De dreigende ondergang van Europa en haar cultuur

Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 6901
Lid geworden op: zo apr 15, 2012 3:24 pm
Contacteer:

Re: De dreigende ondergang van Europa en haar cultuur

Bericht door Ali Yas »

Pilgrim schreef:
Binnen de 40 jaar zullen in West-Europa moslims in de meerderheid zijn.
Dat kan niet, want ruim vóór die tijd zullen de Europese staten al onherkenbaar van karakter zijn veranderd. De verzorgingsstaat is dan al lang stuk, en dat betekent dat wie niet werkt zijn kinderen niet groot zal zien worden.
Truth sounds like hate to those who hate truth.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50317
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: De dreigende ondergang van Europa en haar cultuur

Bericht door Pilgrim »

Hoewel dit artikel elders ook staat vind ik het dusdanig belangrijk dat ik het hier ook plaats... :emm2:
Viceminister-president van Beieren, Ilse Aigner: “Wij verwachten minstens 7 miljoen achtergebleven gezinsleden”

Geplaatst op 10 oktober 2017

Afbeelding
Viceminister-president van Beieren, Ilse Aigner: “Wij verwachten minstens 7 miljoen achtergebleven gezinsleden“.

MERKEL´S DEFINITIEVE GENADESLAG TEGEN DUITSLAND IS BEGONNEN

Nee, U heeft het niet verkeerd gelezen. Een niet te bevatten 7 miljoen achtergebleven gezinsleden worden de komende tijd in Duitsland verwacht. Niet in 10 jaar tijd, maar reeds voor 2018. Deze achtergebleven gezinsleden houden in verband met de immigranten die hier nu al wonen. Voor de verkiezingen – herinnert U het zich? – was er nul komma nul debat over het thema immigratie. Dit thema werd zowel in de talkshows als in de berichten in de media compleet – dus voor 100% – weggepoetst. En ook Duitsland´s engel des doods, de scherprechter van de volkerenmoord op de Duitsers genaamd Angela Merkel, heeft op haar talrijke verkiezingsbijeenkomsten nooit één woord over dit aantal, dat haar zéér wel bekend is geweest, laten vallen.


Als zij dit gedaan zou hebben, zou de CDU ver onder de 30% zijn uitgekomen – en de AfD zou een verkiezingsresultaat van om en nabij de 20% bereikt hebben. Zo echter werden de kiezers opnieuw misleid. Democratie? Die was er ooit. Wij hebben een duidelijke media- en partijendictatuur, die zich ongetwijfeld op één klein puntje duidelijk onderscheidt van andere dictaturen: andere dictaturen voeren geen politiek van aangestuurde volkerenmoord op hun volkeren door. Integendeel: ze schermen hun volkeren en landen hoe dan ook af tegenover vreemde invloeden.

Viceminister-president van Beieren Ilse Aigner houdt er rekening mee dat er door gezinshereniging zo’n zeven miljoen meer vluchtelingen naar Duitsland zouden kunnen komen

De mediaberichten momenteel grootscheeps over een “reusachtig succes” van de Jamaica-coalitie: slechts 200.000 “vluchtelingen” zouden er nog per jaar naar Duitsland komen. Alleen al dit aantal zou, als het waar geweest was, monstrueus zijn. Dat zou betekenen dat Duitsland jaar na jaar zoveel immigranten zou krijgen als Lübeck of Kassel inwoners heeft. Maar ook dit aantal is gelogen. Want het is quasi het nettocijfer van de immigratie. Minus de achtergebleven gezinsleden, die dan met zekerheid komen. En dat ziet er al heel anders uit.

Pas twee dagen geleden berichtte de “Augsburger Allgemeine” dat volgens de de verklaring van de Beierse viceminister-president Ilse Aigner rekening moet worden gehouden met achtergebleven gezinsleden met het ontzaglijk hoge aantal van 7 miljoen immigranten.

Dat is om en nabij zo veel als de deelstaat Niedersachsen aan inwoners heeft. Het komt, opdat men zich zo ongeveer een voorstelling kan maken van de grootte van dit aantal, zo’n beetje overeen met het inwonertal van Bulgarije (7.679.290) en bijna zoveel als Oostenrijk aan inwoners telt (8.308.906).

Dankzij krankzinnige politici zal Duitsland het komende jaar islamitische immigranten in de grootte van Bulgarije of Oostenrijk opnemen

Dus blijven wij erbij: Alleen al door de achterblijvende gezinsleden groeit Duitsland, wat het aantal inwoners betreft, met de omvang van een Europees land. Dat is de getalsmatige uitdrukking voor de politiek van de genocide tegen Duitsland en Europa. Doorgevoerd door het politieke establishment van Duitsland en van de EU – waarbij, wie zou dat jaren geleden gedacht hebben, ook de CSU in de aller voorste gelederen staat.

De laatste officiële prognose over in Duitsland aankomende “vluchtelingen” is een goede zes weken oud:

“800.000 zouden er dit jaar worden verwacht”, zei minister van Binnenlandse Zaken, Thomas de Maizière (CDU), destijds. Nu zou hij een dergelijke prognose niet meer wagen. Van hem is er niet zo snel één te verwachten, zei de minister gisteren. Daar er over heel Europa geen functionerende aanpak van de vluchtelingen is, maar vele, elkaar gedeeltelijk tegensprekende schattingen in omloop zijn, is een serieuze verklaring nauwelijks mogelijk.”

Maar ook dit aantal is fout. Zoals het aantal van Aigner van 7 miljoen eveneens fout zal blijken te zijn.

Wij islamcritici hebben er meerdere malen op gewezen dat Merkel na de verkiezingen alle dammen door zal breken en een bijbels aantal aan islamitische immigranten naar Duitsland zal brengen

Ik had er in mijn artikelen voor de verkiezingen meerdere keren voor gewaarschuwd dat na de verkiezingen 2017 de sluizen naar Duitsland definitief worden geopend.

Merkel zal haar komende vier jaar ervoor gebruiken om Duitsland de definitieve genadeslag toe te brengen.

Ik schreef op 30-8-2017 in mijn artikel “Na de verkiezingen komt de invasie”:

“Wat ons wacht na de verkiezingen zijn miljoenen nieuwe moslims. Media en politiek houden daar hun mond over. Men wil geen slapende honden wakker maken. Men wil de genocide op de Duitsers voltrekken zonder dat deze het merken. Ondersteund wordt ze door een psychopathische elite – want anders kan men het gedrag van een kliek, die haar eigen volk wil uitroeien, niet beschrijven.”

Het gerenommeerde Gatestone Instituut bevestigt de cijfers van Aigner

De bekende wetenschapper en bevolkingsdeskundige aan het Gatestone Instituut, Soeren Kern, schreef al op 2 november 2015 dat hij voor Duitsland tot aan het jaar 2020 rekening houdt met 20 miljoen islamitische immigranten. Kern citeerde hierbij een analyse van Beierse politici, die dit aantal dus reeds in 2015 precies kenden:

“De islamitische bevolking in Duitsland zal zich binnen de komende vijf jaar bijna verviervoudigen en het ongelofelijke aantal van 20 miljoen bereiken – dat meldt een demografische prognose van Beierse politici.” (Bron)

Kern citeert in zijn werk voorts de president van de Beierse Vereniging van Gemeenten, die dit aantal bevestigt:

“Volgens verklaringen van de president van de Beierse Vereniging van Gemeenten, Uwe Brandl, staat Duitsland op het punt in het jaar 2020 20 miljoen moslims te herbergen. De groei van de islamitische bevolking in Duitsland betekent “een in diep ingrijpende verandering van onze samenleving”, die het gezicht van Duitsland voor altijd zal veranderen. Maar “wij kijken daarbij slechts toe”, aldus Brandl.” (Bron)

In een toespraak die hij 14 oktober tijdens een jaarbeurs hield, waarschuwde Brandl dat de onbeteugelde immigratie samen zou gaan met hoge kosten voor de Duitse belastingbetaler en tot sociale onrust zou kunnen leiden. Hij zei:

“Een uit vier mensen bestaande vluchtelingenfamilie krijgt tot € 1200,- maandelijks aan onderhoudskosten. Plús onderdak en verpleging. En gaat U dan eens naar een werkloze Duitse vader van een gezin, die misschien 30 jaar heeft gewerkt en nu met de zijnen slechts onbeduidend meer ontvangt. Deze mensen vragen ons of wij als politici dat werkelijk als eerlijk ervaren.” (Bron)

Dat geldt ook voor de elektronische gezondheidskaart, die asielzoekers toegang biedt tot dezelfde gezondheidsvoorzieningen die Duitsers, die vele jaren lang in het ziekenfonds hebben meebetaald, ook ontvangen. Dit de bekritiseren als unfair heeft “niets te maken met racisme of rechts-radicalisme,” aldus de verenigingschef.

Soortgelijke zorgen als Brandl hebben ook de auteurs van een dossier van de Geheime Dienst, dat sinds kort in de openbaarheid kwam. Daarin waarschuwen ze voor de groeiende politieke instabiliteit in Duitsland door de toestroom van meer dan een miljoen moslims dit jaar.

Het document – dat het dagblad “Die Welt” op 25 oktober 2015 in uittreksels heeft gepubliceerd toont aan dat de hoogste kringen van de Duitse Geheime Dienst en het veiligheidsapparaat meer en meer ontzet zijn met het oog op de consequenties van de door bondskanselier Merkel gevoerde immigratiepolitiek van de Open Deur.

In het zogenaamde “Non-Paper”(dat betekent dat de uiteindelijke initiatienemers van het geschrift anoniem zijn) wordt ervoor gewaarschuwd dat “een integratie van honderdduizenden illegale immigranten in Duitsland met het oog op het aantal en de reeds bestaande parallelle samenlevingen helemaal niet mogelijk” is. Verder heet het:

“Wij importeren islamitisch extremisme, Arabisch antisemitisme, nationale en etnische conflicten van andere volkeren alsook een ander begrip van recht en samenleving. ...De Duitse veiligheidsautoriteiten zijn niet in staat en zullen niet in staat zijn om deze geïmporteerde veiligheidsproblemen en de hierdoor ontstane reacties van de Duitse bevolking op te lossen.”

Dat zijn allemaal bekende scenario´s waarop ik reeds in talloze artikelen heb gewezen – en kon staven met duidelijke voorvallen uit Duitsland en de rest van Europa. Wat wij tegenwoordig beleven is het Armageddon van Europa: haar neergang en overname door de islam.

Europa stond altijd al op het verlanglijstje van de islam. Het Osmaanse Rijk had met talloze aanvallen geprobeerd Europa bij zich in te lijven – en is tot nu toe steeds op weerstand gestuit van de Europeanen – de laatste keer bij Wenen.

De derde aanvalsgolf van de islam tegen Europa zal hem de overwinning brengen over het meest fascinerende continent uit de wereldhistorie

Reeds twee maal heeft de islam geprobeerd Europa aan zich te onderwerpen. De eerste aanvallen waren regionaal succesvol, toen Oost-Afrikaanse moslims Spanje aan zich onderwierpen. Tot aan zijn bevrijding (Reconquista 1492) was Spanje 7 eeuwen onder de heerschappij van de islam – en deze werd, geheel anders dan pseudo-intellectuele westerlingen ons willen wijsmaken, absoluut niet gekenmerkt door religieuze tolerantie, maar grotendeels door massieve onderdrukking van de daar aanwezige christenen en Joden (zie hier).

