEMEENTSCHAP.EN DEGENE DIE GELOVEN ZIJN DEGENE IK ZEG HET MAAR EEN KEER SURAT In naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Bij de tijd.

2. Voorzeker, de mens is te midden van verlies.

3. Behalve degenen die geloven en goede werken doen, en elkander tot waarheid, en geduld aansporen.

DE GELOVIGEN ZIJN DEGENE DIE GOED WERK VERRICHTEN HET GEBED , DE ZAKAAT , VASTEN , ELKAAR RESPECTEREN , ELKAAR STEUNEN ,AANSPOREN TOT HET GOEDE EN HET SLECHTE VERWERPEN.
ELKAAR BRENGEN NAAR DE WAARHEID (DE ISLAM).
EN HET GOEDE VERKONDIGEN EN GEEN LEUGENS NET ZOALS JULLIE .
EN DIE VROOM ZIJN , DIE NIET VLOEKEN OF MENSEN VERLAGEN.

WIJ MOSLIMS ZIJN AFSTAMMELINGEN VAN ADAM DE EERSTE PERSOON DIE ALLAH OP DE AARDE HEEFT DOEN NEDERDALEN .

EN VOOR ALLAH ZIJN ALLE MENSEN GELIJK ARM OF RIJK , ZWART OF WIT.

WIJ VERKONDIGEN DE WAARHEID DE WARE ISLAM NAMELIJK DE KORAN EN DE SUNA VAN DE PROFEET .

IK HOOP ECHT DAT JE HET NU BEGRIJPT.


EN IEDEREEN IS MIJN VRIEND DIE RESPECT HEEFT VOOR MIJN GELOOF DAN RESPECTEER IK HEM EN HETGEEN HIJ BELIJDT .
EN RESPECTEERT HIJ MIJ NIET DAN NEEM IK AFSTAND VAN HEM MAAR BLIJF DE WARE ISLAM VERKONDIGEN ALLAH UAKBAR .

JULLIE MOGEN DOEN WAT JULLIE WILLEN JULLIE ZULLEN OP JULLIE EIGEN DADEN WORDEN AFGEREKEND ALLAH IS ALMACHTIG ALWIJZE.

MAAR ME ECHTE BROEDERS EN ZUSTERS DIE IK INSALLAH MET GODS WIL IN DE PARADIJS ZAL ZIEN.


MET VRIENDELIJKE GROETEN MOHYOUKNOW19[/size]Laatst gewijzigd door mohyouknow19 op Di Mei 29, 2007 5:47 pm, 2 keer totaal gewijzigd.
Voorzeker, zij, die de tekenen van God verwerpen, zullen een strenge straf ontvangen; God is machtig, de Heer der Vergelding

mohyouknow19
Berichten: 437
Lid geworden op: Ma Apr 23, 2007 12:09 pm
Locatie: Zaandam
Contact:

Berichtdoor mohyouknow19 » Di Mei 29, 2007 6:24 pm

weda schreef:
Pilgrim schreef:
mohyouknow19 schreef:IK VINDT DE CHRISTENDOM EN JODENDOM EEN MOOI GELOOF.
MAAR IK ZELF VINDT ER GEEN LOGICA IN.


wat vind je er mooi aan als je er geen logica in vindt.

volgens mij spreek je jezelf tegen.ik geef je snel een voorbeeld WEDA .

De Christen geloven in de dag des oordeels en leven na de dood mooi. :D

Maar zij beweren dat Jezus(vzmh) god is of de zoon van god ? :?
en dat vindt ik niet.
Makelijk een god bidt niet naar zijn eigen .

En waarom ik de islam heb gekozen is omdat wij in alle boeken geloven van god (de bijbel, de zabor, de thora en de koran.
En in alle profeten die god gezonden heeft namelijk Mozes , jezus , david , noach , mohammed vrede zij met hen allen en nog vele anderen profeten die god heeft gezonden.


Ik vindt je jodendom een mooi geloof.
Maar hierin ook geen logica waarom niet omdat zij ten eerst mozes hebben vernedert door het goude kalf te aanbidden .
Ten tweede zij jezus hebben vernedert door te zegen weg met hem wij hebben niemand dan den keizer.
En derde Mozes (vzmh) bracht de thora aan zijn volk , weet je wat zijn volk zei: O ' mozes wij zullen jouw niet geloven totdat je god openlijk aan ons vertoond.
ZIj hebben de thora verstamt en weggegooidt.
God greep hen met een donderslag en wekte hen op na hun dood.
Omdat zij dankbaar mogen zijn.
Waren het niet de kinderen van het huis van israel die mozes vrede zij met hem nog volgte maar de mensen hebben na de tijd hun priesters en hun heren als god genomen.


de islam is de enige oplossing WEET JE WAAR OM WELDA 8) .
KIJK


1;WIJ GELOVEN IN GOD.

2;IN ZIJN BOODSCHAPPERS VAN NOACH ALLS EERSTE BOODSCHAPPER TOT MOHAMMED (VZMH) ALS LAATSTE BOODSCHAPER EN ALS BEVESTIGEN VOOR ALLES.
DUS TUSSEN NOACH EN MOHAMMED WAREN VELEN BOODSCHAPPERS DIE GOD ZOND AAN DE MENSHEID WAARONDER MOZES EN JEZUS.

3; WIJ GELOVEN IN DE BOEKEN VAN GOD NAMELIJK : DE THORA , DE BIJBEL . DE ZABOR EN DE KORAN.

EN GEEN EEN VAN DEZE BOEKEN IS MEER IN ORIGINELE STAAT BEHALVE DE KORAN.
EN ALS JE ORIGINELE BIJBEL WILT LEZEN DAN MOET JE DIE VERTALING VAN DE BIJBEL EN THORA OF DE ZABOR IN HET HEBREEUWS OF ARABISCH LEZEN.
IK WEET NIET OF JE DAT KAN , AL DIE ANDERE VERTALINGEN BEVATEN FOUTEN.

4: WIJ GELOVEN IN DE ENGELEN VAN ALLAH.

5; WIJ GELOVEN IN DE LOTSBESTEMMING, KADR , WAT GOD VOOR JOUW HEEFT VOORGESCHREVEN.
DAN WETEN WE OMDAT WE NIET WETEN WANNEER IEMAND DOOD GAAT .
IEMAND DIE NOOIT MOSLIM IS GEWEEST KAN PLOTSELING IN ZIJN LEVEN TOT DE ISLAM BEKEREN EN HET PARADIJS BINNENGAAN.
EN EEN MOSLIM DIE ALTIJD GELOOFD HEEFT KAN PLOSTELING TOT KUFAR (ONGELOOF) BEKEREN EN ALS NOG DE HEL INGAAN.

DAAROM MOGEN WIJ OOK NIEMAND BEOORDELEN OP GELOVIGE OF ONGELOVIGE .
DUS NIEMAND KAN TOT AFVALIGE WORDEN VERKLAARD.

EN ALLEEN ALLAH (SBHT) DIT KAN DOEN.

EN WIJ GELOVEN IN DE LAATSTE DAT LET GOED OP WELDA .
WIJ GELOVEN IN DE LAATSTE DAG MET ZEKERHEID, PURE ZEKERHEID.

WAT KAN ONS GELD SCHELEN OF WE NOU GOED WERK HEBBEN OF NIET ZO GOED.

WAT DE PROFEET VREDE ZIJ MET HEM ZIJ OOK AL ZOU JE DE HELE WERELD VERLIEZEN , LUISTER BESTE WEDA OOK AL ZOU JE DE HELE WERELD VERLIEZEN EN JE WEET JE GEBED TE ONDERHOUDEN .
DAN BEHOOR JE NOG STEEDS TOT DEGENE DIE ZULLEN WELSLAGEN.
TOT DEGENE DIE HET PARADIJS IN ZULLEN GAAN.

EN MOSLIMS VULLEN GEEN GEVANNISEN DAT DOEN CRIMINENELEN EN DIE BEHOREN NIET TOT DE ISLAM.

EN VAN ALLE GROEPERINGEN ZITTEN WEL MENSEN IN DE GEVANNENIS .

DAT HEEFT MET LOT TE MAKEN WAT , WAT IK JE AL HAD VERTELT HOOP DAT IK JE EEN GOED ANTWOORD HEB GEGEVEN.

KIJK HIERNAAR IK RAADT HET JE AAN

http://www.youtube.com/watch?v=elqB2vcr ... ed&search=

MET VRIENDELIJKE GROETEN MOHYOUKNOW19
Voorzeker, zij, die de tekenen van God verwerpen, zullen een strenge straf ontvangen; God is machtig, de Heer der Vergelding

mohyouknow19
Berichten: 437
Lid geworden op: Ma Apr 23, 2007 12:09 pm
Locatie: Zaandam
Contact:

Berichtdoor mohyouknow19 » Di Mei 29, 2007 7:07 pm

Ja hoor lieve Moh, ik weet dat Moslims een gemeenschap zijn.
Ze zijn blij als de Amerikanen verslagen worden.

Afbeelding

Ik vemoed ook dat Jezus zijn kruis zal breken, en ik vermoed nog meer dat hij met een stuk hout van dat kruis Moslims op hun rug zal timmeren om het feit dat ze zo blij waren dat de torens ingestort zijn.
4000 onschuldige mensen dood Moh... Echt een reden om een feestje te vieren. Vind je ook niet?

Maar......Waarom moeten de varkens dood? :?
Die hebben Jezus toch niks aangedaan?


Hoi beste Ariel tijd geleden he,.
De grootste agressie in de wereld is van amerika zij denken dat zij de baas zijn van de wereld.
Voor ons zijn het slechts grapenmakers.
En de moslims zijn echt niet blij dat 4000 mensen zijn omgekommen.
wie weet zaten er wel moslims tussen kans is groot.
de moslims zijn degene die steeds onderdrukt worden , steeds vervolgd worden , steeds bespot en uitgelachen worden.
maar op een dag , de dag waarop 1 teken van de tekenen van god zal kommen .
namelijk de nederdaling van jezus zoon van maria.

Hij zal het kruis breken en vertelen dat hij niet gekruizigd is .
en dat hij niet de zoon van god is of god maar slechts een boodschapper van god.

Hij zal het varken doden omdat god het varkensvlees verboden heeft gemaakt en al het vlees dat niet in de naam van god geslacht wordt.
makelijk god heeft de dieren geschapen en hen levensonderhoudt gegeven.
wie heeft het recht om een dier te doden buiten de naam van god.
niemand, dus het vlees om halal zijn .
wij mogen geen bloed drinken dus al het bloed moet van het vlees verwijdert zijn.

en het varken eet zijn eigen viezigheden op als ik je het verhaal van de varken zou vertelen dan zou je ook zo denken.
maar duurt te lang voor me om het opteschrijven.


Nog een teken dat Moslims een gemeenschap zijn. :razz:

Afbeelding

En durf je naar dit filmpje te kijken Moh.
Ik denk dat je het niet durft.
Ik heb gekeken, en ik moest huilen.

http://www.frugalsites.net/911/attack/Ik weet Ariel maar de :Hoe maak je van oorlog Vrede. Irak, Afghanistan, Libanon. Gaza, Iran Het donkere waart rond om je mee te sleuren in vernietiging. Oorlogswaanzin
Sluit niet de ogen zodat het donker blijft: Open je ogen
Holistische gezondheid houdt niet op bij het lichaam
maar heeft ook betrekking op de Aarde en wat daarop
gebeurt
Maak jezelf gezond, maar maak
ook de wereld weer gezond
Zet tegenover het donker het spirituele licht
Maar begrijp wel dat de donkere macht
alles duister kan maken zodat de mensen
het licht niet meer zien.

Om over na te denken

Om de Aarde te helpen en oorlogen te stoppen
moet je weten dat de dingen anders in elkaar
zitten dan ze jou vertellen.

kijk dit Afbeelding


of dit
Afbeelding

vindt je het gek dat de moslims blij zijn dat amerika eindelijk 1 klap krijgt wat er in palistina gebeurdt dat hoort niemand.
wat voor onrech zij hun wordt aangedaan.

het is harstikke fout van osama bin laden als hij het heeft gedaan(volgens mij namelijk heeft hij niks gedaan anders zou hij allang opgepakt zijn).

Kijk alleen naar dit meisje zegt genoeg dan ga je ook huilen beste Ariel :

http://www.dailymotion.com/relevance/se ... n_13100651Dat wat in de worldtrade centum was omgekommen is geeneens 1 procent van de onschuldige mensen dat in Afganistan is overleden.


En ariel wij willen geen haat verspreiden , maar de waarheid .
het aanbidden van een god.
en we laten ons niet onderdrukken , en ons laten verleiden door het wereldse nee wij willen de koran en de suna aan de mensen bekendt maken .
en geen leugens en onzin want ik en mijn broeders en zusters bekommeren ons om ons geloof ,MET VRIENDELIJke groeten mohyouoknow19
Voorzeker, zij, die de tekenen van God verwerpen, zullen een strenge straf ontvangen; God is machtig, de Heer der Vergelding

mohyouknow19
Berichten: 437
Lid geworden op: Ma Apr 23, 2007 12:09 pm
Locatie: Zaandam
Contact:

Berichtdoor mohyouknow19 » Di Mei 29, 2007 7:38 pm

BFA schreef:Je laat me sprakeloos, Moh.

Ben jij echt zo kierewiet dat je al die onzin die je uitkraamt gellofd?

Wat vind je van de jaarlijkse 100 000 Moslimdoden die Moslims maakten in Afghanistan, voor de komst van de AMerikanen.

Wat vind je van die paar 1000 Budhisten die jaarlijks door de hand van Moslims om het hoekje gaan.

Wat vind je van de jaarlijkse honderduizenden doden die Moslims maken in Darfur, de slaafjes die Moslims daar wegvoeren.

Wat vind je van de jaarlijkse duizenden doden in Nigeria, weer door de hand van Moslims.

ALs je niets beter te vertellen hebt dan: dat zijn geen goede/echte Moslims, zwijg je maar. Je leugens en lariekoek komen mij de strot uit.dat zijn geen geen moslims maar groeperingen die in de naam van allah strijden .
Zij volgen meer hun tradities en gewoontes dan de islam .

EN NIEMAND KAN BEOORDELEN OF JE GELOOFT OF NIET BEHALVE GOD HIJ WEET NAMELIIK WAT IN JE HART VERBORGEN IS.
DUS KOM NIET ZEGGEN MOSLIMS DIT MOSLIMS DAT KIJK NAAR JE EIGEN GESCHIEDENIS.
WANT ALS JE ZIET HOEVEEL OORLOGEN ZIJ HEBBEN GEDAAN IN HET VERLEDEN DAN GA JE HELEMAAL SCHRIKKEN , VERKRACHTINGEN , SLAVENHANDEL, GIERIGHEID ENZ. NEEM BIJVOORBEELD DE 80 JARIGE OORLOG ALS VOORBEELD.

Ik heb je de islam al zo vaak uitgelegd vrede en tolerantie het is net of jij niet wil dat het zo is.

dan hebben we met een andere probleem te maken namelijk zware AFGUNST EN JALOERZIE.

Het wahabisme (ook wel gespeld als Wahabbisme of Wahhabisme) is de naam die vaak aan de stroming binnen de islam die door Mohammed ibn Abd al-Wahhaab (1703 - 1792) gesticht is wordt gegeven. Het is een fundamentele conservatieve stroming die valt binnen het soennisme. Het is de staatsgodsdienst in Saoedi-Arabië. De volgelingen heten wahabieten.

Deze stroming wordt door de volgelingen vaak zonder naam genoemd of met de naam selefiyyah. Vrij veel hedendaagse groeperingen baseren zich op de basis van deze stroming. Een volgeling van deze stroming zal zich nooit wahabiet noemen.

De naam wahabisme is afgeleid van de naam van Mohammed ibn Abd al-Wahhaab. De naam is oorspronkelijk afkomstig uit India waar deze naam werd gebruikt om mensen tegen deze stroming op te zetten. De wahabieten noemen zichzelf ook ahl al-tawhid, wat zoveel betekent als mensen van de eenheid. Hiermee doelen ze ook op de éénheid van God.

De ware islam zijn de CREDOS VAN AHLU SUNNA.

DE VOLGELINGEN VAN DE KORAN EN DE SUNA VAN DE PROFEET VREDE ZIJ MET HEM.


Het wahabisme heeft een grote overlap met de madhab van imam Abu Hanifa en wordt door veel moslims als onderdeel van deze madhab gezien. Deze stroming wordt ook tussen de moslims de vijfde madhab genoemd.

VERWANTE RICHTINGEN
De Takfiri-stroming van onder andere Osama bin Laden heeft zijn basis in deze stroming. De verschillen bevinden zich vooral over het verketteren van moslims die zich niet aan de "juiste" Islamitische regelshouden of denkbeelden hebben. Als bij de takfirieen een moslim bijvoorbeeld een andere mening heeft wordt er takfir over hem gedaan. Op dat moment worden volgens de takfirieen zijn bloed en eigendommen halal voor hen.

[color=red]Deze takfiri-stroming is maar een kleine stroming die echter door hun daden veelvuldig het nieuws halen en zodoende ook de wahabietische stroming in een slecht daglicht zet.
[/color]


GA NIET IEDEREEN OVER EEN KAM SCHEREN HE !

DE ISLAM IS DE KORAN EN DE SUNA VAN DE PROFEET.


EN BETREFT PALISTINA KIJK DOOR EEN WESTERSE JOURNALIST GESCHREVEN:
Het plan-Sharon bestaat erin de belangrijkste kolonies op de Westelijke Jordaanoever bij Israël te voegen en de Gazastrook te verlaten. Op 14 april heeft Bush dit plan aanvaard, tot ontzetting van de hele wereld. We moeten "rekening houden met de realiteit op het terrein", verklaarde hij. Volgens hem is een terugkeer naar de grenzen van vóór 1967 niet mogelijk. Dat is een schending van de Uno-resoluties 242 en 338 die Israël oproepen zich uit de bezette gebieden terug te trekken.

Bush wil ook dat de Palestijnen het recht op terugkeer voor de vluchtelingen opgeven. Dat is een schending van resolutie 194.

Vredesproces failliet

De nieuwe feiten tonen duidelijk welke basisoriëntatie Washington in dit zogezegd "vredesproces" volgt. Samengevat bestaat het Israëlisch-Amerikaanse plan erin een Palestijnse pseudo-staat te tolereren bestaande uit de Gazastrook en drie of vier stukjes van de Westelijke Jordaanoever die onderling niet verbonden zijn.

Op 30 april 2003, net na de tweede Irak-oorlog, stelde Bush zijn vredesplan voor: het Stappenplan. Hij beloofde een Palestijnse staat tegen 2005, maar zonder te preciseren hoe groot die zal zijn. Voor Sharon kan het maar gaan over 40 procent van de Westelijke Jordaanoever. Het plan, dat de steun kreeg van de Europese Unie, werd verworpen door de Palestijnen. Die vragen heel eenvoudig de toepassing van het internationaal recht en dus de terugtrekking uit alle bezette gebieden (die maar 22 procent van het historische Palestina omvatten, het Palestina van vóór de creatie van de staat Israël in 1948).

Israël wil de capitulatie

Sinds het mislukken van de onderhandelingen zijn Sharon en Bush vastbesloten om eenzijdig hun oplossing op te leggen.

Abou Khaled, vice-voorzitter van de Vereniging van Palestijnse journalisten en schrijvers in Syrië, komt naar het 1 Meifeest van de PVDA. Hij klaagt aan: "Bush en Sharon willen een racistische joodse staat behouden. Door zich uit Gaza terug te trekken hopen ze een burgeroorlog uit te lokken. Want in Gaza is er geen echte Palestijnse autoriteit, maar wel vele groepen. Israël zal de volledige controle hebben over de grenzen van Gaza, ook die met Egypte. De Palestijnen hebben met moeite een derde van de Westelijke Jordaanoever in handen. Ze zullen opgesloten zijn in bantoestans die helemaal omsingeld zijn door Israël."

Bush en Sharon willen alle politieke leiders van het Palestijnse verzet die weigeren te capituleren, executeren, zoals ze dat vorige zondag met de Hamas-leider Abdel Aziz Al-Rantissi deden.

Het antwoord van het duo Bush-Sharon op het Palestijnse en Iraakse verzet: nog meer oorlog en repressie. Een crimineel antwoord dat ook de strategische zwakheid aantoont van het Israëlisch-Amerikaans koppel dat zowel in de regio als in de wereld meer en meer geïsoleerd raakt.

Een vredesproces à l'américaine kan enkel een illusie zijn. Alleen steun aan het consequente verzet in Palestina, Irak en de rest van de Arabische wereld kan bijdragen aan een rechtvaardige en duurzame oplossing voor Palestina.

Het wordt hoog tijd dat de Belgische regering een einde maakt aan alle samenwerkingsverbanden met Israël en aan elke medewerking, ook de indirecte, aan de oorlogspolitiek van Israël en de Verenigde Staten.


DUS GA NIET MENSEN ZOMAAR BESCHULDIGEN OP LEUGENS JIJ WEET NAMELIJK NIKS OVER DE ISLAM ,.
JE HEBT GEEN EENS KENNIS OPGEDAAN IN DE ISLAM.
KOM JE MIJ VERTELLEN.


GOD ZIET ALLES BESTE VRIEND .

MET VRIENDELIJKE GROETEN MOHYOUKNOW19
Voorzeker, zij, die de tekenen van God verwerpen, zullen een strenge straf ontvangen; God is machtig, de Heer der Vergelding

mohyouknow19
Berichten: 437
Lid geworden op: Ma Apr 23, 2007 12:09 pm
Locatie: Zaandam
Contact:

Berichtdoor mohyouknow19 » Di Mei 29, 2007 7:46 pm

tomc schreef:
mohyouknow19 schreef:Dat is het probleem van jullie.
Jullie denken dat moslims moorden , verkrachten , niet tolerant zijn , ongelovigen haten enz.
dat is wat jullie denken helaas hebben jullie het mis .
wat jullie denken is het suikerversie van de islam.
Haat en Jaloerzie , afgunst en nijdt , leugens en HET GROOTSTE VAN ALLEMAAL ONKENNINGEN DAAROM WOORDEN JULLIE KAFIR GENOEMD.
COVERING SOMTHINT


Wij zeggen helemaal niet dat alle moslims moordenaars zijn. Integendeel. Wij beweren het tegendeel. Dat is de pedofiele profeet zelf die beweerd dat alle moslims racistische genocidale moordenaars zijn.

Als je al niet meer op de koran mag afgaan om te weten wat de islam is, op wat dan concreet wel ? Vertel het eens.

Alle je pleegt weer je niet te moeten verantwoorden voor die rechtstreekse quote uit je "heilige" boekje.

Maar wat is je uitleg ?
1) versta ik die (en 500 andere verzen) mis
2) het "moslims volgen de koran niet"-argument
3) de hadith zijn ongeldig, behalve die die in moh zijn kraam passen

Dus wat is het ? Leg het mij gerust uit.


als een blijkt dat de persoon hardnekkig is en uit is op conflicten en ruzie en begint met gescheldt en getier.
dan lopen wij weg ,wij maken de waarheid (ons gelooft) bekent,aan de mensen. maar we gaan niet met hem zitten vechten we gaan ons niet verlagen tot zijn nivo.
dit is onze manage.wil je praten je bent welkom , kom .
maar laat je niet minachtend uit over andere mensen , praat op een gepaste manier gerespecteerde manier kom met je bewijzen.
zelfs god leert ons hoe wij een discussie moeten aangaan wij moeten met onze bewijzen kommen en niet alleen praten op basis van
verlangens ,van begeertes ,lusten noem het maar ,nee
ga de discussie aan met wie dan ook op een goede wijze.
het gaat ons altijd om de waarheid de persoon is onbelangrijk
maar het gaat ons om de uitsspraken die hij doet.
als hij iets beweerd wat in strijd is met de Suna dan zullen we hebben weerleggen, dan zullen we duidelijk maken aan de anderen.
want wij bekommeren ons over de gemeenschap , wij willen niet dat mensen door zijn woorden afdwalen.
maar bij andere groeperingen is het een persoonlijke kwetsie het gaat ze om de persoon.
en daarom zal je zien dat ze vaak meer op de persoon spelen en meer de persoon uitschelden dan zijn verwoordingen en uitspraken en meschien zullen ze je geeneens vertelen wat hij verkeerd doet
kijk uit voorhem hij is gevaarlijk , hij is dat hij is dat en wat heeft hij gedaan dat weten ze niet te zeggen.
dat is het probleem het is niks anders dan jaloerzie niks anders dan afgunst.
als je ziet dat een persoon zomaar scheld en niet kan basseren of feiten en bewijzen weet dat die persoon vervult is met afgunst.


eN HET IS DUIDELIJK VOOR DE DUIZENSTE KEER WIJ MOETEN DE KORAN VOLGEN OP DE MANIER DIE MOHAMMED VREDE ZIJ MET HEM HEEFT GEINTERPETEERD.
EN NIET ZELF.

