Asiel en immigratieproblemen

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 27803
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Asiel en immigratieproblemen

Berichtdoor Pilgrim » Ma Mei 15, 2017 11:32 pm

Onteigeningen en gedwongen verhuur door Senaat van Hamburg

Geplaatst op 15 mei 2017

Afbeelding
Hamburg

De Senaat van Hamburg heeft in het begin van de maand zes sinds enige tijd leegstaande woningen aan de eigenaar onttrokken. Ze zullen gesaneerd en daarna aan door de Senaat uitgekozen personen verhuurd worden. Dat zullen, dat is uit desbetreffende berichten te halen, vermoedelijk “migranten” zijn.

In oktober 2015 nam het parlement van de deelstaat Hamburg onder de indruk van het door Merkel uitgevaardigde wegvallen van de personencontroles aan de Duitse grenzen en de daarmee gepaard gaande massale toestroom van “migranten” uit allerlei landen een wet aan, die het voor de stad mogelijk zou moeten maken woonruimte te onteigenen om deze “migranten” in onder te brengen (zie “Die Zeit” van 01-10-2016).

Deze wooneenheden zouden op dit moment onttrokken worden aan het gebruik door de eigenaar, om ze eerst te laten renoveren. Daarna dienen de woningen aan door de Senaat uitgekozen personen verhuurd te worden. De renovatiekosten zijn voor de eigenaar, van een recht van inspraak met betrekking tot de komende huurders zal echter geen sprake zijn.

Ook al wordt de woningeigenaar er sterk van verdacht de wooneenheden tot nu toe als pure speculatieobjecten gebruikt te hebben (de woningen in de buurt van de binnenstad staan sinds 2012 leeg), toch ontstaat er aanzienlijk politiek verzet tegen de handelwijze van de rood-groene Senaat van Hamburg. De oppositie in de Senaat bekritiseert dat de stadsregering met deze stap haar eigen tekortkomingen met betrekking tot de verkiezingsbelofte van de bouw van 6000 nieuwe woningen wil verbloemen. Bovendien zou deze wet weliswaar met de stemmenmeerderheid van rood-groen in de Senaat van Hamburg zijn aangenomen, maar in strijd zijn met de grondwet.

Lees eveneens (Engels): www.gatestoneinstitute.org

Bron: www.freiewelt.net

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2017/05/15 ... n-hamburg/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 27803
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Asiel en immigratieproblemen

Berichtdoor Pilgrim » Zo Jun 11, 2017 9:04 pm

Hattingen: blokkering van het budget wegens te hoge “vluchtelingen”kosten

Geplaatst op 11 juni 2017

Afbeelding

Komt na de welkomstroes nu het boze ontwaken? Als eerste stad in het Roergebied legt Hattingen een blokkering van het budget op wegens te hoge “vluchtelingen”kosten. Volgens de gemeentekas zou er in de “begroting sociale zaken” sprake zijn van een duidelijke verslechtering tegenover het begrotingsplan. De onderbrenging en verzorging van “vluchtelingen” zouden kunnen zorgen voor een tekort van tot € 4 miljoen.

Burgemeester Dirk Glaser: “We worden zeer hard getroffen door het dreigende financiële gat in de sociale begroting. In principe is hier een geringere kostenvergoeding door de deelstaat de oorzaak van.”

Hattingen zal geen geval op zich blijven en andere steden zullen vast en zeker volgen, die de “vluchtelingen”kosten niet meer de baas worden. Bij blokkering van het budget mogen in de begroting voorziene uitgaven niet meer gedaan worden. Hoe zou de oplossing eruit kunnen zien? Heffingen en belastingen stijgen, evenals de kosten voor de crèches, zwembaden bibliotheken, en vele andere instellingen van de stad worden gesloten?