Een volgende maal deed de islam onder aanvoering van het Osmaanse Rijk een greep naar de “Gouden Appel”, zoals men Europa in islamitische kring graag placht te betitelen. Zoals wij weten, is he Osmaanse Rijk op het laatst met de nederlaag in Wenen 1683 ten prooi geraakt aan de neergang en tenslotte in 1918 opgehouden te bestaan.


Europese verraders hebben de islam binnengelaten in Europa met het doel Europa voorgoed te vernietigen.

Maar tegenwoordig hebben de Europeanen deur en poort geopend voor de islam. Zij zullen Europa, mocht hun plan opgaan, voor altijd in het islamitische Duister storten. (over de achtergronden en hen die aan de touwtjes trekken van deze genocidale politiek jegens Europa, zie hier).

Want overal waar de islam het voor het zeggen heeft, is het voorbij met de mensenrechten, voorbij met de vrijheid van religie, met de vrijheid van meningsuiting. En daarmee ook voorbij met het glorieuze tijdperk der Europese wetenschap en techniek:

Nagenoeg alle wetenschappelijk-technische verworvenheden van betekenis der wereldhistorie zijn in Europa tot stand gebracht. Van de kant der islam is er geen enkele wetenschappelijke ontdekking van gewicht bekend. En als die al bekend zijn, dan werden deze gedaan door onder dwang bekeerde christenen of Grieken.

Dat verzwijgt de islam, die er om bekendstaat zichzelf de verworvenheden van de aan hem onderworpen volkeren toe te eigenen, wijselijk. Een voorbeeld is het getal nul: De moslims slaan er zichzelf mee op de borst dit belangrijke getal als eerste te hebben geïntroduceerd. Wat je reinste leugen is.

In de loop van de geschiedenis der mensheid werd de nul zowel door de Babyloniërs in de 4de eeuw, daarna door de Maya’s in het tijdperk van de Indiaanse hoge cultuur tussen de derde en de negende eeuw en tenslotte, in de vorm zoals wij haar tegenwoordig kennen, door de Indiërs ontwikkeld.

Niet door de Arabieren, zoals het begrip “Arabische cijfers” abusievelijk suggereert. De Arabieren namen het systeem over van de Indiërs. Vervolgens kwam het vanuit het Arabische gebied naar Europa en werd tegen de Romeinse cijfers ingeruild.


Hoewel de islam 1,4 miljard mensen telt, is tot nu toe geen enkele moslim gelukt om een wetenschappelijke Nobelprijs te verschalken. Vergelijk dit dan met het aantal van 17 miljoen Joden, die het relatief grootste aandeel aan wetenschappelijke Nobelprijzen wonnen (gevolgd door Europeanen), dan weten wij dat Europa in een geestelijk-wetenschappelijke duisternis zal belanden waaraan het vermoedelijk nimmer meer zal ontkomen. Want wie eenmaal in handen van de islam gevallen is, komt daar nooit meer uit weg. (Uitzonderingen bevestigen zoals altijd de regel.)

Bron: https://michael-mannheimer.net

Door: Michael Mannheimer

Vertaald uit het Duits door: Theresa Geissler

https://ejbron.wordpress.com/2017/10/10 ... zinsleden/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50317
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: De dreigende ondergang van Europa en haar cultuur

Bericht door Pilgrim »

Europa aan de afgrond

Geplaatst op 15 oktober 2017

Afbeelding

Verraden & verkocht

Heeft het kartel al gewonnen, alleen weten we het nog niet? Deze provocatieve en pessimistische vraag moet met het oog op de situatie in Midden-Europa gesteld worden. Op de geïnteresseerde waarnemer komt het over alsof de elites “good cop – bad cop” met de volkeren van Europa spelen. Op alle terreinen van de politiek handelen de toonaangevende protagonisten tegen de belangen van de Europese volkeren – wie zich hiertegen verzet, wordt gecriminaliseerd en/of belachelijk gemaakt.


Het kartel deinst ook niet voor voormalige bevriende en geallieerde staten terug: nog nooit was de relatie met de VS, Rusland, Israël en Groot-Brittannië zo slecht als nu. Zelfs de moeizaam in tientallen jaren opgebouwde vriendschappelijke betrekkingen met Polen zijn kapot. Om over Hongarije maar helemaal te zwijgen.

De nieuwe as Berlijn-Parijs-Brussel vormt een kartel dat voor absoluut niets terugdeinst. Alle registers worden opengetrokken; de publieke omroepen worden als spreekbuis gebruikt, alle grote uitgeverijen zijn gelijkgeschakeld en brengen in het gunstigste geval alibi-kritiek tot stand. Daar zitten echter duizenden mensen achter in de vorm van journalisten, die gemanipuleerd worden en die zich laten manipuleren. Maar waarom? Alleen maar omwille van dat ellendige geld? Duizenden topambtenaren en de generaliteit van het Duitse leger kijken stom toe hoe voortdurend geldend recht heel openlijk en als vanzelfsprekend gebroken wordt; Maastricht, Schengen en vooral de Duitse grondwet! Rechters, officieren van justitie, deelstaat- en gemeentepolitici zijn gewillige hulpjes van een politiek die duidelijk tegen het Duitse volk is gericht.

Van onrecht mag geen recht worden
Dat was ooit een van de pijlers van de Duitse justitie en rechtspraak. Sinds het ontzettende pact tussen de CDU en de CSU van afgelopen zondag weten we beter. Alle rechtsbreuken in de “vluchtelingenkwestie” uit het verleden worden achteraf gelegaliseerd. Vanzelfsprekend heeft de zogenaamde soeverein, het volk, ook hier niets in te brengen: het parlement mag er alleen maar achteraf over beslissen of er bij een “bijzondere humanitaire” situatie niet nog meer binnendringers ons land binnenvallen dan sowieso al.

Op dit moment wil men in Brussel het asielrecht graag “uniform maken”. Wat onschuldig mag klinken, bezit echter veel explosiviteit; het betekent dat het helemaal niets blijft uitmaken in welk land van de EU de asieleiser zijn “asiel” stamelt als hij graag naar Germoney wil. Ook hier wordt van onrecht recht gemaakt – een ongelooflijke ontwikkeling, die doet vermoeden wat er nog op ons land zal afkomen.

Een duister scenario
Er is echter helaas geen beter nieuws – zo is de situatie waarin we ons bevinden. In het hier en nu. Met het oog op de open invasie en islamisering van ons vaderland is het de beslissende vraag of het democratische en patriottische krachten zoals de AfD lukt om deze plannen te doorkruisen. Alleen kan dit vanwege het gebrek aan meerderheden niet lukken op de korte termijn. Daarom moet gevreesd worden dat op de middellange termijn op burgeroorlog gelijkende toestanden realistisch worden. Geen volk laat zich eeuwig knechten, vernederen, uitplunderen en terroriseren!

Bron: www.pi-news.net

Door: “Inxi”

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2017/10/15 ... e-afgrond/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 8409
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: De dreigende ondergang van Europa en haar cultuur

Bericht door sjun »

European CIVIL WAR - Europe vs Islam - Islam vs The World (Documentary 2016)


Maak ook een eigen backup voor het geval dat....
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77953
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: De dreigende ondergang van Europa en haar cultuur

Bericht door Ariel »

Ik vraag me af of er nog steeds mensen in Europa geloven dat het met de islamisering van Europa meevalt.
’Moslim-only’ resorts schieten   overal uit de grond

Halal reizen nemen tot 2020 met bijna 40% toe tot 168 miljoen internationale toeristen. Er is steeds meer vraag naar ’moslim-only vakanties’, vooral van gelovige jongeren en gezinnen met geld.

In hotels en op het strand is een fiks toenemende vraag naar 100 procent halal. Dus een verblijf zonder alcohol, met gebedsruimten, geen discotheken en gescheiden zwembaden en stranden voor mannen en vrouwen.

Dat blijkt uit onderzoek van de grootste reisbeurs ter wereld ITB Berlijn, die eind volgende maand nauw gaat samenwerken met de nieuwe International Travel Week (ITW) in Abu Dhabi.

„Halaltoeristen hebben relatief veel te besteden, naar verwachting in 2020 meer dan 220 miljard dollar. Ze willen ook graag in luxe all-inclusive resorts zitten, maar dan wel met 100% halal eten, alcoholvrij, gebedsruimten, wastoiletten, geen disco’s en gescheiden zwembaden en stranden voor mannen en vrouwen. Mode, lifestyle en wellness voor reislustige moslims is de nieuwe trend”, aldus een woordvoerder.

Koudwatervrees

In Nederland heerst onder reisorganisaties echter nog alom ’koudwatervrees’ om actief in te spelen op deze lucratieve groeimarkt, met uitzondering van specialisten als

. „We krijgen wel veel vragen van mensen naar halal hotels in bijvoorbeeld Turkije, maar wij zijn daar nog niet op ingericht. Later is dit een goede optie”, zegt Corendon-eigenaar Atilay Uslu, die ook eigen hotels runt.

Aan de Turkse Rivièra en westkust schieten tientallen moslim-only resorts uit de grond. Ze worden meestal afgescheiden van westerse partyplekken. Steeds meer Turkse hoteliers switchen, omdat Europeanen en Russen het vaak laten afweten, als er weer spanningen zijn met de islamitische regering.

Turkije

Volgens de ’Crescent-rating 2017’ komt Turkije als moslimvriendelijk vakantieland op de vierde plaats, na Maleisië (score 82,5), de Verenigde Arabische Emiraten en Indonesië. Pas op de tiende plaats komt Singapore als niet-moslimland met 67,3. In de top-20 verder alleen nog Thailand (18e) en Engeland (20e).

Nederland als halal bestemming staat in deze travel-index op de 60e plaats met een gemiddelde rating van 42,5. De bereikbaarheid door de lucht scoort top (80,7) en met de familiepret, veiligheid, toegankelijkheid en communicatie (54-60) zit het ook wel snor.

Maar verder vinden moslimtoeristen het hier maar niks. Het schort volgens hen in Nederland met name aan de juiste hotels en restaurants, voldoende bidgelegenheid en ’een fijn gevoel’.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77953
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: De dreigende ondergang van Europa en haar cultuur

Bericht door Ariel »

Naema Tahir , de kritisch moslima en feministe, keek, en zag dat het goed was.
Rekening houden met migranten in de kleedruimte is verstandig

Naema Tahir

Tijdens mijn basisschooltijd had je in het zwembad, behalve de individuele hokjes die we als kinderen niet mochten gebruiken, twee soorten collectieve kleedhokken. Een voor de meisjes en een voor de jongens.

Op dit moment, drie decennia later, kom ik weer veel in het zwembad, omdat mijn dochter zwemles heeft. Tot mijn verbazing blijken er nu meer collectieve kleedhokken te zijn. In het zwembad van mijn dochter telde ik er maar liefst vier: een kleedhok voor meisjes met moeders, een voor meisjes met moeders of vaders, een voor jongens met moeders en ten slotte een voor jongens met moeders of vaders.