DE ISLAM IS TOLLERANTIE EN VREDE .
Voorzeker, zij, die de tekenen van God verwerpen, zullen een strenge straf ontvangen; God is machtig, de Heer der Vergelding

mohyouknow19
Berichten: 437
Lid geworden op: Ma Apr 23, 2007 12:09 pm
Locatie: Zaandam
Contact:

Berichtdoor mohyouknow19 » Di Mei 29, 2007 8:53 pm

Ariel schreef:Eerst even over de vrouw in deze foto mijn beste vriend.
Ik heb oprecht medelijden met haar.
Het blijkt dat niet een keer, maar meerdere malen haar huis verwoest is.
Mogen Moslims jokken vraag ik me af? Soms wel he Moh...

Afbeelding
Deze foto is July 22, 2006 genomen. Erg he…

Als we dan naar jouw foto kijken.

Afbeelding

Deze is genomen op Saturday, Aug. 5, 2006

Je kan meer over de narigheid van deze vrouw lezen op deze site.


http://drinkingfromhome.blogspot.com/20 ... ition.html


Ariel dat maakt niet uit .
ze is niet boos dat haar huis verwoest is maar dat ze is boos dat de hele stad verwoest is .
hier nog meer voorbeelden kijk of dit ook grappenmakers zijn :


Afbeelding

[img]
http://img50.imageshack.us/img50/7631/genocide92hj6.jpg[/img]


Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding


Afbeelding


Afbeeldingeven het bloed van hun handen wassen zegt genoeg.


En nu weet ik waar het woord Ariel van dan komt is een plaats in het middenoosten.

HAHA,.


Ariel je moet het niet bekijken van 1 kant, maar 2 kanten.

Kijk zo zie ik het ,

http://www.dailymotion.com/relevance/search
/palestina/video/x15s2z_ya-shabab0001


PALESTINA VRIJ

BOYCOT ISRAELISCHE PRODUCTEN
Berichten over de dagelijkse doden en gewonden onder Palestijnse burgers door gewelddadig optreden van Israelische soldaten en kolonisten vallen bij ons publicitair te vaak weg tegen Palestijnse zelfmoordaanslagen. Sinds het begin van de Tweede Intifada (eind september 2000) doodde Israel ruim 3000 Palestijnen ( zo’n 900 Israeli’s kwamen om bij Palestijnse acties). Er zijn 38.000 Palestijnse gewonden gevallen. Geweld en tegengeweld ondanks de ‘Routekaart naar Vrede’. Waar liggen de oorzaken van het zich al 50 jaar voortslepende conflict?

Onmiddellijk na zijn ontstaan in 1948 bezette de staat Israel met militaire overmacht méér grondgebied dan door de Verenigde Naties in 1947 was bepaald: 79% i.p.v. 55% van het voormalige Mandaatgebied Palestina. Daarbij werden rond 750.000 Palestijnen verdreven en ruim 400 Palestijnse dorpen verwoest.

In 1967 bezette Israel het resterende deel van Palestina en weigert sindsdien, ondanks VN-resoluties die het daartoe bij herhaling hebben gesommeerd, om bezet Palestijns grondgebied te ontruimen. Integendeel, in strijd met VN-resoluties en internationale verdragen werden delen van het bezet gebied formeel geannexeerd (zoals Palestijns Oost-Jeruzalem en omgeving) en hebben zich na 1967 in het gebied zo’n 400.000 joodse kolonisten gevestigd, verspreid over ruim 200 nederzettingen. Herhaalde VN-uitspraken om Palestijnse vluchtelingen naar hun steden en dorpen te laten terugkeren zijn door Israel stelselmatig genegeerd. In Israel is sprake van institutionele discriminatie van de autochtone Palestijnse minderheid (20 procent).

Israel versterkt thans de bezetting met de bouw van een ‘Apartheidsmuur’ op bezet Palestijns grondgebied met als gevolg extra verwoestingen van woonhuizen en landerijen. Boeren worden van hun grond afgesneden en waterbronnen ontoegankelijk gemaakt. De facto wordt zo 10% van de Westelijke Jordaanoever geannexeerd.

Het dagelijks beeld is er een van verwoesting, dood en vernedering van een steeds verder verpauperende Palestijnse bevolking. Tegen dit alles verzetten de Palestijnen zich en strijden voor hun vrijheid. Waar onderdrukking is, is – vanzelfsprekend – verzet.

In de tussentijd staat de westerse wereld toe te kijken, met de zoveelste perspectiefloze onderhandelingsformule in de aanbieding (ditmaal de ‘Routekaart naar Vrede’). Israel kan zich dit alles permitteren vanwege grote politieke en financiële steun uit de Verenigde Staten, maar ook uit Europa. Denk aan de inkomsten uit export van goederen en diensten. Daarbij gaat het om onder meer wapentransporten via ‘ons’ Schiphol, maar wellicht ook om uw dagelijkse boodschappen (groente, fruit, wijn, vegetarische artikelen, bloemen, kleding, software, enzovoort; maar ook toerisme naar de Heilige Plaatsen of naar zonnig Eilat). Producten die soms onbewust worden gekocht en dito diensten.

Boycot Israelische goederen en diensten uit solidariteit met het Palestijnse Volk. We roepen bedrijven op niet in Israel te investeren en met Israel geen handel te drijven. Handelsovereenkomsten met Israel moeten worden opgeschort tot Israel de VN-resoluties uitvoert.

TIENTALLEN RESOLUTIES VAN DE VERENIGDE NATIES EN INTERNATIONALE CONVENTIES SPREKEN DUIDELIJKE TAAL:

* directe volledige ontruiming door Israel van alle in 1967 bezette gebieden, inclusief alle nederzettingen (400.000 kolonisten) en Oost-Jeruzalem!

* Terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen met compansatie voor door hen geleden schade!

* gelijke rechten voor niet-joodse Israeli’s!

ISRAEL BOYCOT DE INTERNATIONALE RECHTSORDE,
DAAROM BOYCOTTEN WIJ ISRAELISCHE PRODUCTEN !
EIS INTERNATIONALE SANCTIES !
Voorzeker, zij, die de tekenen van God verwerpen, zullen een strenge straf ontvangen; God is machtig, de Heer der Vergelding

mohyouknow19
Berichten: 437
Lid geworden op: Ma Apr 23, 2007 12:09 pm
Locatie: Zaandam
Contact:

Berichtdoor mohyouknow19 » Di Mei 29, 2007 10:54 pm

BFA schreef:
Als er wordt gescholden en gevloekt en haat wordt uitgesproken over een bepaalde groep of geloof .waarmoet ik dat melden of gewoon negeren.


Gewoon even zeggen: Hey moderator M: ...

Laat ik terloops opmerken dat al jouw gepreek ook kan opgevat worden als haat tegen ongelovigen en atheisten.
Zoooo weinig rekening dat je houdt met al die mensen hun gevoelens.
Net zoals dat theedoekjes op het hoofd dragen in volle zon.
punt 1 ,ik haat geen ongelovigen en aitheisten.

punt 2 ,iedereen mag belijden wat hij wil als hij maar het geloof van een andere respecteert.

punt 3, ik hou rekeningen met iedereen , ik scheld niet maar praat serieus en met respect maar sommige mensen kunnen dat niet.

punt 4 , Je hebt ook zomer hoofddoekjes , speciaal voor de zomer.

En ik werk zo
Denkt na en wees dankbaar
Laat het verleden voor wat het is
Vandaag is uw dag
Laat de toekomst zolang deze nog niet is aangebroken
Hoe om te gaan met kwaadwillige kritiek
Verwacht geen dankwoord van wie dan ook
Anderen weldaden bewijzen is een opluchting voor u


En de profeet heeft het al gezegd.
Toen de Profeet (vrede zij met hem) werd gevraagd naar de belangrijkste oorzaak voor het binnentreden van de mensen in het Paradijs, antwoordde hij: “Godsvrucht en een nobele gedragscode. Ook werd hij gevraagd naar de belangrijkste oorzaak voor het binnentreden van het Hellevuur, waarop hij antwoordde: “De mond en het geslachtsdeel.”

Moet je nagaan de meeste mensen gaan naar het vuur vanwege hun mondt.
Zij pesten , vloeken , zij geven bevelen, zijn gaan niet zorzaam om met hun mondt door het goede te verkondigen.
Die mondt van hun brengt hun alleen maar in problemen.
totdat zij spreken in de naam van God de barmhartige de genaddevolle.

En jullie ,Eén van de voornaamste redenen die de ongelovigen naar voren brengen voor het niet volgen van de Boodschappers van Allah is het vasthouden aan de meerderheid. Volgens hen is de mening van de grote massa de waarheid en die van de enkeling bij voorbaat een leugen, terwijl de Koran het tegenovergestelde leert.

Uitleg
Allah, de Verhevene zegt wat als volgt vertaald kan worden:

“En als jij de meeste van hen die op aarde zijn gehoorzaamt, dan zullen zij jou doen afdwalen van de weg van Allah. Zij volgen slechts vermoedens en zij vertellen slechts verzinsels.
(Soeratancaam;116.

En Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden:

Maar de meeste mensen weten niet. (Soerat al-Acraaf: 187)

Tevens zegt Allah wat als volgt vertaald kan worden:

“En wij troffen de meeste van hen aan als verbrekers van het verbond en de meeste van hen troffen wij zeker aan als overtreders. (Soerat al-Acraaf: 187)

Het onderscheid tussen de waarheid en de leugen zit hem niet in de meerderheid of minderheid. Het kan namelijk zo zijn dat slechts één persoon de waarheid vertegenwoordigt en deze persoon verdient het dan om gevolgd te worden. Als de meerderheid de leugen volgt, dan is het zaak om deze te verwerpen. De geleerden hebben gezegd: “De waarheid is niet te herkennen aan de hand van de hoeveelheid mannen, maar de mannen worden herkend aan de hand van de waarheid.”

Allah vertelt ons dat soms de enkeling de waarheid vertegenwoordigt. Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden:

“En slechts weinigen geloofden met hem. (Soerat Hoed: 40)

In de overlevering waarin de volkeren aan de Profeet (vrede zij met hem) werden getoond, zag hij een profeet met drie tot tien volgelingen en een profeet met één volgeling en een profeet met twee volgeling en een profeet zonder enige volgelingen. De moslim dient te onthouden dat hij de waarheid moet volgen ongeacht het aantal volgelingen. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “De Islam is als iets vreemds begonnen en zal weer als iets vreemds gezien worden zoals het begon (Moeslim)

Er zal een tijd van rampspoeden, kwaad en dwaling aanbreken waarbij niemand de waarheid nog vertegenwoordigt, behalve enkelen, die als vreemden worden beschouwd door de mensen om hen heen. De Profeet (vrede zij met hem) werd gestuurd in een tijd dat de hele wereld ondergedompeld was in ongeloof en dwaling. Hij nodigde de mensen uit en vond in het begin slechts gehoor bij een enkeling.

Het is ook de Soennah van Allah, de Verhevene dat de meerderheid de weg van de afdwaling volgt. Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden:

En de meeste mensen geloven niet ook al zou jij dat graag willen.” (Soerat Yoesoef: 103)Met vriendelijke groeten , vrede zij hopelijk met jullie ik ga

Mohyouknow19
Voorzeker, zij, die de tekenen van God verwerpen, zullen een strenge straf ontvangen; God is machtig, de Heer der Vergelding

mohyouknow19
Berichten: 437
Lid geworden op: Ma Apr 23, 2007 12:09 pm
Locatie: Zaandam
Contact:

Berichtdoor mohyouknow19 » Wo Mei 30, 2007 4:45 pm

Dutch schreef:
punt 1 ,ik haat geen ongelovigen en aitheisten.

punt 2 ,iedereen mag belijden wat hij wil als hij maar het geloof van een andere respecteert.

punt 3, ik hou rekeningen met iedereen , ik scheld niet maar praat serieus en met respect maar sommige mensen kunnen dat niet.

punt 4 , Je hebt ook zomer hoofddoekjes , speciaal voor de zomer.


Punt 1,2 en 3 zijn tegenstrijdig met de koran en de sunna, maar ik ben wél blij dat jij een goed mens bent mohyouknow19 ! :D
Met dit "credo" zou jij in een echt moslimland in een recordtempo als een afvallige terechtstaan...


Zo werken wij Ahlu suna Veel mensen zijn niet op de hoogte van de ware betekenis van de Islam en de taak van de moslim in dit wereldse leven. Als gevolg hiervan zien wij dat veel moslims de regels van de Islam niet volledig naleven.

Eén van de zaken waarmee de Islam is gekomen is het zich eigen maken van een hoogstaande gedragscode. Het is zelfs zo dat wanneer dit gepaard gaat met godsvrucht dat dit een reden is voor het toegelaten worden tot het Paradijs. Toen de Profeet (vrede zij met hem) werd gevraagd naar de belangrijkste oorzaak voor het binnentreden van de mensen in het Paradijs, antwoordde hij: “Godsvrucht en een nobele gedragscode. Ook werd hij gevraagd naar de belangrijkste oorzaak voor het binnentreden van het Hellevuur, waarop hij antwoordde: “De mond en het geslachtsdeel.” (at-Tirmidhi, Ibn Maadjah en Ahmad)

Het is algemeen bekend dat de Profeet (vrede zij met hem) over het beste uiterlijk en de meest nobele gedragscode beschikte. In zo een mate dat zelfs Allah hem hiervoor prijsde. Allah, de Verhevene zegt wat als volgt vertaald kan worden:

“En Waarlijk, jij beschikt over een hoogstaande gedragscode.” (Soerat al-Qalam: 4)

De Profeet (vrede zij met hem) nodigde uit tot een hoogstaande gedragscode. Dit streefde hij na door zijn uitspraken en daden. Hij was dan ook het beste voorbeeld voor de gehele mensheid. En toen a’isha werd gevraagd over zijn karakter, antwoordde zij: “Zijn karakter was de Koran.” (Ahmad)

Degenen die zich de Islamitische gedragscode eigen heeft gemaakt mag zich verblijden met de volgende overlevering van de Profeet (vrede zij met hem) waarin hij zegt: “De meest geliefden onder jullie bij mij en degenen die het dichts bij mij zijn op de Dag des Oordeels zijn degenen die beschikken over de beste gedragscode onder jullie.” (al-Boechari)

Allen weten wij hoe groots de metgezellen waren die door de Profeet (vrede zij met hem) werden opgevoed. Zij luisterden naar de Waarheid, waren vergevingsgezind tegenover degenen die hen onrecht aandeden en volgden de Profeet (vrede zij met hem) zelfs in de meest kleine zaken. Zij overtraden de bepalingen van Allah niet en spraken altijd de waarheid en waren rechtvaardig. Alle andere volkeren waren hiervan onder de indruk.

Enkele metgezellen zaten eens bijeen in de afwezigheid van de Profeet (vrede zij met hem) onder hen waren Khalied ibnoe al-Walied, cAbd ar-Rahman ibnoe cAuwf, Bilaal en Aboe Dharr, terwijl deze laatste in een driftige bui was. Zij waren een bepaald onderwerp aan het bespreken. Aboe Dharr deed een voorstel met betrekking tot een strategische kwestie, hij zei: “Ik stel voor dat het leger zo en zo wordt opgesteld”, waarop Bilaal zei: “Nee, dit is een slecht voorstel.” Hierop zei Aboe Dharr: “Zelfs jij, O zoon van een zwarte (vrouw) komt mij verbeteren. Er is geen god dan Allah. Wie ben jij?”

Bilaal stond vervolgens op verbaasd, geschrokken en in een staat van grote woede en zei: “Bij Allah, ik zal de Profeet (vrede zij met hem) hierover informeren!” en hij vertrok vervolgens. Toen hij bij de Profeet (vrede zij met hem) aankwam, zei hij: “Heb jij niet gehoord wat Aboe Dharr over mij heeft gezegd?” Hij vroeg: “Wat zei hij dan?” Hij (Bilaal) zei: “Hij heeft zus en zo gezegd.” Het gezicht van de Boodschapper (vrede zij met hem) veranderde hierop van kleur en Aboe Dharr die reeds op de hoogte was gebracht van het beklag van Bilaal kwam de moskee binnenstormen en zei: “O Boodschapper van Allah, as-salaamoe calaykoem wa rahmatoellahi wa barakaatoeh.”

De Profeet (vrede zij met hem) was erg boos, zo erg dat zelfs werd gezegd: “Wij wisten niet of hij (de Profeet, vrede zij met hem) hem terug groette, of niet.” Hij zei: “O Aboe Dharr, heb jij hem uitgescholden vanwege het feit dat zijn moeder zwart is. Waarlijk jij bent een persoon die nog iets van Djaahiliyah (onwetendheid) in zich heeft!” Hierop begon Aboe Dharr te huilen en kwam naar de Profeet (vrede zij met hem), hij ging zitten en zei: “O Boodschapper van Allah, vraag vergeving voor mij, vraag Allah om mij te vergeven.” Daarna verliet Aboe Dharr huilend de moskee.

Hij vertrok en plaatste zijn hoofd op de grond voor Bilaal die kwam aanlopen. Bilaal die in de tijd van de Djaahiliyah niets voorstelde (in de ogen van de mensen) vanwege de heersende discriminatie. Die overigens compleet weggevaagd werd door de komst van de Islam. cOmar zei zelfs: “Aboe Bakr is onze heer en hij heeft onze heer (Bilaal) vrijgekocht.”

Toen Aboe Dharr zijn hoofd op de grond had, zei hij: “Bij Allah, O Bilaal, ik zal mijn hoofd niet van de grond optillen totdat jij erop stampt met je voet. Jij bent eervol en ik ben laag.” Bilaal begon te huilen van dit aanblik. Hij boog zich vervolgens voorover en kuste de wang van Aboe Dharr en zei: “Deze wang verdient het niet om met de voet gestampt te worden, maar verdient het om gekust te worden.” Hierop stonden zij beiden op, omhelsden elkaar en huilden.

Het opvoeden van de ahlu suna
Het is een verplichting voor iedere moslim om zich de volgende zaken eigen te maken: geduld, oprechtheid, betrouwbaar, goede omgang met anderen, verdraagzaamheid en vergevingsgezindheid. Daarnaast dient de moslim afstand te nemen van ijdele gepraat en overmatig gelach en pretmakerij. Het eigen maken van deze zaken is geen eenvoudige zaak maar vereist veel inspanning en opoffering, totdat de mensen zich hier uiteindelijk bij neerlegt.

Al onze aandacht zou ook uit moeten gaan naar onze kinderen die wij vandaag de dag niets anders schijnen te geven dan een spoedcursus oplichterij, liegen, geloofsverwaarlozing en weerspannigheid tegenover Allah. Wij hebben een voorbeeldfunctie wat hen betreft, zoals de Profeet (vrede zij met hem) ook een voorbeeld was voor de metgezellen.

Toen de Profeet (vrede zij met hem) zijn metgezellen opdroeg op de dag van Hoedaybiyah om hun hoofden kaal te scheren en een offer te brengen aan Allah en zij weigerden dit te doen uit onvrede met de uitkomst van het vredesverdrag die de Profeet (vrede zij met hem) sloot met de ongelovigen, nam hij het initiatief en gaf hij het voorbeeld door zijn hoofd kaal te scheren en zijn offer te brengen.

Er zijn mensen die van nature een goede gedragscode hebben. Wanneer deze mensen zich hiernaast gaan houden aan de voorschriften van de Islam zal dit ervoor zorgen dat zij toenemen in puurheid, reinheid en aanzien bij Allah.

Het behoeft geen twijfel dat de goede gedragscode van de moslim tevens inhoudt dat hij zijn handen en tong in bedwang houdt en daarmee de mensen niet tot last is. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “De moslim is degene voor wiens tong en hand zijn moslimbroeder veilig is.” (al-Boechari en Moeslim)

Verder beschouwt de Islam zelfs een glimlach in het gezicht van je broeder als liefdadigheid en zo ook het spreken van een goed woord richting jouw medemens. Duidt dit alles dan niet op het belang van de nobele gedragscode in Islam?

Desondanks betekent dit niet dat wij al onze aandacht slechts schenken aan de nobele gedragscode en de verplichte daden van aanbidding verwaarlozen. Zoals een aantal moslims wanneer hen geadviseerd wordt om het gebed te verrichten, zij dan roepen: “De Islam staat voor de nobele gedragscode en een goede omgang met mensen!” Hierop antwoorden wij: “De gedragscode, hoe belangrijk deze ook is, is slechts een onderdeel van de Islam en niet de Islam in zijn geheel.” Bovendien is het zo dat degenen die de verplichte daden van aanbidding verwaarlozen, slecht zijn in hun omgang met Allah.

De beste manier om toenadering tot Allah te zoeken is door de verplichte daden van aanbidding in acht te nemen. Zoals duidelijk wordt gemaakt in de volgende hadieth qoedsiy. Aboe Hoerayrah overlevert dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Waarlijk Allah, de Verhevene, zei: ,,Wie een Waliy (geliefde, helper) van Mij als vijand neemt, dan verklaar ik hem voorzeker de oorlog. En er is niets geliefder bij Mij waarmee Mijn dienaar dichter bij Mij kan komen dan door (het verrichten van) datgene wat Ik hem heb opgelegd. En Mijn dienaar blijft steeds dichter bij Mij komen door (het verrichten van) optionele daden van aanbidding, totdat Ik hem liefheb. Wanneer Ik hem liefheb, dan zal Ik zijn gehoor zijn waarmee hij hoort en zijn zicht waarmee hij ziet en zijn hand waarmee hij toeslaat en de voet waarmee hij loopt. En als hij Mij wat vraagt, dan zal Ik hem (dit) zeker geven. En als hij toevlucht tot Mij zoekt, dan zal Ik hem (dit) geven.” (al-Boechari)

Hoe kan dan een dienaar het meest belangrijke waarmee toenadering tot Allah wordt gezocht verwaarlozen en alsnog beweren dat hij goed bezig is.

Wij zouden ons dan ook zowel bezig moeten houden met de nobele gedragscode en het verrichtten van de verplichte daden van aanbidding. Wij dienen ernaar toe te werken om onze mensen te louteren, te reinigen van slechte karaktereigenschappen en anderen bewust te maken van het goede Islamitische moraal.

In de koran staat duidelijk iedereen mag geloven wat hij of zij wil.
Ik heb de koran zo vaak gelezen.
Dit boek is gewoon een leiderdraad voor de godvrezenden die in god geloven en niet voor ongelovigen klaar.
Er wordt in verteld dat als je niet in god en de laatste dag gelooft en niet volgens de voorschriften van god leeft ga je naar de hel.
Best vriend
Kijk alleen dit filmpje over roddelen hoe verboden dit is in de islam.

http://www.youtube.com/watch?v=kCrHrnZjtUc

kijk alleen hiernaar zegt genoeg.

Laat staan iemand verlagen of iemand tot ongelovige benoemen .
Dit is verboden in de islam.
Iedereen is gelijk , iedereen heeft even veel recht voor het paradijs.
En iedereen heeft de tekenen van god gezien .
Het is verboden om te schelden laat staan om te slaan.
Wij hebben een code , wij vallen niet aan totdat zij ons aanvallen , wij raken niemand aan totdat zij ons aanvallen.


