De dreigende ondergang van Europa en haar cultuur

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50384
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: De dreigende ondergang van Europa en haar cultuur

Bericht door Pilgrim »

Discussie op Jordaanse TV over machtsovername Europa door islam

Xander, 03-04-2017

Afbeelding
Veel moslimgeestelijken vinden het vanzelfsprekend dat Europa via massa immigratie een einde aan zichzelf maakt, omdat de Koran leert dat de hele wereld aan de islam onderworpen moet worden.

Europeanen ‘krijgen de keus: moslim worden of onderdanigheidsbelasting betalen om zich aan de Sharia te onderwerpen’ – ‘Het gevecht tussen islam en Westen zal plaatsvinden’ – ‘Leiders mogen alleen moslims en mannen zijn’

Op JosatTV, één van de grootste zenders in Jordanië die over de hele wereld ontvangen kan worden, werd enkele maanden geleden openlijk gediscussieerd over de machtsovername van Europa door de islam. De vraag was niet OF dit zal gebeuren, want dat die machtsovername gaande is, daar is bijna iedere moslim van overtuigd. Het gesprek ging vooral over de vraag hoe Europa er na de machtsovername uit zal zien, en of er dan inderdaad oorlog gevoerd zal worden tegen de Joden en christenen.

‘Wij vechten tegen staten die islam willen tegenhouden’
‘Moeten de moslims tegen de Joden en christenen vechten om hen te dwingen de Jizya (onderdanigheidsbelasting) te betalen?’ vraagt de presentator aan een moslimgeleerde Ahmed. ‘Moeten moslims wereldwijd tegen alle christenen en Joden vechten?’

‘Deze strijd is nodig om materiële hindernissen uit de weg te ruimen,’ antwoordt de geleerde. ‘De strijd wordt tegen landen gevoerd, niet tegen individuen. Als wij bijvoorbeeld Duitsland de jihad-oorlog verklaren, dan dreigen wij de Duitse staat. Als de Duitse staat weigert daar de islam te verspreiden, dan geven wij hen de keus: of moslim worden, of de belasting betalen om zich aan het islamitische (Sharia)recht te onderwerpen. Dit is de enige belasting die niet-moslims moeten betalen.’

‘Maar geleerde Ahmed, begrijpt u niet dat de mensen in het Westen bang voor u zijn als u zegt dat u tegen hen allemaal oorlog wil voeren?’ onderbreekt de presentator hem.

‘Wij moeten tegen de staat en de legers vechten, en niet de mensen...’

‘Juist, u vecht tegen landen.’

‘Wij zullen niet tegen de mensen vechten. Wij doden niet de mensen, maar als de regeringen van deze landen willen voorkomen dat ze islamitisch worden, dan vechten wij tegen hen.’

‘Het gevecht van islam tegen het Westen zal plaatsvinden’
Presentator: ‘In Samuel Huntingtons boek ‘De Botsing der Beschavingen’, en vóór hem al Fukuyama, werd voorspeld dat het volgende conflict tussen de islam en het Westen zal plaatsvinden. U zegt dat zij gelijk hebben?’

‘Absoluut, mevrouw. Dat gevecht zal plaatsvinden. Zij hebben ons onderdrukt, want zonder de jihad-strijd had de islam ons nooit bereikt kunnen hebben. Zonder de jihad (met het zwaard) had de islam veel landen niet bereikt. In de Middeleeuwen kon de islam binnen 25 jaar veel landen veroveren, dankzij de jihad.’

‘Het gewone volk wil de islam. Wie dat niet wil, kan bij zijn religie blijven. Hier in de Levant waren de meesten van onze voorvaderen geen moslims. Maar ze bekeerden zich tot de islam vanwege diens goedheid en gerechtigheid. De kleine minderheid, die...’

‘Goed, laat mij u een belangrijke vraag stellen,’ onderbreekt de presentator hem opnieuw. ‘Ons wordt bevolen om te vechten om de religie van Allah te verspreiden?’

‘Ja, dat is het wezen van de islam.’

‘Israël moet worden vernietigd’
‘Zult u Palestina bevrijden, als u aan de macht komt?’

‘Ja natuurlijk. De jihad wordt verklaard om Israël uit te wissen. Israël is een monstruositeit dat vernietigd moet worden.’

‘Leiders mogen alleen moslims zijn’
‘Zou u toestaan dat een christen bijvoorbeeld minister van Financiën wordt?’

‘Nee, in geen geval. Er bestaan geen ministeries in de islam. Er is een leider die door de imam bekrachtigd wordt. Dat is een van de leidinggevende posities die alleen voor moslims is bestemd. Iedereen die deel uitmaakt van de regering, de leider van de staat, dat is de Kalief, de gevolmachtigde ambtsdrager, de Wali of de Gouverneur, moet een moslim zijn, maar vooral een man.’

‘Wij moslims hebben het Westen alles gegeven’
Op zijn uitspraak ‘Europese landen leven in ouderwetse, voormenselijke tijden,’ reageert een andere gast in de studio kritisch: ‘Homohuwelijken, vrouwen met vrouwen en mannen met mannen, is dat het secularisme? Is dat alles wat u in het Westen ziet? Dat is voor u het Westen? Wetenschappelijke verworvenheden, vrijheid van meningsuiting...’

‘Wat voor wetenschappelijke prestaties?!’ reageert Ahmed boos. ‘Wij moslims hebben hen alles gegeven!’

Ja, en daarom komen jullie met miljoenen hierheen en willen jullie per se niet terug, omdat jullie daar alles al hebben?

‘De toekomst is aan de islam,’ besluit Ahmed. ‘De islamitische heerschappij zal komen. Er zal een Kalifaat overeenkomstig met de profeet Mohammed komen.’

Islam krijgt nog steeds alle ruimte in Europa
En dat kan inderdaad gebeuren, omdat ze daar alle ruimte voor krijgen van de Europese gevestigde orde – niet van de gewone man, want die wil in grote meerderheid nooit gedwongen worden om in een door de islam overheerste maatschappij te moeten leven.

Hoewel? Een groot deel van de Nederlanders heeft in maart toch weer massaal op partijen gestemd die de massa immigratie en islamisering van ons land geen strobreed in de weg leggen, of zoals GroenLinks zelfs willen bevorderen.

Klaarblijkelijk vinden deze medelanders het een prima idee dat hun vrouwen en (klein)dochters straks verplicht met hoofddoekjes over straat moeten, geen carrière meer mogen maken, en in alles mannen en de Sharia gehoorzaam dienen te zijn. Dat minderheden gediscrimineerd en onderdrukt zullen worden, en dat alleen moslims het voor het zeggen zullen hebben. Kortom: dat Turkije het grote voorbeeld is van hoe een vrije samenleving in zo hoog mogelijk tempo geïslamiseerd kan worden.

Xander

(1) Memri via Philophia-Perennis (/ YouTube)

http://xandernieuws.punt.nl/content/201 ... door-islam
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50384
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: De dreigende ondergang van Europa en haar cultuur

Bericht door Pilgrim »

Kopt in Egypte, oftewel: staat ons hetzelfde lot te wachten als de Egyptische christenen?

Geplaatst op 16 april 2017

Afbeelding

Wil je weten wat ons, de oorspronkelijke inwoners van Europa, te wachten staat? Lees dan iets over de geschiedenis en het heden van de Kopten, de orthodoxe Egyptische christenen. Diegenen dus, wier kerken onlangs door islamitische aanslagplegers aangevallen werden, waarbij tientallen de onschuldige mensen in naam van Allah vermoord werden. Vergeet de praatjes over dat de daders gestoorde individuen waren. Dat waren ze niet. Een bomgordel omdoen en je laten ontploffen om tientallen anders gelovigen te doden – dat is tegenwoordig een volkomen normale uitdrukkingsvorm van maar één specifieke ideologie (religie), die zich richt op de wereldheerschappij door middel van alle beschikbare middelen.

De oorsprong van de Kopten leidt naar de heilige Marcus en het vroege christendom. In Egypte leefden en vereerden ze Christus al enkele eeuwen voordat de Arabieren kwamen en de christenen geleidelijk aan zich onderworpen hebben. In de daaropvolgende eeuwen van samenleven met de moslims hebben ze periodes van schrikbarende vervolging afgewisseld met periodes van relatieve vrede meegemaakt. Maar de relatie was nooit gelijkwaardig – de moslims beschouwen de christelijke Egyptenaren als een minderwaardig/inferieur ras, dat ze barmhartig tolereren, onder andere omdat ze voor de moslims een bron van bijzondere belastinginkomsten zijn.

Met de voortschrijdende agressie en expansie van de militante islam gebeurt in het huidige Egypte iets vergelijkbaars als in andere Arabische landen met een christelijke bevolking – met enorme tempo groeit haar emigratie, die, in tegenstelling tot die van de moslims, volkomen geloofwaardig is. Op deze mensen wordt, onder het hooghartig toezicht van internationale organisaties à la de VN, genocide gepleegd. Maar ze vluchten niet naar Europa. Waarom zouden ze – figuurlijk gesproken – het risico lopen om in een van onze grote steden cultureel verrijkt te worden door een gestolen vrachtwagen met chauffeur, voor wie ze hun geboorteland zijn ontvlucht!?

