Toenemende bevoegdheden Europese Unie

Gebruikersavatar
King George
Berichten: 20383
Lid geworden op: Zo Sep 11, 2011 1:22 pm

Toenemende bevoegdheden Europese Unie

Berichtdoor King George » Ma Apr 28, 2014 4:40 pm

Bevoegdheden Europese Unie

De Europese Unie houdt zich bezig met vele onderwerpen. Dat hebben de lidstaten van de Europese Unie vastgelegd in de Europese verdragen. Per beleidsterrein is aangegeven wat de EU mag en wat de lidstaten mogen. Er zijn grote verschillen: soms neemt de EU het voortouw en mogen de lidstaten niet op eigen gelegenheid beleid maken; op een aantal terreinen delen de lidstaten en de EU bevoegdheden en op een aantal terreinen ondersteunt de EU de lidstaten, maar mag de EU zelf geen beleid maken. Er zijn ook een aantal terreinen waar de EU geen bevoegdheden heeft.

De verdeling van bevoegdheden gaat niet over hoe er besloten worden genomen (de besluitvormingsprocedures), of wat voor soort besluiten er genomen mogen worden (de rechtsinstrumenten). Het gaat erom wie beleid maakt en mag maken.

1.Verdeling bevoegdheden 2.Meer informatie

1.Verdeling bevoegdheden
Exclusieve bevoegdheden EU

Op deze terreinen hebben de lidstaten hun bevoegdheden volledig overgeheveld naar het Europese niveau. De terreinen zijn:
- douanebeleid
- mededinging voor zover nodig om de interne markt te laten functioneren
- bescherming van visbestanden
- handelsbeleid
- monetair beleid (alleen voor lidstaten die de euro als munt hebben)

Gedeelde bevoegdheid EU en lidstaten
Op deze terreinen delen de lidstaten en de Europese Unie hun bevoegdheden. De terreinen zijn:
- interne markt, met uitzondering van niet-economische diensten van algemeen belang
- visserijbeleid
- landbouwbeleid
- milieubeleid
- vervoersbeleid
- energiebeleid
- consumentenbeschermingsbeleid
- ontwikkelingssamenwerking
- uitbreiding van de EU
- onderzoeksbeleid waarbij het vooral gaat om onderzoeksprogramma's
- een deel van het sociaal beleid, waar het vooral gaat om de rechtspositie en de gezondheid van werknemers
- justitiële en politiële samenwerking, met name grensoverschrijdende zaken
- asiel- en migratiebeleid
- regionale ontwikkeling, dit gaat vooral om subsidieprogramma's en de voorwaarden om daar voor in aanmerking te komen
- humanitaire hulp
- terrorismebeleid

Ondersteunende bevoegdheid EU
Op deze terreinen ondersteunt de Europese Unie de lidstaten in het maken van beleid, zodat het beleid in de afzonderlijke lidstaten beter op elkaar is afgestemd, met name op die aspecten die grensoverschrijdend zijn. De terreinen zijn:
- volksgezondheid, met name preventie en coördinatie van grensoverschrijdende bedreigingen en rechten van de patiënt
- een deel van het sociaal beleid, met name waar het bevorderen van werkgelegenheid centraal staat
- onderwijsbeleid, beperkt tot steunprogramma's en erkenning van diploma's
- cultuurbeleid
- jeugdbeleid
- sportbeleid
- industrie-, telecom en ICT-beleid
- buitenlands en veiligheidsbeleid
- een deel van het fiscaal beleid, voor zover het om maatregelen gaat die de interne markt mogelijk kunnen verstoren
- administratieve samenwerking
- civiele bescherming
- macro-economisch beleid (hierbij geldt dat het toezicht op de economieën van de eurozone een stuk strenger is; de lidstaten behouden weliswaar veel eigen beleidsruimte maar op het niet halen van doelstellingen staan sancties)

Geen bevoegdheden EU
Bevoegdheden die niet in dit overzicht zijn opgenomen, zijn het exclusieve domein van de lidstaten. De EU heeft over die zaken niets te vertellen en zal in de regel ook geen mededelingen of adviezen op dit terrein doen. De belangrijkste terreinen waarop de EU geen bevoegdheden heeft zijn:
- onderwijsbeleid
- sociale zekerheid
- volksgezondheidsbeleid
- belastingen, met uitzonderingen van belastingen die de interne markt kunnen verstoren
- familierecht
- ruimtelijke ordening, mits op nationaal niveau voldaan wordt aan regels ter bescherming van flora en fauna
- openbare orde
- inrichting van het openbaar bestuur

2. Meer informatie

sInstitutioneel beleid

http://www.europa-nu.nl/id/vg9pn1p65vi9/bevoegdheden_europese_unie
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 46454
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Bevoegdheden Europese Unie

Berichtdoor Pilgrim » Ma Mei 19, 2014 5:45 pm

Ze liegen allemaal

Posted on 19 mei 2014

Afbeelding
Auke Zijlstra van de PVV-fractie in het Europees Parlement.

Steeds weer lees ik dat de Nederlandse politieke partijen vinden dat er bevoegdheden terug moeten naar Den Haag, dat er taken zijn waar Brussel zich niet mee moet bemoeien, en dat de rol van de nationale parlementen groter moet zijn. Helaas, al die partijen liegen. En liegen opnieuw. En nog een keer.

De waarheid is dat alle partijen, met uitzondering van de PVV, Nederland volledig willen uitleveren. Alle partijen willen dat Nederland niets meer te zeggen heeft. Hoe ik dat weet? Heel simpel, ik kijk naar waar partijen voor en tegen gestemd hebben.

We hadden al de voorstellen van het Europees Parlement waarbij het parlement zelf bepaalt welke politieke partijen nog mogen meedoen aan de Europese verkiezingen. Deze partijen moeten daarbij wel de doelstellingen en waarden van de EU ondersteunen, wat in de praktijk betekent dat elke kritische noot wordt verboden. En ja, alle Nederlandse partijen steunden dit. Behalve de PVV natuurlijk. Dit kunnen de laatste echte verkiezingen zijn.

Maar het wordt nog erger. In het Europees Parlement is ook gestemd over het programma van Stockholm. Het programma van Stockholm beschrijft de prioriteiten van de EU voor ‘een gezamenlijke ruimte van recht, vrijheid en veiligheid’. Dat wil zeggen: Brussel wordt de baas over ons ministerie van Justitie. Strafrecht, immigratie, alles.

Interessant is dat er een amendement werd ingediend met de volgende inhoud:

'is van mening dat de bijzondere wetgevingsprocedure moet worden opgeheven'.

Voor een normaal mens is dit amendement niet te begrijpen. Maar de juristen die dit hebben opgesteld weten exact wat het betekent. En parlementariërs die hier voor stemmen weten het ook exact.

Het Verdrag bepaalt waar Nederland al niets meer over te zeggen heeft (dat is de gewone wetgevingsprocedure) en waar Nederland via de Raad nog kan blokkeren. Dan is er sprake van de 'bijzondere wetgevingsprocedure'. Voor bijvoorbeeld landbouw en visserij is er geen enkele vorm van nationaal beleid meer mogelijk. Dat is helemaal aan Brussel gegeven: de gewone wetgevingsprocedure.

En nu wordt hier dus gesteld dat alles onder deze vorm moet vallen. Dan heeft Brussel de totale macht, kan over alles wetgeving maken (ook als het niet in het Verdrag staat! Dat komt voort uit een uitspraak van het Europees Hof), en het is zelfs nog erger, het EP gaat dan zelf over verdragswijzigingen! Het EP kan belastingen invoeren, de EU uitbreiden met Turkije (en ze hebben al plenair gestemd voor toetreding van Oekraïne!), en er zijn ook geen veto's meer op het meerjarenbudget. Zolang er een eenvoudige meerderheid van lidstaten in de Raad ergens voor is, heeft Nederland dan het nakijken. Aangezien, naar goed socialistisch gebruik, er meer lidstaten zijn die geld ontvangen dan geld betalen, is er overal altijd een meerderheid voor.

De uitslag van de stemming vraagt u?

Er is in een gezamenlijke vergadering van drie vaste commissies over dit exacte amendement gestemd door 94 parlementariërs, waaronder alle Nederlandse partijen: 91 voor, 3 tegen. De enige tegenstemmen waren van een Italiaan, Philip Claeys van Vlaams Belang, en Auke Zijlstra van de PVV.

Ja, inderdaad, VVD, CDA, D66, PvdA, GroenLinks, en de conservatieven van de SGP en de communisten van de SP, allemaal stemden ze voor dit voorstel. Het CDA applaudisseerde zelfs na de eindstemming!

Het amendement is opgenomen in de uiteindelijke tekst die plenair ook met overweldigende meerderheid werd aangenomen.

Elke dictatuur is jaloers op de parlementaire vertegenwoordiging van de EU. Ook de overweldigende steun aan het programma van Stockholm, 367 voor, 85 onthoudingen, en 29 tegen (=6%) doen denken aan de partijcongressen in China en Noord-Korea.