Wij zijn namelijk het Credo van Ahlu suna wij volgen de koran en hoe die geinterpeteerd is volgens de profeet mohammed (vzmh) en niet volgens verlangs van menens.

want als wij mensen zouden volgen dan zouden wij zeker van de waarheid afgedwaalt zijn.
nee" wij volgen de profeet vrede zij met hem.

Wil je een voorbeeld van een andere soort groep mensen lees dit:

Al-Ahbaash zijn een groepje mensen die volgelingen zijn van een man genaamd "cAbdullah al-Harari al-Habashi" die woonachtig is in Libanon. Deze sekte heeft een aantal suborganistaties die opgericht zijn in landen gelegen in Europa, Amerika, en Australie. En het eerste wat opvalt wanneer men hun bladen en boeken doorleest is dat hun credo indruist tegen dat van onze profeet en de vrome voorrgangers die voor ons als voorbeeld dienen. cAbdullah al-Habashi houdt er namelijk een credo op na dat een samenraapsel is van allerlei afwijkende convicties zoals die van al-Djahmiyah, al-Moctazilah, al-Qoboriyah en as-Soeffiyah. De stellingen die deze man en zijn volgelingen poneren in hun boeken zijn voldoende bewijs voor hun verkeerde geloofsbeschouwing. Zo claimt deze man dat daden geen onderdeel zijn van het geloof, terwijl het algemeen bekend is dat onze vrome voorgangers, waaronder de metgezellen, het geloof rubriceerden in uitspraken, overtuigingen en daden. Ook staan al-Habashi en zijn volgelingen het toe om doden aan te roepen, om hulp te vragen en toevlucht tot hen te zoeken. Iets dat haaks staat op de strekking van de Koran die ons voorhoudt om geen deelgenoten aan Allah toe te kennen. Allah zegt namelijk:(interpretatie van de betekenis)

"Dat is Allah, jullie Heer, aan Hem behoort de Heerschappij. En degene die jullie naast Hem aanroepen, hebben over een dadelvliesje nog geen macht " (soerat al-Fathir: 13)

Een ander voorbeeld van hun dwaling is de opvatting dat de Koran niet het woord van Allah zal zijn. Een opvatting die niets met de Islamitische boodschap te doen heeft, te meer omdat er verzen in de Koran staan die het tegenovergestelde affirmeren, zo zegt Allah, de Verhevene: (interpretatie van de betekenis)

"En wanneer één van de veelgodenaanbidders bescherming bij jullie zoekt: geeft hem dan bescherming, zodat hij het Woord van Allah hoort" (soerat at-Tauwba: 6)

Tevens ontkennen deze mensen dat Allah zich boven zijn schepselen bevindt. Terwijl de Koran en de soennah ons leren dat Allah zich bevindt boven Zijn Troon en zich heeft verheven boven alles en iedereen. Dit laatste wordt trouwens ook door het intellect en de menselijke predispositie ondersteunt. Het bevreemdt ons daadwerkelijk dat er zogenaamde moslims bestaan die tot negen keer toe het volgende lezen in de Koran: (interpretatie van de betekenis)

"De Meest Barmhartige, Die zich boven de troon heeft verheven " (Ta Ha: 5)

En nog steeds durven te beweren dat Allah zich niet boven Zijn troon heeft verheven. Ook staan deze mensen bekend om hun grove en ordinaire taalgebruik en nodeloze minachting richting iedereen die het oneens is met hen. Zelfs een aantal van de metgezellen blijkt niet veilig te zijn voor hun onweerstaanbare drang om te schofferen, zoals Mocaawiah (moge Allah tevreden met hem zijn). Voeg daaraan toe hun prodigieuze en rare fatwa´s die in geen enkel opzicht rijmen met de Koran en de Soennah. Zo staan zij het toe om niet-moslims te bestelen en te bedriegen, met verlangens te kijken naar vreemde vrouwen, en dergelijke. Wat ook kenmerkend is voor deze sektarische groepering is de onbegrensde rancune en wrok die haar leden tentoonstellen richting de geleerden van at-Tawheed (monotheisme), zoals ibnoe Taymiayyah en anderen. Een rancune die deze mensen wegvoert in een eindeloze lawine van valse beschuldigingen en veroordelen richting eenieder die het aanbidden (van anderen) naast Allah verwerpt, hiermee doelende in eerste instantie op hun vergaande adoratie van de doden en de graven.

En in het licht van het voorgaande wil ik erop wijzen dat het de plicht is van iedere moslim, die at-Tawheed in zijn hart draagt, om voor deze sekte te waarschuwen, haar leugens te ontmaskeren en anderen te behoeden voor hun afwijkende convictie.

En alle succes is afkomstig van Allah

Gebaseerd op een fatwa van de Permanente commissie voor het geven van Fatwa’s

Dit is nog niks er zijn zoveel groeperingen die beweren moslim te zijn en die niet de suna van de profeet volgen.

Wat de profeet zij namelijk het volgende wie een leugen over mij verzint, of over de profeten jezus , mozes enz kan verzekeren van het vuur.

En wie niet de suna (overlevering van de profeet volgt behoort niet tot zijn gemeentschap).

Maar heeft zijn eigen gemeentschap gemaakt.


Ik vraag jullie als jullie graag met met mij online willen discusieren kom op www.ontdekislam.nl
En log in en meldt je aan bij chat.

En welda ik vindt de bijbel en thora mooi en spannend maar het verhaal is niet correct , oke veel tegenstrijdigheden en onenigheden.
1 voorbeeld ze weten geeneens wie de kruis van jezus droeg.
Ze weten geeneens wat jezus zei voor zijn kruiziging.
ze weten geeneens wat er op de kruis van jezus stond.
Ze weten geeneens wat jezus dronk voor zijn kruiziging
ze weten geeneens of jezus daadwerkelijk gekruizigd is .

Met andere woorden hij is niet gekruizigd en er zal een tijd aanbreken waneer hij terug komt.
En hij zal het kruis breken.
En hij zal de mensen het ware geloof laten zien namelijk tahwied (het aanbidden van een god) .
En hij zal de moslims aanhangen , En hij is een van de tekenen van de dag des oordeels Namelijk De terugkeer zoon van Maria.

Vrede zij met jullie hopelijk.
Laatst gewijzigd door mohyouknow19 op Wo Mei 30, 2007 5:41 pm, 2 keer totaal gewijzigd.
Voorzeker, zij, die de tekenen van God verwerpen, zullen een strenge straf ontvangen; God is machtig, de Heer der Vergelding

mohyouknow19
Berichten: 437
Lid geworden op: Ma Apr 23, 2007 12:09 pm
Locatie: Zaandam
Contact:

Berichtdoor mohyouknow19 » Wo Mei 30, 2007 6:13 pm

Bernie schreef:
Het onderscheid tussen de waarheid en de leugen zit hem niet in de meerderheid of minderheid. Het kan namelijk zo zijn dat slechts één persoon de waarheid vertegenwoordigt en deze persoon verdient het dan om gevolgd te worden.


Daar heb je gelijk in. Maar hoe weet jij of iemand de waarheid spreekt ?

Jij vindt het verhaal van Jezus volgens de bijbel bijvoorbeeld "niet logisch". Maar is het wel logisch dat iemand 7 eeuwen later beweert dat het allemaal toch niet klopte, en hij het komt rechtzetten ?
Kwam Mohammed met bewijzen ?Beste Bernie het is duidelijk dat jij het verhaal van de profeten van Noach tot Mohammed (vzmh) niet heb gelezen.

Waarom, omdat er in staat dat zij de profeten zijden wij zullen jullie niet alles vertellen omdat jullie dit nog niet aankunnen.
Jezus(vzmh) zegt dan ook zet jullie wachtposten en wacht tot de gehele waarheid is gekommen , volg dat dan.
En dat is namelijk de islam.

De islam bracht de eenheid van god, een leven na de dood.
En dag des oordeels en een zware afstraffing voor de boosdoeners.

En hoe weet je of iemand de waarheid spreekt


Dan praten we over De vreemdeling

De vreemdeling is niet de vreemde uit Belgie of Jemen.

Daarentegen is de vreemdeling hij die vreemd is in het graf en het lijkengewaad.

Waarlijk, de vreemdeling heeft recht op zijn vreemdheid.

Tegenover de ingezeten van het land en de woonstreken.

Snauw de vreemdeling in zijn toestand van vreemdheid niet af.

Het is de tijd die hem middels vernedering en beproeving reeds heeft afgegrauwd.

Mijn reis is een lange en mijn proviand is niet toereikend.

Mijn kracht is aanzienlijk verzwakt en de dood zit mij op de hielen.

En wat mij rest zijn zonden waarvan ik geen weet heb.

Het is alleen Allah die ze kent, zowel de verborgene als de openlijke.

Hoe zachtmoedig is Allah niet? Daar Hij mij uitstel gaf.

Terwijl ik voortging in het zondigen en Hij mij toedekte.

De uren van mijn dagen verstrijken zonder spijt.

Zonder geween, vrees of verdriet.

Ik ben het die de poorten achter zich sluit.

Om in blinde ijver te zondigen, terwijl het Oog van Allah over mij waakt.

O, zonde van mij, geregistreerd in een vervlogen tijd van achteloosheid.

O spijt, achtergebleven in mijn hart, die mij verteert.

Laat mij weeklagen over mijn ziel en haar bewenen.

En de tijd doorbrengen met het bezinnen en treuren.

Alsof ik mijzelf zie liggen temidden van mijn familie.

Op het sterfbed, terwijl hun handen mij wentelen.

Zij brachten mij een geneesheer om mij te helen.

Maar vandaag zal geen geneeskunde mijns inziens baten.

Overdonderd door de zieltoging en het getrek van de dood.

Aan iedere ader, zonder medeleven of sympathie.

Met de laatste doodsgorgel werd mijn ziel aan mij ontrukt.

Een bittere, wrange smaak liet het gorgelen in mijn mond achter.

Zij sloten mijn ogen om mij vervolgens te verlaten.

Na de wanhoop spanden zij zich in een lijkengewaad voor mij te bemachtigen.

Degene die mij nabij het hart stond, snelde zich.

In het zoeken naar een lijkenwasser om mij te wassen.

Hij zei: “O volk, wij zoeken een bedreven lijkenwasser.

Beschikbaar, niet terugdeinzend, prudent en gewiekst.”

Een man onder hen kwam tot mij en ontdeed mij.

Van mijn kleding, ontblootte mij en zonderde mij af.

Om mij neer te leggen op houten planken.

Waarna het water van boven op mij kletterde.

Zo goot hij water over mij heen en waste mij.

Een wassing, driemaal en hij vroeg het volk om het lijkengewaad.

Zij kleedden mij in een gewaad zonder mouwen.

En mijn enige voorraad werd de balsem waarmee ik werd bestreken.

Vervolgens werd ik van dit wereldse afgezet. Tot mijn spijt.

Dien ik deze reis af te leggen zonder toereikend proviand.

Vier mannen droegen mij op de schouders.

En achter mij liep een menigte die mij escorteerde.

Zij plaatsten mij richting de gebedsnis en verlieten mij.

Om achter de imam te staan die voor mij bad en afscheid van mij nam.

Zij baden voor mij in een gebed dat geen neerbuiging kent.

En geen prosternatie, in de hoop dat Allah mij zou begenadigen.

Langzaam deden zij mij neerdalen in mijn graf.

En één van hen werd voorgedragen om mij ter aarde te werpen.

Hij ontblootte mijn gezicht om een laatste blik op mij te werpen.

En zijn tranen die overvloedig vloeiden, overstelpten mij.

Eerbiedig, vastberaden stond hij op.

En plaatste de stenen boven mij om mij daarop de rug toe te keren.

Hij zei: “Strooit over hem aarde.

En bekom daarmee een beloning van de Barmhartige, de Schenker van gunsten.”

Daar in de donkerte van het graf was noch moeder.

Noch medelevende vader, noch broer om mij te vergezellen.

Alleen en eenzaam in het graf. Spijtvol.

Over het afscheid, zonder daden om mij te bevoorraden.

Opgeschrikt door een beeld dat op mijn netvlies leek gegrift.

Van een verschijning die mij de stuipen op het lijf joeg.

Van Moenkar en Nakier. Wat kan ik hen zeggen?

Verstomd van huiver en vrees.

Zij deden mij zitten en voelden mij stevig aan de tand.

Wie anders rest mij dan U, Mijn Heer, om mij te verlossen?

Laat genade van U over mij uitvloeien, O mijn Verlangen.

Werkelijk, ik ben gijzelaar van mijn zonden, gekneveld.

Mijn familie vertrok om mijn erflating te verdelen.

En mij restte niets meer dan de last waaronder ik dreigde te bezwijken.

Mijn echtgenote verruilde mij voor een andere levensgezel.

En bekleedde hem met gezag over mijn possessies en woning.

Mijn kind werd ten dienste gesteld van hen.

En zij ontfermden zich over mijn bezittingen.

Heus, laat je niet misleiden door het wereldse en zijn bevalligheden.

En kijk daarentegen wat het je familie en land aandoet.

Zie hem die het wereldse vrekkig oppotte.

Uiteindelijk is hij uitgegaan met niets anders dan balsem en een lijkengewaad.

Selecteer voldaanheid uit dit wereldse en wees hiermee tevreden.

Ook al bekom je slechts gemoedsrust.

O zaaier van het goede, je zult weldra vruchten oogsten.

O zaaier van het kwaad, je zult weldra lamlendigheid tegemoet treden.

O ziel, weerhoudt je van zondigheid en verricht.

Een goede daad, wellicht zal Allah mij hierdoor begenadigen.

O ziel, wee jou, toon berouw en doe goed.

Mogelijk zul je na het sterven, ten overvloede beloond worden.

Tot slot, zegeningen voor de uitverkorene, onze heer.

Zegeningen gelijk aan de bliksem die reikt tot aan Shaam en Jemen.

En alle lof zij Allah, Die ons de avond en de ochtend doet beleven.

Die ons Zijn Goedheid, Vergevingsgezindheid, Goedertierenheid en Gunsten doet toekomen.

Met vriendelijke groeten mohyouknow19
Voorzeker, zij, die de tekenen van God verwerpen, zullen een strenge straf ontvangen; God is machtig, de Heer der Vergelding

mohyouknow19
Berichten: 437
Lid geworden op: Ma Apr 23, 2007 12:09 pm
Locatie: Zaandam
Contact:

Berichtdoor mohyouknow19 » Wo Mei 30, 2007 6:33 pm

tomc schreef:Ik geef je 100% gelijk :

Scheldtirades in de koran :
http://www.news.faithfreedom.org/index. ... e&sid=1304

Is allah dus volgens jouw uit op conflict, en vervult van afgunst ? Je moet wat oppassen he. Je hebt al gezegd dat elke moslim een "hoogstaande" verkrachter is, en nu begin je allah zelf te beschuldigen. :lol:

Je moet begrijpen, wij zeggen dat allah een verzinsel is en dat mohamed zelf een monster was. Dat was hij dan ook, toch als je moslim bronnen gelooft.Dat is volgens jouw, leugens en onwaarheden , je maakt jezelf belachelijk.
Zonder bewijs kommen praten.
Al die scheldwoorden dat je tot onze gelieve profeet hebt gezegd ben je zelf en heb je zelf gedaan.
Mensen beschuldigen kan me broertje van 4 ook.
Echt laag zware afgunst en jaloerzie ik heb geen andere woorden er voor.

En ik mag jouw niet waarom niet omdat jij God en zijn boodschappers tegenwerkt met leugens en dat is het laagste wat je kan doen.


Us vertel ik jouw en degene die leugens vertellen het ware verhaal van mohammed vrede zij met hem.

De zachtaardigheid van de profeet vrede zij met hem


Anas (Allah zij tevreden met hem) verhaalt: ,,Terwijl wij met de profeet (vrede zij met hem) in de moskee zaten, kwam een plattelander binnen en stond te urineren in de moskee. Toen begonnen de metgezellen tegen hem te schreeuwen: ,,Ho! Ho!” – om hem te laten ophouden –, toen zei de profeet (vrede zij met hem): ,,Onderbreek hem niet, laat hem!” Nadat de plattelander klaar was met urineren, riep de profeet (vrede zij met hem) hem bij hem en zei tegen hem: ,,Moskeeën zijn niet passend voor deze urine en viezigheid, zij zijn (bedoeld) slechts voor het gedenken van Allah, het verrichten van het gebed en het reciteren van de Koran.” Waarna de profeet (vrede zij met hem) zich wendde tot de metgezellen en zei: ,,Jullie zijn als vergemakkelijkkers gezonden en niet als degenen die (de zaken) moeilijk maken, giet er een emmer water overheen. Toen zei de plattelander: ,,O Allah! Begenadig mij en Mohammed en niemand anders (van de rest).” Hierop zei de profeet (vrede zij met hem): ,,Voorzeker, je hebt iets verengd dat ruim is”

(Je probeert de allesomvattende genade van Allah binnen zekere grenzen te houden en dat kan niet).

Mo3aawiah Ibnoe al-Hakam as-Soelamiy (Allah zij weltevreden met hem) zei: "Terwijl ik achter de profeet (vrede zij met hem) het gebed aan het verrichten was, niesde een man (die ook het gebed aan het verrichten was), waarna ik tegen hem zei: ,,Yarhamoeka Allah (Allah zij jou genadig). Toen keken de andere metgezellen mij boos aan (alsof zij mijn daad afkeurden), waarna ik (weer) zei: "Verrek! Waarom kijken jullie mij aan?”. De metgezellen begonnen dan met hun handen op hun dijen te slaan. Toen het tot mij drong dat ze mij tot zwijgen wilden brengen, zei ik: "Waarom willen jullie mij laten zwijgen, maar (toch) zweeg ik. Toen de profeet (vrede zij met hem) klaar was met het verrichten van het gebed –Ik ben bereid mijn vader en mij moeder voor hem op te offeren! Ik heb nooit eerder noch later een leraar gezien die beter kan onderrichten dan hem!–, bij Allah, hij heeft mij niet bekeven, noch geslagen, noch uitgescholden. Het enige wat hij zei was: ,,Niets van het gepraat van de mensen past in dit gebed, het is slechts Tasbeeh (het verheerlijken van Allah), Takbier (het zeggen van Allaho-akbar) en het reciteren van de Koran...

Ik (Mo3aawiah) zei: ,,Ik heb al-Djahiliyaah pas achter de rug[5]. Voorzeker, Allah bracht (ons) de Islam. (Maar) waarlijk, er bevinden zich mensen onder ons die waarzeggers bezoeken. Hij (de profeet) zei: ,,Bezoek hen niet!”[6] Hij (Mo3aawiah) zei: ,,En er bevinden zich onder ons mensen die tiyarah[7] begaan.” Toen zei de profeet (vrede zij met hem): ,,Dat is iets dat zij in hun gemoed vinden, laat het hen niet tegenhouden! (Ibn al-Misbaah zei:"Laat het jullie niet tegenhouden!") Hij (Mo3aawiah) zei: ,,Toen zei ik: "Er bevinden zich onder ons mensen die 'lijnen trekken' (in het zand om zogenaamd het ongeziene te achterhalen)." Toen zei hij (de profeet): ,,Er was één van de profeten die 'lijnen trok'. Wiens 'lijnentrekkerij' overeenkomt met de zijne, zou in orde zijn.

Hij (Mo3aawiah) zei: ,,En ik had een slavin die schapen voor mij hoedde bij de berg Oehoed en Djawwaniyyah. Ik ging op een dag een kijkje nemen, terwijl (ik) een wolf (zag die) ervan doorging met één van haar schapen. Ik ben (slechts) een mens die tot de kinderen van Adam behoort. Ik treur zoals zij treuren, maar ik gaf haar een klap! Ik stapte daarna naar de profeet (vrede zij met hem), waarna hij mij dat flink kwalijk nam. Ik zei: "O boodschapper van Allah! Zou ik haar dan niet in vrijheid stellen? Hierop zei de profeet (vrede zij met hem): "Breng haar naar mij toe!” Ik bracht haar naar hem toe, waarna hij tegen haar zei: "Waar is Allah?” Zij zei: "In de hemel.” Hij zei: "Wie ben ik?” Zij zei: "Jij bent de boodschapper van Allah!” Hij zei: ,,Geef haar haar vrijheid! Waarlijk, zij is een gelovige (moe’minah)!”

Vaak als er gesproken wordt in een overlevering over een plattelander, kan je er van uitgaan dat het iemand betreft die niet bekend is met de regels van de Islam, want het waren vaak de mensen die op het platteland woonden die geen enkel besef hadden van de diverse regelgevingen. En daarom zonderde deze zich af en begon in een hoek binnen de moskee te urineren, toen hij de moskee betrad en hij de drang kreeg om te urineren. De metgezellen wilden deze man hardhandig en ruw aanpakken, maar de profeet (vrede zij met hem) beval hen zich te bedaren en rustig te blijven

Uit deze leerzame overlevering kunnen wij een aantal leerstellingen trekken:

Dat onwetendheid een geldig excuus is, en dat een onwetende persoon niet op dezelfde wijze aangepakt dient te worden als een geleerde persoon. Want een persoon die kennis bezit en het niet tot uitvoer brengt, is in werkelijkheid hardnekkig en koppig.

Ook valt uit deze overlevering op te maken dat als een persoon voor de keuze komt te staan tussen twee nadelige oftewel schadelijke zaken, hij de minst schadelijke zaak moet kiezen. Zoals in geval van deze plattelander.

De eerste schadelijke zaak is het feit dat hij doorgaat met het urineren in de moskee. De tweede schadelijke zaak is het dwingen van deze persoon om te stoppen met urineren, wat een veel grotere nadeel met zich meebrengt. Want hierdoor kunnen er namelijk gezondheidsklachten optreden bij diegene die gedwongen wordt te stoppen met urineren. Ook kan er hierdoor zijn kleren verontreinigd raken of zijn schaamstreek aan anderen getoond worden. En daarom koos de profeet (vrede zij met hem) voor de minst schadelijke zaak en liet deze man uiturineren.

Ook leert ons deze overlevering dat het verplicht is om de moskee te reinigen, en dat geldt voor eenieder die onreinheden tegenkomt in de moskee. Als hij daartoe niet in staat is dan dient hij het bestuur hierover in te lichten.

Ook valt ons op dat het reinigen van de grond met water gebeurt. Het is voldoende om een onreine plek met water te overgieten. Dit als het gaat om een vloeistof. Heb je te maken met vaste onreinheden, dan dienen deze eerste verwijderd te worden en vervolgens de achtergebleven plek met water overgoten te worden.

Ook valt ons op dat de profeet (vrede zij met hem) een hoogstaand karakter had en een zachtaardige aanpak hanteerde in zijn onderwijstechniek. En dat wij naar zijn voorbeeld moeten handelen als wij de mensen wensen te corrigeren. En weet dat het goede alleen bereikt kan worden met een zachtaardige instelling.

Toen de profeet (vrede zij met hem) deze man op een zachtaardige manier toesprak, wist hij tot deze man door te dringen en zijn doel te bereiken. In tegenstelling tot de metgezellen die de man zelfs de genade van Allah wilde ontnemen. Ibnoe 3othaimien zei: ,,Als hij zich tenminste had beperkt tot het zeggen van 'O Allah! Begenadig mij en Mohammed'”, dan was het nog te doen, maar hij ging helemaal over de schreef toen hij daaraan toevoegde 'en niemand anders'."

