(Nationaal) socialistische aktie

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 37382
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: (Nationaal) socialistische aktie

Berichtdoor Pilgrim » Ma Aug 29, 2016 12:29 am

30 redenen waarom Hitler een voorbeeldig Linksmensch was

Als men het, met name op links en dom rechts, over Adolf Hitler heeft dan noemt men hem doorgaans rechts dan wel extreemrechts. Als we deze claim echter onder de loep nemen dan blijkt hij veeleer voorbeeldig links te zijn geweest.

1. Zo had Adolf Hitler, net als Karl Marx (zelf Joods) en tegenwoordig links, een gruwelijke pesthekel aan Joden
2. Daarentegen was hij, net als tegenwoordig (en toenmalige) links, verzot op volgens hem heldhaftige moslims
3. Adolf Hitler was ook dol op kunst, hij waande zichzelf zelfs een groot kunstschilder, en op (de Duitse) cultuur
4. Hij was ook gek op de natuur, het milieu en een groot en fel voorstander van dierenrechten en was vegetariër
5. Adolf wilde dieren tegen leed en uitsterven beschermen en probeerde uitgestorven dieren te herintroduceren
6. Zodra zijn partij aan de macht kwam in 1933 werden zaken als dierentesten en de vossenjacht afgeschaft
7. Je kon zelfs voor ‘dierenmishandeling’ (ruim begrip onder nazi’s) naar concentratiekampen gestuurd worden
8. Hitler had ook een enorme hekel aan roken, drinken en zaken die hij als ongezond voor het lichaam achten
9. In tal van overheidsgebouwen gold een algeheel rookverbod en andere werden aangemoedigd dit te volgen
10. Hij introduceerde en promoten in nazi-Duitsland zelfs het zogenaamde ‘biologisch-dynamische boeren’
11. Hij was ook een groot voorstander van de ‘alternatieve geneeskunde’, van ‘homeopathie’ en ‘astrologie’ e.d.
12. Ook Adolf Hitler wilde, net als het toenmalige en huidige links, een centraal geleide dan wel planeconomie
13. Hij had het ook niet zo op liberalisme en democratie en schafte dit ook subiet af toen hij aan de macht kwam
14. Hij was van mening dat de staat in alle facetten van het leven voor/ over de burgers moest zorgen en waken
15. De collectieve verzekeringen, zoals ziektekosten, AOW, WAO, die de nazi’s introduceerden bestaan nog altijd
16. Adolf Hitler keerde zich ook tegen kinderarbeid en voor arbeidersrechten en ontwierp daartoe ook wetgeving
17. Ook ontwierp hij wetgeving die ‘zelfverrijking’ tegen moest gaan en bepaalde zodoende de lonen van ieder
18. Hitler implementeerde ook wet- en regelgeving om van het 3e Rijk een ‘klasseloze’ maatschappij te maken
19. De huidige door links gesteunde ‘participatie wet’ lijkt sprekend op dwangarbeid van de nazi Arbeidsdienst
20. Nivelleren was eveneens een speerpunt van het Nationaal Socialistisch regime om ‘gelijkheid’ te creëren
21. Om het volk ‘(tot gelijkheid) te verheffen’ stelde de nazi’s ook zaken in als studiebeurzen en staatsscholen
22. Hij had niet alleen de schurft aan het marxisme, hijzelf was meer van de ‘derde weg’, maar ook kapitalisme
23. Hoe hij marxisten ook haten, hij had een zwak voor communisten, waarmee hij grote overeenkomsten zag
24. Een van de doelen die Hitler wilde bereiken met zijn oorlogen was het invoeren van ‘het échte socialisme’
25. Ook het plegen van genocide op ‘onwaardige’ en ‘vijanden’ kwam rechtstreeks voort uit het communisme
26. Qua genociden staan de nazi’s ‘pas’ op de 3e plaats en moeten de Sovjet Unie en China voor laten gaan
27. Met het uitroeien van ‘onwaardige’ en ‘vijanden’ trad hij in de voetsporen van Stalin en andere communisten
28. Ook Adolf Hitler geloofde in het ‘gelijkheidsideaal’ en roeide alles dat daaraan niet voldeed gewoon uit
29. Het partijprogramma van de NSDAP (nazi’s) is voor tenminste 90% identiek aan die van GL en de SP
30. Het laatste is ook de reden waarom neo-nazi’s, zoals NVU, doorgaans stemmen op de Socialistische Partij

Oh, nog even een bonuspunt! Weet u wie ook een groot Europa wilde als tegenhanger van de andere wereldmachten?

Dit zijn slechts 30 punten waaruit blijkt dat er verdomde weinig ‘rechts’ aan Adolf Hitler en zijn nazipartij was. De redenen die zouden moeten ‘aantonen’ dat Adolf Hitler en het nazisme ‘rechts’ zouden zijn geweest zijn doorgaans zeer summier en veelal gezocht. Na de oorlog, voor de oorlog waren veel linkse elite, waaronder grote schrijvers, zelfs industriëlen en (latere) politieke kopstukken (zoals Joop den Uyl) groot fan van het nationaal socialisme, heeft links het nazisme snel omgekat naar een ‘rechtse’ ideologie. Dat terwijl de toenmalige liberalen en conservatieven ideologisch lijnrecht op de denkbeelden van zowel het nationaal alsook het internationaal socialisme stonden. Het is slechts een voorbeeld van de enorme geschiedenisvervalsingen die links in de loop van de vele jaren pleegden. Een ander voorbeeld is dat van de Amerikaanse slavernij. Maar weinige weten of realiseren zich dat de Republikeinse Partij in de Verenigde Staten is opgericht met specifiek het doel om de slavernij in Amerika af te schaffen terwijl de Democraten (links) de slavernij juist wilde behouden. En wel zo graag dat men er uiteindelijk burgeroorlogen voor zijn begonnen!

http://personanongrata.nl/30-redenen-wa ... ensch-was/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 37382
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: (Nationaal) socialistische aktie

Berichtdoor Pilgrim » Zo Sep 11, 2016 9:48 pm

De linkse frustratie

Geplaatst op 10 september 2016

Afbeelding

Links heeft nog nooit de meerderheid gehad in Nederland of in West-Europa en zal deze meerderheid ook nooit krijgen. Wat zij wel heeft, zijn agitatoren en apparatsjiks binnen de bestuurlijke ambtenarij, het onderwijs en de media. En deze mensen bezetten al sinds jaar en dag die posities waarbinnen zij de invloed van links op de samenleving kunnen laten gelden om daarmee hun gelijk te halen. Maar gezien het feit dat deze invloed geen afspiegeling is van de werkelijke ideologische en sociaal maatschappelijke verhoudingen in Nederland en West-Europa, en dat nooit is geweest en ook nooit zal worden, betekent dit dat zij dit gelijk dus ook nooit helemaal zullen krijgen. Net als de islam heeft ook links de neiging om iedereen te overschreeuwen, te dwingen en aan zich te onderwerpen. En omdat het socialisme in feite een geseculariseerde religie is in het gewaad van een politieke ideologie, en de islam een politieke ideologie in het gewaad van een religie, is het ook bepaald niet verbazingwekkend dat zij elkaar hebben gevonden in een monsterverbond.

Er rest links ook niets anders. Want het morele en ethische failliet van links is zonneklaar aan het licht gekomen door de afschuwelijke ontwikkelingen in het Rusland en in het China van de 20e eeuw, waarin het socialisme rechtstreeks verantwoordelijk is voor meer menselijke ellende dan alle godsdienstoorlogen in de geschiedenis van de mensheid bij elkaar. En dan laten wij het Duitse nationaalsocialisme nog buiten deze feitelijke constatering.

Het economische failliet van links kwam aan het licht bij de val van de Sovjet-Unie en het voormalige Oostblok, evenals bij de radicale koerswijziging van China, dat alleen nog maar in naam socialistisch is. In Nederland en West-Europa is links er echter in geslaagd om binnen een tijdsbestek van minder dan 40 jaar de samenleving structureel te ontwrichten. En het is alleszins als frappant en opvallend te beschouwen dat de import van mohammedanen in West-Europa pas goed op gang kwam in de jaren `90 van de vorige eeuw; direct na de val van het Oostblok. Ondergetekende herinnert zich nog de ellenlange thema-artikelen uit de zaterdagse bijlagen van de Volkskrant en het NRC uit deze tijd. Hierin verzuchtten linkse schrijvers en intellectuelen dat de inwoners van dit voormalige Oostblok het socialisme bij het vuilnis hadden gezet, maar dat zij nu uit diezelfde vuilnisbakken van de geschiedenis verfoeilijke zaken als nationalisme opdiepten.

En dat zij zich daarmee dus op het verleden in plaats van op de toekomst richtten, terwijl deze toekomst volgens deze linkse schrijvers en opiniemakers, geheel getrouw aan de theoretische marxistische dialectiek, nog altijd en onontkoombaar aan het socialisme behoorde. Wat hen vooral een doorn in het oog was, was dat de Duitsers zich tot één volk verklaarden en dat ook openlijk en voor het oog van de hele wereld lieten horen. De conclusie die men, niet alleen in de linkse media, maar ook aan de door links beheerste universiteiten, hieraan verbond, was dat de autochtone Europese werkende klasse was ”verburgerlijkt” en daarom ”te decadent en te zeer aangetast door het consumentisme om nog langer een betrouwbaar en werkbaar sociaal-revolutionair potentieel te kunnen vertegenwoordigen om het socialisme in de praktijk te kunnen brengen.”

Men week uit naar het romanticisme van Rousseau en zijn ”edele wilde.” In die zin dat de Derde Wereld nog niet was bedorven door het kapitalistische consumentisme en tjokvol zat met ”onbedorven nobele bruine en zwarte zonnekinderen”, die nog niet waren vervreemd van de natuur en die bovendien hun leven lang al hadden ondervonden wat klassenstrijd precies inhield. Dit moest het nieuwe proletariaat worden, wat de verwezenlijking van de socialistische heilstaat op termijn zou bewerken. Het gevolg was een ongeëvenaarde import van mensen uit deze Derde Wereld, die bij voorkeur ook nog eens uit mohammedanen moest bestaan.

Dit gaat tot op de dag van vandaag door, maar wordt door de autochtone West-Europese bevolking steeds minder aanvaard. In de landen die voorheen tot het Oostblok behoorden, is de bevolking, vanwege het feit dat men daar meer dan 40 onder de knoet van de Sovjet-Unie heeft gezeten, veel alerter op dergelijke machinaties dan in West Europa. Vandaar dat men in Polen en Hongarije, maar ook in de voormalige DDR, om te beginnen al niets van een dergelijke ontwrichting van de samenleving moesten en moeten hebben. De meerderheid van de Europese bevolking zal zich ook beslist niet laten onderwerpen door deze zoveelste heilloze socialistische agenda, waarbinnen links nu met behulp van de islam probeert de door hem zo diep verfoeide kapitalistische status quo en de soevereine natiestaat te destabiliseren en omver te werpen.