In deze indeling zie ik een constante: de traditionele scheiding tussen meisjes en jongens, die vroeger bestond en nu dus nog steeds in ere wordt gehouden.

Er is echter ook iets toegevoegd aan wat ik vroeger kende, namelijk separate kleedhokken voor begeleidende moeders. Waarom is dat het geval? De reden is helder: er zijn veel moeders, doorgaans gelovige immigrantenvrouwen, die geen kleedhok willen of mogen delen met vaders. Zelfs al gaan niet zij, maar hun kinderen uit de kleren.

Prettig
Ik kan me best voorstellen waarom het zwembad dit systeem heeft ingevoerd. Voor mensen die uit een cultuur komen die veel meer dan in Nederland een scheiding kent tussen mannen en vrouwen en reserve en afstand tussen de geslachten, zijn zulke gescheiden ruimtes prettig, en meer fundamenteel goede, zuivere ruimtes. Waarschijnlijk is het bestaan van zulke gescheiden kleedhokken de voorwaarde waaronder het voor hen mogelijk is om hun dochters of zonen te laten deelnemen aan de zwemlessen. Zouden ze niet bestaan, dan zouden ze hun kinderen thuis houden en dan zouden die hun zwemdiploma niet halen.

Deze 'redelijke accommodatie' wordt gedaan om het makkelijker te maken voor immigranten om 'mee te doen' en te integreren in de maatschappij. Dat is wel paradoxaal: je integreert uiteindelijk beter als je je niet volledig hoeft aan te passen!

En dat is ook zo: ik weet zeker dat als deze gescheiden ruimtes hadden bestaan toen ik op de basisschool zat, mijn ouders mij hadden laten doorzwemmen totdat ik een zwemdiploma had behaald en me niet hadden gedwongen om met zwemles te stoppen. Als gevolg waarvan ik nu nog steeds niet kan zwemmen.

Meedoen
De vraag die rijst is: hoe ver ga je met redelijke accommodatie? In de nieuwe VPRO/Canvas documentairereeks 'Allah in Europa', waarin Jan Leyers op zoek gaat naar moslims in Europa, zie je dat Frankrijk en Groot-Brittannië een verschillend antwoord op die vraag geven.

Frankrijk moet niets hebben van redelijke accommodatie. Het land wil dat mensen één worden, allemaal Frans citoyen, die de liberté en egalité omarmen. Daarom wordt in Frankrijk een vrouw die met legging, shirt en hoofddoek op het strand ligt te zonnen door de politie gesommeerd een bikini aan te doen. Groot-Brittannië daarentegen gaat, van alle Europese landen, het verst met redelijke accommodatie. Je mag je kleden zoals je wilt en vrouwen wordt toegestaan gezichtssluiers te dragen.

Wat is de beste koers? Het voorbeeld van de kleedhokken maakt duidelijk dat redelijke accommodatie veel verstandiger is. Je krijgt de meeste mensen die meedoen.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 6901
Lid geworden op: zo apr 15, 2012 3:24 pm
Contacteer:

Re: De dreigende ondergang van Europa en haar cultuur

Bericht door Ali Yas »

Het is maar wat je belangrijk vindt: integratie of assimilatie. Integratie past meer bij Nederland: als iets niet door de beugel gaat, vergroten we de beugel. In veel gevallen betekent dat verlies aan beschaving, maar een land dat internationaal bekend staat om zijn losse zeden moet daar geen groot punt van maken. :giveup:
Truth sounds like hate to those who hate truth.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50317
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: De dreigende ondergang van Europa en haar cultuur

Bericht door Pilgrim »

“Euroislam”...

Afbeelding
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50317
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: De dreigende ondergang van Europa en haar cultuur

Bericht door Pilgrim »

De migrantencrisis heeft Europa ondersteboven gekeerd

Geplaatst op 12 november 2017

Afbeelding
Duizenden migranten komen op 17 september 2015 te voet aan op het station in Tovarnik, Kroatië.

Enkele weken nadat Duitsland zijn grenzen had geopend voor een miljoen vluchtelingen uit het Midden-Oosten, Afrika en Azië, zei de Hongaarse minister-president Viktor Orbán dat de migratiecrisis “de democratieën zou destabiliseren”. Hij werd een demagoog en een vreemdelingenhater genoemd. Twee jaar later werd Orbán in zijn mening bevestigd. Zoals “Politico” nu verklaart, echoën de meeste EU-staatschefs de Hongaarse minister-president na” en de Hongaarse minister-president kan nu beweren dat “ons standpunt langzamerhand het meerderheidsstandpunt wordt.”

Velen in Europa schijnen begrepen te hebben wat Ivan Krastev, de voorzitter van het Centrum voor Liberale Strategieën in Sofia en lid van het “Instituut van Geesteswetenschappen in Wenen, onlangs in “Le Figaro” verklaarde:

“De migrantencrisis is de 11e september van de Europese Unie… Op die dag in het jaar 2001 is in de VS alles veranderd. Binnen enkele minuten ontdekte Amerika zijn kwetsbaarheid. Datzelfde effect hadden migranten in Europa. Niet hun aantal destabiliseert het continent… De migratiecrisis ondermijnt zeer diep de ideeën van democratie, tolerantie en vooruitgang evenals de liberale principes van ons ideologisch landschap. Het is een keerpunt in de politieke dynamiek van het Europese project”.

De migratie heeft bijvoorbeeld aanzienlijke uitwerkingen op de openbare financiën van Europa. Laten we de beide meest gedupeerde landen nemen. De Duitse regering heeft daar in 2016 € 21,7 miljard aan besteed. Bovendien werd bericht dat de Duitse veiligheidsbegroting dit jaar met minstens een derde deel van € 6,1 miljard naar € 8,3 miljard zal stijgen.

De jongste verkiezingsoverwinningen van Sebastian Kurz in Oostenrijk en Andrej Babiš in Tsjechië hebben de groep van de Midden- en Oost-Europese landen, die Brussel afwijzen, potentieel vergroot – landen, die de door de EU geëiste aantallen migranten niet willen accepteren. Het thema immigratie breekt Europa af langs ideologische grenzen. Niet alleen hekken, maar ook rivaliteit, wantrouwen en haat scheiden het Europese project op dit moment meer dan ooit. De Europese publieke opinie kijkt nu met verachting naar de EU-instellingen. Ze neemt ze – onder multiculturalisme en immigratie – niet alleen maar als onverschillig tegenover hun eigen problemen waar, maar ook als extra probleem.

Een andere politieke aardbeving in verband met de migratiecrisis is “de teloorgang van de sociaaldemocratie in het Westen”, zoals Josef Joffe, uitgever van de “Zeit”, het onlangs noemde. Overal in Europa heeft de migratiecrisis de sociaaldemocratische partijen bijna om zeep geholpen, die lange tijd golden als niet in staat om deze onder de knie te krijgen. Twintig jaar geleden regeerden deze links-liberale partijen overal – bijvoorbeeld in Spanje, Groot-Brittannië en Duitsland –, maar nu zijn ze overal in de oppositie, behalve in Italië. Van Noorwegen tot Oostenrijk wordt Europa op dit moment door conservatieve regeringen geleid.

Aan meer dan de helft van de terreuraanslagen in Duitsland sinds het uitbreken van de migrantencrisis in 2014 namen volgens krantenkoppen en een onderzoek van de “Heritage Foundation” migranten deel. Sinds de Islamitische Staat, die nu in Raqqa werd overwonnen, van de destabilisering door de oorlog in Syrië gebruik heeft gemaakt om een van de belangrijkste aanstichters van de migrantencrisis te worden, is de migratie een belangrijk punt voor de veiligheid van Europa. Vanuit het veroverde territorium startte ISIS grote terreuraanslagen op Europa.

De migratiecrisis heeft ook tot de strategische versterking van de Turkse president Recep Tayyip Erdoğan in Europa geleid. Hij heeft de Europese landen gechanteerd met de dreiging dat hij, als er geen sprake zou zijn van miljarden euro´s en politieke concessies, de grenzen van Turkije openzet en miljoenen andere migranten naar Europa zal laten stromen. Erdoğan heeft niet alleen geëist dat Europa schrijvers en journalisten opsluit, maar ook geprobeerd de verkiezingen in Nederland en Duitsland te beïnvloeden door aan zijn Turkse aanhangers te appelleren.

Een bericht van het Pew Research Center laat zien hoe migratie de Europese landen verandert. Alleen al in het jaar 2016 nam de bevolking van Zweden met meer dan 1% toe. De stijging is te herleiden tot de massa-immigratie, de op één na hoogste in de EU. Het aantal immigranten steeg tussen 2015 en 2016 van 16,8% naar 18,3% van de Zweedse bevolking.

Oostenrijk en Noorwegen, twee andere landen met een hoog aandeel immigranten aan de bevolking (minstens 15% in het jaar 2016), lieten een toename met 1% tegenover 2015 zien. Zoals de “Welt” onlangs berichtte, hebben 18,6 miljoen inwoners van Duitsland – een vijfde deel van de hele bevolking – inmiddels een migratieachtergrond.

Het Machiavelli-centrum in Italië berichtte in een onderzoek met de titel “Hoe de immigratie de Italiaanse demografie verandert” dat er in Italië op grond van de migratiecrisis een “unieke” verschuiving van de demografie heeft voltrokken.

De doos van Pandora van een demografische revolutie is geopend.

Twee jaar geleden was de Hongaarse minister-president Viktor Orbán de enige stem in Europa die van de noodzakelijkheid sprak om Europa “christelijk” te houden. Een van zijn luidste tegenstanders, Donald Tusk, voorzitter van de Raad van Europa, heeft nu gezegd:

“We zijn een culturele gemeenschap, wat niet betekent dat we beter of slechter zijn – we zijn gewoon anders dan de buitenwereld... onze openheid en tolerantie kan niet betekenen dat we ervoor terugdeinzen ons erfgoed te beschermen.”

In het jaar 2015 werd ieder woord over “cultuur” als “racisme” veroordeeld. Nu wordt het deel van de mainstream.

In de poging om de oorlog van de radicale islamieten tegen westelijke politiek, cultuur en religie en het door hen veroorzaakte culturele conflict de baas te worden, is Europa ten val gebracht.

Bron: https://de.gatestoneinstitute.org

Vertaling: Daniel Heiniger

Bron oorspronkelijk artikel: www.gatestoneinstitute.org

Auteur: Giulio Meotti

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2017/11/12 ... n-gekeerd/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50317
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: De dreigende ondergang van Europa en haar cultuur

Bericht door Pilgrim »

TEGENSTELLING...

Afbeelding

Zij, die hun kinderen voorbereiden op de toekomst, versus onze toekomstige kinderen.
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77953
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: De dreigende ondergang van Europa en haar cultuur

Bericht door Ariel »

Pilgrim schreef:TEGENSTELLING...
Jonge valse wolven versus genderneutrale snowflakes.

