Asiel en immigratieproblemen

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51048
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Asiel en immigratieproblemen

Bericht door Pilgrim »

Onteigeningen en gedwongen verhuur door Senaat van Hamburg

Geplaatst op 15 mei 2017

Afbeelding
Hamburg

De Senaat van Hamburg heeft in het begin van de maand zes sinds enige tijd leegstaande woningen aan de eigenaar onttrokken. Ze zullen gesaneerd en daarna aan door de Senaat uitgekozen personen verhuurd worden. Dat zullen, dat is uit desbetreffende berichten te halen, vermoedelijk “migranten” zijn.

In oktober 2015 nam het parlement van de deelstaat Hamburg onder de indruk van het door Merkel uitgevaardigde wegvallen van de personencontroles aan de Duitse grenzen en de daarmee gepaard gaande massale toestroom van “migranten” uit allerlei landen een wet aan, die het voor de stad mogelijk zou moeten maken woonruimte te onteigenen om deze “migranten” in onder te brengen (zie “Die Zeit” van 01-10-2016).

Deze wooneenheden zouden op dit moment onttrokken worden aan het gebruik door de eigenaar, om ze eerst te laten renoveren. Daarna dienen de woningen aan door de Senaat uitgekozen personen verhuurd te worden. De renovatiekosten zijn voor de eigenaar, van een recht van inspraak met betrekking tot de komende huurders zal echter geen sprake zijn.

Ook al wordt de woningeigenaar er sterk van verdacht de wooneenheden tot nu toe als pure speculatieobjecten gebruikt te hebben (de woningen in de buurt van de binnenstad staan sinds 2012 leeg), toch ontstaat er aanzienlijk politiek verzet tegen de handelwijze van de rood-groene Senaat van Hamburg. De oppositie in de Senaat bekritiseert dat de stadsregering met deze stap haar eigen tekortkomingen met betrekking tot de verkiezingsbelofte van de bouw van 6000 nieuwe woningen wil verbloemen. Bovendien zou deze wet weliswaar met de stemmenmeerderheid van rood-groen in de Senaat van Hamburg zijn aangenomen, maar in strijd zijn met de grondwet.

Lees eveneens (Engels): www.gatestoneinstitute.org

Bron: www.freiewelt.net

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2017/05/15 ... n-hamburg/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51048
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Asiel en immigratieproblemen

Bericht door Pilgrim »

Hattingen: blokkering van het budget wegens te hoge “vluchtelingen”kosten

Geplaatst op 11 juni 2017

Afbeelding

Komt na de welkomstroes nu het boze ontwaken? Als eerste stad in het Roergebied legt Hattingen een blokkering van het budget op wegens te hoge “vluchtelingen”kosten. Volgens de gemeentekas zou er in de “begroting sociale zaken” sprake zijn van een duidelijke verslechtering tegenover het begrotingsplan. De onderbrenging en verzorging van “vluchtelingen” zouden kunnen zorgen voor een tekort van tot € 4 miljoen.

Burgemeester Dirk Glaser: “We worden zeer hard getroffen door het dreigende financiële gat in de sociale begroting. In principe is hier een geringere kostenvergoeding door de deelstaat de oorzaak van.”

Hattingen zal geen geval op zich blijven en andere steden zullen vast en zeker volgen, die de “vluchtelingen”kosten niet meer de baas worden. Bij blokkering van het budget mogen in de begroting voorziene uitgaven niet meer gedaan worden. Hoe zou de oplossing eruit kunnen zien? Heffingen en belastingen stijgen, evenals de kosten voor de crèches, zwembaden bibliotheken, en vele andere instellingen van de stad worden gesloten?

Bron: https://politikstube.com

Door: “Victoria”

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2017/06/11 ... genkosten/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51048
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Asiel en immigratieproblemen

Bericht door Pilgrim »

Asielzoekers met een verblijfsvergunning vinden nauwelijks betaald werk

Door: Brian van der Bol, maandag 19 juni 2017

Afbeelding

DEN HAAG - Een klein deel van de asielzoekers met een verblijfsvergunning die zich de afgelopen jaren in onze regio hebben gevestigd, heeft een betaalde baan gevonden. Dat blijkt uit een rondgang van Omroep West langs gemeenten.

Het beeld is verre van compleet, omdat veel gemeenten nog niet weten hoeveel van deze ‘statushouders’ (betaald) werken. Bij gemeenten die wel over de informatie beschikken, gaat het doorgaans om een handvol asielzoekers.

Volgens de gemeenten is dat logisch, omdat de meeste statushouders de taal nog niet machtig zijn of bijgeschoold moeten worden. Soms kan het lang duren tot zij een baan vinden. Zo zijn er in de gemeente Krimpenerwaard statushouders die al sinds 2009 in de bijstand zitten.

Inburgeren
De gemeenten zien een (betaalde) baan voor de asielzoekers wel als ultiem doel. ‘Werk is dé plek om te integreren’, aldus Krimpenerwaard. ‘Maar om daar te komen moeten veel statushouders een flinke slag maken wat betreft taal en Nederlandse normen en waarden. Naast de inburgering worden statushouders geholpen door taalmaatjes, gaan ze aan de slag als vrijwilliger bij bijvoorbeeld zorginstellingen en worden ze aangemeld voor sportactiviteiten.’

Alle asielzoekers zijn uiteraard ook verplicht om een inburgeringscursus te volgen. Ook wijzen de meeste gemeenten erop dat VluchtelingenWerk een belangrijke rol speelt bij de integratie van statushouders. Daarnaast bieden gemeenten diverse trajecten en projecten aan om statushouders beter te laten integreren en werkervaring op te laten doen, in veel gevallen begeleid door vrijwilligers.

Vliegende start
Zo kent de gemeente Leiden het zogeheten ‘24 x 24 project’, waarbij statushouders 24 maanden lang 24 uur per week worden begeleid. Onderdeel daarvan zijn onder meer taalonderwijs, gesprekken over de verschillen in normen en waarden tussen Nederland en het land van herkomst en de begeleiding naar ‘passende scholing en/of werk’. Ook worden de asielzoekers gekoppeld aan een ‘persoonlijke mentor die de statushouder introduceert in de Leidse samenleving’. De buurgemeenten Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude hebben de aanpak overgenomen.