Dat links zich voor de zoveelste keer maar al te graag vrijwillig in een kooi van ideologische en marxistische dogma’s wil laten opsluiten, en zich daartoe zelfs van de islam wenst te bedienen, betekent nog niet dat wij daar allemaal toe bereid zijn. En dat het politieke stelsel in West-Europa zodanig door het linkse elitarisme en zijn disproportionele invloed in de samenleving is verziekt dat de stem van de autochtone Europese bevolking, die zich tegen hem keert, er zogenaamd niet meer toe doet, betekent nog niet dat links hiermee oppermachtig is.

Het socialisme is een geseculariseerde religie. En het ligt in de aard van religies (NB: religie is iets geheel anders dan geloof!) dat men de realiteit ontkent en in plaats daarvan tegen alles in blijft vasthouden aan vooraf bepaalde en onwrikbare dogma’s. Deze realiteit is volgens de socialistische dogmatiek maakbaar en daarom gelooft links ook rotsvast in de illusie dat men deze realiteit naar believen kan manipuleren. In de praktijk komt deze linkse dogmatiek er echter op neer dat men de realiteit op een religieuze wijze consequent gaat ontkennen en ook zal blijven ontkennen, want ”feiten zijn rechts” en ”wij moeten weer durven dromen.” Maar ook dat zal niets veranderen aan het feit dat de Europese bevolking zich niet zal onderwerpen aan deze neomarxistische agenda, en nog veel minder aan de islam.

Dat is waar links, tot zijn steeds groter wordende frustratie, nu op stuit. En daarom wordt men ook steeds fanatieker in het bestrijden van zijn ideologische tegenstrevers. Censuur, intimidatie, sociale uitsluiting, schelden met ”nazi’s”, ”racisten”, ”fascisten”, ”xenofoben”, ”islamofoben” etc. en psychopathologiseren behoorde en behoort vanouds al tot zijn arsenaal. Maar wanneer zal blijken dat zij ook hiermee hun zin niet kunnen doordrijven, zullen zij overgaan tot een poging tot het gewelddadig neerslaan van hun oppositie. Ook in de jaren `60-`70 van de vorige eeuw, die de geschiedenis in zullen gaan als een tijdperk van enorm moreel en cultureel verval, waren veel linkse wereldverbeteraars en vredelievende hippies binnen enkele jaren omgeslagen naar het terrorisme van de RAF, de Rode Brigades, de kraakbeweging, RARA, etc.

Het is bepaald geen nieuw verschijnsel dat wanneer de linksen hun zin niet kunnen krijgen zij overgaan naar de meest brute vormen van geweld, terrorisme en onderdrukking. Dit alles bezield met een religieus aandoend fanatisme. Want dat deden Lenin, Trotski, Stalin en Mao ook. Nieuw is echter dat het socialisme en de islam elkaar daarin gevonden hebben. Nu is er in Nederland ook een aantal, vooral Turkse, mohammedanen dat zich ook al niet langer meer aan deze socialistische agenda wil onderwerpen en die daarom zijn eigen politiek partij heeft gevormd en die nu zijn eigen islamitische agenda aan de samenleving tracht op te dringen. Vandaar dat DENK door links net zo hard wordt bestreden als de PVV en in hetzelfde frame wordt geplaatst. Want uit het ontstaan van een beweging als DENK blijkt eens te meer dat de socialistische dogma’s niets hebben uit te staan met de realiteit. En daarmee de linkse frustratie, en het rampzalige tekort van links waar het de realiteit betreft, eens te meer blootlegt.

Het Russische en het Chinese communisme toonden het morele en ethische failliet van links aan. De val van het Oostblok toonde het economische failliet van links aan. En de totale en rampzalige mislukking van het multiculturalisme toont het sociologische failliet van links aan. Het socialisme koerst daarom aan op de afgrond en de definitieve vuilnisbelt van de menselijke geschiedenis. Maar voordat het zover is, zal links Europa eerst, en voor de derde keer, in een orgie van bloed en geweld storten.

Door: “Taljaard”

https://ejbron.wordpress.com/2016/09/10 ... ore-125829
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 37382
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: (Nationaal) socialistische aktie

Berichtdoor Pilgrim » Wo Sep 14, 2016 12:01 am

De van haat vervulde multiculti’s

Geplaatst op 13 september 2016

Afbeelding

“In Mecklenburg kan men nu niet meer met vakantie gaan.”

Deze zo op Facebook in de commentaren op de verkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern gevallen zin is eigenlijk nog onschuldig. De werkelijke retoriek die bij sommige burgers bij de minste aanleiding losbarst, overtreft dat nog verre. Stelt U zich toch eens voor dat U op Twitter zou schrijven dat men socialisten met behulp van snipers zou moeten afknallen en bepaalde groepen mensen vermoorden met gas. Als U doelt op de “juiste” groep dreigt voor U in dit land niets en hoeft U voor uw verbale ontsporingen geen bestraffing te vrezen. In tegendeel zelfs! Alle van haat vervulde ontsporingen, doodsbedreigingen, hetzes en laster worden dan niet alleen geduld, maar worden, kan men rustig aannemen, gestimuleerd. Zo is het volkomen in orde als U vermeende “nazi’s”, dus alle mensen die níet links van de Groenen en de “Linksen” staan, ter vergassing naar het concentratiekamp wilt sturen.


Het valt schijnbaar zelfs nog te dulden als U uw retoriek in daden zou omzetten en een vermoedelijke nationaal-socialist de hersens zou inslaan. Totaal onverschillig of de vermeende “nazi” er volstrekt niet uitziet als een nazi, niet praat als een nazi of handelt als een nazi. Want: de rechtvaardiging voor het geweld en de haat ontstaat uit de beschuldiging. Wie wordt aangeklaagd, is schuldig. En zo verkrijgen de haters van onze samenleving hun morele ruggensteun om met intolerantie en verschrikkelijke mens-verachting op te treden tegen hun medeburgers.

Afbeelding

Ik noem deze mensen heel eenvoudig “de van haat vervulden”. Men vindt ze feitelijk in alle spectra en richtingen van politiek en samenleving. Linksen, rechtsen, en, niet verrassend, ook onder de dekmantel van vermeende gematigde midden. Met deze personen is geen enkele discussie over verschillende opvattingen mogelijk, aangezien naar hun mening WIJ of een ieder die hun inzichten niet deelt, helemaal niet zouden mogen bestaan. Die MOETEN worden vernietigd, daar het bereiken van de paradijselijke toestanden pas mogelijk wordt gemaakt door de vernietiging van de ideologische vijanden. In ons geval spreek ik van de zogeheten “Antifascisten” en vaak vallen dezen samen met de zogenaamde multiculti’s. Zij zijn het die voorgeven om van alles wat ‘vreemd’ is te houden, en alles wat niet het hunne is te kunnen tolereren. Maar dat is vanzelfsprekend zelfbedrog, dat dagelijks door deze onpersonen wordt aangewend.

Afbeelding

Wie ooit eens in de door haat regelrecht verwrongen gezichten van deze mensen heeft gekeken, kan niet serieus geloven dat deze mensen tot echte naastenliefde in staat zijn. Hun reden van bestaan laaft zich aan het bestaan van hun vijanden. In dit geval dus de “rechtsen”. Noch de smeerlap van de mainstream-pers, die met schuim op de lippen tekeer gaat tegen de “kinkels” in Ossi-land, noch de beschonken, op het dak van de auto kakkende “Punk”, zouden in onze samenleving van betekenis zijn als zij geen boeman zouden hebben. Inmiddels vermoed ik zelfs dat hoe minder “nazi’s” er rondlopen, des te agressiever en luidruchtiger deze mensen een ophanden zijnde invasie van “rechts” bezweren. In iedere hoek, zou men kunnen geloven als men naar deze mensen luistert, verstopt zich een potentiële racistische massamoordenaar, die er alleen maar op wacht om zijn masker af te leggen. Het is tenslotte één en al masker en in een ieder die niet aan de “juiste” kant van de straat staat, schuilt zogezegd een vijand van mensen.

Afbeelding

Onze samenleving bejubelt deze vertegenwoordigers der mensenvernietiging, die zichzelf betitelen als tolerant, als helden die opkomen voor een open en kleurrijke wereld. Feitelijk zijn zij echter niets anders dan weinig fraaie verwezenlijking-assistenten in een systeem van repressie, dat niet onmiddellijk als zodanig te herkennen valt. Namelijk in één, waarin een ware, juiste en goede mening heerst, die door een kleine minderheid sterk vertegenwoordigd wordt. En er is een slechte, verkeerde en kwade mening. die zonder meer moet worden onderdrukt. Niet door de politie, die bij hen met de deur in huis valt en vervolgens met hen zo’n beetje een spelletje speelt. Dat is immers repressie voor beginnelingen! Dat doen alleen nog vervelende en achtergebleven dictators in ontwikkelingslanden. De tegenwoordige wereld-onderdrukker laat de ontketende haat van de mensen voor zich werken, die door de terughoudendheid der machtigen een vrijheid genieten die anderen niet hebben. Het is de vrijheid om de “juiste” mening te vertegenwoordigen. Daaraan ontleent men dan het recht om de anderen te beledigen, te verklikken, te ontmenselijken en in het uiterste geval te vernietigen. Sommigen schijnen dat immers metterdaad te wensen.

Bron: http://younggerman.de

Door: “Young German”

Vertaald uit het Duits door: Theresa Geissler

https://ejbron.wordpress.com/2016/09/13 ... lticultis/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 37382
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: (Nationaal) socialistische aktie

Berichtdoor Pilgrim » Wo Okt 05, 2016 12:41 am

De Russische tragedie

Geplaatst op 4 oktober 2016Deze maand zal het 99 jaar geleden dat het grootste volk van Europa in de maalstroom van een rampzalige, bloedige burgeroorlog werd gesleurd, die uiteindelijk uitmondde in een alles verstikkende en een al even bloedige en rampzalige rode dictatuur die 74 jaar aanhield. Deze burgeroorlog was een reactie op de machtsovername van de bolsjewieken, die slechts ondersteund werden door hoogstens 25% van de bevolking. Maar omdat zij ijverden voor vrede met de Centrale mogendheden werden de bolsjewieken krachtig financieel ondersteund door het toenmalige Duitse Rijk, dat er ook voor had gezorgd dat Vladimir Iljich Uljanow, alias Lenin, met zijn aanhang vanuit diens Zwitserse verbanningsoord naar St. Petersburg kon reizen.