Verder zegt de profeet (vrede zij met hem): “Jullie zijn als vergemakkelijkkers gezonden en niet als degenen die (de zaken) moeilijk maken, giet er een emmer water overheen.” Uit deze overleving valt op te maken dat een moslim altijd de gemakkelijke weg moet kiezen in al zijn doen en laten. Als de profeet (vrede zij met hem) voor een keuze kwam te staan dan koos hij altijd voor de makkelijkste oplossing zolang dit niet in strijd was met de regelgeving van de Islam. Als er bijvoorbeeld twee wegen naar de moskee zijn, ééntje die krom is en waar overal stenen liggen en doornige struiken zijn en een andere die vlak is en waar helemaal niets ligt, dan dien je de vlakke en gemakkelijke weg te nemen. Als het weer koud is en je beschikt zowel over koud water als warm water, dan is het beter om warm water te gebruiken voor je wodoe’. Als jij een auto en een rijdier tot je beschikking hebt om al-Hadj te gaan verrichten, dan is het beter om al-Hadj te verrichten met de auto. Dus datgene wat makkelijker is, is dan ook het beste. En daarom zegt Aicha (Allah zij tevreden met haar): ,,Als de profeet (vrede zij met hem) tussen twee zaken moest kiezen, dan koos hij de gemakkelijkste van de twee zolang dit geen zonde was.”

Maar indien een daad alleen met moeite tot stand komt, dan zal men rijkelijk beloond worden voor de gedane moeite zoals in geval van het verrichten van al-Wodoe’ met koud water als men geen warm water tot zijn beschikking heeft. Maar heeft men warm water tot zijn beschikking, dan moet men niet voor koud water kiezen, want het beste is namelijk het gemakkelijkste. Neem het vasten als voorbeeld, de profeet (vrede zij met hem) zegt: ,,Mensen hebben het nog steeds goed zolang zij het verbreken van de vasten vervroegen.” Waarom? Omdat het vervroegen van al-Fotoer gemakkelijker is voor de moslim.

Verder zegt de profeet (vrede zij met hem): ,,En niet als degenen die (de zaken) moeilijk maken". Je moet het jezelf niet moeilijk maken. Toen de profeet (vrede zij met hem) een vastende man in de zon zag staan, vroeg de profeet (vrede zij met hem) waarom hij dit deed, toen zeiden de metgezellen: ,,Hij heeft een gelofte gedaan om vastend in de zon te gaan staan, toen beval de profeet (vrede zij met hem) hem hiermee te stoppen. Want dit is bezwaarlijk en lastig voor de mens en daar houdt de profeet (vrede zij met hem) niet van.

Dus maak het niet te moeilijk voor jezelf en ook niet voor anderen, want dat kan een soort afkeer voor de Islam inboezemen bij de anderen. Een voorbeeld hiervan is een imam die te lang doet over het verrichten van het gezamenlijke gebed. Mo3aadh Ibnoe Djabal (Allah zij tevreden met hem) was gewend al-3isjaa' of al-maghreb eerst met de profeet (vrede zij met hem) te bidden, dan naar zijn eigen volk te gaan om hen in het gebed voor te gaan. Op een avond bad de profeet (vrede zij met hem) al-3isjaa' laat. Mo3aadh bad met hem en ging daarna terug naar zijn volk om hen in het gebed voor te gaan. Hij begon soerah al-Baqarah (een hele lange soerah) te reciteren. Een man verliet het gebed en ging alleen bidden (terwijl Mo3aadh nog bezig was). Ze (de metgezellen) zeiden tegen hem: "Heb jij nifaaq begaan?.” Hij zei: "Nee, maar ik zal naar de profeet (vrede zij met hem) stappen." Hij ging naar hem en zei: "O boodschapper van Allah! Jij hebt al-3isjaa' laat gebeden en Mo3aadh had met je gebeden, kwam terug, ging ons voor in het gebed en begon soerah al-Baqarah te reciteren. Toen ik dat zag, deinsde ik terug en ging (alleen) bidden…" De profeet (vrede zij met hem) ging naar Mo3aadh en zei tegen hem: ,,Ben jij een fitnah-zaaier, O Mo3aadh! Ben jij een fitnah-zaaier, O Mo3aadh! Bid met die soerah en die soerah!” …

Het is dus zeer aanbevolen voor iemand die bezig is met da3wah omzachtaardig te zijn en het makkelijk te maken voor de mensen! Het is niet de bedoeling als een persoon een fout maakt dat we hem meteen uitsnauwen en tegen hem zeggen: ,,Jij bent fout! Jij hebt een zonde begaan! Jij dit en dat…!” We moeten juist proberen om deze persoon zachtaardig te benaderen en hem op een wijze manier te corrigeren. Hij moet het gevoel krijgen dat wij het goede voor hem willen en niet dat wij hem enkel en alleen willen aanvallen, beledigen of kleineren.

Het feit dat zij op hun dijen begonnen te slaan, geeft aan dat dit incident plaats heeft gevonden voordat er geopenbaard werd dat het mogelijk is gebruik te maken van tasbeeh om een fout aan te geven.

Deze man was zeer onder de indruk van de wijze aanpak, zachtaardigheid, goedhartigheid van de profeet (vrede zij met hem) ten opzichte van en het begrip dat hij kon opbrengen voor iemand die onwetend was.

Hieruit kunnen wij concluderen dat het verboden is om te praten tijdens het gebed, zelfs als hier behoefte aan is. Men mag absoluut niet praten, al is het ten behoeve van het gebed. En als er zich iets voordoet dat een reactie vergt, dan dient een man die achter een imaam bidt “Soebhaanalah” te zeggen en een vrouw met haar handen te klappen. Het bewust praten tijdens het gebed maakt het ongeldig. Maar betreft het iemand die onwetend is of uit vergetelheid praat, dan maakt dit het gebed niet ongeldig, want de profeet (vrede zij met hem) heeft Mo3aawiah niet bevolen het gebed in te halen.

al-Djahiliyaah is het pre-islamitische tijdvak dat zich kenmerkte door afgoderij, bijgeloof, onwetendheid jegens de Schepper, perversheid en moreel verval. Mo3aawiah Ibnoe al-Hakam as-Soelamiy (Allah zij weltevreden met hem) wilde zeggen dat hij zich pas gelegen tot de islam bekeerde.

De profeet (vrede zij met hem) zegt:,,Wie naar een waarzegger gaat, en in datgene gelooft wat hij hem vertelt, die heeft zich gedistantieerd van datgene wat geopenbaard is aan Mohammed vrede zij met hem.”

Het woord tiyarah is afgeleid van het Arabische woord tayr dat vogel betekent. Als men in het pre-islamitische tijdperk een reis wilde ondernemen, ging men eerst vogels wegjagen om op basis van de vliegrichting van de vogels de richting te kiezen voor de reis. Tiyarah is een soort wichelarij vol pessimisme, waarbij men speculeert op het kwaad op basis van (valse) voortekens en die gepaard gaat met een angstig voorgevoel. Het is te vergelijken met het heersende bijgeloof met betrekking tot een omgevallen zoutvaatje, een gebroken spiegel, een zwarte kat of het doorlopen onder een ladder; volgens velen brengen deze situaties ongeluk. De Islam verwerpt dit en zegt dat men zich hierdoor niet moet laten belemmeren in zijn dagelijkse bezigheden. Dus de islam verbiedt het ons om dat (valse) gevoel naar daden te vertalen. De profeet (vrede zij met hem) zegt zelfs: ,,Tiyarah is shirk (afgoderij)"

Wat de profeet (vrede zij met hem) tracht te zeggen is dat één van de voorgaande profeten van Allah de gave had gekregen om het ongeziene te achterhalen via het trekken van lijnen in het zand, en als iemand hiertoe in staat zou zijn, wat natuurlijk onmogelijk is, laat hem dan zijn gang gaan.

Deze overlevering geeft aan dat een persoon alleen moe'min (een echte gelovige) kan zijn als hij erkent dat Allah zich boven ons bevindt en dat Mohammed (vrede zij met hem) zijn boodschapper is. Ook is deze overlevering het bewijs dat geloofsgetuigenis (sjahaadah) voldoende is om iemand tot de moslims te rekenen.

Door zijn Heer wordt hij beschreven met de volgende Woorden (interpretatie van de betekenis):

“En Wij hebben jou slechts gestuurd als een genade voor de wereldbewoners.” (Soerat al-Anbiyaa’: 107)

Hij is dan ook bedoeld als genade voor de gehele mensheid. Het is overgeleverd dat hij zei: “Ik ben slechts een geschonken genade.” (ad-Daarimi, al-Haakim)

Toen zijn kleine Ibrahiem het leven liet, weende hij. En toen hij hiernaar werd gevraagd, antwoordde hij: “Dit is een (gevoel van) mededogen dat Allah in het hart plaatst van wie Hij wil onder Zijn dienaren. En Allah begenadigt onder Zijn dienaren slechts degenen die begenadigen.” (al-Boechari, Moeslim)

Hij was een genade voor de verwant en de onbekende. Hij stelde alles in het werk om zijn gemeenschap iedere ontbering te besparen. Hij pleegde dan ook het gebed in te korten uit medelijden met de biddenden achter hem. Hij zou eens voornemens zijn het gebed te verlengen, maar na het horen van het gehuil van een kind toch besluiten dit in te korten uit mededogen met de moeder van dit kind. Toen hij eens voorging in het gebed en Oemaamah, de dochter van Zaynab begon te huilen, tilde hij haar op. Wanneer hij prosterneerde zou hij haar neerleggen en wanneer hij opstond zou hij haar oppakken.

Ook zou hij zich eens tijdens het gebed ter aarde hebben geworpen waarna al-Hasan op zijn rug klom en hij in deze positie bleef totdat al-Hasan uitgespeeld was. Na het afronden van het gebed, verontschuldigde hij zich tegenover de mensen, zeggende: “Deze zoon van mij besteeg mij en ik wilde mijn hoofd niet ophijsen totdat hij was afgestapt.” (Ahmad, an-Nasaa’i)

Ook heeft hij gezegd: “Wie van jullie de mensen voorgaat in het gebed, laat hem het hen vergemakkelijken, want onder hen tref je de bejaarde, het kleine (kind), de zieke en de druk bezette.” (al-Boechari, Moeslim)

Tevens zei hij (vrede zij met hem) tegen Moecaadh toen hij het gebed te lang hield voor de mensen: “Ben jij een grote onruststoker, O Moecaadh!” (al-Boechari, Moeslim)

En: “Was het niet (voor het feit) dat ik mijn Oemmah te zwaar zou belasten, dan zou ik haar bevelen om tijdens (elke) woedoe de siewaak te gebruiken.” (al-Boechari, Moeslim)

Wellicht zou hij een handeling laten uit vrees dat dit verplicht zou worden gesteld. Ook zou hij de momenten spaarzaam uitkiezen in het vermanen van zijn metgezellen.

Ook zei hij: “Ik ben gestuurd met het tolerante, zuivere monotheïsme.” (Ahmad)

En: “Het beste geloof van jullie is het gemakkelijkste.” (Ahmad)

Tevens zei hij: “Kies uit de daden datgene wat jullie aankunnen.” (al-Boechari, Moeslim)

Wanneer hij voor de keuze werd gesteld tussen twee zaken, koos hij steevast voor de makkelijkste. Ook keurde hij het handelen van de drie mannen af die overdreven in hun aanbidding en zei: “Bij Allah, waarlijk ik ben de meest godvrezende en godsvruchtige onder jullie, desondanks verricht ik het nachtgebed maar slaap ik ook en vast ik maar eet ik ook. Wie zich dan ook afwend van mijn Soennah behoort niet tot mij.” (al-Boechari, Moeslim)

Ook kunnen wij zien dat de Profeet (vrede zij met hem) het gebed zou inkorten en overdag pleegde te eten gedurende de maand Ramadan wanneer hij op reis was. Ook zou hij dan de gebeden samenvoegen en ten tijden van regen de mensen opdragen thuis het gebed te verrichten.

Ook zei hij (vrede zij met hem): “Vernietigt zijn de fanatici.” (Moeslim)

Daarnaast zei hij: “Wanneer zachtmoedigheid onderdeel uitmaakt van een zaak, dan siert dit deze zaak. En het wordt niet onttrokken aan een zaak of het maakt deze onaantrekkelijk.” (Moeslim)

Dit gemak dat op te maken is uit zijn dagelijkse leven vloeit voort uit de eenvoud van dit geloof en de gemakkelijkheid van de Islamitische wetgeving. Allah zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):

“En wij zullen jou vergemakkelijken naar het gemakkelijke.” (Soerat al-Aclaa: 8)

“Allah belast een ziel niet, behalve naar zijn vermogen.” (Soerat al-Baqarah: 286)

“Vreest daarom Allah volgens jullie vermogen.” (Soerat at-Taghaaboen: 16)

“Allah wenst voor jullie het gemak en Hij wenst voor jullie niet het ongemak.”(Soerat al-Baqarah: 286)

“Hij heeft het jullie in de godsdienst niet moeilijk gemaakt.” (Soerat al-Haddj: 78)

Hij (vrede zij met hem) is dus gemakkelijk en vergemakkelijkt. Genadig in zijn boodschap, predikatie, aanbidding, gebeden, vasten, eten, drinken, kleding, omgang en gedrag. Kortom, zijn hele leven berustte op gemak.

Hij is immers gekomen om de mensheid te bevrijden van de ketenen van extremisme en fanatisme. Gemak komt alleen tot zijn recht in zijn leer. Hij is het gemak, zachtmoedigheid en genade zelve.


De genade van de Profeet (vrede zij met hem)
Vraag & antwoord


Door zijn Heer wordt hij beschreven met de volgende Woorden (interpretatie van de betekenis):

“En Wij hebben jou slechts gestuurd als een genade voor de wereldbewoners.” (Soerat al-Anbiyaa’: 107)

Hij is dan ook bedoeld als genade voor de gehele mensheid. Het is overgeleverd dat hij zei: “Ik ben slechts een geschonken genade.” (ad-Daarimi, al-Haakim)

Toen zijn kleine Ibrahiem het leven liet, weende hij. En toen hij hiernaar werd gevraagd, antwoordde hij: “Dit is een (gevoel van) mededogen dat Allah in het hart plaatst van wie Hij wil onder Zijn dienaren. En Allah begenadigt onder Zijn dienaren slechts degenen die begenadigen.” (al-Boechari, Moeslim)

Hij was een genade voor de verwant en de onbekende. Hij stelde alles in het werk om zijn gemeenschap iedere ontbering te besparen. Hij pleegde dan ook het gebed in te korten uit medelijden met de biddenden achter hem. Hij zou eens voornemens zijn het gebed te verlengen, maar na het horen van het gehuil van een kind toch besluiten dit in te korten uit mededogen met de moeder van dit kind. Toen hij eens voorging in het gebed en Oemaamah, de dochter van Zaynab begon te huilen, tilde hij haar op. Wanneer hij prosterneerde zou hij haar neerleggen en wanneer hij opstond zou hij haar oppakken.

Ook zou hij zich eens tijdens het gebed ter aarde hebben geworpen waarna al-Hasan op zijn rug klom en hij in deze positie bleef totdat al-Hasan uitgespeeld was. Na het afronden van het gebed, verontschuldigde hij zich tegenover de mensen, zeggende: “Deze zoon van mij besteeg mij en ik wilde mijn hoofd niet ophijsen totdat hij was afgestapt.” (Ahmad, an-Nasaa’i)

Ook heeft hij gezegd: “Wie van jullie de mensen voorgaat in het gebed, laat hem het hen vergemakkelijken, want onder hen tref je de bejaarde, het kleine (kind), de zieke en de druk bezette.”
(al-Boechari, Moeslim)

Tevens zei hij (vrede zij met hem) tegen Moecaadh toen hij het gebed te lang hield voor de mensen: “Ben jij een grote onruststoker, O Moecaadh!” (al-Boechari, Moeslim)

En: “Was het niet (voor het feit) dat ik mijn Oemmah te zwaar zou belasten, dan zou ik haar bevelen om tijdens (elke) woedoe de siewaak te gebruiken.” (al-Boechari, Moeslim)

Wellicht zou hij een handeling laten uit vrees dat dit verplicht zou worden gesteld. Ook zou hij de momenten spaarzaam uitkiezen in het vermanen van zijn metgezellen.

Ook zei hij: “Ik ben gestuurd met het tolerante, zuivere monotheïsme.” (Ahmad)

En: “Het beste geloof van jullie is het gemakkelijkste.” (Ahmad)

Tevens zei hij: “Kies uit de daden datgene wat jullie aankunnen.” (al-Boechari, Moeslim)

Wanneer hij voor de keuze werd gesteld tussen twee zaken, koos hij steevast voor de makkelijkste. Ook keurde hij het handelen van de drie mannen af die overdreven in hun aanbidding en zei: “Bij Allah, waarlijk ik ben de meest godvrezende en godsvruchtige onder jullie, desondanks verricht ik het nachtgebed maar slaap ik ook en vast ik maar eet ik ook. Wie zich dan ook afwend van mijn Soennah behoort niet tot mij.”

Ook kunnen wij zien dat de Profeet (vrede zij met hem) het gebed zou inkorten en overdag pleegde te eten gedurende de maand Ramadan wanneer hij op reis was. Ook zou hij dan de gebeden samenvoegen en ten tijden van regen de mensen opdragen thuis het gebed te verrichten.

Ook zei hij (vrede zij met hem): “Vernietigt zijn de fanatici.(Moeslim)

Daarnaast zei hij: “Wanneer zachtmoedigheid onderdeel uitmaakt van een zaak, dan siert dit deze zaak. En het wordt niet onttrokken aan een zaak of het maakt deze onaantrekkelijk.(Moeslim)

Dit gemak dat op te maken is uit zijn dagelijkse leven vloeit voort uit de eenvoud van dit geloof en de gemakkelijkheid van de Islamitische wetgeving. Allah zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):

“En wij zullen jou vergemakkelijken naar het gemakkelijke.” (Soerat al-Aclaa: 8)

“Allah belast een ziel niet, behalve naar zijn vermogen.” (Soerat al-Baqarah: 286)

Vreest daarom Allah volgens jullie vermogen.” (Soerat at-Taghaaboen: 16)

Allah wenst voor jullie het gemak en Hij wenst voor jullie niet het ongemak(Soerat al-Baqarah: 286)

“Hij heeft het jullie in de godsdienst niet moeilijk gemaakt.” (Soerat al-Haddj: 78)

Hij (vrede zij met hem) is dus gemakkelijk en vergemakkelijkt. Genadig in zijn boodschap, predikatie, aanbidding, gebeden, vasten, eten, drinken, kleding, omgang en gedrag. Kortom, zijn hele leven berustte op gemak.

Hij is immers gekomen om de mensheid te bevrijden van de ketenen van extremisme en fanatisme. Gemak komt alleen tot zijn recht in zijn leer. Hij is het gemak, zachtmoedigheid en genade zelve.


Dit is nog niks, Ik heb nog honderden verhalen van goed gedrag van de profeet vrede zij met hem.

Met vriendelijke groeten mohyouknow19
Voorzeker, zij, die de tekenen van God verwerpen, zullen een strenge straf ontvangen; God is machtig, de Heer der Vergelding

mohyouknow19
Berichten: 437
Lid geworden op: Ma Apr 23, 2007 12:09 pm
Locatie: Zaandam
Contact:

Berichtdoor mohyouknow19 » Do Mei 31, 2007 3:41 pm

tomc schreef:
mohyouknow19 schreef:Maar het verschil tussen jouw en mij is ik verwar geloof niet met groeperingen en tradities en opvattingen van mensen.


Je hebt gelijk. Moslims volgen de koran immers helemaal niet ! Waar haal ik dat toch vandaan ?

Zeg mij nu eens he mohyouknow, welke bron van de islam, en laat ons redelijk zijn, ofwel 1000 jaar oud, ofwel zeer authoratief (dus eigenlijk al-azhar of khomeini, iets van minstens die graad van geloofwaardigheid), zegt mij wat de islam is ?

Als jij de koran volgt. Wel de koran zegt heel simpel dat iedereen die hem volgt dient te vechten, moorden en sterven. Zeer spijtig, dat ben ik dubbel met je eens, maar het is wel de waarheid.

En de waarheid is belangrijker dan de rest. Als jouw geloof op leugens over datzelfde geloof is gebouwd, wat hoop je er dan mee te bereiken ? Waarom dan niet gewoon een heel nieuw geloof verzinnen ? Best ook een nieuwe naam geven he.

Dus : in welk boek vind ik wat jouw geloof inhoudt ? Vertel mij gerust.Het probleem is jij hebt geen kennis over de islam om erover te oordelen.
Jij basseert jou mening alleen op leugens en onwaarheden.
Als jij een tekst uit de koran leest weet je geeneens wat ermee bedoelt wordt.
Jouw interpertatie en de interpertatie van de profeet is heel anders.

De islam verbiedt het om te moorden en te vechten en te verkrachten.
dat zijn de grootste zondens die je kan maken.

Je mag alleen mensen bestrijden die jouw je naasten en je geloof bestrijden.

En de echte moslims volgen de koran op volgens de interperatie van de profeet mohammed vrede zij met hem.
En hen noem je Ahlu-sunna de volgelingen van sunna.En niet volgelingen van een leugenaar genaamd TOMC


Jij weet geeneens de overleveringen van de metgezellen van de profeet als je dat zou lezen en bestuderen dan zou je het ware verhaal van de profeet weten.

De oprechtheid van de Profeet (vrede zij met hem)


De meest waarachtige was hij onder de mensen. Hij sprak ware woorden, geen schone schijn. Nooit of te nimmer vergreep hij zich aan leugens, niet uit ernst, noch uit jok. Hij heeft zelfs het liegen verboden en de zijnen verootmoedigd. Hij (vrede zij met hem) zei namelijk: “Waarlijk, waarachtigheid leidt naar goedheid. En waarlijk, goedheid leidt naar het Paradijs. En een man blijft niet de waarheid spreken en de waarheid nasporen of hij wordt bij Allah genoteerd als zijnde een waarachtige…” (al-Boechari en Moeslim)

Ook heeft Hij (vrede zij met hem) verkondigt dat een gelovige soms vrekkig kan zijn of aan lafheid kan bezwijken, maar nooit kan het zo zijn dat hij zich schuldig maakt aan liegen. Tevens heeft hij gewaarschuwd voor leugenachtige scherts ter vermaak van anderen. Hij ging door het leven met de waarheid als gezel. Ter aantoning van zijn waarachtigheid volstaat het feit dat hij ons op autoriteit van Allah mocht informeren over het ongeziene en door Allah in vertrouwen werd genomen de Boodschap uit te dragen.

Zijn verantwoordelijkheid richting de gemeenschap is hij in zijn geheel nagekomen. Geen letter heeft hij achtergehouden of toegevoegd. Hij heeft zijn taak van het verkondigen namens zijn Heer naar beste behoren volbracht. Al zijn uitspraken, doen en laten waren gebaseerd op waarachtigheid.

Waarachtig was hij ten tijde van vrede en oorlog, ten tijde van tevredenheid en woede, ten tijde van ernst en gein, ten tijde van het verduidelijken en het vellen van oordelen. Hij was oprecht tegenover de nabije en de vreemdeling, tegenover vriend en vijand, tegenover man en vrouw. Oprecht was hij tegenover zichzelf en de mensen, thuis en op reis, in het heetst van de strijd en in het opstellen van verdragen, in zijn kopen en verkopen, in het aangaan van contracten, overeenkomsten en verbonden, in zijn preken en schrijven, in zijn edicten en verhalen en in zijn vertellingen en overleveringen.

Allah heeft hem gevrijwaard van het vertellen van leugens. Allah voorzag hem van simpele, maar doeltreffende woorden. Hij is de waarachtige, degene die geloofd wordt, degene die zelfs oprecht was in zijn wenken. Hij is het die zei: “Het betaamt een Profeet niet om zich schuldig te maken aan listige oogwenk.” (Aboe Daawoed, an-Nasaa’i)

Hij is gekomen met de waarachtigheid van zijn Heer. Zijn bewoordingen en handelswijze, welbehagen en kwaadheid, komen en gaan, gelach en geween, wakkerzijn en sluimer; alles aan hem was waarachtig.