Alle statushouders in Leidschendam-Voorburg doorlopen een zesdaags traject. ‘Hierin maken ze onder meer kennis met Nederland en krijgen ze informatie over gezondheid, het vinden van werk, vrijwilligerswerk en sporten.’ Ook gaan asielzoekers met excursies de wijk in om zo hun nieuwe woonplaats te leren kennen. ‘Dit geeft hun integratie een vliegende start’, stelt de gemeente. Gemeenten stimuleren ook scholing, stages en werkervaringsplaatsen, in bijvoorbeeld de tuinbouw, kringloopwinkels en andere sociale ondernemingen.

Netwerk
Onlangs werd bekend dat Den Haag vijftig statushouders een werkervaringsplaats bij de gemeente zelf aanbiedt. Ook volgens wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA, werk en integratie) is het hebben van een baan van groot belang voor de integratie van nieuwkomers. 'Wie actief is op de arbeidsmarkt hoort ergens bij. Hij of zij ontwikkelt een netwerk. Het stimuleren van arbeidsmarktparticipatie van statushouders is daarom een onlosmakelijk onderdeel van een effectief integratiebeleid.’

LEES OOK: Statushouder schrijft muren vol in de hoop snel Nederlands te leren

http://www.omroepwest.nl/nieuws/3440366 ... taald-werk
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51048
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Asiel en immigratieproblemen

Bericht door Pilgrim »

Asielzoekers oefenen online met homo-vragenlijst IND

Berend sommer, 19 jun 2017

Afbeelding
Juli, een van de bewoners van de speciale asielopvang voor homoseksuelen in Amsterdam.

Vragenlijsten van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, waarmee de dienst probeert uit te vinden of asielzoekers homoseksueel zijn, circuleren massaal op internet. Hiermee oefenen asielzoekers om hun voorgewende homoseksualiteit geloofwaardiger te maken.

Dat meldt de Telegraaf. Een groot aantal asielzoekers beweert homoseksueel te zijn, om meer kans te maken op een verblijfsvergunning in Nederland. Nadat ze bij de eerste asielprocedure worden afgewezen, proberen ze in de reprise hun kansen te vergroten door voor te wenden lhbt´er (lesbienne, homoseksueel, biseksueel, transgender) te zijn.

Deze gang van zaken is bij de IND bekend. De Dienst neemt zelf tegenmaatregelen door bij de procedure een vragenlijst af te werken. Aan de hand van die lijst moet blijken of een asielzoeker daadwerkelijk lhbt’er is. Als dit het geval is, maakt hij of zij meer kans, omdat lhbt’ers in islamitische landen een marginale positie hebben in de maatschappij, en niet openlijk voor hun seksualiteit uit kunnen komen.

Tips via Facebook
Nu blijkt echter dat de vragenlijsten van de IND gemakkelijk terug te vinden zijn op het internet. Ook worden er via Facebookgroepen tips uitgewisseld hoe de IND het beste om de tuin te leiden is. Zo helpen asielzoekers elkaar om de procedure te doorlopen.

De IND laat aan de Telegraaf weten dat hier rekening mee wordt gehouden. De vraaggesprekken duren vaak urenlang, en de ondervraagde asielzoekers worden getoetst op de consistentie van hun verhalen, en op mogelijke tegenstrijdigheden.

‘Te hardvochtig’
Volgens de Partij van de Arbeid, GroenLinks en de SP is de methode van de IND te hardvochtig. Asielzoekers zouden openlijk moeten praten over hun seksualiteit en over hun ‘coming out’. Dat vinden de partijen ongepast, omdat het in ‘hun cultuur erg ongebruikelijk is’.

De drie partijen roepen op om deze methode te schrappen. Staatssecretaris Klaas Dijkhoff geeft aan deze oproep echter geen gehoor. Wanneer de IND in dubio is over de geloofwaardigheid van de verklaring, krijgt de asielaanvraag het voordeel van de twijfel.

http://www.elsevierweekblad.nl/nederlan ... et-515259/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51048
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Asiel en immigratieproblemen

Bericht door Pilgrim »

Italië en Griekenland nemen nauwelijks “vluchtelingen” terug

Geplaatst op 23 juni 2017

Afbeelding
“Vluchtelingen” komen aan in Italië.

Griekenland weigert illegale vluchtelingen uit Duitsland terug te nemen. Sinds 15 maart 2017 zijn repatriëringen naar het Zuidoost-Europese land weer toegestaan, nadat het Europees Gerechtshof voor de Mensenrechten deze wegens “systematische tekortkomingen” in het Griekse asielsysteem in 2011 had opgeschort.

Het Duitse BAMF (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) zou sinds maart 50 verzoeken tot overname aan Griekenland hebben gericht, deelde het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken aan de “Welt” mee. Athene zou echter niet de noodzakelijke documenten naar de Duitse autoriteiten sturen, waarin Griekenland o.a. moet garanderen dat het zich zou houden aan de door de Europese Commissie geëiste “standaards van de opnamerichtlijn en de asielprocedure verordening”.

Er komen meer immigranten naar Duitsland dan nieuwe in Italië en Griekenland

Ook naar het inmiddels belangrijkste Europese land van binnenkomst voor “asielzoekers”, Italië, worden nauwelijks “vluchtelingen” teruggestuurd. In het eerste kwartaal van 2017 diende Duitsland 6.743 verzoeken tot overname bij het land in. Het kwam echter maar tot 271 repatriëringen.

Ondertussen komen er nog steeds meer immigranten naar Duitsland dan er op de kusten van Italië en Griekenland landen. Volgens informatie van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken kwamen er tot eind mei 77.148 “vluchtelingen” naar Duitsland. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie kwamen er tot midden juni ongeveer 65.000 “vluchtelingen” in Italië aan en ongeveer 8000 in Griekenland.

Duitsland kon in die periode 1344 “asielzoekers” overdragen aan andere Europese landen. Volgens het Europese asielrecht dienen alle aankomende “vluchtelingen” daar hun asielprocedure te doorlopen waar ze voor het eerst voet aan land hebben gezet in een EU-land. Wie naar andere landen vertrekt, zou teruggestuurd moeten worden.

