Toenemend verzet tegen de massa-immigratie

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48235
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Toenemend verzet tegen de massa-immigratie

Bericht door Pilgrim »

Oostenrijk: Asielzoekers moeten € 840,- betalen

Geplaatst op 19 april 2018

Afbeelding

In Oostenrijk heeft de coalitie, met de rechts-conservatieve ÖVP en de extreemrechtse (webm.: ???) FPÖ, een pakket wetten gepresenteerd, waarin staat dat vluchtelingen die in Oostenrijk aankomen € 840,- cash zullen moeten betalen. Ze willen de wetten voor de zomer laten goedkeuren om de asielwetgeving te verscherpen.

Met het bedrag zullen asielzoekers zelf een deel van de procedurekosten moeten betalen, legden bondskanselier Sebastian Kurz (ÖVP) en vicekanselier Heinz-Christian Strache (FPÖ) uit. De regering wil zo illegale migratie en misbruiken tegengaan, en het land minder aantrekkelijk te maken voor asielzoekers.

Uitzetting
Voortaan wordt het ook mogelijk om gsm’s uit te lezen, om doorslaggevende tips te krijgen over de herkomst, de reisroute of mogelijke criminele handelingen. Met de nieuwe wetgeving zullen veroordeelde migranten het land uitgezet kunnen worden.

Minder sociale hulp
Daarnaast zullen asielaanvragers die “op vakantie gaan in het thuisland” elk verblijfsrecht in Oostenrijk verliezen. Ook de sociale hulp voor vluchtelingen zou teruggeschroefd worden. Vanuit oppositie en middenveld kwam er al kritiek op de regeringsplannen.

Bron: https://nieuws.vtm.be

https://ejbron.wordpress.com/2018/04/19 ... 0-betalen/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48235
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Toenemend verzet tegen de massa-immigratie

Bericht door Pilgrim »

Oostenrijk laat zien hoe het moet: meer netto voor gezinnen, minder geld voor asielzoekers

Geplaatst op 21 april 2018

Afbeelding
De Oostenrijkse kanselier en vicekanselier: Sebastian Kurz (ÖVP) en H.C. Strache (FPÖ).

Onder groot gejammer en geklaag van de linkse oppositie werd in het Oostenrijkse parlement de nieuwe dubbele begroting 2018/2019 aangenomen. Het begrotingsplan van minister van Financiën Hartwig Löger (ÖVP) is in slechts enkele woorden samen te vatten: meer netto voor gezinnen, minder geld voor de asielindustrie. Oostenrijk laat zien hoe het moet!

Met de begroting zijn niet alleen de conservatieven onder bondskanselier Sebastian Kurz tevreden, maar ook de partner FPÖ is blij. De parlementariër en politicus financiële zaken van de FPÖ, Hermann Brückl, noemde het nieuwe begrotingsplan een “teken voor een echte ommekeer in Oostenrijk”. Juist de gezinsbonus als eerste maatregel van de ÖVP/FPÖ-regering zou dit nadrukkelijk hebben laten zien.

Met de door de regeringsmeerderheid aangenomen begrotingen 2018 en 2019 zouden enerzijds burgers en economie ontlast worden, anderzijds zou het eindelijk afgelopen zijn met de “socialistische schuldenpolitiek” van de afgelopen jaren. Brückl verder: “Wij ontlasten heel bewust de Oostenrijkse sterke schouders en garanderen tegelijkertijd de welvaartsstaat voor de autochtonen, die hem echt nodig hebben.”

In werkelijkheid was de kritiek van de SPÖ, de Groenen, de lijst Pilz en ook van de liberale Neos er vooral op gericht dat de ÖVP/FPÖ-regering het rode potlood heeft gebruikt op asielgebied – ook om het beloofde nul tekort echt te behalen. Bij de in Oostenrijk levende buitenlanders zouden meer dan € 900 miljoen bezuinigd worden. De ÖVP/FPÖ-regering wil bijvoorbeeld de basisverzorging voor asiel met jaarlijks € 130 miljoen verminderen. Nog eens € 130 miljoen per jaar dienen door kortingen of stoppen van integratiemaatregelen bij de zogenaamde arbeidsmarktservice te worden bezuinigd. Bovendien is een beperking gepland van de naar het buitenland stromende gezinshulp van ongeveer € 80 miljoen.

De vicekanselier en chef van de FPÖ, Heinz Christian Strache, liet enkele weken geleden al de basis van het nieuwe begrotingsplan weten: “We bezuinigen bij de niet-Oostenrijkers om het sociale stelsel minder aantrekkelijk te maken voor immigranten. Wij willen de mensen ontlasten door hen minder belasting te laten betalen. We ontlasten de arbeiders, de gezinnen en pensioengerechtigden en investeren in de zorg.” En Johann Gudenus van de FPÖ zei: “Nadat door de SPÖ geleide regeringen jarenlang armoedemigranten Oostenrijk hebben binnengelaten, reduceren wij met deze maatregelen nu duidelijk de immigratie in ons sociale stelsel.”

Behalve de linkse partijen wond ook de in Wenen gevestigde asiellobby organisatie SOS Medemens zich op over het begrotingsplan 2018/2019. Met haar “bezuinigings begrotingspolitiek” en “anti-buitenlander retoriek” zou de Oostenrijkse regering 1,4 miljoen mensen met een migratieachtergrond in Oostenrijk buitensluiten, stond er in een verklaring van de organisatie. Bij zulk gekreun van deze kant is te zeggen: de ÖVP/FPÖ-regering heeft blijkbaar alles goed gedaan!

Bron: www.compact-online.de

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2018/04/21 ... elzoekers/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48235
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Toenemend verzet tegen de massa-immigratie

Bericht door Pilgrim »

Oostenrijk zet in op uitzetting: eerste verzamelkamp voor afgewezen “asielzoekers” geopend

Geplaatst op 1 mei 2018

Afbeelding

Oostenrijk pakt de geplande geforceerde uitzetting van afgewezen “asielzoekers” serieus aan. Als eerste deelstaat opende Nieder-Österreich een verzamelkamp voor uitzettingskandidaten, waar de desbetreffende aspiranten nu naartoe moeten verhuizen. De actie, een initiatief van de minister van Asielzaken van de deelstaat, Gottfried Waldhäusl (FPÖ, foto), dient de komende dagen al te beginnen.

Door het Coördinatiepunt voor vreemdelingenzaken van de deelstaat Nieder-Österreich zouden volgens persberichten al 405 brieven naar personen zijn gestuurd die, nadat hun hoger beroep om asiel te krijgen door de hoogste administratieve rechtbank werd afgewezen, werden afgewezen. Aan deze brief is een uitwijzing verboden: de oproep om Oostenrijk te verlaten en dit in het kader van het terugkeeradvies zelf te regelen.

Volgens Waldhäusl hebben de personen die voor uitzetting in aanmerking komen in hun nieuwe onderkomen alleen recht op zakelijke diensten, dus “volledige verzorging”: bed, bad en brood. Zakgeld – in de basisverzorging anders € 40,- in de maand – evenals financiële hulp voor kleding en school, krijgen ze “tot wederopzegging” niet.

De reis naar het hen toegewezen onderkomen moeten de betrokkenen zelf bekostigen, evenals het transport van eventuele eigendommen daar naartoe. Als ze tot 4 mei niet op het nieuwe adres opduiken, dan gelden ze dus niet meer als hulpbehoevend.

De actie, die in opdracht van Waldhäusl werd gestart, markeert nog een stap met betrekking tot de verscherping van het buitenlander-recht, die in het begin van het jaar door minister van Binnenlandse Zaken, Herbert Kickl (FPÖ), was aangekondigd en die nu stapsgewijs wordt uitgevoerd. Het pakket bevat o.a. het afpakken van geld van “asielzoekers”. Migranten moeten hun eigen bijdrage betalen aan hun verzorging en onderbrenging. Bovendien mogen de geografische data op hun mobiele telefoons worden uitgelezen om het inmiddels “dure” onderzoek in de asielprocedures te bespoedigen: “Dat kost geld”, aldus Kickl. “Asielzoekers” zouden deels “avontuurlijke vluchtverhalen” vertellen, die op deze manier eenvoudig gecontroleerd zouden kunnen worden.