Men kan zich moeilijk aan de indruk onttrekken dat ons Europeanen iets vergelijkbaars staat te wachten als de Egyptische Kopten. In een paar decennia, misschien nog eerder (in Duitsland bijvoorbeeld is de gezinshereniging van de eerste golf vluchtelingen begonnen, waardoor er honderdduizenden nieuwe moslims op weg zijn) komen de christenen tot ontdekking dat ze een ongewenste minderheid in hun eigen land zijn geworden. En het gejammer van de Europeanen dat zij veel eerder op het oude continent woonden dan de moslims, dat de Europese beschaving door hun voorouders opgebouwd werd op christelijke grondslagen en dat de basis van hun in het recente verleden bereikte successen aan de strikte secularisatie te danken was, zal ze niet helpen.

De vraag is niet óf het gebeurt, maar wanneer en op welke manier: of de islamisering van Europa middels gewelddadige of op slopende wijze gaat gebeuren, zoals Michel Houellebecq in zijn visionaire roman “Onderwerping” beschrijft. En waarom lijkt het erop dat onze weg naar het leven onder islamitisch juk onvermijdelijk is? Omdat we iedereen bespotten, die ons in het aangezicht van de verspreiding van de politieke islam in Europa met de naakte waarheid confronteert. Een van de voorbeelden is de Hongaarse president Viktor Orbán. En ook omdat de meerderheid van onze politieke en maatschappelijke elite geen oplossingen biedt, integendeel. Ze is een onderdeel van ons probleem. En in sommige gevallen zelfs de veroorzaker van het probleem (Europese Unie, Angela Merkel). En vertrouwen op het gezag van de overheid kan men ook niet.

Zelfs het hoofd van de katholieke kerk, paus Franciscus, heeft zijn excuses aangeboden aan de moslimvluchtelingen, omdat ze in Europa niet hartelijk genoeg ontvangen werden. “Vergeef ons de geslotenheid en onverschilligheid van onze samenlevingen, die angst hebben voor de veranderingen in hun manier van leven en denken, veranderingen die jullie aanwezigheid van ze vraagt”, was de boodschap van de paus vorig jaar aan de vluchtelingen, en hij voegde er aan toe: “Jullie worden behandeld als ballast, probleem, uitgavenpost. Terwijl jullie juist een geschenk zijn”.

Overigens, over twee weken bezoekt de paus Egypte. Misschien gaat er dan een lampje bij hem branden dat de veiligheidsmaatregelen rond zijn persoon niet worden genomen vanwege het gevaar voor een aanslag van de kant van de militante orthodoxe christenen, de onverdraagzame Joden of de fanatieke boeddhisten, maar van mensen die volgens hem een zegen zijn voor onze intolerante mentaliteit. Het zou geweldig zijn om het mis te hebben, maar de wereld zoals die nu is, is niet echt een hoopvolle plaats.

Bron: www.reflex.cz

Auteur: Marek Stoniš

Vertaald uit het Tsjechisch door: Z.B.

https://ejbron.wordpress.com/2017/04/16 ... hristenen/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50384
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: De dreigende ondergang van Europa en haar cultuur

Bericht door Pilgrim »

Europa´s kinderloze leiders slaapwandelen ons de catastrofe in

Geplaatst op 7 mei 2017

Afbeelding
“Narcissus” door Caravaggio (1598-1599)

Nog nooit waren er zoveel leidende, kinderloze politici als nu. Ze zijn modern, open en multicultureel en ze weten dat “met hen aan alles een einde komt”. Op de korte termijn beschouwd is de kinderloosheid een verademing, omdat de uitgaven voor een gezin wegvallen, er hoeven geen offers gebracht te worden en er is niemand die bezwaar zou kunnen maken over de consequenties in de toekomst. Een onderzoeksrapport van de Europese Unie stelt hierover toepasselijk vast: “Geen kinderen, geen probleem!

Een moeder of een vader te zijn, betekent echter dat men werkelijk interesse heeft in het land dat men leidt. Europa´s belangrijkste politici echter laten geen kinderen na.

Werkelijk alle belangrijkste aanvoerders van Europa blijven kinderloos: de Britse minister-president Theresa May, de Duitse bondskanselier Angela Merkel, de Nederlandse minister-president Mark Rutte en ook de Franse presidentschapskandidaat Emmanuel Macron. De lijst kan uitgebreid worden met de Zweedse minister-president Stefan Löfven, de Luxemburgse minister-president Xavier Bettel en de Schotse minister-president Nicola Sturgeon.

Europa´s aanvoerders hebben geen kinderen en daarom lijken ze ook geen redenen voor toekomstzorgen over hun continent te hebben. De Duitse filosoof Rüdiger Safranski schreef:

“Voor de kinderlozen verliest het bovengenerationele denken aan relevantie. Daarom gedragen ze zich ook steeds meer zo alsof zij de laatsten zouden zijn en zien zij zichzelf als het einde van de ketting.”

Douglas Murray schreef in “The Sunday Times”:

“Europa pleegt zelfmoord. In ieder geval haar leidende elite besliste tot zelfmoord. Het huidige Europa heeft slechts een gering verlangen naar reproductie, of in ieder geval de strijd daar om, ook al zou het maar tijdens een debat zijn.”

Murray noemde dit fenomeen in zijn nieuwe boek “The Strange Death of Europe: Immigration, Identity, Islam” een “existentiële civilisatorische moeheid.”

Angela Merkel nam de fatale beslissing de poorten van Duitsland te openen voor anderhalf miljoen migranten, om de demografische winter van haar land te stoppen. Het is geen toeval dat de kinderloze Merkel de “hartstochtelijke moeder” van de migranten genoemd werd. Het maakte Merkel blijkbaar niets uit dat de enorme toestroom van deze migranten de Duitse samenleving vermoedelijk voorgoed zou veranderen.

Dennis Sewell schreef onlangs in de “Catholic Herald”:

”Het is de idee van deze ´westelijke beschaving´, op grond waarvan de demografische paniek nog versterkt wordt. Zonder haar zou het antwoord eenvoudig zijn: Europa heeft geen reden tot zorgen als het gaat om het vinden van jonge mensen die de ouden tot aan hun levensavond moeten verzorgen. Er zijn genoeg jonge migranten die aan de deur kloppen, proberen over het prikkeldraad te klimmen, of in een notendop gaan zitten om onze kusten te bereiken. Het enige wat we moeten doen is hen binnen te laten.”

Merkel´s kinderloosheid weerspiegelt zich in de Duitse samenleving: 30% van alle Duitse vrouwen heeft volgens de statistieken van de EU geen kinderen, waarbij dit aantal met een universitaire opleiding 40% bedraagt. De Duitse minister van Defensie, Ursula von der Leyen, zei dat in het land “de lichten zouden uitgaan” als het geboortecijfer niet meer toeneemt.

Volgens een nieuw onderzoek van het Institut national d´études démographiques zal een vierde deel van alle in de jaren-70 geboren Europese vrouwen kinderloos blijven. Eén op de negen vrouwen die in 1940 in Engeland en Wales geboren werd, had op de leeftijd van 45 nog geen kinderen, terwijl dit onder diegenen die in het jaar 1967 geboren werden één op de vijf is.

De Franse politicus Emmanuel Macron wees de opvatting van de Franse president François Hollande af, volgens welke “Frankrijk een probleem met de islam” heeft. Hij is tegen het onttrekken van het staatsburgerschap aan Jihadisten en houdt er nog steeds, ondanks alle bewijzen van het tegendeel, aan vast dat de “Islamitische Staat” niet islamitisch is:

“Het probleem is niet de islam, maar bepaalde gedragswijzen die als religieus voorgesteld worden en daarna aan diegenen worden opgedrongen die deze religie uitoefenen.”

Macron predikt een soort multicultureel buffet. Hij spreekt van kolonialisme als een “misdaad tegen de menselijkheid”. Hij is voor “open grenzen” en wat hem betreft bestaat er, ondanks alle bewijzen van het tegendeel, geen “Franse cultuur”.

Volgens de filosoof Mathieu Bock-Coté is de 39-jarige, met zijn 64 jaar oude voormalige lerares getrouwde, Macron het symbool van een “gelukkige globalisering na de bevrijding van de herinnering van de verloren Franse roem”. Het is geen toeval dat “Manif Pour tous” ertoe opriep om niet op Macron als de “familie-vijandige kandidaat” te stemmen. Macron´s motto “En Marche!” belichaamt die geglobaliseerde elites die de politiek gereduceerd hebben tot een oefening, een gecontroleerde prestatie.

Daarom riep de Turkse president Erdoğan de moslims er ook toe op om “vijf kinderen” te krijgen, en ook islamitische imams roepen de gelovigen op tot het “verwekken van kinderen”: het gaat om de verovering van Europa. Islamitische racisten knutselen druk aan de botsing van de beschavingen in het midden van Europa, en ze omschrijven aandachtig hoe hun westelijke gastlanden langzaam in elkaar storten: zonder bevolking, zonder waarden en de eigen cultuur opgevend.

Met een blik naar Merkel, May, Macron en al die anderen – zitten deze racisten er werkelijk naast? Onze Europese aanvoerders slaapwandelen ons de catastrofe in. Waarom zou het hen ook storen wanneer aan het eind van hun leven Europa niet meer Europa zal zijn? Joshua Mitchell legt het in een essay uit:

“Ons ´zelf te vinden´ is ondertussen belangrijker dan ons een wereld te creëren. Want de lange ketting van de generaties voor ons heeft dat al voor ons geregeld. En laten we nu gaan spelen”.