Dankzij deze Duitse gelden wisten de bolsjewieken een uitgebreid propaganda-apparaat op te zetten, waarmee zij vooral veel invloed konden verkrijgen in de twee grote westelijke steden van Rusland: St. Petersburg en Moskou. Maar in de rest van het land waren de bolsjewieken beslist niet populair. En hoewel het afzetten van de tsaar en de democratische februari-revolutie wel op een relatief brede steun kon rekenen onder de bevolking en het merendeel van het leger was dit bepaald niet het geval met de communistische oktober-revolutie. Het gevolg was een burgeroorlog, die zich tot 1922 voortsleepte en aan een onvoorstelbaar aantal van 15 miljoen mensen het leven kostte, wat meer was dan het aantal slachtoffers van de hele Eerste Wereldoorlog.

Het Duitse keizerrijk wist, ten koste van grote Russische concessies, vrede met de communistische regering te sluiten en daarmee troepen vrij te maken voor de oorlog in het Westen. Men hoopte hiermee de overwinning te behalen. Later zou dan men wel orde op zaken stellen in Rusland en Lenin en zijn kliek uitschakelen, zo veronderstelde men in Berlijn. In de lente van 1918 leek het er ook even op dat een Duitse overwinning niet ver meer was, maar de Amerikaanse deelname aan het Westelijke strijdtoneel deed in de zomer van dit laatste oorlogsjaar de balans definitief en beslissend in het voordeel van de toenmalige Geallieerden doorslaan. Een gevolg hiervan was dat Rusland eerst verzonk in een ongeëvenaard bloedige chaos en daarna aan een rode dictatuur onder Stalin werd overgeleverd, die erger was dan welke tsaar dan ook ooit had kunnen verzinnen. Het is een nogal populaire misvatting onder voornamelijk linkse westerse historici dat Lenin en Trotski veel humaner zouden zijn dan Stalin en dat zij als het ware diametraal tegenover elkaar stonden. Maar het Rode Leger onder Lenin en Trotski roeide tijdens de burgeroorlog hele dorpen uit. En zij waren de feitelijke stichters van beruchte Tsjeka onder hun Poolse stroman Felix Dherzjinski.

De terreur die door de Tsjeka en het Rode Leger, met expliciete goedkeuring van Lenin en Trotski en met actieve medewerking van Stalin, onder de Russische bevolking tijdens de burgeroorlog werd uitgeoefend, deed zelfs die van de latere SS-Einsatzgruppen nog verbleken. De moord op het gezin van de voormalige tsaar geschiedde ook op uitdrukkelijk bevel van Lenin zelf, een met haat vervulde fanaticus, middels een gecodeerd telegram aan de Ural Sowjet. Maar deze moord is slechts een flauwe afspiegeling van de Rode terreur onder de bevolking. Vooral Russisch Orthodoxe priesters, monniken en nonnen en christenen in het algemeen moesten het ontgelden. Maar ook officieren en soldaten van de antibolsjewistische zgn. Witte coalitie konden op een vaak gruwelijke dood rekenen wanneer zij het ongeluk hadden om levend in handen van de Roden te vallen.

Niet alleen geestelijken, christenen en anticommunisten hadden te lijden van deze Rode terreur. Het loutere feit dat iemand kon lezen en schrijven, een bril droeg, of een andere taal dan alleen Russisch kende, maar niet bij de communistische partij hoorde, was vaak al voldoende reden voor de Roden om tot executie over te gaan, omdat zo iemand een bourgeois en geen proletariër was. Het zal niemand verbazen dat de Witte coalitie hierdoor soms tot net zulke wreedheden als haar communistische tegenstanders vervielen, wat het moorddadige karakter van dit conflict nog versterkte. En het waren op hun beurt, waar het de burgerbevolking betrof, vooral de Joden die het van de zijde van de Witten moesten ontgelden. Met als reden dat een aantal prominente bolsjewieken, waaronder Trotski, Joods waren.

De Witte coalitie werd ondersteund door de Westelijke mogendheden. Maar Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk waren oorlogsmoe en de Verenigde Staten hadden bij nader inzien geen belang bij een stabiel en op den duur weer sterk Rusland. Daarom was de Westerse militaire assistentie volstrekt onvoldoende om het Rode tij te kunnen keren. Bovendien werd deze buitenlandse inmenging door een groot deel van de bevolking allerminst op prijs gesteld, wat aanmerkelijk bijdroeg aan een verbrokkeling van het draagvlak en de populariteit van de Witte coalitie. De enige toenmalige Geallieerde mogendheid die nog wel in staat was om een aanzienlijk aantal troepen naar Rusland te sturen, was het Japanse keizerrijk. Maar velen van deze Japanse manschappen kwamen om door kou en honger in de Oost-Siberische taiga, omdat zij volstrekt onvoldoende voorbereid waren op een oorlog in een dergelijk enorm en onherbergzaam gebied. En ook omdat zij door de hele plaatselijke bevolking van welke partij dan ook werden gehaat en veracht. De Russische ressentimenten van de oorlog met Japan tussen 1904-1905 waren, vooral in deze regio, namelijk nog steeds sterk. Deze Japanse militaire interventie in de Russische burgeroorlog draaide dus uit op een fiasco. Het uitblijven van voldoende en beloofde steun van Amerikaanse zijde zorgde daarna ook voor een grote verslechtering van de wederzijdse relaties tussen Japan en de Verenigde Staten. De gevolgen daarvan zijn bekend, maar dat is een ander verhaal.

Nadat de burgeroorlog door de Roden was gewonnen, lag het land in puin, waren hele regio’s op het platteland feitelijk ontvolkt dan wel ontdaan van nagenoeg de hele volwassen mannelijke bevolking, en bestond er eigenlijk geen infrastructuur meer. Het gevolg daarvan was voedselgebrek in de steden. De oplossing die door Stalin, Lenin´s opvolger sinds 1924, voor dit probleem werd gevonden, was een totale en meedogenloze plundering van alle voedselreserves op het platteland ten gunste van de steden. Dit had dan weer catastrofale hongersnoden op het platteland tot gevolg, met name in de Oekraïne, waardoor er naar schatting nog eens 2 miljoen mensen omkwamen.

De nog overgebleven boeren werden enkele jaren nadien als ”koelakken” bestempeld en van hun land beroofd tijdens de collectivisatie van de landbouw, waarmee Stalin het weerbarstige Russische platteland aan het Rode regime wilde onderwerpen. De boeren werden naar Siberische dwangarbeidkampen gedeporteerd, waarbij opnieuw honderdduizenden het leven lieten. Het land en de productiemiddelen kwamen in handen van zgn. Kolchozen; agrarische collectieve staatsbedrijven. Hoewel er een actieve politiek van mechanisatie en rationalisatie werd doorgevoerd, bleef de voedselvoorziening gedurende de jaren `30 in de Sovjet-Unie precair en gebrekkig en moest men daarom noodgedwongen graan uit de Verenigde Staten importeren om nieuwe hongersnoden te voorkomen.

Intussen werd de Sovjet-Unie onder Stalin en communistische partij in één groot dwangarbeidskamp veranderd, waarin absoluut niemand zeker was van zijn of haar leven en relatieve vrijheid. Geen tsaar, ook geen Iwan de Verschrikkelijke of een Peter de Grote, kon zich met Stalin meten waar het massale dwangarbeid, onderdrukking en een niets en niemand ontziende terreur van staatswege betrof. Pas omstreeks halverwege de jaren `30 werd het leven voor de gewone Rus materieel iets beter. Men hoefde niet meer direct bang te zijn om te verhongeren. Maar daar stond tegenover dat er wel een gerede kans bestond om, zonder enige aanwijsbare reden, in handen van de Tsjeka en later de NKVD te vallen en dan spoorloos te verdwijnen in de Siberische goelag´s of gewoon te worden vermoord of doodgemarteld in een gevangenis.

Het slaan van een kruis, het bezit van een Bijbel of een ander verdacht boek, het fluiten of het zingen van een tsaristisch liedje, een grapje over Stalin etc. was vaak al voldoende om te worden aangebracht door een verklikker en dan te worden gearresteerd. Slechts in de meest afgelegen gebieden was men nog in staat om van een dergelijke terreur gevrijwaard te blijven. Ironisch genoeg was men in ballingsoorden daarom vaak nog het veiligste en deed het oude gezegde uit de tsarentijd, “Petersburg en Moskou zijn ver weg” opnieuw opgeld. Ondanks alles leek zich het leven in de Sovjet-Unie te stabiliseren. De schade van de burgeroorlog was hersteld. De industrie kwam gaandeweg weer op het peil van voor 1914 en overtrof deze sinds 1938. En ook de voedselvoorziening was redelijk geworden.

Maar een blunderende Stalin meende Hitler te kunnen vertrouwen. En dankzij de nazi’s een deel van Polen, alle Baltische staten en Finland onder Sovjet heerschappij te kunnen brengen. Waar het Finland betrof, mislukte dit bijna door de onverwacht sterke tegenstand van het Finse leger. Op 22 juni 1941 viel een enorme Duitse legermacht de Sovjet-Unie binnen; iets waar Stalin helemaal niet op had gerekend. De Sovjet troepen in oostelijk Polen waren een bezettingsmacht, die niet berekend was op oorlogsvoering. Zij werden binnen enkele weken omsingeld, onder de voet gelopen, dan wel gevangen genomen. En ook de rest van het toenmalige Rode Leger was onvoorbereid op een dergelijke invasie. Daar kwam nog bij dat Stalin enige jaren daarvoor de hele legertop had geëlimineerd van alle commandanten en hoge officieren, die ook in de tsarentijd al militair waren geweest, en die dus ervaring hadden in het leiden van troepen in oorlogstijd. Het leger deed daarom denken aan een enorme kudde schapen zonder herders. En de Duitsers konden daarom met relatief gemak vele honderden kilometers oprukken en honderdduizenden manschappen omsingelen en gevangen nemen. Op sommige plaatsen werd er verbeten en heldhaftig tegenstand geboden, maar daar wist de Duitse oorlogsmachine wel raad mee.

De Duitsers gedroegen zich tegenover de bevolking in de veroverde gebieden als veroveraars, plunderaars en moordenaars in plaats van als bevrijders. Had men dit laatste gedaan, dan zouden de kansen voor Stalin klein zijn geweest. Maar nu was hun terreur minstens zo erg als tijdens de nog vers in het geheugen liggende burgeroorlog. Met als gevolg dat vrijwel de hele Russische bevolking, enkele uitzonderingen daargelaten, zich tegen hen keerde met een verbetenheid en een doodsverachting die hun weerga in de geschiedenis niet kennen. Stalin was dan weliswaar een “swinja” (varken), maar hij was HUN “swinja”. En Hitler was nog veel erger. De Duitse invasie liep vast voor de poorten van Moskou en Leningrad/St.Petersburg. Mede door de, ook voor Russische begrippen, strenge winter van 1941-1942 moesten de Duitsers zich bij Moskou terugtrekken en was de Wehrmacht voor het eerst verslagen.

Het jaar daarop verschoof het Duitse aanvalsplan zich naar het zuiden. Men wist de hele Oekraïne te veroveren en ver door te dringen naar het oosten en het zuiden, tot aan Stalingrad en de oevers van de Wolga, en tot aan de Krim en de Kaukasus toe. Maar het Rode Leger, dat nu de facto het Russische volksleger was geworden, had zich van de aanvankelijke schok van 1941 hersteld en bleek volkomen tegen de Wehrmacht te zijn opgewassen. En naarmate de oorlog zich voortsleepte, kreeg het de overhand. Stalin had, na de bijna-ramp van 1941, het commando overgedragen aan competente generaals als Zhukow en Rossokowski. Ten koste van enorme offers en een voor moderne Nederlandse begrippen onvoorstelbare moed, volharding en opofferingsgezindheid werden de Duitsers uit Rusland verdreven en tot aan Berlijn achtervolgd, waar men er tenslotte genadeloos mee afrekende.

Deze overwinning had een prijs in bloed en mensenlevens die nauwelijks te bevatten is. Niet alleen waren miljoenen Russische soldaten gesneuveld, maar de Duitsers waren in de bezette gebieden als beesten tekeer gegaan en hadden minstens 10 miljoen mensen gedood en laten verhongeren. Daar komt nog bij dat het Rode Leger onder toezicht van de NKVD stond. Elke officier vanaf de rang van kapitein had een politieke officier naast zich aan wie hij in de praktijk ondergeschikt was op straffe van degradatie of arrestatie en executie. Deze NKVD´ers deelden in feite de lakens uit, maar wisten vaak niets van oorlogsvoering. Dit had tot resultaat dat talloze soldaten onnodig een zekere dood in werden gejaagd. Alleen generaals met een gevestigde reputatie en de eenheden onder hun commando konden zich aan de verwurging door deze incompetente, maar op macht en bloed beluste rode bureaucraten in uniform onttrekken.

De schattingen van het aantal slachtoffers dat de Tweede Wereldoorlog in de Sovjet-Unie heeft geëist, lopen uiteen van 20 tot 27 miljoen slachtoffers, waarvan de meesten burgers. Deze zeer duur betaalde overwinning heeft het Russische volk en het Rode Leger niet behaald dankzij Stalin en de communistische partij, maar ondanks Stalin en de communisten. En de hoogbejaarde en steeds minder in getal zijnde Russische mannen en vrouwen, die zich op gedenkdagen tooien met hun medailles, krijgen en verdienen daarom dan ook veel respect.

Een lugubere optelsom kan de Russische tragedie van 1914-1945 samenvatten:

Slachtoffers Eerste Wereldoorlog: 1,5 miljoen.
Slachtoffers revolutie en burgeroorlog: 15 miljoen.
Slachtoffers hongersnoden en Stalin-terreur (bij benadering): 3 miljoen.
Slachtoffers Tweede Wereldoorlog: ca. 25 miljoen.

Totaal: 44,5 miljoen doden!

Is het een wonder dat het merendeel van de hedendaagse Russen niets wil weten van het socialisme? En is het een wonder dat zij wantrouwig en afwijzend staat tegenover westerse inmenging en buitenlandse overheersing? Wat wel een wonder mag heten, is de schier ongelooflijke veerkracht van het Russische volk. Na al deze onvoorstelbare ellende is Rusland, ook al onder de Sovjets, als een Feniks uit haar as verrezen. En heeft het volk, na de val van het rode beest, ook nog zijn trotse geschiedenis, zijn identiteit en zijn prachtige culturele erfgoed hervonden. Rusland leeft nog. God zij dank. Want wij in West Europa zullen dit volk en deze mensen in de nabije toekomst nog hard genoeg nodig hebben in de strijd tegen de islam. En het zal ons niet in de steek laten. Al was het alleen maar omdat zij nooit een geïslamiseerd Westen naast zich zal dulden. Want dat is nog gevaarlijker.

Ben ik een Russofiel? Ja, onverbeterlijk. En ook nog eens erfelijk, want mij door wijlen mijn vader met de paplepel ingegoten. Wie mijn geschriften hier een beetje kent, weet waarom. Hij is door de Russen in februari uit een Duits werkkamp in Silezië bevrijd en heeft daarna met het Rode Leger meegevochten tot aan het einde van de oorlog. Mijn jongere broer heeft zijn orde van de rode vlag in bezit. Mijn vader was fel anticommunistisch. Maar over de Russen zelf wilde hij geen kwaad woord horen. Hij was van mening dat er op de hele wereld geen betere mensen zijn te vinden. En toen “Dr. Zhivago” op de Duitse tv werd uitgezonden, zag ik deze harde man als puber voor het eerst in mijn leven huilen als een kind.

Door: “Taljaard”

https://ejbron.wordpress.com/2016/10/04 ... -tragedie/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 37382
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: (Nationaal) socialistische aktie

Berichtdoor Pilgrim » Di Dec 20, 2016 11:49 pm

Afbeelding

Internationaal-socialistische Antifa

“Wie moslims constant provoceert, moet niet verbaasd staan over aanslagen zoals in Berlijn.”
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 5772
Lid geworden op: Zo Apr 15, 2012 3:24 pm
Contact:

Re: (Nationaal) socialistische aktie

Berichtdoor Ali Yas » Wo Dec 21, 2016 12:37 am

Is dit een grap? Ik dacht trouwens te lezen: "Internationaalsocialistische maffia". Feudiaanse vergissing... [icon_lol.gif]
Truth sounds like hate to those who hate truth.

Gebruikersavatar
silkyboxershortXL
Berichten: 2288
Lid geworden op: Za Apr 24, 2010 3:20 pm

Re: (Nationaal) socialistische aktie

Berichtdoor silkyboxershortXL » Za Jan 28, 2017 9:59 am

Danish reporter tries to interview ANTIFA, the left shows its true values
Hoop is geen strategie om vrijheid te behouden.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 37382
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: (Nationaal) socialistische aktie

Berichtdoor Pilgrim » Wo Feb 01, 2017 4:15 am

‘Steeds openlijkere alliantie tussen links en islam wil Westerse beschaving vernietigen’

Xander, 28-01-2017

Afbeelding
De grote droom van links en islam voor zowel Amerika als Europa.

Toppunt hypocrisie: Zaken waar ‘links’ jarenlang voor streed, zoals rechten van vrouwen en homo’s, worden nu totaal ondergeschikt gemaakt aan islamitische haatideologie

Tijdens de massale protesten tegen de inauguratie van president Donald Trump viel vooral op dat ‘links’ aan beide kanten van de oceaan steeds openlijker de kant kiest van islam – een onheilige alliantie, die vast van plan lijkt om de huidige Westerse beschaving te vernietigen en alles wat conservatief, christelijk, rechts en ‘populistisch’ is, desnoods met wortel en tak uit te roeien.

Feministen in Duitsland doorbraken alle grenzen van hypocrisie door de meest misogyne (vrouwenhatende) ideologie die de wereld ooit gekend heeft, islam, te omhelzen. Een woordvoerder van de feministen, die borden met zich meedroegen met teksten zoals ‘ontmantel de blanke suprematie’, schreeuwde zelfs luid door een microfoon ‘Allahu Akbar!’

Infowars verslaggever Paul Watson vraagt zich cynisch af ‘welk progressief pro-vrouwen kenmerk van islam ze wilden promoten? Eerwraakmoorden? Verkrachtingsslachtoffers die worden gestenigd? Massale aanrandingen? Gedwongen kindhuwelijken? Een profeet die seksslavinnen had en een 9 jarig meisje verkrachtte? Vrouwelijke geslachtsverminking (besnijdenis)? Tjonge, wat progressief! Wat liberaal!’

‘En wat te denken van ouders die een bijtend zuur over hun eigen dochter goten, enkel omdat ze naar een jongen keek? Is het niet ironisch dat ze borden met zich meedroegen met de klacht dat hun ‘pussy’s werden vastgepakt’, terwijl dit precies is wat moslimmigranten in heel Duitsland doen? Dus ze haten Trump omdat hij 12 jaar geleden de woorden ‘grab her by the pussy’ zei, maar ze omhelzen een cultuur die rechtvaardigt dat dit letterlijk bij vrouwen wordt gedaan.’

Cultuur die ons ‘het verkrachtingsspel’ bracht
‘Een cultuur die ons ‘taharrush’ bracht, het ‘verkrachtingsspel’. Maar eigenlijk hoeven we niet verrast te zijn als we kijken naar de reactie van feministen op de massale aanrandingsgolf door moslimmigranten in Köln: op bezoek gaan in een AZC, en rozen uitdelen aan de migranten. Ook dat hoeft ons niet te verrassen, omdat de regering hen bombardeert met TV-spotjes waarin een gesluierde, blanke en blonde vrouw hen voorhoudt: ‘geniet van verschil, begin met tolerantie’.’

‘Op andere borden protesteerden ze tegen ‘Trumps homofobie’, omdat Trump homo’s zou willen executeren? O wacht, dat is wat islamitische sharialanden doen! Over de sharia gesproken: wie was één van de grootste organisatoren achter de ‘vrouwenmars’ in Washington? Linda Sarsour, een moslim activiste die de sharia in Amerika wil invoeren, een wetsysteem dat vrouwen compleet van hun rechten berooft.

Sharia en vrouwenrechten sluiten elkaar uit
‘Het is de sharia versus vrouwenrechten – kies één van de twee, allebei kan niet. Tijdens de vrouwenmars in Washington droegen sommigen hijabs, maar vermoedelijk niet om dezelfde reden waarom moslimvrouwen in het Midden Oosten deze dragen, namelijk om niet in elkaar geslagen en verkracht te worden.’

‘Maar laten we even blijven doen alsof de hijab géén internationaal symbool van de onderdrukking van vrouwen is.’ Een moslima droeg een bord met de tekst Mr. President, islam snoert mij niet de mond, het geeft mij kracht.? Watson: ‘Ja, probeer eens in Saudi Arabië voor vrouwenrechten te demonstreren, en kijk dan eens hoeveel ‘kracht’ het je geeft!’ Het filmpje toont vervolgens een foto van een op haar knieën zittende moslima die zweepslagen krijgt.

‘O ja, en de enigen die bij de ambassade van Saudi Arabië gingen demonstreren –een islamitische theocratie waar vrouwen daadwerkelijk worden onderdrukt- waren Trump supporters.’

Gezamenlijke doel: vernietiging van de Westerse beschaving
‘Hier heb ik jarenlang voor gewaarschuwd. Links sluit nu openlijk een alliantie met islamisten en islam. Eigenlijk logisch, want zowel islamisme als extreemlinks delen hetzelfde doel: de complete vernietiging van de Westerse beschaving. U gelooft me niet? Lees dan het manifest van ISIS ‘Zwarte vlaggen in Rome’, waar ze het hebben over het werven van linkse activisten (islams ‘nuttige idioten’), omdat die aan dezelfde kant staan.’

Tijdens de demonstraties in Washington intimideerden linkse activisten Trump supporters door hen op hun smartphones ISIS-vlaggen en onthoofdingsvideo’s te laten zien. ‘En luister naar de retoriek tijdens de vrouwenmars, zoals Madonna die het Witte Huis wil opblazen. Op Twitter reageren tal van linksen enthousiast op filmpjes van fysieke aanvallen op mensen die het niet met hen eens zijn. Geweld tegen mensen die tegen een bepaald politiek doel zijn – met wat voor woord zouden we dat eens kunnen omschrijven?’

‘Terrorisme’.

Alliantie met meest intolerante, achterlijke geloofssysteem ooit
Dat wordt dan gerechtvaardigd met ‘ja maar hij is een Nazi, jij verdedigt een Nazi.’ Watson: ‘Dat heeft er niets mee te maken. Links labelt iedereen die het niet met hen eens is als Nazi’s. Je kunt niet zomaar op straat mensen in elkaar slaan omdat jij vindt dat het Nazi’s zijn, of ze dat nu echt zijn of niet... Waar hebben we het eerder gezien, dat mensen op straat met geweld werden aangevallen, enkel vanwege hun andere overtuiging? Ah, ik weet het al: in Nazi Duitsland. Ja, laten we hen nadoen, goed idee zeg!’

‘Links omhelst het islamisme, het meest intolerante geloofssysteem op Aarde. Ze omhelzen intimidaties, ze omhelzen geweld. Ze omhelzen totaal gestoord, geschift en hysterisch gedrag. Terwijl ze ‘Love Trumps Hate’ schreeuwen, en maar doordrammen hoe vreedzaam en tolerant ze zijn, legitimeert de linkse media al dit geweld en al deze haat door te weigeren het te veroordelen, en het enkel ‘gewone protesten’ te noemen.’

‘We zijn getuige van de onderwerping en capitulatie van het Westen. Dat kan enkel plaatsvinden door de gewillige medeplichtigheid van links, dat op brutale wijze heeft besloten om een alliantie te sluiten met het meest achterlijke geloofssysteem dat ooit werd bedacht.’

Xander

(1) Paul Joseph Watson / YouTube

http://xandernieuws.punt.nl/content/201 ... ernietigen
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 4123
Lid geworden op: Zo Mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: (Nationaal) socialistische aktie

Berichtdoor sjun » Wo Feb 01, 2017 10:19 pm

Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.

Gebruikersavatar
silkyboxershortXL
Berichten: 2288
Lid geworden op: Za Apr 24, 2010 3:20 pm

Re: (Nationaal) socialistische aktie

Berichtdoor silkyboxershortXL » Vr Feb 03, 2017 11:00 am

Rebelmedia:Lauren Southern
After Berkeley: A Right Wing Call to Self-Defense
Hoop is geen strategie om vrijheid te behouden.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 37382
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: (Nationaal) socialistische aktie

Berichtdoor Pilgrim » Vr Feb 10, 2017 1:16 am

Vertrouw geen Linksen of Groenen: Rood-Groen eist totale ontwapening van de politie

Geplaatst op 9 februari 2017

Afbeelding

Een communistisch systeem valt daaraan te herkennen, dat het de criminelen vrijpleit en de politieke tegenstanders criminaliseert. (Alexander Issajewitsch Solzjenitsyn. Uit: “Uit waarschuwing voor het dodelijke gevaar van het communisme.)

Niet alleen ontwapening van de bevolking, maar ook van de hele politie: dat is typisch linkse politiek. Niemand moet zich kunnen verweren tegen de stiekeme aanval die de Linksen met hun islamitische indringers begonnen zijn tegen de westerse beschaving. Zo houdt de binnenlandse politieke woordvoerster van de Bondsdag-fractie der Groenen, Irene Mihalic, strengere straffen bij aanvallen op politie-agenten en andere inzetbare krachten “voor niet zinvol.” Het is “grappig” dat uitgerekend in een tijd, waarin de criminaliteit dreigende vormen zoals nooit eerder in de hele Duitse geschiedenis aangenomen heeft, de sociaaldemocraten de totale ontwapening van de politie eisen:

De Jonge Socialisten van de SPD(Jusos) in Bremen hebben bij hun landelijke ledenvergadering op 8 oktober de ontwapening van de politie geëist. Hun landelijke voorzitter David Ittekot ziet in de aanval een verhoging van de veiligheid: “Onbewapende politiepatrouilles kunnen dichter bij de burger optreden, daar ze door de bevolking als minder bedreigend worden gezien.”

Vertrouw geen Linkse of Groene
Niets is leugenachtiger dan deze motivering. Precies het omgekeerde is het geval: De bevolking kan zich met een onbewapende politie net langer veilig voelen. En de clientèle van de SPD, de immigranten, lachen in hun vuistje. Hebben ze nu al geen enkel respect voor bewápende politie, spuwen ze die al ongeremd en ongestraft in het gezicht en beledigen ze vrouwelijke agenten nu al als “hoer” of “Duitse slet”, wat gaan we dan beleven als ze tegenover onbewapende agenten komen te staan?

Volksverraad is traditie bij de SPD
De SPD is een partij van volksverraders. Niet pas sinds Bebel, die Duitse militaire geheimen aan Engeland verraadde. De Beierse SPD verhinderde destijds het afvoeren van Hitler naar Oostenrijk, zoals door de conservatieve Beierse deelstaatregering werd voorgesteld. Heeft men ooit vernomen dat de SPD mede schuldig is aan de opkomst van het nationaalsocialisme, dat zonder de charismatische figuur Hitler nooit in die mate zou hebben plaatsgevonden?

In 1949 verbond de SPD-Oost zich met de KPD-Oost tot de op één na ergste en de op twee na meest totalitaire partij uit de Duitse geschiedenis na de NSDAP: de SED. De meeste Duitsers weten daar niets vanaf. Onder andere ook niet, doordat de SPD het grootste media-imperium van Europa bezit. Ook dat weten maar weinig mensen. Naar welke zender men ook kijkt, welke krant men ook leest: bijna altijd is de SPD erbij betrokken.

Thans is ze de drijvende kracht achter de islamisering van Duitsland. En is ze met de criminele, want voortdurend wetten brekende, bondskanselier een politieke coalitie aangegaan tegen het Duitse volk. Met haar nieuwe voorzitter, Schulz, heeft ze een vastberaden tegenstander van Duitsland aan de top geplaatst. Iemand, die de NWO-politiek van de EU-competent vooruit geholpen heeft en naar binnen en naar buiten toe vertegenwoordigt: Afschaffing van alle grenzen, oeverloze immigratie, omvorming van Europa tot één, overwegend islamitisch georiënteerde, staat, die overspoeld wordt met volkeren uit het Nabije Oosten en Afrika.

Wie naar Brussel kijkt, of naar Parijs, ziet spoedig geen blanken meer. De Parijse binnenstad is Afrikaans. Wie naar Malmö in Zweden kijkt, ziet in de binnenstad bijna alleen nog maar hoofddoeken en moslims. Intussen is de stad de Zweedse regering ontglipt. Wie naar Engeland kijkt, ziet hele provinciesteden, waarin zich overwegend moslims hebben gevestigd. En waarin autochtone blanken uitdrukkelijk niet gewenst zijn.

Voor al deze toestanden zijn de Europese socialisten verantwoordelijk. En ook de Duitse sociaaldemocratie. Deze heeft net zo weinig te maken met de de SPD van Brandt of Schmidt als de huidige CDU met die van Adenauer of Erhard te maken heeft. Duitsland bevindt zich in de dodelijke wurggreep van Links. Alleen de AfD heeft de politieke macht om deze toestand te corrigeren. En precies dat is de reden waarom ze door alle media (die niets anders zijn dan betaalde hoeren van Links) zo intensief bestreden wordt.

Wie op de gevestigde partijen, in het bijzonder op de SPD, stemt, stemt vóór de ondergang van zijn vaderland.

Bron: https://michael-mannheimer.net

Door: Michael Mannheimer

Vertaald uit het Duits door: Theresa Geissler

https://ejbron.wordpress.com/2017/02/09 ... e-politie/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 37382
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: (Nationaal) socialistische aktie

Berichtdoor Pilgrim » Za Feb 11, 2017 12:27 am

Het ‘Utopie-syndroom’

Geplaatst op 10 februari 2017

Afbeelding

Imagine there’s no countries
It isn’t hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people
Living life in peace


John Lennon schetst in zijn songtekst een egalitair Utopia; een post-nationale en post-religieuze wereld, waarin alle mensen in vrede met elkaar zouden leven. Voor veel links-liberale geesten is dit inderdaad het gedroomde toekomstscenario, maar voor de conservatieve realist kan dit niets anders dan een denkbeeldige samenleving met louter akelige kenmerken zijn waarin men beslist niet zou willen leven; een opgedrongen dictatuur zonder besef van historie, waarheid en werkelijke individualiteit. De oorsprong van het geloof in dergelijk dweperige hersenspinsels zoals Lennon die bezingt, komt voort uit een psychische gesteldheid die ik het ‘Utopie-syndroom’ zou willen noemen. Dit vernietigende syndroom op zijn beurt komt weer voort uit het ideologische denken dat de gehele twintigste eeuw tot op de dag van vandaag heeft gedomineerd en ons continent in complete chaos en verderf heeft doen storten.


