Naderende ondergang van Zweden

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 42347
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Naderende ondergang van Zweden

Berichtdoor Pilgrim » Di Mar 29, 2016 2:30 pm

Zweden: De multiculti-hel

Geplaatst op 28 maart 2016

Afbeelding
In Zweden klaaglijk mislukt: multiculti.

Een Derde Wereldland met vorst en sneeuw.

Åsa Romson huilt. De Zweedse viceminister-president krijgt tranen in haar ogen als ze in november verleden jaar samen met de socialistische minister-president Stefan Löfven de verscherping van het asielrecht verkondigt. Nog in de zomer had de politica van de Groenen de migratiegolf via de Middellandse Zee en het gedrag van Europa met Auschwitz vergeleken. Enkele weken later staat ze voor de puinhopen van haar politiek. Het waanzinnige neo-socialistische maatschappijexperiment van de Zweden met meer dan tien miljoen menselijke proefkonijntjes is mislukt.


Dat moest zelfs de rood-groene Zweedse regering gegeneerd toegeven. De Groene wereld-redster, die haar land in de afgrond heeft geduwd, huilde echter niet om de duizenden verkrachte Zweedse vrouwen en de ontelbare andere slachtoffers van haar multiculti-politiek, ze huilde om zichzelf, het mislukken van haar belachelijke utopie en dat men de autochtone bevolking van Zweden niet nog langer kan beliegen en misleiden met het oog op de dramatische ontwikkelingen. De persconferentie van de rood-groene regering was een faillietverklaring, nu begint de multiculti-party pas goed, echter anders dan de Zweedse “goedmenschen” gedroomd hadden.

Vanaf een bepaalde pijngrens verliezen de kalmeringsmiddelen, die de voorstanders van multiculti in de politiek en de media al jarenlang dagelijks aan de bevolking geven, hun werking. Tegen de dagelijkse ervaringen van de burgers kan zelfs de beste propaganda niet meer op. Zweden heeft deze grens allang overschreden. Oostenrijk en Duitsland naderen de rode lijn. Ze werd nog niet overschreden, zoals de jongste verkiezingsuitslagen in Baden-Württemberg en Rheinland-Pfalz hebben laten zien. Meer dan 80% van de burgers heeft ondanks alle problemen op het politieke eenheidsfront van de CDU tot Die Linke gestemd. Ze houden zich nog angstvallig vast aan de heilsbeloftes van Merkel en de blokpartijen: Wir schaffen das!

Maar zelfs het bescheiden verkiezingssucces van de AfD heeft bij de neo-socialisten voor grote onrust gezorgd. Die Linke, de opvolger-partij van de SED, kan zich een coalitie met de CDU voorstellen, de verliezers van de verkiezingen, de SPD en de Groenen, sluiten heel officieel met de gewelddadige, links-extreme Antifa een bondgenootschap tegen de AfD, de mainstream media negeren journalistieke en democratische minimale standaards en hitsen op tegen al diegenen die uit de rij dansen. Met het oog op de afkeuringen in de samenleving en de politiek wordt de democratie door de politiek-correcte machthebbers stap voor stap buiten werking gesteld. Met het oog op de normatieve kracht van het feitelijke moeten de voorstanders van multiculti al hun krachten bundelen om ervoor te zorgen dat de stemming niet omslaat. Ze proberen het onvermijdelijke, met alle middelen waarover ze beschikken, zo lang mogelijk uit te stellen. Maar iedere dag, iedere week wordt de kloof tussen hetgeen de burgers dagelijks meemaken en hetgeen de politiek en de media aan hen doorgeven groter. De belangen van de burgers en die van de politiek-correcte elite zijn inmiddels diametraal tegenovergesteld aan elkaar.

De ongecontroleerde massa-immigratie heeft processen en ontwikkelingen op gang gebracht die de politiek al lang niet meer kan sturen en de media niet meer anders kunnen uitleggen of kunnen verzwijgen. Gezien de alledaagse ervaringen van steeds meer burgers verliezen beproefde strategieën en instrumenten ter beïnvloeding van de publieke opinie niet alleen effect, ze glijden in toenemende mate af naar het belachelijke en absurde. Als bijvoorbeeld de “Spiegel” over de totale ineenstorting van het onderwijsniveau in Zweden bericht. Het voormalige PISA-voorbeeldland is binnen enkele jaren helemaal naar beneden gedonderd. De “Spiegel”, de stormram van de politieke correctheid, vraagt zich af hoe dat toch mogelijk is. Is het de vrije schoolkeuze, de onderwijshervorming of zelfs de slechte betaling van de leraren? Vragen op vragen.