Bron: http://1nselpresse.blogspot.nl

Bron oorspronkelijk artikel: www.gatestoneinstitute.org

Auteur: Giulio Meotti

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2017/05/07 ... strofe-in/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
mercator
Berichten: 19306
Lid geworden op: do nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: De dreigende ondergang van Europa en haar cultuur

Bericht door mercator »

Pilgrim schreef:
Europa´s kinderloze leiders slaapwandelen ons de catastrofe in

Geplaatst op 7 mei 2017Werkelijk alle belangrijkste aanvoerders van Europa blijven kinderloos: de Britse minister-president Theresa May, de Duitse bondskanselier Angela Merkel, de Nederlandse minister-president Mark Rutte en ook de Franse presidentschapskandidaat Emmanuel Macron. De lijst kan uitgebreid worden ]

Mark Rutte, de Belgische homo Di Rupo( die nu gelukkig wel weg is). Ik heb daar nog niet op gelet, maar het klopt wel. Al onze Europese leiders zijn rotverwend geworden door hun ouders maar hoeven zelf geen verantwoordelijkheid te dragen. Ik zie voor mezelf maar 1 voordeel aan de Islamisering van Europa : ik ben oud genoeg om dat niet meer bewust te moeten meemaken.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel
Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17389
Lid geworden op: ma feb 17, 2003 9:58 am

Re: De dreigende ondergang van Europa en haar cultuur

Bericht door Manon »

. Ik zie voor mezelf maar 1 voordeel aan de Islamisering van Europa : ik ben oud genoeg om dat niet meer bewust te moeten meemaken.
Het is de 3de keer vandaag dat ik deze opmerking lees. Het zit de meeste mensen hoog (zeker die van 50+)
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50384
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: De dreigende ondergang van Europa en haar cultuur

Bericht door Pilgrim »

Russisch-orthodoxe aartsbisschop: Over 30 jaar zal Europa islamitisch zijn

Geplaatst op 27 mei 2017

Afbeelding

In de komende drie decennia zal Europa islamitisch worden en christenen zullen zich bang voor vervolging moeten verbergen, waarschuwde de Russisch-orthodoxe aartsbisschop. In een interview met de tv-zender “Soyuz TV” waarschuwde de Russische aartsbisschop Dmitri Smirnov (foto) ervoor dat er niet veel tijd meer zou resten voor de christelijke beschaving tot haar ondergang. Hij voorspelde dat de islam in de westelijke wereld zou heersen, omdat de moslims alles geven in hun strijd voor datgene waarin zij geloven. Maar de mensen in het Westen zouden gewoon te moe zijn om net zo te handelen.

“Er rest nog maar weinig tijd tot de dood van de complete christelijke beschaving. Enkele decennia, misschien 30 jaar, misschien zullen het in Rusland 50 jaar zijn, maar niet langer”, zei Smirnov tegenover de Russische tv-zender “Soyuz TV”.

De Russische aartsbisschop voegde er aan toe dat de christenen vervolgd en over heel Europa verspreid ondergronds zouden leven en in kleine groepen bij elkaar zouden moeten komen. Het agentschap Interfax-religie bericht dat Smirnov gezegd zou hebben dat Mohammed nu al de meest populaire naam zou zijn voor Britse baby´s.

“Over dertig jaar zal Europa islamitisch worden en zullen de christenen in een soort ondergrondse leven”, voegde Smirnov er aan toe.

De waarschuwing van Smirnov dat de islam in Europa het christendom zou overvleugelen, komt overeen met een onderzoek van het Pew Research Center, dat in het begin van het jaar werd gepubliceerd. Het resultaat van dit onderzoek was dat de islamitische bevolking in Amerika en Europa significant zal toenemen in de komende vijftig jaar, aldus de Britse krant “The Sun”.

Over 50 jaar, aldus Pew, zal de islamitische bevolking met ongeveer 73% toenemen, waaraan de moslims in Europa aanzienlijk zullen bijdragen. Deze trend zou kennelijk versterkt worden door de bevolkingsgroei in Indonesië, Pakistan, Bangladesh, India en andere landen.

De christelijke bevolking echter zou in dezelfde periode met slechts 35% toenemen.

De komende groei van de islam ligt er gedeeltelijk aan dat vrouwen in landen met een islamitische meerderheid gemiddeld 3,1 kinderen baren, terwijl vrouwen van andere geloofsrichtingen 2,3 kinderen baren. Bovendien zou Groot-Brittannië het land zijn dat het meest tolerant is tegenover moslims.

Bron: https://de.europenews.dk

Bron oorspronkelijk artikel: www.christiandaily.com

Auteur: Lorraine Caballero

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2017/05/27 ... isch-zijn/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 78005
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: De dreigende ondergang van Europa en haar cultuur

Bericht door Ariel »

Pilgrim schreef: Russisch-orthodoxe aartsbisschop: Over 30 jaar zal Europa islamitisch zijn
Bovendien zou Groot-Brittannië het land zijn dat het meest tolerant is tegenover moslims.
De man kan wel eens voor 100% gelijk hebben. En niet alleen in Engeland zijn ze erg tolerant tegenover moslims, maar Italie kan er tegenwoordig ook wat van.

Eigenlijk moet hier een bezem door of waterkanon over. Maar nee. men accepteeert die soort dwaasheid.

moslims veranderen een speeltuin in een open-lucht-moskee voor de maand ramadan

Afbeelding
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 6901
Lid geworden op: zo apr 15, 2012 3:24 pm
Contacteer:

Re: De dreigende ondergang van Europa en haar cultuur

Bericht door Ali Yas »

Pilgrim schreef:
Bovendien zou Groot-Brittannië het land zijn dat het meest tolerant is tegenover moslims.
Dat kan best wezen, maar het land is óók heel tolerant tegenover de islam. En daar gaat het mis. Je kunt moslims tolereren maar de implementatie van hun religie (lees: shariarechtbanken) niet. Dat is uiteindelijk beter voor de mohammedanen en trouwens ook voor de rest.
Truth sounds like hate to those who hate truth.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50384
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: De dreigende ondergang van Europa en haar cultuur

Bericht door Pilgrim »

De islam is bezig Europa te onthoofden!

Geplaatst op 17 juni 2017

Afbeelding

Koran: 8:39: ”Bevecht hen tot alle tegenstand stopt en allen onderworpen zijn aan Allah.” Vroeger veroverde de islam enorme gebieden, ook in Europa, waardoor geen vorst zijn onderdanen meer kon verbieden over te gaan tot de islam. Tegenwoordig is het duidelijk dat een militaire verovering van Europa geen optie is. Toch ziet de islam genoeg andere mogelijkheden om hetzelfde doel te bereiken. Wat “islamisten” met de wapens van het verleden niet konden, doen ze vandaag met het geboortecijfer en de immigratie. De Jihad (strijd op Allah´s weg) wordt niet alleen op louter gewelddadige wijze opgelegd. Maar ook sluimerend op cultureel gebied. Daarin staat in detail uitgelegd hoe “islamisten” niet-moslim landen (Dar al-Harb) op de knieën willen dwingen. Het plan is geleidelijk te infiltreren in gemeenschappen om de islam het meest dominant op politiek en religieus gebied te maken. Het begint met een straat, dan een buurt, een hele wijk, vervolgens de stad en vervolgens een staat. Tientallen landen zijn op deze wijze veroverd! Mohammed zelf veroverde Medina door de methode van immigratie. Hij was ervan overtuigd dat de Arabieren de wereld niet alleen kunnen veroveren met zwaard, maar ook via succesvolle demografische oorlogsdoctrine!...

Dankzij migratie werden Indonesië, Maleisië, Centraal-Azië en delen van India geïslamiseerd! Mohammed zelf veroverde Medina door de methode van immigratie... In Libanon was er maar een generatie nodig om een duidelijke christelijke meerderheid in een duidelijke moslimmeerderheid te veranderen. In Maleisië was een moslimpercentage van 51% genoeg om de islamitische republiek uit te roepen. Indien een reusachtig land als Indonesië met meer dan 200 miljoen moslims – het grootste islamitische land in de wereld – relatief vreedzaam veroverd kan worden, waarom dan ook niet Europa?... Weet u wat Muammar al-Gaddafi, de voormalige dictator van Libië, jaren geleden zei?: “Allah zal de islam doen overwinnen in Europa; zonder zwaarden, zonder kanonnen, zonder strijd. De miljoenen moslims in Europa zullen het continent binnen enkele tientallen jaren islamitisch maken.”... Tot de Tweede Wereldoorlog waren er nauwelijks moslims en moskeeën in West-Europa te vinden. Vandaag zijn het er al meer dan 30 miljoen moslims en hun aantal neemt nog steeds toe. Van alle immigratiestromen die de wereld ooit gekend heeft, is de huidige islamitische in Europa de meest verwende geweest...