Wie denk je dat er gaat winnen?
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50317
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: De dreigende ondergang van Europa en haar cultuur

Bericht door Pilgrim »

Islamisering: ‘Frankijk stevent af op tweestaten-oplossing of burgeroorlog’

Xander, 07-12-2017

Afbeelding
Botsing tussen moslim jeugdbendes en de politie eerder dit jaar in Parijs Saint-Denis, dat ook wel ‘de hoofdstad van de Franse islam’ wordt genoemd. (Afbeelding: Getty Images (2)).

‘Criminele moslim no-go zones breiden zich vanuit buitenwijken uit naar centra Franse steden’ - Europese politici capituleren voor politieke islam

Een tweestaten-oplossing voor Frankrijk en daarna voor heel West-Europa. Een parallelle islamitische staat in ieder land, waar niet langer de Westerse wetten heersen, maar die van de Sharia. Enkele jaren geleden werd dit nog tot het rijk der complottheorieën verwezen, maar inmiddels gaan er serieuze stemmen op dat dit mogelijk nog de enige oplossing is om burgeroorlogen te voorkomen. Europa gaat hoe dan ook een chaotische, gewelddadige tijd tegemoet, waarin we zullen vechten om te moeten voorkomen dat onze ooit stabiele en vreedzame samenleving -mede dankzij de huidige politieke elite- ten prooi valt aan de islamitische haatreligie.

Christian Moliner, een Franse intellectueel, deed onlangs het nodige stof opwaaien toen hij met het voorstel kwam om binnen Frankrijk een moslimstaat op te richten waar de extreem discriminerende en onderdrukkende Sharia heerst, en niet langer de Franse wet geldt.

‘Uit angst om islamofoob te lijken, en om het bedrijvige clubje moslims tevreden te stellen, zijn de overheden bereid om de verspreiding van radicale praktijken over het land te accepteren,’ scheef Moliner. ‘In sommige gebieden heeft de Republiek de controle al verloren. De politie kan daar alleen nog maar met macht en gedurende beperkte tijd binnenkomen... Wij kunnen nooit de 30% moslims die de invoering van de Sharia eisen bekeren tot de voordelen van onze democratie en secularisme, en staan nu stille segregatie toe.’

‘Richt aparte islamitische staat binnen Frankrijk op’
Zijn oplossing? ‘Een dubbel wetssysteem in Frankrijk. Eén territorium, één regering, maar twee volken: de Fransen met hun gebruikelijke wetten, en de moslims met hun Koran... De laatsten zullen het recht hebben te stemmen, maar zich in het dagelijkse leven aan de Sharia houden, zoals de erf- en huwelijkswetten (waarmee polygamie wordt gelegaliseerd). Voor conflicten tussen moslims hoeven ze niet langer naar de Franse rechter. Conflicten tussen christenen en moslims blijven wel de verantwoordelijkheid voor de gewone rechtbanken.’

Moliners voorstel komt neer op een totale overgave aan de politieke islam, iets waar overigens bijna alle gevestigde orde partijen in Europa, en zeker ook in Nederland, op afstevenen, en dat terwijl moslims nog maar 5% tot 10% van de bevolking uitmaken. Feitelijk zal hiermee de reeds bestaande status quo worden geformaliseerd. De Franse en ook Nederlandse politiek zal met het onbeperkt blijven toelaten van de echte islam uiteindelijk de autochtone bevolking en ook gematigde, hervormingsgezinde moslims volledig in de steek laten.

Moslim no-go zones rukken op naar centra grote steden
In Frankrijk zijn reeds vele honderden wijken en voorsteden totaal geïslamiseerd. De Sharia heerst er, vrouwen zijn er onderworpen aan mannen, en de misdaad tiert er welig. Inmiddels beginnen deze no-go zones zich uit te breiden naar de centra van grote steden zoals Parijs, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Grenoble en Avignon. Hele districten zijn ‘geprivatiseerd’ en worden gecontroleerd door een mix van drugshandelaars, radicale salafisten en islamitische jeugdbendes. Vrouwen, zowel moslims als niet-moslims, zijn overal de grootste slachtoffers, en worden voortdurend geïntimideerd, aangerand of verkracht.

Vorig jaar werd er een Franse Tv-documentaire uitgezonden die liet zien dat in steeds meer steden vrouwen van het straattoneel beginnen te verdwijnen. Hier rukt de parallelle islamitische samenleving op. In Parijs Saint-Denis, ook wel ‘de hoofdstad van de Franse islam’ genoemd, wonen 1,4 miljoen mensen, waarvan 600.000 moslims. De Franse KPN besloot onlangs om er geen briefpost meer rond te brengen, omdat het gevaar voor de bezorgers te groot is geworden. Vorig jaar werden 51 postbezorgers op hun ronde aangevallen.

Groot deel Europese moslims wil invoering Sharia
Peilingen in Frankrijk en Europa laten zien dat de ‘extreme’ islam niet door een kleine minderheid, maar door een zeer groot aantal moslims wordt aangehangen. 29% van de Franse moslims vindt de Sharia belangrijker dan de Franse wetten, en 67% wil dat hun kinderen Arabisch leren. 56% vindt dat de Arabische taal verplicht moet worden gesteld op de Franse scholen.

In Groot Brittannië vindt 43% van de moslims dat de islamitische wetten de Britse moeten vervangen. Slechts 22% is daar op tegen. 39% staat achter de moslimregel dat ‘vrouwen altijd hun mannen moeten gehoorzamen’. 31% vindt dat moslims meerdere vrouwen mogen hebben, en 52% wil dat homoseksualiteit illegaal wordt verklaard.

Uit een onderzoek onder Marokkaanse en Turkse moslims in Duitsland, Frankrijk, Nederland, België, Oostenrijk en Zweden bleek dat een gemiddelde van maar liefst 60% wil dat de moslims in Europa terugkeren naar de wortels van de (radicale) islam. 65% vindt de Sharia belangrijker dan onze wetten.

Er bestaat daarom al lang een tweedeling in Europa, een parallelle samenleving, waarin de volgelingen van één specifieke religie volgens geheel andere, en vaak totaal tegengestelde wetten, normen en waarden als de onze leven. Desondanks wordt deze buitengewoon zorgwekkende realiteit door de meeste politici gebagatelliseerd of ontkend. Zij gaan door alsof er niets aan de hand is en beweren zelfs dat islamitische no-go zones en ‘islamisering’ niet bestaan.

‘Als je een Jood tegenkomt, vermoord hem’
De Franse president Emanuel Macron maakte het wel erg bont door niet de moslims, maar de Fransen zelf de schuld te geven van deze segregatie. Alsof het de Fransen zijn die de discriminerende, racistische onderdrukkende Sharia wet aan de rest van de bevolking willen opleggen; alsof het de Fransen zijn die alle vrouwen in de moslimwijken -die door een overlevende vrouw als ‘de hel’ werd omschreven- tot aangeschoten wild hebben verklaard; alsof het de Fransen waren die recent pamfletten verspreidden met daarop de tekst ‘Als je een Jood tegenkomt, vermoord hem!’

De moeder van Mohammed Merah, de man die bij een school een klein Joods meisje vermoordde door haar door het hoofd te schieten terwijl hij ‘Allahu Akbar’ schreeuwde, kon ongestraft roepen dat ‘de profeet het vermoorden van Joodse kinderen toestaat’.

Politici negeren nog altijd grootste gevaar voor onze toekomst
Frankrijk, Nederland en de rest van West Europa stevenen soms onbewust, maar meestal willens en wetens af op de door Moliner geschetste ‘tweestaten-oplossing’ – of een burgeroorlog, of we dat nu willen of niet. Het feit dat ‘onze’ politici in Den Haag het grootste gevaar dat onze samenleving en onze toekomst bedreigt, de verspreiding van de islam, nog steeds lacherig wegwuiven of afdoen als ‘islamofobie’ of zelfs ‘haatzaaien’, lijkt erop te wijzen dat zij deze duistere toekomst voor de autochtone Europeanen eigenlijk wel best vinden.

Xander

(1) Gatestone Institute via Zero Hedge
(2) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel en niet-commercieel gebruik

http://xandernieuws.punt.nl/content/201 ... rgeroorlog
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16302
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Re: De dreigende ondergang van Europa en haar cultuur

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Pilgrim schreef:
Een tweestaten-oplossing voor Frankrijk en daarna voor heel West-Europa. Een parallelle islamitische staat in ieder land, waar niet langer de Westerse wetten heersen, maar die van de Sharia.
Xander is dol op dit soort berichten die hij plaatst zonder zijn gezonde verstand te raadplegen. Nadenken! Hersens gebruiken! Dat hij tegen de mislukte mensensoort moslims is, is zijn goed recht, maar sla daarbij geen wartaal uit die lijkt op die van een Jehovah's Getuige.
Hoe stelt hij zich een staat in een staat voor? Hij stelt zich sowieso nooit dit soort vragen. Hij is een onruststoker. Een staat met open grenzen in de EU? Met een eigen economie? Hoe denkt zo'n moslimstaat in een niet-moslimstaat te overleven? Met subsidie? [/quote][/quote]
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17389
Lid geworden op: ma feb 17, 2003 9:58 am

Re: De dreigende ondergang van Europa en haar cultuur

Bericht door Manon »

Hopelijk hebben onze kleinkinderen nog ooit de kans om deze topic te lezen. Ik denk soms dat Merkel de geschiedenis zal ingaan als de vrouw die Europa heeft vermoord, maar waarschijnlijk zal er geen geschiedschrijving meer gebeuren. Net zomin als er in de islamitische landen nog veel geschiedschrijving gebeurt (de schaarse archeologen even terzijde gelaten, maar wel indachtig telkens de onmiddellijke vernietiging van alles wat naar het niet-islamitische verleden verwijst).

Dus hier: nog eens een artikel over het zwarte toekomstbeeld dat onze kleinkinderen te wachten staat (ik ga geen 2050 halen). BRON: 't Pallieterke https://pallieterke.net/2017/12/aangeko ... laanderen/
De aangekondigde dood van Vlaanderen

De aangekondigde dood van Vlaanderen
06 dec, 2017

Het is december, dus de jaaroverzichten komen eraan. Nieuwsmedia en BV’s gaan ons weldra verblijden met wat hen is bijgebleven uit 2017. Er is nog een maand te gaan, maar voor mij staat het belangrijkste nieuwsfeit reeds vast. Als u het niet zou opgepikt hebben uit de eerder karige berichtgeving: vorige week maakte het Pew Research Center de resultaten bekend van een uitgebreide studie over de te verwachten aanwas van de islamitische aanwezigheid in Europa.

Pew berekende dat tegen 2050 de moslimbevolking in Europa meer dan zal verdubbelen. Dat is dan nog een voorzichtige schatting. Bij aanhoudende migratie, zoals gekend tijdens de laatste jaren, stevenen we zelfs af op een verdriedubbeling. De immigratie van niet-islamitische allochtonen werd niet in de studie opgenomen. Vele experten verwachten in de toekomst immers een zeer zware immigratiedruk vanuit zwart Afrika.

Niet of, wel wanneer

Momenteel telt Europa al 5 procent moslims. Maar dat cijfer is kunstmatig laag, omdat in die berekening de vrijwel moslimvrije landen van Midden-Europa (voormalig Oostblok) worden meegerekend. In de kernlanden van de EU (Benelux, Frankrijk, Duitsland) zitten we al ruim boven 7 procent. België bekleedt, met 7,6 procent, een twijfelachtige derde plaats in de rangschikking van moslimrijke landen (na Frankrijk en Zweden). Een bronzen medaille voor ons opengrenzenbeleid, dus.