Bron: https://politikstube.com

Door: “Victoria”

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2017/06/11 ... genkosten/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 27803
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Asiel en immigratieproblemen

Berichtdoor Pilgrim » Di Jun 20, 2017 1:40 am

Asielzoekers met een verblijfsvergunning vinden nauwelijks betaald werk

Door: Brian van der Bol, maandag 19 juni 2017

Afbeelding

DEN HAAG - Een klein deel van de asielzoekers met een verblijfsvergunning die zich de afgelopen jaren in onze regio hebben gevestigd, heeft een betaalde baan gevonden. Dat blijkt uit een rondgang van Omroep West langs gemeenten.

Het beeld is verre van compleet, omdat veel gemeenten nog niet weten hoeveel van deze ‘statushouders’ (betaald) werken. Bij gemeenten die wel over de informatie beschikken, gaat het doorgaans om een handvol asielzoekers.

Volgens de gemeenten is dat logisch, omdat de meeste statushouders de taal nog niet machtig zijn of bijgeschoold moeten worden. Soms kan het lang duren tot zij een baan vinden. Zo zijn er in de gemeente Krimpenerwaard statushouders die al sinds 2009 in de bijstand zitten.

Inburgeren
De gemeenten zien een (betaalde) baan voor de asielzoekers wel als ultiem doel. ‘Werk is dé plek om te integreren’, aldus Krimpenerwaard. ‘Maar om daar te komen moeten veel statushouders een flinke slag maken wat betreft taal en Nederlandse normen en waarden. Naast de inburgering worden statushouders geholpen door taalmaatjes, gaan ze aan de slag als vrijwilliger bij bijvoorbeeld zorginstellingen en worden ze aangemeld voor sportactiviteiten.’

Alle asielzoekers zijn uiteraard ook verplicht om een inburgeringscursus te volgen. Ook wijzen de meeste gemeenten erop dat VluchtelingenWerk een belangrijke rol speelt bij de integratie van statushouders. Daarnaast bieden gemeenten diverse trajecten en projecten aan om statushouders beter te laten integreren en werkervaring op te laten doen, in veel gevallen begeleid door vrijwilligers.

Vliegende start
Zo kent de gemeente Leiden het zogeheten ‘24 x 24 project’, waarbij statushouders 24 maanden lang 24 uur per week worden begeleid. Onderdeel daarvan zijn onder meer taalonderwijs, gesprekken over de verschillen in normen en waarden tussen Nederland en het land van herkomst en de begeleiding naar ‘passende scholing en/of werk’. Ook worden de asielzoekers gekoppeld aan een ‘persoonlijke mentor die de statushouder introduceert in de Leidse samenleving’. De buurgemeenten Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude hebben de aanpak overgenomen.

Alle statushouders in Leidschendam-Voorburg doorlopen een zesdaags traject. ‘Hierin maken ze onder meer kennis met Nederland en krijgen ze informatie over gezondheid, het vinden van werk, vrijwilligerswerk en sporten.’ Ook gaan asielzoekers met excursies de wijk in om zo hun nieuwe woonplaats te leren kennen. ‘Dit geeft hun integratie een vliegende start’, stelt de gemeente. Gemeenten stimuleren ook scholing, stages en werkervaringsplaatsen, in bijvoorbeeld de tuinbouw, kringloopwinkels en andere sociale ondernemingen.

Netwerk
Onlangs werd bekend dat Den Haag vijftig statushouders een werkervaringsplaats bij de gemeente zelf aanbiedt. Ook volgens wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA, werk en integratie) is het hebben van een baan van groot belang voor de integratie van nieuwkomers. 'Wie actief is op de arbeidsmarkt hoort ergens bij. Hij of zij ontwikkelt een netwerk. Het stimuleren van arbeidsmarktparticipatie van statushouders is daarom een onlosmakelijk onderdeel van een effectief integratiebeleid.’

LEES OOK: Statushouder schrijft muren vol in de hoop snel Nederlands te leren

http://www.omroepwest.nl/nieuws/3440366 ... taald-werk
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 27803
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Asiel en immigratieproblemen

Berichtdoor Pilgrim » Wo Jun 21, 2017 2:24 am

Asielzoekers oefenen online met homo-vragenlijst IND

Berend sommer, 19 jun 2017

Afbeelding
Juli, een van de bewoners van de speciale asielopvang voor homoseksuelen in Amsterdam.