Wat onze voorouders in honderden van generaties hebben opgebouwd, is onder invloed van dit geestelijke kwaad binnen twee generaties onomkeerbaar naar de Filistijnen geholpen. Het einde van deze vernietiging-tour is nog niet in zicht... Hoewel? We leven wellicht in historische tijden. De overwinning van Donald J. Trump in de Verenigde Staten en de opmars van het ‘rechts-populisme’ in Europa lijken hierop te duiden. Vanuit het links-liberale kamp wordt deze opmars ‘traditioneel’ met de opkomst van het nationaal-socialisme vergeleken, maar wat men zich niet realiseert, is dat men de plank daarmee op inhoudelijk gebied radicaal, maar dan ook werkelijk totaal radicaal misslaat – de enige daadwerkelijke overeenkomst is dat de houdbaarheidsdatum van de huidige bestuurselite lijkt te zijn verstreken en dat er een alternatieve elite op de deur klopt om haar wanneer mogelijk af te lossen. Wat het links-liberale kamp niet beseft, is dat het ideologisch volledig is verblind. Het lijdt aan dezelfde kwaadaardige psychische aandoening die ook bij de nationaal-socialisten is vast te stellen: het ‘Utopie-syndroom’. Het is juist het frisse en gezonde patriottische geluid dat zich richt tegen datgene dat zowel het nationaal-socialisme, het marxisme als het links-liberale ‘policorisme’ met elkaar verbindt: het ideologisch denken.

Maar wat hebben we precies onder dit ideologische denken en het daaruit voortvloeiende ‘Utopie-syndroom’ te verstaan? Ten eerste bestaan er naar mijn mening geen werkelijk rechtse (resp. conservatieve) ideologen, omdat een ideologie in de zin van het ideologisch denken haar definitie en zingeving niet in het historische verleden, maar volledig in het imaginaire zoekt: in een geïdealiseerde toekomst. Met andere woorden: een ideoloog zoekt niet naar de omringende waarheid, maar wil ‘waarheid’ bewerkstelligen. Een conservatief zoekt zijn identiteit en zingeving daarentegen in de continuïteit van de historie en kan alleen daarom al geen ideologisch denker zijn – ideologische denkers lijden als doorgeschoten idealisten zoals gezegd aan een ‘Utopie-syndroom’. Het gevaarlijke van dit syndroom is dat het van nature weldenkende mensen ongevoelig lijkt te maken voor historische en empirische feiten, omdat deze per definitie ondergeschikt zijn aan c.q. in dienst staan van het utopische toekomstideaal dat hun zicht op de wereld is gaan omkaderen. Voor een ideoloog (of iemand die ideologisch denkt) is het gewenste toekomstbeeld nu juist datgene dat werkelijk telt; het imaginaire perspectief is tot ultimatieve toetssteen gepromoveerd, waaraan werkelijk alles wordt opgehangen, d.w.z. dat de gehele historie uiteindelijk begrepen en gewaardeerd wordt in het zicht op de imaginaire wenswereld – historie en empirische feiten, oftewel de WAARHEID, worden systematisch ideologisch geherinterpreteerd en als vervormd aftreksel aangewend wanneer het ‘progressief’ werkt, d.w.z. bijdraagt aan het realiseren van de vorm te geven ‘waarheid’.

De echte WAARHEID is daarmee als het ware slechts tot een potentiële bouwstof voor een imaginaire ‘waarheid’ gedegradeerd. De beroemde Oostenrijks-Amerikaanse psycholoog Paul Watzlawick schreef ruim veertig jaar geleden reeds dat voor mensen met een dergelijk ‘Utopie-syndroom’ het droombeeld reëler is dan de werkelijkheid – dit betekent dan ook dat zij de oorzaken van het falen van hun in de praktijk gebrachte idealen NOOIT zullen zoeken in de absurditeit van hun eigen uitgangspunten, maar altijd de buitenwereld, en dan met name degenen die deze utopische idealen niet delen, als schuldige voor dit falen aanwijzen. Daarom ligt voor hen de vermeende oplossing voor het gefaalde idealistische beleid altijd in meer, meer, meer en nog eens meer praktisch idealisme.

Doordat grote delen van de westerse intelligentsia met dit geestelijke kwaad was (en is) geïnfecteerd, hebben deze lieden nooit de juiste conclusies uit de jongste geschiedenis m.b.t. het nationaalsocialisme en de ontwikkelingen in de 20e eeuw kunnen (en willen) trekken. Zo verblind door het eigen ideologische denken kon en kan men het nationaal-socialisme alleen maar beoordelen en veroordelen binnen de eigen ideologische kaders, waardoor uit hun verband gerukte termen als racisme, kapitalisme, imperialisme en nationalisme tot vandaag de dag de boventoon zijn gaan voeren. Men heeft voor zichzelf de mythe gecreëerd dat de nationaalsocialisten ‘reactionair-conservatieve’ geesten waren die werden gefinancierd door het grote kapitaal en dat zij logischerwijs wel tegen de progressieve socialisten/communisten moesten strijden, omdat die nu eenmaal de andere zijde van het politieke spectrum vertegenwoordigden – dit beeld is een volledig losgeslagen parodie op de werkelijkheid.

Zowel Jacques van Doorn (2007) als Martin Bosma (2010) wezen onlangs op het socialistische karakter van het nationaal-SOCIALISME – maar eigenlijk raakt dit niet eens de kern van de zaak. Het is een discussie die eigenlijk gaat over de vraag in hoeverre een Mechelse herder en een Duitse herder op elkaar lijken, terwijl het in wezen overduidelijk moet zijn dat het in beide gevallen om het fenomeen ‘hond’ gaat. Zo is het ook gesteld met het socialisme, het nationaalsocialisme en het fascisme – in welke politieke of culturele vorm zij zich ook mogen voordoen, zoals heden ten dage in het ‘policorisme’ – zij zouden voor de objectieve beoordelaar toch overduidelijk als varianten binnen het fenomeen van ‘het ideologisch denken’ moeten kunnen worden geïdentificeerd. En ja, dit ideologisch denken is nu eenmaal NOOIT conservatief of ‘reactionair’ – letterlijk een contradictio in terminis op het ideologische denken – maar immers in zijn gehele wezen revolutionair en daardoor altijd links! Ideologieën zijn nooit ‘reactionair’ omdat, zoals reeds gezegd, hun streven nu juist in het feit ligt dat zij de toekomst naar hun hand willen zetten door de geschiedenis te overmeesteren – de toekomst is niet een continuüm van de historie, maar de historie is er slechts om in dienst te staan van het imaginaire toekomstideaal. Hier ligt naar mijn idee het grote denkkader-verschil tussen de rechtse realist en de ideologisch denkende links-mens met ‘Utopie-syndroom’.

Een meer evenwichtig getrachte analyse van het nationaalsocialisme en haar opkomst is van de hand van Frits Boterman (2013). Helaas blijkt ook deze beste man zijn ‘Utopie-syndroom’ niet te kunnen overwinnen. Zo ziet hij weliswaar heel helder dat het ontstaan van het nationaalsocialisme onlosmakelijk verbonden is met ‘die Entzauberung der Welt’, toch interpreteert hij dit wederom als een romantische REACTIE op dit fenomeen i.p.v. een eruit voortvloeiend GEVOLG ervan – tja, die rechtse nazi’s zijn toch reactionair zoals iedereen wel ‘weet’, nietwaar? Interessant is dat Boterman toegeeft dat veel toenmalige intellectuelen vanuit de neoplatoonse idealistische traditie hun aansluiting bij het nationaalsocialisme vonden (bv. Gottfried Benn, Martin Heidegger), maar hij deze lieden vervolgens eenvoudig wegzet als ‘revolutionair-conservatieve’ geesten. Wie mijn betoog zojuist heeft gevolgd, snapt dat er niet zoiets als ‘revolutionair-conservatieve’ geesten kunnen bestaan, evenmin als er vleesetende vegetariërs kunnen zijn. Het ’Utopie-syndroom’ is zo krachtig en hardnekkig, dat het zeer intelligente en weldenkende mensen zoals Boterman volkomen doet raaskallen.

In feite is er maar één systeem in de wereld dat daadwerkelijk revolutionaire als conservatieve elementen kent: de islam. In tegenstelling tot de westerse ideologieën bezit hij niet alleen een scherpe politieke en maatschappelijke toekomstvisie, maar heeft men met de religieuze openbaringsliteratuur en de veertienhonderd-jarige geschiedenis ook een sterke historische identiteit en bewustzijn opgebouwd. Dit maakt de islam tot een levensgevaarlijk fenomeen dat hierdoor een enorme stap voor heeft op alle westerse ideologieën. Sterker nog, de idealistische links-mens is voor de islam een zegen i.p.v. een serieuze concurrent op ideologisch terrein. De absurde uitgangspunten en de daaruit voortvloeiende politieke doelstellingen van de neomarxistische ‘policoristen’ zullen ons regelrecht richting het kalifaat leiden i.p.v. het door Lennon bezongen Utopia – beide alternatieven zijn voor mij echter een denkbeeldige samenleving met louter akelige kenmerken waarin ik beslist niet zou willen leven.

Het probleem van de menselijke rede is dat zij niet hunkert naar ware kennis, maar luistert naar haar eigen wil. Het ‘Utopie-syndroom’ geeft zijn patiënten door de toekomstoriëntatie de waanvoorstelling daadwerkelijk progressief te zijn, maar doordat ze is ontworteld uit de historie en losgeslagen van de WAARHEID, aangezien ze zelf ‘waarheid’ wil creëren, zijn haar vruchten uiteindelijk onontkoombaar regressief; onderdrukking, ontworteling en chaos zijn de vruchten die onder het vaandel van de ‘vooruitgang’ worden voortgebracht.

Moge aan deze vernietiging-tour door een nieuwe bestuurselite, zonder dit verderfelijke syndroom, voorlopig een einde worden toegebracht.

Door: “BolleJan”

https://ejbron.wordpress.com/2017/02/10 ... -syndroom/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 37382
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: (Nationaal) socialistische aktie

Berichtdoor Pilgrim » Zo Feb 12, 2017 2:55 am

How Marxists Hijacked Our Culture
Gepubliceerd op 4 feb. 2017

De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)


Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 37382
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: (Nationaal) socialistische aktie

Berichtdoor Pilgrim » Vr Feb 17, 2017 9:42 pm

Meer dan 100 jaar oud park wordt in het rood-groene Berlijn met de grond gelijk gemaakt voor “vluchtelingen”-onderkomen

Geplaatst op 17 februari 2017

Afbeelding

110 jaar oud park met beschermde boomsoorten wordt in het rood-rood-groene Berlijn ten behoeve van “vluchtelingen”onderkomen met de grond gelijk gemaakt. 200 bomen, waarvan 50 bescherming-waardige exemplaren, in een historisch park, dat de Joodse medicus James Fraenkel in 1907 had aangelegd, moeten daarvoor tot eind februari worden gekapt. Waarom dit keer geen rood-groen protest de kop opsteekt, wordt U verklaard in mijn voorwoord.