Dat er een causaal verband tussen het dalend prestatie- en onderwijsniveau en de massa-immigratie van mensen uit het voor-moderne, onderontwikkelde Arabisch-Afrikaans gebied zou kunnen bestaan, wordt zelfs niet eens serieus in overweging genomen. Politiek en journalistiek als poppenkast. De kinderen schreeuwen luid en opgewonden, omdat de krokodil precies achter Jan Klaassen opduikt, maar die ziet hem niet en wil de steeds harder schreeuwende kinderen ook niet begrijpen. Het behoort tot de dramaturgie van een poppenkastvoorstelling dat Jan Klaassen, als de kinderen lang genoeg geschreeuwd en gestampt hebben, zich toch nog net op tijd omdraait, de krokodil ziet en hem verjaagt. In Duitsland hebben de burgers blijkbaar nog niet hard genoeg geschreeuwd. De poppenspelers op het politieke en mediale toneel weigeren hardnekkig om de krokodil, de huidige problemen dus, te zien. In plaats daarvan presenteert men schijnoplossingen en probeert men de bijzonder luidruchtige kinderen gerust te stellen. In Oostenrijk heeft de socialistische bondskanselier Werner Faymann juist een enorme ommezwaai gemaakt. Of dat meer dan alleen maar theater was en of er ook daden op zijn woorden zullen volgen, moet de komende weken blijken. Terug naar Zweden.

Natuurlijk heeft de daling op de PISA-lijst iets te maken met de ongecontroleerde massa-immigratie van mensen uit samenlevingen met voormoderne structuren. Dat het onderwijsniveau richting het niveau gaat van die landen waaruit men honderdduizenden mensen naar Zweden heeft gehaald, ligt voor ieder ideologisch maar half verblind persoon voor de hand. Inmiddels hebben ook de Zweedse autoriteiten dat min of meer moeten toegeven. Van 2006 tot 2012 is het schoolniveau in Zweden gedaald als in geen enkel ander onderzocht land. In diezelfde periode is het aandeel van leerlingen van buitenlandse komaf van 14% naar 22% gestegen. Onder deze scholieren is het aandeel van diegenen die mislukken op school gestegen van 37% tot 50%. Volgens Zweedse autoriteiten is de daling van niveau in de omvang van tot 85% ermee te verklaren zijn dat “het aandeel nieuwe scholieren dat ouder is dan kinderen die voor het eerst naar school gaan” erg hoog is. Wat het volgende (zelf)bedrog is. Cultureel of religieus bepaalde verschillen worden volgens socialistische ideologie volledig buiten beschouwing gelaten. Ondanks de dramatische ontwikkelingen proberen de Zweedse “goedmenschen” de krokodil nog steeds te negeren. De gevolgen zijn dramatisch: de Zweedse politie adviseert vrouwen om in bepaalde steden en stadsdelen na het invallen van de duisternis niet meer alleen de straat op te gaan. De autochtone bevolking is op de terugtocht, ze kan zich qua ruimte en tijd alleen nog maar beperkt vrij bewegen. Sinds 1975, toen het Zweedse parlement officieel besloot om Zweden te veranderen in een multiculti-paradijs, is het aantal geweldsmisdrijven met 300% en het aantal verkrachtingen met 1.500% (!) gestegen. Dat ook het aantal moorden niet pijlsnel de hoogte inschiet, ligt vooral aan de vooruitgang op geneeskundig gebied. De prijs die Zweden moet betalen voor zijn naïeve welkomstpolitiek is hoog, heel hoog. Een land begaat culturele genocide. Zweden is op weg om een ontwikkelingsland te worden, een Failed State. Zelfs de VN voorspelt dat het ooit rijke en vreedzame land tot 2030 tot het niveau van een ontwikkelingsland afgedaald zal zijn, wat sowieso een uitermate positieve prognose is.

Met de mensen uit de Derde Wereld komen ook de problemen uit de Derde Wereld mee. Een staat, een gemeenschap beschikt slechts over bepaalde integratiecapaciteiten. Als deze, zoals in Zweden, massaal en gedurende een lange periode overschreden worden, dan slaat het systeem om. Sinds 2005 komen er in het kleine Zweden jaarlijks tussen de 50.000 en 100.000 mensen binnen, vooral uit landen als Irak, Somalië, Eritrea en Afghanistan. Deze mensen brengen hun religie, tradities, conflicten, omgangsvormen en gedragingen mee. Zweden begint ieder jaar meer op deze landen te lijken: stijgende criminaliteit, politieke instabiliteit, openlijk uitgedragen sociale, etnische en religieuze conflicten, een instortende economie, een enorme Brain-Drain, de verlamming van de technische en wetenschappelijke vooruitgang, vertrek van kapitaal, het einde van het monopolie van de staat op geweld, enzovoort. Somalië met vorst en sneeuw. Omdat deze ontwikkelingen in Zweden deels al ver zijn voortgeschreden, hoor je hierover nauwelijks iets in de Duitse en Oostenrijkse (webmaster: Nederlandse!?) media. Met een goede reden. In Zweden zien we live het mislukken van de multiculturele droom.

Bron: http://ef-magazin.de

Auteur: Werner Reichel

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2016/03/28 ... culti-hel/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 42347
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Naderende ondergang van Zweden

Berichtdoor Pilgrim » Ma Apr 04, 2016 1:10 am

Het Malmö van nu – een multiculturele nachtmerrie

Geplaatst op 3 april 2016

In Zweden is het aantal migranten in verhouding tot het bevolkingsaantal veel groter dan in Duitsland. En dat deze verschillende etnische groepen niet met elkaar harmoniëren, zoals de sociale ingenieurs dat graag zouden zien, kun je het best zien in de stad met het grootste aantal migranten: Malmö.

Hals over kop verlaten de Zweden de stad Malmö, want Malmö heeft zich ontwikkeld tot een multiculturele nachtmerrie, omdat in veel stadsdelen het samenleven niet meer functioneert.

Men gebruikt normaal gesproken het begrip “blankenvlucht” als Europeanen uit een stad wegtrekken zodra het aantal immigranten groter wordt. In Malmö is aangetoond dat er ook andere vormen van “vlucht” kunnen zijn. Er is sprake van een enorme vlucht van publieke ambtenaren in sociale beroepen, die daar werken waar veel mensen met een migratieachtergrond wonen.

Daarbij gaat het vooral om leraren en maatschappelijk werkers, maar ook om kleuterleidsters, bejaardenverzorgsters en andere sociale beroepen, die hun baan eraan geven. Meer dan 2000 mensen zeiden vorig jaar hun baan op, dat zijn 11% of éen op de negen, het hoogste aantal tot nu toe, schrijft de Zweedse krant “Sydsvenskan” op 28 maart.

Deze grafiek toont de personele vlucht van de openbare ambtenaren op het terrein van de sociale beroepen van Malmö.

De massa-immigratie heeft het gezicht van Malmö volledig veranderd. Zweden in de leeftijd van 30 jaar zijn in de minderheid in hun eigen land. Het kost enorm veel geld en het belast de openbare kassen, daarom wordt er op andere gebieden bezuinigd. Dat maakt het leven voor openbare ambtenaren moeilijk. Ze verdienen minder, omdat er bezuinigd wordt.

Tegelijkertijd staan de ambtenaren voor nieuwe uitdagingen op grond van de vele immigranten uit vooral niet-westerse landen. Daarvandaan is een groot deel van de corruptie afkomstig, iets dat men daarvoor niet had gekend. En dan zijn er ook nog de vele ontevreden “asielzoekers”, “vluchtelingen” en “immigranten”, die hun beklag doen of zelfs dreigen als ze hun zin niet krijgen.

Veel immigranten zijn werkloos. Er zijn talrijke criminele bendes, die auto´s in brand steken en vernielzuchtig optreden. De vervolging van de joden vormt een enorme belasting, niet alleen voor Joden.

De Folkeskolen (scholen van voortgezet basisonderwijs) zijn het meest de dupe. Hier is de personeelsvlucht het hoogst. Veel scholen functioneren al jarenlang meer slecht dan goed. Het grote aantal tweetalige leerlingen (Zweedse politiek-correcte benaming voor migrantenkinderen) dat de scholen binnenstroomt, houdt zich niet aan de Zweedse omgangsvormen en spreken de taal slecht.

Dat betekent dat het niveau enorm is gedaald. Ooit was er een tijd dat men trots was op de Zweedse Folkeskolen. Nu zijn ze op weg naar de kelder bij internationale PISA-onderzoeken.

Tegelijkertijd maken de leraren op veel scholen mee dat de leerlingen zich gedragen hoe ze willen en hun medeleerlingen en ook leraren pesten, bedreigen of uitschelden. De Zweedse jongens zijn bang, huilen of willen niet meer naar school. Dat is nu nog erger geworden, nadat er nog meer “asielzoekers” en “vluchtelingen” naar Zweden zijn gekomen.

In Malmö is het aantal daklozen gestegen naar een nieuw record. De sociale uitgaven zijn enorm.

Het aantal ziekmeldingen onder ambtenaren is enorm toegenomen en niemand wil meer in een sociaal beroep werken. Afgelopen zomer had de helft van de sociale adviseurs zich ziek gemeld. De bevolking van Malmö neemt de komende jaren explosief toe met 7.000 personen ieder jaar.

Dat betekent dat men 1000 nieuwe leraren en 300 nieuwe opvoeders moet aanstellen om de aantallen aan te kunnen. Normaal gesproken worden er per jaar 150 tot 200 nieuwe leraren benoemd.

Malmö probeert ondertussen nieuwe sollicitanten voor de sociale beroepen te lokken, maar tot nu toe is dit nog niet gelukt. Integendeel. De ambtenaren stappen in groten getale uit hun baan in de publieke sector. Hier de cijfers van de gemeenten, die de krant “Sydsvenskan” gepubliceerd heeft.

(Bron: Den Korte Avis)

Bron: http://journalistenwatch.com

Auteur: Sarah Lund

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2016/04/03 ... chtmerrie/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
King George
Berichten: 19237
Lid geworden op: Zo Sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Naderende ondergang van Zweden

Berichtdoor King George » Ma Apr 04, 2016 9:26 am

Een Noord-Afrikaanse epidemie van aanrandingen teistert Zweden

Posted on januari 26, 2016 by rommel in Artikelen // 5 Comments

Afbeelding

Er lijkt geen eind te komen aan de epidemie van seksueel misbruik door zogenaamde “alleenstaande minderjarige asielzoekers” die gecoördineerde seksaanvallen tegen jonge Zweedse meisjes en vrouwen uitvoeren.

Dagelijks komen nu berichten in de media over nieuwe groepsaanrandingen van Zweedse meisjes door Noord-Afrikaanse mannen. Het laatste geval betreft het avonturenbad in Växjö waar twee 11-jarige meisjes zijn aangerand.

De vader van het meisje vertelt tegen het dagblad Smålandsposten dat het om een groep van 7-8 lichtgetinte jongemannen gaat die eerst een slachtoffer uitkiezen en zich dan strategisch aan het einde van een kleine tunnel opstellen, waar ze het meisje tegen de muur duwen en tussen de benen en naar de borsten grijpen. En nog veel meer.

– Er moet een eind aan komen. Ik wil niet horen dat dit nog een keer gebeurt. Geen kind mag dit meemaken. Het is slechts een kwestie van tijd voordat er iets ergers gebeurt, zegt de vader.

Het personeel van het zwembad weet wie de misdadigers zijn, de zaterdag ervoor waren de daders in soortgelijke aanrandingen betrokken.

Het incident is bij de politie aangemeld. Die het heeft gerubriceerd als seksuele molestering en bedreiging.

Bron:

http://avpixlat.info/2016/01/26/nya-sexovergrepp-pa-badhus/


Fenixx
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam

Mahalingam
Berichten: 39435
Lid geworden op: Za Feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Naderende ondergang van Zweden

Berichtdoor Mahalingam » Vr Apr 08, 2016 7:46 pm

Zweden heeft de grenzen gesloten voor migranten. Zo hoor en lees je overal. Wat is er van waar?
In ieder geval is de oversteek vanuit Denemarken over de brug lastig geworden.
Heat sensors to stop 'deadly' asylum treks to Sweden
Copenhagen police have revealed that 25 people have been caught attempting to walk to Malmö in Sweden over the Öresund bridge since February 1st.

Of these, 20 are known to have registered as asylum seekers in Denmark while one had already sought asylum in Sweden, according to the News Öresund website, which first reported the story.

Een in Zweden ingeschreven asielant die illegaal Zweden probeert binnen te komen. ??
Danish police said on Friday that they had installed new warning signs designed to deter walkers as well as heat sensors to better allow them to trace people making the potentially deadly journey.
http://www.thelocal.se/20160408/heat-sensors-to-stop-deadly-asylum-treks-to-sweden

Tussen de regels door in het artikel staat ook:
The number of people seeking asylum in Sweden has dropped dramatically since the new border controls were introduced, with an average of less than 2,000 a week showing up in the Nordic country, compared to almost 10,000 during the autumn.

Dat is een reductie met een factor 5. Maar 2000 per week is nog steeds erg veel.
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Mahalingam
Berichten: 39435
Lid geworden op: Za Feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Naderende ondergang van Zweden

Berichtdoor Mahalingam » Ma Apr 11, 2016 10:39 pm

In Börlange hebben de vrouwen last van testosteronbommen uit Eritea en Somalië.
Ze kunnen niet meer rustig in de bus zitten zonder dat er aan ze gefriemeld wordt.
Er kwamen bewakers en dat hielp niet. Nu zijn er oude Somalische mannen die het jonge volk in toom houden.
Zweedse gemeente zet beveiligers in tegen migranten op openbaar vervoer
Reeds eerder had Dalatrafik naast beveiligers aan boord van de bussen, ook al volgauto’s ingezet, waarvan de bemanning indien er onraad werd vermoed of de buschauffeur alarm melde, van buitenaf kon trachten in te grijpen in afwachting van de komst van de politie. Dit hielp niet en als laatste redmiddel is de busonderneming gaan praten met leden van de Somalische belangenvereniging PRO, die met het voorstel kwam om Somalische senioren in te zetten.