Vragenlijsten van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, waarmee de dienst probeert uit te vinden of asielzoekers homoseksueel zijn, circuleren massaal op internet. Hiermee oefenen asielzoekers om hun voorgewende homoseksualiteit geloofwaardiger te maken.

Dat meldt de Telegraaf. Een groot aantal asielzoekers beweert homoseksueel te zijn, om meer kans te maken op een verblijfsvergunning in Nederland. Nadat ze bij de eerste asielprocedure worden afgewezen, proberen ze in de reprise hun kansen te vergroten door voor te wenden lhbt´er (lesbienne, homoseksueel, biseksueel, transgender) te zijn.

Deze gang van zaken is bij de IND bekend. De Dienst neemt zelf tegenmaatregelen door bij de procedure een vragenlijst af te werken. Aan de hand van die lijst moet blijken of een asielzoeker daadwerkelijk lhbt’er is. Als dit het geval is, maakt hij of zij meer kans, omdat lhbt’ers in islamitische landen een marginale positie hebben in de maatschappij, en niet openlijk voor hun seksualiteit uit kunnen komen.

Tips via Facebook
Nu blijkt echter dat de vragenlijsten van de IND gemakkelijk terug te vinden zijn op het internet. Ook worden er via Facebookgroepen tips uitgewisseld hoe de IND het beste om de tuin te leiden is. Zo helpen asielzoekers elkaar om de procedure te doorlopen.

De IND laat aan de Telegraaf weten dat hier rekening mee wordt gehouden. De vraaggesprekken duren vaak urenlang, en de ondervraagde asielzoekers worden getoetst op de consistentie van hun verhalen, en op mogelijke tegenstrijdigheden.

‘Te hardvochtig’
Volgens de Partij van de Arbeid, GroenLinks en de SP is de methode van de IND te hardvochtig. Asielzoekers zouden openlijk moeten praten over hun seksualiteit en over hun ‘coming out’. Dat vinden de partijen ongepast, omdat het in ‘hun cultuur erg ongebruikelijk is’.

De drie partijen roepen op om deze methode te schrappen. Staatssecretaris Klaas Dijkhoff geeft aan deze oproep echter geen gehoor. Wanneer de IND in dubio is over de geloofwaardigheid van de verklaring, krijgt de asielaanvraag het voordeel van de twijfel.

http://www.elsevierweekblad.nl/nederlan ... et-515259/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 27803
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Asiel en immigratieproblemen

Berichtdoor Pilgrim » Vr Jun 23, 2017 11:45 pm

Italië en Griekenland nemen nauwelijks “vluchtelingen” terug

Geplaatst op 23 juni 2017

Afbeelding
“Vluchtelingen” komen aan in Italië.

Griekenland weigert illegale vluchtelingen uit Duitsland terug te nemen. Sinds 15 maart 2017 zijn repatriëringen naar het Zuidoost-Europese land weer toegestaan, nadat het Europees Gerechtshof voor de Mensenrechten deze wegens “systematische tekortkomingen” in het Griekse asielsysteem in 2011 had opgeschort.

Het Duitse BAMF (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) zou sinds maart 50 verzoeken tot overname aan Griekenland hebben gericht, deelde het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken aan de “Welt” mee. Athene zou echter niet de noodzakelijke documenten naar de Duitse autoriteiten sturen, waarin Griekenland o.a. moet garanderen dat het zich zou houden aan de door de Europese Commissie geëiste “standaards van de opnamerichtlijn en de asielprocedure verordening”.

Er komen meer immigranten naar Duitsland dan nieuwe in Italië en Griekenland

Ook naar het inmiddels belangrijkste Europese land van binnenkomst voor “asielzoekers”, Italië, worden nauwelijks “vluchtelingen” teruggestuurd. In het eerste kwartaal van 2017 diende Duitsland 6.743 verzoeken tot overname bij het land in. Het kwam echter maar tot 271 repatriëringen.