“Opdat Hij de waarachtigen over hun waarachtigheid zal ondervragen.” (Soerat al-Ahzaab: 8)

“O jullie die geloven, vreest Allah en weest met de waarachtigen.” (Soerat at-Tauwbah: 119)

“Maar als zij oprecht zouden zijn tegenover Allah, dan zou dat beter voor hen zijn. (Soerat Moehammad: 21)

Als waarachtigheid een persoon geweest zou zijn, dan heette hij Mohammed (vrede zij met hem). En werkelijk, kan waarachtigheid van een ander geleerd worden dan van hem? En kan oprechtheid van een ander overgenomen worden dan van hem? Hij stond reeds in het preïslamitische tijdperk van onwetendheid bekend als oprecht en waarachtig. Dit nog voor het ontvangen van de Boodschap. Wat te denken dan van zijn toestand nadat hij in aanraking is gekomen met de Openbaring, Leiding, de nederdaling van Djibriel, het Profeetschap en de eer uitverkoren te worden door Allah?


Met vriendelijke groeten mohyouknow19
Voorzeker, zij, die de tekenen van God verwerpen, zullen een strenge straf ontvangen; God is machtig, de Heer der Vergelding

mohyouknow19
Berichten: 437
Lid geworden op: Ma Apr 23, 2007 12:09 pm
Locatie: Zaandam
Contact:

Berichtdoor mohyouknow19 » Za Jun 02, 2007 12:11 am

Bernie schreef:Hoi Mohyouknow,

Even concreet...
Je mag alleen mensen bestrijden die jouw je naasten en je geloof bestrijden.


Ik geloof dat de islam een bedenksel van Mohammed is en dat hij een valse profeet is. Ik draag dit ook uit. In jouw ogen bestrijd ik dus je religie. Wat mag jij nu volgens je geloof met mij doen ?

Ma salama

De examenweken zijn al begonnen , studeren , studeren , studeren

Maar deze vraag kan ik wel voor je antwoorde beste Bernie


Het is streng verboden voor een moslim om iemand lief te hebben die god en zijn boodschapper tegenwerkt ook al zijn dit zijn bloedverwanten.

Als ik bijvoorbeeld een cafe binnen loop.
En ik hoor een paar mannen slecht praten over onze gelieve profeet(vzmh) dan moet ik weglopen.
Ik moet er afstand van nemen.
Ik mag niet met hen praten noch met hen lachen.

Zij zijn namelijk degene die Allah zal vernederen op de dag des oordeels.

Hij zal hen zo vernederen lees alleen Deze prachtige vers uit de koran: dit zegt namelijk genoeg.


In naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle.

Verkondig de naam van uw Heer, de Schepper.

Die de mens uit geronnen bloed schiep.

Verkondig, want uw Heer is de meest Eerbiedwaardige

Die (de mens) door middel van de pen onderwees.

Hij leerde aan de mens datgene wat deze niet kende,

In het geheel niet. Voorwaar, de mens wordt opstandig,

Omdat hij zich onafhankelijk denkt.

Voorwaar uw terugkeer is tot uw Heer.

Hebt gij degelle gezien die verbiedt

Wanneer onze dienaar bidt?

Zeg mij, als hij de leiding volgt,

Of tot rechtvaardigheid maant.

Zeg mij, indien hij (de Waarheid) verloochent en zich afwendt.

Weet hij niet dat God alles ziet?

Neen, wanneer hij niet ophoudt, zullen Wij hem zeker bij de haren van zijn voorhoofd grijpen

Van dat leugenachtige en schuldige voorhoofd.

Laat hij dan zijn raadgevers bij elkaar roepen.

Wij zullen ook Onze wachters bijeen brengen.

Neen, gehoorzaam hem niet, maar werp u neder en zoek Zijn nabijh


Dus god zal hen dus alles jij hem tegenwerkt en alle ongelovigen vernederen op de dag des oordeels.
En hoe vaak komt het woord bestraffing niet voor .

Beste bernie kijk alleen naar deze vers , als je een man bent die opzoek is naar iets , dan kijk je helemaal naar deze vers Nederlands vertaald.
Mijn hat trillde toen ik deze vers hoorde , ik werd steeds standvastiger in mijn geloof, en begon puur op alles te letten.
Echt alles, waarom dit is de waarheid.
Hij praat hierover de ongelovigen die leugens vertellen over hem , kijk en lees.


http://www.dekoraan.nl/surah/as-sajda.htm?from=2Nee' wij moslims gehoorzamen geen ongelovigen , dat is 1 ding wat heel duidelijk is.
Weet je waarom: dat heeft allemaal met 1 ding te maken .
Namelijk de waarheid.

Iedereen heeft zijn eigen waarheid

Maar wat is de waarheid.

Natuurlijk datgene waar de meeste logica in zit.

En dat is de islam.

Als jij de God en zijn boodschapper tegenwerkt mag ik jouw niet liefhebben ook al ben jij mijn dichtbijste bloedverwant.
Ik moet afstand van jouw nemen.
Waarom' jij bent dan tot degene die zwaar verdwaalt zijn ik zeg dan


In naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle.

Wat er ook in de hemelen en op aarde is, verheerlijkt God; Hem is het Koninkrijk en de Lof, want Hij heeft macht over alle dingen.

Hij is het Die u geschapen heeft; maar sommigen uwer zijn ongelovig en sommigen uwer zijn gelovig; en God ziet hoe gij handelt.

Hij schiep de hemelen en de aarde in waarheid, en Hij heeft u gevormd en een schone gedaante gegeven, en tot Hem is aller terugkeer.

Hij weet wat in de hemelen en op aarde is, Hij weet wat gij verbergt en wat gij openbaar maakt; en God weet alles wat in het innerlijk is.

Heeft het verhaal u niet bereikt van degenen die vroeger ongelovig waren? Zo ondergingen zij het kwade gevolg van hun gedrag, en hen wacht een pijnlijke straf.

Deze (gingen onder) omdat hun boodschappers met duidelijke bewijzen tot hen kwamen, maar zij zeiden: "Zullen stervelingen ons leiden?" Daarom verwierpen zij (de Waarheid) en wendden zich af, God toonde Zijn zelfgenoegzaamheid, want AIlah is Zichzelf-genoeg, Geprezen.

De ongelovigen denken dat zij niet zullen worden opgewekt. Zeg: "Ja, bij mijn Heer, gij zult zeker herrijzen; dan zult gij worden onderricht omtrent hetgeen gij deedt. En dat is gemakkelijk voor God."

Gelooft daarom in God en Zijn boodschapper, en in het Licht dat Wij nedergezonden hebben. En God is op de hoogte van hetgeen gij doet.

Wanneer Hij u voor de Dag der Verzameling zal bijeenroepen, zal dit de tijd voor onthulling der gebreken zijn. En hij die gelooft in God en recht doet, - hem zal Hij zuiveren van zijn fouten en Hij zal hun tot tuinen toegang geven waardoor rivieren stromen, om daarin voor eeuwig te vertoeven. Dat is de grote zegepraal.

Maar wie Onze tekenen verwerpen en loochenen, zullen de bewoners van het Vuur zijn, daarin zullen zij vertoeven, en dat is een slechte bestemming!

Er gebeurt geen ongeluk zonder toelating van God. En wie in God gelooft, - Hij leidt zijn hart. - En God heeft kennis van alle dingen.

Gehoorzaamt dus aan God en gehoorzaamt de boodschapper. Maar indien gij u afwendt dan berust op Onze boodschapper alleen, de boodschap duidelijk over te brengen.

God! Er is geen God dan Hij; laat de gelovigen daarom in God hun vertrouwen stellen.

O, gij gelovigen, er zijn onder uw echtgenoten en kinderen die uw vijanden zijn, neemt u dus voor hen in acht. En indien gij verontschuldigt en door de vingers ziet en vergeeft; dan is God Vergevensgezind, Genadevol.

Uw rijkdommen en uw kinderen zijn slechts een beproeving; doch bij God is er een grote beloning.

Weest godvruchtig naar vermogen, luistert, gehoorzaamt en geeft weg, dat is beter voor u. En degenen die voor eigen vrekkigheid zijn behoed zullen slagen.

Indien gij een goede lening met God sluit, zal Hij deze voor u vermenigvuldigen en Hij zal u vergeven; want God is Waarderend, Verdraagzaam.

De Kenner van het onzienlijke en het zienlijke, de Almachtige, de Alwijze.


Als jij de Allah zijn boodschapper tegenwerkt mag ik jou niet lief hebben . duidelijk.
Ik moet afstand van jouw nemen.
Ik mag niet in contant met jouw kommen.
Allah zal namelijk de leugenaars en ontkenners vernederen .
Ik mag jouw niet aanvallen totdat jij oorlog verklaardt.


Met vriendelijke groeten mohyouknow19
Voorzeker, zij, die de tekenen van God verwerpen, zullen een strenge straf ontvangen; God is machtig, de Heer der Vergelding

mohyouknow19
Berichten: 437
Lid geworden op: Ma Apr 23, 2007 12:09 pm
Locatie: Zaandam
Contact:

Berichtdoor mohyouknow19 » Za Jun 02, 2007 12:31 pm

Monique schreef:
mohyouknow19: En jullie ,Eén van de voornaamste redenen die de ongelovigen naar voren brengen voor het niet volgen van de Boodschappers van Allah is het vasthouden aan de meerderheid.Hoe kom je hier bij? De reden om allah niet te volgen is omdat allah niet bestaat.


Moniqeu doe nou maar niet of je dom bent ofzo.
Ik ken jou, en ook toen je ging discussieren met me zus die de gebruiksnaam vreemdeling had bij de forum dat moslimvrouwen meer rechten hadden dan ongelovige vrouwen.
Je komt nu met de domste vraag allertijden.

Ik kan ook zeggen je moeder bestaat niet en heeft nooit bestaan.
Ik heb haar namelijk nooit gezien.
God is overal , wij zijn tenslotte van hem.
Hij heeft ons gecreeerd , en hij de almachtige heeft ons niet nuteloos ,lukraak op deze wereld geplaats.
hij wenst van ons dat wij ons aan hem onderwerpen en de taak van aanbidding op ons te nemen.


Allah heeft in de koran geschreven :

zijn zij door niets geschappen of zijn zij hun eigen scheppers.

vraagstelling: je bent er nu eenmaal ,ben je door niets geschappen, ben je er gewoon, of heb jij gezelf gecreeerd.
en stel je voor als je een gek tegen die zegt ik heb me zelf gemaakt.

zegt Allah(sbht)

Of schiepen zij de hemelen en de aarde , want de hemel en de aarde is nog ingewikkelder nog lastiger dan de mens zelf.

Toen hij een ongelovige man deze woorden hoorden wilden zijn hart het bijna begeven en hij was geen moslim en sindsdien heeft het geloof zich genesteld in het hart. nooit meer verlaten (alhamdoulliah)


Een zin niet meer nodig vandaag de dag heb je uren aan praten nodig, uren soms,dagen , eeuwen.
maar de harten zijn soms verzegeld.
Volgens hen is de mening van de grote massa de waarheid en die van de enkeling bij voorbaat een leugen, terwijl de Koran het tegenovergestelde leert.

Uitleg
Allah, de Verhevene zegt wat als volgt vertaald kan worden:

“En als jij de meeste van hen die op aarde zijn gehoorzaamt, dan zullen zij jou doen afdwalen van de weg van Allah. Zij volgen slechts vermoedens en zij vertellen slechts verzinsels.
(Soeratancaam;116.Hoe wil je bovenstaand rijmen met de "taak" van moslims om islam de enige godsdienst op aarde te maken?
Wanneer de koran zegt dat juist de enkeling de "waarheid" heeft dan is islam dus de leugen.
Je kunt niet zeggen dat de meerderheid het bij voorbaat verkeerd heeft en dan wel die "meerderheid" willen worden. Dat slaat natuurlijk nergens op.


Hier weer een voorbeeld van domheid.

Mohammed (vzmh) is met de koran gekommen als enige met de waarheid.
Hij had geen volgenlingen niks.
Totdat hij de waarheid van god begon te verkondigen aan de mensheid.
Namleijk de koran en de suna.
De mensen waren en zijn vol overtuigd.
Waarom makelijk dit komt van god. De almachtige de alwijze.Je hebt elders gezegd dat "waarheid" in de eerste plaats "logisch" moet zijn.
Wat is de logica hier?
Wat is de logica van de "meerderheid" willen worden en tegelijkertijd zeggen dat de "meerderheid" liegt?Moiqeu ik heb geen zin om met jouw te discussieren je weet dondersgoed wat ik bedoel.

De meerderheid hoeft niet altijd de waarheid te verkondigen dit kan 1 persoon ook zijn.

Wij moslims volgen altijd de waarheid.

allah zegt spreek de waarheid of zwijg.


Als je iets niet snapt vraag het gewoon ga niet van de domme vragen stellen altublieft .

Met vriendelijke groeten mohyouknow19
Voorzeker, zij, die de tekenen van God verwerpen, zullen een strenge straf ontvangen; God is machtig, de Heer der Vergelding

mohyouknow19
Berichten: 437
Lid geworden op: Ma Apr 23, 2007 12:09 pm
Locatie: Zaandam
Contact:

Berichtdoor mohyouknow19 » Za Jun 02, 2007 12:40 pm

Thomas"]Onderstaande foto en tekst ff geleend van Moyouknow19:

Afbeelding
Moge god deze man en zij omgekome echtgenoot redden van de bestraffing van het vuur (amin).


Misschien kun jij mij uitleggen Mo waarom deze man die al zo'n intens verdriet heeft naar de hel moet. Waarom moet hij van jouw allah deze onmenselijke ervaringen opdoen.

Zal ik jouw het antwoord geven Mo: omdat jouw allah de verpersoonlijking is van het beest.
Van al het kwade wat er maar te verzinnen is.
Eger dan de duivel, slechter dan Diabolo, gemener dan Hitler, Jengis Khan en Saddam Hussein bij elkaar.

Daarom mag deze man, met zijn onmetelijke verdriet hier op aarde ook nog eens levenslang in het vuur doorbrengen.
God is de enige die bepaalt of iemand naar de hel gaat of naar het paradijs.

wat ik doe is een gebed.

Ik zeg moge god hem redden van de bestraffing van het vuur.
Want je weet nooit wat deze man heeft gedaan.

Ik vraag god aan iedere moslim om hem te redden van het vuur.
De ongelovigen kan me geen ene moer schelen.

Ik vraag het alleen voor de mensen die geloven in god .

Jouw uitleg is een weer een leugen zonder bewijs kommen praten.
Laat me niet lachen alstublieft.
Owja praat voor jezelf en niet voor mij want angst heb jezelf ik vrees god en ik hou van hem hij heeft ons tenslotte geschappen en alles gegeven, en als we goed doen en leven volgens de voorschriften van allah dan zijn wij zeker geslaagd voor deze wereld en voor het hiernamaals.
Voorzeker, zij, die de tekenen van God verwerpen, zullen een strenge straf ontvangen; God is machtig, de Heer der Vergelding

mohyouknow19
Berichten: 437
Lid geworden op: Ma Apr 23, 2007 12:09 pm
Locatie: Zaandam
Contact:

Berichtdoor mohyouknow19 » Za Jun 02, 2007 1:15 pm

Thomas schreef:
mohyouknow19 schreef:
Thomas"]Onderstaande foto en tekst ff geleend van Moyouknow19:

Moge god deze man en zij omgekome echtgenoot redden van de bestraffing van het vuur (amin).


Misschien kun jij mij uitleggen Mo waarom deze man die al zo'n intens verdriet heeft naar de hel moet. Waarom moet hij van jouw allah deze onmenselijke ervaringen opdoen.

Zal ik jouw het antwoord geven Mo: omdat jouw allah de verpersoonlijking is van het beest.
Van al het kwade wat er maar te verzinnen is.
Eger dan de duivel, slechter dan Diabolo, gemener dan Hitler, Jengis Khan en Saddam Hussein bij elkaar.

Daarom mag deze man, met zijn onmetelijke verdriet hier op aarde ook nog eens levenslang in het vuur doorbrengen.God is de enige die bepaalt of iemand naar de hel gaat of naar het paradijs.

wat ik doe is een gebed.

Ik zeg moge god hem redden van de bestraffing van het vuur.

Je gaat er dus vanuit dat HIJ GESTRAFT MOET WORDEN!!
En om dat te voorkomen ga je bidden.
Angst, angst en nog eens angst voor het grote monster...Want je weet nooit wat deze man heeft gedaan.

Ik vraag god aan iedere moslim om hem te redden van het vuur.

Iedereen gaat dus bijvoorbaat naar de hel!!!!!!!
Je gaat dus onmiddelijk uit van het feit dat niemand goed doet en iedereen zo slecht is dat hij naar de hel moet.

Ik ben blij dat wij atheisten over het algemeen andersom redeneren en uitgaan van het positieve in de mens.


De ongelovigen kan me geen ene moer schelen.

Tuurlijk niet.
Dat het ook mensen zijn kan jou geen ene mmoer schelen.
Dat Moeder Theresa een van de liefste, aardigste vrouwen ter wereld is die zoveeeeeel goed heeft gedaan interesseert jouw dus niets.
BRANDEN MOET DAT KRENG in jouw ogen.....
Dit zegt dus alles over jou en niets over de rest van de mensheid gelukkig.


Ik vraag het alleen voor de mensen die geloven in god .

Jouw uitleg is een weer een leugen zonder bewijs kommen praten.
Laat me niet lachen alstublieft.

Ik laat jou niet lachen want dat kun je niet eens.
En de leugen is dan jouw eigen leugen want het plaatje en de tekst is van jezelf.


Owja praat voor jezelf en niet voor mij want angst heb jezelf ik vrees god en ik hou van hem hij heeft ons tenslotte geschappen en alles gegeven, en als we goed doen en leven volgens de voorschriften van allah dan zijn wij zeker geslaagd voor deze wereld en voor het hiernamaals.[/size][/color]

Ik heb geen angst voor een imaginaire grootheid die tussen jouw OREN ZIT Mo. Ik geloof niet in de hel en het paradijs.

Jij wel want: ik vrees god en ik hou van hem (jouw tekst he)
Jij bent gewoon bang dus ANGST tot in het quadraat.

vrees (de ~, vrezen)
1 [form.] angst

vrees·aan·ja·gend (bn.)
1 angstwekkend => angstaanjagend

vrees·ach·tig (bn.)
1 angstvallig => bangelijk

vrees·wek·kend (bn.)
1 angstwekkend => angstaanjagendIedereen maakt zondens en fouten dat bevestigd allah zelf.
Iedereen maakt zondens.

Vraag daarom god om vergeving voorwaar hij is de barmhartige de genaddevolle.

HIj vergeeft alle zondens .

En ik vraag om vergeving voor die man.


Zodat god al zijn zondens vergeeft (insallah) en hij rechstreeks naar het paradijs gaat.

En niet ondervraagd hoeft te worden over zijn zondens

Voorwaar, de Moslims en de Moslima's en de gelovige mannen en vrouwen, de gehoorzame mannen en vrouwen, de waarachtige mannen en vrouwen, de standvastige mannen en vrouwen, de mannen en de vrouwen die nederig zijn, de mannen en de vrouwen die aalmoezen geven, de mannen en de vrouwen die vasten, de mannen en de vrouwen die hun kuisheid bewaren, de mannen en de vrouwen die God vaak gedenken - voor zulken heeft God vergiffenis en een grote beloning bereid.
Voorzeker, zij, die de tekenen van God verwerpen, zullen een strenge straf ontvangen; God is machtig, de Heer der Vergelding

mohyouknow19
Berichten: 437
Lid geworden op: Ma Apr 23, 2007 12:09 pm
Locatie: Zaandam
Contact:

Berichtdoor mohyouknow19 » Za Jun 02, 2007 4:11 pm

tomc schreef:moh19 : waarom telkens het font aanpassen ? Kan je niet praten zonder te schreeuwen ?

Dat is uiteraard weer verdere illustratie wat een leugenaar je bent. Ooit zal je vrede vinden hoor, moh19, of natuurlijk de hel. Maar vrede is er nu eenmaal niet in de islam.


Waarom denk je dat ik schreeuw.
Ik ben niet degene die leugens over de islam vertelt of geloof van anderen.
Ik volg alleen de koran hoe de overgeleverd is aan de profeet vrede zij met hem.
En ik heb je duizend keer gezegd de islam is vrede zolang we niet bestrijdt worden.
Er zijn groeperingen die elkaar afmaken.
Mensen die zeggen wij geloven in allah maar vervolgens hun tradities en gewoontes voortzetten.
Er zijn mensen die hebben hun profeet of hun leider of hun imaam tot god genomen.

Nee ' de koran hoe die overgeleverd is aan de profeet mohammed vrede zij met hem , dat volgen de moslims(soennieten) .
De suna (overlevering) van de profeet(vzmh).
En niet anders .Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met degene na wie geen profeet komt, Mohammed en met zijn familieleden, zijn vrouwen en zijn metgezellen.

Het is zeer spijtig te moeten vernemen dat een aantal Nederlandse politici en Tweede Kamerleden de moslimgemeenschap als derderangs burgers beschouwt of als een groep mensen die de Nederlandse wet naast zich neerlegt. Het zou volgens hen dan ook nodig zijn dat de moslims zich cultureel en intellectueel moeten rehabiliteren. En wie dit weigert zou getuchtigd moeten worden door uitzetting of deportatie.

Wat betekent het dat een aantal parlementsleden wetten schofferen die als vaststaande regels in de Islamitische Wetgeving zijn verankerd? En wat wordt beoogd met het ter discussie stellen van een aantal levensovertuigingkwesties in de Tweede Kamer? Erger nog, sommigen vragen van de moslims om afstand te nemen van deze Islamitische Wetten. Anderen weer hebben er geen enkele moeite mee van de moslims te eisen de straat op te gaan om zich daar vrij te pleiten van deze Wetten. Dit alles, alleen maar omdat deze wetten niet in overeenstemming zijn met de begeerten van deze politici.

Wat deze zaak nog erger maakt is het optreden van een aantal organisaties dat meent te spreken in de naam van de moslims, maar in werkelijkheid alleen haar eigen bestuursleden vertegenwoordigt, en dat verklaringen uitgeeft die overeenkomen met die van de eerdergenoemde politici om de aanval in te zetten op het boek ‘De weg van de moslims’ en op Stichting El Tawheed.

Het feit dat deze mensen allemaal doen alsof het hen slechts gaat om het boek ‘De weg van de moslim’, een specifieke organisatie zoals Stichting El Tawheed of imams en besturen van een aantal radicale moskeeën kan door ieder weldenkend mens slechts als een slinkse politieke handelwijze gezien worden. Immers, sodomie wordt door de Islam als een onzedelijkheid beschouwd. En alle onzedelijkheden, sodomie voorop, behoren in de Islam tot de grootste verwerpelijkheden. De Islam als geloof eist van iedere moslim, laat staan de geleerden en de imams, de overtuiging te hebben dat dit verboden is en ernaar te streven de moslims hiertegen te waarschuwen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Zeg: ,,Mijn heer heeft slechts de onzedelijkheden verboden verklaard, wat daarvan zichtbaar is en wat verborgen is.” (Soerat al-Acraaf: 33)

“En nadert niet de onzedelijkheden, wat daarvan zichtbaar is en wat verborgen is.” (Soerat al-Ancaam: 151)

Een moslim die beweert dat iets van deze onzedelijkheden zoals ontucht, sodomie..., toegestaan is, ongeacht of hij zich nu zelf wel of niet schuldig maakt aan deze wandaden, treedt buiten het geloof; er bestaat hierover consensus onder de moslimgeleerden overal ter wereld. Wat betreft degene die zich hieraan schuldig maakt, terwijl hij overtuigd is van het verbod hierop en van het feit dat Allah en Zijn Boodschapper deze zonde verafschuwen is een zondaar en dient berouw te tonen. Hij is echter nog geen afvallige.