Door de massa-immigratie in West-Europa bevinden zich er nu al honderden islamitische no-go zones waar de autoriteiten niet of nauwelijks meer controle over hebben. In Frankrijk staat op de officiële website van de regering een lijst van 751 “Gevoelige Urbane Zones”, te beschouwen als islamitische enclaves, no-go zones. Londen en andere steden in Groot-Brittannië hangen vol stickers met de waarschuwing “U betreedt een sharia gecontroleerde zone”. In deze steden worden de niet-moslims serieel lastiggevallen, worden vrouwen bedreigd (en erger) die geen sluier dragen, en bezoeken van ambtenaren, zoals oud-minister van Binnenlandse Zaken Jon Reid, worden geïnterrumpeerd: “Hoe durf je naar een moslimgebied te komen?”... Ook andere West-Europese landen kennen zulke getto’s... “In elk van onze steden”, schreef de Italiaanse journaliste Oriana Fallaci kort voor haar dood in 2006, “is er een tweede stad, een staat in de staat, een regering binnen de regering. Een moslimstad, een stad die wordt beheerst door de koran”...

Wie had bijvoorbeeld eind negentiende en begin achttiende eeuw, in de laatste honderd jaar van het kalifaat, ooit nog durven dromen dat de machtscentra van ‘grote vijanden’ van het moslimrijk, hoofdsteden als Amsterdam, Londen, Parijs en Berlijn zouden worden versierd met de honderden, al dan niet duizenden moskeeën, gebedshuizen, scholen en stichtingen waar Allah wordt aanbeden en van waaruit wordt opgeroepen tot Zijn religie? Wie had destijds durven beweren dat in deze steden ooit kerken zouden worden opgekocht en omgebouwd door moslims en dat zij invloed zouden kunnen uitoefenen op het beleid van deze landen?... In bijna alle Europese landen is inmiddels toegegeven dat de multiculturele politiek, zeg maar de integratiepolitiek, heeft gefaald, die de staatskassen miljarden heeft gekost en die totaal niets heeft opgeleverd. Laat u niets wijsmaken: een harmonieuze multiculturele samenleving met de islam bestaat nergens en zal ook nergens bestaan. Alle historische voorbeelden wijzen erop dat ze met de islamitische ideologie nooit geïntegreerd kunnen worden, sinds 1400 jaar zijn ze nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd. Dus, moslims, ongeacht radicaal of niet-radicaal, willen dat de hele wereld zich onderwerpt aan de islam en wetten van de Sharia...

De West-Europese politici zijn hun verstand verloren en lijken alles te doen om de (radicale) islam op te doen komen in Europa, en vooral Zuidoost-Europa. Van achterkamertjesresolutie 1743, waarmee in Europa de islam versterkt én de islamisering versneld wordt, heeft bijna geen Europeaan ooit gehoord. De islam krijgt daarin een speciale status aangemeten, waarmee moslims alle ruimte en middelen krijgen om met hun religie, cultuur en tradities Europa diepgaand te veranderen. Deze resolutie is officieel bekrachtigd en nationale regeringen zetten daar beleid op. Wat simpelweg neerkomt op het ontkennen én verliezen van onze eigen cultuur en identiteit in ruil voor meer islam. De Raad van Europa (een internationale organisatie, waarvan 47 Europese landen lid zijn) geeft met zijn resolutie blijk van een totale ontkenning van en verachting voor de cultuur van Europa en haar bevolking. De VS waren, kort na WO II, de drijvende kracht achter het opzetten van deze Raad. Door multiculturalisme en massa-immigratie te bevorderen, hopen de EUrocraten en de VS nieuwe, grotere politieke entiteit te creëren door de oudere natiestaten te vernietigen. En daarnaast is het makkelijker om mensen te controleren die geen eigen onderscheiden culturele of nationale identiteit hebben...

Hoe komt het dat migranten allemaal minimaal € 5000,- per persoon kunnen betalen voor een overtocht naar Europa, terwijl het maandelijks inkomen in de landen van herkomst nauwelijks hoger dan € 250,- ligt? Hoe komen ze aan dat geld? Ik wil dat echt weten! Voor dat geld kunnen zij een huis kopen in hun land. Maakt dat deel uit van een strategie om Europa te veroveren/islamiseren?... Vanaf de jaren zeventig werd er in Nederland vrijwel geen onderzoek gedaan naar de kosten en baten van immigratie. Ook werden er van overheidswege geen statistische gegevens verzameld over bijvoorbeeld werkloosheid en uitkeringsgebruik onder migranten... “We moeten de vluchtelingenverdragen opzeggen en duidelijk maken aan migranten: ga terug, je komt er niet in.” Dit zegt wiskundige en cultureel antropoloog Jan van de Beek in gesprek met Wierd Duk van het AD. Van de Beek doet al jaren onderzoek naar de kosten van immigratie. De academicus vertelt dat Nederland en Europa moeten stoppen met iedereen toe te laten. De stelling van de onderzoeker dat de verzorgingsstaat door immigratie onhoudbaar wordt... Er zijn ruim 2 miljoen niet-westerlingen en ruim 13 miljoen autochtonen in Nederland en nu al zijn er meer niet-westerse bijstandsgerechtigden. Dus,autochtonen financieren werkloze allochtone mensen...

Wegkijkende islam knuffelende laffe politici in heel West Europa zijn medeschuldig aan alle ellende die de islam over ons uitstort. De veilige manier van leven, die wij in Europa decennia lang hebben gekend, bestaat niet meer: Madrid, Londen, Kopenhagen, Parijs, Brussel, Nice, Berlijn, Manchester, enz.: de lijst van aanslagen wordt steeds langer, evenals het aantal onschuldige doden. Dit is het resultaat van al die tientallen jaren lang wegkijken, van het negeren van alle signalen, van het altijd maar kiezen voor de weg van de minste weerstand en van het voortdurend monddood maken van mensen die de moed hebben gehad om te waarschuwen dat het niet goed gaat... Weg met de godsdienstvrijheid. Respect hebben voor het recht op vrije godsdienstbeleving staat niet gelijk met het toelaten en organiseren van de islamisering van Europa. Godsdienstvrijheid betekent niet dat men het recht heeft om op iedere hoek van de straat een moskee te bouwen; hier de regels van de sharia in te voeren; vrouwen te discrimineren en het eigen volk weg te pesten uit de geïslamiseerde gettowijken in onze Europese grote steden. En zolang de islam vrijheid van godsdienst uitsluitend voor zichzelf opeist, is vrijheid van godsdienst een kwaad...

De multiculturele heilsleer heeft er decennialang voor gezorgd dat iedere vorm van kritiek op het immigratiebeleid of op de islam als racistisch en/of xenofoob werd weggezet... Het is een historische fout geweest van vele politieke generaties om de islam hier in West-Europa binnen te halen. De spanningen in de samenleving stijgen en een burgeroorlog lijkt steeds realistischer. De afgelopen jaren heeft een groot aantal veiligheidsexperts, topfunctionarissen en andere intellectuelen zich uitgesproken over de veiligheidssituatie in Europa. Zij schatten de kans op een pan-Europese burgeroorlog reëel of zelfs als onvermijdelijk in. Alle ingrediënten voor een opkomend conflict in Europa zijn aanwezig. Helaas leven wij in een maatschappij waarin we eerst wachten tot het huis goed in brand staat en dan pas gaan blussen... OPEN JE OGEN, VOOR DE ISLAM ZE SLUIT!...

Bron: https://zlj13051967.wordpress.com

Auteur: “Balkanske priče”

https://ejbron.wordpress.com/2017/06/17 ... nthoofden/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50384
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: De dreigende ondergang van Europa en haar cultuur

Bericht door Pilgrim »

‘In hele wijken heeft West-Europa reeds zelfmoord gepleegd’

Sam van Rooy, 26-07-2017

Afbeelding

Verandering is geen aanwijzing voor het niet bestaan van Nederlandse cultuur, het ís de cultuur

Volgens politicoloog en voormalige Nederbelg C. Mudde bestaat de Nederlandse cultuur niet en heeft die nooit bestaan (de Volkskrant, 25 juli). Dat schrijft hij in een reactie op een column van Nederbelg Derk Jan Eppink (de Volkskrant, 19 juli), die daarin Douglas Murray met zijn meesterwerk The Strange Death of Europe prijst. Essentie: als gevolg van de massale influx van met name islamitische asielzoekers en migranten en de levensmoeë politiek-culturele elites gaat West-Europa richting ‘voltooid leven’.

Hun stukken laten de heersende apocalyptische scheiding der geesten zien: enerzijds de ivoren toren-academicus Mudde die blind is voor de praktijk in het veld, en anderzijds de veelzijdige analist Eppink die wél oog heeft voor de weerbarstige realiteit. Zo komt Eppink met cijfers van het enorme aantal verkrachtingen in Zweden. Ook haalt hij een prognose aan van de enorme bevolkingsgroei in Afrika tegen 2050, die hij combineert met de intentie om naar het Westen te migreren. Mudde komt met een analyse van wat hij ‘populisme’ en ‘rechts-populistische partijen’ noemt. Hij goochelt met termen als ‘xenofoob nationalisme’, ‘islamofobe denkers’, ‘neoconservatief’, ‘westerse racisten’, ‘radicaal-rechtse adviseurs’, ‘alt-rightkringen’. Als zelfverklaarde gewezen ‘liberale skinhead’ is Mudde een kei in het indelen in hokjes en het kleven van etiketten.