Bron: http://zuerst.de

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2018/05/01 ... s-geopend/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48235
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Toenemend verzet tegen de massa-immigratie

Bericht door Pilgrim »

Strengheid loont: Zwitserland is geen favoriet doelland meer voor “asielzoekers”

Geplaatst op 3 mei 2018

Afbeelding

Dat aanscherpingen van het asiel- en immigratierecht wel degelijk doelmatig zijn, wordt nu opnieuw aangetoond door Zwitserland. Het land is inmiddels ondanks zijn economische aantrekkelijkheden geen favoriet doelland meer voor “asielzoekers”. Door personen zonder asielreden zou het land al enkele jaren “krachtig gemeden” worden, zei de verantwoordelijke staatssecretaris Mario Gattiker tegen een Oostenrijkse delegatie in Bern.

Nu zouden enkele Zwitserse hervormingen effect krijgen, die al voor 2015 werden ingevoerd. Zo worden sinds 2012 de asielprocedures veel sneller afgewikkeld – wie in Zwitserland asiel aanvraagt, zonder hiervoor een geldige reden te hebben, krijgt snel een negatieve beslissing. De aanvragen die bijzonder weinig vooruitzicht op succes hebben, worden met voorrang behandeld. Dat zou “overal bekend zijn geworden”, aldus Gattiker. Bovendien weigert Zwitserland aan zogenaamde terugkeerders een nieuwe asielprocedure.

Bij de snellere afhandeling van asielprocedures komt een “consequente” politiek van repatriëring. Daarvoor zou men ook de dialoog zoeken met de landen van herkomst, een “dialoog op ooghoogte”, die niet zou inzetten op dreigingen, maar op ontwikkelingssamenwerking en onderwijsmaatregelen. Er zou ook een nauwe samenwerking bestaan tussen de politieautoriteiten van de landen van herkomst en die van Zwitserland.

Zwitserland zou vooral veel aandacht schenken aan de “vrijwillige terugkeer”. Een systeem van prikkels bevoordeelt diegenen die vroeg de beslissing nemen om Zwitserland weer te verlaten. Iemand die terugkeert, kan op minstens 1000 Zwitserse Franken (€ 836,12) rekenen. Bij een snelle terugkeer kan dit bedrag stijgen tot 5000 Zwitserse Franken. Het geld wordt echter niet contant uitbetaald, maar projectgebonden uitgedeeld om een nieuwe start in het land van herkomst mogelijk te maken. Volgens Gattiker leidt dit systeem ertoe dat slechts 5% van de vluchtelingen gedwongen moeten worden uitgezet. Deze 5% zou echter belangrijk zijn om een “dreigend decor” handhaven.

Door de hervormingen van 2012 is “Zwitserland geen aantrekkelijk land voor armoedemigratie uit Afrika”, aldus Gattiker. Slechts 10% van de vluchtelingen die in Zwitserland aankomen, vraagt asiel aan.

In 2016 werd er een nieuwe asielwet aangenomen. Hij voorziet o.a. in het creëren van landelijke asielcentra, die alle betrokken spelers inclusief de rechter op één enkele plaats verzamelen, wat de asielprocedure nog een keer versnelt. Dan dient 60% van de gevallen in eerste instantie binnen acht dagen, i.p.v. de tot dan toe gebruikelijke 30 werkdagen, afgewikkeld te worden. Daarbij komen kortere periodes om in beroep te gaan.

Bron: http://zuerst.de

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2018/05/03 ... elzoekers/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48235
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Toenemend verzet tegen de massa-immigratie

Bericht door Pilgrim »

Europees-Afrikaanse conferentie druist in tegen de belangen van de naties

Geplaatst op 3 mei 2018

Afbeelding

Hongarije zou gisteren geweigerd hebben een op een Europees-Afrikaanse ministersconferentie in Marrakesh aangenomen verklaring over migratie aan te nemen, zei de Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken, en noemde het document “een extreme pro-migratie verklaring, die indruist tegen de belangen van Hongarije.” Het zogenaamde Rabat-proces, waarmee ongeveer tien jaar geleden werd begonnen, zou “van zijn oorspronkelijke weg zijn geraakt”, zei Péter Szijjártó telefonisch tegenover MTI vanuit Marrakesh, nadat hij had deelgenomen aan de vijfde Euro-Afrikaanse ministersconferentie over migratie en ontwikkeling.

Het zou het oorspronkelijke doel van het Rabat-proces geweest zijn om de toestroom van migranten uit Afrika naar Europa door het zinvol inzetten van Europees geld te stoppen, argumenteerde de minister. Szijjártó zei dat het op de conferentie aangenomen document een “extreme pro-migratie verklaring” zou zijn, die “de migratie zou moeten blijven inspireren” en nieuwe migratieroutes zou moeten creëren, in plaats van zich erop te concentreren hoe migratie als geheel gestopt kan worden. “Deze verklaring druist volledig in tegen het belang van Hongarije en Europa”, zei Szijjártó, en hij voegde er aan toe dat het debat gisteren in Marrakesh eentje in een serie internationale debatten geweest zou zijn die “uitdrukking zouden geven aan een alarmerend proces”.

De Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken zei dat de opvattingen van de Afrikaanse landen steeds meer zouden domineren in de debatten, terwijl de Europese landen hun eigen belangen zouden opgeven. Hij zei dat de Afrikaanse landen in kwestie de migratie als motor van de economische groei, de basis van de globale welstand en een proces zien, dat eerder beheerd en georganiseerd dan gestopt zou moeten worden. Hij zei dat ook de Europese landen ermee begonnen zouden zijn deze positie in te nemen om de belangen van hun burgers op te geven en de veiligheidsrisico´s van de migratie te negeren.

“Wij zullen daar niet medeschuldig aan zijn en de Europese bedoeling om de samenstelling van de bevolking van het continent te veranderen serieus betwijfelen”, zei Szijjártó. De minister voegde er aan toe dat Europa´s ondersteuning van de migratie een “uitverkoop van de cultuur en veiligheid van het continent” zou zijn, waarvan hij zei dat Hongarije deze niet zou ondersteunen. Szijjártó riep de Europese instellingen ertoe op om zich tot de verkiezingen voor het Europees Parlement volgend jaar geen migratiebeslissingen vast te leggen, omdat dit “uiterst ondemocratisch” zou zijn. Het Europese volk zou het recht moeten krijgen om zelf te beslissen wat het over de toekomst van het continent zou denken, zei hij.

Bron: http://unser-mitteleuropa.com

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2018/05/03 ... de-naties/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48235
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Toenemend verzet tegen de massa-immigratie

Bericht door Pilgrim »

Lesbos: Politie tegen woedende burgers!

Geplaatst op 4 mei 2018

Afbeelding
Inwoners van het Griekse eiland Lesbos protesteren tegen de migratiepolitiek van de Griekse regering.

Op het Griekse eiland Lebos verliezen de inwoners met het oog op duizenden zogenaamde vluchtelingen hun geduld. Woensdag protesteerden ze ertegen dat de illegale immigranten daar vastzitten en kregen prompt met de politie te maken.

Meer dan een uur lang vond er een botsing plaats tussen woedende Griekse burgers en de politie. De politie zette traangas in. Er zou geen informatie zijn over gewonden of arrestaties, bericht de “Deutsche Welle”.

De protesten van woensdag maakten deel uit van een algemene staking op het hele eiland tegen het in 2016 tussen de EU en Turkije overeengekomen akkoord, dat eigenlijk onder het betalen van miljoenen de repatriëring van illegale immigranten naar Turkije ten doel had. In plaats daarvan zitten er nu 15.000 zogenaamde vluchtelingen op de Griekse eilanden Lesbos, Chios, Samos, Leros en Kos vast, die wachten op de verwerking van hun asielaanvragen.