Bron: https://jungefreiheit.de

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2017/06/23 ... gen-terug/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51048
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Asiel en immigratieproblemen

Bericht door Pilgrim »

Zelfs criminele Afghaanse “asielzoekers” worden niet uitgezet

Geplaatst op 1 juli 2017

Afbeelding
Hamburg, februari 2017: Demonstratie tegen de uitzetting naar Afghanistan.

Vanwege een “nieuwe beoordeling van de veiligheidssituatie” vinden er volgens het Duitse Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) vinden er op dit moment geen uitzettingen meer plaats naar Afghanistan. Ook criminele afgewezen “asielzoekers” mogen blijven.

Het BAMF wacht na de jongste zware aanslagen, zoals in de hoofdstad Kaboel, op een nieuwe beoordeling van de veiligheidssituatie in Afghanistan door de Duitse regering. Het BAMF bevestigde op vragen van kranten dat er “tegen de achtergrond van de door het ministerie van Buitenlandse Zaken toegezegde nieuwe beoordeling van de veiligheidssituatie” een “prioriteit met terugwerkende kracht” van aanvragen van Afghaanse staatsburgers zou hebben plaatsgevonden. Wanneer het ministerie van Buitenlandse Zaken met de nieuwe analyse over de veiligheidssituatie in Afghanistan naar buiten komt, is tot nu toe onduidelijk.

Weliswaar worden eerste en vervolgaanvragen voor asiel van Afghanen aangenomen en verwerkt, maar op dit moment is er geen sprake van afsluitende beslissingen over asiel in Duitsland. Een woordvoerster van het BAMF benadrukte dat het bij de “prioriteit met terugwerkende kracht” om een tijdelijke maatregel zou gaan en niet om een opschorting van de beslissingen volgens paragraaf 11 van de asielwetgeving, volgens welke asielaanvragen een half jaar of langer in de ijskast gezet worden. “Veelmeer zijn de Duitse ministers het er over eens geworden dat het ministerie van Buitenlandse Zaken een nieuwe beoordeling van de veiligheidssituatie uitvoert en dat er tot dat moment alleen maar bepaalde groepen personen gerepatrieerd dienen te worden”, zei de woordvoerster van het BAMF.

In feite betekent dit: Ook criminelen, radicale islamieten en dergelijke worden in Duitsland gehouden, omdat men zich zorgen maakt om hun “veiligheid” in het land van herkomst. De veiligheid van de in Duitsland wonende mensen speelt voor de regering blijkbaar geen rol. Maar dit lezen we niet in de kranten.

Wat vooral pervers is: volgens informatie van het BAMF had het eind mei 29.498 asielaanvragen van Afghanen om te verwerken. Bovendien moesten op de peildatum 31 mei 2017 in totaal 14.312 Afghaanse staatsburgers in Duitsland vertrekken, 10.240 van hen worden echter geduld en kunnen niet naar hun thuisland uitgezet worden. Hoe het mogelijk is “de plicht tot vertrek” te hebben en desondanks geduld te worden, blijft een raadsel – maar dat is blijkbaar een Duitse specialiteit.

Bron: www.contra-magazin.com

Door: Michael Steiner

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2017/07/01 ... -uitgezet/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 21876
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Asiel en immigratieproblemen

Bericht door King George »

Er zijn momenteel al zo'n 20 "veerdiensten" actief.

Afbeelding
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 21876
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Asiel en immigratieproblemen

Bericht door King George »

Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Mahalingam
Berichten: 43327
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Asiel en immigratieproblemen

Bericht door Mahalingam »

Dit bericht kan je in alle kranten lezen want ze typten het van elkaar over.

Afbeelding

Maakt het iets uit? Nee, want ten eerste zijn er rechters die nimmer uitzetting toestaan en ten tweede zijn er nog de wetten uit Brussel.
Criminele vreemdeling zelden uitgezet
De overheid heeft grote moeite om criminele vreemdelingen hun verblijfsvergunning af te pakken. Vorig jaar verloren volgens immigratiedienst IND tachtig vreemdelingen hun verblijfsrecht door een strafblad, terwijl het ministerie van Justitie inschatte dat dit jaarlijks 475 zou zijn.

In 2012 versoepelde het kabinet de regels om ook buitenlandse veroordeelden die al lang in Nederland wonen, te kunnen uitzetten. Maar rechters steken daar vaak een stokje voor, meldt de Volkskrant donderdag.

De vreemdelingen die hun verblijfsrecht door een strafblad verloren zijn reguliere migranten, geen mensen met een asielstatus.
http://www.telegraaf.nl/binnenland/2862 ... zet__.html
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51048
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Asiel en immigratieproblemen

Bericht door Pilgrim »

De reactie van de PVV...
PVV: STOP MET HET OMVORMEN VAN NEDERLAND TOT VRIJHAVEN VAN CRIMINELE VREEMDELINGEN

Geplaatst op 14 juli 2017

Vragen van de leden Fritsma, Markuszower en Wilders (allen PVV) aan de demissionair staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de berichtgeving dat criminele vreemdelingen zelden worden uitgezet (*):

1.) Hoe kan het dat criminele vreemdelingen hun verblijfsvergunning vaak kunnen behouden en hoe vaak gebeurt dit precies? Waarom heeft u dit niet eerder aan de Kamer gemeld en waarom heeft u daar niks aan gedaan?

2.) Realiseert u zich dat Nederland op deze manier inmiddels een vrijhaven is voor criminele vreemdelingen? Wat gaat u nu eindelijk doen om alle criminele vreemdelingen na het uitzitten van hun straf onmiddellijk uit ons land te verwijderen?

3.) Bent u eindelijk bereid de Nederlandse grenzen te sluiten voor alle asielzoekers en migranten uit islamitische landen, mede teneinde ons land te behoeden voor de import van nog meer aanhangers van de gewelddadige en criminele ideologie genaamd islam? Zo nee, waarom niet?

(*) VK, 13 juli 2017

Geplaatst door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2017/07/14 ... mdelingen/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 78754
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Asiel en immigratieproblemen

Bericht door Ariel »

Om eerlijk de waarheid te zeggen ben ik niet blij als asielzoekers verspreid worden over dorpjes. Allochtonen hebben al steden overgenomen, en dit zal dan een stap zijn om liefelijke dorpjes te verpesten met hoofddoeken en ander mohammedaans leed.