Over bomen, natuurbescherming en de “selectieve ethiek”van Rood-Groen


De Frankfurter Schule, ideologisch uitgangspunt van de zich thans voltrekkende liquidatie van Duitsland, stimuleerde reeds aan het eind van de jaren ’60 van de vorige eeuw om alles en iedereen in het “kapitalistische Westen” te bekritiseren; vastberaden, zonder onderbreking, genadeloos en tot de ineenstorting van dit, als oorzaak van alle ellende beoordeelde, westerse systeem, waarvan de toenmalige Bondsrepubliek als de Europese voorganger gold.

In het bijzonder moesten de burgerlijke gezinnen, het christelijk geloof en de Europese erfenis van het Avondland propagandistisch en mediaal worden vernietigd. Zelfs de domeinen, die als goed en mooi konden worden beschouwd (muziek, bouw van kathedralen, wetenschappelijke bevindingen enz.), mocht de ontwrichtende kritiek niet bespaard blijven. Terwijl anderzijds alles wat te maken had met het socialisme in de schrilste kleuren werd beschreven – en de misdrijven van de Linksen moesten worden verontschuldigd of doodgezwegen.

“Selectieve ethiek” noemde Adorno, de uitvinder van deze alomvattende publicistische aanval op de westerse waarden dit. En inderdaad: Wie de publicaties van de linksen sinds 1968 heeft gevolgd en deze in de huidige mainstream – die door de ’68’ers volkomen wordt beheerst – nog steeds volgt, zal mijn analyse bevestigen: Het is de ’68’ers plus de generaties daarna glansrijk gelukt om ons westerse waardesysteem aan puin te schrijven.

Op dit in puin liggende systeem wilden de propagandisten van de Frankfurter Schule vervolgens een “nieuwe samenleving” zonder rassen, zonder vooroordelen en zonder uitbuiting door het kapitalistische streven naar winst vestigen.

Nu, de linksen zijn meer dan behoorlijk op weg om deze nieuwe samenleving op te richten. Maar hun bijdrage zal een utopie blijven: Ze zullen noch de rassen, noch menselijke vooroordelen afschaffen en ze zullen het streven naar winst dat de mensen eigen is, niet kúnnen afschaffen, maar net zo onder de duim houden als ze het met al hun socialistische experimenten tot nu toe deden: Met totalitaire dwang en de verarming van hun staten, die onder hun socialistische waan gevangen zaten, als resultaat.

Natuurbescherming is slechts het groene manteltje van de Groenen. Daarbinnen koesteren zij zich in de rode kleur van het Bolsjewisme

Maar om terug te komen op het thema van het hierna volgende artikel: Eén van de oudste en mooiste parken van Berlijn, het Lankwitzer Park, wordt thans met de grond gelijkgemaakt ten behoeve van de bouw van een “vluchtelingen”onderkomen. Wat heeft dat met de Frankfurter Schule te maken, zal deze of gene lezer zich nu afvragen.

Wel, men herinnert zich de regelmatige stormen van protest van de kant van de Groenen wanneer er in verband met de realisering van bouwwerken, die niet in hun politieke straatje passen, een paar bomen moeten worden gekapt. Dan vormen ze regelmatig menselijke ketens om die paar bomen heen – of knutselen boomhutten, die het hele jaar door groene “milieubeschermers” worden bewoond. Alleen merkwaardig dat met betrekking tot het rooien van één van de oudste en mooiste parken van Berlijn van de kant van deze “milieubeschermers” geen enkele tegenstand te vernemen is. Nu zijn we weer bij de selectieve ethiek van de Frankfurter Schule beland.

Goed is volgens deze alleen wat het systeem schaadt, slecht is wat voor hem van nut is. En de opname van meer “asielzoekers” schaadt het systeem. Dus is ook de bouw van een asielcentrum goed. En in verband daarmee zou de weerstand tegen de vernietiging van het park in de zin van selectieve ethiek slecht, want contra-productief, zijn.

Conclusie: Vertrouw geen Groene die beweert de natuur te willen beschermen. Het gaat de Links-groenen niet om de natuur. Het gaat ze om de vernietiging van onze samenleving. En dan is elk middel geoorloofd. Ook wanneer het een boom of een historisch park mocht betreffen.

Bron: https://michael-mannheimer.net

Auteur: Michael Mannheimer

Bron oorspronkelijk artikel: www.journalistenwatch.com

Door: David Berger

Vertaald uit het Duits door: Theresa Geissler

https://ejbron.wordpress.com/2017/02/17 ... nderkomen/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 37382
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: (Nationaal) socialistische aktie

Berichtdoor Pilgrim » Wo Mar 29, 2017 12:45 am

Hoe atheïstisch is Links nog? Waarom Links uitgerekend met de islam een bondgenootschap sloot

Geplaatst op 28 maart 2017

Afbeelding
Ten behoeve van haar doel, het vernietigen van het burgerlijke Europa, sloot Links een verbond met de islam.

Waarom Links uitgerekend met de islam een verbond sloot

Het betreffende artikel werd in 2010 gepubliceerd. Het is echter actueler dan ooit. Het gaat over de vraag, hoe atheïstisch de linkse Duitser nog is. In honderden artikelen heb ik Links om de oren geslagen met zijn perfide collaboratie met de islam. Terwijl linksen het christendom tot in het oneindige bekritiseren en bestrijden, liggen ze uitgerekend met de meest achterlijke, vrouwen-vijandige en racistische religie in de wereldgeschiedenis onder één deken!


Welnu, ook hier dient vervolgens dan ook met één van de schijnbaar onuitroeibare vooroordelen over het socialisme schoon schip gemaakt te worden. Aan het socialisme is niets ‘sociaals.’ Waar het ook de macht overnam, buitte het zijn mensen nog genadelozer uit dan in de door hem bekritiseerde kapitalistische landen het geval was. Socialisme leidde alleen tot gelijkheid van alle mensen, echter was dit een gelijkheid in bittere armoede. Socialisme liet hele, eerder bloeiende, staten in verval raken, vernietigde hun economische structuur en liet de massa’s verpauperen.

Vooral echter: Socialisme en islam zijn allebei als de keerzijde van één en dezelfde medaille:
Terwijl de islam in werkelijkheid een politieke onderdrukkingsideologie is, die zich als religie voordoet, is het socialisme in wekelijkheid een religie, die zich als politieke bevrijdingsideologie voordoet.

Miljoenen mensen tuinen er met de één of andere totalitaire ideologie in. Tot op de dag van vandaag. De zogenaamde seculariteit van het socialisme is slechts voorgewend. Toegegeven: Ze hebben God afgeschaft, maar alleen maar om zelf zijn plaats te kunnen innemen.

Moge één blik op de Sovjet-unie, China, Noord-Korea, Roemenië, Albanië of Cuba hem, die aan dit gegeven nog twijfelt, tot beter inzicht brengen. Nooit tevoren – de Romeinse opperbevelhebbers en keizers inbegrepen – hebben mensen zich zó aan God gelijk laten prijzen en roemen als een Stalin, een Mao, een Enver Hoxha, een Fidel Castro of een Nicolae Ceaucescu. Een Lenin mag tot op heden niet sterven, en een Mao net zo min. Gebalsemd tot in alle eeuwigheid. Zoals de Goddelijke koningen van het oude Egypte.

Massa-immigratie: Een duivels masterplan van Links
Achter het complot van Links met de islam gaat een masterplan schuil, dat ik ook al reeds meermaals heb geschetst: Links, dat het uit zichzelf nooit zou redden om de totale heerschappij over de westerse landen te verkrijgen, heeft een doodsvijand van het Westen uitgekozen, met wiens hulp zij het Westen wil verbrijzelen en vervolgens als overwinnaar uit het hele gebeuren tevoorschijn wil komen. Dit plan werd uitgebroed in de breinen van de neo-Marxistische vertegenwoordigers van de Frankfurter Schule – en is thans de leidende politieke agenda van de meeste West-Europese landen.

Dit masterplan is zo duivels als een plan maar kan zijn. Het omvat het verraad aan alle westerse waarden, het omvat de massa-immigratie, die aan ons wordt verkocht als “hulp aan vluchtelingen”, het omvat het demoniseren van westerse patriotten en constitutionele patriotten als “nazi’s” en “racisten”, en het omvat het goedkeurende op de koop toenemen van de ontelbare doden door toedoen van de immigranten, die door Duits en Europees Links Europa zijn binnengehaald.

Onlangs nog gaf, met het oog op de islamitische moorden op Duitsers, één der meest genadeloze Europese Linksen, de voorzitter van de Europese Commissie Juncker, een verklaring af dat de politiek van de massa-immigratie “in geen geval” zou worden gestopt.” Hoeveel slachtoffers onder de Europeanen deze ook zou kosten. Deze boodschap is, evenals de meeste boodschappen, verzwegen, zoals alles wordt verzwegen wat het proces der vernietiging van het Europa zoals het bij ons bekend is, zou kunnen stoppen of bemoeilijken.

Moslims in Europa: In 60 jaar van 600.000 naar 55.000.000
In 1960 waren er in West-Europa in totaal 600.000 moslims. Grotendeels geconcentreerd in de steden aan de Middellandse Zeekusten. 60 jaar later wonen hier 55 miljoen moslims, Allang domineren zij het straatbeeld van de Europese grote steden. Geïmporteerd werden ze tegen de wil van de bevolking in en zij ontpopten zich, zoals voorspeld door islamdeskundigen, als een voortdurend en steeds toenemend, steeds slechter te controleren gevaar voor de interne vrede en voor het voortbestaan van het schitterendste van alle continenten ter wereld: Europa.

De collaboratie van Links met de islam is een verraad aan haar eigen basisprincipes
In zijn collaboratie met de islam, die zich in de geschiedenis een expert op het gebied van omvangrijke genocide getoond heeft (80 miljoen Hindoes om het leven gebracht), komt het ware karakter aan het licht van de voor het voortbestaan van de beschavingen nog veel gevaarlijker ideologie van het socialisme. Die heeft haar vertegenwoordigers in nagenoeg alle westerse regeringen, in de meeste NGO’s, in de kerken, in de vakbonden, de ontwikkelingsorganen – en in alle partijen. Vooral echter beheersen ze de media. Die moet als eerste hun macht worden afgenomen. Wie de macht heeft over de media heeft de macht in de staat.

Geen genade met diegenen die hun volkeren geen genade betoonden bij hun afschaffing!