De inwoners eisen, gezien de overvolle kampen, van de regering de immigranten elders onder te brengen. “dit alles gaat te ver. Elke dag komen er nieuwe bussen vol migranten aan. De regering moet ze hier wegbrengen en elders onderbrengen”, eist de demonstrant Yannis Vaxevanis.

Het aantal nieuwkomers is de afgelopen weken weer sterk toegenomen. Per week zouden er 500 op Lesbos aankomen. De verzorging zou niet meer gegarandeerd kunnen worden en in de kampen zou het steeds opnieuw tot geweld komen, klagen vluchtelingenwerkers van Artsen zonder Grenzen.

Tijdens zijn bezoek aan Lesbos woensdag zorgde de Griekse minister-president Alexis Tsipras voor ergernis, toen hij opmerkte dat het er zonder akkoord “nog driemaal zo erg op het eiland zou uitzien”. Drie jaar geleden zouden er per slot van rekening nog 4000 tot 5000 per dag zijn aangekomen, aldus Tsipras, die toegaf dat de situatie voor migranten in inwoners “moeilijk zou zijn”. Hij beloofde extra personeel om de aanvragen sneller af te kunnen handelen. In de tussentijd landden er nog eens 53 illegale immigranten met een jacht op een afgelegen strand in het noordoosten van Griekenland.

Bron: www.journalistenwatch.com

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2018/05/04 ... e-burgers/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48235
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Toenemend verzet tegen de massa-immigratie

Bericht door Pilgrim »

Gezamenlijk statement Polen en Hongarije over het EU-standpunt betreffende migratie
Vlad Tepesblog - Gepubliceerd op 15 mei 2018

De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48235
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Toenemend verzet tegen de massa-immigratie

Bericht door Pilgrim »

“Biker für Deutschland” demonstreren in Berlijn – “Antifa” verstopt zich

Geplaatst op 20 mei 2018

Afbeelding

De “Biker für Deutschland” hadden voor vandaag op geroepen tot een grote demonstratie in Berlijn om tegen de toestanden in ons land te demonstreren. Een deelneemster schrijft ons: “We waren met duizenden. Het was fantastisch en we komen terug.”

En het verbazingwekkende: ondanks het eenduidige motto was er geen enkele “Antifascist” te zien... de hele demonstratieroute was voor honderden motorrijders met hun zware machines, Duitse vlaggen en duidelijke affiches en kledingstukken.

Dus heel anders dan bij de Vrouwenmars... waar kinderen en vrouwen grotendeels onbeschermd en uiteindelijk ook door de politie indirect gehinderd werden in de uitoefening van hun demonstratierecht en de linksen met geweld tegen de demonstranten optraden.

Er gaan nu stemmen op, die er opnieuw op wijzen dat een aanwezigheid van de “Biker für Deutschland” bij de Vrouwenmars over twee weken geen slecht idee zou zijn. Een deelneemster tegenover “Philosophia Perennis”:

“De motorrijders willen ons volgende week op de AfD-demonstratie ondersteunen, omdat ze hoorden dat de linksen hebben aangekondigd dat ´Berlijn zal branden´ als de AfD demonstreert. We hopen dan ook dat ze komen, want daar hebben we serieuze ondersteuning nodig.”

En: “Misschien zouden we ertoe moeten oproepen om alle motorrijders hun benzinekosten te vergoeden om ook naar de Vrouwenmars te komen, net zoals ze vandaag naar Berlijn kwamen... Dat zou wellicht de oplossing zijn, want vandaag was er geen ´Antifascist´ te zien en veel motorpolitie.”

Bron: https://philosophia-perennis.com

Door: David Berger

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2018/05/20 ... topt-zich/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48235
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Toenemend verzet tegen de massa-immigratie

Bericht door Pilgrim »

Hoe Oostenrijk de macht van de NGO´s beknot

Geplaatst op 26 mei 2018

Afbeelding

Het gebeurt elke dag opnieuw: er komen mensen bij de Duitse grens aan, die vrolijk “asiel, asiel” zeggen, en zich daarna in een lang, door de domme Duitse belastingbetalers gefinancierd verblijf in Duitsland kunnen verheugen. Werken hoeven de eregasten van de volledig buiten controle geraakte Bondskanselier niet. Dat doen de Duitse idioten voor hen, die ook de wc´s mogen schoonmaken voor de nieuwe machtigen in het land.

Of je nu asiel krijgt of niet maakt in principe helemaal niets uit. Met veel trucjes kun je de uitzetting gemakkelijk een jaar of tien omzeilen, “doel bereikt”, een vrolijk leven in Germoney zonder te hoeven werken.

Eén truc is de aanklacht tegen de negatieve asielbeslissing. Een advocaat helpt graag. Het contact met de goed verdienende advocaten, die hun zakken vullen met zulke aanklachten en daarbij ook nog eens hun medemenselijkheid bejubeld willen zien, wordt gelegd door de vluchtelingenhelpers, de gewaardeerde goedmenschen.

Nu zijn dat niet meer diegenen die met knuffelbeertjes gooiden op stations, maar onbetrouwbare verenigingen, zogenaamde niet-gouvernementele organisaties (NGO´s), die de asielzoekers terzijde staan. In Oostenrijk zijn dat de verenigingen “Mensenrechten Oostenrijk” en “Arge rechtsadvies”. Met staatssubsidies gefinancierd, wordt zo tegen beslissingen van de staat gestreden en de uitzetting vaan jarenlang op de lange baan geschoven.

Met andere woorden: de Republiek Oostenrijk financiert haar tegenstanders. De organisaties en hun advocaten zijn door de bank genomen links of extreemlinks ingesteld, zijn echter niet vies van het geld van de staat.

De nieuwe regering onder Sebastian Kurz (ÖVP) en Heinz-Christian Strache (FPÖ) wil nu een einde maken aan dit schandalige spelletjes van de voorgaande regeringen. Vanaf 2020 dient een landelijk kantoor, dat gevestigd is in het ministerie van Binnenlandse Zaken, het rechtsadvies in asielprocedures over te nemen, meldt de “Kronen-Zeitung”.

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zullen met het nieuwe model asielprocedures sneller afgehandeld kunnen worden. Procedures die meerdere jaren lang duren, moeten verhinderd worden.

Het nieuwe model zorgt echter voor kritiek: een breed front van juristen, kunstenaars en NGO´s protesteert tegen deze ontwikkeling, omdat het daardoor de onafhankelijkheid van de rechtsstaat bedreigd ziet. Het eist in een open brief dat een onafhankelijk asieladvies gehandhaafd blijft.

Wat betreft asielpolitiek is vooral Zwitserland een voorbeeld voor vicekanselier Strache. Dientengevolge vermindert het aantal asielzoekers, terwijl dit in Duitsland en Oostenrijk sterk steeg. Zwitserland biedt bijvoorbeeld een versnelde procedure wat betreft rechtsadvies, waarmee de kans op van een negatieve beslissing veel groter wordt. Het aantal jarenlange procedures met in beroep gaan – zoals dit in Duitsland en Oostenrijk gebruikelijk is – is in Zwitserland veel lager.

Bron: www.pi-news.net

Door: “Chevrolet”

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2018/05/26 ... os-beknot/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 6534
Lid geworden op: zo apr 15, 2012 3:24 pm
Contacteer:

Re: Toenemend verzet tegen de massa-immigratie

Bericht door Ali Yas »

Pilgrim schreef:
Het aantal jarenlange procedures met in beroep gaan – zoals dit in Duitsland en Oostenrijk gebruikelijk is – is in Zwitserland veel lager.
Dat is toch voor iedereen beter? Hier zie je hoe een democratie kan werken als de bevolking het wérkelijk voor het zeggen heeft. Allerlei schimmige belangen krijgen dan minder kans.
Truth sounds like hate to those who hate truth.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 76177
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Toenemend verzet tegen de massa-immigratie

Bericht door Ariel »

Duizenden eisen: Merkel moet weg!