Op basis van het voorgaande kunnen wij opmaken dat de bezwaren die deze politici maken tegen het boek ‘De weg van de moslim’ niet op hun plaats zijn. Zij maken immers bezwaar tegen een geloofskwestie die betrekking heeft op de overtuiging van een persoon en zijn geloofsbelijdenis en die helemaal niet in strijd is met de Nederlandse wetgeving, tenzij er een nieuwe wet wordt aangenomen op grond waarvan de mensen bestraft worden vanwege hun geloofsbelijdenis en die hen verbiedt om in iets te geloven zonder toestemming van de regering. Op dezelfde wijze als toen Farao tegen zijn volk zei (interpretatie van de betekenis):

“En ik laat jullie slechts zien wat ik zie en ik leid jullie slechts naar het Rechte Pad.” (Soerat Ghaafir: 29)

En toen de tovenaars zich haastten om zich te prosterneren voor en te geloven in de Heer van Moesa en Haroen werd de Farao woedend, omdat zij dit deden zonder dat zij hem vooraf om toestemming vroegen.

“Hij zei: ,,Geloven jullie hem, voordat ik jullie toestemming heb gegeven? Waarlijk, hij is zeker jullie grootste die jullie onderricht heeft gegeven in de tovenarij. Ik zal zeker jullie handen en voeten van tegenovergestelde zijde afhakken en ik zal jullie zeker aan de stammen van palmbomen kruisigen.” (Soerat Taa Haa: 71)

Maar voor wat betreft het uitvoeren van de Islamitische straffen die op bepaalde wandaden staan, dit recht komt slechts toe aan de Islamitische staat, binnen zijn grondgebied, via zijn rechters en middels zijn gerecht. Wat betreft individuen, het is hen niet toegestaan om straffen uit te voeren, niet op henzelf, laat staan op anderen, zowel binnen een Islamitische staat als daarbuiten. Het idee dat de moslims wellicht in de toekomst zullen eisen de Shariah in de Westerse maatschappijen toe te passen is een hersenschim en kan verwezen worden naar ‘het rijk der fabelen’.

Daarom nodig ik de Nederlandse politici uit om de Islam grondig, objectief, zonder vooroordelen en van alle kanten te bestuderen en zich niet slechts tot het strafrecht te beperken alsof de Islam alleen maar uit straffen bestaat, alhoewel deze straffen in het leven zijn geroepen om de maatschappij en de burgers te beschermen tegen schurken en agressors.

Het is ook schandalig dat een aantal parlementsleden voor nieuwe wetten pleit die de vrijheid van de moslims moeten beperken en die het toestaan hen te vervolgen; hierbij kan men denken aan het sluiten van moskeeën, het veranderen van (moskee)besturen en het uitzetten van imams. Dit is een duidelijke vorm van schending van de rechten van de moslims in Nederland. Wij pleiten voor vrijheid en rechtvaardigheid voor iedereen, anders moeten wij vrijheid en rechtvaardigheid vaarwel zeggen.

Wat betreft de moslims, die door hun geloof geacht worden om loyaal te zijn, hun afspraken na te komen en zich niet schuldig te maken aan agressie, onrecht, bedrog, oplichting en het berokkenen van schade aan anderen, zij hebben in deze barre tijden geen andere keuze dan geduld te tonen, standvastig te zijn en de handen ineen te slaan om hun vrijheid op geloof en overtuiging te verdedigen alsmede het praktiseren van hun geloofsrituelen.

Met vriendelijke groeten mohyouknow19
Voorzeker, zij, die de tekenen van God verwerpen, zullen een strenge straf ontvangen; God is machtig, de Heer der Vergelding

mohyouknow19
Berichten: 437
Lid geworden op: Ma Apr 23, 2007 12:09 pm
Locatie: Zaandam
Contact:

Berichtdoor mohyouknow19 » Zo Jun 03, 2007 12:59 pm

En voor de duidelijkheid wij hebben geen angst, voor niemand.

behalve voor god.

Jullie schijten in jullie broek waneer er oorlog is of wanneer je sterft .

wij niet , waarom ?: omdat wij zeker weten dat wij na onze dood terugkeren.

Wij hebben god achter ons , hij steunt ons.

wij bidden 5 keer per dag tot hem

HIj heeft ons alles gegeven, zelfs en hart en hersens.

Slecht weinig zijn daar danbaar voor.

Degene die god vrezen vermijden het slechte doen wat allah wil ,
verrichten het gebed, leven in vrede ,respect, rechtvaardigheid, vroomhied, tollerantie, goed gedrag, eerlijk , liefde .

En allah heeft alleen de godsvruchtigen lief.

die op zoek zijn naar de waarheid. en wanneer zij die gevonden hebben.

zich puur onderwerpen aan de wil van god.


WIe is jullie beschermer , jullie hebben angst voor de dood.
leven in leugens en bedrog , laten jullie leiden door de duivel.
verleiding van het wereldse en het hiernamaals vergeten.

God heeft dit puur in de harten van de mensen gegraferd en teken van godsvrucht of een bedekte hart en gesloten hardt.

Ik steun mij broeders en zusters waarom , omdat ik van god hou.

Want als ik van god hou dan, hou ik van iedereen .
hij heeft namelijk alles geschappen en gemaakt.

En tot hem zullen we allemaal terugkeren.

Ik bidt tot hem, vraag hem hulp, vraag om vergeving , voor de mensen en iedereen .

zodat hij de waarheid verkondigt en de mensen brengt naar het rechterpad.
en de profeet (vzmh) was degene die altijd met een intolerantie houding te maken kreeg hij was degene die altijd onderdrukt werdt , vervolgd werd, bespuugd werd, uitgesloten werd,het was niet anders om in zovere tijd dat het niet meer mogelijk was om in mekka te blijven in eerste instantie werd hij nog beschermd door zijn oom aboe talib maar die kwam te overleden en ging naar Taif om te kijken of hij daar wel geacepteerd werd . en hij werd niet geacepteerd ook daar werd hij uitgescholden ,ook daar werd er met stenen naar hem gegooigd ,en ook daar werd hij weggejaagd. en toen hij onderweg was naar mekka kreeg hij zijn kans om wraak te nemen van zijn vijanden van de mensen die de meest verschrikelijke dingen met hem hebben uitgehaald .
toen kwam djibriel (gabriel) en zij tegen de profeet wij hebben weet van wat de volk jouw heeft aangedaan en ik heb de koning van de bergen mee gekomen oftewel een engel die verandwoordelijk is voor de bergen.
hij is bereid om alles te doen wat jij opdraagt en toen zij de engel van de bergen als jij mij opdraagt om akzaben dat zijn twee bergen nabij Mekka om akzaben optetillen en vervolgens op mekka doen neerstorten en die mensen te verdelgen te vernietigen dan doe ik het onmiddelijk zeg maar dit is jouw kans.
en als de profeet intollerant was of geen rekenig hield met de niet moslims dan zou hij zeggen ja zeker doe maar maar weet je wat hij zij nee dat is niet wat ik wil wat ik wens en waar ik op hoob is dat uit hun lendenen mensen voortkommen in de toekomst die god alleen aanbidden en hem geen deelgenoten toekenen waar het hem omging is namelijk het realiseren van Tawhied ( het geloven in een god ) op aarde.
daar gaat het om. [color=red]hij was niet gekommen om zijn eigen belangen te behartigen zoals de meeste moslims deze dag doen als moslims aangevallen wordt dan voelt ie zich gelijk gekwets je moet jezelf zien als uitnodiger naar god je bent in dienst bij god dus als je bezig bent met dahwa ( preek) dan moet je zelf wegcijferen jij telt niet jij stelt niks voor , als mensen jouw uitschelden dan moet je er niet zoveel van aantrekken want wat jij wenst te bereiken is dat zij Geleid Worden NaaR Het Rechte Pad De Waarheid en het UUr De dag en de Beslissing
Voorzeker, zij, die de tekenen van God verwerpen, zullen een strenge straf ontvangen; God is machtig, de Heer der Vergelding

mohyouknow19
Berichten: 437
Lid geworden op: Ma Apr 23, 2007 12:09 pm
Locatie: Zaandam
Contact:

Berichtdoor mohyouknow19 » Zo Jun 03, 2007 1:25 pm

Ik heb sprookjes verhalen gelezen.

maar dat was niet te vergelijken met de koran .

Ik heb die leugenachtige verhalen gehoord van die atheisten .

Ze hebben geeneens bewijs .

de koran is van allah subhana huwa tala .

hij heeft ons tekenen gezonden namelijk de profeten , de boeken , en alles wat je ziet en niet ziet.

alles is een teken om te geloven in allah.

jouw bestaan is iets dat je niet kan ontkennen,
en dit geldt ook voor het bestaan van de hemelen en de aarde.
en ieder weldenkt mens weet dat een bestaand iets een maker nodig heeft.
wetenschappelijke feiten tonen aan dat men nooit heeft kunnen waarnemmen dat vanuit levenloze bacterie vanzelf iets is ontstaan.
Daarom wordt verteld dat een bekende wetenschaper ,er is ook gezegd dat het mutan was die in god geloofde.
en niet gelovige vriend had die hij probeerde uittelegen dat er wel een god moest bestaan.
De in god gelovende wettenschapper had een zonnenstelsel nagemaakt
zijn vriend ook een wettenschapper zag dit meteen en vroeg wie heeft dit gemaakt.
hij andtwoorde toen niemand, zijn vriend geloofde dit toen niet .
de wettenschapper die in god geloofd zei toen maar als je niet geloofd dat dit niet door niemand is gemaakt hoe kan het dan dat de echte zonnenstelsel dat nog zoveel ingewikkelder is door niemand is gemaakt ?.

En altijd wanneer argeologen en stad vinden die onder het zand begraven ligt dan beginnen zij zich onmiddelijk aftevragen wanneer deze stad is gebouwd en door wie.
en je hoort nooit een van hen meimeren dat deze stad onstaan is onder invloed van natuurlijke factoren , want dan zou hij gelijk voor gek worden verklaard. omdat simpel weg niets uit het niets voorkomt.
toch zijn er mensen die iemand voor gek verklaren die zegt dat een stad die onder het zand is gevonden uitzichzelf is onstaan.
maar zij durven moeiteloos aantenemen dat dit helaal zonder maker totstand is gekommen.

beste mensen

Wij moeten toegeven dat deze wereld met al zijn verfijning, pracht, aspecten , en natuur de creatie is van god de maker.

en wij met al onze lichamelijk en geestelijke vermogens zijn de creatie van god en alles om ons heen is de creatie van god.

en deze god heeft ons niet nuteloos ,lukraak op deze wereld geplaats.
hij wenst van ons dat wij ons aan hem onderwerpen en de taak van aanbidding op ons te nemen.

en daarom stuurden hij verschillende profeten om ons hierover intelichten ,profeten over verschillende tijden en periodes.
naar verschillende volkeren met verschillende spraakklanten om een en hetzelfde boodschap te verkondigen namelijk geef allah zijn alleen recht op aanbidding en ken hem geen deelgenoten toe.

thomas blijkt een hardnekkige persoon en is uit is op conflicten en ruzie en begint met gescheldt en getier.
dan lopen wij weg ,wij maken de waarheid (ons gelooft) bekent,aan de mensen. maar we gaan niet met hem zitten vechten we gaan ons niet verlagen tot zijn nivo.
dit is onze manage.wil je praten je bent welkom , kom .
maar laat je niet minachtend uit over andere mensen , praat op een gepaste manier gerespecteerde manier kom met je bewijzen.
zelfs god leert ons hoe wij een discussie moeten aangaan wij moeten met onze bewijzen kommen en niet alleen praten op basis van
verlangens ,van begeertes ,lusten noem het maar ,nee
ga de discussie aan met wie dan ook op een goede wijze.

Dus wij vermijden conflicten.

het gaat ons altijd om de waarheid de persoon is onbelangrijk
maar het gaat ons om de uitsspraken die hij doet.
als hij iets beweerd wat in strijd is met de Suna dan zullen we hebben weerleggen, dan zullen we duidelijk maken aan de anderen.
want wij bekommeren ons over de gemeenschap , wij willen niet dat mensen door zijn woorden afdwalen.
maar bij andere groeperingen is het een persoonlijke kwetsie het gaat ze om de persoon.
en daarom zal je zien dat ze vaak meer op de persoon spelen en meer de persoon uitschelden dan zijn verwoordingen en uitspraken en meschien zullen ze je geeneens vertelen wat hij verkeerd doet
kijk uit voorhem hij is gevaarlijk , hij is dat hij is dat en wat heeft hij gedaan dat weten ze niet te zeggen.
dat is het probleem het is niks anders dan jaloerzie niks anders dan afgunst.
als je ziet dat een persoon zomaar scheld en niet kan basseren of feiten en bewijzen weet dat die persoon vervult is met afgunst.

de moslims daarin tegen alles basseren zij op bewijzen hij heeft dat gezegd en dat is in strijd met de volgende uitspraken van de profeet .

zo heeft god de tekeken duidelijk gemaakt hopelijk zullen jullie de leiding volgen .
Voorzeker, zij, die de tekenen van God verwerpen, zullen een strenge straf ontvangen; God is machtig, de Heer der Vergelding

mohyouknow19
Berichten: 437
Lid geworden op: Ma Apr 23, 2007 12:09 pm
Locatie: Zaandam
Contact:

Berichtdoor mohyouknow19 » Zo Jun 03, 2007 3:55 pm

Roelof schreef:
Chaimae schreef:Het is niet toegestaan om het bloed van een moslim te vergieten,behalve in drie gevallen: iemand die getrouwd is en overspel pleegt, een leven voor een leven 1 , en de afvallige die uit de gemeenschap treedt.


Jouw god zegt heel iets anders:Helemaal niet Roelof gebruikt oorlog verzen uit de koran die verzen waren in de oorlog tegen de ongelovigen geopenbaardt.
bestrijdt hen dood hen , waarom anders bestijden zij jullie .
en god staat achter de moslims.
Deze verzen uit de koran waren voor de moslims in oorlog tegen de ongelovigen.
maar als je 1 zin verder leest , maar dat heeft roelof natuurlijk niet gdaan vanwege dat hij een rasist is die op conflicten uit is niet gedaan.
er staat namelijk altijd en als zij berouw tonen en terugkeren dan vergeeft god en hen en laat hen gaan waar ze willen.
het is verboden voor een moslim om een vrouw , kinderen of een bejaarde te doden.
het is verboden voor een moslim om iemand aantevallen of iemand te beschuldigen die niks heeft gedaan.
De (schijn)heilige koran:

Hoofdstuk 2, vers 178:
O jij die gelooft, vergelding inzake doodslag is je voorgeschreven: de vrije man tegen de vrije man, de slaaf tegen de slaaf en de vrouw tegen de vrouw. Maar, indien iemand kwijtschelding is verleend door zijn broeder, dan moet de eis billijk zijn, en betaling moet hem worden gedaan met goedheid. Dit is verzachting en barmhartigheid van jouw Heer. Wie daarna overtreedt, hem wacht een pijnlijke straf.

Hoofdstuk 2, vers 191:
En doodt hen, waar je hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan doden. En bevecht hen niet nabij de heilige Moskee, voordat zij je daarin bevechten. Maar indien zij je bevechten, bevecht hen dan - zo is de vergelding voor de ongelovigen.

Hoofdstuk 4, vers 89:
Zij wensen dat gij verwerpt, evenals zij hebben verworpen, zodat gij aan hen gelijk zult worden. Neemt derhalve geen vrienden uit hun midden totdat zij voor de zaak van God werken. En indien zij tot vijandschap vervallen, grijpt hen dan en doodt hen waar gij hen ook vindt; en neemt vriend noch helper uit hun midden.

Hoofdstuk 4, vers 91:
Gij zult anderen vinden die veilig bij u willen zijn en bij hun eigen volk; telkens wanneer zij tot vijandigheid worden opgeroepen, doen zij blindelings mee. Als zij zich derhalve niet op een afstand van u houden, noch u vrede aanbieden, noch hun handen terughouden, grijpt hen dan aan en doodt hen waar gij hen ook vindt. Tegen dezen hebben Wij u duidelijk gezag gegeven.

Hoofdstuk 5, vers 33:
De vergelding dergenen die oorlog tegen God en Zijn boodschappers voeren en er naar streven wanorde in het land te scheppen, is slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen en hun voeten de ene rechts en de andere links, worden afgesneden, of dat zij het land worden uitgezet. Dat zal voor hen een schande in deze wereld zijn en in het Hiernamaals zullen zij een grote straf ontvangen.

Hoofdstuk 9, vers 5:
Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren waar je hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag. Maar als zij berouw hebben en het gebed houden en de Zakaat betalen, laat hun weg dan vrij. Voorzeker, God is Vergevensgezind, Genadevol.

Als we de tekst van 5.33 "De vergelding dergenen die oorlog tegen God en Zijn boodschappers voeren en er naar streven wanorde in het land te scheppen, is slechts dat zij gedood of gekruisigd worden" in dit land ook zouden hanteren, dan konden we vast beginnen met een stel van die smerige k*tmarokkanen op te ruimen.

Lijkt je dat wat Chaimae?


Ja ' mooie oorlogsverzen en wetten IN DE oorlog tegen de ongelovigen.
Maar helaas lees jij alleen de oorlogsverzen.

je het dar al harb (huis van oorlog)
dar al islam ( huis van islam).

en Roelof jouw leugens over de ontstaansgeschiedenis van de Islam dat weet ik al lang al.
Jij hebt geen kennis over de islam om een oordeel te geven over dit prachtige geloof

En de orientalisten zijn het erover eens dat de bronnen waarop de Islam is gebaseerd compleet, authentiek en onvervalst zijn gebleven. De oriëntalisten beperkten zich voornamelijk tot het bekritiseren van de inhoud van de Islam. Dat was dan ook hun voornaamste doel: het zwartmaken van deze religie en onze medemensen - vooral Westerlingen - ver van dit achtenswaardige geloof te houden. Het is en blijft een mislukte poging om het licht van Allah, de Verhevene, te doven. Als gevolg van dit falen zijn deze 'populistische' oriëntalisten omgeschakeld naar een nieuwe strategie: de 'wetenschappelijke' beunhazen gebruiken nu ieder nietig uitwerpsel van de Arabische kamelen of elk stuk excrement van de Romeinse honden in Jemen of elders in de wereld om de authenticiteit van de Koran en de Soennah in twijfel te trekken.

Deze mensen kunnen mijn inziens hun kostbare tijd beter besteden aan het nemen van lessen in de islamitische overleveringsleer en de levensloop van de moslim overleveraars en hadith-verzamelaars (o.a. aandacht besteden aan de vroomheid van de hadith-geleerden en de eisen die zij altijd hebben gesteld aan de overleveringen en de overleveraars van de Koran en de Soennah). De overleveringsleer bij de moslims is namelijk uniek en bijzonder streng. Alle namen van de overleveraars zijn opgetekend, zelfs de leugenaars onder hen. Maar ook de vrome mensen met een slecht geheugen, van wie overleveringen natuurlijk niet geaccepteerd worden, zijn nauwkeurig beschreven en genoteerd. Deze mensen, evenals hun overleveringen, worden als 'zwak' bestempeld. De 'namenketting' moet sterk zijn – en moet dus géén zwakke overleveraars bevatten – anders wordt een overlevering zwak verklaard en verliest de overlevering haar rechtsgeldigheid! Bovendien moet het reilen en zeilen van de overleveraar bekend zijn, anders wordt hij tot één van de zwakke overleveraars gerekend etc. De overleveringsleer is in de islamitische wetenschappen een leer apart en zonder meer de moeilijkste. Iedere overlevering moet worden getoetst aan deze strenge regels alvorens hij in gebruik mag genomen worden. Alsof deze 'oriëntalisten' hier niet van op de hoogte zijn!

De Arabieren stonden bekend om hun sterke geheugen, een geheugen dat we ook terug zien in verscheidene Afrikaanse culturen die hun gehele bestaansgeschiedenis mondeling overleverden. De Arabieren hebben in het pre-islamitische tijdvak ellenlange gedichten mondeling overgeleverd. Echter, de Koran en de Soennah werden niet alleen mondeling overgeleverd, maar daarnaast óók schriftelijk opgetekend. Korangeleerden moeten nu nog steeds de ketting van overleveraars (beginnende bij hun eigen leraar van wie zij de koran ten gehore hebben gekregen en eindigende bij de profeet die de openbaring vers van zijn Heer heeft gekregen) uit het hoofd leren om de Idjazah (licentiaat) te krijgen, alvorens de erkenning van Qari' (een geleerde die de koran uit het hoofd kent) te verkrijgen.

De Koran wordt nog steeds mondeling overgeleverd en de Islamitische geleerden zetten deze eeuwenoude traditie tot op de dag van vandaag voort. Als je de oriëntalisten vraagt naar de authenticiteit van de pre-islamitische gedichten die 'mondeling werden overgeleverd' dan zullen zij deze nooit in twijfel durven te trekken, alleen al om het feit dat deze bronnen als 'niet-islamitisch' worden beschouwd! Maar ja, van dit soort mensen zijn we al 1400 jaar lang niets anders dan leugens gewend. Echter, niets van hun capriolen heeft de aanwas van de Islam doen verminderen. Zelfs de kolonisaties van Islamitische landen niet! Zelfs het aanzetten tot gemanipuleerde aanslagen niet! Tot nu toe hebben ze tevergeefs alle mogelijke middelen die je maar kan bedenken gebruikt om hun vervloekte doel te bereiken.

Deze oriëntalisten laten zich ook van een andere doortrapte kant zien. Ze proberen de Islam te ondermijnen door de taal van de Koran in twijfel te trekken. Zij hebben zeker het volgende vers onder ogen gehad en willen deze door de hierboven genoemde stellinginname zien te ontwijken. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

"En Wij weten inderdaad dat zij zeggen dat het slechts een man is, die hem (de Profeet) onderwijst. De taal van hem die zij bedoelen is vreemd, terwijl dit de duidelijke Arabische taal is."(Soerat an-Nahl: 103)

De oriëntalisten beweren namelijk dat de Koran 'doordrenkt is met elementen uit een andere, met Arabisch verwante taal, het Aramees'. Ze zeggen dit omdat het Aramees de taal van Jezus (vrede zij met hem) was. Waarom beweren ze niet dat hij doordrenkt is met elementen uit het Hebreeuws? Het Hebreeuws is toch ook een Semitische taal? Als ik zal beweren dat het Frans doordrenkt is met elementen uit het Latijn of uit het Spaans, wil dat zeggen dat Notre Dame de Paris van Victor Hugo overgenomen is van een Spanjaard? Dit zijn toch allemaal zustertalen die op elkaar lijken? Lessen in de linguïstiek nemen zou deze oriëntalisten zeker niet misstaan.

Het blijft vechten tegen de bierkaai omdat hun haat jegens de Islam hen al het gevoel voor logica heeft doen verliezen. Zij beginnen daarom blindelings links en rechts naar nietige bewijzen te grijpen waarmee zij de Koran en de Soennah in twijfel proberen te trekken, maar wat zij doen is niets anders dan naar een strohalm grijpen. Weten zij wie als eerst de opdracht had gegeven om de Arabische grammatica op te stellen? Dat was de vierde kalief Ali Ibn Abi Talib die tevens metgezel en schoonzoon van de Profeet was. Ali (Allah zij tevreden met hem) is één van de grootste metgezellen van de Profeet (vrede zij met hem). Hij is de eerste persoon na Khadidja (de 1e vrouw van de Profeet) die in de Profeet geloofde. cAli is dus iemand die de Profeet vanaf zijn eerste profeetschapsjaren heeft meegemaakt. Hij gaf opdracht aan een andere metgezel genaamd Aboel-Aswad ad-Doe'ali om de Arabische grammatica op te stellen, omdat hij zag dat de niet-Arabische bekeerlingen grammaticale fouten maakten. Hij maakte zich zorgen over het Arabisch. Daarvoor hadden de Arabieren geen behoefte aan die regels, omdat het hun eigen taal was en omdat het begaan van zulke fouten als een schande werd gezien.