Afbeelding
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 78754
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Asiel en immigratieproblemen

Bericht door Ariel »

Drie op de tien asielzoekers begrijpt gesprek over Nederlandse grondwet niet

Drie op de tien asielzoekers zegt dat ze het introductiegesprek over 'wonen en leven in Nederland' niet helemaal begrepen hebben. Medewerkers van het COA voeren zo'n gesprek zo snel mogelijk nadat een asielzoekers is aangekomen op een azc. De Nederlandse grondwet is 'de centrale boodschap' in dat gesprek.

De cijfers staan in een onderzoek dat drie asielorganisaties (COA, IND en de Dienst Terugkeer & Vertrek) dit voorjaar hebben laten houden onder zo'n 200 asielzoekers. Het gaat voornamelijk om asielzoekers die in eerste instantie geen verblijfsvergunning in Nederland hebben gekregen.

In het introductiegesprek dat medewerkers van het COA (de organisatie die verantwoordelijk is voor de azc's in Nederland) voeren, wordt vooral verteld dat 'in Nederland iedereen mag zijn wie hij is, ongeacht godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, seksuele voorkeur, ras en geslacht'. Het is de centrale boodschap van artikel 1 van de grondwet.

Op de vraag 'De mensen van het COA hebben u verteld hoe Nederlanders wonen en leven. Begreep u wat ze zeiden?' antwoorden 7 op de 10 asielzoekers dat ze dat (zeker) wel hebben begrepen. 3 op de 10 ondervraagden deden dat niet of niet helemaal. Twee procent geeft aan dat dat 'zeker niet' het geval was.

Afbeelding

De afgelopen maanden zijn er verschillende incidenten geweest op azc's waarbij bijvoorbeeld homoseksuele asielzoekers werden geïntimideerd of lastig gevallen. Deze week werd ook bekend dat er in Amsterdam en Hoogeveen zogenoemde aso-azc's komen voor asielzoekers die in andere azc's voor overlast zorgen: ze hebben zich bijvoorbeeld schuldig gemaakt aan homohaat of het intimideren van mensen van een ander geloof.

Uit het onderzoek blijkt verder dat de asielzoekers 'redelijk tevreden' zijn over de dienstverlening van de drie asielorganisaties. Voornaamste klacht is de duur van de procedures voor het aanvragen van een verblijfsvergunning. De wachttermijnen zijn door de grote instroom van asielzoekers de afgelopen twee jaar, flink opgelopen.
Wie gelooft dit onderzoek. Ik denk dat minstens zeven op de tien asielzoekers het gesprek over Nederlandse grondwet niet begrijpen. Het is zo eenvoudig om als asielzoeker "ja ik heb het begrepen " te zeggen na zo'n gesprek. Dan ben je van het gezeur af, en je hoeft je als moslim toch niet aan de grondwet te houden. De wetten van Allah zijn voor een moslim belangrijker.

Geloven de medewerkers van het COA de uitslag van dit onderzoek? Dan zijn ze wel heel naïef.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51048
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Asiel en immigratieproblemen

Bericht door Pilgrim »

Zeker nog 1000 kansloze asielzoekers in AZC’s

17-07-2017

Afbeelding

Uit landen als Marokko, Algerije, Albanië en Georgië

Ondanks de pogingen van het kabinet om asielzoekers die geen kans maken op een verblijfsvergunning snel uit te zetten, verblijven nog zeker duizend asielzoekers uit ‘veilige landen’ in Nederlandse asielzoekerscentra. Dat blijkt uit cijfers die het AD heeft opgevraagd bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Van die duizend komen er zo’n zevenhonderd uit landen als Marokko, Algerije, Albanië en Georgië.

Aso-azc’s
Asielzoekers uit die landen zorgen al maanden voor overlast bij de opvangcentra. Om die overlast tegen te gaan, versnelde het kabinet vorig jaar de afwijzingsprocedure. Het uitzetten van afgewezen asielzoekers naar bijvoorbeeld Marokko blijft echter op grote problemen stuiten omdat dat land vaak weigert hen terug te nemen.

Volgens Amsterdam en Hoogeveen komen de kansloze ‘asielzoekers’ niet in de speciale aso-azc’s terecht. Het COA spreekt dat echter tegen. “Als iemand niet kan worden uitgezet, kan ook een Marokkaan in zo’n speciaal azc worden geplaatst”, aldus een woordvoerder.

(ANP)

http://nieuws.tpo.nl/2017/07/17/kansloz ... ekers-azc/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51048
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Asiel en immigratieproblemen

Bericht door Pilgrim »

Hof van Justitie van de Europese Unie: geen uitzonderingen op de principes van het EU-asielrecht – doorreis van migranten is illegaal

Geplaatst op 26 juli 2017

Afbeelding

In het Akkoord van Dublin staat: het land, waarin de asielzoeker bewijsbaar het eerst is binnengekomen, moet de asielprocedure uitvoeren. Het Akkoord van Dublin werd op 15 juni 1990 door de destijds 12 EG-lidstaten ondertekend. Het trad op 1 september 1997 in werking.

Twee jaar na het begin van de grote “vluchtelingen”golf heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (“Europees Gerechtshof”) in een principiële uitspraak de geldende EU-asielregels bevestigd.

Hiervan af te wijken, zou volgens het oordeel ondanks de toenmalige noodsituatie in landen zoals Kroatië niet toelaatbaar zijn. Dit beslisten de rechters in Luxemburg.

In het proces ging het concreet om Kroatië. Met het oog op de grote aantallen “vluchtelingen” in 2015 en 2016 had het land talrijke “vluchtelingen” met bussen naar de grenzen met Slovenië en Oostenrijk gebracht om pas in het buurland hun asielaanvraag in te dienen.

Slovenië en Oostenrijk hielden er echter aan vast dat volgens de zogenaamde Dublin-regels van de EU het EU-land van binnenkomst Kroatië verantwoordelijk is. Een Syriër in Slovenië en een Afghaans gezin in Oostenrijk dienden een klacht in tegen de beslissing om teruggebracht te worden. Kroatië zou hun doorreis nadrukkelijk hebben toegestaan.

Het Europees Gerechtshof benadrukte nu dat Kroatië de doorreis weliswaar geduld zou hebben, maar dit dulden zou niet als visum voor de hele EU kunnen gelden, “ook al berust hij op de buitengewone, door een massastroom van vluchtelingen in de EU gekenmerkte omstandigheden.” Sowieso zou de beslissing van een EU-land om aan “vluchtelingen” wegens humanitaire redenen de binnenkomst toe te staan alleen geldig voor het desbetreffende land en niet voor de hele EU.

Daarom zouden de “vluchtelingen” illegaal naar Slovenië respectievelijk Oostenrijk zijn doorgereisd; deze landen mochten hen daarom naar Kroatië terugsturen. Volgens de Dublin-regels zou Kroatië voor de asielaanvragen van de “vluchtelingen” verantwoordelijk zijn.

Tegelijkertijd verwees het Europees Gerechtshof naar een “toegangsclausule” in het EU-vluchtelingenrecht. Deze zou het aan andere landen toestaan om “eenzijdig of op overeengekomen wijze in de geest van de solidariteit” verzoeken van “vluchtelingen” op internationale bescherming ook dan te onderzoeken wanneer ze hiervoor volgens de Dublin-regels niet verantwoordelijk zijn.

Bovendien zouden “vluchtelingen” niet naar het eigenlijke verantwoordelijke EU-land van binnenkomst teruggestuurd mogen worden wanneer hen daar wegens het grote aantal “vluchtelingen” een onmenselijke of vernederende behandeling dreigt. Dit is naar overtuiging van bijvoorbeeld de administratieve rechtbank München op dit moment in Italië het geval.

Bron: www.epochtimes.de

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2017/07/26 ... -illegaal/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 6922
Lid geworden op: zo apr 15, 2012 3:24 pm
Contacteer:

Re: Asiel en immigratieproblemen

Bericht door Ali Yas »

Pilgrim schreef:
Met het oog op de grote aantallen “vluchtelingen” in 2015 en 2016 had het land talrijke “vluchtelingen” met bussen naar de grenzen met Slovenië en Oostenrijk gebracht om pas in het buurland hun asielaanvraag in te dienen.
Hongarije deed dat beter: die beschermde hun grens, die ook onze grens is, zoals dat was afgesproken. Maar Hongarije wordt steeds gehekeld. Van onnozelheid is in Brussel geen sprake: het is een misdaad tegen de Europese volkeren en die dient te worden bestraft. Maar door wie? Juncker en zijn maten zitten geramd en niemand krijgt ze weg.
Truth sounds like hate to those who hate truth.
Mahalingam
Berichten: 43327
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Asiel en immigratieproblemen

Bericht door Mahalingam »

De EU gaat krachtdadig optreden (suggereren ze) tegen landen die hun burgers niet willen terug nemen.
Ze gaan proberen hoe ze Bangladesh kunnen dreigen met invoerheffing op kleding.
EU dreigt met sancties als Bangladesh vluchtelingen niet terugneemt
De Europese Unie zet Bangladesh onder druk om zijn economische migranten in Italië en Griekenland terug te nemen. Volhardt Dhaka in zijn onwil afspraken te maken over een terugkeerbeleid, dan komt de EU in september met strafmaatregelen. Het is de eerste keer dat de EU met dergelijke sancties dreigt.

De eerste sanctie is het beperken van de uitgifte van visa aan politici en zakenlieden uit Bangladesh; indien nodig wordt ook de kledingexport naar Europa aan banden gelegd.

De lidstaten hebben genoeg van de onwil van Bangladesh bij het terugnemen van zijn eigen inwoners. Bengalezen vormen de tweede groep van migranten die via mensensmokkelaars arriveren in Italië. De EU-ambassadeurs zullen het gedraal van Dhaka vandaag veroordelen, waarna de Europese Commissie deze boodschap, inclusief de deadline van september, aan Bangladesh overbrengt.
Een moeilijker te kraken noot is Nigeria. Wat is daar sanctioneerbaar? De olie van de Shell?
Naast Bangladesh verliest de EU ook haar geduld met Nigeria. Het streven in juni sluitende afspraken te maken over het terugnemen van Nigerianen - de grootste groep onder de migranten die Italië bereiken - is mislukt. Diplomaten verwachten dat de EU na de zomer ook met sancties tegen Nigeria zal dreigen.
https://www.volkskrant.nl/buitenland/eu ... ~a4508117/
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51048
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Asiel en immigratieproblemen

Bericht door Pilgrim »

EU huurt huizen voor “vluchtelingen” in Griekenland

27 juli 2017

Afbeelding

BRUSSEL – In Griekenland worden 22.000 huurwoningen beschikbaar gesteld voor 30.000 “vluchtelingen”. De Europese Commissie trekt € 93,5 miljoen uit om de “vluchtelingen” nog dit jaar uit de opvangkampen te halen, maakte ze donderdag in Brussel bekend.

EU-commissaris Christos Stylianides (Humanitaire Hulp): ,,Dit is het begin van een nieuw hoofdstuk in het leven van de vluchtelingen. Dit project is erop gericht ze onder te brengen in normale woningen. Zo kunnen ze een veiliger en gewoner leven leiden.”

Twintigduizend woningen worden op het vasteland gehuurd, de rest op de Griekse eilanden. Het project vindt plaats in samenwerking met het VN-vluchtelingenagentschap UNCHR.

De commissie keurde donderdag in totaal voor € 209 miljoen goed aan nieuwe noodhulp-projecten in Griekenland. Er gaat € 57,6 miljoen naar asielzoekers en vluchtelingen om zelf basisbehoeften als voedsel en medicijnen te kopen. Ze krijgen daarvoor, afhankelijk van de gezinssamenstelling, maandelijks een vast bedrag. Ook is er geld voor gezondheidszorg, psychosociale bijstand en onderwijs.

bron
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51048
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Asiel en immigratieproblemen

Bericht door Pilgrim »

“Afghanistan onveilig” – echt waar? Noren denken daar anders over

Geplaatst op 19 augustus 2017

Afbeelding
Spelende Afghaanse kinderen.

Afghanistan is een extreem gevaarlijk land. Niet echter voor ongelovigen, hulpverleners, Duitse soldaten en zakenmensen. Gevaarlijk is het alleen voor die Afghanen, die ooit naar Duitsland “gevlucht” zijn en na een afgewezen asielaanvraag uitgezet worden. Dat kun je de zielige “vluchtelingen” niet aandoen.

In 2016 werden er 324 Afghanen Duitsland uitgezet. Dit jaar zijn het er met vijf speciale vluchten met gecharterde Airbus-vliegtuigen 106 die naar Kaboel teruggebracht worden.

Deze vrolijke “verzamelde repatriëringen” zorgden dankzij de goedmenschen voor enorme ophef, want de links-groene betermenschen meute mobiliseerde alle station-klappers om op het desbetreffende vliegveld te protesteren, omdat: Afghanistan is niet veilig.

En toen er op 31 mei ook nog een bom explodeerde voor de muur van de Duitse ambassade in Kaboel, ging de regering helemaal door de knieën en stopte zelfs met deze weinige uitzettingen. Alleen criminelen, terroristische “bedreigers” en Afghanen die verplicht moeten vertrekken, maar hardnekkig weigeren mee te werken bij het vaststellen van hun identiteit, moeten uitgezet worden. Die zullen natuurlijk ook allerlei redenen bedenken om verder in het land te kunnen blijven, waarin geld en honing overvloedig stromen.

Noorse immigratieautoriteit: Afghanistan is een veilig land
Maar, hoe veilig is Afghanistan nu eigenlijk? In Noorwegen navragen loont de moeite. De Noorse immigratieautoriteit (UDI) heeft een onderzoek gepubliceerd, waaruit blijkt dat Afghanistan een veilig land is. Slechts twee provincies, Nangarhar aan de Pakistaanse grens, en Helman, eveneens aan de grens met Pakistan, zouden onveilig zijn. In de ene, Nangarhar, zou ISIS actief zijn, in Helman de Taliban. De rest van het land echter zou veilig zijn, vooral Kaboel, meldt de Noorse krant “Verdens Gang”.

Frode Forfang, de directeur van het UDI, schat het gevaar voor terugkerende asieleisers gering in om in de problemen te komen in de veilige provincies. Zijn autoriteit adviseert de Noorse regering daarom de repatriëringen van de “vluchtelingen” voort te zetten. “doelwit van aanvallen in Afghanistan zijn alleen regeringsinstellingen en instellingen die behoren tot de aanwezigheid van buitenlandse staten in het land.” Maar de alwetende bondskanselier Merkel en haar team sluiten natuurlijk ook hier de ogen voor de realiteit en zetten, zoals geëist door links gerichte groeperingen, bijna niemand meer uit naar de Hindoekoesj.

Bij heimwee vakantie in Afghanistan
Dat heeft gevolgen, zoals de “Welt” bericht. Waren er eind 2010 nog 51.000 Afghanen in Duitsland, eind 2016 waren dit er al 253.000. Het aantal erkende “vluchtelingen” bedroeg 44,1%. Zodoende zouden 141.427 Afghanen weer moeten vertrekken.

Dat doen ze natuurlijk niet, want ze weten immers waarom ze naar Germoney zijn gekomen. Alleen al tot eind juli 2017 stamelden nog eens 7368 Afghanen het toverwoord “asiel” in Duitsland. Een einde van de volksverhuizing ook uit deze streek is niet in zicht.

Een paar Afghanen gingen zelfs vrijwillig terug. In de eerste zeven maanden waren dat er bijna 800. De rest laat het zich liever goed gaan en gaat in geval van heimwee een keer op vakantie naar Afghanistan.

Afghanen hoeven alleen maar geduld te hebben, zoals zelfs de “Welt” opmerkt;

Omdat er vanwege deze bedreigende situatie nauwelijks Afghanen uitgezet worden, verstevigt hun verblijf zich, zoals dat in ambtelijke taal heet. Anders geformuleerd: de ongeoorloofde binnenkomst wordt ondanks de afwijzing van de asielaanvraag een succesvolle immigratie. De omvang van dit verstevigde verblijf laat het grote verschil zien tussen het aantal afgewezen asielaanvragen van Afghanen en de Afghanen die moeten vertrekken: het aantal dat moet vertrekken is sinds de jaarwisseling van 11.887 naar eind juli 2017 15.112 gestegen, zoals het BAMF meedeelt aan de “Welt”.

Verder:

Eigenlijk wordt een buitenlander vanaf het moment van afwijzing van zijn asielaanvraag verplicht om te vertrekken. Maar de uitvoering van deze uitreisplicht, dus de repatriëring, kan uitgesteld worden. De afgewezen asielzoeker krijgt dan een zogenaamde dulding, blijft echter verplicht om te vertrekken. Deze status hebben ongeveer drie op de vier Afghanen die verplicht moeten vertrekken.

Wanneer de Duitse autoriteiten vaststellen dat zo´n afgewezen, maar gedulde asielzoeker vanwege de veiligheidssituatie in zijn geboorteland op langere termijn niet teruggebracht kan worden, kunnen ze hem een tijdelijke verblijfsvergunning verstrekken.

Daarmee heeft de eigenlijk afgewezen asielzoeker de belangrijkste horde om te immigreren eigenlijk al achter de rug: hij mag werken en kan na drie jaar een permanente verblijfsvergunning krijgen.


Afgewezen – geduld – geïmmigreerd. Zo eenvoudig gaat dat. En opnieuw een goede stap in richting “omvolking”.

Bron: www.pi-news.net

Door: “Chevrolet”

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2017/08/19 ... ders-over/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51048
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Asiel en immigratieproblemen

Bericht door Pilgrim »

Al voor de 35e keer: stadsbestuur van Parijs laat kamp van illegalen ontruimen

Geplaatst op 20 augustus 2017

Afbeelding

In Parijs werd opnieuw een “vluchtelingen”kamp op open straat met in totaal 2500 bewoners ontruimd. De “migranten”, die in de buurt van een opnamecentrum in het noorden van de Franse hoofdstad verbleven, werden vrijdagmorgen met bussen naar sporthallen in de regio gebracht, zoals de autoriteiten meedeelden. Er werden 350 politieagenten ingezet.

De prefectuur van de regio Parijs en de directie van de politie berichtten dat de “vluchtelingen” bij de ontruiming zouden zijn gecontroleerd. Personen die al in een ander EU-land bekend zouden zijn, zouden voorlopig ondergebracht worden om de terugkeer naar dat land voor te bereiden. Onbekende “asielzoekers” zouden door kunnen gaan met hun procedure in Frankrijk.

Wat de Duitse “kwaliteitsmedia” niet vertellen: dit was al de 35e keer in twee jaar dat er zo´n ontruimingsactie in Parijs plaatsvond. De “vluchtelingen” hadden zich in het noorden van Parijs aan de kant van de weg en onder een brug over de autosnelweg gevestigd. In de buurt werd in november een opnamecentrum geopend, dat inmiddels veel te klein blijkt te zijn.

Bron: http://zuerst.de

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2017/08/20 ... ontruimen/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51048
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Asiel en immigratieproblemen

Bericht door Pilgrim »

Finland: duizenden “asielzoekers” ondergedoken

Geplaatst op 26 augustus 2017

Afbeelding
De “vluchteling”, het onbekende wezen.

Ook Finland is duizenden “asielzoekers” volledig uit het oog verloren. De Finse minister van Binnenlandse Zaken, Paula Risikko, moest nu toegeven dat 5300 “asielzoekers” spoorloos zijn. Ze doken tijdens hun asielprocedure gewoon onder.

Paula Risikko vermoedt dat de “asielzoekers” of naar huis gegaan of naar andere EU-landen vertrokken zijn – geen probleem in de grenzen-loze Schengen-zone, die inmiddels door de voormalige chef van Interpol, Robert Noble, omschreven wordt als “paspoortvrije zone voor terroristen”.

Zij verwierp het voorstel om speciale centra voor afgewezen “asielzoekers” in te richten om er zeker van te zijn dat afgewezen “asielzoekers” – zoals de koran-gelovige 18-jarige moordenaar uit Marokko Abderrahman Mechkah, die vorige week in Turku twee mensen vermoord en acht anderen verwond heeft – ook echt uitgezet worden.

Naar de huidige stand van zaken zou men de “asielzoekers” niet in zo´n centrum kunnen opsluiten, maar alleen hun aanwezigheid regelmatig door het personeel kunnen laten controleren.

De positie van de Amerikaanse miljardair George Soros, die van mening is dat migranten tijdens hun asielprocedure niet gevangen gezet mogen worden, omdat ze onder EU-recht vallen, wordt ook door de meeste EU-regeringen vertegenwoordigd. Alleen Hongarije – tot grote ergernis van de bureaucraten in Brussel – loopt niet in het gelid. Daar mogen “asielzoekers” ook gevangen gezet worden, want de grenzen van Hongarije markeren na een legaal wetsvoorstel nu een transitzone, net zoals op internationale luchthavens.

Bron: www.journalistenwatch.com

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2017/08/26 ... ergedoken/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51048
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Asiel en immigratieproblemen

Bericht door Pilgrim »

Asielproblematiek

Geplaatst op 31 augustus 2017

Afbeelding

Er waren eens drie politici, genaamd Iedereen, Iemand en Niemand. Op zekere dag stonden ze voor het vervullen van een belangrijke opdracht. ledereen dacht dat Iemand het wel zou doen.

Iedereen kon het wel, maar Niemand deed het. Toen werd Iedereen boos enerzijds omdat het zijn taak was, anderzijds omdat Niemand het deed.

Iedereen dacht dat Iemand het wel had kunnen doen, maar Niemand realiseerde zich dat Iedereen het niet deed. Uiteindelijk beschuldigde Iedereen Iemand, omdat Niemand deed wat Iedereen had kunnen doen.

Namelijk: GRENZEN SLUITEN!

Geplaatst door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2017/08/31 ... blematiek/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51048
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Asiel en immigratieproblemen

Bericht door Pilgrim »

Goede vraag...

Afbeelding

Weekendvraag: Hoe wil iemand ZONDER papieren bewijzen dat hij familie heeft om “na te reizen”?
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51048
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Asiel en immigratieproblemen

Bericht door Pilgrim »

COA investeert 40 miljoen in azc Gilze

Berry van der Heijden, 08-09-17

Afbeelding

GILZE EN RIJEN - Het AZC in Gilze gaat voor circa 40 miljoen euro op de schop. Voor dat bedrag worden een kleine vijftig Rijksmonumentale panden verbouwd en gemoderniseerd voor de opvang van 1200 mensen. Ook komen er kantoren en levert het honderd banen op. Naar verwachting start het project in oktober volgend jaar.

Dat blijkt uit een informatief memo van B en W van Gilze en Rijen aan de gemeenteraad. De plannen om het azielzoekerscentrum in Gilze te moderniseren doen al jaren de ronde. Met de snelle toename van asielstromen leek het er op dat er grote haast was.

Door tijdelijke woonunits te plaatsen werd het aantal opvangplaatsen snel opgekrikt van 800 naar 1200. Toen de asielstroom vorig jaar opeens fors terugliep, ging landelijk een streep door heel wat plannen, zoals in Breda. Niet in Gilze. Net voor de zomervakantie meldde het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) dat de minister instemde met het voortbestaan en de verbouwing van AZC Gilze.

Schommelingen
Verbleven enkele maanden geleden nog 450 asielzoekers op het centrum, inmiddels zijn er dat ongeveer 700. De reden dat Gilze blijft is dat het COA in de toekomst beter voorbereid wil zijn op schommelingen.

Uit het overleg tussen de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND), COA, Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) en burgemeester Jan Boelhouwer van Gilze en Rijen is afgesproken alle gebouwen aan de zuidzijde van het enkele tientallen hectare grote voormalige legerkamp verbouwd worden.

Honderd banen
Een deel van de huidige panden worden verbouwd tot kantoren. Daarover blijft al lang onduidelijkheid. Het COA zit er volgens de burgemeester nu met veertig man. ,,Ik had de indruk dat de IND niet zo graag naar Gilze zou willen en heb dat de staatssecretaris toen gevraagd. Vlak daarna belde de directeur van de IND om te vragen hoe ik daar bij kwam. Van IND, DT&V en vreemdelingenpolitie komen ongeveer honderd mensen.'' Dat scheelt veel reiskilometers, want dan hoeven asielzoekers niet meer telkens naar Den Bosch.

Het project wordt Europees aanbesteed. Volgens burgemeester Jan Boelhouwer wordt daarbij wel bekeken hoe lokale bedrijven daarin een rol kunnen spelen. ,,Je kunt denken aan een hoofdaannemer die ook lokale onderaannemers inschakelt. Maar alleen als ze concurrerende prijzen hebben.''