Ondertussen komen er nog steeds meer immigranten naar Duitsland dan er op de kusten van Italië en Griekenland landen. Volgens informatie van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken kwamen er tot eind mei 77.148 “vluchtelingen” naar Duitsland. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie kwamen er tot midden juni ongeveer 65.000 “vluchtelingen” in Italië aan en ongeveer 8000 in Griekenland.

Duitsland kon in die periode 1344 “asielzoekers” overdragen aan andere Europese landen. Volgens het Europese asielrecht dienen alle aankomende “vluchtelingen” daar hun asielprocedure te doorlopen waar ze voor het eerst voet aan land hebben gezet in een EU-land. Wie naar andere landen vertrekt, zou teruggestuurd moeten worden.

Bron: https://jungefreiheit.de

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2017/06/23 ... gen-terug/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 27803
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Asiel en immigratieproblemen

Berichtdoor Pilgrim » Ma Jul 03, 2017 12:24 am

Zelfs criminele Afghaanse “asielzoekers” worden niet uitgezet

Geplaatst op 1 juli 2017

Afbeelding
Hamburg, februari 2017: Demonstratie tegen de uitzetting naar Afghanistan.

Vanwege een “nieuwe beoordeling van de veiligheidssituatie” vinden er volgens het Duitse Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) vinden er op dit moment geen uitzettingen meer plaats naar Afghanistan. Ook criminele afgewezen “asielzoekers” mogen blijven.

Het BAMF wacht na de jongste zware aanslagen, zoals in de hoofdstad Kaboel, op een nieuwe beoordeling van de veiligheidssituatie in Afghanistan door de Duitse regering. Het BAMF bevestigde op vragen van kranten dat er “tegen de achtergrond van de door het ministerie van Buitenlandse Zaken toegezegde nieuwe beoordeling van de veiligheidssituatie” een “prioriteit met terugwerkende kracht” van aanvragen van Afghaanse staatsburgers zou hebben plaatsgevonden. Wanneer het ministerie van Buitenlandse Zaken met de nieuwe analyse over de veiligheidssituatie in Afghanistan naar buiten komt, is tot nu toe onduidelijk.

Weliswaar worden eerste en vervolgaanvragen voor asiel van Afghanen aangenomen en verwerkt, maar op dit moment is er geen sprake van afsluitende beslissingen over asiel in Duitsland. Een woordvoerster van het BAMF benadrukte dat het bij de “prioriteit met terugwerkende kracht” om een tijdelijke maatregel zou gaan en niet om een opschorting van de beslissingen volgens paragraaf 11 van de asielwetgeving, volgens welke asielaanvragen een half jaar of langer in de ijskast gezet worden. “Veelmeer zijn de Duitse ministers het er over eens geworden dat het ministerie van Buitenlandse Zaken een nieuwe beoordeling van de veiligheidssituatie uitvoert en dat er tot dat moment alleen maar bepaalde groepen personen gerepatrieerd dienen te worden”, zei de woordvoerster van het BAMF.

In feite betekent dit: Ook criminelen, radicale islamieten en dergelijke worden in Duitsland gehouden, omdat men zich zorgen maakt om hun “veiligheid” in het land van herkomst. De veiligheid van de in Duitsland wonende mensen speelt voor de regering blijkbaar geen rol. Maar dit lezen we niet in de kranten.

Wat vooral pervers is: volgens informatie van het BAMF had het eind mei 29.498 asielaanvragen van Afghanen om te verwerken. Bovendien moesten op de peildatum 31 mei 2017 in totaal 14.312 Afghaanse staatsburgers in Duitsland vertrekken, 10.240 van hen worden echter geduld en kunnen niet naar hun thuisland uitgezet worden. Hoe het mogelijk is “de plicht tot vertrek” te hebben en desondanks geduld te worden, blijft een raadsel – maar dat is blijkbaar een Duitse specialiteit.

Bron: www.contra-magazin.com

Door: Michael Steiner

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2017/07/01 ... -uitgezet/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
King George
Berichten: 13979
Lid geworden op: Zo Sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Asiel en immigratieproblemen

Berichtdoor King George » Di Jul 11, 2017 11:57 am

Er zijn momenteel al zo'n 20 "veerdiensten" actief.