Steden als belegerde burchten
Mudde verwijt Eppink ‘wat met cijfers te goochelen’, maar zelf noemt hij slechts één cijfer: ‘(...) een werkelijke massa-immigratie van Afrikanen hoeft geen probleem te zijn voor West-Europa, mits de landen zich hierop voorbereiden. Duitsland laat dat zien met de bijna een miljoen vluchtelingen die het in de afgelopen twee jaar heeft opgenomen.’ Wat betekent die ‘mits de landen zich hierop voorbereiden’ in de praktijk? Dat tijdens oudjaar alle Duitse steden belegerde burchten worden om massa-aanrandingen en -berovingen te voorkomen? Uit een rapport van de federale politie in Duitsland blijkt dat migranten in de eerste zes maanden van 2016 142.500 criminele feiten pleegden (alleen de gevallen waarbij de dader kon worden opgepakt), een toename met 40% ten opzichte van 2015. Een Duitse toprechter slaakt een noodkreet: het systeem zal in elkaar storten doordat massaal veel asielzoekers beslissingen aanvechten.

Het aantal asielzoekers dat een uitkering nodig heeft, werd in september 2015 door het Duitse federale arbeidsbureau ingeschat op 90 procent. Recente cijfers van het landelijk agentschap voor arbeid in Duitsland laten zien dat ondanks de bloeiende economie steeds meer kinderen en jongeren in armoede leven (volgens datzelfde agentschap is dat onder andere door de komst van asielzoekers). Wiskundige en antropoloog Dr. Jan van de Beek concludeerde na uitgebreide berekeningen dat de ‘massa-immigratie moet worden gestopt om de verzorgingsstaat betaalbaar te houden’. Van de Beek: ‘Uit mijn onderzoek blijkt dat niet-westerse asielzoekers heel vaak in de bijstand zitten en economisch nauwelijks bijdragen. Mijn stelling is: de verzorgingsstaat wordt door de massa-immigratie onhoudbaar. (...) Gebeurt er niets structureels, dan stort de verzorgingsstaat onherroepelijk in.’ Kan Mudde aantonen dat Van de Beeks berekeningen niet kloppen?

Salafisme is in opmars
Ook op cultureel vlak komt Mudde met vage politiek correcte praatjes: ‘Onderzoek in verschillende West-Europese landen toont aan dat, al zijn er problemen met specifieke minderheden, de overgrote meerderheid van de immigranten en hun afstammelingen min of meer goed geïntegreerd is.’ Dat er geen noemenswaardige problemen zijn met Chinezen, ongelovige Iraniërs, hindoes, boeddhisten en Brazilianen, weet iedereen. Maar Prof. Dr. Ruud Koopmans concludeerde na onderzoek dat islamitisch fundamentalisme in West-Europa wijdverspreid is. Recente onderzoeken met dat soort zorgwekkende resultaten zijn legio: 73% van de Turken in Duitsland vindt dat boeken en films die beledigend zijn voor religie moeten worden verboden (2016, PDF). De islamisering van Duitsland is volop bezig.

Heeft Mudde dan niets geleerd van de eerdere migratiestromen vanuit moslimlanden naar West-Europa? Is hij niet op de hoogte van de wijken in West-Europese steden zoals Malmö, Stockholm, Blackburn, Berlijn, Keulen, Den Haag, Brussel, Londen en Parijs waar een ‘gangsterislam’ (Timon Dias) de toon zet? Waar sharia-principes hun intrede doen en de politie zich niet of alleen in groep en zwaarbewapend durft te vertonen? Wanneer journalisten zich undercover in ‘gematigde’ moskeeën begeven, blijkt er vaak islamitische haat jegens vrouwen, homoseksuelen en niet-moslims te worden gepredikt. In België worden tienduizenden moslimjongeren angst aangejaagd door imams en islamleraren. Het zogenaamde ‘salafisme’ (de zuivere islamitische leer) is in opmars en de jihad-dreiging houdt onverminderd aan.

Massa-immigratie en pampering moet stoppen
De voorbeelden waaruit blijkt dat de islam hier niet thuishoort en dat, uitzonderingen daargelaten, al te veel moslims niet integreren, zijn legio. Een Duitse politieagente met Griekse wortels schrijft een ontluisterend boek en slaat alarm over het toenemende geweld door jonge moslimmannen. Mudde tweet daarover: ‘Oh kijk, Duitsland heeft ook een Hirshi (sic) Ali, “exotische vrouw” die vooroordelen mag uiten op basis van “expertise”’. Wat denk Mudde wanneer hij dankzij de ‘expertise’ van de moedige ‘exotische vrouwen’ Nadia Remadna en Aziza Sayah verneemt dat er in Frankrijk anno 2017 moslimwijken zijn waar de openbare ruimte wordt gedomineerd door moslimmannen en er geen vrouw meer te zien is (tenzij zwaar gesluierd en onder begeleiding van een moslimman)? Als Mudde een serieuze, duurzame oplossing heeft om dat soort wijken weer westers en vrij te maken, mag hij ze met de wereld delen. Zo niet dan moet hij toegeven dat West-Europa in heel wat gebieden reeds zelfmoord heeft gepleegd.

Om zulke islamiserende wijken niet te laten groeien en niet in aantal te doen toenemen, moet de oikofobe cocktail van massa-immigratie vanuit moslimlanden en islamgepamper worden gestopt. Het tegendeel gebeurt echter: in de asielzoekerscentra van vandaag bevinden zich de Molenbeken van morgen. Heeft Mudde geen weet van de clangevechten in asielcentra; van de niet-islamitische minderheden en andersgeaarden die er worden geïntimideerd, bedreigd, weggepest; van de vrouwen die worden verkracht en geprostitueerd? Gelooft Mudde echt, net zoals de Belgische staatssecretaris asiel en migratie Theo Francken, dat het gros van die islamitische asielzoekers en migranten 1400 jaar islam achter zich zullen laten door wat cursusjes à la ‘Omgaan met vrouwen’? Luister wat een ervaringsdeskundige uit Noorwegen daarover te zeggen heeft: ‘As soon as they get their residency, they say goodbye to what they were taught.’

Verandering IS Nederlandse cultuur
Dat de Nederlandse cultuur op bepaalde punten is veranderd en verandert, is geen argument om, wat Mudde doet, te besluiten dat de Nederlandse cultuur niet bestaat. Sterker nog: het potentieel om binnen bepaalde marges op bepaalde punten te veranderen, is een essentieel onderdeel van de Nederlandse cultuur. Andere culturen bezitten dat potentieel minder of nauwelijks, denk maar aan de Arabische zogenaamde ‘lente’ waar vele dwazen een enorme drang naar (westerse) vrijheid in zagen. Mogelijke veranderingen en diverse schakeringen nemen niet weg dat culturen wel degelijk een essentie bezitten. Hoe die te ontdekken? Neem de wagen, Mudde (of beter: de fiets!), en rij de Nederlandse grens over in een richting naar keuze. Hoe verder weg u rijdt, hoe beter u begrijpt wat de Nederlandse cultuur is.

Met zijn postmodern cultuurontkennend discours heeft Mudde alleszins laten zien dat de Nederlandse cultuur, net als andere culturen in het Westen, helaas de potentie heeft om zichzelf op te heffen. In die zin is Muddes reactie op Derk Jan Eppink een bewijs van Eppinks gelijk.

http://politiek.tpo.nl/2017/07/26/hele- ... -gepleegd/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50384
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: De dreigende ondergang van Europa en haar cultuur

Bericht door Pilgrim »

Opperrabbijn van Barcelona: “Europa is verloren”

Geplaatst op 18 augustus 2017

Afbeelding

De opperrabbijn van Barcelona heeft de Joden in de stad opgeroepen Spanje te verlaten. De opperrabbijn van Barcelona, Meir Bar-Hen (foto), heeft de Joden in Barcelona na de aanslag van afgelopen donderdag opgeroepen het land te verlaten. Zoals de “Times of Israel” bericht, zei de rabbijn tegen de “Jewish Telegraph Agency” (JTA) dat de Joden in Spanje niet de fout van de Joden in Algerije of Venezuela zouden mogen herhalen: “Ga liever op tijd weg dan te laat.” Bar-Hen riep de Joden van Spanje op grond in Israël te kopen en te emigreren: Ik zeg tegen mijn gemeente: wij zijn voor de ondergang bestemd. Europa is verloren.”

Spanje zou al jaren een “middelpunt voor terroristen voor heel Europa” zijn geworden. Het probleem zou zijn dat er een grote groep “radicale randfiguren” in Spanje zou bestaan: “en deze wordt steeds sterker.” Het zou moeilijk zijn om deze weer kwijt te raken. Dat zou ook voor heel Europa gelden. Bar-Hen zei dat hij niet zou kunnen deelnemen aan de demonstratie tegen de aanslagen waartoe burgemeester Colau Ballano had opgeroepen, omdat de veiligheidsautoriteiten tegen hem hadden gezegd de komende dagen openbare plaatsen te mijden, omdat hij herkenbaar zou zijn als Jood. Bar-Hen zei dat de politici in Europa het gevaar van de terreur niet zouden begrijpen.

Bar-Hen benadrukte als privépersoon te spreken en niet in naam van zijn hele gemeente. De Vereniging van Joodse Gemeenten in Spanje ziet de situatie niet zo dramatisch als de opperrabbijn van Barcelona. Ze zou “het volste vertrouwen in de veiligheidskrachten hebben, die er dagelijks aan werken om te verhinderen dat fanatici en radicale moslims leed en chaos in onze steden verbreiden”, deelt de vereniging volgens “JTA” mee.