Berlijn – De AfD is in Berlijn begonnen aan haar grote demonstratie tegen de Duitse regering. Op de Washingtonplatz voor het hoofdstation kwamen volgwens woordvoerder Guido Reil ongeveer 5000 AfD-aanhangers bijeen. Verslaggevers van de “Junge Freiheit” omschrijven de stemming als euforisch. Op het station ontstonden lange rijen wachtende mensen bij de uitgangen. Blijkbaar waren zelfs de organisatoren verrast door de grote aandrang.

Steeds opnieuw weerklonken er “Merkel moet weg!” leuzen. Veel demonstranten hebben de Duitse vlag bij zich. Het hele plein in de buurt van de Bondskanselarij is een zee van zwart-rood-gouden vlaggen. De politie is met 2000 agenten aanwezig.

Linkse extremisten, maar ook politici van Die Linke en de Groenen hadden van tevoren tot protesten tegen de AfD-demonstratie opgeroepen. Meerdere links-radicale groeperingen hebben aangekondigd de protestoptocht te blokkeren. Een bondgenootschap van Berlijnse clubeigenaars wil bovendien met geluidswagens en schepen onder het motto “AfD wegblazen” de demonstratie van de partij dusdanig storen dat haar sprekers niet meer te horen zijn.

In Leipzig vielen vanmorgen vermoedelijk linkse extremisten een bus van de AfD met zakjes verf en stenen aan. Daarbij werd de voorruit zo beschadigd dat de bus niet meer verder kon rijden. In de bus bevond zich ook de AfD-parlementariër Siegbert Drose, die met 50 partijvrienden op weg was naar de demonstratie in Berlijn.

Tegen 13.30 uur eindigde de eerste manifestatie op de Washingtonplatz. De deelnemers zongen samen het lied “Die Gedanken sind frei”. Daarna zette de demonstratie zich langzaam in beweging in de richting van de Brandenburger Tor. Daar zullen vanmiddag dan o.a. de AfD-chefs Jörgen Meuthen en Alexander Gauland toespraken houden.

Ondertussen kwam het op de Mehringplatz tot de eerste botsingen met linkse anti-demonstranten. De politie moest naar eigen zeggen “dwangmiddelen” inzetten. Pogingen om de omheining te doorbreken en bij de AfD-demonstratie te komen, werden met pepperspray verhinderd.

De politie schatte vanmiddag het aantal deelnemers aan de AfD-demonstratie op “rondom de 4000”. Er zouden “duidelijk over de 10.000 mensen” zijn afgekomen op de antidemonstraties. Het aantal zou “eerder richting de 20.000 gaan”, zei een woordvoerder.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48235
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Toenemend verzet tegen de massa-immigratie

Bericht door Pilgrim »

Beatrix von Storch (AfD): “In Denemarken zijn AfD-standpunten regeringspolitiek”

Geplaatst op 27 mei 2018

Afbeelding

“In Denemarken zijn AfD-standpunten regeringspolitiek”, stelt Beatrix von Storch vast. Daar heeft men grip op de migratie. In Duitsland heeft men het hier moeilijk mee. En áls er een keer criminelen worden uitgezet, dan gaat dat gepaard met enorm hoge kosten en moeite.

In Denemarken is men strenger bij het thema migratie. Er komen minder migranten het land binnen, er worden minder asieldocumenten verstrekt en afgewezen “asielzoekers” worden sneller uitgezet. Eigenlijk doet de Deense regering precies datgene wat in Duitsland de AfD eist.
Op Twitter merkt Beatrix von Storch op:

“In Denemarken zijn AfD-standpunten regeringspolitiek. Minister van Integratie Inger Støjberg heeft advertenties in Libanon laten verspreiden om vluchtelingen ervan te weerhouden naar Denemarken te komen. Ook doet ze niet mee aan het ramadan-gevlij. Goed zo!”

Von Storch verwijst naar een artikel op “Welt-Online”, dat omschrijft hoe er in Denemarken met het thema migratie omgegaan wordt. Zo zou de Deense minister van Integratie, Inger Støjberg, gezegd hebben dat het niet zou kunnen dat men 18 uur vast en daarnaast een beroep uitoefent. Hoe moet iemand dan bijvoorbeeld nog geconcentreerd een bus besturen? Daarom zouden de moslims beter vakantie kunnen opnemen tijdens de ramadan.

In Duitsland doet men echter veel moeilijker over al deze onderwerpen. Daar wordt geprobeerd de Duitsers op de ramadan voor te bereiden. Het land zou zich op de islamitische vastenmaand als deel van de samenleving moeten instellen.

Uitzetting gaan in Duitsland maar heel moeizaam. En áls er al een keer een paar afgewezen “asielzoekers” of criminelen worden uitgezet, dan wordt tegen enorme kosten een vliegtuig gecharterd om hen onder veel politiebegeleiding naar Afghanistan te vliegen. Wat een moeite!
Beatrix von Storch becommentarieert op Twitter:

“15 criminelen, één chartervliegtuig, 43 politieagenten, een arts – en als ze weer aan de ´grens´ staan, laten we ze opnieuw binnen. Uitzetting in cijfers. Wat een waanzin.”

Bron: www.freiewelt.net

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2018/05/27 ... spolitiek/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48235
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Toenemend verzet tegen de massa-immigratie

Bericht door Pilgrim »

Nieuwe Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken wil “reddingsschepen” afwijzen

Geplaatst op 4 juni 2018

Afbeelding

Slechte vooruitzichten voor zelfbenoemde redders op zee

Voor de zelfbenoemde redders in de Middellandse Zee op de door “vluchtelingen” zeer frequent gebruikte route van Libië naar Italië worden de vooruitzichten op winstgevende zaken slechter. De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken wil ze afwijzen.


Voor ettelijke zelfbenoemde redders op zee was de door “vluchtelingen” veel gebruikte Middellandse Zeeroute van Libië naar Italië een lucratieve zaak. Met hun zogenaamde reddingen en hulpdiensten konden zij en hun organisaties schenkingen en subsidies genereren die in de miljoenen lopen. In feite echter waren zij smokkeldiensten, pleegden ze ettelijke wetsovertredingen en konden de beschuldiging dat zij samenwerkten met smokkel-bendes tot op de dag van vandaag niet ontkrachten.

Integendeel: meerdere malen verloren deze zelfbenoemde hulpverleners voor de rechtbank, toen zij wilden tegengaan dat men hen mensensmokkelaars noemde. Men mag hen dus gewoon zo blijven noemen wat ze zijn: mensensmokkelaars!

Maar de vernietigende naam van deze organisaties deed geen afbreuk aan hun activiteiten. Ze voeren diep de Libische zeezone van 12 mijl binnen om daar “vluchtelingen” op te nemen en per expres naar Italië te transporteren. De vorige Italiaanse regering keek werkeloos toe bij deze bedrijvigheid, voorzag de schepen deels zelfs met brandstof en andere goederen.

Dat is nu echter afgelopen. De nieuwe Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken, Matteo Salvini (foto), heeft aangekondigd dat hij deze verdachte reddingsschepen zal afwijzen. Ze mogen in het vervolg noch havens op het Italiaanse vasteland noch op een van de eilanden aandoen. Volgens Salvini zou het niet om reddingsacties gaan, maar om mensensmokkel. Hij zou zulke misdaden niet in de hand willen werken.