Als ik op tv dus weer politici zie beweren dat de SP kritisch is, of dat het CDA Turkije er niet bij wil, of dat de VVD tegen eurobonds is, word ik een beetje onpasselijk. Liegen, liegen, liegen.

Hou je van Nederland, stem je PVV. Meer is er niet.

Auke Zijlstra is lid van het Europees Parlement voor de PVV.

http://www.dagelijksestandaard.nl/2014/ ... n-allemaal
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 46454
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Bevoegdheden Europese Unie

Berichtdoor Pilgrim » Zo Jul 06, 2014 8:55 pm

De EU kan nu oorlog tegen de eigen burgers voeren

Geplaatst op 6 juli 2014

Afbeelding

Stilletjes en stiekem, nauwelijks genoemd, heeft de EU de volgende stap gemaakt naar de absolute heerschappij over de volkeren van de nationale staten. Verleden week nam de Raad voor algemene Aangelegenheden de zogenaamde solidariteitsclausule aan. Daarmee heeft Brussel nu de mogelijkheid om in heel Europa politie en militairen in te zetten.

Dat is praktisch; als er nu bijvoorbeeld in een land gestaakt wordt, stuurt de EU “troepen” van andere lidstaten, die volledig zonder slecht geweten de burgers van een ander land neer knuppelen. Dan is de drempel minder hoog dan wanneer men de eigen krachten tegen de mensen moet ophitsen.

En omdat dit alles niet iets is waarmee de EU reclame voor zichzelf kan maken, werd dit besluit quasi onder uitsluiting van het publiek genomen. Het punt stond niet alleen helemaal niet op de agenda, ook de vertegenwoordigers van de media werden hierover pas daarna en dan ook nog zijdelings geïnformeerd.

De inzet van buitenlandse politie werd immers tot nu toe onmogelijk gemaakt door het Verdrag van Prüm. Daarop had men destijds het etiket “ter bestrijding van het terrorisme, van de grensoverschrijdende criminaliteit en de illegale migratie” geplakt om de burgers maar niet uit hun Doornroosje slaap te halen.

De nu besloten solidariteitsclausule gaat echter nog een stap verder, want nu kunnen op aanvraag ook militairen in een ander land ingezet worden.

En ook al verwijst het besluit naar een crisis buiten de EU, er moet wel degelijk gevreesd worden dat een militaire actie conform het besluit ook mogelijk is als het om landen overstijgende stakingen op het gebied van verkeer of energie gaat.

Volgens het document is het bondgenootschap ook mogelijk bij “door mensen veroorzaakte catastrofes”. Daar blijft Brussel echter een nadere definitie schuldig en dat kunnen dus ook wel degelijk binnenlandse politieke onlusten op grond van massa-immigratie, sociale verhoudingen of zogenaamde “godsdiensttwisten” zijn.

In ieder geval is deze ontwikkeling zeer zorgwekkend, gevaarlijk en smaakt ze al verdomd veel naar dictatuur.

Bron: www.pi-news.net

Auteur: L.S. Gabriel

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

http://ejbron.wordpress.com/2014/07/06/ ... more-65440
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 46454
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Bevoegdheden Europese Unie

Berichtdoor Pilgrim » Di Jul 08, 2014 1:10 am

De EU wil Zwitserland onderwerpen aan de Brusselse jurisdictie

Geplaatst op 7 juli 2014

Afbeelding

De EU verlangt van Zwitserland dat het land het Europees Gerechtshof als hoogste juridische instantie erkent. Dat is de prijs voor een toetreding tot de EU-binnenmarkt. Maar het land verzet zich hiertegen. Het wil niet betutteld worden.

Ook op het terrein van bilaterale betrekkingen dient Brussel toonaangevend te worden. Om het effect van verdragen te garanderen, dient Zwitserland m.b.t. tot het zich houden aan deze verdragen gecontroleerd te worden. Als het land verdragsbreuk begaat, zal er sprake zijn van door de EU bepaalde sancties. De Europese Commissie is rechtstreeks verantwoordelijk voor deze controle, bericht 20min.ch.

Maar al deze eisen treden alleen in werking wanneer het land daadwerkelijk toetreedt tot de EU-binnenmarkt. De onderhandelingspositie van de Alpenrepubliek is zwakker dan die van de EU. Het land voelt zich betuttelt. Maar het heeft in het verleden zelf steeds opnieuw aanklachten bij het Europees Gerechtshof ingediend en hiervan geprofiteerd. De vonnissen van de EU-rechters werden alleen gewaardeerd als deze uitvielen in het voordeel van Zwitserland.

De betrekkingen tussen de EU en de Alpenrepubliek zijn sowieso belast. Zo zal Zwitserland in het studiejaar 214/2015 niet deelnemen aan het studentenuitwisselingsprogramma “Eramus”.

Dit bevestigde de Eurocommissaris Werkgelegenheid en Sociale Zaken, László Andor tijdens een debat in maart in het Europees Parlement. Veroorzaker van deze sanctie was het Zwitserse referendum tot beperking van de immigratie (meer hier). Daarvoor stopte de EU ook het onderzoeksverdrag met het land (meer [url=eu-stoppt-forschungs-abkommen-mit-der-schweiz]hier[/url]).

Daarbij bezit het land economisch gezien veel meer concurrentievermogen dan de EU. Wat betreft concurrentievermogen is Zwitserland namelijk, na de VS, de nummer 2 in de wereld. (hier).

Bron: http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

http://ejbron.wordpress.com/2014/07/07/ ... more-65498
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 46454
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Bevoegdheden Europese Unie

Berichtdoor Pilgrim » Zo Jan 04, 2015 10:44 pm

Europese Commissie misbruikt budget om burgers te manipuleren

Geplaatst op 4 januari 2015

Opnieuw moet de propagandamachinerie het oplossen voor de Eurocraten in Brussel: de Europese Commissie is een reclamecampagne gestart, die eerst zes lidstaten met in totaal 180 miljoen burgers moet overtuigen van de weldaden van Brussel. De campagne zal informeren over de activiteiten van de Europese Commissie. Voor deze politiek explosieve opdracht werd het mediabureau Havas aangetrokken. Voor de campagne worden in het begin niet minder dan 13,45 miljoen euro uitgetrokken. Bijna een vierde deel van het budget, in totaal 3 miljoen euro, zal alleen al naar het Duitse medialandschap gaan.

Onkritische systeemmedia moeten de propaganda verbreiden


Er werden echter alleen maar media uitgekozen die een volgens de Europese Commissie “neutrale positie” tegenover de Europese Unie innemen. EU-kritische media zijn sowieso uitgesloten van de propaganda. In gewone taal betekent dit dat onkritische systeemmedia de EU-boodschappen moeten verbreiden.

In Duitsland zijn dat volgens de Europese Commissie de zenders RTL, RTL 2, SAT 1, Vox, N-TV, Kabel Eins, Comedy Central, N-24 en Sport 1. De gedrukte propaganda verschijnt vier weken lang bij bladen zoals Bild am Sonntag, Stern, Spiegel, Focus, Bunte en Brigitte.

Bron: www.unzensuriert.at

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2015/01/04 ... more-78848
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 46454
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Bevoegdheden Europese Unie

Berichtdoor Pilgrim » Di Jan 06, 2015 10:47 pm

Europese Commissie: Groot-Brittannië mag immigratie niet beperken

Geplaatst op 6 januari 2015

De Britse premier David Cameron belooft zijn kiezers ‘grootschalige hervormingen,’ maar kan het niet waar maken.

In een poging om UKIP – van de populaire euroscepticus Nigel Farage – te bestrijden heeft de Britse Tory premier David Cameron de kiezer belooft dat hij a) opnieuw zal onderhandelen met de EU om de lidmaatschapsvoorwaarden van zijn land te veranderen en b) om vervolgens een referendum uit te schrijven over de vraag of men lid wil blijven van de EU of niet.

Enkele jaren geleden klonk zo’n plan Cameron ongetwijfeld bijzonder verstandig in de oren: hij zou de relatie met de EU een beetje veranderen en daarna zou de kiezer er gewoon voor opteren om lid te blijven. Mooi, kat in het bakkie, en – oh ja – hij zou een tweede termijn tegemoet gaan als premier.

Helaas voor hem pakt het allemaal net een beetje anders uit. De Europese Unie is namelijk niet van plan om ook maar iets te veranderen aan de regels. Als EU-lid heb je je nationale soevereiniteit uit handen gegeven aan Brussel. Ieder land dat bepaalde bevoegdheden terug wil wordt de voet dwars gezet. Ja, Groot-Brittannië incluis.

David Cameron is to be warned by the European commission that a central demand in his renegotiation of Britain’s EU membership terms is likely to be rejected as unacceptable on the grounds that it risks infringing the founding principle of the EU on the free movement of people.

As the prime minister prepares to explain his plans to curb EU migration to the German chancellor, Angela Merkel, in London on Wednesday, the commission is set to tell No 10 that it cannot demand EU citizens have a job offer before they travel to the UK.


Jammer, David, maar ja, je weet hoe dat gaat he? Als je megalomane technocraten eenmaal macht hebt gegeven kom je nooit meer van ze af. Een man met jouw ervaring had dat moeten beseffen. De enige manier om met ze te breken is door uit de EU te stappen.