Wie Islamitische Koranexegese leest kan duidelijk zien dat de exegeten teruggrepen naar gedichten uit het pre-islamitische tijdvak om de betekenis van bepaalde moeilijke woorden uit te leggen, en niet naar het Aramees! Als de geleerden een woord niet kenden dan begaven ze zich naar het platteland om de plattelandbewoners te ondervragen, omdat de Arabische taal van de plattelandbewoners zijn pure en zuivere vorm bleef behouden. Het verhaal van Al-Hadjjaj Ibn Yoefoes, die een aanvaring met een Arabische plattelandbewoner had, is bekend. Hadjjaj was een bloeddorstige en gevreesde leider. Maar als hij iets heeft gedaan waarvoor hij bedankt mag worden dan is dat misschien het feit dat hij de opdracht had gegeven om de Koran te voorzien van diakritische tekens. Hij hoorde een keer een plattelandbewoner een woord zeggen dat hij niet kende, toen zei hij tegen hem: "Je moet een getuige gaan zoeken die het bestaan van dit woord bevestigt, anders hak ik je hoofd van je lichaam af." De man ging naarstig op zoek tot hij een andere plattelandbewoner tegenkwam die een dichtvers kende dat dat woord bevatte. Toen hij terugkwam kreeg de plattelandbewoner te horen dat Hadjjaj dood was. Toen zei hij dat hij blij was, niet zozeer om de dood van Hadjjaj, maar meer om het vinden van dat ene woord.
Sommigen van de oriëntalisten beweren dat, verbazingwekkend genoeg, het klassieke Arabisch is ontstaan uit de huidige Arabische dialecten. Maar wie het Arabisch machtig is kan heel duidelijk zien dat de stijl en het taalgebruik van de Koran (het Woord van Allah, de Verhevene) zelfs heel anders zijn dan die van de uitspraken van de profeet (die samen met zijn daden en bevestigingen de soennah vormen). Dan laat ik de huidige vervaagde dialecten (die van het Midden-Oosten ver gelegen Arabische landen en die daarom qua Arabische taal achteruit zijn gegaan) in het ongewisse. Zo zie je hoe bedrieglijk en vals deze mensen zijn, vooral als we weten dat de grammatica van het Arabisch aan de Koran én de gedichten uit het pre-islamitische tijdvak zijn ontleend. Echt belachelijk.

In plaats van de erkenning dat woorden met dezelfde betekenis van het Arabische woord 'Mohammed' (de Geprezene) in de Bijbel voorkomen en dat deze woorden naar de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) verwijzen, zeggen zij dat deze woorden naar Jezus verwijzen. Ze zeggen dit om zo weer een vers uit de Koran te omzeilen op basis van taalkundige voorwendsels. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

"En toen Jezus, zoon van Maria, zei: "O kinderen van Israël, Ik ben Allah’s Boodschapper voor u, datgene bevestigend wat vóór mij in de Torah was, en een blijde tijding gevende van een Boodschapper die na mij komen zal, zijn naam zal Ahmed zijn." En als hij tot hen komen zal met duidelijke bewijzen zullen zij zeggen: "Dit is louter bedrog." (Soerat as-Saf: 6)

Dit vers spreekt gelukkig van 'Ahmad' hetgeen dezelfde betekenis heeft als Mohammed. Het bijzondere is dat de naam Mohammed de naam is die de Profeet (vrede zij met hem) van zijn grootvader heeft gekregen! Hij heeft zichzelf dus deze naam niet gegeven en hij was ook niet eerder bekend onder een andere naam dan deze voordat hij de openbaring kreeg, behalve dan de bijnaam Al-Amien (de Eerlijke) vanwege zijn eerlijkheid. De oriëntalisten proberen al datgene wat de moslims aanvoeren om de authenticiteit van de integriteit van de Islam te bewijzen opzettelijk te interveniëren om de bewijsvoering van de moslims te ontkrachten. Is dit wat zij 'wetenschappelijk' onderzoek noemen?!!!!!!

En zie hier een bewijs dat zij aanvoeren om de bewering dat de Koran overgenomen is van de bijbel te staven: zij zeggen namelijk dat de namen van de 'Bijbelse' profeten vaker voorkomen in de Koran dan de naam Mohammed zelf! Een persoon met gezond verstand zou niet met een dergelijk beschamend 'bewijs' aankomen om daarna te beweren dat de Koran afkomstig is van de Bijbel. Op welke wetenschappelijke regels moet dit argument in godsnaam gebaseerd worden? De verhalen die in de Koran voorkomen en die de namen van de andere profeten bevatten, worden door Allah vaak aangevoerd als onthulling van de wandaden van hun volkeren. De straf die zij daarvoor hebben gekregen wordt genoemd om de mensen te waarschuwen voor dergelijke wandaden. En wat als ik zeg dat zelfs de woorden 'Farao' en 'Satan' meer in de Koran voorkomen dan de naam Mohammed? Zelfs vaker dan de namen Jezus, Maria en Johannes de Doper!

Dit is dus weer een voorbeeld van 'een strohalm aangrijpen'. De profeet Mohammed (vrede zij met hem) zelf wordt in de Koran aangesproken met de naamwoorden 'jij', 'jou', 'jouw' of in het imperatief. Deze aanspreekvormen komt ongelooflijk vaak in de Koran voor. Het is aan Allah, de Verhevene om al dan wel of niet Zijn profeten in Zijn Boek bij naam te noemen, wanneer Hij dat nodig acht. De bovengenoemde bewering is daarom waardeloos en nonsens, omdat de namen van andere profeten vaak in de 'verhalen' van de Koran voorkomen.

Over de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) hoeven geen verhalen in de Koran verteld te worden. Hij leefde immers tussen de mensen: iedereen kende hem, zijn afkomst en zijn levensloop tot in de kleinste details. Hieronder volgen de vier plaatsen in de Koran waar de profeet Mohammed (vrede zij met hem) bij naam wordt genoemd. In geen van deze verzen wordt hij midden in een verhaal genoemd. In de eerste drie verzen wordt de nadruk gelegd op zijn Boodschap, in het vierde vers wordt de nadruk gelegd op zijn gedrag en op het gedrag van zijn metgezellen. In de Islam gaat het om Allah, de Verhevene, en de correcte wijze van de aanbidding van Allah omdat de mens en de djinn slechts geschapen zijn om Allah, de Verhevene, te aanbidden. De verhevenheid van Mohammed (vrede zij met hem) en de andere profeten komt door hun correcte en zuivere aanbidding van Allah, de Verhevene. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

"En Mohammed is slechts een Boodschapper. Waarlijk, alle boodschappers vóór hem zijn heengegaan. Zult gij u dan op de hielen omkeren als hij sterft of gedood wordt? Hij, die zich omkeert zal aan Allah in het geheel geen schade berokkenen. En Allah zal de dankbaren gewis belonen." (Soerat Aali cImraan: 144)

"Mohammed is niet de vader van één uwer mannen, maar de Boodschapper van Allah en het zegel der profeten; Allah heeft kennis van alle zaken." (Soerat al-Ahzaab: 40)

"Maar zij, die geloven en goede werken doen en in hetgeen aan Mohammed is geopenbaard, geloven - dit is de Waarheid van hun Heer - hun fouten zal Hij van hen wegnemen en hun toestand verbeteren." (Soerat Mohammed: 2)

"Mohammed is de Boodschapper van Allah. En zij, die met hem zijn, zijn hard tegen de ongelovigen en zachtmoedig onder elkander. Gij ziet hen zich buigen en nederwerpen (in gebed), Allah’s Genade en Zijn Welbehagen zoekende - Op hun aangezicht zijn de sporen van protsernatie. Dit is hun beschrijving in de Torah. En hun beschrijving in het Evangelie is als het zaad van koren, dat zijn scheut uitspruit, en dien versterkt, waardoor zij dik wordt en op eigen stengel komt te staan, tot vreugde der zaaiers en woede der ongelovigen. Allah heeft aan de gelovigen die goede werken doen, vergiffenis en een grote beloning . (Soerat al-Fath: 29)


De Koran is niet in één keer geopenbaard, maar gedurende een periode van 23 jaar. De Koran spreekt o.a. van de strijd tussen Perzen en Roem (Byzantijnen) en voorspelt de uitkomst van een veldslag tussen deze twee mogendheden die nog niet plaats had gevonden! Staat dit verhaal soms ook in de Bijbel? De Koran spreekt van Bakka, Mekka en Medina, Hoenayn en Jathrib! Staan deze namen ook in de Bijbel? De Koran spreekt van Zayd! Is hij ook een bijbelfiguur? De Koran spreekt over de veldslagen die de Profeet (vrede zij met hem) heeft gevoerd en spreekt over zijn overwinning! Staan deze veldslagen en overwinning ook in de Bijbel? De Koran spreekt van Al-Ahzaab! Komt dit woord ook voor in de Bijbel? Om niet te spreken van de tienduizenden overleveringen die de Soennah kent en die meestal geen enkele betrekking hebben op maar iets dat Bijbels is, en die vaak een plaatsgebonden karakter hebben (en waarin ook de namen van de metgezellen die deze overleveringen hebben verhaald voorkomen). Staat er, om een voorbeeld aan te halen, iets in de Bijbel over de bedevaart naar Mekka en de wijze waarop dat moet gebeuren? Verrichten de christenen het gebed op dezelfde wijze als de moslims? Mogen joodse en christelijke vrouwen erven? Worden christenen besneden? Wie de Koran en de Soennah bestudeert, kan duidelijk zien dat de Islam een originele godsdienst is die alle onzin en bijgeloven van andere religies verwerpt! Islam is een puriteinse godsdienst die alles terugvoert op de Schepper! Dat zegt genoeg……
Een andere zonde waaraan de oriëntalisten schuldig zijn is de poging de historie te verdraaien. Dit doen zijn door de ontstaansgeschiedenis van de Islam (en zelfs de data) in twijfel te trekken. Weten zij dan niet dat er geschiedschrijvers zijn die hun leugens aanschouwen of zien zij niemand van hen staan en willen zij hen allemaal tot gekken verklaren? Ik zou deze mensen de volgende vragen willen stellen:

- Wie waren de heersers in Jemen voor de komst van de Islam?
- Wie was de heerser in Perzie voor de komst van de Islam?
- Wie was de heerser in Egypte, Syrië, Jeruzalem etc. voor de komst van de Islam?
- Wie was de heerser in Constantinopel voor de komst van de Islam? Of anders gezegd: door
wie waren de Arabieren omringd voor de komst van de Islam?
- Wie heeft deze twee mogendheden (Perzen en Byzantijnen) verslagen en verdreven uit Arabië
en andere delen van de wereld waar zij de macht over hadden en wanneer?
- Wat moeten wij zeggen over de data van de val van deze mogendheden?
- Wat zeggen de geschiedschrijvers van de hele wereld hierover?
- Of leefden jullie in die tijd zodat jullie het beter weten dan al jullie voorgangers
(geschiedschrijvers)?
Ik hoef hier geen antwoord op te geven en ik heb de hoop dat de lezer begrijpt wat ik beoog met het stellen van deze vragen. De ontstaansgeschiedenis van de Islam en de moslimnatie is door vriend en vijand van dichtbij meegemaakt. Deze bedrieglijke oriëntalisten doen net alsof de rest van de wereld geen contact heeft gehad met de moslims in de beginjaren van de Islam, wat natuurlijk een grote leugen is! Hoe kunnen grote rijken zoals het Perzische rijk en het Byzantijnse rijk, die vóór de komst van de Islam en zelfs tientallen jaren na de komst van de Islam wereldheersers waren, geen contact hebben gehad met de Islam of geen spionnen hebben gestuurd naar deze staat in wording? De moslimstaat zou in hun ogen zonder meer een bedreiging vormen voor de direct aangrenzende gebieden (o.a. de gebieden die nu als Jemen, Syrië, Jeruzalem, Egypte etc. worden aangeduid). Zouden de Perzen ooit deze nieuwe godsdienst hebben aangehangen als ze enige twijfels hadden over de ontstaansgeschiedenis ervan? Zouden de christenen in Jemen, Jeruzalem waar de christelijke Byzantijnen de macht hadden deze godsdienst hebben overgenomen als ze enige twijfels hadden over dit geloof? Wat moeten wij zeggen van Egypte die door de Kopten werd bewoond? Hoeveel van hen zijn nog Christen? Wij moeten niet vergeten dat de Arabieren handelaren waren en dat zij regelmatig in contact kwamen met deze volkeren, al voordat de Islam hen bereikte. Ook de afgodendienaren van Mekka, die de grootste vijanden van Mohammed (vrede zij met hem) waren, kwamen in contact met deze mensen en moeten dit nieuws (de komst van de Islam) hebben doorgegeven aan de gehele -voor hen bekende- wereld. Waarom wordt de ontstaansgeschiedenis van de godsdiensten van voor de Islam geaccepteerd zoals die door hun eigen geleerden en in hun eigen boeken worden beschreven, hoewel ze niet eens over een overleveringsleer beschikken, en die van de moslims niet? Meten met twee maten, hoewel de Islam met zijn strenge overlevingsleer veel sterker staat dan al de voorafgaande religies!

Laten we niet vergeten dat de Islam, vergeleken met andere geloven, een recente godsdienst is. De moslimnatie heeft zich meteen na de komst van de Islam heel snel verspreid, en de christenen en de joden hebben altijd naast de moslims geleefd (wat hen tot getuigen van de ontwikkeling van de Islam maakt). Joden hebben de Islam in Medina van dichtbij meegemaakt. Jaren na de dood van Mohammed (vrede zij met hem) hebben de laatste joden pas het Arabische Schiereiland verlaten, maar ze bleven daarna altijd in Jemen wonen. In diezelfde periode heeft de Islam Jeruzalem bereikt waar veel christenen en joden leefden. Zijn de beweringen van deze kinderachtige beunhazen aan hen allemaal ontgaan, terwijl zij diegenen zijn die de Islam van dichtbij hebben meegemaakt? Vooral de joden die zich al voor de komst van de Islam in Medina (de stad waar de Profeet naar migreerde) vestigden en die de Islam als een grote concurrent hebben ervaren. Maar ook de christenen die in Taa'if (een stad niet ver van Mekka waar de profeet eerst naartoe probeerde te migreren) woonden. Zijn zij allemaal dom en blind geweest? Zijn de Byzantijnen dom en blind geweest? Zijn de Perzen dom en blind geweest en hadden zij de constateringen van deze beunhazen over het hoofd gezien? Waarom waren de christenen van Taa'if moslim geworden? Waarom was de overgrote meerderheid van de christenen in Jemen, Syrië, Palestina, Egypte e.a. moslim geworden? Zijn de beweringen van deze oriëntalistische beunhazen hen allemaal ontgaan?
Wie de ontstaansgeschiedenis van de Islam in twijfel probeert te trekken omdat deze godsdienst veel overeenkomsten met haar zusterreligies vertoont, is of dom of wil de waarheid opzettelijk omzeilen en verdraaien. Het christendom en het jodendom vertonen overeenkomsten met de Islam, omdat zij oorspronkelijk afkomstig zijn van dezelfde bron, namelijk Allah, de Verhevene! Moeten wij Jezus (vrede zij met hem) verloochenen omdat zijn religie overeenkomsten vertoont met de religie van Mozes (vrede zij met hem)?
Het is belachelijk om op deze manier met de geschiedenis om te gaan op grond van één zogenaamde archeologische vondst die men zogenaamd in Jemen heeft gevonden. Wij moeten niet vergeten dat er meermalen door joden en christenen getracht werd om een valse versie van de Koran te schrijven. Ze werden meteen betrapt omdat de moslims de Koran uit het hoofd leerden en nog steeds leren. Zelfs in Amerika is er, in deze eeuw, een opzettelijk vervalste versie verschenen! Die staat zelfs op het Internet! Mocht er echt iets gevonden zijn dat op de Koran lijkt maar daarvan verschilt, dan is er geen enkel andere verklaring daarvoor dan dat het een opzettelijke vervalste versie is, tenzij het gaat om een versie die sterk afwijkt van de Koran dan is het misschien een boek van een andere religie en niet één van de Islam. Waarom worden al de identieke korankopieën overal ter wereld opzij geschoven om naar deze waardeloze vondst te grijpen? Wie de geschiedenis van Jemen kent weet dat er zelfs een "valse profeet" in Jemen was verschenen toen de Islam Jemen bereikte (in de beginjaren van de Islam), nadat de profeet (vrede zij met hem) een zending had gestuurd naar Jemen. De bekende man heet Al-Aswad al-Anzi en beweerde dat hij een openbaring kreeg, maar werd uiteindelijk verslagen door Jemenitische moslims. Iedereen die enige kennis heeft van de geschiedenis van Jemen kent dit historische verhaal.

Met vriendelijke groeten mohyouknow19
Voorzeker, zij, die de tekenen van God verwerpen, zullen een strenge straf ontvangen; God is machtig, de Heer der Vergelding

mohyouknow19
Berichten: 437
Lid geworden op: Ma Apr 23, 2007 12:09 pm
Locatie: Zaandam
Contact:

Berichtdoor mohyouknow19 » Zo Jun 03, 2007 9:46 pm

Roelof schreef:
mohyouknow19 schreef:
Roelof schreef:
Chaimae schreef:Het is niet toegestaan om het bloed van een moslim te vergieten,behalve in drie gevallen: iemand die getrouwd is en overspel pleegt, een leven voor een leven 1 , en de afvallige die uit de gemeenschap treedt.


Jouw god zegt heel iets anders:


Helemaal niet Roelof gebruikt oorlog verzen uit de koran die verzen waren in de oorlog tegen de ongelovigen geopenbaardt.
bestrijdt hen dood hen , waarom anders bestijden zij jullie .
en god staat achter de moslims.
Deze verzen uit de koran waren voor de moslims in oorlog tegen de ongelovigen.

En waarop baseer jij dat?
Waar staat dat beschreven in de koran?En waarop baseer je dit?


Makelijk uit de koran en de suna van de profeet vrede zij met hem.


Paar voorbeelden :

Het verbod op het doden van vrouwen en kinderen

Abdullaah Ibn Omar zei: “Tijdens een Ghazawah (gevecht) van de Profeet, werd een vrouw gevonden die was gedoodt en de Profeet verbood het doden van vrouwen en kinderen”. (Sahih Bukhari, Deel 4, Boek 52, Hadith 25).

Er is overgeleverd dat Raba bin Rabiya zei: “Wij waren met de Profeet, op het slagveld en mensen begonnen een cirkel te vormen om iemand. De Profeet vroeg: “Waarom staan zij daar?” Zij zeiden: “Een vrouw die niet meevocht is gedoodt”. De Profeet zei: “Deze vrouw vocht niet mee!”. Omdat Khalid ibn Walied vooraan de groep was, stuurde hij iemand om tegen hem te zeggen: “Doodt NOOIT vrouwen en kinderen”. Toen maakte de Profeet een smeekbede tot Allah en zei: “O God! Ik ben niet verantwoordelijk voor wat Khalid deed. Moge God Khalid vergeven”. (Abu Dawud, Boek 14, Hadith 2663).

Anas ibn Malik heeft overgeleverd dat de Profeet, (vrede zij met hem), tegen hem zei: “Ga voort in de naam van Allah, zet je vertrouwen op Allah en houd je vast aan (de regels van) de religie van God's boodschapper. Doodt geen bejaarden, doodt geen peuters, doodt geen kinderen en doodt geen vrouwen. Wees niet oneerlijk over de buit, maar verzamel de buit (en verdeel het rechtvaardig). Doe goede dingen, want Allah houdt van degenen die goed doen”. (Abu Dawud, Boek 14, Hadith 2608).

En er zijn ontelbaar veel soortgelijke overleveringen in de sahihain. Sterker nog, er is een Ijma onder de geleerden van Islam dat het doden van vrouwen en kinderen verboden is tijdens Jihaad.


De Ijma van geleerden

Imam An Nawawi, (de uitlegger van Sahih Muslim), zei: “Alle geleerden zijn het unaniem met elkaar eens, wegens een paar Hadith’s die het verbieden om vrouwen en kinderen te doden, dat (vrouwen en kinderen) niet gedoodt mogen worden, zolang zij niet vechten. En als ze wel vechten, dan zegt de meerderheid van de geleerden dat ze wel gedoodt mogen worden”.

Ibn Abdil Bir heeft overgeleverd dat Uqbah zei: “Alle geleerden zijn het unaniem met elkaar eens dat het NIET toegestaan is om van de buit te stelen, of het verbond te verbreken (met de ongelovigen), of lichamen te verminken, of vrouwen en kinderen te doden in Darul Harb”.

Imam Ibn Hazim zei: “Alle geleerden hebben gezegd dat het verboden is om vrouwen en kinderen expres te doden. Zij zeiden dat dit het werk was van Farao en de Taghuts en dat een Moslim dit nooit mag doen omdat de Profeet zei: “De besten onder jullie waren de kinderen van Mushrikien”. Dus het is niet toegestaan om de vrouwen en kinderen van de ongelovigen te doden, zolang de vrouwen niet de strijders meehelpen (tegen de Moslims). Er is een Ijma onder de geleerden hierover en niemand verschilt”.

Al Hafidh Ibn Hajar, (de uitlegger van Sahih Bukhari), zei: “En alle (geleerden) zijn het met elkaar eens, zoals Ibn Battal heeft overgeleverd, dat vrouwen en kinderen niet expres gedoodt mogen worden”.

Deze citaten spreken voor zich. Welke dwaas begrijpt hieruit dat het toegestaan is om vrouwen en kinderen aan te vallen? Het is haram en totaal verboden in de shariah van Allah. Dit is een Ijma die niet gebroken kan worden.

Ik denk dat die dwaas Roelof heet :lol:

Het doden van vrouwen en kinderen tijdens Qisas

Zelfs als de ongelovigen onze vrouwen en kinderen doodmaken, dan noch mogen wij hun vrouwen en kinderen niet doden in vergelding.

Allah zegt,

“En laat het vijandschap van een volk jullie niet tot onrechtvaardigheid aansporen. Wees rechtvaardig, dat is dichter bij vroomheid en vrees Allah, voorzeker, Allah is goed op de hoogte van wat jullie doen”.
(Qur’an 5:8 ).

Niemand anders dan Al Qurtubi zelf zegt: “Het feit dat iemand ongelovig is betekent niet dat we niet rechtvaardig tegen hem zouden moeten zijn. Het is niet toegestaan om hun lichamen te verminken, zelfs als zij onze vrouwen en kinderen doden met de intentie om onze harten met verdriet te vullen, het is NIET toegestaan voor ons om hetzelfde bij hun te doen, met als doel om hun harten ook met verdriet en bedroefdheid te vullen”. (Tafsir Al Qurtubi, 5/8 ]

(Bron: http://www.islaam.ca/misconceptions/ort ... -of-2.html

De derde principe van de koran en de suna in onze religie is dat je alleen diegene mag straffen die daar verantwoordelijk voor was, dus hoe kan je kinderen verantwoordelijk houden voor wat hun ouders doen?

Allah zegt,

“Zeg: “Zal ik een andere Heer dan Allah zoeken terwijl Hij de Heer van alle zaken is?!” En niemand bedrijft iets of (de zonde ervan) rust op hemzelf, en geen enkele drager draagt de last van een ander. Daarna is jullie terugkeer tot jullie Heer en dan zal Hij jullie inlichten over hetgeen waarover jullie van mening plachten te verschillen”.
(Qur’an 6:164 ).


Allah zegt,

“Iedere ziel is een borg voor wat zij heeft verricht”.
(Qur’an 74:38 ).


Ibn Kathir zegt in zijn Tafsir: “De geleerden van Tafsir hebben gezegd dat niemand gestraft zal worden voor de zonden van anderen”. (Tafsir Ibn Kathir).

Dus hoe kan je een kind pakken en zijn hoofd afsnijden voor de fout van zijn vader? Imam Baha'udin Al Maqdisi heeft in, 'Al Uddah', gezegd dat je krankzinigen en kinderen niet kan doden op basis van qisas.

Nog een bewijs is dit,

Abu Hurairah heeft overgeleverd dat de Profeet zei: “Op een dag was een Profeet onder de Profeten (van vroeger) onder een boom aan het rusten, toen een mier hem beet. Toen beveelde hij (mensen) om zijn spullen van onder het boom weg te halen en (hij beveelde) dat de hele mieren nest in brand gestoken moest worden. Allah openbaarde, “Was het doden van een miertje (die jou beet) dan niet genoeg?” (Sahih Bukhari, Deel 4, Boek 54, Hadith 536).