Bron: https://michael-mannheimer.net

Auteur: Michael Mannheimer

Vertaald uit het Duits door: Theresa Geissler

https://ejbron.wordpress.com/2017/03/28 ... hap-sloot/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 37382
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: (Nationaal) socialistische aktie

Berichtdoor Pilgrim » Vr Apr 21, 2017 12:08 am

Michael-Mannheimer-blog weer online: Linkse en islamitische meningsfascisten slagen er opnieuw niet in om een van de belangrijkste Duitse politieke blogs lam te leggen

Geplaatst op 19 april 2017

Afbeelding

Het socialisme is de primaire infectie van het Westen. De islam is slechts de door links geïmporteerde, maar niet minder gevaarlijke, secundaire infectie. Beide ideologieën, in principe doodsvijanden van elkaar, hebben zich aaneengesloten om hun gemeenschappelijke belangrijkste vijand te elimineren: dat zijn de westerse beschavingen.

Socialisme en islam: de beide gevaarlijkste vijanden van de menselijke beschaving

Linkse en islamitische meningsfascisten proberen regelmatig de waarheid over hun ideologie te onderdrukken. Het is een van de belangrijkste doelen van beide fascistoïde ideologieën om blogs, die de waarheid over hen schrijven, lam te leggen. Zo´n aanval vindt steeds opnieuw plaats op PI-News.net en mijn blog.

In de pogingen en maatregelen ter onderdrukking van de waarheid bestaat er geen verschil tussen de beide gevaarlijkste ideologieën van nu: islam en socialisme:

Beide ideologieën, in principe doodsvijanden van elkaar, hebben zich aaneengesloten om hun gemeenschappelijke belangrijkste vijand te elimineren: dat zijn de westerse beschavingen.
Beide staan ver bovenaan op de lijst van volkerenmoorden van de wereldgeschiedenis: op de 1e plaats staat de islam met een ongelooflijke 300 miljoen in naam van Allah en Mohammed vermoorde niet-moslims. Op de 2e plaats volgt het socialisme met 130 miljoen in naam van Marx, Lenin en Mao vermoorde niet-socialistische mensen of van diegenen die niet 100% de partijlijn volgden.

Sinds de nationale socialisten verbonden linksen zich steeds weer met de islam
De dodelijke coalitie tussen socialisten en de islam bestaat al veel langer dan de meeste mensen weten: ze voert minstens terug tot de tijd van Hitler (nationaalsocialist), die destijds al een bondgenootschap met de islam tegen de Joden had gesloten. Zijn ontmoetingen met de Palestijnse grootmoefti Husseini zijn legendarisch en hadden tot doel om de naar Palestina gevluchte Joden met een vernietigingskamp naar het voorbeeld van Auschwitz te vernietigen. En ook de links-terroristische RAF had een bondgenootschap gesloten met islamitische terreurorganisaties.

Tegen deze achtergrond is het een farce dat uitgerekend Erdoğan, een bewonderaar van Hitler, de dictatoriale antidemocraat en vernietiger van het erfgoed van Atatürk, met de nazi-knuppel tegen Europa zwaait. Het waren per slot van rekening noch de Nederlanders noch de overige Europeanen die met Hitler collaboreerden. Het was zijn Turkije dat vocht aan de kant van het Derde Rijk.

Linksen staan bovenaan in alle statistieken van politiek gemotiveerde terreur. En wel met grote afstand
Linksen – en niet rechtsen – zoals media regelmatig in strijd met de waarheid schrijven, voeren al jarenlang de criminaliteitsstatistiek van de politieke terreur en de daarmee verbonden politiek gemotiveerde criminaliteit in Duitsland aan. En wel met ruime afstand – zelfs voor de islamitische terreur, die door Merkel en het aan haar verwante politieke establishment naar Duitsland werd geïmporteerd.

ISIS biedt Duitse linksen bondgenootschap aan
Nu hebben Duitse linksen een bondgenootschap gesloten met ISIS om gezamenlijk de Duitsers te bestrijden. We herinneren ons nog de vreugdeboodschappen die door Duitse media naar aanleiding van een ISIS-bommelding in Dresden vanwege een Pegida-optocht gingen: “Bedankt ISIS”, schreef destijds een journalist van de “Berliner Zeitung” – zonder gevolgen voor hem. Want hij zou voor de rechter hebben gemoeten wegens begunstiging van een misdaad. Wat echter door het Openbaar ministerie werd verhinderd.

Nu wil ISIS een pact sluiten met Duitse linksen. Daarover schrijft de “Bayerische Rundfunk”:

“Jihadisten willen zich in de strijd tegen het Westen aaneensluiten met linkse activisten. Dat bewijzen o.a. documenten van de terreurmilitie ISIS, die in bezit zijn van BR24. Waar zitten de ideologische overeenkomsten?” (Bron)

Bron: https://michael-mannheimer.net

Auteur: Michael Mannheimer

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2017/04/19 ... te-leggen/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Maarten
Berichten: 321
Lid geworden op: Di Mar 21, 2017 3:00 pm
Locatie: Twente
Contact:

Re: (Nationaal) socialistische aktie

Berichtdoor Maarten » Vr Apr 21, 2017 8:21 am

Pilgrim schreef:Afbeelding

Internationaal-socialistische Antifa

“Wie moslims constant provoceert, moet niet verbaasd staan over aanslagen zoals in Berlijn.”


Trieste is, dast die mongolen dat ook menen hé.... :nietverstaan:

Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 5772
Lid geworden op: Zo Apr 15, 2012 3:24 pm
Contact:

Re: (Nationaal) socialistische aktie

Berichtdoor Ali Yas » Vr Apr 21, 2017 8:16 pm

Mohammedanen zien in de weigering zich te onderwerpen al een provocatie. Het in het openbaar ter discussie stellen van de (wan-) daden van Mohammed is dan uiteraard nog veel erger. Als dit al tot massamoorden leidt, wat moeten we dan wel niet verwachten als reactie op werkelijke provocaties, zoals het sluiten van moskeeën? Ik snap wel dat onze elite op eieren loopt.
Truth sounds like hate to those who hate truth.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 37382
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: (Nationaal) socialistische aktie

Berichtdoor Pilgrim » Vr Apr 21, 2017 10:36 pm

ANTIFA...

Afbeelding

Je kunt niks? Je hebt niks? Je bent niks? Je hebt geen argumenten? Je hebt minderwaardigheidscomplexen!!? KOM TOCH BIJ DE ANTIFA!
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 37382
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: (Nationaal) socialistische aktie

Berichtdoor Pilgrim » Di Apr 25, 2017 9:56 pm

SOCIALISME...

Afbeelding
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 69227
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: (Nationaal) socialistische aktie

Berichtdoor Ariel » Vr Mei 12, 2017 3:10 pm

De jonge socialisten hitlerjugend zijn in Neuss ( Duitsland ) een actie gestart. "Nazi-throwing": Trump, Le Pen, Orban, Wilders enz... Ze zijn alleen vergeten om hun eigen foto op de blikken te plakken.

Afbeelding
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 37382
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: (Nationaal) socialistische aktie

Berichtdoor Pilgrim » Ma Jun 19, 2017 1:13 am

“(Anti)fascisten”

Afbeelding
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 37382
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: (Nationaal) socialistische aktie

Berichtdoor Pilgrim » Wo Jul 05, 2017 12:25 am

“ANTI-FASCISTEN”...

Afbeelding
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 37382
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: (Nationaal) socialistische aktie

Berichtdoor Pilgrim » Za Jul 08, 2017 3:05 pm

Mevrouw de bondskanselier, uw huis staat in brand!

Geplaatst op 8 juli 2017

Afbeelding

Niet de islam, maar het socialisme is met afstand het grootste gevaar voor de vrijheid en toekomst van Duitsland.

De Duitse catastrofe, die we op dit moment in Hamburg met het oog op de daar plaatsvindende, op een burgeroorlog gelijkende, rellen door linksen, autonomen en de Antifa-hordes beleven, wordt door sommige schrijvers volledig ten onrechte beperkt tot de islam. Duitsland wordt primair niet door de islam, maar door socialisten geïnfecteerd. Deze vormen niet alleen de voedingsbodem voor het steeds sterker wordende en om zich heen grijpende linkse geweld en de terreur van de Antifa (die door de VS eindelijk als terroristische organisatie werd gekwalificeerd), maar ook de voedingsbodem van de islamisering.

Socialisten en moslims in de hele wereld hebben zich aaneengesloten om de westerse beschaving te vernietigen

Beide ideologieën, socialisme en islam, hebben zich aaneengesloten tot de grootste terreurvereniging ter wereld die de geschiedenis van de mensheid ooit heeft meegemaakt. Beide voeren ze de lijst van volkerenmoorden in de geschiedenis van de mensheid aan – en komen, met een enorme afstand voor al die andere volkerenmoorden, op het ongelooflijke aantal van 500 miljoen in naam van Marx en Mohammed vermoorde mensen.

De excessen in Hamburg laten zien hoezeer de socialistische terreur in Duitsland zich al genesteld heeft. En de ondersteuning, die moslims door de linksen, de links-autonomen en de Antifa ondervinden, bewijst de these van de alliantie tussen deze beide genocidale ideologieën.

Hamburg is het waarschuwend signaal voor de ondergang van Duitsland geworden
Hamburg laat zien dat de ware terreur niet van de AfD of de overige als “rechtsen” of “nazi´s” gekwalificeerde Duitsers uitgaat, maar sinds 1968 zo goed als uitsluitend van links. Het “Bondgenootschap tegen rechts” is niets anders dan een politieke strategie van de linksen om van hun eigen terreur af te leiden volgens het motto: “Houd de dief!”

Duitsland bevindt zich, net zoals het begin van de jaren-30 van de vorige eeuw, in een toestand waarin het op ieder moment kan overgaan in een brute dictatuur. En wel opnieuw in een links-radicale dictatuur, waarvan grotendeels al sprake is.

De Duitsers zijn dankzij de dagelijkse mediacampagnes dusdanig gedesinformeerd, dat zij de situatie waarin ze verkeren niet doorzien, en hun slachter – de, na Hitler, op één na ergste Duitse kanselier – in september opnieuw zullen kiezen.

Alleen nog een burgeroorlog (die naar alle waarschijnlijkheid niet plaatsvindt) of het Duitse leger kan ons fantastische land nog behoeden voor een opnieuw afglijden in een duistere tijd. Daarom appelleer ik opnieuw aan de officieren en soldaten van het Duitse leger om gevolg te geven aan hun eed, die zij niet op de kanselier, maar op het Duitse volk en het behoud van de Duitse wetten hebben gezworen, en eindelijk hun geschonden volk te hulp te komen.

Bron: https://michael-mannheimer.net

Auteur: Michael Mannheimer

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2017/07/08 ... -in-brand/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)


Terug naar “Eurabia”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 4 gasten