Het wordt bijzonder vermakelijk de komende maanden: de Britse kiezer zal bovenstaande namelijk steeds beter begrijpen waardoor de Tories langzaam afglijden en UKIP weleens kon verrassen. Beter nieuws is nauwelijks denkbaar. Ironisch genoeg hebben we dat dan te danken aan de EU.

http://www.dagelijksestandaard.nl/2015/ ... -beperken/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 46454
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Bevoegdheden Europese Unie

Berichtdoor Pilgrim » Zo Feb 08, 2015 6:07 pm

Barcelona zet agenten in voor ‘correcte informatie’ over immigratie

Geplaatst op 8 februari 2015

Afbeelding

Op de deelwebsite van de Raad van Europa (niet te verwarren met de Europese Raad van regeringsleiders) staat een podcast van een ‘interview’ met een woordvoerster van de RvE. Hier horen we dat verschillende Europese steden, waaronder Barcelona, een speciaal [i]anti-geruchtenproject[i] kennen, dat erop gericht is ‘geruchten over minderheden en immigranten’ tegen te gaan ten gunste van ‘correcte informatie’. Dit gebeurt met ‘anti-geruchtenagenten’, die speciaal getraind zijn in ‘anti-geruchten-argumenten’.

Het project wordt gefinancierd door de Europese Commissie en de Raad van Europa. Het is erop gericht de ‘sociale cohesie’ te bevorderen. Het project heeft zich vanuit Barcelona uitgebreid naar tien andere steden. De agenten ‘infiltreren’ in uiteenlopende sectoren van de samenleving. Wanneer het gesprek onder de bevolking over immigranten gaat, probeert een agent zich daarin te mengen en daarbij ‘correcte informatie’ te verspreiden.

Het project kost natuurlijk een flinke smak belastinggeld, temeer omdat de ‘agenten’ niet met open vizier te werk gaan maar als infiltrant. Er wordt nog bij gezegd dat het uittesten van welke methodologie het meest effectief is in de verschillende steden heel belangrijk is. Tja.

Bron: www.ftm.nl

https://ejbron.wordpress.com/2015/02/08 ... more-82244
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 46454
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Bevoegdheden Europese Unie

Berichtdoor Pilgrim » Wo Feb 25, 2015 7:50 pm

Eindelijk, Kamerdebat over sluipende bevoegdheids-overdracht naar EU

Door Thierry Baudet, 25 februari 2015

Afbeelding

Met welk recht wordt ons geleidelijk zelfbestuur ontnomen?

Het heeft even geduurd maar het debat over de sluipende bevoegdheidsoverdracht naar de Europese Unie zal komende donderdag worden gehouden in de Tweede Kamer. Onze strijd hiervoor begon in januari 2013 – met een aantal collega’s schreef ik een stuk in NRC Handelsblad waarin we onze zorgen uitspraken over de voortdurende machtsvergrotingen van Brussel, waardoor we steeds minder te zeggen hebben over ons eigen land (‘Ook wij eisen een referendum’ 26 januari 2013). Directe aanleiding was de toespraak van de Britse premier Cameron, die enkele dagen daarvoor had gesproken van het ‘groeiende democratisch gat tussen de EU en haar burgers’ – en die de Britten daarom een referendum beloofde.

Kort daarvoor had de Raad van State in een ongewoon fel rapport van 18 januari 2013 eveneens gewaarschuwd voor de centraliserende impulsen van Brussel en gesproken van ‘democratische vervreemding’ die in diverse Europese landen zou ontstaan. In reactie op de maatregelen die werden genomen om de eurozone te redden, betoogde één van ons (Ewald Engelen) zelfs dat Nederland ‘aan de vooravond van een staatsgreep’ stond [door Van Rompuy c.s.].

We richtten een ‘Burgerforum EU’ op, dat met de steun van meer dan 65.000 Nederlanders erin slaagde om een burgerpetitie in te dienen in de Tweede Kamer. Op 20 januari 2014 – meer dan tien maanden nadat wij de handtekeningen hadden ingeleverd (!) – mochten wij deze petitie eindelijk toelichten in een plenair debat.

Ons verlangen – referendum bij nieuwe bevoegdheidsoverdracht – werd verworpen omdat volgens minister Timmermans en de fracties die hem steunden, onduidelijk was wat er precies met ‘sluipende bevoegdheidsoverdracht’ werd bedoeld. Natuurlijk was dit een schijnbeweging.

Voortdurend eist de Europese Unie nieuwe bevoegdheden op overvleugelt daarmee onze democratie. Denk aan de regels over begrotingscontrole (waardoor we niet meer zelf in laatste instantie kunnen beslissen over ons geld), of aan de bankenunie (waardoor we aansprakelijk zijn voor de banken in Zuid-Spanje en Griekenland). Denk aan de regelzucht van het Europees Parlement of aan de optuiging van een Europees Openbaar Ministerie; aan het Europese immigratiebeleid en de Europese defensiemacht-in-wording.

En nu weer de optuiging van een transatlantische handelunie via megaverdrag TTIP. Ziedaar. De salami-tactiek die Jean-Claude Juncker ooit als volgt omschreef: “We gaan steeds een stapje verder totdat er geen terugkeer meer mogelijk is”. Of, zoals Romano Prodi zei: “Bij de invoering van de euro was een crisis voorspelbaar. Destijds was het verstandige antwoord: we zetten nu deze stap. De rest zal volgen.” Het is allemaal uitgedacht door Jean Monnet. Stuk voor stuk kleine stapjes voorwaarts die een paar jaar later weer nieuwe bevoegdheidsoverdracht noodzakelijk maken – totdat we uiteindelijk uitkomen bij het enig mogelijke eindstation: de United States of Europe.

De discussie over ‘sluipend’ of ‘niet-sluipend’ was dus een schijndiscussie, een truc om de aandacht af te leiden van het hoofdpunt. Om dat te laten zien dienden de kamerleden Omtzigt en Segers een motie in waarin de Raad van State werd gevraagd uit te zoeken wat eigenlijk ‘sluipende bevoegdheidsoverdracht’ was en of daarvan sprake was. In een rapport dat verscheen op donderdag 17 juli 2014 onderzocht het de vraag of we van zo’n ‘sluipende bevoegdheidsoverdracht’ kunnen spreken. “De toepassingsmogelijkheden”, zo bevestigt de Raad, “van de overgedragen bevoegdheden kunnen in de praktijk ruimer blijken te zijn dan de verdragspartijen oorspronkelijk voor ogen stond”. De analyse vervolgt: “De omvang van de toegedeelde bevoegdheden is niet altijd scherp afgebakend”.

Inderdaad, de machtsuitdijing komt niet alleen door de Commissie en het Europees Parlement; maar ook “moet onderkend worden dat het [Europees] Hof met zijn jurisprudentie de oorspronkelijke bedoeling van de verdragen meer dan eens verder heeft gebracht dan de besluitvorming bij onderlinge overeenstemming van de lidstaten.” De Raad van State concludeert vervolgens dat “deze ontwikkelingen het beeld kunnen scheppen van een verschuivend machtsevenwicht ten koste van de volksvertegenwoordiging.” In de volgende alinea is het oordeel geveld: “Het verschijnsel dat als ‘sluipende overdracht’ van bevoegdheden wordt ervaren…”.

De kern: natuurlijk is er sprake van sluipende machtsoverdracht. Was er iemand die dat serieus kon betwisten?

Donderdag zal dit rapport van de Raad van State besproken worden in de Tweede Kamer. De hoop is dat het de opvolger van Timmermans, minister Koenders, wél lukt om hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden; en dat er een fundamenteel – dus inhoudelijk – antwoord komt op de vraag of Nederlanders zelf over de toekomst van hun democratie mogen beslissen. En zo niet, waarom dan niet? Waarom wordt het ‘nee’ uit 2005 genegeerd? Met welk recht wordt ons geleidelijk zelfbestuur ontnomen?

Antwoorden, heer Koenders!

http://www.burgercomite-eu.nl/eindelijk ... #more-3466
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
King George
Berichten: 20383
Lid geworden op: Zo Sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Bevoegdheden Europese Unie

Berichtdoor King George » Do Feb 26, 2015 12:06 pm

DEBAT VANDAAG OVER BEVOEGDHEIDSOVERDRACHT NAAR EU GAAT NIET DOOR!


Afbeelding


Lieve Burgercomité EU-vrienden en -vriendinnen,

Gaan wij (met jullie geweldige medewerking en hartverwarmende reacties, dank daarvoor!) vol op het orgel: haalt men gisterenavond laat – in alle stilte – het debat van de agenda van vandaag. Alleen bovenstaande tweet.

Nadere info volgt!

Burgercomité EU


http://www.burgercomite-eu.nl/debat-vandaag-gaat-niet-door/
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 46454
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Bevoegdheden Europese Unie

Berichtdoor Pilgrim » Zo Mar 08, 2015 5:02 pm

Juncker pleit voor Europees leger

Gepubliceerd: 08 maart 2015

De voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, bepleit de vorming van een Europees leger.