Bron: www.freiewelt.net

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2018/06/04 ... -afwijzen/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 76177
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Toenemend verzet tegen de massa-immigratie

Bericht door Ariel »

Pilgrim schreef:
Nieuwe Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken wil “reddingsschepen” afwijzen
Nou, geen probleem hoor. Dan gaan we toch gewoon via Spanje..... :finger:
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 6534
Lid geworden op: zo apr 15, 2012 3:24 pm
Contacteer:

Re: Toenemend verzet tegen de massa-immigratie

Bericht door Ali Yas »

Pilgrim schreef:
“15 criminelen, één chartervliegtuig, 43 politieagenten, een arts – en als ze weer aan de ´grens´ staan, laten we ze opnieuw binnen. Uitzetting in cijfers. Wat een waanzin.”
Met een schip is inderdaad goedkoper, zeker als je er een paar duizend per keer doet. Maar dan moet je dat wel goed organiseren. Ik ben bang dat dat in Duitsland nog steeds nare beelden oproept, maar, de situatie is anno nu toch echt anders. Andersom haast, zou ik willen zeggen. Het wordt tijd dat de Duitsers het verleden achter zich laten en eens vooruit gaan kijken.
Truth sounds like hate to those who hate truth.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48235
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Toenemend verzet tegen de massa-immigratie

Bericht door Pilgrim »

EU-partner George Soros en nieuwe Italiaanse regering verklaren elkaar de oorlog om migranten

Xander, 04-06-2018

Afbeelding
Lega kopman Matteo Salvini is de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken, en mag zich verheugen in een zeer snel groeiende populariteit vanwege zijn aangekondigde harde anti-immigratie beleid. Afbeelding: Getty Images (2)).

Soros: Lega’s Salvini gefinancierd door Putin – Salvini: Soros financiert jarenlang migrantensmokkelaars voor invasie Italië

De extreemlinkse globalist annex miljardair en officiële EU-partner George Soros en de nieuwe Italiaanse populistische regering hebben elkaar de oorlog verklaard. Met het aantreden van het anti-immigratie kabinet in Rome zien Soros en Brussel hun streven naar een totaal geïslamiseerd grenzen-loos Eurabia serieus in gevaar komen, reden waarom Soros openlijk suggereerde dat Lega kopman Matteo Salvini wel eens een stroman van de Russische president Vladimir Putin kan zijn. Het is dus weer het oude liedje: Het zijn de Russen! De Russen! Hierop beet Lega’s economische beleidsmaker Claudio Borghi terug dat Soros al jarenlang de illegale migrantensmokkel naar Italië financiert, en profiteert van de dood van honderden mensen.

Immigratie en islamisering versus ‘Italianen Eerst’
‘Italianen Eerst’ is het motto van het nieuwe Italiaanse Lega/M5S kabinet. George Soros reageerde daarop dat hij ‘erg bezorgd is over de Russische invloed op Europa in het algemeen, en op de nieuwe Italiaanse regering. Ik weet niet of Salvini door Moskou werd gefinancierd, maar het publiek heeft het recht om dat te weten.’

Met andere woorden: iedere regering die het welzijn van het eigen volk boven dat van (moslim)migranten zet, en de eigen cultuur boven de islam, is in de ogen van Soros –en daarmee ook Brussel- niet alleen racistisch, maar ook nog eens een marionet van Putin.

‘Dus Soros maakt zich zorgen over de Italiaanse regering? Dan betekent dit dat wij de goede richting opgaan,’ beet Lega’s economische topman Claudio Borghi terug. ‘Wij begrijpen degenen die jarenlang hebben gespeculeerd over de rug van immigranten, en NGO’s en smokkelaars financieren om Italië binnen te vallen. De wind is gedraaid voor (Soros), en voor al degenen die geprofiteerd hebben van de dood van honderden mensen.’

Soros: ‘Migrantenquota werken averechts’; Lega wordt snel steeds populairder
Soros erkende in de grote krant Corriere della Sera dat de sterk gegroeide invloed van anti-immigratie partij Lega het gevolg is van ‘Europa’s falende migratiebeleid, dat een oneerlijke last op Italië heeft gelegd.’ Ook geeft de miljardair inmiddels toe dat de door Brussel afgedwongen migrantenquota, de verdeling van migranten over de Unie, niet werkt. Maar zijn oplossing? Migranten gewoon onverminderd laten komen, en Italië daar door de rest van de EU voor betalen.

Als de EU Italië ‘een lesje wil leren, dan zal het zijn eigen graf graven door een negatieve reactie van het Italiaanse kiezersvolk uit te lokken. Die zullen dan met een nog grotere meerderheid M5S en Lega kiezen,’ zo waarschuwde Soros. Dat zou nu al gebeuren, want volgens de peilingen zou Lega inmiddels 28,4% van de stemmen krijgen, een enorme stijging ten opzichte van de 17,4% bij de verkiezingen op 4 maart.

De wal begint het EU-schip vol islamitische migranten te keren
De kersverse Italiaanse regering gooit dus het roer om zoals dat eerder in Hongarije, Soros’ thuisland, is gebeurd. Daar heeft premier Viktor Orbán met groot succes een grensmuur opgetrokken, waar geen illegale migrant meer doorheen komt. Orban waarschuwt al jaren dat Soros en Brussel heel Europa met tientallen miljoenen moslims willen overspoelen. Ook Polen en Tsjechië verzetten zich fel tegen het islamiseringsbeleid van de EU, en gisteren is bij de verkiezingen in Slovenië een anti-immigratie partij als winnaar uit de bus gekomen.

De conclusie op Zero Hedge: ‘En nu Italië honderdduizenden immigranten naar de liberale Europese buurlanden gaat terugsturen, kunnen wij ons enkel afvragen hoe het ‘verlichte’ en ‘progressieve’ Europa met hen zal omgaan zodra de wereldwijde economie gaat haperen, en de mensen eens beter gaan kijken waar hun belastinggeld aan wordt uitgegeven (aan immigratie / immigranten).’

Het begint er dus sterk op te lijken dat in Zuid Europa de wal het EU-schip vol islamitische migranten begint te keren. Brussel moet zich nu vooral -zoals het altijd doet- niets blijven aantrekken van de autochtone Europese volken, en nog hardere maatregelen nemen om de islamisering van onze landen door te drijven. Dat zal namelijk nog meer kiezers in de armen van vrijheidspartijen zoals Lega, het Front National (omgedoopt tot Rassemblement National), Alternative für Deutschland, het Vlaams Blok, de PVV, de Zweden Democraten, enzovoorts, drijven.

Xander

(1) Zero Hedge
(2) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)

http://xandernieuws.punt.nl/content/201 ... -de-oorlog
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 76177
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Toenemend verzet tegen de massa-immigratie

Bericht door Ariel »

Duitse deelstaat Beieren wil zelf asielzoekers sneller uitzetten

De Beierse minister-president Markus Söder wil asielzoekers die geen recht hebben op een verblijfsvergunning, sneller uitzetten. Daarvoor wil de Zuid-Duitse deelstaat onder meer gebruik maken van eigen vliegtuigen. Op dit moment is het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers nog een taak van de federale overheid.

Söder wil ook zeven zogenoemde 'Ankerzentren' inrichten, oftewel vluchtelingencentra waarin asielzoekers snel kunnen worden opgevangen en direct weer kunnen worden uitgezet als blijkt dat ze geen recht hebben op asiel.

Het Beierse parlement beslist vandaag over de plannen. Söder hoopt dat die een voorbeeld zullen zijn voor de rest van Duitsland.

Vertrekpremie
"Het schandaal binnen de Duitse IND heeft het vertrouwen in de rechtstaat beschadigd, dat moeten we herstellen", zei de minister-president vanmiddag op een persconferentie. Hij is ervan overtuigd dat de asielprocedure sneller zal verlopen als de deelstaat de regie in eigen handen neemt. Zo kunnen asielzoekers die zich misdragen volgens dit plan sneller worden uitgezet. Ook krijgen ze geen zakgeld meer, maar alleen nog maar spullen.

Van het geld dat wordt bespaard kunnen asielzoekers die vertrekken een premie krijgen. Dit zal er volgens Söder voor zorgen dat asielzoekers sneller geneigd zijn vrijwillig te vertrekken. Hoe hoog het bedrag is, moet nog worden vastgelegd. De asielzoekers die wel mogen blijven, moeten een tegenprestatie leveren.