Als je niet eens mieren voor de zonden van andere mieren mag straffen, wat te zeggen van mensen levens dan?!

Allah zegt,

“En doodt geen ziel waarvan Allah het doden verboden heeft verklaard, behalve volgens het recht, en wie onrechtvaardig gedoodt wordt, Wij hebben zijn erfgenamen een bevoegdheid gegeven, maar overdrijf niet bij het doden. Voorwaar, hij wordt geholpen”.
(Qur’an 17:33 ).


Al Haafidh Ibn Kathir zegt: “Maar overdrijf niet bij het doden ... ”, zij zeiden dat dit betekent dat de erfgenamen niet te extreem moeten gaan in het vergelden, zodat ze hem gaan verminken of zodat ze wraak nemen op anderen dan de moordenaar zelf”. (Tafsir Ibn Kathir 17/33 ).

Het is dus verboden volgens Al Hafidh Ibn Kathir om wraak te nemen op anderen dan de strijders en moordenaars zelf! Allahu Akbar!!

Waarom zouden wij ons moeten verlagen tot hun niveau? Als zij onze vrouwen verkrachten, mogen wij hun vrouwen verkrachten? Nee, want het is HARAM zoals het expres doden van vrouwen en kinderen HARAM (verboden) is.

En roelof ik geef je een goede tip kijk naar de islaam en niet naar de moslims.
moslims handelen naar dingen die de islaam verbied, of laten dingen die de islaam aanbeveelt.
een belangrijke hadieth om dit te bevestigen is dat de profeet heeft gezegd:
de joden hebben zich gesplitst in 71 sekten, de christenen hebben zich gesplitst in 72 sekten en de moslims zullen zich splitsen in 73 sekten. hij zei daarna: allen zullen in de hel belanden behale 1.
dat betekent dat er 1 groep van de joden, 1 groep van de christenen en 1 groep van moslims tot de geredde groep zullen zijn.

joden zijn: de volgelingen van mozes tot aan de tijd van Jezus.
christenen: de volgelingen van jezus tot aan de tijd van Mohammed.
moslims: de volgelingen van Mohammed tot aan de dag des oordeels.
dag des oordeels: dat is de dag dat alle mensen opgewekt zullen worden. vanaf de eerste mens Adam tot aan de laatste mens.
op deze dag zullen de mensen veroordeelt worden naar hun daden.
in de koran maakt god vele meldingen over deze grote dag, die 50.000 jaar zal duren.
een moslim die een niet-moslim onrecht heeft aangedaan zal hiervoor gestraft worden. of deze persoon een jood een christen een atheist of welk geloof deze persoon ook heeft.

een verstandig persoon kan hieruit dus concluderen, dat niet elke "moslim" die een daad verricht en deze aan de "islaam" toeschrijft, deze ook werkelijk naar de islaam heeft gehandeld.
een voorbeeld:
Bin Laden wordt gezien als voorbeeld moslim.
echter, de islaam keurt deze daden af.
het is namelijk een van de grootste zondes om een ziel zonder recht te doden.
we kunnen zeggen dat deze man de islaam niet goed heeft begrepen en of deze religie NIET wil begrijpen.
de islaam verplicht ons te handelen volgens kennis en niet volgens emoties.
deze man is zo gemotioneerd door de moorden die op moslims worden gedaan, waardoor hij onschuldige westerlingen is gaan doden.

de islaam is:
1- Allah(arabische woord voor god) heeft gezegd;
2- de profeet heeft gezegd;
3_ (1 en 2) begrijpen volgens het begrip van de vrome voorganges. dat zijn op de eerste plaats de metgezellen. zij wareen erbij en hebben de profeet levend meegemaakt en als ze iets fout deden werden ze daarop gecorrigeerd.


Tot slot

“ Derhalve hebben Wij aan de Israëlieten voorgeschreven dat wie iemand doodt, anders dan voor doodslag of wegens verderf zaaien op de aarde, is alsof hij de mensen gezamenlijk heeft gedood en dat wie iemand laat leven is alsof hij de mensen gezamenlijk heeft laten leven” Al-Maída, 32.


De profeet zei:”God zal op de dag des oordeels mensen pijnigen die anderen op de aarde pijn hebben gedaan”. (Nail Al Aoutar 7-238, Al Amoual (Abou Oubaydah) 59)

De islam verbiedt vernietigings wapens die geen onderscheid maken tussen militaire en burgerdoelen. Ook is het verboden om de mensen als schild te gebruiken.
(Al islam wa-lharb 74 ).

De kaliefs ontsloegen bevelhebbers die zich niet hielden aan de geldende regels van de oorlog. Zo heeft bijvoorbeeld kalief Omar de bevelhebber Khalid ontslagen omdat hij hard was tijdens de strijd. Van de andere kant prees hij Amro Ibn Al As en zei ooit over hem:”Ik mag de strijd/oorlogen van Amro, omdat die zacht en makkelijk/luchtig zijn”. (Nathariyat Al Harb Fi-líslam, Abou Zahra 15).
Het is ook verboden in de islam om een wapen te gebruiken waarmee je schade op lange termijn kunt toebrengen aan natuur en milieu. Want ravage aanrichten is niet toegestaan. De koran zegt hierover:” ...en veroorzaak geen ellende door op de aarde verderf te zaaien. (Al-Bakara, 60).

De profeet zei:”Jullie moeten geen kinderen doden” Zij (strijders) zeiden:”O profeet, zijn het geen kinderen van heidenen dan?” Hij zei:”Is jullie doel dan om kinderen van heidenen te doden?” en hij zei verder tegen een van de bevelhebbers:”Vaarwel in de naam van God, dood geen kinderen, geen vrouwen en overdrijf niet. Breng gerechtigheid want God houdt van moslims”. (Nail Al-Aoutar, van Al Choukani, Al Bayhaqi 90-9 ).

En als de moslim zijn tegenstander tijdens de oorlog doodt dan mag hij zijn lichaam niet verminken. Hij dient de gevangenen goed te behandelen, geen kinderen, vrouwen, ouderen of aanbidders/geestelijken doden; want dit valt buiten de strijd. De profeet zag een gedode vrouw tijdens de oorlog en zei: “Zij moest niet gedood worden” (Nail Al-Aoutar, 242-7 geschreven door Al-Choukani).De filosofie van de islam is om oorlog te voorkomen, maar als men gedwongen is om oorlog te voeren dan moet men zo min mogelijk agressie gebruiken. Gevangenen hebben recht op medische behandeling, voeding en bescherming totdat ze in vrijheid worden gesteld. (Abou zahra: Al Alaqat Al Daouliya fi-líslam 106, Nathaiyat Al harb fi-líslam 116, Al Siyasa Al Chariya, Abdelouahhab Khalaf 89, Shariat Al Islam fi-ljihad, Al Maoudoudi 173 )

de belangrijkste van allemaal is deze vers uit de koran:

“……dat wie ook een mens doodt, behalve wegens het doden van anderen of het scheppen van wanorde in het land, het ware alsof hij het gehele mensdom had gedood, en voor hem, die iemand het leven schenkt, alsof hij aan het gehele mensdom het leven heeft geschonken…” Koran 5: 32
Laatst gewijzigd door mohyouknow19 op Zo Jun 03, 2007 9:54 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Voorzeker, zij, die de tekenen van God verwerpen, zullen een strenge straf ontvangen; God is machtig, de Heer der Vergelding

mohyouknow19
Berichten: 437
Lid geworden op: Ma Apr 23, 2007 12:09 pm
Locatie: Zaandam
Contact:

Berichtdoor mohyouknow19 » Zo Jun 03, 2007 10:15 pm

Best mensen de profeet Mohammed vrede zij :

Allah (sbht) kijkt niet naar het uiterlijk van de mens maar naar het innerlijk.
En in de ogen van Allah(sbht) zijn de beste personen , degene die het hoogst in rang zijn bij hem.
ZIjn degene die zich GOED GEDRAGEN EN DEGENE DIE TAQWA (GODSVREES) hebben.
Want degene die god VREZEN vermijden het slechte doen wat Allah wil.
Verrichten het gebed en geven de zakaat, leven eerlijk rechtvaardig.
Houden van Allah(sbht) want als je van god houdt dan hou je van iedereen .
Hij de almachtige heeft ons tenslotte geschappen.

Dus degene die het paradijs in zullen gaan zijn degene die zich goed gedragen en degene die Allah vrezen.


Het is net ik loop op een pad en aan het einde van die pad is een deur namelijk het paradijs.
Op die pad zijn veel stekels en vallen.
Ik loop voorzichtig , stap voor stap totdat ik het paradijs bereik.
Maar ik raak en stekel en ik wordt geprikt , ik heb een zonde gemaakt.
Ik vraag zo snel om vergeving waarom ik VREES VOOR HET VUUR.
DAT DE HOOFDHUID VAN DE MENSEN ZAL AFSCHUWEN.
Dan zeggen zij wat is dat A-sakar .
Er waken 19 deuren die daar heen gaan . 19 !.

Ik wil het paradijs , dat is mijn hoogste streven.
Ik streef niet naar geld of auto's of vette villa.

Als ik dat tegenkom , mooi meegenomen. :D

Mijn doel in mijn leven is het paradijs , het welbehagen van Allah (sbht) verkrijgen.

Door zich te onderwerpen aan zijn wil .

Massalah beste Shaimae , Ajax en Shahada kijk naar deze wonder in de koran massalah , dit zegt genoeg om te geloven in allah subhana huwa ta'ala.

het woordt Ad-Dunya (Deze wereld) komt 115 in de koran

Al-Akheerah (Hiernamaals) komt 115 voor in de koranAl-Malaa'ikah (Engelen) in de koran 88

Al-Shayaateen (Satan) in de koran 88

Al-Hayah (Leven) in de koran 145

Al-Maout (Dood) in de koran 145

Al-Rajul (Man) in de koran 24

Al-Mar-ah (Vrouw) in de koran 24

Al-Shahr (Maand) in de koran 12

Al-Yaum (Dag) in de koran 365


Al-Bahr (Zee) in de koran 32

Al-Bar (Land) in de koran 13


Als we het aantal keren dat de woorden "land"en "zee" voorkomen bij elkaar tellen krijgen we een totaal van 45. En nu voeren we een betrekkelijk eenvoudige berekening uit:

32/45 X 100% = 71.11111111%
en
13/45 X 100% = 28.88888888%

En boven zien we wat we nu kennen als het percentage van water dat de wereldbodem bedekt (71.111..%) en het percentage land (28.888...%). Deze feiten illusteren weer een ander wonder van de koran.

De wonderen van de koran zullen nooit eindigen. Het zal nooit gebeuren dat de mens de COMPLETE kennis uit de koran zal begrijpen en distilleren (vanwege de veelheid ervan). Men kan nooit genoeg waardering geven aan het woord van de Schepper. Het is een schat die leiding geeft aan degenen die het succes van dit leven en het hiernamaals wensen.Met vriendelijke groeten mohyouknow19
Voorzeker, zij, die de tekenen van God verwerpen, zullen een strenge straf ontvangen; God is machtig, de Heer der Vergelding

Gebruikersavatar
Islaminside
Berichten: 696
Lid geworden op: Wo Jun 06, 2007 6:39 pm

Berichtdoor Islaminside » Wo Jun 06, 2007 7:58 pm

moh''

Kan je eens een lijstje geven van deze resp 71, 72 en 73 sekten?

Ik heb er een paar opgeschreven .
Er zijn zoveel die verschillen van elkaar.

Wij volgen daarom alleen de koran (van god) hoe die geinterpeteerd is aan de profeet mohammed (vzmh).
Terwijl andere groeperingen hun imaams en leiders , metgezellen als profeten zien.

Nee.

Mohammed (vzmh) heeft gezegd degene die niet mijn overlevering volgt behoort niet tot de islam.Volg jij een God die zo slecht is dat hij bijna iedereen naar de hel stuurt? En die zelfs nog zorgt voor een meerderheid vrouwen in de hel omdat ze ondankbaar zijn tegenover hun man, en dit volgens de hadith.Ik kan tegen niemand zeggen jij gaat naar de hel (ja of nee) ?
Ik oordeel niet .
Dat kan alleen god doen , hij kent het verborgene van de mensheid.
Je moet het zo zien , hij heeft ons geschappen .
Wij waren niks , hij heeft ons gemaakt en een leven gegeven .
En hij kan het weer van ons afnemen.
HIj kan ons straffen en belonen.
Wij zijn in dienst bij hem.
Dit wereldse is een examen.

En de profeet zij vervloekt zijn degene die vrouwen aanbidden , geld aanbidden en hun werk aanbidden .

Allah heeft in de koran gezegd :

zij verkiezen het wereldse leven terwijl het hiernamaals beter is en blijvender , voor eeuwig.

En degen wie bepaalt wie naar de hel gaat of het paradijs is god hij kent het verborgene van de 7 hemelen en de aarde en hij weet wat er in jouw ziel is.

KIJK ALLEEN NAAR DE VINGERTOPPEN ELKE MENS IS UNIEK .

Voorwaar allah weet wat gij placht te doen.

Ben jij hier om een god te volgen die bijna iedereen naar de hel stuurt? Hoe denk je zelf aan de hel te ontsnappen? Tot welke secte behoor jij?Kijk god zegt bij elke vers in de naam van allah de barmhartige de genaddevolle.

Hij vergeeft alle zondens wanneer jij zijn voorschriften volgt.

En wat de profeten door de jaren heen verkondigten was (tawhied) geef god zijn alleen recht toe op aanbidding en ken hem geen deelgenoten toe.

verricht het gebed en geef de zakaat(steunen van de armen) , het vasten , enz.

En de meeste mensen gaan binnen in de hel vanwege hun mondt en geslachtsdeel.

Ken je dat vers dan niet waar allah zegt A sakar

Het vuur

wat is het vuur

het is het geen wat de huid van de mensenafchuwd .

en er zijn er 19 van.

voor elke groep.

maar vergeet niet degene die 1 korreltje gelooft heeft in god en zijn boodschappers van Noach tot Mohammed(vzmh) gaan uiteindelijk naar het paradijs.
Met de genadde van god.
Ze zullen eerst hun straf tegemoet gaan .


Bedankt dat je zo netjes praat.
Ze kunnen er denk niet meer tegen met mij , ben mohyou... 19.Soefisme mystieke, spirituele beweging binnen zowel soennisme als
sji'isme

Ahmaddiya - wordt door de meeste moslims als sekte gezien. Profeet en grondlegger: Ghulan Ahmad

Ibadieten

Alevieten

Wahhabieten

Je hebt binnen de Soennieten, ook verschillende wetscholen.

Hanafis. Genoemd naar imam Abu Hanifa. Deze wetschool wordt vooral in Oost-Europa gevolgd.

Maalik is. Genoemd naar imam Malik ibn Anas. Dit is de wetschool die wij, Marokkanen, volgen. En verder in bijna heel Noord-Afrika.

Shaafis. Genoemd naar imam Ash-Shaafie.

Hanbalis.

Mystieke en levensbeschouwelijke stromingen

Lokale islam

as-Salaf oes-Salih oftewel Salafi Da’wah

Ahlu sunna

De Almohaden

De Almoraviden

Marinieden

Sjiisme (Shia)

Ghulaten waaronder:

Alevieten (humanistische stroming)/ Bektashiyya

Ahl-e Haqq

Yazidi

Isma'iliten ("Zeveners")

Nizari's

Imamieten ("Twaalvers")

Jafarieten

Zaidieten ("Vijfers")

Soennisme (Soena)

Berailvieten

Deobandieten

Hanafieten

Hanbalieten

Malikieten

Mu'tazilieten

Salafisme (puriteins, restaurationistisch)

Shafiïeten

Wahabisme (Saöedi Arabië, puriteins)

Ahmadiyya (vooral Pakistan en West-Afrika)

(zie ook: niet sektarische en transsektarische bewegingen)

Naqshbandiyya

Bektashiyya

Chishtiyya

Mevleviyya

Charidsjieten

Ibadies ("Witten"; vnl in Oman, ook wel Algerije, Tunesië, Libië en Tanzania)

Soefries

Zikrisme

Druzisme

Babisme

Jafari

animisme

Mu'tazilieten

Khawarij

De Takfiri-stroming van onder andere Osama bin Laden

Je hebt nog veel meer , zelf mensen die de koran pakken en hun eigen geloof beginnen zoals en ene Rashad Khalifa kijk maar:


http://en.wikipedia.org/wiki/Rashad_Khalifa

Deze man heeft de koran gebruikt en zijn eigen geloof gemaakt.


Nu de christendom :

Brief van Aristeas

IV Esra

Hemelvaart van Mozes

Henoch (boek)

Jubileeën

Leven van Adam en Eva

IV Makkabeeën

Openbaring van Baruch

Psalmen van Salomo

Sibillijnse boeken

Testamenten van de Twaalf Patriarchen

Nieuwtestamentisch

Epistel van Barnabas

Evangelie naar Judas

Evangelie van de Ebionieten

Evangelie van de Egyptenaren

Evangelie van de Hebreeën

Evangelie van de Naäsenen

Evangelie van de Nazareners

Evangelie van Jezus' kinderjaren

Evangelie van Jozef de Timmerman

Evangelie van Maria Magdalena

Evangelie van Maria's geboorte

Evangelie van Nicodémus

Evangelie van Petrus

Evangelie van Thomas

Handelingen van Andreas

Handelingen van Johannes

Handelingen van Paulus

Handelingen van Petrus

Handelingen van Thomas

Openbaring van Paulus

Openbaring van Petrus

Openbaring van Stéfanus

Openbaring van Thomas

Verkondiging van Petrus

Evangelie naar Matteüs

Evangelie naar Marcus

Evangelie naar Lucas

Evangelie naar JohannesWelke boek zal ik lezen :cool:

Er zijn zelfs mensen die door de jaren heen hun eigen bible hebben gemaakt.

Als het boek van god zou kommen zouden er geen tegenstrijdigheden inzitten en valsheden.
Helaas is dit wel met de bijbel veel tegenstrijdigheden en onenigheden.

Alle mensen volgen wat anders , OMDAT ZIJ HUN LEIDERS, PROFETEN EN IMAAMS ALS GOD HEBBEN GEKOZEN EN NIET GOD ZELF.

Deze mensen dwalen affffffff.

Het ware geloof de koran volgens de suna van de profeet.
De koran is niet verandert en zal ook nooit verandert worden .

Voorwaar, het is een glorierijke Koran,

Op een beschermde tafel.In naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle.

Bij de nacht als hij bedekt.

En bij de dag wanneer hij schittert,

En bij de schepping van man en vrouw.

Voorzeker, uw streven is verschillend.

Wat hem betreft die geeft en God vreest,

En het goede aanvaardt,

Wij zullen zijn weg effenen tot welslagen.

Maar hij, die vrekkig en onverschillig is,

En het beste verwerpt,

Wij zullen hem naar moeilijkheden leiden.

Wanneer hij te gronde gaat zullen zijn rijkdommen hem niet baten.

Voorwaar, het is aan Ons om te leiden.

En aan Ons is het Hiernamaals en ook deze wereld.

Daarom waarschuw Ik u voor het laaiend Vuur;

Niemand zal er binnengaan dan de rampzaligste,

Die loochent en zich afwendt.

Maar de rechtvaardige zal ver daarvan verwijderd worden.

Die zijn rijkdommen weggeeft om zich te louteren.

En niemand heeft Hem een gunst bewezen waarvoor hij moet worden beloond.

Maar hij die het welbehagen zoekt van zijn Heer, de Verhevene,

Weldra zal hij tevreden zijn.


Met vriendelijke groeten mohyouknow19
Laatst gewijzigd door Islaminside op Wo Jun 06, 2007 8:09 pm, 2 keer totaal gewijzigd.
Het is hun het even of het oneven of je hen waarschuwd of niet zij zullen niet geloven .

http://hor3en.com/bath/huda_english=tv.html

Gebruikersavatar
Islaminside
Berichten: 696
Lid geworden op: Wo Jun 06, 2007 6:39 pm

Berichtdoor Islaminside » Wo Jun 06, 2007 9:48 pm

De islam is er nu eenmaal.

Ik vraag daarom ook niet veel .

Als jullie deze film bekijken dan weet je hoe de profeet vrede zij met hem was.
Hij was vol tollerantie , Ik en de volgelingen van de suna van de profeet willen dat jullie niet kijken naar de moslims , naar hun handelingen dat zij doen in de naam van allah.
Maar naar de islam , de koran en de suna .

Allah zegt ook in de koran iedereen wordt naar zijn eigen daden beoordeelt.
Kijk niet hoe moslims wat doen , maar kijk naar de islam.

Ik vraag jullie dan ook om naar deze film te kijken hij duurt ongeveer 3 uur .
Maar geloof mij maar , je weet dan ook alles over de profeet vrede zij met hem.
En hoe de islam is gekommen

http://www.aboeharie.nl/video/films/alrissalah/

The messenger of god , Mohammed (vzmh) de laatste boodschaper die tot de mensheid is gezonden.
En als bevestiging voor wat daar voor was.

KIjk naar de film , prachtig , ik heb er geen woorden voor.


In naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle.

Neen! Ik roep de Dag der Opstanding tot getuige.

Neen! Ik roep de zichzelf beschuldigende ziel tot getuige.


Denkt de mens dat Wij zijn beenderen niet kunnen verzamelen?

Zeker; Wij hebben de macht hem te herstellen tot in zijn vingertoppen.

Maar de mens wenst in 't vervolg slecht te handelen.

Hij vraagt: "Wanneer is de Dag der Opstanding?"

Maar als het oog verblind wordt,

En de maan verduisterd zal zijn,

En de zon en de maan zullen samen gebracht worden,

Op die Dag zal de mens zeggen: "Waarheen te vluchten?"

Neen! Geen schuilplaats!

Slechts bij uw Heer zal dan uw toevlucht zijn.

De mens zal op die Dag worden onderricht over hetgeen hij vooruitzond of achterliet.

Neen, de mens is een bewijs tegen zichzelf.

Zelfs al biedt hij (zijn) verontschuldigingen aan.

Beweeg uw tong er niet mede om deze (woorden) haastig (opte nemen!)

Het verzamelen en het verkondigen er van rust op Ons.

Wanneer Wij dus (de Openbaring) verkondigd hebben volg dan de verkondiging.

Daarna rust de verklaring er van op Ons.

Neen, maar gij (mensen) hebt dit leven lief.

En gij geeft het Hiernamaals prijs.

Op die Dag zullen sommige gezichten verlicht zijn,

Opziende naar hun Heer;

En andere gezichten zullen op die Dag somber zijn.

Wetende dat een vreselijke ramp hen spoedig zal overkomen.

Ja! Als de ziel van de stervende tot de keel zal opstijgen,

En er zal worden gezegd: "Wie is de geneesheer?"

Dan weet hij dat hij scheiden moet.

En wrijft (in doodsangst) het ene been tegen het andere.

Dan wordt (hij) tot uw Heer gedreven,

Want hij (mens) nam de Waarheid niet aan, noch bad hij.

Doch hij verloochende (de profeet) en wendde zich af.

Dan ging hij trots naar zijn familie terug.

Wee u! Wee dus over u."

Wee u nogmaals en nog eens wee!"

Denkt de mens dat hij zonder doel zal worden gelaten?

Was hij niet een kleine levenskiem die werd uitgestort?

Dan werd hij een klonter bloed daarna schiep en vervolmaakte Hij hem.

Daarvan (de kiem) maakt Hij een paar, man en vrouw.

Is Hij dan niet bij machte de doden te doen herleven


Gods woord is de waarheid .


Met vriendelijke groeten mohyouknow19
Het is hun het even of het oneven of je hen waarschuwd of niet zij zullen niet geloven .http://hor3en.com/bath/huda_english=tv.html


Terug naar “Zoo”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten