Beschouwingen over de massa-immigratie

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 45781
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Beschouwingen over de massa-immigratie

Berichtdoor Pilgrim » Di Sep 17, 2019 9:38 pm

Even checken...

Afbeelding
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 45781
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Beschouwingen over de massa-immigratie

Berichtdoor Pilgrim » Ma Sep 23, 2019 1:09 am

Geen continent staat zo open voor vreemdelingen als Europa

Robbert de Witt, 19 sep 2019

Afbeelding

Het rijke Europa egoïstisch en xenofoob? Welnee. Nergens ter wereld worden meer immigranten opgenomen, zo blijkt uit nieuwe cijfers van de Verenigde Naties. Soms krijg je de indruk dat Europeanen allemaal xenofoob zijn. ‘Buitenlanders’ worden misschien overal ter wereld niet met open armen ontvangen, maar het is nergens zo erg als in Europa. Toch? Dit beeld heeft natuurlijk alles te maken met rechts-nationalistische partijen in Europa, die stuk voor stuk tegen massa-immigratie zijn. De laatste jaren is hun invloed sterk toegenomen en politieke tegenstanders hebben er een handje van om hun invloed te overdrijven – ‘Stem op ons of de bruinhemden marcheren weer door de straten. Dan worden vreemdelingen opgepakt en het land uitgegooid.’

Rijke West-Europese landen moeten de portemonnee trekken

De opkomst van anti-immigratiepartijen wordt ook buiten Europa opgemerkt. Vooral in Afrika en het Midden-Oosten wordt Europese regeringen om deze reden verweten dat zij veel te weinig doen om vreemdelingen op te nemen. Vaak met de intentie om rijke West-Europese landen de portemonnee te laten trekken, voor opvang in de regio en voor uitgebreide hulpprogramma’s. Op het Europese schuldgevoel inwerken, heeft vaak veel succes.

Vertegenwoordigers van de Verenigde Naties (VN) en non-gouvernementele organisaties (ngo’s) schromen ook zelden om Europa op zijn ‘verantwoordelijkheid’ te wijzen: als je zo rijk bent, zou je meer vreemdelingen moeten opnemen, is de boodschap, die ook weer inspeelt op schuldgevoelens.

Bij Amnesty International bijvoorbeeld spreken ze van de Global Solidarity Crisis. Alsof het niet gaat om vluchtelingen- en migrantenstromen, maar om een probleem dat door het rijke Westen kan worden opgelost: gewoon solidair zijn en betalen.

Het is allemaal meer gebaseerd op opportunisme (in het rijke Europa valt wat te halen) dan op feiten.

De wereld is op drift
Deze week publiceerde de VN nieuwe cijfers over wereldwijde migratie. De trend is duidelijk. De wereld is in toenemende mate op drift. Uit de cijfers zou blijken dat het wereldwijde aantal migranten – kort gezegd alle mensen die een toekomst in het buitenland zoeken, dus niet alleen vluchtelingen – harder groeit dan de wereldbevolking.

In 2019 gaat het om 272 miljoen mensen. Negen jaar geleden, in 2010, waren dat er nog 221 miljoen. Van hen leven er bijna 50 miljoen in Azië, en evenveel in (Noord-)Afrika. In Noord-Amerika zijn 59 miljoen immigranten geteld. Maar bovenaan staat Europa, het kleinste continent, dat 81 miljoen migranten heeft opgenomen volgens de VN. Nergens ter wereld hebben zoveel ‘vreemdelingen’, mensen die elders zijn geboren, een nieuw thuis gevonden.

Goed om mensen die het zogenaamd egoïstische oude continent de les lezen, hier even aan te herinneren.

https://www.elsevierweekblad.nl/opinie/ ... 3248FO8t-Z
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 45781
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Beschouwingen over de massa-immigratie

Berichtdoor Pilgrim » Wo Sep 25, 2019 11:31 pm

Immigratie brengt veel ellende, emigratie ook

Door: Juliaan van Acker, 18:31, 25 september 2019

Afbeelding
Nijmegenaren verwelkomen de eerste groep van 300 asielzoekers bij het AZC paviljoendorp Heumensoord. Het gaat om zowel alleenstaanden als gezinnen, vrijwel allemaal afkomstig uit Syrië. ANP VALERIE KUYPERS

Een emigrant is iemand die zijn verantwoordelijkheid voor zijn landgenoten ontvlucht

De beschaving van de Azteken, van de Indianen, van Afrikaanse koninkrijken en van de Aboriginals is vernietigd ten gevolge van immigratie. De beschaving in Noord-Amerika en in Europa is nu aan de beurt. Dat gaat langzaam, zodat velen het niet opmerken. Een duidelijk teken is nochtans de ontwrichting van ons rechtssysteem, door niets ontziende criminelen die uit een andere cultuur komen. Als het beleid niet wordt gewijzigd, is het einde van onze beschaving in zicht. Daar kan geen twijfel over bestaan.

In deze bijdrage wordt dieper ingegaan op de stelling dat emigratie van een groot deel van de middenklasse, van goedwillende en dynamische burgers en van de goed opgeleiden een ramp is voor de achterblijvers en dat immigratie van miljoenen mensen met normen en waarden die niet verenigbaar zijn met de onze, een ramp is voor Europa en Noord-Amerika.

Een juist politiek beleid zou tot doel hebben dat emigratie voor niemand een noodzaak is. In de huidige tijd zou dit betekenen dat in het Midden-Oosten, in zwart Afrika en in Latijns-Amerika vrede welzijn en welvaart heerst. Dit wil onder meer zeggen dat alle kinderen, meisjes en jongens naar school kunnen gaan en goed onderwijs krijgen, dat er voldoende werkgelegenheid is, dat in die regio’s overal ziekenhuizen zijn waar zorg van hoge kwaliteit wordt geleverd, dat er sociale voorzieningen zijn zoals werkloosheidsuitkeringen en pensioenen, dat de politie waakt over de veiligheid van de burgers en dat de overheid zorgt voor een rechtvaardige verdeling van de welvaart.

Vrede, welzijn en welvaart kunnen in het Midden-Oosten, zwart Afrika en Latijns-Amerika worden bereikt. Alle rassen en etnische groepen zijn gelijkwaardig. De intelligentie en de talenten zijn gelijkelijk verdeeld. Als er verschillen zijn in prestaties, dan is dit een gevolg van de omstandigheden waarin de kinderen opgroeien. Economische, sociale, politieke en religieuze factoren kunnen er oorzaak van zijn dat bij grote groepen mensen de talenten onvoldoende ontplooid kunnen worden of dat de creativiteit wordt afgeremd. Eén ding staat vast: elk volk heeft de potentie om in eigen land voorspoed te brengen. Wie daar anders over denkt is racistisch.

De meeste mensen van eender welk ras, van eender welke etnische groep, van eender welke religie zijn van goede wil. Zij willen niets liever dan in vrede te leven. Zij willen solidair zijn met hun medemensen en zij zullen hun bijdrage leveren voor het welzijn en de welvaart van hun landgenoten.

Hoe komt het dan dat in de eerder genoemde regio’s zoveel mensen in mensonwaardige omstandigheden leven of elkaar naar het leven staan? Er kunnen veel oorzaken genoemd worden, die verschillen al naar gelang de regio. Die toestand kan in verband staan met geografische factoren, economische tegenslag of met buitenlandse machten die de eigen ontwikkeling van het volk verhinderen. Maar de belangrijkste oorzaak ligt bij diegenen, uit het eigen volk, die hun medemensen niet kunnen of willen mobiliseren om tegenslagen en achterstand te overkomen. Een kleine groep trekt alle macht en rijkdom naar zich toe, verdeelt de mensen om te kunnen heersen, is door en door corrupt, waardoor ze zelf een voorbeeld zijn dat velen aanzet om even meedogenloos en egoïstisch door het leven te gaan. Als een baas in een fabriek op autoritaire wijze de werknemers onderdrukt, zullen de ploegbazen even autoritair hun ondergeschikten behandelen. Hetzelfde geldt op landelijk niveau.

Een emigrant is iemand die zijn verantwoordelijkheid voor zijn landgenoten ontvlucht. Het is vooral de middenklasse die vertrekt of mensen met een redelijke opleiding, voor zoverre dit laatste in hun land mogelijk is. Wie in zijn eigen cultuur blijft, zijn land helpt opbouwen, het eigen cultureel erfgoed goed beheert en het beste van zijn beschaving vertegenwoordigt, heeft iets gepresteerd waar hij geweldig trots op kan zijn. In het Midden-Oosten, Afrika en Latijns-Amerika zijn er prachtige steden en landschappen, schitterende overblijfselen uit de tijd dat hun beschaving een hoogtepunt kende, tradities die de bewondering van de gehele wereld opwekken. Wat een verschil met de wereld van een immigrant, die zich niet kan integreren, vaak het handje moet ophouden en ontworteld is geraakt.

Er zijn immigranten waarvan het vertrek een verlies zou zijn voor onze samenleving. Te denken valt aan al diegenen die een verantwoordelijke positie hebben ingenomen, of aan immigranten die bijdragen aan het kunst- en cultuurleven en aan de wetenschap. Dit zijn echter diegenen die een belangrijke voorbeeldfunctie kunnen leveren en in de landen van herkomst de grote sprong voorwaarts zouden kunnen op gang brengen.

De situatie in het Midden-Oosten en zwart Afrika kan slechts verbeteren als de macht van de corrupte leiders wordt gebroken en de immigranten uit Europa massaal terugkeren naar de landen van herkomst. Europa kan de terugkeerders militair en economisch bijstaan om dit mogelijk te maken.

Onze westerse beschaving is op meerdere terreinen ongeëvenaard. Op twee terreinen hebben we een voorsprong van vier of vijf eeuwen op de rest van de wereld. Dat is ten eerste de ethische grondslag van onze beschaving en ten tweede onze manier van denken, die gefundeerd is op een kritische grondhouding en op volstrekte vrijheid van meningsuiting. Door die voorsprong van eeuwen is het voor immigranten nagenoeg onmogelijk zich te integreren. Een gevolg hiervan is dat ze hun eigen normen en waarden in onze beschaving willen inbrengen en dat door een volstrekt andere manier van denken echte communicatie onmogelijk is.

Beide gevolgen ondermijnen meer en meer de westerse beschaving. Als bijvoorbeeld een politieke partij voor allochtonen wordt opgericht, worden in de Tweede Kamer discussies gevoerd waar de ene groep de andere niet kan begrijpen. Frustraties alom. Immigranten raken verbitterd en zetten zich af tegen onze beschaving. Treiteren en het gebruik van intimidatie of geweld is nooit ver weg. Het dragen van de niqab en het zwartepietendebat zijn hier voorbeelden van. Een ander voorbeeld is het oprichten van islamitische scholen. Het valt niet te ontkennen dat de kinderen daar worden geïndoctrineerd met waarden en normen die haaks op de onze staan. De verdere en misschien definitieve ondermijning van onze beschaving wordt daar voorbereid.

Onze westerse ethiek en manier van denken bieden niet automatisch een reden om trots op te zijn. Onze ethische normen en waarden worden al te vaak met de voeten getreden en niet veel mensen zijn in staat tot zelfkritiek of ze staan niet open voor andere meningen. Onze ethiek en onze vrijheid van denken vergen een continue strijd, vooral dan tegen de machthebbers die ook in onze beschaving steeds weer proberen de meeste macht en welvaart naar zich toe te trekken. Zij doen het op sluikse wijze, om niet de indruk te geven dat ze zich niets aantrekken van onze ethiek. Soms zijn ze zo vermetel om in naam van de ethiek hun eigenbelang te dienen.

Daarom is het goed even te wijzen op onze belangrijkste ethische normen (wat tussen haakjes staat is in andere beschavingen ver te zoeken, alhoewel ook wij niet altijd vrijuit gaan):

  • bemin uw vijanden (waardoor tegenstanders altijd gerespecteerd worden, – wij vermoorden geen advocaten-, en waardoor zelfs criminelen humaan worden behandeld)
  • geef het brood uit uw mond aan wie honger heeft (waardoor overdreven rijkdom en het graaien schandalige vormen van onrecht zijn; de rijkste olielanden grenzen aan de armste landen ter wereld)
  • heb uw naasten onvoorwaardelijk en onbaatzuchtig lief (waardoor er nooit een argument gevonden kan worden voor echtscheiding, voor vrouwenonderdrukking, voor steniging, voor eerwraak)
Om ons hier te beperken tot Europa: als we deze drie ethische normen respecteren, dan geven we aan de hele wereld het voorbeeld om van de aarde een aards paradijs te maken. Het voorbeeld geven is genoeg. We hoeven de anderen niet de les te lezen. We hoeven de anderen niet te zeggen hoe ze de mensenrechten moeten respecteren. In andere landen willen de meeste mensen niets liever dan die rechten respecteren. Als alle immigranten uit Europa terugkeren naar de landen van herkomst, zullen zij met hun Europese ervaring in die landen vrede, welzijn en welvaart kunnen brengen. De Europeanen zelf zullen uit ethisch plichtsbesef solidair met hen zijn, in woord en vooral in daad.

Opdat de teruggekeerde immigranten en de mensen van goede wil in al die landen de kans zouden hebben menswaardige levensomstandigheden te creëren moeten diegenen die dit belemmeren hun macht worden ontnomen. Nu kunnen zij hun posities behouden en vooruitgang in hun landen tegenhouden, ondermeer dank zij internationale organisaties zoals de Verenigde Naties. Deze organisaties moeten zo snel mogelijk afgeschaft worden, want ze zijn een instrument geworden in handen van door en door corrupte machthebbers. Deze laatsten laten zich in die organisaties vertegenwoordigen door hun handlangers.

De kracht voor een politiek beleid die in alle landen vrede, welzijn en welvaart mogelijk kan maken, is gefundeerd op nationale trots, de eigen identiteit en verbondenheid tussen mensen die een gemeenschappelijke geschiedenis delen. Daarom moet Europa een confederatie van nationale staten worden, die samenwerken op economisch vlak en op het gebied van defensie. Het buitenlands beleid moet gebaseerd zijn op vriendschapsverdragen tussen individuele landen die met elkaar een broederband aangaan. Elk land behoudt zijn eigen identiteit en nationale trots. Europese landen worden zo machtig en welvarend dat ze solidair kunnen zijn met landen in het Midden-Oosten en Afrika. Het is niet uitgesloten dat blanke Amerikanen zich komen vestigen in een moslimvrij Europa, omdat in Noord Amerika de massa-immigratie tot een uitzichtloze burgeroorlog geleid zal hebben.

We hebben dringend behoefte aan politici die de moed hebben luidop te zeggen wat ze in de grond van hun hart weten, namelijk dat de massa-immigratie van moslims en van zwarten uit Afrika verschrikkelijke gevolgen heeft die in kracht zullen toenemen. Dit leidt onherroepelijk tot het einde van de Europese beschaving. Niet alleen wij zullen hiervan het slachtoffer zijn, maar ook in het Midden-Oosten en in zwart Afrika zal de hoop op verbetering vervliegen. De enige macht die deze landen op weg naar vrede, welzijn en welvaart kan helpen, namelijk een krachtig Europa, zal machteloos geworden zijn.

Er is echter hoop. Mede door de torenhoge schuldenlast van de landen en de gevolgen van de klimaatcrisis, zal de massa-immigratie escaleren in een uitholling van de sociale voorzieningen, een verarming van de middenklasse en uiteindelijk in (burger-)oorlogen en geweld. Het positieve hieraan is dat we gedwongen zullen worden radicale politieke maatregelen te nemen. Wat nu nog voor onmogelijk wordt gehouden zal mainstream worden.

https://tpo.nl/2019/09/25/immigratie-br ... ratie-ook/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 45781
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Beschouwingen over de massa-immigratie

Berichtdoor Pilgrim » Ma Sep 30, 2019 2:34 am

Vluchtelingenwerker ontnuchterd: ‘Meesten willen niet werken en komen hier omdat alles gratis is’

Posted on 29/09/2019

Afbeelding
Het Europese uitkeringenwalhalla is zo’n sterke magneet, dat wekelijks duizenden migranten er hun leven voor wagen door met gammele bootjes de Middellandse Zee op te gaan. (Afbeelding: Getty Images (2)).

Meeste migranten weigeren te integreren en bouwen parallelle (islamitische) samenleving op – Vooral jonge migranten willen niet werken zodra ze door krijgen dat ze toch wel een uitkering krijgen

Het Duitse mainstream medium ‘Welt’ heeft het verhaal van de 67 jarige vluchtelingenwerker Gabriela B. geplaatst, waarin de vrouw zegt dat zij en veel van haar collega’s ontnuchterd zijn na jaren met migranten te hebben gewerkt. ‘Veel vluchtelingen gaan er allang vanuit dat bijna alles hier gratis is.’ Verder zijn er amper migranten bereid om te werken en te integreren in de Duitse samenleving. De meesten komen namelijk uit een islamitische cultuur, en kijken daarom met minachting neer op de Westerse gewoonten. Ook een ander kernonderdeel van die cultuur komt steeds duidelijk naar voren: velen komen hun beloften en afspraken niet na.

Voor haar pensionering werkte Gabriela B. in het strafrechtelijke systeem. Toen ze een Albanese tolk in een migrantenopvang moest oppakken, werd ze getroffen door de chaos die ze daar zag. Ze besloot om zich te gaan inzetten om migranten aan een baan of opleiding te helpen.

Meesten komen uit (islamitische) cultuur met ‘achterhaald vrouwenbeeld’
Na een paar jaar is haar aanvankelijke euforie om zoveel mensen te kunnen helpen verdwenen. Hetzelfde geldt voor veel van haar collega’s. Hulp is er meer dan genoeg voorhanden, maar het allergrootste probleem ligt bij de migranten zelf. De meesten ‘vertonen weinig bereidheid om überhaupt te gaan werken, vooral vaders met veel kinderen.’ De vrouwen zijn meestal moeder en/of zwanger, en mogen van hun mannen vaak sowieso geen baan zoeken.

De meeste migranten komen dan ook uit een (islamitische) cultuur met een ‘achterhaald vrouwenbeeld’, zoals ze het voorzichtig noemt. Dat was meerdere malen de reden dat migranten het contact met haar verbraken zodra ze een woning hadden gekregen.

‘Ook nadat we de mensen woningen hadden bezorgd was het voor ons belangrijk om contact te houden. Zo heb ik bijvoorbeeld geprobeerd om autochtone kinderen en vluchtelingenkinderen met elkaar in gesprek te brengen. Maar na een succesvolle woningbemiddeling waren contacten plotseling niet meer gewenst.’

Minachting van Westerse cultuur; geen zin om te werken
De openheid en vriendelijk die de migranten aanvankelijk tentoon spreidden bleek in veel gevallen niet oprecht, maar enkel bedoeld om te kunnen krijgen wat ze wilden. Dat is ook het gevolg van een diep wantrouwen naar onze Westerse cultuur. ‘Een vader had iets van de vrije levenswijze hier opgevangen, en dat kon hij niet verenigen met zijn wereldbeeld. Het stoorde hem dat meisjes zich hier in de zomer luchtig kleden.’

Voor een andere vader had ze haar pogingen om hem aan een werkplek te helpen opgegeven, omdat hij niet kon accepteren dat vrouwen hier leidinggevende functies hebben.

Vooral jonge vluchtelingen (de overgrote meerderheid) blijken al heel snel niet meer mee te werken aan het zoeken naar een baan of leerplek, zodra ze doorkrijgen dat ze hier zonder al teveel inspanning en zonder problemen rond kunnen komen (van uitkeringen en/of criminaliteit).

‘Goedgelovige, realiteitsvreemde helpers deel van het probleem’
Goedgelovige en realiteitsvreemde collega’s zijn deel van het probleem, zo zegt Gabriela. ‘Zij zien alles door een roze bril en prijzen de vluchtelingen de hemel in. Ik heb meegemaakt dat kleding die wij ze hadden gegeven niet werd aangenomen omdat het geen merkkleding was. Er zijn helpers die constant aanbieden als taxi te fungeren, hoewel er hier O.V. is dat de vluchtelingen allang kennen, en waar ze ook maandabonnementen voor hebben.’

‘Euforie is ontnuchtering geworden’
Gabriela helpt daarom alleen nog migranten die moeite doen om te integreren. Daar heeft ze wel een paar goede ervaringen mee. De meeste ervaringen met migranten zijn echter op een bittere teleurstelling uitgelopen, wat ook bij haar collega vluchtelingenwerkers zijn sporen heeft nagelaten.

‘De vluchtelingenwerkers waar ik nauwer contact mee heb zijn noch links noch rechts; wij zijn wereld-open en sociaal ingesteld. Maar we zijn wel kritischer geworden en hebben ons wereldbeeld bijgesteld. De euforie is ontnuchtering geworden.’

‘Ze gaan er allang vanuit dat bijna alles hier gratis is’
Zolang dat niet grondig en systematisch verandert, ziet Gabriela weinig kansen dat de houding en mentaliteit van migranten zal verbeteren. ‘Velen gaan er allang vanuit dat bijna alles gratis is. Dat is een probleem, omdat Duitsland de belangrijkste bestemming zal blijven (al neemt Nederland verhoudingsgewijs minstens zoveel migranten op) en onze sociale zekerheid de verkeerde prikkels geeft en vaak als een magneet werkt. Wij moeten deze problemen aanpakken.’

Xander

(1) Epoch Times
(2) Afbeelding: Embed from Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruil)

https://www.xandernieuws.net/algemeen/v ... gratis-is/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 74383
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Beschouwingen over de massa-immigratie

Berichtdoor Ariel » Wo Okt 30, 2019 11:26 am

’Het wordt voller en drukker in Nederland’

- De Nederlandse bevolking is in de eerste drie kwartalen van dit jaar geëxplodeerd. Per saldo kwamen er maar liefst 102 duizend personen bij. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De groei wordt vooral aangejaagd door immigratie. Tot 1 oktober arriveerden er per saldo 87 duizend nieuwkomers. Evenveel als alle inwoners van Heerlen en fors meer dan dezelfde periode vorig jaar (+ 67 duizend). Niet alleen Polen (+8 duizend) ook Indiërs (+6 duizend) droegen per saldo flink bij.

In dit tempo stevent Nederland af op een totale groei van 120 duizend personen. Eerder waarschuwde demograaf Jan Latten in De Telegraaf hier al voor. In absolute aantallen overigens geen record. Rond 2000 nam de bevolking met vergelijkbare cijfers toe. Alleen lag het migratiesaldo fors lager. Vorig jaar bleef de teller op 101 duizend personen steken. Ook grotendeels veroorzaakt door immigratie.

Eerder deze maand legde Thierry Baudet (FvD) nog een verband tussen stikstofuitstoot en de massale immigratie. Tijdens het stikstofdebat betoogde hij dat de instroom van nieuwkomers ook bijdroeg aan hogere uitstoot. De politicus werd in de Kamer weggehoond. ’Dit hoort niet thuis in dit debat’, vond GroenLinks-voorman Jesse Klaver. Ook CDA’er Geurts vond het ’raar’ dat Baudet dit ’erbij haalde’.

Ook al drukt bijvoorbeeld veelteelt veel zwaarder, toch had Baudet ’enigszins’ een punt, vindt Latten. „Voor elke tienduizend migranten zijn er extra woningen nodig. En woningbouw zorgt nu eenmaal voor stikstofuitstoot.”

Veel bouwprojecten liggen momenteel overigens stil vanwege de verstikkende stikstofregels. Het zorgt voor een nog grotere druk op de woningmarkt waar al een schreeuwend tekort is. „Dat wordt voor 2020 geen pretje”, aldus Jan Latten over het nijpende tekort.

Sociale cohesie
De hoogleraar maakt zich echter meer zorgen over de sociale cohesie die door de massale instroom onder druk kan komen te staan. „Want dit is geen incidentele uitschieter meer. Deze trend zet nu al jaren door”, waarschuwt Latten. „Alle prognoses zeggen dat het migratiesaldo tot het einde van komend decennium zakt naar 30 duizend per jaar. Maar we stijgen nu naar 100 duizend. Ik zie zo’n sterke daling niet snel gebeuren. Wat betekent dit op langere termijn voor Nederland? Daarover moeten beleidsmakers gaan nadenken”, waarschuwt hij.

Nederland zal volgens de hoogleraar veel sneller dan de meesten denken, de 18 miljoenste inwoner gaan verwelkomen. „Het wordt voller en drukker in Nederland.”
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 45781
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Beschouwingen over de massa-immigratie

Berichtdoor Pilgrim » Ma Nov 04, 2019 2:41 am

De grote EU-hoer

Geplaatst op 3 november 2019

Afbeelding
“De ontvoering van Europa” (Rembrandt van Rijn).

Ik zag een mooie meid, gegroeid vanaf de Middellandse Zee uit de zone waar de Grieken en Romeinen leefden. Ze groeide uit naar het noorden tot in Scandinavië. Ze werd een edele dame, bezield door hoogstaande kunst, christelijke cultuur en deugdelijke waarden, waarvoor ze wereldwijd werd bewonderd en geprezen. Ze kende ook wel ziekten en ongemakken, maar overwon deze met glans door haar gezond en sterk immuunsysteem.

Ze proefde van de ideeën van gelijkheid en broederschap afkomstig van de Verlichting en de vrijmetselarij, die haar nooit meer hebben losgelaten en die de bakermat zouden vormen van de latere een-wereld-religie die haar ernstig in de problemen zou brengen. Vanaf die periode ontwikkelde in toenemende mate haar auto-immuunziekte.

Ze was ook nooit vies van brood en spelen, dat kende ze al van in haar kindertijd bij de Romeinen. Haar zucht naar vooruitgang, welvaart en vermaak werd steeds sterker, tot zelfs buitensporig. Ze werd verslaafd aan geldgewin, economische groei, gepaard gaande met allerlei ondeugden en verkocht in ruil daarvoor haar ziel. In haar euforie naar ontwikkeling en speculatie trok ze in de tweede helft van vorige eeuw vreemde cellen aan als goedkope werkkrachten om het vuile werk te komen doen, niets vermoedend welke desastreuze gevolgen dat later zou hebben.

In al haar eigenwaan en hoogmoed organiseerde ze exuberante debatten in praatpaleizen en creëerde foute wetten waardoor ze haar integriteit verloor en haar grenzen niet meer liet respecteren. Langs alle gaten en spleten werd en wordt ze gepenetreerd en verkracht. Is het niet langs Spanje, dan maar via Italië, Griekenland, Malta of Bulgarije. Cellen van vreemde afkomst worden aanhoudend in haar lichaam ingebracht. Haar zelf gemaakte migratiewetten en zogenaamde ‘mensenrechten’ zijn haar eigen ketens geworden waaraan ze nu gebonden ligt.

Haar sterk afweersysteem van weleer is totaal verziekt en uitgeput geraakt. Door haar ernstige auto-immuunziekte worden haar lichaamseigen verdedigingscellen aangevallen door haar eigen inclusiecellen. Bovendien omarmen haar inclusiecellen de vreemde cellen. Ik zag haar geketend op handen en voeten rond kruipen, besmet en ziek, zonder noemenswaardige weerstand tegen de vreemde cellen en haar eigen agressieve inclusiecellen, voortdurend hoogdravend loze woorden uitbrakend en badend in het slijk van al haar geld en weelde.

De edele jonkvrouw van weleer is oud, verlept en volledig besmet door de valse multiculti-inclusie-religie (de humanistische nieuwe een-wereldreligie) waardoor ze nog nauwelijks weerstand kan bieden aan de alom aanwezige vreemde cellen en evenmin aan haar agressieve, blinde inclusiecellen. Haar wakende verdedigingscellen, de trouwe lichaamseigen soldaatjes, zijn momenteel in de minderheid maar groeien gestadig aan in gans de EU. Dat is beloftevol. Ze strijden onophoudelijk en verenigen hun krachten om de grote-EU-hoer alsnog te redden van de ondergang. Het is een verwoede strijd tegen de valse een-wereldreligie waarin de leugen wordt verheerlijkt en als waarheid voorgesteld, terwijl de waarheid wordt gehaat en veroordeeld en als leugen voorgesteld.

Door: Jan A.

https://ejbron.wordpress.com/2019/11/03 ... e-eu-hoer/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 45781
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Beschouwingen over de massa-immigratie

Berichtdoor Pilgrim » Za Nov 09, 2019 2:45 am

Denken doe je met verstand, niet met emoties

Geplaatst op 8 november 2019

Afbeelding

Onderstaand een gedachte om over na te denken voor met name de vele verwarde socialisten en verdwaasde christenen: Wat de indianen in Noord- en Zuid-Amerika is overkomen, de Aboriginals in Australië, om de twee meest bekende volkeren als voorbeelden te noemen, naast andere volkeren die zijn opgeslokt door bijvoorbeeld de expansiedrift van China, zoals het Tibetaanse volk, dat dreigt nu ook het lot van Europese volkeren te worden.

Zoals indianen vrijwel uitgemoord zijn en het kleine deel dat nog leeft is opgegaan in de smeltkroes van de Amerikaanse samenleving of als bijna al volledig verdwenen volk leeft binnen de hen aangewezen territoria, zo zal het ook de blanken kunnen vergaan.

Onbeperkte immigratie vanuit islamlanden en zwart Afrika, en zonder enige vorm van twijfel straks ook onderdrukking door een tot pakweg half vorige eeuw hier vrijwel niet bestaande vreemde godsdienst waarvan de aanhangers door met name hersenloze machiavellistische nep socialisten als Tonny Blair als bondgenoten binnengehaald zijn, terwijl ook nog eens een meute gestoorde christenen die de tijden van het eerste christendom wensen te laten herleven hen hier hebben verwelkomd als zielige mensen waar zij hun vermeende christelijkheid op konden uitleven, zal catastrofale gevolgen hebben voor Europese volkeren.

En het circus is al bijna overcompleet. Met andere woorden, we zijn wellicht al verloren door zoveel enerzijds machtswellust en anderzijds zoveel onbegrensde waanzin, dit ook nog eens in combinatie met een door grenzeloze hebzucht gecreëerde domheid.

Zoals de indianen in Noord- en Zuid-Amerika te verdeeld waren om de toen immigratiegolf vanuit voornamelijk Europa tegen te houden en daarmee hun eigen ondergang bespoedigden, zo zijn vanaf pakweg 1950 de blanken in Europa, die altijd al te verdeeld zijn geweest, door politieke oplichters nog meer verdeeld gemaakt dan ooit en graven zij, net als die indianen toen, hun eigen graf door niet te willen inzien dat deze immigratie niet meer zal stoppen en dat dit hun ondergang gaat worden. Hun definitieve Waterloo.

Zelfs erger. Via de Verenigde Naties, die als organisatie sinds enkele decennia gedomineerd wordt door die groep die hun islam over de hele wereld wenst uit te rollen, is besloten, en EU- landen hebben dit zonder slag of stoot geaccepteerd en ondertekend, dat immigratie een mensenrecht is, iets waarmee immigratie niet meer is af te remmen of te reguleren noch tegen te houden, alsof dit laatste al gebeurde.

De toekomstige ondergang van het EU-Europa staat hiermee vast, ook al zullen meutes nep socialisten en gestoorde christenen dit tot aan hun laatste dag blijven ontkennen. Het is een herhaling van de geschiedenis, maar nu wat de blanken betreft de geschiedenis in een omgekeerde versie. Uiteindelijk zal niemand er op langere termijn beter van worden. Het is, gezien de wijze waarop islamieten en zwarten tot nu toe bezig zijn geweest, niet onaannemelijk dat de totale beschaving, die momenteel dankzij met name collaborerende politici al bijna niet meer bestaat, volledig zal worden weggevaagd zonder dat daar een nieuwe beschaving voor terugkomt.

De grootte van islam bestaat grotendeels vanwege terreur, chantage en dwang en wordt via bruut geweld op de been gehouden en bijna alle islamlanden hangen van onderlinge strijd aan elkaar. De sjiieten vermoorden de soennieten en vice versa, die gezamenlijk soms weer strijden tegen Koerden en andere minderheden; en de meeste zwarte Afrikanen bezitten te weinig discipline vanwege het bij hen nog veelal overheersende stammengedrag om gezamenlijk ergens de schouders onder te zetten en iets op te bouwen. Vandaar dat zwart Afrika ook het meest makkelijk door de islam kon worden overwonnen omdat de inwoners, net als ooit de indianen in Amerika, door stammenstrijd te verdeeld waren en zijn om zich gezamenlijk tegen de indringers te keren en op te trekken om hun territorium te verdedigen.

Bij Europeanen ligt dit iets anders, hoewel ook hier hetzelfde euvel bestaat: veel met name Noord-Europeanen zijn, om enkele negatieve kenmerken te noemen, te decadent, te verwend, te hebzuchtig, te laf en te gezagsgetrouw en daardoor dus te dom om te beseffen dat als zij niet bereid zijn hun vele gadgets en hebbedingetjes los te laten en zich eens tegen het lege materialisme te keren en zich verenigen, zij als eenlingen of kleine groepjes hun gadgets en hebbedingetjes niet efficiënt kunnen blijven verdedigen tegen de invallen van de steeds groter groeiende massa’s ‘barbaren’ die, net als ooit in Amerika, zullen blijven komen, waardoor het einde oefening voor de meeste blanken zal zijn, net zoals dit ooit einde oefening was voor bijna alle indianen.

Beste echte socialisten en goed bedoelende dromers over het eerste christendom, denk toch eens na over uw lot dat u deels in eigen hand heeft en denken doe je met verstand, niet met emoties.

Door: “bozeoudeman”

https://ejbron.wordpress.com/2019/11/08 ... t-emoties/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 45781
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Beschouwingen over de massa-immigratie

Berichtdoor Pilgrim » Za Feb 29, 2020 2:51 am

Als we zo doorgaan wonen onze kinderen in een heel vervelend land: Jodenhaat, messen, salafisme, tribale samenleving...

Door Frits Bosch, 28 februari 2020

Afbeelding
Foto: Boze moslims gaan de straat op in Enschede. Bron: Robert Hoetink / Shutterstock.com.

Een dringende waarschuwing van auteur Frits Bosch vandaag, die met veel mensen in het zogeheten establishment gesproken heeft. Allemaal lijken ze niet waar te nemen dat de vooruitzichten voor Nederland ronduit slecht zijn. “Mijn tijd zal het wel duren, maar als we zo doorgaan op de ingeslagen weg dan komt u en uw kinderen in een heel vervelend land te wonen,” houdt hij hen voor: “Dat wilt u niet, is ‘t wel? Jodenhaat, drugs, liquidaties, vrouwen beledigen, moord, roofovervallen, messen, plofkraken, salafisme, tribale samenleving.”

Op mijn DDS-arikel van 24 februari jl. zijn nogal wat reacties gekomen. Veel dank daarvoor. Er kwam ook kritiek op het volgende fragment: “als je mensen samenbrengt en je wilt ze in vrede laten leven, dan moet je ze samen een spel laten spelen met regels die goed werken. Je kunt hen niet hun eigen spel laten spelen met allerlei verschillende regels. Dat werkt niet. Als dat wel zou werken, dan zou de wereld niet een plaats zijn vol van oorlog en conflicten! Wat is er voor nodig om ons te verenigen? Je kunt geen mensen importeren die de spelregels niet kunnen of niet willen spelen. Dat is de bron van de ellende waar we nu mee te maken hebben.” Waarom klopt dit niet? Hebt u ooit wel eens een spel gespeeld met spelers die allemaal een ander spel willen spelen? Lukt niet, nietwaar. Ook een land kan niet zonder algemeen aanvaarde spelregels. Door het immigratiebeleid is ons land in ernstige structurele problemen gekomen. Alle berichten van politie tot officiële instanties wijzen daarop. Daar moeten we de ogen niet voor sluiten. Dat hebben we veel te lang wel gedaan. Vervelend maar wel waar.

Mijn tijd zal het wel duren, maar als we zo doorgaan op de ingeslagen weg dan komt u en uw kinderen in een heel vervelend land te wonen. Dat wilt u niet, is ‘t wel? Jodenhaat, drugs, liquidaties, vrouwen beledigen, moord, roofovervallen, messen, plofkraken, salafisme, tribale samenleving.

“Maar wat is je oplossing voor de vluchtelingen?” Ik begrijp en waardeer de menslievendheid. Vluchtelingen moeten beslist geholpen worden, maar niet hier. Enorme kosten die drukken op onze verzorgingsstaat. We hebben rijp en groen, inclusief jihadisten, geïmporteerd. Lees eens “Ik was een van hen” van Maarten Zeegers. Hebt u het salafismedebat gevolgd met imam Salam in de hoofdrol? Salafisme neemt snel toe. Blij mee?

Er is nogal wat hypocrisie qua solidariteit voor vluchtelingen, die veelal als sneeuw voor de zon verdwijnt als het eigenbelang erdoor wordt aangetast. Men valt door de mand met het ‘not in my backyard’ als het om opnemen van vluchtelingen gaat. Daar maken we sterke staaltjes van mee. Als een AZC in de eigen buurt dreigt te komen wordt het betreffende pand snel opgekocht. Media spelen een belangrijke rol. Men krijgt rechtstreeks via de tv en social media de ellende van heinde en ver op het bord, waardoor gevoelens van empathie en schuldgevoelens, “wij hebben het zo goed en zij zo slecht”, als het ware worden opgedrongen. En trouwens: Timmermans en Schäuble geven geen bal om vluchtelingen. Ze noemen het woord niet eens. Het gaat hen om ‘diversity’.

Links is kampioen wegkijken. Ik heb onderzocht of – en in welke mate er onbehagen gevoeld wordt over het immigratiebeleid en onze tribale samenleving. Om inzicht te krijgen in de gedachtewereld en gevoelens heb ik gesproken met “het establishment”, serviceclubs, schrijvende pers, collegae in de institutionele wereld, functionarissen in het midden- en grootbedrijf en wetenschappers. Ik heb tevens gesproken met wat u noemt ‘de gewone man’, allochtonen en met diverse Rotaryclubs. Ik heb er verslag van gedaan in mijn boek “Onbehagen bij de elite”. Hete hangijzers, samenhangend met de sociale cohesie van het land, komen aan bod. Na alle gesprekken meen ik te kunnen constateren dat er inderdaad een bescheiden onvrede gevoeld wordt, maar het kent geen richting. Ik heb amper ‘sense of urgency’ ontmoet, of het nu klimaatopwarming, globalisering, EU, islam of de cohesie van de samenleving betreft.

Tot mijn verbazing kreeg ik geregeld te horen “je bent te pessimistisch”, “we hebben de plicht om optimistisch te zijn” en “ik ken uitsluitend uitdagingen”. Hoe kunt u dit zeggen, terwijl het verhaal zo complex en gelaagd is? Enig bewustzijn over evidente bedreigingen lijkt me toch wel op z’n plaats voor weldenkende mensen. Nu lijkt zo veel langs u heen te gaan. Ik hoorde u zeggen “er is weinig aan de hand” en ik hoorde u soms denken: “ik wil niet uit deze mooie droom gewekt worden. Ik heb een tweede huis en een nieuwe SUV gekocht. Ik ben actief op de arbeidsmarkt, ik concentreer me op mijn loopbaan, geld verdienen, gezin,huis, reizen, sport en spel.” Pensionado’s zijn vooral bezig met clubjes, kleinkinderen, vrinden, gezond blijven, golfen en ‘het zal mijn tijd wel duren’. U bent druk met de ‘nitty gritty’ van alle dag. Ik meen dat u doorgaans vriendelijk, hardwerkend, relatief rijk, tolerant, hulpvaardig, empathisch en kosmopolitisch bent. Zoals wij allen leeft u in de eigen bubbel, samen met ‘ons soort mensen’. Er is slechts een bescheiden betrokkenheid bij het besproken ‘onbehagen’, veelal vanuit een conformistisch, politiek correct denkpatroon. Ik neem bij u zelfingenomenheid waar, “ik ga geweldig”. Ik proef bij u ook berusting, ‘we kunnen er toch niets aan doen’.

Enfin, u hebt natuurlijk wel gelijk dat ik somber en pessimistisch ben. Maar dit komt vooral door de gesprekken met u. Schrijver Cees Buddingh zei: “denk pessimistisch, handel optimistisch”. Vandaar dit epistel. Ik heb gemerkt dat u niet begrijpt in welke situatie we verkeren. Enigszins opbeurend is dat de ‘gewone man’ en ook allochtonen dit beter begrijpen. Zij kennen het onbehagen dat u ontbeert. Ja inderdaad, u zou eens met hem en haar moeten praten. Neem eens die moeite! U verkeert in dromenland. Kent u dat liedje van de Eurithmics, ‘Sweet dreams... some of them want to abuse you?’

Eindelijk begint de politiek in te zien dat een ander beleid ten aanzien van immigratie nodig is. Wel wat laat. De kloof tussen links (mensen die menen dat ze moreel hoogstaand en superieur zijn) en rechts (mensen die het land niet verder willen laten verloederen) lijkt helaas onoverbrugbaar.

Frits Bosch, auteur van ‘Feminisme op de werkvloer’ en ‘Schaft ook Nederland zich af?’. U treft op Bol.com een Inhoudsopgave en Proloog aan.

https://www.dagelijksestandaard.nl/2020 ... menleving/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 45781
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Beschouwingen over de massa-immigratie

Berichtdoor Pilgrim » Do Apr 02, 2020 7:54 pm

Mamma help, ik ga misschien ooit wel eens dood!

Geplaatst op 2 april 2020

Afbeelding

De bevolking van de vier ‘grote steden’ bestaat over niet al te lange tijd uit bijna allemaal wat je vroeger allochtonen mocht noemen, maar sinds een motie in de Tweede Kamer dus niet meer mag. De kleinere steden en ook dorpen en gehuchten zijn sinds de invasie, die in 2015 pas echt goed op gang is gebracht en die nooit meer is gestopt, in versneld tempo aan de beurt om gedwongen van ‘kleur’ te veranderen. En dit alles omdat een elite het wenst.

Omdat die elite voordeel heeft bij dit gebeuren. Om slechts twee punten te noemen: bij meer bevolking wordt de schaarste aan woonruimte nog groter en de waarde van dat schaarse goed hoger. Vooral al diegenen die al langere tijd in het bezit zijn van een eigen huis zullen hier van profiteren door een stijging van de overwaarde op het huis. Starters op de huizenmarkt zullen meer en meer in de verdrukking komen. En geen zogenaamd sociaaldemocratische of christelijk-liberale politieke partij die dit tracht te voorkomen.

Huisjesmelkers als een vaak genoemde prins zullen slapende rijker en rijker worden. Gewone mensen zijn en worden nog meer de dupe, zoals ook met de corona crisis blijkt. De elite zit thuis en werkt via Skype, terwijl de gewone(re) werkmieren vaak met het openbaar vervoer naar het werk moeten om als bijvoorbeeld vuilnisman of verpleegkundige extra risico te lopen. Maar daarvoor klinkt nu applaus. Hogere beloning zou eerder op z’n plaats zijn. Zoals gezegd, de elite, de zogenaamd intelligentsia, zit thuis achter de computer en delegeert en profiteert.

Diezelfde elite, intelligentsia, die al voor zeker twintig jaar of langer de maatschappij zit te herinrichten zoals het hen bekoort. Zonder daar enige echte inspraak in te hebben, moeten de werkmieren alles pikken en hiermee kom ik uit bij nummer twee wat in het belang is van een zeer asociale, enkel op eigen heil, financieel gewin en heerlijkheid uit zijnde elitaire intelligentsia.

Eveneens door de gigantische instroom aan arbeidskrachten zullen inkomens van gewone mensen in de nabije toekomst niet stijgen, maar dalen. Ook hier geldt eenzelfde economische wet als bij de overwaarde. Bij een gigantisch aanbod aan werkmieren kan de elite niet alleen kiezen, maar ook een vergoeding bieden die enkele tientallen jaren geleden op de lachspieren van ieder werkmier had gewerkt. Straks niet meer, er is dan niets meer te lachen.

Eenieder met verstand in het hoofd ziet dit aankomen, dus komt de vraag waarom die grote meute in vredesnaam blijft stemmen op partijen die hen kwaadaardig gezind zijn? Het antwoord lijkt simpel, omdat men vaak liever kiest voor iets dat men kent dan voor het onbekende. Daarbovenop komt ook nog eens een blijvende campagne die in de bijna soort DDR/nazistisch te noemen media wordt gevoerd tegen dat ‘onbekende’ om met angstvisioenen de zwijgende meerderheid in het DDR/nazi gareel te houden.