Kritiek
De oppositie is het niet eens met het plan van Söder. De SPD verwijt hem het asieldebat zonder reden te verscherpen en de Groenen noemen het plan "onmenselijk". Volgens de SPD probeert Söder hiermee de anti-immigratiepartij Alternative für Deutschland (AfD) de wind uit de zeilen te nemen.

Over vier maanden zijn er in Beieren deelstaatverkiezingen. Söders conservatieve CSU kan normaal gesproken rekenen op een meerderheid, maar volgens de laatste peilingen staat de partij op een minderheid van zo'n veertig procent. De AfD staat op 13 procent.

Of de andere deelstaten ook iets zien in het asielbeleid zal morgen blijken. Dan is er een conferentie met alle ministers van Binnenlandse Zaken van de deelstaten.

https://nos.nl/artikel/2235150-duitse-d ... etten.html
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 76177
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Toenemend verzet tegen de massa-immigratie

Bericht door Ariel »

Ook in Denemarken horen we nu verzet tegen de massa-immigratie. Europa moet afgewezen migranten in centraal kamp plaatsen.
Denemarken heeft een oplossing gevonden voor afgewezen asielzoekers: die moeten naar een opvangkamp op een ,,niet erg aantrekkelijke'' plek elders in Europa en buiten Denemarken. Het land, dat bekend staat om zijn harde koers richting migranten, zegt dat het plan al is besproken met andere landen.

,,Het zou een groot verschil zijn als men een kamp kan inrichten dat niet in de aantrekkelijke asiellanden ligt maar elders'', aldus premier Lars Løkke Rasmussen tegen Deense media. Het idee zou al met Oostenrijk zijn besproken maar ook met andere landen die de eerste minister niet wilde noemen. Ook vertelde hij er niet bij in welk land een dergelijke uitreisopvang moet komen. Volgens Rasmussen kan voor het eind van dit jaar een proef beginnen.
Het Nederlandse kabinet is door de Denen niet gepolst voor het plan, stelt een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid. ,,Het voorstel is ons niet bekend. Wij zien natuurlijk ook dat terugkeer van uitgewezen migranten een belangrijk vraagstuk is. Als er een voorstel komt, zullen we er naar kijken. Maar het is nu nog te vroeg om er op in te gaan."
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48235
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Toenemend verzet tegen de massa-immigratie

Bericht door Pilgrim »

Salvini belt met Orbán: “Samen EU hervormen”

Matthijs van Schie, 5 jun 2018

Afbeelding
Viktor Orbán en Matteo Salvini.

De nieuwe Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini wil de handen ineenslaan met de Hongaarse premier Viktor Orbán. Samen willen ze de EU-regels hervormen. Volgens Salvini werken beiden aan een ‘netwerk’ van landen uit Centraal- en Zuid-Europa om een vuist te maken tegen de Brusselse immigratiepolitiek.

‘Vandaag had ik een goed en lang gesprek met de Hongaarse premier Viktor Orbán,’ zei Salvini tijdens een partijbijeenkomst in de Italiaanse hoofdstad Rome. ‘Hij wenste ons het beste en we gaan met hem de regels van deze Europese Unie hervormen,’ aldus een enthousiaste leider van Lega, dat samen met de Vijfsterrenbeweging de nieuwe Italiaanse regering vormt. In januari zei Salvini nog dat Orbán en de Amerikaanse president Donald Trump zijn ‘rolmodellen’ zijn.

Bouwen aan ‘netwerk van rust, vrede, veiligheid en strijd tegen terreur’
Tijdens zijn toespraak in Rome zei Salvini later ook dat hij en Orbán samen met andere landen gaan bouwen aan ‘een netwerk van rust, veiligheid, vrede en de strijd tegen terreur’. De kersverse minister van Binnenlandse Zaken noemde geen landen bij naam, maar zal de verkiezingswinst van Janez Jansa – die steun geniet van Orbán – in buurland Slovenië toejuichen. Maandag werd bekend dat diens rechtse SDS-partij, die een streng immigratiebeleid wil voeren, een kwart van de stemmen kreeg tijdens de verkiezingen en daarmee de grootste partij is geworden.

Voor serieuze grensbewaking is het hopen op Kurz, schreef Jelte Wiersma

De kans is eveneens groot dat het tweetal zich zal wenden tot de Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz, die een uitgesproken voorstander is van strengere grensbewaking. Op 1 juli neemt Oostenrijk voor een half jaar het EU-voorzitterschap op zich, waarbij Kurz als hoofddoel heeft de illegale immigratie naar Europa tot nul terug te brengen.

Salvini wil net als Orbán asielactivisten juridisch vervolgen
Die boodschap zal Salvini en Orbán als muziek in de oren klinken: laatstgenoemde kondigde vorige week aan dat hij asielactivisten strafbaar wil gaan stellen. In Hongarije is een wet in de maak, waarin onder meer passages staan die het uitprinten van pamfletten met informatie voor asielzoekers en het bieden van eten of juridisch advies aan immigranten verbieden op straffe van enkele dagen tot een aantal jaar in de cel.

Lees ook dit commentaar van Syp Wynia: Overwinning Orbán is leerzaam voor Europa

Afgelopen weekeinde kondigde Salvini tijdens een bijeenkomst in de Noord-Italiaanse stad Vicenza vergelijkbare maatregelen aan wat betreft illegale immigranten. Italië is voornemens om op korte termijn een half miljoen uitgeprocedeerde asielzoekers uit te zetten. Ook wil de nieuwe regering de Dublin-verordening schrappen, die bepaalt dat asielzoekers asiel moeten aanvragen in het eerste veilige land waar ze terechtkomen.

‘Sicilië niet langer vluchtelingenkamp van Europa’
In plaats daarvan moeten vluchtelingen volgens Rome naar rato over EU-landen worden verdeeld. Ook willen Lega en de Vijfsterrenbeweging afgewezen asielzoekers onmiddellijk van Italiaans grondgebied verwijderen, en moeten private asielzoekerscentra plaatsmaken voor overheidscentra. Salvini overweegt daarnaast juridische actie te ondernemen tegen ngo’s die migranten van zee redden, omdat hij ze beschuldigt van banden met mensensmokkelaars. Dit alles moet er volgens Salvini voor zorgen dat Italië, in het bijzonder het meest zuidelijke eiland Sicilië, niet langer ‘het vluchtelingenkamp van Europa’ zal zijn.

Maandag riep Salvini de EU op Twitter op Italië te helpen bij het indammen van de immigratiestroom vanuit Afrika. ‘Anders moeten we andere wegen inslaan,’ sprak hij dreigend. Eerder gaf hij juist aan niet met zijn Europese collega’s te willen ‘redetwisten’, maar te willen samenwerken.

https://www.elsevierweekblad.nl/buitenl ... en-621540/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48235
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Toenemend verzet tegen de massa-immigratie

Bericht door Pilgrim »

Samenwerking tussen Oostenrijk en Denemarken om uitgeprocedeerde asielzoekers op een onaantrekkelijke plaats onder te brengen

Geplaatst op 6 juni 2018

Afbeelding

De volgende grote stap in het Oostenrijkse asielbeleid is gaande: Denemarken wil samen met Oostenrijk en een aantal niet nader genoemde landen afgewezen asielzoekers op een “niet erg aantrekkelijke” plaats in Europa onderbrengen. De plannen voor een dergelijk centrum worden momenteel besproken en zijn al in een “relatief ver gevorderd stadium”, zei de Deense premier Lars Lökke Rasmussen op de Deense radio. Volgens de Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken Herbert Kickl (FPÖ) zijn er inmiddels op deskundigenniveau “intensieve gesprekken” gaande met een “nauwe coördinatie”. Al aan het begin van het jaar kondigde Kickl aan om vluchtelingen in de toekomst alleen buiten Europa onder te brengen in zogenaamde transitzones.