Afbeelding
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam


Mahalingam
Berichten: 32928
Lid geworden op: Za Feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Asiel en immigratieproblemen

Berichtdoor Mahalingam » Vr Jul 14, 2017 9:01 pm

Dit bericht kan je in alle kranten lezen want ze typten het van elkaar over.

Afbeelding

Maakt het iets uit? Nee, want ten eerste zijn er rechters die nimmer uitzetting toestaan en ten tweede zijn er nog de wetten uit Brussel.
Criminele vreemdeling zelden uitgezet
De overheid heeft grote moeite om criminele vreemdelingen hun verblijfsvergunning af te pakken. Vorig jaar verloren volgens immigratiedienst IND tachtig vreemdelingen hun verblijfsrecht door een strafblad, terwijl het ministerie van Justitie inschatte dat dit jaarlijks 475 zou zijn.

In 2012 versoepelde het kabinet de regels om ook buitenlandse veroordeelden die al lang in Nederland wonen, te kunnen uitzetten. Maar rechters steken daar vaak een stokje voor, meldt de Volkskrant donderdag.

De vreemdelingen die hun verblijfsrecht door een strafblad verloren zijn reguliere migranten, geen mensen met een asielstatus.
http://www.telegraaf.nl/binnenland/28629948/__Criminele_vreemdeling_zelden_uitgezet__.html
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 27803
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Asiel en immigratieproblemen

Berichtdoor Pilgrim » Vr Jul 14, 2017 11:37 pm

De reactie van de PVV...

PVV: STOP MET HET OMVORMEN VAN NEDERLAND TOT VRIJHAVEN VAN CRIMINELE VREEMDELINGEN

Geplaatst op 14 juli 2017

Vragen van de leden Fritsma, Markuszower en Wilders (allen PVV) aan de demissionair staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de berichtgeving dat criminele vreemdelingen zelden worden uitgezet (*):

1.) Hoe kan het dat criminele vreemdelingen hun verblijfsvergunning vaak kunnen behouden en hoe vaak gebeurt dit precies? Waarom heeft u dit niet eerder aan de Kamer gemeld en waarom heeft u daar niks aan gedaan?

2.) Realiseert u zich dat Nederland op deze manier inmiddels een vrijhaven is voor criminele vreemdelingen? Wat gaat u nu eindelijk doen om alle criminele vreemdelingen na het uitzitten van hun straf onmiddellijk uit ons land te verwijderen?

3.) Bent u eindelijk bereid de Nederlandse grenzen te sluiten voor alle asielzoekers en migranten uit islamitische landen, mede teneinde ons land te behoeden voor de import van nog meer aanhangers van de gewelddadige en criminele ideologie genaamd islam? Zo nee, waarom niet?

(*) VK, 13 juli 2017

Geplaatst door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2017/07/14 ... mdelingen/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 61929
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Asiel en immigratieproblemen

Berichtdoor Ariel » Za Jul 15, 2017 12:22 pm

Om eerlijk de waarheid te zeggen ben ik niet blij als asielzoekers verspreid worden over dorpjes. Allochtonen hebben al steden overgenomen, en dit zal dan een stap zijn om liefelijke dorpjes te verpesten met hoofddoeken en ander mohammedaans leed.

Afbeelding
Wim Camp, CDA... 'De islam is onze bondgenoot"
I Stand with Israel

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 61929
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Asiel en immigratieproblemen

Berichtdoor Ariel » Za Jul 15, 2017 2:01 pm

Drie op de tien asielzoekers begrijpt gesprek over Nederlandse grondwet niet

Drie op de tien asielzoekers zegt dat ze het introductiegesprek over 'wonen en leven in Nederland' niet helemaal begrepen hebben. Medewerkers van het COA voeren zo'n gesprek zo snel mogelijk nadat een asielzoekers is aangekomen op een azc. De Nederlandse grondwet is 'de centrale boodschap' in dat gesprek.