Volgens de studie van Pew mogen we verwachten dat deze aanwezigheden op drieëndertig jaar zullen verdubbelen. Minstens. Voor België betekent dit dat we in 2050 in het gezelschap van 15 à 22 procent moslims zullen verkeren. In absolute cijfers: tussen twee en drie miljoen. Dat is de bevolking van twee gemiddelde Vlaamse provincies.

Pew is een Amerikaanse onderzoeksinstelling met een uitstekende internationale reputatie. We mogen ervan uitgaan dat ze met hun alarmerende studie niet over één nacht ijs zijn gegaan. Andere onderzoeken zien de toekomst nog islamitischer in. De Franse topeconoom Charles Gave berekende twee maanden geleden dat in zijn land de moslims binnen veertig jaar de meerderheid zullen verwerven. De cijfers van Gave werden door sommigen betwist. Maar in de disputen werd vooral het tijdstip in twijfel getrokken, niet het eindresultaat.

Het is niet meer een kwestie van “of”, wel van “wanneer”. Want, ook indien men de situatie na drieëndertig jaar nog beheersbaar acht: wat komt er na 2050? Zelfs de meest optimistische voorspellingen weten ons lang voor het einde van de eeuw een minderheid in eigen land.

Verboden te tellen

Inzake klimaat is het voluntarisme zo groot dat op basis van twijfelachtige studies draconische plannen worden uitgevoerd die pas in 2100 in een futiele vermindering van 0,05° kunnen uitmonden. Maar inzake de islamisering roept men ons zelfs op om niet te zwaar te tillen aan de voorspelde effecten in 2050. En om ons vast te klampen aan optimistische scenario’s die in de feiten geen enkele staving vinden.

Demograaf Patrick Deboosere sust ons in Het Belang van Limburg: “In een periode van 30 jaar kan er nog veel veranderen. De fertiliteit onder moslims kan afnemen.” Le Soir geeft ons de gelukzalige onzin van ULB-prof Corine Torrekens mee: “Het is niet onmogelijk dat de jonge generaties terugkeren naar Tunesië, Marokko, Egypte en Turkije, om daar de economische kansen te gaan grijpen.” De “wetenschapster” laat daarna in haar politieke kaarten kijken: “Waarom is dat tellen ook nodig? Tenzij om de hersenschimmen over de islamisering te voeden?” Dat is wat ideologie aanricht met wetenschappers: ze zijn al in staat om “tellen” als een vies woord uit te spreken.

De commentaren van linkse academici waren uiteraard voorspelbaar. Maar waarom komen er zo weinig reacties van de andere segmenten van de samenleving? Denkt men dat de cijfers niet echt zijn? Of dat er zich plots wonderbaarlijke politieke of maatschappelijke evoluties zullen voordoen die de trend zullen ombuigen? Of ligt 2050 te ver in de toekomst om ons druk te maken? Of is het overleven van onze volkeren en culturen gewoon geen prioriteit meer? Waarschijnlijk spelen al die redenen, bij verschillende mensen in verschillende mate.

De grootste vijanden in deze kwestie zijn geleidelijkheid en hoop. De geleidelijkheid die ons toelaat om moedige stellingnames te vermijden en politieke beslissingen uit te stellen: de kikker die langzaam wordt gekookt, waar ik in een vorig artikel naar verwees. En dan is er ook de vage hoop die ons laat veronderstellen dat het allemaal wel goed komt, terwijl alle feiten in de andere richting wijzen. Elke nieuwe generatie jonge moslims zorgt voor meer problemen en staat vijandiger tegen haar gastsamenleving dan de vorige. Er is ook geen merkbare ontkerkelijking, zodat de illusie dat de islam dezelfde evolutie als het christendom doormaakt, ook mag opgeborgen worden. En er ontwikkelt zich al helemaal geen Europese islam, zoals die verschijnt in de dromen van Geert Bourgeois.

De taal is niet gans het volk

De Vlaamse Beweging mag ook stilaan wakker worden. Ze treuren daar nog steeds over het terrein dat verloren ging tijdens twee eeuwen België, maar halen de schouders op bij het zeer realistische vooruitzicht dat Vlaanderen in de komende eeuw volledig verloren gaat.

Als er een trend zou zijn naar een verdriedubbeling van de Franstalige bevolking in de Brusselse Rand in de komende decennia, zouden we ons mogen verwachten aan memoranda van het Davidsfonds, het OVV en de VVB. Maar een betrouwbare schatting van een gelijkaardige stijging van het aantal islamieten over heel Vlaanderen lokt in die kringen geen beweging uit. Hoopt men dat de nieuwelingen het Nederlands zullen omarmen? En, indien dat al zou lukken, dat de taal echt gans het volk is, zoals Prudens van Duyse ons in een romantische dichtregel voorhield?

Hoewel het eindresultaat van de voortschrijdende islamisering voor de achterban onaanvaardbaar is, slaagt ook de N-VA niet in het formuleren van een standpunt over het gegeven. De partij doet wel aan symptoombestrijding (verbod onverdoofd slachten, controle moskeeën, ban op de boerkini, uitwijzing radicale imams…), maar liefst zonder de islamisering zelf als een probleem te benoemen. Daarmee hoopt ze de kool en de geit te sparen: de stemmen én de politieke respectabiliteit. Maar die evenwichtskunsten blijven niet eeuwig lukken.

De vreemde dood van Vlaanderen

Ik moet iedereen het boek The Strange Death of Europe (de vreemde dood van Europa) aanraden, dat in mei dit jaar verscheen. Douglas Murray (*) beschrijft daarin, op intelligente en doordringende wijze, hoe het neurotische schuldgevoel over racisme en kolonialisme de Europese elites verhindert nog de gevolgen te zien van de vernietigende immigratiepolitiek, of een beleid te voeren dat hun eigen volkeren van de ondergang kan redden. Wacht misschien tot na de feestdagen, want je wordt er niet vrolijk van.

“Een volk zal nooit vergaan”, luidt een regel van de tweede strofe van ons volkslied. De geschiedenisboeken staat echter vol volkeren die wel zijn vergaan, meestal ten gevolge van oorlog en onderwerping. Wij lijken eerder voor zelfmoord te kiezen.

Jurgen Ceder

(*) uitgeverij Bloomsbury (London); te koop via Bol.com, aan de prijs van 18,99 euro.

Share this article:
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16302
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Re: De dreigende ondergang van Europa en haar cultuur

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Rusland mag Allah dankbaar zijn voor de aanwezige macht Poetin.
Amerika mag Allah dankbaar zijn voor de aanwezige macht Trump.

Europa mag Allah vervloeken vanwege het ex-DDR kankergezwel Merkel en haar EU-ramp.

Wie met Merkel is, is tegen Trump. 90% van de bevolking is dom. Dat geldt ook voor Amerika. De geschiedenis wordt bepaald door de Tijdgeest en niet door God of de stoffelijke mens. Wie al ziende blind wil blijven, verlangt niet naar zijn eigen ondergang, maar heeft wel alle empathie verloren voor het nageslacht.

Met dank van mij aan de Tijdgeest voor wat Trump betreft. Al ziende heb ik daarom een zonnebril nodig vanwege het felle Trump-licht.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50317
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: De dreigende ondergang van Europa en haar cultuur

Bericht door Pilgrim »

Hoewel ik dit artikel elders ook geplaatst heb vind ik het zo belangrijk dat ik het hier ook wil plaatsen.
Geert Wilders: “De uitbreiding van de islam is slecht nieuws voor Europa!”

Geplaatst op 12 december 2017

Afbeelding

De klok luidt voor Europa. Alle alarmsignalen staan op rood. Er begint zich een demografische catastrofe af te tekenen. Als Europa het nu niet lukt om stand te houden, zal de joods-christelijke beschaving weggevaagd worden.

Vorige week heeft het gerenommeerde Pew Research Center de nieuwste cijfers over de groeiende islamitische bevolking in de EU gepubliceerd. Ze omvatten alle 28 EU-lidstaten inclusief Zwitserland en Noorwegen. De cijfers zijn dramatisch. Als er geen radicale verandering in de migratiepolitiek plaatsvindt, zal 30,6% van de Zweedse bevolking tot het midden van de eeuw islamitisch zijn. Het is al zo goed als gedaan met Zweden.

Afbeelding

Maar de situatie in de andere landen ziet er niet veel beter uit. 19,7% in Duitsland, 18% in Frankrijk, 17,2% in Groot-Brittannië en 15,2% in Nederland zijn de verwachte islamitische bevolkingsaandelen van het Pew Research Center wanneer de immigratie doorgaat op het niveau van de jaren 2014 tot 2016.

Het Pew Research Center heeft eveneens berekend wat er gebeurt wanneer de zogenaamde huidige vluchtelingencrisis ten einde komt en de reguliere immigratie verder plaatsvindt.

In dit scenario zal in Zweden 20,5% van de inwoners, in Frankrijk 17,4%, in Groot-Brittannië 16,7%, in Nederland 12,5% en in Duitsland 10,8% islamitisch zijn.

In Frankrijk gecensureerd: “Onze bevolking wordt vervangen”
Daarop plaatste ik verleden week een tweet met een foto van het Pew-rapport, begeleid door de volgende tekst: “Het is een existentieel probleem: onze bevolking wordt vervangen. En het wordt nog veel erger als we niet snel deislamiseren!” Enkele uren later was de tweet in Frankrijk gecensureerd. In het land van president Emmanuel Macron mogen de mensen de waarheid niet meer weten.

De uitbreiding van de islam is slecht nieuws voor Europa, de bedreiging door het islamitisch terrorisme is alomtegenwoordig. In de adventstijd zijn betonblokken op kerstmarkten een vertrouwd beeld in heel West-Europa geworden.

Afbeelding

Maar Europa wordt geconfronteerd met vrouwelijke genitaliën-verminking, eer-moorden, polygamie, toenemend antisemitisme en voorbeelden van schrikbarende vrouwenvijandigheid.

Verschillende onderzoeken hebben al aangetoond dat de overweldigende meerderheid van de moslims in Europa zijn islamitische regels belangrijker vindt dan Europa´s seculiere democratische wetgeving. Tot 11% van de moslims in Nederland is voorstander van geweld in naam van de islam.

Meer islam betekent meer geweld en meer intolerantie
Ongelukkig genoeg zou de demografie in Europa nog sneller kunnen verschuiven dan door het Pew Research Center voorspeld. Breitbart London heeft er al op gewezen dat de immigratie nog meer bedraagt dan de hoogste prognoses van de migratie-instituten. Pew lijkt in zijn prognose nog voorzichtig en terughoudend te zijn.

In februari jongstleden gaf het Nederlandse “Elsevier Weekblad” opdracht aan onderzoekers om te berekenen welke effecten de immigratie op Nederland zou hebben. Zij voorspelden dat het islamitische bevolkingsaandeel bij een blijvende royale immigratiepolitiek van nu 7% tot 19% in het jaar 2060 zal stijgen, een prognose die boven die van het Pew Research Center ligt.