“Het zou een groot verschil maken als je een kamp zou kunnen opzetten dat niet in een aantrekkelijke asielland staat, maar elders”, zegt Rasmussen die volgens het station DR. Denemarken staat bekend als voorstander van een streng asielbeleid. Het voorstel van de liberaal-conservatieve Deense regering is besproken met Oostenrijk en andere landen, die Lökke Rasmussen niet nader wilde noemen. In welk land zo’n vertrekcentrum kon worden opgericht, zei hij niet. Hij is van mening dat een proefproject voor het einde van het jaar van start zou kunnen gaan, aldus Rasmussen.

“Systeemverandering in Europese migratiepolitiek”
Vanuit het kantoor van de Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz (ÖVP) werd gemeld dat Kurz verschillende keren heeft verklaard dat er een systematische verandering in het Europese migratiebeleid moet komen. Dit omvat een vastberaden strijd tegen illegale migratie en adequate bescherming van de buitengrenzen.

“Illegale migranten moeten worden gestopt en na hun redding dient hun verzorging plaats te vinden aan de buitengrens, waarna ze zo snel mogelijk worden teruggestuurd naar het land van herkomst. Als dit niet mogelijk is, moet hen tijdelijke bescherming worden geboden in centra in veilige Derde Wereld landen”, aldus de Bondskanselarij.

Onderbrenging in transitzones
Al in het begin van het jaar kondigde minister van Binnenlandse Zaken Herbert Kickl aan dat vluchtelingen alleen buiten Europa zouden worden ondergebracht in zogenaamde transitzones. Tegelijkertijd moeten er prikkels zijn voor die landen van herkomst die afgewezen asielzoekers terugnemen. Kritiek op het Oostenrijkse standpunt over de hervorming van het EU-asielbeleid komt van de Europarlementariërs van de SPÖ en NEOS.

Beieren wil asielzoekers zelf uitzetten
Ook in Beieren is het de bedoeling om vaart te zetten achter de uitzetting van afgewezen asielzoekers – door zelfstandig vluchten te organiseren. Premier Markus Söder (CSU) wil ook meer plaatsen creëren in detentiecentra. “Wat Beieren hier doet, kan een model zijn voor Duitsland”, zei Söder maandag het Duitse persbureau.

Bron: www.krone.at

Vertaald uit het Duits door: J.D.

https://ejbron.wordpress.com/2018/06/06 ... e-brengen/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Mahalingam
Berichten: 41722
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Toenemend verzet tegen de massa-immigratie

Bericht door Mahalingam »

Binnen de partij de Sociaal Democraten in Denemarken begint het te dagen dat de multikul niet zo goed uitpakt als gedroomd. Ze zijn de grootste linkse partij van de oppositie. En de rest van links beschuldigt ze nu van populisme.
Cracks show in Denmark's opposition as allies censure Social Democrats
The Social Liberal (Radikale Venstre) and Alternative parties have moved to reproach the Social Democrats, led by Mette Frederiksen, in an official parliamentary statement.

Positions taken by Frederiksen’s party on issues such as immigration, a proposed ban on burkas and a divisive plan to tackle social problems in underprivileged areas termed ‘ghettos’ by the government are amongst the concerns raised by traditional allies, Ritzau reports.
Die SD socialisten hoeven maar naar elders in Europa te kijken om te zien hoe het de grote socialistische partijen vergaat als ze pro-migratie zijn.
Het is een goede gewoonte dat voordat ook in Denemarken de vakanties losbarsten, dat dan het linkse blok met een gezamelijk manifest komt. Maar nu niet.
That will not be the case this year, however, with Alternative and the Social Liberals having decided not to vote for the statement put forth by Frederiksen’s opposition party, instead preparing their own – containing several explicit criticisms of Social Democrat policies.

In their text, Alternative and the Social Liberals admonish the government for its ban on face-covering garments, commonly referred to as a burka ban, a policy supported by the Social Democrats.
The ban takes “new steps away from the most fundamental principles of equal rights and equality,” the two parties write in their text, according to Ritzau's report.
https://www.thelocal.dk/20180530/cracks ... -democrats
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 76177
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Toenemend verzet tegen de massa-immigratie

Bericht door Ariel »

De eerste stappen zijn door Oostenrijk genomen.
Oostenrijk sluit moskeeën en pakt imams aan.

WENEN - De Oostenrijkse regering sluit zeven moskeeën en wijst meerdere imams uit. Bondskanselier Sebastian Kurz zei dat in zijn land geen plaats is voor „parallelle samenlevingen, de politieke islam en radicalisering.”

De autoriteiten onderzoeken of imams een verbod hebben overtreden op financiering vanuit het buitenland, zei minister Herbert Kickl (Binnenlandse Zaken). In zeker twee zaken zou al zijn vastgesteld dat geestelijken het land moeten verlaten. Er wordt nog onderzoek gedaan naar tientallen andere imams.

Kurz staat sinds afgelopen december aan het hoofd van een coalitie met zijn christendemocratische ÖVP (Oostenrijkse Volkspartij) en de rechts-populistische FPÖ (Vrijheidspartij van Oostenrijk).
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48235
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Toenemend verzet tegen de massa-immigratie

Bericht door Pilgrim »

Vluchtelingenpolitiek: Tsjechië laat zich niets vertellen door Merkel

Geplaatst op 9 juni 2018

Afbeelding
Angela Merkel en Andrej Babiš.

De nieuwe Tsjechische minister-president Andrej Babiš heeft kritiek op Merkel´s plannen voor de EU-vluchtelingenpolitiek. Hij heeft afwijzend gereageerd op het initiatief van Bondskanselier Angela Merkel om een gezamenlijke EU-vluchtelingenautoriteit op te richten.

“Wij hebben duidelijk gezegd dat onze mensen en onze bedrijven beslissen wie er bij ons werkt of leeft”, zei de oprichter van de “populistische” ANO-beweging volgens het Tsjechische persbureau ČTK.

Merkel had vorig weekend in een interview met de “Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung” haar plannen ter versterking van de gezamenlijke EU-vluchtelingenpolitiek voorgesteld. Daarin verwees ze ook naar de hervormingsplannen van de Franse president Emmanuel Macron. “Het dient een flexibel systeem van taakverdeling te zijn, waaraan ieder land eigen, maar ook vergelijkbare bijdragen bijdrages aan de gemeenschappelijke taak levert”, zei Merkel.

In Praag werd dat negatief opgenomen. “Wij willen dat niet compenseren. Waarom zouden wij compensatiebetalingen moeten doen?”, zei Babiš. Hij eiste de migranten te stoppen, voordat ze Europa bereiken. In 2017 kregen volgens het Tsjechische ministerie van Binnenlandse Zaken 29 mensen politiek asiel en 118 tijdelijke bescherming.

Babiš reageerde sceptisch op het voorstel om het grensagentschap Frontex op de middellange termijn uit te bouwen tot een echte Europese grenspolitie. “Het idee dat Frontex alles bewaakt, is zelfs op de lange termijn onrealistisch”, zei de multimiljardair en ondernemer.

Woensdag 6 juni j.l. werd Babiš door de Tsjechische president Miloš Zeman officieel als minister-president van de Tsjechische Republiek geïnstalleerd.

Bron: www.tag24.de

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2018/06/09/189944/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48235
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Toenemend verzet tegen de massa-immigratie

Bericht door Pilgrim »

Migrantencrisis: Stemming in Duitsland slaat om na moord op Joods meisje door moslim

Xander, 13-06-2018

Afbeelding
Mede door het falen en de corruptie bij het federale immigratiebureau kunnen bekende migranten misdadigers, waaronder verkrachters en moordenaars, gewoon in Duitsland blijven rondlopen. (Afbeelding: Getty Images (2)).

AfD eist aftreden Merkel en voltallige kabinet, ‘zodat er een ander asielbeleid kan komen, en Duitse ouders niet langer bang hoeven te zijn voor de veiligheid van hun kinderen’ – Magazine Stern vraagt zich af of Duitsland reeds een ‘falende staat’ is

De verkrachting en moord van een 14 jarig Joods meisje door een Iraakse moslim heeft nu ook in Duitsland zelf de schijnwerpers gericht op de migrantencrisis. Terwijl bondskanselier Angela Merkel nog altijd hardnekkig weigert om de grenzen te controleren, laat staan te sluiten, groeit in zusterpartij CSU, maar ook in haar eigen gelederen, het verzet, en durven nu zelfs de media te suggereren dat het zo niet langer verder kan, en er iets moet veranderen.

Moslimmigranten beter beschermd dan eigen bevolking
Sinds het openen van de grenzen voor officieel 1 miljoen, maar officieus eerder 2 miljoen moslimmigranten zijn er al duizenden vrouwen en meisjes aangerand of verkracht. De moord op het 14 jarige Joodse meisje Maria Feldman door de 20 jaar oude Irakese moslim Ali Bashar heeft onderstreept dat de Duitse politiek letterlijk ten koste van de eigen bevolking het multiculti/diversiteit beleid overeind wil houden, en de rechten van misdadige migranten beter beschermt dan die van Duitse vrouwen en kinderen.

Nadat de oktober 2015 binnengelaten Bashar het meisje had vermoord en in een bos had gedumpt, wist hij zonder problemen het land te ontvluchten. Dat had mede te maken met het feit dat de politie pas ruim een week na het melden van Maria’s vermissing naar haar begon te zoeken. Ook hier was de boodschap wederom dat autochtoon, en ook nog eens Joods, ervoor zorgt dat je erg laag op het prioriteitenlijstje van de Duitse overheid staat – als dat al het geval is.

Reeds verdacht van verkrachting 11 jarig meisje
Volgens de politie was Bashar, die al een flink strafblad had opgebouwd met onder andere geweldplegingen, overvallen en bezit van illegale wapens (maar desondanks gewoon vrij rondliep), ook verdacht van de verkrachting van een 11 jarig meisje in maart. De moslim wist na het verkrachten en vermoorden van Maria Feldman het land uit te vluchten, omdat de grenspolitie niet had gecontroleerd of de naam op zijn vliegticket wel overeenkwam met zijn paspoort. Uiteindelijk werd hij in Irak gearresteerd en uitgeleverd aan Duitsland.

Drie eerdere vermoorde meisjes die het grote nieuws haalden
De afgelopen anderhalf jaar haalden nog drie andere moorden op meisjes door migranten het nieuws. Op 16 oktober 2016 werd de 19 jaar oude Maria Ladenburger verkracht en vermoord door de Afghaanse migrant Hussein Khavari, die nog niet eens een jaar in Duitsland was. In 2014 bleek hij in Griekenland al eens tot 10 jaar gevangenisstraf te zijn veroordeeld, omdat hij een 20 jarige vrouw over een klif had geduwd. Ondanks deze poging tot moord werd hij anderhalf jaar later weer vrijgelaten, waarna hij naar Duitsland ging. Tijdens het proces bleek dat hij tijdens de moord op Maria niet 16, maar 32 jaar oud was.

Op 27 december 2017 werd de 15 jarige Mia Valentin uit Kandel doodgestoken door de Afghaanse asielzoeker Abdul Mobin, met wie Mia enkele maanden een relatie had, maar die ze zojuist verbroken had. Abdul begon Mia daarna te bedreigen, waar haar ouders aangifte van deden. De politie deed niets, totdat hij haar inderdaad vermoorde. Abduls asielaanvraag was in februari van dat jaar afgewezen, maar net als 99,9% van alle andere afgewezen migranten was hij niet uitgezet.

De 17 jarige Mireille Bold werd op 12 maart 2018 in Flensburg door opnieuw een Afghaanse moslimmigrant met messteken vermoord. De 18 jaar oude Ahmad Gulbhar woonde in hetzelfde gebouw als Mireille, met wie hij sinds februari 2016 een relatie met veel ruzies had. Hij zou woedend zijn geworden nadat ze bleef weigeren zich te bekeren tot de islam en een hoofddoekje te dragen. Ook Ahmads asielaanvraag was al eerder afgewezen, maar niet een instantie had ook maar iets ondernomen om hem te deporteren.

Kantelpunt lijkt bereikt
Daar waar de eerdere moorden al snel weer onder het tapijt werden geschoven, lijkt de moord op de 14 jarige Joodse Maria nu toch een soort keerpunt te zijn. Bild eiste dat ‘de overheid de ouders van Susanna om vergeving moet vragen, want het enige wat erger is dan de moord op een kind is de moord op een kind door een crimineel die niet in het land hoorde te zijn.’

Politici van de liberale FDP en sociaaldemocratische SPD vroegen hoe het mogelijk was dat de verdachte ongezien naar Irak had kunnen ontsnappen. Eckhardt Rehberg van regeringspartij CDU verklaarde ‘enorm verdrietig en woedend te zijn... Als een politicus die verantwoordelijk is voor de begroting, zeg ik dat het hele asielproces fundamenteel veranderd moet worden.’

AfD eist aftreden ‘egoïstische, hypocriete en zelfingenomen’ Merkel en kabinet
De AfD, van meet af aan als enige partij fel tegen het onbeperkt en ongecontroleerd toelaten van een tot twee miljoen moslimmigranten, wierp bondskanselier Merkel de namen van deze vermoorde meisjes voor de voeten, en talloze anderen, die niet het grote nieuws haalden. ‘Dit is het resultaat van jarenlange georganiseerde onverantwoordelijkheid, en het schandalige falen van ons asiel- en immigratiebeleid,’ reageerde vice-leider Alice Weidel.

‘Susanna is het slachtoffer van een uit de hand gelopen linkse multiculturele ideologie, die nergens voor terugdeinst om zijn eigen idee van morele superioriteit af te dwingen. Susanna is ook wéér een slachtoffer van kanselier Merkels hypocriete en egoïstische welkomsbeleid.’

‘Onze absurde asielwetten en groteske asielbeleid... is mild voor asielbedriegers en criminelen, maar negeert de terechte zorgen van Duitse burgers... Op de dag van Susanna’s moord getuigde u (Merkel) in het parlement dat u de migrantencrisis verantwoord hebt aangepakt. Durft u dat te herhalen tegen de ouders van Susanna? Nou, nee.’

‘Door uw stijfkoppigheid en zelfingenomenheid voelt u zich boven de slachtoffers van uw beleid staan om hen persoonlijk toe te spreken. Voor ons burgers is dat onacceptabel. Zult u eindelijk uw verantwoordelijkheid nemen, mevrouw Merkel? U en uw voltallige kabinet zouden moeten aftreden, zodat er een ander asielbeleid kan komen, en de ouders in dit land niet langer bang hoeven te zijn voor de veiligheid van hun kinderen.’

Stern: Duitsland een falende staat?
Het nieuwsblad Stern concludeerde dat de ‘emotionele reacties op Susunna’s geval illustreren hoe Duitsland is veranderd. Al in de zomer van de vluchtelingencrisis, toen honderdduizenden mensen het land binnenkwamen, waren er waarschuwingen dat de stemming onder de bevolking kon omslaan...’

‘Het beeld is ontstaan dat de controle is verloren, dat een overbelaste overheid niet langer grip heeft op het asielbeleid, en dat in een samenleving die zo houdt van ‘law & order’. Nu wordt er om strengere wetten gevraagd. Het huidige schandaal rond het federale immigratiebureau (BAMF, waarvan officials zich lieten omkopen om migranten asiel te verlenen) lijkt de indruk dat van een falende staat te versterken.’

Xander

(1) The Gatestone Institute via Zero Hedge
(2) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel, niet comercieel gebruik)

http://xandernieuws.punt.nl/content/201 ... oor-moslim
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
King George
Berichten: 20942
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Toenemend verzet tegen de massa-immigratie

Bericht door King George »

Hoeveel bloed moet er nog door de Rijn vloeien voordat de politiek eindelijk meer richting het realisme gaat? Of wordt de Rijn (blijvend) een van de Rivieren van Bloed die Enoch Powell in 1968 al voorspeld had?
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam

Plaats reactie