De cijfers staan in een onderzoek dat drie asielorganisaties (COA, IND en de Dienst Terugkeer & Vertrek) dit voorjaar hebben laten houden onder zo'n 200 asielzoekers. Het gaat voornamelijk om asielzoekers die in eerste instantie geen verblijfsvergunning in Nederland hebben gekregen.

In het introductiegesprek dat medewerkers van het COA (de organisatie die verantwoordelijk is voor de azc's in Nederland) voeren, wordt vooral verteld dat 'in Nederland iedereen mag zijn wie hij is, ongeacht godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, seksuele voorkeur, ras en geslacht'. Het is de centrale boodschap van artikel 1 van de grondwet.

Op de vraag 'De mensen van het COA hebben u verteld hoe Nederlanders wonen en leven. Begreep u wat ze zeiden?' antwoorden 7 op de 10 asielzoekers dat ze dat (zeker) wel hebben begrepen. 3 op de 10 ondervraagden deden dat niet of niet helemaal. Twee procent geeft aan dat dat 'zeker niet' het geval was.

Afbeelding

De afgelopen maanden zijn er verschillende incidenten geweest op azc's waarbij bijvoorbeeld homoseksuele asielzoekers werden geïntimideerd of lastig gevallen. Deze week werd ook bekend dat er in Amsterdam en Hoogeveen zogenoemde aso-azc's komen voor asielzoekers die in andere azc's voor overlast zorgen: ze hebben zich bijvoorbeeld schuldig gemaakt aan homohaat of het intimideren van mensen van een ander geloof.

Uit het onderzoek blijkt verder dat de asielzoekers 'redelijk tevreden' zijn over de dienstverlening van de drie asielorganisaties. Voornaamste klacht is de duur van de procedures voor het aanvragen van een verblijfsvergunning. De wachttermijnen zijn door de grote instroom van asielzoekers de afgelopen twee jaar, flink opgelopen.


Wie gelooft dit onderzoek. Ik denk dat minstens zeven op de tien asielzoekers het gesprek over Nederlandse grondwet niet begrijpen. Het is zo eenvoudig om als asielzoeker "ja ik heb het begrepen " te zeggen na zo'n gesprek. Dan ben je van het gezeur af, en je hoeft je als moslim toch niet aan de grondwet te houden. De wetten van Allah zijn voor een moslim belangrijker.

Geloven de medewerkers van het COA de uitslag van dit onderzoek? Dan zijn ze wel heel naïef.
Wim Camp, CDA... 'De islam is onze bondgenoot"
I Stand with Israel

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 27803
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Asiel en immigratieproblemen

Berichtdoor Pilgrim » Di Jul 18, 2017 12:57 am

Zeker nog 1000 kansloze asielzoekers in AZC’s

17-07-2017

Afbeelding

Uit landen als Marokko, Algerije, Albanië en Georgië

Ondanks de pogingen van het kabinet om asielzoekers die geen kans maken op een verblijfsvergunning snel uit te zetten, verblijven nog zeker duizend asielzoekers uit ‘veilige landen’ in Nederlandse asielzoekerscentra. Dat blijkt uit cijfers die het AD heeft opgevraagd bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Van die duizend komen er zo’n zevenhonderd uit landen als Marokko, Algerije, Albanië en Georgië.

Aso-azc’s
Asielzoekers uit die landen zorgen al maanden voor overlast bij de opvangcentra. Om die overlast tegen te gaan, versnelde het kabinet vorig jaar de afwijzingsprocedure. Het uitzetten van afgewezen asielzoekers naar bijvoorbeeld Marokko blijft echter op grote problemen stuiten omdat dat land vaak weigert hen terug te nemen.

Volgens Amsterdam en Hoogeveen komen de kansloze ‘asielzoekers’ niet in de speciale aso-azc’s terecht. Het COA spreekt dat echter tegen. “Als iemand niet kan worden uitgezet, kan ook een Marokkaan in zo’n speciaal azc worden geplaatst”, aldus een woordvoerder.

(ANP)

http://nieuws.tpo.nl/2017/07/17/kansloz ... ekers-azc/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)


Terug naar “Eurabia”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 3 gasten