De cijfers van het Pew Research Center zijn nog een te voorzichtige schatting
Pew houdt geen rekening met de belangrijke demografische invloed van de ongeveer 2 miljoen vluchtelingen die in 2015 en 2016 naar Europa geïmmigreerd zijn. Niet alleen dat 78% van hen moslims zijn, de meerderheid is ook jong en mannelijk. 800.000 van de 1,1 miljoen Duitsland binnengekomen “vluchtelingen” zijn mannen onder de 25 jaar.

Afbeelding

Pew houdt ook geen rekening met de gevolgen van de islamitische immigratie. De islam is de grootste bedreiging van de joods-christelijke en humanistische beschaving van Europa, maar de massa-immigratie heeft andere, nog vernietigender gevolgen.

Tussen 2010 en 2016 was 53% van alle migranten moslim, 47% niet-moslim. Beide groepen bestonden merendeels uit jonge mannen, die een enorme belasting vormen voor de Europese sociale stelsels. Wat we gekregen hebben, zijn ongeschoolde of slecht opgeleide jonge mannen, die onze samenleving geen winst opleveren, maar ons geld kosten. Meer dan de helft van alle mensen in Nederland die ondersteuning van de staat krijgen, zijn niet-westerse immigranten.

Miljoenen islamitische Afrikanen hebben maar één doel – Europa
Als er niets gebeurt, zal het nog erger worden. De Afrikaanse bevolking zal tot het eind van deze eeuw verviervoudigen van nu 1 miljard naar 4 miljard mensen. Een derde deel van de Afrikanen wil het continent verlaten, velen van hen willen naar Europa. Meer dan de helft van de Afrikaanse bevolking is islamitisch en vormt de snelst groeiende groep.

Op de EU-Afrika-top in Ivoorkust gingen de Europese landen akkoord met miljarden investeringen in Afrika, weggegooid geld. Ieder jaar worden er miljarden aan ontwikkelingshulp aan Afrika betaald, die in de handen van de corrupte regimes of van de middenklasse terechtkomen, die er op zijn beurt tuk op is om naar Europa te emigreren.

Afbeelding

Tegelijkertijd echter willen de politieke leiders van Europa steeds meer illegale immigratie mogelijk maken, zoals Jean-Claude Juncker onlangs verkondigde.

De EU-politiek is krankzinnig. Op dit moment wachten meer dan zes miljoen mensen rondom de Middellandse Zee op hun doorreis naar Europa. Omdat ze allemaal de mogelijkheid hebben om via de achterdeur binnen te komen, wil de EU nu ook de voordeur naar het “Huis Europa” opendoen.

Europa moet hard zijn als ze wil overleven
Dit willen we niet. We moeten een einde maken aan de genocidale waanzin van de EU-elites. We moeten de miljoenen stoppen, die naar het “Huis Europa” willen komen., omdat dit ons huis is.

Als we deze deur openen, zullen we heel snel uit dit huis verdreven worden. We zullen onze identiteit kwijtraken en onze vrijheid. Ons bestaan staat op het spel. We moeten het redden. Dat kan alleen maar lukken als we een nieuwe strategie toepassen. Zoals Winston Churchill al zei: “Moed is de hoogste deugd, want op hem worden alle andere deugden opgebouwd.”

In plaats van te fungeren als magneet voor jonge Afrikanen en Aziaten, moet Europa de moed hebben het tegenovergestelde te doen. We moeten de moed hebben onze grenzen te beveiligen en een inreisverbod af te kondigen, net zoals president Trump dat op dit moment in de VS doet. We moeten de moed hebben iedere boot met illegalen terug te sturen, net zoals Australië dit doet. De moed om de legale immigratie te beperken in plaats van deze uit te breiden. De moed om onmiddellijk met de repatriëring van alle illegale migranten te beginnen. De moed om te beginnen met deislamiseren en de islam niet langer te verwelkomen. In plaats van slap te zijn, moet Europa hard zijn. Als we falen, zullen onze nationale identiteiten en onze vrijheid in gevaar zijn. Het Europa zoals wij haar kennen, zal ophouden te bestaan en hetgeen het Pew Research Center voorspelt, zal al snel waar worden.

Bron: http://www.journalistenwatch.com

Vertaling: Marilla Slominski

Bron oorspronkelijk artikel: www.breitbart.com/london

Auteur: Geert Wilders

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2017/12/12 ... or-europa/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50317
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: De dreigende ondergang van Europa en haar cultuur

Bericht door Pilgrim »

Burgemeesters zeven grote Franse steden luiden noodklok over migrantenchaos

Xander, 19-12-2017

Afbeelding
Muurschildering in Parijs over de (in de media verzwegen) anarchie die in migrantenwijken heerst. (Afbeelding: Getty Images (3)).

Politie Berlijn capituleert: Diefstal en roofovervallen worden niet meer vervolgd – Extreemlinkse gemeenteraad Berlijn geeft subsidie voor tentoonstelling waar slachtpartij door moslimterroristen in Bataclan theater Parijs wordt vereerd

De burgemeesters van Lille, Bordeaux, Strasbourg, Grenoble, Rennes, Toulouse en Nantes hebben in een gezamenlijke brief aan de regering in Parijs de noodklok geluid over de onhoudbare situatie die in hun steden is ontstaan door de maandelijkse toevloed van vele duizenden migranten uit het Midden Oosten en Noord Afrika. In Berlijn heeft de politie inmiddels gecapituleerd voor de migrantenchaos: misdrijven zoals diefstal en roofovervallen komen nu zó vaak voor, dat ze niet langer kunnen worden onderzocht en vervolgd.

Genoemde Franse steden slaan ‘sociaal alarm’ omdat ze ‘met hun rug tegen de muur staan’ en ‘compleet overspoeld’ worden door een eindeloze en aanhoudende stroom islamitische asielzoekers. De massa immigratie ‘veroorzaakt extreme spanningen in het klassieke publieke en institutionele beleid.’

Zo kan er onmogelijk in zo’n hoog tempo nieuwe woonruimte voor al die migranten worden vrijgemaakt. ‘Het bewijs is er, voor onze ogen, in onze straten, in huizen, in opvangcentra. De nood is dringend.’ De burgemeesters wijzen erop dat het integreren van erkende migranten, en het helpen van afgewezen illegalen –die net als in de andere West Europese landen amper worden uitgezet- een enorme opgave is.

Maatregelen volstrekt onvoldoende
De steden hebben daarom dringend veel geld van Parijs nodig, en dringen aan op een alomvattende vergadering van burgemeesters met de regering, met de bedoeling een raamwerk op te zetten hoe om te gaan met al die nieuwe migranten. In Parijs zelf is de nood overigens ook hoog. Daar slapen grote aantallen asielzoekers gewoon op straat.

De belofte van de nieuwe links-liberale president Macron om illegalen uit te zetten als ze een misdaad hebben begaan, heeft tot nu toe nauwelijks effect gesorteerd. Het ministerie van Binnenlandse Zaken beloofde om 20.000 bestaande woningen vrij te maken voor asielzoekers, maar hoe dat precies gaat gebeuren is onduidelijk. (1) Verder durft niemand zelfs maar te suggereren dat de grenzen moeten worden gesloten, en op zee opgepikte migranten weer zouden moeten worden teruggestuurd.

‘Berlijn zinkt regelrecht weg in moeras van geweld en criminaliteit’
Ook in Berlijn wordt de chaos dankzij de toevloed van migranten almaar groter. ‘Nergens in Duitsland is het verval van de openbare orde zo drastisch te zien als in Berlijn,’ schrijft verslaggever Stefan Schubert. De politie en de rechterlijke macht zijn inmiddels dermate overbelast, dat zaken zoals roofovervallen en diefstallen helemaal niet meer worden vervolgd.

Jurist Peter Schröder noemt als voorbeeld veelplegers die binnen 24 uur voor tienduizenden euro’s schade aanrichten, vaak met geweld diefstallen en roofovervallen plegen, en een paar uur later gewoon weer op straat staan. Eén man stal in een jaar tijd maar liefst 483 artikelen uit winkels, maar wordt keer op keer gelijk weer vrijgelaten. ‘Dat ondermijnt het vertrouwen in de rechtstaat.’

‘Berlijn zinkt regelrecht weg in een moeras van geweld en criminaliteit, waar de kapot bezuinigde publieke organen zich zonder verzet met witte vlaggen aan overgeven.’ Waar de extreemlinkse gemeenteraad van de stad (sociaaldemocraten en linksgroenen) wèl tijd en geld voor vrijmaakt, is de installatie van ‘uniseks’ toiletten in het kader van het ‘genderneutrale’ beleid, en een tentoonstelling waar de moslimterroristen die in het Bataclan theater in Parijs een slachting aanrichtten, als martelaren worden vereerd.

Net als in Nederland wordt de criminaliteitsexplosie door migranten opzettelijk uit de statistieken gelaten, onder andere door alle niet-behandelde en onopgeloste misdrijven simpelweg niet meer mee te tellen, en de afkomst van daders niet meer te registreren. Daarnaast vormt het aantal aangegeven misdaden slechts het topje van de ijsberg, omdat steeds meer autochtone burgers inmiddels beseffen dat het zinloos is er melding van te maken, omdat de politie er vrijwel niets meer mee doet.

Xander

(1) Infowars / Zero Hedge
(2) Anonymous
(3) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel en niet-commercieel gebruik).

http://xandernieuws.punt.nl/content/201 ... antenchaos
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
mercator
Berichten: 19306
Lid geworden op: do nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: De dreigende ondergang van Europa en haar cultuur

Bericht door mercator »

Pilgrim schreef:Daarnaast vormt het aantal aangegeven misdaden slechts het topje van de ijsberg, omdat steeds meer autochtone burgers inmiddels beseffen dat het zinloos is er melding van te maken, omdat de politie er vrijwel niets meer mee doet.
Dat heb ik zelf ondervonden. Mijn auto werd beschadigd en leeggeroofd, politie komt erbij en dan moet je een papiertje invullen . Maar dat geldt niet als officiële aangifte dus die roof verschijnt niet in de statistieken. Het werd me impliciet duidelijk gemaakt dat een aangifte zinloos was. Volgende maal vul ik zelfs dat papiertje niet meer in.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50317
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: De dreigende ondergang van Europa en haar cultuur

Bericht door Pilgrim »

Iraanse politicoloog waarschuwt Europa voor plotselinge overname door islam

Xander, 21-02-2018

Afbeelding
Het politieke verbond tussen links en islam in Rotterdam is een angstwekkende voorbode van het naderende einde van onze vrijheid. (Afbeelding: Getty Images (2)).

Onze vrijheid hangt aan een zijden draadje door sluipende ondermijning samenleving door islam

Dr. Majid Rafizadeh, een gelauwerde Iraans-Amerikaanse ‘Harvard’ politicoloog, auteur en veelgevraagd TV-analist, tevens president van de International American Council on the Middle East, waarschuwt het Westen en met name de Europese landen dat hun samenlevingen stapsgewijs worden ondermijnd door de islam, en de totale overname heel plotseling, gruwelijk, en binnen zeer korte tijd kan plaatsvinden. Als voorbeeld geeft hij de islamitische revolutie in zijn thuisland Iran. Moslims in Europa passen hier exact dezelfde tactieken toe, stelt hij. ‘Het Westen en niet-islamitische landen kunnen deze geschiedenisles maar beter serieus nemen, want dit kan op ieder moment gebeuren... Op het moment dat jullie politici zich meer zorgen maken over hun populariteit dan over de toekomst van jullie land, is het gebeurd met jullie.’