Zou die inzet gratis zijn?
Bewakers in Zweden hebben niet meer rechten dan een gewone burger. Ze doen wel alsof ze politie-achtig zijn maar daar trapt dat jonge volk niet in.
En over de nieuwe "Soldaten van Odin" beweging:
Opvallend is dat de ‘Soldiers of Odin ‘ , een door verontruste Finse burgers en inmiddels met ‘zusterorganisaties in diverse noordelijke landen, opgezette beveiligingsorganisatie had aangeboden de beveiliging GRATIS te willen verzorgen. Echter werd dit voorstel na overleg met de Zweedse politie afgewezen, daar de politie vreest dat dit een te harde aanpak of provokatie van deze misdadige asieleisers zou veroorzaken.
http://www.geennieuws.com/2016/04/zweedse-gemeente-zet-beveiligers-in-tegen-migranten-op-openbaar-vervoer/
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 42347
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Naderende ondergang van Zweden

Berichtdoor Pilgrim » Vr Apr 15, 2016 1:49 pm

Immigratie meltdown – Hoe zal Zweden eruit zien in 2025? De immigratie die de vrijheid en gelijkheid vernietigt

Gepubliceerd op 23 dec. 2015

De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pizzaman
Berichten: 1590
Lid geworden op: Do Apr 14, 2016 8:43 pm

Re: Naderende ondergang van Zweden

Berichtdoor Pizzaman » Vr Apr 15, 2016 8:21 pm

Ik hoop dat Zweden er van zal leren, en dat de rest van Europa het dan ook eindelijk gaat snappen.

Maar ik vrees eigenlijk van niet.
Zalig zijn de onnozelen en simpelen van geest, want zij zullen er in lopen.

Mahalingam
Berichten: 39435
Lid geworden op: Za Feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Naderende ondergang van Zweden

Berichtdoor Mahalingam » Vr Apr 29, 2016 10:20 pm

De havens waar veerboten naar Zweden vertrekken gaan een beetje op Calais lijken.
Migrants cling to trucks in bid to reach Sweden
In a letter to its freight customers, HH Ferries said several migrants had been found hanging from the undersides of trucks in Helsingør in recent days in an apparent attempt to avoid ID checks.
[...]
“We’re seeing the same trend that we’ve seen in the English Channel,” the association’s director Jakob Ullegård told Ritzau.
“When vehicles stop on the road down to the ferry they sneak up under the trucks.”
[...]
Details were scarce but police said members of the pubic had seen migrants under a truck on the E6 motorway in Helsingborg, while others were seen leaving a truck at a nearby rest stop.
http://www.thelocal.se/20160429/migrants-cling-to-trucks-in-bid-to-reach-sweden
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Mahalingam
Berichten: 39435
Lid geworden op: Za Feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Naderende ondergang van Zweden

Berichtdoor Mahalingam » Zo Mei 01, 2016 8:56 pm

Er gaan wat wij ooit noemden "Melkert-banen" komen. Niet voor alle werklozen: inboorlingen zijn uitgesloten. ( new 'emergency' jobs for new arrivals to the country.)
Swedish premier pledges 5,000 'emergency' jobs
Under the government proposal, 5,000 emergency jobs will be created by government bodies by 2020.

"There are a variety of important tasks within government agencies that are currently not being performed," Löfven said.
Löfven suggested that tasks such as filing, photocopying, administration, and helping with digitization, will all fall under the remit of the new state employees.
Löfven said that, according to government data, there will be around 30,000 undereducated over 39-year-olds, needing employment in the next three years.
The prime minister acknowledged that in such a context 5,000 new state jobs won't stretch very far, but he hopes that others will follow the state example.

Verwacht er dus niks van maar de Staat geeft een voorbeeldfunctie.
"Here, we show that the state takes the initiative. Then hopefully municipalities, county councils and civil society will do the same.
http://www.thelocal.se/20160501/swedish-prime-minister-promises-5000-emergency-jobs
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 6274
Lid geworden op: Zo Apr 15, 2012 3:24 pm
Contact:

Re: Naderende ondergang van Zweden

Berichtdoor Ali Yas » Zo Mei 01, 2016 10:06 pm

Mahalingam schreef:
"Here, we show that the state takes the initiative. Then hopefully municipalities, county councils and civil society will do the same.

De staat heeft die mensen toch uitgenodigd? En nu is er geen werk voor ze? :thinking:
Truth sounds like hate to those who hate truth.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 42347
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Naderende ondergang van Zweden

Berichtdoor Pilgrim » Zo Mei 08, 2016 1:16 am

De teloorgang van Zweden – Ingrid Carlqvist en Stefan Molyneux

Gepubliceerd op 6 mei 2016Midden in de Europese migrantencrisis zegt men dat Zweden op de rand van de economische instorting staat onder de druk van de enorme islamitische immigratie. Ingrid Carlqvist en Stefan Molyneux discussiëren over de toestand van Zweden, de impact van het multiculturalisme, de islam als een totalitaire ideologie, de gigantische toename van de criminaliteit, de opkomst van een ware verkrachtingscultuur en over hoe de toekomst er voor de mensen in Zweden uitziet.

(Ingrid Carlqvist is journalist en schrijfster, voorzitster van de Swedish Free Press Society, ze schrijft artikelen voor het Gatestone Institute, en ze is – samen met Lars Hedegaard – hoofdredactrice van Dispatch International)
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 72592
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Naderende ondergang van Zweden

Berichtdoor Ariel » Zo Mei 08, 2016 2:06 pm

Dom Zweeds meisje viert feest met “vluchtelingkinderen” – wordt in haar gezicht gestoken omdat ze seks weigert

Afbeelding

Twee Zweedse tienermeisjes vierde feest met vluchtelingenkinderen in een asiel accommodatie in het zuiden van Stockholm – het feest eindigde met één van de meisjes met messteekwonden in haar gezicht omdat ze seks weigerde. De officier van justitie wil de bekkensnijder deporteren, de vraag van de leeftijd van de man wordt nu onderzocht door de Hoge Raad.

– Het is exponentieel toegenomen. Er komen steeds meer asielzoekers naar Zweden die hun identiteitsbewijs weggooien, zegt Hoge Raad bureauchef My Hedström.

Het was de avond van 10 november vorig jaar dat er een feestje werd gehouden in een asielaccommodatie voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen in het zuiden van Stockholm. Volgens documentatie van het OM was er alcohol en drugs op het feest aanwezig. Twee Zweedse tienermeisjes, 16 en 17 jaar oud, waren ook aanwezig en vierde een feestje met de asielzoekers.

De “vluchtelingenkinderen” waren zeer geïnteresseerd in de Zweedse meisjes, vooral één van hen die volgens zijn asielaanvraag de naam Karim Ageri draagt, 16 jaar oud is, en afkomstig uit Algerije. Karim greep het 17-jarige meisje tussen haar benen, probeerde haar op de mond te kussen en maakte duidelijk dat hij seks met haar zou hebben. Toen hij niet de afwijzing van de 17-jarige kon accepteren kozen de twee meisjes ervoor door het raam te klimmen om uit de asielaccommodatie te ontsnappen.

Maar Karim volgt haar. Hij trekt een mes en snijdt het 17-jarige meisje twee keer in het gezicht, terwijl hij in een taal tegen haar schreeuwt die ze niet verstaat.

De openbare aanklager Marie Skeppstedt Törnström, die in eerste instantie verantwoordelijk was voor deze zaak, is van mening dat Karim Ageri een volwassen man is van ten minste 21 jaar oud, die na het uitzitten van zijn straf gedeporteerd moet worden uit Zweden.

Het kantongerecht van Södertörn was het er niet mee eens. In december verleden jaar nam het kantongerecht genoegen om Karim tot jeugdzorg te veroordelen en verwierp de vraag voor uitzetting. Het vonnis werd in hoger beroep door het Zweedse hof van beroep afgewezen en verscheurde de uitspraak van het kantongerecht.

Nu gaat de Hoge Raad van Zweden de leeftijd van Karim Ageris beslissen en het bewijsmateriaal wat geldt voor niet-begeleide minderjarigen die zijn veroordeeld voor misdaden.

De officier van justitie beroept zich onder andere op bewijs van tand röntgenonderzoek waaruit blijkt dat Karim Ageri “ten minste 20 jaar oud is. Odontoloog Irena Dawidson, die het onderzoek heeft verricht, schrijft in haar verklaring dat Karim nog ouder zou kunnen zijn.

My Hedström is hoofd van het bureau van de Hoge Raad en ziet er naar uit dat deze zaak in het Hooggerechtshof behandeld wordt en Zweden een jurisprudentie krijgt waar alle rechtbanken aan moeten voldoen.

Hedström benoemt de problematiek van alle asielzoekers die naar Zweden komen en beweren kinderen te zijn, terwijl het volwassenen zijn.

– Vanwege de huidige situatie in MENA-landen is dit exceptioneel toegenomen. Er komen steeds meer naar Zweden die hun identiteitsbewijs weggooien, of verklaren dat ze niet weten wat hun leeftijd is, zegt My Hedström.

Karim Ageri heeft eerder asiel aangevraagd in Duitsland en is, volgens een asielaanvraag van verleden jaar, een arabische man met de naam Mohamed die over een paar weken 28 jaar oud wordt. Volgens andere identiteitsdocumenten waar gerechtsonderzoekers de hand op wisten te leggen is hij geboren in 1986 en 30 jaar oud.

– Hij zegt dat hij in Algerije geboren is, maar heeft zich in Duitsland gelegitimeerd met een paspoort van Tunesië. Dus we weten het nog steeds niet. Hij heeft zich ook gelegitimeerd in Marokko met een Marokkaanse identiteit. Waar die echt vandaan komt is nog steeds een raadsel, zegt Hedström.

– Om vast te stellen wie en hoe oud Karim Ageri is wordt belemmerd door de Arabische landen in Noord-Afrika die er niet naar uitzien om deze criminelen terug te nemen. Als men via Interpol of ambassades contact opneemt om informatie in te winnen krijgt men altijd ontwijkende antwoorden, verklaart Hedström.

– Het eind van het verhaal is dat ze hun eigen leeftijd en geboorteland kunnen kiezen.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

mercator
Berichten: 18637
Lid geworden op: Do Nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Naderende ondergang van Zweden

Berichtdoor mercator » Zo Mei 08, 2016 2:21 pm

Op de Vlaamse televisie is nu al een week lang een propaganda campagne voor Zweden bezig. Zweden is DE modelstaat in Europa, een gidsland ! Waarom ? Omdat er een absolute nul tolerantie is voor alcohol in het verkeer, jawel! De Zweden zijn véél gedisciplineerder dan de Belgen die blijkbaar niet genoeg onder de duim worden gehouden en toch na een pintje in de auto kruipen.
Dat heel Zweden door de linkse gekkigheid afglijdt naar een moslimland daar wordt met geen woord over gerept.
Echt grappig: het Zweedse verkeer is super veilig maar zodra je uit de auto stapt wordt je beroofd en verkracht door bruine types die vies zijn van alcohol.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 42347
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Naderende ondergang van Zweden

Berichtdoor Pilgrim » Zo Mei 08, 2016 2:41 pm

Ze proberen gewoon de aandacht af te leiden van de multiculramp. :sly7:
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

mercator
Berichten: 18637
Lid geworden op: Do Nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Naderende ondergang van Zweden

Berichtdoor mercator » Zo Mei 08, 2016 2:51 pm

Pilgrim schreef:Ze proberen gewoon de aandacht af te leiden van de multiculramp. :sly7:

Dat dacht ik direct toen ik die spotjes zag. Het Zweedse model wordt de hemel in geprezen . Aan ons Vlamingen wordt verteld dat we agressieve dronkaards zijn die elkaar uitmoorden op de openbare weg, de Zweedse burgers doen zoiets niet, die zijn beleefd, lopen over van verantwoordelijkheidszin...daartegen zijn wij Vlamingen echt achterlijke wildemannen [icon_lol.gif] , dàt was de boodschap.
In geen enkele van de spotjes was een zwarte of een asielzoeker te zien.

Natuurlijk is het veel gevaarlijker in het verkeer in België dan in Zweden, maar dat is gewoon omdat we hier catastrofaal overbevolkt zijn, dan bots je al s gemakkelijker tegen elkaar . Maar daar repte de zedenpreker van dienst niet over.

Altijd dat gezeur over drinken, roken, te snel rijden...hier is nu zelfs een burgemeester in de kuststreek die roken op het strand wil verbieden. Ik rook zelf niet, maar ik zou er gvd mee beginnen uit frustratie met al die bemoeienissen.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel

Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 6274
Lid geworden op: Zo Apr 15, 2012 3:24 pm
Contact:

Re: Naderende ondergang van Zweden

Berichtdoor Ali Yas » Zo Mei 08, 2016 2:55 pm

mercator schreef:In geen enkele van de spotjes was een zwarte of een asielzoeker te zien.

Dat is ook niet erg multicultureel. :hypocrite:
Truth sounds like hate to those who hate truth.

Mahalingam
Berichten: 39435
Lid geworden op: Za Feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Naderende ondergang van Zweden

Berichtdoor Mahalingam » Di Mei 10, 2016 10:38 am

Het gaat niet goed met de Groenen in Zweden.
Het begon met het aftreden van Mehmet Kaplan.
De Turkse islamiet Kaplan van de Miljöpartiet was gedwongen als minister van huisvesting af te treden, nadat hij verwikkeld was in verschillende controverses. Onder andere door op foto’s met de extreemrechtse Turkse organisatie Grijze Wolven te verschijnen en het maken van controversiële opmerkingen over het beleid van Israël jegens de Palestijnen.

Hier zien we de twee Groene bazen Gustav Fridolin en Åsa Romson beide hevig aangedaan het slechte nieuws aan de pers vertellen.
Afbeelding

Ze hebben nu het imago gekregen van verdwaasde antisemitische islamofiele vrouwenhaters.
De Partij loopt leeg en de kiezers lopen weg. Moet nu De Leiding ook niet weg?
Green Party leaders: We have no plans to resign
Romson and Fridolin said they would stay on unless the party's nominating committee found people better suited to lead the party beyond next month's congress.
"We understand that a lot of people feel uncertain," said Fridolin, referencing a week in which the party's reputation as a bastion of feminism was rocked the core."
[...]
Fridolin and Romson deflected the criticism, even when a clip showed up of Kaplan comparing Israel to Nazi Germany, and they continued to back the minister after he announced his resignation at a joint press conference with the prime minster, Stefan Löfven.
They were not helped by a party veteran, Per Gahrton, who was widely derided for claiming Kaplan was the victim of an Israeli smear campaign.

Zijn de Groenen een maatschappij-vijandige groep?
When pictures showed up of Green Party members including Mehmet Kaplan making Muslim Brotherhood signs, with four fingers held aloft, the head of Sweden's National Defence College said he feared the Greens had been infiltrated by Islamists.
http://www.thelocal.se/20160425/green-party-sweden-crisis-romson-fridolin
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 6274
Lid geworden op: Zo Apr 15, 2012 3:24 pm
Contact:

Re: Naderende ondergang van Zweden

Berichtdoor Ali Yas » Di Mei 10, 2016 6:01 pm

Mahalingam schreef:Zijn de Groenen een maatschappij-vijandige groep?