Zo zal het nog jaren kunnen duren voor de grote meute durft in te zien te zijn bedrogen door politiek en media. Het zal helaas te laat zijn. Tientallen, zo niet honderden miljoenen door die elite binnengehaalde islamieten en zwarte Afrikanen zullen dan meer dan de helft of meer van de Europese bevolking uitmaken, dit dankzij en gezien het Pact van Marrakesh. En eenieder die daar nu iets over durft te stellen, wordt door speciaal hiervoor binnen de media aangenomen islamitische en zwarte columnisten aan de kaak gesteld als ‘vieze gore racisten’. Simpel toch!

Blanken mogen het nu eenmaal niet voor zichzelf opnemen van dit soort islamitische of zwarte ‘zeer oprechte’ columnisten. Wat zullen blanke kinderen die nu opgroeien straks hun ouders haten als zij er ooit achter komen hoe die stupide ouders alle ellende hadden kunnen voorkomen door in het verleden (nu dus) niet langer aan het handje van corrupte politici en media-schooiers te blijven aanhobbelen. Maar helaas, het is niet anders. De duidelijk goed voorbereide corona-crisis is de afmaker van iets dat democratie heet. En we doen allemaal braaf wat de corrupte schoften willen, omdat we bang gemaakt worden. Waarvoor? Dood gaan we allemaal! Ooit!

Door: “bozeoudeman”

https://ejbron.wordpress.com/2020/04/02 ... eens-dood/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 45781
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Beschouwingen over de massa-immigratie

Berichtdoor Pilgrim » Zo Apr 19, 2020 12:27 am

Uit het dagboek van dingen die, indien ongedaan, als een boemerang werken

Afbeelding

Zolang we hen die ons regeren (en maar onbelemmerd door moraal/geweten hordes vreemdelingen blijven binnenhalen) voor 1,5 meter economieën niet de harde rekening presenteren, zullen niet alleen wij, maar ook de onzen tot in verre generaties de rekening gepresenteerd krijgen. De vijand is binnen de poorten en regeert ons.

Door: “Lucia
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 45781
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Beschouwingen over de massa-immigratie

Berichtdoor Pilgrim » Di Mei 12, 2020 2:23 am

Migratiesaldo...

Afbeelding
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
King George
Berichten: 20179
Lid geworden op: Zo Sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Beschouwingen over de massa-immigratie

Berichtdoor King George » Di Mei 12, 2020 1:22 pm

Grieken hebben de buik vol van migranten en publiceren deze video

Geplaatst op 10 mei 2020 door E.J. Bron

Afbeelding

(Door: “PS” – Vertaling: E.J. Bron)

Originele vertaling van de video:

In de moeilijke tijden die wij meemaken, kan het gebeuren dat we op het strand van een Grieks eiland in het oosten van de Egeïsche Zee met zo´n aanblik geconfronteerd worden. Hier is een leidraad voor de omgang met zo´n gebeurtenis:

1. Geen paniek!
2. Wees voorzichtig met de desbetreffende persoon!
3. Brengt u hem naar de levensruimte van oorsprong terug en houd hem goed nat!
4. Geeft u hem een kleine duw in de richting van zijn thuisland!

Opdat een ieder in zijn eigen land gelukkig kan leven.

(Klik HIER voor de video!)

Bron:
https://politikstube.com
Door: “PS”

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 45781
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Beschouwingen over de massa-immigratie

Berichtdoor Pilgrim » Vr Mei 29, 2020 1:53 am

VN-bericht: “Migranten zijn geen vluchtelingen”

Geplaatst op 28 mei 2020

Afbeelding

De Italiaanse website “Secolo d´Italia” bericht over een actueel VN-bericht, dat alle tegengestelde beweringen van de Italiaanse minister van Landbouw en Voeding, Teresa Bellanova, logenstraft. Zoals hier bericht, wil Bellanova (bijnaam “La marocchina”) zoals bekend 600.000 illegale immigranten in Italië “regulariseren”, dat betekent van verblijfsvergunningen voorzien.

“Migranten zijn geen vluchtelingen”

Zelfs de VN weerlegt het pseudo-goedmenschendom van de linksen. Onlangs verscheen er een VN-dossier met de titel “The Scaling Fences: Voices of Irregular African Migrants to Europe” (PDF), waarin zwart op wit de ware reden wordt aangevoerd waarom deze illegale migranten naar Europa komen. Het onderzoek werd uitgevoerd door het UNDP, waarbij meer dan 3000 migranten uit 43 verschillende Afrikaanse landen werden ondervraagd, die inmiddels verdeeld over 13 Europese landen leven. Daarbij werd vastgesteld dat deze migranten überhaupt niet om redenen zoals oorlog, hongersnood of armoede “gevlucht” zijn.

Het VN-dossier over migranten
De door de Verenigde Naties beschreven realiteit ziet er in werkelijkheid heel anders uit. De meeste migranten, die hier met mensensmokkelaarboten naartoe kwamen, hadden thuis een baan en in veel gevallen zelfs een hoger slaris en een hoger opleidingsniveau dan het gemiddelde van hun landgenoten. Veel van de ondervraagde mensen verzekerden dat ze genoeg verdiend zouden hebben om ook in Afrika een aangenaam leven te kunnen leiden. 12% verklaarde dat ze zelfs spaargeld opzij kon leggen. Dus een heel andere situatie dan die de linksen de Italianen zo graag wil voorspiegelen.

De werkelijke reden voor de “vlucht”
Wat was dan de werkelijke reden voor hun “vlucht”? 60% van de geënquêteerden gaf aan dat ze in Europa een andere baan wilden vinden en het verdiende geld naar huis – naar “familie of vrienden” – te sturen. 8% wilde op deze manier een betere opleiding financieren. Maar niemand noemde de een of andere gevaarlijke situatie thuis of verklaarde dat hij tot emigratie gedwongen zou zijn. De reis naar Italië is veelmeer als “investering” te beschouwen. De illegale migranten betalen gemiddeld ongeveer $ 2700,- om naar Europa te komen. Een bedrag, dat vaak meegefinancierd wordt door familieleden. Zodra ze aangekomen zijn, zoeken ze een baan en sturen het verdiende geld naar diegenen die in de reis geïnvesteerd hebben. “Investeerders” die, zoals de VN schrijft, deze terugbetalingen ook verwachten, want voor hen gaat het om een soort “Return of Investment”, dus een “kapitaalopbrengst”.

(Bron: “Secolo d´Italia”)

Bron: https://unser-mitteleuropa.com

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2020/05/28 ... htelingen/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)


Terug naar “Eurabia”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 4 gasten