De ‘verbrande generatie’: zuchtend en lijdend onder het juk van islam
De eerste Iraanse generatie die na de islamitische revolutie opgroeide wordt de ‘verbrande generatie’ genoemd, omdat zij niets anders hebben gekend dan de wreedheid van een islamistisch-theocratisch regime. Die wreedheid bestond –en bestaat nog steeds- onder andere uit massa executies, het invoeren van zeer beperkende barbaarse wetten, het hersenspoelen en indoctrineren van kinderen en jongeren met de (extreme) islam, en het hele volk via de media en moskeeën.

Vrouwen en mannen werden gescheiden, en tieners mochten niet langer de meest simpele activiteiten doen, omdat die ‘te Westers’ zouden zijn, inclusief muziek luisteren, dansen en daten. Vrouwen mochten alleen naar publieke gelegenheden zoals een sportwedstrijd als ze een hijab aantrokken. Het regime in Teheran ging alles bepalen, zelfs met wie je mocht praten en waar je naar mocht luisteren. Een privé leven was amper nog toegestaan.

Het doel was totale controle over de bevolking, die werd en wordt afgedwongen met wrede en gruwelijke straffen, zoals publieke geselingen, stenigingen, publieke ophangingen en amputaties, en verkrachtingen. Talloze ‘dissidenten’ werden zonder vorm van proces voor altijd in donkere kerkers opgesloten. ‘Mijn generatie groeide op in een atmosfeer van angst. Terwijl de rest van de wereld moderner en meer ontwikkelder werd, moesten wij blijven worstelen met het volgen van islamistische wetten en beperkingen, die onmogelijk te gehoorzamen waren.’

Bereidheid tot gruwelijkheid door islamisten wordt onderschat
Rafizadeh zegt dat de gebeurtenissen in Iran een les zijn voor het Westen. Destijds onderschatte iedereen de opkomst van de islamisten. De vele waarschuwingssignalen werden gebagatelliseerd of genegeerd. Niemand geloofde dat hun land zo plotseling kon worden overgenomen, zo snel zo totaal kon veranderen. ‘Velen onderschatten de misdaden waar deze islamisten toe bereid waren om hun macht te behouden. Tot de dag van vandaag blijven ze bewijzen dat hun wreedheid en gebrek aan menselijkheid geen grenzen kent... Zelfs kinderen en zwangere vrouwen worden geëxecuteerd.’

Khomeini legde het hele Westen in de luren
De radicale groep rond Ayatollah Khomeini paste dezelfde tactiek toe die we heden ten dage ook in Europa kennen van moslimorganisaties: ze verkregen stapsgewijs steeds meer invloed door anderen ervan te overtuigen dat ze alleen maar goede, vreedzame bedoelingen hadden, mensen wilden helpen, en niet geïnteresseerd waren in een machtsovername. Maar toen ze eenmaal de kans kregen, grepen ze plotseling te macht, en kwamen hun ware, misdadige bedoelingen aan het licht. Toen was het echter te laat om ze nog te kunnen stoppen.

Vóór de islamitische machtsovername in 1979 dachten de meeste Iraniërs dat hun land steeds democratischer werd. Niemand verwachtte een terugkeer naar barbaarse tijden – zelfs de Amerikaanse president Jimmy Carter was van mening dat Khomeini een goed mens was. In Europese kranten waren positieve commentaren over zijn islamitische beweging te lezen – totdat ze voldoende grip op de macht kregen, ze hun waren gezicht lieten zien, en de hel in Iran losbrak.

Na machtsgreep in korte tijd vele tienduizenden slachtoffers
Duizenden Iraniërs werden geëxecuteerd, enkel omdat ze openlijk een andere mening hadden. Velen stierven omdat ze alleen maar verdacht waren van misdaden die ze waarschijnlijk nooit hadden begaan. De islamitische wetten (Sharia) werden aan iedereen opgelegd; vrouwen moesten hijabs gaan dragen, mochten niet meer werken als hun mannen dat niet wilden, mochten niet zonder toestemming naar het buitenland, mochten geen onderwijzers en rechters meer zijn, en mochten niet meer naar het stadion om mannensporten te bekijken. In rechtbanken en bij erfenissen werden ze letterlijk nog maar de helft waard dan mannen. De huwbare leeftijd van meisjes werd verlaagd naar 9. Meisjes kregen geen enkele stem als ze werden uitgehuwelijkt.

Veel seculiere Iraniërs kwamen in opstand, maar hun wachtte enkel martelingen, verkrachtingen en een vaak gruwelijke dood. In 4 maanden tijd werden zo’n 30.000 politieke gevangenen opgehangen. Het regime vaagde iedereen weg die het waagde zich te verzetten. Alles en iedereen werd onderworpen aan de islam. Nog steeds worden nergens ter wereld zoveel kinderen geëxecuteerd.

Islamisten kwamen via misleiding aan de macht, net als nu in Europa
Het is misschien amper te geloven dat zo’n moorddadig regime zo makkelijk en snel aan de macht kon komen. Rafizadeh wijst erop dat de islamisten echter al enkele decennia de samenleving door misleidingen aan het ondermijnen waren. De overname was lang van tevoren tot in de puntjes gepland. Niemand zag het aankomen. ‘Het geduld van islamisten om de totale controle over de samenleving te krijgen mag niet worden onderschat... Desondanks denken velen dat dit onmogelijk is hun eigen land. Wat zij niet begrijpen is dat Iran een voorbeeld is van hoe succesvol zo’n nauwgezette machtsgreep kan zijn.’

Islamisten in het Westen en zeker Europa gebruiken exact dezelfde sluwe tactieken, vervolgt de politicoloog. ‘Het is een stil en subtiel proces, totdat je op een dag wakker wordt en je geen rechten meer hebt, er een angstcultuur is, en er geen enkel uitzicht is op een leven in vrijheid, of zelfs maar op een volgende dag.’

‘Erken het en pak het bij de wortel aan, anders zijn jullie verloren’
‘Het Westen en andere niet-islamitische landen kunnen het zich niet veroorloven deze geschiedenisles te negeren. Het gaat namelijk niet enkel om geschiedenis; het is iets dat op ieder moment kan plaatsvinden, in ieder land. Het gebeurt op dit moment, recht voor onze neuzen, in Oost Azië, Canada, Zuid Amerika en Europa.’

‘De enige verdediging is om dit te erkennen en aan de wortel aan te pakken, voordat het de gelegenheid krijgt jullie politici te verleiden. Want zodra die zich meer zorgen gaan maken over hun populariteit dan over de toekomst van het land, zijn jullie verloren. Zodra ze de controle hebben over het stemhokje, zullen ze steeds meer controle krijgen over ieder aspect van jullie levens, jullie toekomst vernietigen, en jullie geliefde land in puin achterlaten.’ (1)

Nederland met verbond links-islam al ver het Iraanse pad afgedaald
Nederland is al angstvallig ver het ‘Iraanse pad’ afgedaald. Kijk bijvoorbeeld naar Rotterdam, waar de antisemitische islamistische Nida partij een verbond wist te sluiten met GroenLinks, de SP en de PvdA. Als het hen lukt om na de gemeenteraadsverkiezingen in maart een meerderheid te verkrijgen, zal de verdere islamisering van de stad in de allerhoogste versnelling worden gezet. Autochtone Rotterdammers kunnen er dan vanuit gaan dat zij mogelijk wel eens de laatste generatie kunnen zijn die nog weten wat het is om in vrijheid te leven, want ook op landelijk niveau dreigt hetzelfde anti-maatschappelijke monsterverbond tussen links en islam te ontstaan.

Xander

(1) Gatestone Institute
(2) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)

http://xandernieuws.punt.nl/content/201 ... door-islam
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50317
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: De dreigende ondergang van Europa en haar cultuur

Bericht door Pilgrim »

Afbeelding
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50317
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: De dreigende ondergang van Europa en haar cultuur

Bericht door Pilgrim »

Europa brokkelt af...

Afbeelding
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50317
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: De dreigende ondergang van Europa en haar cultuur

Bericht door Pilgrim »

Ze geven Europa, de “Gouden Appel”, weg!

Afbeelding

De “Gouden Appel” was voor de islamitische Ottomanen (Turken) steeds opnieuw het symbool voor christelijke rijken. Hij was het doel van hun veroveringsdromen – hier tijdens een aanval op Wenen in 1683.
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50317
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: De dreigende ondergang van Europa en haar cultuur

Bericht door Pilgrim »

Migratiecrisis 2.0 – De Afrikanen komen

Geplaatst op 2 mei 2018

Afbeelding

Nu al gaan steeds meer Afrikanen op weg naar Europa, niet alleen mensen uit het Midden-Oosten. Maar de migratiedruk neemt toe. Er zouden de komende tientallen jaren meer dan 100 miljoen mensen kunnen komen.

Europa moet zich erop voorbereiden weldra al met een enorm toenemende stijging van het aantal migranten uit Afrika geconfronteerd te worden, die de beelden van de migratiecrisis van 2015 eruit zou kunnen laten zien als een wandeling. Daarvoor waarschuwde onlangs ook een vertegenwoordiger van de VN. Want zolang het “oude continent” voor de mensen in de armere gebieden van deze wereld als “El Dorado” geldt, waarin melk en honing stromen, zal het ook als magneet voor immigratie blijven bestaan.

Maar terwijl in de afgelopen jaren vooral mensen uit de (burger)oorlog- en crisisregio´s van het Nabije en Midden-Oosten naar Europa stroomden, merkt men nu al een contant toenemende stroom Afrikanen uit de Sahel-zone. Een regio met ongeveer een half miljard mensen en een van de hoogste bevolkingsgroeicijfers ter wereld, die weldra al bewoond zou kunnen worden door een miljard mensen.

Een regio, die bepaald wordt door politieke en economische instabiliteit en juist in het westelijke deel van de Sahel door die Franse ex-koloniën gedomineerd wordt, die door Parijs (en Brussel) ook nu nog in feite net zo behandeld worden als honderd jaar geleden. Bovendien gaat het hierbij om de armste regio ter wereld. De Fransen hebben daar immers geen koloniën opgericht om sociale welvaart te brengen, maar om vaart te zetten achter de uitbuiting van de grondstoffen. Ook nu nog, zoals de militaire operatie in Mali aantoont, waarbij het vooral om de bewaking van de uraniumvoorraden voor de Franse atoomcentrales gaat.

Mensen, die echter in hun thuisland nauwelijks perspectieven hebben en van wie velen hun geluk in den vreemde willen zoeken – vooral in Europa. Dat dichterbij is dan het verre Amerika. Een omstandigheid, die ertoe zou kunnen leiden dat in de komende decennia wellicht zelfs ongeveer 100 miljoen (of meer) mensen uit deze regio zullen proberen op de een of andere manier in Europa te komen. Misschien zelfs nog meer.