Prioriteit
Woordvoerder Robert Ploeg van het COA zegt dat de prioriteit van het COA ligt bij de verbouwing van de woongebouwen. ,,Je ziet de druk op opvang op en neer gaat. Dat betekent ook dat de noodzaak om direct te besteden op en neer gaat. Voor nu zijn we blij dat we verder kunnen naar de aanbesteding. Als het om één groot gebouw was gegaan, was de verbouwing al lang klaar geweest. Het bijzondere hier is dat het om een vijftig monumentale panden gaat, die verspreid liggen in een groot gebied.''

https://www.bd.nl/gilze-en-rijen/coa-in ... ~a3444c74/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51048
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Asiel en immigratieproblemen

Bericht door Pilgrim »

Dááág belastingcentjes! Opdoeken van nooit gebruikte AZC’s gaat ons € 144 miljoen kosten

Door Sybren F. de Jesus Madureira Porfírio, 22 september 2017

Afbeelding

Het is ó zo makkelijk smijten met andermans geld.

Het rampenkabinet Rutte II dat over enkele maanden hopelijk eindelijk eens zal worden afgelost – door Rutte III, maar goed – kan zichzelf weer een schouderklopje geven hoor. Gaven Rutte, Asscher en zijn andere kabinetsmakkers al talloze miljoenen uit om asielzoekerscentra overal als paddenstoelen uit de grond doen schieten, nu weten ze niet wat ze ermee aan moeten. Geld dat véél beter had kunnen worden besteed aan het vele malen goedkoper opvangen van echte vluchtelingen in de regio – voedsel en dergelijke kost in vele landen nu eenmaal minder dan in Nederland – werd besteed om overal en nergens opvanglocaties neer te zetten, zonder dat iemand met dochters of schoolgaande kinderen in de getroffen gemeentes daar zin in had.

Maar daar trok men zich in Den Haag natuurlijk niets van aan. Rutte capituleerde voor zijn linkse kabinetsmakkers, en zette de staatsschatkist wagenwijd open. Helemaal voor niets dus, zo blijkt nu maar weer. Op dit moment zijn er zo’n 22.000 asielzoekers – legaal – in Nederland, terwijl we meer dan het dubbele aan opvangplekken beschikbaar hebben. Dat is nog eens goed gepland!

De bouwkosten daarvoor alleen al liggen astronomisch hoog, maar misschien wel het ergste is dat we ook klauwen met geld kwijt zijn aan het in stand houden van die barakken. De verwarming moet gewoon betaald worden, maar ook de huur van al bestaande locaties moet bekostigd worden, aangezien daar al huurcontracten voor waren afgesloten. Daar valt onderuit te komen, maar alleen middels afkoop. Totale kosten om van de overcapaciteit af te komen? 144 miljoen eurootjes. Dat is nog altijd veel minder dan wanneer we ze zouden houden, is het erge.

En wie mag de rekening voor dit wanbeleid gaan betalen? Precies. Bedankt hè, Mark!

http://www.dagelijksestandaard.nl/2017/ ... en-kosten/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51048
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Asiel en immigratieproblemen

Bericht door Pilgrim »

Zwitserland: slechts 10% van de “asielzoekers” is geïdentificeerd

Geplaatst op 5 oktober 2017

Afbeelding

In Zwitserland is blijkbaar van slechts 10% van de “asielzoekers” de ware identiteit bekend. Bovendien worden veel voorlopig opgenomen mensen onder verschillende namen geregistreerd.

In Zwitserland werden in de afgelopen tien jaar blijkbaar 151.300 “asielzoekers” met aliasnamen geregistreerd. Uit een bericht van de “Basler Zeitung” blijkt dat dit ontstond door het feit dat 96% van de minderjarige “asielzoekers” zonder identiteitspapieren zijn binnengekomen.

Nu zou het de autoriteiten zijn opgevallen dat de betreffende personen zelfs met verschillende namen werden geregistreerd. Dat zou blijken uit verschillende aktes van de “asielzoekers”.

Dat iemand liegt, kan minister Sommaruga zich niet voorstellen
De minister van Justitie van de Socialistische Partij, Simonetta Sommaruga, moest daarover vragen beantwoorden in het vragenuurtje van het parlement. Volgens haar zou dat “onder andere liggen aan de verschillende schrijfwijzen bij de vertaling van de namen uit het Arabisch. Bovendien zou er eveneens sprake kunnen zijn van fouten bij de eerste registratie”, zegt ze.

Dat iemand opzettelijk valse informatie verschaft, zou Sommaruga zich niet kunnen voorstellen. In de praktijk zou dit sowieso geen rol spelen, omdat de asielwetgeving volgens de minister van Justitie geen bepalingen bevat die zouden voorzien in de strafrechtelijke sanctie bij het opgeven van een valse identiteit.

Verder staat er in het bericht dat ongeveer 60.000 van deze personen een verblijfsvergunning hadden gekregen, hoewel er alleen maar asiel of een voorlopige opname worden verleend als de identiteit is vastgesteld of geloofwaardig gemaakt zou zijn. In deze gevallen heeft de staat blijkbaar “asielzoekers” opgenomen wier identiteit de autoriteit als waarschijnlijk lijkt.

Autoriteiten hebben bij 90% van de mensen geen idee waar ze vandaan komen
In het vragenuurtje werd bovendien duidelijk dat de autoriteiten bij ongeveer 90% van alle “asielzoekers” geen idee hadden waar ze vandaan komen. In 2015 kwam 77% en in 2016 81% van alle “asielzoekers” zonder identiteitspapieren het land binnen.

Volgens Sommaruga stond in 2015 de identiteit van slechts 4091 personen vast en in het jaar daarna van 2706 personen. Afgemeten aan het totaal aantal “asielzoekers” in deze twee jaar stond dus maar van ongeveer 10% van de “asielzoekers” de identiteit vast.

Op de vraag hoe de migratieautoriteit er dan zeker van kan zijn of het vluchtverhaal van de “asielzoeker” klopt, als ze niet met zekerheid zou kunnen zeggen uit welk land de betreffende persoon überhaupt komt, kwam volgens de “Basler Zeitung” geen antwoord.

Bron: http://www.epochtimes.de

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2017/10/05 ... tificeerd/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Plaats reactie