Bron: https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2017/08/18 ... -verloren/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 6901
Lid geworden op: zo apr 15, 2012 3:24 pm
Contacteer:

Re: De dreigende ondergang van Europa en haar cultuur

Bericht door Ali Yas »

Pilgrim schreef:
De opperrabbijn van Barcelona heeft de Joden in de stad opgeroepen Spanje te verlaten.
Vreemd. Ik dacht dat het juist de mohammedanen waren die het zo zwaar hadden. Maar ik heb nog niet gehoord van een imam die moslims oproept het Westen te verlaten. :thinking:
Truth sounds like hate to those who hate truth.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50384
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: De dreigende ondergang van Europa en haar cultuur

Bericht door Pilgrim »

Afbeelding
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50384
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: De dreigende ondergang van Europa en haar cultuur

Bericht door Pilgrim »

In Sicilië zal de strijd om Europa beginnen

Geplaatst op 25 augustus 2017

Afbeelding
Afrikanen in Palermo.

Inmiddels zijn we in Duitsland op buitenlandse media aangewezen om een realistisch beeld van de situatie te krijgen, vooral wat betreft de vluchtelingen- en migratiepolitiek. De Duitsers uit Rusland zijn hier duidelijk in het voordeel, omdat de meesten van hen ook naar de Russische televisie kijken. En de tijden toen de Sovjet televisiepropaganda draaide en bij ons de waarheid werd gezegd, zijn allang voorbij.

Nu is het eerder omgekeerd. En omdat de Duitsers uit Rusland dankzij desbetreffende tv-programma´s een beter inzicht hebben, is de AfD bij hen de populairste partij.

Op een Russische blog in de Duitse taal heb ik de vertaling van een interessant bericht van het Russische tijdschrift “Komsomolskaja Pravda” (KP) gevonden.

Delen van Palermo geafrikaniseerd
Daria Aslamová, correspondente van dit tijdschrift, bracht een bezoek aan Ballaro, het historische deel van Palermo. Dit is nu een “Afrikaans” gebied en een bolwerk van de drugshandel. Haar conclusie: over vijf jaar zullen migranten uit Afrika en het Midden-Oosten de strijd om de macht in de Oude Wereld beginnen.

Video: impressies uit Ballaro (Palermo, Sicilië): www.kompravda.eu

De maffia als “ordebewaarder”
Dat zij zich zonder begeleiding in dit gebied kon wagen, heeft ze kennelijk aan de maffia te danken. Insiders vertelden haar dat de Afrikanen door de maffia gewaarschuwd werden: ze mogen geen blanke vrouwen lastigvallen. Beroven ja, lastigvallen nee. Blijkbaar kan de maffia hier nog “recht en orde” doordrukken, de staat veeleer niet meer. Wellicht ligt dat aan de bedreiging met straf: wie een blanke verkracht, wordt gecastreerd, zegt men.

Daria Aslamová had de kans om met een Nigeriaan genaamd Baako te praten. Hij is christen, woont al acht jaar lang zonder papieren in Sicilië en verdient zijn geld met drugshandel. Hij is insider en kent de omstandigheden.

Volgens hem zal er over ongeveer twaalf jaar een strijd ontbranden tussen de zwarten en de Arabieren om de hegemonie in Europa.

“En hoe zit het met de blanken?”, wil de correspondente weten. “Die interesseren me niet” zegt hij. “Ze betalen alleen hun schulden. Ze zogen al het bloed uit Afrika. Nu wachten in Afrika 30 miljoen op schepen om naar Europa te komen. Het is voorbij. En ik ben blij dat ik een christen ben en dat ik geloof in God´s rechtvaardigheid!

Bron: www.pi-news.net

Door: Eugen Prinz

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2017/08/25 ... -beginnen/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50384
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: De dreigende ondergang van Europa en haar cultuur

Bericht door Pilgrim »

Arabische filmmaker: ‘Als Europa niet snel handelt, zal islamisering 300 jaar lang jullie toekomst vernietigen’

Xander, 23-08-2017

Afbeelding
Om de ondergang van onze vrije, democratische en welvarende samenleving te voorkomen zijn deportaties volgens Karim onvermijdelijk. (Beeld: Getty Images (2)).

‘Iedereen die zich niet ondubbelzinnig losmaakt van de islam blijft een tikkende tijdbom’ – ‘Linksgroene zelfhatende politiek heeft laatste 10 jaar fascistische trekken gekregen’

Bovenstaande uitspraak verwacht u wellicht van een conservatieve of ‘rechtse’ activist, maar werd deze keer gedaan door een ooit gelauwerde Arabische (en voormalig islamitische) filmmaker en Midden Oosten expert die eind jaren ’70 uit Libanon naar Europa emigreerde, en vooral in de jaren ’90 tal van documentaires voor Duitstalige publieke zenders maken. Imad Karin geeft de Europeanen nu een keiharde waarschuwing: als de massa immigratie uit moslimlanden niet onmiddellijk wordt omgekeerd en de islam volledig een halt toe wordt geroepen, zal ‘de toekomst voor onze kinderen voor de volgende 300 jaar worden vernietigd.’

Karims kritiek op de islamisering van Europa heeft hem een hoge prijs gekost: zijn documentaires en journalistieke bijdragen zijn niet langer gewenst. ‘Voor mij, iemand die uit onvrijheid komt en al 40 jaar in vrijheid leeft, betekent deze ontwikkeling een nieuwe verbanning, een interne verbanning.’ En dat terwijl hij in 1995 nog de CIVIS mediaprijs van de Duitse ARD had ontvangen.

Maar tijden veranderen. Anno 2017 zijn zo ongeveer alle conservatieve en rechtse stemmen en standpunten uit de door links overheerste media verbannen en/of tot ‘racistisch’ verklaard. Debat en discussie over nut en noodzaak zijn niet meer gewenst; de enige toegestane mening is de politiek-correcte dat de massale moslim immigratie niet meer te stoppen is, en de islam zich prima in onze Westerse samenleving laat ‘integreren’.

‘Iedereen die zich niet losmaakt van islam is tikkende tijdbom’
Als student aan de universiteit van Berlijn was Karim net als bijna alle andere uit Arabische- en moslimlanden afkomstige studenten aanvankelijk radicaal links. Bij uitzondering veranderde hij in een conservatieve islamcriticus, daar waar zijn streng gelovige medestudenten hun vrouwen later zonder uitzondering uit moslimlanden importeerden.

Volgens Karim raakten veel van zijn linkse Arabische collega’s destijds gedesillusioneerd, omdat het liberale en verlichte Westen –uit angst voor het (olie)kapitaal- weigerde om de democratische- en vrijheidsbewegingen in het Midden Oosten te ondersteunen, en deze zelfs ‘heeft verraden’. Veel Arabieren in Europa bleven dus hangen aan hun oorspronkelijke religie. ‘En iemand die zich niet ondubbelzinnig losmaakt van de islam, blijft een soort tikkende tijdbom.’

Linksgroen heeft fascistische zelfhaat trekken gekregen
De moderne Europese ‘linksgroene’, groot pleitbezorger van massa immigratie en islam, is een politiek-correcte ecologische multiculturalist geworden met een ethiek en wereldbeeld ‘dat de laatste 10 jaar, en vooral met Obama, fasctistische trekken heeft gekregen’. In plaats van de vrijheid en democratie van het Westen te verdedigen, heeft links ervoor gekozen om ‘achterlijke en wrede culturen te idealiseren en te verontschuldigen’, aldus interviewer Alex Göhring (Philisophia Perennis). Karims reactie: ‘Deze vorm van zelfhaat is ondertussen een soort seksueel-masochistische bevrediging voor hen geworden.’

Harde maatregelen om massa immigratie moslims te stoppen
Om de islamisering en daaraan verbonden onvermijdelijke ondergang van onze vrije en welvarende samenleving nog te stoppen, moeten er volgens Karim onmiddellijk een aantal rigoureuze maatregelen worden genomen:

* De massa immigratie van moslims moet worden gestopt. Miljoenen reeds geïmmigreerde moslims die nog geen permanente verblijfvergunning hebben, moeten worden geremigreerd;
* Criminele migranten moeten sowieso worden uitgezet;
* De staat moet de officiële erkenning van islamitische verenigingen en instellingen intrekken;
* Moskeeën waar niet in de taal van het gastland wordt gepredikt, moeten worden gesloten;
* Alle islamitische normen, waarden en uitingen in het openbare leven moeten worden verboden; ‘halal’ gemaakte kantines en restaurants moeten worden gedwongen om (weer) zaken zoals varkensvlees e.d. te serveren;
* Van moslims die weigeren zich aan de seculiere Europese samenleving aan te passen en/of zich er openlijk tegen verzetten, moet emigratie worden vereist.

Islamisering dreigt ‘toekomst van onze kinderen 300 jaar lang te vernietigen’
Sowieso zouden ook christelijke kerken op eigen benen moeten staan, vind Karim, en niet langer –zoals in Duitsland- door de staat met belastingmaatregelen moeten worden gesteund. ‘Of wij zijn een echt seculiere samenleving in een neutrale seculiere staat, of de staat ontdekt zijn christelijke wortels en keert daarnaar terug, met de eis dat moslims zich aan een christelijke staat dienen te onderwerpen.’

Hoe dan ook, Europa moet heel snel handelen, want het huidige ‘vlees noch vis’ beleid kan ‘de toekomst voor onze kinderen voor de volgende 300 jaar vernietigen.’ (1)

Xander
(1) Epoch Times
(2) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel en niet-commercieel gebruik)

http://xandernieuws.punt.nl/content/201 ... ernietigen
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 21599
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: De dreigende ondergang van Europa en haar cultuur

Bericht door King George »

GSTV Promofilmpje. Woensdagavond 30 augustus: Douglas Murray over de zelfmoord van Europa

Morgen wordt het kutweer dus die barbecue gaat toch niet door. Komt dat even mooi uit want wij gaan u morgenavond een half uur intellectuele denkgymnastiek voor de hersenen bieden van de bovenste plank!Onze Tom 'VPRO' Staal heeft namelijk een half uur zitten babbelen met niemand minder dan Douglas Murray. Bekend van dit topic. En dit topic. En dit topic. En dit topic. Van diverse topics over Immigratie, Integratie & Islam dus. Niemand kondigt zo opgewekt de totale ondergang van de Westerse cultuur aan als deze Britse nicht. Of, zoals de Britse deugconservatief Matthew Parris het zegt: "Douglas Murray writes so well that when he is wrong he is dangerous". En 'gevaarlijk' wordt het. Want Douglas mag dan wel een lachebekje zijn, positief over de toekomst van ons continent is de beste man niet. Om u warm te maken voor dat journalistiek integere interview van morgen gooien we er nu alvast een zogeheten promofilmpje uit. Met sappige quotes en dergelijke. Vanavond snel The Strange Death of Europe lezen. En dan woensdagavond 30 augustus (morgen dus) een half uur lang smullen van Murray. KIJKEN DAN!


GeenStijl
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50384
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: De dreigende ondergang van Europa en haar cultuur

Bericht door Pilgrim »

Europe is Doomed. Don't believe it? Look at Germany
Gepubliceerd op 19 nov. 2016The END GAME: WHY the WEST is LOST
Gepubliceerd op 8 mei 2017

De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 78005
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: De dreigende ondergang van Europa en haar cultuur

Bericht door Ariel »

Douglas Murray over de zelfmoord van Europa

De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50384
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: De dreigende ondergang van Europa en haar cultuur

Bericht door Pilgrim »

EUROPE IS LOST
Black Pigeon Speaks - gepubliceerd op 22 aug. 2017

De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50384
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: De dreigende ondergang van Europa en haar cultuur

Bericht door Pilgrim »

Noodkreet burgemeester: ‘Europese voorpost Lampedusa stort in’

19 september 2017 / Door Joost Niemöller

Afbeelding
Voorpost Ceuta (via RT YouTube still).

Hoe zal de Europese beschaving ineenzijgen? Gaat het langzaam of zal het snel gaan? Wanneer enkele catastrofen samenvallen kan er een ongehoorde dynamiek ontstaan. De aanhoudende moslimaanslagen alleen lijken het werk nog niet te doen. De straatrellen, de toenemende werkloosheid, de islamisering en de ziekelijke obsessies met navelstaarderig politiek correct gedrag zijn signalen, maar misschien nog niet meer. De omvolking van Noord-West Europa zet gestaag door en zal er uiteindelijk voor zorgen dat vijf eeuwen Europese beschaving die de wereld heeft gemoderniseerd in elkaar zal zakken, zoals het Romeinse rijk in elkaar zakte.

En dan zijn er de voorposten, zoals het kleine Italiaanse eilandje Lampedusa, een EU ‘reddingsboei’ voor de Afrikaanse massa’s, niet ver van de Tunesische en Libische kusten.

De –gekozen- burgemeester van Lampedusa liet een noodkreet horen.

Deze zal uiteraard de Nederlandse media niet bereiken.

De situatie is omleefbaar geworden op het eiland, met name door een rovende en belagende groep van 180 Tunesiërs op het eilandje, die door de politie niet meer in toom gehouden kan worden:

Martello said that he regularly received complaints from tourists and business owners on the island, who told him they “could not manage anymore” due to repeated instances of threats, thefts, and harassment. He said that a group of “180 Tunisians” were to blame for these incidents, and that they were able to “circumvent security controls” despite a heavy presence of security and police officers outside the centre.

Lampedusa is een voorpost van Italië. Zo’n andere voorpost is de Spaanse enclave Ceuta in Marokko waar massa’s Afrikaanse mannen in extase over de hekken klimmen. Spanje zegt de grens te hebben gesloten, maar hoe gesloten is die grens nog? Een maand geleden zag ik een YouTube filmpje waarbij een rubberboot met illegale immigranten domweg tussen de Spaanse toeristen aan de kust landde. Zo’n enkel filmpje, denk je dan. Hoeveel meer wordt er in de media verzwegen?

Voor een deel vindt de verloedering voor je ogen plaats. Altijd en overal die groepjes Marokkaanse jongens op straat. Die mensen omver rijden. Om hun slachtoffers heen blijven cirkelen op scooters als roofdieren om een prooi. Die overlast veroorzaken en Nederlanders die er beleefd iets van zeggen uitschelden voor kanker dit en kanker dat. In de grote steden in Nederland is dat al het normale patroon. Je ziet het, je hoort het. Je hoopt dat het over gaat, maar je weet wel beter. Een enkele keer lees je erover, weer zo’n incident waaruit de ultieme schofterigheid blijkt, maar het dagelijkse, aanhoudende patroon van de straatterreur komt niet in beeld.

En nu roept de burgemeester van Lampedusa om hulp, waarvan hij weet dat hij die niet zal krijgen. De inwoners voelen zich in de steek gelaten, en terecht. De oproep van de burgemeester om de opvangplaats, die permanent is geworden, te sluiten, zal niet beantwoord worden. Lampedusa is opgegeven.

On Saturday, Martello called for the government to close Lampedusa’s hotspot, a centre created to host migrants when they first arrive to the island but which has ended up housing them longer term. In an open letter to Italy’s largest news agency, Ansa, Martello said that Lampedusians had been “abandoned”.

Terugtrekken naar de volgende horde. Hergroeperen. Afwachten. Tot de volgende golf.

http://joostniemoller.nl/2017/09/noodkr ... usa-stort/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50384
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: De dreigende ondergang van Europa en haar cultuur

Bericht door Pilgrim »

Sarcasme

Afbeelding

Kom op jongens – laten we Europa veilig gaan maken voor bebaarde transseksuelen, Afrikaanse bootvluchtelingen en de sharia!
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50384
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: De dreigende ondergang van Europa en haar cultuur

Bericht door Pilgrim »

EINDE ONZER BESCHAVING...

Geplaatst op 28 september 2017

Afbeelding

Als wij nu niet slagen in onze overwinning op het ‘Grote Kwaad’ dat ons bedreigt als een smeulend vuur dat straks ontbrandt in hellevuur, dan zal den gansche wereld verzinken in den afgrond van een donker ordeloos tijdperk. Dan zal heersen dreiging en dodelijke angst. Den voortekenen zijn duidelijk. Doch den argeloze burger slaapt en biedt geen verzet tegen het islamitisch gevaar dat ons allen ten ondergang voert. Straks, wanneer het vreselijk onheil geschiedt, wanneer burgers worden geketend aan ijzeren ringen in muren van beton, in kil donkere cellen, waarin schaars daglicht door getralied matglas zwak de bleek angstige gelaten verlicht van Joden, christenen en andersdenkenden.

Want, let wel, spitse lezer van “E.J. Bron”, het einde onzer beschaving is dicht nabij. Bereidt U voor op het noodlot dat niet langer sluipend naderbij komt, doch dat met enorme vleugelslagen zich voortspoedt om ons zonder mededogen te verdelgen. Want wolven zijn het, vermomd in schaapskledij, die uit zijn op onze ondergang. De blikkerende zwaarden der gewetenloze vijand worden alreeds uit den schede getrokken en van roest ontdaan, de messen vlijmscherp geslepen, de geweren ontgrendeld en de djellaba’s gestreken voor den aankomende strijd. Onze angstdromen worden straks bittere werkelijkheid.

Pas op, lezer, plotsklaps, als wij ons ter ruste begeven, als wij slapen als onschuldige lammeren in ons vredig slaapvertrek, dan, met grote schrik, worden plots wij gewekt door getier en de salvo’s der geweren door een onverzoenlijk wrede vijand die ons tot slavernij brengt – die onze vrouwen en dochters onteert en vermoordt. U bent alvast gewaarschuwd voor dit vreselijk onheil. Alleen heldhaftige daden kunnen den aanstormende vernietigende krachten die ons bedreigen aan banden leggen. Want wij allen zijn door tomeloze haat omringd. Stem daarom in het vervolg verstandig. Wereldhistorische tijden eisen krachtige besluiten. Alleen een vooruitziende geest kan hier redding brengen. Want nimmer nog is een storm bezworen door het zeil te reven.

Laat die hele corrupte kliek in Den Haag de pleuris krijgen. Narren en zwetsende misdadigers zijn het, die zonder enige scrupules het volk misleiden en bezwendelen. Die verspilde regeringsjaren van dien leugenaar Mark Rutte en consorten zijn een ware tragedie en hebben ons nog meer ellende gebracht.