De Zweedse milieupartij vormt liever met links een minderheidskabinet dan met rechts een meerderheidskabinet. Het is dus een linkse partij. En linkse partijen zijn in een links land niet goed voor de maatschappij.
Truth sounds like hate to those who hate truth.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 42347
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Naderende ondergang van Zweden

Berichtdoor Pilgrim » Di Mei 10, 2016 8:44 pm

Zweden RIP . . .

Afbeelding

“Doodsoorzaak: stommiteit zonder grenzen.”
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

OLV
Berichten: 80
Lid geworden op: Za Mei 14, 2016 9:28 am

Re: Naderende ondergang van Zweden

Berichtdoor OLV » Za Mei 14, 2016 9:41 am

Mahalingam schreef:En buiten de gewone instroom dient Zweden ook nog eens duizenden op te nemen vanwege de herverdeling van migranten door de EU (Tot nu toe is de herverdeling een wassen neus gebleken.)


Dat doen ze graag de Zweden. Laten we niet vergeten dat Zweden een van de gangmakers is van het groepje landen dat probeert Europa om zeep te helpen. De Zweden hanteren al sinds jaar en dag een open deuren beleid, elk kritisch geluid is racisme en strafbaar en in Zweden staan de grootste doofpotten van heel Europa.

De Zweden hebben ook altijd gestemd voor deze lui. Met de Zweedse man win je de oorlog niet. Het is 'n half wijf met een of andere pseudo-intellectuele bril op z'n kop.

mercator
Berichten: 18637
Lid geworden op: Do Nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Naderende ondergang van Zweden

Berichtdoor mercator » Za Mei 14, 2016 11:30 am

OLV schreef:Laten we niet vergeten dat Zweden een van de gangmakers is van het groepje landen dat probeert Europa om zeep te helpen.

Je moet er s op letten hoe op de Vlaamse teevee Zweden constant wordt voorgesteld als HET gidsland van Europa waar alles werkt zoals het zou moeten werken. 100 % links en multicul.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel

OLV
Berichten: 80
Lid geworden op: Za Mei 14, 2016 9:28 am

Re: Naderende ondergang van Zweden

Berichtdoor OLV » Za Mei 14, 2016 11:41 am

mercator schreef:
OLV schreef:Laten we niet vergeten dat Zweden een van de gangmakers is van het groepje landen dat probeert Europa om zeep te helpen.

Je moet er s op letten hoe op de Vlaamse teevee Zweden constant wordt voorgesteld als HET gidsland van Europa waar alles werkt zoals het zou moeten werken. 100 % links en multicul.


Dat klopt. Als het gaat om het uitwissen van het verschil tussen man en vrouw (ook wel bekend als feminisme of vrouwenrechten) of het creëren van een sociale hangmat, is Zweden altijd het gidsland. Heel soms Noorwegen, waarbij de enorme pot met oliegelden die dient ter financiering van al die grappen, achterwege wordt gelaten.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 72592
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Naderende ondergang van Zweden

Berichtdoor Ariel » Za Mei 14, 2016 11:50 am

[icon_lol.gif] Ik heb een vermoeden dat Mercator en OLV dikke online vrienden gaan worden.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Mahalingam
Berichten: 39435
Lid geworden op: Za Feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Naderende ondergang van Zweden

Berichtdoor Mahalingam » Zo Mei 15, 2016 4:46 pm


Kista galleria, Stockholm. Niemand doet iets.
Twee mensen zijn gearresteerd op verdenking van het beroven van een juwelierszaak in Kista galleria.
Tijdens de paniek bij het wegkomen werd geroepen door de dunne "Niet schieten". De Dikke schoot wel maar het pistool werkte niet. Toen durfde men wel dichterbij te komen.
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Gebruikersavatar
Pizzaman
Berichten: 1590
Lid geworden op: Do Apr 14, 2016 8:43 pm

Re: Naderende ondergang van Zweden

Berichtdoor Pizzaman » Zo Mei 15, 2016 5:28 pm

Ik zou daar ook niets doen.

Stel, ik ben zo slim de bandjes lek te steken.
Dan mag ik naar het bureau om gevisiteerd te worden, want ik had een verboden wapen.

Stel, ik stamp ze allebei van die brommer af. Mag ik een aantal jaar brommen wegens mishandeling.

Stel, ik bel de politie. Dan kan ik een uur wachten tot die lui komen, en zit ik langer op het bureau dan de daders.

Laatste optie: ik schop ze helemaal de tyfus, en leg ze netjes voor de deur.
Vervolgens vraag ik de voorbijgangers mij gevoeglijk te vergeten.
Wedden dat er een linkse rat bij zit, dus gaat ook niet werken.

Iemand nog ideeën?
Zalig zijn de onnozelen en simpelen van geest, want zij zullen er in lopen.


Terug naar “Eurabia”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 5 gasten