En: het zullen vooral jonge mannen zijn die zich op de lange, gevaarlijke reis begeven. En ook nog “islamisten” van Boko Haram, ISIS en andere terreurbewegingen, die de migratiestromen infiltreren. Het is immers niet zo dat er in de Sahel-zone overwegend christenen zouden leven – het grootste deel van de daar levende mensen is islamitisch. Een omstandigheid waarmee natuurlijk rekening moet worden gehouden.

Hoe zullen de Europeanen echter reageren wanneer er jaarlijks 2 tot 5 miljoen Afrikanen op weg gaan naar Europa? De paar honderdduizend die het op dit moment zijn, kunnen immers op de een of andere manier nog “gemanaged” worden. Maar miljoenenstromen?

Bron: www.contra-magazin.com

Door: Michael Steiner

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2018/05/02 ... nen-komen/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50317
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: De dreigende ondergang van Europa en haar cultuur

Bericht door Pilgrim »

Was Kosovo het voorspel tot de ondergang van Europa?

Geplaatst op 11 mei 2018

Afbeelding

De site “Philosophia Perennis” heeft onlangs gewezen op christen-vijandige delicten in Duitsland. In het ergste geval gaat het echter alleen maar om het topje van de ijsberg van geweld langs etnische of religieuze breuklijnen.

Kosovo is het hart van de Servische geschiedenis en cultuur. En tot de eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring van 15 augustus 2008 was Kosovo duidelijk een deel van Servië. In Servië leefde sinds lang een Albanese minderheid, vanwege het hogere geboortecijfer van de Albanezen werden de Serviërs echter zelf de minderheid in Kosovo. Met deze demografische verandering namen de spanningen tussen christelijke Serviërs en islamitische Albanezen toe. Er kwamen steeds meer berichten over lichamelijke verwonding en misbruik van Serviërs door Albanezen, wat op zijn beurt het vertrek van Serviërs forceerde en het proces nog bespoedigde. Op grond van het slechtere onderwijs en opleidingen van de Albanezen in Kosovo en omdat de infrastructuur de toenemende behoeften van het bovengemiddelde geboortecijfer van de Albanezen kon bijhouden, werd Kosovo een netto-ontvanger van de Joegoslavische inkomsten. Tijdens dit proces eisten de Kosovo-Albanezen concessies van de regering in Belgrado. Ze eisten van de Serviër een Albanees sprekende universiteit, autonomie, daarna meer autonomie en uiteindelijk zelfstandigheid.

De resterende Serviërs werden in Kosovo weldra geconfronteerd met de UÇK, die zijn doelen met geweld vervolgde en daarom door de binnenlandse veiligheidsdienst als terreurorganisatie geregistreerd werd. Maar de toenmalige president Slobodan Milošević lukte het niet de situatie te de-escaleren en bij gebrek aan bewijzen van het VN-tribunaal voor oorlogsmisdaden in Den Haag was dit vermoedelijk zijn ware falen. Op het hoogtepunt van de spanningen begon de NAVO een oorlog tegen de Federale Republiek Joegoslavië, die tot de afsplitsing van Kosovo leidde. Een oorlog die plaatsvond onder de aanname van een vermeende humanitaire catastrofe, een vergissing die later werd toegegeven door de OVSE:

“De humanitaire catastrofe in Kosovo ontstond pas door de luchtaanvallen van de NAVO.”

De oorlog was dus tegen het volkerenrecht en de NAVO-strijdkrachten deinsden er zelfs niet voor terug om radioactieve uraniummunitie te gebruiken. Dientengevolge trad Slobodan Milošević af als president, werd voor het VN-tribunaal voor oorlogsmisdaden in Den Haag gesleept en verklaarde Kosovo zich eenzijdig onafhankelijk. Dit vond plaats tegen de Slotakte van Helsinki van de OVSE in, zonder referendum onder deelname van de bevolking en tegen VN-resolutie 1244 in, die de territoriale integriteit van de Federale Republiek Joegoslavië en dus ook van Servië bevestigt.

Als bedankje verwoesten de Albanezen in Kosovo nu exact datzelfde erfgoed van de Servische geschiedenis en cultuur door honderden kerken en kloosters te vernietigen.

De gebeurtenissen in Kosovo zijn niet het enige geval in de geschiedenis waarin het tot conflicten langs etnische of religieuze breuklijnen gekomen is. Het verval van Joegoslavië gebeurde ook daardoor en mondde uit in meerdere etnisch en religieus homogenere staten. In het begin van de 20e eeuw kwam het tot spanningen tussen Polen en Oekraïeners in Wolynië, Oekraïne. En het lot van de Duitsers in Sudetenland, Tsjechië, kent iedereen vermoedelijk nog. Ondanks alle zondagse praatjes en beste bedoelingen leert de geschiedenis ons dat migratie ook een gevarenpotentieel in zich bergt.

Helaas oefenen onze politici zich maar al te vaak in de verbale structuurverandering van de identiteitspolitiek en van het politiek-correcte taalgebruik. Zo kunnen ze, tegenover diegenen die zich niet correct uitdrukken, permanent verontwaardigd zijn. Denkverboden verhinderen echter het stellen van vragen en het oplossen van problemen.

Niemand zou dus in zulke goocheltrucs moeten trappen. Want de huidige ontwikkeling van Duitsland en Europa vertoont angstwekkende gelijkenis met de geschiedenis van Kosovo.

De overweldigende meerderheid van de vluchtelingen/migranten is islamitisch. Daarover alleen al kun je van mening verschillen, de overweldigende meerderheid is ook slechts ontwikkeld respectievelijk opgeleid. Een groot deel bestaat uit analfabeten en een nog groter deel heeft geen enkele beroepsopleiding.

Ze hebben bovendien ook compleet verschillende waarden en normen. De statistieken “The World´s Muslims: Religion, Politics and Society” evenals “Support for Terror Wanes Among Muslim Publics” van “Pew Research” leveren hiervoor het bewijs. Zulke verschillen hebben de conflicten in Kosovo zeker niet verminderd en leiden ook in Duitsland en Europa al tot onenigheden, omdat niet alle samenlevingen met dezelfde regels functioneren. Wie dit niet gelooft, zou dat aan antropologen moeten vragen, die houden ervan om daar over te praten, het is immers hun beroep.

Ondersteuning voor de sharia

Afghanistan (99%), Pakistan (84%), Irak (91%), Egypte (74%)

Ondersteuning voor lichamelijke straffen voor delicten zoals diefstal

Afghanistan (81%), Pakistan (88%), Irak (56%), Egypte (70%)

Ondersteuning voor steniging wegens overspel

Afghanistan (85%), Pakistan (89%), Irak (58%), Egypte (81%)

Ondersteuning van de doodstraf bij afvalligheid van de islam

Afghanistan (79%), Pakistan (76%), Irak (42%), Egypte (86%)

Moet een vrouw altijd haar man gehoorzamen

Afghanistan (94%), Pakistan (88%), Irak (92%), Egypte (85%)

In Duitsland wonen in totaal ongeveer 82.000.000 mensen. Van hen zijn ongeveer 10.200.00, dus 12%, niet-Duitsers, en ongeveer 2.200.000, dus 3%, immigranten. Je mag dus verwachten dat deze percentages dienovereenkomstig in de criminaliteitsstatistiek van de politie terug te vinden zijn. Maar net zoals in Kosovo komen er steeds meer berichten van overvallen op de bevolking. Wie dat nu nog steeds ontkent, wordt geadviseerd om de statistiek “Bundeslagebild Kriminalität im Kontext von Zuwanderung 2016” van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken te lezen. De vluchtelingen/migranten zijn in de criminaliteitsstatistiek zwaar oververtegenwoordigd.

Door immigranten gepleegde delicten

2012 (1,9%), 2013 (2,0%), 2014 (2,5%), 2015 (3,6%), 2016 (9,2%)

Sterke toename van verdachte immigranten uit de individuele landen van herkomst.

“Bij aanschouwing van de absolute aantallen verdachten zijn bijzonder hoge percentuele stijgingen bij de verdachte immigranten uit:


Iran (+296%), Irak (+237%), Syrië (+197%), Afghanistan (+195%)

vast te stellen.”

Delicten tegen het leven met minstens één verdachte immigrant

2012 (3,0%), 2013 (4,2%), 2014 (4,4%), 2015 (8,6%), 2016 (13,0%)

Delicten tegen de seksuele zelfbeschikking met minstens één verdachte immigrant

2012 (1,8%), 2013 (1,6%), 2014 (2,6%), 2015 (4,6%), 2016 (9,1%)

Staatsburgerschap van verdachte immigranten op het gebied van de delicten tegen de seksuele zelfbeschikking – verandering van 2015/2016

Syrië (+318,7%), Afghanistan (+259,3%), Irak (+222,7%), Pakistan (+70,3%), Iran (+329,7%), Algerije (+100,0%), Marokko (+115,7%)

Als Duitsers gelden in de criminaliteitsstatistiek van de politie iedereen met een Duits staatsburgerschap, onafhankelijk van hun herkomst. De evaluatie valt dus ten gunste van de niet-Duitsers en immigranten uit. Desondanks bewijst de statistiek een toename van de criminaliteit door vluchtelingen/migranten.

Opstanden zoals door de UÇK zie ik nog niet, maar met de DITIB is er echter een vereniging actief in Duitsland die zijn destructieve werk ondanks vele schandalen nog steeds ongehinderd kan voortzetten. Bestuursleden van de DITIB hebben in het verleden met radicale islamieten gesympathiseerd. DITIB heeft in het verleden Joden-vijandige teksten verspreid. Ook de martelaarsdood en geweld werden al door DITIB verheerlijkt. Zelfs de volkerenmoord op de Armeniërs ontkent DITIB evenals de Turkse regering. Naar aanleiding van de het volkerenrecht schendende aanvalsoorlog van Turkije tegen Syrië riep DITIB op tot gebed voor een overwinning van Turkije. En de Turkse president Recep Tayyip Erdoğan heeft zijn mentaliteit in het verleden al laten blijken:

“De moskeeën zijn onze kazernes, de minaretten onze bajonetten, de koepels onze helmen en de gelovigen onze soldaten.”

“De democratie is alleen maar een trein waar we op springen, totdat we het doel bereikt hebben.”


Net zoals bij de verwerking van de geschiedenis moeten we onszelf ook confronteren met de verschrikkelijke zaken. En we kunnen het ons niet veroorloven om de eigen waarden en de via onze beschaving verkregen verworvenheden achter culturele of religieuze gevoeligheden op de tweede plaats te zetten.

Want de geschiedenis kent geen erbarmen met diegenen die alleen maar kunnen relativeren. Anders zouden we ons huidige thuis kunnen kwijtraken.

Bron: https://philosophia-perennis.com

Door: David Berger

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2018/05/11 ... an-europa/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50317
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: De dreigende ondergang van Europa en haar cultuur

Bericht door Pilgrim »

Prager University: “De zelfmoord van Europa” (Douglas Murray)
PragerU - Gepubliceerd op 14 mei 2018

De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Plaats reactie