Steun daarom de PVV van Geert Wilders. Een andere keus heeft U niet.

Ik wens U allen nog een gezegende dag.

Door: “Driek”

https://ejbron.wordpress.com/2017/09/28 ... eschaving/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50384
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: De dreigende ondergang van Europa en haar cultuur

Bericht door Pilgrim »

Afbeelding
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 21599
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: De dreigende ondergang van Europa en haar cultuur

Bericht door King George »

HOE DE EUROPESE BESCHAVING IN 4 STADIA WORDT ONDERGRAVEN DOOR MASSAMIGRATIE

1 OKTOBER 2017 / DOOR JOOST NIEMÖLLER / 12 REACTIES

Afbeelding
Ministry of Defence of the Republic of Slovenia (MO RS) or Slovenian Armed Forces.

Door gastauteur Bart Brands

Een jubeltweet van Judith Sargentini[1] naar aanleiding van een bericht in de NRC over het naar Europa halen van 50.000 “arbeidsmigranten”[2]. De primaire redenen als opgegeven in de vertrouwelijk stukken uit Brussel zijn:

1: Aanwas voor de arbeidsmarkt.

2: Voorkomen dat diezelfde migranten illegaal Europa proberen te bereiken.

Er zijn nog wat andere redenen om dit plan voor te stellen. Gedacht kan worden aan een vervolg op de Turkijedeal die slecht is nagekomen en het verder proberen te voorkomen van stijging van de geschatte 1,5 miljoen “vluchtelingen” die zonder status in de EU verblijven.

“Subversie is “de doelbewuste ondermijning van de maatschappelijke orde of het staatsysteem. ” Yuri Bezmenov, oud KGB agent legt uit dat subversie op is te delen in 4 stadia.

Kunnen we hier te maken hebben met subversie? Om deze vraag te beantwoorden moeten we een aantal aspecten nader bekijken. Ik zal eerst toelichten wat subversie is en hoe het werkt. Subversie is “de doelbewuste ondermijning van de maatschappelijke orde of het staatsysteem. “[3]

Yuri Bezmenov, oud KGB agent legt uit dat subversie op is te delen in 4 stadia.

Stap 1 Demoralisatie:

Al decennia worden er migranten naar Nederland gehaald die statistisch gezien gigantische uitkeringsafhankelijk[4] oververtegenwoordigd misdaad kennen. Dit heeft enorme impact op onze verzorgingsstaat en onze sociale vangnetten en cohesie. Het benoemen van de problemen die voortkomen uit deze migratie wordt racisme genoemd waardoor problemen vrijwel nooit in een vroeg stadium kunnen worden aangepakt.

Stap 2 Destabilisatie:

Na stap één treedt vanzelf destabilisatie op. Door bijvoorbeeld gebrekkige integratie, voorrang voor migranten op de arbeidsmarkt en bij het toekenning van sociale woningen ontstaat spanning. Door het wegwuiven van de zorgen over misdaad en kosten loopt deze spanning op. Vervolgens wordt de schuld van deze spanningen door dezelfde partijen die stap één hebben ingezet consequent gegeven aan de autochtone bevolking. Anders dan de schuld zoeken bij zichzelf en stemmen op “rechtse” partijen kunnen zij weinig dan toezien wat er gebeurt. Een psychologische aanval gedomineerd door de identiteitspolitiek vaak bedreven door onder andere mevrouw Sargentini.

“Met behulp van onder andere mevrouw Sargentini worden ineens miljoenen mensen naar de al gedestabiliseerde landen gehaald waarbij leugens over gevaar[5] niet worden geschroomd en wederom gebruikt wordt gemaakt van demonisering van tegenstanders door deze harteloos te noemen. Daarbij wordt ook stevig ingezet op emotionele reacties zoals misbruik van drenkelingen.”

Stap 3 Crisis:


Wanneer diep in het tweede stadium er een veelal gefabriceerde crisis optreedt zoals de door onder andere Nederland gesteunde oorlog in Libië en Syrië, wordt deze crisis aangegrepen om grote veranderingen te forceren. Met behulp van onder andere mevrouw Sargentini worden ineens miljoenen mensen naar de al gedestabiliseerde landen gehaald waarbij leugens over gevaar[6] niet worden geschroomd en wederom gebruikt wordt gemaakt van demonisering van tegenstanders door deze harteloos te noemen. Daarbij wordt ook stevig ingezet op emotionele reacties zoals gebeurt bij de verhalen drenkelingen die Europa probeerden te bereiken[7].

Stap 4 normalisatie:

De laatste stap is het normaliseren van de nieuwe situatie. Ik schreef eerder over maatregelen die we nemen om terroristen tegen te houden. Onze vrijheden en privacy ligt structureel onder vuur en aanslagen, zuuraanvallen[8] en verkrachtingen[9] stijgen substantieel. Zo noemt de burgemeester van Londen aanslagen bijvoorbeeld onderdeel van het leven in de grote stad[10]. Iets dat we nog maar een paar jaar geleden ondenkbaar en onacceptabel gevonden zouden hebben.

Conclusie:

Ik zal mevrouw Sargentini en anderen die hetzelfde beleid propageren, ondanks de duidelijke, destructieve en ontwrichtende resultaten niet direct beschuldigen van bewuste subversie. Ideologische blindheid kan hier een rol spelen. Wel durf ik te stellen dat aan alle voorwaarden van subversie wordt voldaan. Ongeacht het motief richt het in beide gevallen bijzonder veel schade aan en het is het overwegen waard om maatregelen te nemen dit te beperken. Wat denkt u? Is hier sprake van bewuste subversie?

[1] https://twitter.com/judithineuropa/stat ... 8538450945
[2] https://www.nrc.nl/nieuws/2017/09/26/mi ... 3-a1574996
[3] http://anw.inl.nl/article/subversie
[4] http://statline.cbs.nl/StatWeb/publicat ... &STB=G2,G3
[5] https://twitter.com/judithineuropa/stat ... 00?lang=nl
[6] https://twitter.com/judithineuropa/stat ... 00?lang=nl
[7] https://twitter.com/judithineuropa/stat ... 3251135488
[8] https://nos.nl/artikel/2186605-veel-mee ... oving.html
[9] https://en.europenews.dk/Sexual-Assault ... -79209.html
[10] http://www.independent.co.uk/news/uk/ho ... 22846.html

Dit stuk stond eerder op de site Terreurnieuws


De Nieuwe Realist
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50384
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: De dreigende ondergang van Europa en haar cultuur

Bericht door Pilgrim »

“Binnen 40 jaar moslims in de meerderheid in Europa”

Door Tom Lallemand - 3 oktober 2017

Binnen de 40 jaar zullen in West-Europa moslims in de meerderheid zijn. Dat is het besluit van Charles Gave, economicus en politiek verslaggever, nadat hij de geboortecijfers van autochtone Europese vrouwen vergeleek met die van moslimvrouwen. Hij spreekt van “het verdwijnen van de Europese populatie”.

Het rapport, waarvan de conclusie eind vorige maand verscheen in The Washington Times, kreeg de naam ‘De Witte Pest’. Charles Gave beseft dat de conclusie van zijn rapport en de naam die hij eraan koppelde “gevaarlijk” is in tijden van politieke correctheid. “Voor mijn persoonlijke reputatie en de kans om gehoord te worden in onze mooie democratie.”

“Verdwijnen van Europese populatie”
Enkele simpele demografische rekensommen brachten Charles Gave tot zijn controversiële besluit. Geboortecijfers in Europa nemen bij de inheemse bevolking stelselmatig af, terwijl het bij islamitische allochtonen hoog is en ook blijft. Vrouwen van vreemde origine krijgen gemiddeld 3,4 tot 4 kinderen. Dat is meer dan het dubbele dan het geboortecijfer van Europese autochtone vrouwen die met gemiddeld 1,6 kinderen beduidend minder kinderen krijgen. Deze trend zal volgens Gave uiteindelijk leiden tot “het verdwijnen van de Europese populatie”.

De inheemse bevolking, die momenteel in de meerderheid is, daalt, terwijl de populatie moslims in Europa, die momenteel een minderheid zijn, verder toeneemt. Uiteindelijk, volgens de berekeningen van Charles Gave in 2057, zal de populatie moslims in Europa groter zijn dan inheemse bevolking. “En dus, ten laatste binnen 40 jaar, zal bijna met zekerheid de meerderheid van de bevolking van Oostenrijk, Duitsland, Spanje, Italië, België en Nederland moslim zijn”, aldus Gave. “Nogmaals, dit zijn geen voorspellingen, maar berekeningen.”

“Het immense nieuws van de komende 30 of 40 jaar zal de verdwijning van het Europese volk betekenen, van wie de voorouders de moderne wereld hebben gecreëerd. En samen met de bevolking zal ook de diversiteit en complementariteit van Europese naties verdwijnen die van het continent een immens succes hebben gemaakt voor minstens 5 eeuwen”, luidt het. “Ik zeg niet dat het slecht zal zijn of goed. Ik zeg alleen dat het helemaal anders zal zijn en dat dit een invloed zal hebben op het politieke systeem.”


https://sceptr.net/2017/10/binnen-40-ja ... 8.facebook
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Plaats reactie