Europa moet Rusland tonen dat ze haar waarden verdedigt en met een eigen leger kan Europa geloofwaardig op dreigingen reageren.

Dit zei Juncker in een zondag in de Duitse krant Die Welt gepubliceerd vraaggesprek.

"Dat (Europese) leger zou ons helpen een gezamenlijke buitenlandse en veiligheidspolitiek te voeren en gezamenlijk de verantwoordelijkheid van Europa in de wereld op ons te nemen." Zo kan de Europese Unie met een leger reageren op de bedreiging van de vrede in een lidstaat of in een buurland.

Maandag presenteert ex-NAVO-chef en voormalig buitenlandcoördinator van de EU Javier Solana in Brussel het stuk Meer Unie in Europese Defensie, waarin deskundigen een nieuwe Europese veiligheidsstrategie aanbevelen.

Door: ANP

http://www.nu.nl/politiek/4006470/junck ... leger.html
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 6515
Lid geworden op: Zo Apr 15, 2012 3:24 pm
Contact:

Re: Bevoegdheden Europese Unie

Berichtdoor Ali Yas » Zo Mar 08, 2015 6:08 pm

Pilgrim schreef:Jean-Claude Juncker, bepleit de vorming van een Europees leger.

Europa moet Rusland tonen ...
[/quote]
Jan-Kloot heeft weer eens een borreltje te veel op en kijkt een beetje scheel. Hij bedoelt natuurlijk Iran.
Truth sounds like hate to those who hate truth.

Mahalingam
Berichten: 40982
Lid geworden op: Za Feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Bevoegdheden Europese Unie

Berichtdoor Mahalingam » Zo Mar 08, 2015 7:44 pm

Stelt hij nu voor dat de EU uit de NAVO moet stappen en dan een eigen koers kan varen? Tegen Rusland zodat de USA daar niet mee belast wordt? We onze eigen boontjes gaan doppen?
Zodat we lekker in onze eigen Oost-Europese achtertuin kunnen gaan wroeten en de Europese Vrede ook in de Oekraïne kunnen uitdragen?
Europa religie brenger van de Vrede.
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Gebruikersavatar
silkyboxershortXL
Berichten: 2534
Lid geworden op: Za Apr 24, 2010 3:20 pm

Re: Bevoegdheden Europese Unie

Berichtdoor silkyboxershortXL » Wo Mar 11, 2015 3:58 pm

Hoop is geen strategie.
WWG1WGA

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 46454
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Bevoegdheden Europese Unie

Berichtdoor Pilgrim » Zo Mei 03, 2015 2:44 am

Permanente Europese integratie?
In aanloop naar de totstandkoming van de Constitutie is er tijdens de zogenaamde Europese Conventie veel gedebatteerd over de inhoud en constructie van de Grondwet. Hoewel de onderhandelingen slechts tot een conceptversie hebben geleid, wil ik u de volgende opmerkelijke vondst niet onthouden. De Nederlandse delegatie heeft in naam van onze overheid haar wens uitgesproken dat het artikel in kwestie(*) uit het Verdrag moest worden verwijderd. De delegatie bestond uit twee leden genaamd Gijs de Vries (D66) en Tom de Bruijn (D66) en middels een amendement verklaarden zij het volgende (vrij vertaald uit het Engels):

”De Nederlandse regering is van mening dat het mogelijk maken van een uitstap uit de Unie in tegenstrijd is met het idee van Europese integratie zoals opgenomen in het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU): Vastbesloten voort te gaan met het proces van totstandbrenging van een steeds hechter verbond tussen de volkeren van Europa”.

Een nadere analyse van het citaat uit het VEU laat zien dat beide heren de laatste zin per ongeluk zijn vergeten: waarin besluiten zo dicht mogelijk bij de burgers worden genomen in overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel. Het verbond dat eerder in het amendement wordt aangehaald, zal enkel geschieden wanneer dat dus gepaard gaat met burgerlijke consensus. Nu, het komt zelden voor dat de EU de belangen van de burgers inwilligt, maar feit blijft dat De Vries en De Bruijn pleitten voor regelgeving die in strijd is met Europese principes en tevens onzorgvuldig is gemotiveerd. Verder is het onbegrijpelijk dat twee heren in naam van het Nederlandse volk een dergelijke beslissing wilden nemen. Het feit dat Nederland tegen de implementatie van de Grondwet heeft gestemd, was het bewijs dat het merendeel niet zit te wachten op meer controle vanuit Brussel.

.....

* Artikel 50 dat de uittreding uit de EU regelt.
http://curiales.nl/2015/05/01/geen-weg-terug-eu/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 74868
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Bevoegdheden Europese Unie

Berichtdoor Ariel » Zo Mei 03, 2015 12:05 pm

Jeanine Hennis-Plasschaert en haar Duitse collega geven het nu toe...'Een Europees leger is ons doel' . Vandaar dat Nederland zijn leger aan het afbreken is. Dit was volgens mij een bewuste keus.


Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert en haar Duitse collega Ursula von der Leyen hebben tijdens een ontmoeting in Berlijn benadrukt dat het verbeteren van de gezamenlijk Europese defensie-inspanningen hoge prioriteit verdient en dat op de lange duur een Europees leger noodzakelijk is.

"Een Europees leger is ons gezamenlijk doel, maar waarschijnlijk zal dat nog heel lang duren", aldus Ursula von der Leyen. "Dat zullen mijn kinderen mogelijk ooit meemaken", zei de bewindsvrouw tegen Bild am Sonntag. "Het gaat er nu om dat we stap voor stap de Europese Defensie-samenwerking op de rails zetten. Ook de Verenigde Staten willen dat Europa een sterke kracht wordt binnen de NAVO. Omdat te bereiken moet een aantal landen in Europa op het gebeid van Defensie beter samenwerken en hun krachten bundelen. En dat doen Nederland en Duitsland al."

Volgens Jeanine Hennis-Plasschaert: "In de NATO onbreekt het nu aan balans. De Amerikanen nemen het meeste werk voor hun rekening. Daarom moeten Europese landen samenwerken. En daarbij is tempo gewenst. De inzetbaarheid van de Europese leger moet worden verbeterd."

"In crisissituaties moeten we snel kunnen ingrijpen. Kijk, bijvoorbeeld naar de uitbraak van Ebola en de dreiging van IS. Daar had Europa sneller moeten ingrijpen", aldus Von der Leyen. "De afgelopen tientalllen jaren hebben Europese landen erg veel bezuinigd op Defensie. Het materiaal en de systemen waren niet up-to-date. Tot slot moeten we ook meer samenwerken en op elkaar vertrouwen. Om dat te bewerkstelligen zullen in de komende maanden eenheden van het Duitse leger onder Nederlands commando worden geplaatst", aldus de minister.

bron
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Mahalingam
Berichten: 40982
Lid geworden op: Za Feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Bevoegdheden Europese Unie

Berichtdoor Mahalingam » Zo Mei 03, 2015 1:20 pm

"In crisissituaties moeten we snel kunnen ingrijpen. Kijk, bijvoorbeeld naar de uitbraak van Ebola en de dreiging van IS. Daar had Europa sneller moeten ingrijpen",

We konden prima ingrijpen in Libië. Dat land is in snel tempo terug gebombardeerd naar de barbarij.
En IS? Ons leger mag alleen maar iets tegen IS doen in Irak en niet in Syrië.
Militair gezien onzinnig maar dat kan politiek niet anders. IS in Syrië bombarderen helpt Assad en dat mag niet.
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 46454
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Bevoegdheden Europese Unie

Berichtdoor Pilgrim » Zo Mei 03, 2015 1:24 pm

Hoewel het misschien vreemd klinkt kan dat Europese leger misschien ook ooit in ons voordeel zijn als die soldaten aan onze kant staan en niet de bevelen gehoorzamen van de oude corrupte EU, die misschien op een dag in elkaar zal storten.
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 46454
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Bevoegdheden Europese Unie

Berichtdoor Pilgrim » Ma Mei 04, 2015 9:36 pm

DÉJÀ VU. . .

Geplaatst op 4 mei 2015

Afbeelding

“De beste manier om controle over een volk te verkrijgen en het volledig te beheersen, is om het stukje bij beetje zijn vrijheid af te nemen, om rechten uit te hollen door middel van duizend kleine en bijna onmerkbare beperkingen. Op deze manier zullen de mensen niet merken dat die rechten en vrijheden verwijderd worden, tot voorbij het punt dat deze veranderingen niet meer kunnen worden teruggedraaid.”

Adolf Hitler in “Mein Kampf”


Geplaatst door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2015/05/04/deja-vu/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 46454
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Bevoegdheden Europese Unie

Berichtdoor Pilgrim » Di Mei 05, 2015 4:38 pm

Stapje voor stapje op weg naar het einde

Jean Wanningen, 05 mei 2015

Er heerst onder de volken van Europa grote onvrede over de wijze waarop de ongekozen Europese regering de problemen die er zijn aanpakt. De vraag is hoe dat komt en wat er zou moeten veranderen om die onvrede weg te nemen.

Die onvrede betreft niet alleen het democratisch tekort van de huidige Europese instituties, er is meer aan de hand. Burgers hebben overal in Europa het gevoel dat er niet naar hun geluisterd wordt, zijn daarover gefrustreerd en willen dat dit verandert. Het risico bestaat dat de burger alle vertrouwen verliest in de politiek.

Burgerinitiatieven
Die veranderingen zullen evenwel van onderaf moeten komen, van de burgers zelf, via burgerinitiatieven. Een gevestigde politieke macht of institutie zal eerder geneigd zijn haar macht te willen behouden en niet open staan voor gewenste maatschappelijke veranderingen. De Europese Unie met haar euro is daar een goed voorbeeld van.

Hoe zorg je er voor dat er geen maatschappelijke onrust optreedt of mensen in heftige opstand komen? Voer de gecentraliseerde macht stapje voor stapje in! Zo geleidelijk dat niemand merkt dat hun vrijheid, soevereiniteit en zelfbeschikking hen ontnomen is geworden. Men raakt gewend aan het abnormale en beschouwt dat vervolgens als ‘normaal’.

Enkele weken geleden schreef ik op deze plaats een column getiteld ‘Onze leiders weten het niet meer’. Dat ging onder andere over hoe een oplossing te vinden voor de eenheidsmunt, die voor massale werkloosheid en verdere economische divergentie tussen de deelnemende landen heeft gezorgd. En waarvan steeds meer economen en beleggers – zelfs topbelegger Warren Buffet – zeggen dat die tot mislukken gedoemd is in deze rigide constructie zonder monetaire flexibiliteit.

En ja, het klopt dat de Europese beleidsmakers niet weten hoe ze die eurocrisis op moeten lossen zónder hun aangezicht en dus hun (politieke) macht te verliezen. Wat ze wel heel goed weten is dat ze die macht willen blijven behouden, niets menselijks is hen vreemd. Daarvoor is men zelfs bereid alle logica overboord te zetten. En niet alleen dat, ook om bepaalde democratische beginselen buitenspel te zetten. De EU wordt geregeerd door een ongekozen Commissie, die niemand kent, en waar niet zelden met twee maten gemeten wordt.

En laten we eerlijk zijn. Vraag de mensen op straat of ze hun nationale identiteit willen inruilen voor een Europese, vraag de burgers van de rijkere lidstaten of ze tot in lengte van jaren willen betalen voor die in de armere lidstaten. En het antwoord laat zich raden. Onze Europese elite zou hierover eerlijk moeten zijn, want dit is wat de facto plaatsvindt. Maar die elite is hierover niet eerlijk en verzint de meest vergezochte ‘argumenten’ om maar niet te hoeven zeggen waar het op staat.

Der Lügenmeister
De manier waarop onze elite die geleidelijke transformatie richting een ondemocratisch gecentraliseerd instituut bereikt is ook zéér vernuftig: met hele kleine stapjes, met desinformatie, met hele en halve leugentjes, en door zich te verzekeren van de steun van de media. En het ergste is, de huidige voorzitter van de Europese Commissie – Jean Claude Juncker – bestond het zelfs om dit ook en plein public toe te geven. We herinneren ons allemaal nog diens uitspraak over de werkwijze van de Europese Unie:

‘Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, was passiert”, verrät der Premier des kleinen Luxemburg über die Tricks, zu denen er die Staats- und Regierungschefs der EU in der Europapolitik ermuntert. “Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter – Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt’. (Der Spiegel, 27 december 1999).

Vertaling: ‘We beslissen iets. We brengen dat dan in en wachten enige tijd om te zien of er wat gebeurt. Volgt er geen misbaar, breekt er geen opstand uit – de meesten begrijpen toch niet wat er is beslist – dan gaan we weer wat verder. Stapje voor stapje, totdat er geen terugkeer meer mogelijk is’.

En breekt er wel misbaar uit of wordt het lastig om een bepaald besluit door te drukken, dan vindt Juncker het doodnormaal dat er gelogen wordt:

‘I am for secret, dark debates. When the going gets tough you have to lie’. (Telegraph, 2011).

Juncker is dus voorstander van geheim overleg en als het erom gaat spannen moet er gelogen worden. Het leverde hem de weinig flatteuze bijnaam ‘der Lügenmeister’ op. En gelogen werd en wordt er volop. Niet alleen over de cijfers van Griekenland bij toetreding tot de eurozone, dat is intussen genoegzaam bekend. Minder bekend is, dat diezelfde Juncker later had toegegeven dat de Nederlandse regering bewust niet was uitgenodigd voor de G-20 vergadering in verband met een cruciale steunoperatie voor Griekenland in november 2011, omdat men vreesde dat Nederland zich te kritisch zou opstellen. Nadat dit bekend was geworden hoorden we overigens geen enkele kritische vraag vanuit de media daarover. En wat mogelijk nog erger is: ook geen enkele officiële reactie van de zijde van de toenmalige Nederlandse regering. Curieus.

De voorzitter van de ongekozen EU-regering beweerde in een ander interview met Der Spiegel (maart 2013) dat politici niet al te veel hun (electorale) oor naar ‘het volk’ moeten laten hangen, maar vooral moeten doen wat in het belang is voor ‘Europa als geheel’, ook al moeten zij maatregelen treffen waar de bevolking het niet mee eens is.

‘Diese Frage stellt man nicht’
Intussen worden al te kritische vragen over de euro zorgvuldig, en bewust, vermeden. Die vragen stelt men eenvoudigweg niet. Aan het slot van datzelfde interview met Der Spiegel uit maart 2013 vroeg de interviewer aan Juncker of hij het eens was met Angela Merkel’s uitspraak: ‘Scheitert der Euro, dann scheitert Europa’. Hierop antwoordde Juncker:

‘During our religious instruction in school, we always asked: How can one prove the existence of God? And I have learned that the Catholic Church, which is never at a loss for an answer when it comes to existential questions, responds as follows: This question simply does not arise. The question of whether the euro will survive does not arise either and, consequently, I won’t even attempt a theoretical answer to your question about the German chancellor’s comment’.

Met andere woorden, de vraag of Europa valt als de euro valt, stelt men simpelweg niet, net zo min als men in de katholieke leer de vraag stelt of men het bestaan van God wel kan bewijzen. Je kunt Juncker beslist niet enig gevoel voor humor ontzeggen. Maar dit antwoord is ook een treffend voorbeeld van het denken en handelen van de Europese elite: hoe voorkom je een ‘bewijs’ dat de euro kan werken c.q. overleeft? Heel simpel: door de vraag niet te stellen. Geen debat betekent dat je niks hoeft te bewijzen. Het probleem bestaat niet als je er niet over spreekt.

Ontkenningsmechanismen
Een dergelijk ontkenningsmechanisme treffen we op meerdere terreinen aan. Bijvoorbeeld als het gaat over de gevolgen van massa-immigratie of over de risico’s van moslim fundamentalisme of over scepsis ten aanzien van klimaatverandering. Het zijn taboe onderwerpen waarover geen open en eerlijk publiek debat gevoerd kan worden. Critici worden weggezet als ‘enge nationalisten’, rechts-extremisten of zelfs racisten. Voorstanders wordt ‘blind geloof’ verweten. Zo schiet het niet op.

Het gaat mij er hier nu niet eens zozeer om wie er gelijk of ongelijk hebben. In deze column wil ik mijn verbazing uitspreken over het feit dat zelfs onze intellectuele elite – op een enkeling na – niet in de gaten lijkt te hebben wat zich voor onze ogen voltrekt: een verschuiving naar een centralistische Europese machtsstructuur, waar wezenlijke vragen nauwelijks een onderwerp vormen voor een serieus debat en waarin de democratie grotendeels buitenspel gezet is geworden. Voor de bühne mogen we eens in de vijf jaar naar de stembus, de bus der ‘gebroken beloften’.

Verbazing
Ik verbaas me er ook over dat vrijwel niemand hier boos over wordt. Misschien dat je van de doorsnee burger ook niet kan verwachten dat hij begrijpt wat er zich daadwerkelijk afspeelt in Brussel en Frankfurt – dixit Juncker – maar van onze academici en intellectuelen zou je wél een weerwoord mogen verwachten tegen deze afbraak van democratische beginselen. Maar ook die lijken wel ingekapseld in de communis opinio: Europa müss sein.

Deze ontwikkelingen vervullen mij als burger én vrijdenker met zorg. In mijn ogen kan een democratie in deze moderne informatie maatschappij alleen goed functioneren als er ook naar de stem van de burger geluisterd wordt. Niet één keer in de vijf jaar in een stemhokje, maar op zijn ‘Zwitsers’, via referenda. Nederland leent zich – door haar beperkte omvang en hoge internet dichtheid – bij uitstek voor een dergelijk democratisch systeem. Maar wie opvattingen als hierboven geschetst ventileert wordt al gauw gezien als ‘Wilderiaan’ en daarmee wil je niet gezien worden, zo luidt de opvatting van de fatsoensmens. Gevolg hiervan is wel, dat belangrijke onderwerpen zoals vrijheid, democratie, welvaart en zelfbeschikking niet besproken worden of zelfs maar ter discussie gesteld. Die kant moeten we in mijn ogen beslist niet uit, wil men het vertrouwen van de burger in de politiek behouden.

Verliest men dat vertrouwen – en daar heeft het alle schijn van – dan is toekomstig Leiden in last, omdat het de bijl zet in het behoud van onze waarden en normen, die de basis vormen van elke stabiele samenleving.

http://www.ftm.nl/column/stapje-voor-st ... het-einde/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 46454
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Bevoegdheden Europese Unie

Berichtdoor Pilgrim » Ma Mei 25, 2015 5:49 pm

Afschaffing van de democratie: met de EU verder op weg naar de dictatuur

Geplaatst op 25 mei 2015

Afbeelding

Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie, plant een verandering van de EU-wetgeving, die deze nog minder democratisch maakt dan tot nu toe. Daarbij deinst hij er niet voor terug om zelfs openlijk te liegen. De weg leidt rechtstreeks naar de dictatuur van de eurocraten.

Duidelijker en openlijker kan men eigenlijk helemaal niet liegen en de feiten verdraaien. Frans Timmermans heeft het er over dat er in het vervolg sprake zou moeten zijn van “meer transparantie en controle” als de EU nieuwe wetgeving zou besluiten. Daarom zouden ook het Europees Parlement en de Raad van de EU-regeringen zich er schriftelijk toe moeten verplichten alle wetswijzigingen nog voor iedere stemming aan een “rigoureuze” controle te onderwerpen. Daarom kwam hij met een desbetreffend verdragsontwerp.

Maar achter deze welluidende woorden zit een niet te ontkennen feit verborgen: de Nederlandse commissaris en zijn chef, de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, willen de Europese wetgeving onttrekken aan de invloed van burgers en parlementen en in plaats daarvan ongekozen technocraten erover laten oordelen wat gereguleerd moet worden en wat niet. En dat, hoewel er nu al niet echt gesproken kan worden van democratische processen binnen de EU.

Als het aan de plannen van de vicevoorzitter van de Europese Commissie ligt, moet een nieuwe “commissie voor reguleringscontrole”, bestaande uit zes leden, “autonoom” een “inschatting van de gevolgen” maken. Weliswaar laat de Europese Commissie nu ook al voor ieder wetsontwerp een analyse maken van de baten en de kosten, maar dat is geen objectieve meting. Daarbij komt de omstandigheid dat de eigenlijke wetgevers – het Europees Parlement en de afgevaardigden van de nationale regeringen – niet zelden iets anders besluiten dan het EU-oppercommando eigenlijk wil. Dat is de eurocraten echter teveel democratie en medezeggenschap.

Volgens het plan moeten in het vervolg ook de parlementariërs en de leden van de Raad van de EU-regeringen ieder voorstel ter verandering van een door de commissaris gewenst ontwerp eerst voorleggen voor een “inschatting van de gevolgen”, voordat zij hier wetsontwerpen van maken waarover gestemd kan worden. Daarmee worden nieuwe horden opgeworpen, zodat zinvolle veranderingen zoals veiligheidsvoorschriften op de arbeidsplaats, scherpere regels bij het toelaten van medicijnen en andere agenda´s ter verbetering van de levenskwaliteit effectiever verhinderd zouden worden.

Is de procedure nu al zeer ondoorzichtig, gestuurd door lobbybelangen en slechts in zeer zeldzame gevallen ook echt voordelig voor de mensen in de Europese Unie, het Timmermans-plan voorziet in nog meer lobbyeconomie, die het laatste restje democratie in de EU nog vernietigt. Want drie van de zes leden van deze “controlecommissie” moeten van buiten benoemd worden. hoe dat er uitziet, heeft de Europese Commissie al vaak genoeg bewezen door vertegenwoordigers binnen boord te halen die duidelijke belangenconflicten met zich meebrachten – dus de kat op het spek bonden. Het lukte de eurocraten rondom Juncker bijvoorbeeld om hun commissie ter bestrijding van de belastingvlucht zelfs grotendeels met “deskundigen” te bezetten die zelf rechtstreeks verwikkeld zijn in de “georganiseerde belastingontduiking”.

Des te meer men zich met deze Brusselse moloch bezighoudt, hoe meer men zich moet afvragen of men deze politiek überhaupt nog wil ondersteunen. Zelfs het passieve dulden van dit uitermate ondemocratische en aan oligarchen gehoorzame systeem is eigenlijk al een ondersteuning. Wie graag een democratisch en vrij Europa wil hebben, waarin de politiek de mensen moet dienen, moet zich met alle heftigheid opstellen tegenover het Brusselse machtsapparaat. Dit begint bij de volledig verprutste europolitiek, dan via de schulden- en bankenreddingspolitiek om uiteindelijk te eindigen in de dictatuur van de financiële oligarchie. Het is onze burgerplicht om dit te verhinderen.

Bron: www.contra-magazin.com

Auteur: Marco Maier

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2015/05/25 ... more-89731
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 46454
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Bevoegdheden Europese Unie

Berichtdoor Pilgrim » Ma Mei 25, 2015 8:02 pm

Juncker of Orbán: Wie is hier de dictator?

Geplaatst op 25 mei 2015

Afbeelding
Viktor Orbán (links) en Jean-Claude Juncker

Op de EU-top in Riga begroette de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, de Hongaarse minister-president Viktor Orbán, zichtbaar in een goede stemming, met de woorden “Hallo dictator”. Het Hongaarse volk heeft in ieder geval zijn dictator gekozen, terwijl de voorzitter van de Europese Commissie helemaal niet gekozen kan worden door de EU-burgers. Daarom is wel degelijk de vraag te stellen: Wie is hier de dictator?

Ook al lijkt deze begroeting grappig en kunnen de beide politici het kennelijk goed met elkaar vinden, brengt zo´n grap een bepaald understatement met zich mee. Blijkbaar zinspeelt Juncker op de regeringsstijl van Orbán, die steeds opnieuw autoritair genoemd wordt. Orbán had onlangs in het Europees Parlement de nieuwe quotaregeling voor de verdeling van vluchtelingen “waanzin” genoemd. Daarvoor stond de Hongaarse regeringschef erop en debat te voeren over de herinvoering van de doodstraf, wat hem van alle kanten kritiek opleverde. De rechts-conservatieve partij Fidesz van Orbán regeert sinds 2014 opnieuw in een coalitie met de christendemocratische KDNP. Hij raakte in februari 2015 door een herverkiezing in Vesprem de twee derde meerderheid in het parlement kwijt.

De uitspraak van Juncker is echter ook een boemerang voor de voorzitter van de Europese Commissie zelf. Terwijl Viktor Orbán´s coalitie werd gekozen, kan de vrije (!) en soevereine (!) bevolking van de Europese naties – ik kies bewust niet voor het begrip van een Europees volk – de voorzitter van de Europese Commissie niet kiezen. Want de voorzitter van de Europese Commissie wordt door de Europese Raad (niet te verwarren met de Raad van Europa!) voorgesteld en door het Europees Parlement voor een periode van vijf jaar gekozen. Deze keer waren de fracties het er vrijwillig over eens dat de sterkste fractie in het Europees Parlement de voorzitter van de Europese Commissie levert. Dat hoeft echter niet altijd zo te zijn, zoals het debat rondom Juncker of Schulz na de verkiezingen voor het Europees Parlement liet zien, toen er bijna geen einde kwam aan de discussies. Daarmee is de “ondemocratie” echter nog niet ten einde. De aan de voorzitter van de Europese Commissie ondergeschikte Eurocommissarissen worden uitgezocht door de Europese Raad en de verschillende regeringen. Het Europees Parlement kan hen slechts in één keer accepteren of afwijzen. Wat de bodem echter uit het “democratievat” slaat, is dat alleen de Europese Commissie het recht heeft om wetten voor te stellen – het Europees Parlement neemt deze wetten alleen maar aan of wijst ze af. Dat het Europees Parlement echter gezien het grote aantal wetsvoorstellen in tijdnood komt en eventueel helemaal niet voldoende geïnformeerd is waarover er eigenlijk precies gestemd wordt, ligt voor de hand.

Wie zelf in een glazen huis zit, moet niet met stenen gooien. Een feit is dat wij in de Europese Unie onder het dictaat van de eurocratie, van de economische lobby en van de voorstanders van de trans-Atlantische samenwerking, die ons TTIP, CETA en TISA door de strot willen duwen, meer lijden dan onder een Viktor Orbán, die zijn land weliswaar met strakke hand regeert, maar wel degelijk successen kan laten zien. Na de socialistische leugenaar Ferenc Gyurcsány, die een puinhoop van Hongarije maakte, moest Orbán in de eerste plaats de Hongaarse staat weer op het juiste spoor van succes zetten, waarbij hij het aan de stok kreeg met het chanterende IMF. In de EU hebben we staatsmannen zoals Orbán nodig, die zich verzetten tegen de “waanzin” van deze EUSSR.

Video – Juncker: “The dictator is coming”Bron: www.contra-magazin.com

Auteur: Andre Eric Keller

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2015/05/25 ... more-89748
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 46454
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Bevoegdheden Europese Unie

Berichtdoor Pilgrim » Za Jun 06, 2015 1:22 am

De EU zou de EU uit de EU moeten gooien

Geplaatst op 4 juni 2015

De voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, dreigt Hongarije uit de EU te gooien, omdat men daar over de herinvoering van de doodstraf discussieert. Ook beschuldigt men Hongarije van antidemocratische politiek en de beperking van de burgerrechten. Als dat zo is, dan zou men nu eindelijk ook de EU uit de EU moeten gooien.

Als de EU een land zou zijn, dan zou ze wegens gebrek aan democratie niet in de EU worden opgenomen. De EU is een centralistische constructie met een regering die benoemd wordt. De voorzitter van de Europese commissie is geen gekozen volksvertegenwoordiger. Alleen het parlement wordt in de EU gekozen – de Europese commissie wordt benoemd. De EU neemt het ook niet zo nauw met de burgerrechten, zoals men op dit moment aan het debat over TTIP kan zien. Maar een van de belangrijkste redenen om de EU uit de EU te gooien, is dezelfde reden als bij de dreiging tegen Hongarije: de doodstraf. Deze werd via het Verdrag van Lissabonweer toegestaan aan de EU-lidstaten en trad op 1 december 2009 in werking.

n artikel 2 van de grondrechten-charta van de EU staat onder (2): “Niemand mag tot de doodstraf veroordeeld of terechtgesteld worden.” De toelichtingen horen hier echter ook bij. In de zogenaamde toelichtingen betreffende de grondrechtencharta staat: “Een doding wordt niet als schending van het artikel beschouwd” als het noodzakelijk is “een oproer of opstand legaal neer te slaan.” De tweede uitzondering wanneer de doodstraf mag worden opgelegd: “Voor daden in tijden van oorlog of bij onmiddellijk oorlogsgevaar.” De EU heeft met deze goedkope goocheltruc de doodstraf ingevoerd. Jean-Claude Juncker zou er over moeten nadenken zichzelf uit de EU te gooien.

Bron: https://pinksliberal.wordpress.com

Auteur: “Jenny”

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2015/06/04 ... more-90409
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 46454
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Bevoegdheden Europese Unie

Berichtdoor Pilgrim » Vr Jun 12, 2015 4:11 pm

Schwab (CDU): 'EU-landen moeten soevereiniteit inleveren'

Door Ties Brock | 12 jun 2015

Afbeelding
Schwab spreekt in het EU-parlement namens de CDU. - Foto:Andreas Schwab

Door Ties Brock | 12 jun 2015

Europarlementariër Andreas Schwab (CDU, 42) wil nieuwe Europese regels om de macht van bedrijven als Google te breken. Om de welvaart in Europa te behouden moeten Unielanden soevereiniteit inleveren.

Dat is volgens de Duitser nodig om consumenten en ondernemers te beschermen, zegt de Duitse politicus in een gesprek met weekblad Elsevier.

Schwab spreekt in het Europees Parlement namens de grootste fractie – de christendemocraten – over consumentenbescherming en de interne markt. Hij riep in november 2014 op tot het opsplitsen van Google in verschillende bedrijven op de Europese markt.

Een meerderheid in het parlement steunde hem. Inmiddels hangt de Amerikaanse internetgigant door een aanklacht van de Europese Commissie een boete van zes miljard euro boven het hoofd.

Behalve Europarlementariër is Schwab advocaat bij kantoor CMS Hasche Sigle, dat onder meer Duitse uitgevers en mediabedrijven bijstaat. In 2009 vertegenwoordigde Schwabs werkgever de Duitse tijdschriftenuitgevers – opponenten van Google – in een rechtszaak. De uitgevers steunen een aanklacht tegen Google.

Maar volgens Schwab is die zaak lang geleden en was hij er niet bij betrokken. Schwabs terrein als advocaat is Europees recht en antitrustrecht en hij voorkomt belangenconflicten in zijn werk, zegt hij. 'Onafhankelijkheid is een geestelijke houding. Die kun je niet kopen of verordenen.'

Elsevier: U bent in het Europees Parlement het gezicht van de strijd tegen Google. Wat heeft u tegen dat bedrijf?

Andreas Schwab: 'Ik heb niets tegen Google. Maar het bedrijfsleven mag het internet niet domineren. Google is door zijn grootte een snelweg in het digitale tijdperk, een essentiële faciliteit. Langs die weg mogen niet alleen winkels liggen die aan de aanleg van de snelweg hebben bijgedragen.'

Doelt u erop Google dat zijn eigen diensten als News en Maps aanprijst?

'Ja, dat vind ik ongewenst. Overigens doet niet alleen Google dat. Als ik op mijn iPhone een hotel wil boeken, kom ik via iMaps automatisch op Booking.com terecht. Maar ik wil dat niet. Er zijn toch ook andere diensten om hotels te reserveren?'

Maar u koopt toch die telefoon? Mag Apple niet samenwerken met Booking.com?

'Dat brengt niet de concurrentie die we in Europa willen hebben. In de jaren negentig bepaalde de Europese Unie dat alle gsm's op dezelfde golflengte moesten zitten. Die standaardisering leidde tot een concurrentielawine en veel innovatie in Europa. We waren de Verenigde Staten voor. Daar kon je met je mobieltje niet naar een ander merk bellen. In Europa hadden we een gelijk speelveld.'

Wat wilt u met die vergelijking zeggen?

'We kunnen niet iedere beslissing aan ondoorzichtige private ondernemingen overlaten. Ook nu moeten we voorkomen dat bedrijven het monopolie hebben op digitale apparaten.'

Hebben we daarvoor meer EU-regels nodig?

'Ik geloof van wel. We kunnen verbieden dat digitale systemen of platforms de beslissing van de consument buitenproportioneel beperken. Als de gebruiker op zijn telefoon niet kan instellen welke hotelboekingsapp hij wil gebruiken, vind ik dat een oneerlijke handelspraktijk.'

Meer EU-regels worden in Nederland niet met open armen ontvangen.

'Ik denk dat we in Nederland en het Verenigd Koninkrijk steun kunnen krijgen als we zeggen: Europa moet een markt zijn waarin faire en duidelijke concurrentievoorwaarden gelden, waardoor elke ondernemer een kans heeft. Dat willen Nederlanders en Britten ook.'

U werkt behalve als parlementariër ook als advocaat voor CMS Hasche Sigle, dat Duitse uitgevers verdedigt. Zij steunen een klacht tegen Google. Hoe kunt u dat combineren?

'Ten eerste is die bewering onjuist. Maar wie de strijd aangaat met grote bedrijven, weet dat het niet altijd over rozen gaat. Een ding is helder: ik geef geen advies over zaken die te maken hebben met mijn taak als volksvertegenwoordiger. Bovendien verdedigt de Duitse grondwet de uitoefening van het vrije beroep en het vrije mandaat. Daarom mag men als parlementslid, zeker in de mate waarin ik het doe, werkzaam blijven als advocaat. Het is nadrukkelijk toegestaan.'

Het is misschien toegestaan, maar is het ook wenselijk?

'Het is nu eenmaal zo. Ik heb dat zo niet uitgekozen. Advocaat is geen beroep dat je op een dag aan een spijker aan de muur hangt. Je betaalt pensioenbijdragen en contributies. Je hebt een adres en je moet een licentie behouden. Je kunt er niet op rekenen dat je eeuwig volksvertegenwoordiger zult blijven.'

Verwacht uw werkgever geen wederdienst van u als parlementariër?

'Dat is alleen een probleem als het om grote bedragen gaat. Zoveel is het bij mij niet. Ongeveer duizend euro per maand. Maar ik heb ook kosten voor een bureau, een adres, de vernieuwing van mijn licentie. U kunt niet verlangen dat men vanwege een parlementaire functie zijn hele carrière op het spel zet. Je moet maar weer een baan vinden.'

Er is toch ook wachtgeld?

'Mijn functie als advocaat beïnvloedt mijn werk als parlementariër überhaupt niet.'

De grootste internetbedrijven in Europa zijn Amerikaans. Waarom brengt Europa geen eigen Google, Facebook en Uber voort?

'De markt is niet groot genoeg. Overal gelden andere regels. Taxi-applicatie Uber maakt dat duidelijk. Als een Nederlander dat bedacht zou hebben, zou hij het niet in Nederland maar in de Verenigde Staten uitproberen. Nederland is te klein om zo'n project uit te voeren, want in andere Europese landen gelden andere regels voor netneutraliteit, roaming en telecominfrastructuur.'

Wat moet er gebeuren om dat te veranderen?

'De landen moeten soevereiniteit inleveren. Anders houd je wel nationale soevereiniteit, maar geen perspectieven voor onze economie. Dat is moeilijk te zeggen in een tijd met Marine Le Pen, Podemos en Syriza, maar het is de waarheid. Als we de welvaart voor onze kinderen willen behouden, moeten we Europa economisch sterker verenigen. Landen kunnen nog wel zelf beslissen over cultuurpolitiek en de politie, maar economisch moeten we opener zijn.'

http://www.elsevier.nl/Buitenland/achte ... -1776094W/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 46454
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Bevoegdheden Europese Unie

Berichtdoor Pilgrim » Di Jun 23, 2015 5:29 pm

Plan Juncker: Niet minder, maar méér Europa!

Jean Wanningen, 23 juni 2015

Maandag 22 juni presenteerde Commissievoorzitter Juncker zijn Plan: ‘De voltooïng van Europa’s Economische en Monetaire Unie. Juncker presenteerde dit plan mede namens vier andere Europese ‘presidenten’: ECB-baas Draghi, EU-voorzitter Tusk, Eurogroep-voorzitter Dijsselbloem en EP-voorzitter Schulz.

Frans Timmermans kan wel naar huis, want het plan is geen pleidooi voor minder ‘Europa’, maar juist voor méér. En dat, terwijl Timmermans is aangesteld om mede namens de Nederlandse regering vooral te zorgen voor minder Europa. Althans, dat beweerde onze minister-president. A zeggen in Den Haag en B doen in Brussel, het klinkt bekend in de oren.

Inhoud
Wie kijkt naar de inhoudsopgave van het plan weet meteen hoe laat het is: 1. Een hechte en rechtvaardige economische en monetaire unie; 2. Naar een economische unie – convergentie, welvaart en sociale cohesie; 3. Naar een financiële unie – geïntegreerde financiën voor een geïntegreerde economie; 4. Naar een begrotingsunie – een geïntegreerd kader voor gezond en geïntegreerd begrotingsbeleid; 5. Democratische verantwoording, legitimiteit en institutionele versterking.

Om met dat laatste te beginnen: met een perfect gevoel voor bad timing presenteren vijf ongekozen ambtenaren een rapport dat ondubbelzinnig pleit voor verdere soevereiniteitsoverdracht naar Brussel. Ongekozen, want Commissievoorzitter Juncker is indirect aangewezen en parlementsvoorzitter Schulz moet het doen met een halfwassen benoeming door een parlement dat nauwelijks een parlement genoemd kan worden. Men praat met elkaar via tolken en de spreektijden van parlementariërs zijn doorgaans beperkt tot in één á twee minuutjes een A-viertje voorlezen. Van een echt parlementair debat is nauwelijks sprake, het parlement fungeert vooral als applausmachine van de Commissie. Schulz was overigens aanvankelijk gepasseerd voor dit overleg, maar heeft zich er – na protest – tussengewurmd.

Dit plan van Juncker cum suis is de facto een vervolg op het eerdere plan van zijn voorganger Van Rompuy, Naar een echte Economische en Monetaire Unie van december 2012, dat overigens nog veel verder ging met de bevoegdhedenoverdracht – en het daarom ook niet haalde.

Veel Draghi
Het rapport ademt de geest van Draghi. Schulz doet sowieso voor spek en bonen mee, Dijsselbloem heeft zich er nauwelijks mee bemoeid en Tusk houdt zich vooral met buitenlandse zaken bezig (lees: met het Rusland/Oekraïne conflict), zijn land voert niet eens de euro. Sterker, toekomstig minister-presidentskandidate Beata Szydło verklaarde onomwonden dat als Polen de euro had ingevoerd, het land nu eenzelfde lot zou hebben ondergaan als Griekenland:

Pawel Swidlicki @pswidlicki
Law and Justice PM candidate Beata Szydło: If Tusk had taken us into the euro, today we'd be a second Greece (h/t @pmajewski01)
17:07 - 22 juni 2015

Waslijst
De vijf presidenten hebben een waslijst aan punten opgesteld die vanaf 1 juli aanstaande tot en met 2017 geregeld moeten worden. Opvallend daarbij is dat het zwaartepunt van de soevereiniteitsoverdracht tussen 2017 en 2025 moet plaatsvinden, dus ná een eventueel Brits referendum over deelname aan de EU.

Ander opvallend punt is, dat veel meer gewicht zal worden toegekend aan de Centrale Plannings Bureaus, zoals ons CPB. Het is de bedoeling dat deze planbureaus de kern gaan vormen van een adviserende budgettaire raad, die toetst hoe nationaal begrotingsbeleid zich verhoudt tot gemeenschappelijke Europese doelstellingen en beleidsaanbevelingen. Ook moeten zij bijdragen aan een grotere coherentie tussen de verschillende eurolanden. En dat is ook hard nodig, want de invoering van de euro heeft niet geleid tot die grotere coherentie, maar juist tot een hogere divergentie, zoals ook uit onderstaande grafiek blijkt.

Afbeelding
Bron: RTL-Z

In hun inleiding schrijven de heren, dat een volwaardige EMU weliswaar geen doel op zich is, maar een middel om alle burgers een beter en rechtvaardiger leven te bieden, de Unie voor te bereiden op wereldwijde toekomstige uitdagingen en om elk van de lidstaten in staat te stellen te gedijen. Maar aan de volken van de EU-lidstaten wordt niet gevraagd of zij deze vergaande bevoegdhedenoverdracht wel zo zien zitten.

Economische schokken
Het nieuwe investeringsfonds van Juncker – het EFSI – zou tijdelijk economische schokken in een of meer lidstaten op moeten vangen, mits die lidstaten economisch voldoende in de pas lopen. In een reactie op het rapport legde eurogroepvoorzitter Dijsselbloem vooral de nadruk op het afronden van de Bankenunie, de opstart van een nieuwe Kapitaalmarkt Unie en op maatregelen ter verbetering van de interne markt.

Implementatie van de plannen moet uiteindelijk in drie fasen leiden tot een volledig geïntegreerde en stabiele eurozone, uiterlijk in 2025. Compleet met een eigen Ministerie van Financiën en directe belastinginning. Tegen die tijd zijn de huidige hoofdrolspelers allang van het Europese toneel verdwenen, maar zitten de Europese burgers wel met de gevolgen ervan opgescheept. Het volledig ontbreken van democratische besluitvorming – in weerwil van alle mooie en zalvende woorden van Juncker c.s. – is een belediging voor de Europese burger, zoals ook politicoloog Chris Aalberts constateerde in diens reactie op het rapport.

Intussen lijkt er een deal in zicht tussen de Europese instituten en het arme Griekenland, waarover donderdag – tijdens de top waarop óók dit Plan van Juncker besproken wordt – verder wordt gepraat. Griekenland heeft het meest goudgerande spaardepositogarantiestelsel dat denkbaar is – monetair gefinancierd door de ECB – alle Griekse spaarders zijn inmiddels wel volledig uitbetaald door de Griekse banken, uiteindelijk gefinancierd door de Europese belastingbetaler. Deze Europese Unie laat zien dat de leiders ervan zich weinig gelegen laten liggen aan democratische beginselen, maar des te meer aan een kunstmatig georganiseerde planeconomie. Volgens mij heeft de geschiedenis al eens bewezen dat dergelijke planmatige structuren niet werken. Klaarblijkelijk leren sommige politici niet van het verleden. Dat komt er van als je juristen laat regeren, die geen kaas hebben gegeten van economie en de menselijke natuur.

En Dijsselbloems tweede termijn als eurogroepvoorzitter? Die kan hij wel vergeten.

http://www.ftm.nl/column/plan-juncker-n ... er-europa/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 46454
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Bevoegdheden Europese Unie

Berichtdoor Pilgrim » Di Jun 30, 2015 3:29 am

Juncker wil ministerie van Financiën voor de eurozone

22-6-2015 | Bron: BELGA

De eurozone zou op termijn een eigen ‘ministerie van Financiën’ moeten krijgen. Dat stelt de Luxemburger Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, in een rapport dat hij heeft geschreven met vijf leiders van Europese instellingen. Het rapport wordt maandag openbaar gemaakt.

Het nieuwe EU-orgaan, dat er tegen 2025 zou moeten komen, moet beslissingen nemen over het begrotingsbeleid. De precieze details moeten nog verder worden uitgewerkt.

In het voorstel van Juncker houden Eurolanden de controle over belastingheffingen. ‘Maar bepaalde beslissingen zullen steeds meer collectief moeten worden genomen’, aldus Juncker.

De commissievoorzitter schreef het rapport samen met de voorzitters van de Europese Raad (Donald Tusk), de eurogroep (Jeroen Dijsselbloem), de Europese Centrale Bank (Mario Draghi) en het Europees Parlement (Martin Schulz).

Voltijdse voorzitter
Ook wil Juncker de eurogroep, het overleg van de ministers van Financiën van de eurolanden, versterken door een voltijdse voorzitter aan te stellen. De huidige voorzitter, de Nederlander Jeroen Dijsselbloem, vervult die functie deeltijds. Ook moet de voorzitter op het internationaal toneel een grotere rol krijgen ‘bij het vertegenwoordigen van het belang van de gemeenschappelijk munt’, aldus het rapport.

Het rapport wordt onder meer besproken op de top van regeringsleiders en staatshoofden van de Europese Unie op donderdag en vrijdag.

http://www.standaard.be/cnt/dmf20150622_01742253
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)


Terug naar “Eurabia”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 3 gasten